Leca Leca eller annen informasjon beskrivelser e.l som skal utarbeides beskrivelsen. Beskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leca 11.600-2004 2002. Leca 11.600 2003 eller annen informasjon beskrivelser e.l som skal utarbeides beskrivelsen. Beskrivelse"

Transkript

1 SJEKKLISTE FOR PLANLEGGING OG MONTASJE AV LECA BYGGEPLANK I SMÅHUS Versjon Tiltakshaver:....Byggets adresse:.... Ansvarlig prosjekterende:....ansvarlig utførende:....ansvarlig søker:... Kontrollerende for prosjektering:.... Kontrollerende for utførelse....dato, sign:.... med referanse til Tekniske forskrifter Referanse til Leca infobank, brosjyre Angi hvilke tegninger, breregninger, Hvordan skal kontrollen gjennomføres Kvittering for utført kontroll, Leca eller annen informasjon beskrivelser e.l som skal utarbeides ref. til vedlegg etc Tiltakshaver:. Byggverkets stabilitet...byggets ( 7-33) LIB Dimensjoneringsberegninger adresse:.... Når Byggeplankdekket inngår i byggets avstivningssystem skal særskilte stabilitetsberegninger fremlegges og kontrolleres Ansvarlig prosjekterende:....ansvarlig utførende:....ansvarlig søker:... Bæreevne for Byggeplankdekket ( 7-33) s.5 eller NS 3473 Dimensjoneringsberegninger Sjekk at valgt lengde og type Byggeplank har tilstrekkelig Kontrollerende for prosjektering:.... Kontrollerende for utførelse....dato, kapasitet for opptak av nyttelast og andre sign:. laster.... Dimensjoneringstabellene i er regnet i bruddgrensetilstand og angir nominelle nyttelaster i tillegg til egenlasten. Målnøyaktighet av opplegg for Byggeplank Beskrivelse Sjekk at spesifiserte krav til toleranser vedr. lengde og breddemål samt rettvinklethet oppfylles av med Planhet referanse ved opplegg til Tekniske for Leca forskrifter Byggeplank Referanse LIB til Leca infobank, brosjyre Angi Beskrivelse hvilke tegninger, breregninger, Hvordan Sjekk at toleransekravet skal kontrollen som gjennomføres vanlighvis er ± 5 mm er tatt med i Kvittering for utført kontroll, Leca eller annen informasjon beskrivelser e.l som skal utarbeides beskrivelsen ref. til vedlegg etc Produktdokumentasjon ( 5-1) Beskrivelse Påse at produktdata benyttet i prosjekteringen er i overenstemmelse med gjeldende dokumentasjon Tiltakshaver:. Byggverkets stabilitet...byggets ( 7-33) LIB Dimensjoneringsberegninger adresse:.... Når Byggeplankdekket inngår i byggets avstivningssystem skal særskilte stabilitetsberegninger fremlegges og kontrolleres Ansvarlig Damsperre i yttervegg ( 8-22) s.9 og 13 Detaljtegning Spesifiser at dampsperre skal legges på plass før montasje av prosjekterende:....ansvarlig utførende:....ansvarlig søker:... Byggeplank og at den skal være ubeskadiget når Byggeplankdekket avsluttes i sammensatt varmeisolert yttervegg prosjektering:.... Kontrollerende for utførelse....dato, kapasitet for opptak av nyttelast og andre sign:. laster.... Dimensjonerings- Bæreevne for Byggeplankdekket ( 7-33) s.5 eller NS 3473 Dimensjoneringsberegninger Sjekk at valgt lengde og type Byggeplank har tilstrekkelig Kontrollerende for (trevegger og vegger med bæresystem av stål) tabellene i er regnet i bruddgrensetilstand og angir nominelle nyttelaster i tillegg til egenlasten. Lufttett avslutning av Bygggeplankdekket Beskrivelse Påse at det blir beskrevet poretetting (slemming) av endekantene mot yttervegg ( 8-22) på Byggeplankdekket dersom tetthet mot luftinntrengning ikke er Målnøyaktighet av opplegg for Byggeplank Beskrivelse Sjekk at spesifiserte krav til toleranser vedr. lengde og breddemål sikret på annen måte samt rettvinklethet oppfylles av Forankring i mur og betongvegger ( 7-33) LIB Dimensjoneringsberegninger Opplegg på vegger av mur og betong: Kapasitet tilsvarende antall med Planhet referanse ved opplegg til Tekniske for Leca forskrifter Byggeplank Referanse LIB til Leca infobank, brosjyre Angi Beskrivelse hvilke tegninger, breregninger, Sjekk Hvordan at toleransekravet skal kontrollen som gjennomføres vanlighvis er ± 5 mm er tatt med i Kvittering for utført kontroll, Beskrivelse og type forankringsjern kontrolleres opp mot dimensjonerende Leca eller annen informasjon beskrivelser e.l som skal utarbeides beskrivelsen lastvirkning ref. til vedlegg etc Produktdokumentasjon ( 5-1) Beskrivelse Påse at produktdata benyttet i prosjekteringen er i overenstemmelse med gjeldende dokumentasjon Forankring i trevegger ( 7-33) s.9 og 13 Dimensjoneringsberegninger Opplegg på trevegger: Kapasitet tilsvarende antall og type bolter Byggverkets stabilitet ( 7-33) LIB Beskrivelse Dimensjoneringsberegninger Når kontrolleres Byggeplankdekket opp mot dimensjonerende inngår i byggets lastvirkning avstivningssystem skal Detaljtegning særskilte stabilitetsberegninger fremlegges og kontrolleres Damsperre i yttervegg ( 8-22) s.9 og 13 Detaljtegning Spesifiser at dampsperre skal legges på plass før montasje av Byggeplank og at den skal være ubeskadiget når Byggeplankdekket avsluttes i sammensatt varmeisolert yttervegg Bæreevne Opplegg på for gummilist Byggeplankdekket ( 8-22) ( 7-33) s.5 s.20eller NS 3473 Dimensjoneringsberegninger Beskrivelse Sjekk Påse at gummilist valgt lengde (Sville-list) og type Byggeplank er lagt på plass har tilstrekkelig på opplegg før kapasitet Byggeplanken for opptak monteres, av nyttelast og at det og også andre legges laster. gummilist Dimensjoneringstabellene Byggeplanken i som er tetting regnet mot i bruddgrensetilstand ovenpåliggende veggkonstruksjon og angir oppå (trevegger og vegger med bæresystem av stål) nominelle nyttelaster i tillegg til egenlasten. Lufttett avslutning av Bygggeplankdekket Beskrivelse Påse at det blir beskrevet poretetting (slemming) av endekantene Opplegg for ståldrager ( 7-33) s.16 Dimensjoneringsberegninger Kontroller at laster på ståldragere og utvekslingsjern føres ned til mot yttervegg ( 8-22) på Byggeplankdekket dersom tetthet mot luftinntrengning ikke er Målnøyaktighet av opplegg for Byggeplank Beskrivelse Sjekk opplegg at spesifiserte med tilstrekkelig krav til bæreevne toleranser og vedr. deretter lengde til fundament og breddemål sikret på annen måte samt rettvinklethet oppfylles av Forankring til stålbjelker ( 7-33) Dimensjoneringsberegninger Opplegg på stålbjelker: Kapasitet tilsvarende antall og type Forankring i mur og betongvegger ( 7-33) LIB Dimensjoneringsberegninger Opplegg på vegger av mur og betong: Kapasitet tilsvarende antall Planhet ved opplegg for LIB Beskrivelse Sjekk forankringsjern at toleransekravet kontrolleres som opp vanlighvis mot dimensjonerende er ± 5 mm er tatt lastvirkning med i Beskrivelse og type forankringsjern kontrolleres opp mot dimensjonerende beskrivelsen lastvirkning Opplegg på murkrone og midtbærevegg s.12 Beskrivelse Påse at blir montert med minst 90 mm opplegg Produktdokumentasjon ( 7-33) ( 5-1) Beskrivelse Påse på murkrone at produktdata (kjelleryttervegg) benyttet i prosjekteringen og minst 65 mm er på i overenstemmelse med gjeldende dokumentasjon midtbærevegg Forankring i trevegger ( 7-33) s.9 og 13 Dimensjoneringsberegninger Opplegg på trevegger: Kapasitet tilsvarende antall og type bolter Beskrivelse kontrolleres opp mot dimensjonerende lastvirkning Opplegg på tresvill og stålbjelker ( 7-33) s.13 og 16 Dimensjoneringsberegninger Påse at blir montert med minst 75 mm opplegg Detaljtegning Damsperre i yttervegg ( 8-22) s.9 og 13 Detaljtegning Spesifiser på tresvill at og dampsperre minst 50 mm skal på legges opplegg på av plass stålfør montasje av Byggeplank og at den skal være ubeskadiget når Byggeplankdekket Påse at avsluttes det blir beskrevet i sammensatt 10 mm varmeisolert porøs trefiberplate yttervegg eller til- Opplegg på gummilist ( 8-22) s.20 Beskrivelse Påse at gummilist (Sville-list) er lagt på plass på opplegg før Fuge mot ikke bærende skillevegger LIB Beskrivelse Byggeplanken monteres, og at det også legges gummilist oppå (trevegger svarende hvor og vegger med bæresystem går over av ikke stål) bærende skillevegg. Byggeplanken som tetting mot ovenpåliggende veggkonstruksjon Lufttett Armering avslutning fuger av mellom Bygggeplankdekket elementene LIB Beskrivelse Påse at det blir beskrevet poretetting riktig antall (slemming) og type armering av endekantene i fuger Opplegg for ståldrager ( 7-33) s.16 Dimensjoneringsberegninger Kontroller at laster på ståldragere og utvekslingsjern føres ned til mot ( 7-33) yttervegg ( 8-22) på før Byggeplankdekket disse støpes igjen, dersom tetthet detter mot er påkrevet luftinntrengning av konstruktive ikke er opplegg med tilstrekkelig bæreevne og deretter til fundament årsaker sikret på annen måte Forankring til stålbjelker ( 7-33) Dimensjoneringsberegninger Opplegg på stålbjelker: Kapasitet tilsvarende antall og type Forankring Armert påstøp i mur ( og 7-33) betongvegger ( 7-33) LIB s.7 Dimensjoneringsberegninger Beskrivelse Opplegg Armert påstøp vegger beskrives av mur i hht og betong: brosjyre Kapasitet eller tilsvarende egen beskrivelse. antall forankringsjern kontrolleres opp mot dimensjonerende lastvirkning Beskrivelse og type forankringsjern kontrolleres opp mot dimensjonerende Lydisolering ( 8-42) Leca Lyd Beskrivelse lastvirkning Sjekk at foreslått gulvkonstruksjon tilfredsstiller krav til trinnlyd Opplegg på murkrone og midtbærevegg s.12 Beskrivelse Påse at blir montert med minst 90 mm opplegg og luftlydisolering dersom elementdekket ligger mellom forskjellige ( 7-33) på murkrone (kjelleryttervegg) og minst 65 mm på midtbærevegg Forankring i trevegger ( 7-33) s.9 og 13 Dimensjoneringsberegninger Opplegg bruksenheter på trevegger: Kapasitet tilsvarende antall og type bolter Beskrivelse kontrolleres opp mot dimensjonerende lastvirkning Opplegg på tresvill og stålbjelker ( 7-33) s.13 og 16 Dimensjoneringsberegninger Påse at blir montert med minst 75 mm opplegg Varmeisolering ( 8-21) Detaljtegning LIB eller Beskrivelse Sjekk at foreslått gulvkonstruksjon tilfredsstiller forskriftskrav til på tresvill og minst 50 mm på opplegg av stål varmeisolering dersom elementdekket ligger mellom boligrom og Opplegg på gummilist ( 8-22) s.20 Beskrivelse Påse uoppvarmet at gummilist kjeller. (Sville-list) er lagt på plass på opplegg før Fuge mot ikke bærende skillevegger LIB Beskrivelse Påse at det blir beskrevet 10 mm porøs trefiberplate eller tilsvarende hvor går over ikke bærende skillevegg. Byggeplanken monteres, og at det også legges gummilist oppå Sikkerhet mot brannspredning ( 7-24) Leca Brann Beskrivelse Byggeplanken Sjekk at Byggeplankens som tetting brannklasse mot ovenpåliggende REI 90 tilfredsstiller veggkonstruksjon brann- krav dersom elementdekket er et brannskille mellom forskjellige Armering av fuger mellom elementene LIB Beskrivelse Påse at det blir beskrevet riktig antall og type armering i fuger Opplegg for ståldrager ( 7-33) s.16 Dimensjoneringsberegninger Kontroller brukseb\nheter, at laster og på påse ståldragere at det beskrives og utvekslingsjern forsvarlig tetting føres ned av alle til ( 7-33) før disse støpes igjen, dersom detter er påkrevet av konstruktive opplegg fuger og med åpninger tilstrekkelig med mørtel bæreevne eller og annen deretter ildfast til masse fundament årsaker Forankring til stålbjelker ( 7-33) Dimensjoneringsberegninger Opplegg på stålbjelker: Kapasitet tilsvarende antall og type Armert påstøp ( 7-33) s.7 Beskrivelse Armert påstøp beskrives i hht brosjyre eller egen beskrivelse. forankringsjern kontrolleres opp mot dimensjonerende lastvirkning Lydisolering ( 8-42) Leca Lyd Beskrivelse Sjekk at foreslått gulvkonstruksjon tilfredsstiller krav til trinnlyd Opplegg på murkrone og midtbærevegg s.12 Beskrivelse Påse at blir montert med minst 90 mm opplegg og luftlydisolering dersom elementdekket ligger mellom forskjellige ( 7-33) på murkrone (kjelleryttervegg) og minst 65 mm på midtbærevegg bruksenheter Opplegg på tresvill og stålbjelker ( 7-33) s.13 og 16 Dimensjoneringsberegninger Påse at blir montert med minst 75 mm opplegg Varmeisolering ( 8-21) LIB eller Beskrivelse Sjekk at foreslått gulvkonstruksjon tilfredsstiller forskriftskrav til på tresvill og minst 50 mm på opplegg av stål varmeisolering dersom elementdekket ligger mellom boligrom og uoppvarmet kjeller. Fuge mot ikke bærende skillevegger LIB Beskrivelse Påse at det blir beskrevet 10 mm porøs trefiberplate eller tilsvarende hvor går over ikke bærende skillevegg. Sikkerhet mot brannspredning ( 7-24) Leca Brann Beskrivelse Sjekk at Byggeplankens brannklasse REI 90 tilfredsstiller brann- krav dersom elementdekket er et brannskille mellom forskjellige Armering av fuger mellom elementene LIB Beskrivelse Påse at det blir beskrevet riktig antall og type armering i fuger brukseb\nheter, og påse at det beskrives forsvarlig tetting av alle ( 7-33) før disse støpes igjen, dersom detter er påkrevet av konstruktive fuger og åpninger med mørtel eller annen ildfast masse årsaker Armert påstøp ( 7-33) s.7 Beskrivelse Armert påstøp beskrives i hht brosjyre eller egen beskrivelse. Lydisolering ( 8-42) Leca Lyd Beskrivelse Sjekk at foreslått gulvkonstruksjon tilfredsstiller krav til trinnlyd og luftlydisolering dersom elementdekket ligger mellom forskjellige bruksenheter Varmeisolering ( 8-21) LIB eller Beskrivelse Sjekk at foreslått gulvkonstruksjon tilfredsstiller forskriftskrav til varmeisolering dersom elementdekket ligger mellom boligrom og uoppvarmet kjeller. Sikkerhet mot brannspredning ( 7-24) Leca Brann Beskrivelse Sjekk at Byggeplankens brannklasse REI 90 tilfredsstiller brann- krav dersom elementdekket er et brannskille mellom forskjellige brukseb\nheter, og påse at det beskrives forsvarlig tetting av alle fuger og åpninger med mørtel eller annen ildfast masse Produktoversikt Produkt Standard lengder Transportvekt 15 cm cm 130 kg 20 cm cm 170 kg 25 cm cm 210 kg 25 cm ekstraarmert cm 280 kg Leca LECA BYGGEPLANK Utstyr til Kontrollområde Prosjekterings-grunnlag Løsning Kontrolloppgave Dokumentasjon SJEKKLISTE FOR MONTASJE AV LECA BYGGEPLANK I STØRRE BYGG Versjon Kontrollområde Prosjekterings-grunnlag Løsning Kontrolloppgave Dokumentasjon SJEKKLISTE FOR PROSJEKTERING AV LECA BYGGEPLANK I STØRRE BYGG Versjon Kontrollområde Prosjekterings-grunnlag Løsning Kontrolloppgave Dokumentasjon Utsparing Lengdekapp Tverrkapp Utvekslingsjern U1 standard for ett element Utvekslingsjern U1 mot vegg for ett element Utvekslingsjern U2 for to elementer Svillelist for opplegg på trevegg og Isoblokk Sjekklister for montering av Se for mer info Mørtler og sparkel Pumpesparkel ABS 148 Superflyt ABS 155 Fugemørtel JMS 842 Fugemørtel JMS 832 Tørrbetong C25 Pumpebetong C20 AS Brobekkveien 84 Postboks 216 Alnabru 0614 Oslo Tel: Fax Produksjon: Foto: Johs Bøe

2 Mange har ventet på en lengre Nå får du 8,1 meter! Det var på tide Meget god lydisolasjon. Når lydkravene er strenge, kan Egenskaper krav til lydisolasjon enkelt oppfylles hvis du legger Leca Byggeplank. Der det skal være leilighet i kjelleren, er trolig den beste, enkleste og rimeligste løsningen. Legger du, slipper du dessuten å irritere deg over knirkende og gyngende har i mange år vært populært til etasjeskiller i bolig- og gulv. næringsbygg, og som garasje- og terrassedekke. Dessuten kan den med hell benyttes som gulv over krypkjeller, som brannvegg og støyskjerm. Nå blir produktet enda lenger og dermed langt mer anvendelig. Med hele 8,1 meters lengde vil den kunne benyttes i langt flere boliger, garasjer og til andre bruksområder enn tidligere. Brannsikkert. Poretettet har brannteknisk godkjenning i klasse REI 90 ( A 90) (ubrennbar) og er derfor et av de tryggeste byggematerialene du kan velge. I et land som ligger på den internasjonale branntoppen, er det viktig å velge materialer som øker brannsikkerheten. Raskt å legge. gir deg et solid og stabilt gulvdekke på kort tid. Et gulv på 100 m 2 legges ut på ca. 3 5 timer. Perfekt løsning for varmegulv. Enten du velger varmekabler eller vannbåren varme, er Byggeplank et ideelt underlag. Solid og sikker arbeidsplattform. er, når den er utlagt, en glimrende plattform på det videre arbeidet som gir deg raskt et tak over grunnmuren. Kan monteres på trevegg. Byggeplank på trevegger gir mange av de samme fordeler som montert på murvegger. Gjennomprøvd og pålitelig. Det er tryggest med de gode, utprøvde løsningene. har vært på markedet i flere tiår, med stadige forbedringer, så du vet hva du får. Kort leveringstid. har et stort antall standardlengder, og disse kan leveres på svært kort tid. Velegnet for våtrom. Spesielt i våtrom er Byggeplank et godt valg, da Leca-materialer ikke ødelegges av vann, råte, sopp eller skadedyr. 2 3

3 4 Produktvarianter leveres i 15, 20 og 25 cm tykkelse Bæreevne leveres i en lang rekke varianter, tilpasset forskjellige behov, bruksområder og krav. I tabell 1 er alle tillatte bæreevner oppgitt i kg/m 2. Ved å benytte armert påstøp vil man kunne beregne en økt bæreevne, samt at dekket da kan beregnes som en stiv skive. Armeringsnett: 6 stk. Ø7 mm langsgående 60 cm 15 cm Armerte Leca-elementer er armerte elementer i samme Leca-betong som blokkene, men har et undersjikt av finkornet Leca-betong (kornstørrelse 2 4 mm). Byggeplank leveres i standardbredde 60 cm, tykkelsene 15, 20, 25 og 25 cm ekstraarmert. Normalt lagerføres tykkelsene 20 cm i lengder 2,38 5,98 m og 25 cm i lengder 2,98 8,08 m, i lengdesprang på 10 cm. Det kan også leveres spesiallengder (lengder utenom tabell) og skråkapp fra fabrikk. Spesiallengder, skråelementer og smalere spesialbredder leveres på bestilling og mot pristillegg. Begrensninger har en åpen struktur. Derfor må den poretettes dersom den skal benyttes som lydisolerende eller brannseksjonerende løsning. Brukt mot det fri må den ha en regn- og lufttettende behandling. Garasjer med Byggeplank-tak må ikke tas i bruk uten godkjent vanntetting. I aggressivt miljø og i permanent fuktige rom, må korrosjonsfaren på armeringen vurderes spesielt. Agressive miljøer er f.eks. fjøs eller bygg over sjø. Prosjekteringshjelp Vår kundeservice hjelper deg med prosjektering og montasjeplaner. Prosjekteringskontorer finnes på Lillestrøm og Vestnes. Send oss tegninger Send oss din bestilling, dine hustegninger og spesifikasjoner, så får du en komplett montasjeplan ut fra de bruksområder og den belastning Byggeplanken vil få. Sammen med denne planen får du også et prisoverslag. Alle Leca produkter selges via forhandlere. Vår kundeservice er behjelpelig med informasjon og anvisninger til bruk ved prosjektering og montasje. Vi gir råd og veiledning basert på mottatt informasjon, men påtar oss ikke prosjekteringsansvar iht. ansvarsbestemmelsene i Plan- og Bygningsloven. For grove prisoverslag, spør nærmeste byggevareforhandler. Tillatt bæreevne Tabell 1 Tykkelse 15 cm 20 cm 25 cm 25 cm Ekstraarmert * Egenvekt 120 kg/m 2 Egenvekt 160 kg/m 2 Egenvekt 200 kg/m 2 Egenvekt 260 kg/m 2 Standard lengder Transportvekt ca 130 kg/m 2 Transportvekt ca 170 kg/m 2 Transportvekt ca 210 kg/m 2 Transportvekt ca 280 kg/m 2 Lengde i meter kg/m 2 kg/m 2 kg/m 2 kg/m 2 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , *Ekstraarmert Byggeplank er 11 stk. 7 mm, standard er 6 stk. 7 mm. 1 kn/m 2 = kg/m 2. NB! Skal Byggeplanken avrettes med flytesparkel eller armert påstøp på plast/lydmatte, må bæreevnen i tabellen økes med 150 kg/m 2 når det er 60 mm armert påstøp og 50 kg/m 2 med 30 mm flytesparkel. 5

4 Montering På betong og murverk kan legges tørt hvis oppleggsflaten er plan. Bruk mørtel, eventuelt pappstrimler hvis ujevnhetene er små. For større ujevnheter, for bruk av Isoblokk samt for lyddekke, anbefales s svillelist. Dersom skal erstatte avstivende vegger, må den forankres i grunnmuren. monteres med 100 mm opplegg på murkronen. Innvendige bærevegger bør følgelig ha en minimum tykkelse på 200 mm. Se for øvrig tabell om bæreevne side 5. Ved montasje over ikke bærende skillevegger bør disse avsluttes med ca. 10 mm fuge som kan fylles/tettes med f.eks porøs trefiberplate, eventuelt skumming med polyuretan eller dytting med mineralull. er også velegnet som etasjeskiller i bolighus av tre. Den gir god lydisolasjon og er tryggere mot brann enn trebjelkelag. Den monteres på trevegger etter bestemte forutsetninger. Anbefalt oppleggslengde på trevegger er minimum 75 mm, ved benyttelse av et flattstål sammen med s Svillelist på toppen av en tresville kan oppleggslengde reduseres til 50 mm. Vi utarbeider montasjetegninger, elementplaner og kappelister for alle typer prosjekter. Adkomst En fortløpende montasje er kostnadsbesparende. Området omkring bygget bør derfor gi plass for kran og transportutstyr, slik at mellomlagring unngås. Kran og bil må ha en fri plass på ca. 6 8 m bredde. Utstyr og bemanning monteres vanligvis i småhus og garasjer ved bruk av transportbilens kran. Der kranen ikke når frem over hele dekket (arbeidsradius for kranen opp til 10 m), monteres med utleggervogn eller mobilkran. Tilpasning Uforutsette forhold kan medføre at må tilpasses på byggeplassen. Bruk vinkelsliper med steinskive. Det skjæres en slisse fra under- og overside og gjennom armeringen. Deretter kan elementet knekkes. Utstøping av fuger Utstøping av fuger foretas snarest mulig. Det benyttes Tørrbetong C25, Fugemørtel JMS 832/842 eller Pumpebetong C20. skal være ubelastet mens utstøping og herding foregår. Fugene skal være godt rengjort. Ved lav takhøyde og der en skal ha armert påstøp, kan understøttes under midten inntil mørtelen i fugene er avbundet. Dernest kan påstøp utføres. Med understøttelse unngår en sprang mellom elementene og annen utilsiktet nedbøyning. Dekkets motstand mot nedbøyning øker ved innlegging av Leca Fugearmering (på høykant) eller 1 stk. Ø 8 mm kamstål i de langsgående fugeriller. Ved flere spenn bør det alltid benyttes 1 m lang armering i fugerillen over bærevegg eller annen understøttelse. Forbruk fugestøp er 4 5 liter pr. m 2 avhengig av fugedybde. Poretetting For å hindre luft- og lydlekkasjer må poretettes (slemmes, avrettes eller pusses) på over- eller undersiden. Avretting på gulv selvutjevnende sparkel blandes i mikser og legges ut for hånd eller med blandepumpe i opp til 50 mm tykkelse. Store flater legges ut med pumpebil. Alternativt avrettes gulvet med minimum 20 mm Tørrbetong C25 eller Pumpebetong C20. Den åpne Leca strukturen gir underlag for «bomfri» pussavretting/påstøp. Dersom selvutjevnende sparkel benyttes, må den åpne strukturen i overflaten slemmes før sparkelen påføres. Armert påstøp Til armert påstøp brukes samme mørtel som til utstøping av fuger. Armeringsnett, f. eks. K 131, legges i påstøpens øvre halvdel. Påstøpen bør tørke langsomt, f.eks. under plastfolie, og bør ha en minimumstykkelse på 60 mm. Det må påses at påstøpen alltid får en fullgod heft til Byggeplanken når den skal virke som et kraftstabiliserende konstruksjonselement. En ren overflate er derfor svært viktig. 6 7

5 Varmekabler og vannbåren varme er velegnet for gulvvarme, enten dette er basert på vannbåren varme eller elektrisk oppvarming. har varmeisolasjonsevne som er ca. 10 ganger bedre enn betong og isolasjonsevnen tilsvarer ca. 45 mm EPS (Isopor el.l.). I gulvkonstruksjoner mellom oppvarmede rom kan gulvvarmeanlegget derfor legges direkte på uten mellomliggende isolasjonslag. Membran Ved bruk av membran er det viktig å benytte anerkjente produkter. har egen brosjyre for våtromsløsninger. Det er en generell anbefaling at det skal etableres fall på underlaget før membranen legges. Som slitelag for gangtrafikk er det nødvendig med mm svinnarmert påstøp, tretremmer, heller e.l. Alle slitelag beregnes som nyttelast. Utvekslingsjern for pipe og trapp Ved piper, trapper o.l. utveksles Byggeplank med utvekslingsjern, slik at lasten overføres til naboelementene. Standard utvekslingsjern fås for åpninger 0,6 m (U1) og 1,2 m (U2). Lastøkningen på nabobyggeplankene må beregnes i hvert enkelt tilfelle. Ved store åpninger som trapperom gjøres utvekslinger f.eks. med ståldrager, som overfører lasten direkte til byggets bærende konstruksjon. Enkeltlaster og stripelaster Store enkeltlaster fra søyler, piper, pilastre og bærevegger skal overføres direkte til underliggende bæresystem. Der dette ikke overholdes, må belastningene fordeles f.eks. ved et påstøp eller på en stålplate, og kapasiteten for de belastede elementene kontrolleres. Festeanordninger Rørledninger, armatur, spikerslag o.l. kan festes med skruer i plastplugger eller ekspansjonsbolter for lettbetong. Spesielt tunge ting bør festes med klebeankere eller gjennomgående bolter og underlagsskive på oversiden. Det er også utviklet spesielle festeanordninger for takhimlinger (brann, lyd). Hull og slisser kan bearbeides med betongverktøy (slagdrill, vinkelsliper med steinskive). Langsgående slissing for elektriske føringer og rørføringer bør foretas på elementets overside. Tverrgående slissing må ikke forekomme. lagt i utvekslingsjern Montering på trevegger Montering av på tre-, murvegger eller stålopplegg er i stor grad likt. Her behandles kun spesielle forhold som oppstår når trevegger tjener som opplegg for. må ikke monteres før stenderne i alle bærevegger er avstivet med platekledning på minst én side. Dette gjelder både utvendige og innvendige bærevegger. Skråavstivere er påkrevet i vegger som ikke har platekledning. Himling av porøse plater (spon/ trefiber) eller diffusjonstett himling må ikke monteres før Byggeplanken er tilstrekkelig uttørket. For gjennomføringer av kabler og rør benyttes det tettingsprodukter (mansjetter for plastrør etc.) som er godkjent for etasjeskiller av betong. Opplegget på ytterveggen må utføres slik at etasjeskillerens lydegenskaper ikke svekkes, samtidig skal kuldebroen for enden av Byggeplanken være minst mulig. I tillegg skal diffusjonsperren (0,2 mm plastfolie) være kontinuerlig forbi opplegget. Bjelker over vinduer og dører må dimensjoneres i hvert enkelt tilfelle. For ytterveggene anbefaler vi et teoretisk opplegg på 75 mm. Plastfolien må legges slik det oppnås overlapp og klemte skjøter med diffusjonssperren på veggen over og under Byggeplanken. Det er viktig at diffusjonsperren er kontinuerlig, og at den ikke punkteres. Fugene må støpes ut og Byggeplanken slemmes til full poretetting ved opplegget før veggen over monteres. Bunnsvilla til veggen over skal ligge an både mot Byggeplanken og veggen under. Det vil derfor være nødvendig å kubbe imellom med 48 mm x 98 mm stendere utenfor Byggeplanken eller tilpasse veggen som stikker opp forbi slik at bunnsvilla blir liggende på både Byggeplank og vegg. Bunnsvilla og veggen over Byggeplanken må forankres til underliggende konstruksjon av hensyn til vindlast. Vi anbefaler å forankre veggen ned i fugene mellom elementene. I de fleste tilfeller er det tilstrekkelig med forankring i hver andre eller tredje fuge med et Hilti HSA 8x115 anker eller tilsvarende. Ved vindlaster høyere enn klasse C må forankringen dimensjoneres særskilt. Til innvendige bærevegger i samme boenhet er det mest aktuelt å benytte stenderdimensjon 48 x 98 mm, 48 x148 mm (og eventuelt 48 x 198 mm). Andre dimensjoner kan også benyttes. Toppen anbefales avsluttet som vist under opplegg på trevegger side 13. Det er viktig å legge merke til stålopplegget (flatstål 10 mm x 130 mm) og den ekstra toppsvilla (36 mm x 173 mm). På denne måten gjøres opplegget så bredt som mulig. På både over- og undersiden av Byggeplanken legges en tetningslist av gummi mot opplegget. Vi anbefaler å benytte en LVD eller s kompakte S-list med dimensjonene 95x10 mm eller 120x10 mm avhengig av oppleggsbredden. på ståldrager ved større utvekslinger Undersidebehandling og himling Byggeplankens underside kan stå ubehandlet eller behandles med egnet maling. Maling med kost kan tette den åpne strukturen. Undersiden kan også slemmes, pusses eller sandsparkles. Behandling av undersiden bør holdes adskilt fra eventuell veggpuss. Himlingsplater som er fuktømfintlige må ikke monteres før konstruksjonen er tørr, kfr. plateleverandør. Reparasjon av småskader Småskader repareres med sement/murmørtel og løs Leca. 8 9

6 Byggeplank-løsninger Lydløsninger mellom leiligheter Byggeforskriftene stiller svært strenge krav til lydisolasjon (R w 55 db, L w 53 db) for boligdekker mot hybelleiligheter. Disse kravene tilfredsstilles greit med. Her ser du to tekniske løsninger for hvordan det kan gjøres. De har samme lydegenskaper. Undersiden er vist nedlektet med himlingsplater. En annen løsning er å helsparkle den. skal alltid poretettes, også på endekanter for å sikre god lyddemping. Byggeplanken bør ligge på svillelist som du ser avbildet på baksiden. 22 mm sponplate 13 mm gipsplate Svinnarmert påstøp, evt fiberarmert flytesparkel Trinnlydmatte Enkel avretting, poretetting Nedforet himling Trinnlydmatte Enkel avretting, poretetting Nedforet himling Lyddetaljer mellom leiligheter Figuren viser lagt parallelt med og «inn i» lydskilleveggen mellom to leiligheter. Den brede S-lista legges langs elementet på begge sider og plastfolien klemmes/tettes mot veggen over og under. Dette knutepunktet må utføres slik at lydlekkasjen blir så liten som mulig. Denne løsningen tilfredstiller også lydkravene mellom leiligheter. Overflaten slemmes eller ev. avrettes Leca Byggeplank x 13 mm gips Parkett Ullpapp 30 mm sparkelmasse 20 mm trinnlydplate Dimensjonering for lyd Dersom skillevegg mellom to boenheter benyttes som opplegg for, må man være omhyggelig med detaljene slik at svingninger i dekket ikke kan forplante seg via skilleveggen. Ved pipegjennomføring i Leca Byggeplank, bør pipestokken være pusset eller poretettet og ha en avstand på ca. 10 mm til byggeplanken på alle sider, som isoleres omhyggelig. Avslutt deretter med en elastisk fugemasse i fugen på begge sider av byggeplanken. For utførelser av som tilfredsstiller krav i Teknisk Forskrift vises til eller til brosjyren Leca Lyd. Til sammenligning med på tunge vegger, vil de lette veggene medføre økt flanketransmisjon. Det anbefales derfor å velge løsninger som har antatt feltmålte verdier som er ca 1 2 db bedre enn det som er oppgitt som verdier for vanlig utførelse (opplegg på tunge vegger). i boligrom uten lydkrav I boligrom der du skal ha teppe, vinylbelegg, parkett eller fliser, brukes Byggeplank med mm pussavretting ( Tørrbetong C25). Alternativt benyttes Flytesparkel på poretettet overflate. Ved eventuelt oppforet tregulv kan pussavrettingen erstattes med poretettende mørtelslemming. Tilleggsisolering kan utføres ved oppforet isolert tregulv eller nedforet himling som vist under. Pussavretting, evt flytesparkel på poretettet Byggeplank Nedforet isolert himling Terrassedekke brukt som terrasse over garasjer, kjeller eller boligrom må ha en vanntetting i form av en membran/papptekking. Denne må legges med fall i henhold til membranleverandørens anbefalinger. På Byggeplanken kan du enten bruke 60 mm armert påstøp (av Tørrbetong C25) eller tremmegulv av trykkimpregnerte trematerialer. Binder Evt. overløp (rør m/påsveiset flens Balkong Ved utkraging armeres fugene mellom de enkelte elementer med kamstål før utstøping med Tørrbetong C25, Pumpebetong C20 eller tilsvarende. Armeringen skal ha 25 mm overdekning og være gjennomgående i hele byggeplankens lengde. Byggeplanken stemples opp midlertidig inntil mørtelen er avbundet. Direkte på Byggeplanken legges mm pussavretting med fall 1:100. Underside og endekant må lufttettes f. eks. med puss eller mørtelslemming. Oversiden bør sinkbeslås og dekkes med tremmegulv. Utkragingslengde beregnes i hvert enkelt tilfelle, men er sjelden mer enn 1,5 meter. For større utkraginger anbefaler vi bruk av søyler. Utkraget balkong Utkraget balkong Beslag, overlapper membran Evt. U-blokk for forankring av rekkverk Binder Gesims oppført m/ skallmur over dekke Tretremmer, betongheller på klosser, e.l. Membran, min. fall 1:100 Isolasjon med lavt fuktopptak, XPS Dampsperre Poretetting Svillelist 20 x 10 mm Påstøpt Membran Isolasjon Kantbeslag Beslag, overlapper membran Evt. U-blokk for forankring av rekkverk Min. fall 1:40 Svillelist 20 x 10 mm Poretetting Skal det være boligrom under terrasse anbefales det at minimum 2/3 av isolasjonen skal være på den kalde siden av membranen Garasjedekke Garasjegulv med for eksempel kjellerrom under må ha membran mellom Byggeplanken og en 60 mm armert påstøp. Påstøp på membran medregnes som nyttelast. Garasjegulv mot kryperom eller det fri, utføres med 60 mm armert påstøp direkte på rengjort Leca-flate. Påstøpen medregnes da ikke i nyttelasten. Garasjetak mot boligrom må tilleggsisoleres med min. 100 mm mineralull som gir U-verdi ca. 0,3 w/m 2 K. Det forutsettes at garasjen er frostfri. For ikke frostfritt anbefaler vi 200 mm mineralull. Dimensjonering for brann Armert påstøpt Fiberduk (bekyttelsesjikt) Isolasjon m/lavt fuktopptak, XPS (2/3 av total tykkelse) Membran, min. fall 1:40 Isolasjon, EPS (1/3 av total tykkelse) har sertifisering på brannmotstand REI90. Benyttet som etasjeskillere i bolighus av tre vil alltid tilfredsstille tekniske forskrifters krav til brannsikkerhet. Brannklassifiseringen til understøttende trekonstruksjonen vil derfor være begrensende. Vær oppmerksom på at krav til brannmotstand R15 kun gjelder når alle boenheter har direkte utgang til terreng. Dersom bygget inneholder boenheter som ikke har direkte utgang til terreng, vil bygget bli definert i brannklasse 2 hvor det er vesentlig strengere brannkrav både til bæresystemet og til skillekonstruksjonene

Mer informasjon: www.betongelement.no/betongbok samt produsentenes nettsider, se oversikt side 51

Mer informasjon: www.betongelement.no/betongbok samt produsentenes nettsider, se oversikt side 51 Elementdekker i småhus Tekst: Red. basert på informasjon fra Betongelementforeningen og produsentene Illustr.: YAY micro, Betongelementoreningen, maxit, Spenncon, Nordland Betongelement, BMC Mer informasjon:

Detaljer

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330 MONTERINGSANVISNING TRINNLYD 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 TG 2330 TRINNLYD Hvordan får du best mulig lydisolasjon? Betong og hullbetongelementer Lydisolasjonen i etasjeskillere av betong er svært avhengig

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330

MONTERINGSANVISNING. Silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 Silencio 1 Før oppstart Akklimatiser Silencio-platene innendørs på plant underlag

Detaljer

Brannmotstand REI 30 REI 60. U. verdi U. verdi U. verdi U. verdi

Brannmotstand REI 30 REI 60. U. verdi U. verdi U. verdi U. verdi T - 01.12.06 11mm umalt/ ferdigmalt Huntonit veggplater mm diff.sperre Trestendere Utlekting Huntonit vindtette plater Utvendig kledning Yttervegg av tre Stender cc 600mm Kledning K10 Trafikkstøyreduksjonstall

Detaljer

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon 09a.02.1 NB2.2233992A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

Snekker. vedlegg og sjekkliste

Snekker. vedlegg og sjekkliste vedlegg og sjekkliste Fukt og energisikring av Kompaktmur tek10 med inntrukket bjelkelag VEDLEGG 1 198 100 5048 Permanent svill 198 mm monteres før sprøyting Sponplate VEGGPLATE 13 mm DAMPSPERRE SOM FESTES

Detaljer

Komfort-egenskaper for etasjeskillere i TRE

Komfort-egenskaper for etasjeskillere i TRE Komfort-egenskaper for etasjeskillere i TRE Lydisolering * luft- og trinnlydisolering Vibrasjoner * Akseptable rystelser i forhold til spennvidder 1 Lydisolering Krav og anbefalinger Typer konstruksjoner

Detaljer

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Etasjeskillere i betong Spenncon Home Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Spenncon etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Betong er et naturmateriale som

Detaljer

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS 1 (10) FORSKALINGSBLOKKER Oppdragsgiver Multiblokk AS Rapporttype Dokumentasjon 01-04-2011 FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE PROSJEKTERING OG UTFØRELSE 2 (10) Oppdragsnr.:

Detaljer

Hva er murverk? Bruksområder Murprodukter Levetid Materialegenskaper Fysiske egenskaper Begrensninger. Forelesning NTNU 2013 Jan Petter Svendsen

Hva er murverk? Bruksområder Murprodukter Levetid Materialegenskaper Fysiske egenskaper Begrensninger. Forelesning NTNU 2013 Jan Petter Svendsen Hva er murverk? Bruksområder Murprodukter Levetid Materialegenskaper Fysiske egenskaper Begrensninger Forelesning NTNU 2013 Jan Petter Svendsen 1 Leca Blokkprodukter Leca Isoblokk, Blokk, Finblokk, Fasadeblokk,

Detaljer

Leca Byggeplank. Markedsføres av. Byggeplank AS. Leca Byggeplank

Leca Byggeplank. Markedsføres av. Byggeplank AS. Leca Byggeplank Leca Byggeplank Markedsføres av Byggeplank AS Leca Byggeplank 1 Innhold 1. Leca Byggeplank............................. 3 Byggeplank AS. Tekniske data................................. 4.1 Produktbeskrivelse..........................

Detaljer

Yttervegger. 09a.03 Leca Iso 25 + 10 cm

Yttervegger. 09a.03 Leca Iso 25 + 10 cm Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.03 Leca Iso 25 + 10 cm 09a.03.1 NB2.2233322A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA

A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA 103 I tabell A 2.1 er vist en oversikt over betongelementer til tak og dekker. I tillegg finnes på markedet betongelementer med lett tilslag som har modulbredde 0 mm og

Detaljer

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36 Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 SILENCIO thermo Hvordan får du best mulig lydisolasjon? Betong og hullbetongelementer Lydisolasjonen

Detaljer

P.L. = 30 kn SI 550. Fundament for bærevegg se A46.30. Linjelast = 43 kn/m 936 1383 841 I400. Fuges på begge sider av fundament. P.L.

P.L. = 30 kn SI 550. Fundament for bærevegg se A46.30. Linjelast = 43 kn/m 936 1383 841 I400. Fuges på begge sider av fundament. P.L. 4686 3784 4522 5924 2824 4244 Toleransekrav for betongarbeider (NS3420 utg. 2008) Planhetstoleranse Type toleranse Lokal planhet (svanker og bulninger) Retningstoleranse Type toleranse Målelengde meter

Detaljer

Veggkonstruksjonen bar den påførte lasten i 30 minutters branneksponering uten brudd på isolasjons- og integritetskriteriene.

Veggkonstruksjonen bar den påførte lasten i 30 minutters branneksponering uten brudd på isolasjons- og integritetskriteriene. Side 2 av 6 UNDERLAGSMATERIALE Dette kapitlet beskriver en gjennomgang av prøvningsrapportene som ligger til grunn for vurderingen. De viktigste resultatene som er relevante for vurderingen gjengis her.

Detaljer

Økonomisk og miljøvennlig

Økonomisk og miljøvennlig din leverandør av hulldekker vi reduserer byggetiden Økonomisk og miljøvennlig Økonomisk og miljøvennlig Stor spennvidde variert bruksområde Hulldekkets maksimale spennvidde er ca. 17 meter og anvendes

Detaljer

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no Monteringsanvisning Jackon våtrom V Å T R 0 M Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging 08-2007 erstatter 02-2007 Jackon våtrom Produktbeskrivelse Jackon våtromsplate består av: Platene leveres i tykkelse

Detaljer

AQUAPANEL CEMENT BOARD

AQUAPANEL CEMENT BOARD AQUAPANEL CEMENT BOARD TIL FASADE, GULV OG VÅTROM AQUAPANEL På grunnlag av mer enn 25 års erfaring med fremstilling av sementplater, er Aquapanel bygningsplater blitt utviklet av Knauf USG Systems spesielt

Detaljer

HUNTON I-BJELKEN monteringsanvisning

HUNTON I-BJELKEN monteringsanvisning HUNTON I-BJELKEN monteringsanvisning Montering, lagring og sikkerhet Plasten rundt pakkene kan bli glatt når det er vått og isete ute. Det er ikke tillatt å gå på bjelker som ikke er blitt festet. Det

Detaljer

Hva er murverk? Bruksområder Murprodukter Levetid Materialegenskaper Fysiske egenskaper Begrensninger. Forelesning NTNU 2015 Jan Petter Svendsen

Hva er murverk? Bruksområder Murprodukter Levetid Materialegenskaper Fysiske egenskaper Begrensninger. Forelesning NTNU 2015 Jan Petter Svendsen Hva er murverk? Bruksområder Murprodukter Levetid Materialegenskaper Fysiske egenskaper Begrensninger Forelesning NTNU 2015 Jan Petter Svendsen 1 L ight LECA E C A xpanded lay ggregate 2 2 Leca-produktene

Detaljer

Scan ELEMENTDEKKER den rette løsningen

Scan ELEMENTDEKKER den rette løsningen Scan ELEMENTDEKKER den rette løsningen Scan LETTDEKKE Scan LYDDEKKE Scan Elem gir betydelige fordeler i byggeper Elementdekker i lettklinkerbetong brukes som etasjeskille og takelementer i både små og

Detaljer

Revisjon av energikrav i TEK 2007. Konsekvenser for maxit Leca

Revisjon av energikrav i TEK 2007. Konsekvenser for maxit Leca Revisjon av energikrav i TEK 2007 (hovedsakelig 8-2 Energibruk) Konsekvenser for maxit Leca Håndverksmur AS - medlemsmøte 23-25. mars 2007, Bergen v /John Christian Forester, Murhusavd. maxit as 1 Tidsplan:

Detaljer

Motek Brannstopp Gipsmørtel

Motek Brannstopp Gipsmørtel Brannstopp Brannstopp M.B.G. En raskt herdende gipsmørtel til branntetting av både rør, kabler, kabelbroer og ventilasjon Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler

Detaljer

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder Side 1 av 5 Generell produktbeskrivelse er utviklet for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte vegger og dekker. ekspanderer når

Detaljer

E9 FAKTORER SOM PÅVIRKER LYD- FORHOLDENE

E9 FAKTORER SOM PÅVIRKER LYD- FORHOLDENE 56 E9 FAKTORER SOM PÅVIRKER LYD- FORHOLDENE 9.1 KONSTRUKSJONSPRINSIPPER Valg av hovedbæresystem vil innvirke på lydisolasjon i ferdig bygg. I utgangspunktet kan hovedbæresystem deles i to typer: Skive-/dekkeløsning

Detaljer

56 Gyproc Monteringshåndbok. Himling. EI 30 ett nivå. Konstruksjonsdetaljer. 5.1 Gyproc GK-system

56 Gyproc Monteringshåndbok. Himling. EI 30 ett nivå. Konstruksjonsdetaljer. 5.1 Gyproc GK-system Kapittel Himling .1 Gyproc GK-system EI 30 ett nivå Konstruksjonsdetaljer 1. Kantskinne Gyproc GK-C 2. Bæreprofil Gyproc GK 1, c 900-1200 mm (c-avstand iht tabell 1) 3. Oppheng (A) 4. Skjøtebeslag Gyproc

Detaljer

Bjelkelag- og sperretabeller S-bjelken

Bjelkelag- og sperretabeller S-bjelken Bygg med imtre Bjelkelag- og sperretabeller S-bjelken Desember 2014 Ferdig kappet og tilpasset, klart til montering Hvorfor velge S-bjelken? Flere dimensjoner/lengder på lager fastlengder i 5, 6 og 15

Detaljer

Innhold. Nye Leca Byggeplank med langt bedre bæreevne

Innhold. Nye Leca Byggeplank med langt bedre bæreevne Leca Byggeplank Nye Leca Byggeplank med langt bedre bæreevne Innhold 1. Ny og bedre Leca Byggeplank 3 2. Tekniske data 4 2.1 Produktbeskrivelse 4 2.2 Fasthets- og deformasjonsegenskaper 5 2.3 Varmetekniske

Detaljer

Slissegulv - reduserer trinnlyden

Slissegulv - reduserer trinnlyden Slissegulv - reduserer trinnlyden Kr til lydisolering mellom boenheter: lydkr I byggeforskriftene er kret til trinnlyd mellom boenheter: L n,w 53dB Kr til lydisolering Luftlyd Trinnlyd mellom boenheter.

Detaljer

9.50 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B60 Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon med c/c 600 mm.

9.50 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B60 Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon med c/c 600 mm. B60 Bærende og skillende sperretak 9.50 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon MATERIALSPESIFIKASJON Type Produktnavn Dimensjon Bjelkelag Trebjelker, styrkesortert 36x198 mm Undertak Papp, kartong, trefiber

Detaljer

Limtre Bjelkelags- og sperretabeller

Limtre Bjelkelags- og sperretabeller Pb 142 2391 Moelv www.limtre.no pr juni 2005 Forutsetninger for bjelkelags- og sperretabeller Tabellene bygger på følgende norske standarder og kvaliteter: NS 3470-1, 5.utg. 1999, Prosjektering av trekonstruksjoner

Detaljer

4.3.4 Rektangulære bjelker og hyllebjelker

4.3.4 Rektangulære bjelker og hyllebjelker 66 Konstruksjonsdetaljer Oppleggsdetaljene som benyttes for IB-bjelker er stort sett de samme som for SIB-bjelker, se figurene A 4.22.a og A 4.22.b. 4.3.4 Rektangulære bjelker og yllebjelker Generelt Denne

Detaljer

BYGG SLIK. Tilleggsisoler kjellerveggen. utvendig innvendig

BYGG SLIK. Tilleggsisoler kjellerveggen. utvendig innvendig STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 6 Rekv.nr 3042NO desember 2011 BYGG SLIK Tilleggsisoler kjellerveggen utvendig innvendig Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske

Detaljer

4.4.5 Veiledning i valg av søyledimensjoner I det følgende er vist veiledende dimensjoner på søyler for noen typiske

4.4.5 Veiledning i valg av søyledimensjoner I det følgende er vist veiledende dimensjoner på søyler for noen typiske A HJELPEMIDLER TIL OVERSLAGSDIMENSJONERING Verdier for β er angitt for noen typiske søyler i figur A.. Verdier for β for andre avstivningsforhold for søyler er behandlet i bind B, punkt 1.2... Veiledning

Detaljer

Gulvelementer. innovative løsninger

Gulvelementer. innovative løsninger Gulvelementer innovative løsninger Gulvelementer Gulvet med de mange fordeler H+H Norges armerte gulvelementer benyttes som gulv/etasjeskiller i de fleste typer bygg. Den hurtige montasjen av elementene

Detaljer

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON Side 1 av 6 SINTEF-godkjent for fuging og tetting av rør-, kabel- og kanalgjennomføringer (se monteringsanvisningen for detaljer) Kan brukes i de fleste typer konstruksjoner og gjennomføringer EI 30 >

Detaljer

Motek Brannstopp gipsmørtel

Motek Brannstopp gipsmørtel Motek Brannstopp gipsmørtel Bruksområder: Tetting av gjennomføringer med kabler Tetting av gjennomføringer med kabelbunter Tetting av gjennomføringer med kabelgater Tetting av åpninger Tetting av stålrør,

Detaljer

Teknisk anvisning for Masonite-bjelken Oppleggskapasiteter ved bruk av Masonite svill i mellombjelkelag

Teknisk anvisning for Masonite-bjelken Oppleggskapasiteter ved bruk av Masonite svill i mellombjelkelag Side 1 av 5 Teknisk anvisning for Masonite-bjelken Oppleggskapasiteter ved bruk av Masonite svill i mellombjelkelag Anvisning nr: 03 Dato: 13.08.09. Beskrivelse Mellombjelkelag med Masonite-svill har andre

Detaljer

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BRANNEN Bybrannen utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen Hva brenner og hvorfor brenner det? KRAVENE

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG 0 RIGG Side: 0 0 RIGG 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG 68 200,00 HolteProsjekt Anbud versjon.0.0 02 PROSJEKT PROSJEKTERING

Detaljer

MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTETT

MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTETT MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTETT TG 2002 HUNTON VINDTETT Oppbevaring/lagring Hunton Vindtettplatene skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene eventuelt kondisjoneres slik

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering:

Detaljer

8.2.6 Supplerende informasjon

8.2.6 Supplerende informasjon 128 A8 PROSJEKTERING MED BETONGELEMENTER Lask a) Strekkbånd på dekket b) Strekkbånd i bjelken c) Utstøpninger ved elementender d) Strekkbånd på opplegget e) Forankring til gavl 8.2.5 Rassikkerhet Et bygg

Detaljer

MONTERINGSANVISNING ASFALT VINDTETT

MONTERINGSANVISNING ASFALT VINDTETT MONTERINGSANVISNING Asfalt vindtett Oppbevaring/lagring Vindtett-platene skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene eventuelt kondisjoneres slik at fuktigheten omtrent tilsvarer

Detaljer

Eksempel 3.3, Limtredrager, taksperrer og opplegg

Eksempel 3.3, Limtredrager, taksperrer og opplegg Eksempel 3.3, Limtredrager, taksperrer og opplegg I huset nedenfor skal du regne ut egenlast og snølast på Røa i Oslo 105 meter over havet. Regn med at takets helning er 35 o. Regn ut både B1 og B2. Huset

Detaljer

Motek Brannstopp Fugemasse

Motek Brannstopp Fugemasse Fugemasse Fugemasse M.B.F. En fleksibel til branntetting av både rør, kabler, ventilasjon og fuger. Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler og kabelbunter Tetting

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 1 12 Tømrerarbeider 12.231 Bærende yttervegg 12.231.1 QK1.1224 UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL Areal m 2 75,00 0,00 0,00 Formål : Plater Lokalisering: Innside yttervegg i kjeller, se figur A.2

Detaljer

Praktisk TØMRERARBEID

Praktisk TØMRERARBEID F R A N K B E R G Praktisk TØMRERARBEID Kapittel 1 Legging av bjelkelag 1.2 Dimensjonering av bjelker Dimensjonering av bjelkelaget og valg av materiale er viktig for et vellykket resultat med et stabilt

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, Kompetanse,

Detaljer

M.B.P. Motek Brannstopp Plate

M.B.P. Motek Brannstopp Plate M.B.P. Motek Brannstopp Plate Produktegenskaper: Klassifisert i alle typer konstruksjoner og gjennomføringer. Enkel å montere med pen overflate. Permanent fleksibel som tar opp bevegelse ved brann og mindre

Detaljer

Dekker / gulv. 09e.13 Leca Byggeplank med Komfortgulv

Dekker / gulv. 09e.13 Leca Byggeplank med Komfortgulv Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09e - 1 09e Dekker / gulv 09e.13 Leca Byggeplank med Komfortgulv 09e.13.1 NW2.32A (2013) DEKKE AV ELEMENTER AV LETTKLINKERBETONG AREAL Type dekkeelement: Leca Byggeplank

Detaljer

e tt b å et p v - Norsk k PEVA 45 SPARER ARBEID, TID OG PENGER

e tt b å et p v - Norsk k PEVA 45 SPARER ARBEID, TID OG PENGER it l a v - Norsk k si å et p e! t s e tt b PEVA 45 SPARER ARBEID, TID OG PENGER PEVA 45 Er en profilert, sinkbelagt og lakkert plate som representerer en ny måte å bygge etasjeskille på. Den forener støpeform

Detaljer

09c.16 Leca Maxi Pipe

09c.16 Leca Maxi Pipe Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09c - 1 09c Pipe 09c.16 Leca Maxi Pipe 09c.16.1 NB5.2332342A (2013) MURT SKORSTEIN Konstruksjonstype: Med isolasjon og fôringsrør Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

JACKON KONSTRUKTIONSLØSNINGER

JACKON KONSTRUKTIONSLØSNINGER JACKON KONSTRUKTIONSLØSNINGER KONSTRUKSJONSLØSNINGER OG DETALJER FOR JACKON THERMOMUR SYSTEM. 11-2015 (2. revidering 12-2015) www.jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! INNHOLDSFORTEGNELSE Produktsortiment

Detaljer

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no BENDERS sokkel sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no Holdbart og isolert med høyeste kvalitet FINT, TRYGT OG HOLDBART Våre Sokkelelementer har en børstet

Detaljer

Gyproc XR Innervegger med stålbindingsverk Datablad 3.1.1:101. Merknad. + C 50 5000 (db) R' w (db)

Gyproc XR Innervegger med stålbindingsverk Datablad 3.1.1:101. Merknad. + C 50 5000 (db) R' w (db) Gyproc XR Innervegger med stålbindingsverk Datablad.1:101 Veggtype A Veggtype Veggtype A 1. Skinne Gyproc SK 70 alt. SK 95 som kantprofil (i gulv, vegg og tak) 2. Stender Gyproc XR 70 alt. XR 95, c 450

Detaljer

Prosjekt Archi Tress(1) Kopi (53) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre

Prosjekt Archi Tress(1) Kopi (53) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre Side 1 av 16 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

25 Bygningsm. arb. for VVS

25 Bygningsm. arb. for VVS 226(555) 25 Bygningsm. arb. for VVS 01.25.1 Hulltaking og slissing i bygningsdeler RIV vil ikke utarbeide egne utsparingstegninger og boretegninger for VVS entreprenørens rørføringer gjennom betongvegger

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel: 00 Side: 00 00.333.06.00.02 Sum 00 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 68 200,00 02

Detaljer

Prosjekt Murmeldyr(1) Kopi (56) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 21 Byggherre

Prosjekt Murmeldyr(1) Kopi (56) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 21 Byggherre Side 1 av 21 00 Generelt 00 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.1 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

7.2 RIBBEPLATER A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA 109

7.2 RIBBEPLATER A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA 109 A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA 19 7.2 RIBBEPLATER Generelt DT-elementer har lav egenlast og stor bæreevne, med spennvidder inntil 24 m. Elementene brukes til tak, dekker, bruer, kaier og enkelte fasadeløsninger.

Detaljer

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no BENDERS sokkel sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no Holdbart og isolert med høyeste kvalitet FINT, TRYGT OG HOLDBART Våre Sokkelelementer har en børstet

Detaljer

Mai 2011. Bilen har det bra i en Leca-garasje

Mai 2011. Bilen har det bra i en Leca-garasje Leca garasjen HELGA Mai 2011 Bilen har det bra i en Leca-garasje De de fleste av oss vil gjerne ta så godt vare på bilen som mulig - hele året. En garasje betyr sikkerhet mot tyveri og hærverk, lettere

Detaljer

Protokoll i sak 833/2015. for. Boligtvistnemnda 15.03.2016

Protokoll i sak 833/2015. for. Boligtvistnemnda 15.03.2016 Protokoll i sak 833/2015 for Boligtvistnemnda 15.03.2016 Saken gjelder: Svikt og knirk i bjelkelag i stue, lydtransmisjon mellom leiligheter og krav om utbedring av reklamerte mangler. 1. Sakens faktiske

Detaljer

4.2 Brannbeskyttelse

4.2 Brannbeskyttelse Brannbeskyttelse .1 Begreper Følgende avsnitt viser bl.a. vanlige begreper iht. Byggeforskriften, nye Euroklasser samt gipsplatens brannbeskyttende egenskaper. Utover dette se respektive konstruksjoners

Detaljer

Norske Takstolprodusenters Forening

Norske Takstolprodusenters Forening Norske Takstolprodusenters Forening I DETTE HEFTET er vist anbefalte retningslinjer for ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende for takkonstruksjonen i større bygg. Momenter som har avgjørende

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - N: (2012) Mur- og Flisarbeider Side 09-1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - N: (2012) Mur- og Flisarbeider Side 09-1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 09-1 09 Murarbeider 09.23 Yttervegger 09.23.1 NB2.7173152 MURT FORBLENDING Murprodukt: Teglstein Murproduktets trykkfasthet: 35 MPa Overflatebehandling: - Med fuging side 1 - Uten behandling side

Detaljer

no ips.no rgips.no.norgips.no w.norgips.no www.norgips.no www.norgips.no www.norgips.no www.norgips.no

no ips.no rgips.no.norgips.no w.norgips.no www.norgips.no www.norgips.no www.norgips.no www.norgips.no Denne veiledningen er lastet ned og skrevet ut fra brosjyrearkivet på. Ved å benytte denne informasjonstjenesten er du alltid sikret å få det sist oppdaterte informasjonsmaterialet fra Norgips. Gå inn

Detaljer

9.51 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B30 (REI 30) Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon

9.51 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B30 (REI 30) Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon B30 (REI 30) Bærende og skillende sperretak 9.51 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon MATERIALSPESIFIKASJON Type Produktnavn Dimensjon Sperrer Styrkesortert trelast Iht. tabell Undertak Papp, kartong,

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA 09.44.1 NB2.2393332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse

Detaljer

Prosjekt ArchiView (1) Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 15 Byggherre

Prosjekt ArchiView (1) Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 15 Byggherre Side 1 av 15 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A11. Forsikring KR 7 000,00 1,15 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 115 000,00 115 000,00 Arkitekt, Kons. KR 100 000,00 1,15

Detaljer

Lover og forskrifter. Hvilke lover har vi hatt

Lover og forskrifter. Hvilke lover har vi hatt Hvilke lover har vi hatt Lover og forskrifter Nordens eldste bylov fra ca 1100 (kun Trondheim) Bygningslov for Oslo fra 1827 Bygningslov for Bergen fra 1830 Bygningslov for Trondheim fra 1845 Lover og

Detaljer

JATAK TAKSTOLER I MINDRE BYGG

JATAK TAKSTOLER I MINDRE BYGG NORGES STØRSTE LEVERANDØR AV KVALITETSKONSTRUKSJONER I TRE Monteringsveiledning for JATAK TAKSTOLER I MINDRE BYGG www.jatak.no Rett takstol skal på rett plass, snudd rett vei! Takstolene skal forankres

Detaljer

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl 1 (5) 2009 7 21 Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning Protecta FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og

Detaljer

MAI 2006 BYGG KATALOGDEL 5 GLAVA TAR STØYEN. Praktisk lydisolering i eksisterende boliger HALVER STØY SPLITT FYLL TETT SPLITT FYLL TETT HALVER STØY

MAI 2006 BYGG KATALOGDEL 5 GLAVA TAR STØYEN. Praktisk lydisolering i eksisterende boliger HALVER STØY SPLITT FYLL TETT SPLITT FYLL TETT HALVER STØY MAI 2006 BYGG KATALOGDEL 5 GLAVA TAR STØYEN Praktisk lydisolering i eksisterende boliger MILJØVERN I PRAKSIS HALVER STØY SPLITT FYLL TETT SPLITT FYLL TETT HALVER STØY Glava tar støyen Støy er uønsket lyd

Detaljer

Utdrag av tabeller for smalt limtre

Utdrag av tabeller for smalt limtre tdrag av tabeller for smalt limtre Desember 2014 Vi er medlemmene i Norske imtreprodusenters Forening: Telefon: 38 28 83 40 E-post: firmapost@sorlaminering.no Moelven imtre AS Telefon: 06 123 www.moelven.no

Detaljer

JACKON KONSTRUKTIONSLØSNINGER

JACKON KONSTRUKTIONSLØSNINGER JACKON KONSTRUKTIONSLØSNINGER KONSTRUKSJONSLØSNINGER OG DETALJER FOR JACKON THERMOMUR SYSTEM. 11-2015 (1. revidering 12-2015) www.jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! INNHOLDSFORTEGNELSE Produktsortiment

Detaljer

MONTASJEANVISNING TYPISK DETALJTEGNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE BRANNKLASSIFISERING - TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft.

MONTASJEANVISNING TYPISK DETALJTEGNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE BRANNKLASSIFISERING - TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft. MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING GRAFT FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass, røyk og lyd gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte

Detaljer

3.4 Gyproc Etasjeskillere

3.4 Gyproc Etasjeskillere Gyproc Etasjeskillere Gyproc Etasjeskillere Innhold.51 Gyproc Etasjeskillere av tre...287 Nedlekting med ett lag Gyproc gipsplate...287 Gyproc Akustikkprofil med ett lag Gyproc gipsplate...288 Gyproc Akustikkprofil

Detaljer

Kapittel 3 Gyproc Prosjektering

Kapittel 3 Gyproc Prosjektering Kapittel 3 Gyproc Prosjektering Innhold Innervegger.1 Gyproc XR...103 152.6 Gyproc GS...153 166.15 Gyproc DUROnomic...167 178.51 Gyproc GT...179 224 3.2 Spesialvegger 3.2.1 Våtromsvegger...227 233 3.2.6

Detaljer

ultralam Taleon Terra Furnierschichtholz

ultralam Taleon Terra Furnierschichtholz ultralam Taleon Terra Furnierschichtholz LVL Finérbjelker ULTRALAM MLT Ltd. Werk Torzhok Z-9.1-811 MLT Ltd. Werk Torzhok Z-9.1-811 Kvalitet og effektivitet HUNTON ultralam HUNTON ultralam produseres av

Detaljer

Innervegger. Guide for valg av veggtype. Innervegger

Innervegger. Guide for valg av veggtype. Innervegger Innervegger Innervegger Ofte bruker man tynnplateprofiler av stål i innervegger. Fordelen med stål er at stenderne alltid er rette, og at bindingsverket er lett å bygge opp. Profilene vris fast istedet

Detaljer

(8) Geometriske toleranser. Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS

(8) Geometriske toleranser. Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS (8) Geometriske toleranser Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS Kursdagene 2011 Ny norsk standard NS-EN 13670: Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk

Detaljer

Forfatter Per Arne Hansen

Forfatter Per Arne Hansen - Fortrolig Vurderingsrapport Iso3-stender i vegger med brannmotstand Brannteknisk vurdering. Forfatter Per Arne Hansen SINTEF NBL as Testing og dokumentasjon 2012-03-27 Underlagsmateriale \1\ Prøvingsrapport

Detaljer

Peab AS 27.03.2014 Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Peab AS 27.03.2014 Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1 09 Murarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.1 Teglforblending + 150 mm mineralull mot betongvegg YV1A - Teglforbl. PARKERING 150,57 09.23.1.1 NB2.7173151 MURT FORBLENDING

Detaljer

9.52 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B60 (REI 60) Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon

9.52 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B60 (REI 60) Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon B60 (REI 60) Bærende og skillende sperretak 9.52 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon MATERIALSPESIFIKASJON Type Produktnavn Dimensjon Sperrer Styrkesortert trelast Iht. tabell Undertak Papp, kartong,

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel: Dato:.2.2006 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 29 386,52 29 387,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 29 387,00 Dato:.2.2006 02

Detaljer

BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB

BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BRANNEN Bybrannen utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen Hvorfor blir

Detaljer

ICOPAL Fonda Universal Knasteplate for grunnmur - torvtak - gulv. Oktober 2014. -Den moderne knasteplate

ICOPAL Fonda Universal Knasteplate for grunnmur - torvtak - gulv. Oktober 2014. -Den moderne knasteplate ICOPAL Fonda Universal Knasteplate for grunnmur - torvtak - gulv Oktober 2014 -Den moderne knasteplate 2 Knasteplate for grunnmur - torvtak - gulv ICOPAL Fonda Universal - den moderne knasteplate Fonda

Detaljer

D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER

D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER 21 4.1 HULLDEKKER Hulldekker er enveis dekkekonstruksjoner, normalt med fritt dreibare opplegg. Slakkarmeringen som legges i fugene bidrar til å sikre dekkekonstruksjonens

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Etasjeskiller med gitterbjelker av tre

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Etasjeskiller med gitterbjelker av tre SINTEF Byggforsk bekrefter at Etasjeskiller med gitterbjelker av tre SINTEF Certification Nr. 20427 Utstedt: 02.02.2015 Revidert: Gyldig til: 01.04.2020 Side: 1 av 6 er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller

Detaljer

GLAVA VÅTROM PROFFENS FØRSTEVALG FEBRUAR 2012 BYGG

GLAVA VÅTROM PROFFENS FØRSTEVALG FEBRUAR 2012 BYGG GLAVA VÅTROM PROFFENS FØRSTEVALG FEBRUAR 2012 BYGG 2 Hva bruker du på badet? Å bruke wedi våtromsplater, istedenfor gips, gir både utførende håndverker og huseier langt større trygghet. Våtromsplater sikrer

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, i

Detaljer

Leca Basicblokk. Produktfordeler. Produktbeskrivelse

Leca Basicblokk. Produktfordeler. Produktbeskrivelse Produktfordeler Velegnet for de fleste formål både stort som smått, til yttervegger i uisolerte bygg, brannvegger, garasjer, uthus, hagemurer, fundament og mye mer. Både bærende og ikke-bærende vegger.

Detaljer

Nærmere om materialer og konstruksjoner

Nærmere om materialer og konstruksjoner Nærmere om materialer og konstruksjoner Byggeforskriften krever at bygningsmaterialer og bygningsdeler tilfredsstiller bestemte klasser. Hvilke klasser som finnes fremgår ovenfor i kapittel 30:22. Hvor

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Hunton I-bjelken m/ LVL flens

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Hunton I-bjelken m/ LVL flens SINTEF Byggforsk bekrefter at Hunton I-bjelken m/ LVL flens SINTEF Certification Nr. 20381 Utstedt: 03.07.2013 Revidert: Gyldig til: 01.10.2018 Side: 1 av 5 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Hva er en sammensatt konstruksjon?

Hva er en sammensatt konstruksjon? Kapittel 3 Hva er en sammensatt konstruksjon? 3.1 Grunnlag og prinsipp Utgangspunktet for å fremstille sammensatte konstruksjoner er at vi ønsker en konstruksjon som kan spenne fra A til B, og som samtidig

Detaljer

Norske Takstolprodusenters Forening Tilsluttet Takstolkontrollen

Norske Takstolprodusenters Forening Tilsluttet Takstolkontrollen Norske Takstolprodusenters Forening Tilsluttet Takstolkontrollen I DETTE HEFTET er vist anbefalte retningslinjer for ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende for takkonstruksjonen i større bygg.

Detaljer

I! Emne~ode: j Dato: I Antall OPf9aver Antall vedlegg:

I! Emne~ode: j Dato: I Antall OPf9aver Antall vedlegg: -~ ~ høgskolen i oslo IEmne I Gruppe(r): I Eksamensoppgav en består av: Dimensjonering 2BA 288! Antall sider (inkl. 'forsiden): 4 I I! Emne~ode: LO 222 B I Faglig veileder:! F E Nilsen / H P Hoel j Dato:

Detaljer