Peter Palm. Historisk veg til stödsverkshus. Karl Bernert. Information om stödsverkshus. Heinrich Rentsch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Peter Palm. Historisk veg til stödsverkshus. Karl Bernert. Information om stödsverkshus. Heinrich Rentsch"

Transkript

1 Peter Palm Historisk veg til stödsverkshus Karl Bernert Information om stödsverkshus Heinrich Rentsch Vedlikehold og bevaring av blokkhus og stændverkshus Oppgaver til maler og restaurator Vänners Samfund: Sächs. Verein für Volksbauweise / Poln. Heimatverein Bogatynia / Kulturverein Hainewalde Utgave 2, Januar 2010 r.

2 Redaksjon: Peter Palm Redakcja teknisk: Bożena Ziobro Artistisk bilde: Horst Pinkau Trykk: Drukarnia Witold Florczak, Bogatynia, ul. Daszyńskiego 31 tel.: , Copyright by Piotr Palm

3 Den, som ikke kan føre sitt regnskab over 3000 år, sitter uerfaren tilbake i mørket og lever fra dag til dag. J. W. Goethe (1819) Peter Palm Historisk veg til stödsverkshus 1. Dem Oberlausitzernes germanske og slaviske forfedrene fra folkevandringstiden For ca år siden kommer germanene og slavene ut av den historiske tåken. Først germanene, siden den romerske krigsherre Cesar i sin imperiale bestrebelse østover og nordover var nødt til å oppkalle motstanderne sine. (Har han oppkallt dem etter deres hovedvåpen, et tungt kort spyd som kalltes ger? Spydet var ca 2m langt og hadde et 6cm tykt skaft laget av asketre. Spissen var sverdformet og dermed brukbar til både å hogge og stikke. Noen ger manere hadde også et kort sverd et såkalt saxnot til nærkamp. Ættene som brukte den fikk navnet saxen og så heter den tyske landsdelen fortsatt idag -Sachsen- selv om vi ikke bruker saxnoten lenger...) Den germanske verden kom i de følgende århundre i bevegelse. Folk fra skandinavien flyttet sørover pga bevolkningsvekst og klimaforverrelse. Denne folkevandring var ingen kortvarig begivenhet, men forgikk sansynligvis i flere skritt fra generasjon til generasjon og folkets halvpart ble alltid boende i de gamle områdene. Ifra øya Bornholm (tidliger Burgundara-holm) kom burgunderne til Pommern og etterla i senere vandringsgenerasjoner en kirkegård ved det Svarte Berget nær Gørlitz. Denne vandringen endte i Alpen-område med et kongerike. Idag vitner fortsatt Grevskapen Burgund og vår Nibelungensage (NEBELUNG = NEBELLAND = SKANDINAVIEN) om det. Mer ifra Sør-og Middelskandinavien kom gotene (GOTLAND, GØTEBORG) til Pommern og ble værende i noen generasjoner. I den senere gotiske bibelen til biskop Wulfila (5.århundre) er det flere ord som har opprinnelse i det baltiskpreussiske. (preussener, litauerne og latvier er ikke slaver men balter, deres språk ligner mest av alle andre det indogermanske urspråket sanskrit. Preussener gikk språklig inn i det tyske. Det er flere navn med endingen -weit i det tyske språket som fortsatt vitner om det. I de senere generasjonene var halvøya Krim gotenes mål. Ved overgangen over elva Dniester tok vannet bruen og halvdelen av gotene ble igjen. Det gotiske folket ble delt i ostgotene og vestgotene for godt. Gikk gotene bevisst den samme vegen 3

4 tilbake, som de hadde kommet 2000 år tidligere? - den gangen som indogermanske skythen og sarmaten ifra kasachstans stepper til nordeuropa? Deres øverste gud kalt Wotan/Odin/Thiu (sammenligne Thiu, Zeus, Zebaoth) rir inntil i dag på en skimmel (Sleipnir). Folket husket historien langt tilbake i tid allerede den gang, hvorfor skulle de ikke huske opprinnelsen sin? Helt til idag kunne for eksempel den lokale befolkningen i over tusen år tilbake nøyaktig beskrive det som fyrstene fikk med seg som gaver i graven. Østgotene grunnla et kortvarig kongerike på halvøya Krim. De tapte kampen mot det kjempestore hær til de nomadiske hunnene, som kom fra de uendelige steppene (375 e chr.) og måtte som hunnernes tvangsallierte sammen med dem vestover. Det gjørde at vestgotene ble tvunget til å vike vestover også. Først i 451 ble hunnene på de katalanske områdene slått. I ci.100 år hersket østgotene fredlig i italia til de ble utslettet i kamp mot østromerike. Men, som sagt, en del av befolkningen forble alltid på plass. I Odessa fantes det en gotisk biskop inntil det 16. århundret og enno i det 19. århundre snakket en del dalfolk på Krim gotisk. Vestgotene ble herskerne i Spania, (Katalonien = Gotalonien; Andalusien = Vandalusien-vandalerne satte herifra over til afrika) Vandalene kom opprinnelig fra Schlesien, naboområdet til Oberlausitz. (fra den germanske urtiden har vi fortsatt ukedagens navnene i behold etter de germanske gudene). Våre slaviske (slovianiske) forfedre definerte seg over deres forståelse mellom hverandre, de som kan forstå ordene (ord = slovo = slovianske). De ble i mindre grad gjenstand i den romeriske historieskrivningen enn de nærmere germanene. Store byer som Køln(Colonia), Trier, Wien (Vienna) hørte til det Romeriske Rike den gangen. Åsene i øst oppkallte legionærene villsvinåsene (villsvin = suda: Sudeten). Slavene kunne østfra komme som innvandrere i områder, som var forlatt av flertallet til germanene. Sørslavene kom fra og med året 375 (direkte utsatt det bestandige trykket ifra hunnene) som flyktende sorber fra balkanen til områder sør fra Berlin. Her lever de fortsatt idag også kalt venden (denne betegnelsen er overtatt fra romeriske kronister, som betegnet slik de innvandrende sørslavene. Vi vet altså om en folkevandringstid som varte i flere tiår og sluttet ca. i det 6. århundret. Vi vet også at det var ikke så mye annerledes før og etter denne tiden. Den moderne europeer skal være bevisst på at hans forfedre kommer fra alle kanter og skulle føle seg hjemme uansett hvor i europa han oppholdt seg. Overalt finner han spor etter sin fortid. 4

5 1. SKRITT: MED ØKS/SVERD/KNIV LAGET MAN NOEN CA 6M LANGE GROVSTENGER OG BYGDE EN HUSSTILLAGE. PILETRE, VIDJEKVISTER HAKK DETALJ, SKALA CA. 1:10 2. SKRITT: MED GRABSCHEIT (EN SLAGS SPADE) OG HAKKE TOK MAN JORD UT OG FORANKRET BYGGET MED EN LITEN VOLL. PÅ DENNE MÅTEN VAR DET I LE FOR VINDEN. TVERRSNITT SKALA CA. 1: SKRITT: TAKET BLE DEKKET MED TØRT GRESS, KVISTER ELLER TAKRØR. ET BRATT TAK MEDFØRE HURTIG VANNAVLOEP. 5

6 2. Landlige gårdsbygg før og etter folkevandringstida Da de germanske og slaviske ættene slo seg ned mot folkevandringstidens slutt var byggemåten svært avhengig av bondenes utstyr og ferdigheter. Som regel eide bondefamilien lite utstyr laget av stål, bare noen kniver, sigder og økser. Med øksen i hånd har man sikkert ikke prøvd å ta de tykkeste trærne, men heller hugge noen mindre og tynnere istede for. De var godt brukbar til mindre våningshus og uthus som skissen viser: EKSEMPEL TIL ET MIDDELSTORT BONDEGÅRDSHUS RUNDT FOLKEVANDRINGSTIDEN BASISKONSTRUKSJON: NEDGRAVING AV STØTTENE STABILISERER BYGNINGEN I ALLE RETNINGER VERKTØY: SPADE, ØKS, KNIV, HOGGJERN GAVL VIDEST MULIG ÅPEN FOR Å HA LAGRINGSMULIGHET TIL HØSTEN HOVEDVIN DRETNING GRESSTORV STABLET GIR VARME OG STØTTE TVERRPROFIL A B; SKALA CA. 1:100 A B LENGDEPROFIL C D; SKALA CA. 1:100 DEKNING MED LANGHALM, TAKRØR, KVISTER TRESPIKER DACHFIRST =MØNE TRESPIKER KERBE = HAKK SELJE ELLER LINDBAST BJELKE DACHFIRST =MØNE A B C GRUNNRISS SKALA CA 1:100 OMRÅDET CA 1CM TYKK OVERFLATEN BLE SVIDD TRE GANGER LENGERE HOLDBARHET ENKELTHET SKALA CA 1:20 6

7 Siden alle trestøtter ble svidd i ilden før de ble gravd ned (gjorde man inntil i dag på landet) for å unngå råte, finner arkeologene fortsatt idag spor etter disse gamle bygningene. Det er bemerkesverdig at ættens ledere allerde den gangen hadde store representative bygninger som lignet en hall og var dekket med takrør eller langhalm. Bondenes bygninger bestod den gang av et antall enkelt lagde små hytter til forskjellig bruk. Sannsynlig etter behov og slitasje fornyet som fjøs, uthus eller våningshus. 7

8 Omfredningen til gårdene har bestått av enkelt lagde gjerder som tegningen viser. Ordet omfredning viser at det var knyttet noe juridisk betydning til den det vil si at den juridiske situasjonen før omfredningen var helt annerledes enn etter gjerden. FLETTEGJERDE SKALA CA. 1:20 TVERRPROFIL A - B VERKTØY: KNIV / ØKS SVIDD I BÅLET SELJEKVIS TER ELLER VIDJE SKANDINAVISK GJERDE SOM FORTSATT ER I BRUK HVER ENESTE STANG LIGGER PÅ TRE PUNKTER SVIDD I BÅLET SKALA CA. 1:20 8

9 3. Omfanget av lavtete hus i Oberlausitz-området i middelalderen Tyskerne som bodde i øst i frankenriket til Karl den Store og hadde germansk opprinnelse grunnla i 843 en egen stat under kong Ludwig som var barnebarn til Karl den Store. Samtidig ble frankrike og lothringen grunnlagt (Verdun-avtalen). Frankrike under det andre barnebarnet Karl den Ødsle og Lothringen under barnebarnet Lothar. Etter tiårsvis tunge forsvarskamper mot de nomadiske og hedniske riderkrigerne fra ungarnrike (hvor våres hesters hover tråkker vokser det ikke gress på 7 år), lykkes den tyske kongen Otto I. i 955 den avgjørende seier ved Augsburg og 962 ble det nye Kristne Hellige Romerske Riket grunnlagt (består til 1806). De slaviske naboene i øst polakkene (poleni = markboende) ble kristne under Miesko I. Og dannet en egen stat. Tsjekkerne ble kristnet allerede i det 9.århundret og grunnla en egen stat under Przemysliden, men de slet tungt med overfallene ifra Ungarn. Alle de tre folkeslagene oppfattet det nye hellige Romerske Rike som de kristnes beskyttelse og ble medlemmer (polakkene til 1300). Nå skal vi se på den store oppgangstiden, som begynte ca i det 12.århundret de store byene ble utbygget men også det landlige områdene i nærheten. Her møtte slaverne de innflyttende tyskerne. I det 12.århundret var tyskerne på landet sannsynlig fattige nye innbyggere i skogsområder. (fra den tiden har vi fortsatt ordtaket faren død, sønnen nød, barnebarnet brød ). Men det var antagelig ingen mangel på skog. Det er også sannsynlig at allerede den gang kom tømmermannen fra byen og tilbød sine tjenester (selv om det var veldig dyrt for bøndene). Og det var 500 år før de første sagverkene ble til som betydde at alt arbeid måtte skje med hand og enkelt verktøy og det ble langvarig og dyrt. Så derfor solgte vel bondene heller de lange tømmerne til byene eller til fløsser (som transporterte disse over lengre distanser til skip og anleggsbygg). De nøyde seg selv med tømmer av 2. eller 3. kvalitet for å bygge selv eller med hjelp av andre enklere lavtete hus. Konkret har den forenkelsen i byggemåten bestått i: det ble også brukt tømmer som ikke var helt rett, bare barken ble fjernet hjørneforbindelsen fikk overlappe så at det ble en spalte med ca 1/3 tømmertykkelse denne spalten gav plass for å tåle de større vertikale avikene, horisontal har det vært uproblematisk med samme toleransen spaltene ble tettet med lyng eller strå, som ble blandet med leire. Skissen nedenfor viser et eksempel. 9

10 HALVE TØMMER NOE KONKAV UTARBEIDET EVENTUELT IMPREGNERT MED TJÆRE PERSPEKTIVISK TEGNING TIL 1: 1: 1; SKALA CA. 1:50; LAVTET HUS I FORENKELT BYGGEMÅTE INNE LEIREMALING VERKTØY: ØKS, KNIV, HOGGJERN SKISSE VISER HUSGAVL SKALA CA. 1:25 TIL ET LAVTET HUS I FORENKELT BYGGEMÅTE (SENT MELLOMALDER) TRESPIKER ÅPEN TIL RØYKVENTILASJON LYNG UTRETTET OG MED SAMME LENGDE BLANDET MED LEIRE UTEN BARK LEIRE 3-4 LAG BJØRKEBARK 10

11 I Nordbøhmen finnes / bygges slike hus fra 16.århundret helt til idag. Tømmermanns virksomheten på landet, som tidligere nevnt, førte etterhvert til forbedrede konstruksjoner. Byggemåten med nedgraving av støttene førte til at støttene råtnet fort. Dermed var eieren nødt til å skifte treet ofte og ta hensyn til statiken samtidig, noe som sannsynlig ofte gikk galt og derfor på den andre siden førte til overdreven bruk av (forsiktighets) tre. Bindingsverk FACHWERK. Tømmermennene satte støttene på overflaten på et ekstra bindet bjelke (på det tydelige polske fagspråket betyr det podwalina = underkast). Under det hele kom et stenfundament som beskyttelse mot fuktigheten. Speilvendt fikk støttene oppe også spuns for å feste det øverste treet som har i polen betegnelsen oczep = angezapfter). Skissen viser som det ble festet på hverandre i hjørnene. UTFYLLT MED FLETTVERK+STRÅLEIRE, TEGLSTEN, NATURSTEN BRUSTRIEGEL STRAMM VIKLET STRÅ BLANDET MED LEIRE NEDERSTE BJELKE MULIGST DET HARDESTE TREET TIL ØVERST ET LAG MED LEIRE ELLER KALKPUSS HJØRNEFORBINDELSE MED DOBBELT SKRÅNING SOKKEL OG FUNDAMENT BESTÅENDE AV NATURSTEN BINDINGSVERKHJØRNET 1:20 SÅ SPARSOMT OG ØKOLOGISK BYGGET MAN FRA MELLOMALDEREN HELT TIL DET ÅRHUNDRET Flere avstivninger i alle retninger fikk man med skråe stivebjelker som ble festet med trespiker og spuns. Det er absolutt mulig at tømmermennene i begynnelsen brukte disse statiskkonstruktive forbedringer bare ved tvingende nødvendige reparasjonsarbeider på landet, men de har dermed skaffet grunnlagen til overgangen i byggemåten. Det ble mulig å bygge større og bedre bygninger med mindre materialforbruk. 11

12 4.Øtvang til besparelse i treforbruk i slutten av mellomalderen Til slutten av mellomalderen hadde den tyske og den slaviske delen av befolkningen i Oberlausitzområdet allerede blandet seg og det tyske språket ble brukt av mesteparten. Flere aktuelle kommunenavn og familienavn i området har slavisk opprinnelse. Ord som grense har vi overtatt i hele tyskland og det tyske ordet mark (markgraf = grensegrev) ble ikke brukt lenger. Det ble tremangel i slutten av mellomalderen idet hele næringen støttet seg på tre som eneste energikilde. Tre ble brukt til oppvarmingen, til matlaging, til å brenne tegl, kalk, leirkar og til å smelte glass. I tillegg ble tre brukt til å lage trekull og tjære. Trekull trengtes i massevis for det var den eneste muligheten for å oppnå de høye temperaturene som er nødvendig for å smelte metall og for å bearbeide metall i smia. Trekull var i tillegg et viktig kjemisk grunnstoff. Store mengder tre trengtes til å bygge skip, vogn, til bergverksdrift og til byggeindustrien. Skogen var også mer utsatt fordi det var vanlig å ha geiter på beite i skogsomerådene. I det tidlige 16. århundret ble det i denne situasjonen i Sachsen lovfestet at treforbruket ved husbygingen ikke skal overstige 1/3 del av det totale byggematerialet. TRE SOM EN ENESTE KILDE I MIDDELALDEREN TIL OPPVARMING OG MATLAGING BAKING BRØD TIL Ǻ PRODUSERE TREKULL TIL Å BRENNE TEGL, LEIRKAR TIL Å BRENNE KALK TIL Å BRENNE KERAMIKK TIL Å SMELTE GLASS 12

13 TRE SOM EN ALLMENN BYGGEMATERIALER I MIDDELALDEREN TIL Å BYGGE HUS TIL BERGVERKSDRIFT TIL Ǻ PRODUSERE KJERRER TIL Ǻ PRODUSERE TØNNER VERKTØY INNBO TIL Å LAGE TØNNER, VOGN OG SKIP BYGGING MØLLER MASKINERS ELEMENTER 13

14 5. Byggefolkets konstruktive svar særlig i oberlausitzområde på tvang til trebesparelse og høyere trepriser det oberlausitzer standverkhuset Hvordan disse dyktige byggemenn gikk til verks beskrives videre hos Karl Bernert Stödsverkshuses ( Umgebindehäuser ). 14

15 Karl Bernert Stödsverkshuses Förord Författare Kari Bemert, är född 1927, i den dåyarande polskt Galizien. Hans far som specialist drev bryggeri på den polska adelsgodsen. Strax innan II världskriget familj Bernert kom tillbaka till sina hemtrakter i den norra delen Tjeckoslovakien, intilliggande Sachsens Övre Lausitz. Som byggingenjör Karol Bernert tidig intresserade sig och bedrev forskning om stödsverkshusen egenskaper och hur ofta förekommer de. År 1988 utgav han frivilligt omfattande bok om detta (ca 200 sidor A4), som allmänt spridd sig och är tillförlitlig tills i dag. Från denna bok Vänners Samfund Region Bogatynia med hans medgivande presenterar enstaka artiklar för polska husägare i Bogatynia med omnejd samt de som är intresserade av detta. 1. Förutsattningar för uppkomst av stödsverkshus Man kan säga, att för ett tusen år sedan, i de områdena i öster om floden Saale och Elbę, glesbefolkad av de slaviska nationema och pga överflöd av byggnadsmaterial timmer, dominerade timmerbyggnader. Man kan anta, att tyska kolonister, som kom under århundrade från land om andra byggnadsteknik, dvs. regelverk, först använde den enkla och bekvämt sätt att bygga ett hus. Det är logiskt, att. samt med befolkningstäthet, började bli ont om timmer, det är inte bara uthuggning av skog av de nybyggare, men timmer var också det enda energikalla i hushället, till laning av mat, i smedjan att bränna tegel och kalk, att smälta glas och tjära tillverkning, till schaktstöttar i gruvindustri, till träkol avkastning, som dåtidens grundlig kemisk råvara; dessutom skog blev intensiv utnyttjad till betę åt getter och svin. Tecken på början avsaknad av trä fmns i furstars förordning på 1500-talet, som begränsade trä förbrukning vid husbygge till ungefär 1/3 behövligt byggnadsmaterial. I så måtto, av de 100% timmerbyggnad, som timmerbyggnad blev kvar bara en kammare. Dock, uppgiftema ställda av furstars, kunde besegras av uppbyggare. På första våningen, intill kammare, kom murade väggar, på andra våningen anvande man timmer bara med jämna mellanrum som var nödvändiga för att bära takets tyngt; allt genom timmermansbindning styvnade och knutna åt alla håll. Fria utrymme på övre vaningen fyilde mellan konstruktion regel stolpar med pinnar (stoppade in i väggen) och snitthalm blandat med lera. Halm blev kvar på taket. Först år 1580 nämndes officiell om sådant nytt hus i Frydlant (von hertig Wallenstein stad), och år 1599 i Thüringen. 15

16 Framträdande av stödstolpar ställda framför timmerkammaren ha sin motivering, allt det, som har stöd med trä i nybyggda timmerkammare, vid uttorkning bjälkväggen, skulle sänka den ca 7-12 cm, vid ruttnande av nedre bjälke bottensyll kunde senare sänka ytterligare, tills sjunkande del bärande tak få puckel. Allt detta händer inte vid stödsverkshus, eftersom tak har stöd vid timmerkammare på stödpelare, som nästan vid uttorkning håller kvar sin längd och om någon gång deras fot förruttna, så under reparationen man kan lätt ersätta med stöttor och med nedre kilar till konstruktions lyft i med avsikt fömyelse förruttnat fot. Genom fasadens differentiering i element framme och sådana, som kom lite bakom, flek också det övre lausitziskt hus ett vackert och specifik arkitektonisk utseende. 2. Historisk spridning av stödsverkshus Förr spridning strackte sig såsom tätare bebyggelse i Tyskland, som vi redan nämnde på föregaende sida, ända till floden Saale i Thüringen, också vid Leipzig och Berlin. Stödsverkshus byggnader hade förekommit ocksa i Danmark och i Litauen, i Transsylvanien, i Bukowina, i Galizien i Ungern, i Tjeckien och Slovakien samt i Balkan. Stödsverkshus nära Łódź uppbyggdes strax efter år 1800 av bosatta här vavare från Övre Lausitz. På den polska sidan prof. Rdzawska beräknade nu ända upp Sudeterna ca 700 stödsverkshus, men bara en enda tät bebyggelse med ca 100 hus i den ursprungliga skick finns kvar i Bogatynia med omnejd. På den tyska och den tjeckiska sidan, sadant hus täthet, som landskap uttrycker med sitt märke, man kan se från Bogatynias sida, söder om linje Ceska Lipa Jablonec Frydlant (staden som redan ligger på öst sidan), i väster tysk stad Bischofswerda och i norr tyska stader Bautzen (Budziszyn) och Görlitz, samt polska städer Zgorzelec och Zawidów. Allmänt man kan säga, att lopp århundrade stark minskning av antal stödsverkshusen. Men situation är inte hopplös! Människor erkänner ännu mer, att trä och lera är byggnadsmaterial mest människovänlig, skapar bäst boende klimat. I Skandinavien, ganska förmöget folk, lever frivillig i trähus. Vid enstaka nybyggda stödsverkshus visade sig (se ritning på sidan 6), att timmermän idag kräver för sitt arbete för en kvadrat meters boende yta vid enkelt byggestalt ca 50 % byggkostnader. Man måaste veta, att övre lausitziskt hus i efter timmermäns och taktäckarnas arbete, utmärkt passa till självständigt färdigbyggt av ägore. Under plankat lausitziskt övre våningen och under tak man kan utmärkt förtäcka med tjock lager hindrande värmeförlust. Vid trä väggar timmerkammare räknades traditionell, att de gefyra gänger mer värme förhinder än traditionell tegel mur med samma tjocklek, dvs. om kammares bjälke är 20 cm tjocka, så motsvarar detta 80 cm murens tjocklek. Vid boende bra byggt hus räkna man till, som kallas, lågt energi hus. 16

17 3. Historiska konstruktioners förändringar av stödsverkshus 3.1. Ursprungliga flervåningars konstruktion skelett byggnad Det utmärker sig enkelt och tåligt bindning. I västen denna bygg metod försvann redan ca 1700 talet; till i dag blev kvar framför allt i Bogatynia regionen Regel konstruktion med inte genomgående stödstolpe Ovan visas två steg övergångar till nyare sätt att bygga hus. 17

18 4. Hantverkarnas medverkan i byggnaden TRÆRNE BLE ETTER OMHYGGELIG UTVALG FELLT PÅ BESTEMT ÅRSTID. MÅNDENS FASE KUNNE APILLE EN ROLLE I VURDERINGEN...OG SÅ BLE DE TRUKKET TIL PLASSEN FOR DEN FØRSTE BEARBEIDELSE TRESTAMMENE ER LETTEST Å DELE I TO NÅR TREET ER FERSY 18

19 BARKEN MÅ ALLTID FJERNES, MEN VED DEN FERSKE TRESTAMME EVENTUELT BARE DELVIS FOR Å UNNGÅ AT DEN TØRKER FOR FORT OG SPREKKER 19

20 Å SAGE TRESTAMMEN LANGS ER VELDIG SLITSOMT. DET ER IKKE UTEN GRUNN AT TØMMERMENNENE GIKK KLEDD I VIDE BUKSER OG HADDE STORE HATTER PÅ. (SAGFLIS RENNER NED) PÅDEN NYSKAPTE FLATEN MARKERES EN RETT LINJE MED HJELP AVEN SVARTET SNOR 20

21 MED JEVNE MELLOMROM (CA. 1M) HUGGES DYPE HAKK TIL DEN SVARTE LINJEN DERNEST FJERNES TREET MELLOM HAKKENE 21

22 AUSLUTENDE FINBEARBEIDELSE TIL BJELKEN NØYAKTIG TIL DEN SVARTE LINJEN 22

23 VIDERGÅENDE BEARBEIDELSE SLIK BLE SNOREN SVARTET MED HJELP AU TREKULL 23

24 PÅ EN NY BYGGEPLASS BLE MED DET SAMME EN ARBEIDSPLATFORM SNEKRET MED HENSIKTEN Å FREMSTILLE KONSTRUKSJONSDELER 24

25 FØOPPFINNELSEN AN VATERPASS OG NIVELLERREDSKAP I DET TY. ÅRHUNDRET VAR DET MUCIG TREKANT OG LOT Å ARBEIDE VELDIG NØYE SMEDEN TRENGTES BÅDE TIL Å FREMSTILLE BYGGEDELER OG TIL Å VEDLIKE WOLDE VERKTØYET PÅ BYGGEPLASSEN 25

26 Yrkesgruppenes andel til det nybyggde huset Murarna Timmermän Taktäckare Snickare Lera män Kakelugnsmakare Smeder 26

27 5. Särskild sätt utförande av stödsverkshus 5.1. Dessutom i förekommande olikartade i fråga om storlek och prydnad hus, finns också många speciella fall: Stödsverkshus byggdes på brant sluttningar. Det hände att vid övre del sluttningar hus hade en våning, men nedre delen två våningar. Det hände också, som man kan se idag vid museum Ridare Hus ( Reiterhaus och tysk ort Neusalza-Spremberg), att stödstolpe finns i övre våning och andra hus finns på varandra. Ridare Hus (= tysk. Reiterhaus) eniigt Kari Voigts bild Det förekommer också undantag, det finns hus som inte är rektangulära, men sned vertikalprojektion, pga inte så stort byggnadstomt. (I Bogatynia sådana hus försvann; på den tyska sidan några orter finns fortfarande, kallas av folk vacklande hus ). Vid stödsverkshus kan förekomma vertikalprojektion i form av bokstav T, eller sådana, som föreställer vinkel. Genom tillbyggnad kan förekomma också vertikalprojektion i form av bokstaven L, eller i form av kors +. De andra olikheterna är hus med övre halv trappa upp. Berikande form kan man se från utsidan genom tillämpa tak heldragen bakåt (Hästens Huvud), eller också genom att bygga två vånmgar från gatans sida och tak förlängt bakom till första våning (Frack tak). 27

28 Tecknings försök till begrepps förklaring Hästens huvud och Frack tak Ytterligare variant av stödsverkshus är resultat hus byggnader med förstukvist framme (andra namn är loftgång ), eller också framme så kallad kors kammare. Samtidigt förekommer mindre eller större utsprång framför gavelväggen, eller framför hus takskägg, man kan också se mindre eller mer smyckat stöd konstruktion. (Till exempel byggnader vid torget i Sulikowo i Polen) Från den tiden, när hand vävning var fuli utvecklad, kom andra variant stödverks byggnader. Eftersom då, pga vävnmgs utveckling vara hus, till vilka inte tillhörde något jordbruks areal (utan något stall), uppstod hus, som på ömse sidor korridor har timmerkammare. (Så kallad tvåkammares hus, som förekommer också i Bogatynia): Som sällsynthet måste man nämna byggnadssätt i Övre Lausitz med timmerkammare på övre våningen (t.ex. i Waltersdorf, nära tjeckisk gränsen), sådan byggnadssätt förekommer oftare i norra Tjeckien. De byggnaderna visar högt utvecklat timmermansarbetarnas teknik. Mestadels hade vävare bara liten bit jordbruk, så i en litet stödsverkshus vind räckte till att förvara hö för get. (Man måste nämna här, att i 1800 och i början av 1900 talet, när tuberkulos var nästan obotligt, dagligen färsk mjölk från detta nyttiga djur, fattigt lantlig folk hade mycket bra skydd inför stora katastrof). I småbrukare stödsverkshus man kan skilja främre boende del med timmerkammare, mittkorridor med ingång till denna kammare och ofta till liten kammare avsedd för gamlingar ( undantag, livstid ) och också med dörren till stallet, till vilket ofta som fjärde del var tillbyggd lada. Mindre och större småbrukarens stödsverkshus egentligen alltid hade övre våning och stor vind till hö förvaring för det tillbyggda stallet. (Här måste man påpeka för att förhindra större bränder, vindens golv ofta blev gjord av bara tätt lagt trä stång, täckta med ca 5 cm tjock leran. Likadant byggdes intilliggande vägg och till och med vinds dörrar). 28

29 5.3. De största stödsverkshus var ändå inte landbrukarna, men tyg köpmans hus (s.k. faktori), som i regel blev förmögna så visades vid sina hus byggnader. (Sådant ståtlig utmärkt renoverat hus finns i t.ex. Eibau i Tyskland och också i Bogatynia likadana stora hus finns vid l Maja gatan). Man kan allmänt säga, att nästan varje stödsverkshus byggt för två tre århundraden sedan, betjänat många generationer alla yrke, enligt behov varje generation blev mindre eller mer ombyggt; dock sådan konstruktion bestod ett prov. Så t.ex. murat stall ursprungliga lantbrukares hus med sina valv blev omvandlat till förråd eller till affär och i dag där kan det vara matsal och pensionats samlingslokal, eller öl utskänkning i krogen; (så på grund av det leve för oss vara trevliga stödsverks byggnaderna!). 1 Stensockel 6 Huvudregel 10 Bröst regel 2 Timmerhusvägg 7 Bottenregel övre våningar 11 Överfönsters regel 3 Stöd (stolpe) 8 Hörn stolpe 12 Övre regel 4 Svärd 9 Andreas kors 13 Sträva 5 Spännregel 29

30 Stora 2-kammares stödsverkshus i Bogatynia vid. 1. Maja gatan 30

31 6. Stödsverkshus prydnad och smyckning Detaljer vid stödsverkshus konstruktion har alltid konstruktiv samt prydnads funktion. Har flytande övergång: 6.1. Trä spik: Trä spik är använd vid förband av trä i form av beslag och plugg. Vid beslag spik har uppgift att klämma till och hålla, vid pluggar snarare använda som skydd. Spik alltid var gjord av hårt trä. I fali vid hyvlade fyrkantig kärning spik 2 gånger 2 cm, så uppborrat hål blev lite mindre i genomkärningen. I vanliga fall var spiken lite kägelformig och med kort spets. spik håll Spikar längst var lite mer än tjocklek bjälkar, så att på inslags sida stack ut 2-3 cm. I normalt fall använde man en spik vid varje bindningen, ibland två med ca 5 cm mellanrum. Vid visa hus inträffar man också svarvade spikar, vilka ofta hade huvud i form av knopp Svärd och kort svärd, på tyska knagge Svärd och knaggar träffar man i många former med olika smyckningen. 31

32 6.3. Strävor ovan bottenvånings fönster också har mindre eller större smycknings skärningar Pelare har också smyckningar från enkla kanter skärningar till ypperliga dekorer i barock form Dekor form i den övre lausitziskt brädfodring : 32

33 6.6. Skiffer täckning Skiffer kan förekomma i olika utvalda färger och föreställer olika symboler, som t.ex. Solen Dörrar och fönster Väggar vid dörrar ofta förekommer som dekorativa granit stolpar. Trä ingångsdörrar har också dekor profil och inne har de trä bjälke som dörregel. Beslag är också vackra. Farstufönster till hallen i regel har som försedda med smedens galler och ofta har de granit väggar. Fönster på övre våningen är fördelade på sex delar och dekorativ, ute fönsterkammare. Ett av sex fönsterglas man kan öppna för vädrings skull Takfönster Förekommer som förlängt gädda eller som oxes öga, samt snickeri filigrans fönsters arbete ofta utveckla sig i dekorativa blommor (t.ex. i Bogatynia vid. l. Maja gatan nr 2). 33

34 6.9. Inomhus: Korsvalv dekorativ utförd och delvis färgprakt finslipat. Dekorativt tak med brädfodring. Enkel korsvalv med hjälp krok för slaktare och stenbänken, som användes på fritiden framför huset. Exempel på stenbänkar. Modeller på fönstergaller. Från vänster till höger sida allt skickligare. 34

35 7. Konstruktions detaljer vid stödsverkshus, från fundament till takås Inget av stödsverkshus kunde man bygga, om alla handverkare, gesäller, lärlingar och medhjälpare, inte hade samarbetat och samordnat med varandra. Man måste påpeka, att sådant samarbete, var i regel, utan kända idag byggnadsplaner. Av de idag ännu kända handverkare som byggde stödsverkhus var: murare, timmermän, taktäckarna, snickare, stenhuggare, smed, och kakelugnsmakare. Handverkare som arbetar med lera finns inte numera. För handverkare från 1800 till 1900-talet var det en hederssak att utföra sitt jobb i högsta kvalitet, dvs. att man ville utföra vackert arbete också med god förtjänst för hela hus Murararbete vid källare, sockel, väggar, valv och vid skorstenar Källares valv: utgrävning i valvs form. eller genom att ställa trä stämpling färdigt valv 1 Jord; 7 Timmervägg; 2 Valv; 8 Stöd; 3 Påfyllning; 9 Kantverk; 4 Mur; 10 Stöd på två kilar; 5 Ingång till källare; 11 Valvs profil av bjälkar; 6 Golv av plankor på kantverk; 12 Valvs bas gjord av plankor. 35

36 Olika valvs slag: 1 Tunnelvalv nås till golvet; 2 Korsvalv nås till golvet; 3 Upphöjd tunnelvalv; 4 Upphöjd korsvalv; 5 Kupol valv; 6 Segment valv mellan stål bärbjälkar. (Vid stödverkshus 5 i 6 sällan förekommer). Murens hörn av tuktad sten, ser man, bindare, långstenar och hörnstenar. Perfekt utförd sockel med plats för karm och för timmerhusvägg och med sned yta för rinnande vatten. Storleks jämförelse murade skorstenar (till höger modern med två ventilationsöppningar). 36

37 7.2. Timmermäns arbete vid timmerkammares stomme och vid bindning av tak konstruktion. Nere ser man historiska timmermäns redskap: Tvåmans såg; Timmermans yxa; Ensidig platt och lång yxa till sidohuggning av rundvirke. 1 Rundvirke, stock; 2 Rundvirke med räffla nere; 3 Rundvirke bearbetat på två sidor; 4 Fyrasidig bearbetat stock. Timmerkammarens hörn bindning 1 Hörn överlappat i slutet av rundvirke; 2 Som ovan, men med urholkat rundvirke; 3 Som ovan, men med fyrasidig bearbetat rundvirke; 4 Laxstjärt hörn; 5 Höm hake. 37

Peter Palm. Historisk veg til stödsverkshus. Karl Bernert. Information om stödsverkshus. Heinrich Rentsch

Peter Palm. Historisk veg til stödsverkshus. Karl Bernert. Information om stödsverkshus. Heinrich Rentsch Peter Palm Historisk veg til stödsverkshus Karl Bernert Information om stödsverkshus Heinrich Rentsch Vedlikehold og bevaring av blokkhus og stændverkshus oppgaver til maler og restaurator Elżbieta Rdzawska

Detaljer

Et hjem er kjerneområdet og der vi oppholder oss mest.

Et hjem er kjerneområdet og der vi oppholder oss mest. DOLENA TØMMERHUS TREMATERIALE FOR ET BEDRE INNE MILJØ Et hjem er kjerneområdet og der vi oppholder oss mest. Det er derfor vi gir prioritet til å skape et komfortabelt og sunt inne miljø. Fornybar energi

Detaljer

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com Øvelser/Övningar : TRENING MED MENING TRANING MED MENING abilica.com Pump trening kom inn på treningssentre på midten av 90-tallet, og er en treningstrend som har kommet for å bli. Grunnen til det er at

Detaljer

Dette bør du tenke gjennom før du begynner

Dette bør du tenke gjennom før du begynner Gode Rom Dette bør du tenke gjennom før du begynner Rommets form kan være av gjør ende for hvor og hvordan du skal benytte panel. Her gir vi deg noen ideer om hvordan rommet endrer form og karakter ved

Detaljer

Notat. 2. Puss- og overflatebehandling utført av murhåndverker 1

Notat. 2. Puss- og overflatebehandling utført av murhåndverker 1 Dato: 11.9.2012 Til: Balestrand kirkelig fellesråd Fra: NIKU v/ konservator Hilde Viker Berntsen Emne: Kvamsøy kirke. Murerarbeid og oppfølging av kalkmalerikonservering 1. Bakgrunn På bakgrunn av NIKUs

Detaljer

Verktøy og annet til vedlikehold av vinduer.

Verktøy og annet til vedlikehold av vinduer. Verktøy og annet til vedlikehold av vinduer. Arbeidsplassen: Høvelbenk eller annen mulighet til å sette fast vindusramma er en nødvendighet. Å drive vedlikehold på ei vindusramme som ikke sitter fast er

Detaljer

Veileder i DKS-produksjonen Spor i sand

Veileder i DKS-produksjonen Spor i sand Veileder i DKS-produksjonen Spor i sand Elevene tegner forslaget til relieffet sitt ferdig før de får besøk av DKS-produksjonen og kunstnerne. Dette kan de for eksempel gjøre i kunst og håndverkstimene.

Detaljer

Følgende produkt(er) skal benyttes: Dette kan du gjøre!

Følgende produkt(er) skal benyttes: Dette kan du gjøre! 9 Rengjør først flaten grundig. H-100 voksbeskyttelse skal ristes / røres før bruk. Påfør deretter H-100 voksbeskyttelse med llavtrykksprøyte, pensel eller rulle i 2 lag. Påfør det andre laget først når

Detaljer

Sto Norge AS I Fasade. Fasadesystem StoNordic Pussystem

Sto Norge AS I Fasade. Fasadesystem StoNordic Pussystem Sto Norge AS I Fasade Fasadesystem StoNordic Pussystem StoNordic Pussystem I Fordeler Et system for alle underlag Magasinstorget, Linköping, Sverige StoNordic Pussystem er et komplett system med velprøvde

Detaljer

Trinnvise anvisninger Ulike typer maling og lakk

Trinnvise anvisninger Ulike typer maling og lakk Trinnvise anvisninger Ulike typer maling og lakk Underlagstrøk grunnlaget Du får bedre heftevne og dekning hvis du først påfører et underlagstrøk eller grunning. Den har spesielle egenskaper som skiller

Detaljer

Vi brukte dette bur som utgangspunkt for tiler, beitski og døråpning (uten dør). Dette bur står ikke så langt fra Rauland sentrum.

Vi brukte dette bur som utgangspunkt for tiler, beitski og døråpning (uten dør). Dette bur står ikke så langt fra Rauland sentrum. 7.1. Beitski og sval - Analogi av bur på Rauland JUUL RESTAURERING Bilde 19) Bur ved Rauland. Vi brukte dette bur som utgangspunkt for tiler, beitski og døråpning (uten dør). Dette bur står ikke så langt

Detaljer

Ridehus av Semullit. Bygg på lag med naturen

Ridehus av Semullit. Bygg på lag med naturen Ridehus av Bygg på lag med naturen Ridhus med bättre Ridehus klimat och med akustik bedre klima og akustikk Kraven på ett ridhus är är många. Det ska tåla en tuff Kravene miljö, men til et också ridehus

Detaljer

Hva ønsker jeg å utrykke?

Hva ønsker jeg å utrykke? Innledning Produktet mitt er en lykt av leire. Den er formet som en blanding av et tre og en skyskraper, dette er et utrykk for hvordan Sande blir en by. Målgruppen er alle som er interesserte i utviklingen

Detaljer

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn:

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn: Kontrollskjema: Ta vare på dette dokumentet! Produktet du har kjøpt, ble produsert i henhold til høye kvalitetskrav. Produktet har blitt kontrollert nøye og deretter omhyggelig pakket. For å unngå mulige

Detaljer

Gir farge til livet ditt.

Gir farge til livet ditt. En helt ny måte å male på. Gir farge til livet ditt. Er veggene grå og triste, eller panelet bleknet? Veggmalingssystemene fra Bosch er akkurat det du trenger for å gjøre omgivelsene dine mer fargerike.

Detaljer

Konserveringsarbeidet ble utført i uke 32, 2005 av konservator Brit Heggenhougen.

Konserveringsarbeidet ble utført i uke 32, 2005 av konservator Brit Heggenhougen. nn Dato: 17.02.2006 Til: Riksantikvaren Fra: NIKU Emne: Hove kirke, konservering av veggdekor i våpenhus Oppdragsgiver: Riksantikvaren v/ Harald Ibenholt Topografisk nr: A 291 Vik i Sogn Prosjektnr. NIKU:

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR

MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR DEFAULT TEXT Aquapanel Outdoor Aquapanel Outdoor er en sementbundet plate som er vann- og fuktbestandig. Platen er spesielt utviklet som underlag for puss, fliser,

Detaljer

HALDEN KRISTIANSAND SØR-FRON hus

HALDEN KRISTIANSAND SØR-FRON hus TANUM: Det var vesentlig dyrere å bygge i stein enn i tre, men kirken hadde god økonomi. Steinbyggerne var spesialister som reiste fra sted til sted. De hadde kunnskap om stein og nødvendige ferdigheter.

Detaljer

Frogner meieri Vurdering av kulturminneverdi

Frogner meieri Vurdering av kulturminneverdi Frogner meieri Vurdering av kulturminneverdi Vedlegg til planforslaget: Detaljregulering av Frogner sentrum med omlegging av Duevegen Arkitektene Fosse og Aasen AS 13.10.2010 Sørum kommune Plan- og utbyggingsseksjonen

Detaljer

Overflater og fasader

Overflater og fasader Eidsvollsbygningen 1814-2014 Eidsvollsbygningen 1814-2014 Overflater og fasader 1 Restaurering av kjelleren Tekst: Fete typer Design: Bardus Design Foto: Trond Isaksen Februar 2014 2 Eidsvollsbygningen

Detaljer

Landstil:Landstil 13-04-10 22:45 Side 1 DEN FRANSKE LANDSTIL. -det gode liv...

Landstil:Landstil 13-04-10 22:45 Side 1 DEN FRANSKE LANDSTIL. -det gode liv... Landstil:Landstil 13-04-10 22:45 Side 1 DEN FRANSKE LANDSTIL -det gode liv... 129 Landstil:Landstil 13-04-10 22:45 Side 2 Familien Strand, som driver Norges største livsstilkonsept på nett, har funnet

Detaljer

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26)

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) barnesiden Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) Bokstavene ble litt blandet. Her kan du skrive det riktig............... så kan du fargelegge bildet. I Bibelen finnes

Detaljer

HØYKVALITETS VINDUER OG DØRER

HØYKVALITETS VINDUER OG DØRER HØYKVALITETS VINDUER OG DØRER www.stamela.no HØYKVALITETS VINDUER OG DØRER Siden starten i 1998 har Stamela AS lansert trevinduer og dører i høy kvalitet. Vi har som ma l og opprettholde den høye kvaliteten

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Monteringsanvisning - Norsk. 1 Generell informasjon. Kjære kunde, Garanti

Monteringsanvisning - Norsk. 1 Generell informasjon. Kjære kunde, Garanti Monteringsanvisning - Norsk 1 Generell informasjon Kjære kunde, det gleder oss at du valgte hagehuset vårt! Les monteringsanvisningen grundig før du går i gang med å sette sammen huset! For å unngå problemer

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø Oppmåling og tilstand Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø 1 Innhold Innledning Oppmåling 1. etasje 2. etasje 3. etasje Snitt Fasader Gammelfjøsets tilstand Kilder

Detaljer

FORMAT & FORBAND. Teglstein: TEKNIKK

FORMAT & FORBAND. Teglstein: TEKNIKK Teglstein: FORMAT & FORBAND Tekst: Murmester Øyvind Buset, Wienerberger AS Illustrasjoner: Ø.B/Wienerberger, BMC/Daas Baksteen, H.Yggeseth+O.J.Røysland/Mur-Sentret Akkurat som musikk har teglflaten noen

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1078 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1078 sida 1(2) RANABO (Svenska 2012-12-11) LEVERANSBESKRIVNING 2007-11-20 TAK Underlagspapp, råspont 17, takåsar 43 x 145, enkel vindskiva 22 x 145, takfotsbrädor 22 x 95. Taklutning ca 16 o. YTTERVÄGG Timmerprofiler

Detaljer

Stillasguide for TG og Lignende

Stillasguide for TG og Lignende Stillasguide for TG og Lignende Guide: Stillas Innhold 1: Forord... 2 2: Skaff og beregn materialer... 3 3: Materialer... 4 4: Konstruksjon... 4 4.1: Steg 1... 5 4.2: Steg 2... 5 4.3: Steg 3... 6 4.4:

Detaljer

Mål din nye Chalet. den nye boen. boen chalet og chaletino

Mål din nye Chalet. den nye boen. boen chalet og chaletino 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Mål din nye Chalet den nye boen DIMENSJONEN boen chalet og chaletino chalet design

Detaljer

pasteller Hus med lys, luft

pasteller Hus med lys, luft Hus med En herlig miks av gammeldags sjarm og industrielle detaljer preger hjemmet til familien på fire, som flyttet fra byen og ut på landet for å få enda mer boltreplass. HjemmetINTERIØR Tekst: Camilla

Detaljer

9c Sander R. Johansen. Tidsmaskinen

9c Sander R. Johansen. Tidsmaskinen Tidsmaskinen Utrolig hvordan ting kan gå seg til, eller hva? Det føles som om det kun er noen timer siden jeg satt hjemme i sofaen og åt potetgull. Om jeg aldri hadde sagt ja til å være testkanin for han

Detaljer

Siljan FURU- & Eikegulv den nye generasjonen

Siljan FURU- & Eikegulv den nye generasjonen Siljan FURU- & Eikegulv den nye generasjonen etablert 1897 2 Våre nye gulv den nye generasjonen RingAlm Tre er importør av de flotte tregulvene til Siljan i Norge. Vi tør påstå at ett tregulv fra Siljan

Detaljer

Nätgunga Netthuske/-disse

Nätgunga Netthuske/-disse Nätgunga Netthuske/-disse Conform EN71-1,2,3,8 Innehåll: Kontrollera att alla delar finns med och är oskadade. Innhold: Kontroller at alle deler er med og uten skader. A: Segel B: Böjda rör C: Rep med

Detaljer

Varmelekkasjer-termografi

Varmelekkasjer-termografi Vedlikeholdplanlegging 10 11. november 2008 Foredraget er delt inn i 2 deler; Hva vi ser etter ved byggtermografering Hvilke prioriteringer som må til i tiden som kommer, både på nybygg og i forbindelse

Detaljer

EIDSFOS HOVEDGÅRD - RESTAURERING AV HOVEDDØR RAPPORT OG ANVISNINGER Bente Bjerknes og Ragnar Kristensen, februar 2010

EIDSFOS HOVEDGÅRD - RESTAURERING AV HOVEDDØR RAPPORT OG ANVISNINGER Bente Bjerknes og Ragnar Kristensen, februar 2010 EIDSFOS HOVEDGÅRD - RESTAURERING AV HOVEDDØR RAPPORT OG ANVISNINGER Bente Bjerknes og Ragnar Kristensen, februar 2010 Revidert... Rapporten vil komplettes med flere foto. 1 TEGNING MED MARKERING AV ULIKE

Detaljer

Støpetips Legging av skifer trinn for trinn

Støpetips Legging av skifer trinn for trinn LEGGING AV SKIFER I denne brosjyren finner du en enkel trinnfor-trinn beskrivelse av hvordan du legger et skifergulv. Vårt eksempel viser omlegging av et eksisterende gulv, men prinsippet er det samme

Detaljer

Et maritimt oljeprogram

Et maritimt oljeprogram Et maritimt oljeprogram Oljeprodukter av høy kvalitet til behandling av alle typer treverk. Det er noe ekte med det som er laget i tre. Det flotteste treverket vil man gjerne vise frem og ikke gjemme det

Detaljer

Flislegging av basseng

Flislegging av basseng Flislegging av basseng Denne veiledningen tar ikke mål av seg til å gi en full opplæring i flislegging. Hvis en ikke har lagt fliser før, bør en alliere seg med en som har gjort det. Veiledningen vektlegger

Detaljer

Leca Lock. Den nye Lecablokken med not og fjær. Så enkelt og så raskt at det kan bli vanskelig å stoppe i tide.

Leca Lock. Den nye Lecablokken med not og fjær. Så enkelt og så raskt at det kan bli vanskelig å stoppe i tide. Leca Lock. Den nye Lecablokken med not og fjær. Så enkelt og så raskt at det kan bli vanskelig å stoppe i tide. Med Leca Lock går det så enkelt og så raskt at det kan bli vanskelig å stoppe i tide. Leca

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Oppgaveark Innledning Arbeidsprosess Nordisk design og designer Skisser Arbeidstegning Egenvurdering

Innholdsfortegnelse. Oppgaveark Innledning Arbeidsprosess Nordisk design og designer Skisser Arbeidstegning Egenvurdering Innholdsfortegnelse Oppgaveark Innledning Arbeidsprosess Nordisk design og designer Skisser Arbeidstegning Egenvurdering Oppgave: Bruksgjenstand i leire Du skal designe en bruksgjenstand i leire. Du kan

Detaljer

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning

Detaljer

GJØR DRØMMEN OM HJEMMET DITT SUNN OG BÆREKRAFTIG Mer plass eller ny plass? Bygg i Ytong og tenk fremover

GJØR DRØMMEN OM HJEMMET DITT SUNN OG BÆREKRAFTIG Mer plass eller ny plass? Bygg i Ytong og tenk fremover GJØR DRØMMEN OM HJEMMET DITT SUNN OG BÆREKRAFTIG Mer plass eller ny plass? Bygg i Ytong og tenk fremover De aller fleste hus er bygget i tre, og noen av disse er pusset så de til forveksling ligner steinhus.

Detaljer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1075 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1075 sida 1(2) CAMPINGSTUGA 5,0 + 7,5 m² (Svenska 202-2-0) LEVERANSBESKRIVNING 2007-08-7 TAK Underlagspapp, finsågad takpanel, takåsar 58 x 45 och 43 x 45, dubbla vindskivor. Taklutning ca 2 o. YTTERVÄGG Timmerprofil

Detaljer

Mer enn bare vindu. Design - Varme - Lys - Lyd - Trivsel - Kvalitet - Garanti - Trygghet

Mer enn bare vindu. Design - Varme - Lys - Lyd - Trivsel - Kvalitet - Garanti - Trygghet Mer enn bare vindu Design - Varme - Lys - Lyd - Trivsel - Kvalitet - Garanti - Trygghet www.mestervindu.com Økt livskvalitet Vinduene er blant husets viktigste miljø- og trivselsfaktorer. De fleste ønsker

Detaljer

BACstone Ferdige moduler som limes opp på 1-2-3.

BACstone Ferdige moduler som limes opp på 1-2-3. PANTONE 7454 PANTONE 1955 C: 50 M: 24 Y: 0 K: 10 C: 0 M: 100 Y: 60 K: 37 BACstone Ferdige moduler som limes opp på 1-2-3. BACstone Quatro steinpaneler Nå tilbyr vi ennå en serie trappemoduler. Steinpaneler

Detaljer

Sparer tid og arbeid Grunnleggende lønnsomt fra Gran Tre

Sparer tid og arbeid Grunnleggende lønnsomt fra Gran Tre Overflatebehandlet kledning Sparer tid og arbeid Grunnleggende lønnsomt fra Gran Tre Grunnleggende lønnsomt Ytterkledningen beskytter huset mot vær og vind, og er en viktig del av husets ansikt. Bruker

Detaljer

- restaureringsseminar på Aulestad 11.02.2009

- restaureringsseminar på Aulestad 11.02.2009 Utskifting og bevaring - restaureringsseminar på Aulestad 11.02.2009 Bildet viser hovedbygningen på Aulestad like før restaureringsarbeidet startet i januar 2008. Det var ikke lett å se at noe var alvorlig

Detaljer

Fjøsmalingen på Golnes et eksperiment

Fjøsmalingen på Golnes et eksperiment Fjøsmalingen på Golnes et eksperiment Helgen 13-14. juni 2009 ble det holdt dugnad på Kostamogården på Golnes. Da ble fjøset malt med tradisjonell komposittmaling som ble laget fra bunnen av. Dugnaden

Detaljer

Arbeidsrapport for Bur på Urdbø, Vinje kommune, Telemark 2010

Arbeidsrapport for Bur på Urdbø, Vinje kommune, Telemark 2010 Arbeidsrapport for Bur på Urdbø, Vinje kommune, Telemark 2010 Bilde 1) Bur før restaurering. Restaureringen ble utført av: Casper Juul Berthelsen med hjelp fra Jurij Osipov, Hans Marumsrud, Tore Krossli

Detaljer

FDV Kappa fra DinBox

FDV Kappa fra DinBox FDV Kappa fra DinBox Funksjon og kvalitet, også for øyet. Det kan vi garantere! Gratulerer med valget av kappromsinnredning. Kapprumsinnredningen er noe av det første man ser når man kommer inn i et rom

Detaljer

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no Monteringsanvisning Jackon våtrom V Å T R 0 M Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging 08-2007 erstatter 02-2007 Jackon våtrom Produktbeskrivelse Jackon våtromsplate består av: Platene leveres i tykkelse

Detaljer

Rapport - Grønland. Bygningsteknisk Dendrokronologisk arbeid. Helge Paulsen

Rapport - Grønland. Bygningsteknisk Dendrokronologisk arbeid. Helge Paulsen Rapport - Grønland Bygningsteknisk Dendrokronologisk arbeid Helge Paulsen Nationalmuseet Forskning og Formidling Danmarks Oldtid Naturvidenskab Dendrokronologi NNU Rapport 35-2011 Regionalavdeling - Fylkeskonservatoren

Detaljer

Byggeinstruks tradisjonell lavvo fra Bison Telt

Byggeinstruks tradisjonell lavvo fra Bison Telt Byggeinstruks tradisjonell lavvo fra Bison Telt Gratulerer med din nye tradisjonelle lavvo i fra Bisontelt. Oppsett av denne lavvoen er en trivelig jobb for 2-5 personer. Utstyr som må til for å bygge

Detaljer

Hjelp med GULV oppbygging, fallbygging, sparkling og avretting BRUKSANVISNING

Hjelp med GULV oppbygging, fallbygging, sparkling og avretting BRUKSANVISNING Hjelp med GULV oppbygging, fallbygging, sparkling og avretting BRUKSANVISNING For- og etterarbeid 1. Rengjøring av alle gulv 2. Priming av alle gulv Grovrengjør og støvsug overflaten nøye. Påse at det

Detaljer

Megaloc. Megaloc viser seg alltid fra sin beste side BENDERS MARK

Megaloc. Megaloc viser seg alltid fra sin beste side BENDERS MARK viser seg alltid fra sin beste side En frittstående tosidig mur som alltid viser seg fra sin beste side. Takket være en unik konstruksjon som låser blokkene i hverandre, bygger du enkelt en stabil mur.

Detaljer

Medlemmer som ikke ønsker å være krigere skal ha utstyr etter nivå Småbonde (Ikke kriger).

Medlemmer som ikke ønsker å være krigere skal ha utstyr etter nivå Småbonde (Ikke kriger). Utstyrskrav for Borrefylkingen Utstyret til Borrefylkingens medlemmer skal være basert på det som er sannsynlig at norske vikinger fra området rundt Viken ville gått med i perioden 850-1050. Moderne materialer

Detaljer

FORSKJELLIGE TYPER TAU

FORSKJELLIGE TYPER TAU FORSKJELLIGE TYPER TAU Forskjellige typer tau Vi bruker tau hele tiden; når vi skal fortøye båten, når vi skal taue en bil, når vi knyter lissene på skoene våre, og ikke minst når vi er på leir. Men hva

Detaljer

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning GLASS FW NO SE Monteringsanvisning Monteringsanvisning Prod.nr: AG-00012-110/ AG-00012-210 Sintef nr: NBL 120-0240 Norsk design nr: 082714 Sist oppdatert: 28.11.2012 NO Nordpeis GLASS FW Nordpeis GLASS

Detaljer

Velkommen til Vikingskipshuset!

Velkommen til Vikingskipshuset! Velkommen til Vikingskipshuset! Her kan du se de tre best bevarte vikingskipene i hele verden; Osebergskipet, Gokstadskipet og Tuneskipet. Disse skipene ble først brukt som seilskip, så ble de brukt som

Detaljer

Vennlligst behold for fremtidig rengjøring. Vedlikehold og garanti

Vennlligst behold for fremtidig rengjøring. Vedlikehold og garanti Vennlligst behold for fremtidig rengjøring og garanti Vennligst følg anvisningene for vedlikehold for å sikre at møblene dine holder seg lenge. En normal forandring av utseende på tekstiler, hud og tre

Detaljer

Bærende laminert søyle i tre

Bærende laminert søyle i tre Bærende laminert søyle i tre Kloppen-søylene er en limtrekonstruksjon i gran av god kvalitet. Dette gir god stabilitet og bæreevne. De blir mest brukt utvendig i forbindelse med inngangsparti og veranda,

Detaljer

FORSLAG TIL AKTIVITETER

FORSLAG TIL AKTIVITETER FORSLAG TIL AKTIVITETER Når vi samler inn materiale, dvs. planter og dyr, fra ferskvann må vi oppbevare dem i det vannet vi henter dem fra, for eksempel i bøtter eller plastbakker. Skal etterarbeidet gjøres

Detaljer

Oksen Apis var det helligste dyret. Han var svart med en firkantet hvit flekk i pannen. Egypterne feiret fødselsdagen

Oksen Apis var det helligste dyret. Han var svart med en firkantet hvit flekk i pannen. Egypterne feiret fødselsdagen Oksen Apis var det helligste dyret. Han var svart med en firkantet hvit flekk i pannen. Egypterne feiret fødselsdagen hans. Osiris var herskeren over dødsriket. Anubis med sjakalhode var balsameringens

Detaljer

Teak Special brukes også for å holde terrasse- og havemøbler pene.

Teak Special brukes også for å holde terrasse- og havemøbler pene. Boracol Teak Special Unngå sopp og sorte prikker på teakdekket Fjerner effektivt sopp, mugg, grønnalger, jordslag og sorte prikker på teak. For rengjøring, beskyttelse se og vedlikehold av teakdekk, teakmøbler

Detaljer

Dreid treverk. Søyler Spiler Balustre Takåser

Dreid treverk. Søyler Spiler Balustre Takåser Dreid treverk Søyler Spiler Balustre Takåser Inngangsparti - Rekkverk Art. nr. 0418, 0705 Art. nr. 0424 Vi produserer søyler tilpasset ditt hus. Søylene er med på å skape det inntrykk og stil du vil gi

Detaljer

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer leseser ie Bokmål Julius Cæsar Norsk for barnetrinnet slaget Ved alesia Den mest berømte av Cæsars motstandere i gallerkrigen var gallerhøvdingen Vercingetorix.

Detaljer

Teaktona. Teaktona. Leggeanvisning for Teaktona heltre parkettgulv. Generelt. Viktige forutsetninger før legging av massivt tregulv

Teaktona. Teaktona. Leggeanvisning for Teaktona heltre parkettgulv. Generelt. Viktige forutsetninger før legging av massivt tregulv Leggeanvisning for heltre parkettgulv Generelt For best mulig resultat, bør leggeanvisningen studeres før arbeidet begynner og instruksene følges nøye. Det er to hovedmetoder et gulv kan legges på. Flytende

Detaljer

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring.

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring. Vurdering av Hedalen mølle I Sør Aurdal Tilstand og forslag til utbedring. Rapporten er utarbeida av bygningsvernrådgjevar ved Valdresmusea Odd Arne Rudi 1 Bakgrunn Det er stiftinga Bautahaugen Samlingar

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOLIE

MONTERINGSANVISNING FOLIE MONTERINGSANVISNING FOLIE Rengjøring Alle overflater skal betraktes som skitne og skal avfettes med løsningsmiddel før montering av folie. Anbefalt fremgangsmåte; 1. Ta godt med rensevæske på en klut og

Detaljer

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger N O R D S K R E N T E N B O R E T T S L A G R A P P O R T VA R M E TA P I R E K K E H U S S T Y R E T N O R D S K R E N T E N S TÅ L E T O L L E F S E N 1. Grunnlag for rapporten 2. Gjennomgang av boligene

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 15

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 15 Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 15 ØVRE STORWARTZ Kommune: 1640/Røros Gnr/bnr: 141/6 141/6, 141/7 AskeladdenID: 213038 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

SKARPNES TAKTEGL RG10

SKARPNES TAKTEGL RG10 SKARPNES TAKTEGL RG10 Vakre tak - år etter år 2 Hva gjør et hus vakkert? Du er på jakt etter den perfekte helheten. Alt du fyller huset med skal harmonere. Alle brikkene må passe sammen i det store puslespillet.

Detaljer

INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER

INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER lundbergs.com Ø3, Ø4 mm Tejp teip, ca. 30 mm bred Ph 2 1x RHP304 (1x) RHP422 (1x) RHP421 (1x) RHP302 (2x) 3,5x28 (8x) RHP411 (1x) RHA655 (2x) RHP581 (1x) RHP332 (2x) RHP582

Detaljer

Fagområder: Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, bevegelse og helse, Etikk, religion og filosofi, Antall, rom og form. Turer I månedens dikt for

Fagområder: Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, bevegelse og helse, Etikk, religion og filosofi, Antall, rom og form. Turer I månedens dikt for Hei alle sammen I oktober har vi jobbet mye med ulike formingsaktiviteter. Vi har holdt på med gips til å lage en liten forskerhule til å ha på avdelingen, vi har laget drager når den blåste som verst

Detaljer

SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS

SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS QUALITY IN WOOD SINCE 1857 TRADISJON INNOVASJON DESIGN 1 2 3 Tre er det mest miljøvennlige, vakre og mest fleksible gulvmaterialet som finnes. Det er derfor vi kun arbeider

Detaljer

Cecilia Gaathe Leo Bast Une Flaker Egon Perlen pensjonat

Cecilia Gaathe Leo Bast Une Flaker Egon Perlen pensjonat Cecilia Gaathe bor på Perlen pensjonat sammen med faren sin, Alan W. Gaathe, som eier og driver stedet. Moren Iselin Gaathe druknet på mystisk vis i Skutebukta forrige sommer. Leo Bast har nettopp flyttet

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

Velkommen til. Dette heftet tilhører:

Velkommen til. Dette heftet tilhører: Velkommen til Dette heftet tilhører: 1. samling: Hva er Bibelen? Skapelsen. Babels tårn Ukas forskeroppgave På denne samlingen har vi snakket om Bibelen. Det er ei gammel bok som har betydd mye for mange.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Monteringsanvisning murgrill art.nr 11736 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Installasjon. Knauf utvendig vegg med AQUAPANEL Technology Inside. Be certain, choose AQUAPANEL

Installasjon. Knauf utvendig vegg med AQUAPANEL Technology Inside. Be certain, choose AQUAPANEL Installasjon Knauf utvendig vegg med AQUAPANEL Technology Inside Be certain, choose AQUAPANEL AQUAPANEL SEMENTBASERT PLATE OUTDOOR DEN VÆRBESTANDIGE OG IKKE-BRENNBARE SEMENTBASERTE PLATEN FOR UTVENDIG

Detaljer

Bærende laminert søyle i tre

Bærende laminert søyle i tre For hus og hytte Bærende laminert søyle i tre Kloppen-søylene er en limtrekonstruksjon i gran av god kvalitet. Dette gir god stabilitet og bæreevne. De blir mest brukt utvendig i forbindelse med inngangsparti

Detaljer

Sivilarkitekt Lars Grimsby Alvøveien 155 5179 Godvik

Sivilarkitekt Lars Grimsby Alvøveien 155 5179 Godvik Til: TKG 46 A/S Torolv Kveldulvsonsgate 49 8800 Sanclnessjøen Dato: 15.01.2012 Vurderin av Håreks ate 7 i Sandness -øen som antikvarisk b nin På oppdrag fra TKG 46 A/S er undertegnede bedt om å vurdere

Detaljer

Norsk-Svensk ordlista

Norsk-Svensk ordlista Norsk-Svensk ordlista STRIKKET/STICKAT A Alle Alt Annen hver Antall Antall omganger Antall p Antal p i høyden Arbeidet Attersting Avslutt B Bak Bakstykke Bare Begynn/Begynnelse Belegg Beskrevet Blonde

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

Operal Multiboard Fasade- og kledningsplate

Operal Multiboard Fasade- og kledningsplate Januar 2010 2.136 NO Operal Multiboard Fasade- og kledningsplate Fasadekledning Utstikk Brystninger Gavl Operal er en fibersementplate til alle typer fasadekledning Rask montering Klassiske farger Sterk

Detaljer

2:200 Mai 06 Erstatter Juni - 04. Isola Selvbygger. For tak og terrasser. Sterk, sikker - lett å jobbe med. Tørre og sunne hus

2:200 Mai 06 Erstatter Juni - 04. Isola Selvbygger. For tak og terrasser. Sterk, sikker - lett å jobbe med. Tørre og sunne hus Isola Selvbygger For tak og terrasser 2:200 Mai 06 Erstatter Juni - 04 Sterk, sikker - lett å jobbe med Tørre og sunne hus Endelig kan taktekking gjøres enkelt Med Isola Selvbygger kan du trygt gjøre jobben

Detaljer

Sinelebadai Oinooni. Sinelebads fall (C) Torbjørn Lien. Kopiering ikke tillatt uten etter avtale.

Sinelebadai Oinooni. Sinelebads fall (C) Torbjørn Lien. Kopiering ikke tillatt uten etter avtale. Sinelebadai Oinooni Sinelebads fall (C) Torbjørn Lien. Kopiering ikke tillatt uten etter avtale. Kong Caieno regjerte Stjernenes by i en tid da rykter om krig og store folk på vandring kom fra fjellene

Detaljer

Bosetting og Integrering. I Nesna Kommune 2004-2014

Bosetting og Integrering. I Nesna Kommune 2004-2014 Bosetting og Integrering I Nesna Kommune 2004-2014 Bakteppe Nesna kommune negativ folketallsutvikling 2003-4 mistet kommunen mange innbyggere Kommuneøkonomien lider og kommunen må forsterke den negative

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

Nytt fra Byggforskserien

Nytt fra Byggforskserien Norsk murdag 2013 Nytt fra Byggforskserien Tore Kvande 1 Dagens tema Klikk og finn Egen inngang til passivhusrelevante anvisninger Nye anvisninger siden sist 2 Byggdetaljer 523.242 Murte yttervegger av

Detaljer

Stenkjellerene på Bryggen i Bergen

Stenkjellerene på Bryggen i Bergen NIKU Oppdragsrapport nr 193/2009 Stenkjellerene på Bryggen i Bergen Enkel tilstandsvurdering og forslag til utbedringer Ellen Hole Bygning VI-VII g, vestvegg. 2 Stenkjellere, Bryggen INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark

Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Vestviken Kollektivtrafikk Tønsberg, 27.01.12 Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Spørsmål DVT8 Fråga angående "Konkurransebetingelser

Detaljer