DEC-10 FORSVINNER SNART! 15 NY LASERSKRIVER PA VAX ALGEBRAISK SYMBOLMANIPULASJON M.M.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEC-10 FORSVINNER SNART! 15 NY LASERSKRIVER PA VAX ALGEBRAISK SYMBOLMANIPULASJON M.M."

Transkript

1 Nytt fra USE DEC-10: 2 TIDEN NJERMER SEG: DEC-10 FORSVINNER SNART! RBK: CRAY: VAX: MlKRO: 3 RBK/CYBER FLYTTES TIL BLINDERN 4 BRUK AV CRAY "SUPERCOMPUTER" I TRONDHEIM 5 BRUK AV TAPE UNDER VAX/VMS 9 TEX PA VAX 15 NY LASERSKRIVER PA VAX 16 SAS V5.03 PA VAX 17 MACSYMA PA VAX, ET SYSTEM FOR ALGEBRAISK SYMBOLMANIPULASJON M.M. 20 LlSENSAVTALE FOR SPSS PC-f 22 ASSISTANSESENTER FOR PRIVATKJOP AV IBM PC 23 MACKERMIT OG VAX 25 MACNEWS NYHETER OM MACINTOSH t&* USE'Uni^ersiretets Sentrale Edb-tjeneste 1

2 Redaksjon Per H. Jacobsen (45)5847 Adresse Nytt fra USE (NUSE) USE Postboks 1059 Blindern 0316 Oslo 3 Abonnement pa NUSE Abonnementet er gratis og fas i Ekspedisjonen, telefon (45)5735! Viktige USE-telefoner Ekspedisjonen (45)5735 Driftskontor (45)5975 Lukevakt (45)5994 Operatorer (45)5980 Se ogsa help tlf. Apningstider Mandag-fredag (15/5-15/ ) L0rdag-s0ndag Stengt Se ogsa help Suse tider USE's ABC-hefter ABC om statistikkprogrammer ABC om datanettet ABC om datainnsamling og -registrering ABC om mikromaskiner ABC om TgX ABC om SPSS X ABC om VAX/VMS Heftene fas gratis i Ekspedisjonen, med unntak av VAX-heftet som kjopes i Bokhandelen. Oppringt samband (45) /300 & 75/ b/n, 9 stk (45) /300 & 75/ b/n, 1 stk (45) /300 k 75/ b/n, 1 stk (45) /300 7 b/n, 1 stk (45) / b/n, 2 stk (45) / b/n, 1 stk (b/n = bit/parity none) Priser og rabatter Se help Ouse priser Drift av VAX-clusteret Ma Ti On To Fr Lo S B B B B I I B B B B B I I I I I I I I I B: Operatorbetjent I: Ingen betjening Preventivt vedlikehold: se help 9use pm Backup: Aimenhver mandag formiddag Drift av DEC-10. Operatorbetjent: Som VAX-clusteret. Preventivt vedlikehold mandager Drift av RBK/Cyber Ma Ti On To Fr Lp Sa B B B P B I I BT B B B B I I BF B B B B I I I I I I I I I B: Operatorbetjent F: Filkopiering I: Ubetjent drift P: Preventivt vedlikehold T: Eventuell systemtesting Datanett-adresser (X.25) USE har to Datapak-adresser: og med folgende sub adresser: 01 Net/One 10 VAX/Viktor 11 VAX/Vera 14 VAX/Inger 51 RBK/Cyber M.a.o. kommer vi f.eks. fram til Inger med: eller Retningsnummeret fra utlandet mot Norge er Var oppfordring: Les NUSE!

3 Nytt fra USE nr. 65 (1987/1) Per H. Jacobsen Leder Endelig et nytt NUSE! Vi beklager at det har gatt savidt lang tid siden forrige munmer. Dette har flere arsaker, bl.a. at undertegnede har fatt endel andre arbeidsoppgaver i mellomtiden i forbindelse med ny stilling. Dessuten ma vi trekke fra fire uker forsinkelse pa grunn av problemer med den nye laserskriveren. Vei, her er far-eller-etter-paske-nuse. Maskinskifte. Vi har med en ny oppfordring til vare brukere om a flytte over fra DEC-10 til VAX. Det begynner a. haste na., husk at 15. mai er siste dag for bruk av DEC-10! VAX-anlegget. Programtilbudet pa VAX vokser sakte men sikkert. Vi har med litt stoff om TEX og METflFONT som na er lagt opp pa VAX. I den sammenheng forteller vi litt om den nye laserskriveren ogsa et nyttig tilbud bade for TjXere og andre brukere. Videre presenterer vi MACSYMA, et avansert system for manipulasjon av algebraiske uttrykk, har med litt om SAS m.m. Vi har ogsa en (lenge etterlengtet, tror vi) artikkel om bruk av tape pa VAX. Mikromaskiner. La oss ikke glemme smafuglene. Vi har en artikkel med nyheter fra Macintosh verdenen (det var ihvertfall nytt pa det tidspunkt NUSE var planlagt a utkomme). Dessuten gar vi gjennom bruk av Kermit mellom Macintosh og VAX. Vi har ogsa annonse om lisensavtalen mellom universitetet og SPSS Inc. om SPSS PC-f. Avtalen gir universitetsansatte mulighet til a skaffe dette produktet til redusert pris for IBM PC. Videre presenteres "assistansesentret" for de som har kj0rt IBM PC under den sakalte privatkjbpsatavtalen som universitetet har med IBM. Tungregning. La oss heller ikke glemme storfuglene. Vi ser pa mulighetene vare brukere har til a kjore pa Cray super-computer i Trondheim. Og litt til. Neste NUSE haper vi a fa ut i mai! Har du forslag til stoff kanskje? Ta kontakt! Ti gode rad Les help Suse news! Les NUSE (gratis!) Les vare ABC-hefter (gratis!) Kom, bb med i PortaCOM nyttig og moro! F0lg med i postkassa notice.txt nar du logger inn! Utnytt rabatter! Benytt Luketjenesten! Hold orden pa dine filer og husk datasikkerhet! Ikke snok i andres saker! Skift passord i ny og ne! som gjor deg til en bedre bruker.

4 Nytt fra USE nr. 65 (1987/1) Tiden naermer seg! DEC-10 svinner og forsvinner Brukere som enna. kjorer pa DEC-10 har nok lagt merke til at den ene CPU-en ble tatt bort i midten av februar. Endel annet utstyr har ogsa forsvunnet. samt endel programvarer bl.a. KOM. Dette kan virke brutalt, men vi ma na se i oynene at DEC-10's dager er talte, og at sluttdato er satt til 15. mai. Dette har vi opplyst om mange ganger rundt om, men vi gjentar det likevel! Dette betyr igjen at det haster med a flytte over fra DEC-10 til VAX. Yi ber etternfllere benytte USE's Flyttekontor, telefon 45/5938. Her vil man si langt ressursene rekker, fa. hjelp til overforing av filer og data fra DEC-10 til VAX. Vi anmoder om at man ved henvendelse til kontoret har rimelig oversikt over sine filer og deres innhold. Videre anbefaler vi nybegynnere pa VAX a melde seg pa et av vare sma VAX-kurs som gar omtrent ukentlig til uti mai. Pamelding skjer i Luka, telefon 45/5994 lukevaktene har timeplan og pamelingsskjema. Heng i, det begynner a bl fullt pa mange kurs allerede. Disse kursene er ment a skulle gi en kort oversikt over VAX-verdenen og en viss orientering i filsystem, editor og operativsystem. VAX har dessuten mange gode hjelpefunksjoner, og vi har et selvopplaeringsprogram pa maskinen. Vi tror nok at de fleste vil oppfatte VAX som en bedre maskin a jobbe pa, enn DEC-10 det gjelder bare a fa unna den ubehagehge overgangen fra ett system til et annet. DDPP-brukere: Det haster med a redde DDPP-filer na! i^^s Na gjelder det a redde sine DDPP-data, husk at DDPP forsvinner med DEC-10. Skaff oversikt over DDPP-dataene dine, heist med kodeboker og tabellverk og kontakt USE's Flyttekontor, telefon 45/5938 jo far jo bedre. Registrar deg som VAX-bruker na! Det er pa hoy tid a registrere seg som VAX-bruker. Registreringsskjema fas ved henvendelse til USE's Ekspedisjon, 3. etg. i Ma-bygget, telefon (45)5735.

5 Nytt fra USE nr. 65 (1987/1) RBK/Cybei es indern Fra RBK-melding AX-444 fra 12/2 87 Det har vei lenge vaert alminnelig kjent av UiO skal overta RBK-anlegget, og at dette skal flyttes til Blindern i juni i ar. F0lgende flytteplaner foreligger: Siste uke for normal drift pa Kjeller blir uke 25, juni, Lordag 20 og scncag 21 juni bbr det antaglig ubetjent drift som en vanlig helg, men brukere frarades a produsere store utskrifter, det er ikke sikkert vi rekker a print? dem ut, Mandag 22 juni er reservert for en siste backup, siste avregning etc. Vi kan ikke garantere at anlegget blir tilgjengelig for brukere denne dagen, Anlegget slaa av for siste gang pa Kjeller ved arbeidstidens slutt 22 juni og demonteres/flyttes til Blindern umiddelbart. Anlegget forutsettes operativt pa Blidern fra mandag 29 juni. Videre informasjon om flytteplanene og eventuelle endringer i disse finnes i sysinfo,funeral sjekk her av og til for siste nytt. PET ER j^flt^, rt C 5k/FTF

6 Nytt fra USE nr. 65 (1987/1) Tore G. Haraldsen Bruk av CRAY i Trondheim Det er na mulig a kj0re mot CRAY supercomputer i Trondheim fra USE's VAX-cluster. USE har lagt opp CRAY-Station programvare som gjor det mulig a kjore mot CRAY i Trondheim rett fra USE's VAX-cluster, dog forelopig kun fra Viktor. For a komme i kontakt med CRAY, logger vi inn pa Viktor og gir kommandoen: $ cray Deretter kan vi skrive help og lese oss fram. Den vanligste miten a jobbe pa, er a lage sma jobber som submittes til CRAY. Vi far konto pa CRAY ved a kontakte RUNIT, telefon (07) eller gjennom EAN-mail til Z^^wV u.hansenqvax.runit.unit.uninett Husk a oppgi faktura-adresse! Timeprisen er 2000,- og er meget fordelaktig sammenliknet med RBK/Cyber. Dokumentasjon (i.e. CRAY-manualer) kan ogsa bestilles fra RUNIT. En kort innf0ring i bruk av CRAY kan faes i USE's ekspedisjon, 3.etg., Ma-bygget. Vi minner ogsa om PortaCOM-m0tet om Tungregning, og RUNIT-nustet. Her utveksles informasjon om tungregning i sin alminnelighet, og erfaringer om bruk av CRAY i Trondheim. Cray-kurs. USE tilbyr i samarbeid med RUNIT et kurs i bruk av Cray i uke 19 (4-8 mai). Kurset gar i arbeidstiden hele uken. Naermere opplysninger om innhold og pris, samt pamelding skjer hos Tore G. Haraldsen, telefon 45/5722. ^

7 Nytt fra USE nr. 65 (1987/1) Knut Borge Litt om tapekj0ring under VAX/VMS Tapekjoring er ofte et problem for folk som far eller skal sende data ut i verden, eller rett og slett bare vil ha en privat sikkerhetskopi av vikttge data. Vi skal her se litt pa skriving og lesing av de vanligste formatene under VAX/VMS. Allokering og montering j"""* Aller forst tar man kontakt med operat0rene for a sporre om det er en ledig tapedrive, dette gjores med request-kommandoen: $ request/reply "Hello, world" f.eks. slik: $ request/reply "Kan jeg bruke tape X1234 i ca. 1/2 time?" Etter en stund kommer det svar fra operatoren, hvis det er greit far man ogsa vite hvilken stasjon kjoringen kan gjores pa. Pa USE's VAX-cluster har vi to stasjoner: hsc000$mua0 og hsc000$mual, og vi vil i folgende eksempler anta at vi bruker hsc000$mua0. Etter klarsignalet allokerer vi stasjonen: $ allocate hscooo$muao: Na kan vi montere bandet med mount-kommandoen. Denne er pa formen: $ mount /velger/velger... stasjon [label] [logisk navn] Hvis man skal skrive pa bandet ma man bruke velgeren /write. En viktig velger er /foreign. Alle taper som ikke er i VMS Files-11 format ma monteres /foreign, bade for lesing og skriving. Files-11 format Fordelen med dette formatet er at magnetbandet virker som et vanlig filstrukturert device, dvs. vi kan bruke vanlige operativsystemkommandoer som type, copy og direct pa. bandet. Vi slipper ogsa a holde rede pa hvor lese/skrivehodet befinner seg pa bandet, operativsystemet vil selv spole frem og tilbake nar dette trengs. Nar vi bruker dette formatet ma vi oppgi labelen pa tapen i mountkommandoen, vi kan ogsa oppgi et logisk navn vi kan referere stasjonen med. Et eksempel: $ request/reply "Kan jeg fa tape X1234 i 10 mimitter" "Det er greit, bruk hsc000$mua0:"

8 fi Nytt fra USE nr. 65 (1987/1) Request completed by operator S allocate hsc000$mua0: S mount hsc000$mua0: foo tape F00 mounted on _hsc000$mua0: S dir tape: Directory hsc000$raua0:jea login.com;220 4 tell.com;1 6 Tczal of 2 files, 10 blocks. S ~ype tape:login.com S =opv tape:*.com sys$login $ Det er ikke mulig a lage subdirectoryer pa magnetband skrevet i Files-11 format. Nar vi er ferdige med bandet frigjer vi stasjonen slik: $ discount hscooosmuao: $ deallocate hscooosmuao: Det kan hende at vi mottar band i Files-11 format uten a vite labelen pa bandet. Et lite tricks for a finne ut denne er a montere bandet som /foreign, operativsystemet vil da gi oss beskjed hva labelen var. $ mount/foreign hsc000$mua0: BAR mounted on _BSC000$mua0: $ dismount/nounload hscooosmuao: /nounload gjor at stasjonen ikke gar offline, vi kan da montere det samme bandet om igjen uten operatormngrep. $ mount hsc000$mua0: bar og vi kjorer sa som vanlig. Nar vi skal skrive et helt nytt band ma vi initialisere bandet forst. Dette gjores etter at vi har allokert stasjonen, men for monteringen. Formatet er: S initialize /velger/velger... stasjon label Eksempel: $ request/reply "Kan jeg fa tape X1234 en stund? Den er helt blank." $ allocate hsc000$mua0: $ initialize hsc000$mua0: tomat $ mount hsc000$mua0: tomat Ved initialisering av helt nye band kan det hende at man far feilmeldingen: 7.INIT-F-V0LINV, volume is not software enabled Hvis dette skjer ma man ta kontakt med operatorene for a fa initialisert bandet. En velger til initialize-kommandoen er /density, vi kan da oppgi hvilken tetthet bandet skal ha: 1600 eller 6250 bpi. Hvis velgeren utelates vil bandet initialiseres i den storste tettheten bandstasjonen klarer, pa USE er dette 6250 bpi. Hvis bandet skal sendes til andre maskiner bor man sjekke pa forhand hvilken tetthet de kan lese. Det gar ogsa an a initialisere et band som har vaert brukt for (f.eks. for a forandre tettheten), vaer oppmerksom pa at de data som la pa bandet da vil ga tapt. /rums

9 Nytt fra USE nr. 65 (1987/1) VMS Backup-format Et band skrevet i backup-format er delt inn i flere saveset, der hvert saveset bestar av en eller flere filer. Slike band ma monteres med /f oreign-velgeren, og skriving/lesing gjores med programmet BACKUP. Kommandolinjen til BACKUP har formatet: $ backup input output' og i tillegg kommer eventuelle velgere. Anta at vi har monterf bandet, og vil lage et saveset bestaende av alle.txt-filer. Vi kaller savesettet for tekstfiler. $ backup *.txt hscooosmuao:tekstfiler i Sa lager vi et nytt saveset mec alle. doc-filene vare: $ backup *.doc hsc000sr.ua0:docfiler Det er viktig a merke seg at lese/skrivehodet ikke vil flytte seg etter en lesing/skriving uten at vi ber om det. Hvis man skriver et saveset, rewinder (spoler tilbake) tapen, og skriver et saveset til vil innholdet av det forste savesettet bli odelagt. En oversikt over innholdet fas med: $ backup/rewind/list hsc000$mua0: Et eksempel for a lese filene i saveset tekstfiler inn pa hovedomrade: $ backup hscooosmuao:tekstfiler sys$login r** Hvis man skal restore hele directorytraer kan man oppgi [...] som outputspesifikasjon, da vil BACKUP lage de subdirectoryer som trengs under det omradet man beflnner seg pa. Posisjonering pa bandet gjores med kommandoen set magtape, f.eks. slik: $ set magtape/rewind hscoooimuao: $ set magtape/skip:end_of.tape hsc000$mua0: $ set magtape/skip:files:1 hscooosmuao: I det siste tilfellet er det verdt a merke seg at vi skipper et helt saveset fremover, altsa ikke en fil i et saveset. I tillegg finnes /skip:records:n og /skip:blocks:n, der n er et tall. Disse vil imidlertid vaere Ute aktuelle for BACKUP-band. Lesing av ASCII/EBCDIC-band Bandet monteres slik: $ mount/foreign/record:x/block:y hsc000$mua0: hvor x er recordlengden og y er blokkstorrelsen.

10 O Nytt fra USE nr. 65 (1987/1) Filene kopieres med copy-kommandoen. Hvis man skal overfore filer fra tape til disk ma man selv oppgi hva filene skal hete pa disk. Kopieringen gjores fil for fil, inntil man far melding om at det ikke er flere filer pa bandet. $ copy hscooosmuao: fil.l $ copy hscooosmuao: fil.2 For posisjonering av lese/skrivehodet benyttes kommandoene beskrevet under BACKUP. Hvis tapen var skrevet i EBCDIC-format ma man konvertere filene pa disk med programmet pub:asc2ebc. Skriving foregar pa samme mate, hvor kopieringen selvsagt gar fra disk til bandet. Filer som overfores til disk vil ha record format fixed length, y byte records. Om onskelig kan disse konvertes til andre formater med programmet CONVERT: $ convert/fdl=convert.fdl inputfil outputfil der convert.fdl er en fil som inneholder en beskrivelse av formatet til outputfilen. Et eksempel pa en slik fil: file record Organization Sequential Carriage.control Carriage.return Format variable Litt eratur I hovedsak henvises det til help, spesielt: help request help allocate help initialize help mount help set magtape help show magtape help backup help dismount help deallocate help convert For de avanserte: VAX/VMS Utilities Handbook (Mount, Backup, Convert) VAX/VMS Guide to Disk and Tape Operations VAX/VMS Guide to File Applications Hvis eventuelle problemer skulle oppsta skal man henvende seg til Luka, telefon 45/5994, ikke operatorene.

11 Nytt fra USE nr. 65 (1987/1) Q Per H. Jacobsen TEX pa VAX TgX er na lagt opp for bruk pa \'AX. Den nye laserskriveren PrintServer40 er ogsa satt i drift, og kan brukes til utjkrifter fra TgX med langt bedre kvalitet enn forgjengeren pa DEC-10. Mer informasjon om T X pa VAX finnes i: <^W^ $ help Quse tex og resten av denne artikkelen er en Dtnarbeidet utgave av denne hjelpeteksten. Informasjon om den nye laseren finnes annet 5:ed i dette NUSE, samt i: $ help Ouse laser $ help printserver40 S&SK Hva er TEX? For de som ikke vet det allerede: T X er et avansert "computer typesetting"-system utviklet av Donald Knuth ved Stanford University. TgX er spesielt beregnet pa produksjon av teknisk og matematisk tekst hvor kvaliteten pa det ferdige produkt har betydning. Systemet regnes som et av verdens mest avanserte sette-system innenfor denne sjanger. TfiX finnes for mange maskintyper, ogsa mikromaskiner. T X leverer utstyrsuavhengig kode (dvi) som kan etterbehandles for utskrift pa mange ulike skrivere, alt fra matriseskrivere til laserskrivere og fotosettere. T X er et typografisk orientert system, idet forfatteren selv. med det rette utstyr for utskrift, kan ferdigstille sats f.eks. for profesjonell bokproduksjon. TEX egner seg dessuten til produksjon av kompendier, oppgaver, avhandlinger i meuomkvalitets trykk pa laserskriver. TfiX kan skreddersys den enkeltes behov gjennom utvikling av "makro-pakker" for ulike formal, f.eks. layout av en skriftserie, design av et kompendium, opplegg for en bok. TgX kommer med over 900 ferdigdefinerte kommandoer i tillegg til de man selv definerer, og det finnes ogsa endel ferdiglagete makro-pakker: Plain TgX, iatgx,.aa^s-tex, BibTeX, SUTeX. Videre har vi et storre bibliotek av skrifttyper (fonter), alle framstilt maskinelt med TEX'S kompanjong METRFONT. et program for font-design. Med dette programmet har Donald E. Knuth laget over 75 fonter i familien Computer Modern. Plain T&X. Plain TgX er automatisk med nar vi bruker TfiX. Plain TgX er en enkel makropakke og er et brukbart startpunkt for a bruke TEX. Plain TfiX gjennomgas i The T Xbook (se spesielt appendiks B). Norsk TEX. Tilpassning til norsk sprak fas ved at vi sier: Oinput norsk

12 10 Nytt fra USE nr. 65 (1987/1) helt til a begynne med i dokumentfilen. Norsk TgX definerer asoa og MQA samt omdefinerer escapetegnet i Plain TgX fra \ til / og endrer gruppetegn fra {} til <>. I Norsk T X bur altsa TEX-kommandoene skrevet som: /kommando og grupper skrives suk: <en gruppe> (Mot \kommando i Plain TEX) (Mot {en gruppe} i Plain TgX) Tegnene < og > fas ved /It og /gt i Norsk TEX. Ellers er Norsk TjX lik Plain TfiX. Tilpassning til norsk ord-deling har vi dessverre ikke enna. En enkel initialiseringsfil. Undertegnete har laget en enkel initialiseringsfil som inneholder diverse sma og store makroer (definisjoner) som jeg bruker i mitt arbeid. Nye T X-brukere kan eventuelt se pa filen og eventuelt fa gode ideer til egne tilpassninger, eller bruke noen av mitt (NB! pa eget ansvar!). Filen kan kopieres til ens eget omrade med: $ copy use$root: itex.inputsjtexini.tex texini.tex slik at man kan se pa den, endre den, bruke deler av den, fa ideer fra den. Hvis man vil bruke den, kan man skrive folgende i dokumentfilen: A /input texini A kjore TfiX pa VAX. TEX brukes ved at tekst ispedd formateringskoder i form av T X-kommandoer kjores gjennom TgX og oversettes til dvi-kode, som i etterhand omgjores til PostScript-kode for utskrift pa Print Ser ver40 laserskriver. Hvis var dokumentfil heter filnavn.tex, startes TgX med: $ tex filnavn og etter feilfri gjennomkjoring far vi filen f ilnavn.dvi. (Hvis det oppstar TEX-feil logges disse pa filnavn.lis.) Fra dvi til PostScript. TfiX's dvi-kode oversettes til PostScript for utskrift pa USE's laserskriver PrintServer40 med driverprogrammet DVILPS: $ dvilps -b filnavn der filnavn henspeiler pa. dvi-filen. '-b' ma vaere med for a fa ut arkene i riktig rekkefolge fra laserskriveren. PostScript-koden legges pa filnavn.dvi-lps. (Hvis det oppstar feil under oversettingen fra dvi til PostScript, logges dette pa filnavn.err). Vart dokument er na oversatt til PostScript, og klart til utskrift pa laserskriveren. (Og.dvi-filen kan na eventuelt slettes.)

13 Nytt fra USE nr. 65 (1987/1) 11 Utskrift pa laserskriver. Det er opprettet koer for printserver40 laserskriver. Den koen som er aktuell for TEXutskrift heter lps_ps. print-kommandoen bbr: $ print/queue=lps_ps filnavn.dvi-lps hvoretter.dvi-lps-filen (som blir stor) eventuelt kan slettes. Det kan vaere lurt a lage seg et symbol for den lange print-kommandoen. f.eks. slik ilogin.com: $ texut :== print/queue=lps_ps og si: $ texut filnavn.dvi-lps Vi kan folge med i printerkoen med show queue som vanlig. Font-bibliotek. Fontbiblioteket omfatter ca. 75 forskjelbge fonter, de samme som i Donald Knuth's Computers & Typesetting, bind E: Computer Modern Typefaces. Der finnes eksempler pa skrift med alle fontene. I tillegg kommer fonter for IATEX, samt endel annet. I tabellen nedenfor betyr CM "Computer Modern", og tallene i filnavnene er fontens originate punktstorrelse (forstorrelser finnes, se nedenfor). Fonter tas i bruk ved at vi f.eks. sier: /font/ola /font/per cmcsclo cmbx9 Se The T Xbook for videre informasjon om bruk av fonter. Folgende fonter finnes, satt opp alfabetisk etter navn pa fontfilene: fontfil-navn i tex Navn Type cmblo cmbsylo cmbx cmbxsllo cmbxtilo cmcsclo cmdunhlo cmexlo cmfflo cmfilo cmfib8 cminch cmittlo cmmi CM Bold Roman CM Bold Math Symbol Matem CM Bold Extended Roman CM Bold Extended Slanted CM Bold Extended Bold Italic CM Caps and Small Caps CM Dunhill Roman CM Math Extension Matem CM Funny Roman CM Funny Italic CM Fibonacci CMSSBX10 i 1 inch storrelse CM Italic Typewriter CM Math Italic Matem

14 12 Nytt fra USE nr. 65 (1987/1) cmmiblo cmr cmsl cmslttlo cmss cmssbxlo cmssdclo cmssi cmssq8 cmssqi8 cmsy cmtcsclo cmtex cmti cmtt emu 10 cmvttlo CM Math Bold ItaUc CM Roman CM Slanted Roman CM Slanted Typewriter CM Sans Serif CM Sans Serif Bold Extended CM Sans Serif Demibold Condensed CM Slanted Sans Serif CM Sans Serif Quotation Style CM Slanted Sans Serif Quo. Style CM Math Symbol CM Typewriter Caps Small Caps CM TeX Extended ASCII CM Text Itatic CM Typewriter CM Unslanted Text Italic CM Variable Width Typewriter Matem Matem /*ss Plain TEX bruker folgende fonter (hvorav noen allerede er gitt navn, andre ikke): fonter filnavn K ommandonavn Type Matematikk filnavn Kommandonavn cmrlo cmr7 cmr5 cmsllo cmbxlo cmbx7 cmbxs cmttlo cratilo /tenrm /sevenrm /fiverm /tensl /tenbf /sevenbf /fivebf /tentt /tenit /rm /si /bf /tt /it Roman Slanted Bold Typewriter Italic cmmilo ciruni7 cmmi5 cmsylo cmsy7 cmsy5 cmexlo /teni /seveni /fivei /tansy /sevensy /fivesy /tenex /*B k Videre finnes noen spesielle fonter, bl.a. for LaTeX: circlelo circlewlo gray gray4 8 lasy lasyblo linelo linewlo logo8 10 logobf10 logosllo msxm msym iatfex IATEX METflFONT IATEX IATEX IATEX latfex TEX TEX TEX TEX TEX Sirkler Sirkler Spesialfont Ekstra symboler Ekstra symboler Streker Streker METflFONT-logo METRFONT-logo METflFONT-logo Ekstra matematikk-svmboler Ekstra matematikk-symboler

15 Nytt fra USE nr. 65 (1987/1) -l o Symbolene i msxm og msym ble presentert i NUSE nr. 61, her finner vi deres utseende og navn. For a bruke disse symbolene ma vi skrive: /input mssymb tidligere i dokumentfilen. Alle fontfiler er samlet pa omradet use$ root: [tex.fonts], og det finnes delomrader under dette for de forskjellige forstorrelsene. Forstorrelser av fonter. Alle fonter finnes i /magstep (for forstorrelse av enkeltfonter): 0 half og mellomstorrelser for bruk sammen med /mag/magstephalf (forstorrelse av hele dokumentet) i/magstep: 0 half Vi kan ta i bruk en forstorret font med f.eks.: /font/storola = cmcsslo scaled/magstep3 Dokumentasjon. T X og METflFONT beskrives i detalj i Donald Knuth's fembinds verk Computers & Typesetting: Bind A: The T^Xbook (TEX-manual) Bind B: TgX: The program (Programlisting) ^ Bind C: The METflFONT book (METAFONT-manual) Bind D: METflFONT: The program (Programlisting) Bind E: Computer Modern Typefaces (Definisjoner av fontene) utkommet hos Addison-Wesley 1986, ISBN , 13437, 13445, og Bind B og D finnes ogsa med spiralinnbinding. Videre finnes manualer for IATEX og A/^S-Tj^.: Leslie Lamport: IATEX User's Guide <fe Reference Manual, Addison Wesley 1986, ISBN X M.D. Spivak: The Joy oft^x, American Mathematical Society, ISBN En TeX-bruker ma i det minste ha The TgXbook for a komme noen vei. "Makropakker". T X i seg selv inneholder kommandoer pa meget lavt niva, de kalles primitiver. Med dette utgangspunktet er TEX ubrukebg til noe som heist, systemet pa programmers slik at vi lager et sett kommandoer pa "hoyere niva" som det vi kaller en makropakke. En god del slikt finnes ferdiglaget:

16 14 Nytt fra USE nr. 65 (1987/1) Plain TEX. Dette er en enkel makropakke som alltid folger med TEX. Det er Plain T JX som beskrives i The TjgXbook. IATEX. Dette er en dokumentbehandler laget som en makropakke til T X. iatfx har brukt TEX'S tildels primitive kommandoer til a bygge opp et kommandosett pa "hoyere mva sbk at brukeren for faerre detaljer a tenke pa, mens resultatet beholder den samme gode kvalitet som "rene" T X-dokumenter. iatgx har en viss kjennskap til hvordan et dokument er satt sammen, og vi kan velge mellom flere "document styles" som gir bestemte grunntrekk i utseendet av det som trykkes. IATEX startes med: $ latex filnavn der filtypen underforstatt er.tex. (En lokal guide i bruk av IATEX mangier riuia manualen henviser stadig til "The Local Guide".) A^S-TEX.. Dette er en makropakke fra American Mathematical Society og er en standard for layout av artikler og papers som skal inn i deres publikasjoner. «4.V[<S-TEX inneholder mange nyttige utvidelser av det matematiske repertoaret i TEX, bl.a. flere symboler, definisjoner av oppsett av abstracts, teoremer, proof etc. Definisjonene i AMSTeX kan hentes inn i dokumentfilen med: /mz\ \input amstex Annet. Vi har ogsa SUTEX for a lage foiler og BibT X for behandling av bibliografiske data. Vi har ikke rukket a se ordentlig pa disse produktene enn a, og kan derfor ikke si noe om innhold og kvalitet i denne omgang. I samband med IATEX er vi i ferd med a legge opp en iatex-utgave av LSE, Language Sensitive Editor. Meningen er at LSEDIT som produktet heter, skal gjore det letter ea skrive dokumenter med iatex-kommandoer i. Dette er det ogsa. for tidlig a. si noe naermere om na. ABC om VAX/VMS Forste, forelopige utgave av heftet ApC om VAX/VMS er na "utsolgt" fra USE. En ny utgave av heftet har vaert under arbeid siden nyttar. Heftet har okt i omfang, idet mye nytt stoff er kommet med i takt med utvidelsene av VAXclusteret og var egen kompetanse pa VAX. Den nye utgaven utkommer pa U- forlaget i lopet av varen, og vil vaere til salgs i bokhandelen (ca. 90 sider, pris ukjent nar dette skrives). Heftet er ment som et kortfattet supplement til annen VAX-dokumentasjon, og er beregnet pa nye VAX-brukere.

17 Nytt fra USE nr. 65 (1987/1) 1C Lars Oftedal &: Per H. Jacobsen Ny laserskriver pa VAX Laser PrintServer 40 fra Digital Dette tilsvarer i hovedsak det som star i help Suse laser. USE har kjopt en ny laserskriver som er knyttet til VAX-anlegget. Skriveren kommer fra Digital og er ny pa markedet. Den har noksa hoy kapasitet, opptil 40 ark i minuttet, og skrivekvaliteten er 300 x 300 dpi. Skriveren bruker PostScript som kodesprak. Prisen for bruk av LPS40 er inntil videre satt ti: 20 ore per side. For utskrift pa LPS40 brukes den vanlige print-kommandoen i VMS. Mer informasjon om hvordan laserskriveren brukes finnes i help printserver40. (NB! Ikke bruk parametrene input.tray og output.tray som omtales her. kun standardverdiene kan brukes.) Vi kan ta ut fire forskjellige typer utskrift pa LPS40: Vanlig ASCH-tekst Tektronix eller 4014-kode Regis-kode PostScript-kode (herunder TEX) Til hver av utskriftstypene er det satt opp en egen printko, og vi ma passe pa a bruke riktig ko: Type utskrift Vanlig ASCH-tekst Regis kode Tektronix kode PostScript kode Konavn lps_ansi lps_regis lps.tek4014 lps_ps slik at f.eks. en PostScript-fil printes med kommandoen: $ print/queue=lps_ps filnavn.type TEX. For TEX-utskrift se filen help Ouse tex og egen artikkel i dette NUSE. PostScript. Alt som skrives ut pa LPS40, oversettes automatisk til PostScript. Dette er et hoyniva programmeringssprak for side-utlegg som har vunnet stor popularitet i markedet etter at det forst ble lansert for Apple's LaserWriter. Hvis man er interessert i a vite mer om PostScript, eller laere a programmere i det, kan manualer bestilles/kjopes i bokhandelen: PostScript language Reference Manual (ISBN ) PostScript language Tutorial and Cookbook (ISBN ) Advarsel! Laserskriveren er ikke en kopieringsmaskin. og skal ikke bruke til a ta ut mange eksemplarer av storre utskrifter. Det vil kun fore til sbtasje og ubehageligheter. USE's operatorer vil holde spesielt oye med bruken av denne skriveren.

18 16 Nytt fra USE nr. 65 (1987/1) Per H. Jacobsen SAS V5.03 pa VAX/lnger SAS er en stor programpakke for innlesing, lagring, vedlikehold og statistisk analyse av data. SAS danner, sammen med SPSS X, kjernen i tilbudet av statistikkprogrammer pa USE*s VAX-cluster. USE har SAS V5.03 for VAX/VMS pa Inger. Systemet kommer i en basisversjon med flere tilleggsopsjoner. Vi har forelopig kun: Base SAS SAS/GRAPH SAS er presentert tidligere her i NUSE nr. 60. og vi henviser til folgende dokumentasjon/hjelp for flere opplysninger: ManuaJer for SAS kan bestilles/kjopes i bokhanddelen. De viktigste er: SAS Introductory Guide SAS User's Guide: Basics SAS User's Guide: Statistics SAS/GRAPH User's Guide SAS Companion for the VMS Operating System Se ogsa help Quse sas for btt informasjon om hvordan systemet kjores pa var VAX (mer utforlig om informasjon om dette finnes i den siste manualen ovenfor). Det finnes ogsa hjelpefunksjoner inni SAS. Liste over hjelpetekster fas med kommandoen: $ SAS 1? help; vi starter altsa, SAS (i interaktiv modus) og sier help; (husk semikolonet!). Stopp Press! Idet NUSE skal ga i trykken, far vi vite at folgende programvarer er ankomet og er lagt opp for bruk: Statistikkpakken BMDP BioMedical Data Programs Den grafiske subrutinepakken GKS Graphics Kernel System Ny versjon av Fortran Se forelopig help Quse bmdp og help Quse gks. BMDP og GKS kan bare brukes pa Inger. Vi vil komme tilbake med bredere presentasjon av disse produktene senere.

19 Nytt fra USE nr. 65 (1987/1) 1 J Per H. Jacobsen Sc Lars Oftedal MACSYMA pa VAX Algebraisk symboimanipulasjon m.m. MACSYMA er et programsystem for a utfore symbolske og numeriske algebraiske og matematiske manipulasjoner. Systemet startes med kommandoen: ( $ macsyma og vi kan begynne a gi kommandoer til systemet. Demonstrasjoner og hjelp. Systemet inneholder en god del hjelpefunksjoner i form av kommandoene: primer, describe og apropos. primer er en interaktiv innforing i MACSYMA. Vi kan gi folgende kommando nar vi kommer inn i MACSYMA: primer 0; Dcke glem : (semikolon) tilslutt alle kommandoer til systemet skal slutte med semikolon! describe gir korte innforinger i angitte MACSYMA-funksjoner og opsjoner. Vi ma vite navnet pa det vi vil vite noe om. Hvis vi f.eks. vil vite definisjon og syntaks for funksjonen integrate skriver vi: describe(integrate); apropos brukes for a soke etter en MACSYMA-funksjon e.l. nar vi ikke husker noyaktig hva den heter. Vi far da en liste over funksjoner som passer til det vi husker: apropos("tayl" ); Det folger med mange demonstrasjoner til MACSYMA. For a fa en oversikt over hva som ftnns av demonstrasjoner kan vi se pa: $ dir macsyma$demo t dir macsymasdrink Hvis vi ser pa det forste filomradet demo finner vi en fil som heter matrix.dem, og vi kan utfore demonstrasjonen ved a starte MACSYMA som angitt ovenfor, og gi folgende kommando til systemet: batchc /macsyma/demo/matrix.dem"); og det hele gir sin gang pa skjermen. Pa liknende mate kan vi utfore de andre demonstrasjonen. bare bytt fibiavn i kommandoen. (Kommandoen kan virke "UNDI-aktig", men vi kjorer altsa MACSYMA under VAX/VMS.)

20 1 Q Nytt fra USE nr. 65 (1987/1) For a prove demonstrasjonene pa det andre omradet drink (som egentlig er et underomrade til demo) bruker vi kommandoen: batch(" /macsyma/demo/drink/filnavn.dem" ) ; Dokumentasjon. Omtrent det samme som star her, finnes ogsa i help Quse macsyma. Det finnes en MACSYMA UNIX Programmers Manual som kan printes ut: $ print/queue=k0navn macsyma:macsyma.hip og to manualer er i handelen, og kan bestilles/kjopes i Bokhandelen: VAA" UNIX MACSYMA Manual An introduction to EUNICE MACSYMA Et eksempel. Vi tar med noen eksempler pa bruk av MACSYMA hentet fra en av demonstrasjonene. Vi starter med formelen (a: +- l) 3 som vi omformer til polynomform, og omformer tilbake igjen til utgangsformen. Deretter integrerer vi funksjonen: z 3 + 2i 2 + x og deriverer resultatet om omformer det (ratsim betyr "RATional SIMplification) tilbake til utgangsformen. Tilslutt utvikler vi en Taylor-rekke for en funksjon, og loser sjettegradshkningen x 6-1 = 0. (cl) (x+l)"3; (dl) 3 (x + 1) (c2) expand(dl); (d2) 3 2 x + 3 x +3x+l (c3) factor(d2); (d3) 3 (x + 1) (c4) a/(x"3+2*x*2+x); (d4) a 3 2 x + 2 x + x (c5) integrate(d4,x); (d5) 1 a (- log(x 1) + log(x) + ) x + 1

---------------------------------------------------------------------- SLIK INFORMERER RUNIT ---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------~~------

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive,

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive, 1. Last ned og installer XAMPP. 2. Sjekk at alt fungerer. 3. MySQL. Vi begynner med databaseserveren, MySQL. Gå til DOS klarmelding eller ledetekst (finnes under tilbehør på startmenyen om du ikke som

Detaljer

FTP Info til brukerne

FTP Info til brukerne FTP Info til brukerne Ftp-serveren til Statens vegvesen er tenkt benyttet for brukere som trenger å utveksle store filer. Det presiseres at ftp-serveren kun er beregnet for utveksling av filer, ikke for

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Unix/Linux en annen måte å gjøre ting på

Unix/Linux en annen måte å gjøre ting på Velkommen Operativsystemer Operativsystemer Unix/Linux en annen måte å gjøre ting på Institutt for informatikk Alle datamaskiner (unntatt de helt knøttsmå) har et operativsystem som administrerer datamaskinen

Detaljer

1. MSI fra Group Policy

1. MSI fra Group Policy Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag MSI fra Group Policy Jostein Lund 25.08.2012 Lærestoffet er utviklet for faget LO470D Programvaredistribusjon og fjerndrifting 1. MSI fra

Detaljer

6105 Windows Server og datanett Jon Kvisli, HSN Skriveradministrasjon - 1. Utskrift i nettverk

6105 Windows Server og datanett Jon Kvisli, HSN Skriveradministrasjon - 1. Utskrift i nettverk 6105 Windows Server og datanett Leksjon 7b Skriveradministrasjon Utskrift og plassering i nettverk Utskriftsbegreper Windows, driver Fire ulike oppsett Skriveradministrasjon og rettigheter Skrivergrupper

Detaljer

Unix/Linux en annen måte å gjøre ting på

Unix/Linux en annen måte å gjøre ting på Velkommen Unix/Linux en annen måte å gjøre ting på Institutt for informatikk Operativsystemer Operativsystemer Alle datamaskiner (unntatt de helt knøttsmå) har et operativsystem som administrerer datamaskinen

Detaljer

TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs Uke 35 Introduksjon til programmering i Python

TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs Uke 35 Introduksjon til programmering i Python TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs Uke 35 Introduksjon til programmering i Python Professor Guttorm Sindre Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Læringsmål og pensum Mål Vite hva et

Detaljer

TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Kapittel 7 Filer og unntak ( exceptions ) Professor Alf Inge Wang Stipendiat Lars Bungum

TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Kapittel 7 Filer og unntak ( exceptions ) Professor Alf Inge Wang Stipendiat Lars Bungum 1 TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Kapittel 7 Filer og unntak ( exceptions ) Professor Alf Inge Wang Stipendiat Lars Bungum 2 Læringsmål Mål Introduksjon til filer (som inndata og utdata) Å bruke

Detaljer

AUTOCAD 2008. Artikkelserie. Fra Color til Named og omvendt

AUTOCAD 2008. Artikkelserie. Fra Color til Named og omvendt Odd-Sverre Kolstad AUTOCAD 2008 Artikkelserie Fra Color til Named og omvendt Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 Omslag Marianne Thrap Redaktør: Rune Kjelvik Formgiver: Rune Kjelvik 1. opplag ISBN 978-82-05-37108-8

Detaljer

Frikart til Garmin. Manual for Frikart til Garmin GPS

Frikart til Garmin. Manual for Frikart til Garmin GPS Frikart til Garmin En liten manual som kan hjelpe. Garmin GPS har samme struktur så derfor er det mulig å benytte denne uansett modell. Dog med unntak av Monterra. Denne er spesiell og vil ikke bli tatt

Detaljer

Før du starter, del 2

Før du starter, del 2 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Global støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Unix/Linux en annen måte å gjøre ting på

Unix/Linux en annen måte å gjøre ting på Velkommen Unix/Linux en annen måte å gjøre ting på Institutt for informatikk Operativsystemer Operativsystemer Alle datamaskiner (unntatt de helt knøttsmå) har et operativsystem som administrerer datamaskinen

Detaljer

Velkomment til å installere BAS21

Velkomment til å installere BAS21 Velkomment til å installere BAS21 Du har nå kommet til siden hvor du kan installere programpakken BAS21, en komplett programpakke for bedrifter. Å komme igang med BAS21 er enklest ved å følge disse 4 punktene:

Detaljer

Fjerninstallasjon av Windows 7

Fjerninstallasjon av Windows 7 Fjerninstallasjon av Windows 7 Tema for denne siden er Zero Touch fjerninstallering av UIB Windows 7 klientoppsett. Det finnes også klientoppsett for Linux og Mac OS X. Se også siden om klientdriftet maskin.

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installasjon av JBuilder Foundation på Linux (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Mandrake Linux 10.0, men distribusjon vil gjøre liten eller

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

7034 Trondheim - NTH 1.1 KILDEPROGRAM S KOMPILERING OG ASSEBMLERING S LENKING AV OBJEKTFILER S UTFØRELSE AV PROGRAMMET S.

7034 Trondheim - NTH 1.1 KILDEPROGRAM S KOMPILERING OG ASSEBMLERING S LENKING AV OBJEKTFILER S UTFØRELSE AV PROGRAMMET S. INFOAMASJON FRA RUN IT "IQNISINTIilIT "ed UNIVEfllSiTlTlT I TJIIIONCMelM ~ostadr.: Elgeseter at. ~O Telex: 55 620 sintf n Teleqram: COMPf.i'TING NTB 7034 Trondheim - NTH Tlf. ; (8i) 593 l:c (07)593028

Detaljer

Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted

Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted 1 Åpne Internett explorer. Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet

Detaljer

Øving 0 - Xcode TDT4102

Øving 0 - Xcode TDT4102 Øving 0 - Xcode TDT4102 Frivillig Øving Mål for denne øvingen: Bli kjent med programmeringsverktøy Lage et første program kun med teksteditor og kompilator Lage et første program med Xcode Denne øvingen

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Introduksjon til dataanlegget ved Institutt for informatikk. Marc Bezem Institutt for informatikk Universitetet i Bergen

Introduksjon til dataanlegget ved Institutt for informatikk. Marc Bezem Institutt for informatikk Universitetet i Bergen Introduksjon til dataanlegget ved Institutt for informatikk Marc Bezem Institutt for informatikk Universitetet i Bergen August 2005 1 Introduksjonskurset Målgrupper: Alle studenter som skal ta INF100 Andre

Detaljer

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud NTNU Trondheim Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet Datapennalet Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud Påmeldingsinfo Hvordan tjenesten fungerer Krav til utstyr Uttesting av programvareformidling

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013)

Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013) Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013) Her er svar på en del vanlig spørsmål og problemer som kan dukke opp når du arbeider med EndNote. Innhold Import av referanser... 1 Hvis EndNote låser seg:... 2

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

Kom i gang med Stata for Windows på UiO - hurtigstart for begynnere

Kom i gang med Stata for Windows på UiO - hurtigstart for begynnere Kom i gang med Stata for Windows på UiO - hurtigstart for begynnere Hensikten med denne introduksjonen er å lære hvordan man kommer raskt i gang med grunnleggende funksjoner i Stata. Teksten er tilpasset

Detaljer

Filbehandling. Begreper

Filbehandling. Begreper Filbehandling Her kan du lese om filbehandling, mappestruktur og betydningen av hvor vi lagrer filer (dokumenter). Tilslutt en gjennomgang av filbehandlingsprogrammet Windows Utforsker. Begreper Filer:

Detaljer

Alternativ dag for teoriforelesning. Intro. Torsdag 12:15-14:00 R1

Alternativ dag for teoriforelesning. Intro. Torsdag 12:15-14:00 R1 1 2 Alternativ dag for teoriforelesning Torsdag 12:15-14:00 R1 TDT4105 Informasjonsteknologi grunnkurs: Uke 35b Introduksjon til Matlab 09:15 10:00 R7 Jørn Amundsen Asbjørn Thomassen Roger Midtstraum 3

Detaljer

TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs (ITGK)

TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs (ITGK) 1 TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs (ITGK) Introduksjon til programmering i Matlab Rune Sætre satre@idi.ntnu.no 3 Læringsmål og pensum Mål Lære om programmering og hva et program er Lære om hvordan

Detaljer

Lablink 2.x brukerveiledning

Lablink 2.x brukerveiledning Lablink 2.x brukerveiledning Innledning Lablink er et program for å motta bestillinger som dine kunder gjør via Netlifes bestillings tjenester. Når en bestilling er gjort av en kunde, vil ordren være tilgjengelig

Detaljer

DDS-CAD 7 INSTALLASJON AV NETTVERKSLÅS. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.

DDS-CAD 7 INSTALLASJON AV NETTVERKSLÅS. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds. 18.10.2010 1 DDS-CAD 7 INSTALLASJON AV NETTVERKSLÅS DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 18.10.2010 Installasjon av nettverkslås

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Leksjon 7b Skriveradministrasjon Utskrift og skriverplassering i nettverk Utskriftsbegreper Windows, skriverdriver Fire ulike skriveroppsett Skriveradministrasjon og skriverrettigheter

Detaljer

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL Installasjonsveiledning PowerOffice SQL INSTALLASJON For å ta i bruk PowerOffice SQL må du ha Microsoft SQL Server installert. MS-SQL leveres i to versjoner - fullversjon eller SQL Express. MS-SQL Express

Detaljer

Tilgang til nytt skrivebord «KONTOR»

Tilgang til nytt skrivebord «KONTOR» Tilgang til nytt skrivebord «KONTOR» Oppstart fra PC: 1. Start maskinen på vanlig måte og logg inn som før på ASKIMNET slik du er vant til med det det gamle brukernavn og passord. 2. Gå i nettleseren (Internet

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

Endringer etter omlegging til ny AD

Endringer etter omlegging til ny AD Endringer etter omlegging til ny AD Endringer etter omlegging til ny AD... 1 To nye hjemmeområder... 2 Steg 1: Flytte applikasjonsdatafiler...3 Steg 2: Flytte filene fra dokumentmappen på Z: til H:...

Detaljer

Kom i gang med programmering i Java

Kom i gang med programmering i Java Kom i gang med programmering i Java Dette dokumentet forteller hvordan du skal komme i gang med programmering inkludert nedlasting av den programvare du trenger samt oppsett av disse samt en del innstillinger

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Veileder for opplasting av AKTIV sporlogg til PC

Veileder for opplasting av AKTIV sporlogg til PC Veileder for opplasting av AKTIV sporlogg til PC Det finnes i dag flere forskjellige GPS merker på markedet. Til fritidsbruk, og spesielt i redningstjenesten er det Garmin som benyttes mest. Det finnes

Detaljer

Bruksanvisning for PC-Sentralbord. Ez Attendant

Bruksanvisning for PC-Sentralbord. Ez Attendant Bruksanvisning for PC-Sentralbord Ez Attendant Logg på Etter oppstart av programmet må PC bordet Logges på telefonsystemet. Trykk på knapp for dette. Pålogging tar ca. 45 sekunder. Av eller På logging

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Januar 2011 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

Din bruksanvisning XEROX WORKCENTRE 5632 http://no.yourpdfguides.com/dref/4277971

Din bruksanvisning XEROX WORKCENTRE 5632 http://no.yourpdfguides.com/dref/4277971 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for XEROX WORKCENTRE 5632. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på XEROX WORKCENTRE 5632 i bruksanvisningen

Detaljer

TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs (ITGK)

TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs (ITGK) 1 TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs (ITGK) Introduksjon til programmering i Matlab Rune Sætre satre@idi.ntnu.no 2 Læringsmål og pensum Mål Lære om programmering og hva et program er Lære å designe

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere!

Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere! Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere! En SignPuddle (Tegndam) server på en USB minnepinne! Bær tegnspråks-datene dine

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ]

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] 2012 Indre Østfold Data IKS Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] Har du tynnklient (NC; ikke PC)... får du opp følgende bilde når du slår på strømmen: Her velger du enten Kontor full skjerm

Detaljer

Shellscripting I. Innhold

Shellscripting I. Innhold Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Shellscripting I Tor Halsan 19.08.2010 Lærestoffet er utviklet for faget LN199D Scripting av Servere Resymé: Leksjonen er første innføring

Detaljer

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem Model No. Firmwareoppdatering Denne bruksanvisningen forteller hvordan maskinens kontrollfirmware og PDL-firmware skal oppdateres. Du kan laste ned disse oppdateringene fra vår nettside. Om firmwarepakken

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Webverksted. Et opplæringstilbud. for. produksjon av dokumenter på Internett

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Webverksted. Et opplæringstilbud. for. produksjon av dokumenter på Internett Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Webverksted Et opplæringstilbud for produksjon av dokumenter på Internett Utarbeidet ved IT-avdelingen, NTNU ITEA DESK Høsten 1998 Innhold Målsetting Krav

Detaljer

IT-guide for elever. Generelt/forord

IT-guide for elever. Generelt/forord IT-guide for elever Generelt/forord Velkommen til et nytt skoleår på Røros videregående skole! Kanskje var du elev her i fjor, kanskje har du nettopp startet her. Uansett kommer du til å bruke IT mye dette

Detaljer

Installasjon av Windows 7 og Office 2016

Installasjon av Windows 7 og Office 2016 Installasjon av Windows 7 og Office 2016 Du har fått med deg en skole-pc som du nå skal overta. For at den skal virke optimalt som privat PC utenfor SIKT-nettet må den installeres på nytt. Denne bruksanvisningen

Detaljer

Læringsmål og pensum. https://www.youtube.com/watch? v=nkiu9yen5nc

Læringsmål og pensum. https://www.youtube.com/watch? v=nkiu9yen5nc 1 TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Kapittel 1 Introduksjon til Programmering og Python Professor Alf Inge Wang 2 https://www.youtube.com/watch? v=nkiu9yen5nc 3 Læringsmål og pensum Mål Lære om

Detaljer

PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast)

PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast) PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast) Dette er en kjapp guide på hvordan vi har gjort PixEdit-oppsettet på arkivet ved MEDFAK. Denne guiden tar utgangspunkt i en dedikert kontormaskin med lokal skanner. Med

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

Hvordan installere Java og easyio på Windows

Hvordan installere Java og easyio på Windows Hvordan installere Java og easyio på Windows Denne veiledningen forklarer en enkel måte å installere Java og easyio på din egen Windows-datamaskin. Du kan finne veiledninger for andre operativsystemer

Detaljer

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips!

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Svein-Ivar Fors s PC-bok 1 Lær deg Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Bruk PC en din til å skrive brev, gjøre forandringer i tekster, skrive feilfritt nesten bestandig, kopiere datafiler

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Dataeskeleser med databrikke

Dataeskeleser med databrikke Dataeskeleser med databrikke http://www.bevercontrol.com Databrikke Brukermanual Skrevet av Einar Gløersen April 2003 Rettet juni 2003 Innhold 1 INTRODUKSJON...3 2 SPESIFIKASJONER DATABRIKKE...3 3 BRUK

Detaljer

Kjøre Wordpress på OSX

Kjøre Wordpress på OSX Kjøre Wordpress på OSX Alt etter hva du ønsker å bruke Webserveren til er det flere måter å gjøre dette på. Ønsker du kun en side som skal dele sider du lager manuelt, med PHP, GD etc eller med server

Detaljer

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS Denne håndboken er utarbeidet av Oppdatert: 18. desember 2012 Innhold Innhold Innledning... 3 Oppsett av PC... 3 Windows XP... 3 Windows Vista og Windows 7... 3

Detaljer

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Oppsett og programmering av LIP 8000 IP apparat Et IP apparat kan tilkobles ipecs systemet på 3 forskjellige måter avhengig

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger.

Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger. Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger. Innholdsfortegnelse: Side 2 Side 3 Side 5 Side 7 Side 9 Side 14 Side 17 : Programforklaring : Installasjon : Registrering

Detaljer

Oversikt. Beskrivelse Bash. 1 UNIX shell. 2 Kommandolinje som brukergrensesnitt. 3 Input og output. 4 Bash builtins. 5 Linux utilities.

Oversikt. Beskrivelse Bash. 1 UNIX shell. 2 Kommandolinje som brukergrensesnitt. 3 Input og output. 4 Bash builtins. 5 Linux utilities. Oversikt UNIX shell 1 UNIX shell Beskrivelse Bash 2 Kommandolinje som brukergrensesnitt 3 Input og output 4 Bash builtins 5 Linux utilities Lars Vidar Magnusson () Forelesning i Operativsystemer 30.08.2011

Detaljer

Forelesning inf1000 - Java 1

Forelesning inf1000 - Java 1 Litt Java-historikk Forelesning inf1000 - Java 1 Tema: Javas historie Bestanddelene i et Java-program Programvariabler Ole Christian Lingjærde, 22. august 2012 The Green Team I 1991 opprettet Sun Microsystems

Detaljer

Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss

Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss Hvem er vi? Rune Synnevåg Systemutvikler Begynte i Uni Pluss juli 2008 Erik Faugstad Kundekonsulent Begynte i Uni Pluss mars 2009. Dette står på menyen

Detaljer

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Før du flytter databasene til Lønn 5.0 fra SQL Server 2000 til SQL Server 2005 / 2008 må du ta backup av databasene. Hvis SQL Server 2005 /2008 ikke allerede

Detaljer

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1 Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan installere/oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 FØr installasjon serverinstallasjon EttEr installasjon

Detaljer

Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss

Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss Systemkrav Alle systemer Windows Linux Nedlasting/distribusjon Installasjon Windows Programtillegg Chrome Silent install/msiexec Datafiler Ubuntu Terminal/Kilent

Detaljer

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data PC-AXIS-2006 Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data 04.01.2007 Innledning Nyheter i PC-Axis 2006 Nyhet i PC-Axis 2006 - En funksjon for innspilling av aktiviteter gjordt i PC-Axis som

Detaljer

Installasjon og Oppsett av Weather Display Denne artikkelen er ment å være en hjelp til å laste ned, installere og sette opp Weather Display.

Installasjon og Oppsett av Weather Display Denne artikkelen er ment å være en hjelp til å laste ned, installere og sette opp Weather Display. Installasjon og Oppsett av Weather Display Denne artikkelen er ment å være en hjelp til å laste ned, installere og sette opp Weather Display. 1. Laste ned programmet Gå til http://www.weather-display.com/files.php

Detaljer

en komplett kopi av harddisken sånn! Med en kopi av Windows og programmene dine kan du få i gang pc-en igjen hvis den blir ustabil eller ikke starter.

en komplett kopi av harddisken sånn! Med en kopi av Windows og programmene dine kan du få i gang pc-en igjen hvis den blir ustabil eller ikke starter. sånn! Med en kopi av Windows og programmene dine kan du få i gang pc-en igjen hvis den blir ustabil eller ikke starter. dette trenger du Ekstern harddisk, dvd-er eller tilgang til en NAS. utgifter Ingen

Detaljer

Høgskolen i Molde Institutt for Informatikk Prøveeksamen 1 in115: Nettverksdrift 2002-03 Svarskisse:

Høgskolen i Molde Institutt for Informatikk Prøveeksamen 1 in115: Nettverksdrift 2002-03 Svarskisse: Høgskolen i Molde Institutt for Informatikk Prøveeksamen in5: Nettverksdrift 2002-03 Svarskisse: bokmål Dato: 9. Mai 2003 Tidsrom: kl. 0900 300 Hjelpemidler: Ingen Oppgavesettet består av fire (4) sider

Detaljer

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Arbeidskrav 2 Læring med digitale medier 2013 Magne Svendsen, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 GRAFISK LØSNING AV LIGNINGER I GEOGEBRA...

Detaljer

Hendelser Apprentice ComputerCraft PDF

Hendelser Apprentice ComputerCraft PDF Helser Apprentice ComputerCraft PDF Introduksjon I denne leksjonen skal vi se nærmere på hvordan datamaskinene bruker såkalte helser for å reagere på ting som tastetrykk, museklikk og så videre. Etterhvert

Detaljer

Forelesning inf Java 1

Forelesning inf Java 1 Forelesning inf1000 - Java 1 Tema: Javas historie Bestanddelene i et Java-program Programvariabler Ole Christian Lingjærde, 22. august 2012 Litt Java-historikk The Green Team I 1991 opprettet Sun Microsystems

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON Mamut datax Software DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON Mamut datax Software DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN Mamut datax Software INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 4.1.1300 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT DATAX SOFTWARE Mamut Kunnskapsserie, nr. 2-2004

Detaljer

TI -programvare for grafiske enheter og informasjon om lokalisering

TI -programvare for grafiske enheter og informasjon om lokalisering TI -programvare for grafiske enheter og informasjon om lokalisering TI-programvare for grafiske enheter Installasjonsanvisninger for TI-programvare for grafiske enheter Lokaliseringsanvisninger TI-83 Plus

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 5. Mamut Installasjonsveiledning DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 5. Mamut Installasjonsveiledning DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN Mamut Installasjonsveiledning INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 5 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DITT DATAX-PROGRAM Mamut Kunnskapsserie, nr. 9-2005 2 SJEKKLISTE SJEKKLISTE

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTALLASJONSVEILEDNING Oppdatering av ditt Mamut-system DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSJON 9.0 ELLER NYERE Mamut Kunnskapsserie,

Detaljer

Bredbånd fra Telenor

Bredbånd fra Telenor Bredbånd fra Telenor Velkommen som bredbåndskunde hos Telenor Denne lille guiden skal hjelpe deg med å få mest mulig glede og nytte av ditt nye bredbåndsabonnement. Her finner du verdifulle tips om det

Detaljer

Det beste fra Windows 10

Det beste fra Windows 10 PRØV TO NYE FANTASTISKE FUNKSJONER: Det beste fra Windows 0 Windows 0 byr på mange nye og spennende funksjoner. Vi har funnet to smarte programmer som gir deg en forsmak på det nye operativsystemet og

Detaljer

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Produkter denne guiden kan benyttes til: DIR-615/635/655/825/855 Det kan

Detaljer

Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse. v1.01

Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse. v1.01 Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse v1.01 Installasjonsveiledning Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Introduksjon...2 1.2 Hvordan PCKasse virker...2 2 Skritt for skritt forklaring:...3

Detaljer

Unix/Linux for litt viderekomne

Unix/Linux for litt viderekomne Hundrevis av programmer Hvilke program finnes? Unix/Linux for litt viderekomne Institutt for informatikk For å finne alle programmene, snekret jeg dette lille programmet: #! /usr/bin/perl foreach $dir

Detaljer

Nadine Pedersen GRIT Datamaskinen- kjenn din Mac

Nadine Pedersen GRIT Datamaskinen- kjenn din Mac Kjenn din Mac MacBook Pro 13,3 Retina MF840 Oppgave 1. Beskriv hvilke enheter som er koblet til datamaskinen, og det du kan finne ut om egenskapene deres. Bluetooth: Dette er en trådløs protokoll for å

Detaljer

Landåstorget Seniornett klubb

Landåstorget Seniornett klubb Landåstorget Seniornett klubb Dokumentasjon for klubbens "sommermøte" onsdag 12 juni. Tema: Foto- / billedbehandling Når man i dag kjøper et fotoapparat får man som regel også med: - minst en CD/DVD plate

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Komme igang med App Inventor Introduksjon App Inventor PDF

Komme igang med App Inventor Introduksjon App Inventor PDF Komme igang med App Inventor Introduksjon App Inventor PDF Introduksjon Dette er en introduksjon til MIT App Inventor, hvor du skal lære å lage applikasjoner til Android. Å lage apps i App Inventor er

Detaljer