Nr. 1 - Juli årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 1 - Juli 2011-22. årgang"

Transkript

1 Kundemagasin fra Orica Mining Services Fjellsprenger n Nr. 1 - Juli årgang T-forbindelsen på Haugalandet tar form... side 3 Det største måleprosjektet noensinne... side 16 Profilen: Olav og Kjetil Røed... side 30 Fjellsprenger n 1/2011 1

2 Kjære leser, Det er med glede vi kan presentere et midtsommernummer av Fjellsprenger n. Jeg må inrømme at tilværelsen ser adskillig lysere ut nå enn da vi sendte ut forrige nummer før jul. Vinteren hadde da tatt tak og det virket jo som om den ingen ende ville ta. En slik vinter er jo en skikkelig utfordring for bransjen. Det har vært imponerende å se folk hutre seg gjennom dager på pallen med temperaturer ned på det blå tjuetallet og fortsatt være like blide og optimistiske. Vi som har de fleste dagene inne på kontoret har en tendens til å klage når sentralvarmen ikke klarer å nå opp til 20 grader. Aktiviteten i disse dager gjenspeiler vel at det er mye som må tas igjen etter den omtalte tøffe vinteren. Det virker som om de fleste små og store entreprenører har godt med prosjekter på såvel over- som underjordssiden. Det ser også lyst ut med henblikk på prosjekter som skal realiseres i nær fremtid. Vi har med interesse sett at det fra politisk hold har blitt luftet tanker om utnyttelse av mineralrikdommer vi har her i landet. Forøvrig skal det bli spennende å følge valgkampen og se hvilke lovnader som kommer opp når det gjelder infrastrukturprosjekter. Vi har allerede sett innspill på veiutbygging flere steder i vårt langstrakte land. La oss håpe at vi får se konkrete resultater i løpet av overskuelig fremtid. Innhold Kjempeprosjekt for Vassbakk & Stol s. 3 Karmøytunnelen i rute s. 7 Suksess for slurrystasjon s. 9 Orica tilbake i Andebu s.12 Det største måleprosjektet noensinne s.16 Region Sør i støtet s.22 Tyngdepunktlageret på Sviland s.26 Kunst under jorden s.28 Profilen: Olav og Kjetil Røed s.30 Røed Fjellboring tester i-kon s.38 Lufttrykkstøt s.42 I dette nummeret av Fjellsprenger n kan du blant annet lese om T-forbindelsen på Haugalandet og om det enorme måleprosjektet vårt datterselskap, Nitro Consult, har ansvar for ved Vestfoldbanen. Du finner også en interessant artikkel om luftrykkstøt, noe som sjeldent blir omtalt i forbindelse med sprengninger. Jeg håper du finner bladet leseverdig og ønsker deg en god sommer og velfortjent ferie. Svein Hegna Commercial Manager Norge Har du kommentarer eller forslag til innhold for Fjellsprenger n, vennligst ta kontakt med: Thor Andersen. Telefon Mobil Fjellsprenger n 1/2011 2

3 Tekst og foto: Einar Gjærevold T-FORBINDELSEN PÅ HAUGALANDET TAR FORM Orica leverer Centra Gold til Raglamyr-anlegget opptil tre ganger i uka. Innfelt: Ladearbeidet utføres her av grunnarbeider Ingvild Dale, skytebas Lars Terje Nesheim (t.v.) og hjelpemann Ingvar Karlsen(t.h.). KJEMPEPROSJEKT FOR VASSBAKK & STOL Den etterlengtede T-forbindelsen mellom Karmøy, Haugesund og Tysvær er et av de største samferdselsprosjektene i Rogaland på år og dag. De tre kommunene går en helt ny hverdag i møte. Tåkeyr driver over knauser og næringsbygg på Raglamyr på Karmøy, noen kilometer fra Haugesund by. Et steinkast fra glasshuset til en bilforhandler gjør et arbeidslag fra Vassbakk & Stol seg klar til sprengning. Orica-trucken har rygget så tett inntil som den bare kan, og skytebas Lars Terje Nesheim (31) hopper omkring med ladeslangen. Raglamyr er i ferd med å bli en av de største næringsparkene på Haugalandet. Og tvers igjennom skal et parti av halvøyas store veiprosjekt, T- forbindelsen, gå. Strekningen er andre byggetrinn (K2) av prosjektet, en entreprise som byggherre Statens Vegvesen tildelte Karmøyselskapet Vassbakk & Stol på slutten av fjoråret. (Les mer om T-forbindelsen i egen sak.) K2-entreprisen går ut på å anlegge en ny 7 kilometers veiforbindelse mellom Tuastad og Raglamyr Sør. Her kommer det en rundkjøring på 80 meter i diameter, fem underganger, tre tilførselsveier inn industriområdet, og en forlengelse opp til rundkjøringene ved Amanda Storsenter. Forbindelsen omfatter også to tunneler Husafjelltunnelen (687 meter) og Spannavarden (260 meter), samt flere bruer. Både tunnelene og bruene har Vassbakk & Stol leid Skanska til å ta seg av. Alt i alt skal det oppføres 18 betongkonstruksjoner på strekningen. Vassbakk & Stol tok fatt på jobben tidlig i februar og skal være ferdig til nyttårsaften Til sammen har kontrakten en verdi på 204,5 millioner kroner. Meningen var at det bare skulle Fjellsprenger n 1/2011 3

4 være industri her, forteller sprengningsleder Gunnar Kalstø (58). Men etter hvert har reguleringsmyndighetene åpnet for handel. Nå ser det ut til at det kommer et gigantisk kjøpesenter her. Tre om dagen Sprengningslederen har svingt nedom anleggsområdet for å se hvordan det går. Det er Lars Terje Nesheim som er bas akkurat her, og Kalstø vet at han har full kontroll. Selv er han opptatt med noe flåing på en annen kant av anlegget. Like bakenfor området der trafikkmaskina etableres, har Karmøyfirmaet nylig fullført arbeidet med å berede ei diger tomt for Coop Haugaland. Der det for kort tid siden bare lå haugar og hamrar, brer nå ei vid slette seg utover. Hele kubikk stein er tatt ut, knust på stedet og kjørt vekk. Hvor mye sprengning er det snakk om på dette anlegget? I dagsonen på hele K2 skal vi sprenge ut kubikk. Fram til nå har vi skutt ut nærmere kubikk, opplyser Gunnar Kalstø og legger til at salvenes størrelse varierer mye, fra 1000 til kubikk. Pallen som lades i dag måler drøyt 4500 kubikk stor og skal avfyres i to trinn, det ene i vinkel på det andre. Det blir gjort for å ha maksimal kontroll på salven og styre en potensiell steinsprut mest mulig unna de nærmeste bygningene. Bruker dere reduserte ladninger på noe av dette? Nei. Vi tok det gjerne litt rolig i starten, men nå har vi funnet fram til den rette oppskriften, altså et bormønster og en ladingsmengde som funker godt, så vi kjører ordinære salver. Kan du si noe om bore- og lademønsteret dere har valgt? Gunnar Kalstø er fagleder for skytebasene i Vassbakk & Stol. På en pall med åtte ti meter dype borehull og 76 millimeters borekroner bruker vi kanskje et bormønster på 2 x 3 meter, eller kanskje 1,90 x 3 meter for å få fart på henne (salven, journ. anm.) så lett som mulig. Så knepper vi litt når det blir grunnere hull. Pallen som blir sprengt i dag, er boret med 70 mm kroner. Lademengden i hvert hull varierer fra 20 til 120 kg med Centra Gold, avhengig av dimensjon og dybde på borehullet. I dagens pall tror jeg det går med om lag 25 kg slurry i hvert enkelt hull. Anlegget har flere påhugg, dermed sprenger Vassbakk & Stol-teamet to tre salver daglig. I de partiene der de ennå bare driver med flåing Hvilke utfordringer byr sprengningsarbeidet på? Vi har jo rystelser å ta hensyn til. Haugesund og Karmøy ligger i et belte av hard gneis som strekker seg langs kysten fra Trondheim i nord til Sør-Rogaland. Byggherren har ikke satt noe krav, men vi har selv satt grensa ved 50 mm/sek., for hele bebyggelsen rundt oss er bygd på dette harde fjellet. Dessuten har vi selvsagt risikoen for sprut, som er et mareritt for enhver sprengningsleder. Vi gjør det vi kan for å unngå sprut, og bruker matter og stor fordemming. Da blir salven litt grovere i toppen, men det er bedre enn en sprut som kan skade både bygninger og folk. (overflatesprengning, journ. anm.), går det i patronert sprengstoff og Exan, ellers brukes Centra Gold. Slurry er et enkelt, genialt sprengstoff å lade med, og du slipper vannproblemer og slikt. Vi har en del vann i fjellet her, sier sprengningslederen. Fra cowboy til sheriff Fire borerigger, ti dumpere og 25 gravemaskiner utgjør i grove trekk maskinparken som Vassbakk & Stol har satt av til å jobbe med Raglamyrprosjektet. Innimellom alt maskineriet, driver tre skytebaser og hjelperne deres på med sitt. Foreløpig er ikke Fjellsprenger n 1/2011 4

5 noe stort mannskap involvert, men når betongarbeidene tar til i mai, vil personer ha jobben sin her. Er K2 det største utbyggingsprosjektet dere har hatt? Nei, vi hadde også jobben med å bygge ut Bergen lufthavn Flesland for et par år siden. Det var et prosjekt til 250 millioner kroner, altså litt større enn dette. Det skal likevel tilføyes at Vassbakk & Stol også er leid inn av AF-Gruppen for å utføre noe av jobben på første byggetrinn (K1) av T-forbindelsen; Karmøytunnelen. Nærmere bestemt dreier det seg om alt dagsonearbeid, veibygging og grøfting inne i tunnelen. Samlet gjør dette T-forbindelsen til et betydelig foretak for firmaet. Gunnar Kalstø begynte sin karriere som skytebas i 1983, og var selvstendig næringsdrivende fram til 1995, da han ble ansatt i Vassbakk & Stol. Plutselig fikk jeg rutiner og prosedyrer å forholde meg til, sier han. Det var som å hoppe fra cowboytida fram til moderne tid. For det er ikke å legge skjul på at det var ville tilstander i deler av anleggsbransjen den gangen. Hos Vassbakk & Stol ble jeg fluksens sendt på kurs for å oppdatere meg på lover og regler. Siden har jeg omtrent fått frie hender til å bygge opp sprengningsdelen av firmaet. I dag er Kalstø fagleder for ti skytebaser og like mange borere i Vassbakk & Stol. Det er hans oppgave å fange opp alt som kommer av nye lover og regler, og utvikle kompetansen i teamet. Hvert år arrangerer vi en skytebassamling der vi tar opp alt nytt som måtte ha kommet av regler og tekniske endringer siden sist. Da blir også det foregående året grundig diskutert og erfaringer utvekslet. Sprengningslederen er ikke redd for å bli sett i kortene når det gjelder arbeidet som kollegene utfører. Vi følger alt som finns av lover og regler, utarbeider salveplaner, foretar risikoanalyser, og gjør det forskriftene sier at vi skal. Til dette Regionsjef i Orica Sør, Ståle Nilsen (nr. 2 fra høyre), er nøye med å følge opp kundene. Her i munter passiar med arbeidslaget på Raglamyr. F.v. slurryoperatør Øyvind Eia (Orica), Gunnar Kalstø, Lars Terje Nesheim, Ingvild Dale, Olaf André Hansen, Ståle Nilsen, Ingvar Karlsen. Fjellsprenger n 1/2011 5

6 har vi forresten god støtte i planleggingsverktøyet BlastManager, som Tor Hustveit i Kristiansand har utviklet. En eventyrlig mann Vassbakk & Stol har valgt Orica Mining Services som leverandør av alt som trengs av sprengstoff og tennere. Gunnar Kalstø er godt fornøyd med avtalen han forhandlet seg fram til med regionsjef Ståle Nilsen. Ellers har Vassbakk & Stol solid kompetanse selv når det gjelder målinger av rystelser og avvik. Vi har ikke noe spesialutstyr for å måle avvik, men metoden som borerne bruker er effektiv nok, mener han. Med jevne mellomrom slipper de et målebånd med lommelykt i enden ned i borehullene. Lyset viser hvilken retning hullet eventuelt tar. Når du mister lyset, vet du at du har et avvik og kan lese av hvor det begynner. For å optimalisere servicen og sikre en jevn tilførsel av sprengstoff til T- forbindelsen, har Orica Sør opprettet en egen ministasjon for slurry på Hellevik, noen kilometer fra Raglamyr. Hva syns sprengningssjefen om det? Det er alle tiders. Helt topp! Vi håper inderlig at vi kan få beholde den stasjonen. Alternativt ville vi måttet få den slurryen vi trenger tilsendt fra Stavanger eller Bergen. Det hadde blitt altfor dyrt og altfor tungvint. Transportkostnadene ville blitt så høye at vi like gjerne kunne ha brukt patronert. Er det noe du kunne ønsket deg annerledes ved Orica? Nei, de leverandørene vi har her, Øyvind Eia (lagerbestyrer og slurryoperatør) og Erling Eriksen (forhandler på Haugalandet), er skikkelige servicefolk. Heilt makalause. For ikke å snakke om han som sitter på lageret oppe på Sviland, Arild Åreskjold! Arild følger med og ligger i forkant bestandig. Han kan ringe deg flere dager i forveien og spørre: Du sa du skulle skyte ei skjæring. Da trenger du vel litt DynoPre, skal jeg få det inn? Så kan han minne meg på at trenger lengre tennere. Og når jeg kommer for å hente ja, la oss si 500 kilo, så sier fyren; Gå og ta deg en kaffe, du, mens jeg hiver det inn. Nei, den mannen er helt eventyrlig! Slik service setter vi høyt. Kvinnelige anleggsarbeidere er i fåtall. Et blandet arbeidslag gjør miljøet bedre. Grunnarbeider Ingvild Dale trives sammen med gutta, her representert ved skytebas Lars Terje Nesheim. Fakta: Vassbakk & Stol Spesialfirma for masseforflytting, fjellboring, og grave- og sprengningsarbeider. Utfører oppdrag innen veibygging, vann- og avløpsanlegg, grøfting, rørlegging, tomtearbeid for industribygg og privatboliger, etablering av havn- og kaianlegg, stein-, pukk- og grusproduksjon, og muring med naturstein. Vassbakk & Stol har en av Norges største maskinparker. Etablert: 1969 Hovedkontor: Kopervik på Karmøy, Rogaland Prosjekter: T-forbindelsen/K2, Karmøy (2011 ) Os kunst- og kultursenter (2009) Grunnarbeid, testsenter for StatoilHydro, Mongstad ( ) Bergen lufthavn Flesland ( ) Dobbeltspor for jernbane, del 2, Sandnes (2007) (utvalg) Omsetning: 810 millioner kroner (2008) Fjellsprenger n 1/2011 6

7 Tekst: Einar Gjærevold / Foto: Per Arne Moen, Tunnel & GeoConsult. T-FORBINDELSEN PÅ HAUGALANDET TAR FORM Karmøytunnelen drives med om lag 100 meter i uka. Fjellkvaliteten i området har vært god, bortsett fra noen partier i og nær dagsonen. KARMØYTUNNELEN I RUTE Norges lengste undersjøiske tunnel blir drevet på Haugalandet. Et bedre samband mellom kommunene Tysvær, Haugesund og Karmøy har vært en våt drøm for rogalendingene i mange år. Høsten 2009 ble endelig det første spadetaket tatt for T-forbindelsen, veiforbindelsen som skal knytte de tre nabokommunene bedre sammen og styrke næringsliv og bosetting i regionen. Kjempeprosjektet vil gjøre det atskillig lettere å komme til og fra Karmøy, avlaste Haugesund sentrum for gjennomgangstrafikk, redusere kjøretid og transportkostnader, forsterke forbindelsen mellom de viktige industriområdene på Håvik og Karstø, bedre tilgangen til Haugesund lufthavn, og gjøre kollektivsystemet i distriktet mer effektivt. Forbindelsen vil også føre til at fergesambandet mellom Skudeneshavn og Mekjarvik blir lagt ned. Fem entrepriser Byggingen av T-forbindelsen er fordelt på fem entrepriser: K1: Bygging av den undersjøiske Karmøytunnelen (AF-Gruppen) K2: Veiarbeid og to tunneler mellom Tuastad Raglamyr (Vassbakk & Stol) K3: Elektroarbeid og trafikkstyring i undersjøisk tunnel K4: Støytiltak og fasadeisolering av bygninger Fjellsprenger n 1/2011 7

8 K5: Innkjøp av impulsventilatorer og vifter til undersjøisk tunnel. AF-Gruppen trakk det lengste strået i kampen om første byggetrinn, den største entreprisen. Arbeidet med K1 begynte i september 2009, og er altså godt i gang. Den undersjøiske Karmøytunnelen utgjør den viktigste delen av T-forbindelsen. Navnet er egentlig et samlenavn på to tunneler: Èn skal gå under Karmsundet mellom Håvik og Fosen (begge i Karmøy kommune) i ca 4 kilometers lengde og med laveste punkt på 139 meter. Den andre skal gå under Førresfjorden mellom Fosen og Mjåsund (i Tysvær kommune) i ca 3,8 kilometers lengde og med et laveste punkt på 136 meter. Rundkjøring under havnivå Tunnelene møtes i et krysspunkt under Fosen, der AF-Gruppen allerede har sprengt ut en stor rundkjøring på 60 meters diameter. Fra dette punktet, 60 meter under havnivå, vil en ca 1,1 kilometer lang tunnelarm strekke seg opp i dagen til Hellevik på Fosen. Samlet tunnellengde blir dermed 8905 meter, og alle tunneldelene får tre kjørefelter. Når Karmøytunnelen står ferdig, vil den med sine 8, 9 kilometer bli Norges lengste undersjøiske tunnel. (Men vi kan nok forvente strid om beregningen.) Karmøytunnelen drives for tida med en hastighet av om lag 100 meter i uka. Våren 2011 er således ca 80 prosent av tunnelen sprengt ut. Meningen er at hele T-forbindelsen skal åpne for trafikk våren Deler av forbindelsen er for øvrig allerede ferdigstilt, blant annet en ny veitrasé mellom Tuastad og Røyksund i Karmøy. Tunnelene blir delvis drevet i fjell med god kvalitet, men entreprenøren slet med oppsprukket fjell og leire i starten. Nede i fjordkryssingene har man igjen støtt på partier med svakt fjell, noe som var forventet. Bergarten forsinket sprengningsarbeidet i starten, og entreprenøren måtte flytte påhugget ved Håvik og støpe ut om lag 800 meter. Fortsatt gjenstår 15 prosent av tunnelen, men arbeidet går raskt unna. Gjennomslag er ventet i juli eller august. Norges lengste undersjøiske tunneler Bømlafjordtunnelen i Hordaland: meter Eiksundtunnelen i Møre og Romsdal: meter Oslofjordtunnelen: 7306 meter (Kilde: AF-Gruppen) Fakta: T-forbindelsen Oppstart September 2009 Byggherre Statens Vegvesen Omfang - Tunnel under Karmsundet (3977 meter, 139 meter dyp på det dypeste) - Tunnel under Førresfjorden (3764 meter, 136 meter dyp på det dypeste) - Tunnelarm til Fosen (1164 meter) - Husafjelltunnelen (687 meter) - Spannavarden tunnel (260 meter) - Rundkjøring i fjell på Fosen - Rundkjøring på rv. 47 på Håvik/Karmøy - Rundkjøring på E30 på Mjåsund/Tysvær - Rundkjøringer i Haugaland Næringspark, Spannavegen/Ørpetveitsvegen, omkjøringsvei til Norheim og på Raglamyr - T-kryss i Hellevik/Røyksund - Toplanskryss ved Vormedalsvegen - Tuastad bru (50 meter) Kostnad 1,5 milliarder kroner (2009) Finansering Statlige midler, bompenger, kommunale og fylkeskommunale tilskudd Forhåndsbompenger har blitt krevd inn siden 1. april 2001 på fergesambandet over Boknafjorden Fjellsprenger n 1/2011 8

9 Tekst og foto: Einar Gjærevold T-FORBINDELSEN PÅ HAUGALANDET TAR FORM Øyvind Eia sørger for jevn tilførsel av Centra Gold til ladegjengen på pallen. SUKSESS FOR SLURRYSTASJON Mini-slurrystasjon ble opprettet spesielt for T-forbindelsen i Haugesund-området. Tiltaket har blitt svært godt mottatt av de lokale Orica-kundene. På Raglamyr-knausene holder Oricas slurryoperatør Øyvind Eia (51) tritt med skytebas Lars Terje Nesheim og hans team. Mens Nesheim flytter ladeslangen fra hull til hull, vokter Øyvind Eia trykket fra slurrypumpa og tar jevnlig prøver av Centra Gold-emulsjonen for å sjekke kvaliteten. Så snart et hull er fylt opp til ønsket høyde, dytter grunnarbeider Ingvild Dale (28) den grønne sperrefjæra på plass. Fjæra er veldig tidsbesparende, forklarer Øyvind. Vi lader borehullet opp til et visst nivå, deretter gasser slurryen videre opp av seg selv til det nivået som kunden ønsker. I dag vil Lars Terje at gassingen skal stoppe 2,20 meter under toppen. Dermed lader vi opp til ca 3 meter under toppen og lar det være igjen 80 centimeter til gassingen. På 2,20 meters-merket plasserer vi sperrefjæra og begynner å fordemme. Fjæra stanser singelen, samtidig som den hindrer slurryen i å gasse videre. På den måten slipper vi å vente med å fordemme til sprengstoffet har gasset ferdig. Det er imidlertid ikke bare en grønn plastfjær som sparer tid for kunden, Vassbakk & Stol. Å ha en Fjellsprenger n 1/2011 9

10 rutinert slurryoperatør til stede virker også tidsbesparende og betryggende. Dedikert slurrystasjon Da anleggsarbeidet med T-forbindelsen skulle starte i 2009, opprettet Orica Mining Services en slurrystasjon for AF- Gruppen i Hellevik. Entreprenøren har i tillegg leid to mini-sse-er av sprengstoffprodusenten, og ordner seg selv på stuffen inne i Karmøytunnelen. Med det nye byggetrinnet, K2, har aktiviteten i Karmøy-distriktet økt så mye at Orica så et behov for å forsterke forsyningen av sprengstoff. Siden 1. januar i år har Orica derfor utplassert en egen ladebil i Hellevik. Den skal ikke bare betjene Vassbakk & Stols veianlegg mellom Tuastad og Raglamyr, men også andre virksomheter i distriktet som benytter Centra Gold især Risa, som bygger ut et stort industriområde på Aksdal. Øyvind Eia fikk jobben med å operere stasjonen. Han forteller at tiltaket har blitt godt mottatt av kundene på Haugalandet. Slik jeg oppfatter dem, er de veldig fornøyde. I og med at jeg er tilgjengelig her på anlegget hele uka, kan jeg levere Centra Gold selv til veldig små salver, salver som vanligvis ikke ville blitt ladet med slurry, fordi det ville blitt for dyrt. Alternativet for disse ville ha vært å lade med Exan. Da måtte kunden først ha blåst alle borhullene tomme for vann, og deretter sprunget rundt og ladet dem med Exan fra sekker eller med Eurodyn. Det ville tatt mye lengre tid. Så dette er en effektiv ordning. OPS-prosjektet for E18 mellom Grimstad og Kristiansand. Men han har også hatt tilhold på Tellnes og i Risavika. Hver uke pendler han fra hjemstedet i Hauge i Dalane til AF-Gruppens brakkerigg på basen i Hellevik, der Orica disponerer en hybel. Orica har også fått lov til å plassere både slurrystasjonen og ladetrucken i AF-Gruppens telt på stedet. Jeg kjører ut klokka 0830 om morgenen, fortsetter Øyvind. Nå, tre timer senere, har jeg allerede ladet to salver; ei på 750 og ei på 2050 kg. Det er små mengder, for bilen tar sju tonn, så jeg har god kapasitet til å betjene flere, om det skulle trenges. Selv om han har stort kapasitetsmessig overskudd, mener lagerbestyreren at ordningen svarer seg for Orica. Det er først og fremst kunden som tjener på slurrystasjonen, ikke minst fordi han sparer store kostnader til transport. Orica taper ikke penger på dette, men fra vår side er tilbudet primært ment som en service for prosjektene i området. Nå har Vassbakk & Stol nettopp fått en jobb til i Gismarvik, og trenger en 50 tonn med Centra Gold. Jobben er en éngangsforeteelse, og slike er det mange av, for det skjer mye på sprengningsfronten her omkring og det virker som det vil gjøre det i framtida også. Nærstasjoner er framtida? Ordningen med daglige utkjøringer fra den provisoriske slurrystasjonen har fungert godt de fire månedene den har eksistert. Bare noen mindre, praktiske problemer har det vært. I vinter var det veldig kaldt. Det har ingenting å si for slurryen, men jeg fikk litt ekstra jobb fordi vannet frøs på stasjonen og jeg måtte et annet sted for å fylle vann på bilen. Øyvind Eia vil ikke utelukke at det kan bli aktuelt å etablere en permanent slurrystasjon, med alle fasiliteter, i området. Jeg vet at Vassbakk & Stol ønsker seg det. Foreløpig er nok tonnasjen i minste laget. Dette må diskuteres på høyere hold, men kanskje må vi bli flinkere til å gjøre akkurat slike ting som vi har gjort nå å opprette små stasjoner rundt om i landet og serve kunden der han til enhver tid befinner seg. Kunden tjener og sparer Den rutinere lagerbestyreren har en mangslungen fartstid bak seg i Orica. De siste to årene har han ladet slurry fra stasjonen ved Norsk Stein på Jelsa, og før det en periode på Øyvind Eia er stasjonert på Hellevik for å betjene kundene i Karmøyområdet. Han registrerer at den provisoriske slurry-stasjonen har blitt en suksess. Fjellsprenger n 1/

11 Fjellsprenger n 1/

12 Tekst og foto: Einar Gjærevold ORICA TILBAKE I ANDEBU Endelig kan Orica levere varene raskt og effektivt i Vestfold igjen. Kundelager og et høyt servicenivå er noe av det kundene i fylket setter pris på. Men hva har Barack Obama med saken å gjøre? Fem år etter at sprengstofflageret i Andebu ble overtatt av en av Oricas konkurrenter, er den norsk-australske produsenten på plass igjen i Vestfold. Fra 3. januar i år har Leif Gunnar Fevang (32) igjen kunnet levere sprengstoff og tennere fra Oricas rikholdige sortiment. Mens Orica lenge har savnet et ordentlig lager i fylket, har mange kunder også savnet Orica, skal vi tro lagerbestyreren. De er godt fornøyde med at selskapet har funnet tilbake til gamle tomter. Orica står for langsiktighet og soliditet. De fører de samme produktene år etter år, i motsetning til andre, som bytter ut produktene hele tida. Ofte rekker man så vidt å bli kjent med ett før det blir erstattet av et annet, med nytt navn. Det har selvsagt å gjøre med at det er mye oppkjøp i bransjen. Leif Gunnar Fevang selv er glad for å være Oricas forlengete arm i Vestfold. I høst hadde jeg valget mellom å si ja til Orica eller til to andre firmaer. Egentlig var det aldri noen tvil om hvem jeg skulle velge. Orica er ikke et lite blaff, de kommer fortsatt til å være på markedet om tjue år, og det har jeg tenkt å bidra til. Godt sortiment Snøen laver ned over Andebu den februardagen da Fjellsprenger n er Fjellsprenger n 1/ på besøk. Den unge lagersjefen har vært tidlig oppe og brøytet veien som fører fram til anlegget. Vinteren har vært stri i år, og riktig mange brøyteturer har det blitt. Jeg slipper å sitte på kontoret vinteren. Sammensetningen og ammoniumnitrat-innholdet er annerledes i Oricas patronerte sprengstoff, derfor hardner ikke Eurodyn-en vår når temperaturen synker. Det gjør den mer anvendelig. Om sommeren er det ikke noe problem med de andre, heller, men mens Eurodyn har samme konsistens hele året, blir de andre blautere om sommeren og hardere om vinteren. og vente på at folk skal komme, forteller Leif Gunnar. Halvparten av kundene har ordnet seg med kundelager her, og de andre ringer dagen i forveien, om de trenger noe. Da sørger jeg for at veien er brøytet til de kommer, vanligvis i 07-tida. Én mann lange dager Sprengstofflageret ligger på Håsken i Andebu, 14 kilometer fra E18. Her har Leif Gunnar tillatelse til å lagre 119 tonn sprengstoff og tennere. Siden han har jobbet for Orica tidligere, kjenner han produktene godt. Det er først og fremst de vanligste produktene han fører; elektriske VA-tennere, NT-tennere, NONEL tennystem, Exan og Exan Extra, samt millimeter Eurodyn. Skulle en kunde ønske noe annet, skaffer Fevang det meste i løpet av 24 timer. Det går veldig mye i Exan Extra og VA-tennere. Forståelig nok prøver mange entreprenører å knipe inn og bruke minst mulig Eurodyn, for den er jo dyrere. Hvordan skiller Oricas produkter seg fra konkurrentenes, syns du? Jeg får i hvert fall færre klager på at dynamitten er for hard om Andebulageret har i dag om lag 20 faste kunder fra hele fylket. I tillegg server det tre fire kunder i Oslo og Drammen. De fleste henter selv det de trenger, men Leif Gunnar kan også levere til anleggsplassene. Lageret har 13 sprengstoffceller i et eget kundelager å by på, og i tillegg var et eget kundelager for tennere på plass i månedsskiftet januar/februar. Bestyreren praktiserer romslige åpningstider. Her er det åpent sju dager i uka omtrent, sier han. Jeg jobber ikke fulltid, men er stort sett tilgjengelig hele tida. Vanligvis setter jeg inn nye varer på kundelageret på fredager eller i helga. Du har ingen ansatte? Nei, men det har blitt enklere å drive alene etter at kundelageret kom. Skal jeg reise bort en dag,

13 varsler jeg kundene i forkant og fyller opp lageret, om det trengs. Men Orica har flere gode kunder i distriktet som sikkert vil handle her etter hvert, så jeg vurderer å finne en en ekstra mann her oppe som kan avløse meg innimellom og når jeg skal ha ferie. De fleste kundene som sogner til Andebu er mindre firmaer og enkeltpersonsforetak. Blant de større finner vi Sandefjord Sprengningsservice, Steinsholt Entreprenør, og Vestfold Fjellboring. Leif Gunnar Fevang regner med at det blir nok å henge fingrene i bare vinteren tar slutt og anleggene sviver i gang igjen ikke minst på den nye E18- traseen mellom Gulli i Tønsberg og Langåker i Sandefjord. Jeg leverer mye til tomter, industriplasser og veier. Det foregår mye industriutbygging i distriktet akkurat nå. Blant annet på industriområdet Borgeskogen i Stokke. Der skal det bli rom for arbeidsplasser. Forsvaret bygde Det var Forsvaret som bygde lageret på Håsken i 1960-årene. Eiendommen lå under Heistadmoen leir, som brukte bygningene til å oppbevare krutt og våpen av forskjellige slag. Da leiren ble nedlagt i 1998, kjøpte Andebu prestegård grunnen og bygningsmassen. Selve sprengstofflageret ble drevet videre i sivil regi av firmaet Sollid Agenturer. I 2000 overtok Dyno Nobel (Orica) leien av lageret. Fire år senere kom det nye krav til lagringen av sprengstoff, og bygningene måtte bygges om. Veggene ble blokket opp innvendig med dobbeltarmert betong, taket ble revet av og et nytt dekke støpt oppå. I 2005 ble lageret overtatt av en av Oricas konkurrenter. Anlegget som Leif Gunnar Fevang eier og drifter består av fire bygninger, hver med en grunnflate på 90 kvadratmeter. Bygningene ligger på rekke langs skogkanten, med utsikt over vidstrakte jorder. Nærmeste Leif Gunnar Fevang storbonde og bestyrer på Oricas sprengstofflager i Andebu, Vestfold. Fjellsprenger n 1/

14 nabo befinner seg 900 meter unna. Bakenfor løfter Bustingen seg, den høyeste åstoppen i Andebu kommune. lister, men meningen er at alle skal bruke scanneren så fort som mulig. denten kommer inn. For gården består også av et oppdrettsanlegg for ender på 900 kvadratmeter. Endene Først i rekka ligger et kontor- og rekvisitalager. Deretter følger kundelageret med 13 celler, og en tennercontainer beregnet på kundene levert og innredet av Orica. Det neste lageret rommer dynamitt, og Barack Obama Leif Gunnar Fevang er ikke bare Oricas representant i Vestfold, han er også bonde og driver Andebu prestegård. Det var her han vokste opp. 22 år gammel tok han over blir solgt til et selskap som ei gruppe lokale bønder har dannet under navnet Gårds-And. Firmaet produserer rundt ender i året, fugler som blir slaktet hos Prior og deretter solgt av Gårds-Ands eget det siste tennere. På kundelageret har Leif Gunnar gårdsdriften, hvilket betyr at innført Oricas eget scannerbaserte han har hatt uttakssystem. Vi har nylig tatt ansvaret de det i bruk. Hittil har tre fire kunder fått innføring i teknikken. Jeg holder ikke akkurat kurs, men prøver å lære siste ti årene. Gården er røslig, med 500 Her er det åpent sju dager i uka omtrent. salgsselskap. Vi har blant annet levert kjøtt til Nobelmiddagen i 2009, sier Leif Gunnar. President Barack dem opp litt etter litt. Det tar bare en times tid å lære det viktigste, resten kommer med erfaringen. Det er et veldig enkelt system, og det gjør ikke noe om du trår feil i starten. Jeg sjekker daglig og korrigerer eventuelle feil. mål dyrket mark og nesten 700 mål skog. I tillegg leier han 400 mål med tilleggsjord. Jeg driver med korn og frø på omtrent 650 av målene. De andre bruker jeg til å produsere gressfôr til noen kjøttkyr som jeg steller Obama satte tennene i and fra Gårds And og Andebu prestegård! Mye hjelp fra Orica Mornings! Skytebas Jan Landsnes fra Holmestrand Fjellboring står i gangen og tramper snøen av støvlene. Han er en av Leif Gunnar Fevangs trofaste kunder. Du, jeg skulle ha bestilt to lydmembraner av deg og ei trakt til sirena. Jeg har ei til, men det er greit å ha ei i reserve. Og så skulle jeg ha overhalt et par tennapparater, går det an? Klart det, svarer Leif Gunnar, jeg skal sende dem til Lier med det samme. Landsnes har det travelt. Han er i gang med et tomteprosjekt på Nesoddtangen. 16 leiligheter skal bygges kant i kant med Oslofjorden. Basen forteller at han bruker lageret på Andebu flittig. Jan Landsnes fra Vestfold Fjellboring bruker sprengstofflageret flere ganger i uka. I Jeg leier lagerplass her, så jeg er dag står nye lydmembraner og annet utstyr til varslingssirenen på handlelista. innom minst annenhver dag. Hva syns du om at Orica har De fleste er godt fornøyde med å kunne sjekke lagerstatusen sin hjemmefra, og at de får et ordnet forhold til myndighetene. Fortsatt er det mange kunder som fører papirmed, forteller han. Akkurat nå har jeg 61 dyr på båsen, av rasene Charolais og Limousine. Men det stopper ikke der og det er her den amerikanske presi- tatt over igjen? Det er helt greit. De har uten tvil et høyere servicenivå enn andre, og gir god oppfølging. Nå går det igjen an å sende inn tennapparater Fjellsprenger n 1/

15 og liknende og få utstyret reparert. Det har det vært mye pes med før. Landsnes røper at han har opplevd mye uro på lagerfronten de siste årene. Nå ser han fram til ryddigere forhold. Husk at du kan få hjelp til mye annet hos Orica også, reklamerer Leif Gunnar. Mange kunder har fått hjelp av Oricas regionsjefer til å søke om ervervstillatelse hos DSB. Søknaden kan være en komplisert affære, mange har gjort feil og fått ulike begrensninger i tillatelsen, slik at de har måttet søke påny. Kundelageret er innredet med 13 celler. De fleste cellene har plass til fem europaller, enkelte kan romme opptil ni paller. Tror på framtida Leif Gunnar er utdannet energimontør og agronom. Den allsidige bakgrunnen kommer godt med både på gården og på sprengstofflageret. På sensommeren driver han med rundballepressing sammen med en kamerat. De to står bak nesten alle traktoreggene på jordene i Midtre Vestfold, rundt stykker. På toppen av alt har han skaffet seg samboer og to barn på fire og tre måneder som krever oppmerksomhet. Hvor mye sprengstoff regner du med å selge i år? De første seks ukene i år gikk det ut om lag 40 tonn, til tross for at det var vinter. Fortsetter det slik, kan vi nå opp i tonn før året er omme. Leif Gunnar Fevang håper at flere vil oppdage det nye lageret. Jeg håper at alle nye kunder vil oppleve at vi yter god service, enten de er små eller store. Samtidig håper jeg at de som valgte å bli hos Orica da lageret ble overtatt av konkurrenten, vil sette pris på å få igjen det tilbudet de kjente fra før. Oricas egenutviklete scanner-system vil ha erstattet det gamle papirsystemet i løpet av kort tid. Å være eneste medarbeider på et sprengstofflager har sine fordeler. Man slipper blant annet å bruke penger på et treningsstudio. Fjellsprenger n 1/

16 Tekst og foto: Einar Gjærevold DET STØRSTE MÅLEPROSJEKTET NO Jernbaneverket moderniserer Vestfoldbanen for 4,3 milliarder valgt Nitro Consult som måleentreprenør. Prosjektet er et kjem Oricas datterselskap. Jernbaneverket har valgt Oricas datterselskap Nitro Consult AS som måleentreprenør på utbyggingen av Vestfoldbanen mellom Holm og Nykirke. Det er den største entreprisen på overvåking av rystelser, støy og luftsjokk som noen gang er delt ut i Norge. Fjellsprenger n 1/ Vestfoldbanen gjennomgår store forandringer om dagen. Foruten strekningen Holm Nykirke, er det også stor byggeaktivitet på parsellen Barkåker Tønsberg. Moderniseringsarbeidet er etterlengtet, for lite har skjedd med Vestfoldbanen etter at den ble åpnet i Banen ligger i samme trasé og har nesten samme kurvatur som for 130 år siden. Strekket mellom Holm og Nykirke er 15,1 kilometer langt, har ett spor og mange krappe svinger som hindrer togene i å holde tidsmessig fart.

17 ENSINNE Fra Sjøskogfjellet har Espen Hugaas fin utsikt til riggområdet til Leonhard Nilsen & Sønner. De nærmeste husene i boligfeltet står bare tre meter unna kanten av skrenten. kroner og har peløft for Samtidig har trafikkøkningen de siste årene vært så stor at reisetida fra Tønsberg til Oslo faktisk er lengre i dag enn i Den nye parsellen blir 14,1 kilometer lang og får dobbeltspor. 12,3 kilometer av strekningen legges i tunnel. Arbeidene startet i august 2010, og når de avsluttes om fire år vil vestfoldingene kunne glede seg over en bane med betydelig styrket kapasitet. Her skal det ikke bare kjøres fem ganger så mange tog som i dag, den nye banen får en standard som gjør det mulig for togene å holde hastigheter på rundt 250 km/t. Dermed kan reisetida mellom Tønsberg og Oslo, og mellom Skien og hovedstaden, kuttes med henholdsvis fem minutter og én time. Likevel er tidsbesparelsen bare én av gevinstene. Fjellsprenger n 1/

18 Et bedre togtilbud ventes å knytte byene i fylket tettere sammen, og byggherren håper at det også vil få flere til å la bilen stå. Ambisiøst prosjekt I et boligfelt på Sjøskogen, fire kilometer nord for Holmestrand, skifter bergingeniør Espen Hugaas (28) fra Nitro Consult batterier på rystelsesmålerne som han utplasserte tidligere i år. Målerne er festet til grunnmuren på et antall privatboliger, strategisk valgt for å registrere romsteringene i fjellet under dem. 60 meter under overflaten holder nemlig entreprenørselskapet Leonhard Nilsen & Sønner på med å sprenge seg inn i fjellet der hovedtunnelen på nybanen skal gå. Ikke en lyd høres, men bare et steinkast unna stuper skrenten ned mot riggområdet og inngangen til tverrslaget. Mesteparten av traseen har en overdekning på meter, forklarer Espen. Det høres mye ut, men det merkes godt når det sprenges. Bosettingen rundt traseen varierer mye. Tunnelåpningene vil ligge i jordbruksland, mens Holmestrand sentrum er tett befolket og kommer til å merke anleggsarbeidene godt. Holmestrand stasjon skal nemlig flyttes inn i fjellet bak midtbyen og omgjøres til en fjellhall som får en bredde på 35 meter, to gjennomkjøringsspor for høyhastighetstog, og to avviksspor med 250 meter lange plattformer på begge sider. Her blir det intensiv drift over en ganske lang periode, og mange beboere kommer til å bli berørt. Derfor er mange av målepunktene våre samlet her i området, sier Espen. med et tverrslag og deretter sprenger ut hovedtunnelen sideveis. Foreløpig er to av entreprisene i drift. I Sjøskogentreprisen driver Leonhard Nilsen ut cirka fire kilometer av hovedtunnelen, tre rømningstunneler og tverrslagstunnelen ved Sjøskogen. Entreprisen omfatter også en ny atkomstvei fra riksvei 313 til tverrslaget, og har en samlet verdi på 609 millioner kroner. Lengst i nord er Skanska i gang med Holmentreprisen, som omfatter 3,4 kilometer ny jernbane 1,6 kilometer i dagsone og 1,8 kilometer i tunnel, foruten to rømningstunneler. Deres kontrakt har en verdi på 392 millioner kroner. De øvrige entreprisene har byggestart til sommeren. I tillegg til disse, har altså Jernbaneverket valgt å samle all overvåkning av vibrasjoner og støy langs traseen i en separat entreprise. Espen Hugaas er Nitro Consults prosjektkoordinator for det omfattende måleprogrammet. Alt utstyr blir leid ut av selskapet, og Espen og hans team står for selve utplasseringen av måleenhetene langs den 14 kilometer lange banestrekningen. Foreløpig er 33 målere montert på utvalgte målepunkter. Hovedmålet før anlegget kommer ordentlig i gjenge, er å kartlegge støy- og vibrasjonsnivået slik det er i dag. Foregår det aktiviteter lokalt som ikke stammer fra anleggsdriften, men som kan påvirke målingene? Vi har lokalisert flere forurensningselementer, sier Espen. På Holmentreprisen går for eksempel togene ganske nær anlegget, og de fløyter når de passerer. Dermed oppstår det støy som ikke har noe med anleggsvirksomheten å gjøre. Snart får imidlertid målerne mer å gjøre. I sommer vil trolig over 50 enheter være utstasjonert på privatboliger, forretninger, kontorbygg, fabrikker og gårder. Til sammen vil disse stå for cirka målepunktdøgn. Flest rystelsesmålere Espen Hugaas er ferdig med å bytte batterier på én måler, og trasker videre til neste hus på Sjøskogen. Også her sitter geofonen som den skal på grunnmuren, og boksen med selve måleren er urørt. Annet var heller ikke ventet; alle målerne varsler kommandosentralen i Lier, om det skulle oppstå feil på dem. Kontrollør for byggherren Holm Nykirke-anlegget er delt i fem entrepriser. For å spare tid, skal selve tunnelen angripes fra fire forskjellige punkter, der manskapene først går inn Espen Hugaas sjekker en av mikrofonene som registrerer støy langs anleggstraséen. Mikrofonene vil stå på faste plasser gjennom hele byggeperioden. Fjellsprenger n 1/

19 Den oransje bilen til Nitro Consult har blitt et kjent innslag i landskapet i og rundt Holmestrand. Den desidert største delen av oppdraget går ut på å måle rystelser, sier Espen. Nå i starten er punktene nokså stasjonære, men når entreprenøren begynner på selve tunnelen må vi flytte målerne jevnlig, kanskje hver uke. Støy måler vi derimot på færre, og mer permanente, punkter gjennom hele anleggsperioden. Det er Jernbaneverket som har bestemt hvor hvert enkelt måleinstrument skal stå. Det er også byggherren som har fastsatt toleransekravene for vibrasjoner og støy, på basis av Norsk Standard nr Denne standarden definerer grenseverdiene etter bygningsmassens tilstand og kvaliteten på grunnen de står på. I teorien skal det settes en individuell grense for hvert enkelt hus. Akkurat her på Sjøskogen har vi et nytt boligfelt, og det gjør naturlig Geofon og rystelsesmåler. Flere enn 50 slike enheter vil være i drift når tunnelanlegget kommer i gang for alvor til sommeren. Fjellsprenger n 1/

20 Boligfelt på Sjøskogen utenfor Holmestrand. 60 meter under bebyggelsen kommer den nye jernbanetunnelen. Foto: Freddy S. Fagerheim/Jernbaneverket. Leonhard Nilsen & Sønner har entreprisen med å sprenge ut den første delen av tunnelen mellom Holm og Nykirke. Arbeidslaget nærmer seg nå slutten av tverrslaget inn til der hovedtunnelen skal gå. Fjellsprenger n 1/

Fjellsprenger n. Kundemagasin fra Orica Norway AS. Nr. 1 - Juni 2012-23. årgang. Forhandleren i Førde. Tennmiddelfabrikken nord i skogene

Fjellsprenger n. Kundemagasin fra Orica Norway AS. Nr. 1 - Juni 2012-23. årgang. Forhandleren i Førde. Tennmiddelfabrikken nord i skogene Kundemagasin fra Orica Norway AS Fjellsprenger n Nr. 1 - Juni 2012-23. årgang Forhandleren i Førde side 15 Tennmiddelfabrikken nord i skogene side 24 Fra Bergslagen til Folgefonna side 42 Orica innfører

Detaljer

Fjellsprenger n. Kundemagasin fra Orica Mining Services. Nr. 1 - November 2010-21. årgang. Albert Hæhre... side 26. Tunnel i vellinga...

Fjellsprenger n. Kundemagasin fra Orica Mining Services. Nr. 1 - November 2010-21. årgang. Albert Hæhre... side 26. Tunnel i vellinga... Kundemagasin fra Orica Mining Services Fjellsprenger n Nr. 1 - November 2010-21. årgang Albert Hæhre... side 26 Tunnel i vellinga... side 4 Holmenkollen Fyr åpnet... side 17 Vi utvikler morgendagens teknikk......og

Detaljer

Fjellsprenger n. Lærlingen... side 8. Kundemagasin fra Orica Norway AS. Nr. 2 - Desember 2012-23. årgang. Utdannelsen...side 18

Fjellsprenger n. Lærlingen... side 8. Kundemagasin fra Orica Norway AS. Nr. 2 - Desember 2012-23. årgang. Utdannelsen...side 18 Kundemagasin fra Orica Norway AS Fjellsprenger n Nr. 2 - Desember 2012-23. årgang Utdannelsen...side 18 Det store løftet... side22 Profilen...side 40 Suksesshistorien... side 50 Lærlingen... side 8 Fjellsprenger

Detaljer

Fjellsprenger n. Kjell Stormo danser med kjemper. Farlig oppdrag i Løsberga. Fjellet overrasker stadig PROFILEN:

Fjellsprenger n. Kjell Stormo danser med kjemper. Farlig oppdrag i Løsberga. Fjellet overrasker stadig PROFILEN: Fjellsprenger n PROFILEN: Kjell Stormo danser med kjemper Nr. 1 November 2008 19. årgang Farlig oppdrag i Løsberga Fjellet overrasker stadig Intervju med ingeniørgeolog Per Bollingmo Et kundemagasin fra

Detaljer

Fjellsprenger n. Kundemagasin fra Orica Norway AS. Nr. 2 - November 2011-22. årgang. Profilen... side 12. Krafttak i Rendalen...

Fjellsprenger n. Kundemagasin fra Orica Norway AS. Nr. 2 - November 2011-22. årgang. Profilen... side 12. Krafttak i Rendalen... Kundemagasin fra Orica Norway AS Fjellsprenger n Nr. 2 - November 2011-22. årgang Profilen... side 12 Krafttak i Rendalen...side 20 Sprengningsmodellering... side 38... side 46 Vi utvikler morgendagens

Detaljer

Fjellsprenger n. Unikt skiferbrudd i Valdres... side 8. Kundemagasin fra Orica Norway AS. Nr. 1 - mai 2013-24. årgang

Fjellsprenger n. Unikt skiferbrudd i Valdres... side 8. Kundemagasin fra Orica Norway AS. Nr. 1 - mai 2013-24. årgang Kundemagasin fra Orica Norway AS Fjellsprenger n Nr. 1 - mai 2013-24. årgang Sprengning under vann på Træna... side 23 uni tronic 600 på Embretsfoss... side 36 Profilen... side 46 Rekordleveranse...side

Detaljer

RONGAREN. Kvalitet Side 7, 8, 9, 31, 28, 29, 34, 35. Tror på framtiden. Helstøpt Jærbetong-kunde. Rev kulturskatt. Snor seg fram i distriktet

RONGAREN. Kvalitet Side 7, 8, 9, 31, 28, 29, 34, 35. Tror på framtiden. Helstøpt Jærbetong-kunde. Rev kulturskatt. Snor seg fram i distriktet RONGAREN InformasjonSblad fra nr. 38 - juli 2011 16. årgang Tror på framtiden Side 4 Helstøpt Jærbetong-kunde Side 10-11 Rev kulturskatt Side 16-17 Snor seg fram i distriktet Side 26-27 Får fylkeskommunen

Detaljer

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden Nr. 46 2015 Årgang 20 Rekord mange lærlinger Vi er fremtiden INN HOLD 07 Tallenes herre 11 Nytt fjos på Grødem 32 Hjemmestrikkete Risaluer 26 Ryfast 33 Full fart i Sirdal 42 Hobbit lekeplass 44 Sjøpanorama

Detaljer

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 36 - JUNI 2010 15. årgang

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 36 - JUNI 2010 15. årgang RONGAREN Informasjonblad fra Nr. 36 - JUNI 2010 15. årgang Vant rettssakene Side 8 HMS i praksis Side 10 ReCon-rekord Side 11 Risa i vinden Side 32-33 Møt Ståle Kyllingstad Side 40-41 Glade privathager

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

Refleks 4 - April 2006. Pangstart i Drammen s 6 7 Brakkeliv i Eiksund s 8 9 På rett vei i sør s 10 11

Refleks 4 - April 2006. Pangstart i Drammen s 6 7 Brakkeliv i Eiksund s 8 9 På rett vei i sør s 10 11 Refleks 4 - April 2006 1 - Det er godt å se folk i gult som jobber langs veien, sier Glen Allan Eikeland, ny distriktssjef i Kr.sand. Vinterdriften kan bli bedre s 4 5 NR.4-2006 Pangstart i Drammen s 6

Detaljer

Refleks. Lovende asfaltsesong NR.5-2006. Side 3-5. SIDE 7 1000 dager uten skade med fravær

Refleks. Lovende asfaltsesong NR.5-2006. Side 3-5. SIDE 7 1000 dager uten skade med fravær Refleks 5 - Mai 2006 1 - Vi oppnår god kvalitet på miljøsement, sier fagsjef betong, Gørild Malm. Mosjøen viser vei s 8 NR.5-2006 E39 Romarheimsdalen s 10-11 Støtte til hydrogensykkel s 12 Mesta bruker

Detaljer

NO. MARS 2013. Portrett Olav Stangeland Gann Tre AS v/skjalg Espedal Anleggsdager 2013

NO. MARS 2013. Portrett Olav Stangeland Gann Tre AS v/skjalg Espedal Anleggsdager 2013 NYTT NO. 103 MARS 2013 Portrett Olav Stangeland Gann Tre AS v/skjalg Espedal Anleggsdager 2013 PUKKVERK NO. 103 MARS 2013 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Finans 6 Internproduksjon 7 Marked

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

posten Juni 2014 Lyse utsikter høy aktivitet

posten Juni 2014 Lyse utsikter høy aktivitet posten Juni 2014 Lyse utsikter høy aktivitet Avviksmåling av borehull i vannkanten langs Mjøsa. Hullene er boret av Båsum Boring og skal senere benyttes til undervannssprengning. Innhold Leder: Hallvard

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

#01 2014. 2014Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte. Magasinet for Skanska-ansatte

#01 2014. 2014Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte. Magasinet for Skanska-ansatte 2014Relasjon #01 Magasinet for Skanska-ansatte #01 2014 Magasinet for Skanska-ansatte Skanska samler kompetansekraft i nytt forretningsområde Bygg skal sikre lønnsom vekst og suksess for Skanska Byggstrategi

Detaljer

Refleks. Fokus på skader NR.1-2010. Til Mestas ansatte:

Refleks. Fokus på skader NR.1-2010. Til Mestas ansatte: Mindre asfalt i år s 6-7 NR.1-2010 Refleks 1 - Februar 2010 Til Mestas ansatte: Personlig HMS-bok Hjelmmerke HMS-kalender HMS-bilag Rask fjellrensk s 10-11 Graver ut motorvei s 8-9 Refleks Internavis for

Detaljer

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2014 Møbler til millioner: IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Norsk veibygging: STYKKEVIS OG DELT ELLER KOMPLETT OG HELT? Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER Cramo

Detaljer

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring TS-nytt 91 Fokus Mars 2009 Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring Brøyten i granitt - vårt nye landemerke TS-nytt

Detaljer

MASKINEN. Uknuselig frontrute. MEFAsuksess. Test: Ny Landcruiser NR. 8 AUGUST 2014 55. ÅRGANG

MASKINEN. Uknuselig frontrute. MEFAsuksess. Test: Ny Landcruiser NR. 8 AUGUST 2014 55. ÅRGANG ANLEGGS- MASKINEN NR. 8 AUGUST 2014 55. ÅRGANG Uknuselig frontrute 48 MEFAsuksess 56 Test: Ny Landcruiser 39 Prosjekt Bybanen Test JCB 145 NR 1. JANUAR 2014 55. ÅRGANG Permeabelt dekke INNHOLD 8 Nyheter

Detaljer

NO. 101 JULI 2012. Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor

NO. 101 JULI 2012. Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor NYTT NO. 101 JULI 2012 Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor PUKKVERK NO. 101 JULI 2012 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Finans 6 Internproduksjon

Detaljer

anleggs - maskinen Sparer stort på tomgangskutt

anleggs - maskinen Sparer stort på tomgangskutt anleggs - maskinen Nr.12-2013 54. Årgang Hæhre: 70 uregistrerte dumpere Flesland: Flytter en million kubikk fjell Maskintest: Cat M315 hjulgraver Overrasker med dieselavgift Sparer stort på tomgangskutt

Detaljer

posten Desember 3/2011

posten Desember 3/2011 posten Desember 3/2011 Historisk høy ordrereserve og full sysselsetting Desember 3/2011 posten Historisk høy ordrereserve og full sysselsetting Halvor Solberg tørrsprøyter støttemur ved Manglerud T-banestasjon.

Detaljer

Refleks. Utvikler samarbeidet NR.3-2007. Side 20-21. SIDE 3 Hjelp til bedre økonomistyring

Refleks. Utvikler samarbeidet NR.3-2007. Side 20-21. SIDE 3 Hjelp til bedre økonomistyring Refleks 3 - Juni 2007 - Nå må vi løfte blikket og tro på framtiden, sier Mestas første kvinnelige distriktssjef, Jorunn Nyheim i Tromsø Ny havn på Sjursøya s 4-5 NR.3-2007 MPS - lønnsomhetskultur s 12-17

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

posten Desember 3/2010

posten Desember 3/2010 posten Desember 3/2010 Røffe forhold for barske fagarbeidere Liten utgave av forsiden: Ørjan og Tor Håvard Ausland i tomta til Toyota på Hvam. Innhold Leder: Steinar Myhre, adm.dir. s. 3 Geologisk undersøkelsesboring

Detaljer

Bygger Europas fineste skole

Bygger Europas fineste skole 4 Vinn-vinn på Nøtterøy 7 Kristin Halvorsen redningskvinnen? 8 Bygger Europas fineste skole 15 Tungt engasjement i Glomfjord Kundemagasin Nr 1_2009 Bygger Europas fineste skole INNHOLD LØSNINGER 08 07

Detaljer

posten Mars 1/2010 En bitende kald vinter

posten Mars 1/2010 En bitende kald vinter posten Mars 1/2010 En bitende kald vinter Grunnundersøkelser ved Sørengautstikkeren i Oslo, vinteren 2010. Innhold Leder: Steinar Myhre, adm.dir. s. 3 Sørengautstikkeren En tøff og kald arbeidsplass s.

Detaljer

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008 Rehab Nr. 2 2008 21 årgang nytt Nyheter nytt Ettertraktet rørfornying 1 Leder Nyheter Øystein Olimb Anleggsleder Hvis ikke mannen passer tiden så passer ikke tiden mannen. Denne setningen har jeg hørt

Detaljer