Nr. 1 - Juli årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 1 - Juli 2011-22. årgang"

Transkript

1 Kundemagasin fra Orica Mining Services Fjellsprenger n Nr. 1 - Juli årgang T-forbindelsen på Haugalandet tar form... side 3 Det største måleprosjektet noensinne... side 16 Profilen: Olav og Kjetil Røed... side 30 Fjellsprenger n 1/2011 1

2 Kjære leser, Det er med glede vi kan presentere et midtsommernummer av Fjellsprenger n. Jeg må inrømme at tilværelsen ser adskillig lysere ut nå enn da vi sendte ut forrige nummer før jul. Vinteren hadde da tatt tak og det virket jo som om den ingen ende ville ta. En slik vinter er jo en skikkelig utfordring for bransjen. Det har vært imponerende å se folk hutre seg gjennom dager på pallen med temperaturer ned på det blå tjuetallet og fortsatt være like blide og optimistiske. Vi som har de fleste dagene inne på kontoret har en tendens til å klage når sentralvarmen ikke klarer å nå opp til 20 grader. Aktiviteten i disse dager gjenspeiler vel at det er mye som må tas igjen etter den omtalte tøffe vinteren. Det virker som om de fleste små og store entreprenører har godt med prosjekter på såvel over- som underjordssiden. Det ser også lyst ut med henblikk på prosjekter som skal realiseres i nær fremtid. Vi har med interesse sett at det fra politisk hold har blitt luftet tanker om utnyttelse av mineralrikdommer vi har her i landet. Forøvrig skal det bli spennende å følge valgkampen og se hvilke lovnader som kommer opp når det gjelder infrastrukturprosjekter. Vi har allerede sett innspill på veiutbygging flere steder i vårt langstrakte land. La oss håpe at vi får se konkrete resultater i løpet av overskuelig fremtid. Innhold Kjempeprosjekt for Vassbakk & Stol s. 3 Karmøytunnelen i rute s. 7 Suksess for slurrystasjon s. 9 Orica tilbake i Andebu s.12 Det største måleprosjektet noensinne s.16 Region Sør i støtet s.22 Tyngdepunktlageret på Sviland s.26 Kunst under jorden s.28 Profilen: Olav og Kjetil Røed s.30 Røed Fjellboring tester i-kon s.38 Lufttrykkstøt s.42 I dette nummeret av Fjellsprenger n kan du blant annet lese om T-forbindelsen på Haugalandet og om det enorme måleprosjektet vårt datterselskap, Nitro Consult, har ansvar for ved Vestfoldbanen. Du finner også en interessant artikkel om luftrykkstøt, noe som sjeldent blir omtalt i forbindelse med sprengninger. Jeg håper du finner bladet leseverdig og ønsker deg en god sommer og velfortjent ferie. Svein Hegna Commercial Manager Norge Har du kommentarer eller forslag til innhold for Fjellsprenger n, vennligst ta kontakt med: Thor Andersen. Telefon Mobil Fjellsprenger n 1/2011 2

3 Tekst og foto: Einar Gjærevold T-FORBINDELSEN PÅ HAUGALANDET TAR FORM Orica leverer Centra Gold til Raglamyr-anlegget opptil tre ganger i uka. Innfelt: Ladearbeidet utføres her av grunnarbeider Ingvild Dale, skytebas Lars Terje Nesheim (t.v.) og hjelpemann Ingvar Karlsen(t.h.). KJEMPEPROSJEKT FOR VASSBAKK & STOL Den etterlengtede T-forbindelsen mellom Karmøy, Haugesund og Tysvær er et av de største samferdselsprosjektene i Rogaland på år og dag. De tre kommunene går en helt ny hverdag i møte. Tåkeyr driver over knauser og næringsbygg på Raglamyr på Karmøy, noen kilometer fra Haugesund by. Et steinkast fra glasshuset til en bilforhandler gjør et arbeidslag fra Vassbakk & Stol seg klar til sprengning. Orica-trucken har rygget så tett inntil som den bare kan, og skytebas Lars Terje Nesheim (31) hopper omkring med ladeslangen. Raglamyr er i ferd med å bli en av de største næringsparkene på Haugalandet. Og tvers igjennom skal et parti av halvøyas store veiprosjekt, T- forbindelsen, gå. Strekningen er andre byggetrinn (K2) av prosjektet, en entreprise som byggherre Statens Vegvesen tildelte Karmøyselskapet Vassbakk & Stol på slutten av fjoråret. (Les mer om T-forbindelsen i egen sak.) K2-entreprisen går ut på å anlegge en ny 7 kilometers veiforbindelse mellom Tuastad og Raglamyr Sør. Her kommer det en rundkjøring på 80 meter i diameter, fem underganger, tre tilførselsveier inn industriområdet, og en forlengelse opp til rundkjøringene ved Amanda Storsenter. Forbindelsen omfatter også to tunneler Husafjelltunnelen (687 meter) og Spannavarden (260 meter), samt flere bruer. Både tunnelene og bruene har Vassbakk & Stol leid Skanska til å ta seg av. Alt i alt skal det oppføres 18 betongkonstruksjoner på strekningen. Vassbakk & Stol tok fatt på jobben tidlig i februar og skal være ferdig til nyttårsaften Til sammen har kontrakten en verdi på 204,5 millioner kroner. Meningen var at det bare skulle Fjellsprenger n 1/2011 3

4 være industri her, forteller sprengningsleder Gunnar Kalstø (58). Men etter hvert har reguleringsmyndighetene åpnet for handel. Nå ser det ut til at det kommer et gigantisk kjøpesenter her. Tre om dagen Sprengningslederen har svingt nedom anleggsområdet for å se hvordan det går. Det er Lars Terje Nesheim som er bas akkurat her, og Kalstø vet at han har full kontroll. Selv er han opptatt med noe flåing på en annen kant av anlegget. Like bakenfor området der trafikkmaskina etableres, har Karmøyfirmaet nylig fullført arbeidet med å berede ei diger tomt for Coop Haugaland. Der det for kort tid siden bare lå haugar og hamrar, brer nå ei vid slette seg utover. Hele kubikk stein er tatt ut, knust på stedet og kjørt vekk. Hvor mye sprengning er det snakk om på dette anlegget? I dagsonen på hele K2 skal vi sprenge ut kubikk. Fram til nå har vi skutt ut nærmere kubikk, opplyser Gunnar Kalstø og legger til at salvenes størrelse varierer mye, fra 1000 til kubikk. Pallen som lades i dag måler drøyt 4500 kubikk stor og skal avfyres i to trinn, det ene i vinkel på det andre. Det blir gjort for å ha maksimal kontroll på salven og styre en potensiell steinsprut mest mulig unna de nærmeste bygningene. Bruker dere reduserte ladninger på noe av dette? Nei. Vi tok det gjerne litt rolig i starten, men nå har vi funnet fram til den rette oppskriften, altså et bormønster og en ladingsmengde som funker godt, så vi kjører ordinære salver. Kan du si noe om bore- og lademønsteret dere har valgt? Gunnar Kalstø er fagleder for skytebasene i Vassbakk & Stol. På en pall med åtte ti meter dype borehull og 76 millimeters borekroner bruker vi kanskje et bormønster på 2 x 3 meter, eller kanskje 1,90 x 3 meter for å få fart på henne (salven, journ. anm.) så lett som mulig. Så knepper vi litt når det blir grunnere hull. Pallen som blir sprengt i dag, er boret med 70 mm kroner. Lademengden i hvert hull varierer fra 20 til 120 kg med Centra Gold, avhengig av dimensjon og dybde på borehullet. I dagens pall tror jeg det går med om lag 25 kg slurry i hvert enkelt hull. Anlegget har flere påhugg, dermed sprenger Vassbakk & Stol-teamet to tre salver daglig. I de partiene der de ennå bare driver med flåing Hvilke utfordringer byr sprengningsarbeidet på? Vi har jo rystelser å ta hensyn til. Haugesund og Karmøy ligger i et belte av hard gneis som strekker seg langs kysten fra Trondheim i nord til Sør-Rogaland. Byggherren har ikke satt noe krav, men vi har selv satt grensa ved 50 mm/sek., for hele bebyggelsen rundt oss er bygd på dette harde fjellet. Dessuten har vi selvsagt risikoen for sprut, som er et mareritt for enhver sprengningsleder. Vi gjør det vi kan for å unngå sprut, og bruker matter og stor fordemming. Da blir salven litt grovere i toppen, men det er bedre enn en sprut som kan skade både bygninger og folk. (overflatesprengning, journ. anm.), går det i patronert sprengstoff og Exan, ellers brukes Centra Gold. Slurry er et enkelt, genialt sprengstoff å lade med, og du slipper vannproblemer og slikt. Vi har en del vann i fjellet her, sier sprengningslederen. Fra cowboy til sheriff Fire borerigger, ti dumpere og 25 gravemaskiner utgjør i grove trekk maskinparken som Vassbakk & Stol har satt av til å jobbe med Raglamyrprosjektet. Innimellom alt maskineriet, driver tre skytebaser og hjelperne deres på med sitt. Foreløpig er ikke Fjellsprenger n 1/2011 4

5 noe stort mannskap involvert, men når betongarbeidene tar til i mai, vil personer ha jobben sin her. Er K2 det største utbyggingsprosjektet dere har hatt? Nei, vi hadde også jobben med å bygge ut Bergen lufthavn Flesland for et par år siden. Det var et prosjekt til 250 millioner kroner, altså litt større enn dette. Det skal likevel tilføyes at Vassbakk & Stol også er leid inn av AF-Gruppen for å utføre noe av jobben på første byggetrinn (K1) av T-forbindelsen; Karmøytunnelen. Nærmere bestemt dreier det seg om alt dagsonearbeid, veibygging og grøfting inne i tunnelen. Samlet gjør dette T-forbindelsen til et betydelig foretak for firmaet. Gunnar Kalstø begynte sin karriere som skytebas i 1983, og var selvstendig næringsdrivende fram til 1995, da han ble ansatt i Vassbakk & Stol. Plutselig fikk jeg rutiner og prosedyrer å forholde meg til, sier han. Det var som å hoppe fra cowboytida fram til moderne tid. For det er ikke å legge skjul på at det var ville tilstander i deler av anleggsbransjen den gangen. Hos Vassbakk & Stol ble jeg fluksens sendt på kurs for å oppdatere meg på lover og regler. Siden har jeg omtrent fått frie hender til å bygge opp sprengningsdelen av firmaet. I dag er Kalstø fagleder for ti skytebaser og like mange borere i Vassbakk & Stol. Det er hans oppgave å fange opp alt som kommer av nye lover og regler, og utvikle kompetansen i teamet. Hvert år arrangerer vi en skytebassamling der vi tar opp alt nytt som måtte ha kommet av regler og tekniske endringer siden sist. Da blir også det foregående året grundig diskutert og erfaringer utvekslet. Sprengningslederen er ikke redd for å bli sett i kortene når det gjelder arbeidet som kollegene utfører. Vi følger alt som finns av lover og regler, utarbeider salveplaner, foretar risikoanalyser, og gjør det forskriftene sier at vi skal. Til dette Regionsjef i Orica Sør, Ståle Nilsen (nr. 2 fra høyre), er nøye med å følge opp kundene. Her i munter passiar med arbeidslaget på Raglamyr. F.v. slurryoperatør Øyvind Eia (Orica), Gunnar Kalstø, Lars Terje Nesheim, Ingvild Dale, Olaf André Hansen, Ståle Nilsen, Ingvar Karlsen. Fjellsprenger n 1/2011 5

6 har vi forresten god støtte i planleggingsverktøyet BlastManager, som Tor Hustveit i Kristiansand har utviklet. En eventyrlig mann Vassbakk & Stol har valgt Orica Mining Services som leverandør av alt som trengs av sprengstoff og tennere. Gunnar Kalstø er godt fornøyd med avtalen han forhandlet seg fram til med regionsjef Ståle Nilsen. Ellers har Vassbakk & Stol solid kompetanse selv når det gjelder målinger av rystelser og avvik. Vi har ikke noe spesialutstyr for å måle avvik, men metoden som borerne bruker er effektiv nok, mener han. Med jevne mellomrom slipper de et målebånd med lommelykt i enden ned i borehullene. Lyset viser hvilken retning hullet eventuelt tar. Når du mister lyset, vet du at du har et avvik og kan lese av hvor det begynner. For å optimalisere servicen og sikre en jevn tilførsel av sprengstoff til T- forbindelsen, har Orica Sør opprettet en egen ministasjon for slurry på Hellevik, noen kilometer fra Raglamyr. Hva syns sprengningssjefen om det? Det er alle tiders. Helt topp! Vi håper inderlig at vi kan få beholde den stasjonen. Alternativt ville vi måttet få den slurryen vi trenger tilsendt fra Stavanger eller Bergen. Det hadde blitt altfor dyrt og altfor tungvint. Transportkostnadene ville blitt så høye at vi like gjerne kunne ha brukt patronert. Er det noe du kunne ønsket deg annerledes ved Orica? Nei, de leverandørene vi har her, Øyvind Eia (lagerbestyrer og slurryoperatør) og Erling Eriksen (forhandler på Haugalandet), er skikkelige servicefolk. Heilt makalause. For ikke å snakke om han som sitter på lageret oppe på Sviland, Arild Åreskjold! Arild følger med og ligger i forkant bestandig. Han kan ringe deg flere dager i forveien og spørre: Du sa du skulle skyte ei skjæring. Da trenger du vel litt DynoPre, skal jeg få det inn? Så kan han minne meg på at trenger lengre tennere. Og når jeg kommer for å hente ja, la oss si 500 kilo, så sier fyren; Gå og ta deg en kaffe, du, mens jeg hiver det inn. Nei, den mannen er helt eventyrlig! Slik service setter vi høyt. Kvinnelige anleggsarbeidere er i fåtall. Et blandet arbeidslag gjør miljøet bedre. Grunnarbeider Ingvild Dale trives sammen med gutta, her representert ved skytebas Lars Terje Nesheim. Fakta: Vassbakk & Stol Spesialfirma for masseforflytting, fjellboring, og grave- og sprengningsarbeider. Utfører oppdrag innen veibygging, vann- og avløpsanlegg, grøfting, rørlegging, tomtearbeid for industribygg og privatboliger, etablering av havn- og kaianlegg, stein-, pukk- og grusproduksjon, og muring med naturstein. Vassbakk & Stol har en av Norges største maskinparker. Etablert: 1969 Hovedkontor: Kopervik på Karmøy, Rogaland Prosjekter: T-forbindelsen/K2, Karmøy (2011 ) Os kunst- og kultursenter (2009) Grunnarbeid, testsenter for StatoilHydro, Mongstad ( ) Bergen lufthavn Flesland ( ) Dobbeltspor for jernbane, del 2, Sandnes (2007) (utvalg) Omsetning: 810 millioner kroner (2008) Fjellsprenger n 1/2011 6

7 Tekst: Einar Gjærevold / Foto: Per Arne Moen, Tunnel & GeoConsult. T-FORBINDELSEN PÅ HAUGALANDET TAR FORM Karmøytunnelen drives med om lag 100 meter i uka. Fjellkvaliteten i området har vært god, bortsett fra noen partier i og nær dagsonen. KARMØYTUNNELEN I RUTE Norges lengste undersjøiske tunnel blir drevet på Haugalandet. Et bedre samband mellom kommunene Tysvær, Haugesund og Karmøy har vært en våt drøm for rogalendingene i mange år. Høsten 2009 ble endelig det første spadetaket tatt for T-forbindelsen, veiforbindelsen som skal knytte de tre nabokommunene bedre sammen og styrke næringsliv og bosetting i regionen. Kjempeprosjektet vil gjøre det atskillig lettere å komme til og fra Karmøy, avlaste Haugesund sentrum for gjennomgangstrafikk, redusere kjøretid og transportkostnader, forsterke forbindelsen mellom de viktige industriområdene på Håvik og Karstø, bedre tilgangen til Haugesund lufthavn, og gjøre kollektivsystemet i distriktet mer effektivt. Forbindelsen vil også føre til at fergesambandet mellom Skudeneshavn og Mekjarvik blir lagt ned. Fem entrepriser Byggingen av T-forbindelsen er fordelt på fem entrepriser: K1: Bygging av den undersjøiske Karmøytunnelen (AF-Gruppen) K2: Veiarbeid og to tunneler mellom Tuastad Raglamyr (Vassbakk & Stol) K3: Elektroarbeid og trafikkstyring i undersjøisk tunnel K4: Støytiltak og fasadeisolering av bygninger Fjellsprenger n 1/2011 7

8 K5: Innkjøp av impulsventilatorer og vifter til undersjøisk tunnel. AF-Gruppen trakk det lengste strået i kampen om første byggetrinn, den største entreprisen. Arbeidet med K1 begynte i september 2009, og er altså godt i gang. Den undersjøiske Karmøytunnelen utgjør den viktigste delen av T-forbindelsen. Navnet er egentlig et samlenavn på to tunneler: Èn skal gå under Karmsundet mellom Håvik og Fosen (begge i Karmøy kommune) i ca 4 kilometers lengde og med laveste punkt på 139 meter. Den andre skal gå under Førresfjorden mellom Fosen og Mjåsund (i Tysvær kommune) i ca 3,8 kilometers lengde og med et laveste punkt på 136 meter. Rundkjøring under havnivå Tunnelene møtes i et krysspunkt under Fosen, der AF-Gruppen allerede har sprengt ut en stor rundkjøring på 60 meters diameter. Fra dette punktet, 60 meter under havnivå, vil en ca 1,1 kilometer lang tunnelarm strekke seg opp i dagen til Hellevik på Fosen. Samlet tunnellengde blir dermed 8905 meter, og alle tunneldelene får tre kjørefelter. Når Karmøytunnelen står ferdig, vil den med sine 8, 9 kilometer bli Norges lengste undersjøiske tunnel. (Men vi kan nok forvente strid om beregningen.) Karmøytunnelen drives for tida med en hastighet av om lag 100 meter i uka. Våren 2011 er således ca 80 prosent av tunnelen sprengt ut. Meningen er at hele T-forbindelsen skal åpne for trafikk våren Deler av forbindelsen er for øvrig allerede ferdigstilt, blant annet en ny veitrasé mellom Tuastad og Røyksund i Karmøy. Tunnelene blir delvis drevet i fjell med god kvalitet, men entreprenøren slet med oppsprukket fjell og leire i starten. Nede i fjordkryssingene har man igjen støtt på partier med svakt fjell, noe som var forventet. Bergarten forsinket sprengningsarbeidet i starten, og entreprenøren måtte flytte påhugget ved Håvik og støpe ut om lag 800 meter. Fortsatt gjenstår 15 prosent av tunnelen, men arbeidet går raskt unna. Gjennomslag er ventet i juli eller august. Norges lengste undersjøiske tunneler Bømlafjordtunnelen i Hordaland: meter Eiksundtunnelen i Møre og Romsdal: meter Oslofjordtunnelen: 7306 meter (Kilde: AF-Gruppen) Fakta: T-forbindelsen Oppstart September 2009 Byggherre Statens Vegvesen Omfang - Tunnel under Karmsundet (3977 meter, 139 meter dyp på det dypeste) - Tunnel under Førresfjorden (3764 meter, 136 meter dyp på det dypeste) - Tunnelarm til Fosen (1164 meter) - Husafjelltunnelen (687 meter) - Spannavarden tunnel (260 meter) - Rundkjøring i fjell på Fosen - Rundkjøring på rv. 47 på Håvik/Karmøy - Rundkjøring på E30 på Mjåsund/Tysvær - Rundkjøringer i Haugaland Næringspark, Spannavegen/Ørpetveitsvegen, omkjøringsvei til Norheim og på Raglamyr - T-kryss i Hellevik/Røyksund - Toplanskryss ved Vormedalsvegen - Tuastad bru (50 meter) Kostnad 1,5 milliarder kroner (2009) Finansering Statlige midler, bompenger, kommunale og fylkeskommunale tilskudd Forhåndsbompenger har blitt krevd inn siden 1. april 2001 på fergesambandet over Boknafjorden Fjellsprenger n 1/2011 8

9 Tekst og foto: Einar Gjærevold T-FORBINDELSEN PÅ HAUGALANDET TAR FORM Øyvind Eia sørger for jevn tilførsel av Centra Gold til ladegjengen på pallen. SUKSESS FOR SLURRYSTASJON Mini-slurrystasjon ble opprettet spesielt for T-forbindelsen i Haugesund-området. Tiltaket har blitt svært godt mottatt av de lokale Orica-kundene. På Raglamyr-knausene holder Oricas slurryoperatør Øyvind Eia (51) tritt med skytebas Lars Terje Nesheim og hans team. Mens Nesheim flytter ladeslangen fra hull til hull, vokter Øyvind Eia trykket fra slurrypumpa og tar jevnlig prøver av Centra Gold-emulsjonen for å sjekke kvaliteten. Så snart et hull er fylt opp til ønsket høyde, dytter grunnarbeider Ingvild Dale (28) den grønne sperrefjæra på plass. Fjæra er veldig tidsbesparende, forklarer Øyvind. Vi lader borehullet opp til et visst nivå, deretter gasser slurryen videre opp av seg selv til det nivået som kunden ønsker. I dag vil Lars Terje at gassingen skal stoppe 2,20 meter under toppen. Dermed lader vi opp til ca 3 meter under toppen og lar det være igjen 80 centimeter til gassingen. På 2,20 meters-merket plasserer vi sperrefjæra og begynner å fordemme. Fjæra stanser singelen, samtidig som den hindrer slurryen i å gasse videre. På den måten slipper vi å vente med å fordemme til sprengstoffet har gasset ferdig. Det er imidlertid ikke bare en grønn plastfjær som sparer tid for kunden, Vassbakk & Stol. Å ha en Fjellsprenger n 1/2011 9

10 rutinert slurryoperatør til stede virker også tidsbesparende og betryggende. Dedikert slurrystasjon Da anleggsarbeidet med T-forbindelsen skulle starte i 2009, opprettet Orica Mining Services en slurrystasjon for AF- Gruppen i Hellevik. Entreprenøren har i tillegg leid to mini-sse-er av sprengstoffprodusenten, og ordner seg selv på stuffen inne i Karmøytunnelen. Med det nye byggetrinnet, K2, har aktiviteten i Karmøy-distriktet økt så mye at Orica så et behov for å forsterke forsyningen av sprengstoff. Siden 1. januar i år har Orica derfor utplassert en egen ladebil i Hellevik. Den skal ikke bare betjene Vassbakk & Stols veianlegg mellom Tuastad og Raglamyr, men også andre virksomheter i distriktet som benytter Centra Gold især Risa, som bygger ut et stort industriområde på Aksdal. Øyvind Eia fikk jobben med å operere stasjonen. Han forteller at tiltaket har blitt godt mottatt av kundene på Haugalandet. Slik jeg oppfatter dem, er de veldig fornøyde. I og med at jeg er tilgjengelig her på anlegget hele uka, kan jeg levere Centra Gold selv til veldig små salver, salver som vanligvis ikke ville blitt ladet med slurry, fordi det ville blitt for dyrt. Alternativet for disse ville ha vært å lade med Exan. Da måtte kunden først ha blåst alle borhullene tomme for vann, og deretter sprunget rundt og ladet dem med Exan fra sekker eller med Eurodyn. Det ville tatt mye lengre tid. Så dette er en effektiv ordning. OPS-prosjektet for E18 mellom Grimstad og Kristiansand. Men han har også hatt tilhold på Tellnes og i Risavika. Hver uke pendler han fra hjemstedet i Hauge i Dalane til AF-Gruppens brakkerigg på basen i Hellevik, der Orica disponerer en hybel. Orica har også fått lov til å plassere både slurrystasjonen og ladetrucken i AF-Gruppens telt på stedet. Jeg kjører ut klokka 0830 om morgenen, fortsetter Øyvind. Nå, tre timer senere, har jeg allerede ladet to salver; ei på 750 og ei på 2050 kg. Det er små mengder, for bilen tar sju tonn, så jeg har god kapasitet til å betjene flere, om det skulle trenges. Selv om han har stort kapasitetsmessig overskudd, mener lagerbestyreren at ordningen svarer seg for Orica. Det er først og fremst kunden som tjener på slurrystasjonen, ikke minst fordi han sparer store kostnader til transport. Orica taper ikke penger på dette, men fra vår side er tilbudet primært ment som en service for prosjektene i området. Nå har Vassbakk & Stol nettopp fått en jobb til i Gismarvik, og trenger en 50 tonn med Centra Gold. Jobben er en éngangsforeteelse, og slike er det mange av, for det skjer mye på sprengningsfronten her omkring og det virker som det vil gjøre det i framtida også. Nærstasjoner er framtida? Ordningen med daglige utkjøringer fra den provisoriske slurrystasjonen har fungert godt de fire månedene den har eksistert. Bare noen mindre, praktiske problemer har det vært. I vinter var det veldig kaldt. Det har ingenting å si for slurryen, men jeg fikk litt ekstra jobb fordi vannet frøs på stasjonen og jeg måtte et annet sted for å fylle vann på bilen. Øyvind Eia vil ikke utelukke at det kan bli aktuelt å etablere en permanent slurrystasjon, med alle fasiliteter, i området. Jeg vet at Vassbakk & Stol ønsker seg det. Foreløpig er nok tonnasjen i minste laget. Dette må diskuteres på høyere hold, men kanskje må vi bli flinkere til å gjøre akkurat slike ting som vi har gjort nå å opprette små stasjoner rundt om i landet og serve kunden der han til enhver tid befinner seg. Kunden tjener og sparer Den rutinere lagerbestyreren har en mangslungen fartstid bak seg i Orica. De siste to årene har han ladet slurry fra stasjonen ved Norsk Stein på Jelsa, og før det en periode på Øyvind Eia er stasjonert på Hellevik for å betjene kundene i Karmøyområdet. Han registrerer at den provisoriske slurry-stasjonen har blitt en suksess. Fjellsprenger n 1/

11 Fjellsprenger n 1/

12 Tekst og foto: Einar Gjærevold ORICA TILBAKE I ANDEBU Endelig kan Orica levere varene raskt og effektivt i Vestfold igjen. Kundelager og et høyt servicenivå er noe av det kundene i fylket setter pris på. Men hva har Barack Obama med saken å gjøre? Fem år etter at sprengstofflageret i Andebu ble overtatt av en av Oricas konkurrenter, er den norsk-australske produsenten på plass igjen i Vestfold. Fra 3. januar i år har Leif Gunnar Fevang (32) igjen kunnet levere sprengstoff og tennere fra Oricas rikholdige sortiment. Mens Orica lenge har savnet et ordentlig lager i fylket, har mange kunder også savnet Orica, skal vi tro lagerbestyreren. De er godt fornøyde med at selskapet har funnet tilbake til gamle tomter. Orica står for langsiktighet og soliditet. De fører de samme produktene år etter år, i motsetning til andre, som bytter ut produktene hele tida. Ofte rekker man så vidt å bli kjent med ett før det blir erstattet av et annet, med nytt navn. Det har selvsagt å gjøre med at det er mye oppkjøp i bransjen. Leif Gunnar Fevang selv er glad for å være Oricas forlengete arm i Vestfold. I høst hadde jeg valget mellom å si ja til Orica eller til to andre firmaer. Egentlig var det aldri noen tvil om hvem jeg skulle velge. Orica er ikke et lite blaff, de kommer fortsatt til å være på markedet om tjue år, og det har jeg tenkt å bidra til. Godt sortiment Snøen laver ned over Andebu den februardagen da Fjellsprenger n er Fjellsprenger n 1/ på besøk. Den unge lagersjefen har vært tidlig oppe og brøytet veien som fører fram til anlegget. Vinteren har vært stri i år, og riktig mange brøyteturer har det blitt. Jeg slipper å sitte på kontoret vinteren. Sammensetningen og ammoniumnitrat-innholdet er annerledes i Oricas patronerte sprengstoff, derfor hardner ikke Eurodyn-en vår når temperaturen synker. Det gjør den mer anvendelig. Om sommeren er det ikke noe problem med de andre, heller, men mens Eurodyn har samme konsistens hele året, blir de andre blautere om sommeren og hardere om vinteren. og vente på at folk skal komme, forteller Leif Gunnar. Halvparten av kundene har ordnet seg med kundelager her, og de andre ringer dagen i forveien, om de trenger noe. Da sørger jeg for at veien er brøytet til de kommer, vanligvis i 07-tida. Én mann lange dager Sprengstofflageret ligger på Håsken i Andebu, 14 kilometer fra E18. Her har Leif Gunnar tillatelse til å lagre 119 tonn sprengstoff og tennere. Siden han har jobbet for Orica tidligere, kjenner han produktene godt. Det er først og fremst de vanligste produktene han fører; elektriske VA-tennere, NT-tennere, NONEL tennystem, Exan og Exan Extra, samt millimeter Eurodyn. Skulle en kunde ønske noe annet, skaffer Fevang det meste i løpet av 24 timer. Det går veldig mye i Exan Extra og VA-tennere. Forståelig nok prøver mange entreprenører å knipe inn og bruke minst mulig Eurodyn, for den er jo dyrere. Hvordan skiller Oricas produkter seg fra konkurrentenes, syns du? Jeg får i hvert fall færre klager på at dynamitten er for hard om Andebulageret har i dag om lag 20 faste kunder fra hele fylket. I tillegg server det tre fire kunder i Oslo og Drammen. De fleste henter selv det de trenger, men Leif Gunnar kan også levere til anleggsplassene. Lageret har 13 sprengstoffceller i et eget kundelager å by på, og i tillegg var et eget kundelager for tennere på plass i månedsskiftet januar/februar. Bestyreren praktiserer romslige åpningstider. Her er det åpent sju dager i uka omtrent, sier han. Jeg jobber ikke fulltid, men er stort sett tilgjengelig hele tida. Vanligvis setter jeg inn nye varer på kundelageret på fredager eller i helga. Du har ingen ansatte? Nei, men det har blitt enklere å drive alene etter at kundelageret kom. Skal jeg reise bort en dag,

13 varsler jeg kundene i forkant og fyller opp lageret, om det trengs. Men Orica har flere gode kunder i distriktet som sikkert vil handle her etter hvert, så jeg vurderer å finne en en ekstra mann her oppe som kan avløse meg innimellom og når jeg skal ha ferie. De fleste kundene som sogner til Andebu er mindre firmaer og enkeltpersonsforetak. Blant de større finner vi Sandefjord Sprengningsservice, Steinsholt Entreprenør, og Vestfold Fjellboring. Leif Gunnar Fevang regner med at det blir nok å henge fingrene i bare vinteren tar slutt og anleggene sviver i gang igjen ikke minst på den nye E18- traseen mellom Gulli i Tønsberg og Langåker i Sandefjord. Jeg leverer mye til tomter, industriplasser og veier. Det foregår mye industriutbygging i distriktet akkurat nå. Blant annet på industriområdet Borgeskogen i Stokke. Der skal det bli rom for arbeidsplasser. Forsvaret bygde Det var Forsvaret som bygde lageret på Håsken i 1960-årene. Eiendommen lå under Heistadmoen leir, som brukte bygningene til å oppbevare krutt og våpen av forskjellige slag. Da leiren ble nedlagt i 1998, kjøpte Andebu prestegård grunnen og bygningsmassen. Selve sprengstofflageret ble drevet videre i sivil regi av firmaet Sollid Agenturer. I 2000 overtok Dyno Nobel (Orica) leien av lageret. Fire år senere kom det nye krav til lagringen av sprengstoff, og bygningene måtte bygges om. Veggene ble blokket opp innvendig med dobbeltarmert betong, taket ble revet av og et nytt dekke støpt oppå. I 2005 ble lageret overtatt av en av Oricas konkurrenter. Anlegget som Leif Gunnar Fevang eier og drifter består av fire bygninger, hver med en grunnflate på 90 kvadratmeter. Bygningene ligger på rekke langs skogkanten, med utsikt over vidstrakte jorder. Nærmeste Leif Gunnar Fevang storbonde og bestyrer på Oricas sprengstofflager i Andebu, Vestfold. Fjellsprenger n 1/

14 nabo befinner seg 900 meter unna. Bakenfor løfter Bustingen seg, den høyeste åstoppen i Andebu kommune. lister, men meningen er at alle skal bruke scanneren så fort som mulig. denten kommer inn. For gården består også av et oppdrettsanlegg for ender på 900 kvadratmeter. Endene Først i rekka ligger et kontor- og rekvisitalager. Deretter følger kundelageret med 13 celler, og en tennercontainer beregnet på kundene levert og innredet av Orica. Det neste lageret rommer dynamitt, og Barack Obama Leif Gunnar Fevang er ikke bare Oricas representant i Vestfold, han er også bonde og driver Andebu prestegård. Det var her han vokste opp. 22 år gammel tok han over blir solgt til et selskap som ei gruppe lokale bønder har dannet under navnet Gårds-And. Firmaet produserer rundt ender i året, fugler som blir slaktet hos Prior og deretter solgt av Gårds-Ands eget det siste tennere. På kundelageret har Leif Gunnar gårdsdriften, hvilket betyr at innført Oricas eget scannerbaserte han har hatt uttakssystem. Vi har nylig tatt ansvaret de det i bruk. Hittil har tre fire kunder fått innføring i teknikken. Jeg holder ikke akkurat kurs, men prøver å lære siste ti årene. Gården er røslig, med 500 Her er det åpent sju dager i uka omtrent. salgsselskap. Vi har blant annet levert kjøtt til Nobelmiddagen i 2009, sier Leif Gunnar. President Barack dem opp litt etter litt. Det tar bare en times tid å lære det viktigste, resten kommer med erfaringen. Det er et veldig enkelt system, og det gjør ikke noe om du trår feil i starten. Jeg sjekker daglig og korrigerer eventuelle feil. mål dyrket mark og nesten 700 mål skog. I tillegg leier han 400 mål med tilleggsjord. Jeg driver med korn og frø på omtrent 650 av målene. De andre bruker jeg til å produsere gressfôr til noen kjøttkyr som jeg steller Obama satte tennene i and fra Gårds And og Andebu prestegård! Mye hjelp fra Orica Mornings! Skytebas Jan Landsnes fra Holmestrand Fjellboring står i gangen og tramper snøen av støvlene. Han er en av Leif Gunnar Fevangs trofaste kunder. Du, jeg skulle ha bestilt to lydmembraner av deg og ei trakt til sirena. Jeg har ei til, men det er greit å ha ei i reserve. Og så skulle jeg ha overhalt et par tennapparater, går det an? Klart det, svarer Leif Gunnar, jeg skal sende dem til Lier med det samme. Landsnes har det travelt. Han er i gang med et tomteprosjekt på Nesoddtangen. 16 leiligheter skal bygges kant i kant med Oslofjorden. Basen forteller at han bruker lageret på Andebu flittig. Jan Landsnes fra Vestfold Fjellboring bruker sprengstofflageret flere ganger i uka. I Jeg leier lagerplass her, så jeg er dag står nye lydmembraner og annet utstyr til varslingssirenen på handlelista. innom minst annenhver dag. Hva syns du om at Orica har De fleste er godt fornøyde med å kunne sjekke lagerstatusen sin hjemmefra, og at de får et ordnet forhold til myndighetene. Fortsatt er det mange kunder som fører papirmed, forteller han. Akkurat nå har jeg 61 dyr på båsen, av rasene Charolais og Limousine. Men det stopper ikke der og det er her den amerikanske presi- tatt over igjen? Det er helt greit. De har uten tvil et høyere servicenivå enn andre, og gir god oppfølging. Nå går det igjen an å sende inn tennapparater Fjellsprenger n 1/

15 og liknende og få utstyret reparert. Det har det vært mye pes med før. Landsnes røper at han har opplevd mye uro på lagerfronten de siste årene. Nå ser han fram til ryddigere forhold. Husk at du kan få hjelp til mye annet hos Orica også, reklamerer Leif Gunnar. Mange kunder har fått hjelp av Oricas regionsjefer til å søke om ervervstillatelse hos DSB. Søknaden kan være en komplisert affære, mange har gjort feil og fått ulike begrensninger i tillatelsen, slik at de har måttet søke påny. Kundelageret er innredet med 13 celler. De fleste cellene har plass til fem europaller, enkelte kan romme opptil ni paller. Tror på framtida Leif Gunnar er utdannet energimontør og agronom. Den allsidige bakgrunnen kommer godt med både på gården og på sprengstofflageret. På sensommeren driver han med rundballepressing sammen med en kamerat. De to står bak nesten alle traktoreggene på jordene i Midtre Vestfold, rundt stykker. På toppen av alt har han skaffet seg samboer og to barn på fire og tre måneder som krever oppmerksomhet. Hvor mye sprengstoff regner du med å selge i år? De første seks ukene i år gikk det ut om lag 40 tonn, til tross for at det var vinter. Fortsetter det slik, kan vi nå opp i tonn før året er omme. Leif Gunnar Fevang håper at flere vil oppdage det nye lageret. Jeg håper at alle nye kunder vil oppleve at vi yter god service, enten de er små eller store. Samtidig håper jeg at de som valgte å bli hos Orica da lageret ble overtatt av konkurrenten, vil sette pris på å få igjen det tilbudet de kjente fra før. Oricas egenutviklete scanner-system vil ha erstattet det gamle papirsystemet i løpet av kort tid. Å være eneste medarbeider på et sprengstofflager har sine fordeler. Man slipper blant annet å bruke penger på et treningsstudio. Fjellsprenger n 1/

16 Tekst og foto: Einar Gjærevold DET STØRSTE MÅLEPROSJEKTET NO Jernbaneverket moderniserer Vestfoldbanen for 4,3 milliarder valgt Nitro Consult som måleentreprenør. Prosjektet er et kjem Oricas datterselskap. Jernbaneverket har valgt Oricas datterselskap Nitro Consult AS som måleentreprenør på utbyggingen av Vestfoldbanen mellom Holm og Nykirke. Det er den største entreprisen på overvåking av rystelser, støy og luftsjokk som noen gang er delt ut i Norge. Fjellsprenger n 1/ Vestfoldbanen gjennomgår store forandringer om dagen. Foruten strekningen Holm Nykirke, er det også stor byggeaktivitet på parsellen Barkåker Tønsberg. Moderniseringsarbeidet er etterlengtet, for lite har skjedd med Vestfoldbanen etter at den ble åpnet i Banen ligger i samme trasé og har nesten samme kurvatur som for 130 år siden. Strekket mellom Holm og Nykirke er 15,1 kilometer langt, har ett spor og mange krappe svinger som hindrer togene i å holde tidsmessig fart.

17 ENSINNE Fra Sjøskogfjellet har Espen Hugaas fin utsikt til riggområdet til Leonhard Nilsen & Sønner. De nærmeste husene i boligfeltet står bare tre meter unna kanten av skrenten. kroner og har peløft for Samtidig har trafikkøkningen de siste årene vært så stor at reisetida fra Tønsberg til Oslo faktisk er lengre i dag enn i Den nye parsellen blir 14,1 kilometer lang og får dobbeltspor. 12,3 kilometer av strekningen legges i tunnel. Arbeidene startet i august 2010, og når de avsluttes om fire år vil vestfoldingene kunne glede seg over en bane med betydelig styrket kapasitet. Her skal det ikke bare kjøres fem ganger så mange tog som i dag, den nye banen får en standard som gjør det mulig for togene å holde hastigheter på rundt 250 km/t. Dermed kan reisetida mellom Tønsberg og Oslo, og mellom Skien og hovedstaden, kuttes med henholdsvis fem minutter og én time. Likevel er tidsbesparelsen bare én av gevinstene. Fjellsprenger n 1/

18 Et bedre togtilbud ventes å knytte byene i fylket tettere sammen, og byggherren håper at det også vil få flere til å la bilen stå. Ambisiøst prosjekt I et boligfelt på Sjøskogen, fire kilometer nord for Holmestrand, skifter bergingeniør Espen Hugaas (28) fra Nitro Consult batterier på rystelsesmålerne som han utplasserte tidligere i år. Målerne er festet til grunnmuren på et antall privatboliger, strategisk valgt for å registrere romsteringene i fjellet under dem. 60 meter under overflaten holder nemlig entreprenørselskapet Leonhard Nilsen & Sønner på med å sprenge seg inn i fjellet der hovedtunnelen på nybanen skal gå. Ikke en lyd høres, men bare et steinkast unna stuper skrenten ned mot riggområdet og inngangen til tverrslaget. Mesteparten av traseen har en overdekning på meter, forklarer Espen. Det høres mye ut, men det merkes godt når det sprenges. Bosettingen rundt traseen varierer mye. Tunnelåpningene vil ligge i jordbruksland, mens Holmestrand sentrum er tett befolket og kommer til å merke anleggsarbeidene godt. Holmestrand stasjon skal nemlig flyttes inn i fjellet bak midtbyen og omgjøres til en fjellhall som får en bredde på 35 meter, to gjennomkjøringsspor for høyhastighetstog, og to avviksspor med 250 meter lange plattformer på begge sider. Her blir det intensiv drift over en ganske lang periode, og mange beboere kommer til å bli berørt. Derfor er mange av målepunktene våre samlet her i området, sier Espen. med et tverrslag og deretter sprenger ut hovedtunnelen sideveis. Foreløpig er to av entreprisene i drift. I Sjøskogentreprisen driver Leonhard Nilsen ut cirka fire kilometer av hovedtunnelen, tre rømningstunneler og tverrslagstunnelen ved Sjøskogen. Entreprisen omfatter også en ny atkomstvei fra riksvei 313 til tverrslaget, og har en samlet verdi på 609 millioner kroner. Lengst i nord er Skanska i gang med Holmentreprisen, som omfatter 3,4 kilometer ny jernbane 1,6 kilometer i dagsone og 1,8 kilometer i tunnel, foruten to rømningstunneler. Deres kontrakt har en verdi på 392 millioner kroner. De øvrige entreprisene har byggestart til sommeren. I tillegg til disse, har altså Jernbaneverket valgt å samle all overvåkning av vibrasjoner og støy langs traseen i en separat entreprise. Espen Hugaas er Nitro Consults prosjektkoordinator for det omfattende måleprogrammet. Alt utstyr blir leid ut av selskapet, og Espen og hans team står for selve utplasseringen av måleenhetene langs den 14 kilometer lange banestrekningen. Foreløpig er 33 målere montert på utvalgte målepunkter. Hovedmålet før anlegget kommer ordentlig i gjenge, er å kartlegge støy- og vibrasjonsnivået slik det er i dag. Foregår det aktiviteter lokalt som ikke stammer fra anleggsdriften, men som kan påvirke målingene? Vi har lokalisert flere forurensningselementer, sier Espen. På Holmentreprisen går for eksempel togene ganske nær anlegget, og de fløyter når de passerer. Dermed oppstår det støy som ikke har noe med anleggsvirksomheten å gjøre. Snart får imidlertid målerne mer å gjøre. I sommer vil trolig over 50 enheter være utstasjonert på privatboliger, forretninger, kontorbygg, fabrikker og gårder. Til sammen vil disse stå for cirka målepunktdøgn. Flest rystelsesmålere Espen Hugaas er ferdig med å bytte batterier på én måler, og trasker videre til neste hus på Sjøskogen. Også her sitter geofonen som den skal på grunnmuren, og boksen med selve måleren er urørt. Annet var heller ikke ventet; alle målerne varsler kommandosentralen i Lier, om det skulle oppstå feil på dem. Kontrollør for byggherren Holm Nykirke-anlegget er delt i fem entrepriser. For å spare tid, skal selve tunnelen angripes fra fire forskjellige punkter, der manskapene først går inn Espen Hugaas sjekker en av mikrofonene som registrerer støy langs anleggstraséen. Mikrofonene vil stå på faste plasser gjennom hele byggeperioden. Fjellsprenger n 1/

19 Den oransje bilen til Nitro Consult har blitt et kjent innslag i landskapet i og rundt Holmestrand. Den desidert største delen av oppdraget går ut på å måle rystelser, sier Espen. Nå i starten er punktene nokså stasjonære, men når entreprenøren begynner på selve tunnelen må vi flytte målerne jevnlig, kanskje hver uke. Støy måler vi derimot på færre, og mer permanente, punkter gjennom hele anleggsperioden. Det er Jernbaneverket som har bestemt hvor hvert enkelt måleinstrument skal stå. Det er også byggherren som har fastsatt toleransekravene for vibrasjoner og støy, på basis av Norsk Standard nr Denne standarden definerer grenseverdiene etter bygningsmassens tilstand og kvaliteten på grunnen de står på. I teorien skal det settes en individuell grense for hvert enkelt hus. Akkurat her på Sjøskogen har vi et nytt boligfelt, og det gjør naturlig Geofon og rystelsesmåler. Flere enn 50 slike enheter vil være i drift når tunnelanlegget kommer i gang for alvor til sommeren. Fjellsprenger n 1/

20 Boligfelt på Sjøskogen utenfor Holmestrand. 60 meter under bebyggelsen kommer den nye jernbanetunnelen. Foto: Freddy S. Fagerheim/Jernbaneverket. Leonhard Nilsen & Sønner har entreprisen med å sprenge ut den første delen av tunnelen mellom Holm og Nykirke. Arbeidslaget nærmer seg nå slutten av tverrslaget inn til der hovedtunnelen skal gå. Fjellsprenger n 1/

Nytt dobbeltspor. Barkåker-Tønsberg. Vi bygger for fremtiden. Drammen. Sande. Holmestrand. Skoppum. Tønsberg. Stokke. To r p. Sandefjord.

Nytt dobbeltspor. Barkåker-Tønsberg. Vi bygger for fremtiden. Drammen. Sande. Holmestrand. Skoppum. Tønsberg. Stokke. To r p. Sandefjord. Nytt dobbeltspor Barkåker-Tønsberg Drammen Sande Holmestrand Skoppum Tønsberg Stokke To r p Sandefjord Porsgrunn Larvik Gammelt spor Planlagt 2009-2019 Ferdig dobbeltspor Vi bygger for fremtiden En ny

Detaljer

ELEKTRONISKE TENNERE ET KRAV I VÅRE PUKKVERK. Bergen, Kari H. Berntsen

ELEKTRONISKE TENNERE ET KRAV I VÅRE PUKKVERK. Bergen, Kari H. Berntsen ELEKTRONISKE TENNERE ET KRAV I VÅRE PUKKVERK Bergen, 8.3.2016 Kari H. Berntsen AGENDA Kort om Veidekke Bakgrunn Prosess Erfaringer Status Veien videre HVEM, HVA, HVOR ER VEIDEKKE? Norges største og Skandinavias

Detaljer

EN MODERN E VESTFOLDBAN E

EN MODERN E VESTFOLDBAN E Nye dobbeltspor i Vest fold gir: Redusert reisetid Flere tog - bedre tilbud for de reisende Økt komfort Bedre punktlighet Økt sikkerhet - planoverganger nedlegges M indre press på vegene - færre trafikkulykker

Detaljer

NÆRINGSTOMTER I SENTRUM AV VERDISKAPNINGEN PÅ VESTLANDET

NÆRINGSTOMTER I SENTRUM AV VERDISKAPNINGEN PÅ VESTLANDET NÆRINGSTOMTER I SENTRUM AV VERDISKAPNINGEN PÅ VESTLANDET SØRVESTLANDET Aksdal Næringspark ligger i veikrysset mellom Bergen, Haugesund, Stavanger og Oslo. T-FORBINDELSEN Pågående veiprosjekt for redusert

Detaljer

Veg- og tunnel- bygging i Fana bydel

Veg- og tunnel- bygging i Fana bydel informasjon E39 Svegatjørn Rådal Veg- og tunnel- bygging i Fana bydel august 2015 E39 Svegatjørn Rådal nærinfo nr. 1 Klar for byggestart Før byggestart er høyspentlinjen langs deler av Flyplassvegen lagt

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

02 www.blastmanager.no

02 www.blastmanager.no 02 NY NETTBASERT DOKUMENTASJONS OG PLANLEGGINGSTJENESTE FOR BERGSPRENGERE OG ALLE SOM ER INNVOLVERT I SPRENGNINGSARBEID. KNYTTER AKTØRENE SAMMEN BYGGHERRE / KONSULENT HOVEDENTREPRENØR UTFØRENDE ENTREPRENØR

Detaljer

Forsinkelsesmåling. E134 Håvik Ørpetveit

Forsinkelsesmåling. E134 Håvik Ørpetveit Forsinkelsesmåling E134 Håvik Ørpetveit (Foto h-avis.no) Første måling i før og etterundersøkelse i forbindelse med bygging av omkjøringsvegen Norheim Raglamyr og T forbindelsen. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Fra fjell til tunnel. Jernbaneverket

Fra fjell til tunnel. Jernbaneverket Fra fjell til tunnel Jernbaneverket Fellesprosjektet E6-Dovrebanen Fra Minnesund i Eidsvoll kommune til Kleverud i Stange kommune blir det samtidig utbygging av veg og bane fra 2012. E6 utvides til fire

Detaljer

TEKNA seminar 12.02.2009 Februar 2009. Utvikling av Vestfoldbanen og Jærbanen v/utbyggingssjef Ole Konttorp

TEKNA seminar 12.02.2009 Februar 2009. Utvikling av Vestfoldbanen og Jærbanen v/utbyggingssjef Ole Konttorp 1 TEKNA seminar 12.02.2009 Februar 2009 Utvikling av Vestfoldbanen og Jærbanen v/utbyggingssjef Ole Konttorp 2 Dobbeltspor i Norge og Sverige (status pr. 2008) Dobbeltspor Norge 218 km Dobbeltspor Sverige

Detaljer

Klokka litt over mylonitt fra Feiring Bruk i Lørenskog, (bearbeidet av Bjørn Skår), svingte inn til stedet

Klokka litt over mylonitt fra Feiring Bruk i Lørenskog, (bearbeidet av Bjørn Skår), svingte inn til stedet Klokka litt over mylonitt fra Feiring Bruk i Lørenskog, (bearbeidet av Bjørn Skår), svingte inn til stedet hvor vi skulle møte Einar. Han hadde bedt oss om å treffes der. Avtalen hans med "Ollendorfgruppen"

Detaljer

tomannsbolig i Bærum Tekst: Jonas Lambertz-Nilssen Foto: nispe@datho.no og arkitekten

tomannsbolig i Bærum Tekst: Jonas Lambertz-Nilssen Foto: nispe@datho.no og arkitekten Medium rå tomannsbolig i Bærum lambertz-nilssen arkitekter as Tekst: Jonas Lambertz-Nilssen Foto: nispe@datho.no og arkitekten Det blir nokså høyt ja, sa John tørt mens han kikket opp mot himmelen over

Detaljer

Sprengningsarbeider. Harald Fagerheim Fagansvarlig-sprengning. Fellesprosjektet - E6-Dovrebanen

Sprengningsarbeider. Harald Fagerheim Fagansvarlig-sprengning. Fellesprosjektet - E6-Dovrebanen Sprengningsarbeider Harald Fagerheim Fagansvarlig-sprengning. Fellesprosjektet - E6-Dovrebanen Fellesprosjektet E6-Dovrebanen 21 km 4 felts vei og 17 km dobbelt spor. Til sammen skal det sprenges 5,2 millioner

Detaljer

Jernbanen i Norge hvor skal vi? Eller hva gjør vi for å ruste oss for en storstilt IC-utbygging?

Jernbanen i Norge hvor skal vi? Eller hva gjør vi for å ruste oss for en storstilt IC-utbygging? Jernbanen i Norge hvor skal vi? Eller hva gjør vi for å ruste oss for en storstilt IC-utbygging? Prosjektdirektør Stine Ilebrekke Undrum BA 2015 8.januar 2013 Jernbane gir stor kapasitet I rushtiden kan

Detaljer

Sikkerhets tiltak ved sprengning i dagen

Sikkerhets tiltak ved sprengning i dagen Sikkerhets tiltak ved sprengning i dagen Fokus på planlegging og gjennomføring av sprengnings oppdrag i dagen Bergen 08.03.2016 Tore Venåsen Planleggingsfasen ute på prosjekt: Befaring på sprengnings området

Detaljer

Mer om siling av konsepter

Mer om siling av konsepter Mer om siling av konsepter Prosjektet har vurdert mange konsepter som kan gjøre det enklere å krysse fjorden enn det er i dag. Vi har sett på konsepter med bedre ferjetilbud og nye faste veg- og jernbaneforbindelser

Detaljer

E6 ALTA VEST INFORMASJON OKTOBER 2011

E6 ALTA VEST INFORMASJON OKTOBER 2011 PMS 485 E6 ALTA VEST INFORMASJON OKTOBER 2011 Full drift på hele strekningen Fra vinteren 2011/2012 blir det full drift på hele E6 Alta vest mellom Talvik og Hjemmeluft. PMS versjon PMS Cool Grey 9 PMS

Detaljer

ARTIC ENTREPRENEUR NS 8141 Ny vibrasjonsstandard i praksis

ARTIC ENTREPRENEUR NS 8141 Ny vibrasjonsstandard i praksis ARTIC ENTREPRENEUR NS 8141 Ny vibrasjonsstandard i praksis Nils Ramstad, Multiconsult AS Innhold Presentasjon av standarden med vedlegg Hva er nytt Erfaringer med bruk av den nye standarden Målemetoder

Detaljer

Enkle beregningsmetoder Tabeller og veiledende verdier for sprengning i dagen

Enkle beregningsmetoder Tabeller og veiledende verdier for sprengning i dagen Enkle beregningsmetoder Tabeller og veiledende verdier for sprengning i dagen Side 1 Denne brosjyre er en oppdatert og utvidet versjon av Enkle beregningsmetoder. Det kan synes gammeldags at det forsatt

Detaljer

Naboinformasjon fra Sporveien: Lørenbanen Oppstart tunnelarbeid

Naboinformasjon fra Sporveien: Lørenbanen Oppstart tunnelarbeid Naboinformasjon fra Sporveien: Lørenbanen Oppstart tunnelarbeid T Sporveien bygger Lørenbanen en ny T-banestrekning i tunnel fra Grorudbanen mellom Hasle og Økern til Ringbanen ved Sinsen. Vi bygger i

Detaljer

To spor fra Sandnes til Stavanger

To spor fra Sandnes til Stavanger N Y T T D O B B E L T S P O R To spor fra Sandnes til Stavanger STAVANGER Paradis Mariero Jåttåvågen Gausel SANDNES V I B Y G G E R F O R F R E M T I D E N Oktober 2006 ET DOBBELTSPOR FOR FREMTIDEN STAVANGER

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Nyhetsbrev MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL INFO. Februar 2014

Nyhetsbrev MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL INFO. Februar 2014 Nyhetsbrev Februar 2014 INFO MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet denne listen som et hjelpemiddel for

Detaljer

I 1887 ble Vanberg etablert på Kongsberg. I september, 129 år senere, ble kongsbergfirmaet flyttet til Drammen. Satte punktum på Kongsberg

I 1887 ble Vanberg etablert på Kongsberg. I september, 129 år senere, ble kongsbergfirmaet flyttet til Drammen. Satte punktum på Kongsberg I 1887 ble Vanberg etablert på Kongsberg. I september, 129 år senere, ble kongsbergfirmaet flyttet til Drammen. Satte punktum på Kongsberg D et er en smilende salgs- og markedssjef som tar oss i mot i

Detaljer

Korridor sør: Drammen Stavanger Foreløpige resultater - Kartlegging og analyse - Linjesøk

Korridor sør: Drammen Stavanger Foreløpige resultater - Kartlegging og analyse - Linjesøk Korridor sør: Drammen Stavanger Foreløpige resultater - Kartlegging og analyse - Linjesøk Høyhastighetsutredningen fase 3 Seminar 17.6.2011 Gunnar Bratheim 1 Utfordringen. Typisk norsk enkeltspor. Moderne

Detaljer

Samferdselsprosjekt i Rogaland

Samferdselsprosjekt i Rogaland Samferdselsprosjekt i Rogaland Ledermøte RIF, onsdag 11. mars 2015 Stine Haave Åsland Vegavdeling Rogaland Region vest: NTP 2014-2023 Investeringer store riksvegsprosjekt (stat + bompenger) Rogaland: E39

Detaljer

Nordic Rutile AS Rutilutvinning fra Engebøfjellet. Beskrivelse av bore- og sprengningsmønster. Oslo, september 2014

Nordic Rutile AS Rutilutvinning fra Engebøfjellet. Beskrivelse av bore- og sprengningsmønster. Oslo, september 2014 Nordic Rutile AS Rutilutvinning fra Engebøfjellet Beskrivelse av bore- og sprengningsmønster Oslo, september 2014 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Bore- og sprengningsmønster for Engebøprosjektet... 3 3.

Detaljer

E39 Harangen Høgkjølen

E39 Harangen Høgkjølen Åpning 2. oktober 2015 E39 Harangen Høgkjølen Foto: Emilie Gynnild Om prosjektet Vegprosjektet E39 fra Høgkjølen til Harangen i Sør-Trøndelag er en del av kyststamvegen fra Kristiansand til Trondheim.

Detaljer

Status E39 og andre viktige prosjekter

Status E39 og andre viktige prosjekter Logistikkdagen 2015 Status E39 og andre viktige prosjekter Organisering av Region vest Helge Eidsnes regionvegsjef Region vest 10. 11. 2014 Logistikkdagen 2015 1 [mrd. kr] Budsjettutvikling 2011-2017 Region

Detaljer

Status vegprosjekter i Rogaland

Status vegprosjekter i Rogaland Møte med Rogalandsbenken Sola den13. januar 2015 Organisering av Region vest Status vegprosjekter i Rogaland Helge Eidsnes regionvegsjef Region vest 13.01.2015 1 Region vest: NTP 2014-2023 Investeringar

Detaljer

Grunneier møter Jernbaneverket. Grunneier møter Jernbaneverket

Grunneier møter Jernbaneverket. Grunneier møter Jernbaneverket Grunneier møter Jernbaneverket 1 Grunneier møter Jernbaneverket 2 Grunneier møter Jernbaneverket Grunneier møter Jernbaneverket Kommuneplan Reguleringsplan Grunnerverv Anleggsperiode Denne presentasjonen

Detaljer

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nå er vi godt i gang med jubileumsåret, og det har allerede skjedd såpass mye at det er på tide å sende ut et kort nyhetsbrev! Landkreditt SA, eller «Norges Kreditforening

Detaljer

Lysebotn II status hovedarbeider høsten 2014

Lysebotn II status hovedarbeider høsten 2014 Lysebotn II status hovedarbeider høsten 2014 November 2014 Rigg- og anleggsområdet i Lysebotn med kontorbrakker og betongblandeverket nederste til høyre. Oppstart av anleggsarbeidene våren 2014 Entreprenøren

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

Slik lykkes du Nr. 13-2013

Slik lykkes du Nr. 13-2013 Parsellhagen Parsellhager er en samling jordstykker med størrelse på om lag 50 til 250 m 2 som eies av kommunen eller private, og leies ut til mennesker som er interessert i å dyrke planter. Leieavtalene

Detaljer

Jernbanen i Norge hvor skal vi? Eller hva gjør vi for å ruste oss for en storstilt IC-utbygging?

Jernbanen i Norge hvor skal vi? Eller hva gjør vi for å ruste oss for en storstilt IC-utbygging? Jernbanen i Norge hvor skal vi? Eller hva gjør vi for å ruste oss for en storstilt IC-utbygging? Prosjektdirektør Stine Ilebrekke Undrum 24. april 2013 11.okt 2012 Jernbane gir stor kapasitet I rushtiden

Detaljer

Vi tenner hodelyktene og det vakre, snødekte skoglandskapet åpenbarer seg. Over oss er det skyfritt og stjerneklart. Herlig.

Vi tenner hodelyktene og det vakre, snødekte skoglandskapet åpenbarer seg. Over oss er det skyfritt og stjerneklart. Herlig. Nordmarka på langs Tekst og foto: Sølve H. Paulsen og Joel Gillberg Halv seks, fredag ettermiddag, møtes vi under tavla på Oslo S. Fire staute mannfolk med hver vår sekk pakket med mat, sovepose og varme

Detaljer

Follobaneprosjektet. Informasjonsmøte 20. april 2016 FOLLOBANEN STØRST. URBAN. UTFORDRENDE. RASKERE.

Follobaneprosjektet. Informasjonsmøte 20. april 2016 FOLLOBANEN STØRST. URBAN. UTFORDRENDE. RASKERE. Follobaneprosjektet Informasjonsmøte 20. april 2016 FOLLOBANEN STØRST. URBAN. UTFORDRENDE. RASKERE. Direktelinje fra storby til småby: Follobanen Oslo Ski Nye Ski stasjon - skisse Norges største samferdselsprosjekt

Detaljer

Ny undergang i Rødgata

Ny undergang i Rødgata Ny undergang i Rødgata Bakgrunn Jernbaneverket jobber for å legge ned en rekke planoverganger som et ledd i å bedre sikkerheten knyttet til jernbanedriften Bakgrunn Jernbaneverket jobber for å legge ned

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fornyelse av kabelforbindelsene Smestad Sogn og Smestad transformatorstasjon

Nettplan Stor-Oslo. Fornyelse av kabelforbindelsene Smestad Sogn og Smestad transformatorstasjon Nettplan Stor-Oslo Fornyelse av kabelforbindelsene Smestad Sogn og Smestad transformatorstasjon Fornyelse av kabelforbindelene Smestad - Sogn og Smestad transformatorstasjon Hovedstrømnettet i Stor-Oslo

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Bruk av Mini Bulk over jord, er det mulig? Petter Jensen Daglig leder Austin Norge

Bruk av Mini Bulk over jord, er det mulig? Petter Jensen Daglig leder Austin Norge Bruk av Mini Bulk over jord, er det mulig? Petter Jensen Daglig leder Austin Norge Innehold Definisjoner Bakgrunn minibulk i tunnel Opplæringsprogram tunnel Ansvarsforhold tunnel Logistikk tunnel Over

Detaljer

Lite å gjøre for anleggsbransjen

Lite å gjøre for anleggsbransjen Lite å gjøre for anleggsbransjen Det er lenge siden det har vært så få veianlegg som skal bygges. Anleggsbransjen sliter. I grafikken over ser du hvilke oppdrag som kommer. Ekstra Av Håkon Okkenhaug og

Detaljer

BERGEN LUFTHAVN FLESLAND TERMINAL 3

BERGEN LUFTHAVN FLESLAND TERMINAL 3 http://www.tu.no/samferdsel/2015/09/19/se-bildene-slik-blir-nye-flesland BERGEN LUFTHAVN FLESLAND TERMINAL 3 Se bildene: Slik blir «nye» Flesland Når Flesland åpner sin nye terminal er det god plass til

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK. Utarbeidet av ETY

KVALITETSHÅNDBOK. Utarbeidet av ETY KVALITETSHÅNOK 1/8 0709.1 Infrastruktur i Bilfinger Industrier Beskrivelse Introduksjon Bilfinger Industrier er etablert med hovedkontor på Forus i Stavanger. Ved hovedkontor har vi blant annet lokalisert

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. KJERNEBORINGER Rv.557 RINGVEG VEST, BERGEN

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. KJERNEBORINGER Rv.557 RINGVEG VEST, BERGEN Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon KJERNEBORINGER Rv.557 RINGVEG VEST, BERGEN Dokumentets dato: 21. august 2009 Saksnummer: 2009161651 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 B.1. Kravspesifikasjon...2

Detaljer

Grunneier møter Jernbaneverket

Grunneier møter Jernbaneverket M O D E R N I S E R I N G AV V E S T F O L D B A N E N Drammen Sande Holmestrand Skoppum Tønsberg Stokke Torp Sandefjord Porsgrunn Larvik Gammelt spor Bygges 2008-2015 Dobbeltspor VI BYGGER FOR FREMTIDEN

Detaljer

Driftsplan, Moe Steinbrudd, Sanddalen Gnr.43. Bnr.1 Grunneier: Rolf Moe, Støren.

Driftsplan, Moe Steinbrudd, Sanddalen Gnr.43. Bnr.1 Grunneier: Rolf Moe, Støren. Driftsplan, Moe Steinbrudd, Sanddalen Gnr.43. Bnr.1 Grunneier: Rolf Moe, Støren. Innledning: Det starte ny drift i Moe Steinbrudd. Ta ut stein til produksjon av grus og pukk til mange bruksområder, primært:

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Prosjektering av Vestfoldbanen og Dovrebanen: Erfaringer ved bruk av Novapoint og Virtual Map. Anders Holen Rom og Jørn Arild Sæther

Prosjektering av Vestfoldbanen og Dovrebanen: Erfaringer ved bruk av Novapoint og Virtual Map. Anders Holen Rom og Jørn Arild Sæther Prosjektering av Vestfoldbanen og Dovrebanen: Erfaringer ved bruk av Novapoint og Virtual Map Anders Holen Rom og Jørn Arild Sæther 2012-09-05 Erfaringer ved bruk av Novapoint og Virtual Map Anders Holen

Detaljer

Bilag 3 Eksempel på hvordan utvikling av eiendom og knusevirksomhet kan foregå parallelt.

Bilag 3 Eksempel på hvordan utvikling av eiendom og knusevirksomhet kan foregå parallelt. Bilag 3 Eksempel på hvordan utvikling av eiendom og knusevirksomhet kan foregå parallelt. Thinktank Svenska postens nya hovedkontor I dette prosjekt ønsket Posten att få sitt nye hovedkontor oppført på

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Saksframlegg Referanse 2012/920-3 Vår saksbehandler Runar Stustad, tlf 32808687 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for samferdselssektoren 29.05.2012 Fylkesutvalget

Detaljer

Gir gass i Havneparken

Gir gass i Havneparken ANNONSE Det nye næringsbygget kommer til venstre for leilighetsbygget og foran hotellet som kan skimtes i bakgrunnen FOTO: Spacegroup/Urban Sea Gir gass i Havneparken Et turbulent marked stopper ikke utviklingen

Detaljer

Driftsplan Hammerdalen Steinbrudd. Januar 2016

Driftsplan Hammerdalen Steinbrudd. Januar 2016 Driftsplan Hammerdalen Steinbrudd Januar 2016 Innholdsfortegnelse. 1. Forord. 2. Innledning. 2.1. Beliggenhet. 2.1.1. Oversiktskart, lokalisering av uttak. 2.1.2. Overordna planer og avtaler. 2.2. Dispensasjon

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Da var august måned alt forbi, og den har kommet og gått i en fei. «Gamle» barn og voksne har sakte men sikkert kommet tilbake fra ferie, og det har vært spennende

Detaljer

Farlig avsporing Manifest Tidsskrift. 22. mai 2015 GRETHE THORSEN

Farlig avsporing Manifest Tidsskrift. 22. mai 2015 GRETHE THORSEN FARLIG AVSPORING Infrastrukturen er sprengt og togene gamle. Kan Krf og Venstre svare på hvordan 22. mai 2015 GRETHE THORSEN (f. 1973) Grethe Thorsen er lokomotivfører og forbundstyremedlem i Norsk Lokomotivmannsforbund.

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011 BRUKTBILUNDERSØKELSEN 11 Stemningsrapport fra bruktbilkjøperen Av Anders G. Hovde, TNS- Gallup Metode og Utvalg 725 Web intervju mot Gallups Internett panel. Galluppanelet består av 66 personer som utgjør

Detaljer

Fakta om Follobanen. jernbaneverket informerer:

Fakta om Follobanen. jernbaneverket informerer: jernbaneverket informerer: Fakta om Follobanen Follobanen og Østfoldbanen i samspill vil gi en ny hverdag for togtrafikken. Fire spor til Oslo sørger for flere tog raskere tog som kommer når de skal. Follobanen

Detaljer

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN my.aga.no Propan Gled deg over sikker og miljøvennlig energi I denne brosjyren får du vite mer om propan og hvordan du med noen enkle grunnregler kan dra

Detaljer

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer

Hovedplan Hastighets- og kapasitetsøkning Hell - Værnes, Nordlandsbanen.

Hovedplan Hastighets- og kapasitetsøkning Hell - Værnes, Nordlandsbanen. Hovedplan Hastighets- og kapasitetsøkning Hell - Værnes, Nordlandsbanen. Åpent møte på Stjørdal 26.06.2012 Heidi Meyer Midtun Plan Nord, Regional planstab Jernbaneverket Hovedplan Hastighets- og kapasitetsøkende

Detaljer

Velkommen til Norges Samferdselsforbund

Velkommen til Norges Samferdselsforbund Velkommen til Norges Samferdselsforbund Dagens samferdselspolitikk! Harry Lysvand Gründer og grunnlegger av NSF Hva er målene med å innføre en ny teknologi innen samferdsel! Hovedmålet å arbeide / fremme

Detaljer

E39 Svegatjørn - Rådal

E39 Svegatjørn - Rådal E39 Svegatjørn - Rådal Presentasjon av prosjektet / planlagt gjennomføring. Folkemøte på Oseana Kunst & Kultursenter 24.09.15 Prosjektleder Sverre Ottesen Byggeleder Kari Bremnes E39 Svegatjørn - Rådal

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

ROGALAND. best i jordvern? ROGALAND

ROGALAND. best i jordvern? ROGALAND best i jordvern? Kva er Rogalands overordna strategi for jordvern? Planar om ny E39 Ålgård-Søgne Planar om Bybåndet Sør Planar om Sandnes Øst Planlegg dobbeltspor Sandnes Nærbø Langsiktig grense for landbruk

Detaljer

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurransedyktig togtilbud, hva skal til? Jobb nr. 1 togene kommer og går når

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Vest Agder fylkeskommune

Vest Agder fylkeskommune Vest Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse samarbeid Vest Agder fylke Vest Agder fylke Vest Agder fylke består av 15 kommuner 170.377 innbyggere pr 1. januar 2010 Areal på

Detaljer

Globale trender (som også påvirker Sørlandet/Grenland) Globalisering Kunnskapssamfunnet Urbanisering flere ønsker å bo i byer Flere reiser kollektivt

Globale trender (som også påvirker Sørlandet/Grenland) Globalisering Kunnskapssamfunnet Urbanisering flere ønsker å bo i byer Flere reiser kollektivt Hva kan vi felles gjøre for å fremme utvikling og vekst i våre regioner med vekt på samarbeid om infrastruktur Risør 29. mai 2015 Kontaktmøte Østre-Agder og Grenlandsregionen Reidar Braathen Globalisering

Detaljer

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Østfoldkonferansen 2009 Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Utfordringer Dagens situasjon Framtiden punktlighet og regularitet kapasitet vesentlig forbedret punktlighet og regularitet

Detaljer

Modernisering av Vestfoldbanen

Modernisering av Vestfoldbanen 1 Modernisering av Vestfoldbanen Larvik Porsgrunn på 12 minutter Informasjonsmøte i Porsgrunn 25. januar 2010 2 Agenda 1. Presentasjon og innledning 2. Fra enkeltspor til dobbeltspor 3. Forslag til videre

Detaljer

Vi skal prøve å berøre noen av de viktigste punktene og hva som er viktig for å få et godt anlegg.

Vi skal prøve å berøre noen av de viktigste punktene og hva som er viktig for å få et godt anlegg. Typer og varianter Tørrkjølere brukes i dag for alle isvannsaggregater som er plassert innendørs. Tørrkjøleren bruker da uteluft til å fjerne varmen fra kondensatorsiden på kjølemaskin. Når man skal velge

Detaljer

NILS-ØIVIND HAAGENSEN. Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016

NILS-ØIVIND HAAGENSEN. Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016 NILS-ØIVIND HAAGENSEN Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016 til Elvira 1 DEN VOKSNE MANNEN har hatt mye å tenke på i det siste. Så mye å tenke på at han ikke har orket å stå opp. Bare ligget i senga.

Detaljer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Farriseidet - Porsgrunn

Farriseidet - Porsgrunn Farriseidet - Porsgrunn Mer informasjon finner du på: www.jernbaneverket.no/vestfoldbanen Full fart i Vestfold Utbyggingen av Vestfoldbanen pågår nå for fullt. I november 2011 åpnet nytt dobbeltspor fra

Detaljer

Systemet for entreprenørene

Systemet for entreprenørene Systemet for entreprenørene Bjørn Tore Hagberg Daglig leder Per Tore Hansen Salgs-/markedsleder Guro Johanne Mikkelsen Salgskonsulent HVA ER SMARTDOK? SmartDok er et system utviklet for entreprenørbransjen.

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

NORGES MEST SOLGTE BYGGMESTERSTILLAS

NORGES MEST SOLGTE BYGGMESTERSTILLAS NORGES MEST SOLGTE BYGGMESTERSTILLAS Vil du konkurrere i høyden må du ta i bruk det beste verktøyet Jo raskere stillaset blir montert, dess før kommer folkene dine i jobb Anbud betyr pressede marginer.

Detaljer

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té LÆR MEG ALT vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té vekk meg opp før signalet kommer og legg en plan over kor vi ska gå fyll

Detaljer

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50 BÅTEN MIN: Azimut 50 HØYT HEVET: Fra flybr igden har Borger, Anita og Maren Ulven kongeutsikt i alle retninger. Familien Ulven fra Moelv reiser hver helg til Vollen, hvor deres Azimut 50 har fast hjemmehavn.

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

Velkommen til beboermøte for Sørenga

Velkommen til beboermøte for Sørenga Velkommen til beboermøte for Sørenga HAV Eiendom Bjørvika Infrastruktur Sørenga Utvikling Hva vil skje på Sørenga fremover? Byggetrinn 5: Innflytting 3. kvartal 2015 Byggetrinn 6: Innflytting 4. kvartal

Detaljer

Møte 1. Sted: Statens Vegvesen Fredrikstad v/tor Graven, prosjektkontor. Tid: oktober

Møte 1. Sted: Statens Vegvesen Fredrikstad v/tor Graven, prosjektkontor. Tid: oktober Møte 1 Sted: Statens Vegvesen Fredrikstad v/tor Graven, prosjektkontor Tid: oktober - Da var det på tide å tenke på hovedprosjektet vårt for alvor. Vi fikk kontakt med Tor Graven via Tor Jørgensen, som

Detaljer

NFF Teknisk rapport 15 Støy

NFF Teknisk rapport 15 Støy NFF Teknisk rapport 15 Støy Erfaringer med støymålinger fra riggområde Åsland NFF-kurs, Bergen, 7. mars 2016 Clas Ola Høsøien, Multiconsult Introduksjon NFF Teknisk rapport 15. Eksempler fra Follobanen,

Detaljer

Jeg håpte på gevinst og overskudd, men var usikker på om overskuddet ville holde så lenge som 4 uker og til NM 1.aug.

Jeg håpte på gevinst og overskudd, men var usikker på om overskuddet ville holde så lenge som 4 uker og til NM 1.aug. Jeg hadde ingen forventning til NM Triathlon normaldistanse (1500 m svøm, 40 km sykling, 10 km løp), spesielt med tanke på opplevelsen jeg hadde under NM langdistanse i Haugesund for 4 uker siden der la

Detaljer

Sørvestbanen. Den neste høyhastighetsbanen i Norge? (Norges mest lønnsomme jernbaneprosjekt) NTN møte og generalforsamling Arendal, 28 september 2009

Sørvestbanen. Den neste høyhastighetsbanen i Norge? (Norges mest lønnsomme jernbaneprosjekt) NTN møte og generalforsamling Arendal, 28 september 2009 Sørvestbanen Den neste høyhastighetsbanen i Norge? (Norges mest lønnsomme jernbaneprosjekt) NTN møte og generalforsamling Arendal, 28 september 2009 Litt historie Vestfoldbanen er navnet på den 148 km

Detaljer

A1998-17 29.09.98 Avslag på forespørsel om leie av tennishall til boligmesse i Stavanger

A1998-17 29.09.98 Avslag på forespørsel om leie av tennishall til boligmesse i Stavanger A1998-17 29.09.98 Avslag på forespørsel om leie av tennishall til boligmesse i Stavanger Sammendrag: InterComp Norway AS (InterComp) fikk avslag fra Stavanger Forum på forespørsel om leie av tennishall

Detaljer

E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen. og Hjelvikbruene

E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen. og Hjelvikbruene Eksportvegen E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen og Hjelvikbruene 1 E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen Eksportvegen gjennom Møre og Romsdal Tryggere trafikk, kortere reisetid og bedre framkommelighet

Detaljer

Farriseidet - Porsgrunn

Farriseidet - Porsgrunn Farriseidet - Porsgrunn Mer informasjon finner du på: www.jernbaneverket.no/vestfoldbanen Ett prosjekt er avsluttet og to er snart under bygging. Her fra påghugget på Holm, sør for Sande. Full fart i Vestfold

Detaljer

KVU IC Intercityutredningen

KVU IC Intercityutredningen Intercityutredningen hvorfor hva hvordan 1 2 Utfordringer IC-området Befolknings- og næringsutvikling Kraftig vekst Statistisk Sentralbyrås befolkningsprognose Jernbanene stort potensial for å ta mer av

Detaljer

Selskapspresentasjon. Per Gunnar Flåten

Selskapspresentasjon. Per Gunnar Flåten Selskapspresentasjon Per Gunnar Flåten SELSKAPSTRUKTUR NORSK MARINADRIFT AS North Service as North Blue AS Blue Investment as Norsk Marinadrift as Drift og utvikling av havner Eiendom Marine operasjoner

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer