Eksamensmøtet for Grunnskoleeksamen januar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamensmøtet for Grunnskoleeksamen 2015. 15. januar 2015"

Transkript

1 Eksamensmøtet for Grunnskoleeksamen januar 2015

2 Program: Åpning Tilbakeblikk på gjennomføring av eksamen Klagebehandling Resultater fra skriftlig eksamen Pause Muntlig eksamen våren Nytt om matematikk Grunnskoleeksamen våren 2015 Rett til å klage på karakterer Når våren 2015, aktuelle datoer å merke seg Avslutning Lunsj

3 Tilbakeblikk på gjennomføring av eksamen 2014

4 Resultater fra skriftlig eksamen i grunnskolen Snitt 0 Engelsk, nasjonalt Engelsk, Østfold Matematikk, nasjonalt Matematikk, Østfold Norsk hovedmål, nasjonalt Norsk hovedmål, Østfold Norsk sidemål, nasjonalt Norsk sidemål, Østfold Norsk u. sidemål, nasjonalt Norsk u. sidemål, Østfold

5 Trekk til skriftlig grunnskoleeksamen 2014, Østfold jf forskrift til opplæringsloven 3-28 Sentralt gitt eksamen Engelsk: 1068 elever Matematikk 1181 elever Norsk: 989 elever Norsk for elever som ikke har skriftlig vurdering i sidemål:120 elever God, jevn fordeling mellom fagene i 2014.

6 PAS Færre vansker meldt enn tidligere PAS og PGS-A benyttes nå som hovedregel i Østfold Husk oppdatering av fagpersonregisteret frist 15. februar Klager skriftlig eksamen: Skolen må selv følge opp i PAS og evt. gi Inntakskontoret beskjed om endrede karakterer

7 Registrerte fagpersoner og sensorer 2014 God dekning i matematikk og engelsk Norsk (hovedmål og sidemål) minimum med sensorer Endringer 2015: Sensorer i norsk vil kunne få begge målformer Behov 2015: Flere fagpersoner i norsk og engelsk, matematikk som i 2014

8 Sensorskolering (fagdager) og fellessensur Sensorskolering (fagdager) Åpnet for alle innmeldte fagpersoner Mål: Lærings- og ensrettingsperspektiv Fellessensur, oppmannsrapporter og tilbakemeldinger til skolene

9 Utfordringer ved gjennomføring av eksamen 2014 Få større utfordringer Fylkesmannen fikk i år færre henvendelser fra skoler under selve eksamensgjennomføringen. Eksempel: Fikk ikke generert og skrevet ut brukernavn og passord (Manglet ansvarlig for gruppene og hadde i tillegg 0-grupper som var den som ble forsøkt åpnet) Besvarelser må alltid sendes ekspress over natten.

10 Erfaringer fra oppmennene Norsk: Inger Lind Edvardsen og Beate Drillestad Matematikk: Inger-Marie Torp Mellby og Kjersti Gummesen Engelsk: Inger Lise Koren og Olav Wennevold

11 EKSAMEN I NORSK 2014

12 Utfordringene ved norsk eksamen 2014 Elevene bruker ikke tilgjengelige hjelpemidler som lærebøker i del A. Større krav til lesekompetansen, elevene får ukjent tekst i del A. Elevene svarer ikke på alle deler av bestillingen i oppgaven. Elevene trenger i større grad å lære seg grunnleggende grammatikk i nynorsk Bruke kilder aktivt under skrivearbeidet og henvise til kilder og sitater på en etterrettelig måte direkte i teksten. Se eksamensinformasjonen fra U-dir.

13 De største positive endringene fra tidligere år. Veldig få skoler hadde elever som leverte eksamen med feil kandidatnummer Veldig få skoler hadde elever som manglet innlevering av eksamen i PAS Elevene får vist bredere kompetanse i faget fordi flere kompetansemål blir prøvd

14 Hva bør skolene ha fokus på for å forberede elevene best mulig fram til eksamen Revidert læreplan, nye fagbegreper og konsekvenser for skriveopplæringen «Skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium» Elevene vil derfor ikke lenger bli bedt om å skrive tekster til eksamen i de tradisjonelle sjangerne, som for eksempel novelle, kåseri og artikkel. Eksamensoppgavene er todelt med en obligatorisk og en valgfri oppgave, hvor oppgave 1 er basert på vedlagt ukjent tekst og del 2 består av valgfrie oppgaver. Den nye eksamensformen krever bedre lesekompetanse hos elevene, fordi oppgavene i større grad enn tidligere knyttes til forberedelsesmaterialet. Lærerne bør trene elevene på å lese og svare på alle deler av bestillingen, selv om oppgaven ikke er delt i kulepunkter. Skolene bør i større grad vektlegge skriftlig arbeid i opplæringen, selv om lærebøkene tradisjonelt sett ikke har så mange skriveoppgaver.

15 Eksamensmøte 15.januar 2015 «FUNN» matematikkeksamen våren 2014 Veien videre mot eksamen våren 2015

16 Tre største utfordringene vi så i matematikk våren 2014 Tydelig skiller på klasser som har/ikke har fått god opplæring i dynamiske verktøy obligatorisk våren Nærmere 20% av vektlegging «i poeng» er på oppg. hvor digitale hjelpemidler skal brukes. Husk forøvrig at elevenes breddekompetanse er viktigere enn elevenes spisskompetanse! Mange oppgaver forlanger at elevene kan konkludere hypotetiske oppgaver. Eks: Vis at. Gitt at Kontroller at.. Beskriv metoden.. Forklar at.. Undersøk om Avgjør om. Det å gå ut fra et svar/påstand og begrunne. Dette virker ukjent for mange av elevene. Del 2 setter store krav til begrunnelser og konklusjoner, utregninger og til selve presentasjonen av løsningen/svaret. Problemløsning, modellering og kommunikasjon!!! Elevene må trene mer på sammensatte oppgaver, og finne ut hva som egentlig er oppgaveteksten. Lesing også viktig i matematikk!

17 Positive endringer fra tidligere år: Generelt mer praktisk rettede oppgaver greit å sanke delpoeng gjennom hele oppgaven. Dette motiverer flere elever til å holde ut. Den er rimelig forutsigbar, variert vanskegrad og tester ok i forhold til kompetansemålene. Positiv utvikling i utskrifter av regneark rader, kolonner, rutenett Husk det er lov å lage utskriftsprosedyre for/sammen med eleven på forhånd, men eleven må gjøre jobben selv på eksamensdagen! Avslørende ved vurdering! Mange elever behersker faktorisering (brøk, algebra)!...men må øve mer på forkorting. Husk: kvadratsetningene! Husk: revidering av kunnskapsløftet i matematikk 2013! Flere lærere ønsker å være sensorer til eksamen

18 Fokus fram mot eksamen våren lærere: Vi må klare å vise elevene at matematikk båre er spennende og kreativt, og ikke minst nyttig i yrkeskarriere og dagligliv. Faget er også viktig for å kunne delta aktivt i demokratiet og samfunnslivet (planlegge priv.økonomi, lese/vurdere informasjon) Motivasjon er nær knyttet til mestring uansett elevens nivå! Husk at likeverdig opplæring ikke er ensbetydende med lik opplæring opplæringen bør være rommelig, fleksibel og differensiert. Variere arbeidsformene, bruk konkreter legg til rette for utforskende matematikkundervisning. Faget handler mye om å resonere, tenke logisk, være kreativ og problemløsende, se mønster og sammenhenger. Jobb godt med digitalt verktøy krav f.o.m 2015: REGNEARK og GRAFTEGNER obl.! Øv på kombinatorikk, formlikhet, generell omgjøring av måleenheter. Matematisk samtale handler om å utvikle et felles matematisk språk å kunne forstå skriftlige og muntlige forklaringer og begrunnelser SAMMENSATTE OPPGAVER!!!!

19 Fokus fram mot eksamen våren lærere forts. Hva vurderes? Regneferdigheter, matematisk forståelse, gjennomfører logiske resonnementer, ser sammenhenger i faget, er oppfinnsomme og kan ta i bruk fagkunnskap i nye situasjoner, kan bruke hensiktsmessige hjelpemidler, vurdere om svar er rimelige, forklare framgangsmåter og begrunne svar, og KOMMUNISERE riktig! Matematikkompetansen etter 10.årstrinn er delt inn i tre kategorier: Begreper og ferdigheter Problemløsning og modellering vektlegges mest i vurdering! Kommunikasjon Oppdateres på Eksamensveiledningen 2015, merk event endringer fra 2014! Jobb med tidligere eksamensoppgaver/eksempeloppgaver. Integreres i undervisningen!

20 Fokus fram mot eksamen 2015 ledere: PC - tilgang under hele del 2?? Kapasitet nok maskiner? Skrivere? Er programmer installert på maskinene? Har skolen en utskriftsmal? Korrekt utfylling av innleverte ark. (skolens navn, kand.nr, oppgavens nr, rader, kolonner, rutenett, formelutskrifter ) Fortsatt postsending. Husk: «overnattensending» ikke rekommandert eller som brev!! Mye ark, ikke send oppgavehefte del 2 til sensor! Kursing av matematikklærere i bruk av dynamisk verktøy. Pålegg om minstekrav? Tidligere sensur viser varierende kompetanse blant lærere. Sende lærere på sensorskolering bruk deres kompetanse til kollegalæring! Være informert om årets eksamensveiledninger og eventuelle endringer. Nettverksbygging med barneskolen tidlig innsats, bevisst felles mål!

21 Eksamensmøte Moss Engelsk

22 Utfordringer Fremdeles en utfordring å heve karaktersnittet. Endringene som ble gjort med eksamen i fjor, synes stort sett å ha virket positivt, spesielt at det er mindre tekst i forberedelsesmaterialet. Alle skal forberede seg på alt. Viktig at elevene vet at det også kommer en tekst på eksamensdagen, i oppgavesettet.

23 Men: Andre oppgaveformuleringer, sjanger som begrep borte (gjelder også norsk). Elevene får utfordringer i forhold til «type tekst». Viktig å fokusere på kommunikasjonssituasjonen. Ikke samme bruk av kulepunkter i oppgaveformuleringene: mer «overlatt» til elevene å finne relevante løsninger på oppgavene (dvs tolke oppgavene!)

24 Hvordan vise digital kompetanse? Jobbe i forhold til digitale formkrav.

25 Positivt Eksamensmøte for lærere som skal ha elever opp til eksamen arrangert på fylkesnivå. Gode tilbakemeldinger, viktig at alle lærerne som er i målgruppa får delta. (Også som kjent noen kommuner som gjør dette) Eksamensavviklingen går greit. Men: (noe smårusk i maskineriet for eks paginering, topptekst osv. Skolene får tilsendt tilbakemeldingsskjema fra sensorene viktig at dette blir tatt alvorlig der det er noe å anmerke)

26 Gode rutiner for å gjennomføre forberedelsesdagen Et godt sensorkorps, med en kjerne av erfarne sensorer, i tillegg til at det er noe nyrekruttering. Viktig arbeid hvordan tilrettelegge best mulig? for dette? Mellommøtet for sensorene i skoletiden

27 Fokus fram mot eksamen 2015 I god tid gjennomgå eksamensveiledningen. Viktig at det er siste utgave. Ha fokus på det som er nytt. Ansvar for ledelsen: Gode rutiner når det kommer endringer. Hva betyr dette i praksis? Hvordan best mulig legg til rette for lærere og elever? (I fjor ikke alle lærere som hadde like god kunnskap om endringene)

28 Bruke de vurderte oppgavene som ligger ute på udir, både i kollegiet og sammen med elevene. Jobbe med tidligere eksamensoppgaver, med fokus på og trening i å tolke oppgavebestillingene. Kan ikke gjøres nøye nok! Jobbe med «Veiledende kjennetegn på måloppnåelse» (skriftlig og muntlig, i forhold til å sette standpunktkarakter, men også som eksamensforberedelse)

29 Ulik praksis fra skole til skole med å oppgi kilder og hvordan dette evt gjøres. Ingen «oppskrift» på hvordan det skal gjøres, men viktig å trene på det (står beskrevet i eksamensveiledningen). Hvordan organisere forberedelsesdagen? Ulik praksis fra skole til skole, med alt fra en lærer som er ansvarlig for alle elevene hele dagen, til skoler som setter inn flere lærere slik at det er mulighet for mer fleksibel veiledning/organisering.

30 Oppgavene mer «pensumnære». Fokus på background-kunnskaper: In your answers, you can use information, ideas, useful words and phrases from the texts you worked with on your preparation day and from other material that you have worked with in your English course.

31 Lage mest mulig eksamenslike treningssituasjoner (les: tentamen, heldagsprøver). Trygge elevene i prøvesituasjonen og lære dem hvordan de skal utnytte den tilgjengelige tiden best mulig.

32 Eksamensresultater 2014

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48 Klagebehandling

49 Klagebehandling standpunktklager 53 klagesaker behandlet inkl. 3 klager på muntlig eksamen og 2 ordensklager - 32 vedtak opphevet (60 %) og 21 vedtak stadfestet - tilnærmet samme antall som i 2013, men nedgang i antall klager fra Valgfag flest klager i 2014 klager til Fylkesmannen utover høsten - Oppheving av vedtak ofte sammenheng med at skolen ikke i tilstrekkelig grad viser kompetansemål og vurdering - Oppfølging og bruk av Fylkesmannens vedtak

50 Klager på karakterer ved skriftlig eksamen 72 elever klaget ved skriftlig eksamen, 16 karakterer endret (14 hevet, 2 satt ned) En av fem elever får hevet karakteren ved klage i Østfold Norsk hovedmål har prosentvis høyeste andel hevet karakterer (hver 4. elev) Norsk sidemål har minst andel elever som får medhold i klage Norsk hovedmål og norsk sidemål har flest klager (22 klager hver) 2 elever satt ned (norsk hovedmål og sidemål) Ingen karakterer hevet eller satt ned mer enn en karakter Færrest klager i engelsk Ingen klager i NOR1415

51 Muntlig eksamen våren 2014

52 Konklusjon: Svært få endringer fra 2013 til 2014 Muntlig eksamen - Erfaringer fra våren 2014 Fordeling mellom fagene (positivt) Flest elever rapportert oppe i engelsk fulgt av matematikk, norsk og samfunnsfag (som i 2013) Arbeidslivsfaget 25 elever oppe til eksamen Fravær og fritak 200 elever fraværende fra muntlig eksamen (3407 elever totalt) 95 elever fritatt for vurdering med karakter i alle fag muntlig eksamen 63 elever ikke møtt pga. sykdom 24 elever uteble fra eksamen uten grunn 13 elever fikk ikke gjennomført muntlig eksamen pga fravær av en sensor 5 elever hadde annen grunn til ikke å møte til eksamen

53 Minner om Rektors ansvar for utvelgelse av sensorer - kvalitetssikring Rektors ansvar for å gjennomgå lokale retningslinjer for muntlig eksamen hvert år Rektors ansvar for å sikre kommunikasjon mellom eksaminator og ekstern sensor Rektors rolle i kvalitetssikring av temaer / oppgaveutforming ved muntlig eksamen

54 Oppsummering av de nye retningslinjene for lokalgitt muntlig eksamen 2014 Jf. forskrift til opplæringsloven 3 29 Lokalt gitt eksamen i grunnskolen Erfaringer: Mer lik gjennomføring av muntlig eksamen Lenke:

55

56 Endringer i matematikkfaget 2015

57 Skriftlig eksamen 2015 Jf. forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Eksamen 3-25 til 3-37

58 Viktig nettsted: Her vil du bl.a. finne følgende «steg» for eksamen: Før eksamen Eksempel- og eksamensoppgaver og eksamensveiledninger, datoer for eksamener, hva er nytt ved årets eksamen, påmelding av eksamenskandidater, trekking av eksamensfag, om IKT-basert eksamen, IP-adresser og tekniske krav Under eksamen Forberedelsesdagen og forberedelsesdeler, hjelpemidler, identifisering av elevene, eksamenstid, brukerveiledning for IKT-basert eksamen, fusk og plagiat Etter eksamen Levering av eksamenssvar, karakterer, sensur, klage på karakter

59 Eksamen Lovverk (forskrift) 3 24 Fritak frå eksamen (Bl.a. om at elever som er fritatt for vurdering med karakter i faget ikke skal delta i eksamen i faget, om søknad om fritak når det foreligger tungtveiende årsaker) Elever som er fritatt fra vurdering med karakter i fag som avsluttes med eksamen, også er fritatt fra eksamen. Avhengighet av at det er gitt fritak fra vurdering med karakter etter en av bestemmelsene i 3-20 til Kan gjelde en rekke fag særlig for elever med enkeltvedtak om spesialundervisning/iop, jf Generelle føresegner (Bl.a. om Paragraf elevar på 3-24 ungdomstrinnet annet ledd: som Her avsluttar er det et eit selvstendig fag tidlegare grunnlag enn det som for fritak følgjar fra av læreplanverket, jf. eksamen Videre for elever at det som ikke ikke er ny er eksamen, fritatt fra utsatt vurdering eller særskilt etter eksamen 3-20 til i grunnskolen) Dette er en snever unntaksregel, som kun skal brukes dersom det foreligger tungtveiende grunner. Hva som kan være tungtveiende grunner, må vurderes konkret 3-25 regulerer i det enkelte blant tilfellet. annet trekk Det er til kun eksamen rektor for som elever kan frita i grunnskolen fra eksamen som på avslutter grunnlag et av fag særlige tidligere tungtveiende enn 10. årstrinn grunner. fordi Rektor han må eller være hun tilbakeholdende tar fag fra videregående med å innvilge opplæring. fritaket fra En eksamen. elev som Rektor følger må opplæringen fatte et enkeltvedtak på et høyere hvor nivå og som eleven vil fritas avslutte fra et eksamen trekkfag etter før årstrinn, annet må ledd. regnes som avgangselev et året faget avsluttes og skal være med i eksamenstrekket i faget. Uavhengig av om eleven er trukket ut til eksamen i tidligere avsluttede fag, må eleven fortsatt være med i trekket i de andre fagene på 10. årstrinn Melding av elevar til eksamen (Bl.a. at skolen melder til eksamen alle elever som tar del i opplæringen i et fag som blir avsluttet Man kan altså bli trukket ut i flere fag enn det som er kravet på ordinært løp. med eksamen) Alle eksamener eleven er trukket ut til, skal føres på vitnemålet. forskrift/ /*#* Paragrafen 3-26 omhandler første ledd også pålegger at eksamenskarakteren skolen en plikt til skal å melde fastsettes til eksamen på alle individuelt elever som grunnlag deltar i opplæring for hver enkelt i fag som elev avsluttes eller privatist med (jf. eksamen. ved gruppeeksamen Det er må læreplanen det settes for en fag eksamenskarakter som avgjør om faget for hvert avsluttes enkelt med medlem eksamen i gruppen. eller ikke. Skolens plikt gjelder både for fag eleven skal opp til eksamen i, og fag eleven kan trekkes ut til eksamen i.

60 Eksamen Lovverk (forskrift) 3-28 Sentralt gitt eksamen (Bl.a. om kommunens ansvar for trekk og gjennomføring) 3-28 viser til at Utdanningsdirektoratets ansvar for sentralt gitt eksamen. Ved sentralt gitt eksamen i grunnskolen har kommunen har ansvaret for trekningen av elever og fag til eksamen og for den praktiske gjennomføringen av sentralt gitt eksamen Kommunen Særkild kan til rettelegging fastsette lokale av retningslinjer eksamen for gjennomføringen av sentralt (Bl.a. om gitt å eksamen få lagt forhold og kan, til rette dersom men ikke ønskelig, slik at delegere det gir fordeler oppgavene fremfor til andre skolene. som ikke Disse får slik tilrettelegging, retningslinjene om søknad, må enkeltvedtak være innenfor og rammene klagerett) som trekkes opp for eksamen i Elever kapitlet og her privatister og innenfor med det behov Utdanningsdirektoratet for særskilt tilrettelegging har fastsatt skal få med forholdene hjemmel i lagt første til ledd. rette Utdanningsdirektoratet slik at de kan få vist kompetansen minner at sin dersom i faget. oppgavene Tilrettelegging i skal være forbindelse basert med på elevens gjennomføringen behov. Det delegeres må gjøres til en skolene, konkret så vurdering har kommunen etter søknad. Det er ikke krav om enkeltvedtak om spesialundervisning for at eleven fortsatt ansvaret for at sentralt gitt eksamen gjennomføres i samsvar med gis rett til særskilt tilrettelegging av eksamen. Tiltakene må være av en slik art bestemmelsen her. at de er egnet til å avhjelpe elevens behov, men skal ikke gi fordeler sammenlignet med dem som ikke får en særskilt tilrettelagt eksamen. Det må foreligge søknad om særskilt tilrettelegging av eksamen. Rektors 3-36 Bortvisning frå eksamen (Bl.a. om avgjørelse å hindre/forstyrre er et enkeltvedtak eksamen, krav etter til Forvaltningsloven. enkeltvedtak ved bortvisning m.v.) Det er ikke adgang til å bortvise fra eksamen med hjemmel i 3-36 med mindre eleven på en aller annen måte hindrer eller forstyrrer gjennomføringen av eksamen. Det er kun de groveste tilfellene av forstyrrelser og hindring som vil kunne føre til bortvisning. Bortvisning fra eksamen er en svært inngripende og streng sanksjon, og det stilles strenge krav til grunnlaget for bortvisningen. Det må være gitt advarsel først. Det skal være mulig å korrigere atferden. Det er kun rektor som kan avgjøre om bortvisning skal skje, og det er rektor sjølv som skal treffe enkeltvedtaket. Før det fattes enkeltvedtak om bortvisning, skal eleven mulighet til å uttale seg. Vedtaket kan påklages fylkesmannen. Viktig nettsted: forskrift/ /*#*

61 Endringer for eksamen oppsummering Matematikk: Revidert eksamensordning i matematikk gjelder (elever og privatister) Krav til obligatorisk bruk av digitale verktøy Gjennomføring av del 2 av eksamen: Del 2 av eksamen kan gjennomføres som papirbasert eksamen. Elevene og privatistene må likevel ha datamaskin, påkrevd programvare og utskriftsmuligheter under hele del 2 av eksamen. Papirbasert eksamen krever bruk av digitale verktøy på datamaskin Skoler har også anledning til å gjennomføre IKT-basert eksamen Les mer om IKT-basert eksamen, tekniske krav og godtatte filformater. Kilde:

62 Engelsk: Udir oppgir at det ikke er endringer til eksamen - kun et par justeringer Ingen nye eksempeloppgaver fordi oppgavestrukturen er uendret Eksamen i engelsk vil ha to kortsvar Ett av disse vil være knyttet til tekstvedlegg som ikke er i forberedelsesmateriellet, men som er innenfor samme tema I tillegg skal elevene, som tidligere, svare på èn av fire langsvaroppgaver innenfor temaet for eksamen Ved eventuell bruk av tidligere eksamensoppgaver for å forberede elever til eksamen, må oppgavene tilpasses etter de reviderte kompetansemålene i læreplanen Forberedelsesmateriell blir publisert kl på forberedelsesdagen Kilde:

63 Norsk Eksamen består av to deler, en del med oppgaver ut fra vedlagt tekst og en del med oppgaver til valg. Skolen får tilgang til forberedelsesmateriellet kl samme dag som elevene skal forberede seg. Nynorsk: Ny nynorskrettskriving (2012 overgangsordning for eksamen t.o.m. 2014) Hovudpunkt i den nye rettskrivinga Skiljet mellom hovudformer (læreboknormalen) og sideformer Husk oppdatert (klammeformer) ordliste. i rettskrivinga er oppheva. Alle former er no jamstilte. Det er ikkje lenger noko skilje mellom kva former elevane kan bruke, og kva former som kan brukast i lærebøker for skulen og i statstenesta. Kilder: Bøyingsverket er enklare enn før ved at fleire kategoriar av ord no kan bøyast på berre ein måte. Ein del former, både tidlegare sideformer og hovudformer, er tekne ut av rettskrivinga. I mange tilfelle blir valfridommen ståande. Ein del sideformer har vorte gjeldande rettskrivingsformer, og nokre få nye former er tekne inn. I reforma er det lagt vekt på å ta vare på former som er i allmenn bruk blant nynorskbrukarar.

64 2015

65 Når våren 2015 Før 1. mars: Oppdater fagpersonregisteret Trekking av elever skal være gjennomført (se Udir Trekkordning ved eksamen i Kunnskapsløftet) Lenke:http://www.udir.no/Regelverk/Rundskriv/2009/Udir Trekkordning-ved-eksamen-i-Kunnskapsloftet/ 1. mars: Frist for å melde inn elever i PAS 1. mars: Frist for bestilling av materiell til særskilt tilrettelegging (lydfiler : PAS, Eks. oppg.blinde og svaksynte bestillingsskjema UDIR Lenke: Påmeldinger etter 1. mars: Kontakt Fylkesmannen skolen må selv laste ned oppgavene fra PAS

66 Aktuelle datoer å merke seg: Januar: Eksamensveiledningene blir publisert (Udir.) 17.mars: sensorskolering, matematikk 18.mars: sensorskolering, norsk 19.mars: sensorskolering, engelsk Alle dager kl Sted: Statens Hus, Moss kl.09.00: Elevene får opplysning om trekkfag : Skriftlig eksamen gjennomføres Forhåndssensur: (eng., norsk)og matematikk. Midtveismøter for sensorer: norsk og engelsk, matem Fellessensur: mandag 15. juni, Grålum u.skole. Muntlig eksamen: torsdagene 4. og 11. juni

Eksamensmøte Grunnskole. 8. januar 2014

Eksamensmøte Grunnskole. 8. januar 2014 Eksamensmøte Grunnskole 8. januar 2014 Program: 09.00 Åpning v/utdanningsdirektør Dag Løken 09.10 Erfaringer fra gjennomføring av eksamen 2013 09.40 Klagebehandling 10.00 Resultater fra skriftlig eksamen

Detaljer

Erfaringer eksamen 2013. Ragnhild Sperstad Lyng, Fylkesmannnen i Nord-Trøndelag

Erfaringer eksamen 2013. Ragnhild Sperstad Lyng, Fylkesmannnen i Nord-Trøndelag Erfaringer eksamen 2013 1 Slik fordelte trekket seg i fylket: Engelsk: 624 elever Matematikk: 602 elever Norsk: 510 elever Norsk (NOR1415): 27 elever Klager: Engelsk: 6 Matematikk: 14 Norsk hovedmål: 24

Detaljer

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015 SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE Våren 2015 Datoer våren 2015 Skriftlig eksamen: Beskjed om skriftlig trekkfag, kl.09.00, onsdag 13.mai Hvis engelsk: forberedelsedel mandag 18.mai,

Detaljer

Eksamensavvikling ved Karasjok skole

Eksamensavvikling ved Karasjok skole Eksamensavvikling ved Karasjok skole VÅREN 2017 Informasjon til elever og foresatte om retningslinjer for eksamen i grunnskolen våren 2017 Revidert: 02.05.2017 Informasjon om eksamen På 10.trinn trekkes

Detaljer

Eksamensmøte Molde 10.02.2015. v/ Mette Thoresen, Vurdering 1

Eksamensmøte Molde 10.02.2015. v/ Mette Thoresen, Vurdering 1 Eksamensmøte Molde 10.02.2015 v/ Mette Thoresen, Vurdering 1 2 Om sluttvurdering i forskriften III. Sluttvurdering V: Eksamen 3-3/4-11 Grunnlaget for vurdering i fag Grunnlaget for vurdering i fag er dei

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

FORELDREMØTE 10.TRINN 28.SEPTEMBER Om eksamen og søknad til vgs

FORELDREMØTE 10.TRINN 28.SEPTEMBER Om eksamen og søknad til vgs FORELDREMØTE 10.TRINN 28.SEPTEMBER 2016 Om eksamen og søknad til vgs HVA KOMMER VI INN PÅ Eksamensperioder og avslutning med Vitnemålsutdeling Om vurdering: Underveisvurdering og sluttvurdering Regler

Detaljer

Eksamensveiledning for elever og privatister. i praktisk matematikk på yrkesfaglige programområder. MAT1001 Vg1 P-Y. Gjelder fra våren 2016

Eksamensveiledning for elever og privatister. i praktisk matematikk på yrkesfaglige programområder. MAT1001 Vg1 P-Y. Gjelder fra våren 2016 Eksamensveiledning for elever og privatister i praktisk matematikk på yrkesfaglige programområder MAT1001 Vg1 P-Y Gjelder fra våren 2016 Veiledningen er utarbeidet for elever og privatister. Den tar utgangspunkt

Detaljer

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene

Detaljer

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER Side 1 av 8 Innhold Skriftlig eksamen... 3 Hjelpemidler som er tillatt ved skriftlig eksamen... 3 Regler for gjennomføringen selve eksamensdagen...

Detaljer

Eksamensveiledning. om vurdering av eksamenssvar. Bokmål

Eksamensveiledning. om vurdering av eksamenssvar. Bokmål Eksamensveiledning om vurdering av eksamenssvar 2014 NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister

Detaljer

Her finner du hvilke regler som gjelder for muntlig eksamen. Reglene gjelder både for grunnskolen og videregående opplæring.

Her finner du hvilke regler som gjelder for muntlig eksamen. Reglene gjelder både for grunnskolen og videregående opplæring. Regler for muntlig eksamen Her finner du hvilke regler som gjelder for muntlig eksamen. Reglene gjelder både for grunnskolen og videregående opplæring. ARTIKKEL SIST ENDRET: 12.01.2016 Muntlig eksamen

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

Ugla Skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN

Ugla Skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN Ugla Skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN 10. TRINN VÅREN 2017 Skriftlig eksamen vår 2017 På 10. trinn skal alle elever opp til en sentral gitt eksamen. Dette betyr at både tidspunkt og eksamensoppgaver

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2017 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

Eksamensinformasjon Vår 2017

Eksamensinformasjon Vår 2017 Skøyenåsen skole Eksamensinformasjon Vår 2017 Standpunktkarakterer våren 2017 God dialog med faglærer i vårsemesteret Hva er kompetansemålene i faget? Hvilke vurderingssituasjoner gjenstår? Klageadgang

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2016 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

INFORMASJON OG RETNINGSLINJER - EKSAMEN 10.TRINN 2016

INFORMASJON OG RETNINGSLINJER - EKSAMEN 10.TRINN 2016 INFORMASJON OG RETNINGSLINJER - EKSAMEN 10.TRINN 2016 I SISTE DEL AV VÅRSEMESTERET 2017 VIL 10.TRINNS ELEVER FÅ FASTSATT KARAKTERENE SOM SKAL STÅ PÅ VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN". HER VIL BÅDE KARAKTERENE

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 SANDEFJORD KOMMUNE Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 I løpet av vårsemesteret 2013 vil grunnskolens 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN".

Detaljer

EKSAMEN 2015. Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014)

EKSAMEN 2015. Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014) EKSAMEN 2015 Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014) Hvilke fag? Skriftlig eksamen Matematikk Norsk Engelsk Muntlig

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2014 ENG0012 Engelsk Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister Bokmål Eksamensveiledning

Detaljer

INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN

INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN Trondheim kommune Selsbakk skole 7004 Trondheim. INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN 10. TRINN VÅREN 2017 Skriftlig eksamen våren 2017 På 10. trinn skal alle elever opp til en sentralt gitt skriftlig

Detaljer

Foreldremøte 10. trinn

Foreldremøte 10. trinn Foreldremøte 10. trinn 15. april 2014 Skriftlig eksamen Opplysning om fag: onsdag 13. mai kl. 9. Norsk, engelsk eller matematikk Elever i samme klasse kan komme opp i forskjellige fag. Resten av 13. mai:

Detaljer

Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013

Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013 Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013 Som skrivet bakerst viser for skriftlig eksamen, går startskuddet ved opplysning om trekkfag onsdag 15.mai kl 9.00 Eleven vil senere få utdelt et forberedelseshefte

Detaljer

Sentralt gitt eksamen 2014 Nyhet

Sentralt gitt eksamen 2014 Nyhet Sentralt gitt eksamen - grunnskolen Fredfoss 7. februar 2014 Vibeke Norheim Holm, Fylkesmannen i Buskerud 06.02.2014 1 Sentralt gitt eksamen 2014 Nyhet Elever og voksne i grunnskolen/grunnskole for voksne

Detaljer

Skal du ta privatisteksamen?

Skal du ta privatisteksamen? Skal du ta privatisteksamen? Nyttige tips og råd Innledning Har du behov for studiekompetanse eller fagbrev? Kanskje du ønsker å forbedre karakterer du allerede har fra videregående skole? Du tar eksamen

Detaljer

Vurderingsveiledning 2010

Vurderingsveiledning 2010 Vurderingsveiledning 2010 Fremmedspråk Elever og privatister Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2010 Denne veiledningen består av en felles del (Del 1) med informasjon om eksamen

Detaljer

Kjære avgangselever! SKRIFTLIGE EKSAMENSDAGER VÅREN 2017

Kjære avgangselever! SKRIFTLIGE EKSAMENSDAGER VÅREN 2017 1 Kjære avgangselever! Tiden for eksamen 2017 nærmer seg, og i den anledning er det viktig at du og dine foresatte leser følgende informasjon om eksamen, om ansvar og rettigheter. Når dere har lest innholdet,

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 Engelsk ENG0012 Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister Bokmål Eksamensveiledning

Detaljer

HOVSETER SKOLE Informasjonsblad for 10. klasse våren 2017 Side 1 av 7

HOVSETER SKOLE Informasjonsblad for 10. klasse våren 2017 Side 1 av 7 Informasjonsblad for 10. klasse våren 2017 Side 1 av 7 Viktige datoer Skriftlig eksamen 12.-25. mai 29. mai 12. juni er det vanlig skole med vanlig timeplan. Muntlig eksamen 13.-20. juni Publisering av

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2014

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2014 SANDEFJORD KOMMUNE Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2014 I løpet av vårsemesteret 2014 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både

Detaljer

Eksamensveiledning. - om vurdering av eksamensbesvarelser. Bokmål

Eksamensveiledning. - om vurdering av eksamensbesvarelser. Bokmål Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 NOR0214 og NOR0215 Norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister

Detaljer

Eksamensveiledning. - om vurdering av eksamensbesvarelser. Bokmål

Eksamensveiledning. - om vurdering av eksamensbesvarelser. Bokmål Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 NOR0214 og NOR0215 Norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2017 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Apalløkka skole Apalløkka skole. Eksamensperioden for 10.trinn våren 2016

Oslo kommune Utdanningsetaten. Apalløkka skole Apalløkka skole. Eksamensperioden for 10.trinn våren 2016 Apalløkka skole Apalløkka skole Eksamensperioden for 10.trinn våren 2016 Eksamen våren 2016 Elevene skal ha: skriftlig eksamen i ett fag muntlig eksamen i ett fag Skriftlig eksamen Matematikk Engelsk Norsk

Detaljer

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED SONGDALEN UNGDOMSSKOLE. Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2016 I siste del av vårsemesteret 2016 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå

Detaljer

INFORMASJON OG RETNINGSLINJER - EKSAMEN 10.TRINN 2017

INFORMASJON OG RETNINGSLINJER - EKSAMEN 10.TRINN 2017 INFORMASJON OG RETNINGSLINJER - EKSAMEN 10.TRINN 2017 I SISTE DEL AV VÅRSEMESTERET 2017 VIL 10.TRINNS ELEVER FÅ FASTSATT KARAKTERENE SOM SKAL STÅ PÅ VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN". HER VIL BÅDE KARAKTERENE

Detaljer

Møte om muntlig eksamen 28. januar 2014

Møte om muntlig eksamen 28. januar 2014 Møte om muntlig eksamen 28. januar 2014 Utgangspunktet for forskriftsendringen om muntlig eksamen Medieoppslag forsommeren 2012 om store ulikheter ved gjennomføringen av muntlig eksamen i grunnskolen.

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER Informasjon om: Del 1: Eksamen Del 2: Frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, Del 3: Mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. Del 4: mulighet

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

ROGALAND FYLKESKOMMUNE Revidert januar 2012 ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for lokalt gitt eksamen 1 Innhold Innledning 1 Ansvarsfordeling 1 fylkeskommunens ansvar skolenes ansvar

Detaljer

X - NOTAT. Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Janne B. Sørensen. Til: Alle videregående skoler og veiledningssentrene i Akershus fylkeskommune

X - NOTAT. Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Janne B. Sørensen. Til: Alle videregående skoler og veiledningssentrene i Akershus fylkeskommune X - NOTAT Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Janne B. Sørensen 23.01.2013 2012/15952-32 EMNE B65 Telefon 22055468 Deres dato Deres referanse Til: Alle videregående skoler og veiledningssentrene i

Detaljer

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN Gjelder for privatister og praksiskandidater Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2015 Innhold 1. OPPMØTE...

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Øraker skole EKSAMEN. Ungdomsskolen 10. trinn 2017

Oslo kommune Utdanningsetaten. Øraker skole EKSAMEN. Ungdomsskolen 10. trinn 2017 Øraker skole EKSAMEN Ungdomsskolen 10. trinn 2017 Skriftlig og muntlig Én skriftlig eksamen Kunngjøring av eksamensfag 12.05.17 Matematikk 16.05.17 Engelsk forberedelse 18.05. Engelsk eksamen 19.05. Norsk

Detaljer

Trondheim kommune Ugla skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN

Trondheim kommune Ugla skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN Trondheim kommune Ugla skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN 10. TRINN VÅREN 2015 Skriftlig eksamen vår 2015. På 10. trinn skal alle elever opp til en sentralt gitt skriftlig eksamen. Dette

Detaljer

HOVSETER SKOLE Informasjonsblad for 10. klasse våren 2016 Side 1 av 6

HOVSETER SKOLE Informasjonsblad for 10. klasse våren 2016 Side 1 av 6 Informasjonsblad for 10. klasse våren 2016 Side 1 av 6 SKRIFTLIG EKSAMEN Skriftlig eksamen varer i 5 timer. Elever med rett til utvidet tid får 1 time ekstra. Dette må søkes om og være avklart i god tid

Detaljer

21. mars

21. mars 21. mars 2017 Eksamen Skriftlig Muntlig Inntak til videregående skole Forhåndssvar Pc-ordning Skriftlig eksamen Opplysning om fag: fredag 12. mai kl. 9. Norsk, engelsk eller matematikk Elever i samme

Detaljer

Kursrekke Bergen kommune Skriftlig eksamen i norsk 2014 Marit Røine 30. oktober 2013

Kursrekke Bergen kommune Skriftlig eksamen i norsk 2014 Marit Røine 30. oktober 2013 NOR0214 NOR0215 NOR1415 EKSAMEN 2013: HEILT HELT? EKSEMPELOPPGAVER: EN HELT HAR MANGE ANSIKTER 2014??? Kursrekke Bergen kommune Skriftlig eksamen i norsk 2014 Marit Røine 30. oktober 2013 Eksamen i norsk

Detaljer

Vurderingsveiledning

Vurderingsveiledning Lokalt gitt skriftlig eksamen i MAT1001 Matematikk 1P-Y vår 017 Eksamensmodell Eksamen varer i 4 timer og består av to deler. Eksamensordning Eksamen har ingen forberedelsesdel. Del 1 og Del av eksamen

Detaljer

Forskrift til opplæringslova

Forskrift til opplæringslova Forskrift til opplæringslova Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring V. Eksamen 3-25.Generelle føresegner Eksamen skal vere i samsvar med læreplanverket. Læreplanen

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 NOR0214/NOR0215 Norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet. Revidert februar 2014

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet. Revidert februar 2014 Barnehage- og utdanningsavdelingen Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet Revidert februar 2014 Revidert februar 2014 Innhold Retningslinjer for eksamensavvikling for norske

Detaljer

INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER

INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 09.00. Fordi det tar mye tid å starte eksamen med bruk av PC, må alle elever møte senest kl. 08.30 i eksamenslokalet.

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2017

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2017 Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2017 Lokal muntlig / muntlig-praktisk eksamen eksamensdato melding om eksamen Vg1,Vg2,Vg3 onsdag 7.juni fredag 2.juni Vg1,Vg2,Vg3 torsdag

Detaljer

Retningslinjer for avvikling av praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen for privatister i Oslo

Retningslinjer for avvikling av praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen for privatister i Oslo Retningslinjer for avvikling av praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen for privatister i Oslo Sist oppdatert mars 2017 Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 1. Privatistkontoret

Detaljer

EKSAMEN 2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

EKSAMEN 2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT EKSAMEN 2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kursrekke for faglærere, skoleledere og sensorer skoleåret 2016/2017 Eksamen 2017 Eksamen 2017 - kursrekke 1. samling mandag 24. oktober 08.30 11.30

Detaljer

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN med 24 timers forberedelse Elevene skal få vite hvilket fag hun eller han skal prøves i, 48 timer før selve eksamen. Forberedelsestiden starter 24 timer før selve

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD REGLEMENT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN PÅ FOSEN

FOSEN REGIONRÅD REGLEMENT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN PÅ FOSEN FOSEN REGIONRÅD REGLEMENT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN PÅ FOSEN Gjeldende fra 10. februar 2014 1. MÅLET MED LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN Målet med lokalt gitt muntlig eksamen er at elevene skal få vise

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte om eksamen i grunnskolen! Tirsdag 26. april 2016 Kl

Velkommen til informasjonsmøte om eksamen i grunnskolen! Tirsdag 26. april 2016 Kl Velkommen til informasjonsmøte om eksamen i grunnskolen! Tirsdag 26. april 2016 Kl.18.00. Skriftlig eksamen Onsdag 18.mai Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag til skriftlig eksamen Fredag 20. mai Eksamen

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag For sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Eksamensveiledning for engelsk fellesfag Eksamensveiledning til

Detaljer

EKSAMENSINFORMASJON 2014

EKSAMENSINFORMASJON 2014 EKSAMENSINFORMASJON 2014 STANDPUNKTVURDERING Standpunktvurderingen utgjør sammen med eksamen, sluttvurdering for elevene. Den baserer seg på et bredt vurderingsgrunnlag som samlet skal vise elevens kompetanse

Detaljer

Ny eksamensordning for sentralt gitt skriftlig eksamen i matematikk fra og med våren Anne Seland

Ny eksamensordning for sentralt gitt skriftlig eksamen i matematikk fra og med våren Anne Seland Ny eksamensordning for sentralt gitt skriftlig eksamen i matematikk fra og med våren 2015 Anne Seland Ny eksamensordning Fra og med våren 2015 Ingen overgangsordninger Elever og privatister Sentralt gitt

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 ENG0012 Engelsk Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister Bokmål Eksamensveiledning

Detaljer

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN med 24 timers forberedelse Elevene skal få vite hvilket fag hun eller han skal prøves i, 48 timer før selve eksamen. Forberedelsestiden starter 24 timer før selve

Detaljer

Om vurdering og eksamen 2015

Om vurdering og eksamen 2015 Om vurdering og eksamen 2015 Vurdering på ungdomstrinnet Underveisvurdering uten karakter Underveisvurdering med karakter: Terminkarakterer, desember og juni alle trinn Sluttvurdering: Standpunktkarakterer,

Detaljer

Eksamensinfo. Vår 2017

Eksamensinfo. Vår 2017 Eksamensinfo Vår 2017 Eksamenstrekk Yrkesfag: 20 % trekkes ut til eksamen fra vg1+vg2 (skriftlig eller muntlig) Yrkesfag vg2 og vg3: har en tverrfaglig eksamen (alle elever). SSP vg1: (inkl.idrett): 20

Detaljer

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2014

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2014 Info eksamen Nannestad videregående skole Vår 2014 Eksamenstrekk Yrkesfag: 20 % trekkes ut til eksamen fra vg1+vg2. Yrkesfag vg2 og vg3 har en tverrfaglig eksamen (alle elever). SSP vg1 (inkl.idrett):

Detaljer

Oppmannsrapport etter fellessensur i Hordaland

Oppmannsrapport etter fellessensur i Hordaland 545 Oppmannsrapport etter fellessensur i Hordaland Sentralt gitt skriftlig eksamen NOR 0214, NOR0215, NOR1415, 10. årstrinn 2015 Oslo 30. juli 2015 Marit Røine Oppmann i Hordaland Innledning Eksamen i

Detaljer

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2016

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2016 Info eksamen Nannestad videregående skole Vår 2016 Eksamenstrekk Yrkesfag: 20 % trekkes ut til eksamen fra vg1+vg2. Yrkesfag vg2 og vg3: har en tverrfaglig eksamen (alle elever). SSP vg1: (inkl.idrett):

Detaljer

Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2017

Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2017 Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2017 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2017 Revidert: 06.04. 2017 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

Program 0930-1000..med kaffi og drøs 1000-1200 Hvordan bruke prøver som redskap for god underveisvurdering

Program 0930-1000..med kaffi og drøs 1000-1200 Hvordan bruke prøver som redskap for god underveisvurdering Program 0930-1000..med kaffi og drøs 1000-1200 Hvordan bruke prøver som redskap for god underveisvurdering v/ Dag Johannes Sunde og Øyvind Barkald Aas 1200-1300 Lunsj 1300-1430 Sentralt gitt eksamen 2014

Detaljer

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Eksamensveiledning om vurdering av eksamenssvar 2015 NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Bokmål Eksamensveiledning for vurdering

Detaljer

Møte om grunnskoleeksamen våren

Møte om grunnskoleeksamen våren Møte om grunnskoleeksamen våren 2017 19.01.2017 Program for dagen Tid Innhold 08.30 Velkommen 12.00 Lunsj Eksamen 2016 - PAS- Eksamenstjenesten - sensorer og sensurering - oppmennenes erfaringer med skriftlig

Detaljer

Velkommen til foreldremøte 10. trinn

Velkommen til foreldremøte 10. trinn Morellbakken skole Velkommen til foreldremøte 10. trinn 04.04.17 Informasjon om. eksamen standpunktkarakterer klagerett inntak til videregående skole annen informasjon Sluttvurdering Standpunktkarakterer

Detaljer

Skriftlig eksamen Matematikk Janneke Tangen

Skriftlig eksamen Matematikk Janneke Tangen Skriftlig eksamen Matematikk 2016 Janneke Tangen 09.11.16 1 Oppgaveform/-innhold 2-delt eksamen med og «uten» hjelpemidler Begge deler av eksamen er utformet slik at oppgavene kan løses på ulike nivåer,

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 13.mai kl.09.00 i avd. Fritidsparken og i avd. Klosterskogen Eksamensplanen

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2016 ENG0012 Engelsk Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister Bokmål Eksamensveiledning

Detaljer

EKSAMEN OG VURDERING KURSREKKE FOR FAGLÆRERE OG SENSORER SKOLEÅRET 2016/2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

EKSAMEN OG VURDERING KURSREKKE FOR FAGLÆRERE OG SENSORER SKOLEÅRET 2016/2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT EKSAMEN OG VURDERING KURSREKKE FOR FAGLÆRERE OG SENSORER SKOLEÅRET 2016/2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Eksamen 2017 - kursrekke 1. samling mandag 24. oktober 08.30 11.30 Generelt om eksamen

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2017 Vg3 MK

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2017 Vg3 MK INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2017 Vg3 MK Alle elever skal opp til 3 eksamener: Obligatorisk eksamen i norsk hovedmål, skriftlig Obligatorisk praktisk eksamen i medier og kommunikasjon Eksamen i et trekkfag

Detaljer

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 09.12.2015 Retten til vurdering Elever i offentlige grunn- og

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring.

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring. Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Skoler Private skoler Udir-02-2014 Lokalt gitt muntlig eksamen Innledning Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen

Detaljer

Vurderingsveiledning 2012

Vurderingsveiledning 2012 Vurderingsveiledning 2012 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål ENG0012 Engelsk 10. trinn Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i 2012 Denne vurderingsveiledningen

Detaljer

Nytt eksamensadministrasjonssystem våren 2016

Nytt eksamensadministrasjonssystem våren 2016 Nytt eksamensadministrasjonssystem våren 2016 Målsetting Generell praktisk info rundt eksamen/prøver/endring regelverk Bli kjent med det nye prøveadministrasjonssystemet Bli kjent med kommunenes og skoleadministrators

Detaljer

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15 Side 1 av 15 Innhold INNLEDNING 4 1 Rektors ansvar 5 1.1 Uttrekk 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt 5 2 Gjennomføring av eksamen 5 2.1 Oppmøte og identitet 5 2.2 Eksamen 5 2.3 Bruk av IKT 6 2.4 Kontroll

Detaljer

Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017

Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017 Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017 den beste starten på fremtiden! Agenda 1. Skriftlig eksamen 2. Muntlig eksamen 3. Standpunktkarakter 4. Klagefrister 5. Avslutning av

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 Eksamensdatoer

Detaljer

Sentralt gitt eksamen i engelsk, 10. trinn og voksne.

Sentralt gitt eksamen i engelsk, 10. trinn og voksne. Sentralt gitt eksamen i engelsk, 10. trinn og voksne. - Det er ingen endringer til eksamen i engelsk for 2014, slik som det er i norsk, kun et par justeringer. - Det vil ikke bli publisert nye eksempeloppgaver

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 Eksamensdatoer

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2017

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2017 Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2017 Gjennomføring av skriftlig eksamen Alle skriftlige eksamener begynner kl.0900. Frammøte i eksamenslokalet seinest kl. 0830. Det er

Detaljer

Om vurdering og eksamen 2017

Om vurdering og eksamen 2017 Om vurdering og eksamen 2017 Underveisvurdering Underveisvurdering i grunnskolen er all vurdering fra 1. trinn og fram til sluttvurdering på ungdomstrinnet Underveisvurdering skal brukes som et redskap

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1. Forholdet mellom skolens ordensregler og eksamensreglementet Eksamen inngår som en del av opplæringen, og skolens ordinære ordensreglement og eventuelle husregler

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO 2013 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 1. Privatistkontoret i Oslo... 4 1.1 Muntlig

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 ENG0012 Engelsk i grunnskolen Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Eksamen PAS PGS 2014. Førstekonsulent Tone Malme og seniorrådgjevar Annhild Lorentzen

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Eksamen PAS PGS 2014. Førstekonsulent Tone Malme og seniorrådgjevar Annhild Lorentzen Eksamen PAS PGS 2014 Førstekonsulent Tone Malme og seniorrådgjevar Annhild Lorentzen 1 Nytt: Vaksne som skal ta grunnskuleeksamen har felles førebuing, felles eksamen og felles sensur som i grunnskulen.

Detaljer

Rammeverk for eksamen. Innhold. 1.Hva er rammeverk for sentralt gitt skriftlig eksamen? ARTIKKEL SIST ENDRET:

Rammeverk for eksamen. Innhold. 1.Hva er rammeverk for sentralt gitt skriftlig eksamen? ARTIKKEL SIST ENDRET: Rammeverk for eksamen ARTIKKEL SIST ENDRET: 14.02.2017 Innhold 1.Hva er rammeverk for sentralt gitt skriftlig eksamen? 2.Hva er eksamen? 3.Organiseringen av arbeidet med eksamen - 3.1 Sentralt gitt skriftlig

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg2 HSH, HSS, MK og INT

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg2 HSH, HSS, MK og INT INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg2 HSH, HSS, MK og INT AKTUELLE EKSAMENSFAG Alle elevene på Vg2 HSH, HSS, MK og INT skal avlegge en obligatorisk tverrfaglig praktisk eksamen i programfagene innen eget

Detaljer

Fagdag norsk Hafjell 29. oktober 2015 v/ Øystein Jetne, Utdanningsdirektoratet, Vurdering 1

Fagdag norsk Hafjell 29. oktober 2015 v/ Øystein Jetne, Utdanningsdirektoratet, Vurdering 1 Fagdag norsk Hafjell 29. oktober 2015 v/ Øystein Jetne, Utdanningsdirektoratet, Vurdering 1 Disposisjon Utdanningsdirektoratets nettsted, www.udir.no Underveisvurdering og sluttvurdering Karakterstatistikk

Detaljer