Enebolig med garasje Dalevegen 87, 4540 Åseral

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Enebolig med garasje Dalevegen 87, 4540 Åseral"

Transkript

1 Enebolig med garasje Dalevegen 87, 4540 Åseral Tomteareal: Eiet tomt 952 m2 Boligareal: Bruttoareal (BTA): 205 m2 Bruksareal (BRA): 190 m2 Primærareal (PMA): 102 m2 PRISANTYDNING: OMK Kontaktinformasjon: Selger: Dag Y. Åsland, tlf , epost:

2 Informasjon om boligen: 1. etasje: Stue, kjøkken, tre soverom, toalett med dusj og gang/korridor. Alt i opprinnelig bygg fra I tilbygg fra 1967 er det garasje og vedbod på Kjeller: Planskisse 1. etasje: bakkeplan og et eget soverom over garasjen. Tre store kjellerrom som er brukt som vaskerom og lagerrom. I tillegg er det to små boder. Planskisse kjeller og garasje på bakkeplan:

3 Byggemåte: Bygning oppført i 1962 og tilbygg garasje i Det er brukt trekonstruksjoner, murblokker og støpt gulv i kjeller. Garasje er bygget sammenhenegnde med bolig. Bygningen er bygget etter datidens krav og forskrifter som nødvendigvis ikke stemmer med dagens forskrifter. Det vises forøvrig til vedlagte boligsalgsrapport datert utført av. Boligsalgsrapport og selgers egenerklæring må leses i sin helhet før inngivelse av bud. Beliggenhet: Kyrkjebygda i Åseral kommune. Kort veg til butikk, skole, barnehage, idrettshall, svømmehall og bensinstasjon. Diverse: Reguleringsplan for Grokleiv 1 er vedtatt Eiendommen er regulert til bolig. Erverv av tomten er konsesjonsfri. Fyring/Oppvarming: Vedovner i stue og kjøkken. Varmepumpe luft til luft er installert i stue. Elektrisk oppvarming av øvrige rom. Energimerking: Energimerke G og oppvarmingskarakter GUL. Energimerket viser bygningens energistandard og beregnes uavhengig av hvordan de som bor der bruker boligen. Standarden er satt sammen av en energikarakter (bokstav) og en oppvarmingskarakter (farge). Gjennomsnittet i Norge er E Prisdetaljer Prisantydning: kr Verditakst: kr Forsikringssum fullverdi: kr Ligningsverdi: Kr Kommunale avgifter: Abonnement vann og kloakk, feiing og renovasjon kr I tillegg betales kr 22,59 i forbruksavgift pr m3 vann og kr 21,53 pr m3 kloakk Omkostninger: 2,5 % dokumentavgift kr Tinglysingsgebyr skjøte kr Tinglysingsgebyr pantedokument kr Attestgebyr kr Totale omkostninger kr

4 Totalt kr Regnestykket forutsetter at det tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning. Overtakelse: Etter avtale. Solgt 'som den er' Eiendommen selges i den forfatning den er under visning, salget følger avhendingslovens 3-9: "Enda eigedomen er "selt som han er", eller med liknande atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøperen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesum og tilhøva ellers". Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn de regler som er ufravikelige i forbrukerforhold, jfr. avhendingslovens 3-9, jfr. 1-2 (2). På bakgrunn av dette oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæring fra selger, samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Salgsprosess: Eiendomsmegler1 ved eiendomsmegler Daniel Hellenes står for oppgjør og dokumenthåndtering etter at kjøpekontrakt er signert av selger og kjøper. Spørsmål om eiendommen eller forespørsel om visning rettes til Dag Y. Åsland.

5 OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Enebolig med garasje Dalevegen 87 Gnr. 4 Bnr. 46 SERTIFISERT TAKSTMANN Takstmann og byggmester tlf Oppdrag Bef.dato

6 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS AVGRENSNINGER Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Boligsalgsrapporten er godkjent av Norges Takseringsforbund (NTF) og NITO Takst og kan kun utføres av takstmenn godkjent av et av disse forbundene. Boligsalgsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter. Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var korrekt. Eier/formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk. Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler. TAKSTRAPPORTEN Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av Norges Takseringsforbund og er utført i henhold til NTFs regler. Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning. OM TAKSERINGSFORETAK Takseringsforetakene som er autorisert av NTF har profesjonelle fagfolk som blant annet utarbeider Boligsalgsrapporter. Foretakets autorisasjoner tilsvarer de sertifikater som takstmennene i foretaket holder. OM TAKSTMENN Takstmenn i NTF er sertifisert av forbundet. Når en takstmann er sertifisert vil takstmannen ha rett til å benytte NTFs sertifiseringsmerke på alle sine rapporter. Dette markerer at han er i besittelse av de nødvendige faglige kvalifikasjoner for denne type oppdrag. I tillegg forventes det at den sertifiserte takstmannen skal etterleve de etiske regler og det generelle regelverket for sin organisasjon og ellers utøve normalt godt takstmannsskjønn. KLAGEORDNING Det er opprettet en egen klagenemnd for Boligsalgsrapporten med tilhørende tilleggsmoduler. Klageorganet er sammensatt av en nøytral formann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre. Alle forbrukerklager i forbindelse med Boligsalgsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til dette klageorganet. Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles tilleggsundersøkelser. RAPPORTENS STRUKTUR Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig, utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 av 1995 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler). Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også i tråd med NS3424 på følgende måte: - Tilstandsgrad 0, TG0: Ingen symptomer - Tilstandsgrad 1, TG1: Svake symptomer - Tilstandsgrad 2, TG2: Middels kraftige symptomer - Tilstandsgrad 3, TG3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) TG0 angis ikke i rapporten, dvs. tilstandsgrad angis ikke dersom det ikke registreres synlige symptomer eller tilstandssvekkelser. BEFARINGEN NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste nivå. I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger: - Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f. eks. riving) - Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det. - Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert. - Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. Anlegg, osv. 2 av 13

7 - Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen. - Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt. - Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet. - Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert. Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten. LEVETIDSBETRAKTNINGER Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, SINTEF Byggforsk, Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og i et ca. intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. Levetidsbetraktningen er generell og angir den tiden det gjennomsnittlig tar før man kan forvente at bygningsdelen ikke lenger tilfredsstiller gitte minimumskrav. TILLEGGSUNDERSØKELSER - Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet. - Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier. Det anbefales alltid å konsultere en El. Takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig. ANDRE UTTRYKK OG DEFINISJONER - Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå. - Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, bl.a vurdert ut fra alder og normal bruk. - Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået. - Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand. - Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk forventet levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger og det materiale som objektet består av. - Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt. - Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået. Se "Tilstandsgrader" under punktet om Rapportens struktur. - Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår. - Fuktindikatorutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. EGNE FORUTSETNINGER Grunnboksblad er ikke kontrollert. Det er ikke gjennomført fuktmålinger utover bruk av overflatesøk med fuktindikator på våtrom og innsiden kjeller yttervegger under terreng. Kostnader for vedlikehold, utbedringer, tiltak og utskiftning bygningsdeler er ikke vurdert av takstmann. Rapportsammendrag Sammenfattet annen beskrivelse Bolig beliggende ca 1 km sør for sentrum i Åseral kommune. Offentlig tilbud, skole og butikk i sentrum Åseral. Skrånet terreng bak bygning. Tomt opparbeidet med plener og busker primært i plan bygningens sør og vestside. Hovedvei grenser mot tomten. Solrik tomt. Bolig i etablert boligområde. Bolig med forholdvis standard fra byggetidene, bad/wc fra slutten av 80 tallet. 3 av 13

8 Bygning oppført av trekonstruksjoner, murblokker og støpt gulv i kjeller. Garasje er bygget sammenhenegnde med bolig. Soverom og gang over garasjen er BRA arealer medtatt i arealer 1 etg bolig. Tomteareal, grenser og evnt nedgravde tanker er ikke oppmålt eller kontrollert av takstmann. Boligen er innredet med møbler og inventar på befaringsdato. Ved et eventuelt salg av eiendommen er det viktig å gi kjøper informasjon om bygningen er bygget etter datidens krav og forskrifter som nødvendigvis ikke stemmer med dagens forskrifter. Det gjøres oppmerksom på alle bygningselementer har tilmålt levetid. Ved vurdering av de ulike elementer er alder, sammen med slitasje og utførelse en avgjørende faktor for å sette tilstandsgrad. Det er viktig å se tilstandsgrad i sammenheng med alder og de levetider som er oppgitt. Dokumenter i kommunens byggesaksarkiv er ikke kontrollert. Konklusjon tilstand Bolig med byggeår fra 1962, tilbygg garasje fra år År 2010 hvor det ble byttet taktekking, pipehatt, takrenner og vinduer 1 etg, disse deler fremstår i god stand. Forøvrig fremstår bygningen med behov for vedlikehold og utskiftninger. Kjøkkeninnredning fra byggetiden og bad fra slutten av 80 tallet med vanlig alderslitasje. Sprekker på mur yttervegger i kjeller, sprekker på yttervegger er ofte et tegn på bevegelse i grunn. Målt forhøyet fukt nedre del innsiden kjeller yttervegger og på kjellergulvet. VVS rør og El-opplegg generelt fra byggetiden, mye av forventet levetid er oppnådd. Sprekker på betong til garasjen, sprekker og sig utvendige murtrapper. Alderslitasje på kledning 1 etg og kjellervinduer fra byggetiden. Sprekker og slitasje på asfaltert terreng i kjørebane til garasjen. Rapporten må leses i sin helhet Spørsmål ang Boligsalgsrapporten kan rettes på dagtid virkedager til takstmann på tlf Markeds- og låneverdi Tilleggsdel til boligsalgsrapporten Sentrumsnær enebolig i Åseral. Solrik tomt. Taktekking, vinduer 1 etg og balkongdør er byttet år Øvrige bygningsdeler med generelt behov for vedlikehold og utskiftninger. Markedsverdi (normal salgsverdi): Kr Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi): Kr Takstmann/byggmester 4 av 13

9 Befarings- og eiendomsopplysninger Rekvirent Rekvirert av: Bodil Ågot v/dag Yngvar Åsland Tlf.: Besiktigelse, tilstede Dato: Takstmann Tlf.: - Dag Yngvar Åsland Dokumentkontroll Dokumenter fremvist: Andre dok./kilder: EDR Eiers egenerklæring Datert Rekvirent Kommentar til egenerklæring Takstmannens kommentar til egenerklæringen: Eiendomsdata Matrikkeldata: Gnr. 4 Bnr. 46 Hjemmelshaver: Tomt: Adkomst: Vann: Avløp: Egenerklæring er gjennomlest. Det er takstmanns egne vurderinger på befaringsdato som er lagt til grunn for rapporten. Bodil Ågot v/dag Yngvar Åsland Eiet tomt. Areal 952 m² I følge rekvirent Offentlig Offentlig Offentlig Offentl. avg. pr. år: Kr Forsikringsforhold Forsikringsselskap: IF. Avtalenummer: Forsikringstype: Fullverdi bolig Forsikringssum: Kr Premiebeløp: Kr Ligningstakst Ligningstakst: Kr År av 13

10 Bygninger på eiendommen Eiet bolig Byggeår: Garasje Byggeår: Opplysninger fra selskapet Eiendomsverdi I følge Rekvirent Arealer AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden Takstbransjens retningslinjer for arealmåling Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2012 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger utgis av Verdi NTFS og er også tilgjengelig på og De viktigste presiseringene er: - Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. - Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. - Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM) Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i hver av de to kategoriene. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. Eiet bolig - arealer Etasje Bruttoareal Bruksareal BRA m² Anvendelse BTA m² Totalt Primær Sekundær P-rom S-rom Kjeller Trapperom, gang, kjellerom 1 og 2, annet rom m/sluk, bod 1 og 2 1. etasje Vindfang, gang, stue, kjøkken, soverom 1, 2, 3 og 4., bad/wc, kotter Skaper/kotter i sov er medtatt i arealer P-rom. Rom over garasje er medtatt i arealer for 1 etg. Skråhimling i sov over garasje. Sum bygning av 13

11 Eiet bolig - romfordeling Etasje Primærrom Sekundærrom Kjeller Trapperom, gang, kjellerom 1 og 2, annet rom m/sluk, bod 1 og 2 1. etasje Vindfang, gang, stue, kjøkken, soverom 1, 2, 3 og 4., bad/wc Kotter Garasje - arealer Etasje Bruttoareal Bruksareal BRA m² Anvendelse BTA m² Totalt Primær Sekundær P-rom S-rom 1. etasje Garasje, bod Bod er medtatt i arealmåling garasjen. Garasje har lavere takhøyde enn standard. Sum bygning Garasje - romfordeling Etasje Primærrom Sekundærrom 1. etasje Garasje, bod Beskrivelser - Eiet bolig Grunn og fundamenter Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser er ikke foretatt. Grunn og fundamenter, generelt Gulv på grunn Grunn av antatt sand/morenemasse under bygning. Det er tegn på det har vært bevegelser i grunnen. Sprekker på yttervegger kjeller og utvendige murtrapper indikerer tidligere sig i grunn. Nærmere grunnforhold er ikke vurdert siden det krever stor arbeidsinnsats og oppgraving. Støpt gulvplate mot grunn i kjeller. Ingen større sprekker registert. Det er funnet forhøyet fuktverdier, munkelus og borebiller på gulvplaten, fukt på gulvplaten skyldes mest sannsynlig fuktvanding i grunn. Tregulver i kjeller anbefales ikke. Støpt gulv mot grunn fra denne byggeperiode har normalt ingen isolering og ingen fuktsperre under gulvplaten. TG 1 til TG 2 på gulvplaten. Spor etter mus i kjeller. TG: 1 Gulv på grunn Normal tid for reparasjon støpt gulv mot grunn er ca år. Tregulv i ene kjellerom, antatt på tilfarere. Målt forhøyet fuktverdier på gulvet, fare for skjulte fuktskader under gulvbord. Overflate har sår. Normal tid før utskifting av tilfarergolv på betong er år. 7 av 13

12 Drenering Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. Observasjonene er visuelle. Drenering Naturlig drenering fra byggetiden, fall terreng og taknedløper. Yttervegger under terreng har antatt påsmurt asfalt tjærepapp fra byggetiden. Innvendig i kjeller er registrert fukt i yttervegger og på gulv kjeller, fukt antas komme fra fuktgjennomslag langs yttervegger og fukt under grunn. Fuktsikring yttervegger er påregnelig å tro er punktert pga sprekker kjellermur. Feil fall terreng baksiden av bygning. Det skal alltid være fall på terrengflater fra bygning slik overvann renner bort av seg selv. Manglende fall gir ekstra slitasje på konstruksjonsdeler under terreng. Normal tid før utskifting av drenssystem med drensledninger er år. Normal tid før vedlikehold av drenssystem med drensledninger er 1-5 år. Veggkonstruksjon og utvendige fasader Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldige valgte stikktakninger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkenivå. Yttervegger Kjeller yttervegger av murblokker som generelt er pusset. Flere sprekker på yttervegger og v/trapp ned til kjeller, utbedringer må påregnes. Sprekker skyldes mest sannsynlig sig i grunn, sprekker er uheldig og svekker konstruksjonen. Ventiler på grunnmur må utbedres, dette for å sjekke ventiler står åpne for å sikre god luftsirkulasjon, netting inntakt for å hindre skadedyr komme inn. Innvendig tapet rett på yttervegger ene kjellerom anbefales ikke, sprekker og forhøyet fukt på tapet. Yttervegger Murpuss har i følge NBI vedlikeholdsintervaller fra 10 til 40 år Normal tid før reparasjon av lettklinker, porebetong er år. Konstruksjoner av tre over kjeller. Utvendig kledd med liggende kledning fra byggetiden. Ingen synlige tegn til svikt eller skader i konstruksjoner. Mest slitasje på kledning gavl stuesiden, kledning mot bilvei, nedre del hjørnebord og bunn nær ytterdør. Utskiftninger kledning bør påregnes. Trekonstruksjoner fra denne perioden uten lufting mellom kledning og reisverk har erfaringsmessig ofte skjult fuktskade på bunnsviller og i reisverk. Levetid kledning: Normal levetid ved jevnlig vedlikehold er 30 til 60 år Normal tid før reparasjon av bindingsverk av tre er år. Vinduer og dører Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakninger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte åpneog lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet. Vinduer 1 etg har malte trevinduer med energiglass fra år av 13

13 Vinduer i god stand. TG: 1 Vinduer Normal tid før utskifting av trevindu er år. Kjellervinduer og 1 stk mønevindu kryploft, vinduer fra byggetiden med enkle glass. Vinduer er utslitte og bør påregnes byttes. Ytterdører og porter Ytterdør fra byggetiden, balkongdør fra år Ytterdører og porter Innadslående ytterdør har fuktslitasje i bunn, balkongdør har behov for justering og ikke tilfredsstillende utvendig beslag mot terskel. Normal tid før utskifting av tredører og aluminiumsdører er år. Boddør og garasjeport, fra byggetiden. TG: 1 Alderslitasje på dør og port, forventet levetid er oppnådd. Takkonstruksjon Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger foretas. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende. Takkonstruksjoner Saltakskonstruksjoner med lufting i gesims og møne, undertak av takbord. Takkonstruksjoner er inspisert fra kryploft innvendig over 1 etg og taktekking er inspisert fra bakkenivå utvendig. Det er ingen synlige tegn til svikt eller skader i konstruksjoner, eldre fuktmerker nær pipen. Spor etter mus på kryploft, defekt netting på møneventiler. Sort plastrør er ikke tilfredsstillende ført opp over tak med takhatt. Vindski/vannbord i god stand, skade på et vannbord baksiden i overgang mot garasjen. Normal levetid utvendige vannbord/vindski av tre er 15 til 30 år. TG: 1 Taktekking Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer. Taktekning og membraner Bolig og garasje er taket tekket med betongtakstein fra år Takstein i god stand. Over store stuevinduer har takstein bøyninger/glidd ut mot renne, dette kan være et tegn på nederste taksteinsrad er plassert for nær rennen med for mye utstikk i bunn av takstein, anbefales utbedres. Normal tid før utskifting av betongtakstein er år. Normal tid før omlegging av betongtakstein er år. TG: 1 Renner, nedløp og beslag Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust m.m. Utvendige beslag Bolig og garasje har takrenne/nedløp av stål, helbeslåtte pipehatt. Fra år av 13

14 Nedbøyning på takrenne over store stuevindu, forøvrig god stand utvendige beslag. Rust og slitasje på topp nedløp baksiden garasje. Normal levetid pipe/lyrehatt av stål er 20 til 40 år. Normal tid før utskifting av takrenner/nedløp i sink eller plastbelagt stål er år. TG: 1 Terrasse, balkonger, trapper ol. Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk kontrolleres. Trapper og ramper Balkonger, terrasser ol. Innvendig tretrapp fra byggetiden. Mangler håndlist mot vegg, minst slitasje på trapp opp til soverom. Slitasje i trinn ned til bod og kjeller. Utvendig murtrapper ut fra stue og til inngangsdør. TG: 1 Betong er slitt, har sprekker og sig. TG: 3 Piper og ildsteder Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes avstand til brennbart materiale. Piper, plassbygde ildsteder m.v. Etasjeskillere Teglpipe og ildsteder, nyere Jøtul vedovn i stuen. Fra byggetiden vedovn kjøkken og kjeller. Det ble ikke oppdaget synlige sprekker i de utvendige deler av pipa som ble kontrollert. Avvik på gulver under dørluke til ovner, ubrennbar gulvplate dekker ikke ut 30 cm horisontal avstand fra dørluken. Ovn i stuen er trelist over røkrør nærmere røkrør enn krav. Generelt anbefales nye rentbrennende vedovner. Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative avvik. Frittbærende dekker Bad Etasjeskille av tre mellom 1 etg til kjeller. Ingen tegn til svikt eller skader i konstruksjoner, normale aldersujevnheter og planavvik er registrert enkelte steder på gulvoverflater. Soverom over garasjen fjører gulvet, dette er et tegn på for svak dimensjonering gulvbjelke. TG 2 gulv soverom. Normal tid før reparasjon av etasjeskiller med bjelkelag av heltre eller I-bjelker er år. Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. TG: 1 TG: 1 10 av 13

15 1. etasje - Bad/wc Overflater på innvendige vegger Utstyr for sanitærinstallasjoner Overflater og utstyr fra slutten av 1980 tallet. Belegg på gulvet og våtromsplater på vegger, gulvsluk plassert under servant. Ok fall på gulvet mot sluken. Små ujevnheter under gulvbelegg og belegg ikke tilfredsstillende sveiset ned over sluk. Målt forhøyet fuktverdier på gulvet nær sluken. TG 2 settes pga alder overflater. Rommet er fornuftig innredet med dusjkabinett. Rommet er ventilert med ventil i vegg og luftemulighet vindu, mangler spalte i dør for å trekke inn luft i rommet. Normal tid før utskifting av våtrom, vinylbelegg er år. Normal tid før utskifting av våtrom, baderomspanel er år. Wc, dusjkabinett og servant. Normal alderslitasje utstyr. Vaskerom Normal levetid wc og servant er 15 til 35 år, normal levetid dusjkabinett er 10 til 20 år Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under vaskerom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet. Ventilasjon på rommet kommenteres. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. Kjeller - Annet rom m/sluk Overflater på innvendige vegger Kjøkken Murte ubehandlet overflater gulv og vegger nær VVB i kjeller. Målt forhøyet fukt på gulv og nedre del yttervegger. Ok fall på gulvet mot sluken. Rommet er svakt oppvarmet. Normal tid før maling av mur/betong, malt er år. Visuell observasjoner spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessige utsatte områder som for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. 1. etasje - Kjøkken Kjøkkeninnredning Innvendige overflater Enkel innredning fra byggetiden, stål plate ved vask, nyere vannbatteri. Vanlig alderslitasje innredning, tg 1 til tg 2 settes på innredning. Lavere høyde enn standard på benk, mangler vifte over komfyr. Ingen unormal fukt funnet. Her medtas kun de rom som ikke er beskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom på at det er bare de rom som har vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert. Overflater på innvendige vegger Gulv, vegger og tak, P-rom 1 etg. Overflater generelt fra byggetiden, furugulver i flere rom, gulvbelegg på kjøkken. TG: 1 11 av 13

16 Vedlikehold og utskiftninger bør påregnes på overflater. Nevnes sprekker i takstrie stue og soverom over garasjen. Tregulv har normalt vedlikeholdsintervaller fra 6 til 10 år. Normal levetid for vinyl gulvbelegg er 15 til 35 år. Normal levetid teppebelegg nålefilt er 8 til 17 år. Normal tid før maling av trevindu, malt er 6-12 år. Normal tid før maling av plater, malt er 8-16 år. Normal tid før maling av papirtapet, malt er 8-16 år. Normal tid før maling av trepanel, malt er 8-16 år. VVS (ventilasjon, varme og sanitær) Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenselstank. Vurderingene gjelder kun alder og materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre godkjente dokumenter. Ledningsnett for sanitærinstallasjoner Elektrisk anlegg Røropplegget og VVB, de deler som lot seg inspisere innvendig. Vannrør av kobber og avløpsrør av støpejern fra byggetiden, støpejernsluk på bad. I kjeller under wc er det nyere plastrør. VVB antatt fra slutten av 80 tallet. Vannrør, avløpsrør og støpejernsluk fra byggetiden og VVB har oppnådd en alder som tilsier utskiftninger. Korrosjon på kobberør og koblinger i kjeller nær VVB, tegn på lekkasje under gulvsluk fra bad. Les egenerklæring punkt 8, vann som renner sakte er ofte et tegn på rør er i ferd med å gå tette. Normal levetid for varmtvannsberder elektrisk er 15 til 25 år. Normal levetid for avløpsledning/sluker i støpejern er 30 til 50 år. Normal levetid vannrør av kobber og avløpsrør plast er 25 til 75 år(50 år) Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. På generelt grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el.fagmann. Heller ikke visuelle feil kommenteres hvis ikke dette fremgår særskilt nedenfor. Skrusikringer fra byggetiden plassert i veggskap topp trapp, teller og merking av kurser. Les egenerklæring punkt 7. Det bemerkes takstmann ikke er fagmann på område og det elektriske er ikke kontrollert. Det anbefales gjennomgang av elgodkjent fagmann på det elektriske anlegg, generelt anbefales automatsikringer. Normal levetid El-anlegg er 20 til 50 år. Beskrivelser - Garasje Bygning generelt Bygning generelt Garasjedelen er oppført av trekonstruksjoner over ringmur, støpt gulv 1 etg. Taktekking se bygningsdel bolig. Sprekker på betonggulvet og ringmur, betong har behov for vedlikehold og utbedringer. Råte i bunn treverk v/port, utvendig kledning med vanlig slitasje. Takkonstruksjoner over soverom lot seg ikke kontrollere tilfredsstillende. I garasjen er innvendig grå eternittplater asbestholdige plater, støv fra eternittplater er helseskadelig. 12 av 13

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Vindholmheia 9B 4842 ARENDAL Gnr. 509 Bnr. 626 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 1/4 SERTIFISERT TAKSTMANN Tore Theodorsen Oppdrag Bef.dato 460 28.11.2012

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligeiendommen Eitrheimsvegen 103 Gnr. 61 Bnr. 124 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1641 31.08.2012 2 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Lislebyveien 206 1617 FREDRIKSTAD Seksjon nr. 2 Sameiebrøk: 131/262 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn Hals Oppdrag

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 4836 ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 4836 ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 Gnr. 501 Bnr. 689 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato 4156 26.06.2013 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bolig-/ næringseiendommen Sæbøbvikvegen 137 5454 SÆBØVIK Gnr. 192 Bnr. 204 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1617 07.06.2012

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligbygg med 5 leiligheter Munkebotn 49 5036 BERGEN Gnr. 168 Bnr. 911 SERTIFISERT TAKSTMANN Kjell Erik Bjorheim Oppdrag

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verditakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verditakst BJØRKLUND Tjørn 4387 BJERKREIM Gnr. 11 Bnr. 13 SERTIFISERT TAKSTMANN Leif Arnbjørn Aase Oppdrag Bef.dato Vedlegg 203171 26.01.2011

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Boligeiendom SERTIFISERT TAKSTMANN Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Fagerliveien 87 B 1605 FREDRIKSTAD Seksjon nr. 1 Sameiebrøk: 1/2 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn Hals Oppdrag 33223

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Storveien 3 E 1624 GRESSVIK Gårdsnr. 45 Bruksnr. 9 Seksjon nr. 4, Eiebrøk: 78/1505 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Sveinung Nordal Bef.dato 05.12.2012 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst. Enebolig Skogvegen 3 1929 AULI Gnr. 201 Bnr.

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst. Enebolig Skogvegen 3 1929 AULI Gnr. 201 Bnr. OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Enebolig Skogvegen 3 1929 AULI Gnr. 201 Bnr. 363 SERTIFISERT TAKSTMANN Roger Solbrekken Oppdrag Bef.dato 3285 15.08.2011

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Tilstandsrapport del 3 - Kårboligen Damtjernveien 143 3175 RAMNES SERTIFISERT TAKSTMANN Øyvind Stokke Bef.dato Vedlegg 3 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Dr Graarudplass 1 3080 Leil. 1-2-A Eierbrøk: 61/4379 SERTIFISERT TAKSTMANN Gunnar Sverrisson www.taksthus.no Medlem av Norges Takseringsforbund

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Gamle Kongeveg 10 Gårdsnr. 275 Bruksnr. 81 SERTIFISERT TAKSTMANN Rita Woll Takstmann MNTF Ingeniør Tlf.: 901 11 918 Oppdrag Bef.dato

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Selveierleilighet i rekke Jakslandveien 69 3440 RØYKEN Gnr. 14 Bnr. 320 Seksj.nr. 32 Eierbrøk: 76/3350 SERTIFISERT TAKSTMANN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Andel i Brøttet Borettslag Brøttet 76 3029 DRAMMEN Gnr. 117 Bnr. 141 Rekkehus Andelsnr: 35 SERTIFISERT TAKSTMANN Jahn-Otto

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Boligeiendom Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann Anders Auen E-post: Rolle: Uavhengig takstmann

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Villa med dobbel garasje Seiersbjerget 9 5022 Bergen SERTIFISERT TAKSTMANN Olav Flagtvedt Bef.dato 06.04.2011 Om rapporten

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med areal

OLIGSALGSRAPPORT Med areal OLIGSALGSRAPPORT Med areal Boroaveien 8 3158 Andebu Gnr: 43 Bnr: 1 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Takst & Bygg-Service Kommunenr 0719 Kommune: Andebu 3175 Ramnes Sted/dato Ramnes/13.06.2012 Tel:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Saurlandsvegen 10, 3891 HØYDALSMO Gnr 21: Bnr 1 (fnr: 25) 0833 TOKKE KOMMUNE Eldre bygning som har vært aldersbolig. SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. "Gurrik" Gurrikveien 4 3090 Hof Gårdsnr. 43 Bruksnr.

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Gurrik Gurrikveien 4 3090 Hof Gårdsnr. 43 Bruksnr. OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling "Gurrik" Gurrikveien 4 3090 Hof Gårdsnr. 43 Bruksnr. 4 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato 1838 12.03.2008 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med areal

OLIGSALGSRAPPORT Med areal OLIGSALGSRAPPORT Med areal Gnr: 238 Bnr: 3/7 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Takst & Bygg-Service Kommunenr 0716 Kommune: Re Sted/dato Ramnes/11.09.2012 Tel: 33 39 60 10 Rapportansvarlig Kjær Anders

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Saurlandsvegen 12 A og B, 3891 Gnr 21: Bnr 1 (fnr: 25) 0833 TOKKE KOMMUNE Leilighetsbygg som har vært aldersboliger. SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Lille øvregaten 28 a, 5018 BERGEN Gnr 166: Bnr 339 (snr: 5) 1201 BERGEN KOMMUNE Leilighet SERTIFISERT TAKSTMANN Daniel Henne Telefon: 909 48 327 E-post: hennetakst@gmail.com

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst SERTIFISERT TAKSTMANN Sivilingeniør Sjur A. Lindheim Haram Telefon: 922 17 065 E-post: slh@bovena.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Fritidseiendom i Hafjell Mosetertoppen Felt FB1 - Storslåveien 90 2636 ØYER Gnr. 17 Bnr. 67 Tomtnr. 28 SERTIFISERT TAKSTMANN

Detaljer

EVJE Romslig leilighet meget sentralt beliggende. Sentrum, 4735 Evje. Evje sentrum med alle. servicefasiliteter innen gangavstand.

EVJE Romslig leilighet meget sentralt beliggende. Sentrum, 4735 Evje. Evje sentrum med alle. servicefasiliteter innen gangavstand. Evje sentrum med alle servicefasiliteter innen gangavstand. EVJE Romslig leilighet meget sentralt beliggende. Sentrum, 4735 Evje. Prisantydning: Kr. 1 590 000,- + omkostninger 1 MEGLERS KOMMENTAR Vi kan

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Vertikaldelt del av tomannsbolig SERTIFISERT TAKSTMANN Takstøkonom Arild Vælitalo Telefon: 950 34 595 E-post: arild.takst@gmail.com Rolle: Uavhengig takstmann

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Tjenngata 10 4950 RISØR RAPPORTANSVARLIG: Gnr 16 Bnr 649 Morten H Storm Kommune: 901 RISØR Morten Heiberg Storm Befaringsdato: 10032014 Rapportdato:

Detaljer