Bredbåndsfylket Troms AS rolle som regional utbyggingsaktør. April 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bredbåndsfylket Troms AS rolle som regional utbyggingsaktør. April 2013"

Transkript

1 Bredbåndsfylket Troms AS rolle som regional utbyggingsaktør April 2013

2 Bakgrunn Bredbåndsfylket Troms AS (heretter BBFT) ble etablert av fylkeskommunen og kommunene i Troms (bortsett fra Bjarkøy kommune) i BBFT er organisert som et innkjøpssamarbeid. De strategiske målene med etableringen var blant annet: Utvikle et regionalt fiberstamnett i Troms. Utvikle elektroniske tjenester for det offentlige og være et innkjøpssamarbeid for eierne (fylkeskommunen og kommunene). Tilby overskuddskapasitet til eksterne aktører. Utvikle innovative bredbåndstjenester for fylkeskommunen og kommunene i regionen. Målsetningene er nærmere beskrevet i fylkestingssak 40/03.

3 Oppdragsbeskrivelse 1. Hvordan har BBFTs tjenester faktisk blitt anvendt siden 2004? 2. Dersom BBFTs tjenester av noen/i større skala ikke har vært anvendt, avdekke årsakene til dette (teknologiske, økonomiske, organisatoriske og relasjonsmessige). 3. Det samlede potensialet for offentlig etterspørsel etter bredbåndsbaserte tjenester i Troms de neste 10 årene. 4. Beskrankninger og muligheter i kommunenes/fylkets anvendelse av BBFTs innkjøpssamarbeidets tjenester. Beskrankningene kan blant annet være av teknologisk, økonomisk, organisatorisk og/eller relasjonsmessig karakter. 5. Generelle synspunkter i eierkommunene på fylkeskommunen/kommunenes strategiske satsning på BBFT og mulige negative og positive virkninger av en videre satsing.

4 Hvordan har BBFTs tjenester faktisk blitt anvendt siden 2004? Beskrivelsen av anvendelsen av BBFTs tjenester i rapporten tar utgangspunkt i følgende kategorisering av BBFTs tjeneste /kundeportefølje: Fiberbasert stamnettet med ett hovedtilknytningspunkt i hver kommune Fiberaksessnett fra de kommunale tilknytningspunktene for stamnettet til offentlige etater og institusjoner Overskuddskapasitet til eksterne aktører Internettilgang og datakomtjenester til offentlige etater og institusjoner Andre elektroniske kommunikasjonstjenester til offentlige etater og institusjoner Konsulenttjenester til eierkommunene, herunder kompetanseoverføring

5 Estimert BBFT omsetning per tjenestekategori i 2013 Dette estimatet omfatter ikke salg av overskuddskapasitet til eksterne aktører eller omsetning fra konsulenttjenester da disse tjeneste /kundekategoriene ikke fremgår av BBFTs fakturagrunnlag for 1. kvartal 2013.

6 Hvorfor blir ikke BBFT tjenester benyttet? Årsakene til manglende anvendelse av noen av BBFTs tjenester kan oppsummeres i følgende hovedsynspunkter fra de IKT ansvarlige i kommunene og fylkeskommunen: Tjenestene er for høyt priset. Aksjonæravtalen for BBFT forplikter kommunene kun å bruke BBFTs infrastruktur, ikke BBFTs elektroniske kommunikasjonstjenester. Kommunen/fylkeskommunen benyttet annen tilbyder av tilsvarende eller lignende tjeneste da BBFT lanserte tjenesten. Lite tilgjengelig informasjon om BBFTs totale tjenesteportefølje og tilhørende prisliste. Problemer knyttet til driftsavtalen med Broadnet gjør at brukerne vegrer seg for å ta i bruk ytterligere BBFT tjenester.

7 Synspunkter om BBFT tjenester som anvendes Følgende synspunkter har kommet frem under intervjuene med de IKT ansvarlige i kommunene og fylkeskommunen i forhold til BBFT tjenester som anvendes: Begrenset handlefrihet mht. valg av andre tilbydere som følge av kommunenes og fylkeskommunenes eierskap i BBFT. Misnøye med prisene på BBFTs aksess og internettjenester. Driftsavtalen med Broadnet vanskeliggjør kapasitetsøkninger i nettet, og innebærer en lite hensiktsmessig organisering av driften av BBFT nettet. Det er et stort forbedringspotensial når det gjelder samhandling og kompetanse og kunnskapsutveksling mellom BBFT og de IKT ansvarlige i kommunene og fylkeskommunen. Flere av de IKT ansvarlige stiller spørsmål ved BBFTs rolle som utvikler av nye tjenester.

8 Synspunkter i eierkommunene på videre strategisk satsing på BBFT Ordførere/rådmenn synes jevnt over å være mer fornøyd med BBFT ut fra et eierperspektiv enn de IKT ansvarlige i kommunene er ut fra brukerperspektivet. To hovedkonklusjoner kan trekkes etter intervjuene ordførere/rådmenn: 1. Det er bred enighet om at BBFT har vært viktig for bredbåndsutviklingen i Troms, og at det vil være behov for en aktør som BBFT også i årene fremover. 2. Samtidig gir mange ordførere uttrykk for at det er nødvendig å gjennomgå eiernes mål og strategier for BBFTs virksomhet på nytt og tydeliggjøre hvilken rolle BBFT skal ha i årene fremover.

