Innhold. 3 Om Kåre Hagen. 17 Mathallen en tidevannstyrt byggeprosess. 20 Årsberetning for 2012 fra styret i Kåre Hagen AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. 3 Om Kåre Hagen. 17 Mathallen en tidevannstyrt byggeprosess. 20 Årsberetning for 2012 fra styret i Kåre Hagen AS"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2012

2 Illustrasjon: Team_T AS Illustrasjon: HLM arkitektur og Cubo Innhold 3 Om Kåre Hagen 4 Varig verdiskaping i høykonjunktur 5 Det nye østfoldsykehuset 6 Vi bidrar til morgendagens krav 7 Gulskogen Park 8 Nært på historien 10 Regjeringskvartalet 12 Den Gyldne Hjelm 14 Norge i toppskiktet What a Waste 17 Mathallen en tidevannstyrt byggeprosess 20 Årsberetning for 2012 fra styret i Kåre Hagen AS 22 Resultatregnskap 23 Balanse 24 Noter til regnskapet 27 Nøkkeltall Kaare Hagen AS 28 Revisor 30 Nøkkeltall for eierselskap mehato as (konsern) 31 Bogstadveien Kåre Hagen AS Kåre Hagen AS er en av Norges eldste leverandører innen prosjekt- og byggeledelse. Vi innehar en sterk posisjon i markedet. Våre kunder er både offentlige og private oppdragsgivere og blant oppdragene er noen av landets mest omtalte byggeprosjekter. Kåre Hagen AS ble etablert i Hovedkontoret ligger på Lysaker i Bærum, i tillegg har vi avdeling i Bergen. Vi har fokus på proaktivitet og møter morgendagens krav med solid erfaring og kompetanse. Våre høyt kvalifiserte medarbeidere har i 2012 hatt mange spennende og faglig utfordrende oppdrag og vist at de har evnen til å drive frem gode og miljøriktige prosjekter. Kåre Hagen AS har som målsetting å være med og sette standard for byggebransjen. Dette krever kompetanse og posisjon. I 2012 hevdet vi oss på flere arenaer innen nyvinninger for universell utforming, BREEAM-kompetanse og SHA-arbeid. Dette er viktige faktorer for videre utvikling av byggenæringen. Vi gleder oss til tiden som kommer. 2 Årsberetning Kåre Hagen 2012 Årsberetning Kåre Hagen

3 Varig verdiskaping i høykonjunktur Bygge- og anleggsbransjen har i lengre tid arbeidet på høygir. Det forventes ytterligere økning i byggeaktiviteten basert på dette historisk høye nivået. Prognosene tilsier en samlet vekst i aktiviteten på 15 % fram til 2017 for det sentrale Østlandsområdet. Hans Hagby Styreleder Kåre Hagen tar fullt ut del i denne utviklingen. Vi opplever en sterk vekst i etterspørselen etter våre tjenester. Bare siste år har denne situasjonen resultert i at vi har kunnet realisere en vekst på over 35 %. Den forventede markedsutviklingen understøtter en videre vekst også i de kommende årene. Sporene fra tidligere høykonjunkturer i bransjen bør være et varsel til oss som aktører slik at man ikke repeterer de samme negative konsekvenser av veksten. Det er særlig tre forhold bransjen ikke kan tillate seg å renonsere på sikkerhet, miljø og kvalitet. Tilveiebringelse av nødvendig kapasitet med opprettholdelse av kompetanse nivået kan være en utfordring i denne situasjonen. Våre holdninger til å holde kompetanse nivået intakt vil likevel være avgjørende for evnen til å ivareta sikkerhet, miljø og kvalitet. I det lange løp vil det verken være økonomisk, samfunnsmessig eller menneskelig gevinst knyttet til neglisjering av disse forholdene. Under høykonjunkturen midt på 1980 tallet ble det oppført en rekke bygg med så dårlig kvalitet at det etter år har vært nødvendig å rive byggene eller gjennomføre en fullstendig rehabilitering for å kunne utnytte de til videre bruk. Dette medfører realisering av betydelige tap. Årsakene kan forklares med prosjekteringsfeil, byggefeil og rent juks. Den underliggende årsak kan ofte tilbakeføres til bruk av ukvalifisert arbeidskraft, sviktende kontroll og i enkelte tilfeller uhederlige aktører. De samme forholdene er også framtredende der SHA arbeid og ivaretakelse av ytre miljø svikter. Det er viktig at både byggherrer, entreprenører og prosjekterende kjenner sitt ansvar og har kontroll over sine prosesser og virksomhetsutøvelse. Det burde være et tydelig faresignal for bransjen at flere store aktører står i fare for å bli utelukket fra offentlige oppdrag som følge av økonomiske misligheter og utro tjenere. Arbeidsgiverne må forsikre seg om at de benytter kvalifisert arbeidskraft og kvalifiserer sine medarbeidere for de oppgavene de settes til. Dette er en av forutsetningene for leveranse av kvalitet på en sikker og bærekraftig måte. En annen forutsetning er at materialbruken bygger på bærekraftige prinsipper. Det er en gryende oppmerksomhet rundt produktenes innhold, framstiling og virkning på miljøet. Bransjeaktørene må imidlertid styrke sin kunnskap på området og prioritere miljøaspektet høyere i det arbeidet som gjøres. Skal vi sikre at det skapes varige verdier under høykonjunktur, er det viktigere enn noen gang å holde krav til kvalitet i arbeidet i hevd og prioritere de langsiktige valgene som gir varige verdier. Vi bør alle være oss bevist dette i utøvelsen av eget arbeid. Det nye Østfoldsykehuset tar form. Foto: Helse Sør-Øst RHF. Det nye østfoldsykehuset Det er ikke kompleksiteten ved Østfoldsykehuset som gjør prosjektet spesielt, men størrelsen. For det nye Østfoldsykehuset blir stort. Sykehuset blir på m2 og skal betjene østfoldinger. Kostnadsrammen er på drøye fem milliarder kroner og er det største i Østfold noensinne. Arkitektonisk blir det et lavt sykehus på et stort område, bare seks etasjer på det høyeste. I 2012 var råbygget i full sving og Kåre Hagen er inne med byggeledere i fagene bygg, elektro og VVS. 80 store ventilasjonsanlegg sørger for luftbehandling for alle sykehusets funksjoner, pasienter og ansatte. Stabil og sikker strømforsyning sikres av to adskilte høyspentanlegg, UPS-kraft (uavbrutt strøm forsyning) i tillegg til 3 store reserve aggregater som bistand til de mest kritiske avdelingene. For pasientsikkerhet og hensyn er det lydkrav helt opp til 70 desibel på rom som møterom, auditorium, obduksjonssal, samt rom med støy fra elektriske installasjoner og laboratorier. 21 heiser skal sørge for transport av pasienter og ansatte. Sykehuset i Østfold vil ha flere installasjoner som vil effektivisere driften i forhold til dagens desentraliserte sykehus i Østfold. Tre store installasjoner peker seg ut: Avfallsugesystem med mottak i servicebygg. Restavfall fra sykehusets forskjellige avdelinger transporteres i rør og rett inn i containere. Rørpostanlegg for intern transport av medisiner og lab. prøver mellom avdelingene. AGV (automatiske gående vogner). Vognene lastes opp med mat, rekvisita og andre varer som skal til forsjellige avdelinger i sykehuset. Varene blir merket med strekkoder slik at de kommer til rett avdeling. AGV er koordinert med sykehusets heiser slik at vognene kan bevege seg fritt og førerløst gjennom hele sykehuset. Kåre Hagen er stolt av å kunne bidra i realiseringen av Østfolds nye flaggskip. Østfoldsykehuset Byggherre: Helse Sør-Øst RHF Kontraktstype: Byggeledelse bygg, elektro og VVS Tidsrom: Størrelse: m 2 Prosjektkostnad: Ca 5 milliarder kroner Entreprise: Byggherrestyrte sideentrepriser som hoved- og totalentrepriser Type oppdrag: Nybygg 4 Årsberetning Kåre Hagen 2012 Årsberetning Kåre Hagen

4 Vi bidrar til morgendagens krav Miljøvennlige former for energisparing og klimavennlige bygg har vind i seilene. BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) er Europas ledende miljøklassifiseringsverktøy og en rekke land, deriblant Norge har tilpasset BREEAM til nasjonale forhold. For Kåre Hagen er det viktig å ligge helt i front på grønne løsninger og fremtidsrettete bygg og anlegg. Vi er stolte av å ha vår egne autoriserte BREEAM NOR og BREEAM International revisorer inhouse. Kåre Hagen er involvert i to foregangsprosjekter innen BREEAM. Det er utvidelsen av OSL Gardermoen og nytt kjøpesenter på Fornebu. Et annet sentralt tema som Kåre Hagen har mye fokus på er koblingen mellom universell utforming og miljø. Gjennom prosjektledelse for ULOBAs planer om nytt hovedkontor og utvikling av næringspark på Gulskogen Park får vi vist at vi ligger i front også her. Universell utforming handler ikke om spesialtilpassede løsninger, men løsninger som sikrer god tilgjengelighet for alle. Fornebu KLP har valgt Kåre Hagen til å utføre byggadministrative ytelser for verdens mest miljøvennlige kjøpesenter. Kjøpesenteret skal bygges på Fornebu og har som mål å bli det første i sitt slag med betegnelsen BREEAM-NOR Outstanding, som er høyeste valør innenfor BREEAM. Kjøpesenteret skal bygges i passivhus standard og har miljøtiltak som sjøvarme, solcellepanel, egen sykkelgarasje. I tillegg til butikker og kontorer skal det bygges 70 leiligheter ved senteret. OSL Gardermoen Økning i antall reisende gjør at Oslo Lufthavn Gardermoen utvider flyplassens kapasitet. Ved åpningen i 1998 var flyplassen dimensjonert for 17 millioner passasjerer årlig. Fullt utbygd vil denne kapasiteten heves til 35 millioner reisende årlig. Terminalen utvides med ny pir med flere flyoppstillingsplasser, ny avgangs- og ankomsthall og nytt bagasjehåndteringsanlegg. Fase 1 av utvidelsen forventes å stå ferdig i Kåre Hagen samarbeider med Advansia om prosjekt- og byggeledelsen for hele flyplassutvidelsen. Den nye terminalen bygges med passivhus-standard og sertifiseres iht. BREEAM International Bespoke og blir den første sertifiserte flyplassen med nivå Excellent. Gulskogen Park ULOBAs nye hovedkontor på Gulskogen Park i Drammen skal være et forbildeprosjekt innen universell utforming og miljøvennlig arkitektur. ULOBA er landsdekkende og jobber med og for mennesker med funksjonsnedsettelser. I tilknytning til hovedkontoret er det planer om å utvikle eiendommen til en næringspark. I 2012 ble FutureBuilt med på laget. FutureBuilt er et byutviklingsprogram med visjon om å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur av høy kvalitet som skal bidra til et godt bymiljø. Prosjektet skal også sertifiseres iht. BREEAM-NOR med nivå Excellent. Målsetningen er at løsningene i dette prosjektet skal sette standard for bransjen. Kåre Hagen har prosjekt- og byggeledelsen. OSL Gardermoen, Fornebu og Gulskogen Park har vært viktige prosjekter i 2012 da Kåre Hagen har fått vist sin kompetanse til å lede prosjekter hvor kravene til miljø og effektivisering er fremtiden. Illustrasjon: KLP eiendom Illustrasjon: eve-images for KLP eiendom OSL T2 Byggherre: OSL T2 Kontraktstype: Prosjekt- og byggeledelse Tidsrom: Størrelse: m² bygningsmasse samt anleggsarbeider Prosjektkostnad: 12,5 milliarder kroner Entreprise: Byggeherrestyrte sideentrepriser Type oppdrag: Nybygg og ombygging, samt anleggsarbeider Fornebu Byggherre: KLP Eiendom AS Kontraktstype: Byggadministrative ytelser Tidsrom: Størrelse: m 2 Entreprisekostnad: 1 mrd. NOK Entreprise: Totalentreprise Type oppdrag: Nybygg Gulskogen Park Byggherre: Assistanse Nye Eiendommer AS Kontraktstype: Prosjekt- og byggeledelse Tidsrom: 2009 Størrelse: m 2 Type oppdrag: Prosjektutvikling, planlegging og gjennomføring 6 Årsberetning Kåre Hagen 2012 Årsberetning Kåre Hagen

5 I forbindelse med Grunnlovens 200-års jubileum skal Eidsvollsbygningen restaureres tilbake til slik den så ut da riksforsamlingen ble avholdt der i Foto: Jens Treider/Statsbygg Nært på historien Bygninger er en viktig del av kulturarven vår og noen har en spesiell verdi som gjør de verneverdige. Mange av disse bygningene virker i det daglige som næringsbygg, privatboliger eller som museer og offentlige bygg. Dette krever i mange tilfeller at funksjonene til bygget blir oppgradert og modernisert så det tåler dagens bruk og krav, men uten at verdien blir forringet. Verneverdige bygg er spennende prosjekter som gir nær tilgang til historien, men det er også prosjekter som krever respekt, nøysomhet og detaljforståelse. Kåre Hagen AS har god erfaring med historiske bygg og referanselisten har gjennom årenes løp blitt lang. I 2012 var vi igjen tett på noen av Norges mest ærverdige bygninger. Vi har gått i dybden på arenaen for Grunnloven, gitt nytt lys til en bygning med mørk krigshistorie og vi bidrar til at ny historie kan besluttes i demokratiets senter. Enige og troe, indtil Dovre falder! I forbindelse med Grunnlovens 200-års jubileum skal Eidsvollsbygningen restaureres tilbake til slik den så ut da riksforsamlingen ble avholdt der i Eidsvollsbygningen har tidligere vært restaurert i 1864,1914 og 1964, men dagens prosjekt er det mest omfattende i stedets historie og har en kostnadsramme på 360 millioner kroner. Det har blitt gjort fargeundersøkelser av overflater og andre spor anno 1814 og rom etter rom blir satt tilbake så nær opptil Carsten Ankers moderne bolig i Eidsvollsbygningen er på ca 2.000kvadratmeter og omfatter en kjelleretasje og to hovedetasjer, loft og to frittliggende paviljonger. Mellom rom og etasjer er det smale ganger hvor tjenestefolket kunne bevege seg ubemerket. Kjelleretasjen vil for første gang i museets historie være gjenoppbygget og tilgjengelig for publikum og vil gi et autentisk innblikk i tjenestefolkets fasiliteter. De gamle trappeløpene som ledet fra kjelleren til vestibylen i 1 etasje har ikke blitt brukt siden Carsten Anker bodde der, men vil til markeringen stå ferdig reetablert. Når Eidsvollsbygningen står ferdig til Grunnlovsmarkeringen i 2014 vil hovedbygningen, begge paviljongene og parkanlegget fremstå slik de gjorde for 200 år siden. Kåre Hagen har siden 2011 hatt byggeledelse og KU for prosjektet på Eidsvoll. Lille Eyolf Victoria Terrasse ble bygd i perioden og er et praktbygg med kupler, spir og skifertak. Som landets fineste leiegårdkompleks hadde Victoria Terrasse prominente leietagere og alle leilighetene var utstyrt med luksus som elektrisk lys. Det var i dette lyset Henrik Ibsen skrev dramaet Lille Eyolf, da han bodde der fra Ikke mindre dramatisk skulle historien til bygningskomplekset bli og Victoria Terrasse er for mange synonymt med tortur og bombeangrep siden Gestapo brukte det som sitt hovedkvarter under 2.verdenskrig. I dag holder Utenriksdepartementet til i Victoria Terrasse. I 2012 hadde Kåre Hagen byggeledelse under rehabiliteringen av Kantinekjøkkenet og det var både drift og sikkerhets- og verneverdige hensyn å ta. Det ble bygd en skillevegg som gjorde at byggeplassen ble liggende utenfor UDs skallsikring og driften kunne opprettholdes. Det gamle kjøkkenet og ventilasjonsanlegget inkludert sjakter og kanaler ble fjernet. Alle vegger og gulv fikk ny overflatebehandling, samtidig som det gamle uttrykket ble bevart. For å bevare det ytre uttrykket ble vinduene istandsatt, men ikke byttet. Innvendig har gamle tak med rosetter og ornamenter blitt restaurer. Planløsningen for kjøkkenet ble endret og nytt VVS og elektroanlegg lagt opp. Kåre Hagen hadde byggeledelse VVS, elektro og bygg i tillegg til KU/SHA koordinator. Analyser og fargeprøver gjør det mulig å blande de eksakte farger brukt i Foto: Kåre Hagen as Eidsvollsbygningen Byggherre: Statsbygg Kontraktstype: Byggeledelse og HMS-koordinator for utførelsen (KU) Tidsrom: Størrelse: m² samt parkanlegg på ca 20 mål. Prosjektkostnad: ca. 360 millioner kroner Entreprise: Generalentreprise Type bygg: Kulturbygg, museum, verneverdig med høy antikvarisk verdi Type oppdrag: Restaurering og rehabilitering Victoria Terrasse Foto: Fra Statsbyggs bildearkiv Fotograf: Teigens Fotoatelier Victoria Terrasse Byggherre: Statsbygg Øst Kontraktstype: Byggeledelse VVS, elektro og bygg og KU/SHA koordinator Tidsrom: okt.2012-mars 2013 Prosjektkostnad: Entreprise: omskifting/fornying av kantine, inklusive utskifting av ventilasjon og elektroinstallasjon 8 Årsberetning Kåre Hagen 2012 Årsberetning Kåre Hagen

6 Regjeringskvartalet Mange mistet kontor- og arbeidsplassene sine under terroren 22.7 og departementene ble spredt til midlertidige adresser rundt i Oslo. I 2012 startet arbeidet med å klargjøre arbeidsplasser så Regjerningskvartalet igjen kan samle flere departementer. Kåre Hagen AS har siden terroranslaget i 2011 hatt et team til å bistå Statsbygg i oppryddings- og sikringsfasen. Når tilpasningsprosjektene startet i 2012 fortsatte to medarbeidere å ha plass i Regjeringskvartalet for å bistå i administrasjonen av tilpasningsprosjektene for departementene. Arbeidet omfatter et vidt spekter prosjekter. Regjeringsbygg 6 grasrotas kunstplass Som ved skjebnens ironi ble et nytt bygg ferdigstilt i regjeringskvartalet mens rettssaken mot Anders Behring Breivik pågikk i Det var det nye R6 som med sine 440 kontorer var klart til å huse Helse- og omsorgsdepartementet og landbruks- og matdepartementet. R6 prosjektet har omfattet et helt kvartal, med nybygg i Theatergaten 9, et påbygg i Keyersgate 6 og omfattende rehabiliteringsarbeid i verneverdige Keyersgate 8. De tre eiendommene er sammenføyd til et representativt regjeringsbygg. Nybygget er på 16 etasjer hvorav 3 er under bakken. Dette stilte høye krav til sikkerheten og som første prosjekt i Norden ble det tatt i bruk Rail Climbing System (RCS) fasadesikring. RCS skjermer for vær og vind og dens størrelse muliggjorde arbeid med betong i høyden samtidig som fasadearbeiderne i etasjene under var sikret mot fallende gjenstander. I verneverdige Keyersgate 8, også kalt Enkekassa, fra 1899 var mye av restaureringsarbeidet viet ekspedisjonssalen. Salen er rik på utsmykning og mange av de gamle detaljene har blitt avdekket, behandlet og pryder igjen bygningen. Enkekassa skulle behandles som fredet og i samråd med Riksantikvaren ble bygget oppgradert til høyverdig kontorstandard. Kåre Hagen hadde byggeledelse for bygg og elektro på R6. Parallelt med byggeprosjektet har det pågått et kunstprosjekt i regi av Kunst i Offentlige Rom. Valg av utsmykning på bygget differensierer R6 fra andre offentlige bygninger. Tradisjonelt har offentlige utsmykninger blitt utført av kunstnere som har speilet Norge som nasjon. Dette gjelder ikke for R6. Et viktig mål med utsmykningen i R6 er å vise at gjennom ytringsfrihet kan innbyggerne uttale seg fritt om samfunnet de er en del av. Kunsten er av norske Vanessa Baird med maleriet «Lyset forsvinner - bare vi lukker øynene». I byggets foajé vises Svenske Kajsa Dahlbergs tekstbaserte videoproduksjon hundre år på en arbeidsdag Utenfor nybygget er Do Ho Suh fra Sør-Korea representert med sine om lag menneskefigurer i grønnpatinert bronse. Likt gress kommer figurene opp mellom hellene ute på plassen. Symbolikken - det lille mennesket står sterkt sammen. R6 Byggherre: Statsbygg Kontraktstype: Byggledelse bygg, elektro Tidsrom: Størrelse: m² Kostnadsramme: 981 millioner kroner Entreprise: Hovedentreprise med samspill samt sideentrepriser Type oppdrag: Nybygg, ombygging og rehabilitering 10 Årsberetning Kåre Hagen 2012 Årsberetning Kåre Hagen

7 Den Gyldne Hjelm Statsbygg har kontinuerlig mellom 160 og 200 prosjekter gående. To ganger i året deler de ut prisen Den Gyldne Hjelm for godt SHA- arbeid (sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø) til et av sine pågående prosjekter. I 2012 gikk Den Gyldne Hjelm til to høgskoleprosjekter - begge hvor Kåre Hagen har byggeledelse. HiOs nye høgskoleanlegg for sykepleierutdanningen. Foto: Trond Joelson Den nye høgskolebygget i Bergen står ferdig Illustrasjon: HLM arkitektur og Cubo Foto: EH Consult Foto: Anne Beth Jensen, Byggeindustrien HiO Sykepleier høgskolen Det nye anlegget til Høgskolen i Oslo gir mulighet til å samle sykepleierutdanningen på ett sted og dra fordeler av å være lokalisert med resten av Høgskolen. Bygget inneholder spesialrom for estetiske fag, blackbox teatersal, undervisningslokaler, pausearealer og øvingslokaler for sykepleierstudenter oppført som et sykehus. Bygget har plass til mellom studenter og har et auditorium plassert tre etasjer under bakkenivå med kapasitet til 450 studenter. Byggeprosjektet har omfattet rehabilitering av Rikshospitalets patologibygg på ca m2 samt et nybygg på 6500m2. Byggene er bundet sammen med en høy glassgård. Dette er den første høgskolebygget med energimerking klasse A lysegrønt og det forventede energiregnskap er på 86 kwh/pr.år. Energiøkonomisk drift har vært i fokus og hele bygningskomplekset er forsynt med anlegg som tilpasser ventilasjonsluftmengden etter behov (VAV). For å sikre maksimal gjenvinningseffekt gir varmen fra telematikk- og datarom energi til varmepumpene. Prosjektet har hatt en kostnadsramme på 630 mill kr og byggeperioden har vært fra oktober 2009 til februar Kåre Hagen har hatt byggelederfunksjoner for alle fag samt fremdriftskoordinering og SHA-funksjonen Koordinering Utførelse (KU). Den Gyldne Hjelm gikk til HiO for grundig og systematisk SHA arbeid og for å være en sikker og ryddig arbeidsplass. Høgskolen i Bergen Høgskolen i Bergen skal samlokaliseres i ett nytt bygningkompleks. Plasseringen av den nye høgskolen er på en tidligere NSB-tomt på Kronstad, 3 km syd for Bergen sentrum. Deler av tomtens bygningsmasse består av verneverdige vognhaller fra tiden da NSB hadde verksted for damplokomotiver der. De gamle vognhallene ble integrert i nybygget og HiO er et godt eksempel på hvordan kulturhistorie kan ivaretas og samtidig gi verdi og høy utnyttelse i et prosjektet. Den nye høgskolen i Bergen er et anlegg på kvadratmeter og har en kostnadsramme på 2,4 milliarder kroner. I 2012 ble råbyggene ferdigstilt og innrednings- og uteom husarbeid startet. Skolen skal stå ferdig i Kåre Hagen har byggeledelsen for alle tekniske anlegg. Juryens begrunnelse for å gi Den Gyldne Hjelm til Prosjektet Høgskolen i Bergen lyder: «Prosjektet er ein stor og kompleks byggjeplass. Heile prosjektorganisasjonen viser eit stort engasjement og høg kompetanse. Det er utarbeidd ein handlingsplan som blir etterlevd med gode resultat både på dokumentasjonen og for tryggleiken ute på byggjeplassen.» Kjelsås skole I 2012 stod Kjelsås skole klar etter en omfattende rehabilitering. Skolen ble bygd i 1917 med kapasitet til 200 elever. I dag er det kapasitet til 790 elever, i tillegg til en barnehage med plass til 170 barn. Kjelsås skole har hatt flere utvidelser, men ingen så omfattende som ombyggingen skolen nå har vært igjennom. Det har blitt oppført et nybygg, samtidig som det originale bygget har vært gjennom rehabilitering og restaurering. Skolen fremstår i dag som et flott bygg der gammelt møter nytt. Nybygget rommer spesialrom, klasserom, ny samlingssal, kantine, administrasjon og personalarealer. Det er trappefri adkomst til byggets sentrale funksjoner som vestibyle, aula, bibliotek og flerbrukshall. Flerbrukshallen ble plassert i underetasjen på nybygget, slik at skolen ikke mistet uteareal. Kjelsås skole har vært i bruk siden skolestart 2012, og både elever og lærere trives. Dette gleder Kåre Hagen som hadde byggeledelse i alle fag og ansvar for SHA og miljøkrav i utvidelsen av skolen. Nordpolen 1-10 Nordpolen skole var tidligere Sandaker v.g.s, men bygningen har vært under rehabilitering og gjenoppstod i 2012 som en moderne og fremtidsrettet 1-10 skole med navn Nordpolen. Navnet kommer fra en skysstasjon som lå i området, helt nord i datidens Kristiania. Skolebygget ble opprinnelig oppført i 1959, og fasaden er rehabilitert for å være så tett opp mot originalen som mulig. Innvendig er det meste gjort om. Skolen fremstår i dag med moderne hvitt interiør og høy teknisk standard. Ventilasjonsanleggene er byttet ut og fjernvarme installert. Vinduene er skiftet, med unntak for verneverdige vinduer som er restaurert. I tillegg til hovedbygningene er kroppsøvingsbygget totalrehabilitert og skolegården fornyet. Nordpolen skole har kapasitet til å huse 838 elever, samt 200 barnehageplasser. Kåre Hagen hadde byggeledelse i forvandlingen fra Sandaker v.g.s til moderne Nordpolen 1-10 og er godt fornøyd med nok et vellykket skoleprosjekt i HiO Sykepleierhøgskolen Byggherre: Statsbygg Kontraktstype: Byggeledelse alle fag, SHA/miljø, KS, offentlige anskaffelser Tidsrom: Størrelse: m² Kostnadsramme: ca 630 millioner kroner Entreprise: Byggherrestyrt sideentreprise Type oppdrag: Rehabilitering ( m²) nybygg (6.500 m²) Høgskolen i Bergen Byggherre: Statsbygg Kontraktstype: Byggeledelse VVS og elektro Tidsrom: Størrelse: m² Entreprise: Byggherrestyrte sideentrepriser Type oppdrag: Nybygg og rehabilitering Prosjektkostnad: 2.4mrd.kr. Kjelsås skole Byggherre: Undervisningsbygg KF Kontraktstype: Byggeledelse alle fag, SHA/miljø Tidsrom: Prosjektkostnad: ca 350 millioner kroner Entreprise: Samhandlingsentreprise Type oppdrag: Nybygg, rehabilitering og ombygging Sandaker/ Nordpolen skole Byggherre: Undervisningsbygg KF Kontraktstype: Byggeledelse Størrelse: m2 Tidsrom: Entreprisekostnad: ca.320 mill.kr Entreprise: Samspillentreprise med totalentreprise Type oppdrag: Totalrehabiltering 12 Årsberetning Kåre Hagen 2012 Årsberetning Kåre Hagen

8 Norge i toppskiktet What a Waste I 2012 publiserte Verdensbanken What a Waste: A Global Review of Solid Waste Management, en rapport som viser at Norge ligger helt i toppskiktet på verdensbasis når det gjelder antall kilo hver innbygger genererer av søppel. I følge rapporten produserer Nordmenn bosatt i tettsteder 2,8 kilo søppel hver dag ganger vi det med årets 365 dager forstår vi behovet for effektive og miljøbesparende systemer for avfallshåndtering. Kåre Hagen har ingeniører som bistår i flere slike prosjekter. Vi leder utredningsprosesser som er nødvendige for at prosjektene skal få politisk beslutning og finansiering og i et teknologisk pionerprosjekt som vil sette ny standard for avfallsanlegg. ROAF Romeriket avfallsforedling (ROAF) bygger et pioneranlegg for sortering og gjenvinning av husholdningsavfall. Anlegget blir helautomatisk og vil motta husholdnings- og noe næringsavfall fra åtte kommuner på Romeriket. Prosjektets mål er å kunne håndtere tonn avfall pr. år i 2015 og oppnå 50% materialgjenvinning av husholdningsavfallet innen Befolkningsøkning og økt avfallsmengde henger sammen. Anlegget skal ha høy kapasitet for å kunne håndtere fremtidig vekst. Matavfall skal sorteres ut i grønne poser og NIRteknologi skal skille ut ulike plastfraksjoner, metall og restavfall. Kåre Hagen AS leverer alt av ledelse og administrasjon i prosjektet, prosjektering av bygget, SHA-koordinator i både prosjekterings- og utførelsesfasen og er ansvarlig søker. Kåre Hagen bistår med prosjektledere i flere investeringsprosjekter for Renovasjonsetaten i Oslo (REN). Arbeidet har også omfattet deltakelse i utredningsprosesser som er nødvendige for at prosjektene skal få politisk beslutning og finansiering. Dette innebærer konseptvalgsutredninger og utvinning av forprosjekt, samt å bidra til den eksterne kvalitetssikringen av prosjektene (KS1, KS2). Haraldrudveien 20:. Eiendommen skal sikre både arealbehov for fremtidig avfallsvirksomhet og samlokalisere REN. Dette innebærer en ombygning av bygningsmassen til å romme ca m2 kontorarealer (noe rehabiliteres, noe nytt) samt ca 3.000m2 med lager, verksted og parkering. Budsjett ca 65 mill. Ferdigstilles mai Smestad gjenbruksstasjon: En ny manuell gjenbruksstasjon skal etableres på Smestad. Sorteringsanlegget blir bygd i tettbygd område og for å forhindre at lukt og støy ikke forringer verdien av boligmiljøet er anlegget regulert som en lukket stasjon. Kåre hagen har deltatt i hele prosessen, med definering av behov, konseptvalgutredning, KS1, forprosjekt, KS2, anskaffet og styrt prosjekteringsgruppen, anskaffet riveentreprise og har ansvar for byggearbeidene fra sommeren Budsjett ca 200 mill. Smestad skal ferdigstilles desember Avslutning av deponiene på Grønmo: Tidligere var Grønmo kjent som Oslos største søppelfylling. Deponiene på Grønmo er i dag stengt og det er tenkt at arealene skal tilbakeføres til Østmarka. For at dette kan skje på en forsvarlig måte er det satt i gang tiltak. Tiltakene går på oppsamling og rensing av sigevann og videreutvikle anlegget for utsuging av metangass, som igjen er tenkt benyttet til energiformål. Det skal også etableres en overflate med naturlig topografi og et vekstlag for planter. Kåre Hagen har bistått i prosessen med å utrede konsepter sammen med REN personale. Kåre Hagen har også hatt styring av prosjekteringsgruppen og deltatt i forprosjektprosessen og styrt anleggstekniske arbeider. Pioneranlegget er på ca kvm. Det skal stå ferdig våren 2014 og har en kostnadsramme på 234 millioner kroner. ROAF Byggherre: Kontraktstype: Romerike Avfallsforedling Prosjekt, byggeledelse og prosjektering Tidsrom: Størrelse: 6000 m 2 Prosjektkostnad: 200 MNOK Entreprise: Byggherrestyrte sideentrepriser og totalentreprise Type oppdrag: Nybygg I dag er deler av Grønmo golfbane. Det er i gangsatt en rekke tiltak for at større deler av Grønmo også kan tilbakeføres til Østmarka 14 Årsberetning Kåre Hagen 2012 Årsberetning Kåre Hagen

9 oppdragsmengden gjorde at den relative andelen prosjekter for private sank noe fra De private prosjektene vi er deltagende Type i er derimot bygg forgangsprosjekter og anlegg for 2012 bransjen og Kåre Hagen AS har bevist at vi er i front innen miljø og grønne bygg. Økt oppdragsmengde gir rom for vekst. Kåre Hagen AS gikk fra 52 til 60 dyktige medarbeidere i Hovedvekten av de ansatte er ingeniører og sivilingeniører med fagkompetanse innen bygg, elektro, VVS, økonomistyring, risikoanalyse, miljøsertifisering, kvalitetssikring og SHA har gitt mange spennende oppdrag. Spesielt har offentlige oppdrag bidratt til veksten i Hele 95,2% av Kåre Hagens prosjekter i 2012 var for offentlige byggherrer. Denne økte oppdragsmengden gjorde at den relative andelen prosjekter for private sank noe fra De private prosjektene vi er deltagende i er derimot forgangsprosjekter for bransjen og Kåre Hagen AS har bevist at vi er i front innen miljø og grønne bygg. Økt oppdragsmengde gir rom for vekst. Kåre Hagen AS gikk fra 52 til 60 dyktige medarbeidere i Hovedvekten av de ansatte er ingeniører og sivilingeniører med fagkompetanse innen bygg, elektro, VVS, økonomistyring, risikoanalyse, miljøsertifisering, kvalitetssikring og SHA har gitt mange spennende oppdrag. Spesielt har offentlige oppdrag bidratt til veksten i Hele 95,2% av Kåre Hagens prosjekter i 2012 var for offentlige byggherrer. Denne økte oppdragsmengden gjorde at den relative andelen prosjekter for private sank noe fra De private Undervisningsbygg (35,1%) prosjektene vi er deltagende i er derimot forgangsprosjekter for bransjen og Kåre Hagen AS har bevist at vi er i front innen miljø og grønne bygg. Oversikt utdanning Type bygg og anlegg 2012 Næringsbygg (26,8%) Samferdsel (22,9%) Oversikt utdanningstyper Oversikt Kultur- og idredsbygg (5,9%) Helsebygg Undervisningsbygg (4,4%) (35,1%) Private og offentlige oppdrag 2012 PRIVATE Private OG og OFFENTLIGE offentlige oppdrag OPPDRAG 2012 Type bygg og anlegg 2012 TYPE BYGG Type OG ANLEGG bygg og anlegg Næringsbygg (26,8%) Andre (4,9%) Sivilingeniører (27) Samferdsel (22,9%) Kultur- Ingeniører og Sivilingeniører idredsbygg (27) (27) (5,9%) Ingeniører (27) Helsebygg Økonomer (4,4%) (3) Økonomer (3) Andre (4,9%) Administrasjon (3) (3) Næringsbygg (26,8%) Samferdsel (22,9%) Helsebygg (4,4%) Andre (4,9%) Private og offentlige oppdrag 2012 Offentlige oppdrag Undervisningsbygg (35,1%) Undervisningsbygg Næringsbygg (35,1%) (26,8%) Samferdsel (22,9%) Kultur- og idredsbygg og idredsbygg (5,9%) (5,9%) Helsebygg (4,4%) Andre (4,9%) Private og offentlige oppdrag 2012 Offentlige oppdrag Private Private oppdrag Offentlige oppdrag Private oppdrag Offentlige oppdrag Mathallen en tidevannstyrt byggeprosess Fisketorget i Bergen har siden 1200-tallet vært et møtested for kjøpmenn, fiskere og byens borgere. Nå skal historien fortsette under tak og i mai 2012 åpnet Mathallen på torget i Bergen. I Mathallens 1. etasje har torghandlerne fått ismaskiner, kjøle- og fryserom, rom for utpakking av varer, eget system for fiskeavfall, møterom og toaletter. I 2 etasje kan besøkende nyte utsikten mot det historiske Bergen eller besøke Norsk sjømatsenter og Turistinformasjonen. Mathallen er bygget rett i vannkanten. Dette bød på utfordringer og en ROS-analyse ble gjennomført før byggestart. Den resulterte i en rekke tiltak som skulle forhindre inntregning av sjøvann. En vanntett teknisk kulvert ble bygd i grunnen under bygget og alle byggets rør og kabelbaner er lagt i den vanntette fundamentkassen. Som en ekstra sikkerhet er det innvendige pumpekummer og alle stikkontakter og andre elektroinstallasjoner er plassert på øvre halvdel av veggene. Grunnforholdene bestod av mudder og rester av gamle bygg, så for å sikre fundamenteringen ble det etablert 22 peler etter metoden jetpeling. Jetpeler er en spesiell peleteknikk som innebærer at et bor med jetdyser blåser en blanding av sement, vann og luft inn i grunnen etter hvert som boret beveger seg nedover. Den opprinnelige jordstrukturen brytes ned og erstattes med betongpeler. Fundamentkassen er forankret i jetpelene slik at den ikke skal flyte opp ved springflo. Tidevannet skapte også utfordringer da høyvann fylte byggegropen. Dette førte til at alt grunnarbeidet ble utført ved lavvann og arbeidet styrt etter tidevannstabeller. Kåre Hagen hadde byggeledelse under oppføringen av Mathallen. Det har vært et prosjekt med mye koordinering mellom rådgivere og generalentreprenør, men til gjengjeld har prosjektet gitt verdifull kompetanseheving. Vi gratulerer Bergen med nytt landemerke. Fisketorget har flyttet inn i den nye Mathallen på Brygga i Bergen Foto: Aasa Christine Stoltz Private oppdrag 16 Årsberetning Kåre Hagen 2012 Årsberetning Kåre Hagen

10 Foto: Oslo Undervisningsbygg Oslo KF Nytt akuttmottak på Diakonhjemmet På tampen av 2012 ble Diakonhjemmets nye akuttmottak klart til bruk. Bakgrunnen for nybyggingen var behovet for større og mer funksjonelle lokaler, bedre logistikk i pasientforløpet og bedre samhandling med sengepostene. Bruttoarealet er økt og antall akuttrom er doblet med to nye akuttrom, ett triagerom og to nye behandlingsrom. Ett av akuttrommene skal også kunne fungere som smitterom. Undersøkelsesrommene ligger samlet, slik at det er lettere å følge opp pasienter. En ny glassgang forbinder det nye akuttmottaket med eksisterende glassgang i 1.etasje og forenkler tilgangen til radiologiske tjenester og operasjonsstuer. Videre er det etablert heiser fra mottaket til alle etasjene. I akuttmottakets underetasje er det bygd kontorer, møte- og tekniske rom samt rom for sengevask. Sykehusprosjekter er krevende prosjekter og spesielt utfordrende når det bygges nytt inne i et bygg hvor driften må gå som normalt. Det var essensielt at eksisterende tekniske installasjoner fungerte optimalt både i byggeperioden. Kåre Hagen har siden planleggingsfasen hatt prosjektledelse for Diakonshjemmets nye akuttmottak og byggeledelse for alle fag i byggeperioden. Bildet er en foreløpig illustrasjon og p.t speiler det ikke en korrekt illustrasjon for planene for Ensjøbyen. Illustrasjon: Knut Ramstad for Skanska Bolig Oppgradering av Ensjø t-banestasjon Ensjø skal omgjøres fra et område dominert av bilforhandlere til et sentralt område for boliger, arbeidsplasser, service og kultur. I 2012 startet totalforvandlingen og et av de viktigste grepene er utbygging på og rundt t-banestasjonen. Området rundt t-banestasjonen skal bli hjertet i den nye Ensjøbyen med torg, forretninger, boliger og barnehage. Det er en spennende utfordring å bygge en ny stasjon samtidig som driften på stasjonen og i byggeområdet opprettholdes. Kåre Hagen har byggeledelse for elektro og bygg på Ensjø t-bane stasjon. Vi har også oppgaver som kvalitetsleder forprosjektet. Det er Kollektivtransportproduksjon AS (KTP) som er ansvarlig for oppgraderingen av stasjonen. Stasjonen skal etter planen stå ferdig sommeren 2013 Foto: Statsbygg/Ivan Brody Renovering av Bredtveit fengsel, forvaring og sikringsanstalt Bredtveit ble bygd i 1920 og har fungert som anstalt for problemgutter, politisk fengsel under 2.verdenskrig og ordinært kvinnefengsel, som er dagens funksjon. Utvendig holder de gamle fengselsbygningene seg godt og bygningsmassen er fredet. Innvendig derimot var det mer enn kvinneskjebnene som var triste. Bredtveit hadde behov for en make over og i 2012 fikk Kåre Hagen byggeledelsen for renoveringen. Alle celler får nytt ventilasjonsanlegg, rørsystemer og toaletter. Interiørmessig vil ingen tekstiler eller møbler ha karakteristiske farger. Det er ment at farger skal tilføres gjennom de innsattes egne eiendeler slik at de får sitt personlige preg på cellen. Majorstuen skole I 2012 startet arbeidet med å totalrehabilitere Majorstuen skole. Når skolen gjenåpner i 2014 er den tilrettelagt som en 1-10 skole med plass til 960 elever, en økning på 360 plasser. Skolen skal tilfredsstille alle krav til moderne undervisning samtidig som bevaringsinteressen av det verneverdige bygget fra 1908 blir ivaretatt. Skolebygget er i fem etasjer og organisert med tradisjonell klasserominndeling. Ombyggingen skal bidra til at arealene effektiviseres og gir muligheter for fleksibilitet tilpasset ulike pedagogiske modeller. Det vil bli universell tilgjengelighet til alle soner og bygninger. Bygget skal reetableres med en ny planløsning og nye tekniske anlegg og all VVS og ventilasjon skal fornyes mens elektrisk infrastruktur byttes ut i sin helhet. Prosjektet skal gjennomføres som et 0-feil prosjekt. Det vil si at eventuelle feil og mangler må utbedres innen 48 timer etter overlevering. Kåre Hagen bidrar i prosjektet med byggeledelse, teknisk byggeledelse samt økonomi og prosjektstøtte. Vi holder fremdriftskontroll, kvalitetskontroll og påser miljøkrav. Diakonhjemmet Byggherre: Diakonhjemmet sykehus Kontraktstype: Prosjekt- og byggeledelse Tidsrom: Størrelse: 1100 m 2 Prosjektkostnad: 55 mill.kr Entreprise: Samarbeidsentreprise med åpen bok/ Totalentreprise Type bygg: Nybygg og rehabilitering Type oppdrag: Prosjekt- og byggeledelse Ensjø t-banestasjon Byggherre: Kollektivtransportproduksjon AS (KTP) Kontraktstype: Kontrollingeniører for elektro og bygg. Kvalitetssikringsansvarlig for hele prosjektet Tidsrom: Entreprise: Generalentreprise Type bygg: Rive og bygge ny T-banestasjon under full drift av T-banestasjonen Bredtveit fengsel Byggherre: Statsbygg Kontraktstype: Byggeledelse Tidsrom: Størrelse: ca 1200m 2 Prosjektkostnad: ca 10 mill.kr. Entreprise: Generalentreprise Type bygg: Rehabilitering av eksisterende bygg Majorstuen skole Byggherre: Undervisningsbygg KF Kontraktstype: Byggeledelse Tidsrom: Prosjektkostnad: 500 mill.kr Entreprise: Samspill basert på NS3431 Type oppdrag: Rehabilitering 18 Årsberetning Kåre Hagen 2012 Årsberetning Kåre Hagen

11 ÅRSBERETNING FOR 2012 FRA STYRET I KÅRE HAGEN AS Organisasjonsnummer: Virksomhetens art og lokalisering Kåre Hagen AS tilbyr tjenester innenfor områdene prosjekt- og byggeledelse til private og offentlige oppdragsgivere i bygg- og anleggssektoren. Selskapets virksomhet er rettet mot det nasjonale markedet med hovedvekt på region Syd-Norge. Selskapets hovedkontor er på Lysaker i Bærum kommune. Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Styret mener at det fremlagte årsregnskapet gir et rettvisende bilde over utviklingen og resultatet av foretakets virksomhet og stilling. Omsetningen var i 2012 på kr , som var en økning på 36,55 % fra i fjor. Overskuddet ble på kr mot kr i fjor. Total egenkapital var ved utgangen av året på kr , sammenlignet med kr året før. Egenkapitalandelen pr var 3,87 % mot 5,27 % i fjor. Forsknings- og utviklingsaktiviteter Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter. Ytre miljø Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Likestilling Det er 60 ansatte i bedriften, 46 menn, 76 % og 14 kvinner, 24 % ved utgangen av året. Tilsvarende andel er 4 menn i styret som utgjør 80 %, mens det er 1 kvinne i styret som utgjør 20 %. Styret har ut i fra vurdering av bedriftens størrelse, antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak i forhold til likestilling. Aksjonærer Ved årets utgang var det 1 aksjonær i selskapet: MEHATO AS: 200 aksjer 100%. MEHATO AS er morselskapet til Kåre Hagen AS. Det henvises til MEHATO AS sin årsberetning for utfyllende informasjon om konsernets drift og stilling. Lysaker, 18. mars 2013 Styret i Kåre Hagen AS Hans Hagby Tor Høglund Morten B. Lippart Styreleder Styremedlem Styremedlem Fortsatt drift Styret og daglig leder mener det er riktig å legge forutsetningen for fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet for år Styret foreslår følgende anvendelse av overskuddet: Avgitt konsernbidrag kr Overført fra annen egenkapital Årets overskudd kr Arbeidsmiljø I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører selskapet oversikt over totalt sykefravær blant selskapets ansatte. I år 2012 har det totale sykefraværet vært på 1,9 %. Det er ikke registrert noen skader eller ulykker blant de ansatte i året. Det er styrets oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel blant de ansatte er tilfredsstillende Lene Tufte Juvik Ansattes representant Andreas Kildal Forseth Ansattes representant 20 Årsberetning Kåre Hagen 2012 Årsberetning Kåre Hagen

12 resultatregskap balanse pr noter DRIFTSINNTEKTER Honorarinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Utlegg på prosjekter Lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift 5, Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER Renteinntekter Annen rentekostnad Finanskostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Avsatt konsernbidrag Overført fra annen egenkapital Avsatt til annen egenkapital Anleggsmidler Utsatt skattefordel Inventar og kontorutstyr Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Kortsiktige fordringer på konsern/eiere Andre kortsiktige fordringer Kontanter og bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig skattetr., mva og arb.g.avgift Skyldige feriepenger og påløpen lønn Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld til konsern Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Årsberetning Kåre Hagen 2012 Årsberetning Kåre Hagen

13 noter til regnskapet for 2012 Note 1: Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskaps- og aksjelovens bestemmelser samt god regnskapsskikk. Note 2: Kundefordringer Kundefordringer er oppført i balansen til pålydende verdi. Usikre poster er hensyntatt. Note 3: Andre kortsiktige fordringer og andre anleggsmidler Andre kortsiktige fordringer og andre anleggsmidler er bokført til pålydende verdi og vurdert for usikkerhet. Note 4: Anleggsmidler inventar/utstyr Kontormaskiner totalt Anskaffelseskost Tilgang i året til kostpris Avgang i året til kostpris Anskaffelseskost Akk. avskrivninger pr Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssats 20 % 25 % Kjøp og salg av driftsmidler de siste 5 år: Tilgang i året Avgang i året Note 5: Ansatte, ledelse m.v. spesifikasjon Lønnskostnader Note 7: Skatter Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnad Endring i midlertidige forskjeller Årets endring i midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag Årets betalbare skatt på ordinært resultat (28 %) Ytet konsernbidrag til morselskap (av årsoverskudd) Overført max konsernbidarg fra annen egenkapital Sum ytet konsernbidrag Reduksjon av betalbar skatt vedr. konsernbidrag Netto betalbar skatt, balanseført 0 Spesifikasjon av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige- og skattemessige verdier pr knyttet til: Årets endring Driftsmidler Utestående fordringer Regnskapsmessige avsetninger Sum netto midlertidige forskjeller Utsatt skatt + /utsatt skattefordel - (28 %) Spesifikasjon av årets skattekostnad på ordinært resultat før ytet konsernbidrag: Årets betalbare skatt 0 Endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel Sum skattekostnad Lønninger Arbeidsgiveravgift Obligatorisk tjenestepensjon Andre sosialekostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret Antall årsverk Lønn og godtgjørelse til administrerende direktør er utbetalt med totalt kr Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret i året. Honorar til revisor er kostnadsført med totalt kr og kr vedrørende konsulentbistand. 24 Årsberetning Kåre Hagen 2012 Årsberetning Kåre Hagen

14 noter til regnskapet for 2012 Note 8: Egenkapital aksjekapital Overkursfond Annen egenkap. Sum egenkap. Pr Overført fra årets resultat Overført konsernbidrag Pr Note 9: Bundne midler I posten inngår bundne bankinnskudd for skattetrekk med kr Note 10: Antall aksjer og aksjeeiere Aksjekapitalen består av 200 aksjer à kr 500, totalt kr Ved årets utgang var det en aksjonær i selskapet: Navn antall aksjer eierandel i % Mehato AS (morselskap) % Note 11: Pantstillelser langsiktig lån og kassakreditt Det er etablert pantstillelser i factoringavtaler i fordringer for i DnB ASA for langsiktig lån i morselskapet Mehato AS som pr er nedbetalt til kr. 0. Selskapet har videre pantstillelser med factoringavtaler i fordringer og pant i driftstilbehør med kr ,- for morselskapet Mehato AS sin kassakredittlimit. Nøkkeltall Kåre Hagen AS Resultatregnskapet Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresutat Netto finans Resultat før skatt Årsresultat i kr Resultat før skatt i % (av omsetning) 19,4 % 16,5 % 14,0 % Balanse Anleggsmiddler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Gjeld Sum gjeld og egenkapital Antall ansatte (gj.sn. i året) Årsberetning Kåre Hagen 2012

15 28 Årsberetning Kåre Hagen 2012 Årsberetning Kåre Hagen

16 Nøkkeltall for EIERSELSKAP Mehato AS (konsern) Resultatregnskapet Honorarinntekter Andre driftasinntekter Sum driftsinntekter Utlegg på prosjekter Lønn og sosiale kostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finans Resultat før skatt Årsresultat i kr Balanse Anleggsmiddler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Gjeld Sum gjeld og egenkapital Antall ansatte (gj.sn. i året) Bogstadveien Det legges opp til bedre person- og trafikksikkerhet når Norges travleste handlegate rustes opp. Utvidede fortausarealer, sideforsyvninger av trikkespor og nye parkerings- og kjøremønstre skal gi bedre rom for utendørs shopping, servering og markeder Kåre Hagen har prosjektledelse for oppgraderingen av Bogstadveien. Oppdragsgiver er Bymiljøetaten Bogstadveien Byggherre: Samferdselsetaten, Oslo kommune Kontraktstype: Prosjektledelse Prosjektkostnad: ca 200 mill.kr Entreprise: Hovedentreprise Type oppgradering: Oppgradering 1,1 km. vei 30 Årsberetning Kåre Hagen 2012 Årsberetning Kåre Hagen

17 KÅRE HAGEN AS Vollsveien LYSAKER Tlf Faks

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

2016 Deliveien 4 Holding AS - under avvikling Årsberetning

2016 Deliveien 4 Holding AS - under avvikling Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering 2016 Årsberetning Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet har bestått i å investere

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2008 for LEVANGER NÆRINGSSELSKAP AS

Årsregnskap 2008 for LEVANGER NÆRINGSSELSKAP AS Årsregnskap 2008 for LEVANGER NÆRINGSSELSKAP AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Resultatregnskap Note 2008 2007 RESULTAT DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer