DEC-10 FORSVINNER SNART! 15 NY LASERSKRIVER PA VAX ALGEBRAISK SYMBOLMANIPULASJON M.M.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEC-10 FORSVINNER SNART! 15 NY LASERSKRIVER PA VAX ALGEBRAISK SYMBOLMANIPULASJON M.M."

Transkript

1 Nytt fra USE DEC-10: 2 TIDEN NJERMER SEG: DEC-10 FORSVINNER SNART! RBK: CRAY: VAX: MlKRO: 3 RBK/CYBER FLYTTES TIL BLINDERN 4 BRUK AV CRAY "SUPERCOMPUTER" I TRONDHEIM 5 BRUK AV TAPE UNDER VAX/VMS 9 TEX PA VAX 15 NY LASERSKRIVER PA VAX 16 SAS V5.03 PA VAX 17 MACSYMA PA VAX, ET SYSTEM FOR ALGEBRAISK SYMBOLMANIPULASJON M.M. 20 LlSENSAVTALE FOR SPSS PC-f 22 ASSISTANSESENTER FOR PRIVATKJOP AV IBM PC 23 MACKERMIT OG VAX 25 MACNEWS NYHETER OM MACINTOSH t&* USE'Uni^ersiretets Sentrale Edb-tjeneste 1

2 Redaksjon Per H. Jacobsen (45)5847 Adresse Nytt fra USE (NUSE) USE Postboks 1059 Blindern 0316 Oslo 3 Abonnement pa NUSE Abonnementet er gratis og fas i Ekspedisjonen, telefon (45)5735! Viktige USE-telefoner Ekspedisjonen (45)5735 Driftskontor (45)5975 Lukevakt (45)5994 Operatorer (45)5980 Se ogsa help tlf. Apningstider Mandag-fredag (15/5-15/ ) L0rdag-s0ndag Stengt Se ogsa help Suse tider USE's ABC-hefter ABC om statistikkprogrammer ABC om datanettet ABC om datainnsamling og -registrering ABC om mikromaskiner ABC om TgX ABC om SPSS X ABC om VAX/VMS Heftene fas gratis i Ekspedisjonen, med unntak av VAX-heftet som kjopes i Bokhandelen. Oppringt samband (45) /300 & 75/ b/n, 9 stk (45) /300 & 75/ b/n, 1 stk (45) /300 k 75/ b/n, 1 stk (45) /300 7 b/n, 1 stk (45) / b/n, 2 stk (45) / b/n, 1 stk (b/n = bit/parity none) Priser og rabatter Se help Ouse priser Drift av VAX-clusteret Ma Ti On To Fr Lo S B B B B I I B B B B B I I I I I I I I I B: Operatorbetjent I: Ingen betjening Preventivt vedlikehold: se help 9use pm Backup: Aimenhver mandag formiddag Drift av DEC-10. Operatorbetjent: Som VAX-clusteret. Preventivt vedlikehold mandager Drift av RBK/Cyber Ma Ti On To Fr Lp Sa B B B P B I I BT B B B B I I BF B B B B I I I I I I I I I B: Operatorbetjent F: Filkopiering I: Ubetjent drift P: Preventivt vedlikehold T: Eventuell systemtesting Datanett-adresser (X.25) USE har to Datapak-adresser: og med folgende sub adresser: 01 Net/One 10 VAX/Viktor 11 VAX/Vera 14 VAX/Inger 51 RBK/Cyber M.a.o. kommer vi f.eks. fram til Inger med: eller Retningsnummeret fra utlandet mot Norge er Var oppfordring: Les NUSE!

3 Nytt fra USE nr. 65 (1987/1) Per H. Jacobsen Leder Endelig et nytt NUSE! Vi beklager at det har gatt savidt lang tid siden forrige munmer. Dette har flere arsaker, bl.a. at undertegnede har fatt endel andre arbeidsoppgaver i mellomtiden i forbindelse med ny stilling. Dessuten ma vi trekke fra fire uker forsinkelse pa grunn av problemer med den nye laserskriveren. Vei, her er far-eller-etter-paske-nuse. Maskinskifte. Vi har med en ny oppfordring til vare brukere om a flytte over fra DEC-10 til VAX. Det begynner a. haste na., husk at 15. mai er siste dag for bruk av DEC-10! VAX-anlegget. Programtilbudet pa VAX vokser sakte men sikkert. Vi har med litt stoff om TEX og METflFONT som na er lagt opp pa VAX. I den sammenheng forteller vi litt om den nye laserskriveren ogsa et nyttig tilbud bade for TjXere og andre brukere. Videre presenterer vi MACSYMA, et avansert system for manipulasjon av algebraiske uttrykk, har med litt om SAS m.m. Vi har ogsa en (lenge etterlengtet, tror vi) artikkel om bruk av tape pa VAX. Mikromaskiner. La oss ikke glemme smafuglene. Vi har en artikkel med nyheter fra Macintosh verdenen (det var ihvertfall nytt pa det tidspunkt NUSE var planlagt a utkomme). Dessuten gar vi gjennom bruk av Kermit mellom Macintosh og VAX. Vi har ogsa annonse om lisensavtalen mellom universitetet og SPSS Inc. om SPSS PC-f. Avtalen gir universitetsansatte mulighet til a skaffe dette produktet til redusert pris for IBM PC. Videre presenteres "assistansesentret" for de som har kj0rt IBM PC under den sakalte privatkjbpsatavtalen som universitetet har med IBM. Tungregning. La oss heller ikke glemme storfuglene. Vi ser pa mulighetene vare brukere har til a kjore pa Cray super-computer i Trondheim. Og litt til. Neste NUSE haper vi a fa ut i mai! Har du forslag til stoff kanskje? Ta kontakt! Ti gode rad Les help Suse news! Les NUSE (gratis!) Les vare ABC-hefter (gratis!) Kom, bb med i PortaCOM nyttig og moro! F0lg med i postkassa notice.txt nar du logger inn! Utnytt rabatter! Benytt Luketjenesten! Hold orden pa dine filer og husk datasikkerhet! Ikke snok i andres saker! Skift passord i ny og ne! som gjor deg til en bedre bruker.

4 Nytt fra USE nr. 65 (1987/1) Tiden naermer seg! DEC-10 svinner og forsvinner Brukere som enna. kjorer pa DEC-10 har nok lagt merke til at den ene CPU-en ble tatt bort i midten av februar. Endel annet utstyr har ogsa forsvunnet. samt endel programvarer bl.a. KOM. Dette kan virke brutalt, men vi ma na se i oynene at DEC-10's dager er talte, og at sluttdato er satt til 15. mai. Dette har vi opplyst om mange ganger rundt om, men vi gjentar det likevel! Dette betyr igjen at det haster med a flytte over fra DEC-10 til VAX. Yi ber etternfllere benytte USE's Flyttekontor, telefon 45/5938. Her vil man si langt ressursene rekker, fa. hjelp til overforing av filer og data fra DEC-10 til VAX. Vi anmoder om at man ved henvendelse til kontoret har rimelig oversikt over sine filer og deres innhold. Videre anbefaler vi nybegynnere pa VAX a melde seg pa et av vare sma VAX-kurs som gar omtrent ukentlig til uti mai. Pamelding skjer i Luka, telefon 45/5994 lukevaktene har timeplan og pamelingsskjema. Heng i, det begynner a bl fullt pa mange kurs allerede. Disse kursene er ment a skulle gi en kort oversikt over VAX-verdenen og en viss orientering i filsystem, editor og operativsystem. VAX har dessuten mange gode hjelpefunksjoner, og vi har et selvopplaeringsprogram pa maskinen. Vi tror nok at de fleste vil oppfatte VAX som en bedre maskin a jobbe pa, enn DEC-10 det gjelder bare a fa unna den ubehagehge overgangen fra ett system til et annet. DDPP-brukere: Det haster med a redde DDPP-filer na! i^^s Na gjelder det a redde sine DDPP-data, husk at DDPP forsvinner med DEC-10. Skaff oversikt over DDPP-dataene dine, heist med kodeboker og tabellverk og kontakt USE's Flyttekontor, telefon 45/5938 jo far jo bedre. Registrar deg som VAX-bruker na! Det er pa hoy tid a registrere seg som VAX-bruker. Registreringsskjema fas ved henvendelse til USE's Ekspedisjon, 3. etg. i Ma-bygget, telefon (45)5735.

5 Nytt fra USE nr. 65 (1987/1) RBK/Cybei es indern Fra RBK-melding AX-444 fra 12/2 87 Det har vei lenge vaert alminnelig kjent av UiO skal overta RBK-anlegget, og at dette skal flyttes til Blindern i juni i ar. F0lgende flytteplaner foreligger: Siste uke for normal drift pa Kjeller blir uke 25, juni, Lordag 20 og scncag 21 juni bbr det antaglig ubetjent drift som en vanlig helg, men brukere frarades a produsere store utskrifter, det er ikke sikkert vi rekker a print? dem ut, Mandag 22 juni er reservert for en siste backup, siste avregning etc. Vi kan ikke garantere at anlegget blir tilgjengelig for brukere denne dagen, Anlegget slaa av for siste gang pa Kjeller ved arbeidstidens slutt 22 juni og demonteres/flyttes til Blindern umiddelbart. Anlegget forutsettes operativt pa Blidern fra mandag 29 juni. Videre informasjon om flytteplanene og eventuelle endringer i disse finnes i sysinfo,funeral sjekk her av og til for siste nytt. PET ER j^flt^, rt C 5k/FTF

6 Nytt fra USE nr. 65 (1987/1) Tore G. Haraldsen Bruk av CRAY i Trondheim Det er na mulig a kj0re mot CRAY supercomputer i Trondheim fra USE's VAX-cluster. USE har lagt opp CRAY-Station programvare som gjor det mulig a kjore mot CRAY i Trondheim rett fra USE's VAX-cluster, dog forelopig kun fra Viktor. For a komme i kontakt med CRAY, logger vi inn pa Viktor og gir kommandoen: $ cray Deretter kan vi skrive help og lese oss fram. Den vanligste miten a jobbe pa, er a lage sma jobber som submittes til CRAY. Vi far konto pa CRAY ved a kontakte RUNIT, telefon (07) eller gjennom EAN-mail til Z^^wV u.hansenqvax.runit.unit.uninett Husk a oppgi faktura-adresse! Timeprisen er 2000,- og er meget fordelaktig sammenliknet med RBK/Cyber. Dokumentasjon (i.e. CRAY-manualer) kan ogsa bestilles fra RUNIT. En kort innf0ring i bruk av CRAY kan faes i USE's ekspedisjon, 3.etg., Ma-bygget. Vi minner ogsa om PortaCOM-m0tet om Tungregning, og RUNIT-nustet. Her utveksles informasjon om tungregning i sin alminnelighet, og erfaringer om bruk av CRAY i Trondheim. Cray-kurs. USE tilbyr i samarbeid med RUNIT et kurs i bruk av Cray i uke 19 (4-8 mai). Kurset gar i arbeidstiden hele uken. Naermere opplysninger om innhold og pris, samt pamelding skjer hos Tore G. Haraldsen, telefon 45/5722. ^

7 Nytt fra USE nr. 65 (1987/1) Knut Borge Litt om tapekj0ring under VAX/VMS Tapekjoring er ofte et problem for folk som far eller skal sende data ut i verden, eller rett og slett bare vil ha en privat sikkerhetskopi av vikttge data. Vi skal her se litt pa skriving og lesing av de vanligste formatene under VAX/VMS. Allokering og montering j"""* Aller forst tar man kontakt med operat0rene for a sporre om det er en ledig tapedrive, dette gjores med request-kommandoen: $ request/reply "Hello, world" f.eks. slik: $ request/reply "Kan jeg bruke tape X1234 i ca. 1/2 time?" Etter en stund kommer det svar fra operatoren, hvis det er greit far man ogsa vite hvilken stasjon kjoringen kan gjores pa. Pa USE's VAX-cluster har vi to stasjoner: hsc000$mua0 og hsc000$mual, og vi vil i folgende eksempler anta at vi bruker hsc000$mua0. Etter klarsignalet allokerer vi stasjonen: $ allocate hscooo$muao: Na kan vi montere bandet med mount-kommandoen. Denne er pa formen: $ mount /velger/velger... stasjon [label] [logisk navn] Hvis man skal skrive pa bandet ma man bruke velgeren /write. En viktig velger er /foreign. Alle taper som ikke er i VMS Files-11 format ma monteres /foreign, bade for lesing og skriving. Files-11 format Fordelen med dette formatet er at magnetbandet virker som et vanlig filstrukturert device, dvs. vi kan bruke vanlige operativsystemkommandoer som type, copy og direct pa. bandet. Vi slipper ogsa a holde rede pa hvor lese/skrivehodet befinner seg pa bandet, operativsystemet vil selv spole frem og tilbake nar dette trengs. Nar vi bruker dette formatet ma vi oppgi labelen pa tapen i mountkommandoen, vi kan ogsa oppgi et logisk navn vi kan referere stasjonen med. Et eksempel: $ request/reply "Kan jeg fa tape X1234 i 10 mimitter" "Det er greit, bruk hsc000$mua0:"

8 fi Nytt fra USE nr. 65 (1987/1) Request completed by operator S allocate hsc000$mua0: S mount hsc000$mua0: foo tape F00 mounted on _hsc000$mua0: S dir tape: Directory hsc000$raua0:jea login.com;220 4 tell.com;1 6 Tczal of 2 files, 10 blocks. S ~ype tape:login.com S =opv tape:*.com sys$login $ Det er ikke mulig a lage subdirectoryer pa magnetband skrevet i Files-11 format. Nar vi er ferdige med bandet frigjer vi stasjonen slik: $ discount hscooosmuao: $ deallocate hscooosmuao: Det kan hende at vi mottar band i Files-11 format uten a vite labelen pa bandet. Et lite tricks for a finne ut denne er a montere bandet som /foreign, operativsystemet vil da gi oss beskjed hva labelen var. $ mount/foreign hsc000$mua0: BAR mounted on _BSC000$mua0: $ dismount/nounload hscooosmuao: /nounload gjor at stasjonen ikke gar offline, vi kan da montere det samme bandet om igjen uten operatormngrep. $ mount hsc000$mua0: bar og vi kjorer sa som vanlig. Nar vi skal skrive et helt nytt band ma vi initialisere bandet forst. Dette gjores etter at vi har allokert stasjonen, men for monteringen. Formatet er: S initialize /velger/velger... stasjon label Eksempel: $ request/reply "Kan jeg fa tape X1234 en stund? Den er helt blank." $ allocate hsc000$mua0: $ initialize hsc000$mua0: tomat $ mount hsc000$mua0: tomat Ved initialisering av helt nye band kan det hende at man far feilmeldingen: 7.INIT-F-V0LINV, volume is not software enabled Hvis dette skjer ma man ta kontakt med operatorene for a fa initialisert bandet. En velger til initialize-kommandoen er /density, vi kan da oppgi hvilken tetthet bandet skal ha: 1600 eller 6250 bpi. Hvis velgeren utelates vil bandet initialiseres i den storste tettheten bandstasjonen klarer, pa USE er dette 6250 bpi. Hvis bandet skal sendes til andre maskiner bor man sjekke pa forhand hvilken tetthet de kan lese. Det gar ogsa an a initialisere et band som har vaert brukt for (f.eks. for a forandre tettheten), vaer oppmerksom pa at de data som la pa bandet da vil ga tapt. /rums

9 Nytt fra USE nr. 65 (1987/1) VMS Backup-format Et band skrevet i backup-format er delt inn i flere saveset, der hvert saveset bestar av en eller flere filer. Slike band ma monteres med /f oreign-velgeren, og skriving/lesing gjores med programmet BACKUP. Kommandolinjen til BACKUP har formatet: $ backup input output' og i tillegg kommer eventuelle velgere. Anta at vi har monterf bandet, og vil lage et saveset bestaende av alle.txt-filer. Vi kaller savesettet for tekstfiler. $ backup *.txt hscooosmuao:tekstfiler i Sa lager vi et nytt saveset mec alle. doc-filene vare: $ backup *.doc hsc000sr.ua0:docfiler Det er viktig a merke seg at lese/skrivehodet ikke vil flytte seg etter en lesing/skriving uten at vi ber om det. Hvis man skriver et saveset, rewinder (spoler tilbake) tapen, og skriver et saveset til vil innholdet av det forste savesettet bli odelagt. En oversikt over innholdet fas med: $ backup/rewind/list hsc000$mua0: Et eksempel for a lese filene i saveset tekstfiler inn pa hovedomrade: $ backup hscooosmuao:tekstfiler sys$login r** Hvis man skal restore hele directorytraer kan man oppgi [...] som outputspesifikasjon, da vil BACKUP lage de subdirectoryer som trengs under det omradet man beflnner seg pa. Posisjonering pa bandet gjores med kommandoen set magtape, f.eks. slik: $ set magtape/rewind hscoooimuao: $ set magtape/skip:end_of.tape hsc000$mua0: $ set magtape/skip:files:1 hscooosmuao: I det siste tilfellet er det verdt a merke seg at vi skipper et helt saveset fremover, altsa ikke en fil i et saveset. I tillegg finnes /skip:records:n og /skip:blocks:n, der n er et tall. Disse vil imidlertid vaere Ute aktuelle for BACKUP-band. Lesing av ASCII/EBCDIC-band Bandet monteres slik: $ mount/foreign/record:x/block:y hsc000$mua0: hvor x er recordlengden og y er blokkstorrelsen.

10 O Nytt fra USE nr. 65 (1987/1) Filene kopieres med copy-kommandoen. Hvis man skal overfore filer fra tape til disk ma man selv oppgi hva filene skal hete pa disk. Kopieringen gjores fil for fil, inntil man far melding om at det ikke er flere filer pa bandet. $ copy hscooosmuao: fil.l $ copy hscooosmuao: fil.2 For posisjonering av lese/skrivehodet benyttes kommandoene beskrevet under BACKUP. Hvis tapen var skrevet i EBCDIC-format ma man konvertere filene pa disk med programmet pub:asc2ebc. Skriving foregar pa samme mate, hvor kopieringen selvsagt gar fra disk til bandet. Filer som overfores til disk vil ha record format fixed length, y byte records. Om onskelig kan disse konvertes til andre formater med programmet CONVERT: $ convert/fdl=convert.fdl inputfil outputfil der convert.fdl er en fil som inneholder en beskrivelse av formatet til outputfilen. Et eksempel pa en slik fil: file record Organization Sequential Carriage.control Carriage.return Format variable Litt eratur I hovedsak henvises det til help, spesielt: help request help allocate help initialize help mount help set magtape help show magtape help backup help dismount help deallocate help convert For de avanserte: VAX/VMS Utilities Handbook (Mount, Backup, Convert) VAX/VMS Guide to Disk and Tape Operations VAX/VMS Guide to File Applications Hvis eventuelle problemer skulle oppsta skal man henvende seg til Luka, telefon 45/5994, ikke operatorene.

11 Nytt fra USE nr. 65 (1987/1) Q Per H. Jacobsen TEX pa VAX TgX er na lagt opp for bruk pa \'AX. Den nye laserskriveren PrintServer40 er ogsa satt i drift, og kan brukes til utjkrifter fra TgX med langt bedre kvalitet enn forgjengeren pa DEC-10. Mer informasjon om T X pa VAX finnes i: <^W^ $ help Quse tex og resten av denne artikkelen er en Dtnarbeidet utgave av denne hjelpeteksten. Informasjon om den nye laseren finnes annet 5:ed i dette NUSE, samt i: $ help Ouse laser $ help printserver40 S&SK Hva er TEX? For de som ikke vet det allerede: T X er et avansert "computer typesetting"-system utviklet av Donald Knuth ved Stanford University. TgX er spesielt beregnet pa produksjon av teknisk og matematisk tekst hvor kvaliteten pa det ferdige produkt har betydning. Systemet regnes som et av verdens mest avanserte sette-system innenfor denne sjanger. TfiX finnes for mange maskintyper, ogsa mikromaskiner. T X leverer utstyrsuavhengig kode (dvi) som kan etterbehandles for utskrift pa mange ulike skrivere, alt fra matriseskrivere til laserskrivere og fotosettere. T X er et typografisk orientert system, idet forfatteren selv. med det rette utstyr for utskrift, kan ferdigstille sats f.eks. for profesjonell bokproduksjon. TEX egner seg dessuten til produksjon av kompendier, oppgaver, avhandlinger i meuomkvalitets trykk pa laserskriver. TfiX kan skreddersys den enkeltes behov gjennom utvikling av "makro-pakker" for ulike formal, f.eks. layout av en skriftserie, design av et kompendium, opplegg for en bok. TgX kommer med over 900 ferdigdefinerte kommandoer i tillegg til de man selv definerer, og det finnes ogsa endel ferdiglagete makro-pakker: Plain TgX, iatgx,.aa^s-tex, BibTeX, SUTeX. Videre har vi et storre bibliotek av skrifttyper (fonter), alle framstilt maskinelt med TEX'S kompanjong METRFONT. et program for font-design. Med dette programmet har Donald E. Knuth laget over 75 fonter i familien Computer Modern. Plain T&X. Plain TgX er automatisk med nar vi bruker TfiX. Plain TgX er en enkel makropakke og er et brukbart startpunkt for a bruke TEX. Plain TfiX gjennomgas i The T Xbook (se spesielt appendiks B). Norsk TEX. Tilpassning til norsk sprak fas ved at vi sier: Oinput norsk

12 10 Nytt fra USE nr. 65 (1987/1) helt til a begynne med i dokumentfilen. Norsk TgX definerer asoa og MQA samt omdefinerer escapetegnet i Plain TgX fra \ til / og endrer gruppetegn fra {} til <>. I Norsk T X bur altsa TEX-kommandoene skrevet som: /kommando og grupper skrives suk: <en gruppe> (Mot \kommando i Plain TEX) (Mot {en gruppe} i Plain TgX) Tegnene < og > fas ved /It og /gt i Norsk TEX. Ellers er Norsk TjX lik Plain TfiX. Tilpassning til norsk ord-deling har vi dessverre ikke enna. En enkel initialiseringsfil. Undertegnete har laget en enkel initialiseringsfil som inneholder diverse sma og store makroer (definisjoner) som jeg bruker i mitt arbeid. Nye T X-brukere kan eventuelt se pa filen og eventuelt fa gode ideer til egne tilpassninger, eller bruke noen av mitt (NB! pa eget ansvar!). Filen kan kopieres til ens eget omrade med: $ copy use$root: itex.inputsjtexini.tex texini.tex slik at man kan se pa den, endre den, bruke deler av den, fa ideer fra den. Hvis man vil bruke den, kan man skrive folgende i dokumentfilen: A /input texini A kjore TfiX pa VAX. TEX brukes ved at tekst ispedd formateringskoder i form av T X-kommandoer kjores gjennom TgX og oversettes til dvi-kode, som i etterhand omgjores til PostScript-kode for utskrift pa Print Ser ver40 laserskriver. Hvis var dokumentfil heter filnavn.tex, startes TgX med: $ tex filnavn og etter feilfri gjennomkjoring far vi filen f ilnavn.dvi. (Hvis det oppstar TEX-feil logges disse pa filnavn.lis.) Fra dvi til PostScript. TfiX's dvi-kode oversettes til PostScript for utskrift pa USE's laserskriver PrintServer40 med driverprogrammet DVILPS: $ dvilps -b filnavn der filnavn henspeiler pa. dvi-filen. '-b' ma vaere med for a fa ut arkene i riktig rekkefolge fra laserskriveren. PostScript-koden legges pa filnavn.dvi-lps. (Hvis det oppstar feil under oversettingen fra dvi til PostScript, logges dette pa filnavn.err). Vart dokument er na oversatt til PostScript, og klart til utskrift pa laserskriveren. (Og.dvi-filen kan na eventuelt slettes.)

13 Nytt fra USE nr. 65 (1987/1) 11 Utskrift pa laserskriver. Det er opprettet koer for printserver40 laserskriver. Den koen som er aktuell for TEXutskrift heter lps_ps. print-kommandoen bbr: $ print/queue=lps_ps filnavn.dvi-lps hvoretter.dvi-lps-filen (som blir stor) eventuelt kan slettes. Det kan vaere lurt a lage seg et symbol for den lange print-kommandoen. f.eks. slik ilogin.com: $ texut :== print/queue=lps_ps og si: $ texut filnavn.dvi-lps Vi kan folge med i printerkoen med show queue som vanlig. Font-bibliotek. Fontbiblioteket omfatter ca. 75 forskjelbge fonter, de samme som i Donald Knuth's Computers & Typesetting, bind E: Computer Modern Typefaces. Der finnes eksempler pa skrift med alle fontene. I tillegg kommer fonter for IATEX, samt endel annet. I tabellen nedenfor betyr CM "Computer Modern", og tallene i filnavnene er fontens originate punktstorrelse (forstorrelser finnes, se nedenfor). Fonter tas i bruk ved at vi f.eks. sier: /font/ola /font/per cmcsclo cmbx9 Se The T Xbook for videre informasjon om bruk av fonter. Folgende fonter finnes, satt opp alfabetisk etter navn pa fontfilene: fontfil-navn i tex Navn Type cmblo cmbsylo cmbx cmbxsllo cmbxtilo cmcsclo cmdunhlo cmexlo cmfflo cmfilo cmfib8 cminch cmittlo cmmi CM Bold Roman CM Bold Math Symbol Matem CM Bold Extended Roman CM Bold Extended Slanted CM Bold Extended Bold Italic CM Caps and Small Caps CM Dunhill Roman CM Math Extension Matem CM Funny Roman CM Funny Italic CM Fibonacci CMSSBX10 i 1 inch storrelse CM Italic Typewriter CM Math Italic Matem

14 12 Nytt fra USE nr. 65 (1987/1) cmmiblo cmr cmsl cmslttlo cmss cmssbxlo cmssdclo cmssi cmssq8 cmssqi8 cmsy cmtcsclo cmtex cmti cmtt emu 10 cmvttlo CM Math Bold ItaUc CM Roman CM Slanted Roman CM Slanted Typewriter CM Sans Serif CM Sans Serif Bold Extended CM Sans Serif Demibold Condensed CM Slanted Sans Serif CM Sans Serif Quotation Style CM Slanted Sans Serif Quo. Style CM Math Symbol CM Typewriter Caps Small Caps CM TeX Extended ASCII CM Text Itatic CM Typewriter CM Unslanted Text Italic CM Variable Width Typewriter Matem Matem /*ss Plain TEX bruker folgende fonter (hvorav noen allerede er gitt navn, andre ikke): fonter filnavn K ommandonavn Type Matematikk filnavn Kommandonavn cmrlo cmr7 cmr5 cmsllo cmbxlo cmbx7 cmbxs cmttlo cratilo /tenrm /sevenrm /fiverm /tensl /tenbf /sevenbf /fivebf /tentt /tenit /rm /si /bf /tt /it Roman Slanted Bold Typewriter Italic cmmilo ciruni7 cmmi5 cmsylo cmsy7 cmsy5 cmexlo /teni /seveni /fivei /tansy /sevensy /fivesy /tenex /*B k Videre finnes noen spesielle fonter, bl.a. for LaTeX: circlelo circlewlo gray gray4 8 lasy lasyblo linelo linewlo logo8 10 logobf10 logosllo msxm msym iatfex IATEX METflFONT IATEX IATEX IATEX latfex TEX TEX TEX TEX TEX Sirkler Sirkler Spesialfont Ekstra symboler Ekstra symboler Streker Streker METflFONT-logo METRFONT-logo METflFONT-logo Ekstra matematikk-svmboler Ekstra matematikk-symboler

15 Nytt fra USE nr. 65 (1987/1) -l o Symbolene i msxm og msym ble presentert i NUSE nr. 61, her finner vi deres utseende og navn. For a bruke disse symbolene ma vi skrive: /input mssymb tidligere i dokumentfilen. Alle fontfiler er samlet pa omradet use$ root: [tex.fonts], og det finnes delomrader under dette for de forskjellige forstorrelsene. Forstorrelser av fonter. Alle fonter finnes i /magstep (for forstorrelse av enkeltfonter): 0 half og mellomstorrelser for bruk sammen med /mag/magstephalf (forstorrelse av hele dokumentet) i/magstep: 0 half Vi kan ta i bruk en forstorret font med f.eks.: /font/storola = cmcsslo scaled/magstep3 Dokumentasjon. T X og METflFONT beskrives i detalj i Donald Knuth's fembinds verk Computers & Typesetting: Bind A: The T^Xbook (TEX-manual) Bind B: TgX: The program (Programlisting) ^ Bind C: The METflFONT book (METAFONT-manual) Bind D: METflFONT: The program (Programlisting) Bind E: Computer Modern Typefaces (Definisjoner av fontene) utkommet hos Addison-Wesley 1986, ISBN , 13437, 13445, og Bind B og D finnes ogsa med spiralinnbinding. Videre finnes manualer for IATEX og A/^S-Tj^.: Leslie Lamport: IATEX User's Guide <fe Reference Manual, Addison Wesley 1986, ISBN X M.D. Spivak: The Joy oft^x, American Mathematical Society, ISBN En TeX-bruker ma i det minste ha The TgXbook for a komme noen vei. "Makropakker". T X i seg selv inneholder kommandoer pa meget lavt niva, de kalles primitiver. Med dette utgangspunktet er TEX ubrukebg til noe som heist, systemet pa programmers slik at vi lager et sett kommandoer pa "hoyere niva" som det vi kaller en makropakke. En god del slikt finnes ferdiglaget:

16 14 Nytt fra USE nr. 65 (1987/1) Plain TEX. Dette er en enkel makropakke som alltid folger med TEX. Det er Plain T JX som beskrives i The TjgXbook. IATEX. Dette er en dokumentbehandler laget som en makropakke til T X. iatfx har brukt TEX'S tildels primitive kommandoer til a bygge opp et kommandosett pa "hoyere mva sbk at brukeren for faerre detaljer a tenke pa, mens resultatet beholder den samme gode kvalitet som "rene" T X-dokumenter. iatgx har en viss kjennskap til hvordan et dokument er satt sammen, og vi kan velge mellom flere "document styles" som gir bestemte grunntrekk i utseendet av det som trykkes. IATEX startes med: $ latex filnavn der filtypen underforstatt er.tex. (En lokal guide i bruk av IATEX mangier riuia manualen henviser stadig til "The Local Guide".) A^S-TEX.. Dette er en makropakke fra American Mathematical Society og er en standard for layout av artikler og papers som skal inn i deres publikasjoner. «4.V[<S-TEX inneholder mange nyttige utvidelser av det matematiske repertoaret i TEX, bl.a. flere symboler, definisjoner av oppsett av abstracts, teoremer, proof etc. Definisjonene i AMSTeX kan hentes inn i dokumentfilen med: /mz\ \input amstex Annet. Vi har ogsa SUTEX for a lage foiler og BibT X for behandling av bibliografiske data. Vi har ikke rukket a se ordentlig pa disse produktene enn a, og kan derfor ikke si noe om innhold og kvalitet i denne omgang. I samband med IATEX er vi i ferd med a legge opp en iatex-utgave av LSE, Language Sensitive Editor. Meningen er at LSEDIT som produktet heter, skal gjore det letter ea skrive dokumenter med iatex-kommandoer i. Dette er det ogsa. for tidlig a. si noe naermere om na. ABC om VAX/VMS Forste, forelopige utgave av heftet ApC om VAX/VMS er na "utsolgt" fra USE. En ny utgave av heftet har vaert under arbeid siden nyttar. Heftet har okt i omfang, idet mye nytt stoff er kommet med i takt med utvidelsene av VAXclusteret og var egen kompetanse pa VAX. Den nye utgaven utkommer pa U- forlaget i lopet av varen, og vil vaere til salgs i bokhandelen (ca. 90 sider, pris ukjent nar dette skrives). Heftet er ment som et kortfattet supplement til annen VAX-dokumentasjon, og er beregnet pa nye VAX-brukere.

17 Nytt fra USE nr. 65 (1987/1) 1C Lars Oftedal &: Per H. Jacobsen Ny laserskriver pa VAX Laser PrintServer 40 fra Digital Dette tilsvarer i hovedsak det som star i help Suse laser. USE har kjopt en ny laserskriver som er knyttet til VAX-anlegget. Skriveren kommer fra Digital og er ny pa markedet. Den har noksa hoy kapasitet, opptil 40 ark i minuttet, og skrivekvaliteten er 300 x 300 dpi. Skriveren bruker PostScript som kodesprak. Prisen for bruk av LPS40 er inntil videre satt ti: 20 ore per side. For utskrift pa LPS40 brukes den vanlige print-kommandoen i VMS. Mer informasjon om hvordan laserskriveren brukes finnes i help printserver40. (NB! Ikke bruk parametrene input.tray og output.tray som omtales her. kun standardverdiene kan brukes.) Vi kan ta ut fire forskjellige typer utskrift pa LPS40: Vanlig ASCH-tekst Tektronix eller 4014-kode Regis-kode PostScript-kode (herunder TEX) Til hver av utskriftstypene er det satt opp en egen printko, og vi ma passe pa a bruke riktig ko: Type utskrift Vanlig ASCH-tekst Regis kode Tektronix kode PostScript kode Konavn lps_ansi lps_regis lps.tek4014 lps_ps slik at f.eks. en PostScript-fil printes med kommandoen: $ print/queue=lps_ps filnavn.type TEX. For TEX-utskrift se filen help Ouse tex og egen artikkel i dette NUSE. PostScript. Alt som skrives ut pa LPS40, oversettes automatisk til PostScript. Dette er et hoyniva programmeringssprak for side-utlegg som har vunnet stor popularitet i markedet etter at det forst ble lansert for Apple's LaserWriter. Hvis man er interessert i a vite mer om PostScript, eller laere a programmere i det, kan manualer bestilles/kjopes i bokhandelen: PostScript language Reference Manual (ISBN ) PostScript language Tutorial and Cookbook (ISBN ) Advarsel! Laserskriveren er ikke en kopieringsmaskin. og skal ikke bruke til a ta ut mange eksemplarer av storre utskrifter. Det vil kun fore til sbtasje og ubehageligheter. USE's operatorer vil holde spesielt oye med bruken av denne skriveren.

18 16 Nytt fra USE nr. 65 (1987/1) Per H. Jacobsen SAS V5.03 pa VAX/lnger SAS er en stor programpakke for innlesing, lagring, vedlikehold og statistisk analyse av data. SAS danner, sammen med SPSS X, kjernen i tilbudet av statistikkprogrammer pa USE*s VAX-cluster. USE har SAS V5.03 for VAX/VMS pa Inger. Systemet kommer i en basisversjon med flere tilleggsopsjoner. Vi har forelopig kun: Base SAS SAS/GRAPH SAS er presentert tidligere her i NUSE nr. 60. og vi henviser til folgende dokumentasjon/hjelp for flere opplysninger: ManuaJer for SAS kan bestilles/kjopes i bokhanddelen. De viktigste er: SAS Introductory Guide SAS User's Guide: Basics SAS User's Guide: Statistics SAS/GRAPH User's Guide SAS Companion for the VMS Operating System Se ogsa help Quse sas for btt informasjon om hvordan systemet kjores pa var VAX (mer utforlig om informasjon om dette finnes i den siste manualen ovenfor). Det finnes ogsa hjelpefunksjoner inni SAS. Liste over hjelpetekster fas med kommandoen: $ SAS 1? help; vi starter altsa, SAS (i interaktiv modus) og sier help; (husk semikolonet!). Stopp Press! Idet NUSE skal ga i trykken, far vi vite at folgende programvarer er ankomet og er lagt opp for bruk: Statistikkpakken BMDP BioMedical Data Programs Den grafiske subrutinepakken GKS Graphics Kernel System Ny versjon av Fortran Se forelopig help Quse bmdp og help Quse gks. BMDP og GKS kan bare brukes pa Inger. Vi vil komme tilbake med bredere presentasjon av disse produktene senere.

Minitab for skrekkslagne

Minitab for skrekkslagne Minitab for skrekkslagne Espen Andersen Denne manualen/læreboken ble skrevet sent på 80-tallet, for studenter på BI og andre steder som skulle benytte Minitab, et statistikkprogram som fremdeles er mye

Detaljer

Internett for fagforeningsfolk

Internett for fagforeningsfolk Internett for fagforeningsfolk En kort innføring i historien, teknikken og mulighetene Rune Mathisen 17. mars 2000 The Net is a unique creation of human intelligence. The Net is the

Detaljer

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK Bøe Christensen Windows 2008 Server PRØVETRYKK Gyldendal Norsk Forlag AS 2010 Omslag: Redaktør: Formgiver: XXX Kjell Arne Iversen Kjell Arne Iversen ISBN 978-82-05-40736-7 Alle henvendelser om forlagets

Detaljer

Innføring i EDB. 1. Forord. 1.1 Hensikten med kurset. 1.2 Hensikten med dette kursheftet. 1.3 Hvordan bruke kursheftet. 1.4 Kursheftets utvikling

Innføring i EDB. 1. Forord. 1.1 Hensikten med kurset. 1.2 Hensikten med dette kursheftet. 1.3 Hvordan bruke kursheftet. 1.4 Kursheftets utvikling Innføring i EDB 1. Forord 1.1 Hensikten med kurset Hensikten med dette kurset er å lære de som aldri før har brukt en datamaskin å bli kjent med den og bruke den til enklere oppgaver. Som kurskatalogen

Detaljer

RAPPORT RAPPORT. Distribusjon/publisering av fri programvare. Noen erfaringer med et slikt prosjekt. Knut W. Hansson

RAPPORT RAPPORT. Distribusjon/publisering av fri programvare. Noen erfaringer med et slikt prosjekt. Knut W. Hansson R a p p o r t e r f r a H øg s k o l e n i B u s k e r u d nr. 84 RAPPORT RAPPORT Distribusjon/publisering av fri programvare Noen erfaringer med et slikt prosjekt Knut W. Hansson Rapporter fra Høgskolen

Detaljer

Kapittel 1. Introduksjon

Kapittel 1. Introduksjon Kapittel 1 Introduksjon Læringsmål for dette kapitlet Etter å ha lest dette kapitlet skal du forstå hva et program er kjenne til lagmodellen for programvare på datamaskinen ha tilrettelagt datamaskinen

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

Produktbreddengir. spesialisering ibergen! Skoledata-suksess med Commodore. Helse og data - med lav inngal?gsbillen

Produktbreddengir. spesialisering ibergen! Skoledata-suksess med Commodore. Helse og data - med lav inngal?gsbillen Produktbreddengir spesialisering ibergen! Skoledata-suksess med Commodore Helse og data - med lav inngal?gsbillen Godt Nytt År! Velkommen som leser av vår nye informasjonsavis. Fire ganger i året vil vi

Detaljer

Landsbytreff no. 9. Innføring i GSAK. GC38WM5 - Dokka, 13. MARS 2012

Landsbytreff no. 9. Innføring i GSAK. GC38WM5 - Dokka, 13. MARS 2012 Landsbytreff no. 9 Innføring i GSAK GC38WM5 - Dokka, 13. MARS 2012 2 Innhold INNHOLD... 2 1. FORORD... 4 2. GEOCACHING I NORGE... 6 3. HVA ER GSAK?... 8 3.1 OPPBYGGING AV SYSTEMET GSAK... 8 3.2 TRENGER

Detaljer

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 SAMMENDRAG Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 Deltaker(e): Lars H. Andersen Anders Svegård Robert Strømdahl Tor Harald Valseth Veileder(e): Leif Nordahl - Prosessveileder

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

Bruk av lokale databaser til informasjonsformidling og bibliotekforskning

Bruk av lokale databaser til informasjonsformidling og bibliotekforskning Originalen er publisert i: Norsk Tidsskrift for Bibliotekforskning nr. 10, 1997 s51-74 Bruk av lokale databaser til informasjonsformidling og bibliotekforskning Om behandling, bruk og tilgjengeliggjøring

Detaljer

Ledige stillinger ogbibsysi gopher. UNINETT åpner for nye medlemsgrupper. Nr 3-1993

Ledige stillinger ogbibsysi gopher. UNINETT åpner for nye medlemsgrupper. Nr 3-1993 Nr 3-1993 UNNETT åpner for nye medlemsgrupper UNNET har som sitt offisielle mandat at alle ikke-kommersielle institusjoner innen forskning og høyere utdanning kan bli UNNETT medlemmer. På sitt styremøte

Detaljer

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

IKT-SERVICEFAG LESEBOK

IKT-SERVICEFAG LESEBOK IKT-SERVICEFAG LESEBOK PDF-generert med hjelp av den åpent kodede mwlib-verktøyet. Se http://code.pediapress.com/ for mer informasjon. PDF generated at: Sat, 01 May 2010 17:53:13 UTC Innhold Artikler IKT-

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Microsoft Windows Server 2003 Kurs 1 / 2, En kort introduksjon. Microsoft Windows Server 2003, En kort introduksjon. Kurs 1 / 2

Microsoft Windows Server 2003 Kurs 1 / 2, En kort introduksjon. Microsoft Windows Server 2003, En kort introduksjon. Kurs 1 / 2 Microsoft Windows Server 2003, En kort introduksjon Kurs 1 / 2 Tor-Eirik Bakke Lunde Side 1 / 31 11.04.2005 Introduksjon til Microsoft Windows Server 2003 Historisk sett har firmaet Novell dominert markedet

Detaljer

AVISEN. Side. Side. Smarttelefoner og nettbrett Sikkerhet Hva er hva på en PC Side. SEPTEMBER 2012 13. ÅRGANG www.seniornett.no

AVISEN. Side. Side. Smarttelefoner og nettbrett Sikkerhet Hva er hva på en PC Side. SEPTEMBER 2012 13. ÅRGANG www.seniornett.no Returadresse: Seniornett Norge Postboks 1002 Sentrum 0104 Oslo SEPTEMBER 2012 13. ÅRGANG www.seniornett.no Foto: Morten Eckersberg Smarttelefoner og nettbrett Sikkerhet Hva er hva på en PC Side 9 Side

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk Outsourcing med ASP Studentrapport 19. november 1999

UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk Outsourcing med ASP Studentrapport 19. november 1999 UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk Outsourcing med ASP IN 166-1-6 Thomas Horjen Villu Sepman Audun Dragland Erlend Gjerde Studentrapport 19. november 1999 Forord Kurset IN166 er på fem vekttall,

Detaljer

Brukerveiledning til programmet Min Database

Brukerveiledning til programmet Min Database Brukerveiledning til programmet Min Database NORSK UTGAVE Copyright Morten Steenberg, 2012-2013. www.mindatabase.com post@mindatabase.com rev1.0 12/01-2013 1 Fig. 1: Lei av å ikke forstå program. Det slipper

Detaljer

Starthjelp i MINITAB R

Starthjelp i MINITAB R Starthjelp i MINITAB R Versjon 16 for Windows September 2010 Avdeling for Statistikk Matematisk Institutt Universitetet i Oslo Innhold 1 Innledning 1 2 Notasjon 2 3 Inn i og ut av Minitab 3 4 En oversikt

Detaljer

Steget Web Faktura. Versjon 2.0 2010 Steget Web Faktura 2001-2010 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.0 2010 Steget Web Faktura 2001-2010 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.0 2010 Steget Web Faktura 2001-2010 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.0 2010 Steget Web Faktura 2001-2010 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

Forord. Kjersti Enger

Forord. Kjersti Enger Forord Etter et bedriftsbesøk hos Optimal as i desember 2000, og etter spørsmål fra Leif Nordahl, gav produksjonssjefen (Olav Engum) uttrykk for at de ønsket å kjøre et prosjekt om e-handel i samarbeid

Detaljer

Økonomisk teori. anvendt på allokering. av båndbredde. i nettverk

Økonomisk teori. anvendt på allokering. av båndbredde. i nettverk Hovedoppgave i sosialøkonomi - 1995 Økonomisk teori anvendt på allokering av båndbredde i nettverk Case: Internet Av Lars Verket Veileder Fredrik Wulfsberg Innholdsfortegnelse: Forord...5 1.0 Innledning...7

Detaljer

Mac- og Windows-integrasjon i Skolelinux. Sluttrapport Gruppe 7

Mac- og Windows-integrasjon i Skolelinux. Sluttrapport Gruppe 7 MNFIT 291 - Prosjektarbeid i informatikk Mac- og Windows-integrasjon i Skolelinux Sluttrapport Gruppe 7 Prosjektdeltagere: Svein Magne Bang, Sigurd Thune og Odd Rune Dahle Oppdragsgiver: Terje Rydland

Detaljer

MobileTicket. tjeneste for betaling av parkeringsavgift med mobiltelefon

MobileTicket. tjeneste for betaling av parkeringsavgift med mobiltelefon 2008 MobileTicket tjeneste for betaling av parkeringsavgift med mobiltelefon Dette er et prosjekt i emnet INF5261 Utvikling av mobile informasjonssystemer ved Institutt for Informatikk, UiO. Lavdim Ahmeti

Detaljer

TEMA: PC VED UiB TEMA: PC VED UiB

TEMA: PC VED UiB TEMA: PC VED UiB TEMASERIE fra IT-avdelingen ved Universitetet i Bergen / nummer 3 / august 2010 P C V E D U I B Leder Da er tredje nummer i IT-avdelingens temaserie produsert. I første nummer, som var ferdig på sensommer

Detaljer

Spar penger. ta regnskapet selv

Spar penger. ta regnskapet selv Spar penger ta regnskapet selv Det finnes knapt noen øvre grense for hvor mange penger du kan bruke på konsulentbistand for å skreddersy den perfekte økonomiløsningen for din virksomhet, men de fleste

Detaljer

1 Skolelinux. 1.1 Friheten til å tjene penger

1 Skolelinux. 1.1 Friheten til å tjene penger 1 Skolelinux Dette kapittelet tips gir praktiske råd om hvordan man enklest mulig kommer igang med Skolelinux. Først litt om prosjektet, og mulighetene med Skolelinux. Skolelinux er Debian skreddersydd

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer