Kjære nabo! Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2011 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære nabo! Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2011 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer."

Transkript

1 Kjære nabo! I 2011 gikk vi i gang med oppussing av oppgangene. Et prosjekt som har stor visuell betydning og gir et godt førsteinntrykk av oppgangene. Dette har omfattet skifte av vinduer i oppgangene, nye postkasser og maling av tak og vegger. Oppgangene gir nå et lyst og fint inntrykk for oss og besøkende. Prosjektet har gått inn i 2012 og er i skrivende stund i ferd med å avsluttes. Prosjektet ble varslet på generalforsamling 2011, men var på dette tidspunkt ikke ferdig priset. Derfor var kostnaden for oppussig av oppgangen ikke budsjettert i vårt regnskap ved forrige generalforsamling. Kostnaden var en slik størrelse, at styret ikke kunne finansiere dette over driftbudsjettet, og vi tok opp et nytt lån på kr ,- for å finansiere dette. I 2011 betalte vi ned gjeld på ca kr ,- og samlet gjeld i sank. Borettslaget har meget lav fellesgjeld i forhold til verdien av borettslaget og soliditeten er meget god. Neste store prosjekter er utvidelse av parkeringsplasser. Arbeidet er ferdig planlagt, priset og varslet i rundskriv sist høst. Det er utsatt til i år p.g.a. økonomi. Kostnaden er ca kr ,-. Arbeidet igangsettes så snart det er vår og telen har sluppet. Kommende vår/sommer skal vi også tette pipene på alle tak. Det trekker fuktighet inn i fugene mellom tegelsteinene, og det trekker ut i treverket på loftet. Dette er ikke veldig synlig vedlikehold, men tvingende nødvendig for å bevare bygningsmassen. I løpet av våren vil vi også rense alle luftekanaler. De fleste er fulle av støv og hindrer utlufting. Dette vil hjelpe til på inneklima og være til hjelp for alle med allergi og astmaplager. Vi er stolte av våre grøntområder og vi bor i en park. Derimot krever det mye arbeid og vedlikehold. Vi må ha en balansegang i fremvekst av nye trær, busker og planter og noen ganger må trær vike, for å gi lys til andre trær, beboere og ved at de skader veier og gangveier med røtter som vokser opp. Høsten 2011 og vinter 2012 felte vi flere trær. Vi mener det har blitt luftig og pent og vi vil fortsette med å bevare våre flotte grøntområder. Videre bekymrer styret seg over søppelsituasjonen. Vi kommer til å planlegge for og prise en løsning med søppelanlegg som er nedgrav. Når vi rekker å starte med dette vet vi ikke. På forrige generalforsamling varslet vi en prisjustering av felleskostnadene. Dette skjedde med 5 % fra 1. september Styret vil vurdere en svak økning i år også. Vaktmester og styret legger vekt på at skal være et pent, ryddig og et trivelig sted å være. Det er derfor viktig at alle følger de reglene vi har for søppelhåndtering. Vi setter pris på tilbakemeldinger, og oppfordrer beboere til å fortsette med gode innspill. Legg gjerne en lapp i styrets postkasse i Prost Hallings vei 1 eller send oss en e-post via Jeg ber alle om å sette seg inn i årsberetningen for Generalforsamlingen er øverste myndighet i borettslaget, det betyr deg som beboer. Derfor bør du møte. Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2011 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer. Med vennlig hilsen John Larssen /s/ Leder

2 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 24. mai 2012 kl på Bryn skole i gymsalen. Dette er muligheten du har til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, taleog stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen, kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

3 Innholdsfortegnelse: korrigeres til slutt Innkalling til generalforsamling side 4 Tillitsvalgte side 5 Forretningsførsel og revisjon side 5 Generelle opplysninger om borettslaget side 6 Forkjøpsrett side 9 Forsikringer side 9 Styrets arbeid / møter side 11 Planer for årene fremover side 18 Bemerkninger til regnskapet side 19 Kostnadsutviklingen for 2011 side 19 Budsjett for 2012 side 20 Revisjonsberetning for 2011 side 22 Resultatregnskap side 25 Balanse side 26 Noter til regnskapet side 27 Forslag til generalforsamlingen side 36 Valgkomiteens innstilling side 35 Vedtekter for Teisen borettslag side 36 Husordensregler for Teisen borettslag side 46 Velkommen til Teisen borettslag informasjon side 50 Avtale om leie av parkeringsplass i Teisen brl side 52 Søknad om hundehold side 53 Informasjon om trapperenhold side 54 Kart over området side 55

4 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i avholdes torsdag 24. mai 2012 kl på Bryn skole, gymsal. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og to andelseiere til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2011 A) Årsberetning og regnskap for 2011 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Revisor C) Andre godtgjørelser 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av leder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 3 varamedlemmer for 1 år D) Valg av 3 medlemmer til valgkomité for 1 år E) Valg av 1 delegert(e) med vara til OBOS generalforsamling for 1 år Oslo, Styret i John Arne Larssen /s/ Irene Bruun /s/ Tone Elin Liavaag /s/ Leif Inge Bergslid /s/ Runar Ørmen /s/

5 Side 5 ÅRSBERETNING FOR 2011 TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET Leder John Arne Larssen Prost Hallings vei 14 Nestleder Irene Bruun Karl Johan 58 Sekretær Tone Elin Liavaag Spektrumveien 3 Styremedlem Leif Inge Bergslid Storvegen 4 Styremedlem Runar Ørmen Klosterheimveien 9 VARAMEDLEMMER TIL STYRET Varamedlem Ermin Meheovic Prost Hallings vei 12 Varamedlem Else Marie Eikeland Spektrumveien 2 Varamedlem Kristin Bergundhaugen Teisenveien 25 DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS Delegert OBOS generalforsamling John Arne Larssen Prost Hallings vei 14 Varadelegert OBOS generalforsamling Tone Elin Liavaag Spektrumveien 3 VALGKOMITEEN Valgkomite Laila Nygård Tvetenveien 15 Valgkomite Roger Matberg Prost Hallings vei 2 Valgkomite Anne Therese Sortebekk Teisenveien 20 FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.

6 Side 6 GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 12 Alna i Oslo kommune og har adresse: Klosterheimveien 2-26, 9-13 Prost Hallings vei 1-5, 2-8, Regnbueveien 1-17 Teisenveien 20-26, Spektrumveien Tvetenveien Borettslaget består av 537 andelsleiligheter, fordelt på 31 bygninger. I tillegg kommer 2 tjenesteleiligheter. Tomten, kjøpt i 1986 er på m 2 og har følgende gårds- og bruksnummer: , 50, 53 Første innflytting skjedde i Borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Selskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Av borettslagets fem styremedlemmer er det to kvinner og tre menn. Borettslaget er positiv til likestilling og tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. STYRET Styret har kontor i Prost Hallings vei 1 med kontortid hver tirsdag mellom kl og kl (vi har lenger åpent ved behov). Styrerommet har telefon Så langt ferieplanene tillater, vil kontoret være åpent i ferien. Følg med på RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid i borettslaget. Formålet med disse er å klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar for forvaltning av de økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering, attestasjon og anvisning av utbetalinger.

7 Side 7 VAKTMESTERTJENESTE Vaktmestrene Geir Morten Kleftås og Svein Kåre Eggebø ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i borettslaget, i henhold til stillingsbeskrivelse. Edvin Bruun fungerer som vaktmestervikar i forbindelse med ferieavvikling. Vaktmesterkontoret har adresse Prost Hallings vei 1 og er åpent onsdager mellom kl og kl Vaktmester kan også kontaktes på telefon I tillegg kan beskjed legges til vaktmesterpostkassen i Prost Hallings vei 1 eller via å ringe utenom ordinær arbeidstid. PARKERING Borettslaget har pt 293 parkeringsplasser som leies ut etter ventelister. Dersom du ønsker p-plass, ta kontakt med styret i kontortiden eller gå inn på og last ned parkeringsavtalen (ligger under NYTTIG/INFO/Praktisk Info / Parkering) som kan legges i styrets postkasse utenfor Prost Hallings vei 1. Dersom du ikke har mulighet for å laste ned over nettet, kom innom styrets kontortid hver tirsdag mellom kl i Prost Hallings vei 1. GARASJER Teisen Garasjelag drives som eget AL, med egen økonomi. overtok driften av Teisen Garasjelag i Garasjelaget består av 108 garasjer hvor alle er utleid. Oversikt over garasjene kan du finne på (ligger under NYTTIG/INFO/Praktisk Info / Garasjer). Ønsker du å stå på venteliste for garasje kan du legg en lapp i styrets postkasse eller stikke innom på tirsdager i styrets kontortid. Vi gjør oppmerksom på at det er lang ventetid. NØKLER/SKILT Nøkler kan bestilles hos vaktmester eller styret og må betales av den enkelte. Skilt til postkasse bestilles hos Skiltservice/Stansefabrikken, se /(NYTTIG Info/Praktisk Info/Ringetablå og postkasseskilt) for bestillingsskjema, eventuelt ta kontakt med styret/vaktmester i kontortiden. Ved skifte av navn på ringeklokke gjøres dette av vaktmester. Beskjed legges i vaktmesters postkasse i Prost Hallings vei 1. Merkes med gammelt navn, nytt navn og leilighetsnr. Man kan også bestille programmering av navn på VASKERI Fellesvaskeriet er i Prost Hallings vei 1 og skal brukes i henhold til gjeldende regler. Vaskeriet er åpent mandag-fredag kl og lørdager fra kl Beboere kan avhente vaskekort hos styret eller hos vaktmester. Kortet koster 400,- første gang, hvorav kr 200,- er vasketid og kr 200,- administrasjonsgebyr. Kortet må kvitteres ut på styrekontoret tirsdager mellom kl og eller hos vaktmester onsdager kl til Kortet lades med ny vasketid i automat på vaskeriet. Kortet fungerer også som adgangskort til vaskeriet.

8 Side 8 RENHOLD Borettslaget har avtale med RenholdsEksperten om vask av trappeoppganger og fellesarealer. Informasjon om renhold finner du på /NYTTIG INFO/PRATISK INFO/TRAPPEVASK KABEL-TV Get er leverandør av kabel-tv tjenester til borettslaget. Gets servicetelefon er betjent mandag - fredag mellom kl 0900 og 2200 og lørdag - søndag mellom kl og Feilmelding og support kan også meldes på Gets kunde- og servicemottak er lokalisert i Maridalsveien 323 i tilknytning til hovedkontoret. Her kan man blant annet hente eller bytte dekoder, internettmodem og "gjør det selv-pakker" for telefoni. På Gets hjemmeside finner du oversikt over aktuelle forhandlere i lokalområdet, samt produktinformasjon og bestillingsmuligheter. inngikk i 2010 kollektiv avtale om leveranse av bredbånd (internett) til alle husstander. Les mer styrets arbeid, lengre bak. KRAFTLEVERANSE TIL BORETTSLAGETS FELLESANLEGG OBOS har fremforhandlet en ny kraftavtale på vegne av boligselskapene som er forvaltet av OBOS. Den nye avtalen er videreført med Alpiq Norway AS som rådgiver og forvalter, og LOS (Agder Energi AS) som står for kraftleveranser og fakturaadministrasjon. Denne avtalen løper til OBOS har lagt vekt på å fremforhandle et produkt som både gir forutsigbarhet, lav risiko og gode strømpriser. Det nye produktet heter Alpiq Index. Dette gir følgende fordeler for borettslaget: Kraftforvaltningsavtalen gir følgende fordeler for borettslaget: Ett av markedets laveste administrative påslag: 0,77 øre pr kwh. Elektrisk kraft til spotpris kombinert med forvaltning som gir gunstige strømpriser. Profesjonell forvaltning fra Alpiq Norway AS. Borettslaget v/styret får tilgang til sine anlegg på bl.a. for forbruks- og faktureringsdata. Rabattert kraft via kjøp fra energigjenvinningsanlegg hos Elkem ASA og Tinfos AS. Månedlig fakturering av strøm, skjer ved e-faktura til borettslaget. ENERGIMERKING Fra og med ble det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for implementeringen av ordningen. På kan andelseieren utarbeide en energiattest for sin bolig.

9 Side 9 AVTALE OM GARANTERT BETALING AV FELLESKOSTNADER (TEORETISK LEIE) Borettslaget har avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. BRUKSOVERLATING (FRAMLEIE) Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av leiligheten. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS på telefon Styret erfarer at det er en del utleie som det ikke er søkt bruksoverlating for. Dette er i strid med borettslagets vedtekter, og kan medføre at den som leier må flytte. Det er registrert 22 bruksoverlatinger i borettslaget pr FORKJØPSRETT Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, tar kontakt med OBOS for å få oppgitt faksnummer eller eventuell e-postadresse som kan benyttes. Meldingen må være mottatt av OBOS innen den fastsatte frist. Meldefristen vil være normalt 5 virkedager etter at boligen er kunngjort i OBOS-annonse i Aftenposten og/eller på Hvis OBOS mottar din melding om forkjøp etter at fristen er gått ut, kan du ikke kreve å få overta boligen på grunnlag av forkjøpsretten. Gjør du bruk av forkjøpsretten, trer du inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til den avtalte pris på avtalte vilkår. Finansieringen må være i orden, og den må i sin helhet dokumenteres skriftlig. Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet fortrinnsrett. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden i borettslaget avgjørende. FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i OBOS Forsikring. Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr. Ved skade meldes dette til OBOS Forsikring, døgnåpen vakttelefon Man må informere om at forsikringstaker er. Etter arbeidstid kommer man til vakttelefonene til Falck. Den enkelte andelseier må imidlertid ha egen hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (det vil si utstyr/innredning som det er naturlig å ta med seg når en flytter).

10 Side 10 Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge årsaken til skaden. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av en egenandel dersom borettslagets styre vedtar dette. Egenandelen er kr 6 000,-. Ved fukt/vannskade er egenandelen ,-. INNBOFORSIKRING Den enkelte andelseier må ha egen hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (det vil si utstyr/innredning som det er naturlig å ta med seg når en flytter). BRANNSIKRINGSUTSTYR I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. HMS- INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Viktige lover i henhold til dette er: Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr Lov om brann- og eksplosjonsvern Lov om forurensning Lov om arbeidsmiljø Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. Styret ivaretar internkontrollen med hensyn til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Beboerne/andelseierne har plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i leilighetene.

11 Side 11 REHABILITERING OG STØRRE VEDLIKEHOLD År Tiltak Rehabilitering og maling av oppganger/terrassorens av gulv i oppganger Ny postkasse til alle andelseiere Vinduer skiftet i oppgangene Felling av trær 2010 Oppgradering av vaskeriet Oppussing av utleielokalet Beising, oppgradering støyskjerm mot Teisenveien Utskiftning av porttelefoner - ferdigstilt Nytt regelverk for parkering Alle vinduer, balkonger og balkongdører er malt utvendig. Kontroll av alle vinduer/dører vedr. skader, punktering etc Utskiftning av ødelagte vinduer og balkongdører. Gjennomgang og kontroll av VVS, samt utbedring Branntetting etter utskifting av kjellerstrekk ved Firesafe AS. Alle vinduer, balkonger og balkongdører er malt utvendig. Kontroll av alle vinduer/dører vedr. skader, punktering etc. Utskifting av ødelagte vinduer og balkongdører. Gjennomgang og kontroll av VVS, samt utbedring Utvendig oppussing i Prost Hallings vei 1 Utskifting av kaldtvannsledning Utskifting av kjellerstrekket Gjennomgang og kontroll av det elektriske anlegget, hovedtavlene. 10 års kontroll av alle brannslukningsapparatene Trappevask innført fra november med RenholdsEksperten 2002 Ny jordfeilvarsler, tilpasset PC og dagens el. utstyr ble installert Nytt stjernenett/kabel-tv-nett installert Get ble valgt som leverandør av TV-signaler Oppgradering av uteanlegget Beising av alle søppelhusene og tørkebåsene Utskifting av VVS-røropplegg i alle oppgangene STYRETS ARBEID Siden forrige ordinære generalforsamling har styret avholdt: 13 styremøter hvor samtlige styremedlemmer har vært innkalt 8 befaringer i forbindelse med utskiftning vinduer og balkongdører 3 kontraktsmøter vedr. oppussing av oppgangene 10 befaringer vedr. oppussing av oppgangene 6 informasjonsskriv vedr. oppussing av oppgangene 4 vaktmestermøter 5 møter vedr. utvikling Teisen/Fjellhus/Ulven i et miljø og trivselsperspektiv 1 HMS befaringer i borettslaget med vaktmester 6 befaringer (Din Hage, beskjæring, trefelling, utvidelse p-plass, VVS) 7 rundskriv er delt ut 12 informasjonsskriv har blitt hengt opp på oppslagskinnene i oppgangene Representanter fra styret har vært til stede på styrerommet hver tirsdag fra kl (lenger ved behov). Telefon til styrekontoret

12 Side 12 Litt av hvert har OBOS som forretningsfører. Vår forvaltningskonsulent er Nina Christin Braaten på OBOS Tveita. På oppdrag fra styret effektuerer forvaltningskonsulenten saker på vegne av samt at OBOS v/regnskapskonsulent tar hånd om vår regnskapsføring. Miljøforum / miljø og trivsel Teisen borettslag har i mange år engasjert seg sterkt for å skape et bedre oppvekstsog nærmiljø. Våren 2008 ble det etablert en samarbeidsgruppe mellom beboerne og bydel Alna. Denne gruppen består av borettslag/vel i området, korps, idrettsforeningen, andre engasjerte i nærmiljøet, samt en representant fra bydel Alna. De jobber kontinuerlig med tiltak som er miljøforbedrende for vårt område. Det har lykkes samarbeidsgruppen å etablere en kulturkafé i området. Dette tiltaket har fått navnet Vaskeriet kulturhus og de holder til i vårt utleielokale i Prost Hallings vei 1. De arrangerer blant annet quiz-kvelder og bokaftener med kjente forfattere. Følg med på Facebook gruppen: "Vaskeriet kulturhus" og "Østre Aker leseforening. Vi synes det er viktig å engasjere oss i dette samarbeidet for å få et stadig bedre nærmiljø for våre beboere. Siden forrige generalforsamling er det gjennomført fem arbeidsmøter. Samarbeidsgruppen arbeider for å få til en rehabilitering av Teisenparken som vil starte i løpet av sommeren 2012 og sluttføres til høsten. I tillegg arbeides det med kulturaktiviteter i nærområdet. Videre arrangerer gruppen en parkfest i Lunden. Denne festen vil gå av stabelen den 2. juni. Styret oppfordrer alle til å delta! Styrets kontaktperson er Runar Ørmen. Get Teisen borettslag har avtale med Get om levering av TV kanaler (inngått 2007). I tillegg inngikk ny avtale i 2009 med Get om kollektivt kjøp av bredbånd (internett). Startpakke Get består av følgende kanaler: NRK1, NRK1HD, NRK2, NRK2HD, NRK3, NRK3HD, NRKSuper, NRKtegnspråk, TV2, TV2HD, TV2Film, TV2Nyhetskanalen, TV2Zebra, TV2bliss, TVNorge, TVNorgeHD, FEM, MAX, Vox, SVT1, SVT1HD, SVT2, TV3, TV4, DR1, CN, Nfeature, Showtime, TLC, EUROsport, EurosportHD, Mtv, TCM, Crime, Xstar, travel, National Geogrphic, Discovery, BBC World, CNN, Get Info, TV5, Lokaltv. For å se HD-kanaler, trenger du HD boks. I tillegg kan alle velge to kanaler fra Gets utvidede pakke. Se eller ring Bredbånd Fritt levert er abonnementet Kollektiv2 med en hastighet på 2/1 Mbps. Tidligere var hastigheten betegnet med kbps, som betyr kilobytes pr sekund. Nå er benevnelsen Mbps. Det går 1000 kbps i en Mbps.

13 Side 13 Utover Kollektiv 2 abonnementet, som er kjøpt kollektivt av borettslaget kan du kjøpe deg opp i hastighet til følgende reduserte priser pr måned. Abonnement: HastighetMbps Pris pr mnd. Kollektiv 2 2/1 inkludert S10 10/2 164,- M20 20/2 284,- L50 50/5 468,- XL /10 704,- XXL / ,- 89 % av beboerne har i dag et abonnement på bredbånd fra Get. Naboklager Styret mottar heldigvis svært få naboklager. Dette kan tyde på at de fleste tar hensyn til sine naboer og følger husordensreglene. De få klagene som styret mottar blir behandlet seriøst og konfidensielt. Det meste blir løst i minnelighet, eller etter en advarsel. Styrets motto er: Bry deg om og ikke med naboen. Oppussing av oppgangene 2011/2012 Trappeoppgangene i borettslaget er blitt pusset opp. Arbeidet startet i august 2011 og avsluttes i april Følgende er blitt utført: - Reparasjon av skader og påføring av ny maling på alle malte flater. - Utskiftning av vinduer, unntatt punktblokkene og Klosterheimveien Utskiftning av postkasser, unntatt Spektrumveien 4 og Prost Hallings vei 3, som er skiftet ut tidligere. - Terrassogulvene i oppgangen har blitt renset etter oppussing. - Nytt «Velkommen til Teisen» er malt i alle oppganger. Utskifting av vinduer og balkongdører i I 2007 hadde styret fokus på utskiftning av dårlige vinduer og balkongdører hos beboere som hadde behov for nye. En god del skader på vinduer og dører ble oppdaget da vi i 2006 malte disse utvendig. Prosjektet har vært tidkrevende og lagt beslag på mye tid og ressurser. Utskiftninger har pågått i hele 2007 og 2008 og vi antok å ferdigstille prosjektet første halvår Grunnet tilbakemeldinger fra nye andelseiere ferdigstilles prosjektet sommeren 2012 med etterslepet fra 2010 og Dersom du har vindu/er eller balkongdør som bør skiftes ut bes du ta kontakt med styret slik at vi får laget en oversikt over hvor det er evt. behov ved neste runde. Snekkerne har i vært innom 48 leiligheter for å kontrollere og evt. reparere vindushengsler, byttet punkterte glassruter og montert nye tettingslister i Hjemmeside hjemmeside ble aktivisert i Hensikt med hjemmesiden er å kunne presentere fakta- og nyttig informasjon om borettslaget, og samtidig produsere nyhetsartikler og oppdatere aktivitetskalenderen til enhver tid.

14 Side 14 Vi vil oppfordre beboere/brukere til å komme med tips. Vi oppmuntrer lokale lag og foreninger i vårt nærområde til å bruke vår aktivitetskalender, med informasjon som kan være til nytte for Teisen beboeren. Ta kontakt med redaktøren. Oppslagtavle på hjemmesiden er ment for beboeren, ved at dere kan legge inn kjøp/salg, ulike oppslag etc. Parkeringsplasser Alle beboere som hadde parkeringsplass i 2011 har fått tilsendt parkeringsleie for De som ønsker parkeringsplass kan laste ned parkeringsavtalen på (NYTTIG/INFO/Praktisk Info/Parkering) eller ta kontakt med styret i kontortiden, hver tirsdag fra kl NB!! Pris er kr 1200,- for Noen områder har stort parkeringspress med få plasser, her er det dessverre ventelister. Andre steder er det noen flere plasser, og det er lettere å få p-plass. Utbedring P-plasser Vi vil våren 2012 utbedre fremkommelighet i Klosterheimveien, spesielt ved nr , hvor det er stor plassmangel, spesielt vinterstid. Det vil bli etablert ca 10 ny p-plasser, i tillegg vil svingradius og bredde på p-plasser justeres slik at fremkommeligheten blir bedret. Dette vil gjelde spesielt for felt 5, 6 og 7. Høsten 2011 sendte vi ut informasjonsskriv om denne oppgraderingen. Ved forrige generalforsamling hadde vi ikke fått hentet inn priser på dette prosjektet. Kostnader forbundet med dette arbeidet er budsjettert til kr 1,4 millioner basert på anbud. Dessverre er det slik at flere og flere bare tar seg til rette vedr. parkering. Biler som står på p-plasser de ikke har leiet vil bli tauet bort uten varsel. Tilsøpling av området er en trist observasjon og et faktum De siste årene har vi sett en økende tilgrising av området. Vi ber alle beboere om å vise et kollektivt ansvar for å bedre dette. Det har blitt observert ubuden gjester som roter i søppelkassene, og vi ber alle beborer om å be disse forlate området. Om dette oppleves ubehagelig kan Securitas, vaktmestre eller styret varsles. Vi oppfordrer alle beboere (og gjester) til å kaste søppel der det hører hjemme, i søppelkassen! Rusken I 12 år har gjennomført rusken hver første onsdag i måneden, som er en service for dets beboere. Vi minner om at alt søppel skal pakkes godt inn og at gjenstander må bæres ut og settes utenfor inngangsdøren tidligst kvelden før. Dette kan ikke kastes i forbindelse med Rusken: Glass og metall skal kastes i glasscontainere. Matavfall skal i husholdningssøppelet. Brune- og hvitevarer, samt bildekk, malingsspann og annet miljøfarlig avfall må du selv avhende på dertil egnede innsamlingssteder.

15 Side 15 Beboere som gjennomfører større rehabilitering i leiligheten, og har store mengder med avfall må sørge for egen container og/eller bortkjøring. Spesialavfall Normalt må hver enkelt beboer besørge fjerning av spesialavfall og benytte seg av kommunens deponier gjennom året. En gang i løpet av vår/sommerukene, gjennomføres en spesialavfallsuke, hvor spesialkonteinere blir utplassert bak vaktmester/vaskeri bygningen. Informasjon blir hengt opp på informasjonskinne i hver oppgang. Informasjon er også tilgjengelig på Vårdugnaden I 2012 avholdes dugnad den 23. og 24. april fra kl der vår gartner vil være tilstede. Vi ønsker med dette tiltaket å gi alle oppgangene mulighet til å få sine ønsker oppfylt. Renovasjon av søppelkassene i søppelskurene Borettslaget inngikk en ny avtale med NIWI Miljøtiltak AS om rengjøring av søppelkassene i månedene januar, juni og september. Dette utføres: moderne vaskebiler vasker søppelkasser maskinelt i et høytrykkskammer. Vannet holder opptil 100 grader og 150 bar trykk med roterende dyser. Alt skittent vann fra søppelkassevasken suges opp i en egen tank inne i vaskebilen. Vannet blir tappet på forsvarlig måte som fyller alle miljøkrav. Denne metoden er meget miljøvennlig og tilfredsstiller alle krav fra myndighetene. Restavfall leveres forbrenningsanlegg, enten på Klemetsrud eller Brobekk. Lekeplassene I 2012 vil lekeplassene få en oppgradering. Vi vil skifte ut gammel sand og etterfylle med ny. Det skal gjennomføres en solid overhaling/vedlikehold av lekeapparater, samt litt oppgradering. Rundskriv Styret sender regelmessig ut informasjon til alle beboere. Følg også med på her er vi alltid oppdatert. Markering av ringetablå Ved Generalforsamling i 2005 ble det vedtatt en ny husordensregel om merking av ringetablå og postkasseskilt. Gjeldende paragraf er Husordensregel 6. Ved skifte av navn på ringeklokke gjøres dette av vaktmester. Beskjed legges i vaktmesters postkasse i Prost Hallings vei 1. Merkes med gammelt navn, nytt navn og leilighetsnr. Man kan også bestille programmering av navn på Hundehold Det er i utgangspunktet forbudt med hundehold i borettslaget. Styret gir dispensasjon i visse tilfeller og husordensregler om hundehold må oppfylles. Vi gjør oppmerksom på at man plikter å søke om hundehold. De som har hund uten tillatelse kan risikere å måtte flytte.

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer.

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer. Kjære nabo! I 2010 fikk vi fullført flere større og viktige oppgraderinger. Nyoppusset vaskeri ble innvidd i 2010, og har nå en nyere maskinpark, elektronisk- betalingskort og bestilling av tid. Vaskekortet

Detaljer

Vi arbeider kontinuerlig med vedlikehold av grøntarealet. Ny rammeavtale er laget med gartner Din Hage. Det er også utarbeidet en treplan.

Vi arbeider kontinuerlig med vedlikehold av grøntarealet. Ny rammeavtale er laget med gartner Din Hage. Det er også utarbeidet en treplan. Kjære nabo! Før sommeren i 2012 var vi ferdige med oppussing av oppgangene innvendig. Et prosjekt som har stor visuell betydning og gir et godt førsteinntrykk av oppgangene. Dette har omfattet skifte av

Detaljer

Lekeplassene fikk et løft sist sommer med litt mer fargerik beis. Alle lekeapparatene er kontrollert sikkerhetsmessig.

Lekeplassene fikk et løft sist sommer med litt mer fargerik beis. Alle lekeapparatene er kontrollert sikkerhetsmessig. 1 Teisen Park Borettslag Kjære nabo! Velkommen til Generalforsamling i Teisen Park Borettslag I tråd med vedtak på fjorårets generalforsamling heter vi nå Teisen Park Borettslag. Et vedtak som har blitt

Detaljer

Vedlegg vedrørende Teisen Park Borettslag

Vedlegg vedrørende Teisen Park Borettslag Vedlegg vedrørende Teisen Park Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling med årsregnskap (s 1-49) Protokoll fra ordinær generalforsamling (s 50 53) Vedtekter (s 54 63) Husordensregler (s 64 67)

Detaljer

Jeg takker for et godt samarbeid i 2006 og benytter denne anledningen til å ønske alle en riktig god vår og sommer!

Jeg takker for et godt samarbeid i 2006 og benytter denne anledningen til å ønske alle en riktig god vår og sommer! Kjære nabo! Våren er i anmarsj som ugjenkallelig betyr at en styreperiode er over for denne gang. Vi har hatt ett år med både små og store gjøremål. Mange nye beboere har kommet til som vi håper trives

Detaljer

torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen.

torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen. 1 Vestliskogen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen. Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud 1 Mogaten Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning

Detaljer

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole.

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. 1 Etterstad Vest Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Tirsdag 22 Mai kl 18:30 i Ensliges landsforbunds lokaler i Grefsenveien 28

Tirsdag 22 Mai kl 18:30 i Ensliges landsforbunds lokaler i Grefsenveien 28 Side 1 Nils Huusgate Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Tirsdag 22 Mai kl 18:30 i Ensliges landsforbunds lokaler i Grefsenveien 28 Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Manglerudvangen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Nylænde Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 78 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 384 Side 1 Sandbakken Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 12. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 25.05.10 kl 1830

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

594 1 Øvre Adamstuen Borettslag

594 1 Øvre Adamstuen Borettslag 594 1 Øvre Adamstuen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 19.05.09 kl 1830

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. 1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Meklenborg Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Hamborg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 23.april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Gjøvikgata Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling

Detaljer