GRØNN REHABILITERING AV TREHUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRØNN REHABILITERING AV TREHUS"

Transkript

1 GRØNN REHABILITERING AV TREHUS EN HÅNDBOK I MILJØ- OG BYGNINGSVENNLIG REHABILITERING STAVANGER KOMMUNE

2 INNHOLD BYBNINGSVERN ER MILJØVERN AGENDA 21 - EN UTFORDRING TIL ALLE TREHUSBYEN HUS OG MILJØ FØR OG NÅ AVFALL SOPP OG SKADEDYR UTE KLEDNING MUR OG MURPUSS MALING VINDUER TAK ISOLASJON UTEROM INNE INNEKLIMA LYS OG VARME TREPANEL OG LISTVERK BYGNINGSPLATER GULV MALING OG OVERFLATEBEHANDLING TAPET BAD OG KJØKKEN MØBLER OG INVENTAR LITTERATURLISTE

3 BYGNINGSVERN ER MILJØVERN VI MENNESKER HAR DE SISTE GENERASJONENE LEVD PÅ EN MÅTE SOM HAR SKAPT MANGE STORE MILJØPROBLEMER. MYE AV DETTE HANDLER OM UTSLIPP AV FARLIGE STOFFER OG KJEMIKALIER I NATUREN, FRA INDUSTRI OG TRANSPORT. VI HAR ETTER HVERT KLART Å FOREBYGGE MANGE MILJØPROBLEMER GJENNOM NASJONALE OG INTERNASJONALE AVTALER OG REGELVERK, OG MILJØKATASTROFER SKJER HELDIGVIS IKKE SÅ OFTE LENGER. SAMTIDIG MED AT VI HAR FÅTT STØRRE KONTROLL MED DE TRADISJONELLE MILJØPROBLEMENE, SKAPER DET HØYE FORBRUKET VÅRT NYE MILJØPROBLEMER. VI KJØPER VARER SOM ER PRODUSERTE PÅ MOTSATT SIDE AV JORDA OG TRANSPORTERT KANSKJE TUSEN MIL, FØR DE KOMMER HJEM TIL OSS. DETTE FØRER TIL STORE UTSLIPP AV KLIMAGASSER. VI HAR OGSÅ FÅTT EN NY FORM FOR FORURENSING DER MILJØGIFTENE IKKE SLIPPES UT VED PRODUKSJON, MEN DE FINNES I PRODUKTET. VI TAR GIFTENE MED OSS HJEM, OG FØR ELLER SIDEN HAVNER DE ET ELLER ANNET STED I NATUREN SOM AVFALL. HORMONHERMERE ER ET EKSEMPEL PÅ SLIKE MILJØGIFTER. DE HORMONHERMENDE STOFFENE ER KANSKJE I UTGANGPUNKTET BRUKT SOM FLAMMEHEMMERE I ET FJERNSYN, MEN DE VIL FØR ELLER SIDEN KUNNE PÅVIRKE LEVENDE ORGANISMER I NATUREN. VI KAN SI AT FORURENSINGEN SKJER GJENNOM FABRIKKPORTEN OG IKKE GJENNOM PIPER OG RØR. SKAL VI GJØRE NOE MED DISSE MILJØPROBLEMENE, MÅ VI GJØRE NOE MED VÅRT EGET FORBRUK. SKAL VI GJØRE NOE MED FORBRUKET VÅRT, MÅ VI GJØRE NOE MED MÅTEN VI BOR OG LEVER PÅ. FOR HUNDRE ÅR SIDEN BRUKTE VI CA. 100 FORSKJELLIGE BYGNINGSMATERIALER I NORGE. I DAG FINNES DET OVER DET SIER SEG SELV AT DET ER UMULIG Å HA OVERSIKT OVER ALLE DISSE MATERIALENE, OG INGEN KAN MED SIKKERHET SI HVA SOM ER BRA FOR MENNESKER OG MILJØ OG HVA SOM IKKE ER DET. VI VET AT MANGE ER UFARLIGE MENS ANDRE KAN VÆRE VELDIG SKADELIGE FOR OSS. DE ALLER FLESTE BYGNINGSMATERIALENE VET VI IMIDLERTID IKKE NOK OM, OG DET ER DERFOR VIKTIG AT VI BRUKER ET «FØRE VAR-PRISNIPP» NÅR VI VELGER, ENTEN DET ER MALING, MØRTEL ELLER MØBLER. EN TOMMELFINGERREGEL KAN VÆRE AT HVIS VI BRUKTE MATERIALET FOR 100 ÅR SIDEN, VET VI I DAG TILSTREKKELIG OM DET TIL AT VI KAN SI OM DET ER FORSVARLIG Å BRUKE DET ELLER IKKE. Å BRUKE GAMLE MATERIALER OG BYGGETEKNIKKER ER GODT BYGNINGSVERN, OG DET ER GODT MILJØVERN. BYGNINGSVERN ER I SEG SELV GODT MILJØVERN. NÅR VI TAR VARE PÅ DET GAMLE, BRUKER VI MINDRE RESSURSER ENN HVIS VI KJØPER NYTT. BYGNINGSVERN HAR OGSÅ EN VERDI I SEG SELV FORDI VI VERDSETTER DET SOM FOLK FØR OSS HAR GJORT, VI TAR VARE PÅ BYGG OG STEDER SOM ER VIKTIGE FOR VÅR IDENTITET OG VI FORMIDLER KULTURHISTORIE TIL NYE GENERASJONER. STAVANGER ER EUROPAS STØRSTE TREHUSBY, OG DE GAMLE TREHUSENE HAR EN REKKE MILJØKVALITETER SOM DET ER VIKTIG AT VI BÅDE TAR VARE PÅ OG UTVIKLER VIDERE. I DETTE HEFTET VIL VI KOBLE MILJØVERN OG BYGNINGSVERN SAMMEN VED REHABILITERING AV VÅRE BOLIGER. VI VIL GI DEG NOEN GRØNNE RÅD SOM DU KAN BRUKE NÅR DU SKAL PUSSE OPP BOLIGEN. SLIK KAN DU KAN VÆRE MED OG TA VARE PÅ MILJØET OG KULTURARVEN, OG SAMTIDIG FÅ EN SUNN OG VAKKER BOLIG.

4 AGENDA 21 - EN UTFORDRING TIL ALLE I 1992 SAMLET FN STATSLEDERE FRA HELE VERDEN TIL EN STOR MILJØKONFERANSE I RIO DE JANEIRO, BRASIL. PÅ DENNE KONFERANSEN BLE DET VEDTATT ET DOKUMENT KALT AGENDA 21, SOM HAR FOKUS PÅ BÆREKRAFTIG UTVIKLING OG BEDRING AV MILJØET I DET 21 ÅRHUNDRET. LOKALE MYNDIGHETER BLE OPPFORDRET TIL Å «TENKE GLOBALT OG HANDLE LOKALT», OG ARBEIDET FOR EN BÆREKRAFTIG UTVIKLING OG REDUKSJON AV DAGENS MILJØBELASTNINGER SKULLE SKJE I SAMARBEID MED PRIVATPERSONER, FRIVILLIGE ORGANISASJONER OG NÆRINGSLIV. STAVANGER KOMMUNE HAR TATT DISSE UTFORDRINGENE, OG JOBBER SYSTEMATISK MED SIN LOKALE AGENDA 21. KOMMUNEN SAMARBEIDER MED MILJØORGANISASJONEN GRØNN HVERDAG OG NÆRINGSLIVETS MILJØSTIFTELSE GRØNN BY OM DETTE ARBEIDET. PÅ DENNE MÅTEN ØNSKER VI Å FÅ DET OFFENTLIGE, NÆRINGSLIVET, BEFOLKNINGEN OG DE FRIVILLIGE ORGANISASJONENE TIL Å JOBBE SAMMEN FOR EN BÆREKRAFTIG FRAMTID OG Å FÅ ALLE SIDDISER TIL Å «TENKE GLOBALT OG HANDLE LOKALT». VI HAR IGANGSATT FLERE PROSJEKTER, OG DETTE VEILEDNINGSHEFTET ER EN DEL AV PROSJEKTET «GRØNNE BYGG». GRØNNE BYGG HAR SOM MÅLSETNING Å GJØRE BYGNINGER I STAVANGER MER MILJØVENNLIGE. MER INFORMASJON OM AGENDA 21 STAVANGER KAN DU FINNE PÅ DET ER IKKE BARE STAVANGER SOM ARBEIDER MED LOKAL AGENDA 21. HUNDREVIS AV KOMMUNER, BEDRIFTER, ORGANISASJONER OG OFFENTLIGE INSTANSER ER MED I DENNE DUGNADEN. VIL DU VITE MER OM HVA SOM RØRER SEG ANDRE STEDER I NORGE, KAN DU LOGGE DEG INN PÅ DE NASJONALE AGENDA 21 SIDENE,

5 TREHUSBYEN HER I NORDEN HAR VI TIL ALLE TIDER BRUKT TRE SOM BYGNINGSMATERIALE OG VI SOM BOR HER ER VANT MED Å SE OG BO I TREHUS. SAMMENHENGENDE TREHUSBEBYGGELSE ER IMIDLERTID VELDIG UVANLIG I STORE DELER AV VERDEN OG DE NORDISKE TREHUSBYENE ER DERFOR INTERESSANTE I EN INTERNASJONAL SAMMENHENG. MED SINE 8000 TREHUS ER STAVANGER EUROPAS STØRSTE TREHUSBY OG TREHUSENE ER EN VIKTIG DEL AV STAVANGERS IDENTITET. TREHUSBYEN I STAVANGER DEKKER OMRÅDET INNENFOR BYGRENSEN FRAM TIL 1953, ALTSÅ STAVANGER SENTRUM OG DE SENTRUMSNÆRE BOLIGOMRÅDENE. (KART) GAMMEL MURBEBYGGELSE FINNES OGSÅ INNENFOR TREHUSBYEN, MEN DE ALLER FLESTE HUSENE ER BYGD I TRE. DET ER VEDTATT ULIKE VERNEPLANER I TILKNYTNING TIL T REHUSBYEN, BLANT ANNET KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM OG KULTURMINNEPLAN FOR STAVANGER. STAVANGER KOMMUNE HAR GJENNOM SIN AREALPLAN FOR FOKUS PÅ TREHUSBYEN, OG BEVARING AV DE UNIKE KVALITETENE SOM ER I DETTE OMRÅDET. DISSE PLANENE HAR SOM MÅLSETNING Å SIKRE OG VIDEREUTVIKLE BOLIGOMRÅDENE INNENFOR T REHUSBYEN. KULTURHISTORISK GIR TREHUSBYEN ET DEKKENDE OG TYPISK BILDE AV STAVANGERS ARKITEKTUR OG BYPLAN I ÅRENE FRA 1850 TIL 1950, EN PERIODE HVOR STAVANGER GJENNOMGIKK STORE FORANDRINGER. STAVANGERS POSISJON SOM EUROPAS STØRSTE TREHUSBY GJØR AT VI HAR ET SPESIELT ANSVAR FOR Å IVARETA BYGNINGENE FOR FRAMTIDIGE GENERASJONER.

6 HUS OG MILJØ FØR OG NÅ HUS OG MILJØ HAR VÆRT I KONSTANT FORANDRING OG UTVIKLING, FRA TIDENES MORGEN TIL I DAG. MATERIALBRUK OG BYGGESTILER ER SOM REGEL STEDSPESIFIKKE OG TILPASSET DET LOKALE KLIMAET OG BOSTEDSMØNSTERET. DETTE GIR FORSKJELLIGE STEDER FORSKJELLIG PREG. DE SISTE 50 ÅRENE HAR VI IMIDLERTID SETT EN UTVIKLING SOM BRYTER MED DETTE; DET LOKALE SÆRPREGET FORSVINNER OG DET GJØR OGSÅ DE LOKALE BYGNINGSMATERIALENE. VI HAR GÅTT FRA Å BRUKE NOEN FÅ LOKALT PRODUSERTE BYGNINGSMATERIALER TIL Å BRUKE MANGE LANGREISTE MATERIALER. DENNE UTVIKLINGEN FØRER TIL MER FORURENSENDE TRANSPORT, FLERE MILJØGIFTER I BYGGENE OG MER AVFALL. I TILLEGG FORSVINNER LOKALT SÆRPREG OG LOKALE SKOGBRUKS- OG HÅNDTVERKSNÆRINGER. DET ER EN KLAR SAMMENHENG MELLOM KULTURMINNEVERN OG MILJØVERN. TREHUSBYEN STAVANGER ER ET GODT EKSEMPEL PÅ DETTE. HUSENE ER I HOVEDSAK BYGD FØR 1953, OG DA GJERNE AV TREVIRKE FRA RYFYLKE. IKKE BARE ER DETTE TREVIRKET AV YPPERLIG KVALITET, MEN DET ER OGSÅ LOKALT PRODUSERT SLIK AT TRANSPORTEN FRA PRODUKSJONSSTED TIL BRUKSSTED BLIR MINIMAL. I TREHUSBYEN KAN VI FINNE MER ENN HUNDRE ÅR GAMMEL KLEDNING, FREMDELES I SVÆRT GOD STAND TIL TROSS FOR DET STAVANGERSKE KLIMAET. NÅR SLIKE HUS SKAL REHABILITERES, INNE SOM UTE, ER DET DERFOR VIKTIG AT SAMMENHENGEN MELLOM KULTUR- OG MILJØVERN KOMMER I FOKUS. DE ULIKE TIDSPERIODENE HAR ULIKE BEBYG- GELSESMØNSTRE OG BYGNINGSTYPER, OG I RAPPORTEN «TREHUSBYEN DE SENTRUMS- NÆRE BOLIGOMRÅDER» ER HOVEDMØNSTRENE OG HOVEDTYPENE BESKREVET. RAPPORTEN KAN VÆRE NYTTIG I EN RESTAURERINGSFASE OG KAN FÅS PÅ SERVICETORGET I OLAV KYRRESGATE 23.

7 GRØNNE RÅD FØR DU BEGYNNER FØR DU KJØPER HUS ER DET LURT Å UNDERSØKE OM DET EKSISTERER KLAUSULER I REGULERINGSPLANEN ELLER PÅ HUSET SOM BEGRENSER HVA DU KAN ENDRE PÅ, OG HVILKE ARBEIDER DU KAN IGANGSETTE VIL DET Å TILPASSE HUSET TIL DINE ØNSKER OG BEHOV VÆRE PROBLEMATISK I FORHOLD TIL DE BESTEMMELSER SOM FORELIGGER? HENVEND DEG TIL STAVANGER KOMMUNE FOR INFORMASJON LEV MED HUSET EN TID FØR DU BEGYNNER RESTAURERINGEN, OG STUDER HUSETS STIL OG SJEL. PÅ DENNE MÅTEN HAR DU MULIGHETEN TIL Å VIRKELIG OPPLEVE HUSETS KVALITETER OG MANGLER FORETA EN GRUNDIG REGISTRERING AV BYGNINGENS TEKNISKE TILSTAND OG ESTETISKE KVALITETER. SØK HJELP HOS FAGKYNDIGE OM NØDVENDIG LAG EN PLAN FOR RESTAURERINGSARBEIDET. DET ER VIKTIG Å TENKE HELHETLIG OG BEHOLDE OVERSIKTEN. TA EN TING AV GANGEN OG SE TING I SAMMENHENG. DA TRENGER VI SOM REGEL IKKE Å GJØRE TING MER ENN EN GANG SKIFT IKKE MER ENN DET SOM ER ABSOLUTT NØDVENDIG. PRØV SÅ LANGT DET LAR SEG GJØRE Å TA VARE PÅ ORIGINALE BYGNINGSDELER OG DETALJER. NYE VINDUER SKAL VÆRE I SAMSVAR MED HUSETS OPPRINNELIGE STIL DU MÅ SENDE INN BYGGEMELDING HVIS DU ØNSKER Å ENDRE FASADEN PÅ HUSET. DET VIL SI HVIS DU ØNSKER Å RIVE, BYGGE PÅ, SKIFTE DØRER, VINDUER ELLER TAK VÆR IKKE REDD FOR Å SPØRRE FAGFOLK OM RÅD, MEN STILL KRAV. VÆR EN BEVISST KUNDE OG SPØR ETTER MILJØSERTIFIKAT OG REFERANSER KJØP VERKTØY ETTER HVERT SOM DU TRENGER DET. MYE KAN LÅNES, ANNET KAN LEIES I UTLEIEFORRETNINGER. TENK BRANNSIKKERHET, KONTAKT BRANNVESENET FOR TIPS

8 AVFALL UNDER RESTAURERING AV GAMLE HUS HAR DET LETT FOR Å OPPSTÅ MYE AVFALL. DESSVERRE PREGER FREMDELES HOLDNINGEN «UT MED DET GAMLE, INN MED DET NYE» MANGE RESTAURERINGS- OG OPPUSSINGSARBEIDER. PRØV Å SE DET GAMLE SOM EN RESSURS, BÅDE I EN MILJØ- OG KULTURHISTORISK SAMMENHENG. PÅ DENNE MÅTEN KAN DU SPARE DEG SELV FOR UNØDIGE KOSTNADER, MILJØET FOR UNØDIG BELASTNING OG SAMTIDIG SIKRE BEVARING AV KULTURHISTORISKE VERDIER. FØRSTE BUD ER Å HINDRE AT AVFALL OPPSTÅR. DETTE KAN DU FÅ TIL VED Å BRUKE OM IGJEN MATERIALER OG DETALJER FRA HUSET. DA TAR DU OGSÅ BEST VARE PÅ HUSETS SJEL. IKKE KJØP MER ENN DU TRENGER, OG SKIFT IKKE MER ENN DET SOM ER ABSOLUTT NØDVENDIG. ENTEN DU HAR GAMLE MATERIALER PÅ LOFTET ELLER I KJELLEREN, KJØPER BRUKT ELLER VELGER Å SKIFTE UT BARE DELER AV MATERIALENE, ER DET VIKTIG Å TENKE MILJØVERN OG KULTURHISTORIE SAMMEN. Å GJENBRUKE MATERIALER ER OGSÅ ØKONOMISK LØNNSOMT. TREVIRKE KAN SAGES OPP TIL VED OG ENERGIGJENVINNES, MEN VÆR OBS PÅ CCA- IMPREGNERTE OG KREOSOT- IMPREGNERTE MATERIALER. DISSE UTVIKLER GIFTIG GASS NÅR DE BRENNER (SE TEMA IMPREGNERING S. 12). MATERIALER MED MYE MALING PÅ ER HELLER IKKE BRA Å BRENNE I VEDOVNEN. ER DU USIKKER PÅ OM DET TREVIRKET DU HAR FJERNET FRA HUSET DITT KAN INNEHOLDE HELSE- OG MILJØFARLIGE KJEMIKALIER, ER DET BEDRE Å LEVERE DET TIL GODKJENT MOTTAK, ENN Å BRUKE DET SOM VED.

9 KILDESORTERT AVFALL KAN LEVERES TIL MOTTAKENE PÅ SELE OG BÆRHEIM FOR EN BILLIG PENGE, OG DET ER OGSÅ BILLIGERE Å LEIE CONTAINER HVIS AVFALLET ER KILDESORTERT. DET OPPSTÅR DESSVERRE MYE FARLIG AVFALL NÅR VI PUSSER OPP OG REHABILITERER. FARLIG AVFALL ER AVFALL SOM INNEHOLDER MILJØGIFTER OG SOM IKKE KAN, ELLER SKAL, BLANDES SAMMEN MED DET ANDRE AVFALLET. EKSEMPLER PÅ FARLIG AVFALL KAN VÆRE: BRUKT OLJE OG OLJEPRODUKTER, MALING, LAKK, WHITE SPIRIT, LIM, BEIS, RØDSPRIT, TERPENTIN, MIDLER MOT INSEKTER OG SOPP, LYSSTOFFRØR, SPAREPÆRER, ISOLERGLASSVINDUER PRODUSERT FØR 1980 (SE INNE I KARMEN) OG ASBEST. FARLIG AVFALL KAN LEGGES I DEN RØDE BEHOLDEREN, LEVERES PÅ SELE, BERHEIM, BRANNSTASJONEN ELLER HOS HENRIKSEN OLJETRANSPORT. SJEKK I TØMMEKALENDEREN ELLER TA KONTAKT MED RENOVASJONSAVDELINGEN I KOMMUNEN HVIS DU ER I TVIL OM NOE ER FARLIG AVFALL. TEMA PCB POLYKLORERTE BIFENYLER (PCB) ER EN GRUPPE KJEMIKALIER MED SVÆRT HELSE- OG MILJØSKADELIGE EGENSKAPER. DISSE KJEMIKALIENE BLE FORBUDT I PRODUKTER I NORGE I 1980, MEN FINNES FORTSATT I GAMMELT LYSARMATUR, I OLJER I ELEKTRISKE SYSTEMER OG I LIM I VINDUER PRODUSERT I PERIODEN ALLE PRODUKTER SOM INNEHOLDER PCB ER SPESIALAVFALL, OG SKAL LEVERES TIL GODKJENT MOTTAK. GRØNT KART FOR STAVANGER GRØNT KART ER ET NETTSTED MED INFORMASJON OM MILJØTILTAK I STAVANGER. PÅ NETTSTEDET FINNER VI EN OVERSIKT OVER MILJØSTASJONER, BRUKTHANDLERE, REPARATØRER, UTLEIEBUTIKKER, MILJØFYRTÅRN, GRØNNE PRODUKTER OG MYE MER.

10 SOPP OG SKADEDYR I GAMLE BYGNINGER KAN DET OFTE FOREKOMME SOPP OG SKADEDYR SOM OVER TID VIL KUNNE PÅFØRE HUSET STOR SKADE. DET ER LIKEVEL INGEN GRUNN TIL Å OVERDRIVE DETTE PROBLEMET OG BÅDE SOPP OG SKADEDYR KAN FJERNES, NÅR DET ER NØDVENDIG. DET FINNES FLERE TYPER SOPPER OG BAKTERIER SOM KAN ANGRIPE TREVERK OG MUR. DET ER IKKE ALLE SOM ER LIKE PROBLEMATISKE, MEN VI SKAL VÆRE SÆRLIG OPPMERKSOMME PÅ SOPP SOM ANGRIPER FUKTIG TREVERK. SLIK SOPP KAN GJØRE STOR SKADE HVIS DET FÅR VIRKE OVER TID OG DET ER DERFOR VIKTIG Å UNNGÅ VANNLEKKASJER FRA TAK OG VÅTROM. DET ER OGSÅ VIKTIG AT TREVERK IKKE STÅR I DIREKTE JORDKONTAKT ELLER AT DET BLIR LIGGENDE VANN OPPÅ TREVERKET OVER TID. DET FINNES OGSÅ INSEKTER SOM KAN ANGRIPE TREKONSTRUKSJONER OG TVERRSTRIPET BOREBILLE, OGSÅ KALT MORR, ER GANSKE VANLIG I GAMLE HUS I STAVANGER. BOREBILLER ER LIKEVEL SJELDEN ET STORT PROBLEM. DE ANGRIPER BARE GEITVEDEN I TREET OG DET ER DERFOR NOKSÅ UPROBLEMATISK SÅ LENGE TREVERKET ER AV GOD KVALITET. DET KAN LIKEVEL LØNNE SEG Å SPRØYTE TREVERK SOM ER UTSATT FOR BOREBILLEANGREP. DE VANLIGSTE STEDENE FOR SLIKE ANGREP ER KALDE ROM SOM KJELLER, GANG OG LOFT. SPRØYTEMIDLENE SOM BRUKES KAN VÆRE BÅDE HELSE OG MILJØSKADELIGE OG DET ER DERFOR FORNUFTIG Å BRUKE SERIØSE FAGFOLK TIL Å UTFØRE JOBBEN. DERSOM VI VIL SPRØYTE MOT BOREBILLER SELV, ER DET VIKTIG AT VI SETTER OSS INN I HVA SPRØYTEMIDLENE INNEHOLDER OG HVORDAN VI SKAL BESKYTTE HUD OG LUFTVEIER VED PÅFØRING.

11 UTE

12 KLEDNING DET ER VIKTIG Å IKKE SKIFTE UT MER AV DEN GAMLE KLEDNINGEN ENN DET SOM ER NØDVENDIG. OFTE ER DEN GAMLE KLEDNINGEN AV LANGT BEDRE KVALITET ENN DEN SOM ER Å FÅ KJØPT FRA TRELASTHANDLERE I DAG. DEN STØRSTE FORSKJELLEN MELLOM «FØR OG NÅ» ER AT TIDLIGERE BLE TREVIRKE TIL HUSBYGGING VALGT UT MED OMHU. TIL SPESIELT UTSATTE BYGNINGSDELER, F.EKS. VINDUER, BLE KUN DE ALLER BESTE MATERIALENE BENYTTET. VANLIG TRELAST SOM ER I HANDELEN I DAG ER OFTE FRAMSTILT AV HURTIGVOKSENDE TRÆR, OG ER DERFOR GJERNE IKKE SÅ MOTSTANDSDYKTIG MOT SOPP OG RÅTE. MATERIALENE MÅ DERFOR GJERNE IMPREGNERES. IMPREGNERINGEN SOM BRUKES I DAG ER IKKE SÅ GIFTIG SOM DEN SOM BLE BRUKT FOR NOEN ÅR SIDEN, MEN DEN INNEHOLDER FREMDELES EN GOD DEL TUNGMETALLER. DET FINNES IMIDLERTID FLERE LOKALE SAGBRUK SOM KAN TILBY KLEDNING AV GOD KVALITET OG DE KAN OGSÅ LAGE PROFILER ETTER MAL FRA DEN ORIGINALE. ENKELTE TRELASTHANDLERE HAR OGSÅ DEN SENERE TID BEGYNT Å SELGE NATURLIG IMPREGNERT KVALITETSTREVIRKE. TEMA IMPREGNERING DE SISTE HUNDRE ÅRENE HAR DET VÆRT GJORT MANGE FORSØK MED IMPREGNERING AV TRE FOR Å GJØRE TREET MER HOLDBART. KORT FORTALT GÅR IMPREGNERINGEN UT PÅ AT MER ELLER MINDRE GIFTIGE STOFFER PRESSES INN I TREVERKET FOR Å HINDRE AT MIKROORGANISMER ETABLERER SEG DER. FELLES FOR ALLE IMPREGNERINGER ER AT DE GJØR TREVIRKET HELSE- OG MILJØFARLIG I STØRRE ELLER MINDRE GRAD. KREOSOT ER ET TJÆRESTOFF SOM BLE MYE BRUKT NOEN TIÅR TILBAKE OG VI FINNER DET BL.A. I GAMLE JERNBANESVILLER OG TELEFONSTOLPER. STOFFET ER SVÆRT GIFTIG OG BLE FORBUDT I 19??. KREOSOTIMPREGNERT TREVIRKE SKAL BEHANDLES SOM FARLIG AVFALL. CCA ELLER TRYKKIMPREGNERING BLE MYE BRUKT I KLEDNING I ROGALAND HELT FARM TIL DET BLE FORBUDT I CCA IMPREGNERING INNEHOLDER TUNGMETALLENE KOBBER, KROM OG ARSEN OG ER SVÆRT GIFTIG. DET ER SÆRLIG PROBLEMATISK MED FORURENSING AV SAND I SANDKASSER OG RUNDT LEKEAPPARATER OG DET UTVIKLES GIFTIGE GASSER VED BRANN. TRYKKIMPREGNERT TRE SKAL BEHANDLES SOM SPESIALAVFALL. WOLMANITT- OG ROYALIMPREGNERING INNEHOLDER IKKE KROM OG ARSEN OG ER DERFOR ET BEDRE ALTERNATIV ENN CCA. DISSE IMPREGNERINGENE INNEHOLDER LIKEVEL GANSKE STORE MENGDER KOBBER OG ANDRE MILJØGIFTER. DET ER DERFOR IKKE IDEELT, MEN AKSEPATBELT UT FRA ET MILJØSYNSPUNKT.

13 DET ER MULIG Å FÅ KLEDNINGSBORD AV GOD KVALITET I FLERE FORSKJELLIGE TRESLAG. GRAN, LERK OG FURU KAN VÆRE SVÆRT MOTSTANDSDYKTIG MOT FUKT HVIS TREET ER TETTVOKST ELLER HAR STOR ANDEL KJERNEVED. KJERNEVED INNEHOLDER NATURLIGE STOFFER SOM BESKYTTER MOT SOPP- OG RÅTEANGREP. FURU ER UTVILSOMT DET MEST BRUKTE TRESLAGET I NORSKE TREHUS OG DET FINNES MANGE EKSEMPLER PÅ AT FURU AV GOD KVALITET SOM BLIR BEHANDLET PÅ RETT MÅTE, KAN VARE I MANGE HUNDRE ÅR. GRØNNE RÅD OM UTVENDIG TREVIRKE IKKE SKIFT MER ENN NØDVENDIG TA VARE PÅ SNEKKERDETALJER; UTSKJÆRTE VANNBORD, GERIKTER, BELISTING OG BRUK DEM OM IGJEN UNNGÅ BRUK AV TREVERK I SVÆRT UTSATTE KONSTRUKSJONER OG UNNGÅ VEDVARENDE NEDFUKTING AV TREVERK. TRE SKAL ALDRI STÅ I DIREKTE JORDKONTAKT VELG KVALITETSTRE TIL SÆRLIG VÆRUTSATTE KONSTRUKSJONER OG BRUK GENERELT MATERIALER AV GOD KVALITET VELG LOKALPRODUSERTE MATERIALER DERSOM KLEDNINGEN ER SÅ DÅRLIG AT ALT MÅ SKIFTES, KAN DET VÆRE LURT Å BENYTTE SJANSEN TIL Å ETTERISOLERE VEGGEN UTVENDIG BRUKT LINOLJEMALING OG VEGETABILSK TERPENTIN SOM TYNNER NÅR DU SKAL MALE GLATTE OG TETTVOKSTE KLEDNINGSBORD. DET STENGER REGNET UTE SAMTIDIG SOM DET SLIPPER FUKTIGHET UT

14 MUR OG MURPUSS GAMLE MURER BESTÅR GJERNE AV TEGL ELLER NATURSTEIN SOM ER MURT SAMMEN MED KALKMØRTEL. DETTE ER EN BYGNINGSTEKNIKK SOM ER BRUKT I TUSENVIS AV ÅR OG PÅ DENNE MÅTEN HAR FORFEDRENE VÅRE REIST BYGG SOM COLLOSEUM I ROMA, UTSTEIN KLOSTER, LEDAAL OG DE MER BESKJEDNE GRUNNMURENE SOM STÅR SOM FUNDAMENTER FOR TREHUSENE I TREHUSBYEN. DE SISTE HUNDRE ÅRENE HAR IMIDLERTID DENNE BYGNINGSTEKNIKKEN BLITT ERSTATTET AV MURING I SEMENT OG BETONGKONSTRUKSJONER, OG DET ER IKKE SÅ MANGE SOM LENGER VET HVORDAN MAN SKAL BYGGE OG VEDLIKEHOLDE KALKMURER. Å PRODUSERE TEGL AV LEIRE KREVER MYE ENERGI, OG PROSESSENE KAN MEDFØRE MILJØSKADELIGE UTSLIPP. TEGL HAR LIKEVEL MANGE GODE EGENSKAPER; DET ER VELDIG BESTANDIG, HAR GODE MULIGHETER FOR VEDLIKEHOLD OG DET SER PENT UT. TEGL KAN OGSÅ VÆRE BRA FOR INNEKLIMAET FORDI DET VIRKER FUKTIGHETSREGULERENDE. GAMMEL TEGLSTEIN HAR BLITT EN ETTERSPURT VARE OG DET ER MULIG Å FÅ TAK I BÅDE BRUKT MURSTEIN OG TAKPANNER. Å KJØPE BRUKT ER BRA FOR MILJØET OG DET VIL OGSÅ VÆRE ET NATURLIG VALG NÅR VI ØNSKER Å TILBAKEFØRE EN BYGNING TIL SITT OPPRINNELIGE UTSEENDE. VÆR OPPMERKSOM PÅ AT GLASSERT TEGLSTEIN KAN INNEHOLDE BLY. BLY KAN VÆRE HELSE- OG MILJØSKADELIG. DE SISTE ÅRENE ER DET HELDIGVIS BLITT MER OPPMERKSOMHET OM AT SKADER PÅ MUR OG MURPUSS KAN SKYLDES FEIL MATERIALVALG TIL UTBEDRINGER OG VEDLIKEHOLD VED TIDLIGERE REHABILITERINGSARBEIDER. EN GAMMEL MUR SOM ER OPPFØRT MED KALKMØRTEL, SKAL IKKE REPARERES MED SEMENTMØRTEL. SEMENT ER ET NYERE BYGNINGSMATERIALE OG GIR IKKE MUREN DEN SAMME FLEKSIBILITETEN SOM KALKMURTE MURER TRENGER. SEMENT OG BETONG SLIPPER HELLER IKKE FUKTIGHET GJENNOM PÅ SAMME MÅTE SOM KALKMØRTEL. DETTE KAN FØRE TIL AT DET BLIR STÅENDE VANN I VEGGEN, NOE SOM KAN FØRE TIL SOPP, RÅTESKADER OG FROSTSPRENGING. FORTIDSMINNEFORENINGENS HEFTE GODE RÅD OM MUR & PUSS INNEHOLDER MYE GOD INFORMASJON OM REPARASJON AV GAMMEL MUR OG MURPUSS.

15 MALING NÅR VI SKAL MALE HUSET, ER VI SOM REGEL MER OPPTATT AV HVORDAN MALINGEN SER UT ENN HVORDAN DEN VIRKER, OG DET ER NATURLIG. MALING HANDLER OM FARGE OG ESTETIKK OG DET SKAL OFTE IKKE MER TIL ENN ET MALINGSSTRØK FØR EN SLITT GAMMEL VEGG KOMMER TIL HEDER OG VERDIGHET. I TREHUSBYEN ER HVITT EN GJENNOMGANGSFARGE, MEN OPP IGJENNOM ÅRENE HAR TRENDENE ENDRET SEG. GJØR NOEN UNDERSØKELSER PÅ HVILKE FARGER HUSET KAN HA HATT I TIDLIGERE TIDER. DETTE KAN VI FINNE UT VED Å SKRAPE AV MALINGSLAG PÅ TREVERKET OG LAGE EN MALINGSTRAPP. NÅR VI ARBEIDER MED GAMLE HUS, ER DET OGSÅ VELDIG VIKTIG Å VELGE MALINGSTYPE ETTER HVILKE EGENSKAPER DE HAR, OG IKKE BARE ETTER HVORDAN DE SER UT. ET UTBREDT PROBLEM I DAG ER AT MANGE BRUKER NYE MALINGER SOM ER SYNTETISKE OG TETTE OG IKKE SLIPPER GJENNOM DAMP. DETTE KAN FØRE TIL RÅTE OG SOPP I TRE OG FROSTSPRENGING I MUR. GAMLE TREKLEDNINGER SKAL MALES MED LINOLJEMALING. LINOLJEMALING HAR VÆRT BRUKT TIL HUSMALING I MANGE HUNDRE ÅR OG HAR DEN EGENSKAPEN AT DEN SLIPPER GJENNOM DAMP SAMTIDIG SOM DEN HINDRER VANN I Å TRENGE INN. SELV OM LINOLJEMALING I UTGANGSPUNKTET ER ET NATURPRODUKT, INNEHOLDER DEN LØSEMIDLER OG MÅ BEHANDLES DERETTER. DET KAN OGSÅ VÆRE NØDVENDIG Å TYNNE MALINGEN MED LØSEMIDDELET VEGETABILSK TERPENTIN, NÅR VI MALER PÅ UBEHANDLET TREVIRKE. DETTE GJØR AT MALINGEN TRENGER INN I TREET OG FÅR GOD HEFT. DET FINNES OGSÅ NYE ALKYDBASERTE OLJEMALINGER SOM INNEHOLDER EN DEL LINOLJE, MEN FOR Å VÆRE PÅ DEN SIKRE SIDEN, ER DET LURT Å BRUKE RENE LINOLJE- MALINGER. LINOLJEMALINGER KAN FÅS I ALLE FARGER OG DET FINNES OGSÅ PRODUSENTER SOM TILBYR FERDIG BLANDEDE MALINGER I GAMLE ORIGINALFARGER. BRUK AV NYE TETTE SEMENTBASERTE MALINGER PÅ GAMLE KALKMURER FØRER OGSÅ TIL EN DEL PROBLEMER. MALINGEN HINDRER AT FUKTIGHETEN I MUREN KOMMER UT. NÅR VANN BLIR INNESTENGT I MUREN, KAN VI FÅ FROSTSPRENGING OG PUSSEN VIL SPREKKE OG SKALLE AV.VI KAN OGSÅ FÅ UTVASKING AV SALTER, NOE SOM SVEKKER BINDEEVNEN TIL MØRTELEN. GAMLE MURER MÅ ENTEN KALKES ELLER MALES MED LINOLJEMALING. VÆR OGSÅ OPPMERKSOM PÅ AT ELDRE MURMALING KAN INNEHOLDE MYE BLY, DET ER DERFOR VIKTIG AT GAMLE MALINGSFLAK SAMLES OPP OG KASTES PÅ EN FORSVARLIG MÅTE. I FORTIDSMINNEFORENINGENS HEFTE GODE RÅD OM YTTERVEGGER I ELDRE HUS FINNES GODE RÅD OM OVERFLATEBEHANDLING OG MALING AV YTTERVEGGER AV TRE.

16 VINDUER VINDUENE ER HUSETS ØYNE OG ENDRER VI VINDUENES PLASSERING OG UTSEENDE, ENDRER VIL OGSÅ HUSETS ANSIKT. VI MÅ DERFOR VÆRE VELDIG VARSOMME NÅR VI SKIFTER VINDUER. H ELDIGVIS HAR MANGE BLITT OPPMERKSOMME PÅ DETTE DE SISTE ÅRENE, OG DET KAN SE UT SOM AT HUSMOR-VINDUENES TIDSALDER I GAMLE OG ÆRVERDIGE HUS ER FORBI. VINDUER ER OFTE SVÆRT VÆRUTSATTE, SÆRLIG PÅ SØR- OG VESTSIDEN AV HUSET. ETTER NOEN ÅR MÅ DERFOR EN DEL VINDUER SKIFTES, MEN DET ER IKKE SIKKERT AT ALLE MÅ SKIFTES SELV OM ET ELLER TO ER DÅRLIGE. DET KAN OGSÅ TENKES AT DET LØNNER SEG Å REPARERE VINDUENE FRAMFOR Å KJØPE NYE. TREVERKET I GAMLE VINDUER ER SOM REGEL AV SVÆRT GOD KVALITET, OG OFTE MYE BEDRE ENN DET DU VIL FINNE I NYE VINDUER. DET SVARER SEG DERFOR OFTE Å REPARERE I STEDET FOR Å KJØPE NYTT OG DET FINNES FLERE SNEKKERVERKSTEDER SOM HAR SPESIALISERT SEG PÅ REPARASJON AV GAMLE DØRER OG VINDUER. HVIS DU MÅ SKIFTE UT VINDUENE, BØR DU FÅ LAGET KOPIER AV DE ORIGINALE VINDUENE. DET FINNES FLERE VINDUS- FABRIKKER I ROGALAND SOM HAR SPESIALISERT SEG PÅ DETTE. DET ER OGSÅ LURT Å FÅ SATT I GLASS SOM HAR HØY ISOLERINGSVERDI, SLIK AT DE SLIPPER UT MINST MULIG VARME. PÅ DEN MÅTEN KAN EN SPARE ENERGI TIL OPPVARMING. DERSOM DE GAMLE VINDUENE TREKKER, KAN DET HJELPE Å LEGGE INN NOEN TETNINGSLISTER MELLOM KARMEN OG SELVE VINDUET. Musegata 25 i tre stadier. Med sveitservinduer ca 1920, funkisvinduer ca 1940 og husmorvinduer ca 1980

17 VANLIGE VINDUSMATERIALER I KARM OG RAMME I DAG ER TRE, ALUMINIUM OG PLAST. TRE VIL UTEN TVIL VÆRE DET SOM PASSER BEST I ET GAMMELT HUS. ALUMINIUM ER VELDIG BESTANDIG OG HAR SÅLEDES EN LANG LEVETID, MEN DET ER SVÆRT ENERGIKREVENDE Å PRODUSERE. PLASTBELAGTE KARMER OG VINDUER ER IKKE Å ANBEFALE UT FRA MILJØ- OG ANTIKVARISKE HENSYN. PLAST ER ET NYTT BYGNINGSMATERIALE SOM DET ER VANSKELIG Å VEDLIKEHOLDE. MYE AV PLASTEN SOM BRUKES ER PVC, SOM ER ET PROBLEMATISK STOFF I MILJØSAMMENHENG (SE TEMA S. 32). INNENFOR TREHUSBYEN VIL DET NORMALT IKKE BLI GODKJENT VINDUER I ANNET MATERIALE ENN TRE. GRØNNE RÅD OM VINDUER UNNGÅ Å SKIFTE VINDUENE FØR DU MÅ REPARER ORIGINALE VINDUER HVIS DET ER MULIG KJØP BRUKTE VINDUER HVIS DU KAN. SE ETTER I RUBRIKKANNONSENE I AVISEN, KONTAKT HINNALÅVEN ELLER SE OM DU KAN FÅ TAK I BRUKTE VINDUER FRA FIRMA SOM DRIVER MED RESTAURERING OG OPPUSSING AV ELDRE BOLIGER TA HENSYN TIL DET ORIGINALE, OG LAG KOPIER AV DE ORIGINALE VINDUENE PRØV Å BEHOLDE ORIGINAL BELISTNING HVIS DET FINNES. VINDUER KAN SOM REGEL TAS UT OG SETTES INN FRA INNSIDEN IKKE SETT VINDUER I BESTILLING/PRODUKSJON FØR KONTROLLMÅLING AV OPPRINNELIG LYSÅPNING ER FORETATT PÅ STEDET (DU VIL SE SPOR I PLANKEVEGGEN).

18 TAK TAKET ER HUSETS FEMTE FASADE OG EN VIKTIG DEL AV HUSETS IDENTITET. NÅR VI SKAL REHABILITERE ET TAK, ER DET ET VIKTIG PRINSIPP Å BEHOLDE DEN OPPRINNELIGE TAKTEKKINGEN. MANGE FALLER FOR FRISTELSEN Å GI HUSET ET «PENERE» TAK, MEN DEN OPPRINNELIGE TEKKINGEN ER SOM REGEL DET SOM PASSER BEST PÅ HUSET. DERSOM NOEN TAKSTEINER MANGLER ELLER ER ØDELAGTE, GÅR DET AN Å FATT I BRUKTE PANNER. TAKSTEIN AVERTERES OFTE I AVISEN, HINNALÅVEN HAR EN DEL OG DET FINNES OGSÅ FLERE PRIVATE AKTØRER SOM SELGER BRUKT TAKSTEIN. PÅ 70- OG 80-TALLET VAR DET MANGE SOM BYTTET UT GAMMEL SKIFER- OG TEGLTEKKING MED BETONGSTEIN, ELLER SÅKALTE H-PANNER. BETONGSTEINER PASSER SJELDEN PÅ ET GAMMELT HUS. UANSETT FARGE GIR BETONGPANNENE ET ANNET UTSEENDE OG DE ELDES IKKE MED SAMME VERDIGHET SOM TEGL OG SKIFER. ET ANNET PROBLEM ER AT BETONGSTEINER ER MYE TYNGRE OG TAKENE VIL OVER TID OFTE GI ETTER FOR TYNGDEN, DETTE KAN FØRE TIL AT DE GAMLE ÅSTAKENE BLIR SALRYGGEDE.

19 NÅR VI SKAL RESTAURERE TAKET, ER DET VIKTIG Å LEGGE ET SKIKKELIG UNDERTAK, FORDI DETTE TETTER TAKET. OPPRINNELIG ER DET IKKE TJÆREPAPP PÅ GAMLE TAK, MEN VED EN REHABILITERING ER DET VIKTIG OG RIKTIG Å LEGGE TAKPAPP PÅ DET GAMLE SUTAKET, FØR EN LEGGER LEKTER OG PANNER. TEMA ASBEST OG ETERNITT I NOEN HUS I T REHUSBYEN ER DET VED TIDLIGERE OPPUSSINGSARBEIDER LAGT ETERNITTPLATER PÅ VEGGER OG TAK. ETERNITT INNEHOLDER ASBEST OG KAN VÆRE KREFTFREMKALLENDE ETERNITT ER IKKE FARLIG HVIS DET ER PERMANENT BESKYTTET, MEN VIL HA SKADELIGE VIRKNINGER HVIS FIBRE FRA MATERIALET KOMMER FRI I LUFT. DENNE FRIGIVELSEN KAN SKJE VED SLITASJE PÅ ASBESTHOLDIGE KLEDNINGSMATERIALER OG VED ARBEID MED OG DEMONTERING AV ASBESTHOLDIGE PLATER. ETERNITTPLATER KREVER SPESIALSANERING AV FAGFOLK OG SKAL BEHANDLES SOM FARLIG AVFALL. DET ER FLERE BYGGEFIRMAER I STAVANGEROMRÅDET SOM DRIVER MED ETERNITTSANERING. DET FINNES MANGE FLERE TAKTEKKINGSMATERIALER ENN VI HAR NEVNT HER, MEN VERKEN TORV, NEVER, SPON, SHINGEL ELLER METALLTAK ER VANLIGE I TREHUSBYEN. DET FINNES ENKELTE HUS I JUGENDSTIL SOM HAR KOBBER OG SINKTAK. SELV OM KOBBER OG SINK ER TUNGMETALLER SOM DET ER KNYTTET MILJØPROBLEMER TIL, FINNES DET UT IFRA ET ANTIKVARISK STÅSTED INGEN ALTERNATIVER TIL DISSE MATERIALENE. SINK OG SÆRLIG KOBBER ELDES MED VERDIGHET OG GIR TAKET ET VAKKERT UTSEENDE. TAKRENNER DE FLESTE NYE TAKRENNER ER LAGET AV PLAST, OG MANGE ER LAGET AV POLYVINYLKLORID (PVC). PVC BØR UNNGÅS OG DET FINNES OGSÅ ANDRE, MINDRE PROBLEMATISKE PLASTTYPER PÅ BYGGEVARESENTRENE. PLAST ER ET RELATIVT NYTT BYGNINGSMATERIALE. PÅ ET GAMMELT HUS BØR VI BRUKE DET MATERIALET SOM TAKRENNENE ORIGINALT VAR LAGET AV, DET VIL SI SINK ELLER KOBBER. DISSE RENNENE ER VAKRE OG KLER GJERNE DET GAMLE HUSET GODT, MEN SINK OG KOBBER ER TUNGMETALLER OG DE VIL KUNNE GI UHELDIGE AVSIG. DE SISTE ÅRENE HAR DET KOMMET RENNER I ALUMINIUM OG GALVANISERT JERN. DISSE MEDFØRER EN DEL MILJØMESSIGE ULEMPER VED PRODUKSJON, MEN DE HAR LANG LEVETID OG ANBEFALES.

20 ISOLASJON GAMLE TØMMERHUS BLE IKKE ISOLERT MED MINERALULL, SLIK SOM MAN GJØR NÅR MAN BYGGER TREHUS I DAG. DET VAR FØRST DA MAN GIKK VEKK FRA TØMMERHUSKONSTRUKSJONER OG BEGYNTE Å BYGGE HUS MED REISVERK, AT MAN LA ISOLASJON I MELLOMROMMENE I VEGGEN. GODT ISOLERTE HUS KREVER MINDRE ENERGI TIL OPPVARMING. DET ER LIKEVEL IKKE SLIK AT ALLE GAMLE TØMMERHUS MÅ ETTERISOLERES. ET SOLID TØMMERHUS ER OFTE BRUKBART ISOLERT I SEG SELV. TØMMERVEGGENE ER OFTE TYKKE OG DET ER LAGT MOSE ELLER ULL MELLOM STOKKENE FOR Å HINDRE TREKK. DET ER OGSÅ STORE HULROM MELLOM TØMMERET OG KLEDNINGEN SOM BIDRAR TIL Å BEDRE ISOLASJONEN. DET ER DERFOR SOM REGEL IKKE NØDVENDIG Å ETTERISOLERE TØMMERHUS, UTEN AT VI GJØR DET I FORBINDELSE MED AT VI F.EKS. SKIFTER KLEDNING. HVIS VI MERKER AT DET TREKKER FRA VINDUER KAN DET HJELPE MED TETNINGSLISTER ELLER OMKITTING AV VINDUET. DE SENERE ÅRENE ER DET BLITT POPULÆRT Å INNREDE LOFT I GAMLE HUS TIL BOLIGFORMÅL. SKRÅ TAK OG RARE VINKLER KAN GI SPENNENDE ROM, MEN ISOLERING AV GAMLE LOFT ER IKKE UPROBLEMATISK. DET ER VIKTIG AT DET ER GOD UTLUFTING UNDER DET GAMLE SUTAKET. HVIS TAKET BLIR FOR TETT VIL VANN KUNNE KONDENSERES INNI TAKET OG VI VIL FÅ RÅTEPLAGER. ISOLERING AV LOFT BØR DERFOR UTFØRES I SAMRÅD MED, FAGFOLK. LIKESÅ KAN INNSPRØYTING AV CELLULOSE OG MINERALULL MELLOM VEGG OG KLEDNING VIRKE POSITIVT PÅ HUSETS ISOLASJONSEVNE, MEN DET KAN OGSÅ VÆRE PROBLEMATISK FORDI VANN KAN BLI STÅENDE I VEGGEN, OG SOPP OG RÅTE KAN UTVIKLE SEG.

21 ISOLASJONSMATERIALER MINERALULL, ELLER DET SOM VI KJENNER SOM GLAVA ELLER ROCKWOOL, BESTÅR AV TYNNE STEIN- ELLER GLASSFIBRE, SOM BINDES SAMMEN MED FENOLHARPIKSLIM. FIBRENE FRA MINERALULL KAN VÆRE SKADELIGE, FORDI DE KAN VÆRE IRRITERENDE PÅ HUD, ØYNE OG ÅNDEDRETTSORGANENE. SÅ LENGE MINERALULLEN ER FORSEGLET OG INNELUKKET I EN KONSTRUKSJON BØR DET IKKE VÆRE ET PROBLEM Å BRUKE. DET ER VIKTIG Å BESKYTTE MINERALULL MOT FUKTIGHET UNDER BYGGE- OG RESTAURERINGSPROSESSEN, FOR MIKROORGANISMER TRIVES VELDIG GODT I VÅT MINERALULL.? % AV GLASSET VI KASTER I MILJØSTASJONEN BLIR BRUKT TIL Å PRODUSERE GLAVA. CELLULOSEFIBER ER LAGET AV RESIRKULERT PAPIR, SOM ER TILSATT BRANNHEMMENDE OG IMPREGNERENDE MINERALSALTER. DETTE MATERIALET KAN BRUKES TIL ISOLERING AV GAMLE HUS, VED INNBLÅSNING AV LØSFYLL PÅ ÅPNE FLATER ELLER I HULROM. SKAL MAN ARBEIDE MED CELLULOSEFIBER, ER DET VIKTIG Å BRUKE ÅNDEDRETTSVERN OG HANSKER, FORDI IMPREGNERINGEN KAN INNEHOLDER ULIKE SYRER SOM VIRKER ETSENDE OG ER GIFTIGE I HØYE KONSENTRASJONER. PERLITTGRANULAT ER ET ISOLASJONSMATERIALE SOM BLIR FREMSTILT AV EN GLASSAKTIG LAVASTEIN SOM INNEHOLDER VANN. DETTE MATERIALET KAN BRUKES TIL HULROMSISOLASJON I MURVEGGER OG ISOLASJON I BJELKELAG I GAMLE HUS. DET ER INGEN KJENTE MILJØ- ELLER HELSEMESSIGE SKADEVIRKNINGER VED BRUK AV PERLITTGRANULAT. POLYURETANSKUM (PUR) ELLER POLYISOCYANURAT (PIR) FREMSTILLES VED EN KJEMISK REAKSJON MELLOM ISOCYANAT OG POLYOL. DET ER ET GULT SKUM SOM BRUKES MYE FOR Å ISOLERE RUNDT VINDUER OG DØRER. POLYURETANSKUM BØR UNNGÅS FORDI DET KAN UTVIKLE SVÆRT GIFTIGE GASSER VED EN BRANN. STOFFENE KAN VÆRE ALLERGIFREMKALLENDE, OG AVGASSENE KAN FORÅRSAKE KJEMISK LUNGEBETENNELSE. EKSPANDERT POLYSTYREN (EPS) ELLER DET VI GJERNE KALLER ISOPOR, BRUKES SOM ISOLASJON I MUR OG BETONGKONSTRUKSJONER. DET KAN IKKE BRUKES I TRE- KONSTRUKSJONER FORDI DET ER BRENNBART. DET ER INGEN STORE MILJØPROBLEMER KNYTTET TIL PRODUKSJON OG BRUK AV EPS OG MATERIALET KAN KILDESORTERES OG RESIRKULERES. FORTIDSMINNEFORENINGEN HAR GITT UT ET HEFTE KALT «GODE RÅD OM TAK PÅ ELDRE HUS». HER PRESENTERES BLANT ANNET DE TRADISJONELLE TEKKEMATERIALENE, ETTERISOLERING AV TAK, OG DE VANLIGSTE SKADER PÅ TEGL- OG SKIFERTAK. HEFTET INNEHOLDER OGSÅ EN NYTTIG LITTERATURLISTE FOR VIDERE LESNING.

KEBONY. Vedlikeholdsfritt og perfekt til hytta

KEBONY. Vedlikeholdsfritt og perfekt til hytta KEBONY Vedlikeholdsfritt og perfekt til hytta Kebony er tøft, norsk og til forveksling likt tropisk regnskogtømmer. Kebony er første trevirke som er behandlet helt uten giftige stoffer. I stedet for den

Detaljer

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge SVANEMERKET BOLIG Miljømerking Norge Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av muligheter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER?

AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER? AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER? på mindre byggeplasser Lover og forskrifter byggavfall Forurensningsloven 7 Avfallsforskriften

Detaljer

De viktigste egenskapene for en svanemerket bolig er at den:

De viktigste egenskapene for en svanemerket bolig er at den: SVANEMERKET BOLIG Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av mulig heter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt deg selv, familien

Detaljer

Huseiers 10 bud for vedlikehold

Huseiers 10 bud for vedlikehold Oslo kommune November 2008 Huseiers 10 bud for vedlikehold Utgitt av Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten Huseiers 10 bud for vedlikehold 1. Det er ditt ansvar at bygningen din er i god stand 2. Unngå

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS

SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS QUALITY IN WOOD SINCE 1857 TRADISJON INNOVASJON DESIGN 1 2 3 Tre er det mest miljøvennlige, vakre og mest fleksible gulvmaterialet som finnes. Det er derfor vi kun arbeider

Detaljer

AB 000 Kl 1. Norsk Standards tekniske spesifikasjon for terrassebord SN/TS 3188

AB 000 Kl 1. Norsk Standards tekniske spesifikasjon for terrassebord SN/TS 3188 Impregnert tre Norsk Standards tekniske spesifikasjon for terrassebord SN/TS 3188 Standard Norge har utgitt en teknisk spesifikasjon for trykkimpregnerte terrassebord Spesifikasjonen vil være naturlig

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Mengdeberegner for avfallsmengder (Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune) Veiledende tall for nybygg (Tall i kg pr kvadratmeter bruttoareal (BTA))

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

Dette bør du tenke gjennom før du begynner

Dette bør du tenke gjennom før du begynner Gode Rom Dette bør du tenke gjennom før du begynner Rommets form kan være av gjør ende for hvor og hvordan du skal benytte panel. Her gir vi deg noen ideer om hvordan rommet endrer form og karakter ved

Detaljer

Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010

Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010 Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010 Elisabeth Magnus, Nordisk kriteriesjef for bygg og oppvarming SVANEMERKET IVARETAS HENSYN TIL INNEKLIMA? Hva er Svanemerket

Detaljer

Gamle hus representerer store ressurser

Gamle hus representerer store ressurser Gamle hus representerer store ressurser Hvordan gjennomføre gode klimatiltak og samtidig ta vare på de kulturhistoriske verdiene? Marte Boro, Seniorrådgiver Riksantikvaren v/ Annika Haugen Enøk for å redusere

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig.

For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig. For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig. LEGGEANVISNING BRUK BRUKSOMRÅDE Floor in a box vinylgulv

Detaljer

Huset for deg som hater å male

Huset for deg som hater å male Huset for deg som hater å male viivilla.no /bygging/fasade-og-grunnmur/huset-for-deg-som-hater-a-male/ Vi får stadig bekymrede spørsmål fra naboene om huset ikke skal beises snart, forteller Gisle Keiseraas,

Detaljer

Teaktona. Teaktona. Leggeanvisning for Teaktona heltre parkettgulv. Generelt. Viktige forutsetninger før legging av massivt tregulv

Teaktona. Teaktona. Leggeanvisning for Teaktona heltre parkettgulv. Generelt. Viktige forutsetninger før legging av massivt tregulv Leggeanvisning for heltre parkettgulv Generelt For best mulig resultat, bør leggeanvisningen studeres før arbeidet begynner og instruksene følges nøye. Det er to hovedmetoder et gulv kan legges på. Flytende

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER

AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER Lover og forskrifter byggavfall Forurensningsloven 7 Avfallsforskriften 11 Byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 9 Byggesaksforskriften 12-4d 2 Hvorfor skal du sortere

Detaljer

Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER

Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER Mørelaft har siden etableringen i 1995 laftet 6 og 8 hytter, hus og aneks, og har i like mange år fokusert på produktutvikling og kvalitet.

Detaljer

Hvilke fortrinn gir Svanemerket i BREEAM-NOR. Elisabeth Magnus, dr.scient Ekspertkoordinator Nordisk Miljømerking

Hvilke fortrinn gir Svanemerket i BREEAM-NOR. Elisabeth Magnus, dr.scient Ekspertkoordinator Nordisk Miljømerking Hvilke fortrinn gir Svanemerket i BREEAM-NOR Elisabeth Magnus, dr.scient Ekspertkoordinator Nordisk Miljømerking Miljømerkete byggprodukter Småhus, leiligheter og barnehager (10) Ved- og pelletsovner (238)

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

Parallellsesjon bygg- og anleggsteknikk og naturfag

Parallellsesjon bygg- og anleggsteknikk og naturfag Parallellsesjon bygg- og anleggsteknikk og naturfag Hvordan lage gode undervisningsforløp? Mål for økta: - Finne relevante tema for samarbeid mellom bygg og naturfag - Bruke verktøy for å designe gode

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 1 12 Tømrerarbeider 12.231 Bærende yttervegg 12.231.1 QK1.1224 UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL Areal m 2 75,00 0,00 0,00 Formål : Plater Lokalisering: Innside yttervegg i kjeller, se figur A.2

Detaljer

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård Norsk Bygningsvern AS Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf. 47807744 www.norskbygningsvern.no post@norskbygningsvern.no Fluberg prestegård Beskrivelse med forslag til tiltak Oppdrag Norsk Bygningsvern

Detaljer

ALM. (Opptil 40 meter)

ALM. (Opptil 40 meter) ALM (Opptil 40 meter) Alm er et løvtre som vokser i Norge nord til Nordland, i spredte bestander. Den trives best i varme, sørvendte lier. Almen har grå bark. På eldre trær sprekker den gjerne opp. Veden

Detaljer

GRØNNE BYGGEVARER 3.NOVEMBER 2015. Kebony/2015 Arnt Kristian Barsten

GRØNNE BYGGEVARER 3.NOVEMBER 2015. Kebony/2015 Arnt Kristian Barsten GRØNNE BYGGEVARER 3.NOVEMBER 2015 Kebony/2015 Arnt Kristian Barsten Miljøvennlig tre hvorfor det Kjennskap vs kunnskap Hvilke valg for miljøvennlige bygg STATUS Kjennskap til at vi må være miljøvennlige

Detaljer

PÅ TIDE MED NYTT ILDSTED? Vi leverer, monterer og garanterer

PÅ TIDE MED NYTT ILDSTED? Vi leverer, monterer og garanterer PÅ TIDE MED NYTT ILDSTED? Vi leverer, monterer og garanterer SÅ RASKT! Ta med deg din peisdrøm til din nærmeste Ildstedet-butikk og snakk med en av våre rådgivere om løsninger som passer ditt rom og lommebok.

Detaljer

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric 01.10.2015.indd 1 14.12.2015 15:38:58 01.10.2015.indd 2 14.12.2015 15:39:05 HISTORISK UTVIKLING FOR FERNIES

Detaljer

Holdninger til livsstil og forbruk Norsk Monitor 2007

Holdninger til livsstil og forbruk Norsk Monitor 2007 Holdninger til livsstil og forbruk Norsk Monitor 27 Energipriser - holdning Vi bør øke prisen på all energi (bensin, olje, parafin, strøm osv.) for å redusere forbruket og dermed miljøforurensningen Helt

Detaljer

Hva vinnes og (tapes) ved istandsetting av bygninger? Hva kjennetegner godt restaureringshandverk?

Hva vinnes og (tapes) ved istandsetting av bygninger? Hva kjennetegner godt restaureringshandverk? FORELESNING TIL BYGGESKIKKSEMINAR PÅ LEVANGER DEN 13/2 2012. Hva vinnes og (tapes) ved istandsetting av bygninger? Hva kjennetegner godt restaureringshandverk? Hus i Rørvik med Jugend stil Huset kjennetegnes

Detaljer

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger N O R D S K R E N T E N B O R E T T S L A G R A P P O R T VA R M E TA P I R E K K E H U S S T Y R E T N O R D S K R E N T E N S TÅ L E T O L L E F S E N 1. Grunnlag for rapporten 2. Gjennomgang av boligene

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

FiksE opp. huset. Vi kan alt om rehabilitering - spør oss! monter.no

FiksE opp. huset. Vi kan alt om rehabilitering - spør oss! monter.no TIPS OG RÅD NÅR DU SKAL FiksE opp huset Vi kan alt om rehabilitering - spør oss! monter.no 1 PÅ TIDE Å GJØRE NOE MED HUSET ELLER HYTTA? Hus og hytter representerer store verdier som gradvis forringes hvis

Detaljer

Gjennom mange års forskning og utvikling har Saga Wood gjennomgått flere kvalitetsøkende prosesser basert på naturens egne ressurser.

Gjennom mange års forskning og utvikling har Saga Wood gjennomgått flere kvalitetsøkende prosesser basert på naturens egne ressurser. SAGA WOOD DRIFT & VEDLIKEHOLD 2017 Saga Wood er utviklet med en målsetning om å være det optimale Svanemerkede terrassegulv og kledning med tanke på eksklusivt utseende, lang holdbarhet og minimalt vedlikehold.

Detaljer

Siljan FURU- & Eikegulv den nye generasjonen

Siljan FURU- & Eikegulv den nye generasjonen Siljan FURU- & Eikegulv den nye generasjonen etablert 1897 2 Våre nye gulv den nye generasjonen RingAlm Tre er importør av de flotte tregulvene til Siljan i Norge. Vi tør påstå at ett tregulv fra Siljan

Detaljer

FRAKSJONER / SORTERING

FRAKSJONER / SORTERING BLANDET AVFALL I en container med blandet avfall du kaste: Bygningsmaterialer som rent treverk, isolasjon, fliser Jern og metaller Gamle tekstiler som klær, tepper, sengetøy, gardiner Plast Papp/papir

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, i

Detaljer

TENK SMART NÅR DU REHABILITERER. Hvordan heve komforten og senke strømregningen?

TENK SMART NÅR DU REHABILITERER. Hvordan heve komforten og senke strømregningen? TENK SMART NÅR DU REHABILITERER Hvordan heve komforten og senke strømregningen? REDUSER VARMETAPET Etterisolering gir lavere energiutgifter, bedre komfort og øker verdien på boligen din. ISOLERING Loft

Detaljer

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene Ajourført 27. juli 2012 Sameiet Solhaugen vil i år få utført rehabilitering av takene over alle 11 oppganger. Dette er et omfattende

Detaljer

Terrassegulv. www.hasas.no. Trelast - Byggevarer Høvleri - overflatebehandling Tlf.: 33 43 95 00. terrassespesialisten 03/14

Terrassegulv. www.hasas.no. Trelast - Byggevarer Høvleri - overflatebehandling Tlf.: 33 43 95 00. terrassespesialisten 03/14 Trelast - Byggevarer Høvleri - overflatebehandling Tlf.: 33 43 95 00 www.hasas.no 03/14 Terrassegulv terrassespesialisten 2 Impregnert grafittgrå For bruk over mark Ettertørket Nyhet! skruer i A2 kvalitet

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Forskrift om opplysninger om bygg- og anleggsavfall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lisbeth Eggen lisbeth.eggen@innherred-samkommune.no Arkivref: 2006/8172 - /M60 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Bio*Safe Lerkeolje med pigment for Sibirsk Lerk og impregnert treverk

Bio*Safe Lerkeolje med pigment for Sibirsk Lerk og impregnert treverk BIO*SAFE LØSEMIDDELFRI/ POLERFRI OLJE - NA- TURELL Bio*Safe Polerfri Olje kan brukes til ALLE, nye, ubehandlede treslag og lutbehandlet Såvel på bordplater, dører, paneler, gulv, trapper etc. Denne oljen

Detaljer

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger DANVIK BORETTSLAG VEDLIKEHOLDSPLAN 2014 UTARBEIDET AV TEKNISK UTVALG HØSTEN 2014 Godkjent av TU 13.01.2015 OMFATTER KUN BYGNINGSDELER SOM ER BORETTSLAGETS ANSVAR NS 3451 Tilstand Anbefalt tiltak innen

Detaljer

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø Miljøerklæring 2014 Økende bevissthet på miljø Forbrukere og myndigheter fokuserer mer og mer på bruken av kjemikalier i industrien, og nødvendigheten av å ivareta miljø og vår egen helse. Her følger informasjon

Detaljer

Vedlikeholdsfrie Smart vinduer og dører. Til glede for generasjoner 3B-94-10.08

Vedlikeholdsfrie Smart vinduer og dører. Til glede for generasjoner 3B-94-10.08 Vedlikeholdsfrie Smart vinduer og dører Til glede for generasjoner 3B-94-10.08 vedlikeholdsfrie vinduer og dører Uldal Smart vinduer og dører har en flott miljøprofil. Våre vinduer ligger i den miljømessige

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1 Objektinformasjon Askeladden ID 134528-1 Lokalitet Halden gamle politistasjon og fengsel - Torvet 4 Bruksnavn på eiendom TORGET Bygningens egenavn Politistasjon Bygningsart/bygningstype Politistasjon Kommunenr,

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

Gir farge til livet ditt.

Gir farge til livet ditt. En helt ny måte å male på. Gir farge til livet ditt. Er veggene grå og triste, eller panelet bleknet? Veggmalingssystemene fra Bosch er akkurat det du trenger for å gjøre omgivelsene dine mer fargerike.

Detaljer

Gulvvarme Gir deg velvære i hverdagen

Gulvvarme Gir deg velvære i hverdagen Gulvvarme Gir deg velvære i hverdagen living full of energy opplever det som en ideell oppvarming av rommet og dermed føler best velvære når det er ca 22 C ved gulvet og ca 19 C i hodehøyde. Gulvvarme

Detaljer

Terrassegulv TERRASSESPESIALISTEN. www.hasas.no

Terrassegulv TERRASSESPESIALISTEN. www.hasas.no Terrassegulv TERRASSESPESIALISTEN www.hasas.no IMPREGNERT GRAFITTGRÅ 28x120 2 For bruk over mark Ettertørket Impregnert grafittgrå Det anbefales syrefaste A4 skruer i nærheten av saltvann. Terrassebordene

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG REKKE 68 OG 90 TILSTANDSRAPPORT NR 2 FOR DØRER/VINDUER OG FASADER I REKKEHUS N NOVEMBER 2008 Plogveien 1 Postboks 91, Manglerud 0612 OSLO Tlf. 22 57 48 00 Fax. 22 19 05 38 HALLAGERBAKKEN

Detaljer

Proffe råd om byggavfall. Til bruk under oppussing, byggeog rehabiliteringsprosjekter. og hytte. Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall

Proffe råd om byggavfall. Til bruk under oppussing, byggeog rehabiliteringsprosjekter. og hytte. Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Proffe råd om byggavfall Til bruk under oppussing, byggeog rehabiliteringsprosjekter i hus og hytte. Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 2 FOTO SIDE 2-7 ER LEVERT AV NORCONSULT AS OKTOBER

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, Kompetanse,

Detaljer

Et maritimt oljeprogram

Et maritimt oljeprogram Et maritimt oljeprogram Oljeprodukter av høy kvalitet til behandling av alle typer treverk. Det er noe ekte med det som er laget i tre. Det flotteste treverket vil man gjerne vise frem og ikke gjemme det

Detaljer

Veiledning for deg som gjør det selv. Lime tre

Veiledning for deg som gjør det selv. Lime tre Veiledning for deg som gjør det selv. Lime tre Denne guiden er et hjelpemiddel for deg som ønsker å gjøre jobben selv. Lime den gamle stolen som farfar satt i. Utebordet i teak som knakk et bein i fjor

Detaljer

Sivilarkitekt Lars Grimsby Alvøveien 155 5179 Godvik

Sivilarkitekt Lars Grimsby Alvøveien 155 5179 Godvik Til: TKG 46 A/S Torolv Kveldulvsonsgate 49 8800 Sanclnessjøen Dato: 15.01.2012 Vurderin av Håreks ate 7 i Sandness -øen som antikvarisk b nin På oppdrag fra TKG 46 A/S er undertegnede bedt om å vurdere

Detaljer

Økoteam på Torød, energi:

Økoteam på Torød, energi: Økoteam på Torød, energi: Møte tre i Kirkestuen på Torød mandag 28.april 2014 kl 17.30 til ca 20.00 Enkelt vedlikehold som sparer energi, tetting og justeringer. Oppvarmingskilder og enkle styringsmetoder,

Detaljer

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring Spar strøm spar miljøet Fakta om vedfyring Økonomi Ved koster ca halvparten av strøm. Varmen du får fra strøm koster om lag dobbelt så mye som varmen fra et rentbrennende ildsted. Favneved koster mellom

Detaljer

GULV KJØPEHJELP. GODT Å VITE Kan legges på eksisterende gulv, men ikke på tykke vegg-til-vegg-tepper. Bruk alltid NIVÅ gulvunderlag. (selges separat).

GULV KJØPEHJELP. GODT Å VITE Kan legges på eksisterende gulv, men ikke på tykke vegg-til-vegg-tepper. Bruk alltid NIVÅ gulvunderlag. (selges separat). KJØPEHJELP GULV GODT Å VITE Kan legges på eksisterende gulv, men ikke på tykke vegg-til-vegg-tepper. Bruk alltid NIVÅ gulvunderlag. (selges separat). KVALITET Leggegaranti: Hvis du ikke lykkes med å legge

Detaljer

Mellan dig och naturen...

Mellan dig och naturen... Skyvedører Strømmen AS ble etablert i Norge i 1884, og har over 100 års erfaring med produksjon av skyvedører. Med materialer av høy kvalitet og personell med mye kunnskap og erfaring kan vi produsere

Detaljer

- Vi har enda ikke greid å oppfinne en evighetsmaskin, som konstant genererer like mye energi som den bruker.

- Vi har enda ikke greid å oppfinne en evighetsmaskin, som konstant genererer like mye energi som den bruker. "Hvem har rett?" - Energi 1. Om energiforbruk - Vi har enda ikke greid å oppfinne en evighetsmaskin, som konstant genererer like mye energi som den bruker. - Sola produserer like mye energi som den forbruker,

Detaljer

Energi og vann. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter

Energi og vann. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter Energi og vann Varme Vi bruker mye energi for å holde det varmt inne. Ved å senke temperaturen med to grader sparer man en del energi. Redusert innetemperatur gir dessuten et bedre innemiljø. 1 3 år Aktiviteter

Detaljer

Når er en g jenstand skadelig for miljøet eller helsa vår?

Når er en g jenstand skadelig for miljøet eller helsa vår? Når er en g jenstand skadelig for miljøet eller helsa vår? Alle ting vi lager eller kjøper, kan påvirke miljøet rundt oss. Helt fra noe blir produsert, til det blir kastet, kan det være med på å skade

Detaljer

Bygningsmaterialer og luftkvalitet

Bygningsmaterialer og luftkvalitet Bygningsmaterialer og luftkvalitet Fag STE 6228 Innemiljø Luftkvalitet og helse Totalkonsentrasjonen av flyktige organiske forbindelser (TVOC). De fleste organiske forbindelser forekommer i svært små konsentrasjoner

Detaljer

parasite ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 Miljøbeskrivelse: Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen

parasite ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 Miljøbeskrivelse: Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 parasite Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen Vår intensjon med sykkelsenteret Rotor:parasite er å aktivisere torget i Trondheim

Detaljer

Tyrilin interiørbeis få fjellets vakre farger og lød - inne på hytta

Tyrilin interiørbeis få fjellets vakre farger og lød - inne på hytta tyrilin interiør farge- og produktguide Lysne gulnet treverk? Vi har løsningen! Tyrilin interiørbeis få fjellets vakre farger og lød - inne på hytta tyrilin.no Lød betyr preg, dybde og fargespill. Men

Detaljer

Tyrilin interiørbeis få fjellets vakre farger og lød - inne på hytta

Tyrilin interiørbeis få fjellets vakre farger og lød - inne på hytta tyrilin interiør farge- og produktguide Lysne gulnet treverk? Vi har løsningen! Tyrilin interiørbeis få fjellets vakre farger og lød - inne på hytta tyrilin.no Lød betyr preg, dybde og fargespill. Men

Detaljer

Mål din nye Chalet. den nye boen. boen chalet og chaletino

Mål din nye Chalet. den nye boen. boen chalet og chaletino 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Mål din nye Chalet den nye boen DIMENSJONEN boen chalet og chaletino chalet design

Detaljer

HEY'DI FIBER HEY'DI FIBERPUSS

HEY'DI FIBER HEY'DI FIBERPUSS Pussmørtel for isolasjonsmaterialer. Fiberarmert - inne og ute. PUSS Pussmørtel for lettklinker og sementbasert underlag. Fiberarmert - inne og ute. Inneholder også Hey'di standard pussmørtler. Hey'di

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo - Gravferdsetaten Bygningsvedlikehold

Kirkelig fellesråd i Oslo - Gravferdsetaten Bygningsvedlikehold GENERELT For alle etterfølgende poster gjelder at prisen skal inkludere arbeidsomkostninger, transport, bompenger, servicebil, maskinleie, forbruksmateriell, diett, fortjeneste, administrasjon, personlige

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

www.ringalm.no Interiørpanel tilpasset deg

www.ringalm.no Interiørpanel tilpasset deg www.ringalm.no Interiørpanel tilpasset deg 2 Ditt rom, din farge, din stil... Fra skog til kunde... RingAlm Tre har lang erfaring med produksjon av trelast og trebaserte produkter. Med det beste tømmeret

Detaljer

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing Nyt utelivet Hagestuer og Balkonginnglassing NYT LIVET TIL FULLE Er det bare naboen som skal hygge seg ute uavhengig av temperatur, vind og regn? Du er velkommen til en av våre dyktige forhandlere for

Detaljer

Målgruppe: `HUSEIER` (Kari og Ola)

Målgruppe: `HUSEIER` (Kari og Ola) Undersøkelse knyttet til rehabilitering og enøk i hus/bygg fra 1950 og eldre Målgruppe: `HUSEIER` (Kari og Ola) gjennomført for BNL og Bygg og Bevar av Ipsos AS (tidl. MMI) des. 2016 - pr. nr. 16-088081-01

Detaljer

Moelven Wood teknisk kurs heltregulv 2012

Moelven Wood teknisk kurs heltregulv 2012 Moelven Wood teknisk kurs heltregulv 2012 Moelven Wood Kurs - Heltregulv AGENDA (60 til 90min) Tekniske detaljer Grunnleggende kunnskap produkter Innfesting generelt (skrue eller lim) Varme og gulv, hva

Detaljer

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN my.aga.no Propan Gled deg over sikker og miljøvennlig energi I denne brosjyren får du vite mer om propan og hvordan du med noen enkle grunnregler kan dra

Detaljer

Energisparing eller bygningsvern? Ja takk, begge deler!

Energisparing eller bygningsvern? Ja takk, begge deler! UTFORDRINGER VED RESTAURERING Istandsetting av bestående eller tilbakeføring? Seminar Levanger kommune 13. februar 2012 Energisparing eller bygningsvern? Ja takk, begge deler! Senior rådgiver Marte Boro,

Detaljer

UltraShield TM Rengjøringsmanual

UltraShield TM Rengjøringsmanual VIKTIG: FØR DU BEGYNNER Man kan bruke en høytrykkspyler, med en bred vifte dyse, men kun med trykk under 100 bar og med en avstand på 30 cm i fra terrassebordene. Utvis ekstrem forsiktig ved bruk av en

Detaljer

direkte fra produsent KVANDAL KJØKKEN AS KJØKKEN BAD GARDEROBE Hvit s. 4-7

direkte fra produsent KVANDAL KJØKKEN AS KJØKKEN BAD GARDEROBE Hvit s. 4-7 KVANDAL s. 4-7 Hvit s. 8-13 Bjørk Kvandal Kjøkken AS har produsert kjøkken, bad og garderobe siden 1985. Vår profil setter kundenes ønsker og kvalitetskrav i høysetet. Vi har i takt med markedet en kontinuerlig

Detaljer

Teak Special brukes også for å holde terrasse- og havemøbler pene.

Teak Special brukes også for å holde terrasse- og havemøbler pene. Boracol Teak Special Unngå sopp og sorte prikker på teakdekket Fjerner effektivt sopp, mugg, grønnalger, jordslag og sorte prikker på teak. For rengjøring, beskyttelse se og vedlikehold av teakdekk, teakmøbler

Detaljer

ECOPRODUCT - VERKTØY FOR MILJØBEVISSTE PRODUKTVALG

ECOPRODUCT - VERKTØY FOR MILJØBEVISSTE PRODUKTVALG ECOPRODUCT - VERKTØY FOR MILJØBEVISSTE PRODUKTVALG Miljøinformasjon om materialer og bygningsprodukter Bygger på anerkjente metoder; SFTs risikosetninger osv. Forutsetter en EPD som dokumentasjon av fullstendige

Detaljer

44 sider. Inspirasjon & tips. For oss er tre den naturligste ressursen i verden

44 sider. Inspirasjon & tips. For oss er tre den naturligste ressursen i verden 44 sider Inspirasjon & tips For oss er tre den naturligste ressursen i verden SÖDRA 4. Innledning GULV 7. Furugulv 12. Parkett PANEL 16. Hvitvokset panel 20. Kvistfri panel 22. Beiset panel 24. MDF-panel

Detaljer

Farlig avfall. Avfall kan være kategorisert som farlig av ulike grunner, her er de vanligste typer avfall:

Farlig avfall. Avfall kan være kategorisert som farlig av ulike grunner, her er de vanligste typer avfall: Farlig avfall Ved riving av bygg skal det utføres en miljøsaneringsbeskrivelse av bygg m.m. som skal rives. GLØR IKS kan utføre denne jobben. Da skal bygget kartlegges for miljøgifter og farlig avfall.

Detaljer

FOR BARE FØTTER. Best i test!

FOR BARE FØTTER. Best i test! Terrassebeis 2013 FOR BARE FØTTER Best i test! Tid for terrassepleie På terrassen nyter vi utelivet sommer som vinter. Det krever et gulv som tåler norske værforhold fra store regnbyger til stekende sol.

Detaljer

Anvendelsesområder - Kvalitetssikring - Miljø

Anvendelsesområder - Kvalitetssikring - Miljø viktig å vite om ISOLASJON AV EKSPANDERT POLYSTYREN (EPS) Anvendelsesområder - Kvalitetssikring - Miljø Denne informasjonsfolderen er utarbeidet av EPS-gruppen, som er organisert som en bransje-gruppe

Detaljer

Interiørdetaljen mange glemmer

Interiørdetaljen mange glemmer Inspirasjon interiør Par Pa På elfag.no får du råd, tips og gode ideer for stue, kjøkken, bad og barnerom. Her kan du også selv bygge brytere som passer perfekt til ditt nye interiør. Interiørdetaljen

Detaljer

Informasjonsmøte 1.november 2012

Informasjonsmøte 1.november 2012 Stokka i Stavanger Informasjonsmøte 1.november 2012 Informasjonsmøtet er ment som informasjon til beboerne fra det SBBL og styret har utredet av saker innen fukt i kjellerne og lekkasje fra takene. Dette

Detaljer

Frogner Meieri, Duegvegen 7 i Sørum kommune G.NR./B.nr. 735, 73/20

Frogner Meieri, Duegvegen 7 i Sørum kommune G.NR./B.nr. 735, 73/20 Frogner Meieri, Duegvegen 7 i Sørum kommune G.NR./B.nr. 735, 73/20 RAPPORT FRA BEFARINGER August 2010 0 1883 Frogner Meieri, Frogner sentrum i Sørum Kommune AS Frederiksen er engasjert av Øie AS v/dir.

Detaljer

Vi importerer ovner direkte fra fabrikk på Sardinia - Italia.

Vi importerer ovner direkte fra fabrikk på Sardinia - Italia. Vi importerer ovner direkte fra fabrikk på Sardinia - Italia. Gustavsen AS Nybruveien 3D 3055 Krokstadelva www.stegforsteg.org Tlf. 32 23 01 20 99 58 01 20 Vedfyrtbake/pizzaocvn Hjemmebruk Modell NAPOLI

Detaljer

Utvendig KLEDNING. til din bolig. www.ringalm.no

Utvendig KLEDNING. til din bolig. www.ringalm.no Utvendig KLEDNING til din bolig www.ringalm.no Ditt hus, din farge, din stil... Bruk av trekledninger har lange tradisjoner i Norge, og er det naturlige valget for alle som vil bygge miljøvennlige hus.

Detaljer

Montering og Bruksanvisning Verandaseksjoner

Montering og Bruksanvisning Verandaseksjoner Montering og Bruksanvisning Verandaseksjoner Rev.nr: 150623-NO Bormaskin/Skrutrekker Karmskrue eller Montasjehylse Monteringsverktøy Vater Tommestokk Kiler (boardbiter) Isolasjonsdrev Nr 42 / 23.06.2015

Detaljer

HUNTON SILENCIO. Lyden av naturens stillhet i egen stue HUNTON SILENCIO

HUNTON SILENCIO. Lyden av naturens stillhet i egen stue HUNTON SILENCIO HUNTON SILENCIO Lyden av naturens stillhet i egen stue HUNTON SILENCIO Silencio et naturlig valg når du legger gulv Vi vet hvor avgjørende det er med et godt underlag for ditt gulv, et som tilfører økt

Detaljer

Panel. Et naturprodukt i heltre. Fuktighet. Tre et unikt byggemateriale. Gran og furu

Panel. Et naturprodukt i heltre. Fuktighet. Tre et unikt byggemateriale. Gran og furu Panel Panel Et naturprodukt i heltre Heltrepanel har vært benyttet langt tilbake i historien. Helt fra de første primitive bordlengdene fra tømmerstokken og frem til dagens panelvarianter, har det skjedd

Detaljer

Kap. D1 Beskrivelse og mengdefortegnelse

Kap. D1 Beskrivelse og mengdefortegnelse Side 1 av 6 Kap. D1 Beskrivelse og mengdefortegnelse Side 2 av 6 1. Beskrivelse av prosjekt/oppdrag Oppdraget omfatter antikvarisk restaurering av Ygre Stasjon hvor entreprenør skal utføre håndverkstjenester

Detaljer