NYHETSBREV NR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYHETSBREV NR. 2-2011"

Transkript

1 NYHETSBREV NR Foto: Bjørn Simonsen En av mange utenlandske grupper får kjennskap til hydrogenstasjonene vi har i Norge. Siden jul har både en japansk og nå i mars en koreansk delegasjon vært på besøk for å se og lære mer om hydrogenteknologien som har blitt utviklet og om stasjonene som driftes i Norge. Her viser Bjørn Gregert Halvorsen fra Statoil delegasjonen hvordan dispenseren fungerer. Koreanerne på bildet er her i forkant av en større infrastrukturutbygging i sitt eget land. 1

2 Kjære hydrogenvenner! Vi har nå kommet godt inn i 2011, og Norsk Hydrogenforum har hatt et høyt aktivitsnivå. Styret besluttet at Norsk Hydrogenforum skulle delta på den årlige Fuel Cell & Hydrogen Energy -konferansen i Washington DC i februar. Her hadde vi en stand hvor NHFs aktiviteter og medlemmer ble presentert. Styret opplever at dette initiativet ble godt mottatt blant medlemmene og vil gjenta denne typen opplegg ved senere anledninger. Årets første medlemsmøte ble avholdt den 3. mars på Gløshaugen i Trondheim. Vertskap var NTNU/SINTEF ved Gassteknisk senter. Temaet for møtet var hydrogenaktiviter i Trondheimsregionen, og det var foredrag fra NTNU, SINTEF og Transnova. Under møtet ble også vinneren av Norsk Hydrogenforums pris for fremragende doktorgradsarbeid kunngjort. Prisen, på kr ,-, gikk til Dr Crina Ilea (Suciu) for doktorgradsarbeidet NiO/YSZ nanoparticles obtained by new sol-gel route. (se s. 6). Styret gratulerer vinneren med prisen. Vinneren presenterte arbeidet sitt under generalforsamlingen. Den 29. mars ble generalforsamlingen for Norsk Hydrogenforum avholdt hos Kunnskapsbyen Lillestrøm. Generalforsamlingen var lagt til samme dag som lanseringen av THINK hydrogen. NHF er med i en bilpool hvor vi har tilgang til én av hydrogenbilene. Denne skal brukes til profilering av NHF og NHFs medlemmer. Vi vil med tiden legge til rette for at bilen skal bli tilgjengelig for medlemmene. Under generalforsamlingen ble det valgt nytt styre bestående av: Leder: Stein Trygve Briskeby(Statoil), Nestleder: Hans Jörg Fell (Hydrogen Technologies) Styremedlemmer: Dyre Rolstad (RAFS)., Magnus Thomassen (SINTEF Materialer og kjemi), Truls Norby (UiO) og Helge Weydahl (Prototech). Vararepresentanter: Svein Sunde (NTNU) og Christina Bu (NAF). Sekretær er Bjørn Simonsen (Kunnskapsbyen Lillestrøm). I denne utgaven av nyhetsbrevet blir vi blant annet nærmere kjent med Air Liquide Norway (ALN) som er det nyeste medlemmet i Norsk Hydrogenforum (s. 3-4). INNHOLD: Norsk Hydrogenforum i 2010 og fremover v/stein Trygve Briskeby s.2 NHF-medlem: Air Liquide Norway AS s.3-4 Invitasjon til ZeroRally 2011 s.4 NHF deltar mer internasjonalt, s.5 Hydrogenprisen 2010: s.6 Hydrogen Technologies har nye eiere s. 7 Call for abstracts, den nordiske hydrogenkonferansen s. 7 Med lungene som mal for brenselcellemembraner s. 8 Nordisk delegasjon til Hyundai i Korea s.9-10 Norge deltar aktivt i Interreg-prosjekt på hydrogen s. 11 Prisen på hydrogenbusser vil synke s. 12 Elbil + hydrogenbil = sant? s. 13 Norgeslansering av Think City Hydrogen s. 14 Nytt fra utlandet s.15 Hydrogenkalenderen 2010 s.16 Norsk Hydrogenforum (NHF) driver informasjonsarbeid for norske interesseorganisasjoner for hydrogen. Ønsker du å vite mer om NHF eller å bli medlem, kontakt oss på: Tel: Kontakt-adresse: Norsk Hydrogenforum, c/o Kunnskapsbyen Lillestrøm, Postboks 145, N-2027 Kjeller. Redaktør: Bjørn Simonsen ALN skal bygge hydrogenstasjonen som skal forsyne de nye hydrogenbussene som kommer til Oslo neste vinter. Jeg vil også minne om Zero Rally (s. 4) som vil finne sted i området nord for Hamar juni. Hvis du Til har høsten tips om nyheter arrangeres for kommende Nordic nyhetsbrev, Hydrogen ta kontakt Conference 2011 i Malmö i Sverige. NHF er medarrangør på: sammen med våre nordiske søsterorganisasjoner. Jeg oppfordrer interesserte til å delta og sende inn bidrag, se call for abstracts på s. 7. Fristen er 20. mai. Og like før nyhetsbrevet nå går ut kom også den store nyheten om at Hydrogen Technologies har fått nye eiere. Mer om dette på s. 7. Stein Trygve Briskeby, Styreleder NHF Har du spørsmål knyttet til hydrogen generelt, hva som foregår i Norge og resten av verden på hydrogenfronten, eller forslag til saker som du mener bør kommuniseres gjennom nyhetsbrevet eller på hjemmesiden, ta kontakt med sekretariatet ved Bjørn Simonsen. 2

3 MEDLEM I NORSK HYDROGENFORUM Air Liquide Norway AS (ALN) er det nyeste medlemmet i Norsk Hydrogenforum. ALN skal bygge hydrogenstasjonen som skal forsyne de nye hydrogenbussene som kommer til Oslo neste vinter. Dag Syvertsen, prosjektleder i ALN, svarer NHF på denne utgavens hydrogenspørsmål. Kan du fortelle kort om historien til Air Liquide? Air Liquide-konsernet er verdens ledende industrigasskonsern med virksomheter i mer enn 70 land rundt om i verden. Selskapet ble etablert i Frankrike i Dagens Air Liquide er et konsern som ligger helt i tet når det gjelder teknologisk utvikling. På våre forskningsavdelinger arbeider 600 forskere i nært samarbeid med spesialister og kunder. Mange av de produkter og applikasjoner vi har utviklet er i dag solid etablert i markedet. Men fortsatt finnes det mer vi kan hente ut av luften. Vi er sikre på at vi kommer til å bidra med en vesentlig del av fremtidens innovasjoner på dette feltet. Selskapet har utviklet lønnsomme prosesser sammen med gassbrukere over hele verden. Det har gitt oss posisjonen som en av verdens største industrigasselskap med en stor kunnskapsdybde. Konsernet har også en sterk posisjon i Norden med datterselskaper i Danmark, Finland, Sverige og Norge. Hvor lenge har Air Liquide Norway AS (ALN) eksistert, og hva har hovedaktiviteten i Norge vært før leveransen av stasjonen til HyNor Oslo Buss? Det norske selskapet ble etablert i Hovedaktiviteten de første årene var rettet mot mekanisk industri med sveising og skjæring. Det ble brukt mye energi på å bygge opp et bra forhandlernett som i dag består av ca. 40 forhandlere. Etter hvert som tiden gikk ble det også satsning innenfor det medisinske markedet hvor Air Liquide Norway pr. i dag er en vesentlig aktør. Andre viktige produktgrupper for oss er spesialgasser hvor vi innen konsernet har blant de største og beste produksjonsenhetene i Europa; noe som allerede har gitt oss store kunder i Norge. Dag Syvertsen på et prosjektmøte hos Ruter. Foto: Bjørn Simonsen Hva betyr det for dere at dere vant konkurransen om å levere stasjonen til bussprosjektet? Først og fremst en anerkjennelse til Air Liquide og det norske selskapet. Dette vil ha en enorm betydning for oss ved at vi blir en tung aktør også i dette meget interessante markedet. Vi ønsker å være en innovativ aktør som kan vise kundene at vi kan og at vi vil. Videre vil jeg si at dette vil være et fyrtårn innen feltet kollektivtrafikk. Det er viktig for et selskap som oss at vi benytter anledningen til å markere vår miljøprofil. Jeg tror at dette prosjektet vil få mye omtale og vil være et prosjekt som tråkker opp nye veier og stier for fremtiden. Hva er ALNs konkurransefortrinn? I forhold til dette prosjektet vil jeg først og fremst trekke frem at vi er tungt representert lokalt i Norge. Vi samarbeider også på tvers av landegrensene i en felles nordisk organisasjon med bred kompetanse innen dette feltet. Jeg kan her nevne at vi har egen hydrogenproduksjon med store elektrolysører i Surahammar i Sverige som ligger kun noen få timers biltur fra Oslo. Her finnes 3

4 folk med over 30 års erfaring med hydrogenproduksjon. Vi har også en stor erfaren samarbeidspartner i et søsterselskap i Frankrike som er blant verdens største og mest erfarne aktør innen dette markedet. De har bl.a. levert verdens største hydrogenfyllestasjon som betjener 20 busser i Whistler i Canada. Hvilke teknologiske utfordringer er de største for dere og hvordan imøtekommer dere disse? Viktige utfordringer vil være å sørge for at vi bygger en produksjons- og fyllestasjon med rett kvalitet til rett tid. Stasjonen består bl. a. av elektrolysører og kompressorer som skal fungere opp til et trykk på over 350 bar. Det betyr meget høyt nivå på sikkerhetsarbeidet som får stort fokus fra begynnelse til slutt i prosjektet. Informasjon til brukere, naboer, politikere, miljøorganisasjoner og andre interesserte vil også være en meget viktig del av prosjektet. Vi har allerede kommet langt i planleggingen og vi ser at samarbeidet med våre meget erfarne franske kollegaer går svært bra. Samtidig utnytter vi den nordiske Air Liquideorganisasjonens kompetanse og erfaring innen elektrolyse og hydrogenproduksjon. Vi setter av tilstrekkelig med kapasitet til å koordinere og styre prosjektet. Hva er ALNs planer videre i Norge? Generelt kan vi si at det er å fortsette den positive utviklingen vi har hatt i Norge. Vi ser for oss at vi fortsetter den veksten vi har hatt siden oppstarten i Vi kommer også til å følge utviklingen i hydrogenmarkedet for å vinne flere prosjekter tilsvarende HyNor Oslo Buss. Vi vil være den ledende aktøren i det norske markedet på dette. Hva ser ALN på som det viktigste for at man skal lykkes med den norske hydrogensatsningen? At norske myndigheter gir gode rammevilkår og satser på hydrogen som et miljøvennlig drivstoff. Støtte til bygging av de første fyllestasjonene er viktig, samt driftsstøtte i fasen frem mot kommersialisering. BS ZERORALLY 2011, 7-9.juni I fjor ble ZeroRally avholdt i samme ruta som i 2009, fra Oslo til Stavanger. I år blir det en del endringer. Rallyet vil holdes i området nord for Hamar og Gjøvik, opp til Hunderfossen, via Lillehammer. Rallyet vil ha tre forskjellige klasser (Touring, Pro og City class), hvor alt fra amatører til profesjonelle rallykjørerere kan delta. Nytt for året er også at biler som bruker biodrivstoff kan delta. Sånn sett kan det bli ganske mange biler som stiller til start i sommer. I fjor deltok kun 5 hydrogenbiler på ZeroRally, og arrangørene håper på langt høyere deltakelse i år. Deltakelse koster kr for selskap og organisasjoner og 5000 kr for privatpersoner. For mer informasjon og påmelding, se: 4

5 NHF-stand på stor internasjonal konferanse Fuel Cell & Hydrogen Energy Conference 2011 For første gang på flere år var Norsk Hydrogenforum (NHF) representert med sekretær Bjørn Simonsen, deltakende utstiller på en internasjonal konferanse. Den tidligere NHA-konferansen, nå kjent som Fuel Cell & Hydrogen Energy Conference, ble i år avholdt i Washington D.C. Konferansen er den største i USA, og en av de største årlige hydrogenkonferansene i verden. Med 800 deltakere fra 19 land er dette virkelig et av møtestedene for bransjen. På standen til NHF var det en rullerende powerpointpresentasjon satt sammen av presentasjoner fra medlemmer i NHF, og brosjyrer fra samtlige var også tilgjengelige. NHF-standen var godt lokalisert, like innenfor inngangen og nabo til GM og Hyundai sine stander. I tillegg til NHF var også Norges største industrielle aktører for hydrogen til stede: Hydrogen Technologies og Raufoss Fuel Systems (Representert som Hexagon på konferansen). HYSTORSYS AS var også til stede v/jon Eriksen og Christopher Toffen Cloed, og de stod også noen timer på standen. Interessen for det som skjer i Norge var stor, og mesteparten av de medbragte brosjyrene ble plukket opp av interesserte amerikanere og andre. Her står sekretær Bjørn og presenterer, og deler ut brosjyrer og Daimsjokolade. Hydrogen Technologies fikk lov å pynte standen litt ekstra. Foto: Jon Eriksen Deltakelsen på denne konferansen er en del av målet til NHF om å bli mer synlig utad, og for å profilere våre medlemmer. BS NHF-deltakelse på Hannover Expo Minst like viktig som konferansen i Washington D.C., spesielt for bransjen er Hannover Expo. Der stiller alle som har noe de ønsker å selge til resten av hydrogenbransjen, og utenforstående. Expoen for hydrogen ble i år holdt i samme bygg som for vind og fornybar energi. NHFs sekretær Bjørn Simonsen stilte også på denne konferansen, og fikk billetter sponset av Hydrogen Technologies. I stedet for å stå på stand hele konferansen hadde Bjørn med seg brosjyrene i en veske denne gang, og snakket med forskjellige aktører med interessefelt innenfor områder medlemsaktørene i NHF spesialiserer seg i. Bjørn ble i anledning tilstedeværelsen intervjuet i et åpent forum som foregikk på utstillingsområdet og fikk fortalt om aktivitetene som foregår i Norge, og hva våre industrielle aktører kan levere. BS Fra Hydrogen Technologies sin stand på Hannover Expo. Foto: Tilfeldig forbipasserende 5

6 Vinneren av Hydrogenprisen 2010 Dr. Crina Ilea Suciu fra Universitetet i Bergen Hvert år deler Norsk Hydrogenforum ut Hydrogenprisen for fremragende studentarbeid innen hydrogen. Prisen deles vekselvis ut til et doktorgradsarbeide og en masteroppgave. I 2010 gikk prisen til Crina Ilea Suciu, som har utført doktorgraden sin på Universitetet i Bergen. Doktorgraden tok for seg produksjon av nanopartikler som kan brukes for å produsere nye materialer for SOFC (Solid Oxide Fuel Cell). Arbeidet er vurdert som innovativt og en selvstendig videreføring innenfor et fagområde Dr. Ilea har arbeidet tidligere, men som gjennom dette doktorgradsarbeidet er blitt konkretisert ytterligere gjennom et godt dokumentert doktorgradsarbeid. Juryen for Hydrogenprisen 2010 bestod av Per- Siggurd Heggem fra RAFS, Dag Bjerketvedt fra HiT, og Per Finden fra IFE. Det ble levert totalt åtte kandidatforslag, og etter en gjennomgang av nominasjoner med tilhørende artikler falt valget på Crina. Juryens kjennelse: Norsk Hydrogenforums pris til doktorgradsstipendiat som har utmerket seg innenfor området hydrogen som energibærer i perioden gis til Dr Crina Ilea (Suciu) for doktorgradsarbeidet NiO/YSZ nanoparticles obtained by new sol-gel route. Dr. Ilea har introdusert en ny prosess for framstilling av nanopartikler i sitt doktorgradsarbeid, og gjennom sitt arbeid har hun lykkes med å produsere nye materialer på en mer effektiv og miljøvennlig måte enn tidligere kjent. Arbeidet har ledet til flere patentersøknader. Arbeidet bærer preg av god innsikt i fagområdet kombinert med evner til å se den praktiske nytteverdien i kommersielle prosesser. Her forklarer Crina hvordan man kan gjøre SOFC er billigere og bedre. Foran står Hydrogenprisvasen. Foto: Bjørn Simonsen Dr. Ilea mottok prisen og presentere arbeidet sitt på Norsk Hydrogenforums generalforsamling 29. mars BS Utlysning av Hydrogenprisen 2011 Hydrogenprisen 2011 deles ut til en fremragende mastergradsoppgave avsluttet i perioden 1. januar 2009 til 31. desember Mastergraden skal være utført ved en norsk utdanningsinstitusjon, eller av en norsk statsborger i utlandet. Nominasjoner, sammen med en kort begrunnelse sendes til: 6

7 Hydrogen Technologies har nye eiere Hydrogen Technologies (HT) kunngjorde i en pressemelding 2. mai at de har nye eiere. Nå er navlestrengen til Statoil klippet for godt. De nye eierne er Strata Marine & Offshore (SMO) samt Torgeir Meland Landaas og Hans Jörg Fell, som begge jobber i Hydrogen Technologies. Ny direktør og daglig leder i HT, Torgeir Meland sier i en pressemelding at: - HT har en god teknologiplattform og har gjennom de siste årene styrket sin markedsposisjon og økt omsettingen årlig. Vi mener at HT nå får et godt grunnlag for ytterligere vekst, og vi har stor tro på at vi skal kunne løfte selskapet kommersielt og teknologisk ytterligere. At HT nå frigjør seg fra Statoil vil føre til at organisasjonen blir smidigere og veien til avgjørelser kortere. Det kan også åpne mer opp for investorer, dersom HT bestemmer seg for å utvide sine aktiviteter på noen områder. NHF tror at det grepet som nå er tatt, legger grunnlaget for en større vekst enn det man har opplevd tidligere, og ønsker HT lykke til på veien videre. Vi gleder oss også til tegnekonkurransen for den nye logoen til HT! BS Hydrogen and fuel cells in the Nordic countries 2011 CALL FOR ABSTRACTS CALL FOR ABSTRACTS: Whereas hydrogen and fuel cells are close to commercialization, this time around we focus on papers that link technology and market findings and experience from using hydrogen and fuel cells. We are looking forward to receiving your paper abstract for a presentation on the above themes before 20th May All aspects relating to a successful market introduction, we invite papers with emphasis on: lessons from demonstrations practicalities and user-interface comparisons and system combinations development lines in hydrogen and fuel cells unresolved problems market facilitation Nordic opportunities groundbreaking novelties in the research field SEND IN YOUR ABSTRACTS We are looking forward to receiving your paper abstract for a presentation on the above themes before 20th May Scientific poster contributions (in English) are also welcome. Please signify your intention to exhibit a poster before 1 August. Please send your abstracts to: Maria Maack, Environmental manager of Icelandic New Energy, For additional information, see 7

8 Med lungene som mal for fremtidens brenselcellemembraner Det foregår mye spennende i norsk forskning. En spesiell nyhet har fått oppmerksomhet godt utover Norges grenser. Signe Kjelstrup og kollegaer fra Institutt for kjemi på NTNU har blitt inspirert av lunger i design av gass og vanndistribusjon av membraner i PEMbrenselceller. Man oppnår med det nye designet en betydelig besparelse i platinabehov samtidig som man får en høyere virkningsgrad. Platina er gull verdt Lenge har platinabehovet i brenselceller blitt sett på som en av hindrene for kommersialisering av hydrogenbiler med PEM (proton exchange membrane) brenselceller. Platinabehovet per brenselcellestack har imidlertid gått fra over 200 gram til rundt 70 gram de siste ti årene. Målet er å redusere behovet til rundt 30 gram innen 2015 og på sikt mindre enn 10 gram, og mot det som er platinabehov i en vanlig katalysator som er montert på de fleste biler. 4-8 ganger reduksjon av platina-behovet Sammenlignet med brenselceller som er på markedet i dag, kan det nye designet av membraner føre til en reduksjon i behovet for platina med opp til 8 ganger. Dette vil være til stor hjelp i kommersialiseringen av brenselceller. Lunger som mal Det å finne en optimal struktur når man starter fra med blanke ark, med alle geometriske variabler åpne, er ikke trivielt. Det er imidlertid kjent at lungene våre utveksler gass på to måter, den ene ved konveksjon og den andre ved diffusjon. Strukturen er slik at entropiproduksjonen er konstant i begge regimer. Det er nettopp den situasjonen vi ønsker å oppnå, og grunnen til at vi bruker det bronkialske tre som inspirasjon Gassdistribusjonssystemet for brenselcellen bør ligne den første delen av det bronkialske tre, sier Signe Kjelstrup. Fremdeles et stykke unna Utstrakt bruk av brenselceller i transportsektoren har fremdeles sine hindringer. Katalysatoren og virkningsgradene er ikke gode nok, og levetiden er for kort. De beste PEM brenselcellene på markedet i dag behøver 0.3 milligram platina per kvadratcentimeter elektrodeoverflate. Dette behovet er 10 ganger høyere enn det som er satt som kritisk mål av Department of Energy i USA. Det vi har gjort introduserer en systematisk designprosedyre som kan ta oss nærmere dette målet, heter det i rapporten. Brenselcellens oppbygging og iboende problemer Det er typisk fem aktive lag i en PEM-brenselcelle, alle med sine karakteristiske porestørrelser. Det midtre laget er en gasstett ioneledende membran (typisk Nafion) fylt med vann hvor protoner passerer gjennom. To katalytiske lag på begge sider av membranen er nanoporøse og inneholder platina, karbon og polymerer. Karbonkorn (20 40 nm) danner agglomerater på nm; noe som fører til porer på nm inni kornene, og nm porer i tomrommet mellom agglomeratene. Disse tre lagene er det man kaller Membrane Electrode Assembly, eller MEA. MEA en er på begge sider dekket av et porøst transportlag (PTL), og har mikrometer-store porer. Å levere oksygen raskt nok gjennom PTLen og det katalytiske laget til de aktive stedene kan være problematisk. Mangel på rask leveranse fører til gradienter som både er vinkelrett og parallelle i forhold til membranen, noe som resulterer i tap av potensial. Fortetting av porene med vann kan gi de samme effektene. Kjelstrup og kollegaer fra Institutt for kjemi på NTNU jobber altså for å unngå disse problemene. BS 8

9 Nordisk delegasjon til Korea Signering av samarbeidsavtale mellom Hyundai og representanter fra Skandinavia og Island Det er en stund siden man begynte med hydrogeninfrastruktur i Norden, og bilprodusentene har ikke akkurat stått i kø for å levere sine hydrogenbiler. Ting tyder på at dette nå er i endring. Styreleder i HyNor, Bjørn Simonsen, gir her sitt reisebrev fra Sør-Korea. Scandinavian Hydrogen Highway Partnership (SHHP) har eksistert siden 2006, med mål om å gjøre Skandinavia til en av Europas første regioner som tar i bruk hydrogenbiler og hydrogenteknologi på et kommersielt nivå. Målene som ble satt i 2006 om 500 biler og 20 hydrogenstasjoner i 2015 virket skikkelig hårete ut, og mer som en drøm enn noe annet. Frem til 2009 var det relativt stille, til tross for åpningen av HyNor. Nå i 2011 er H2-Movesprosjektet i gang, og vil virkelig sette Skandinavia og Oslo på kartet. I tillegg vil HyNor Oslo Buss, gjennom sin EU-deltagelse i CHIC-prosjektet styrke dette ytterligere. Etter besøket i Sør-Korea har vi betraktelig økt mulighetene for å nå det første målet og vel så det. For å strekke oss videre er målet justert til 2500 biler innen utgangen av Tidlig i februar reiste nemlig en delegasjon fra Norden, bestående av Jón Björn Skulasson (Island), Mikael Sloth (Danmark), Flemming Wennike (Danmark), Björn Arnasson (Sverige), Bjørnar Kruse (Norge) og Bjørn Simonsen (Norge) til Sør-Korea for å besøke Hyundai og skrive under på en MoU (Memorandum of Understanding) mellom de nordiske landene og Hyundai. Kontakten med bilprodusenten begynte for halvannet år siden, og har nå altså endt opp i en skriftlig avtale om å etablere et samarbeid mellom Hyundai og de nordiske landene. Hydrogenforskning i verdensklasse Forskningssenteret ligger en times kjøring (i brenselcellebil) like sør for Seoul. Med like mange ansatte som i en mellomstor norsk bedrift, sier det seg selv at det blir utvikling. Hyundai begynte med hydrogenaktivitetene sine i De hadde da en 2 kw UTC brenselcellestack å leke seg med. Allerede tre år senere utvikler og produserer de sine egne stacker, og setter dem inn i kjøretøy. I 2010 offentliggjorde Hyundai sin siste hydrogenbil: Tuscon ix hydrogen. Systemvirkningsgraden er over 60 %, mye takket være det lave operasjonstrykket til stacken. De har fortsatt en lang liste over mulige forbedringer på alle områdene rundt brenselcella, som altså er kjerneteknologien, det aller helligste, som gir dem et konkurransefortrinn. Med tanke på utviklingen de har hatt på forbrenningsmotorer, hvor de nå leverer system til en del andre bilprodusenter, er det ikke usannsynlig at det vil være Hyundai-brenselceller i andre biler i fremtiden. Varm mottagelse i kalde omgivelser I minus 12 grader og bitende kald vind ble vi svært godt mottatt av Hyundai, og ble kjørt i tre brenselcellebiler fra flyplassen til hotellet i Seoul. Oppfølgingen og varmen fra Hyundai-gjengen i dagene som fulgte var imponerende. Det ble tydelig for oss at de virkelig satte pris på dette besøket, og hadde funnet frem stortromma for anledningen. Vi hadde lagt opp variert program for besøket, og før underskrivingen var vi et besøk på forskningssenteret Hyundai har for sine hydrogensystemer. Hyundai Tuscon, eller ix35 hydrogen som den vil bli hetende i Norge. Avtale med stil På forhånd hadde Björn Arnasson fra Sverige kontaktet den svenske ambassaden, som sa seg villig til å være vert for signeringen av samarbeidsavtalen. Ambassadør Lars Vargö tok i mot oss, og skrev også under på avtalen som vitne. I tillegg var Nam Hoon Kang, leder fra det koreanske energidepartementet, vitne til signeringen. Fra Hyundai var flere representanter til stede, og Dr. Woong-Chul Yang, sjef for 9

10 forskning og utvikling i Hyundai, underskrev avtalen, som formelt åpner opp for å se på de praktiske aspektene rundt leveranse og vedlikehold av hydrogenbiler fra Hyundai til de nordiske landene fram mot Under signeringsseremonien sa Yang blant annet at: - De nordiske landene har kommet langt i å bygge ut sin infrastruktur for hydrogen. Derfor har vi valgt dette området for vårt utviklingsprogram av slike biler i Europa. Ministeren fra energidepartementet fulgte opp med å støtte initiativet, og uttrykte et ønske om et bredere samarbeid innen grønn teknologi. Spennende tider fremover Det er ikke tvil om at 2011 vil bli et stort år for hydrogen i Norge og Norden. Mange nye stasjoner kommer opp, vi nærmest dobler antall biler, og nå har vi også en avtale om samarbeid med verdens raskest voksende bilprodusent, som blant annet har uttalt at de vil være i stand til å slå prisen på hydrogenbilene Toyota kommer til å levere. Dette er riktignok prisen i Frem til man setter i gang masseproduksjon av bilene vil de koste en del mer enn den projiserte prisen i 2015, og støtte for leie av disse første bilene vil være nødvendig for at vanlige kunder skal kunne være med på utviklingen fremover. Fra venstre: Lars Vargö (ambassadør for Sverige, vert og vitne til underskrivingen), Bjørn Simonsen (styreleder i HyNor), Björn Arnasson (Leder av Vätgas Sverige), Mikael Sloth (leder av Scandinavian Hydrogen Highway Partnership), Dr. Woong-Chul Yang (sjef for forskning og utvikling i Hyundai), Flemming Wennike (leder av Hydrogen Link), Jón Björn Skúlasson (daglig lederav Icelandic New Energy Ltd.), Nam Hoon Kang (leder fra det Koreanske energidepartementet - vitne til underskrivingen). Muligheter for norsk bildeleindustri og forskningsinstitutt Under møtet med Hyundai uttrykte de, som Nissan tidligere har gjort, at det med de nye bilene som utvikles både batteri- og hydrogenbiler, er de på jakt etter gode underleverandører som har teknologiske løsninger til en overkommelig pris. På forespørsel om det kan være aktuelt med leverandører fra det norske markedet svarte utviklingssjefen for brenselcellebilene at dette var noe de var interesserte i. Det samme gjelder forskning på viktige komponenter som inngår i hydrogen- og batteribiler. En fantastisk bil Vi fikk også prøvekjøre Tuscon-bilene. Hyundai stilte opp fem av sine siste biler på testbanen. En ny sport-dieselbil, en luksus-sedanbil, deres nye hybridbil, Sonata, deres elbil BlueOne som kommer på markedet neste år, og Tuscon ix hydrogen. Det var nesten som en slags vinsmaking å kunne prøve fem såpass forskjellige, topp moderne biler like etter hverandre. Sport-dieselen var smidig, lett og ungdommelig; altså en fin sommer-hvitivin med passe fylde og sødme god til skalldyr. Luksus-sedanen var kraftig, tung, nostalgisk og polert med en dyr feeling en typisk Gran Reserva Faustino fra Rioja. Hybrid-sonataen var overraskende kraftig (sammenlignet med en Prius; den var visstnok også for det amerikanske markedet), men likevel litt blandet følelse den faller litt mellom to stoler derfor en rosévin med god, men ubestemmelig ettersmak. BlueOn batteribilen hadde en svært lett følelse, smidig, rask, og stille en tørr Riesling. Så var det Tuscon en hydrogenbilen Den gav en komplett kjøreopplevelse, god og jevn akselerasjon, god manøvrering, elegant og fast i fisken, og like stille som BlueOn. En nydelig Brunello-vin dette. Når kommer den til Norge? Et av spørsmålene vi hadde til Hyundai var selvsagt om når de kan levere biler, og hvor mange. Vi fikk et foreløpig svar på den forespørselen, og det foregår i skrivende stund etganske intensivt arbeid på den fronten. Interesserte bør følge ekstra godt med på dette feltet når det virkelig lauvast i li at bilene kommer det er i hvert fall sikkert det er bare å begynne å glede seg! BS 10

11 Norge sterkt med i nytt interregional prosjekt Prosjekt sikrer Skandinavias posisjon innen hydrogeninfrastruktur Flere norske regionelle, offentlige aktører deltar fra mars 2011 til mars 2014 i et prosjekt sammen med tilsvarende aktører i Sverige og Danmark. Prosjektet har fått navnet NextMove, og har fått støtte under Interreg IVA for ØKS-regionen (Øresund Kattegat Skagerak). Bakgrunn I Skandinavia har det siden 2006 vært et samarbeidsprosjekt kalt Scandinavian Hydrogen Highway Partnership (SHHP). SHHP er et HyNor på skandinavisk nivå, og man jobber for å sy sammen prosjekter i Norge, Sverige og Danmark, og i så måte lage en skandinavisk hydrogenvei, som igjen vil knyttes opp mot nettverk i Tyskland. For å imøtekomme målene til SHHP søkte man samlet på Interreg-programmet IVA for ØKS-regionen i Prosjektsøknaden ble akseptert i november 2010, og prosjektet vil ha oppstart i mars Prosjektet er kun åpent for offentlige aktører. I Norge stiller i tillegg til prosjektdeltakerne, Akershus Fylkeskommune, Transnova og Innovasjon Norge med støtte til prosjektet. Prosjektet NextMove Prosjektet er tosidig. En del av det er delfinansiering av leie av hydrogenbiler til prosjektdeltakerne. En annen, minst like sentral del av prosjektet er det skandinaviske samarbeidet, som i prosjektet fokuserer på følgende nøkkelområder: Markedsføring og kommunikasjon Innkjøp av biler Service av biler og drift av hydrogenstasjoner Utdanning Analyse Planlegging Gjennom å samarbeide på de ovennevnte områdene oppnår partnerne at hver enkelt slipper å gjøre de samme tingene og feilene man vil få mer ut av mindre tid og penger totalt. Samtidig står man sterkere i forhold til store bilprodusenter, som hvis de kun vurderer ett av landene separat, vil kunne avskrive det som for lite, markedsmessig. Deltagere Norske deltagere i prosjektet er Rådet for Drammensregionen, Skedsmo kommune, Akershus Energi, Kunnskapsbyen Lillestrøm, Ruter og HyNor. På svensk side deltar Region Skåne, Malmö stad, og Vätgas Sverige. Fra Danmark deltar Hydrogen Link, Københavns Energi, og København Kommune. Sistnevnte har innført konkrete mål for hvor stor andel av nykjøp av nye biler som skal være nullutslippskjøretøy, enten det er batteri- eller hydrogenbiler. NextMove et naturlig videre steg for å forberede markedet i Skandinavia Mye tyder på at store antall hydrogenbiler vil bli tilgjengelige mot Arbeidet Skandinavia nå legger ned gjennom NextMove-prosjektet frem til 2014 vil sikre at man har nødvendige analyser og kompetanse til stede, nettopp for å kunne være en av de første regionene i Europa hvor hydrogenbiler er kommersielt tilgjengelige. Ambisiøse mål? SHHP har satt seg nye mål for antall hydrogenbiler som skal være på plass innen Målene som ble satt i 2006 var 500 biler og 20 stasjoner. Det målet er nå oppjustert til Grunnen til endringen er todelt det ser ut til at mange biler kan bli tilgjengelige. For å få økonomi i driften av stasjonene er det også viktig at de har et betydelig antall hydrogenbiler knyttet opp mot seg. Det blir spennende å se hvor man ender opp til slutt. BS 11

12 Prisen på hydrogenbusser vil synke HyNor Oslo Buss avholdt et vellykket miniseminar sammen med Polyteknisk Forening 1. mars. Ben Madden fra Element Energy har ledet en større undersøkelse om hydrogenbusser - NextHyLight - og konklusjonen er at prisen på hydrogenbusser vil falle fra dagens fire ganger prisen på dieselbusser ned til dieselbussprisen i løpet av 15 år hvis myndighetene vil fortsette å investere i hydrogenbusser. Ben Madden hadde mye spennende på hjertet. Foto: Ove Kjøstad. - I dag tar bussbyggerne en større fortjenste for å sikre seg mot store og ukjente kostnader. Bussbyggerne vil fjerne sine risikotillegg samtidig som enhetskostnadene vil falle i takt med antallet solgte busser. Dette kom som et svar på temaet for seminaret: "Hydrogenbusser- Et miljømesssig luksustiltak?" Forutsetningen, i følge Madden, er at de byene som nå har, eller snart vil få hydrogenbusser, vil fortsette å investere i nye prosjekter. Han sendte således en invitasjon til politikerpanelet om å delta ved neste korsvei. Politikerne, representert ved høyre Ketil Solvik Olsen, energipolitisk talsmann for Fremskrittspartiet i Stortinget, Ola Elvestuen, gruppefører for Venstre i Oslo Bystyre og Anette Solli, gruppefører for Høyre i Akershus Fylkesting, tok imot utfordringen på ulike måter. Disse tre politikerne møttes til debatt sammen med en fagekspert, Sven Wolf fra Vätgas Sverige. Både Elvestuen og Solli talte varmt for HyNor Oslo Buss prosjektet som både Oslo bystyre og Akershus Fylkesting enstemmig har støttet ved flere anledninger. De tok også utfordringen fra Madden på strak arm og lovet å se på mulighetene om å delta å flere prosjekter. Ketil Solvik Olsen derimot var skeptisk til statlig støtte, men ville ikke motsette seg lokalt engasjement i Oslo og Akershus. Solvik Olsen var allikevel positiv til hydrogen på sikt og mente at Norge burde utvikle sine fagmiljøer på hydrogen mot for eksempel shippingindustrien. Her sitter panelet og bearbeider spørsmålet om Oslo er klar til å ta neste steg. Foto: Ove Kjølstad. Seminaret startet med at HyNor Oslo Buss presenterte seg ved Bernt Reitan Jenssen fra Ruter. Han fortalte om prosjektets overordnede mål, Paul Jenne presenterte Oslos nye hydrogenbuss, Emil Glimåker presenterte den nye hydrogenstasjonen, og Carl- Axel Svedehag presenterte den valgte operatøren Unibuss og orienterte om det tidligere hydrogenbussprosjektet i Stockholm som han selv hadde vært involvert i. OVE KJØLSTAD, Prosjektleder HyNor Oslo Buss HyNor Oslo Buss HyNor Oslo Buss er et prosjekt med tung støtte fra både Akershus Fylkeskommune og Oslo kommune. I tillegg er det støttet av Forskningsrådet, Transnova, og EU. Det er en del av CHIC-prosjektet (Clean Hydrogen in European Cities). Fra mars 2012 vil fem VanHool hydrogenbusser kjøre rute 81A fra Greverud kirke i Oppegård til Vestbanen i Oslo. Bussene skal være i ordinær rutedrift, og kjøres i fem år. Air Liquide Norway AS vil bygge og drifte hydrogenstasjonen, hvor man vil produsere hydrogen ved elektrolyse, og Unibuss vil få æren av å kjøre miljøbussene. 12

13 Elbil + Hydrogenbil = Sant? bærekraftig og lønnsom, i tillegg til kostnader og levetid for brenselceller. Flere alternative energibærere konkurrerer om bilbransjens, myndighetenes og kundenes gunst i kampen om å erstatte oljen i bilene våre. Men kanskje er to av dem bedre venner enn man skulle tro? Ved første øyekast kan man få inntrykk av at forkjemperne for fremtidens ulike bilteknologier nærmest bedriver skyttergravskrig: Er du for et alternativ, er det lett å la sin preferanse tippe over i besettelse. Nå ser det dog ut til at særlig to leirer er i ferd med å nærme seg hverandre, og innse at de ikke er så ulike når alt kommer til alt. Elbiler og hydrogenbiler begynner nemlig å se mer og mer ut som nære brødre enn fjerne kusiner. Årsaken til dette finner man dersom man titter under panseret: En hydrogenbil er i essens en elbil. Begge bilene drives av en elektrisk motor, som henter strømmen sin fra et batteri. Hovedforskjellen mellom elbil og hydrogenbil er at mens elbilens batteri er bilens eneste energilager, og dermed bør være ganske stort, har hydrogenbilen et ekstra ess i ermet i form av en brenselcelle og en hydrogentank. Hydrogenbilens batteri fungerer primært som et mellomlager, som kontinuerlig lades ved at brenselcellen omdanner hydrogen til strøm. Både elbil og hydrogenbil har hver sin hovedutfordring. For elbilens del dreier det seg om batteriet, som fortsatt er relativt stort, tungt og dyrt. Dersom batterier blir billigere og mindre, kan elbilens rekkevidde forlenges. Dette, gjerne i kombinasjon med et godt utbygd hurtigladenettverk og vektreduksjon i bilene ved bruk av for eksempel norsk aluminium, kan over tid gjøre elbilen til et fullverdig alternativ også på langtur. For hydrogenbilens del er hovedutfordringen å få til en storskala produksjon og distribusjon av hydrogen under stort trykk som både er På grunn av begrensningene med dagens elbiler, har bilbransjen begynt å hente det beste fra to verdner ved å kombinere elbil og forbrenningsmotor i ladbare hybridbiler av forskjellig slag. Dette er en fornuftig løsning i en periode, frem til batteriene er gode nok til å eliminere forbrenningsmotoren fullstendig. Men på grunn av elbilens og hydrogenbilens likheter, er det også mulig å se for seg et giftemål mellom disse søsknene: En elbil med relativt stort batteri, som til hverdags henter energien sin fra strømnettet men som har med seg en hydrogenreservetank til bruk på langtur. Mekanisk er dette en mye enklere og billigere løsning enn å forsøke å få forbrenningsmotor og elmotor til å inngå partnerskap. Infrastrukturmessig betyr det også at man kan klare seg med færre fyllestasjoner for hydrogen, dersom disse er strategisk plassert. Samtidig er man ikke avhengig av å investere i et stort og dyrt batteri i elbilen sin for å komme helt frem de få gangene man skal ut på langtur - Man kan skalere elbilbatteriene slik at de holder til daglig bruk, men ikke helt til hytta. Dette kan gi bedre økonomi, samtidig som det fjerner redselen for å ikke komme helt frem. Hydrogenbilen har fortsatt et stykke å gå før den er helt klar for masseproduksjon, ikke minst på infrastruktursiden. Heldigvis drar utviklingen av elbiler og hydrogenbiler i samme retning på mange områder. Hva vi til slutt ender opp med kan variere i forskjellige markeder, og er avhengig av en hel rekke variabler. Kanskje ender vi opp med rene elbiler i kombinasjon med hurtigladere, også på langtur? Kanskje blir elbilen først og fremst en bil nummer to, mens de ladbare hybridene dominerer på langtur? Kanskje de ladbare hybridbilene stopper for å fylle hydrogen i stedet for bensin på vei til hytta? Mulighetene er spennende og mange i årene som kommer. Det som blir mer og mer klart, er at vi står foran et taktskifte i bilindustrien, på bensinstasjoner og under panseret på bilene vi kjører. I mellomtoden er vi alle tjent med å samarbeide om de gode løsningene. Derfor er det ekstra gledelig at HyRaMP, et Europeisk hydrogensamarbeid, nå ser satsning på elbiler og hydrogenkjøretøy i sammenheng. 13

14 Vi i Grønn Bil tror fremtiden er elektrisk. Om elektrisiteten overføres til bilen direkte via strømnettet, om den benyttes til å produsere hydrogen, eller en kombinasjon av disse, er et spørsmål som neppe vil bli endelig besvart på mange år. Ole Henrik Hannisdal, Grønn Bil Lansering av Think City Hydrogen i Norge Endelig kom Thinkene til Norge. IFE har i mange år drevet med forskning på hydrogenteknologi, og har hatt hovedfokus på lagring av hydrogen i fast materiale og hydrogensystemer. På avdeling for Energisystemer initierte Per Finden i 2003 et prosjekt for å lage den ultimate fremtidsbilen en ladbar hydrogenbil. Etter mye hardt arbeid, opp- og nedturer, men med god støtte fra Forskningsrådet, og seinest også støtte fra EU gjennom H2-Moves-prosjektet, har bilene endelig kommet til Norge. Hvis Norge produserer egne elbiler, hvorfor ikke hydrogen? Den tanken tenkte Per Finden, avdelingsleder på Energistystemer på IFE da han var involvert i den første fasen i HyNor-prosjektet, som gikk ut på å bygge opp hydrogenveien mellom Oslo og Stavanger. Etter samtaler med Think, IFE og Forskningsrådet arbeidet Per én dag i uken for Think, og direkte inn mot hydrogenprosjektet. En dansk en For å få realisert prosjektet var det imidlertid behov for hjelp utenfor Norge. Til tross for at vi har håndtert hydrogen industrielt og forskningsmessig i flerfoldige tiår har det ikke resultert i noe selskap som integrerer hydrogensystemer. Per engasjerte da selskapet H2-Logic i Danmark, som tok utfordringen, som bestod av følgende: bruke en helt ordinær Think City bil som har en redusert batteristørrelse, og deretter pakke inn et komplett hydrogensystem innenfor de rammene en Think tillater, og få systemet sikkerhetsgodkjent. Team Hynor Lillestrøm: Øystein Ulleberg, Per Finden, og Jan Carsten Gjerløw. Ladbar hybrid hydrogenbil Det er mange ord og uttrykk for miljøvennlige transportformer nå om dagen. Denne Thinken inneholder dem alle. Dette er en bil som kan kjøres og lades som en vanlig elbil. Bremseenergien brukes til å lade opp batteriene, altså har den et hybrid system. Og for å forlenge rekkevidden på bilen, og unngå å måtte lade den opp så ofte, kan man altså fylle hydrogen på den. Hydrogenet omdannes til elektrisitet i en relativt liten brenselcelle 10 kw, og brukes til å lade batteriet når ladenivået på batteriet synker under 50 %. Hydrogenet fylles ved 700 bar, og lagres i en komposittank. Veien til veien er lang Selv om bilene kom for drøyt en måned siden har de fremdeles ikke fått skilt. Den endelige godkjenningen gjenstår, så aktørene som har kjøpt bilen må smøre seg med tålmodighet. Man håper at de er på veien i løpet av mai måned! BS 14

NYHETSBREV NR. 1-2012

NYHETSBREV NR. 1-2012 NYHETSBREV NR. 1-2012 Foto: Ove Kjølstad Her vil snart Nordens første hydrogenstasjon for busser stå i full drift. Grunnarbeidet er gjort, det meste av materiell er på plass, inkludert det som etter hvert

Detaljer

NYHETSBREV NR. 1-2013

NYHETSBREV NR. 1-2013 NYHETSBREV NR. 1-2013 No snow flake ever falls in the wrong place -Zen ordtak 2013 et viktig år for hydrogen-norge Nytt år og nye muligheter. Noen gripes, andre ikke. Den viktigste saken for hydrogen-norge

Detaljer

NYHETSBREV NR. 1-2011

NYHETSBREV NR. 1-2011 NYHETSBREV NR. 1-2011 Foto: Bjørn Simonsen Norsk Hydrogenforum ønsker alle medlemmer og hydrogen-interesserte et riktig godt nytt år! Min norske Vinter er saa vakker; De hvide sneebedækte Bakker, Og grønne

Detaljer

NYHETSBREV NR. 3-2012

NYHETSBREV NR. 3-2012 NYHETSBREV NR. 3-2012 Fra signeringen av en intensjonsavtale mellom Toyota, Nissan, Honda, Hyundai og SHHP, Island, og infrastrukturselskap den 9. oktober i København. Gjennom avtalen bekrefter bilprodusentene

Detaljer

Verdensledende på bioenergiforskning Side 10. Grønn Transport. Forskning på Ås. Akershus viser vei

Verdensledende på bioenergiforskning Side 10. Grønn Transport. Forskning på Ås. Akershus viser vei Grønn Transport Akershus viser vei Forskning på Ås Verdensledende på bioenergiforskning Side 10 Griper mulighetene i elbilmarkedet Side 4 Ruter er en miljøforkjemper Side 6 Foto: Ingunn Teigen Politisk

Detaljer

VEIEN TIL HYDROGENSAMFUNNET FORSLAG TIL ET STØTTEREGIME FOR HYDROGENSTASJONER I NORGE

VEIEN TIL HYDROGENSAMFUNNET FORSLAG TIL ET STØTTEREGIME FOR HYDROGENSTASJONER I NORGE EIVIND HODNE STEEN VEIEN TIL HYDROGENSAMFUNNET FORSLAG TIL ET STØTTEREGIME FOR HYDROGENSTASJONER I NORGE Forfatter: Eivind Hodne Steen Grafisk utforming: Hans Andreas Starheim Trykk: Wittusen & Jensen,

Detaljer

Handlingsplan 2012 2015

Handlingsplan 2012 2015 Norge en foregangsnasjon innen hydrogen Handlingsplan 2012 2015 Hvordan vi kan bevare pionérrollen Anbefalinger utarbeidet av Hydrogenrådet i henhold til mandat gitt av Olje- og energidepartementet og

Detaljer

Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia

Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Zero Emission Resource Organisation Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Forsiden: Testkjøring av hydrogenbiler. Foto: Jöran

Detaljer

HYDROGEN OG BRENSELCELLER VIKTIGE DELER I ET FORNYBART ENERGISYSTEM

HYDROGEN OG BRENSELCELLER VIKTIGE DELER I ET FORNYBART ENERGISYSTEM HYDROGEN OG BRENSELCELLER VIKTIGE DELER I ET FORNYBART ENERGISYSTEM 1 Hydrogen og brenselceller viktige deler av det fornybare energisystemet Hydrogen er en av de viktigste brikkene i det store puslespillet

Detaljer

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Tale Severina Halsør Benjamin Myklebust Gøril L. Andreassen Forsidebilde: Think City på ZERO-arrangementet Klimabil 2010 på Rådhusplassen i

Detaljer

Bil. Uavhengig rådgiver innen ladbare biler. spesialisert på hurtigladere og infrastruktur. Kontakt oss for en hyggelig prat!

Bil. Uavhengig rådgiver innen ladbare biler. spesialisert på hurtigladere og infrastruktur. Kontakt oss for en hyggelig prat! fremtidens Bil er Elektrisk Rå kraft og elektrisk spenning s. 10 11 Hvilken elbil passer meg? Lad bilen på 15 minutter s.6 s.13 Uavhengige rådgiver innen ladbare biler spesialisert på hurtigladere og infrastruktur

Detaljer

Hydrogen og brenselceller VIKTIGE deler av et fornybart energisystem

Hydrogen og brenselceller VIKTIGE deler av et fornybart energisystem Hydrogen og brenselceller VIKTIGE deler av et fornybart energisystem 1 Hydrogen og brenselceller viktige deler av det fornybare energisystemet Hydrogen er en av de viktigste brikkene i det store puslespillet

Detaljer

G e n e r a l f o r s a m l i n g i N o r s k H y d r o g e n f o r u m 1 9. m a r s 2 0 1 5

G e n e r a l f o r s a m l i n g i N o r s k H y d r o g e n f o r u m 1 9. m a r s 2 0 1 5 NORSK HYDROGENFORUM Norwegian Hydrogen Forum Org.nr. NO 980 573 281 www.hydrogen.no G e n e r a l f o r s a m l i n g i N o r s k H y d r o g e n f o r u m 1 9. m a r s 2 0 1 5 Agenda... 2 Årsmelding 2014...

Detaljer

H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder

H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder Ullensaker kommune H2OSL - Mulighetsstudie Side 2 Innholdsfortegnelse Forord...3 Sammendrag...4

Detaljer

H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder

H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder Ullensaker kommune H2OSL - Mulighetsstudie Side 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag...

Detaljer

Handlingsprogram for Akershus 2015-2016 til Hydrogenstrategi 2014-2025 Strategi for tidlig innfasing av hydrogen-drivstoff i Oslo og Akershus

Handlingsprogram for Akershus 2015-2016 til Hydrogenstrategi 2014-2025 Strategi for tidlig innfasing av hydrogen-drivstoff i Oslo og Akershus Handlingsprogram for Akershus 2015-2016 til Hydrogenstrategi 2014-2025 Strategi for tidlig innfasing av hydrogen-drivstoff i Oslo og Akershus Vedtatt i Akershus fylkesting 2014-10-20 Forord Akershus fylkeskommunes

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Du får ikke i pose og sekk

Du får ikke i pose og sekk ilbransjen B i l b r a n sjens eget fagblad - 79. årgang nr. 4-2008 Rekrutteringsprosjektet Bilbransjens renommé Rapport fra NBFs Årskonferanse 2008 Opplæring er A og Å Sommerdekket Du får ikke i pose

Detaljer

Lange spor Energi. Et temahefte fra Norges forskningsråd. Blikk på ti år med forskning på miljøvennlig energi

Lange spor Energi. Et temahefte fra Norges forskningsråd. Blikk på ti år med forskning på miljøvennlig energi Lange spor Energi Et temahefte fra Norges forskningsråd Blikk på ti år med forskning på miljøvennlig energi Om Norges forskningsråd Her står en kort tekst om Norges forskningsråd. Alismolenis estionsenibh

Detaljer

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess:

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess: SKILLS & ATTITUDE Combining Et blad fra Orbion Consulting Orbion Consulting: Combining Skills & Attitude Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden En kabel til 7,3 millarder Se hvorfor Sveriges gigantinvestering

Detaljer

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft 5 07 i Bjørn Hølaas om kraftutfordringer Vibeke Tronstad Selnes om GRO Christian Svanholm om Ny i NiT t e m a : Kraft Møteplassen Fredagsforum: Hver fredag på Britannia Hotell, salong Wedel Jarlsberg klokken

Detaljer

World Trade Center på Forus får form

World Trade Center på Forus får form World Trade Center på Forus får form. Side 6, 7, 8 og 9 Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET NR. 11-2008 ÅRGANG 15 Illustrasjon: Brandsberg-Dahl Arkitektkontor. Fra Rogaland til Kina Lokale gründere har

Detaljer

2012Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte

2012Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 2012Relasjon #04 Magasinet for Skanska-ansatte Skaperevne God jul og godt nytt år! Anders Danielsson Ordet «entreprenør» er fransk og betyr å skape noe. En entreprenør er altså en person eller et selskap

Detaljer

Rosenkilden. Her vil bedriftene være. side 8-15 NÆRINGSLIVSMAGASINET

Rosenkilden. Her vil bedriftene være. side 8-15 NÆRINGSLIVSMAGASINET HALVERTE SYKEFRAVÆRET side 34 PÅ KANTEN TIL FREMTIDEN side 16 MØT DEN NYE FORUM-SJEFEN side 30 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 7 2015 ÅRGANG 21 Rosenkilden LØSSALG: 79 KR Her vil bedriftene være 25 prosent av

Detaljer

on site God sommer! Einar Skjellevik takker for seg! s 14 Fornøyd kunde på Mongstad s 16 Nr. 6 Juli 2009 2. årgang

on site God sommer! Einar Skjellevik takker for seg! s 14 Fornøyd kunde på Mongstad s 16 Nr. 6 Juli 2009 2. årgang on site Nr. 6 Juli 2009 2. årgang God sommer! Einar Skjellevik takker for seg! s 14 Fornøyd kunde på Mongstad s 16 Jan Inge Johnsen, redaktør og HSEQ manager Redaksjonen vil takke for alle tips og innlegg

Detaljer

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Nr.2/Juni 10 Stor guide til effektive og klimavennlige løsninger FREMTIDENS BY GODE TIPS OG NYE IDÉER TIL UTVIKLING AV NORSKE BYER DU VIL DEFINERE FREMTIDENS

Detaljer

PERSPEKTIVER. endrer seg hele tiden. Ny i styret? Dette risikerer du. Ingen kan hjelpe alle men Ida hjelper mange!

PERSPEKTIVER. endrer seg hele tiden. Ny i styret? Dette risikerer du. Ingen kan hjelpe alle men Ida hjelper mange! PERSPEKTIVER Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 1 April 2015 Hasse Kristiansen er KPMGs nye cyberkriger: Trusselbildet endrer seg hele tiden Regnskap: Innsparinger, efaktura og ny regnskapslov Ny i styret?

Detaljer

02/2015 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Nytt mandat, globale muligheter

02/2015 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Nytt mandat, globale muligheter 02/2015 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Nytt mandat, globale muligheter Innhold Ferd Hedgefond: Får nye utfordringer 4 Innhold Leder Side 3 Entreprenørskap: Verdiskaping er en drøm hos altfor få

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

Gode FortellInGer 2015

Gode FortellInGer 2015 Gode FortellInGer 2015 discovery 1 SUKSeSSen FortSetter NTNU Discovery har siden 2011 vært fødselshjelper for kunnskapsbaserte bedrifter og kommersialiseringer fra NTNU. Vi har søknadsfrist flere ganger

Detaljer