Innhold. 3 Om Kåre Hagen. 17 Mathallen en tidevannstyrt byggeprosess. 20 Årsberetning for 2012 fra styret i Kåre Hagen AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. 3 Om Kåre Hagen. 17 Mathallen en tidevannstyrt byggeprosess. 20 Årsberetning for 2012 fra styret i Kåre Hagen AS"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2012

2 Illustrasjon: Team_T AS Illustrasjon: HLM arkitektur og Cubo Innhold 3 Om Kåre Hagen 4 Varig verdiskaping i høykonjunktur 5 Det nye østfoldsykehuset 6 Vi bidrar til morgendagens krav 7 Gulskogen Park 8 Nært på historien 10 Regjeringskvartalet 12 Den Gyldne Hjelm 14 Norge i toppskiktet What a Waste 17 Mathallen en tidevannstyrt byggeprosess 20 Årsberetning for 2012 fra styret i Kåre Hagen AS 22 Resultatregnskap 23 Balanse 24 Noter til regnskapet 27 Nøkkeltall Kaare Hagen AS 28 Revisor 30 Nøkkeltall for eierselskap mehato as (konsern) 31 Bogstadveien Kåre Hagen AS Kåre Hagen AS er en av Norges eldste leverandører innen prosjekt- og byggeledelse. Vi innehar en sterk posisjon i markedet. Våre kunder er både offentlige og private oppdragsgivere og blant oppdragene er noen av landets mest omtalte byggeprosjekter. Kåre Hagen AS ble etablert i Hovedkontoret ligger på Lysaker i Bærum, i tillegg har vi avdeling i Bergen. Vi har fokus på proaktivitet og møter morgendagens krav med solid erfaring og kompetanse. Våre høyt kvalifiserte medarbeidere har i 2012 hatt mange spennende og faglig utfordrende oppdrag og vist at de har evnen til å drive frem gode og miljøriktige prosjekter. Kåre Hagen AS har som målsetting å være med og sette standard for byggebransjen. Dette krever kompetanse og posisjon. I 2012 hevdet vi oss på flere arenaer innen nyvinninger for universell utforming, BREEAM-kompetanse og SHA-arbeid. Dette er viktige faktorer for videre utvikling av byggenæringen. Vi gleder oss til tiden som kommer. 2 Årsberetning Kåre Hagen 2012 Årsberetning Kåre Hagen

3 Varig verdiskaping i høykonjunktur Bygge- og anleggsbransjen har i lengre tid arbeidet på høygir. Det forventes ytterligere økning i byggeaktiviteten basert på dette historisk høye nivået. Prognosene tilsier en samlet vekst i aktiviteten på 15 % fram til 2017 for det sentrale Østlandsområdet. Hans Hagby Styreleder Kåre Hagen tar fullt ut del i denne utviklingen. Vi opplever en sterk vekst i etterspørselen etter våre tjenester. Bare siste år har denne situasjonen resultert i at vi har kunnet realisere en vekst på over 35 %. Den forventede markedsutviklingen understøtter en videre vekst også i de kommende årene. Sporene fra tidligere høykonjunkturer i bransjen bør være et varsel til oss som aktører slik at man ikke repeterer de samme negative konsekvenser av veksten. Det er særlig tre forhold bransjen ikke kan tillate seg å renonsere på sikkerhet, miljø og kvalitet. Tilveiebringelse av nødvendig kapasitet med opprettholdelse av kompetanse nivået kan være en utfordring i denne situasjonen. Våre holdninger til å holde kompetanse nivået intakt vil likevel være avgjørende for evnen til å ivareta sikkerhet, miljø og kvalitet. I det lange løp vil det verken være økonomisk, samfunnsmessig eller menneskelig gevinst knyttet til neglisjering av disse forholdene. Under høykonjunkturen midt på 1980 tallet ble det oppført en rekke bygg med så dårlig kvalitet at det etter år har vært nødvendig å rive byggene eller gjennomføre en fullstendig rehabilitering for å kunne utnytte de til videre bruk. Dette medfører realisering av betydelige tap. Årsakene kan forklares med prosjekteringsfeil, byggefeil og rent juks. Den underliggende årsak kan ofte tilbakeføres til bruk av ukvalifisert arbeidskraft, sviktende kontroll og i enkelte tilfeller uhederlige aktører. De samme forholdene er også framtredende der SHA arbeid og ivaretakelse av ytre miljø svikter. Det er viktig at både byggherrer, entreprenører og prosjekterende kjenner sitt ansvar og har kontroll over sine prosesser og virksomhetsutøvelse. Det burde være et tydelig faresignal for bransjen at flere store aktører står i fare for å bli utelukket fra offentlige oppdrag som følge av økonomiske misligheter og utro tjenere. Arbeidsgiverne må forsikre seg om at de benytter kvalifisert arbeidskraft og kvalifiserer sine medarbeidere for de oppgavene de settes til. Dette er en av forutsetningene for leveranse av kvalitet på en sikker og bærekraftig måte. En annen forutsetning er at materialbruken bygger på bærekraftige prinsipper. Det er en gryende oppmerksomhet rundt produktenes innhold, framstiling og virkning på miljøet. Bransjeaktørene må imidlertid styrke sin kunnskap på området og prioritere miljøaspektet høyere i det arbeidet som gjøres. Skal vi sikre at det skapes varige verdier under høykonjunktur, er det viktigere enn noen gang å holde krav til kvalitet i arbeidet i hevd og prioritere de langsiktige valgene som gir varige verdier. Vi bør alle være oss bevist dette i utøvelsen av eget arbeid. Det nye Østfoldsykehuset tar form. Foto: Helse Sør-Øst RHF. Det nye østfoldsykehuset Det er ikke kompleksiteten ved Østfoldsykehuset som gjør prosjektet spesielt, men størrelsen. For det nye Østfoldsykehuset blir stort. Sykehuset blir på m2 og skal betjene østfoldinger. Kostnadsrammen er på drøye fem milliarder kroner og er det største i Østfold noensinne. Arkitektonisk blir det et lavt sykehus på et stort område, bare seks etasjer på det høyeste. I 2012 var råbygget i full sving og Kåre Hagen er inne med byggeledere i fagene bygg, elektro og VVS. 80 store ventilasjonsanlegg sørger for luftbehandling for alle sykehusets funksjoner, pasienter og ansatte. Stabil og sikker strømforsyning sikres av to adskilte høyspentanlegg, UPS-kraft (uavbrutt strøm forsyning) i tillegg til 3 store reserve aggregater som bistand til de mest kritiske avdelingene. For pasientsikkerhet og hensyn er det lydkrav helt opp til 70 desibel på rom som møterom, auditorium, obduksjonssal, samt rom med støy fra elektriske installasjoner og laboratorier. 21 heiser skal sørge for transport av pasienter og ansatte. Sykehuset i Østfold vil ha flere installasjoner som vil effektivisere driften i forhold til dagens desentraliserte sykehus i Østfold. Tre store installasjoner peker seg ut: Avfallsugesystem med mottak i servicebygg. Restavfall fra sykehusets forskjellige avdelinger transporteres i rør og rett inn i containere. Rørpostanlegg for intern transport av medisiner og lab. prøver mellom avdelingene. AGV (automatiske gående vogner). Vognene lastes opp med mat, rekvisita og andre varer som skal til forsjellige avdelinger i sykehuset. Varene blir merket med strekkoder slik at de kommer til rett avdeling. AGV er koordinert med sykehusets heiser slik at vognene kan bevege seg fritt og førerløst gjennom hele sykehuset. Kåre Hagen er stolt av å kunne bidra i realiseringen av Østfolds nye flaggskip. Østfoldsykehuset Byggherre: Helse Sør-Øst RHF Kontraktstype: Byggeledelse bygg, elektro og VVS Tidsrom: Størrelse: m 2 Prosjektkostnad: Ca 5 milliarder kroner Entreprise: Byggherrestyrte sideentrepriser som hoved- og totalentrepriser Type oppdrag: Nybygg 4 Årsberetning Kåre Hagen 2012 Årsberetning Kåre Hagen

4 Vi bidrar til morgendagens krav Miljøvennlige former for energisparing og klimavennlige bygg har vind i seilene. BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) er Europas ledende miljøklassifiseringsverktøy og en rekke land, deriblant Norge har tilpasset BREEAM til nasjonale forhold. For Kåre Hagen er det viktig å ligge helt i front på grønne løsninger og fremtidsrettete bygg og anlegg. Vi er stolte av å ha vår egne autoriserte BREEAM NOR og BREEAM International revisorer inhouse. Kåre Hagen er involvert i to foregangsprosjekter innen BREEAM. Det er utvidelsen av OSL Gardermoen og nytt kjøpesenter på Fornebu. Et annet sentralt tema som Kåre Hagen har mye fokus på er koblingen mellom universell utforming og miljø. Gjennom prosjektledelse for ULOBAs planer om nytt hovedkontor og utvikling av næringspark på Gulskogen Park får vi vist at vi ligger i front også her. Universell utforming handler ikke om spesialtilpassede løsninger, men løsninger som sikrer god tilgjengelighet for alle. Fornebu KLP har valgt Kåre Hagen til å utføre byggadministrative ytelser for verdens mest miljøvennlige kjøpesenter. Kjøpesenteret skal bygges på Fornebu og har som mål å bli det første i sitt slag med betegnelsen BREEAM-NOR Outstanding, som er høyeste valør innenfor BREEAM. Kjøpesenteret skal bygges i passivhus standard og har miljøtiltak som sjøvarme, solcellepanel, egen sykkelgarasje. I tillegg til butikker og kontorer skal det bygges 70 leiligheter ved senteret. OSL Gardermoen Økning i antall reisende gjør at Oslo Lufthavn Gardermoen utvider flyplassens kapasitet. Ved åpningen i 1998 var flyplassen dimensjonert for 17 millioner passasjerer årlig. Fullt utbygd vil denne kapasiteten heves til 35 millioner reisende årlig. Terminalen utvides med ny pir med flere flyoppstillingsplasser, ny avgangs- og ankomsthall og nytt bagasjehåndteringsanlegg. Fase 1 av utvidelsen forventes å stå ferdig i Kåre Hagen samarbeider med Advansia om prosjekt- og byggeledelsen for hele flyplassutvidelsen. Den nye terminalen bygges med passivhus-standard og sertifiseres iht. BREEAM International Bespoke og blir den første sertifiserte flyplassen med nivå Excellent. Gulskogen Park ULOBAs nye hovedkontor på Gulskogen Park i Drammen skal være et forbildeprosjekt innen universell utforming og miljøvennlig arkitektur. ULOBA er landsdekkende og jobber med og for mennesker med funksjonsnedsettelser. I tilknytning til hovedkontoret er det planer om å utvikle eiendommen til en næringspark. I 2012 ble FutureBuilt med på laget. FutureBuilt er et byutviklingsprogram med visjon om å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur av høy kvalitet som skal bidra til et godt bymiljø. Prosjektet skal også sertifiseres iht. BREEAM-NOR med nivå Excellent. Målsetningen er at løsningene i dette prosjektet skal sette standard for bransjen. Kåre Hagen har prosjekt- og byggeledelsen. OSL Gardermoen, Fornebu og Gulskogen Park har vært viktige prosjekter i 2012 da Kåre Hagen har fått vist sin kompetanse til å lede prosjekter hvor kravene til miljø og effektivisering er fremtiden. Illustrasjon: KLP eiendom Illustrasjon: eve-images for KLP eiendom OSL T2 Byggherre: OSL T2 Kontraktstype: Prosjekt- og byggeledelse Tidsrom: Størrelse: m² bygningsmasse samt anleggsarbeider Prosjektkostnad: 12,5 milliarder kroner Entreprise: Byggeherrestyrte sideentrepriser Type oppdrag: Nybygg og ombygging, samt anleggsarbeider Fornebu Byggherre: KLP Eiendom AS Kontraktstype: Byggadministrative ytelser Tidsrom: Størrelse: m 2 Entreprisekostnad: 1 mrd. NOK Entreprise: Totalentreprise Type oppdrag: Nybygg Gulskogen Park Byggherre: Assistanse Nye Eiendommer AS Kontraktstype: Prosjekt- og byggeledelse Tidsrom: 2009 Størrelse: m 2 Type oppdrag: Prosjektutvikling, planlegging og gjennomføring 6 Årsberetning Kåre Hagen 2012 Årsberetning Kåre Hagen

5 I forbindelse med Grunnlovens 200-års jubileum skal Eidsvollsbygningen restaureres tilbake til slik den så ut da riksforsamlingen ble avholdt der i Foto: Jens Treider/Statsbygg Nært på historien Bygninger er en viktig del av kulturarven vår og noen har en spesiell verdi som gjør de verneverdige. Mange av disse bygningene virker i det daglige som næringsbygg, privatboliger eller som museer og offentlige bygg. Dette krever i mange tilfeller at funksjonene til bygget blir oppgradert og modernisert så det tåler dagens bruk og krav, men uten at verdien blir forringet. Verneverdige bygg er spennende prosjekter som gir nær tilgang til historien, men det er også prosjekter som krever respekt, nøysomhet og detaljforståelse. Kåre Hagen AS har god erfaring med historiske bygg og referanselisten har gjennom årenes løp blitt lang. I 2012 var vi igjen tett på noen av Norges mest ærverdige bygninger. Vi har gått i dybden på arenaen for Grunnloven, gitt nytt lys til en bygning med mørk krigshistorie og vi bidrar til at ny historie kan besluttes i demokratiets senter. Enige og troe, indtil Dovre falder! I forbindelse med Grunnlovens 200-års jubileum skal Eidsvollsbygningen restaureres tilbake til slik den så ut da riksforsamlingen ble avholdt der i Eidsvollsbygningen har tidligere vært restaurert i 1864,1914 og 1964, men dagens prosjekt er det mest omfattende i stedets historie og har en kostnadsramme på 360 millioner kroner. Det har blitt gjort fargeundersøkelser av overflater og andre spor anno 1814 og rom etter rom blir satt tilbake så nær opptil Carsten Ankers moderne bolig i Eidsvollsbygningen er på ca 2.000kvadratmeter og omfatter en kjelleretasje og to hovedetasjer, loft og to frittliggende paviljonger. Mellom rom og etasjer er det smale ganger hvor tjenestefolket kunne bevege seg ubemerket. Kjelleretasjen vil for første gang i museets historie være gjenoppbygget og tilgjengelig for publikum og vil gi et autentisk innblikk i tjenestefolkets fasiliteter. De gamle trappeløpene som ledet fra kjelleren til vestibylen i 1 etasje har ikke blitt brukt siden Carsten Anker bodde der, men vil til markeringen stå ferdig reetablert. Når Eidsvollsbygningen står ferdig til Grunnlovsmarkeringen i 2014 vil hovedbygningen, begge paviljongene og parkanlegget fremstå slik de gjorde for 200 år siden. Kåre Hagen har siden 2011 hatt byggeledelse og KU for prosjektet på Eidsvoll. Lille Eyolf Victoria Terrasse ble bygd i perioden og er et praktbygg med kupler, spir og skifertak. Som landets fineste leiegårdkompleks hadde Victoria Terrasse prominente leietagere og alle leilighetene var utstyrt med luksus som elektrisk lys. Det var i dette lyset Henrik Ibsen skrev dramaet Lille Eyolf, da han bodde der fra Ikke mindre dramatisk skulle historien til bygningskomplekset bli og Victoria Terrasse er for mange synonymt med tortur og bombeangrep siden Gestapo brukte det som sitt hovedkvarter under 2.verdenskrig. I dag holder Utenriksdepartementet til i Victoria Terrasse. I 2012 hadde Kåre Hagen byggeledelse under rehabiliteringen av Kantinekjøkkenet og det var både drift og sikkerhets- og verneverdige hensyn å ta. Det ble bygd en skillevegg som gjorde at byggeplassen ble liggende utenfor UDs skallsikring og driften kunne opprettholdes. Det gamle kjøkkenet og ventilasjonsanlegget inkludert sjakter og kanaler ble fjernet. Alle vegger og gulv fikk ny overflatebehandling, samtidig som det gamle uttrykket ble bevart. For å bevare det ytre uttrykket ble vinduene istandsatt, men ikke byttet. Innvendig har gamle tak med rosetter og ornamenter blitt restaurer. Planløsningen for kjøkkenet ble endret og nytt VVS og elektroanlegg lagt opp. Kåre Hagen hadde byggeledelse VVS, elektro og bygg i tillegg til KU/SHA koordinator. Analyser og fargeprøver gjør det mulig å blande de eksakte farger brukt i Foto: Kåre Hagen as Eidsvollsbygningen Byggherre: Statsbygg Kontraktstype: Byggeledelse og HMS-koordinator for utførelsen (KU) Tidsrom: Størrelse: m² samt parkanlegg på ca 20 mål. Prosjektkostnad: ca. 360 millioner kroner Entreprise: Generalentreprise Type bygg: Kulturbygg, museum, verneverdig med høy antikvarisk verdi Type oppdrag: Restaurering og rehabilitering Victoria Terrasse Foto: Fra Statsbyggs bildearkiv Fotograf: Teigens Fotoatelier Victoria Terrasse Byggherre: Statsbygg Øst Kontraktstype: Byggeledelse VVS, elektro og bygg og KU/SHA koordinator Tidsrom: okt.2012-mars 2013 Prosjektkostnad: Entreprise: omskifting/fornying av kantine, inklusive utskifting av ventilasjon og elektroinstallasjon 8 Årsberetning Kåre Hagen 2012 Årsberetning Kåre Hagen

6 Regjeringskvartalet Mange mistet kontor- og arbeidsplassene sine under terroren 22.7 og departementene ble spredt til midlertidige adresser rundt i Oslo. I 2012 startet arbeidet med å klargjøre arbeidsplasser så Regjerningskvartalet igjen kan samle flere departementer. Kåre Hagen AS har siden terroranslaget i 2011 hatt et team til å bistå Statsbygg i oppryddings- og sikringsfasen. Når tilpasningsprosjektene startet i 2012 fortsatte to medarbeidere å ha plass i Regjeringskvartalet for å bistå i administrasjonen av tilpasningsprosjektene for departementene. Arbeidet omfatter et vidt spekter prosjekter. Regjeringsbygg 6 grasrotas kunstplass Som ved skjebnens ironi ble et nytt bygg ferdigstilt i regjeringskvartalet mens rettssaken mot Anders Behring Breivik pågikk i Det var det nye R6 som med sine 440 kontorer var klart til å huse Helse- og omsorgsdepartementet og landbruks- og matdepartementet. R6 prosjektet har omfattet et helt kvartal, med nybygg i Theatergaten 9, et påbygg i Keyersgate 6 og omfattende rehabiliteringsarbeid i verneverdige Keyersgate 8. De tre eiendommene er sammenføyd til et representativt regjeringsbygg. Nybygget er på 16 etasjer hvorav 3 er under bakken. Dette stilte høye krav til sikkerheten og som første prosjekt i Norden ble det tatt i bruk Rail Climbing System (RCS) fasadesikring. RCS skjermer for vær og vind og dens størrelse muliggjorde arbeid med betong i høyden samtidig som fasadearbeiderne i etasjene under var sikret mot fallende gjenstander. I verneverdige Keyersgate 8, også kalt Enkekassa, fra 1899 var mye av restaureringsarbeidet viet ekspedisjonssalen. Salen er rik på utsmykning og mange av de gamle detaljene har blitt avdekket, behandlet og pryder igjen bygningen. Enkekassa skulle behandles som fredet og i samråd med Riksantikvaren ble bygget oppgradert til høyverdig kontorstandard. Kåre Hagen hadde byggeledelse for bygg og elektro på R6. Parallelt med byggeprosjektet har det pågått et kunstprosjekt i regi av Kunst i Offentlige Rom. Valg av utsmykning på bygget differensierer R6 fra andre offentlige bygninger. Tradisjonelt har offentlige utsmykninger blitt utført av kunstnere som har speilet Norge som nasjon. Dette gjelder ikke for R6. Et viktig mål med utsmykningen i R6 er å vise at gjennom ytringsfrihet kan innbyggerne uttale seg fritt om samfunnet de er en del av. Kunsten er av norske Vanessa Baird med maleriet «Lyset forsvinner - bare vi lukker øynene». I byggets foajé vises Svenske Kajsa Dahlbergs tekstbaserte videoproduksjon hundre år på en arbeidsdag Utenfor nybygget er Do Ho Suh fra Sør-Korea representert med sine om lag menneskefigurer i grønnpatinert bronse. Likt gress kommer figurene opp mellom hellene ute på plassen. Symbolikken - det lille mennesket står sterkt sammen. R6 Byggherre: Statsbygg Kontraktstype: Byggledelse bygg, elektro Tidsrom: Størrelse: m² Kostnadsramme: 981 millioner kroner Entreprise: Hovedentreprise med samspill samt sideentrepriser Type oppdrag: Nybygg, ombygging og rehabilitering 10 Årsberetning Kåre Hagen 2012 Årsberetning Kåre Hagen

7 Den Gyldne Hjelm Statsbygg har kontinuerlig mellom 160 og 200 prosjekter gående. To ganger i året deler de ut prisen Den Gyldne Hjelm for godt SHA- arbeid (sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø) til et av sine pågående prosjekter. I 2012 gikk Den Gyldne Hjelm til to høgskoleprosjekter - begge hvor Kåre Hagen har byggeledelse. HiOs nye høgskoleanlegg for sykepleierutdanningen. Foto: Trond Joelson Den nye høgskolebygget i Bergen står ferdig Illustrasjon: HLM arkitektur og Cubo Foto: EH Consult Foto: Anne Beth Jensen, Byggeindustrien HiO Sykepleier høgskolen Det nye anlegget til Høgskolen i Oslo gir mulighet til å samle sykepleierutdanningen på ett sted og dra fordeler av å være lokalisert med resten av Høgskolen. Bygget inneholder spesialrom for estetiske fag, blackbox teatersal, undervisningslokaler, pausearealer og øvingslokaler for sykepleierstudenter oppført som et sykehus. Bygget har plass til mellom studenter og har et auditorium plassert tre etasjer under bakkenivå med kapasitet til 450 studenter. Byggeprosjektet har omfattet rehabilitering av Rikshospitalets patologibygg på ca m2 samt et nybygg på 6500m2. Byggene er bundet sammen med en høy glassgård. Dette er den første høgskolebygget med energimerking klasse A lysegrønt og det forventede energiregnskap er på 86 kwh/pr.år. Energiøkonomisk drift har vært i fokus og hele bygningskomplekset er forsynt med anlegg som tilpasser ventilasjonsluftmengden etter behov (VAV). For å sikre maksimal gjenvinningseffekt gir varmen fra telematikk- og datarom energi til varmepumpene. Prosjektet har hatt en kostnadsramme på 630 mill kr og byggeperioden har vært fra oktober 2009 til februar Kåre Hagen har hatt byggelederfunksjoner for alle fag samt fremdriftskoordinering og SHA-funksjonen Koordinering Utførelse (KU). Den Gyldne Hjelm gikk til HiO for grundig og systematisk SHA arbeid og for å være en sikker og ryddig arbeidsplass. Høgskolen i Bergen Høgskolen i Bergen skal samlokaliseres i ett nytt bygningkompleks. Plasseringen av den nye høgskolen er på en tidligere NSB-tomt på Kronstad, 3 km syd for Bergen sentrum. Deler av tomtens bygningsmasse består av verneverdige vognhaller fra tiden da NSB hadde verksted for damplokomotiver der. De gamle vognhallene ble integrert i nybygget og HiO er et godt eksempel på hvordan kulturhistorie kan ivaretas og samtidig gi verdi og høy utnyttelse i et prosjektet. Den nye høgskolen i Bergen er et anlegg på kvadratmeter og har en kostnadsramme på 2,4 milliarder kroner. I 2012 ble råbyggene ferdigstilt og innrednings- og uteom husarbeid startet. Skolen skal stå ferdig i Kåre Hagen har byggeledelsen for alle tekniske anlegg. Juryens begrunnelse for å gi Den Gyldne Hjelm til Prosjektet Høgskolen i Bergen lyder: «Prosjektet er ein stor og kompleks byggjeplass. Heile prosjektorganisasjonen viser eit stort engasjement og høg kompetanse. Det er utarbeidd ein handlingsplan som blir etterlevd med gode resultat både på dokumentasjonen og for tryggleiken ute på byggjeplassen.» Kjelsås skole I 2012 stod Kjelsås skole klar etter en omfattende rehabilitering. Skolen ble bygd i 1917 med kapasitet til 200 elever. I dag er det kapasitet til 790 elever, i tillegg til en barnehage med plass til 170 barn. Kjelsås skole har hatt flere utvidelser, men ingen så omfattende som ombyggingen skolen nå har vært igjennom. Det har blitt oppført et nybygg, samtidig som det originale bygget har vært gjennom rehabilitering og restaurering. Skolen fremstår i dag som et flott bygg der gammelt møter nytt. Nybygget rommer spesialrom, klasserom, ny samlingssal, kantine, administrasjon og personalarealer. Det er trappefri adkomst til byggets sentrale funksjoner som vestibyle, aula, bibliotek og flerbrukshall. Flerbrukshallen ble plassert i underetasjen på nybygget, slik at skolen ikke mistet uteareal. Kjelsås skole har vært i bruk siden skolestart 2012, og både elever og lærere trives. Dette gleder Kåre Hagen som hadde byggeledelse i alle fag og ansvar for SHA og miljøkrav i utvidelsen av skolen. Nordpolen 1-10 Nordpolen skole var tidligere Sandaker v.g.s, men bygningen har vært under rehabilitering og gjenoppstod i 2012 som en moderne og fremtidsrettet 1-10 skole med navn Nordpolen. Navnet kommer fra en skysstasjon som lå i området, helt nord i datidens Kristiania. Skolebygget ble opprinnelig oppført i 1959, og fasaden er rehabilitert for å være så tett opp mot originalen som mulig. Innvendig er det meste gjort om. Skolen fremstår i dag med moderne hvitt interiør og høy teknisk standard. Ventilasjonsanleggene er byttet ut og fjernvarme installert. Vinduene er skiftet, med unntak for verneverdige vinduer som er restaurert. I tillegg til hovedbygningene er kroppsøvingsbygget totalrehabilitert og skolegården fornyet. Nordpolen skole har kapasitet til å huse 838 elever, samt 200 barnehageplasser. Kåre Hagen hadde byggeledelse i forvandlingen fra Sandaker v.g.s til moderne Nordpolen 1-10 og er godt fornøyd med nok et vellykket skoleprosjekt i HiO Sykepleierhøgskolen Byggherre: Statsbygg Kontraktstype: Byggeledelse alle fag, SHA/miljø, KS, offentlige anskaffelser Tidsrom: Størrelse: m² Kostnadsramme: ca 630 millioner kroner Entreprise: Byggherrestyrt sideentreprise Type oppdrag: Rehabilitering ( m²) nybygg (6.500 m²) Høgskolen i Bergen Byggherre: Statsbygg Kontraktstype: Byggeledelse VVS og elektro Tidsrom: Størrelse: m² Entreprise: Byggherrestyrte sideentrepriser Type oppdrag: Nybygg og rehabilitering Prosjektkostnad: 2.4mrd.kr. Kjelsås skole Byggherre: Undervisningsbygg KF Kontraktstype: Byggeledelse alle fag, SHA/miljø Tidsrom: Prosjektkostnad: ca 350 millioner kroner Entreprise: Samhandlingsentreprise Type oppdrag: Nybygg, rehabilitering og ombygging Sandaker/ Nordpolen skole Byggherre: Undervisningsbygg KF Kontraktstype: Byggeledelse Størrelse: m2 Tidsrom: Entreprisekostnad: ca.320 mill.kr Entreprise: Samspillentreprise med totalentreprise Type oppdrag: Totalrehabiltering 12 Årsberetning Kåre Hagen 2012 Årsberetning Kåre Hagen

8 Norge i toppskiktet What a Waste I 2012 publiserte Verdensbanken What a Waste: A Global Review of Solid Waste Management, en rapport som viser at Norge ligger helt i toppskiktet på verdensbasis når det gjelder antall kilo hver innbygger genererer av søppel. I følge rapporten produserer Nordmenn bosatt i tettsteder 2,8 kilo søppel hver dag ganger vi det med årets 365 dager forstår vi behovet for effektive og miljøbesparende systemer for avfallshåndtering. Kåre Hagen har ingeniører som bistår i flere slike prosjekter. Vi leder utredningsprosesser som er nødvendige for at prosjektene skal få politisk beslutning og finansiering og i et teknologisk pionerprosjekt som vil sette ny standard for avfallsanlegg. ROAF Romeriket avfallsforedling (ROAF) bygger et pioneranlegg for sortering og gjenvinning av husholdningsavfall. Anlegget blir helautomatisk og vil motta husholdnings- og noe næringsavfall fra åtte kommuner på Romeriket. Prosjektets mål er å kunne håndtere tonn avfall pr. år i 2015 og oppnå 50% materialgjenvinning av husholdningsavfallet innen Befolkningsøkning og økt avfallsmengde henger sammen. Anlegget skal ha høy kapasitet for å kunne håndtere fremtidig vekst. Matavfall skal sorteres ut i grønne poser og NIRteknologi skal skille ut ulike plastfraksjoner, metall og restavfall. Kåre Hagen AS leverer alt av ledelse og administrasjon i prosjektet, prosjektering av bygget, SHA-koordinator i både prosjekterings- og utførelsesfasen og er ansvarlig søker. Kåre Hagen bistår med prosjektledere i flere investeringsprosjekter for Renovasjonsetaten i Oslo (REN). Arbeidet har også omfattet deltakelse i utredningsprosesser som er nødvendige for at prosjektene skal få politisk beslutning og finansiering. Dette innebærer konseptvalgsutredninger og utvinning av forprosjekt, samt å bidra til den eksterne kvalitetssikringen av prosjektene (KS1, KS2). Haraldrudveien 20:. Eiendommen skal sikre både arealbehov for fremtidig avfallsvirksomhet og samlokalisere REN. Dette innebærer en ombygning av bygningsmassen til å romme ca m2 kontorarealer (noe rehabiliteres, noe nytt) samt ca 3.000m2 med lager, verksted og parkering. Budsjett ca 65 mill. Ferdigstilles mai Smestad gjenbruksstasjon: En ny manuell gjenbruksstasjon skal etableres på Smestad. Sorteringsanlegget blir bygd i tettbygd område og for å forhindre at lukt og støy ikke forringer verdien av boligmiljøet er anlegget regulert som en lukket stasjon. Kåre hagen har deltatt i hele prosessen, med definering av behov, konseptvalgutredning, KS1, forprosjekt, KS2, anskaffet og styrt prosjekteringsgruppen, anskaffet riveentreprise og har ansvar for byggearbeidene fra sommeren Budsjett ca 200 mill. Smestad skal ferdigstilles desember Avslutning av deponiene på Grønmo: Tidligere var Grønmo kjent som Oslos største søppelfylling. Deponiene på Grønmo er i dag stengt og det er tenkt at arealene skal tilbakeføres til Østmarka. For at dette kan skje på en forsvarlig måte er det satt i gang tiltak. Tiltakene går på oppsamling og rensing av sigevann og videreutvikle anlegget for utsuging av metangass, som igjen er tenkt benyttet til energiformål. Det skal også etableres en overflate med naturlig topografi og et vekstlag for planter. Kåre Hagen har bistått i prosessen med å utrede konsepter sammen med REN personale. Kåre Hagen har også hatt styring av prosjekteringsgruppen og deltatt i forprosjektprosessen og styrt anleggstekniske arbeider. Pioneranlegget er på ca kvm. Det skal stå ferdig våren 2014 og har en kostnadsramme på 234 millioner kroner. ROAF Byggherre: Kontraktstype: Romerike Avfallsforedling Prosjekt, byggeledelse og prosjektering Tidsrom: Størrelse: 6000 m 2 Prosjektkostnad: 200 MNOK Entreprise: Byggherrestyrte sideentrepriser og totalentreprise Type oppdrag: Nybygg I dag er deler av Grønmo golfbane. Det er i gangsatt en rekke tiltak for at større deler av Grønmo også kan tilbakeføres til Østmarka 14 Årsberetning Kåre Hagen 2012 Årsberetning Kåre Hagen

9 oppdragsmengden gjorde at den relative andelen prosjekter for private sank noe fra De private prosjektene vi er deltagende Type i er derimot bygg forgangsprosjekter og anlegg for 2012 bransjen og Kåre Hagen AS har bevist at vi er i front innen miljø og grønne bygg. Økt oppdragsmengde gir rom for vekst. Kåre Hagen AS gikk fra 52 til 60 dyktige medarbeidere i Hovedvekten av de ansatte er ingeniører og sivilingeniører med fagkompetanse innen bygg, elektro, VVS, økonomistyring, risikoanalyse, miljøsertifisering, kvalitetssikring og SHA har gitt mange spennende oppdrag. Spesielt har offentlige oppdrag bidratt til veksten i Hele 95,2% av Kåre Hagens prosjekter i 2012 var for offentlige byggherrer. Denne økte oppdragsmengden gjorde at den relative andelen prosjekter for private sank noe fra De private prosjektene vi er deltagende i er derimot forgangsprosjekter for bransjen og Kåre Hagen AS har bevist at vi er i front innen miljø og grønne bygg. Økt oppdragsmengde gir rom for vekst. Kåre Hagen AS gikk fra 52 til 60 dyktige medarbeidere i Hovedvekten av de ansatte er ingeniører og sivilingeniører med fagkompetanse innen bygg, elektro, VVS, økonomistyring, risikoanalyse, miljøsertifisering, kvalitetssikring og SHA har gitt mange spennende oppdrag. Spesielt har offentlige oppdrag bidratt til veksten i Hele 95,2% av Kåre Hagens prosjekter i 2012 var for offentlige byggherrer. Denne økte oppdragsmengden gjorde at den relative andelen prosjekter for private sank noe fra De private Undervisningsbygg (35,1%) prosjektene vi er deltagende i er derimot forgangsprosjekter for bransjen og Kåre Hagen AS har bevist at vi er i front innen miljø og grønne bygg. Oversikt utdanning Type bygg og anlegg 2012 Næringsbygg (26,8%) Samferdsel (22,9%) Oversikt utdanningstyper Oversikt Kultur- og idredsbygg (5,9%) Helsebygg Undervisningsbygg (4,4%) (35,1%) Private og offentlige oppdrag 2012 PRIVATE Private OG og OFFENTLIGE offentlige oppdrag OPPDRAG 2012 Type bygg og anlegg 2012 TYPE BYGG Type OG ANLEGG bygg og anlegg Næringsbygg (26,8%) Andre (4,9%) Sivilingeniører (27) Samferdsel (22,9%) Kultur- Ingeniører og Sivilingeniører idredsbygg (27) (27) (5,9%) Ingeniører (27) Helsebygg Økonomer (4,4%) (3) Økonomer (3) Andre (4,9%) Administrasjon (3) (3) Næringsbygg (26,8%) Samferdsel (22,9%) Helsebygg (4,4%) Andre (4,9%) Private og offentlige oppdrag 2012 Offentlige oppdrag Undervisningsbygg (35,1%) Undervisningsbygg Næringsbygg (35,1%) (26,8%) Samferdsel (22,9%) Kultur- og idredsbygg og idredsbygg (5,9%) (5,9%) Helsebygg (4,4%) Andre (4,9%) Private og offentlige oppdrag 2012 Offentlige oppdrag Private Private oppdrag Offentlige oppdrag Private oppdrag Offentlige oppdrag Mathallen en tidevannstyrt byggeprosess Fisketorget i Bergen har siden 1200-tallet vært et møtested for kjøpmenn, fiskere og byens borgere. Nå skal historien fortsette under tak og i mai 2012 åpnet Mathallen på torget i Bergen. I Mathallens 1. etasje har torghandlerne fått ismaskiner, kjøle- og fryserom, rom for utpakking av varer, eget system for fiskeavfall, møterom og toaletter. I 2 etasje kan besøkende nyte utsikten mot det historiske Bergen eller besøke Norsk sjømatsenter og Turistinformasjonen. Mathallen er bygget rett i vannkanten. Dette bød på utfordringer og en ROS-analyse ble gjennomført før byggestart. Den resulterte i en rekke tiltak som skulle forhindre inntregning av sjøvann. En vanntett teknisk kulvert ble bygd i grunnen under bygget og alle byggets rør og kabelbaner er lagt i den vanntette fundamentkassen. Som en ekstra sikkerhet er det innvendige pumpekummer og alle stikkontakter og andre elektroinstallasjoner er plassert på øvre halvdel av veggene. Grunnforholdene bestod av mudder og rester av gamle bygg, så for å sikre fundamenteringen ble det etablert 22 peler etter metoden jetpeling. Jetpeler er en spesiell peleteknikk som innebærer at et bor med jetdyser blåser en blanding av sement, vann og luft inn i grunnen etter hvert som boret beveger seg nedover. Den opprinnelige jordstrukturen brytes ned og erstattes med betongpeler. Fundamentkassen er forankret i jetpelene slik at den ikke skal flyte opp ved springflo. Tidevannet skapte også utfordringer da høyvann fylte byggegropen. Dette førte til at alt grunnarbeidet ble utført ved lavvann og arbeidet styrt etter tidevannstabeller. Kåre Hagen hadde byggeledelse under oppføringen av Mathallen. Det har vært et prosjekt med mye koordinering mellom rådgivere og generalentreprenør, men til gjengjeld har prosjektet gitt verdifull kompetanseheving. Vi gratulerer Bergen med nytt landemerke. Fisketorget har flyttet inn i den nye Mathallen på Brygga i Bergen Foto: Aasa Christine Stoltz Private oppdrag 16 Årsberetning Kåre Hagen 2012 Årsberetning Kåre Hagen

10 Foto: Oslo Undervisningsbygg Oslo KF Nytt akuttmottak på Diakonhjemmet På tampen av 2012 ble Diakonhjemmets nye akuttmottak klart til bruk. Bakgrunnen for nybyggingen var behovet for større og mer funksjonelle lokaler, bedre logistikk i pasientforløpet og bedre samhandling med sengepostene. Bruttoarealet er økt og antall akuttrom er doblet med to nye akuttrom, ett triagerom og to nye behandlingsrom. Ett av akuttrommene skal også kunne fungere som smitterom. Undersøkelsesrommene ligger samlet, slik at det er lettere å følge opp pasienter. En ny glassgang forbinder det nye akuttmottaket med eksisterende glassgang i 1.etasje og forenkler tilgangen til radiologiske tjenester og operasjonsstuer. Videre er det etablert heiser fra mottaket til alle etasjene. I akuttmottakets underetasje er det bygd kontorer, møte- og tekniske rom samt rom for sengevask. Sykehusprosjekter er krevende prosjekter og spesielt utfordrende når det bygges nytt inne i et bygg hvor driften må gå som normalt. Det var essensielt at eksisterende tekniske installasjoner fungerte optimalt både i byggeperioden. Kåre Hagen har siden planleggingsfasen hatt prosjektledelse for Diakonshjemmets nye akuttmottak og byggeledelse for alle fag i byggeperioden. Bildet er en foreløpig illustrasjon og p.t speiler det ikke en korrekt illustrasjon for planene for Ensjøbyen. Illustrasjon: Knut Ramstad for Skanska Bolig Oppgradering av Ensjø t-banestasjon Ensjø skal omgjøres fra et område dominert av bilforhandlere til et sentralt område for boliger, arbeidsplasser, service og kultur. I 2012 startet totalforvandlingen og et av de viktigste grepene er utbygging på og rundt t-banestasjonen. Området rundt t-banestasjonen skal bli hjertet i den nye Ensjøbyen med torg, forretninger, boliger og barnehage. Det er en spennende utfordring å bygge en ny stasjon samtidig som driften på stasjonen og i byggeområdet opprettholdes. Kåre Hagen har byggeledelse for elektro og bygg på Ensjø t-bane stasjon. Vi har også oppgaver som kvalitetsleder forprosjektet. Det er Kollektivtransportproduksjon AS (KTP) som er ansvarlig for oppgraderingen av stasjonen. Stasjonen skal etter planen stå ferdig sommeren 2013 Foto: Statsbygg/Ivan Brody Renovering av Bredtveit fengsel, forvaring og sikringsanstalt Bredtveit ble bygd i 1920 og har fungert som anstalt for problemgutter, politisk fengsel under 2.verdenskrig og ordinært kvinnefengsel, som er dagens funksjon. Utvendig holder de gamle fengselsbygningene seg godt og bygningsmassen er fredet. Innvendig derimot var det mer enn kvinneskjebnene som var triste. Bredtveit hadde behov for en make over og i 2012 fikk Kåre Hagen byggeledelsen for renoveringen. Alle celler får nytt ventilasjonsanlegg, rørsystemer og toaletter. Interiørmessig vil ingen tekstiler eller møbler ha karakteristiske farger. Det er ment at farger skal tilføres gjennom de innsattes egne eiendeler slik at de får sitt personlige preg på cellen. Majorstuen skole I 2012 startet arbeidet med å totalrehabilitere Majorstuen skole. Når skolen gjenåpner i 2014 er den tilrettelagt som en 1-10 skole med plass til 960 elever, en økning på 360 plasser. Skolen skal tilfredsstille alle krav til moderne undervisning samtidig som bevaringsinteressen av det verneverdige bygget fra 1908 blir ivaretatt. Skolebygget er i fem etasjer og organisert med tradisjonell klasserominndeling. Ombyggingen skal bidra til at arealene effektiviseres og gir muligheter for fleksibilitet tilpasset ulike pedagogiske modeller. Det vil bli universell tilgjengelighet til alle soner og bygninger. Bygget skal reetableres med en ny planløsning og nye tekniske anlegg og all VVS og ventilasjon skal fornyes mens elektrisk infrastruktur byttes ut i sin helhet. Prosjektet skal gjennomføres som et 0-feil prosjekt. Det vil si at eventuelle feil og mangler må utbedres innen 48 timer etter overlevering. Kåre Hagen bidrar i prosjektet med byggeledelse, teknisk byggeledelse samt økonomi og prosjektstøtte. Vi holder fremdriftskontroll, kvalitetskontroll og påser miljøkrav. Diakonhjemmet Byggherre: Diakonhjemmet sykehus Kontraktstype: Prosjekt- og byggeledelse Tidsrom: Størrelse: 1100 m 2 Prosjektkostnad: 55 mill.kr Entreprise: Samarbeidsentreprise med åpen bok/ Totalentreprise Type bygg: Nybygg og rehabilitering Type oppdrag: Prosjekt- og byggeledelse Ensjø t-banestasjon Byggherre: Kollektivtransportproduksjon AS (KTP) Kontraktstype: Kontrollingeniører for elektro og bygg. Kvalitetssikringsansvarlig for hele prosjektet Tidsrom: Entreprise: Generalentreprise Type bygg: Rive og bygge ny T-banestasjon under full drift av T-banestasjonen Bredtveit fengsel Byggherre: Statsbygg Kontraktstype: Byggeledelse Tidsrom: Størrelse: ca 1200m 2 Prosjektkostnad: ca 10 mill.kr. Entreprise: Generalentreprise Type bygg: Rehabilitering av eksisterende bygg Majorstuen skole Byggherre: Undervisningsbygg KF Kontraktstype: Byggeledelse Tidsrom: Prosjektkostnad: 500 mill.kr Entreprise: Samspill basert på NS3431 Type oppdrag: Rehabilitering 18 Årsberetning Kåre Hagen 2012 Årsberetning Kåre Hagen

11 ÅRSBERETNING FOR 2012 FRA STYRET I KÅRE HAGEN AS Organisasjonsnummer: Virksomhetens art og lokalisering Kåre Hagen AS tilbyr tjenester innenfor områdene prosjekt- og byggeledelse til private og offentlige oppdragsgivere i bygg- og anleggssektoren. Selskapets virksomhet er rettet mot det nasjonale markedet med hovedvekt på region Syd-Norge. Selskapets hovedkontor er på Lysaker i Bærum kommune. Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Styret mener at det fremlagte årsregnskapet gir et rettvisende bilde over utviklingen og resultatet av foretakets virksomhet og stilling. Omsetningen var i 2012 på kr , som var en økning på 36,55 % fra i fjor. Overskuddet ble på kr mot kr i fjor. Total egenkapital var ved utgangen av året på kr , sammenlignet med kr året før. Egenkapitalandelen pr var 3,87 % mot 5,27 % i fjor. Forsknings- og utviklingsaktiviteter Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter. Ytre miljø Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Likestilling Det er 60 ansatte i bedriften, 46 menn, 76 % og 14 kvinner, 24 % ved utgangen av året. Tilsvarende andel er 4 menn i styret som utgjør 80 %, mens det er 1 kvinne i styret som utgjør 20 %. Styret har ut i fra vurdering av bedriftens størrelse, antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak i forhold til likestilling. Aksjonærer Ved årets utgang var det 1 aksjonær i selskapet: MEHATO AS: 200 aksjer 100%. MEHATO AS er morselskapet til Kåre Hagen AS. Det henvises til MEHATO AS sin årsberetning for utfyllende informasjon om konsernets drift og stilling. Lysaker, 18. mars 2013 Styret i Kåre Hagen AS Hans Hagby Tor Høglund Morten B. Lippart Styreleder Styremedlem Styremedlem Fortsatt drift Styret og daglig leder mener det er riktig å legge forutsetningen for fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet for år Styret foreslår følgende anvendelse av overskuddet: Avgitt konsernbidrag kr Overført fra annen egenkapital Årets overskudd kr Arbeidsmiljø I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører selskapet oversikt over totalt sykefravær blant selskapets ansatte. I år 2012 har det totale sykefraværet vært på 1,9 %. Det er ikke registrert noen skader eller ulykker blant de ansatte i året. Det er styrets oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel blant de ansatte er tilfredsstillende Lene Tufte Juvik Ansattes representant Andreas Kildal Forseth Ansattes representant 20 Årsberetning Kåre Hagen 2012 Årsberetning Kåre Hagen

12 resultatregskap balanse pr noter DRIFTSINNTEKTER Honorarinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Utlegg på prosjekter Lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift 5, Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER Renteinntekter Annen rentekostnad Finanskostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Avsatt konsernbidrag Overført fra annen egenkapital Avsatt til annen egenkapital Anleggsmidler Utsatt skattefordel Inventar og kontorutstyr Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Kortsiktige fordringer på konsern/eiere Andre kortsiktige fordringer Kontanter og bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig skattetr., mva og arb.g.avgift Skyldige feriepenger og påløpen lønn Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld til konsern Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Årsberetning Kåre Hagen 2012 Årsberetning Kåre Hagen

13 noter til regnskapet for 2012 Note 1: Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskaps- og aksjelovens bestemmelser samt god regnskapsskikk. Note 2: Kundefordringer Kundefordringer er oppført i balansen til pålydende verdi. Usikre poster er hensyntatt. Note 3: Andre kortsiktige fordringer og andre anleggsmidler Andre kortsiktige fordringer og andre anleggsmidler er bokført til pålydende verdi og vurdert for usikkerhet. Note 4: Anleggsmidler inventar/utstyr Kontormaskiner totalt Anskaffelseskost Tilgang i året til kostpris Avgang i året til kostpris Anskaffelseskost Akk. avskrivninger pr Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssats 20 % 25 % Kjøp og salg av driftsmidler de siste 5 år: Tilgang i året Avgang i året Note 5: Ansatte, ledelse m.v. spesifikasjon Lønnskostnader Note 7: Skatter Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnad Endring i midlertidige forskjeller Årets endring i midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag Årets betalbare skatt på ordinært resultat (28 %) Ytet konsernbidrag til morselskap (av årsoverskudd) Overført max konsernbidarg fra annen egenkapital Sum ytet konsernbidrag Reduksjon av betalbar skatt vedr. konsernbidrag Netto betalbar skatt, balanseført 0 Spesifikasjon av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige- og skattemessige verdier pr knyttet til: Årets endring Driftsmidler Utestående fordringer Regnskapsmessige avsetninger Sum netto midlertidige forskjeller Utsatt skatt + /utsatt skattefordel - (28 %) Spesifikasjon av årets skattekostnad på ordinært resultat før ytet konsernbidrag: Årets betalbare skatt 0 Endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel Sum skattekostnad Lønninger Arbeidsgiveravgift Obligatorisk tjenestepensjon Andre sosialekostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret Antall årsverk Lønn og godtgjørelse til administrerende direktør er utbetalt med totalt kr Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret i året. Honorar til revisor er kostnadsført med totalt kr og kr vedrørende konsulentbistand. 24 Årsberetning Kåre Hagen 2012 Årsberetning Kåre Hagen

14 noter til regnskapet for 2012 Note 8: Egenkapital aksjekapital Overkursfond Annen egenkap. Sum egenkap. Pr Overført fra årets resultat Overført konsernbidrag Pr Note 9: Bundne midler I posten inngår bundne bankinnskudd for skattetrekk med kr Note 10: Antall aksjer og aksjeeiere Aksjekapitalen består av 200 aksjer à kr 500, totalt kr Ved årets utgang var det en aksjonær i selskapet: Navn antall aksjer eierandel i % Mehato AS (morselskap) % Note 11: Pantstillelser langsiktig lån og kassakreditt Det er etablert pantstillelser i factoringavtaler i fordringer for i DnB ASA for langsiktig lån i morselskapet Mehato AS som pr er nedbetalt til kr. 0. Selskapet har videre pantstillelser med factoringavtaler i fordringer og pant i driftstilbehør med kr ,- for morselskapet Mehato AS sin kassakredittlimit. Nøkkeltall Kåre Hagen AS Resultatregnskapet Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresutat Netto finans Resultat før skatt Årsresultat i kr Resultat før skatt i % (av omsetning) 19,4 % 16,5 % 14,0 % Balanse Anleggsmiddler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Gjeld Sum gjeld og egenkapital Antall ansatte (gj.sn. i året) Årsberetning Kåre Hagen 2012

15 28 Årsberetning Kåre Hagen 2012 Årsberetning Kåre Hagen

16 Nøkkeltall for EIERSELSKAP Mehato AS (konsern) Resultatregnskapet Honorarinntekter Andre driftasinntekter Sum driftsinntekter Utlegg på prosjekter Lønn og sosiale kostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finans Resultat før skatt Årsresultat i kr Balanse Anleggsmiddler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Gjeld Sum gjeld og egenkapital Antall ansatte (gj.sn. i året) Bogstadveien Det legges opp til bedre person- og trafikksikkerhet når Norges travleste handlegate rustes opp. Utvidede fortausarealer, sideforsyvninger av trikkespor og nye parkerings- og kjøremønstre skal gi bedre rom for utendørs shopping, servering og markeder Kåre Hagen har prosjektledelse for oppgraderingen av Bogstadveien. Oppdragsgiver er Bymiljøetaten Bogstadveien Byggherre: Samferdselsetaten, Oslo kommune Kontraktstype: Prosjektledelse Prosjektkostnad: ca 200 mill.kr Entreprise: Hovedentreprise Type oppgradering: Oppgradering 1,1 km. vei 30 Årsberetning Kåre Hagen 2012 Årsberetning Kåre Hagen

17 KÅRE HAGEN AS Vollsveien LYSAKER Tlf Faks

Å R S R A P P O R T 2012

Å R S R A P P O R T 2012 2012 2 2012 2012 3 Hovedtall Optimo Prosjekt as Innholdsfortegnelse Tusen kroner 2012 2011* 2010** 2009** 2008** Omsetning 177 890 194 051 144 159 181 836 139 997 Driftsresultat 11 123 11 177 14 346 11

Detaljer

AS Backe Årsrapport 2012

AS Backe Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 AS backe og backegruppen En høy pris Store og komplekse prosjekter kontrahert i et svakt marked har kostet oss dyrt. Men en sterk posisjon i et voksende marked skal bringe oss tilbake.

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

AS Backe Årsrapport 2013

AS Backe Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 AS backe og backegruppen Et bra år 2013 var et bra år for. Omsetningsrekord, kraftig resultatforbedring og en god utvikling innen HMS og kvalitet, vitner om at vi er på rett kurs. Nøkkeltall,

Detaljer

8805 756 8,6 7117 (8337) MSEK

8805 756 8,6 7117 (8337) MSEK ÅF Advansia Årsrapport 2014 ÅF ADVANSIA Ledelse av komplekse landbaserte prosjekter 2 3 ÅF internasjonalt ÅF ÅF Advansia har med flere av Norges største landbaserte prosjekter vist at vi klarer å leve

Detaljer

Organisasjonsplan...6. Styret...7. Nøkkeltall...8. Styrets beretning...9. Maja Eiendom...18. Resultatregnskap... z20. Balanse...21. Noter...

Organisasjonsplan...6. Styret...7. Nøkkeltall...8. Styrets beretning...9. Maja Eiendom...18. Resultatregnskap... z20. Balanse...21. Noter... 2 Innhold Konsernsjefens beretning...4 Organisasjonsplan...6 Styret...7 Nøkkeltall...8 Styrets beretning...9 Vi går opp til eksamen hver dag...12 Teknobygg Byggfornyelse...13 Teknobygg Entreprenør...14

Detaljer

ÅRSRAPPORT SALTO EIENDOM

ÅRSRAPPORT SALTO EIENDOM 13 ÅRSRAPPORT SALTO EIENDOM 2 ÅRSRAPPORT 2013 13 ÅRSRAPPORT 2013 3 INNHOLD Visjon 4 Leder 5 Hvem er Arne? 6 Saltoåret 8 Stortorvet 10 Salto senteroversikt i tall 12 Senteroversikt 13 Rortunet 14 Odden

Detaljer

Innhold INSENTI FLYTTER. INSENTI 2014 Nøkkeltall

Innhold INSENTI FLYTTER. INSENTI 2014 Nøkkeltall ÅRSRAPPORT 2014 INSENTI 2014 Nøkkeltall Innhold TUSEN KRONER 2014 2013 2012 2011* 2010** Omsetning 350 926 309 290 177 890 194 051 144 159 Driftsresultat 23 209 19 764 11 123 11 177 14 346 Resultat før

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT 2011

ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT 2011 2011 1 2011 2 2011 2011 3 NØKKELTALL OPTIMO PROSJEKT AS Tusen kroner 2011* 2010** 2009** 2008** 2007** Omsetning 194 051 144 159 181 836 139 997 107 109 Driftsresultat 11 177 14 346 11 306 11 633 10 664

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 2

Å R S R A P P O R T 2 0 0 2 Å R S R A P P O R T 0 0 kontakter 0 virksomheten vår strategisk fokus revisors beretning 0 noter årsregnskap 0 styrets årsberetning vurdering av markedsverdier - eva hovedtall og finansielle forhold 0

Detaljer

Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013

Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013 Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013 MARTIN M. BAKKEN AS Foto: Eivor Eriksen Ankerskogen svømmehall Ny 25-metersbasseng med hev/senkebunn. Hamar kulturhus - Leseplasser i Hamar bibliotek Forsiden: Hamar

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Kobbervik Gård Kobbervik gård er en 300 år gammel ærverdig bygning med en lang historie, som Drammen kommune kjøpte i 1953. Etter godt

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

Backe Bygg AS Årsrapport 2013

Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS 1 2 Forside: Fasade Maersk. 1: Fasade ProServ. 2: Møterom ProServ. Maersk-bygget Byggherre: Base Properrty/Håkull Eiendom Arkitekt: Eder Diesel Arkitekter AS

Detaljer

Innhold. Nittedal. Gjerdrum. Sørum. Skedsmo. Lørenskog. Fet. Rælingen. Enebakk

Innhold. Nittedal. Gjerdrum. Sørum. Skedsmo. Lørenskog. Fet. Rælingen. Enebakk Årsrapport 212 Nittedal Gjerdrum Innhold Skedsmo Lørenskog Rælingen Enebakk Fet Sørum Forord... 3 Viktige hendelser i 212... 4 ROAFs Strategiplan 21-216... 7 Styrets årsberetning... 8 Organisasjonsutvikling...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS ÅRSRAPPORT 2009 5 3 7 6 4 2 Våre gjenvinningsstasjoner: 1 Gjølstad/Enebakk 2 Heia/Fet 3 Hellen/Gjerdrum 4 Lørenskog/Lørenskog/ Rælingen 5 Hakadal/Nittedal 6 Sørumsand/Sørum 7 Bøler/Skedsmo 1 2 Romerike

Detaljer

Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013

Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Bøhmer Entreprenør AS Galterudhallen løpebane og korridor ingen skarpe hjørner! Galterud flerbrukshall Byggherre: Drammen Eiendom Arkitekt og LARK: DRMA Arkitekter

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

BACKE BYGG AS Årsrapport 2014

BACKE BYGG AS Årsrapport 2014 BACKE BYGG AS Årsrapport 2014 BACKE BYGG AS Fasade Finnestadveien 44. Fasade Viking Redningstjeneste. Forsiden: Detalj fra Sørbø skole. FINNESTADVEIEN 44 (TOTAL) Arkitekt: Rambøll/Aros Byggherre: Norwegian

Detaljer

MARTIN M. BAKKEN AS Årsrapport 2014

MARTIN M. BAKKEN AS Årsrapport 2014 MARTIN M. BAKKEN AS Årsrapport 2014 MARTIN M. BAKKEN AS «Med kjennskap til Martin M. Bakken sin fagmessige kvaliteter og gjennomføringsevne var det ett lett valg. Vi er imponert over gjennomføringen av

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013 buer entreprenør as Gymsalen på Haukerød skole. 1 2 3 Forsiden: Haukerød skole. 1 3: Diverse bilder fra Haukerød skole. Haukerød skole Byggherre: Sandefjord kommune

Detaljer

og regnskap Årsmelding 2014

og regnskap Årsmelding 2014 og regnskap Årsmelding 2014 ET BOLIGBYGGELAG FOR FRAMTIDEN Siden jeg startet i boligbyggelaget for fem år siden har antall bolig bygge lag i Norge blitt halvert. Det er nå rundt 45 bolig bygge lag tilknyttet

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2012 Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Endringer i forbruksmønsteret... 4 Først ute med «miljøkjøpesenter»... 6 Tre steg for videre vekst... 8 Konsernregnskap

Detaljer

EN BRANSJE I FORANDRING

EN BRANSJE I FORANDRING 1 INNHOLD 3 En bransje i forandring 5 Produksjon og dammer 6 Fiber til alle - på vei mot oppfyllelse 8 99.99 % punktlighet til over 9 000 kunder 9 Leverer strøm til 4 300 husstander 10 2014 - et unntaksår

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2012

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2012 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2012 as ing. gunnar m. backe Foto: Ådne Homleid/Byggeindustrien Foto: Ådne Homleid/Byggeindustrien 1 2 3 1 3: Würth Norge AS. Forsiden: Sørenga byggetrinn 2 ble ferdigstilt

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer