Sikkerhet og. informasjon. Sandaker Borettslag OBOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhet og. informasjon. Sandaker Borettslag OBOS 444. www.sandaker-borettslag.no"

Transkript

1 Sandaker Borettslag OBOS Sikkerhet og informasjon August 2007 (oppdatert september 2014) Dette heftet skal medfølge leiligheten ved leilighetsovertagelse 1

2 INNHOLD 1. BRANN 1.1 Branninstruks 1.2 Brannalarmanleggets oppbygning og funksjon 1.3 Tilbakestilling av uønsket brannalarm 2. ELEKTRISK ANLEGG - sjekkliste for egenkontroll 3. VANN OG LEKKASJE 3.1 Stoppekraner i leilighetene 3.2 Felles stoppekraner oversikt 3.3 Våtrom - forebyggende tiltak 4. VENTILASJON 5. AVFALL 5.1 Husholdningsavfall 5.2 Farlig avfall 6. SKADEDYRBEKJEMPELSE 7. GARASJEANLEGG 8. INNGANGER 9. HEISER 10. VERANDAER 11. INFORMASJON - kontaktpersoner 11.1 Nyttige telefonnummer 11.2 Styrerommet 11.3 Komiteer i borettslaget 11.4 Opplysningstjenesten i Bydel Sagene 12. LEILIGHETSNUMRENE oversikt Borettslagets vedtekter, husordensregler finnes i eget hefte. 2

3 1. BRANN 1.1 Branninstruks VED BRANN RING: VARSLE 2. EVAKUERE 3. SLUKKE 1. Oppdages brann eller røyk går brannalarmen direkte til brannvesenet. 2. Evakuer bygningen via trappeoppgangen. Barn og eldre/uføre hjelpes ut. 3. Ved mindre branntilløp: forsøk å slukke brannen med tilgjengelig slukkingsutstyr. Lukk dører og vinduer. Hvis brannen ikke slukkes straks er det særlig viktig at dører til det rom hvor det brenner, samt leilighetsdøren, holdes lukket for å hindre spredning. Heiser må ikke brukes ved brann/brannalarm! Gjør deg kjent med følgende: - Brannalarmen er plassert i inngangspartiet i 1. etg. gjør deg kjent med hvordan anlegget fungerer! - En egen brannmelder er også plassert i 1. etg. - Rømningsveier er via trappeoppgangen sørg for at rømningsveier/trappeoppganger alltid er fri! - Hver leilighet skal være utstyrt med et brannslukkingsapparat gjør deg kjent med hvordan slukkingsutstyret skal brukes! 3

4 1. BRANN 1.2 Brannalarmanleggets oppbygning og funksjon For å tilfredsstille dagens brannforskrifter har borettslaget montert et adresserbart brannvarslingsanlegg. Dvs. at man på brannvarslingspanelet i 1. etasje kan se hvilken leilighet som har utløst alarmen. Selv om bygningens konstruksjon er relativt brannsikker, vil brannvarslingsanlegget medføre at skadene ved en eventuell brann vil begrenses. I alle leilighetene og i fellesarealene er det en detektor. Denne er følsom overfor røyk, damp og støv i store mengder. Det er derfor viktig at alle tar sine forholdsregler slik at vi unngår falske alarmer. I praksis betyr det at ved dusjing må døren mot entreen være stengt. Det samme gjelder dør fra kjøkken i forbindelse med steking som vil medføre mye stekeos. Dersom det skal pusses opp, må borettslagets vaktmester kontaktes, slik at detektoren kan deaktiveres (kobles fra) eller tildekkes i henhold til retningslinjene for brannalarmen. Det er ikke tillatt å løsne detektoren. Det er viktig å huske på at alarmen er montert for å ivareta din sikkerhet. Alle må derfor bidra til å unngå falske alarmer. Mange falske alarmer kan medføre mindre respekt for alarmen. Alle utløste alarmer vil bli loggført. Dersom du har spørsmål knyttet til alarmen: nøl ikke med å ta kontakt med vaktmester eller styrets leder. Oppbygning Hver blokk har én felles brannalarmsentral i midtre oppgang og brannvarslingspanel i øvrige oppganger. Disse panelene er plassert i inngangspartiet i 1. etasje. Blokk 2, 4 og 6 er knyttet sammen i ett system, mens blokk 8 har eget system. I hver leilighet (i taket i entreen) er det en multisensor med sirene. Det samme i trapperom og på loft. I inngangspartiene er det en rød manuell melder ved siden av brannvarslingspanelet. 4

5 Funksjon Enheten (multisensor, røykdetektor eller manuell melder) vil når den har utløst alarmen ha en rød lysdiode (liten lampe) som lyser. Hvis enheten har utløst alarm i en leilighet, vil sirenen i denne leiligheten varsle i 4 fire minutter som liten alarm. Disse minuttene skal benyttes til å avklare om det er reelt branntilløp, eller en tilstand som kan avstilles på brannvarslingspanelet. Er du sikker på at det ikke er brann, så må alarmen deaktiveres i løpet av 4 minutter. Dette må gjøres på brannvarslingspanelet i inngangspartiet. Etter 4 minutter går varselet over i stor alarm i alle leiligheter i hele oppgangen. Kraftige vifter, som skal holde trappeoppgangen røykfri, trykksetter trapperommet. Stor alarm skjer også umiddelbart hvis alarm går fra røykdetektor på loft eller i trapperom, eller fra manuell melder i inngangspartiet. Forvarsel er et varsel om at noe kan være i gjære, og angjeldende leilighet bør undersøkes umiddelbart. Forvarsel vises kun på brannvarslingspanelet i inngangspartiet og med en summetone. Er alt i orden i leiligheten, kan panelet avstilles. Alarmen skal avstilles ved hjelp av nøkkelen som alle leiligheter har fått tildelt. Nøkkel vil også være festet til brannvarslingspanelet i inngangspartiet. NB! Stor alarm skal kun deaktiveres av brannvesenet! 5

6 1. BRANN 1.3 Tilbakestilling av uønsket brannalarm Merk at detektorens signaldiode (liten rød lampe) lyser når detektoren er i alarmtilstand. 1. Sett inn nøkkel, vri mot venstre 2. Sjekk at branndisplayet viser riktig leilighetsnr. 3. TRYKK AVSTILL SUMMER 4. TRYKK AVSTILL KLOKKER 5. TRYKK PÅ TILBAKESTILLING Merk at brannalarmen kun kan tilbakestilles av beboere ved liten alarm. Dersom stor alarm er utløst, er det kun personell fra brannvesenet som har anledning til å tilbakestille alarmen. 6

7 2. ELEKTRISK ANLEGG - sjekkliste for egenkontroll Sjekkpunkter Ja Nei Er låsen på sikringsskapet i orden og nøkkelen på plass? Sørg for at uvedkommende ting ikke oppbevares i skapet, og at kurser/brytere er merket og lett å lokalisere. Sjekker du om sikringene dine er skikkelig tilskrudd én gang i året? Dette bør du gjøre, helst før kulda og vinteren setter inn. Hvis sikringselementene er unormalt varme - kontakt en autorisert elektroinstallatør. Trekker du ut støpselet på forbruksapparatene dine etter bruk? Eks. kaffetrakter, brødrister, hårføner etc. Skrur du av TV-apparatet med av/på knappen hver kveld? Det oppstår ofte feil i slike apparater pga svikt i loddinger/kretskort, som kan føre til brann. Antenne/strømledninger bør dras ut når du reiser på ferie (pga tordenvær). Elektriske ledningsopplegg bør ettersees med jevne mellomrom. Gjør du det? Se/kjenn etter om noe er unormalt varmt (varmegang), slitte brytere og stikkontakter (slappe "fjærer"), tørre og sprø ledninger, og om ledningene til forbruksapparatene er i orden. Ved feil på den faste installasjonen - kontakt autorisert elektroinstallatør. Er noen av dine panelovner/gjennomstrømningsovner tildekket? Dette er en av de største årsakene til brann. Sjekk dette jevnlig. Fjern alt som tildekker ovnene. Tørk ALDRI klær på ovnen. Har det hendt at du har glemt å slå av platen på komfyren? Det finnes utstyr (komfyrvakt) på markedet for å koble ut komfyren hvis du skulle glemme det. Spesielle faregrupper er gressenkemenn, småbarnsfamilier og mennesker som er distré/glemske. (Distré/glemske kan ha krav på å få dekket utgiftene til komfyrvakt. Ta kontakt med Hjemmehjelpstjenesten i tilhørende kommune eller bydel for å få en vurdering.) Bruker du vifteovner som permanent varmekilde? En vifteovn skal bare brukes under tilsyn. Når den brukes, skal den stå stødig og må ikke plasseres for nær brennbare ting. Filteret må renses regelmessig for støv. Bruker du sterkere lyspærer i lampen enn det den er beregnet for? Se etter brunsvidde skjermer. En 100W lyspære kan ha en overflate temperatur på over 200 o C! Bruker du skjøteledning til annet enn lamper? (Eks. varmeovner) Dette bør du ikke gjøre. Skjøteledninger tåler i de fleste tilfeller mindre strøm enn kablene i den faste installasjonen. En skjøteledning skal kun brukes i de rom de er tilkoblet i og er å betrakte som midlertidig installasjon. Bruker du skjøteledning som "fast installasjon" - kontakt autorisert elektroinstallatør for å få montert flere faste stikkontakter. Renser du jevnlig lofilteret i tørketrommelen din? Filteret bør renses ofte, helst etter hver gang den brukes. Tett filter kan forårsake brann i tørketrommelen. Dette gjelder også filteret i kjøkkenventilatoren. 7

8 3. VANN OG LEKKASJE 3.1 Stoppekraner i leilighetene Det er viktig at alle beboere vet hvor stoppekranene i leiligheten befinner seg, og at man kjenner til hvordan disse brukes dersom behovet oppstår. I 4- og 5-romsleilighetene har man balofix stoppekraner (varmt og kaldt vann) på kjøkkenet, på badet og på vaskerommet. I 2-romsleilighetene har man balofix stoppekraner (varmt og kaldt vann) på kjøkkenet og på badet. Disse kan være vanskelig tilgjengelige og er i utgangspunktet ikke merket. Man må bruke en liten L-formet unbrakonøkkel for å stenge av vannet dersom kranene da ikke er skiftet ut med nye stoppekraner med håndtak. Det er mulig å få kjøpt et lite håndtak til balofixkraner hos en rørlegger. Dette håndtaket festes på i stedet for den vanlige L-formede unbrakonøkkelen. Har du spørsmål når det gjelder stoppekranene - eller trenger hjelp - kan du henvende deg til vaktmesteren. Opprinnelig stoppekran på bad. Åpnes og stenges med umbrakonøkkel. 8

9 Eksempel på ny stoppekran På vaskerommet 9

10 Opprinnelig stoppekran med påsatt håndtak 2 Felles stoppekraner - oversikt Alle felles stoppekraner er kartlagt og merket med hvite etiketter. Stoppekraner for Åsengt. 8 befinner seg i overgangsboligene. Stoppekraner for Åsengt. 6 befinner seg i taket i borettslagets garasje. Stoppekraner for Åsengt. 2 og 4 befinner seg i taket i sentergarasjen. 10

11 3. VANN OG LEKKASJE 3.3 Våtrom forebyggende tiltak Liste til bruk for egenkontroll. Ved feil og mangler bør beboeren straks utbedre disse. Styret må straks varsles om feil og mangler som kan få betydning for øvrige beboere. 1. Bruk badet riktig i forhold til oppbygning og utrustning. Unngå unødig vannsøl på gulvet, f. eks. ved at opprinnelig badekar fjernes, og at det dusjes rett på gulvet. 2. Skift pakninger i rennende sisterner og dryppende armatur. 3. Rens sluk minst én til to ganger pr. år. 4. Skift vannslanger og avløpsledninger for vaskemaskiner og oppvaskmaskiner som er eldre enn 10 år. 5. Foreta regelmessig kontroll bak/under vaskemaskiner og oppvaskmaskiner. 6. Gjør alle i husstanden kjent med lokaliseringen av hovedstoppekraner og stoppekraner inne i leiligheten. 7. Oppvaskmaskiner, som monteres i rom uten sluk, bør sikres ved å montere automatiske avstengningsventiler og vanntett gulvbelegg med oppbrett i bakkant. 8. Kontrollere at avløp fra vannførende maskiner er forsvarlig festet. Steng for vanntilførsel når vannførende maskiner ikke er i bruk. Ikke la vannførende maskiner gå når ingen er tilstede eller når alle sover. 4. VENTILASJON 1. Sørg for god luftsirkulasjon i leiligheten. Avtrekksventiler (som suger luft ut av leiligheten) befinner seg på kjøkken og baderom. 2. Tilluftsventiler (som sørger for at ny luft kommer inn i leiligheten til erstatning for det som forsvinner ut i avtrekksventilene) befinner seg ved yttervegger, i tilknytning til vinduene. Sørg for at alle disse ventilene er åpne. 3. Ventiler bør kun stenges på spesielt kalde dager. 4. Merk at det ikke er tillatt å koble avtrekksvifter for matlaging direkte på avtrekksventilene. 11

12 5. AVFALL 5.1 Husholdningsavfall Restavfall Restavfall er det som blir igjen etter at du har sortert ut papir, glass, metallemballasje, klær, farlig avfall og grovavfall. Dette avfallet kan ikke benyttes til ombruk eller gjenvinnes til nye materialer. Posen med restavfall knyter du igjen med en solid knute og kaster i søppelsjakten i oppgangen. Det er svært viktig at du sørger for at avfallet er godt pakket inn før det kastes i sjakten, samt at posene du kaster ikke er for tunge. Når dette ikke overholdes, grises sjakten og søppelrommet til noe som skaper unødig og lite trivelig arbeid for vaktmesteren. Papirsortering Papirbeholdere står plassert utenfor søppelrommene ved inngangspartiene. Her kaster du aviser, reklamebrosjyrer, melkekartonger, juicekartonger, papp, bølgepapp og pappemballasje for frossenmat som ikke er tilgriset av mat. Det har ingen betydning om innsiden av papiret er belagt med aluminiumsfolie eller plast, eller om kartongene har plastkork. Dette blir senere skilt fra hverandre maskinelt. Ukeblader og magasiner med glanset papir, tilsmusset papir, gavepapir og tørkepapir egner seg dårlig for gjenvinning. Dette skal derfor kastes sammen med restavfallet. Grønn pose for matavfall Blå pose for papir og lignende Glass og metallemballasje Beboerne i Sandaker Borettslag har to såkalte returpunkter for glass og metallemballasje i sitt nærområde. Du finner ett returpunkt nederst i Åsengata, plassert utenfor innkjøringen til Sandaker Senters parkeringshus. Ett annet finner du i Sandakerveien 62, litt nedenfor krysset på Nordpolen. 5.2 Farlig avfall Visse typer avfall krever spesialbehandling fordi det er særlig farlig for miljø og helse. Når du skal kvitte deg med den slags avfall, må du levere det inn på bestemte steder, uten å blande det med annet avfall. Hva er farlig avfall? Farlig avfall er avfall som inneholder særlig miljø- eller helseskadelige stoffer som er tungt nedbrytbare, giftige, allergifremkallende, etsende eller som har 12

13 andre farlige egenskaper. Alt farlig avfall skal leveres inn. Det er ulovlig å la være. Følgende avfallstyper regnes som farlig avfall: 1. Tre typer batterier: Oppladbare batterier (som for eksempel til mobiltelefoner), knappcellebatterier (som for eksempel til klokker og kameraer) og bilbatterier er farlig avfall. Andre typer batterier kan kastes sammen med vanlig avfall. 2. Lyspærer, lysrør og sparepærer. 3. Maling, lakk, beis og løsemidler som white spirit og terpentin regnes som farlig avfall. Det gjelder også rester. 4. Trykkimpregnert trevirke er farlig avfall. 5. Husholdningskjemikalier. Sterke husholdningskjemikalier som sølvpuss, stekeovnsrens, sterke vaskemidler og andre kjemiske produkter med varselmerke er farlig avfall. 6. Kjemiske bekjempningsmidler som sprøytemidler og rottegift er også farlig avfall. 7. Medisiner. 8. Kvikksølvtermometre er nå blitt forbudt å selge. Gamle kvikksølvtermometre er farlig avfall. 9. Spillolje. 10. Isolerglassvinduer produsert før 1975 kan inneholde miljøgiften PCB, og skal leveres som farlig avfall. 11. Gamle kjøleskap og frysere, og andre typer elektrisk og elektronisk avfall, pleier ikke å kalles farlig avfall, men må like fullt ha spesialbehandling. Hvor kan du levere inn farlig avfall? Ikke kast farlig avfall i vanlig søppel, og hell det ikke ut i vasken. Kjøper du så lite som mulig av farlige produkter, skaper du også minst mulig avfall som trenger spesialbehandling. Har du farlige produkter i huset, så sørg for sikker lagring, slik at ikke unger får tak i dem. Du kan levere inn farlig avfall på følgende steder: Oslo kommune tar i mot farlig avfall ved sine to gjenbruksstasjoner på Brobekk (Brobekkveien 87) og Grønmo (Sørliveien 1). Miljøstasjoner er også etablert ved en rekke bensinstasjoner i kommunen. Mindre mengder farlig avfall kan blant annet leveres inn på Esso Grefsen ved Storokrysset. Medisinrester kan du også bli kvitt på apoteket. 13

14 Oppladbare batterier, knappcellebatterier, bilbatterier, lyspærer, lysstoffrør og sparepærer kan også leveres i butikker som selger samme slags varer. Elektrisk og elektronisk avfall kan leveres i butikker som selger samme type produkter. Du behøver ikke å ha kjøpt det der. El-avfallet kan også leveres til mottaksstasjonene på Grønmo eller Brobekk. (Kilder: og 6. SKADEDYRBEKJEMPELSE Borettslaget har rutiner for avfallshåndtering som reduserer forekomsten av skadedyr som rotter. Laget overvåker tilstanden i fellesområdene (kjeller og loft, samt uteareal), mens den enkelte beboer overvåker egen bolig. Beboere varsler vaktmester eller styret ved observasjon av skadedyr (rotter, mus, maur etc.), og styret iverksetter da de nødvendige tiltak. Alle borettslag og sameier er i henhold til Internkontrollforskriften om helse, miljø og sikkerhet, samt Forskrift om skadedyrbekjempelse, lovpålagt å ha forebyggende avtale mot skadedyr, for å sikre et trygt og sikkert bomiljø. Borettslaget har derfor inngått avtale med et firma som foretar rutinebesøk, samt håndterer akutt bekjempelse. Dette firmaet har satt ut åtestasjoner, som kontrolleres regelmessig. Disse er sikret mot åpning med en spesiell sikkerhetsskrue, og giften er festet inne i åtestasjonene, slik at ikke uvedkommende kan komme til preparatene. Men det er viktig at også beboerne gjør sin del for å unngå at spesielt gnagere lett finner mat og trekker inn i våre hus. Viktige tiltak er: Unngå mating av småfugler, da gnagere ofte også vil finne mat på stedet. Unngå at søppel med matrester blir liggende utenfor lukkede søppelbøtter. Unngå lagring av treverk, bygningsmaterialer og lignende inntil grunnmur i garasjen, da rotter vil kunne finne skjuleplasser bak dette. 14

15 7. GARASJEANLEGG For å unngå innbrudd, tyveri og hærverk i garasjeanlegget, har borettslaget installert videoovervåkning. Opptakene lagres i 7 dager og overvåkningen er i tråd med forskriftene fra Datatilsynet. 8. INNGANGER Av sikkerhetsmessige grunner må alle beboerne ta ansvar for at ikke uvedkommende kommer inn i oppgangene. Slipp derfor ikke inn personer du ikke kjenner eller leverandører som ikke kan legitimere seg. Selgere oppleves som sjenerende, og disse skal derfor heller ikke ha adgang til oppgangene. Ønsker du å endre eller legge inn nytt navn i porttelefonsystemet, tar du kontakt med vaktmesteren. Det gjør du også dersom du ønsker å anskaffe nytt navneskilt til postkassen. Dersom du ikke ønsker å få reklame i din postkasse ta kontakt med posten. Der inngår du en avtale og får et klistremerke til å sette på postkassen. Dersom du får uønsket og uadressert post, kastes dette i papircontaineren utenfor ikke la dette bli liggende igjen i gangen. 9. HEISER Dersom beboere oppdager at noe er feil med en av heisene, ringer man til vaktmesterfirmaet ISS Landscaping , som vil tilkalle heisreparatør. Dersom du befinner deg i heisen og den stopper opp mellom to etasjer, trykker du først på ønsket etasje. Står heisen fremdeles stille, trykker du på knapp merket ALARM i minimum 5 sekunder. I løpet av kort tid vil du da få kontakt med vaktselskap via en høyttaler i heistaket. Dersom det skulle skje at heisdøren er åpen og heisstolen befinner seg i en annen etasje, må beboer ikke forlate heisdøra, men tilkalle hjelp snarest mulig. Beboer eller oppgangstillitsvalgte må ikke på egenhånd foreta tekniske inngrep dersom heisen ikke fungerer. 10. VERANDAER Alle beboerne plikter å male treverket på verandaen i den fargen som ble bestemt i forbindelse med rehabiliteringen av fasaden. Riktig maling fås hos 15

16 vaktmester. Merk at man ikke har anledning til å male de røde platene. Verandaveggene utgjør en del av fasaden, og det er ønskelig at disse ser like ut. Verandagulvet har en beskyttende membran. Det må derfor ikke spikres eller festes skruer i gulvet. Det kan legges fliser på verandaen, men ikke uten forbehandling. Membranen må prepareres ved lettsliping som en ellers må gjøre når en skal legge fliser på et hvilket som helst underlag. På siste side i dette hefte finner du en produktbeskrivelse av den membrantypen som er benyttet. Vis denne til forhandler for å få riktig og egnet fliselim. På verandaene i 1. etasje (med betongbrystninger) bør det ikke legges fliser i det hele tatt. Kontakt styret for informasjon og redegjørelse. 11. INFORMASJON kontaktpersoner 11.1 Viktige telefonnummer Securitas bomiljøvaktording Ved husbråk og lignende kontakt bomiljøvaktordning (Securitas) tlf hele døgnet. Vakttjeneste ved behov for øyeblikkelig hjelp Vannlekkasje, heisstans, problemer med garasjeport og annet som ikke kan vente til neste dag: Telefon hele døgnet Denne vakttjenesten utføres vårt vaktmesterfirma ISS landscaping. Tillitsvalgte i borettslaget vil variere fra år til år, og en ajourført oversikt legges ut på borettslagets hjemmeside Denne gir en oversikt over styremedlemmer, komitémedlemmer, samt oppgangstillitsvalgte. Har man ikke oversikten for hånden, finner man den også oppslått på informasjonstavlene ved postkassene i 1. etasje. 16

17 11.2 Styrerommet Styrerommet befinner seg i underetasjen i Åsengt. 8, med inngang fra den nordre gavlveggen (vis-à-vis barnehagen). Styreleder har kontortid her hver mandag mellom og Kom innom i kontortiden hvis du har spørsmål, eller ring på telefonnummer E-post Komiteer i borettslaget I tillegg til styret har borettslaget fire komiteer: Grøntkomiteen Trafikkomiteen Velferdskomiteen 11.4 Hjemmesiden Borettslaget har også en egen hjemmeside: Her finner du blant annet: oversikt over tillitsvalgte aktuell informasjon fra styret vedtekter og ordensregler informasjon vedrørende baderomsrehabilitering telefonliste over servicekontakter plantegninger informasjon om aktiviteter informasjon om nærmiljøet 11.5 Opplysningstjenesten i Bydel Sagene Går du deg vil i den offentlige jungelen? Få svar hos Opplysningstjenesten, tlf Du kan spørre om: rettigheter, lover og regler, klagemuligheter, helsetjenester, barnehager, tilbud til eldre, byggesaker, vei- og trafikksaker, lag og organisasjoner, miljøspørsmål og mye mer. 17

18 Opplysningstjenesten svarer direkte eller henviser deg til riktig sted. Her finner du også sakspapirer til møtene i Bydelsutvalget (BU) og BUs komiteer, samt møtepapirer til Bystyret og et utvalg brosjyrer og stortingsdokumenter. 18

19 12. LEILIGHETSNUMRENE Oversikt over leilighetsnumrene i SBL. Leilighet nr.* og vender ut mot Åsengt.og har ikke veranda. 6 C og 8 C har 40 leiligheter Åsengata 2 A, 2B 2C (Øvrige oppganger har 24 leiligheter) Åsengata 4 A, 4B 4C 4D Åsengata 6 A 6B 6C * * Åsengata 8 A 8B 8C * * Åsengata 8 D: Sandaker Overgangsbolig 16 hybler, kontorer og oppholdsrom 19

Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS)

Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet () I Brannfjellveien Brl ønsker vi å skape et trivelig og sikkert bomiljø for alle beboere. Vi skal ta vare på boligselskapets bygninger og materiell,

Detaljer

Hva kan du gjøre for at boligselskapet skal bli et tryggere og bedre sted å bo?

Hva kan du gjøre for at boligselskapet skal bli et tryggere og bedre sted å bo? Informasjon om internkontrollarbeidet på Rundvannet I Rundvannet borettslag ønsker vi å skape et trivelig og sikkert arbeids- og bomiljø for alle ansatte og beboere. Vi skal ta vare på boligselskapets

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag www.vhbrl.no Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag Alle virksomheter, herunder alle boligselskap, er underlagt Forskrift om Internkontroll av 1.1.1997. Her

Detaljer

Til andelseiere/beboere i 5628 Sjølystpromenaden Boligsameie (A5)

Til andelseiere/beboere i 5628 Sjølystpromenaden Boligsameie (A5) Til andelseiere/beboere i 5628 Sjølystpromenaden Boligsameie (A5) Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i boligselskapet. I Sjølystpromenaden Boligsameie (A5) ønsker vi å skape et trivelig

Detaljer

Tangen V Borettslag Nesodden. Rundskriv 21. desember 2013

Tangen V Borettslag Nesodden. Rundskriv 21. desember 2013 Tangen V Borettslag Nesodden Rundskriv 21. desember 2013 Styret ønsker alle beboere en riktig God Jul og Godt Nyttår! Vi benytter anledningen til å informere om følgende: 1. Styrets sammensetning Etter

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk BRANNSIKKER BOLIG Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann Norsk Boligbranner i Norge Hvert år omkommer rundt 60 mennesker i branner i Norge de fleste i sine egne hjem. Brannvesenet

Detaljer

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37)

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) Side 2 av 13 Til beboere i Seljeveien 35 og 37 Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i boligselskapet. Vi i seljeveien

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

RUNDSKRIV DESEMBER 2008

RUNDSKRIV DESEMBER 2008 RUNDSKRIV DESEMBER 2008 Vi har nå tilbakelagt enda et år med små og store vedlikeholdsoppgaver. Det var bra oppmøte på informasjonsmøtet i november, en kort oppsummering her: de planlagte, store vedlikeholdsoppgavene

Detaljer

ELSIKKERHETS- SJEKKEN

ELSIKKERHETS- SJEKKEN - DEN STORE - ELSIKKERHETS- SJEKKEN - Hvor trygt er det hjemme hos deg? - Elsikkerhetsbrosjyre for barne- og ungdomsskolen fra EB EB.NO - TLF. 03101 side 2 ELSIKKERHET Har du tenkt over hva som i verste

Detaljer

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall. H U S O R D E N S R E G L E R F O R J E R P E S K O G E N B O R E T T S L A G MED ENDRINGER AV 30.5.1995, 14.05.2003 og 31.03.2009. INNLEDNING. Jerpeskogen borettslag er et andelslag tilsluttet OBOS. Borettslaget

Detaljer

HMS. (helse-, miljø- og sikkerhet) Beboerinformasjon og ansvar

HMS. (helse-, miljø- og sikkerhet) Beboerinformasjon og ansvar HMS (helse-, miljø- og sikkerhet) Beboerinformasjon og ansvar 1 Borettslagets hovedmål for HMS: Borettslaget skal ikke oppleve skader på personer eller natur som følge av sin aktivitet. Dette skal oppnås

Detaljer

Velkommen til borettslaget Skredbakka

Velkommen til borettslaget Skredbakka Velkommen til borettslaget Skredbakka Beboerinformasjon Sist oppdatert: 7.2.11 Side 1 of 15 1 Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 VELKOMMEN... 4 2.1 Å bo i felleskap... 4 2.2 Borettslaget...

Detaljer

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger.

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det er sikkert mange som har spurt seg selv:

Detaljer

HMS-PLAN. for Hollendergården borettslag

HMS-PLAN. for Hollendergården borettslag HMS-PLAN for Hollendergården borettslag Utarbeidet av Styret vår 2013 Innholdsfortegnelse Forord...3 BEREDSKAPSLISTE FOR...5 BORETTSLAGET HOLLENDERGÅRDEN...5 A. ARBEIDSRUTINER...6 B. INFORMASJON...6 C.

Detaljer

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet LIKOLLEN BORETTSLAG HMS dokument Innholdsfortegnelse FORORD... 4 HMS ( HELSE MILJØ OG SIKKERHET)... 5 ANSVARLIG... 5 HVEM OMFATTES AV HMS... 5 VIKTIGE BEGREPER Å FORHOLDE SEG TIL... 5 PÅLEGG FRA OFFENTLIGE

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 Vedtatt i ordinært sameiermøte den 22.03.2007 Endret i sameiermøte 22.04.2010 Endret i sameiermøte 20.03.2012 Generelt Disse husordensregler er en veiledning

Detaljer

Informasjon til beboere i Sameiet Sarabråtveien 2 8 Ajourført: 25.09.2014

Informasjon til beboere i Sameiet Sarabråtveien 2 8 Ajourført: 25.09.2014 Informasjon til beboere i Sameiet Sarabråtveien 2 8 Ajourført: 25.09.2014 Denne informasjonen omfatter: 1. En oversikt (tabell) over hvilke oppgaver som den enkelte beboer bør sikre utført og hvilke oppgaver

Detaljer

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES?

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? ! MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? MENY - ingen roll over MENY - roll over LYSPÆRER SPRAYBOKSER KABLER OG LEDNINGER MALING OG LØSEMIDLER BATTERIER SMÅ EL-APPARATER ELEKTRISKE

Detaljer

Velkommen som ny beboer!

Velkommen som ny beboer! Velkommen som ny beboer! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

Din sikkerhet, ditt ansvar

Din sikkerhet, ditt ansvar Juni 2010 Din sikkerhet, ditt ansvar Bruk strøm riktig! Det lokale elektrisitetstilsyn arbeider for å redusere ulykker forårsaket av elektrisk strøm Norges vanligste brannårsak Hvert år brenner mellom

Detaljer

2013 Internkontroll. Styret. Skogen Sør Velforening

2013 Internkontroll. Styret. Skogen Sør Velforening 2013 Internkontroll Skogen Sør Velforening 11/1/2013 0 Innhold 0 Innhold... 2 1 Revisjon... 3 2 Bakgrunn... 3 2.1 Hvem har ansvaret?... 4 3 Om Skogen Sør Velforening... 4 4 Plan for internkontroll... 4

Detaljer

B J E R K E D A L E N B O R E T T S L A G

B J E R K E D A L E N B O R E T T S L A G Mars 2010 B J E R K E D A L E N B O R E T T S L A G www.bjerkedalen.no RÅD OG VINK OM HÅNDTERING OG FOREBYGGING AV ULYKKER I HJEMMET NB. Det understrekes at innholdet i dette dokumentet på ingen måte er

Detaljer

HMS-håndbok for Solskrenten bs

HMS-håndbok for Solskrenten bs 2016 HMS-håndbok for Solskrenten bs Solskrenten boligsameie, 1. utgave 20.01.2016 Innhold Hva menes med systematisk HMS-arbeid... 2 Hva kan DU gjøre for å bedre sikkerheten i Solskrenten boligsameie?...

Detaljer

Ullernparken Boligsameie

Ullernparken Boligsameie Ullernparken Boligsameie Husordensregler for Ullernparken Boligsameie Vedtatt på ordinært sameiermøte 27. mai 1982 med endringer i 1986, 1991, 1995, 2005 og 2011. Man skal ikke plage andre, man skal være

Detaljer

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta Trygg hyttekos unngå brann på hytta Eksplosiv hyttevekst Antall hytter i Norge har økt dramatisk de siste årene. Hyttene blir større og bostandarden høyere. For mange er hytta blitt en ekstra bolig. Vi

Detaljer

BADET. Under slukristen sitter det en vannlås. Hensikten med denne er å forhindre tilbakeslag av lukt fra avløpsledningen.

BADET. Under slukristen sitter det en vannlås. Hensikten med denne er å forhindre tilbakeslag av lukt fra avløpsledningen. Til eier av leiligheten Dette lille heftet er kun ment som et lite supplement til den håndboka som dere fikk ved overtagelsen av leiligheten. Vi ønsker her å gi tips om noen av de viktigste vedlikeholdsoppgavene

Detaljer

RUNDSKRIV. Rundskriv nr: Utgitt dato: Styreperiode: 2011/2012. Søndre Åsgården Borettslag

RUNDSKRIV. Rundskriv nr: Utgitt dato: Styreperiode: 2011/2012. Søndre Åsgården Borettslag RUNDSKRIV Søndre Åsgården Borettslag Rundskriv nr: 04-11/12 2 Utgitt dato: 12.06.11 11 Styreperiode: 2011/2012 Saker i dette rundskrivet: Sak 1 Rens i kanalene fra kjøkken og bad til motor på tak... 3

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG vedtatt på ordinær generalforsamling 19. april 2006, med senere endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 14. mai 2009. Disse ordensregler skal bidra

Detaljer

BRANN. Innhold. Brann

BRANN. Innhold. Brann BRANN Innhold Boligbranner i Norge / brannårsaker Krav om slokkeutstyr Rømningsveier Opptreden ved brann Tips angående bruk av åpen ild Bruk av elektriske apparater Elektriske anlegg Riktig vedfyring Dokumenter

Detaljer

Informasjon til leietakere av Langhus speiderhus

Informasjon til leietakere av Langhus speiderhus Informasjon til leietakere av Langhus speiderhus 1.Langhus speidergruppe av Norges speiderforbund Besøksadresse: Bøhlerveien 6, 1405 Langhus Postadresse: Postboks 110, 1403 Langhus E-post: gruppen@1langhus.no

Detaljer

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013.

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. Husordensregler Etterstad Øst Borettslag vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt

Detaljer

ELEKTRISK ELEKTRISK. Stikkordregister. Andelseiers ansvarsområde. 24 Sikringsskap... 26 Ledningsnett... 27 Stikkontakter/brytere

ELEKTRISK ELEKTRISK. Stikkordregister. Andelseiers ansvarsområde. 24 Sikringsskap... 26 Ledningsnett... 27 Stikkontakter/brytere 22 ELEKTRISK ELEKTRISK Stikkordregister Tenk hvor mange liv og hvor store verdier som kunne vært spart om det er blitt foretatt nødvendig ettersyn og regelmessig vedlikehold av el-anlegget... I Norge omkommer

Detaljer

LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS

LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS 1 LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS 1. Det er lokale lag og foreninger som har førsterett til lån/bruk av Grendehuset. 2. I neste rekke kommer medlemmer av Kilebygda Montessoriforening

Detaljer

De aller viktigste brannvernrådene! LES MER PÅ WWW.NRBR.NO

De aller viktigste brannvernrådene! LES MER PÅ WWW.NRBR.NO De aller viktigste brannvernrådene! LES MER PÅ WWW.NRBR.NO Røykvarslere Det er påbudt med fungerende røykvarslere som kan høres på alle soverom med lukket dør. Røykvarsleren skal befinne seg i taket og

Detaljer

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av boligen og fellesarealene, og skal bidra til å fremme orden, trivsel og sikkerhet i borettslaget. Det er i

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007)

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007) HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007) GENERELT 1. Disse husordensreglene er en veiledning i god naboskikk. De inneholder samtidig regler og

Detaljer

Ener`n. Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering. Har du gjort radiatoren klar for vinteren?

Ener`n. Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering. Har du gjort radiatoren klar for vinteren? Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering Har du gjort radiatoren klar for vinteren? Vi pusser opp! Det har lenge vært et behov for generell oppussing av inngangspartier, trappeoppganger og korridorer

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

VÅR ADRESSE: OSPELIA 9-11, 1481 HAGAN

VÅR ADRESSE: OSPELIA 9-11, 1481 HAGAN BRANNVERNPLAN SKILLEBEKKEN BORETTSLAG NØDTELEFON BRANNVESENET 110 VÅR ADRESSE: OSPELIA 9-11, 1481 HAGAN Gjør deg kjent med: Hvor brannmeldere og slukkeutstyr er, og hvordan dette brukes. Hvor utganger

Detaljer

HMS-PLAN 2016. Etterstad Sør borettslag

HMS-PLAN 2016. Etterstad Sør borettslag HMS-PLAN 2016 Etterstad Sør borettslag 1. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET... 3 1.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET... 3 1.2 BORETTSLAGETS MA L FOR HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID... 3 1.3 STYRETS SAMMENSETNING... 3

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

er ditt hjem elsikkert?

er ditt hjem elsikkert? er ditt hjem elsikkert? I desember fikk ca. 25.000 husstander besøk av myndighetene som gjennomførte en landsomfattende kampanje hvor blant annet brosjyren vist til venstre ble utdelt. Var du en av de

Detaljer

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern.

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Brannvern ved NTNU BRANNFOREBYGGENDE INFORMASJON Generell branninstruks

Detaljer

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne FLAMMBÆRT HJELPER TIL MED SIKKERHETEN! Kjære foresatte! Flammbært er brannvesenets gode hjelper. Bamsen skal hjelpe med å bedre brannsikkerheten i barnehagen, og bidra til at barna blir bevisste på og

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR LØRENPARKEN BOLIGSAMEIET

HUSORDENSREGLER FOR LØRENPARKEN BOLIGSAMEIET HUSORDENSREGLER FOR LØRENPARKEN BOLIGSAMEIET Sist endret på sameiermøtet 24.03.2015 Styret har i henhold til vedtektene for Lørenparken boligsameie utarbeidet følgende ordensregler. Beboere plikter å holde

Detaljer

04/2013 STYRET INFORMERER LITT OM SØPPEL NYE LEKESTATIVER FACEBOOK

04/2013 STYRET INFORMERER LITT OM SØPPEL NYE LEKESTATIVER FACEBOOK 04/2013 STYRET INFORMERER LITT OM SØPPEL NYE LEKESTATIVER FACEBOOK STYRET INFORMERER Styret kan mot slutten av dette året se tilbake på en hektisk og begivenhetsrik høstsesong med viktige prosjekter og

Detaljer

Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo

Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo 1 Formål Formålet med husordensreglene er å legge grunnlag for et godt bomiljø i sameiet, noe som er alles ansvar, enten man eier eller leier i Seilduksgata

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR LØREN TORG BORETTSLAG Med endring i generalforsamling 11.05.2009

HUSORDENSREGLER FOR LØREN TORG BORETTSLAG Med endring i generalforsamling 11.05.2009 Side 1 av 5 HUSORDENSREGLER FOR LØREN TORG BORETTSLAG Med endring i generalforsamling 11.05.2009 1. INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Løren Torg borettslag utarbeidet følgende ordensregler

Detaljer

Bruksanvisning til ditt nye baderom

Bruksanvisning til ditt nye baderom Bruksanvisning til ditt nye baderom Denne informasjonen skal følge leiligheten også ved eventuelle salg Rensing av gulvsluk Hovedsluk bør renses 4 ganger i året, men bør ses i sammenheng med hvor mange

Detaljer

hjemme Brann- og redningsetaten

hjemme Brann- og redningsetaten trygg hjemme Brann- og redningsetaten Nødnumre 110 112 113 1412 Nødnummer for hørselshemmede sjekkliste Jeg sjekker hvem jeg åpner for Jeg har røykvarslere som fungerer Jeg har slokkeutstyr som fungerer

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE 1. INNLEDNING 1.1. For at beboerne skal sikres ro og orden, er enhver sameier og beboer ansvarlig for at bestemmelsene i denne husorden overholdes. 1.2. Hovedregelen er

Detaljer

Brannvern i helseinstitusjoner. Lysarkserie

Brannvern i helseinstitusjoner. Lysarkserie Brannvern i helseinstitusjoner Lysarkserie 1 Det er deg det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Det er du som kan forebygge branner og slokke branner. Det er du som kan

Detaljer

KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM

KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM BRANNVERNPLAN BENTSEBAKKEN BORETTSLAG NØDNUMMER BRANNVESENET: 110 KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM Gjør deg kjent med: Hvor brannvarslere og slukkeutstyr

Detaljer

VENTILASJON VENTILASJON

VENTILASJON VENTILASJON 32 VENTILASJON VENTILASJON Stikkordregister Blås opp en plastpose og legg den i fryseren. Etter en kort stund er posen full av dugg og vanndråper. Vannet kommer ikke ut fordi det ikke finnes ventilasjon.

Detaljer

BRANNVERNPLAN LINJEBO BORETTSLAG NØONUMMER BRANNVESENET: 110

BRANNVERNPLAN LINJEBO BORETTSLAG NØONUMMER BRANNVESENET: 110 - 1 - BRANNVERNPLAN LINJEBO BORETTSLAG NØONUMMER BRANNVESENET: 110 KORREKT ADRESSE: Ringvegen 13-21 og Rådhusvegen 11-23 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: P-PLASS VED SLETVOLD MOT RINGVEGEN Gjør deg kjent

Detaljer

Trygghet i hjemmet. Blant voksne over 65 år skjer 6 av 10 ulykker i hjemmet eller i hjemmets umiddelbare nærhet.

Trygghet i hjemmet. Blant voksne over 65 år skjer 6 av 10 ulykker i hjemmet eller i hjemmets umiddelbare nærhet. Sikkerhetsfakta / Januar 2003 Trygghet i hjemmet Blant voksne over 65 år skjer 6 av 10 ulykker i hjemmet eller i hjemmets umiddelbare nærhet. I 2001 omkom 65 mennesker i branner i Norge. 23 av disse var

Detaljer

Personsikkerhet Anleggsikkerhet. Ansvar: Eier/bruker

Personsikkerhet Anleggsikkerhet. Ansvar: Eier/bruker Personsikkerhet Anleggsikkerhet Ansvar: Eier/bruker Boligeiers ansvar Skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold Er ansvarlig for at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene

Detaljer

FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS RETNINGSLINJER VED BYGNINGSMESSIGE SKADER OG ENDRINGER

FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS RETNINGSLINJER VED BYGNINGSMESSIGE SKADER OG ENDRINGER FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS RETNINGSLINJER VED BYGNINGSMESSIGE SKADER OG ENDRINGER ENQVIST EIENDOMSDRIFT AS Folkvang Boligselskap AS Brettevillesgt 17 0481 Oslo Retningslinjer ved bygningsmessige skader

Detaljer

Enerhaugen borettslag har to vaktmestere ansatt på fulltid. Deres hovedoppgave er å sørge for vedlikehold og orden i borettslaget vårt.

Enerhaugen borettslag har to vaktmestere ansatt på fulltid. Deres hovedoppgave er å sørge for vedlikehold og orden i borettslaget vårt. Enerhaugen borettslag har to vaktmestere ansatt på fulltid. Deres hovedoppgave er å sørge for vedlikehold og orden i borettslaget vårt. Alf Johansen begynte som vaktmester på Enerhaugen i 1989 etter mange

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE

HUSORDENSREGLER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE HUSORDENSREGLER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE Innledning Husordensreglene har til hensikt å skape gode og trygge forhold innen sameiet og mellom naboer. Dette vil kunne oppnås dersom reglene blir fulgt

Detaljer

HMS Boligsameiet Persaunet Ekstra 2 (PE2) Info om HMS arbeidet. Info om HMS arbeidet. Branninstruks. Brannsentraler og brannmeldere

HMS Boligsameiet Persaunet Ekstra 2 (PE2) Info om HMS arbeidet. Info om HMS arbeidet. Branninstruks. Brannsentraler og brannmeldere HMS Boligsameiet Persaunet Ekstra 2 (PE2) Info om HMS arbeidet Branninstruks Brannsentraler og brannmeldere Elektrisk anlegg og utstyr beboers ansvar Gass og propan beboers ansvar Forebygging av lekkasjer

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Mariboesgate 13 BRUKERVEILEDNING. Oppdatert: 4 januar 2010. Side 1 av 5

Mariboesgate 13 BRUKERVEILEDNING. Oppdatert: 4 januar 2010. Side 1 av 5 Mariboesgate 13 BRUKERVEILEDNING Oppdatert: 4 januar 2010 Side 1 av 5 1. HENVENDELSE OM UTLEIE, LEIEKONTRAKT, OG DRIFT Kontaktperson utleie og leiekontrakt: First Property Fund Management AS v/ Ole-Jacob

Detaljer

Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i sameiet

Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i sameiet Til eiere og beboere i Lillohagen nedre sameie Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i sameiet I Lillohagen nedre sameie ønsker vi å skape et trivelig og sikkert bomiljø for alle beboere.

Detaljer

Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon

Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon Smart-house Lysstyring Med Smart-house har du full kontroll over belysningen både innendørs og utendørs, slik at den kan tilpasses forskjellige situasjoner og

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

GENERELLE OPPLYSNINGER

GENERELLE OPPLYSNINGER GENERELLE OPPLYSNINGER EIENDOM Byggets navn: Besøksadresse: Postadresse: Gårdsnr. Bruksnr. Kommune: EIER Navn: Postadresse: Org.nr: Kontaktperson: Telefon: Telefax: ANSVARLIG BRANNVERNLEDER Navn: Adresse,

Detaljer

HENSIKTEN MED Å LAGE DOKUMENTASJONEN

HENSIKTEN MED Å LAGE DOKUMENTASJONEN HENSIKTEN MED Å LAGE DOKUMENTASJONEN Den som leier ut eller låner ut et lokale har et ansvar for å forsikre seg om at den som leier dette lokalet har grunnleggende kunnskaper om slukkeutstyr, alarmer,

Detaljer

Velkommen som ny beboer!!

Velkommen som ny beboer!! Velkommen som ny beboer!! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

TRIVSELSREGLER FOR NØKLEVANN BORETTSLAG

TRIVSELSREGLER FOR NØKLEVANN BORETTSLAG 1 TRIVSELSREGLER FOR NØKLEVANN BORETTSLAG Revidert ved generalforsamlingen 1977, 1992, 1997, 2000, 2001, 2004, 2006, 2013 og 2015. Trivselsreglene er et tillegg til vedtektene for Nøklevann borettslag,

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE OM HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE OM HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE OM HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler som er vedlagt i permen til leietaker. Samtlige leietakere og personer leietaker gir adgang til boligen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

KRAV TIL INNFLYTT FØRSTE DAG I LEIEFORHOLDET

KRAV TIL INNFLYTT FØRSTE DAG I LEIEFORHOLDET KRAV TIL INNFLYTT FØRSTE DAG I LEIEFORHOLDET Boligen overlates i slik den stand den er ved overtakelse jfr. Husleieloven 2-5. Leietaker og megler skal gå igjennom boligen ved overtakelsen og fylle ut overtakelsesprotokoll,

Detaljer

Plan for internkontroll

Plan for internkontroll Plan for internkontroll Sameiet Søndre Nes Innhold Innhold... 2 1 Bakgrunn... 3 1.1 Hvem har ansvaret?... 3 2 Om Sameiet Søndre Nes... 4 3 Plan for internkontroll... 5 3.1 De sentrale HMS-handlingene...

Detaljer

FAQ frequently asked questions eller OSS ofte spurte spørsmål

FAQ frequently asked questions eller OSS ofte spurte spørsmål FAQ frequently asked questions eller OSS ofte spurte spørsmål Ajourført siste gang 1.6.2012 Hvordan kommer jeg i kontakt med styret? Helst på mail til: solhaugen@styrerommet.net eller eventuelt legg/send

Detaljer

Brannslokking Ring brannvesenet 110 ved brann. Brannslage i tekniske rommet i kjelleren. Brannteppe montert på døra i skapet over komfyren.

Brannslokking Ring brannvesenet 110 ved brann. Brannslage i tekniske rommet i kjelleren. Brannteppe montert på døra i skapet over komfyren. Brukerveiledning Nuten 1 og Nuten 2 Brannvarsling Alle røkvarslerne vil gi lyd dersom èn løser ut. Ved utløsning finn sentral i garderoben i 1. etasje. For å deaktivere hold inne svart knapp på Elotek

Detaljer

UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET

UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET Når det nærmer seg dato for utflytt vil vår utleieavdeling kontakte leietaker for å avtale tidspunkt for tilbakelevering av boligen. Bolig må ved utflytt være ryddet og

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Brukerveiledning Katteli

Brukerveiledning Katteli Brukerveiledning 1 Ø.Haukeland Brukerveiledning Katteli KATTELI bærer preg av en særegen Katteli-kultur som overføres fra elevkull tilelevkull. Det finnes få skriftlig regler og normer for denne kulturen,

Detaljer

Det er DEG det kommer an på!

Det er DEG det kommer an på! Det er DEG det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Du kan: redde liv forebygge branner gi beskjed når noe er galt slokke branntilløp Vi har alle et ansvar! nr. 1 Lovens

Detaljer

BRANNSIKKERHET I BOLIG

BRANNSIKKERHET I BOLIG BRANNSIKKERHET I BOLIG Foto: Ørjan Deisz, Bergens Tidende Feieren fører tilsyn med ildsted, røykrør, skorstein, røykvarslere, slokkemateriell, rømningsveier og oppbevaring av brannfarlig vare med mer.

Detaljer

Vestre Ullern Boligsameie

Vestre Ullern Boligsameie Vestre Ullern Boligsameie Tips og informasjon vedrørende leilighetene og fellesarealene Oppdatert mars 2013 Se også våre hjemmesider www.vestreullern.no 2 1 Generelt... 3 1.1 Forretningsfører/sameiet...

Detaljer

Vedtatt av ekstraordinært sameiermøte 28. oktober 2014

Vedtatt av ekstraordinært sameiermøte 28. oktober 2014 HUSORDENSREGLER for Lørenpynten Boligsameie Vedtatt av ekstraordinært sameiermøte 28. oktober 2014 1 INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Lørenpynten Boligsameie utarbeidet følgende midlertidige

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET SALMAKERSVENN MARIUS JANTZENS PLASS 2

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET SALMAKERSVENN MARIUS JANTZENS PLASS 2 1 INNLEDNING HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET SALMAKERSVENN MARIUS JANTZENS PLASS 2 Vedtatt av ordinært sameiermøte den 9. april 2015 I henhold til vedtektene for sameiet har styret utarbeidet følgende ordensregler

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig. Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS

Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig. Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS Innholdsfortegnelse Firmainformasjon HOEL ELEKTRO AS Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig FIRMAINFORMASJON HOEL ELEKTRO

Detaljer

BRANNINSTRUKS. Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter.

BRANNINSTRUKS. Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter. BRANNINSTRUKS Virksomhetens navn: SKJETTENHALLEN Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter. De ansatte og tilsynsvakter skal være kjent med: Hvordan brannvesenet varsles.

Detaljer

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Sist oppdatert 23. oktober 2012 Godkjent av Finansstyret 13. desember 2012 Ved Studentersamfundet i Trondheim er Finansstyrets leder, øverste brannansvarlig.

Detaljer

VANN OG AVLØP VANN OG AVLØP

VANN OG AVLØP VANN OG AVLØP 10 VANN OG AVLØP VANN OG AVLØP Stikkordregister Hvert år oppstår det en mengde omfattende vannskader i bygningene våre. Vannskadene er ofte en følge av manglende vedlikehold. Her får du en innføring i

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

I denne utgaven informerer vi om:

I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 16.09.10 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Innbrudd og hærverk 30.07. og 01.08. 2. Felling av lønnetre 3. Fellesrom oppjustert, også med trådløst nettverk 4. Informasjonshefte

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER Vedtatt på sameiermøte 9. april 2014 1 BEBOERNES PLIKT Beboerne plikter å følge husordensreglene, og er ansvarlige for at de overholdes av husstanden

Detaljer

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå.

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Kildesorteringen i Oslo stopper ikke Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Matavfallet blir til biogjødsel og drivstoff til busser og biler. Plastemballasjen gir nye plastprodukter

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer