Lanserte rettsportalen med gratis eple!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lanserte rettsportalen med gratis eple!"

Transkript

1 Elevrådsposten # av 6 Elevrådsposten Ansvarleg redaktør: Abi Saha Banik, 2B. Redaktør: Stian Seland, 2B. Redaksjonssekretær: Elise Flåten Øygaren, 1B. Redaksjonsråd: Hjalmar Richter Kolsaker, 1E. Kristian Weibye, 2B. Elevrådsstyret 2008 Elevrådsleiar: Abi Saha Banik, 2B. Nestleiar: Marit Dahl Hjort, 1E. Økonomiansvarleg: Armin Khoshnewiszadeh, 1E. Undervisingsansvarleg: Emil Stokkeland, 2E. Rettsansvarleg: Katrine Øverlie Svela, 2C. Miljøansvarleg: Ragnhild Skaugen, 2C. Informasjonsansvarleg: Stian Seland, 2B. Sekretærar: Elise Flåten Øygaren, 1B. Katinka Tobiasson, 1E. Driftsstyregruppa Driftsstyrerepresentantar: Agnes Lindberg, 3B. Trygve Ræder, 3E. Vararepresentantar (rangert): 1. Abi Saha Banik, 2B. 2. Kristin Hylland, 2D. 3. Caroline Rostrup,1F. Kontakt Nett: E-post: Lanserte rettsportalen med gratis eple! Les meir på side 4. Leiarteig: Eksamenstid Man kan si mye om eksamen og den eksamensordningen vi har i dag. Om én enkel dag og ett sett oppgavealternativer skal vektlegges så mye, kan diskuteres frem og tilbake. At denne ene dagen skal telle like mye til opptak for videre studier som kanskje ett helt års kontinuerlig arbeid, er for mange ufattelig og for andre naturlig. Argumentlisten for og i mot er mange og jeg har ikke tenkt å melde meg inn i debatten her. Uansett er eksamen både avgjørende og viktig for mange. Da kan det være litt betryggende å vite at vi faktisk har en god del rettigheter knyttet til denne vurderingen. Men for å ha glede av rettighetene våre må vi vite om dem. I dette nummeret av Elevrådsposten vil du få mye informasjon knyttet til nettopp dette. Nyhetsbrevet byr på mye spennende og ikke minst nyttig lesing denne gangen og jeg håper at du finner det interessent. Lykke til på eksamenene fremover alle sammen! Katrine Øverlie Svela, rettighetsansvarlig.

2 Elevrådsposten # av 6 Skjera? Hva har egentlig Elevrådet gjort siden sist? Rettighetsaksjon: Egen sak! Se side 4. Leksehjelp: Elevrådet har vedtatt at vi ønsker repetisjonskurs og vanlig leksehjelp i realfag, samfunnsfag og språkfag, men med særlig vekt på realfagene. Tiltak mot fravær og forsentkomming: Elevrådet har bestemt at vi ønsker diverse tiltak mot fravær og forsentkomminger. Vi vil oppforde lærerne til å være mer konsekvente, samt vil vi skape blest. Vi vil at lærerne skal diskutere seg i mellom og vi vil at elevene skal bli klar over hvor mye de går glipp av når de kommer for sent. Vi vil også ta de ytre årsakene til forsentkomming nemlig Oslo sporveier og sende et meget formelt brev. Evaluering av læremidler: Elevrådsstyret skal lage et skjema som skal evaluere bøkene som brukes i kunnskapsløftet. Dette gjør det lettere å finne gode bøker når skolen skal kjøpe inn nye. Kontaktelevordningen: Elevrådet har vedtatt et mandat for kontaktelevordningen. Fra høsten vil man sette i gang en prøverordning med noen klasser som vil få kontaktelev. Møteoversikt: Elevrådsmøtene fremover er på følgende dager: 28. mai, 4. juni, 11. juni og 18. juni. Blir det kake en dag, mon tro? Møtested blir annonsert på Fronter og under callingmeldingene. Seks på gangen Er det viktig at elever har rettigheter? Siri, 2B: - Ja! Joachim, 3E: - Ingen tvil! Caroline, 1F: Ja. Uten rettigheter, intet elevdemokrati. Derfor: Vit hvilke rettigheter du har, så slipper du unna masse stress og irritasjon. Espen, 3B: Ja, det er viktig at retten til en god utdanning ivaretas for alle. Derfor kan man ikke la alle ting flyte, men definere noen rettigheter. Man kan selvsagt ikke helt glemme plikter heller. Ingrid, 2A: Rettigheter er utrolig viktig, men like viktig er det at elevene er klar over rettighetene de har. Ikke å vite om rettighetene sine er som å ikke ha dem. Eirik, 1B: Nei.

3 Elevrådsposten # av 6 Rettighetsportalen Katrine Øverlie Svela, rettighetsansvarlig. Hva skjuler seg egentlig bak det litt pompøse ordet "Rettighetsportalen"? Har du ikke har gått inn på og funnet det ut ennå, anbefaler jeg at du straks (eller i det minste så snart som mulig) løper bort til en datamaskin og finner det ut! Rettighetsportalen er en oversikt over dine rettigheter. Du kan raskt og enkelt finne det du leter etter, enten det er en helt konkret rettighet du har hørt om eller bare generelt hvilke regler som gjelder for eksempel rundt elevmedvirkning eller fravær. Rettighetene er skrevet enkelt og lettforståelig, men du finner også en link til den opprinnelige loven eller forskriften, så du har noe juridisk å slå i bordet med om du skulle trenge det. Krev din eksamensrett Katrine Øverlie Svela, rettighetsansvarlig. Elever har også rettigher på eksamen. Lær deg disse før du skal opp og les flere på rettighetsportalen på Får du 1 på eksamen, har du rett til ny eksamen, og får beholde standpunktkarakteren hvis du tar ny eksamen (forskr. 4-21). Har du dokumentert gyldig forfall til en eksamen, har du rett til utsatt eksamen. Du må ha vært hindret fra å møte, det må ha vært uforutsigbart, og du må ikke kunne klandres for forfallet (forskr. 4-22). Du må selv melde fra til skolen om at du skal opp til særskilt, ny eller utsatt eksamen (forskr. 4-16). Fusk eller forsøk på fusk fører til annullering av eksamen, men du har rett til å fullføre på eksamensdagen. Vedtak om annullering kan påklages til Fylkesmannen (forskr. 4-25). Formelle feil gjør at du kan prøve å få eksamen annullert av Utdanningsdirektoratet (forskr. 4-27). Hvis du ikke retter deg etter reglene for eksamen, kan du bli bortvist. Vedtak om bortvisning kan du klage på til Fylkesmannen (forskr. 4-26) Hvis du tar en privatisteksamen, erstatter eksamenskarakteren alle tidligere karakterer i faget hvis du velger det (forskr. 4-34). En klage på eksamen kan føre til at karakteren blir stående, eller går opp eller ned, og du kan ikke klage på resultatet av klagen (forskr. 5-3). Fristen for å klage på eksamens- og standpunktkarakterer er 10 dager fra du får vite om eller burde gjøre deg kjent med resultatet (forskr. 5-5). Du kan be om begrunnelse (du kan ikke kreve begrunnelse for karakter på skriftlig eksamen), og da løper fristen på nytt fra du har mottatt begrunnelsen (forskr. 5-5). Klagen sendes til skolen (forskr. 5-4). Klagen må være skriftlig og underskrevet, den må nevne hva det klages på og være datert (forskr. 5-6). Du har rett til å gjøre deg kjent med svaret ditt på skriftlig eksamen og få kopi av det, samt å få eventuelle retningslinjer for sensorene (forskr. 5-8). Ved muntlig eksamen kan du bare klage på formelle feil som har hatt noe å si for resultatet. Får du medhold, annulleres eksamen, og det blir gjennomført ny eksamen, med ny sensor. Ved trekkeksamen trekkes faget på nytt (forskr. 5-10).

4 Elevrådsposten # av 6 Portrettet: Rett skal vere rett! Stian Seland, informasjonsansvarleg. Rettsansvarleg Katrine Øverlie Svela er særs nøgd: - Rettsaksjonen gjekk strålande! - Det må eg verkeleg få seie, slår Katrine, eller Katti blant vener, fast. Fredag 16. mai vart rettsportalen til Elevrådet lansert og det vart markert med aksjon: Elevrådet delte ut gratis eple - og rettar. Rettsaksjonen i bilete Elevar tek gledeleg i mot eple og rettar. Oppmerksemd - Me fekk masse oppmerksemd, folk virka nøgde og glade og dei meinte visst at dette var morosamt, fortel ho entusiastisk. - Og frukt er jo godt og sunt, det mangla ikkje på positiv oppmerksemd! Ikkje vits Katti seier ho stilte som rettansvarleg fordi ho meinte rettar er viktig. - Elevar må vite kva for rettar me har, elles er det ikkje noko vits. Den største utfordringa er å informere elevane. Godt humør på rettsaksjonen! Lite jobb - Når den jobben er gjort, vonar eg at eg ikkje får så mykje å jobbe med seier ho med eit smil. - Det ville tyde på at me går på ein velfungerande skule kvar rettane til elevane vert overheldt! Månedens rettighet Sara Margreta Straume, rettighetsutvalget. Visste du at du kan klage på alle karakterer som kommer på vitnemålet ditt? Du har ti dagers frist, etter du har hatt mulighet til å få vite karakteren, til å klage. Dersom du klager, har du rett på en begrunnelse for karakteren, og da fryser klagefristen. Om du ikke vil skrive klagen selv, kan du gi en foresatt, en lærer, eller en i EO fullmakt til å klage for deg. Du bør vite at dersom du klager kan karakteren gå begge veier, og den kan bli stående. Dette er hjelmet et sted i utdanningsloven. Nøgd leiar og infoansvarleg etter aksjon!

5 Elevrådsposten # av 6 Visste du at? Når du kommer fem minutter for sent til en time hver dag, går du glipp av 21 undervisningstimer i løpet av et år? Hver fjerde lærer kommer for sent til sin egen time i Oslo? Åtte av ti elever i Oslo og Akershus plages av at klassekamerater komme for sent til timen? Gladnytt: Endelig likestilling! Hjalmar Richter Kolsaker, informasjonsutvalet Det er nå en gledens årstid for samtlige Y-kromosomer her på Katta. Guttedoen skal endelig pusses opp! Vi gutter har lenge måttet misunne jentene for deres nyoppussede og, relativt sett, fine toaletter, men den tid er nå omme. Det ble i fjor satt av penger til å gjennomføre dette høyst nødvendige prosjektet, men siden man manglet arbeidsfolk til å gjøre jobben skjedde det ingenting. Saken har siden det hatt utallige runder på elevrådsmøtene, men beskjeden har bare vært den samme gamle: Pengene er der, men vi mangler noen til å gjøre jobben. Nå har man derimot skaffet folk og oppussingen skal være i gang i løpet av våren, til alle gutters glede. Rettighetskjeks Våren er rettighetstid og Elevrådsposten gir deg oppskriften på sekretærens rettighetskjeks. Ingredienser 2 store eggehvitter. ½ ts vaniljeekstrakt. ½ ts mandelekstrakt. 3 ss vegatebilsk olje. 8 ss mel. 1 ½ ts maismel. ¼ ts salt. 8 ss sukker. 3 ss vann. Rettigheter fra rettighetsportalen på Kattaelev.com Skriv rettigheter på papir som er opptil 9 cm lange og 1 cm bred. Varm ovnen til 150 grader. Pisk alt det våte til en skummende røre, men ikke for stiv. Ha så oppi tørrvarene. Ta en spiseskje og legg røren på et stekebrett. Stek til kjeksene blir pittelitt gyldene (ca 15 min). Vær så rask snu kjeksen, ha oppi rettigheten, form kjeksen og stek videre. Tada! Du har nå rettighetskjeks som du kan servere klassen! Hva har Armin pønska ut i dag? Konkurranse: Økonominøtta! Armin Khoshnewiszadeh, økonomiansvarlig. P-nøtten: Hvor mange fliser med målene 10 x 10 cm trenger man for å dekke et areal på 100cm² T-Nøtten: Den deriverte til en funkson er 18x² + 4x - 4, kan du finne funksjonen? Svaret leverest sammen med forslag til premie i postkassen til Elevrådet.

6 Elevrådsposten # av 6 Gåte: Kva skjedde med elevrådsleiaren? Stian Seland, informasjonsansvarleg. Elevrådsleiar Abi har... a)..vorte myrda av nestleiaren? b)..vorte myrda av 2Bs tillitsvalde? c)..vorte myrda av skuleleiinga? d)..vore rekvisitt på tyskframføring? Lever svar til Abi, 2B. (Ingen elevrådsleiarar vart skada under produksjonen av denne gåta).

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Ulsrud videregående skole ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 I dette skrivet finner du informasjon om; Når får du melding om eksamen? Frammøte til eksamen Hjelpemidler Bruk

Detaljer

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon.

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. RETTLEDNING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Det er viktig at alle som

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

Foreldre- kontakten. Foreldre står på sidelinjen. Arbeid mot mobbing: Foreldreutvalget for grunnskolen

Foreldre- kontakten. Foreldre står på sidelinjen. Arbeid mot mobbing: Foreldreutvalget for grunnskolen Foreldre- kontakten Magasin for deg som er foreldrekontakt eller medlem av FAU Arbeid mot mobbing: Foreldre står på sidelinjen Foreldreutvalget for grunnskolen Nr 2 2005 årgang 20 www.fug.no SIDE 1 FORELDREKONTAKTEN

Detaljer

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015 SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE Våren 2015 Datoer våren 2015 Skriftlig eksamen: Beskjed om skriftlig trekkfag, kl.09.00, onsdag 13.mai Hvis engelsk: forberedelsedel mandag 18.mai,

Detaljer

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS Revidert 100814 HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING 2 FORORD Formålet med retningslinjene: De skal tjene som veiledning for lærerne i vurderingsarbeidet, og de skal bidra

Detaljer

Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen

Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen Skriftlig eksamen Alle eksaminander plikter å gjøre seg kjent med dokumentet Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen i god

Detaljer

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15 Side 1 av 15 Innhold INNLEDNING 4 1 Rektors ansvar 5 1.1 Uttrekk 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt 5 2 Gjennomføring av eksamen 5 2.1 Oppmøte og identitet 5 2.2 Eksamen 5 2.3 Bruk av IKT 6 2.4 Kontroll

Detaljer

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING Skoleåret 2011-12 2 FORORD Formålet med retningslinjene: De skal tjene som veiledning for lærerne i vurderingsarbeidet, og de skal bidra

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Sluttvurdering. en historie fra praksis

Sluttvurdering. en historie fra praksis Sluttvurdering en historie fra praksis av inger langseth En konkret situasjon med en elev som klager på karakteren, får en erfaren språklærer til å undersøke nøyere hva som kreves for å sette standpunktkarakter

Detaljer

Innledning... 4. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innhold Innhold Innledning... 4 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet... 5 2.2 Eksamen... 5 2.3 Bruk av IKT...

Detaljer

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ...

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ... Høsten 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

EKSAMEN 2013. Reglement Vurdering Klagerett Bruk av IKT

EKSAMEN 2013. Reglement Vurdering Klagerett Bruk av IKT EKSAMEN 2013 Reglement Vurdering Klagerett Bruk av IKT 1 Innhold Eksamensreglement.. 3 Elevvurdering. 7 Klage på vurdering. 9 Godkjenning/annullering av eksamen. 13 Kildebruk og bruk av PC ved større innleveringer,

Detaljer

Høringsnotat om øvrige forslag til endringer i kapitlene om vurdering

Høringsnotat om øvrige forslag til endringer i kapitlene om vurdering Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 3 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om øvrige

Detaljer

BKS Snitt alle VO-skular Prosent Prosent Elev 99,3% 67,8% Privatist 0,7% 32,2% I alt 100,0% 100,0% Kvinne 54,3% 74,3% Mann 45,7% 25,7%

BKS Snitt alle VO-skular Prosent Prosent Elev 99,3% 67,8% Privatist 0,7% 32,2% I alt 100,0% 100,0% Kvinne 54,3% 74,3% Mann 45,7% 25,7% BKS Snitt alle VO-skular Elev 99,3% 67,8% Privatist 0,7% 32,2% Kjønn Kvinne 54,3% 74,3% Mann 45,7% 25,7% Alder Under 25 år 20,8% 12,4% 25-34 år 55,7% 42,7% 35-44 år 18,8% 28,4% 45-54 år 3,4% 14,5% 55 år

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

Velkommen til møte for foreldre og foresatte til elever i Vg3 25. august 2015. 25. august 2015

Velkommen til møte for foreldre og foresatte til elever i Vg3 25. august 2015. 25. august 2015 Velkommen til møte for foreldre og foresatte til elever i Vg3 25. august 2015 25. august 2015 Hva skal vi ta opp i kveld? Presentere skolens ledelse og rådgivere Resultater våren 2015 Utfordringer skoleåret

Detaljer

Utdanning. Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden.

Utdanning. Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden. Utdanning Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden. Lærdom starter med en gang man er født. Lærdommen "sniker"

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og vitnemål

Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og vitnemål Sammen for Meningsfull Utvikling MODUM KOMMUNE Jellumveien 3, 3340ÅMOT Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER Side 1 av 8 Innhold Skriftlig eksamen... 3 Hjelpemidler som er tillatt ved skriftlig eksamen... 3 Regler for gjennomføringen selve eksamensdagen...

Detaljer