Tilstandsanalyse av bygningsmessige forhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandsanalyse av bygningsmessige forhold"

Transkript

1 Tilstandsanalyse av bygningsmessige forhold Sverre Holøs 1 Innhold / hensikt Tilstandsanalyse generelt. Hensikt, planlegging, referansenivå. Utvendig Tak Fasader Fuktutsatte rom Bad Kryperom Loft 2

2 Tilstandskontroll av konstruksjoner Tilstandsanalyse Planlegging Registrering Vurdering Rapportering Funksjonskrav varmeisolasjon fuktsikring lyd brann ventilasjon bæreevne brukbarhet 3 Tilstandsanalyse Referansenivå Tilstandsgrad Konsekvensgrad Risiko 4

3 Referansnivå:Bygningslover og forskrifter >1924 Lokale forskrifter 1924: Bygningslov (for byene). Fokus på styrke og brann, men også noe om ventilasjon og isolering mot fukt og kulde. 1928: Byggeforskrift. Krav til materialer og oppbygging av konstruksjoner, dimensjonering, snø-, vind- og egenlast, brann, tekning. 1949: Ny Byggeforskrift. Krav til isolasjon, lydforhold og takfall inn. 1965: Bygningslov for hele landet (!) Generelle krav. Lite konkrete krav til bygninger, materialer eller konstruksjoner. 1969: Byggeforskrift. Funksjons/ytelseskrav og noe konkret. 1985: Byggeforskrift. Funksjons- og ytelseskrav. 1985: PBL. Generelle krav Byggeforskrift: Som for 1985, krav til tekning, takfall, drenering tatt bort. Nye krav til varmeisolasjon, tetthet, lydisolasjon, m.m. 1997: TEK. Funksjonskrav. Endrede krav til varmeisolasjon, lydisolasjon, fuktsikring, dokumentasjon, kontroll m.m. 2007: Revidert TEK. Skjerpede krav til energibruk og universell utforming. 2010: Ny TEK. Relativt like energikrav som -07. Dynamisk veiledning 5 Tak Planlegging: Referansenivå: Personsikkerhet, brann, tetthet, energibruk, estetikk, økonomi Hva skal vi se etter? Hvor skal vi se etter det? Hvordan skal vi se etter det (HMS!) 6

4 Skrå tak skadeårsaker og sjekkpunkter Tekning Innfesting Undertak m.m. Gjennomføringer Lufting Renner og nedløp Obs. fra undersiden Fuktmerker 7 Hva skal vi se etter - alder Bygningsdel Materiale/ konstruksjon 232 Taktekning og membraner Skifer Tegltakstein Betongtakstein Tiltak Intervaller (år) Hen- Kort Middels Lang visning Utskifting Omlegging Utskifting Omlegging Utskifting Omlegging Forsinkede stålplater, malt Maling Stålplater med plastbelegg Omlegging Reparasjon Aluminiumsplater Omlegging Båndtekning, sinklegert (falsede plater) Omlegging Maling Båndtekning, kobber (falsede plater) Omlegging Asfalttakshingel Fjerne begroing Omlegging Bordtak/treshingel Utskifting Torvtak Asfalttakbelegg Omlegging Utbedring Omlegging Reparasjon Omlegging Takfolie, mekanisk festet Reparasjon Omlegging Takfolie med singelballast Omlegging NB! Vedlikeholdsintervall! Ikke levetid! 8

5 Detaljer i skrå tak 9 10

6 Flate tak hva ser vi etter? 11 Hvor mye mose og stående vann er for mye? 12

7 Flate tak - Sjekkpunkter Tekning Fall Sluk/nedløp Gjennomføringer Gesimsdetaljer Beslag Obs. fra undersiden Innv. himling? 13 Tekking og nedbør 14

8 Detaljer 15 Beslag 16

9 Skorstein - Sjekkpunkter Frostskader Mørtelfuger Puss Saltutslag Sprekker/riss Beslag Gjennomgang i undertak 17 Terrasser - Sjekkpunkter Terrasser av betong Boligblokker Oppbygging Fall Drenering Sluk Membrandetaljer Varmeisolering Obs. fra undersiden 18

10 Detaljer fra terrasser 19 Fasit kan være å finne inne 20

11 Balkonger i betong - tilstandsgrader Byggforvaltning > Skader på betongkonstruksjoner. Skadesymptomer, tilstands 21 22

12 Vedlikeholdsintervaller, vegg Bygningsdel Materiale/ Tiltak Intervaller (år) Henkonstruksjon Kort Middels Lang visning 225 Yttervegger Teglsteinsmur Omfuging. Det etterfylles med egnet mørtel etter fjerning av løs fugemørtel og rengjøring Plasstøpt betong Lettklinker, porebetong Mur av glassbyggestein Reparasjon. Betongen utbedres mekanisk eller elektrokjemisk Reparasjon av puss Reparasjon. Ødelagte steiner byttes. Kontroll av fuger og eventuelt omfuging Bindingsverk av tre Reparasjon. Utskifting av ødelagte deler Bindingsverk av stålprofiler Laft, uten utvendig kledning Reparasjon. Utskifting av ødelagte deler Reparasjon. Utskifting av ødelagte deler Vedlikeholdsintervall, veggkledninger 23 Sekundære bygningsdeler, utvendig 231 Utvendig komplettering, vegg Keramiske fliser Bytte fugemasse. Fugemassen i bevegelsesfuger fjernes og erstattes med ny. Det vurderes å etablere nye bevegelsesfuger. Omfuging. Løs mørtel fjernes og ny påføres Trekledning Utskifting. Ny kledning og vindsperre monteres etter prinsippet om totrinnstetning Stålplater, forsinket Utskifting. All platekledning skiftes (f.eks. bølgeblikk) Stålplater, forsinket og Utskifting. All platekledning skiftes plastbelagt eller lakkert Aluminiumsplater Utskifting. All platekledning skiftes Kobberplater Utskifting. All platekledning skiftes Asbestsementplater (eternitplater) Utskifting. Plater skiftes i henhold til forskrift om asbest. Ny kledning monteres Sementbaserte plater Utskifting. All platekledning skiftes Plater av polymerbetong Teglforblending Utskifting. All platekledning skiftes Omfuging. Fjerning av løs fugemørtel, rengjøring og etterfylling med egnet mørtel. Natursteinsforblending Omfuging. Etterfylling med egnet mørtel etter fjerning av løs fugemørtel og rengjøring

13 Utvendig treverk - Sjekkpunkter 25 26

14 Puss - Sjekkpunkter Bom, spesielt rundt vinduer Sprekker/Riss Saltutslag Pussavslutning mot vinduer Overflatebehandling Følgeskader? 27 Vinduer et svakt punkt 28

15 Alvorlig? 29 Alvorlig! 30

16 Innsetting av vindu i murvegg 31 Vinduer i murvegg Skum og fugemasse holder ikke mot slagregn! (2-trinns tetting best!) 32

17 Betongfasade - risskartlegging 33 Betongfasade - risskartlegging Store muggskader på gipsplate innenfor Riss er gjennomgående Vanninntrengning gjennom riss 34

18 Isolerte kjellervegger Sjekkpunkter innvendig Bindingsverksvegg: Mål fukt i vegg mot golv!! Oppbygging? Dampsperre? Overgang tre/betong Ventilasjon Byggfukt Fukt fra grunnen Lukt Misfarging Muggsopp 35 Skole fra 20-tall -> Bolig ca

19 Fuktbelastede rom Bade- og dusjrom Vaskerom Kjøkken - Kjølerom (Badstu) Kryperom Badeanlegg Industri Fuktsikring - Ventilasjon 38

20 Bygningsdel Konstruksjonsdel/ overflate Tilstandsgrad 0 Meget god Tilstandsgrad 1 God Tilstandsgrad 2 Dårlig Tilstandsgrad 3 Meget dårlig Henvisning Planløsning Tilgjengelighet Tilstrekkelig plass for alle nødv. funksjoner, også for rullestolbruker Tilgjengelig, dør 9M, ikke terskel (maks 25 mm) Ok for rullestol alt utstyr tilgengelig Tilstrekkelig plass, men ikke for rullestolbruker OK for rullstol Trangt, men plass for alle funksjoner 8M dør, høg terskel, tungvint atkomst Golv Fall Fall iht. 8KS, 8VN Fall iht. TEK 97 Fall i overflate, ikke i undergolv Membraner/tetthet Bærekonstruksjon Vegger Yttervegger Dokumentert membranprodukt, plassert korrekt i konstruksjon Tilknytning til sluk, Tetthetsprøvd Betong eller trebjelkelag, Ingen svakheter Ok, trevegg med plastfolie ikke i våtsone, Ikke plastfolie i våt sone med membran på innsiden Tilsynelatende ok, Ikke fullstendig dokumentasjon, Ikke registret lekkasje Ok, men mulige svakheter ved lydisolasjon Trevegg med plastfolie og påstrykningsmembran med fliser Gammelt golv over 25 år Uklart hvordan memmbranløsningen er, men tett I daglig bruk Sluk uten klemring, Trebjelkelag med tidligere vannlekkasje Trebjelkelag med plater og vinyl for mykt for flislegging Gammel vegg med våtsone, Begynnende fuktskjolder Riss i flisfuger Ikke plass for alle nødvendige funksjoner (vaskemaskin, badekar) Ikke tilgjengelig for funksjonshemmede, trappeatkomst Ikke fall som funksjonerer, Vanndammer etter dusjing Mulig lekkasjer, Dusjkabinett som ikke stoppe fuktpåkjenning Mulige lekkasjer og fuktskader Trebjelkelag for mykt for legging av fliser Løse fliser, løs tapet Fuktskjolder ved dusjenhet Bulende vegg i våtsonen BVN BVN Innervegg Ikke fuktskader Ikke skader, fliskledning Bulende vegg i våtsonen Dokumentert stivhet for Uklart om tilfredsstillende fliser stivhet i vegger Overflater Ny Ikke noe å se, men er Slitt tapet, Løse fliser, løs tapet BVN Tidstypiske løsninger (eks.) 1950-tallet Badekar Begrenset vannpåkjenning Sluk i støpt kasse Fall mot sluk 40

21 Tidstypiske løsninger (eks.) 1960-tallet Vanntette banebelegg Synlig membran - God kontroll På golv med og uten påstøp Fall mot sluk 41 Tidstypiske løsninger (eks.) 1970-tallet Membran inn i sluk med klemring Golvvarme Fliser 42

22 Bad 70 tall Elektriske apparater I dusjen! TG 3, KG 3 (Personskade) Løs flis! TG 2, KG 2 (Fukt, innemiljø) 43 Løft på slukrista og se hva du ser Kan den åpnes? Klemring Rengjøring 44

23 Bad, nyrenenovert. Løft på slukrist! 45 Bad, flislagte vegger og gulv TILSTANDSGRAD 3! Membran under støp 46

24 Gips ned i betonggolv Membran i bunnen Fuktoppsug! 5 år gammelt bad 47 Vegger - Tapet - Sjekkpunkter Skjøter Overgang golv Hjørner Gjennomføringer Festepunkter Fuktregistrering Levetid: 5-10 år (??) 48

25 Å måle fukt i betong Du ønsker å måle her! (gjennomsnittlig fuktinnhold) 87% Derfor borer du 40% av dekketykkelsen + 1/2 filterhøyde Fuktinnhold 49 Måling av fuktighet i tre Stikk følerne inn i materialet Les av fuktigheten Hvis temperaturen er lavere enn 15 C eller høyere enn 25 C må du korrigere resultatet for temperatur. 50

26 Søk etter fukt med radiobølger Det finnes instrumenter som søker gjennom fliser og belegg. Dette er indikatorer og ikke måleinstrumenter. Metaller øker ledningsevnen. Store materialforskjeller du må ha referanse. Kun relative forskjeller som oppdages (uansett hva produsenten har fortalt deg). Foto: Protimeter 51 Kryperom kan by på overraskelser! 52

27 Tilstandskontroll - kryperom Inspeksjon Ventilasjon Fuktsperre på golv Drenering Fall på terreng Skille treverk/betong Armeringskorrosjon Radon? Skadedyr Materialer på gulv Fuktinnhold Råte 53 Loft bør kontrolleres 54

28 Sjekkpunkter kaldt loft Tegn til lekkasje Råte mugg insektskade Isolering Lufting Brannskiller Lufttetthet (Downlights, Rørgjennomføringer) 55 Badeanlegg Håndbok 52: Bade- og svømmeanlegg Teori Praktiske løsninger Hovedprinsipper Klimaskall Basseng Golv Tekniske anlegg 56

29 Konklusjon? Ingen enkel sammenheng TG-KG! Symptomkataloger er vel og bra men utelater det vanskeligste (viktigste?).. En god tilstandskontroll er mye verdt en dårlig temmelig lite! (Tilstandskontrolløren er sin lønn verdt og vel så det!) 57

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker?

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker? Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom For eksempel skobutikker? Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Fuktbelastede rom Bade- og dusjrom Vaskerom Kjøkken - Kjølerom (Badstu) Kryperom Badeanlegg

Detaljer

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN Utgave: 1 Dato: 23.03.2012 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Røyken Eiendom

Detaljer

Forskrift om tekniske krav til byggverk Kap. 13 Miljø og helse og Kap. 14 Energi

Forskrift om tekniske krav til byggverk Kap. 13 Miljø og helse og Kap. 14 Energi Forskrift om tekniske krav til byggverk Kap. 13 Miljø og helse og Kap. 14 Energi Varmeisolering - Tetthet - Fuktsikring Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk FBA- Scandic Hotel KNA, Parkveien 68,

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bolig SERTIFISERT TAKSTMANN Takstmann Terje Bråthen MNTF Telefon: 934 34 317 E-post: terje@kreat.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Telefon:

Detaljer

Nye byggeforskrifter ( TEK 10 ) Strengere krav til isolasjon og tetthet

Nye byggeforskrifter ( TEK 10 ) Strengere krav til isolasjon og tetthet Nye byggeforskrifter ( TEK 10 ) Strengere krav til isolasjon og tetthet Konsekvenser for fuktsikring av konstruksjoner? Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk FBA, Oslo, 31. mars 2011 Sintef 1 Loven

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Saurlandsvegen 12 A og B, 3891 Gnr 21: Bnr 1 (fnr: 25) 0833 TOKKE KOMMUNE Leilighetsbygg som har vært aldersboliger. SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Sveinung Nordal Bef.dato 05.12.2012 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Saurlandsvegen 10, 3891 HØYDALSMO Gnr 21: Bnr 1 (fnr: 25) 0833 TOKKE KOMMUNE Eldre bygning som har vært aldersbolig. SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Boligeiendom SERTIFISERT TAKSTMANN Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Andel i Brøttet Borettslag Brøttet 76 3029 DRAMMEN Gnr. 117 Bnr. 141 Rekkehus Andelsnr: 35 SERTIFISERT TAKSTMANN Jahn-Otto

Detaljer

Kap. 13 Miljø og helse og Kap. 14 Energi

Kap. 13 Miljø og helse og Kap. 14 Energi Forskrift om tekniske krav til byggverk Kap. 13 Miljø og helse og Kap. 14 Energi Varmeisolering - Tetthet - Fuktsikring Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk FBA- Quality Hotel & Resort Kristiansand,

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Straismoen 19 4618 KRISTIANSAND S Gnr 18 Bnr 176 Kommune: 1001 KRISTIANSAND Befaringsdato: 01092014 Rapportdato: 01092014 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Gate 5 97 6700 MÅLØY

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Gate 5 97 6700 MÅLØY OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Gate 5 97 6700 MÅLØY Gnr 117 Bnr 155 Kommune: 1439 VÅGSØY Befaringsdato: 12112014 Rapportdato: 16012015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Enebolig/gårdsbruk SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø Telefon: 975 45 77 E-post: htm@telefiber.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Gamle Kongeveg 10 Gårdsnr. 275 Bruksnr. 81 SERTIFISERT TAKSTMANN Rita Woll Takstmann MNTF Ingeniør Tlf.: 901 11 918 Oppdrag Bef.dato

Detaljer

Dette må du undersøke før du kjøper

Dette må du undersøke før du kjøper Sverre Holøs, SINTEF Dette må du undersøke før du kjøper Seks råd og ti tips for å redusere risikoen ved boligkjøp 1 Kjøpssituasjonen - Informasjon og interesser Selger: Har oftest bodd i huset. Kjenner

Detaljer

HAVSTEIN. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv beliggenhet - garasje - pen tomt. Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM. Prisant. kr 3 900 000 + omk.

HAVSTEIN. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv beliggenhet - garasje - pen tomt. Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM. Prisant. kr 3 900 000 + omk. Oppdragsnr: 32140208 HAVSTEIN Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM Prisant. kr 3 900 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 3 998 550 P-rom/bra ca. 144/196 kvm. Tomt ca. 588 kvm. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst RAPPORTANSVARLIG: Gnr 58 Bnr 39 Kommune: 1931 LENVIK Anders Killie Solli Laukhellaveien 3C, Befaringsdato: 25072012

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling RAPPORTANSVARLIG: 3080 HOLMESTRAND Stavern Taksering AS Gnr 58 Bnr 1 Torbjørn Johansen Kommune: 702 Holmestrand William Sverdrups gate 5,

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER Gnr 315 Bnr 146 Kommune: 1719 LEVANGER Befaringsdato: 06022015 Rapportdato: 13022015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Boligeiendom Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann Anders Auen E-post: Rolle: Uavhengig takstmann

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling SKOLEGATA 12 B 7504 STJØRDAL

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling SKOLEGATA 12 B 7504 STJØRDAL OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling SKOLEGATA 12 B 7504 STJØRDAL Gnr 99 Bnr 835 Kommune: 1714 STJØRDAL Befaringsdato: 10102014 Rapportdato: 15102014 RAPPORTANSVARLIG: Takst-Forum

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 4836 ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 4836 ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 Gnr. 501 Bnr. 689 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato 4156 26.06.2013 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst SERTIFISERT TAKSTMANN Sivilingeniør Sjur A. Lindheim Haram Telefon: 922 17 065 E-post: slh@bovena.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg Juni 2012 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no Prosjektnummer: 9 6890 010 Prosjektnavn:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Kvimarka 80 B, 4365 NÆRBØ Gnr 26: Bnr 949 (snr: 1) 1119 HÅ KOMMUNE Del av tomannsbolig m/carport SERTIFISERT TAKSTMANN Leif Bjørn Espeland Taktsmann MNTF Telefon:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Tilstandsrapport del 3 - Kårboligen Damtjernveien 143 3175 RAMNES SERTIFISERT TAKSTMANN Øyvind Stokke Bef.dato Vedlegg 3 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Vikingveien 71 8360 BØSTAD

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Vikingveien 71 8360 BØSTAD OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Vikingveien 71 8360 BØSTAD Gnr 74 Bnr 20 Kommune: 1860 VESTVÅGØY Befaringsdato: 22072014 Rapportdato: 27072014 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 109 Bnr: 13 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0806 Kommune: Skien Telemark Takst og Byggvurdering AS Uniongata 18 3732 SKIEN Sted/dato Skien/08.09.2011

Detaljer

NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy

NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy JANUAR 2012 BYGG glava.no Hvordan gjøre en smart investering som reduserer strømregningen og øker boligverdien? Det er viktig å redusere varmetapet

Detaljer