XML Kurs for earkivar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "XML Kurs for earkivar"

Transkript

1 Timeplan XML Kurs for earkivar Dette er en 2 dagers kurs i XML og XSD. Kurset er totalt på timer med en repetitsjonstime. Hver time varer ca. 5 minutter og det er lagt opp til times lunsj pause fra 2 til 3. Dag : //22 fra -6 Time Tema Beskrivelse Det digitale Vi begynner med hva som ligger bak ordet digital. Derfra ser vi på utvikling av tegnsett med spesielt fokus på ASCII og UTF 2 Migrasjon og XML I Norge har vi valgt migrasjon som bevaringsstrategi (i motsetning til feks emulering) og vi bruker XML som et verktøy til å realisere denne bevaringsstrategien. I denne timen ser vi på forskjellige måter vi kan lagre data på (fastform, komma separert) og hvorfor bruken av XML er en god måte å løse dette på. Vi ser på hvordan en XML dokument formelt er oppbygget og introduserer element begrepet. 3 Et XML dokument Nå begynner vi med mer praktisk arbeid og utvikler XML filer i xmlcopyeditor 4 Vi fortsetter med praktisk arbeid og utvider til å inkludere attributter 5 Navnerom og prosessering Vi går i en retning av mer avansert bruk av XML og ser på prosessering instruksjoner og bruken av navnerom. Dag 2 (2//22) 9-6 Time Tema Beskrivelse Gjennomgang Den første timen er satt av til å gå igjennom alt vi gikk gjennom på dag. 2 XML regler og validering Vi ser på hva det betyr når et XML dokument er korrekt strukturert og kan valideres og viktigheten med dette, spesielt i en arkivsammenheng 3 En XSD fil og hvordan Nå utvikler vi en XSD fil og bruker den til å validere en XML fil 4 den brukes Vi fortsetter og utvikler flere eksempler av XML / XSD 5 XSD Restriksjoner Vi utvikler XSD filen med restriksjoner som sier noe om hvilken verdier et element kan inneholde 6 Noark 5 XSD I den siste timen setter vi sammen alt vi har lært om XML og XSD og utvikler en XML som heter arkivstruktur som vi skal validere opp mot den formelle Noark 5 XSD filen. Det er ingen foilsett for denne timen.

2 Hvilken kunnskap skal du ha etter kurset: Tema Generelt Tegnsett Tallsystem XML Navnerom XSD XML/XSD XSD og Noark 5 Beskrivelse Du skal forstå hvorfor XML utmerker seg som et uttrekksformat når vi bruker migrasjon som bevaringsstrategi og hvorfor det er bedre enn fastform og komma separert verdier Spesielt viktig med uavhengighet til system/leverandør skillen mellom data, struktur og presentasjon at selv om XSLT kan brukes for å prosessere XML og CSS kan brukes til å formatere presentasjonen så brukes de (vanligvis/enda) ikke i depot sammenheng Du skal forstå at det er noe som heter 7 og 8 bits ASCII og at vi nå (skal ha) løst bruker tegnsett problematikk med UTF. Bruken av UTF-8 er bakover kompatibel med ASCII. På et overordnet nivå forstå det binære tallsystemet og hvordan og hvorfor vi bruker HEX (6 tallsystemet) Du skal vite følgende om en XML fil: formelle oppbygging (prolog, dokumentelement osv) XML elementer og navngiving XML syntaks regler XML attributter Du skal forstå hvilken problemstilling navnerom løser og hvordan det gjør det Du skal forstå hva XSD brukes til og hvorfor det er viktig i en arkiv sammenheng hva XSD restriksjoner er og hvordan de brukes Forskjellen mellom korrekt strukturert (som handler om syntaks) og validering (som handler om semantikk) Du skal kunne forstå arkivstuktur.xsd og diskutere viderbruk av denne filen

3 Hvilken ferdigheter skal du ha etter kurset: Her stiller vi spørsmålet 'Hvordan skal du kunne anvende den kunnskapen du har tilegnet deg?' Gjennom det praktiske arbeidet skal kunnskapen utvikles til noen konkrete ferdigheter. Tema XML XSD Beskrivelse Du skal være i stand til å lese og forstå en XML fil utvikle egne XML filer (ved behov) feks arkivuttrekk.xml eller info.xml redigere en XML fil (ved behov) fikse syntaks feil Du skal kunne utvikle en enkel XSD fil og bruke et program som xmlcopyeditor til å validere en XML fil utvikle XSD restriksjoner Husk dette er en introduksjonskurs og tidsrammene begrenser utvikling av ferdigheter gjennom praktisk arbeid. Du blir på ingen måte en mester en XML/XSD mester men vi bygger et fundament som du selv kan bygge videre på.

4 XML Kurs for earkivar Time : Det digitale Trondheim //22 Hva det betyr å være digitalt? Når vi sier at noe er digitalt så mener vi at vi uttrykker en observasjon av en virkelig (real world) fenomen med en (digital) bestemt verdi

5 Digitalisering av den 'virkelige' verden For å få noe fra den virkelige verden inn i en datamaskin brukes det en eller annen form for input enhet En tastatur genererer et binært tallkode for hver tast som blir trykket En mikrofon 'fanger' lyd og konverterer det til binære data ved hjelp av Analog til Digital Konverterer (ADK) Et kamera 'fanger' lys og konverterer det til binære data ved hjelp av Analog til Digital Konverterer (ADK) Tallsystemer Desimaltallsystemet beskriver et system som har ti mulige sifre,, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Hvert nummer uttrykt i desimalsystemet er en kombinasjon av disse ti sifre Binærtallsystemet beskriver et system som bare har to mulige sifre og

6 Det binære systemet Det binære systemet fungerer i hovedsak på samme måte, bare at den bruker kun to sifre Hvert nummer uttrykt i det binære systemet er en kombinasjon av disse to sifre Binære systemet har vært essensielt i utvikling av IT Elektroniske kretser kan bare ha to mulige tilstander, av eller på Tenk på en lysbryter der bryteren gir deg to valg, lyset er enten av eller på Morsekode

7 SOS Jeg kjører rett fram Jeg kjører til venstre Jeg kjører til høyre Skal bare parkere her i to minutter

8 Hvordan brukes det binære systemet? 2 = 2 = 2 22 = 4 23 = 8 24 = 6 25 = = = Hvordan brukes det binære systemet? 4 2 (4*) + (2*) + (*) = (4*) + (2*) + (*) = 2 (2*) + (*) = (4*) + (2*) + (*) = 2 (2*) + (*) = (4*) + (2*) + (*) = 3 (2*) + (*) = 2 (4*) + (2*) + (*) = 4 (2*) + (*) = 3 (4*) + (2*) + (*) = 5 (4*) + (2*) + (*) = 6 (4*) + (2*) + (*) = 7

9 3 bits system 2 bits system bits system bits system A,B,C som binære og desimal tal A = bin = 65des B = bin = 66des C = bin = 67des

10 Det er typer mennesker i verden. De som forstår det binære systemet og de som ikke gjør det Tallsystemer Vi er vant til desimaltallsystemet Og nå har vi sett på binærtallsystemet,, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Et annet viktig tallsystem i datamaskiner er sekstentallsystemet,, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F Dette sekstentallsystemet kalles for det heksadesimale tallsystemet eller HEX Vi representerer en 8 bits binær nummer med to HEX tall

11 HEX Det er tungvint for mennesker å jobbe med binærsystemet bin Det er også tungvint hvis vi hele tiden må konvertere fram og tilbake mellom binær og desimaltall systemer bin eller 27des HEX er en enkel måte å forkorte en 8 bits binærtall til en 2 tegn HEX tall Vi representerer en 8 bits binær nummer med to HEX tall Del 8 bits i to des eller hex des eller hex 2des eller 2hex 3des eller 3hex 4des eller 4hex 5des eller 5hex 6des eller 6hex 7des eller 7hex 8des eller 8hex 9des eller 9hex des eller Ahex des eller Bhex 2des eller Chex 3des eller Dhex 4des eller Ehex 5des eller Fhex

12 Eksempler på HEX bin == bin == bin == bin == bin == 5des 28des 36des 28des 256des HEX fil eksempel == 5hex == Fhex == 88hex == CFhex == FFhex

13 Tegnsett Et tegnsett er det settet av tegn som vi kan både skrive og se på en datamaskin Består av bokstavene, tallene, og kontroll tegn Et tegnsett består av en liste assosiasjoner der bokstaver og tall blir assosiert med et binært tall som en datamaskin kan tolke Vi trenger tegnsett som alle (elektroniske enheter) kan være enig for å kunne utveksle data Bokstaven 'a' er representert med (desimaltall 97) Bokstaven 'b' er representert med (desimaltall 98) ASCII Utviklet av ANSI (American National Standards Institute) Definert i ANSI dokumentet X bits kode, 27 = 28 ulike koder (-27) Åttende bit er ubrukt To generelle typer koder: 95 av kodene kan vi se på en skjerm 33 av kodene er kontrollkoder har en kontrollfunksjoner på skjerm/printer eller kommunikasjonskanal Representerer Latinske alfabetet, arabiske tall, standard tegnsettingstegn Pluss et lite sett med aksenter og andre europeiske spesialtegn

14 ASCII Hvor er: Kontrollkoder? Alfanumeriske koder? Numeriske koder? Tegnsetting koder? Dec ( ) Dec (65-9, 97-22) Dec (48-57) ASCII Kontrollkoder 33 kontrollkoder

15 ASCII Kontrollkoder CR (3, ^M) carriage return HT (9,^I) horisontal tab LF (, ^J) linefeed DEL (27, ALT-27) delete FF (2, ^L) form feed (new page) BS (8, ^H) backspace ESC (27, ^[) escape ASCII Bokstaver 52 bokstaver, tall

16 ASCII Tegnsetting 28 tegnsettingkoder ASCII På grunn av 7-bits begrensningen ble ASCII utvidet til 8bits, også kjent som Latin-I Standardisert i ISO Men det finnes mange andre tegnsett for forskjellige språk feks, gresk, russisk, japansk, koreansk, kinesisk, samisk Dette ga plass til 256 tegn (2 8 = 256) og de fleste europeiske tegn ble inkludert bla æ, ø og å For enkelhets skyld så er de første 27 tegn alltid den gamle ASCII standarden Men dette har skapt en del problemer spesielt i programerings verden Bla i et populær web applikasjon språk, php

17 Fra ASCII til Unicode Latin- er en ISO-standard, men 8-bits som gir plass til 256 tegn er ikke tilstrekkelig for å representere alle mulige tegn i bruk i verden Det har blitt utviklet et tegnsett som heter Unicode Unicode (Unicode Transformation Format, UTF) har standardisert flere tegnsett for lagring og utveksling av tekstlig data Unicode gir et unikt nummer for hvert tegn Uavhengig av plattform Uavhengig av program Overgangen fra ASCII til Unicode er ufullstendig Se også UTF-8 UTF-8 er et tegnsett som bruker mellom og 4 bytes for å angi et tall til å representere et tegn De originale ASCII verdiene lagres i byte og begynner alltid med (bit 8), dette gjør at UTF8 er kompatibel med ASCII og mye eksisterende programvare trenger ingen endring for å jobbe med UTF Byte Byte Byte Byte 4 4 2

18 UTF-8 UTF-8 har variabel tegnlengde Kan føre til nedsatt hastighet i systemer som behandler UTF-8 tekst Du må hele tiden regne ut og avgrense de forskjellige tegn Har også en del å si for filstørrelsen, tegn * byte (, bytes) bare engelske tegn, tegn * 2 byte (2, bytes) med norske tegn, tegn * 3 byte (3, bytes) med internasjonale tegn, tegn * 4 byte (4, bytes) med internasjonale tegn Gratis Unicode bok: ISO og Unicode ISO og Unicode prøvde å utvikle egne standarder samtidig men ISO ga opp sitt løp og gikk med Unicode Dette er det som heter UCS Andre UTF versjoner UTF-6 Har variabel tegnlengde (2-4) Bruker minimum 2 bytes, dvs den er ikke bakover kompatibel med ASCII Med bare engelske tegn så vil UTF-8 filer være mindre UTF-6 er nesten det samme som UCS-2 UTF-32 Fast tegnlengde, fortere å prosessere Bruker minimum 4 bytes Ganske store filer UTF-32 er nesten det samme som UCS-4 UCS= Universal Character Set

19 ISO-8859-? ISO eller Latin Del Dekker de fleste vest-europeiske språk: ISO eller Latin Del 4 dansk*, nederlandsk*, engelsk, færøysk, finsk*, fransk*, tysk, islandsk, irsk, italiensk, norsk, portugisisk, retoromansk, skotsk gælisk, spansk og svensk Dekker Estisk, latvisk, litauisk, grønlandsk, og samisk Avlevering til depot: med bare norske tegn kan bruke Latin Del med samiske tegn må bruke Latin Del 4 *mangler noen bokstaver Latin : Del og Del 4

20 Unicode kan føre til homograf problemer Bilde fra Det finnes mange mekanismer bla i nettleseren som hindrer at dette er et problem. Eksemplet er ment til å illustrere homograf problemet. Oppsummering Tegnsett kan være et problem for depot men behøver ikke være det Norge forholder seg stort sett til Latin, del Riksarkivet mottar avlevering der Latin, del brukes for Norsk Latin, del 4 brukes for Samisk I et større Europeisk sammenheng (Europeana) så blir det viktigere fra et interoperabilitets standpunkt Globalt er det veldig viktig Kort fortalt ASCII (7bit), ASCII (8bit), Unicode

21 Hva har dette med XML å gjøre? <?xml version="." encoding="utf-8"?> Dette her er vanskelig å forklare uten den diskusjonen vi har vært gjennom

22 XML Kurs for earkivar Time 2 : Migrasjon og XML Trondheim //22 Uttrekksbehandling Arkivdanningsfasen Avlevering Arkivdepot

23 Fastform eksempel 8:ID 9 7:Fornavn 8 28:Etternavn 29 4:Adresse 42 44:Adresse (tall) 45 48:Postnummer 49 58:Sted 2 Pål Solberg Storgata 482Oslo 2 Thomas Hansen Bakken 846Ski 3 Eli Rørvik Saturnringen 4788Askim 4 Børre Andersen Bekkefaret 5348Oslo Fastform eksempel med feil 8:ID 9 7:Fornavn 8 28:Etternavn 29 4:Adresse 42 44:Adresse (tall) 45 48:Postnummer 49 58:Sted 2 Pål Solberg Storgata 482Oslo 2 Thomas Hansen Bakken 8b46Ski 3 Eli Rørvik Saturnringen 4788Askim 4 Børre Andersen Bekkefaret 5348Oslo Adresse tall endret til 8b

24 Kommaseparert Forekomster av felter skilles med komma csv, comma seperated values Hvert linje representer en menneske ID, fornavn, etternavn, adresse, adresse (tall), postnummer, poststed start 2, Pål, Solberg, Storgata, 4, 82, Oslo 2, Thomas, Hansen, Bakken, 8b, 46, Ski 3, Eli, Rørvik, Saturnringen, 47, 88, Askim 4, Børre, Andersen, Bekkefaret, 5, 348, Oslo stopp Kommaseparert med feil Feiler og manglende informasjon i filen kan være vanskelig å oppdage Spesielt når store filer er prosessert i bulk Feks hva skjer hvis det mangler et felt? Hvert linje representer en menneske ID, fornavn, etternavn, adresse, adresse (tall), postnummer, poststed start 2, Solberg, Pål, Storgata, 4, 82, Oslo 2, Thomas, Bakken, 8b, 46, Ski 3, Eli, Rørvik, Saturnringen, 47, 88, Askim 4, Børre, Andersen, 5, 348, Oslo stopp

25 Hvis bare det fantes en måte å tagge dataen på slik at man viste hva hvert enkelt felt betyr XML Sånn som dette? <id> 2 </id> <etternavn> Solberg </etternavn> <adresse> Storgata </adresse> <fornavn> Pål </fornavn> <adressetall> 4 </adressetall> <postnummer> 82 </postnummer> <sted> Oslo </sted>

26 XML som uttrekksformat XML er et markeringsspråk og kan brukes både som et uttrekksformat ved eksport og import til depotet format for langtidslagring Et markeringsspråk (eng. Markup language) kombinerer tekst og ekstra informasjon (metadata) om teksten Den ekstra informasjonen, for eksempel informasjonen om tekstens struktur og oppsett, blir uttrykt ved bruk av markering, som er innlemmet i hovedteksten Hvorfor XML ved uttrekksbehandling Selvbeskrivende Interoperabilitet Lett å utvide Ikke proprietær

27 Makeringsspråk Begrepet Markup Language stammer fra prosessen med å brekke et manuskript, der symbolsk instruksjoner er lagt til et manuskript som er tolket ved utskrift/publisering GenCode from 96s Scribe 98 GML SGML HTML XML xhtml Markeringsspråket XML extensible Markup Language Forenkler noen aspekter av SGML Mye mer fleksibelt og tilpasningsdyktig enn HTML Utgitt av w3 konsortiet

28 En 'suite' av teknologier XML XSD/DTD Definerer struktur og kan brukes til å validere XSLT Markerings språk Brukes til å presentere/endre data Flere men ikke dekket i kurset her Data / Struktur / Presentasjon Data Boken on xml Hans Hansen Introduksjon Dette er en bok om xml. XML Elementer og Attributter... Fysisk bok ebok Presentasjon Struktur og validering En bok består av tittel,forfatter, kapitler, og paragrafer Lydbok

29 Vi er kun interessert i disse delene Data Struktur og validering Boken om xml Hans Hansen Introduksjon Dette er en bok om xml. XML Elementer og Attributter En bok består av tittel,forfatter, kapitler, og paragrafer XML Et XML dokument er et dokument som inneholder data som er markert på en bestemt måte På mange måter er XML et metaspråk for å lage forskjellige tekstmarkeringspråk som brukes til å beskrive noe tekst Det er et verktøy Brukes for Noark 4/5 avlevering og det brukes i elektronisk arkivpakker (DIAS) Det er en viktig standard i både dannings og bevarings fasene Interoperabilitet, uttrekk, langtidslagring

30 XML Dokument Fornuftig valg av elementnavn gjør lesing og forståelse av XML filen intuitivt Et XML dokument består av en prolog og et rotelement (og alt xml'n) Rotelementet kalles også for dokument elementet Det er bare det første elementet i XML dokumentet Alt etter rotelementets avslutnings element ansees som søppel Hva et XML dokument består av Et XML dokument består av en Prolog Dokumentelementet Prolog Dokument elementet

31 Hva et XML dokument består av Prologen består av: XML deklarasjon Kommentarer <?xml version="." encoding="utf-8"?> <!-- Dette er et eksempel kommentar --> <!DOCTYPE arkiv SYSTEM "http://www.kdrs.no/dtd/arkiv.dtd"> <?xml-stylesheet href="arkiv.css" type="text/css"?> Blanke linjer Struktur valideringsinformasjon Prosessorinstruksjoner feks stilinformasjon Hva et XML dokument består av Dokument elementet er også kalt rot-elementet og alt innhold har dette rot elementet som en foreldre <dokumentelementet> Dokument elementet Innhold </dokumentelementet>

32 En kjapp eksempel <arkiv> <arkivdel> <mappe> Dokument elementet Innhold </mappe> </arkivdel> </arkiv> Praktisk Lage vår første XML dokument med prolog men uten dokumentelementet <?xml version="." encoding="utf-8"?> <!-- Dette er et kommentar -->

33 xmlcopyeditor Vi bruker et program som heter xmlcopyeditor for å utforske og jobbe med XML Kan lastes ned fra Greit for en intro kurs Hvis du jobber med XML i depot vil du sikkert bruke proprietær XML redigerings programvare Det har med skalerbarhet og brukervennlighet Det er prinsippene vi lærer her Andre XML redigerings program:http://alekdavis.blogspot.com/29_6 archive.html xmlcopyeditor

34 Tagger/Merker Først må du forstå en tagg/merke Tagg avgrenset av < og > Eksempler på tagger er <fra>, <til>, <navn> Elementer Elementer er selve fundamentet i merking av data i XML filer og består av Startmerke Innhold Sluttmerke Innhold <forfatter>hans Hansen </forfatter> Startmerke Sluttmerke

35 Elementer Det er vanlig at navnet til start og slutt merker beskriver selve innholdet derfor sier vi at XML er selvbeskrivende Forslag på elementnavn som kan brukes til å beskrive et menneske? <person></person> <navn></navn> <alder></alder> Elementer Når vi omfavner data med start og slutt merker så markerer vi data og dette er en av grunnene hvorfor XML er riktig format når det gjelder uttrekksbehandling

36

37 XML Kurs for earkivar Time 3 : Praktisk øvelse Trondheim //22 Denne timen Vi skal utvikle 4 forskjellige XML filer navn.xml menneske.xml menneskeliste.xml bok.xml Og vi bruker disse filene igjen senere i dag og i morgen

38 navn.xml <?xml version="." encoding="utf-8"?> <!-- Dette er et kommentar --> <navn> <fornavn>hans</fornavn> <etternavn>hansen</etternavn> </navn> Identifiser Hvis vi ser på navn.xml Hvor er prologen? Hva er rotelementet? Hva skjer hvis vi legger til noe etter </navn>?

39 Mellomrom i data Mellomrom kan være utfordrende når det oppstår i innhold <etternavn> Hansen </etternavn> menneske.xml <?xml version="." encoding="utf-8"?> <menneske> <fornavn>hans</fornavn> <mellomnavn>john</mellomnavn> <etternavn>hansen</etternavn> <personnummer> </personnummer> <kjønn>mann</kjønn> </menneske>

40 Men jeg vil ha en liste av mennesker Hva skjer hvis vi prøver å lage en til <menneske></menneske> i samme fil? Søppel etter rotelementet! <menneskeliste></menneskeliste> Dette er en klassisk utfordring en nybegynner støtter på Du må faktisk planlegge XML din Det er noe vi egentlig gjør med XSD menneskeliste.xml <?xml version="." encoding="utf-8"?> <menneskeliste> <menneske> <fornavn>hans</fornavn> <mellomnavn>john</mellomnavn> <etternavn>hansen</etternavn> <personnummer> </personnummer> <kjønn>mann</kjønn> </menneske> </menneskeliste>

41 bok.xml <?xml version="." encoding="utf-8"?> <bok> <forfatter>hans Hansen</forfatter> <boktittel>boken om XML</boktittel> <kapittel> <kapitteltittel>introduksjon</kapitteltittel> <paragraf></paragraf> <paragraf></paragraf> </kapittel> <kapittel> <kapitteltittel>xml Rotelementet</kapitteltittel> <paragraf></paragraf> <paragraf></paragraf> </kapittel> </bok> Tomme elementer Elementer som ikke har noe data er tomme og kan skrives slik <paragraf></paragraf> <paragraf/> Tomme elementer skal aldri være med i et Noark 5 uttrekk Krav Metadataelementer som ikke har verdi, skal utelates fra arkivuttrekket. I uttrekket skal det med andre ord ikke forekomme tomme elementer med kun start- og slutt-tagg

42 Tomme elementer <?xml version="." encoding="utf-8"?> <!-- Dette er et kommentar --> <bok> <forfatter>hans Hansen</forfatter> <boktittel>boken om XML</boktittel> <kapittel> <kapitteltittel>introduksjon</kapitteltittel> <paragraf></paragraf> <paragraf/> </kapittel> <kapittel> <kapitteltittel>xml Rotelementet</kapitteltittel> <paragraf></paragraf> <paragraf/> </kapittel> </bok>

43 XML Kurs for earkivar Time 4 : Praktisk øvelse og attributter Trondheim //22 Denne timen Nå tar vi og relaterer dette til arkiv og skal utvikle 2 filer arkiv_.xml arkiv_2.xml Samtidig er det viktig å jobbe med forskjellige eksempler Nå kommer vi til å utvide og utvide Bruker Noark 5 metadatakatalogen 98/83/version//file/Vedlegg+2+Metadatakatalog ++objektsortert.pdf

44 . nivå: 2. nivå: 3. nivå: 4. nivå: arkiv arkiv (*) arkivdel registrering dokumentobjekt arkivdel registrering dokument objekt elektronisk dokument <arkiv> <arkivdel> <registrering> <dokumentobjekt> </dokumentobjekt> </registrering> </arkivdel> </arkiv> Tilfellet der kun ett dokument er tilknyttet en registrering Metadata for <dokumentobjekt> Nr. Navn Forek. Datatype M5 versjonsnummer Heltall M7 variantformat M7 format M72 formatdetaljer - M6 opprettetdato Dato og klokkeslett M6 opprettetav M28 referansedokumentfil (filkatalogstruktur + filnavn) M75 sjekksum M76 sjekksumalgoritme M77 filstoerrelse

45 Metadata for <registrering> Navn Forek Avl. Datatype systemid A opprettetdato A Dato og klokkeslett opprettetav A arkivertdato A Dato og klokkeslett arkivertav A referansearkivdel -M A arkivdel.systemid Metadata for <arkivdel> Nr. Navn Forek Datatype M systemid M2 tittel M2 beskrivelse - M5 arkivdelstatus M3 dokumentmedium - M3 oppbevaringssted -M M6 opprettetdato Dato og klokkeslett M6 opprettetav M62 avsluttetdato Dato og klokkeslett M63 avsluttetav M7 arkivperiodestartdato - Dato M8 arkivperiodesluttdato - Dato M22 referanseforloeper - arkivdel.systemid M23 referansearvtaker - arkivdel.systemid

46 Metadata for <arkiv> Nr. Navn Forek. Datatype M systemid M2 tittel M2 beskrivelse - M5 arkivstatus - M3 dokumentmedium - M3 oppbevaringssted -M M6 opprettetdato Dato og klokkeslett M6 opprettetav M62 avsluttetdato Dato og klokkeslett M63 avsluttetav Time out! Filen blir fort stor Vanskelig å holde styr på nøsting og rekkefølge Påminelse at F i xmlcopyeditor er Pretty Print Nå lagrer vi filen som arkiv_2.xml og fortsetter med neste foil

47 . nivå: 2. nivå: 3. nivå: 4. nivå: 5. nivå: 6. nivå: arkiv arkivdel arkiv (*) arkivdel mappe (*) registrering dokumentbeskrivelse dokumentobjekt mappe registrering <arkiv> <arkivdel> <mappe> <registrering> <dokumentbeskrivelse> <dokumentobjekt> </dokumentobjekt> </dokumentbeskrivelse> </registrering> </mappe> </arkivdel> </arkiv> dokument beskrivelse dokument objekt elektronisk dokument Ingen klassifikasjonsystem Metadata for <mappe> Nr. Navn Forek Datatype M systemid M3 mappeid M2 tittel M25 offentligtittel - M2 beskrivelse - M22 noekkelord -M M3 dokumentmedium - M3 oppbevaringssted -M M6 opprettetdato Dato og klokkeslett M6 opprettetav M62 avsluttetdato Dato og klokkeslett M63 avsluttetav M28 referansearkivdel -M arkivdel.systemid M7 virksomhetsspesifikke Metadata - Vilkårlig struktur

48 Metadata for <dokumentbeskrivelse> Nr. Navn Forek Datatype M systemid M83 dokumenttype M54 dokumentstatus M2 tittel M2 beskrivelse - M24 forfatter -M M6 opprettetdato Dato og klokkeslett M6 opprettetav M3 dokumentmedium - M3 oppbevaringssted - M28 referansearkivdel -M arkivdel.systemid M27 tilknyttetregistreringsom M7 dokumentnummer Heltall M62 tilknyttetdato Dato og klokkeslett M62 tilknyttetav Time out! Nå skal du føle at du mestrer dette Du ser en helhet og forstår hvordan det er å videreutvikle filen Neste foil skal vi ikke jobbe med men hvis dere selv ønsker så kan dere utvikle arkiv_3.xml i første time i morgen

49 arkiv. nivå: arkiv (*) 2. nivå: arkivdel 3. nivå: klassifikasjonssystem (*) 4. nivå: klasse 5. nivå: mappe (*) 6. nivå: registrering 7. nivå: dokumentbeskrivelse 8. nivå: dokumentobjekt arkivdel klassifikasjons system klasse mappe registrering dokument beskrivelse dokument objekt elektronisk dokument <arkiv> <arkivdel> <klassifikasjonssystem> <klasse> <mappe> <registrering> <dokumentbeskrivelse> <dokumentobjekt> </dokumentobjekt> </dokumentbeskrivelse> </registrering> </mappe> </klasse> </klassifikasjonssystem> </arkivdel> </arkiv> XML Attributter Metadata om data i et element Gir ytterlige informasjon Består av et navn og verdi par som er en del av en startmerke av en element <elementnavn attributt= verdi > data </elementnavn> <arkiv arkivskaper="oslo Kommune" opprettetdato=" 2 29" avsluttetdato="5 22"> <arkivdel opprettetdato=" 2 29" avsluttetdato="4 9 2"> <mappe opprettetdato=" 2 29" avsluttetdato="9 2 29">

50 XML eksempel med attributter <arkiv arkivskaper="oslo Kommune" opprettetdato=" 2 29" avsluttetdato="5 22"> <arkivdel opprettetdato=" 2 29" avsluttetdato="4 9 2"> <mappe opprettetdato=" 2 29" avsluttetdato="9 2 29"> <?xml version="." encoding="utf-8"?> <arkiv> <arkivskaper>oslo Kommune</arkivskaper> <opprettetdato>-2-29</opprettetdato> <avsluttetdato>5--22 </avsluttetdato> <arkivdel> <opprettetdato>-2-29</opprettetdato> <avsluttetdato>5--22 </avsluttetdato> <mappe> <opprettetdato>-2-29</opprettetdato> <avsluttetdato>5--22 </avsluttetdato> </mappe> </arkivdel> </arkiv> XML eksempel med attributter <?xml version="." encoding="utf-8"?> <arkiv arkivskaper="oslo Kommune" opprettetdato="-2-29" avsluttetdato="5--22"> <systemid>e9f3c-f8c4-e-a2f-82c9a66</systemid> <tittel>kollektivtransport</tittel> <arkivdel opprettetdato="-2-29" avsluttetdato="4-9-2"> <systemid>bb46b6e9-d8e-4d3f-845-4c99f44bd98</systemid> <tittel>innkjøp</tittel> <mappe opprettetdato="-2-29" avsluttetdato="9-2-29"> <systemid>48c46c5-ef2a-4aea-ba df33fc</systemid> <tittel>innkjøp av busser fra MAN</tittel> </mappe> </arkivdel> </arkiv>

51 Samme eksempel uten attributter <?xml version="." encoding="utf-8"?> <arkiv> <opprettetdato>-2-29</opprettetdato> <avsluttetdato>5--22 </avsluttetdato> <systemid>e9f3c-f8c4-e-a2f-82c9a66</systemid> <tittel>kollektivtransport</tittel> <arkivdel> <opprettetdato>-2-29</opprettetdato> <avsluttetdato>5--22 </avsluttetdato> <systemid>bb46b6e9-d8e-4d3f-845-4c99f44bd98</systemid> <tittel>innkjøp</tittel> <mappe> <opprettetdato>-2-29</opprettetdato> <avsluttetdato>5--22 </avsluttetdato> <systemid>48c46c5-ef2a-4aea-ba df33fc</systemid> <tittel>innkjøp av busser fra MAN</tittel> </mappe> </arkivdel> </arkiv> Når bruker vi attributter? Det er valgfri men bare hvis antall forekomster av innhold er lik eller Hvis attributtet kan forekomme mange ganger så må det være element Oppbevaringssted kan forekomme mange ganger for fysisk arkiv <oppbevaringsted>p48-r428-</oppbevaringsted> <oppbevaringsted>p48-r428-</oppbevaringsted> Oppbevaringssted kan ikke være en attributt

52 Attributt begrensinger Attributter er mer restriktive enn elementer Kan ikke nøste elementer i en attributt Kan bare brukes en gang Kan vanskeliggjøre framtidige endringer Noark 5 uttrekk har ingen attributter De forskjellige DIAS standardene har varierende bruk av attributter Vi prøver å unngå bruken av attributter Se også

53 XML Kurs for earkivar Time 5 : Navnerom og prosessering Trondheim //22 Hva et XML dokument består av Prologen består av: XML deklarasjon Kommentarer <?xml version="." encoding="utf-8"?> <!-- Dette er et eksempel kommentar --> <!DOCTYPE arkiv SYSTEM "http://www.kdrs.no/dtd/arkiv.dtd"> <?xml-stylesheet href="arkiv.css" type="text/css"?> Blanke linjer Struktur valideringsinformasjon Prosessorinstruksjoner feks stilinformasjon

54 Prosesseringsinstruksjoner Prosesseringsinstruksjoner er ikke en del av et XML dokument angir instruksjoner til en (ekstern) applikasjon som skal prosessere XML dokumentet Begynner med Feks konvertere det til et annet format <? og avsluttes med?> Eksempel: <?xml-stylesheet href="arkiv.css" type="text/css"?> XML filen blir formatert på bakrgunn av css format instruksjoner angitt i filen arkiv.css Prosesseringsinstruksjoner xslt spesifiserer hvordan xml skal prosesseres for å lage et nytt dokument Trenger en xslt prosessor (firefox) xml xslt xslt prosessor nytt dokument

55 Prosessering av arkiv.xml arkiv.xml har 5 mapper med tittel og offentligtittel arkiv_offentlig.xslt printer ut bare offentligtittel arkiv_intern.xslt printer offentligtittel og tittel Demo Prosessering av arkiv.xml Vi kan også legge til stilinformasjon og angi hvordan innholdet skal vises arkiv.css

56 Prosesseringsinstruksjoner Dette er noe som kommer til å bli viktigere for fagfeltet Når vi lagrer XML er det for å prosessere eller bevare? Inntrykk at fagfeltet er veldig avhengig av RDBMS for bruk av data XML navnerom (namespace) Navnerom brukes i XML for å hindre forvirring hvis en organisasjon bruker forskjellige XML filer der element navn blir gjenbrukt Feks dato Oppretter en 'domene' slik at overlappende element navn ikke skaper konflikt

57 Når bruker vi navnerom? XML navnerom er en måte å unngå konflikt når to forskjellige XML filer har elementer med samme navn <?xml version="." encoding="utf-8"?> <kaffe_sort> <id>2345</id> <navn>kaffe Latte</navn> </kaffe_sort>? + <?xml version="." encoding="utf-8"?> <kunde> <id>989776</id> <navn>åge Hansen</navn> </kunde> <?xml version="."?> <bestilling> <id>2345</id> <navn>kaffe Latte</navn> <id>989776</id> <navn>åge Hansen</navn> </bestilling> Når bruker vi navnerom? Eksempelet viser to forskjellige 'domener' For å unngå konflikt så får alle elementer en prefiks som identifiserer domenet elementer tilhører

58 Navnerom eksempel <?xml version="." encoding="utf-8"?> <bestilling xmlns:ks="http://www.kdrs.no/xmlns/kaffe_sort" xmlns:kunde="http://www.kdrs.no/xmlns/kunde"> <ks:id>2345</ks:id> <ks:navn>kaffe Latte</ks:navn> <kunde:id>989776</kunde:id> <kunde:navn>åge Hansen</kunde:navn> </bestilling> XML navnerom Syntaks: <prefiks:element xmlns:prefiks="uri"> Eksempel <ark:arkiv xmlns:ark="http://www.kdrs.no/arkiv/"> Betyr at elementet arkiv er definert med navnerommet Adressen behøver ikke å finnes Det brukes for å skape en unik verdi på Kan også gi assosiasjoner til organisasjonen I Noark 5 uttrekk bruker Riksarkivet Som navnerom

59 XML navnerom Hvis du vet at du bare skal bruke innholdet i en lokal kontekst så trenger du ikke navnerom Brukes når du blander fra forskjellige 'domener' Ikke bare to domener som i eksempelet Blander betyr ikke nødvendigvis at vi skal lage en XML som i eksempelet Det holder at vi må skille internt i organisasjonen Feks internt i depot ønsker vi å skille mellom Noark 3 / Noark 4 og Noark 5 uttrekk Navnerom Vi har egentlig gjort følgende når vi bruker navnerom <?xml version="." encoding="utf-8"?> <bestilling> <{http://www.kdrs.no/xmlns/kaffe_sort}id> 2345 </{http://www.kdrs.no/xmlns/kaffe_sort}id> <{http://www.kdrs.no/xmlns/kaffe_sort}navn> Kaffe Latte </{http://www.kdrs.no/xmlns/kaffe_sort}navn> <{http://www.kdrs.no/xmlns/kunde}id>989776</{http://www.kdrs.no/xmlns/kunde}id> <{http://www.kdrs.no/xmlns/kunde}navn>åge Hansen</{http://www.kdrs.no/xmlns/kunde}navn> </bestilling>... men dette er ikke lett å lese Dette er for illustrasjon, dette er ikke en riktig xml fil

60 Ulemper/Kritikk av XML Unødvendig! For mye markeringdata Filstørrelsen større en nødvendig Kan være et problem der det er begrenset bredbånd / Internet koster mye (?) <person> <fornavn> Hans </fornavn> <etternavn>hansen</etternavn> 95 tegn <alder>45</alder> </person> (person fornavn(hans) etternavn(hansen) 6 tegn alder(45) ) Fordeler Markup er ren tekst og menneske lesbar Uavhengig av system, programvare og maskinvare Ikke proprietær (Relativt) enkel å implementere løsninger Importere fra / eksporter til database Data er adskilt fra presentasjon

61 XML som arkivformat XML brukt i bevaringssammenheng Avlevering til depot for Noark 5 DIAS spesifisere en nasjonal arkivpakkeformat som bygger veldig mye på XML XML brukt i danningssammenheng Eksport/import til Noark kjerne Utveksling av saksdokumentasjon (BEST)

62 XML Kurs for earkivar Time 2 : XML regler og validering Trondheim 2//22 Hvorfor se på XSD Vi vet at Noark 5 uttrekk skal avleveres i XML format Men er det noe forskjell mellom en riktig eller gal XML fil? Depot må stille krav til en avlevering XML filen må følge noen bestemte syntaks regler Strukturen må følge en Noark-5 struktur Depot kan stille krav til XML filen, at den skal følge en bestem struktur som kan verifiseres feks en arkivdel må være en del av en arkiv feks en sak må være en del av en arkivdel Verifisering av struktur er det vi skal se på nå

63 . nivå: 2. nivå: 3. nivå: 4. nivå: arkiv arkiv (*) arkivdel registrering dokumentobjekt arkivdel registrering dokument objekt elektronisk dokument <arkiv> <arkivdel> <registrering> <dokumentobjekt> </dokumentobjekt> </registrering> </arkivdel> </arkiv> Tilfellet der kun ett dokument er tilknyttet en registrering Metadata for <arkivdel> Nr. Navn Forek Datatype M systemid M2 tittel M2 beskrivelse - M5 arkivdelstatus M3 dokumentmedium - M3 oppbevaringssted -M M6 opprettetdato Dato og klokkeslett M6 opprettetav M62 avsluttetdato Dato og klokkeslett M63 avsluttetav M7 arkivperiodestartdato - Dato M8 arkivperiodesluttdato - Dato M22 referanseforloeper - arkivdel.systemid M23 referansearvtaker - arkivdel.systemid Hvordan håndterer vi dette i XML?

64 Hva kan kalles en XML dokument? For at et dokument skal kunne kalles en XML dokument så må den være både korrekt strukturert eller eng:well-formed gyldig eller eng:valid Hvorfor er dette viktig? Arkivskaper skal lage uttrekk som er både korrekt strukturert og gyldig Hvis ikke, så skal ikke depot ta imot disse Om noe er korrekt strukturert kan lett sjekkes Hva som er gyldig er noe som depot selv bestemmer Korrekt strukturert? XML XML XSD/DTD Program som kan sjekke om et XML dokument er gyldig Program som kan sjekke om et XML dokument er korrekt strukturert JA Gyldig? NEI JA NEI

65 Korrekt strukturert og gyldig Et korrekt strukturert XML dokument er et som er i overensstemmelse med alle XML syntaks regler Et dokument som ikke er korrekt strukturert anses ikke å være et XML dokument Et gyldig XML dokument er en som er både korrekt strukturert og som oppfyller noen bestemte semantiske regler Korrekt Strukturert?. xmlcopyeditor kan brukes til å teste om en XML fil er korrekt strukturert. 2.Trykk på den blå knappen for å teste XML filen. Hvis filen er korrekt strukturert så får du melding om det. 3.Jeg legger til en opplagt feil (linje 4 f->f) og igjen trykker på den blå knappen for å teste XML filen. Filen er ikke lenger korrekt strukturert og vi får melding om det.

66 Korrekt strukturert regler XML dokumentet kan kun ha ett rot element Ikke-tomme elementer må bruke startmerke og en sluttmerke med samme navn <navn> </navn> Tomme elementer kan angis med en selvlukkende merke <navn/> Korrekt strukturert regler Attributtverdier må bruke anførselstegn Fritt fram til å bruke enten ' eller " Du kan ikke mikse bruken av ' eller " Feks "verdi' eller 'verdi" er ikke lov Må være enten "verdi" eller 'verdi' Hvis du ønsker å bruke anførselstegn som en del av attributtverdien kan du bruke den andre type anførselstegn enn den du bruker til å identifisere attributtet "En 'fantastisk' tur", 'En "fantastisk" tur' Det er INGEN krav om å bruke camelcase men det er ofte brukt i XML storagelocation

67 Korrekt strukturert regler Elementer kan inneholde andre elementer men de har ikke lov til overlappe hverandre <bil><farge>...</farge></bil> er lov <bil><farge>...</bil></farge> er ikke lov Det er lov å bruke små og store bokstaver i samme elementnavn <Bil> og </Bil> er et velformet par <Bil> og </bil> er ikke et velformet par Det hadde vært rart om du hadde <arkiv> og <Arkiv> i samme XML fil (selv om det er lov) Hvorfor? Selvbeskrivende Korrekt strukturert regler Noen tegn kan ikke brukes som innhold i et element < erstattes med < > erstattes med > '' erstattes med " ' & erstattes med & erstattes med &apos; <tall> 5 > 4 </tall> blir til <tall> 5 > 4 </tall>

68 Korrekt strukturert regler Elementnavn har kun lov til å starte med en bokstav eller understrek <arkivnoekkel></arkivnoekkel> er ikke lov <arkivnoekkel></arkivnoekkel> er lov <_arkivnoekkel></_arkivnoekkel> er lov Resten av elementet kan bruke tall, bindestrek, punktum, bokstaver, eller flere understrek <_2.3.2-KKODE><_2.3.2-KKODE> er lov <2.3.2-KKODE><2.3.2-KKODE> er ikke lov Korrekt strukturert regler Lengden på elementnavnet er ubegrenset Det er kun tillat med bokstaver, tall, bindestrek, punktum og understrek i element navnet Andre symboler er ikke tillatt i elementnavn <navn> er lov <na vn> og <na?vn> og <na&vn> er ikke lov Kolon kan bare brukes i elementnavn når navnerom er i bruk <navn:fornavn> er ikke lov (hvis ikke navn er spesifisert som navnerom)

69 Praktisk Her var det mye som skal forståes Nå bruker vi litt tid og går gjennom de forskjellige reglene Lag et XML dokument der du tester reglene med elementnavn XML og gyldighet Det er to måter å se om en XML-fil er gyldig Document Type Definition (DTD) XML-skjema Riksarkivet: NOARK-4 bruker DTD NOARK-5 bruker XSD Bruken av DTD mangler noe fleksibilitet og mens det er viktig å forstå dem, er XSD viktigere (for arkiv) Tidsperspektiv, når vil depot ikke lenger ta imot Noark4 avlevering?

70 XML Skjema (XSD) XML-skjema (XSD) Basert på XML og dermed kraftigere Støtter navnerom og datatyper XML Skjema XML Skjema kan brukes til å beskrive tillatt dokumentinnhold kontrollere riktigheten av data jobbe med data fra en database definere data fasetter (restriksjoner på data) definere datamønstre (dataformater) konvertere data mellom ulike datatyper

71 XML Skjema XML Skjema definerer elementer i et XML dokument attributter i et XML dokument underordnede elementer rekkefølgen på underordnede elementer antall underordnede elementer om et element kan være tom, eller må inneholde noe datatyper for elementer og attributter standard og faste verdier for elementer og attributter

72 XML Kurs for earkivar Time 3 : Oppbygging og validering Trondheim 2//22 Ofte brukt XSD Datatyper string == Streng boolean == boolsk ÅÅÅÅ.MM.DD format feks time = tid date == dato decimal == Desimaler Feks Ja eller Nei integer == Heltall Feks «Sak om rehabiliterings søknad» TT:MM:SS feks 2:5: datetime == datotid ÅÅÅÅ.MM.DDTTT:MM:SS format feks 2..24T2:5:

73 Numeriske Datatyper byte 8-bit signert heltal -28 til 27 decimal desimal Ikke begrenset int 32-bit signert heltal Fra 2,47,483,648 til 2,47,483,647 integer heltal Ikke begrenset long 64-bit signert heltal Fra 9,223,372,36,854,775,88 til 9,223,372,36,854,775,87 negativeinteger heltal som kun består negative verdier Ikke begrenset (..,-2,-) nonnegativeinteger heltal som kun består av ikke negative verdier Ikke begrenset (,,2,..) nonpositiveinteger heltal som kun består av ikke-positive verdier Ikke begrenset (..,-2,-,) positiveinteger heltal som kun består av positive verdier Ikke begrenset (,2,..) short 6-bit signert heltal Fra 32,768 to 32,767 unsignedbyte 8-bit usignert heltal Fra til 255 unsignedint 32-bit usignert heltal Fra til 4,294,967,295 unsignedshort 6-bit usignert heltal Fra til 65,535 unsignedlong 64-bit usignert heltal Fra til 8,446,744,73,79,55,65 Definer elementer Vi begynner med å definere elementer simpletype complextype

74 simpletype (enkeltype) simpletype Definer datatypen til elementet Format: Definer navnet på elementet <xs:element name="" type=""/> Kan ikke inneholde andre elementer, bare data <xs:element name="etternavn" type="xs:string"/> <xs:element name="alder" type="xs:integer"/> <xs:element name="fødselsdato" type="xs:date"/> complextype (komplekstype) Vi ser ikke på disse complextype Brukes til å definere restriksjoner Elementer som bare inneholder andre elementer Tomme elementer Elementer som bare inneholder tekst Elementer som inneholder både andre elementer og tekst <xs:element name="navn"/> <xs:complextype> <xs:sequence> <xs:element name="fornavn" type="xs:string"/> <xs:element name="etternavn" type="xs:string"/> </xs:sequence> </xs:complextype> </xs:element>

75 complextype complextype består vanligvis av andre elementer complextype brukes for å lage et tre av elementer <navn> <fornavn> </fornavn> <etternavn> </etternavn> </navn> xml <xs:element name="navn"> <xs:complextype> 2 <xs:sequence> 3 4a <xs:element name="fornavn" type="xs:string"/> <xs:element name="etternavn" type="xs:string"/> 4b </xs:sequence> </xs:complextype> </xs:element> xsd. Definer et element som heter <navn> 2. Definer at dette element består av noen under elementer 3. Den består av et sett underelementer 4a/4b. Den består av to stk simpletype elementer, <fornavn> og <etternavn> Hvordan validere Vi kan bruke validerings verktøyet (den grønne knappen) til xmlcopyeditor men vi er nødt til å lage en XSD file og assosiere den med XML filen

76 Assosiere en xsd fil med en xml fil Praktisk <?xml version="." encoding="utf-8"?> <navn xmlns:xsi="http://www.w3.org/2/xmlschema-instance" xsi:nonamespaceschemalocation="navn.xsd"> <fornavn> Hans </fornavn> <etternavn> Hansen </etternavn> </navn> navn.xml <?xml version="." encoding="utf-8"?> <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2/xmlschema" elementformdefault="qualified"> <xs:element name="navn"> <xs:complextype> <xs:sequence> <xs:element name="fornavn" type="xs:string"/> <xs:element name="etternavn" type="xs:string"/> </xs:sequence> </xs:complextype> </xs:element> </xs:schema> navn.xsd

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING...

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING... Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Variabler, konstanter og datatyper Svend Andreas Horgen Lærestoffet er utviklet for faget IINI1004 Programmering i Visual Basic Resymé: Denne

Detaljer

IDA 350, oppgave 4. André Børge Kjetil (gruppe2) 3. november 2005

IDA 350, oppgave 4. André Børge Kjetil (gruppe2) 3. november 2005 IDA 350, oppgave 4 André Børge Kjetil (gruppe2) 3. november 2005 1 Innhold 1 Innledning 3 2 XML 3 3 Kort om URI 4 4 RDF 5 5 Ofte spurte spørsmål om RDF 10 6 RDF vs XML 13 7 Program som gjør det lettere

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE BKXML 1.0. Innledning. Versjon 1.0. Dato: 2009-04-17

BÆRUM KOMMUNE BKXML 1.0. Innledning. Versjon 1.0. Dato: 2009-04-17 BÆRUM KOMMUNE BKXML 1.0 Innledning Versjon 1.0 Dato: 2009-04-17 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Innledning...3 Referanser...4 Side 2 av 95 Innledning Bærum Kommune har gjennom sitt SOA arbeid

Detaljer

Kapittel 1. Kom i gang med PHP

Kapittel 1. Kom i gang med PHP Kapittel 1 Kom i gang med PHP Læringsmål: Dette kapittelet vil fungere som en enkel oppstartsguide for å komme i gang med PHP. Du vil få lære om historien bak PHP installasjon av nødvendig programvare

Detaljer

Komme i gang med KPL. Av Jon Schwartz Oversatt av Bjørn Hope og Torbjørn Skauli. Oppdatert 16. november 2005

Komme i gang med KPL. Av Jon Schwartz Oversatt av Bjørn Hope og Torbjørn Skauli. Oppdatert 16. november 2005 Komme i gang med KPL Av Jon Schwartz Oversatt av Bjørn Hope og Torbjørn Skauli Oppdatert 16. november 2005 Internett: www.kidsprogramminglanguage.com Lenker til norske filer: www.kat.no Komme i gang med

Detaljer

Veileder for Geography Markup Language (GML)

Veileder for Geography Markup Language (GML) Tittel: Veileder for Geography Markup Language (GML) Utarbeidet av: Norge digitalt Søkeord: Veileder, Geography Markup Language, GML, Web Feature Service, WFS, NSDI, SDI, Infrastruktur for stedfestet informasjon,

Detaljer

Introduksjon til HyperText Markup Language

Introduksjon til HyperText Markup Language Introduksjon til HyperText Markup Language Skrevet av Atle Nes Avdeling for informatikk og e-læring Høgskolen i Sør-Trøndelag Dette er en kort introduksjon til hvordan du kan lage websider med en enkel

Detaljer

ER-BASERT ABONNEMENT PÅ ENDRINGER FRA GREP

ER-BASERT ABONNEMENT PÅ ENDRINGER FRA GREP Saksnr Utarbeidet av: Grep-prosjektet Direkte tlf: 19.02.2013 Deres dato: (Se revisjonshistorikk i slutten av notatet.) Deres referanse: Til Systemer som skal hente data fra Grep Kopi til: ER-BASERT ABONNEMENT

Detaljer

Veileder for universell utforming av elektroniske dokumenter

Veileder for universell utforming av elektroniske dokumenter Veileder for universell utforming av elektroniske dokumenter Versjon: 1.1 Publisert: 30.08.2010 1 Innhold Om veilederen... 5 Konvensjoner for hurtigtaster... 5 Kapittel 1 Hva er et universelt utformet

Detaljer

Hovedoppgave 2003. Romreserveringsprogram. Utarbeidet av Jørgen Wang Svendsen Atle Sogn Terje Havsø

Hovedoppgave 2003. Romreserveringsprogram. Utarbeidet av Jørgen Wang Svendsen Atle Sogn Terje Havsø Hovedoppgave 2003 Romreserveringsprogram Utarbeidet av Jørgen Wang Svendsen Atle Sogn Terje Havsø 2 Forord Denne rapporten er en dokumentasjon på vår hovedprosjektoppgave 2003, som er gitt oss i oppgave

Detaljer

Kapittel 1. Introduksjon

Kapittel 1. Introduksjon Kapittel 1 Introduksjon Læringsmål for dette kapitlet Etter å ha lest dette kapitlet skal du forstå hva et program er kjenne til lagmodellen for programvare på datamaskinen ha tilrettelagt datamaskinen

Detaljer

Brukerveiledning til programmet Min Database

Brukerveiledning til programmet Min Database Brukerveiledning til programmet Min Database NORSK UTGAVE Copyright Morten Steenberg, 2012-2013. www.mindatabase.com post@mindatabase.com rev1.0 12/01-2013 1 Fig. 1: Lei av å ikke forstå program. Det slipper

Detaljer

1 Introduksjon til web-programmering med JSP

1 Introduksjon til web-programmering med JSP side 1 av 20 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag 1.Introduksjon til web-programmering med JSP Tomas Holt, Else Lervik Lærestoffet er utviklet av Tomas Holt for faget LV193D

Detaljer

Innlevering 1. Teorioppgaver. Gruppenavn LEKK. Lars- Martin Hejll 113495. Eirik Simensen 113452. Kjell Storvestre 113504. Krister Moen 113055

Innlevering 1. Teorioppgaver. Gruppenavn LEKK. Lars- Martin Hejll 113495. Eirik Simensen 113452. Kjell Storvestre 113504. Krister Moen 113055 Innlevering Teorioppgaver Gruppenavn LEKK Lars- Martin Hejll 3495 Eirik Simensen 3452 Kjell Storvestre 3504 Krister Moen 3055 Innhold. Stiler... 2 2. Objekter... 3 a) Objektorientering av brukergrensesnitt...

Detaljer

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE 1 1 Introduksjon...............3 2 Før du går i gang............4 2.1 Hvem skal undersøkelsen sendes til og hva vet du om dem på forhånd?...4 2.2 Hvilke spørsmål vil

Detaljer

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Skjemaer med HTML5 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Leksjon 10 Informasjonsteknologi 1 og 2 Skjemaer på nettsider I denne leksjonen skal vi se litt nærmere på bruk av skjemaer på nettsider. Du har sett

Detaljer

Redaktørhåndbok Versjon 4.20

Redaktørhåndbok Versjon 4.20 Redaktørhåndbok Versjon 4.20 ElektroPost Postbox 26 1326 Lysaker www.elektropost.no www.episerver.com Redaktørhåndbok for EPiServer 4.20 Rev A Opprettet 25.08.03 Sist lagret den 30 October 2003 Innholdsfortegnelse

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 Copyright 2008 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Innholdsfortegnelse 0. Innledning... 5 0.1 Systembeskrivelse... 6 0.1.1 Adgang til applikasjonen...

Detaljer

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com Redaktørhåndbok Versjon 4.60 www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.

Detaljer

Emnekart basert på standarder

Emnekart basert på standarder Marit Brodshaug Emnekart basert på standarder Trondheim, Februar 2006 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for Informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk

Detaljer

datatyper Hva er programmering? Variabler og Informasjonsteknologi 2 Kompetansesemål

datatyper Hva er programmering? Variabler og Informasjonsteknologi 2 Kompetansesemål Variabler og datatyper Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Høst 2012 Informasjonsteknologi 2 Hva er programmering? Når du skal bake en kake følger du gjerne en oppskrift. Først er det beskrevet hva kaken

Detaljer

Sammendrag av Bacheloroppgaven

Sammendrag av Bacheloroppgaven Sammendrag av Bacheloroppgaven Tittel: 3D Visualisering på Web Nr. : 4 Dato : 20.05.09 Deltaker(e): Jon Espen Kvisler Aleksander Stalsberg Veileder(e): Anne Kristin Kvitle Oppdragsgiver: Visualisere.no

Detaljer

Programmering Del 1. Innholdsfortegnelse. Resymé

Programmering Del 1. Innholdsfortegnelse. Resymé Programmering Del 1 Innholdsfortegnelse 3.1. PROGRAMVAREDESIGN METODER OG TEKNIKKER... 2 3.1.1. Strukturert programmering... 3 3.1.2. Designmetoder...4 3.1.3. Beste praksis i design... 9 3.1.4. Abstraksjon...

Detaljer

MasterChess. av Trygve Pløhn Ståle André Nygård. Maiprosjekt (4 uker) cit269. Kandidatutdanning - SWU. Avdeling for samfunn, næring og natur

MasterChess. av Trygve Pløhn Ståle André Nygård. Maiprosjekt (4 uker) cit269. Kandidatutdanning - SWU. Avdeling for samfunn, næring og natur MasterChess av Trygve Pløhn Ståle André Nygård Maiprosjekt (4 uker) cit269 Kandidatutdanning - SWU Avdeling for samfunn, næring og natur Prosjektoppgave vår 2003 Prosjektrapport 1. Forord Denne rapporten

Detaljer

[1] BACHELOROPPGAVE: BOLIGHANDEL 1 FORFATTERE: THOMAS A. ALMENNINGEN LARS ERIK STRAND AMUND SØRUMSHAGEN. Dato:

[1] BACHELOROPPGAVE: BOLIGHANDEL 1 FORFATTERE: THOMAS A. ALMENNINGEN LARS ERIK STRAND AMUND SØRUMSHAGEN. Dato: [1] BACHELOROPPGAVE: BOLIGHANDEL 1 FORFATTERE: THOMAS A. ALMENNINGEN LARS ERIK STRAND AMUND SØRUMSHAGEN Dato: 23.05.2012 [2] SAMMENDRAG Tittel: BoligHandel1 Dato : 23.05.12 Deltaker(e)/ Thomas A. Almenningen

Detaljer

Redaktørhåndbok. Version 4.30. ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com

Redaktørhåndbok. Version 4.30. ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Redaktørhåndbok Version 4.30 ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Redaktørshåndbok for EPiServer 4.30 Rev A Opprettet den 14. september 2004 Sist lagret den

Detaljer

Innføring i EDB. 1. Forord. 1.1 Hensikten med kurset. 1.2 Hensikten med dette kursheftet. 1.3 Hvordan bruke kursheftet. 1.4 Kursheftets utvikling

Innføring i EDB. 1. Forord. 1.1 Hensikten med kurset. 1.2 Hensikten med dette kursheftet. 1.3 Hvordan bruke kursheftet. 1.4 Kursheftets utvikling Innføring i EDB 1. Forord 1.1 Hensikten med kurset Hensikten med dette kurset er å lære de som aldri før har brukt en datamaskin å bli kjent med den og bruke den til enklere oppgaver. Som kurskatalogen

Detaljer

IT1901 Informatikk Prosjektarbeid I. Sheep Locator

IT1901 Informatikk Prosjektarbeid I. Sheep Locator IT1901 Informatikk Prosjektarbeid I Sheep Locator Gruppe 6 20. november 2013 Thomas Gautvedt Aina Elisabeth Thunestveit Jostein Granli Geir Forslund Roar Gjøvaag Innhold 1 Introduksjon 1 1.1 Om prosjektet...........................................

Detaljer

Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0

Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0 Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0 for Microsoft Windows Operativ System Opphavsrett 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Detaljer

Hal Skjermleser versjon 9.0

Hal Skjermleser versjon 9.0 Hal Skjermleser versjon 9.0 for Microsoft Windows Operativ System Copyright 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel: +44 (0) 1905 754577

Detaljer