Arbeid og oppfølging. Fra rus til glede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeid og oppfølging. Fra rus til glede"

Transkript

1 brostein Bymisjonsmagasinet 8. årgang september 2014 Foto: Werner Juvik TEMA: Arbeid og oppfølging Søkte sosialhjelp: Må jobbe for penga Da antallet unge som søkte sosialhjelp økte, innførte NAV Drammen aktivitetsplikt. Hos Kirkens Bymisjon får de arbeidsoppgaver og blir sluset videre til andre tiltak og ytelser dersom de trenger det. SIDE 6 7 Gjeld en like stor tilbakefallsfelle som rus Deltakerne lærer seg å stå i arbeidsforhold. De lærer seg helt grunnleggende sosiale spilleregler, hvilken rolle man har i arbeidslivet og hvilke krav som stilles, sier Ellen Andvig. SIDE 5 Fra rus til glede Jan Tore (27) fra Drammen er en av de faste deltagerne i Vaktmestertjenesten. Her har han hatt sitt daglige virke i nesten ett år. I Vaktmestertjenesten har jeg kommet i gang på nytt, både på veien mot fast arbeid, et miljø med nye mennesker og ikke minst aktivitet, sier Jan Tore. SIDE 4 Ny bok fra Kirkens Bymisjon: Alle er mer enn det du ser Kirkens Bymisjon kommer nå med oppfølgeren til boksuksessen Ingen er bare det du ser. I den nye boka får du møte 12 kjente ansikter fra drammensdistriktet som forteller om motbakkene i livet. SIDE 10 og 12

2 Klipp håret og få deg en jobb! Leder Du har vel også hørt uttrykket, kanskje også brukt det selv. Unge og eldre som skal oppfordres eller oppdras til å ta ansvar, legge for eksempel ungdomslivet bak seg og komme seg ut i arbeidslivet og bli en del av det produktive og skapende fellesskapet. Arbeid er en viktig verdi i Norge heldigvis. Jeg har hørt mange mennesker si følgende gjennom årene: Bare jeg får meg en jobb og et sted å bo så blir alt bra. I tidlige arbeidsår handlet jeg fort på et slikt ønske, men etter noen runder har jeg forstått at dette først og fremst betyr at det er håp og et ønske om å komme videre i livet. Men det betyr også at de reelle utfordringene det innebærer å gå fra for eksempel en outsider-tilværelse til et mer A4-liv undervurderes av vedkommende. Arbeid løser ingenting i seg selv, men det er en glimrende arena for å ta tilbake livet. For svært mange innebærer det å komme i arbeid ikke bare endring av rutiner, men en livsstilsendring med et stort behov for å utvikle seg som menneske. La meg komme meg noen eksempler: Hvis du har levd et liv med kriminalitet og rus, innebærer arbeid å måtte gå fra sort til hvit økonomi, å få en postkasse innebærer å bli funnet av kreditorer, å bli hentet inn av gammel gjeld osv. Det er slutt på at arbeidsgiveren betalte deg kontant og hvor skal da arbeidsgiveren sende lønnen din hvis du ikke har konto? Hvis livserfaringen din i hovedsak dreier seg om rus, flukt fra politiet og å planlegge neste kupp hva skal du da fortelle i lunsjen når de andre forteller om hytteturen eller konfirmasjonen? deg utrygg, og vil på et eller annet vis påvirke selvbildet og selvfølelsen din. Allikevel opplever vi at mennesker velger den kampen det er å ta tilbake livet sitt når de får riktig hjelp. De trosser sin egen komfortsone, våger seg ut på noe de ikke er trygge på, med et håp om å bli en del av et fellesskap, få et lytt liv med økonom-isk frihet og forutsigbarhet. Hvorfor forteller jeg om dette? Bymisjonens erfaring er at tett oppfølging, systematisk og god tilbakeføring har gitt resultater i form av bolig, arbeid og inkludering. Noen ganger må man ta seg tid for at resultatet skal bli bra, raske løsninger har ofte ført til ekstraomganger. Derfor jobber vi helhetlig med å fylle veien fra en outsider-tilværelse med struktur, aktivitet, venner og innhold. Det har så langt gitt gode resultater, ved at mange får seg jobb, beholder boligen sin og klarer å etablere seg i samfunnet og fungere. Tiden har lært meg at veien fra outsider til A4-tilværelse ikke er umulig, men det tar bare lengre tid. Eller som den kjente syklisten Dag Otto Lauritzen sier det: Alt er mulig! Det umulige tar bare litt lenger tid. Lykke til! Vi trenger nye frivillige til våre avdelinger. Klikk deg inn på eller ring Foto: Ingar Holm Eller: Hvis du ikke har arbeidserfaring innebærer arbeid å være fullstendig nybegynner, uten kjennskap til skrevne og uskrevne regler i arbeidslivet, uten trygghet for å vurdere om sjefen er fornøyd eller misfornøyd med din innsats. Det innebærer å møte en ny kultur hvor roller og koder er ukjente og hvor til og med språket kanskje er nytt. Det kan gjøre Jon-Ivar Windstad Daglig leder i Kirkens Bymisjon Drammen Dette er Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Drammen: Møtestedet Drammen Friminuttet Aktivitetskafeen Oasen FRI Camp Killingen KB utvikling Gi Det Videre Myrsnipa Les mer om våre avdelinger og tilbud på bymisjon.no/drammen Brostein - bymisjonsmagasinet i Drammen Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen PB 1000 Bragernes / Rådhusgata DRAMMEN Tlf: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen ble etablert i Har i dag 47 ansatte og ca. 150 frivillige i Drammen og Kongsberg. Ansvarlig redaktør: Jon-Ivar Windstad Laget av Kirkens Bymisjon Drammen i samarbeid med Godt Sagt kommunikasjon. Opplag

3 Det å falle utenfor Vi kan ikke slippe menneskene før målene er nådd. Virksomhetsleder for arbeid og oppfølging Jan Egil Hovland. Det er mange myter og fordommer forbundet med hvorfor noen faller utenfor arbeidslivet. Jo lengre man havner utenfor, desto vanskeligere blir det å komme tilbake. Jan Egil Hovland er virksomhetsleder i KB Utvikling, og har i en årrekke erfart hvilke utfordringer den enkelte både kan ha med å falle utenfor arbeidsliver, få innpass og med å komme tilbake etter fravær av ulike årsaker. Hvilke mennesker eller grupper har vanskeligheter med å nytte seg av ordinære tiltak? Det er ulike årsaker til dette og det er ulike mennesker, men en gruppe jeg vil trekke frem som mange nok ikke tenker på er de flerkulturelle. Her er det mange som har vært i Norge i en årrekke uten å ha kommet seg inn på arbeidsmarkedet. Selv om Drammen på mange måter er et multikulturelt fyrtårn, er det faktisk mange godt voksne mennesker med flerkulturell bakgrunn som ikke kommer seg inn på arbeidslivsarenaen rett og slett fordi de aldri har lært seg norsk godt nok. Da må dette på plass først, sier Hovland. Det er ikke det at disse menneskene ikke har deltatt på ordinære tiltak; for det har de. Problemet er mer at de ikke har blitt fulgt hele veien, fra å delta på norskkurs til å komme i praksis og faktisk praktisere det de har lært. Her er det mange mennesker som sitter på gode kvalifikasjoner, men de kommer allikevel ikke videre. Disse må få komme i en praksis sammen med andre hvor norsk er dagligspråket, i tilegg til at de utvikler kompetanse og blir en del av en ny sosial arena. Det er så viktig å ikke slippe disse menneskene før målet er nådd, påpeker virksomhetslederen. Hvilke årsaker ser du til at mennesker kan falle utenfor arbeidslivet? Det kan være seg alt fra ungdom som har kommet skjevt ut, folk som sliter med psykiske/fysiske plager, utbrenthet eller personer med et rusproblem. Spennet er så stort, når man først har falt utenfor er det mange barrierer som gjør det vanskelig å komme tilbake, forklarer Jan Egil Hovland som viser til at NAV Drammen har et stort fokus på unge mennesker som dropper ut av videregående. Det er så viktig å fange opp disse raskt, så de kommer i gang med noe og får hjelp til å nytte kvalitetene sine. For en del kan det oppleves utmattende å skulle finne ut hva de skal gjøre med livet sitt, og for andre kan de rett og slett ha kommet inn i et litt feil miljø, eller de opplever det ikke som viktig nok å fortsette skolegangen eller være i en jobb. Veiledning, oppfølging og motivering til å ta tak i egne utfordringer er helt sentralt. Jeg ser at mange av disse har god nytte av å prøve seg ut i praktisk arbeid, og for mange kan det være løsningen på karriereveien senere i livet. Uansett kan vi ikke lage unge mennesker til en del av trygdesystemet i ung alder. De må ha et tilbud og det må være en forpliktelse i bunnen, sier han. Hvorfor tror du det er slik at en del mennesker ikke klarer å nytte seg av de offentlige tiltakene som fins? I et system vil det alltid være marginaliserte grupper som ikke klarer å henge med på kravene og effektiviteten som fins i et offentlig system. Noen ganger opplever jeg det som om enkelte bare går fra tiltak til tiltak. Selvfølgelig ligger det aktivitetsplaner i bunnen, men noen blir nok allikevel en kasteball. I møte med disse opplever jeg at de er litt slitne av systemet. Meningen er jo ikke at man bare skal være i et tiltak. Det må ligge et mål i bunnen med en helhetlig arbeidsplan. For å få disse menneskene i gang igjen og motiverte for et arbeid, må veien for å nå målet tydeliggjøres. Med det mener jeg ikke at målet er noe som skal formidles, men det må komme frem i tett dialog og et godt samarbeid med menneskene. Det er ikke det at en ikke skal stille krav, for det er en nødvendighet. Man må i mange tilfeller jobbe tett og virkelig få kartlagt hvor kvalitetene og interessene ligger. For alle mennesker har mange iboende kvaliteter. Hva opplever du at Kirkens Bymisjon gjør riktig i dette arbeidet? Vi har en grunnleggende filosofi som setter enkeltmennesket og den enkeltes utfordringer i sentrum. Det er viktig at vi lytter til deltakernes behov og problemer, tar dem på alvor og knekker koden med hver og en. Veldig ofte er det helt andre grunnleggende behov som må dekkes før man kan begynne å tenke på det å ha en jobb. Det kan være ting som manglende bolig, høy gjeld eller medisinske problemer. Når vi har fått det på plass, kan vi arbeide for å få folk tilbake i jobb, sier Hovland. Uttrykket å nave har vært brukt mye i media det siste året, hva tenker du om det, opplever du at folk vil være i jobb? Ja, jeg gjør det. Vi er jo en del av et samfunn og har en iboende kultur og moral om at man skal være i jobb. Min opplevelse i møte med mennesker, er at de ønsker seg nettopp det. Vi må klare å motivere, se og lytte til den enkelte, skape gode relasjoner og mobilisere iboende ressurser. Selvfølgelig vil det av helsemessige årsaker og lignende ikke være mulig for alle å delta i ordinært arbeid, men jeg har opplevd mange ganger at det å bare ha en liten prosentandel kan bidra til en økt livskvalitet, sier virksomhetslederen som helt avslutningsvis berømmer samarbeidet Kirkens Bymisjon har med næringslivet i Drammen. Det er virkelig alfa og omega for oss. Jeg er veldig stolt av det som gjøres her i byen for å få folk tilbake i arbeidslivet. Vi trenger et samfunn som er varmt og inkluderende, oppsummerer virksomhetsleder Jan Egil Hovland.

4 Fra rus til glede Det er fredag morgen på Aktivitetskafeen. Kafeen syder av liv; mennesker i samtale etter dagens frokost i fellesskap. De aller fleste er nå klare for å komme i gang med dagens gjøremål. Vaktmestertjenesten er et av de tiltakene Bymisjonen i Drammen har for mennesker på vei til et liv i aktivitet og uten avhengighet. Jan Tore (27) fra Drammen er en av de faste deltagerne i Vaktmestertjenesten. Her har han hatt sitt daglige virke i nesten ett år. Dager fylt med ulike aktiviteter som flytting, hagearbeid, annet forefallende arbeid og snørydding i vinterhalvåret. Her er jeg i et miljø med andre som også har med seg en utfordrende bagasje. Det er stor takhøyde og alle får en ny sjanse om vi gjør en feil eller to, forteller Jan Tore. Tidlig rusavhengig Jan Tore sitter rett overfor meg ved ett av bordene i kafeen. Han er en ung gutt med en fortid som rusavhengig. Jeg begynte å røyke hasj som trettenåring, deretter ble det piller og amfetamin. Det som startet som en uskyldig flørt med rusmidler, utviklet seg over årenes løp til en avhengighet av stadig sterkere stoffer, forteller han. Jan Tore fullførte ungdomsskolen og begynte på grunnkurs i byggfag ved Numedal VGS. Da ble det flytting fra gutterommet hjemme og deling av hybel med en kamerat. Det viktigste i skolehverdagen ble ikke bøkene, men de økte mulighetene til fest og rus. Etter et halvt år ble skolegangen avsluttet og Jan Tore var tilbake i Drammen. Foreldrene var i stor grad uvitende om den gryende avhengigheten. Mamma skjønte nok at noe var galt, men jeg var god til å lure og skape distanse, forteller han. På mange måter var det dager uten bekymringer. Jeg latet som jeg sendte inn søknader, og det ble ikke jobb eller videre skolegang ut av det. Stadig sterkere avhengighet Helt i begynnelsen av 20-årene prøvde han heroin for første gang. Da hadde han igjen flyttet hjemmefra og grunnen til å ta seg sammen var borte. Jeg hadde på den tiden ingen nære kamerater som hadde avansert til heroin, så jeg reiste inn til Oslo for å kjøpe på egenhånd. Kameratene mine merket jo at jeg ble en annen, og det ble vanskelig å skjule hva jeg holdt på med. De ble nok både sinte og skuffet når de forsto hva jeg gjorde. De avviste meg aldri, men de tok heller ikke kontakt. Over flere år har Jan Tore hatt psykiske utfordringer med angst av varierende grad. Dette har gjort utslag i lengre perioder med nærmest isolasjon fra omverdenen, også ovenfor Vaktmestertjenesten har bidratt til å vise Jan Tore (27) en vei ut av rusen. familien. For å håndtere dette fikk han utskrevet piller, noe mange år vært flink til å være for meg selv, men nå måtte jeg som igjen gjorde det lettere å skjule den rusavhengigheten lære meg å omgås andre på nytt. som stadig ble sterkere. Angstdiagnosen brukte jeg for alt den var verdt. Medisineringen som fulgte med ble en god forklaring til både sløvhet Etter oppholdet på Tyrifjord fikk Jan Tore en ettervernsavtale Veien ut av rusen og hvorfor jeg ikke var sosial i stor grad, spesielt i familiesammenhenger. I Vaktmestertjenesten har jeg kommet i gang på nytt, både og et samarbeid med FRI, et tilbud i Kirkens Bymisjon. på veien mot fast arbeid, et miljø med nye mennesker og ikke Rusavhengigheten steg etter hvert som stoffene ble sterkere, minst aktivitet, sier Jan Tore. Han er nå en aktiv person i FRInettverket, spesielt på treningssiden. Fra et liv som rusavhen- og Jan Tore begynte å oppleve hendelser som ikke fant sted i virkeligheten. gig er Jan Tore nå med på både sykling, løping, langrenn og Jeg følte til stadighet at politiet var etter meg, fotball. Nylig syklet han Birkebeinerrittet. jeg ble rett og slett en motstander av lovens lange arm. Under påvirkning av 27-åringen er blitt en ressurs for andre og er i gang som rus ringte jeg politiet ofte og lurte nattevakt på FRI. på hvorfor de skulle ta meg. Av På den måten får jeg også gitt litt tilbake. Jeg har hatt et par alle ting trodde jeg de skulle sprekker, men da har jeg blitt plukket opp igjen med en gang. ta livet av meg! Jeg var nå I Bymisjonen har alle sin bagasje og ingen ekskluderes. kommet til et punkt hvor jeg Nå har jeg virkelig noe å komme tilbake til og være i, forteller Jan Tore med entusiasme i stemmen. Om jeg nå føler hadde mangel på kontroll over eget liv. trang til å ruse meg igjen, fokuserer jeg på alt jeg da vil miste! Alvoret i situasjonen begynte Jan Tore er nå på vei over i arbeidspraksis ute i bedrift, et å gå opp for Jan Tore og menneskene som stod han nær. Han ning, oppfølging og erfaring, med et mål om fast arbeid samarbeid via NAV og KB Utvikling. Her venter jobbveiled- tok selv kontakt med ruskonsultent for i enden. KB Utvikling er tiltaksarrangør for NAV Arbeid avrusning. Den første gangen gikk det ikke Drammen, og er en attføringsavdeling som tilbyr kompetanseutvikling og attføring gjennom ulike kurs og arbeidstiltak. helt rette veien, men gang to ble avrusningen fulgt opp med et tre måneder langt opphold ved Tyrifjord. Målet er økt deltakelse i arbeidslivet og en bedret livskvalitet Tidligere hadde jeg ruset bort ubehagelige følelser og for hvert enkelt menneske. tanker, disse måtte jeg nå lære meg å kjenne på. Jeg hadde i

5 Gjeld en like stor tilbakefallsfelle som rus Om Ellen Andvig: Førstelektor i psykisk helsearbeid Tilknyttet Senter for psykisk helse og rus v/høgskolen i Buskerud og Vestfold Ansvarlig for evaluerings- og aksjonsforskning tilknyttet prosjektet Ut i jobb Fakta om Ut i jobb : - Et forskningsprosjekt finansiert via FARVE-prosjektmidler: NAVs program for forsknings- og forsøksvirksomhet - Hovedmålet er å videreutvikle FRIs arbeid med å få mennesker med rus- og soningserfaring tilbake til arbeidslivet og samfunnet - Utviklet i samarbeid med næringslivet og kandidatene ansettes i ordinære stillinger i bedrifter som har signert en intensjonsavtale i prosjektet - Medforskere i prosjektet er: André Sirnes, virksomhetsleder gatenære tiltak/rådgiver, og Anders Steen, avdelingsleder i FRI, begge fra Kirkens Bymisjon Drammen Deltakerne lærer seg å stå i arbeidsforhold. De lærer seg helt grunnleggende sosiale spilleregler, hvilken rolle man har i arbeidslivet og hvilke krav som stilles. Det sier førstelektor i psykisk helsearbeid, Ellen Andvig om prosjektet Ut i jobb som startet opp i mai 2013 og er et treårig prosjekt. Hovedmålet er å videreutvikle FRIs arbeid med å få mennesker med rus- og soningserfaring tilbake til arbeidslivet og samfunnet. Prosjektet følger en vekslende gruppe deltakere og en gruppe ansatte gjennom hele perioden. En må rett og slett lære seg å bli normal, som en deltaker uttrykte det, sier Ellen Andvig som er tilknyttet Senter for psykisk helse og rus ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Andvig er ansvarlig for evaluerings- og aksjonsforskning i prosjektet. En må rett og slett lære seg å bli normal, som en deltaker uttrykte det. Gjeldsfelle Gjennom intervjuing av deltakere i prosjektet Ut i jobb kommer det frem at gjeld er en like stor tilbakefallsfelle som rus. Deltakere med gjeldsproblematikk må derfor få hjelp til å finne gode løsninger for å bli kvitt gjelden sin, sier Andvig. Det vektlegges at de skal ta tak i og rydde opp i egne problemer. I mange sammenhenger er det et sterkt virkemiddel på veien tilbake til både samfunnet og arbeidslivet. Men i forhold til gjeld, har vi sett at deltakerne ofte har behov for mer direkte hjelp og oppfølging. Som enkelte av deltakerne har uttrykt det selv: Jeg må bli tatt tak i, forteller Andvig. Det viktige er å omdanne den tause kunnskapen til kjent kunnskap, sette ord på selvfølgelighetene vi foretar oss helt automatisk, uten at dette er nedfelt i skriftlige rutiner rett og slett en bevisstgjøring. Er det noen særegenheter som peker seg ut i prosjektet Ut i jobb? Det som i stor grad har slått meg, er det store engasjementet som utvises av alle ansatte i Ut i jobb. De har evne til anerkjennelse og innlevelse i deltakernes situasjon. De ansatte viser at de har tro på den enkelte og formidler et håp som smitter over på deltakerne. Det skal sies at flere av Bymisjonens ansatte også har egen erfaring, noe som er en stor fordel og et sterkt virkemiddel i mange sammenhenger. Det skaper motivasjon og håp, sier Andvig. Hva er forutsetningen for å stå i et arbeidsløp? Et flertall av deltakerne har tidligere ikke levd et såkalt normalliv, med jobb, fritid, plikter og rutiner. Bo-trening er en viktig del av arbeidet. Finne gode rutiner i hverdagen, stå opp til et fast tidspunkt, handle mat, vaske og så videre. Ensomheten er utfordrende for veldig mange. Å komme hjem etter en dag i arbeid med mange tomme timer uten planer, er ikke ukomplisert. Der kommer nettverket til Ut i jobb og Kirkens Bymisjon inn i bildet igjen, med ulike aktiviteter på ettermiddag og kveld. De kommer raskt inn i et fellesskap innen de ulike tiltakene og værestedene i Kirkens Bymisjon, sier førstelektoren. Hva skiller arbeidsmetodikken i Ut i jobb fra ordinær arbeidsoppfølging? Det som i vesentlig grad preger arbeidet i Ut i jobb er den tette oppfølgingen deltakerne får. Arbeidsmetodikken er basert på individuell tilpasning. I enkelte tilfeller er det oppfølging flere ganger hver dag, kveld, helg eller natt. Nettopp det er styrken ved Kirkens Bymisjon. Deltakerne kommer direkte fra soning eller rusbehandling, boligsituasjonen tas tak i og aktivitet igangsettes umiddelbart, sier Andvig som påpeker at denne metoden å jobbe på er lønnsom utfra et samfunnsøkonomisk perspektiv. Det som i vesentlig grad preger arbeidet i Ut i jobb er den tette oppfølgingen deltakerne får. Denne gruppen med mennesker får et liv de kan finansiere selv, noe som selvfølgelig er meget samfunnsbesparende. I forhold til livskvalitet og egenverd er det store positive ringvirkninger. Deltakerne har på mange måter følt seg på utsiden av samfunnet gjennom et helt liv. Gjennom å ha en jobb blir man en del av samfunnet, dessuten får mange etablert kontakt med barn, annen familie og venner igjen, sier Andvig. Hva innebærer veiledningen de får ut i arbeidslivet? Med fast adresse og inntekt, dukker også kreditorene opp. Da blir deltakerne tvunget til å ta et oppgjør og bestemme seg. Og det klarer de aller fleste. Etter samtale med mange deltakere oppleves gevinsten av et A4-liv så mye større. En deltaker uttrykte det: Jeg har kastet bort så mange år, nå kan jeg også få meg hus, bil, kone og unger. Jeg opplever dette som en beskrivende uttalelse på håpet om å leve et vanlig liv, sier Ellen Andvig.

6 I Drammen må unge i aktivitet fra dag én for å få sosialhjelp. For Joel Patrick Maniriho (28) har det gitt håp om å komme seg videre i livet. «Jeg visste ikke hvordan jeg skulle fylle dagene» Søkte sosialhjelp: Da antallet unge som søkte sosialhjelp økte, innførte NAV Drammen aktivitetsplikt. Hos Kirkens Bymisjon får de arbeidsoppgaver og blir sluset videre til andre tiltak og ytelser dersom de trenger det. Må jobbe Artikkel hentet fra Magasinet Velferd 4/14, For Joel Patrick var livet vanskelig før han fikk sosialhjelp. Han manglet sisteåret på videregående, men drømte om å bli sykepleier. Det var langt dit. Jeg bodde alene på hybel og snudde døgnet på hodet. Nå må jeg møte klokka åtte hver dag, møter mennesker og har fått tro på framtiden, sier Joel Patrick. Etter fire uker på sosialhjelp ble han loset videre til attføringstiltaket Arbeid med bistand og jobber på kjøkkenet i Kirkens Bymisjon (KB). Fikk ikke lærlingeplass Håkon Michalsen (21) er fersk på sosialhjelp og stortrives på KB. Jeg fikk ikke lærlingeplass og skolen og oppfølgingstjenesten visste ikke hva de skulle tilby meg. Jeg gikk ett år hjemme, uten penger, uten å ha noe å gjøre. Det førte jo ingen steder, forteller Håkon. Nå utfører han vaktmestertjenester. Han mangler én eksamen for å fullføre bilmekanikerlinja. Så håper han på svennebrev. Men først må han ha litt drahjelp til å komme på offensiven igjen. Bedre hverdag Jan Einar Andersen (20) har fire år på videregående, men besto ikke påbyggingsåret som gir studiekompetanse. Som nyinnflyttet til Drammen, trangbodd med fem mennesker på ett rom og kjøkken og få kjente, var det vanskelig å få jobb. Nå går han på arbeidssøkerkurs på KB og peiler seg inn på jobb i barnehage eller i omsorgssektoren. Jeg opplevde det som veldig positivt å bli stilt krav til. At jeg ikke fikk ordinær lønn for jobben jeg gjorde betydde ingenting. Jeg gledet meg til å starte opp. Hverdagen min ble bare mye bedre. I dag deler jeg leilighet med en kompis, forteller Jan Einar. Grundig oppfølging Ungdomsplassene ligger innunder aktivitetskafè som er en av virksomhetene til KB. Avdelingsleder Halvor Andersen kan fortelle om en grundig oppfølging av ungdommene som kommer dit. Sykkelverksted, kjøkkentjeneste og vaktmestertjenester er aktivitetene ungdommene blir satt til. Vi avklarer hva som skal til for at de skal komme seg videre, hva slags drømmer de har, hva som må ryddes opp i for at livet skal endre seg. Etter fire uker sender vi rapport til NAV som ungdommen er med og lager. Der oppsummerer vi våre erfaringer, om blant annet punktlighet og yteevne. Ungdommen bidrar med sine tanker, sier Andersen. Ungdommene tilbys også å være med på gratis aktiviteter som Kirkens Bymisjon tilbyr sine øvrige brukere, som bowling og kino. De kan videre være med å hjelpe til som vakter når Strømsgodset og Mjøndalen spiller fotballkamper. Det er viktig for dem å engasjere seg i livet og samfunnet, de får utvidet kontaktflaten og nettverket øker. Vi blir godt kjent og kan gi informasjon som gjør at NAV kan gi bedre rettledning og bistand. Vi har daglig rapportering og kontakt med NAV, understreker Andersen. Ønsker endring De aller fleste av dem som møter opp hos KB ønsker en endring, de ønsker å være i aktivitet. Mange har lite nettverk, isolerer seg. KB formidler kontakt med Ungdomstorget i Drammen for

7 for penga Foto: Werner Juvik God tone: Miljøet på aktivitetskafe er tett og med tydelige krav og rammer. Fra venstre: Kjetil Angeltveit, Joel Patrick Maniriho, Halvor Andersen, Jan Einar Andersen, Håkon Michalsen og Marita Salo. Når de står på venteliste, må de likevel ned på Kirkens Bymisjon og legge en plan og KB holder jevnlig kontakt med dem til de kommer i aktivitet. Ungdommene har tre måneder på KB. Noen blir raskt sluset videre til andre tiltak, Arbeid med bistand eller Arbeidsavklaringspenger eller til helseavklaringer. dem som trenger det, en instans som bistår ungdom med å orientere seg i forhold til barnevern, psykisk helse og rus. De aller fleste gjennomfører oppholdet hos oss, men ikke alle. Hensikten er jo også å sile ut dem som egentlig kan klare seg på egenhånd. Er det ungdommer som faller fra underveis, vet vi mer om hvorfor, slik at NAV kan følge dem opp best mulig, sier Andersen. Det er en takknemlig gjeng å jobbe med, bedyrer de ansatte. En del kommer i arbeid, de fleste jobber aktivt med å komme seg videre. Ikke mange får full stilling rett etter å ha vært her. Noen får arbeid gjennom vikarbyråer, i barnehage og diverse oppdrag. Men det er sjelden nok å leve av. Vi prøver å få dem ut i skole og kurs, sier Halvor Andersen. Gode resultater Nestleder for NAV Drammen, Katrine Christiansen, er svært fornøyd med resultatene så langt. Høsten 2013 så de stor tilstrømning av unge som søkte sosialhjelp. Vi fikk inntrykk av at ikke så mange var opptatt av å komme i aktivitet. Vi tok kontakt med Kirkens Bymisjon, laget en avtale om fem plasser, og der måtte de unge møte klokken 08:00 dagen etter at de søkte sosialhjelp. De dagene de ikke møter opp, får de trekk i utbetalingene, forteller Christiansen. De startet med fem plasser for å få litt erfaringer. De så snart at dette var en suksess og økte til 12 plasser. Vi skulle gjerne hatt enda flere. Vi har noen på venteliste, forklarer Christiansen. NAV siste utvei Det har vært for enkelt å komme til NAV og søke om sosialhjelp for mange unge. De har ikke sett sitt eget potensiale for å få seg jobb. Sosialhjelp skal være siste utvei. Derfor opplever vi at noen av ungdommene lar være å søke sosialhjelp når vi stiller krav om aktivitet. Da skaffer de seg heller jobb på egen hånd. På den måten får vi bukt med navere. Det er blitt færre unge som søker sosialhjelp, sier Christiansen. Men risikerer dere ikke å støte vekk unge som ikke er friske nok for aktivitet? De blir kanskje avhengige av foreldre som kan brødfø dem? Vi når en gråsonegruppe vi ikke har fått tak i tidligere. Alle som henvises til KB får først en behovsvurdering. Der vi oppdager helseproblemer får de bistand og oppfølging og eventuelt hjelp til å søke arbeidsavklaringspenger, men det kan selvfølgelig være enkelte som blir borte for oss, sier Christiansen. NAV Drammen har avtale med Kirkens Bymisjon i ett år i første omgang og vurderer å utvide ordningen til å gjelde også de over 25 år. For mange er ikke passive ytelser det beste. Det er tilbakemeldingen vi får, sier Katrine Christiansen.

8 Tilrettelegger veien til arbeid Fakta KB Utvikling Startet opp i 2007 Arbeider på oppdrag for NAV Buskerud Gir tilbud innen attføring ved bruk av tiltaket APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet) og AB (Arbeid med bistand) AB/IPS (Individual Placement and Support, som på norsk kalles individuell jobbstøtte) Benytter også praksisplass i ordinære bedrifter og arbeid ved bruk av lønnstilskudd Anne Elisabeth Steinsholt, jobbkonsulent i KB Utvikling innenfor individuell jobbstøtte (IPS). Til oss kommer mennesker som skal finne sin vei tilbake i arbeidslivet fordi de av ulike grunner har havnet utenfor eller på utsiden i en kort eller lang periode. Noen har begrensninger som gjør at funksjonsevnen skal vurderes, dette i samarbeid med den enkelte, NAV og helsearbeidere. Vi jobber med helheten og møter mennesker der de er. Det sier Anne Elisabeth Steinsholt, som er jobbkonsulent i KB Utvikling innenfor individuell jobbstøtte (IPS). Dette er et samarbeid med helsearbeidere og NAV, hvor veiledning legges opp etter den enkeltes behov. Jobbkonsulenten forteller hvilke områder av jobben deltakerne har problemer med, og helsearbeiderne retter behandlingen mot disse områdene. Teamet møtes regelmessig og følger opp alle deltakerne meget tett, spesielt de tre første månedene. IPS bryter med tradisjonell tankegang om at mennesker med alvorlige psykiske helse- problemer ikke kan eller vil jobbe. Dersom en deltaker kommer til oss uten fast bopel, jobber vi også med å få dette på plass. Mange av de som kommer savner også et større sosialt nettverk. Kirkens Bymisjon Drammen har over 250 sosiale arrangementer i løpet av et år som de kan få delta på. Dette bidrar til at mange bygger gode, varige og nye relasjoner til både andre deltakere, frivillige og ansatte, forklarer Anne Elisabeth. Hvordan er handlingsforløpet for en som kommer til KB Utvikling? Innenfor IPS, som er mitt område, kommer mennesker som har psykiske utfordringer av ulik grad. Metoden vårt arbeid tar utgangspunkt i, bygger på at alle skal klare å jobbe eller være i aktivitet. Dersom vi kun ender opp på 10 % stilling, så er dette vesentlig bedre enn ingenting. Især i starten tar vi oss god tid til å bli kjent med den enkelte, og gjennomfører individuelle samtaler og møter med andre instanser som står rundt deltakerne. De første fire ukene gis det veiledning og helsesituasjonen kartlegges, CV oppdateres og vi finner ut hva slags arbeid som kan fungere. Kort og godt handler det om å finne et virke en kan stå i over tid, trives i og som kroppen kan klare. Mange av de som kommer hit, er forvirret vedrørende arbeidsretning. Enkelte har liten utdannelse, har vært utenfor arbeidslivet i lang tid, og noen har vært utsatt for ulykker eller liknende og trenger dermed omskolering. Andre trenger bare veiledning og støtte på veien tilbake. Hvordan veileder man en person i forhold til yrkesvalg? Vi kan tilby ulike programmer innen karriereveiledning, som lager en tilpasset yrkesprofil basert på bakgrunn og interesser. Eventuelle funksjonsmessige begrensninger tas hensyn til, noe som gjør programmene til meget nyttige arbeidsverktøy. De ulike formene for veiledning er tilpasset den enkeltes forkunnskaper og erfaring på ulike nivå. Vi jobber tett med hver deltaker for å fremme motivasjon og egenmobilisering. Oppgaven vår er å tilrettelegge så alle får utnyttet og brukt de ressursene de faktisk har. Hvordan er motivasjonen til deltakerne som kommer hit? Vi er så heldige at de aller fleste er meget motiverte til å komme ut i arbeidslivet. Enkelte er så å si jobbklare når de kommer, mens andre har noen elementer som må komme på plass før de kan stå i ordinært arbeid. Vi opplever motivasjon nært forbundet med følelser; det kan svinge fra dag til dag. Dersom motivasjonen daler i perioder, jobber vi enda tettere med deltakerne for å finne ut hvor skoen trykker. Da blir vi i stand til å finne gode og varige løsninger i samarbeid. Fra dag én jobber vi med å bygge gode relasjoner til deltakerne og skape tillit. På den måten klarer vi i større grad å skape endringer. Er det positiv vilje i bedrifter til å ta imot mennesker som søker arbeidspraksis? Absolutt! Vi bruker jo en del tid på å kontakte ulike bedrifter og lage intensjonsavtaler. Da presenterer vi opplegget vårt, hvordan dette fungerer og hva slags oppfølging vi gir. Noen ganger har de som kommer til oss spesielle ønsker, og da kontakter vi konkrete bedrifter. Det medfører ingen risiko for en bedrift å ta imot noen i arbeidspraksis, for mange er dette et positivt bidrag i det daglige arbeidet. Deltakeren følges nært opp i begynnelsen, med gradvis nedtrapping etter hvert. Det er veldig viktig for oss å ha et godt samarbeid, og bedrifter som er fornøyde med de deltakerne vi utplasserer. Vi vektlegger en tydelig og åpen kommunikasjon med både deltaker og bedrift. Målet er selvfølgelig at den enkelte skal bli selvhjulpen og komme i fast arbeid. Det er absolutt ønskelig at den personen som er i praksis kan fungere som en ressurs, og ikke en belastning. Dersom bedriften ikke er fornøyd med deltakeren, så avslutter vi selvfølgelig praksisen. Det er for øvrig sjelden noen av våre praksissteder ønsker dette, da de aller fleste opplever god oppfølging og medarbeidere som gir tilbake etter hvert som de opplever trygghet og jobbmestring. KB Utvikling er stadig i behov for nye samarbeidspartnere som kan tenke seg å ha deltakere i praksis, eller som har behov for fast arbeidskraft. Ved å knytte seg til et samarbeid med KB Utvikling, kan bedriften være med på å gjøre en forandring som en bidragsyter til et rikere og mer inkluderende arbeidsliv. Dersom dette er noe som kan passe for din bedrift eller du ønsker å vite mer, stiller KB Utvikling seg mer enn gjerne til disposisjon for en mer utfyllende samtale. KB Utvikling tilbyr tett oppfølging og et nært samarbeid.

9 Trengte et spark bak Hva har vært din drøm i arbeidslivet? Jeg har siden jeg var liten hatt en drøm å være lastebilsjåfør. Da kunne jeg legge opp min egen arbeidsdag og på mange måter være min egen herre. På KB Utvikling ble dette tidlig en del av min plan videre for å komme tilbake i jobb. Underveis i hele perioden har jeg følt at mine ønsker har blitt lyttet til, samtidig som det har blitt stilt krav. gatepresten Jeg trengte oppfølging og et spark bak for å komme meg videre og i gang igjen. Dette forteller Ronald Amundsen (46). Han hadde vært utenfor arbeidslivet siden Ved hjelp av en attføringsavtale med KB Utvikling har Ronald gått fra en tilværelse med psykiske og fysiske helseplager, til en ny og bedre hverdag med fast stilling som sjåfør ved Skapsskredderen Toram AS i Lier. Jeg ble langvarig sykemeldt etter en periode med ryggproblemer, så toppet det seg litt etter et noe turbulent arbeidsforhold. I begynnelsen var det i grunn greit å være hjemme, men jeg ble mer og mer tafatt av det. Uten noe spesielt å fylle dagene med, isolerte jeg meg og ble nokså deprimert. Det ene tar ofte det andre, uten at en tenker over det, forteller 46-åringen. Nå i dag er det vanskelig å se for seg denne utgaven av Ronald; han er entusiastisk, livsglad og takknemlig for livet han lever. Ronald er kort og godt et menneske som sprer glede rundt seg. Etter flere år på rehabilitering og arbeidsavklaringspenger, kjente Ronald at livet måtte ta en annen retning. Via NAV ble han søkt inn til KB Utvikling. Men etter mange år utenfor arbeidslivet og det sosiale fellesskapet som finnes på en arbeidsplass, opplevde han det vanskelig når dagen kom. Jeg hadde vært på KB Utvikling uken før, blitt tatt imot og vist rundt. Allikevel ble det vanskelig å ta steget ut på egenhånd, sier 46-åringen. Det ble så vanskelig at Ronald heller valgte å utebli. Dette er ikke unikt for noen i hans situasjon. Da kommer vi og henter deg. Det eneste du trenger å gjøre er å stå opp, gjøre deg klar og vente på trappa. Slik lød telefonsamtalen Ronald mottok fra virksomhetsleder Jan Egil Hovland. Dette ble avgjørende for min del, forteller Ronald. Noen andre kom inn og tok valget for meg, det eneste jeg trang å gjøre var å stå klar på trappa hjemme. Hadde ikke Jan Egil vært så bestemt, og vist at de hadde en forventning til meg, ja da hadde jeg nok ikke kommet neste dag heller. Hver måned har jeg sammen med veilederen min satt opp ulike delmål, for å nå målet i enden; en fast jobb, forteller Ronald På KB Utvikling jobbet vi mye i team. Så jeg lærte meg å si ifra og se viktigheten av at alle deltok. Det var mye tungt fysisk arbeid. Jeg måtte virkelig tåle å ha vondt i vondtene mine. Måtte faktisk få kroppen i gang igjen. Ryggen var rett og slett blitt en latmannsrygg. Det var godt for helsen min å komme i gang. Ikke minst var den sunne maten på Aktivitetskafeen en god bidragsyter. Jeg er jo ingen liten mann, så femten kilo minus på tiden min her gjorde underverker for både kroppen og helsa, sier han. En av de beste tingene her, var den gode opplevelsen av støtte gjennom hele prosessen. Veilederne ville virkelig det beste for meg og fulgte meg opp på alle områder. Jeg ble trygg på dem og de var trygge på meg. Det var alltid rom for tilbakemeldinger, og det gikk begge veier. Hva gjorde du konkret selv for å jobbe mot målet ditt? Jeg måtte selv ta tak i det som måtte på plass før en jobb som sjåfør kunne bli en mulighet for meg. Attester jeg manglet fra tidligere arbeidsforhold måtte innhentes. Jeg måtte sjekke med Biltilsynet hva som krevdes og ikke minst hva det ville koste å skaffe meg sertifikat. I arbeidspraksisen min fikk jeg i en seks måneders periode prøvd meg som hjelpemann på bil, og da ble jeg enda tryggere på at dette var noe jeg ønsket å jobbe med. Det er ikke vanlig å få dekt førerkort via NAV, så det måtte jeg virkelig legge meg i selen for å klare. Men jeg visste at dette virkelig var noe jeg ville og noe jeg kunne stå i. Og så hadde jeg klart å få meg en liten stilling som sjåfør etterpå. Med det klarte jeg å vise at jeg kunne stå på egne ben etterpå. Hvordan er jobb- og livssituasjon din nå? Nå er jeg i en 50 prosent stilling i Skapsskredderen Toram AS, med gode utsikter for mer arbeid på sikt. Jobben har fungert som terapi for meg. Nå har jeg virkelig verdens beste jobb og koser meg hver dag. Livskvaliteten min er forbedret, og nå gleder jeg meg til helgen. Nå har jeg faktisk fri på en helt annen måte i helgene. Jeg nyter fritiden og kan slappe av med god samvittighet. Kjæreste har jeg også fått meg. Hun jobber faktisk i kantinen til KB Utvikling. KB Utvikling har på alle måter startet livet mitt på nytt, forteller en gledesstrålende Ronald Amundsen. Den 18. august var Ronald helt ute av KB Utvikling sitt system, og klar til å stå på egne ben igjen. Dagen ble markert på Aktivitetskafeen med overrekkelse av en Brostein, et viktig symbol i Kirkens Bymisjon. Brosteinen er tegnet på vår hverdag, livserfaring og gatas virkelighet. Vår nye gateprest Navn: Henriette Brevig Alder: 37 Aktuell som: Ny gateprest i Kirkens Bymisjon i Drammen Tidligere jobb: Kapellan i Strømmen menighet, Borg Bispedømme Interesser: Mennesker, lære nye ting, ord og uttrykk og praktisk arbeid. Hva engasjerer deg? Jeg lar meg lett engasjere, både av mine nære omgivelser, men også av bærekraftig utvikling og miljø. Rent verdimessig er jeg opptatt av å skape en åpen og inkluderende holdning. Hvorfor søkte du jobben som gateprest i Drammen? Jeg har lenge hatt lyst til å forsøke meg som gateprest. Det var stillingsannonsen som ga meg mot til å søke. I annonsen fant jeg det som jeg har lett etter. Savnet også det å være del av en by. Hva gleder du deg til i den nye jobben? Jeg gleder meg til å møte nye mennesker og til å delta på hverdagsmessene. I tillegg gleder jeg meg veldig til å bli en del av Kirkens Bymisjon og delta i Bymisjonens viktige arbeid i Drammen.

10 Ny bok fra Kirkens Bymisjon: Alle er mer enn det du ser Foto: Per-Jan Brekke Disse er med Entreprenør og gründer Rune Isachsen Artist Veslemøy Solberg Fysiker, programleder og standupkomiker Selda Ekiz Bilforhandler Wenche Albjerk Påtroppende biskop Per Arne Dahl Gründer Terje Stykket Grafisk designer Finn Møller Næringslivsleder Ole Fevang Bryggerieier Terje Aass Daglig leder Robert Mederud Direktør i NAV Elisabeth Holen Langrennsstjerne Vibeke Skofterud Menneskene bak den nye boka Alle er mer enn det du ser : F.v. Jon Dahl i Kirkens Bymisjon, forfatter Hans Arne Odde i Godt Sagt kommunikasjon, forfatter Karianne Braathen, fotograf Torbjørn Tandberg og designer Rune Karlstad i Form Farm. Forlegger er Z-forlag i Oslo. Den nye portrettboka har fått tittelen Alle er mer enn det du ser og er ført i pennen av freelance-journalist Karianne Braathen og daglig leder i Godt Sagt kommunikasjon, Hans Arne Odde. Vi hadde et veldig godt og nært samarbeid med Godt Sagt kommunikasjon i arbeidet med den forrige boka, med to glimrende forfattere i Hans Arne Odde og Ingar Holm. Ingar er dessverre ikke lenger blant oss, men det var naturlig for oss å fortsette samarbeidet med Hans Arne. Han skaffet en veldig god erstatter i Karianne Braathen, som er freelance-journalist og tidligere nyhetsredaktør i Drammens Tidende. Denne gangen har vi benyttet fotograf Torbjørn Tandbergs fantastiske bilder og kompetanse, forteller prosjektansvarlig næringsliv i Kirkens Bymisjon i Drammen, Jon Dahl. Dahl håper at de med den nye boka blant annet kan vise at motgang kan ramme alle, uansett status. Det er viktig å ikke forhåndsdømme, men å ta seg tid til å se på et menneske en gang til, sier Dahl. Det er viktig å ikke forhåndsdømme, men å ta seg tid til å se på et menneske en gang til Kjente mennesker i motbakke I forordet forklarer forfatterne mer om bakgrunnen og innholdet i Kirkens Bymisjons nye bok: Alle har en historie. Enten du befinner deg i det deilige rampelyset, på en børstopp eller i rennesteinen. I denne portrettboka har vi nok en gang tatt utgangspunkt i Kirkens Bymisjons visjon om at Ingen er bare det du ser. I denne boka får du møte 12 kjente ansikter fra drammensdistriktet. Felles for dem alle er at de nyter stor suksess på sine arenaer. Du leser og hører for det meste om oppturene deres. De har tjent trillebårlass med penger, gått fra lederjobb til lederjobb, vunnet OL-medalje og blitt kåret til Norges beste programleder på TV. Vi utfordret dem til å være åpne om en motbakke i livet som har preget dem, på godt og vondt, skriver Karianne Braathen og Hans Arne Odde. Blant dem som forteller sine historier, er skistjernen Vibeke Skofterud, gründer Terje Stykket, artist Veslemøy Solberg, bryggerieier Terje Aass og vinner av Gullruten, programleder Selda Ekiz. Gir mening Den forrige boka fikk god respons fra leserne og resulterte i et boksalg som ga gode inntekter til Kirkens Bymisjons viktige arbeid. Målet vårt er at denne boka vil bidra på samme måte, og at de sterke historiene intervjuobjektene forteller vil være med på utvikle respekt og toleranse for alle typer mennesker og menneskeskjebner, sier Hans Arne Odde som føler at det gir svært god mening å formidle historiene til disse kjente menneskene. For å sitere påtroppende biskop Per Arne Dahl, så viser disse historiene at det er ingen som lever det perfekte liv, legger Odde til. Det som er flott med denne boka er at kjente mennesker tør å vise sin sårbarhet og by på seg selv. De er kjente personer som fremstår som vellykkede utad, men som alle har en historie som viser at de også har møtt motbakker i livet, sier Karianne Braathen som fant det veldig lett å takke ja til oppdraget. En døråpner Det er jo en veldig god sak samtidig som det har vært en spennende og veldig lærerik jobb som gir mye tilbake. Det har dessuten vært enkelt å få et ja fra intervjuobjektene siden Kirkens Bymisjon, og det den står for, bokstavelig talt er en skikkelig døråpner, sier Braathen. Det har vært en spennende og veldig lærerik jobb som gir mye tilbake. For fotograf Torbjørn Tandberg var oppdraget med å lage portrettbok for Kirkens Bymisjon rett og slett midt i blinken. Jeg elsker å ta bilder av mennesker, og jeg liker å prate med folk. Samtidig har jeg stor sans for det Kirkens Bymisjon står for, og er glad for å kunne bidra med mitt, sier Tandberg. Bok-designet er utformet av Form Farm og forlegger er Z-forlag. For mer informasjon se annonse på baksiden av dette magasinet.

11 Kirkens Bymisjon i Drammen er så heldig at flere bedrifter ønsker å bidra Samarbeidet Trysilhus og Kirkens Bymisjon: Gjensidig nytte og felles verdier Kirkens Bymisjon i Drammen har en god standing i forhold til samarbeid med det lokale næringslivet. Flere store avtaler er inngått på ulike nivåer. Ønsker din bedrift å inngå en samarbeidsavtale med oss eller få mer informasjon rundt de ulike avtalene, kan du kontakte Jon Dahl på tlf eller e-post Foto: Torbjørn Tandberg Kirkens Bymisjon Drammen ønsker å rette en takk til alle våre samarbeidspartnere: Hovedsamarbeidspartnere Trysilhus har vært en viktig støttespiller for Kirkens Bymisjon i flere år. Samtidig har selskapet hatt stor nytte av Bymisjonens tjenester og tilbud. Trysilhusgruppen har støttet Kirkens Bymisjon siden De siste tre årene har selskapet også gått inn som en av tre sponsorer til Bymisjonens prosjekt på Killingen, der Trysilhus blant annet kjøper plass til fem barn fra Sande. Samarbeidspartnere Konsernleder i Trysilhusgruppen, Kjetil Jordanger, presiserer at samarbeidet er gjensidig og at de to organisasjonene har felles nytte av hverandre. Felles verdier KHJ-Invest a.s Vi benytter oss av Bymisjonens brukere til å holde vakt på byggeplasser, og Kirkens Bymisjon har også skaffet oss foredragsholdere som Vibeke Skofterud, Steinar Mundal og Per Fagerhøi til aktuelle arrangementer, sier konsernleder Kjetil Støttepartnere Jordanger. Jordanger forteller at da de bestemte seg for å kanalisere det meste av sponsormidlene til ett sted, var Kirkens Bymisjon i Drammen et helt naturlig valg. Andre støttepartnere Kirkens Bymisjon gjør en fantastisk jobb for vanskeligstilte mennesker i Drammen og over hele landet. Vi ønsker å bidra med noe som monner, og Kirkens Bymisjon står for verdier som vi vil assosieres med. Det organisasjonen representerer stemmer også overens med våre egne verdier: tydelig, engasjert, jordnær og pålitelig, påpeker Jordanger. Samarbeidspartnere Camp Killingen Hjelper barn Prosjektansvarlig Næringsliv i Kirkens Bymisjon i Drammen, Jon Dahl, er også svært godt fornøyd med samarbeidet. Gjennom sitt store engasjement på Killingen er Trysilhus, sammen med Drammen havn og OKK Entreprenør, med på å sørge for at 800 barn i drammensområdet hvert år får et ferietilbud. De kanaliserer også andre midler mot tiltak for barn og unge som dermed får et bedre og mer verdig liv takket være Trysilhus sitt engasjement. Et lite bidrag kan bety mye for noen Ønsker du å gi en engangsgave til Bymisjonens arbeid i Drammen, da hjelper du oss å gi andre en mulighet. Kanskje blir det til en god opplevelse for barn, eller en helgetur for en av våre gjester. Alt du gir blir brukt i Drammen! Dette synes jeg er fantastisk bra, oppsummerer Jon Dahl i Kirkens Bymisjon. Vår gavekonto er:

12 Direktør i NAV Elisabeth Holen Langrennsstjerne Vibeke Skofterud Biskop Per Arne Dahl Næringslivsleder Ole Fevang Artist Veslemøy Solberg Fysiker, programleder og standup-komiker Selda Ekiz Daglig leder Robert Mederud Gründer Terje Stykket Alle er mer enn det du ser Entreprenør og gründer Rune Isachsen Bryggerieier Terje Aass I denne boken får du møte 12 kjente ansikter. Felles for dem alle er at de nyter stor suksess på sine arenaer. Du leser og hører for det meste om oppturene deres. De har tjent trillebårlass med penger, gått fra lederjobb til lederjobb, vunnet OL-medalje og blitt kåret til Norges beste programleder på TV. Vi utfordret dem til å være åpne om en motbakke i livet som har preget dem, på godt og vondt. Inntektene fra denne boken går til det flotte arbeidet Kirkens Bymisjon gjør hver eneste dag, for alle mennesker som trenger det, enten de har vært banksjefer eller bankranere. Grafisk designer Finn Møller Bilforhandler Wenche Albjerk Boken får du kjøpt i bokhandel og ved henvendelse til Kirkens Bymisjon v/jon Dahl fra og med 10. oktober. E-post: eller telefon

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten.

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten. BLÅ RESSURS Det handler om å få muligheten. Blå Ressurs - Lars Jørgen er utrolig dyktig og vi er veldig fornøyde med ham. Han passer utmerket til den jobben han gjør. Alexander Aas handler om å gi noen

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser.

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. Min helse Tar livet tilbake Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. TEKST: GRO BERNTZEN FOTO: Pål Bentdal

Detaljer

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå?

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå? Nettverk etter soning Frihet. Hva nå? Vil du være med? Flere løslatte har sammenlignet situasjonen sin med det å være flyktning eller å komme fra en annen planet. Oslo Røde Kors har et eget tilbud til

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

Oslo Røde Kors NETTVERKSARBEID. Frivillige som ressurs for innsatte, under og etter soning i fengsel

Oslo Røde Kors NETTVERKSARBEID. Frivillige som ressurs for innsatte, under og etter soning i fengsel Oslo Røde Kors NETTVERKSARBEID Frivillige som ressurs for innsatte, under og etter soning i fengsel Hvem setter vi i fengsel? Hvem setter vi i fengsel? Rusproblemer Mangler bolig Fattige Lite skolegang

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Tine Anette, Arbeidsinstituttet

Tine Anette, Arbeidsinstituttet Kronprinsparets fond Å være ung har alltid vært utfordrende. Det handler om å være unik men ikke annerledes. Unge i dag lever i en verden der alt er synlig, der man kan være sosial 24 timer i døgnet uten

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Natthjemmet visjon og mål:

Natthjemmet visjon og mål: Natthjemmet er en virksomhet i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo. I likhet med mange av de andre virksomhetene i Kirkens Bymisjon er Natthjemmet finansiert av offentlige midler (Helsedirektoratet og Oslo

Detaljer

Plagene forverres ofte i overgangen mellom barne- og ungdomsskolen eller mellom ungdomsskolen og videregående.

Plagene forverres ofte i overgangen mellom barne- og ungdomsskolen eller mellom ungdomsskolen og videregående. Eks erter slår alarm om stress lager hos barn Av HILDE KRISTINE MISJE og FRODE HANSEN (foto) Hvert år tar Rikshospitalet imot barn med uforklarlige fysiske plager på grunn av stress og psykiske belastninger.

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Prosjektnummer: 2012/3/0190. Prosjektnavn: Jobbsupport. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Prosjektnummer: 2012/3/0190. Prosjektnavn: Jobbsupport. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Prosjektnummer: 2012/3/0190 Prosjektnavn: Jobbsupport Søkerorganisasjon: Forord Rapporten er en beskrivelse av innhold og gjennomføring av prosjektet Jobbsupport. Det er

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

Det motsatte a. DnB NOR er på besøk.

Det motsatte a. DnB NOR er på besøk. Det motsatte a Ulf Lund Halvorsen er sykmeldt fra jobben i DnB NOR. Nå jobber han for Kirkens Bymisjon, blant annet i brukthandelen de driver i Tønsberg. Senior HRrådgiver Titti Røneid i DnB NOR er på

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013 Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013 Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna NOVA, 1.juni 2013 Dette hørte vi da vi hørte på ungdommen! I mars 2013 svarte nesten 5000 ungdommer fra Stavanger på spørsmål om

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

kjensgjerninger om tjenestene

kjensgjerninger om tjenestene 7 kjensgjerninger om tjenestene Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 2 av 10 Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 3 av 10

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Selvhjelp prinsippene

Selvhjelp prinsippene Selvhjelp prinsippene Selvhjelp er for alle som har et problem i livet de ønsker å gjøre noe med. Det høres jo fint ut, men det svarer ikke på hvilke situasjoner en selvhjelpsgruppe er det verktøyet som

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012 FRAM-prosjektet Brukerundersøkelse høst 2012 Hvor lenge har du vært/var du deltaker i FRAM? Under 1 mnd 25,00 % 2 1-3 mnd 3-6 mnd 25,00 % 2 6-12 mnd 50,00 % 4 Hva var det som gjorde at du tok kontakt med

Detaljer

fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på ungdomstrinnet

fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på ungdomstrinnet fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på strinnet Hva er foreldrenettverksgrupper? En arena hvor man blir kjent med andre foreldre og foreldre til ungenes skolevenner.

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid?

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid? ØNSKER FLERE I ARBEID: Jon Fiske i NAV Arbeidsrådgiving skriver at det er ønskelig at flest mulig med ADHD kommer ut i jobb. Han mener det er viktig ikke å behandle personer ut fra diagnose, men ut fra

Detaljer

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd.

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. Kjønn (4) 100 % Kvinne (0) 0 % Mann Alder 42-63 Måned & år skjema fylt ut april. 2015 Deltaker 1. Kvinne 45 år, sosionom i 100 % jobb. Hyppig

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Uprisen søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til Uprisen

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum Pilotprosjekter - seks utvalgte fylker NAV Hadeland i samarbeid med Sykehuset Innlandet/ Gjøvik DPS og Psykisk Helse i Gran-,

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt

lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt Alf Reiar Berge, seniorforsker, Rehab-Nor Tine Brager Hynne, avdelingsleder fagavdelingen, Signo Hilde Haualand, seniorrådgiver,

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Ny kirke i Rio - hjelp oss å fylle en drøm! Nr. 2 2013 Sjømannskirkens ARBEID Rio de Janeiro Sammen om en drøm Økt aktivitet i norsk næringsliv i Brasil gjør at mange nordmenn bosetter seg i Rio. Behovet

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Karrierekurs. et Kvalifiseringsprogram utarbeidet av Durapart. Dag Eide

Karrierekurs. et Kvalifiseringsprogram utarbeidet av Durapart. Dag Eide Karrierekurs et Kvalifiseringsprogram utarbeidet av Durapart Dag Eide Bakgrunn for prosjektet/kurset Ønske fra NAV om å gjøre noe med gruppen langtidssosialklienter spesielt ungdom Kravspek. ble utarbeidet

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Om å bruke Opp og fram!

Om å bruke Opp og fram! Forord Jeg føler en dyp glede over å kunne sette punktum for andre utgave av Opp og fram!. Som mor elsker man sine barn på ulike måter, og det samme tror jeg at man kan si om en forfatters forhold til

Detaljer

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016.

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Jeg studerer sykepleie tredje året og jeg var på utveksling i Østerrike i 3 måneder. Der hadde jeg hjemmesykepleiepraksis og fikk i tillegg være på ortopedisk

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom?

Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom? Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom? RÅDGIVERFORUM BERGEN 28.10. 2008 Einar Heiervang, dr.med. Forsker I RBUP Vest Aller først hvorfor? Mange strever, men får ikke hjelp Hindre at de faller helt

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

Sluttrapport Selvutviklingskurs Trygg i eget uttrykk Barn og unge født i feil kropp Prosjektnummer: 2014/FBM9256

Sluttrapport Selvutviklingskurs Trygg i eget uttrykk Barn og unge født i feil kropp Prosjektnummer: 2014/FBM9256 Sluttrapport Selvutviklingskurs Trygg i eget uttrykk Barn og unge født i feil kropp Prosjektnummer: 2014/FBM9256 Prosjektets varighet: 2. januar 2014 31.desember 2014 Harry Benjamin ressurssenter (HBRS):

Detaljer

Cannabisavvenning. Lena Moen, Uteseksjonen Oslo kommune Marianne Otterstad, Fredrikstad kommune

Cannabisavvenning. Lena Moen, Uteseksjonen Oslo kommune Marianne Otterstad, Fredrikstad kommune Cannabisavvenning Lena Moen, Uteseksjonen Oslo kommune Marianne Otterstad, Fredrikstad kommune Cannabisavvenningskurs Ungdommens stemme Anerkjennelse og ikke-dømmende holdning Viktigheten av gruppa Endring

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Motivasjon i Angstringen

Motivasjon i Angstringen Motivasjon i Angstringen Hva er motivasjon? Ordet motivasjon eller «motiv-asjon» referer til et motiv, - et mål, - en intensjon eller en hensikt som skaper drivkraft. Begrepet motivasjon er nær knyttet

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 4194 Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn Søkerorganisasjon: Forord Prosjektet «Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn» ligger under

Detaljer

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter:

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Dette er et «ferdig opplegg» for de som ønsker å sette i

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13 Kurs: Databaser(10stp) Faglærer: Edgar Bostrøm Dato: 05.05.2009 1. Hvilke forventningen hadde du til kurset på forhånd? At det skulle være vanskelig og mye å gjøre, men at det også ville være spennende

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Videreføring av arbeidspraksistilbudet "Bra Ungdom"

Videreføring av arbeidspraksistilbudet Bra Ungdom Bratt'n Aktivitetspark Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.05.2012 31066/2012 2012/3824 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/42 Komitè for levekår 07.06.2012 Bystyret 21.06.2012 Videreføring av arbeidspraksistilbudet

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

http://www.youtube.com/watch?v=u_tce4rwovi SKOLEHELSETJENESTEN FØRSTELEKTOR OG HELSESØSTER NINA MISVÆR INSTITUTT FOR SYKEPLEIE FAKULTET FOR HELSEFAG HELSEFREMMENDE STRATEGIER tar sikte på å utvikle tiltak

Detaljer

Kalfarhuset oppfølgingssenter

Kalfarhuset oppfølgingssenter Kalfarhuset oppfølgingssenter Innhold Om Kalfarhuset oppfølgingssenter Målgrupper 5 Individuell oppfølging 5 Vårt særpreg 5 Brukermedvirkning 5 Foto: Bilde fra skiheis; Lene M Gunnarson Øvrige bilder;

Detaljer

- Jeg kommer aldri til å bli gammel

- Jeg kommer aldri til å bli gammel - Jeg kommer aldri til å bli gammel «Åndenes makt»-profil Lilli Bendriss drømte aldri om å bli medium. Først da hun møtte veggen kom vendepunktet. VG+ Av Sindre Nordengen, Terje Bringedal Publisert 16.08.2015

Detaljer

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd Ingar Skaug Levende lederskap En personlig oppdagelsesferd Om forfatteren: INGAR SKAUG er en av Norges få toppledere av internasjonalt format. Han hadde sentrale lederroller i de store snuoperasjonene

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Avslutning og veien videre

Avslutning og veien videre 121 122 Avslutning og veien videre Når du har kommet hit har du vært igjennom hele selvhjelpsprogrammet. Er det dermed slutt på all eksponeringstreningen? Både ja og nei. Ja, fordi du nå forhåpentligvis

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 4. kvartal 2014 Tiltak Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 Tar

Detaljer

Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente. Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg.

Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente. Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg. Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente H gutt SKOLETRIVSEL Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg. Timer og friminutt 1. Hva liker du best

Detaljer

«Å avslutte LAR eller redusere dosen vesentlig? Jo visst er det mulig!»

«Å avslutte LAR eller redusere dosen vesentlig? Jo visst er det mulig!» «Å avslutte LAR eller redusere dosen vesentlig? Jo visst er det mulig!» Rapport fra intervjuer med pasienter i Tyrili som har avsluttet substitusjonsbehandlingen eller redusert medisindosen vesentlig.

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Plan for sosial kompetanse ved Fagertun skole

Plan for sosial kompetanse ved Fagertun skole Plan for sosial kompetanse ved Fagertun skole Både faglig og sosial læring skjer i samspill med andre. Mennesker lever i sosiale felleskap og påvirker hverandre gjennom sine handlinger. Læring skjer i

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen for videregående skoler i Buskerud Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 9113 Svarprosent: 74% Skole Er du enig eller

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

RYDDE MANUAL. eva isachsen rom for sjelen

RYDDE MANUAL. eva isachsen rom for sjelen RYDDE MANUAL eva isachsen rom for sjelen 2 I følge Feng Shui fører rot i hjemmet til rot i livet. Derfor kan det være greit å ta en skikkelig opprydning. Jeg lover deg at du etterpå vil føle du har gjort

Detaljer