Leca Leca eller annen informasjon beskrivelser e.l som skal utarbeides beskrivelsen. Beskrivelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leca 11.600-2004 2002. Leca 11.600 2003 eller annen informasjon beskrivelser e.l som skal utarbeides beskrivelsen. Beskrivelse"

Transkript

1 SJEKKLISTE FOR PLANLEGGING OG MONTASJE AV LECA BYGGEPLANK I SMÅHUS Versjon Tiltakshaver:....Byggets adresse:.... Ansvarlig prosjekterende:....ansvarlig utførende:....ansvarlig søker:... Kontrollerende for prosjektering:.... Kontrollerende for utførelse....dato, sign:.... med referanse til Tekniske forskrifter Referanse til Leca infobank, brosjyre Angi hvilke tegninger, breregninger, Hvordan skal kontrollen gjennomføres Kvittering for utført kontroll, Leca eller annen informasjon beskrivelser e.l som skal utarbeides ref. til vedlegg etc Tiltakshaver:. Byggverkets stabilitet...byggets ( 7-33) LIB Dimensjoneringsberegninger adresse:.... Når Byggeplankdekket inngår i byggets avstivningssystem skal særskilte stabilitetsberegninger fremlegges og kontrolleres Ansvarlig prosjekterende:....ansvarlig utførende:....ansvarlig søker:... Bæreevne for Byggeplankdekket ( 7-33) s.5 eller NS 3473 Dimensjoneringsberegninger Sjekk at valgt lengde og type Byggeplank har tilstrekkelig Kontrollerende for prosjektering:.... Kontrollerende for utførelse....dato, kapasitet for opptak av nyttelast og andre sign:. laster.... Dimensjoneringstabellene i er regnet i bruddgrensetilstand og angir nominelle nyttelaster i tillegg til egenlasten. Målnøyaktighet av opplegg for Byggeplank Beskrivelse Sjekk at spesifiserte krav til toleranser vedr. lengde og breddemål samt rettvinklethet oppfylles av med Planhet referanse ved opplegg til Tekniske for Leca forskrifter Byggeplank Referanse LIB til Leca infobank, brosjyre Angi Beskrivelse hvilke tegninger, breregninger, Hvordan Sjekk at toleransekravet skal kontrollen som gjennomføres vanlighvis er ± 5 mm er tatt med i Kvittering for utført kontroll, Leca eller annen informasjon beskrivelser e.l som skal utarbeides beskrivelsen ref. til vedlegg etc Produktdokumentasjon ( 5-1) Beskrivelse Påse at produktdata benyttet i prosjekteringen er i overenstemmelse med gjeldende dokumentasjon Tiltakshaver:. Byggverkets stabilitet...byggets ( 7-33) LIB Dimensjoneringsberegninger adresse:.... Når Byggeplankdekket inngår i byggets avstivningssystem skal særskilte stabilitetsberegninger fremlegges og kontrolleres Ansvarlig Damsperre i yttervegg ( 8-22) s.9 og 13 Detaljtegning Spesifiser at dampsperre skal legges på plass før montasje av prosjekterende:....ansvarlig utførende:....ansvarlig søker:... Byggeplank og at den skal være ubeskadiget når Byggeplankdekket avsluttes i sammensatt varmeisolert yttervegg prosjektering:.... Kontrollerende for utførelse....dato, kapasitet for opptak av nyttelast og andre sign:. laster.... Dimensjonerings- Bæreevne for Byggeplankdekket ( 7-33) s.5 eller NS 3473 Dimensjoneringsberegninger Sjekk at valgt lengde og type Byggeplank har tilstrekkelig Kontrollerende for (trevegger og vegger med bæresystem av stål) tabellene i er regnet i bruddgrensetilstand og angir nominelle nyttelaster i tillegg til egenlasten. Lufttett avslutning av Bygggeplankdekket Beskrivelse Påse at det blir beskrevet poretetting (slemming) av endekantene mot yttervegg ( 8-22) på Byggeplankdekket dersom tetthet mot luftinntrengning ikke er Målnøyaktighet av opplegg for Byggeplank Beskrivelse Sjekk at spesifiserte krav til toleranser vedr. lengde og breddemål sikret på annen måte samt rettvinklethet oppfylles av Forankring i mur og betongvegger ( 7-33) LIB Dimensjoneringsberegninger Opplegg på vegger av mur og betong: Kapasitet tilsvarende antall med Planhet referanse ved opplegg til Tekniske for Leca forskrifter Byggeplank Referanse LIB til Leca infobank, brosjyre Angi Beskrivelse hvilke tegninger, breregninger, Sjekk Hvordan at toleransekravet skal kontrollen som gjennomføres vanlighvis er ± 5 mm er tatt med i Kvittering for utført kontroll, Beskrivelse og type forankringsjern kontrolleres opp mot dimensjonerende Leca eller annen informasjon beskrivelser e.l som skal utarbeides beskrivelsen lastvirkning ref. til vedlegg etc Produktdokumentasjon ( 5-1) Beskrivelse Påse at produktdata benyttet i prosjekteringen er i overenstemmelse med gjeldende dokumentasjon Forankring i trevegger ( 7-33) s.9 og 13 Dimensjoneringsberegninger Opplegg på trevegger: Kapasitet tilsvarende antall og type bolter Byggverkets stabilitet ( 7-33) LIB Beskrivelse Dimensjoneringsberegninger Når kontrolleres Byggeplankdekket opp mot dimensjonerende inngår i byggets lastvirkning avstivningssystem skal Detaljtegning særskilte stabilitetsberegninger fremlegges og kontrolleres Damsperre i yttervegg ( 8-22) s.9 og 13 Detaljtegning Spesifiser at dampsperre skal legges på plass før montasje av Byggeplank og at den skal være ubeskadiget når Byggeplankdekket avsluttes i sammensatt varmeisolert yttervegg Bæreevne Opplegg på for gummilist Byggeplankdekket ( 8-22) ( 7-33) s.5 s.20eller NS 3473 Dimensjoneringsberegninger Beskrivelse Sjekk Påse at gummilist valgt lengde (Sville-list) og type Byggeplank er lagt på plass har tilstrekkelig på opplegg før kapasitet Byggeplanken for opptak monteres, av nyttelast og at det og også andre legges laster. gummilist Dimensjoneringstabellene Byggeplanken i som er tetting regnet mot i bruddgrensetilstand ovenpåliggende veggkonstruksjon og angir oppå (trevegger og vegger med bæresystem av stål) nominelle nyttelaster i tillegg til egenlasten. Lufttett avslutning av Bygggeplankdekket Beskrivelse Påse at det blir beskrevet poretetting (slemming) av endekantene Opplegg for ståldrager ( 7-33) s.16 Dimensjoneringsberegninger Kontroller at laster på ståldragere og utvekslingsjern føres ned til mot yttervegg ( 8-22) på Byggeplankdekket dersom tetthet mot luftinntrengning ikke er Målnøyaktighet av opplegg for Byggeplank Beskrivelse Sjekk opplegg at spesifiserte med tilstrekkelig krav til bæreevne toleranser og vedr. deretter lengde til fundament og breddemål sikret på annen måte samt rettvinklethet oppfylles av Forankring til stålbjelker ( 7-33) Dimensjoneringsberegninger Opplegg på stålbjelker: Kapasitet tilsvarende antall og type Forankring i mur og betongvegger ( 7-33) LIB Dimensjoneringsberegninger Opplegg på vegger av mur og betong: Kapasitet tilsvarende antall Planhet ved opplegg for LIB Beskrivelse Sjekk forankringsjern at toleransekravet kontrolleres som opp vanlighvis mot dimensjonerende er ± 5 mm er tatt lastvirkning med i Beskrivelse og type forankringsjern kontrolleres opp mot dimensjonerende beskrivelsen lastvirkning Opplegg på murkrone og midtbærevegg s.12 Beskrivelse Påse at blir montert med minst 90 mm opplegg Produktdokumentasjon ( 7-33) ( 5-1) Beskrivelse Påse på murkrone at produktdata (kjelleryttervegg) benyttet i prosjekteringen og minst 65 mm er på i overenstemmelse med gjeldende dokumentasjon midtbærevegg Forankring i trevegger ( 7-33) s.9 og 13 Dimensjoneringsberegninger Opplegg på trevegger: Kapasitet tilsvarende antall og type bolter Beskrivelse kontrolleres opp mot dimensjonerende lastvirkning Opplegg på tresvill og stålbjelker ( 7-33) s.13 og 16 Dimensjoneringsberegninger Påse at blir montert med minst 75 mm opplegg Detaljtegning Damsperre i yttervegg ( 8-22) s.9 og 13 Detaljtegning Spesifiser på tresvill at og dampsperre minst 50 mm skal på legges opplegg på av plass stålfør montasje av Byggeplank og at den skal være ubeskadiget når Byggeplankdekket Påse at avsluttes det blir beskrevet i sammensatt 10 mm varmeisolert porøs trefiberplate yttervegg eller til- Opplegg på gummilist ( 8-22) s.20 Beskrivelse Påse at gummilist (Sville-list) er lagt på plass på opplegg før Fuge mot ikke bærende skillevegger LIB Beskrivelse Byggeplanken monteres, og at det også legges gummilist oppå (trevegger svarende hvor og vegger med bæresystem går over av ikke stål) bærende skillevegg. Byggeplanken som tetting mot ovenpåliggende veggkonstruksjon Lufttett Armering avslutning fuger av mellom Bygggeplankdekket elementene LIB Beskrivelse Påse at det blir beskrevet poretetting riktig antall (slemming) og type armering av endekantene i fuger Opplegg for ståldrager ( 7-33) s.16 Dimensjoneringsberegninger Kontroller at laster på ståldragere og utvekslingsjern føres ned til mot ( 7-33) yttervegg ( 8-22) på før Byggeplankdekket disse støpes igjen, dersom tetthet detter mot er påkrevet luftinntrengning av konstruktive ikke er opplegg med tilstrekkelig bæreevne og deretter til fundament årsaker sikret på annen måte Forankring til stålbjelker ( 7-33) Dimensjoneringsberegninger Opplegg på stålbjelker: Kapasitet tilsvarende antall og type Forankring Armert påstøp i mur ( og 7-33) betongvegger ( 7-33) LIB s.7 Dimensjoneringsberegninger Beskrivelse Opplegg Armert påstøp vegger beskrives av mur i hht og betong: brosjyre Kapasitet eller tilsvarende egen beskrivelse. antall forankringsjern kontrolleres opp mot dimensjonerende lastvirkning Beskrivelse og type forankringsjern kontrolleres opp mot dimensjonerende Lydisolering ( 8-42) Leca Lyd Beskrivelse lastvirkning Sjekk at foreslått gulvkonstruksjon tilfredsstiller krav til trinnlyd Opplegg på murkrone og midtbærevegg s.12 Beskrivelse Påse at blir montert med minst 90 mm opplegg og luftlydisolering dersom elementdekket ligger mellom forskjellige ( 7-33) på murkrone (kjelleryttervegg) og minst 65 mm på midtbærevegg Forankring i trevegger ( 7-33) s.9 og 13 Dimensjoneringsberegninger Opplegg bruksenheter på trevegger: Kapasitet tilsvarende antall og type bolter Beskrivelse kontrolleres opp mot dimensjonerende lastvirkning Opplegg på tresvill og stålbjelker ( 7-33) s.13 og 16 Dimensjoneringsberegninger Påse at blir montert med minst 75 mm opplegg Varmeisolering ( 8-21) Detaljtegning LIB eller Beskrivelse Sjekk at foreslått gulvkonstruksjon tilfredsstiller forskriftskrav til på tresvill og minst 50 mm på opplegg av stål varmeisolering dersom elementdekket ligger mellom boligrom og Opplegg på gummilist ( 8-22) s.20 Beskrivelse Påse uoppvarmet at gummilist kjeller. (Sville-list) er lagt på plass på opplegg før Fuge mot ikke bærende skillevegger LIB Beskrivelse Påse at det blir beskrevet 10 mm porøs trefiberplate eller tilsvarende hvor går over ikke bærende skillevegg. Byggeplanken monteres, og at det også legges gummilist oppå Sikkerhet mot brannspredning ( 7-24) Leca Brann Beskrivelse Byggeplanken Sjekk at Byggeplankens som tetting brannklasse mot ovenpåliggende REI 90 tilfredsstiller veggkonstruksjon brann- krav dersom elementdekket er et brannskille mellom forskjellige Armering av fuger mellom elementene LIB Beskrivelse Påse at det blir beskrevet riktig antall og type armering i fuger Opplegg for ståldrager ( 7-33) s.16 Dimensjoneringsberegninger Kontroller brukseb\nheter, at laster og på påse ståldragere at det beskrives og utvekslingsjern forsvarlig tetting føres ned av alle til ( 7-33) før disse støpes igjen, dersom detter er påkrevet av konstruktive opplegg fuger og med åpninger tilstrekkelig med mørtel bæreevne eller og annen deretter ildfast til masse fundament årsaker Forankring til stålbjelker ( 7-33) Dimensjoneringsberegninger Opplegg på stålbjelker: Kapasitet tilsvarende antall og type Armert påstøp ( 7-33) s.7 Beskrivelse Armert påstøp beskrives i hht brosjyre eller egen beskrivelse. forankringsjern kontrolleres opp mot dimensjonerende lastvirkning Lydisolering ( 8-42) Leca Lyd Beskrivelse Sjekk at foreslått gulvkonstruksjon tilfredsstiller krav til trinnlyd Opplegg på murkrone og midtbærevegg s.12 Beskrivelse Påse at blir montert med minst 90 mm opplegg og luftlydisolering dersom elementdekket ligger mellom forskjellige ( 7-33) på murkrone (kjelleryttervegg) og minst 65 mm på midtbærevegg bruksenheter Opplegg på tresvill og stålbjelker ( 7-33) s.13 og 16 Dimensjoneringsberegninger Påse at blir montert med minst 75 mm opplegg Varmeisolering ( 8-21) LIB eller Beskrivelse Sjekk at foreslått gulvkonstruksjon tilfredsstiller forskriftskrav til på tresvill og minst 50 mm på opplegg av stål varmeisolering dersom elementdekket ligger mellom boligrom og uoppvarmet kjeller. Fuge mot ikke bærende skillevegger LIB Beskrivelse Påse at det blir beskrevet 10 mm porøs trefiberplate eller tilsvarende hvor går over ikke bærende skillevegg. Sikkerhet mot brannspredning ( 7-24) Leca Brann Beskrivelse Sjekk at Byggeplankens brannklasse REI 90 tilfredsstiller brann- krav dersom elementdekket er et brannskille mellom forskjellige Armering av fuger mellom elementene LIB Beskrivelse Påse at det blir beskrevet riktig antall og type armering i fuger brukseb\nheter, og påse at det beskrives forsvarlig tetting av alle ( 7-33) før disse støpes igjen, dersom detter er påkrevet av konstruktive fuger og åpninger med mørtel eller annen ildfast masse årsaker Armert påstøp ( 7-33) s.7 Beskrivelse Armert påstøp beskrives i hht brosjyre eller egen beskrivelse. Lydisolering ( 8-42) Leca Lyd Beskrivelse Sjekk at foreslått gulvkonstruksjon tilfredsstiller krav til trinnlyd og luftlydisolering dersom elementdekket ligger mellom forskjellige bruksenheter Varmeisolering ( 8-21) LIB eller Beskrivelse Sjekk at foreslått gulvkonstruksjon tilfredsstiller forskriftskrav til varmeisolering dersom elementdekket ligger mellom boligrom og uoppvarmet kjeller. Sikkerhet mot brannspredning ( 7-24) Leca Brann Beskrivelse Sjekk at Byggeplankens brannklasse REI 90 tilfredsstiller brann- krav dersom elementdekket er et brannskille mellom forskjellige brukseb\nheter, og påse at det beskrives forsvarlig tetting av alle fuger og åpninger med mørtel eller annen ildfast masse Produktoversikt Produkt Standard lengder Transportvekt 15 cm cm 130 kg 20 cm cm 170 kg 25 cm cm 210 kg 25 cm ekstraarmert cm 280 kg Leca LECA BYGGEPLANK Utstyr til Kontrollområde Prosjekterings-grunnlag Løsning Kontrolloppgave Dokumentasjon SJEKKLISTE FOR MONTASJE AV LECA BYGGEPLANK I STØRRE BYGG Versjon Kontrollområde Prosjekterings-grunnlag Løsning Kontrolloppgave Dokumentasjon SJEKKLISTE FOR PROSJEKTERING AV LECA BYGGEPLANK I STØRRE BYGG Versjon Kontrollområde Prosjekterings-grunnlag Løsning Kontrolloppgave Dokumentasjon Utsparing Lengdekapp Tverrkapp Utvekslingsjern U1 standard for ett element Utvekslingsjern U1 mot vegg for ett element Utvekslingsjern U2 for to elementer Svillelist for opplegg på trevegg og Isoblokk Sjekklister for montering av Se for mer info Mørtler og sparkel Pumpesparkel ABS 148 Superflyt ABS 155 Fugemørtel JMS 842 Fugemørtel JMS 832 Tørrbetong C25 Pumpebetong C20 AS Brobekkveien 84 Postboks 216 Alnabru 0614 Oslo Tel: Fax Produksjon: Foto: Johs Bøe

2 Mange har ventet på en lengre Nå får du 8,1 meter! Det var på tide Meget god lydisolasjon. Når lydkravene er strenge, kan Egenskaper krav til lydisolasjon enkelt oppfylles hvis du legger Leca Byggeplank. Der det skal være leilighet i kjelleren, er trolig den beste, enkleste og rimeligste løsningen. Legger du, slipper du dessuten å irritere deg over knirkende og gyngende har i mange år vært populært til etasjeskiller i bolig- og gulv. næringsbygg, og som garasje- og terrassedekke. Dessuten kan den med hell benyttes som gulv over krypkjeller, som brannvegg og støyskjerm. Nå blir produktet enda lenger og dermed langt mer anvendelig. Med hele 8,1 meters lengde vil den kunne benyttes i langt flere boliger, garasjer og til andre bruksområder enn tidligere. Brannsikkert. Poretettet har brannteknisk godkjenning i klasse REI 90 ( A 90) (ubrennbar) og er derfor et av de tryggeste byggematerialene du kan velge. I et land som ligger på den internasjonale branntoppen, er det viktig å velge materialer som øker brannsikkerheten. Raskt å legge. gir deg et solid og stabilt gulvdekke på kort tid. Et gulv på 100 m 2 legges ut på ca. 3 5 timer. Perfekt løsning for varmegulv. Enten du velger varmekabler eller vannbåren varme, er Byggeplank et ideelt underlag. Solid og sikker arbeidsplattform. er, når den er utlagt, en glimrende plattform på det videre arbeidet som gir deg raskt et tak over grunnmuren. Kan monteres på trevegg. Byggeplank på trevegger gir mange av de samme fordeler som montert på murvegger. Gjennomprøvd og pålitelig. Det er tryggest med de gode, utprøvde løsningene. har vært på markedet i flere tiår, med stadige forbedringer, så du vet hva du får. Kort leveringstid. har et stort antall standardlengder, og disse kan leveres på svært kort tid. Velegnet for våtrom. Spesielt i våtrom er Byggeplank et godt valg, da Leca-materialer ikke ødelegges av vann, råte, sopp eller skadedyr. 2 3

3 4 Produktvarianter leveres i 15, 20 og 25 cm tykkelse Bæreevne leveres i en lang rekke varianter, tilpasset forskjellige behov, bruksområder og krav. I tabell 1 er alle tillatte bæreevner oppgitt i kg/m 2. Ved å benytte armert påstøp vil man kunne beregne en økt bæreevne, samt at dekket da kan beregnes som en stiv skive. Armeringsnett: 6 stk. Ø7 mm langsgående 60 cm 15 cm Armerte Leca-elementer er armerte elementer i samme Leca-betong som blokkene, men har et undersjikt av finkornet Leca-betong (kornstørrelse 2 4 mm). Byggeplank leveres i standardbredde 60 cm, tykkelsene 15, 20, 25 og 25 cm ekstraarmert. Normalt lagerføres tykkelsene 20 cm i lengder 2,38 5,98 m og 25 cm i lengder 2,98 8,08 m, i lengdesprang på 10 cm. Det kan også leveres spesiallengder (lengder utenom tabell) og skråkapp fra fabrikk. Spesiallengder, skråelementer og smalere spesialbredder leveres på bestilling og mot pristillegg. Begrensninger har en åpen struktur. Derfor må den poretettes dersom den skal benyttes som lydisolerende eller brannseksjonerende løsning. Brukt mot det fri må den ha en regn- og lufttettende behandling. Garasjer med Byggeplank-tak må ikke tas i bruk uten godkjent vanntetting. I aggressivt miljø og i permanent fuktige rom, må korrosjonsfaren på armeringen vurderes spesielt. Agressive miljøer er f.eks. fjøs eller bygg over sjø. Prosjekteringshjelp Vår kundeservice hjelper deg med prosjektering og montasjeplaner. Prosjekteringskontorer finnes på Lillestrøm og Vestnes. Send oss tegninger Send oss din bestilling, dine hustegninger og spesifikasjoner, så får du en komplett montasjeplan ut fra de bruksområder og den belastning Byggeplanken vil få. Sammen med denne planen får du også et prisoverslag. Alle Leca produkter selges via forhandlere. Vår kundeservice er behjelpelig med informasjon og anvisninger til bruk ved prosjektering og montasje. Vi gir råd og veiledning basert på mottatt informasjon, men påtar oss ikke prosjekteringsansvar iht. ansvarsbestemmelsene i Plan- og Bygningsloven. For grove prisoverslag, spør nærmeste byggevareforhandler. Tillatt bæreevne Tabell 1 Tykkelse 15 cm 20 cm 25 cm 25 cm Ekstraarmert * Egenvekt 120 kg/m 2 Egenvekt 160 kg/m 2 Egenvekt 200 kg/m 2 Egenvekt 260 kg/m 2 Standard lengder Transportvekt ca 130 kg/m 2 Transportvekt ca 170 kg/m 2 Transportvekt ca 210 kg/m 2 Transportvekt ca 280 kg/m 2 Lengde i meter kg/m 2 kg/m 2 kg/m 2 kg/m 2 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , *Ekstraarmert Byggeplank er 11 stk. 7 mm, standard er 6 stk. 7 mm. 1 kn/m 2 = kg/m 2. NB! Skal Byggeplanken avrettes med flytesparkel eller armert påstøp på plast/lydmatte, må bæreevnen i tabellen økes med 150 kg/m 2 når det er 60 mm armert påstøp og 50 kg/m 2 med 30 mm flytesparkel. 5

4 Montering På betong og murverk kan legges tørt hvis oppleggsflaten er plan. Bruk mørtel, eventuelt pappstrimler hvis ujevnhetene er små. For større ujevnheter, for bruk av Isoblokk samt for lyddekke, anbefales s svillelist. Dersom skal erstatte avstivende vegger, må den forankres i grunnmuren. monteres med 100 mm opplegg på murkronen. Innvendige bærevegger bør følgelig ha en minimum tykkelse på 200 mm. Se for øvrig tabell om bæreevne side 5. Ved montasje over ikke bærende skillevegger bør disse avsluttes med ca. 10 mm fuge som kan fylles/tettes med f.eks porøs trefiberplate, eventuelt skumming med polyuretan eller dytting med mineralull. er også velegnet som etasjeskiller i bolighus av tre. Den gir god lydisolasjon og er tryggere mot brann enn trebjelkelag. Den monteres på trevegger etter bestemte forutsetninger. Anbefalt oppleggslengde på trevegger er minimum 75 mm, ved benyttelse av et flattstål sammen med s Svillelist på toppen av en tresville kan oppleggslengde reduseres til 50 mm. Vi utarbeider montasjetegninger, elementplaner og kappelister for alle typer prosjekter. Adkomst En fortløpende montasje er kostnadsbesparende. Området omkring bygget bør derfor gi plass for kran og transportutstyr, slik at mellomlagring unngås. Kran og bil må ha en fri plass på ca. 6 8 m bredde. Utstyr og bemanning monteres vanligvis i småhus og garasjer ved bruk av transportbilens kran. Der kranen ikke når frem over hele dekket (arbeidsradius for kranen opp til 10 m), monteres med utleggervogn eller mobilkran. Tilpasning Uforutsette forhold kan medføre at må tilpasses på byggeplassen. Bruk vinkelsliper med steinskive. Det skjæres en slisse fra under- og overside og gjennom armeringen. Deretter kan elementet knekkes. Utstøping av fuger Utstøping av fuger foretas snarest mulig. Det benyttes Tørrbetong C25, Fugemørtel JMS 832/842 eller Pumpebetong C20. skal være ubelastet mens utstøping og herding foregår. Fugene skal være godt rengjort. Ved lav takhøyde og der en skal ha armert påstøp, kan understøttes under midten inntil mørtelen i fugene er avbundet. Dernest kan påstøp utføres. Med understøttelse unngår en sprang mellom elementene og annen utilsiktet nedbøyning. Dekkets motstand mot nedbøyning øker ved innlegging av Leca Fugearmering (på høykant) eller 1 stk. Ø 8 mm kamstål i de langsgående fugeriller. Ved flere spenn bør det alltid benyttes 1 m lang armering i fugerillen over bærevegg eller annen understøttelse. Forbruk fugestøp er 4 5 liter pr. m 2 avhengig av fugedybde. Poretetting For å hindre luft- og lydlekkasjer må poretettes (slemmes, avrettes eller pusses) på over- eller undersiden. Avretting på gulv selvutjevnende sparkel blandes i mikser og legges ut for hånd eller med blandepumpe i opp til 50 mm tykkelse. Store flater legges ut med pumpebil. Alternativt avrettes gulvet med minimum 20 mm Tørrbetong C25 eller Pumpebetong C20. Den åpne Leca strukturen gir underlag for «bomfri» pussavretting/påstøp. Dersom selvutjevnende sparkel benyttes, må den åpne strukturen i overflaten slemmes før sparkelen påføres. Armert påstøp Til armert påstøp brukes samme mørtel som til utstøping av fuger. Armeringsnett, f. eks. K 131, legges i påstøpens øvre halvdel. Påstøpen bør tørke langsomt, f.eks. under plastfolie, og bør ha en minimumstykkelse på 60 mm. Det må påses at påstøpen alltid får en fullgod heft til Byggeplanken når den skal virke som et kraftstabiliserende konstruksjonselement. En ren overflate er derfor svært viktig. 6 7

5 Varmekabler og vannbåren varme er velegnet for gulvvarme, enten dette er basert på vannbåren varme eller elektrisk oppvarming. har varmeisolasjonsevne som er ca. 10 ganger bedre enn betong og isolasjonsevnen tilsvarer ca. 45 mm EPS (Isopor el.l.). I gulvkonstruksjoner mellom oppvarmede rom kan gulvvarmeanlegget derfor legges direkte på uten mellomliggende isolasjonslag. Membran Ved bruk av membran er det viktig å benytte anerkjente produkter. har egen brosjyre for våtromsløsninger. Det er en generell anbefaling at det skal etableres fall på underlaget før membranen legges. Som slitelag for gangtrafikk er det nødvendig med mm svinnarmert påstøp, tretremmer, heller e.l. Alle slitelag beregnes som nyttelast. Utvekslingsjern for pipe og trapp Ved piper, trapper o.l. utveksles Byggeplank med utvekslingsjern, slik at lasten overføres til naboelementene. Standard utvekslingsjern fås for åpninger 0,6 m (U1) og 1,2 m (U2). Lastøkningen på nabobyggeplankene må beregnes i hvert enkelt tilfelle. Ved store åpninger som trapperom gjøres utvekslinger f.eks. med ståldrager, som overfører lasten direkte til byggets bærende konstruksjon. Enkeltlaster og stripelaster Store enkeltlaster fra søyler, piper, pilastre og bærevegger skal overføres direkte til underliggende bæresystem. Der dette ikke overholdes, må belastningene fordeles f.eks. ved et påstøp eller på en stålplate, og kapasiteten for de belastede elementene kontrolleres. Festeanordninger Rørledninger, armatur, spikerslag o.l. kan festes med skruer i plastplugger eller ekspansjonsbolter for lettbetong. Spesielt tunge ting bør festes med klebeankere eller gjennomgående bolter og underlagsskive på oversiden. Det er også utviklet spesielle festeanordninger for takhimlinger (brann, lyd). Hull og slisser kan bearbeides med betongverktøy (slagdrill, vinkelsliper med steinskive). Langsgående slissing for elektriske føringer og rørføringer bør foretas på elementets overside. Tverrgående slissing må ikke forekomme. lagt i utvekslingsjern Montering på trevegger Montering av på tre-, murvegger eller stålopplegg er i stor grad likt. Her behandles kun spesielle forhold som oppstår når trevegger tjener som opplegg for. må ikke monteres før stenderne i alle bærevegger er avstivet med platekledning på minst én side. Dette gjelder både utvendige og innvendige bærevegger. Skråavstivere er påkrevet i vegger som ikke har platekledning. Himling av porøse plater (spon/ trefiber) eller diffusjonstett himling må ikke monteres før Byggeplanken er tilstrekkelig uttørket. For gjennomføringer av kabler og rør benyttes det tettingsprodukter (mansjetter for plastrør etc.) som er godkjent for etasjeskiller av betong. Opplegget på ytterveggen må utføres slik at etasjeskillerens lydegenskaper ikke svekkes, samtidig skal kuldebroen for enden av Byggeplanken være minst mulig. I tillegg skal diffusjonsperren (0,2 mm plastfolie) være kontinuerlig forbi opplegget. Bjelker over vinduer og dører må dimensjoneres i hvert enkelt tilfelle. For ytterveggene anbefaler vi et teoretisk opplegg på 75 mm. Plastfolien må legges slik det oppnås overlapp og klemte skjøter med diffusjonssperren på veggen over og under Byggeplanken. Det er viktig at diffusjonsperren er kontinuerlig, og at den ikke punkteres. Fugene må støpes ut og Byggeplanken slemmes til full poretetting ved opplegget før veggen over monteres. Bunnsvilla til veggen over skal ligge an både mot Byggeplanken og veggen under. Det vil derfor være nødvendig å kubbe imellom med 48 mm x 98 mm stendere utenfor Byggeplanken eller tilpasse veggen som stikker opp forbi slik at bunnsvilla blir liggende på både Byggeplank og vegg. Bunnsvilla og veggen over Byggeplanken må forankres til underliggende konstruksjon av hensyn til vindlast. Vi anbefaler å forankre veggen ned i fugene mellom elementene. I de fleste tilfeller er det tilstrekkelig med forankring i hver andre eller tredje fuge med et Hilti HSA 8x115 anker eller tilsvarende. Ved vindlaster høyere enn klasse C må forankringen dimensjoneres særskilt. Til innvendige bærevegger i samme boenhet er det mest aktuelt å benytte stenderdimensjon 48 x 98 mm, 48 x148 mm (og eventuelt 48 x 198 mm). Andre dimensjoner kan også benyttes. Toppen anbefales avsluttet som vist under opplegg på trevegger side 13. Det er viktig å legge merke til stålopplegget (flatstål 10 mm x 130 mm) og den ekstra toppsvilla (36 mm x 173 mm). På denne måten gjøres opplegget så bredt som mulig. På både over- og undersiden av Byggeplanken legges en tetningslist av gummi mot opplegget. Vi anbefaler å benytte en LVD eller s kompakte S-list med dimensjonene 95x10 mm eller 120x10 mm avhengig av oppleggsbredden. på ståldrager ved større utvekslinger Undersidebehandling og himling Byggeplankens underside kan stå ubehandlet eller behandles med egnet maling. Maling med kost kan tette den åpne strukturen. Undersiden kan også slemmes, pusses eller sandsparkles. Behandling av undersiden bør holdes adskilt fra eventuell veggpuss. Himlingsplater som er fuktømfintlige må ikke monteres før konstruksjonen er tørr, kfr. plateleverandør. Reparasjon av småskader Småskader repareres med sement/murmørtel og løs Leca. 8 9

6 Byggeplank-løsninger Lydløsninger mellom leiligheter Byggeforskriftene stiller svært strenge krav til lydisolasjon (R w 55 db, L w 53 db) for boligdekker mot hybelleiligheter. Disse kravene tilfredsstilles greit med. Her ser du to tekniske løsninger for hvordan det kan gjøres. De har samme lydegenskaper. Undersiden er vist nedlektet med himlingsplater. En annen løsning er å helsparkle den. skal alltid poretettes, også på endekanter for å sikre god lyddemping. Byggeplanken bør ligge på svillelist som du ser avbildet på baksiden. 22 mm sponplate 13 mm gipsplate Svinnarmert påstøp, evt fiberarmert flytesparkel Trinnlydmatte Enkel avretting, poretetting Nedforet himling Trinnlydmatte Enkel avretting, poretetting Nedforet himling Lyddetaljer mellom leiligheter Figuren viser lagt parallelt med og «inn i» lydskilleveggen mellom to leiligheter. Den brede S-lista legges langs elementet på begge sider og plastfolien klemmes/tettes mot veggen over og under. Dette knutepunktet må utføres slik at lydlekkasjen blir så liten som mulig. Denne løsningen tilfredstiller også lydkravene mellom leiligheter. Overflaten slemmes eller ev. avrettes Leca Byggeplank x 13 mm gips Parkett Ullpapp 30 mm sparkelmasse 20 mm trinnlydplate Dimensjonering for lyd Dersom skillevegg mellom to boenheter benyttes som opplegg for, må man være omhyggelig med detaljene slik at svingninger i dekket ikke kan forplante seg via skilleveggen. Ved pipegjennomføring i Leca Byggeplank, bør pipestokken være pusset eller poretettet og ha en avstand på ca. 10 mm til byggeplanken på alle sider, som isoleres omhyggelig. Avslutt deretter med en elastisk fugemasse i fugen på begge sider av byggeplanken. For utførelser av som tilfredsstiller krav i Teknisk Forskrift vises til eller til brosjyren Leca Lyd. Til sammenligning med på tunge vegger, vil de lette veggene medføre økt flanketransmisjon. Det anbefales derfor å velge løsninger som har antatt feltmålte verdier som er ca 1 2 db bedre enn det som er oppgitt som verdier for vanlig utførelse (opplegg på tunge vegger). i boligrom uten lydkrav I boligrom der du skal ha teppe, vinylbelegg, parkett eller fliser, brukes Byggeplank med mm pussavretting ( Tørrbetong C25). Alternativt benyttes Flytesparkel på poretettet overflate. Ved eventuelt oppforet tregulv kan pussavrettingen erstattes med poretettende mørtelslemming. Tilleggsisolering kan utføres ved oppforet isolert tregulv eller nedforet himling som vist under. Pussavretting, evt flytesparkel på poretettet Byggeplank Nedforet isolert himling Terrassedekke brukt som terrasse over garasjer, kjeller eller boligrom må ha en vanntetting i form av en membran/papptekking. Denne må legges med fall i henhold til membranleverandørens anbefalinger. På Byggeplanken kan du enten bruke 60 mm armert påstøp (av Tørrbetong C25) eller tremmegulv av trykkimpregnerte trematerialer. Binder Evt. overløp (rør m/påsveiset flens Balkong Ved utkraging armeres fugene mellom de enkelte elementer med kamstål før utstøping med Tørrbetong C25, Pumpebetong C20 eller tilsvarende. Armeringen skal ha 25 mm overdekning og være gjennomgående i hele byggeplankens lengde. Byggeplanken stemples opp midlertidig inntil mørtelen er avbundet. Direkte på Byggeplanken legges mm pussavretting med fall 1:100. Underside og endekant må lufttettes f. eks. med puss eller mørtelslemming. Oversiden bør sinkbeslås og dekkes med tremmegulv. Utkragingslengde beregnes i hvert enkelt tilfelle, men er sjelden mer enn 1,5 meter. For større utkraginger anbefaler vi bruk av søyler. Utkraget balkong Utkraget balkong Beslag, overlapper membran Evt. U-blokk for forankring av rekkverk Binder Gesims oppført m/ skallmur over dekke Tretremmer, betongheller på klosser, e.l. Membran, min. fall 1:100 Isolasjon med lavt fuktopptak, XPS Dampsperre Poretetting Svillelist 20 x 10 mm Påstøpt Membran Isolasjon Kantbeslag Beslag, overlapper membran Evt. U-blokk for forankring av rekkverk Min. fall 1:40 Svillelist 20 x 10 mm Poretetting Skal det være boligrom under terrasse anbefales det at minimum 2/3 av isolasjonen skal være på den kalde siden av membranen Garasjedekke Garasjegulv med for eksempel kjellerrom under må ha membran mellom Byggeplanken og en 60 mm armert påstøp. Påstøp på membran medregnes som nyttelast. Garasjegulv mot kryperom eller det fri, utføres med 60 mm armert påstøp direkte på rengjort Leca-flate. Påstøpen medregnes da ikke i nyttelasten. Garasjetak mot boligrom må tilleggsisoleres med min. 100 mm mineralull som gir U-verdi ca. 0,3 w/m 2 K. Det forutsettes at garasjen er frostfri. For ikke frostfritt anbefaler vi 200 mm mineralull. Dimensjonering for brann Armert påstøpt Fiberduk (bekyttelsesjikt) Isolasjon m/lavt fuktopptak, XPS (2/3 av total tykkelse) Membran, min. fall 1:40 Isolasjon, EPS (1/3 av total tykkelse) har sertifisering på brannmotstand REI90. Benyttet som etasjeskillere i bolighus av tre vil alltid tilfredsstille tekniske forskrifters krav til brannsikkerhet. Brannklassifiseringen til understøttende trekonstruksjonen vil derfor være begrensende. Vær oppmerksom på at krav til brannmotstand R15 kun gjelder når alle boenheter har direkte utgang til terreng. Dersom bygget inneholder boenheter som ikke har direkte utgang til terreng, vil bygget bli definert i brannklasse 2 hvor det er vesentlig strengere brannkrav både til bæresystemet og til skillekonstruksjonene

Leca Byggeplank. Markedsføres av. Byggeplank AS. Leca Byggeplank

Leca Byggeplank. Markedsføres av. Byggeplank AS. Leca Byggeplank Leca Byggeplank Markedsføres av Byggeplank AS Leca Byggeplank 1 Innhold 1. Leca Byggeplank............................. 3 Byggeplank AS. Tekniske data................................. 4.1 Produktbeskrivelse..........................

Detaljer

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger Byggebok En enklere hverdag for alle som bygger Innhold 3 Leca er en del av norsk byggetradisjon 4 Leca Byggesystem 6 Planlegging 10 Slik fi nner du riktig plassering og murhøyde 11 Leca vegger og isolasjon

Detaljer

Håndbok teknisk informasjon

Håndbok teknisk informasjon Håndbok teknisk informasjon Gipsplatekonstruksjoner Fagmessig utføring av gipsplatekonstruksjoner. Forord Dette heftet er en kortfattet veiledning til prosjekterende, planleggere og utførende. Det er tatt

Detaljer

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007)

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) Isolering Den beste energien er den som ikke ble produsert. Den som ble igjen som

Detaljer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer Fundamentér gulv Det er i bunnen du må legge grunnlaget for et varmt hus og god fyringsøkonomi. Det hjelper ikke om tak og vegger er aldri så godt isolert, hvis du har kalde gulv. Med god grunnisolering

Detaljer

NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy

NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy JANUAR 2012 BYGG glava.no Hvordan gjøre en smart investering som reduserer strømregningen og øker boligverdien? Det er viktig å redusere varmetapet

Detaljer

Nå med nye energikrav. Den lille lune

Nå med nye energikrav. Den lille lune Nå med nye energikrav Den lille lune Mai 2007 Den lille lune Denne brosjyren er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering.

Detaljer

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK Du bygger Vi tar oss av resten 6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom våre

Detaljer

1 Januar 2006. Gyproc Småhushåndbok. Gipsplater i småhus

1 Januar 2006. Gyproc Småhushåndbok. Gipsplater i småhus 1 Januar 2006 Gyproc Småhushåndbok Gipsplater i småhus Bildet på forsiden viser et kundetilpasset Mesterhus mod. Kvalheim. Godt bomiljø med gipsplater. 3 3 4 Når du skal velge materialer i vegger og tak,

Detaljer

Konstruksjonsguide 1 Tak Yttervegger

Konstruksjonsguide 1 Tak Yttervegger Konstruksjonsguide Tak Yttervegger FUNDAMENTER ETASJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTER- VEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER FUNDAMENTER ETA- SJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTERVEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER

Detaljer

2634 Fåvang 61282157 post@morkenbetong.no www.morkenbetong.no. PRODUKSJON AV: Forskalingsblokk Ma-Bo Isoblokk ISO- Forskalingsblokk

2634 Fåvang 61282157 post@morkenbetong.no www.morkenbetong.no. PRODUKSJON AV: Forskalingsblokk Ma-Bo Isoblokk ISO- Forskalingsblokk 2634 Fåvang 61282157 post@morkenbetong.no www.morkenbetong.no PRODUKSJON AV: Forskalingsblokk Ma-Bo Isoblokk ISO- Forskalingsblokk Basis-/Murblokk Støttemurblokk Belegningsstein Knekkheller Spalteplank

Detaljer

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN Du bygger Vi tar oss av resten 3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom

Detaljer

Revidert etter TEK10. Den lille lune

Revidert etter TEK10. Den lille lune Revidert etter TEK10 Den lille lune Juni 2012 Den lille lune Denne brosjyren er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering.

Detaljer

GULVPLATER B-83-06.2014

GULVPLATER B-83-06.2014 GULVPLATER B-83-06.2014 1 Innledning Forestia AS Hovedadministrasjon på Braskereidfoss ca. 200 medarbeidere ca. 600 mill. kr. i omsetning Kapasiteter Sponplater / år: 360.000 m 3 I-bjelker / år: 750.000

Detaljer

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE Juni 2009 VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE WWW.NORGIPS.NO FOR ALT OM PRODUKTER OG VEILEDNINGER NORGIPS NORGE AS - TLF. 33 78 48 00 - FAX. 33 78 48 51 - WWW. NORGIPS.NO HÅNDTERING GENERELT Norgips Norge

Detaljer

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak SINTEF Byggforsk TPF informerer nr 9 En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak En sammenfatning av preaksepterte løsninger med eksempler på utførelse Forfattere: Knut Noreng, Britt Galaasen

Detaljer

DOKUMENTASJON OG HJELPEMIDLER FOR LECA BLOKKER

DOKUMENTASJON OG HJELPEMIDLER FOR LECA BLOKKER Produktfordeler benyttes til bestandige og fuktsikre yttervegger i murverk over og under bakken. Komplett vegg gir U-verdi 0,29 og REI 120. En vegg bygget av oppnår U-verdi 0,22 med 5 cm innvendig tilleggsisolasjon.

Detaljer

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber 2 Weber våtromssystem Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Planlegging Når man planlegger et våtrom, er det ofte slik at det er flisene som får all

Detaljer

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Planlegging Når man planlegger et våtrom, er det ofte slik at det er flisene som får all oppmerksomheten. Men

Detaljer

Lufttetthet: Lufttetthet kontrolleres produksjonsmessig som for annen småhusproduksjon og følger hovedregelen for uavhengig kontroll.

Lufttetthet: Lufttetthet kontrolleres produksjonsmessig som for annen småhusproduksjon og følger hovedregelen for uavhengig kontroll. ALVSBYHUS Levanger kommune Vår ref Deres ref Dato 39084/AR Gnr/bnr 73/27 15.mai.2013 Vedrørende gnr 73 bnr 27, Pinenga 13, Levanger kommune Tiltakshaver(e) er JonasSkogmo og Christina Johansen øien Følgebrev

Detaljer

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere enøk effektiv energibruk 3. Oppvarming 20 Elektrisk oppvarming 21 Regulering av temperaturen 22 Styringssystemer 22 Fleksibel energibruk vannbåren

Detaljer

Isolasjon i bygninger

Isolasjon i bygninger Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE PRG01 FELLESPROSJEKT HØSTEN 2005 Isolasjon i bygninger F1-11-05 Isolasjon i bygninger Avdeling for teknologiske

Detaljer

Brann- og lydisolering

Brann- og lydisolering Brann- og lydisolering 2 Denne brosjyren er ment som et enkelt oppslagsverk for alle som arbeider med branntekniske problemstillinger i forbindelse med prosjektering og utførelse av ulike konstruksjoner

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1

SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1 SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1 D01 BESRIVENDE DEL BYGNING... 4 20.0 BYGNING GENERELT... 4 20.1 Ansvar for prosjektering og utførelse... 4 20.2 Standarder og forskrifter... 5 20.3 Universell

Detaljer

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter

Detaljer

Idéhus formular ID 060513, side 1 av 15

Idéhus formular ID 060513, side 1 av 15 Idéhus formular ID 060513, side 1 av 15 Innhold Standard leveransebeskrivelse inneholder følgende hovedposter: A - Grunn-, betong-, mur- og pussarbeider B - Byggesett (byggematerialer) 1) Yttervegger 2)

Detaljer

Energiklok renovering

Energiklok renovering Energiklok renovering Byggisolering Norge Oktober 2010 Innhold På tide å renovere energiklokt... 3 Energikloke løsninger før og nå... 4 Byggeregler... 5 Klimaforandringer en realitet... 6 Energideklarasjon/Energimerking...

Detaljer

.Puss på isolasjon. .Luftet kledning på Vestlandet. .Europas største Designgulv. .Rehabilitering av svømmebasseng. Ny Leca Isoblokk 35 cm

.Puss på isolasjon. .Luftet kledning på Vestlandet. .Europas største Designgulv. .Rehabilitering av svømmebasseng. Ny Leca Isoblokk 35 cm bygg bedre informasjon og ideer fra maxit 1/2009 Ny Leca Isoblokk 35 cm.puss på isolasjon.luftet kledning på Vestlandet.Europas største Designgulv 1 bygg bedre 1-2007.Rehabilitering av svømmebasseng Ny

Detaljer

BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP

BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP Publikasjon nr. 15 BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP Høringsutkast 26.03.15 FORORD Denne utgaven av Norsk Betongforenings Publikasjon nr. 15 Betonggulv gulv på grunn og påstøp» avløser revisjon nr. 1

Detaljer