9 Det samlede potensialet for offentlig etterspørsel etter bredbåndsbaserte tjenester i Troms de neste 10 årene. Vurderingen av potensialet for offentlig etterspørsel etter bredbåndstjenester og bredbåndskapasitet i Troms de neste 10 årene tar utgangspunkt i dagens faktiske etterspørsel etter bredbåndskapasitet i offentlig sektor i fylket. Basert på en beskrivelse av drivere for utviklingen av etterspørsel etter bredbåndskapasitet i årene framover, er det estimert at en offentlig lokasjon som i dag etterspør 100 Mbit/s vil ha behov for et sted mellom 650 og Mbit/s (målt i form av maksimal tilgjengelig kapasitet, ikke faktisk bruk av kapasitet) om 10 år.

10 Offentlig etterspørsel i dag og estimert i 2023

11 Beskrankninger og muligheter i kommunenes/eiernes anvendelse av BBFTs tjenester fremover SWOT analyse Sterke sider: Et framtidsrettet og robust fiberbasert bredbåndsnett, som er et godt utgangspunkt for å møte morgendagens behov for bredbåndskapasitet Brukerne er fornøyd med kvaliteten på BBFTs nett og tjenester Langsiktige og visjonære eiere Lokal bredbåndsutbygger med detaljkunnskaper om lokale forhold

12 Beskrankninger og muligheter i kommunenes/eiernes anvendelse av BBFTs tjenester fremover SWOT analyse Svake sider: Aksjonæravtalen begrenser BBFTs handlingsrom som fiberutbygger i Troms Juridisk rammeverk begrenser BBFTs handlingsrom Mål og strategi for BBFTs virksomhet er ikke revidert siden 2004 til tross for betydelige endringer i selskapets rammebetingelser Brukerne opplever BBFT som lite opptatt av brukernes behov og ønsker Mange av brukerne av BBFTs tjenester er av den oppfatning at BBFTs priser er høyere enn de ville vært i et konkurransemarked Uavklarte problemstillinger i forhold til Broadnet og driftsavtalen, som mange av brukerne opplever som negativt og hemmende for videre utvikling av BBFT Sprik mellom politiske intensjoner om BBFTs rolle som katalysator for interkommunalt samarbeid og samhandling, og opplevelsen blant IKTansvarlige i kommunene om hvordan BBFT faktisk ivaretar denne rollen

13 Beskrankninger og muligheter i kommunenes/eiernes anvendelse av BBFTs tjenester fremover SWOT analyse Muligheter: BBFT kan tilby brukerne høyere kapasiteter etter hvert som kapasitetsbehovet øker BBFT kan bli mer kundeorientert og legge større vekt på brukerinitiert tjenesteutvikling BBFTs prisstruktur, samt kommunikasjonen til brukerne av hva de ulike priselementene reflekterer, kan gjennomgås på nytt for å øke kundetilfredsheten Tydeliggjøring av mål og strategisk retning for BBFT i årene fremover Konkurranseutsetting av driften av BBFT nettet

14 Beskrankninger og muligheter i kommunenes/eiernes anvendelse av BBFTs tjenester fremover SWOT analyse Trusler: Uenighet blant eierne om videre mål og strategi for BBFT Ugunstig utfall for BBFT av Broadnet konflikten Negativt omdømme blant brukerne Rammebetingelser for BBFTs virksomhet som begrenser muligheter for stordriftsfordeler gjennom kundevekst

15 Månedspriser ex. mva

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Steinar Johansen, Harald Furre, Bjørn Brastad, André Flatnes og Frants Gundersen Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Samarbeidsrapport NIBR/Oxford Research A.S. 2010 Infrastruktur

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport?

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? RAPPORT TIL GIEK Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2014 Av Sveinung Fjose, Magnus Guldbrandsen, Gjermund Grimsby og Christian Mellbye Innhold 1. Innledning

Detaljer

Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester

Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester Rapport Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester MENON-PUBLIKASJON 11 2014 av Sveinung Fjose, Leo Grünfeld, Erland Skogli og Øystein S. Sørvig Innhold Forord... 3 Innledning og

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Regionsentrene skal være lokomotiver i livskraftige regioner

Regionsentrene skal være lokomotiver i livskraftige regioner Regionsentrene skal være lokomotiver i livskraftige regioner Eksplorativ undersøkelse Bestilt av Nordland fylkeskommune Reputation in Mind AS Store Nørve 16B 6009 Ålesund Mobil: 928 03 307 E-post: odd.harald@repmind.no

Detaljer

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012 Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 1 RAPPORT 1/2012 Resymé Evalueringsportalen har vært i drift i et drøyt år. Ved årsskiftet

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning. Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583

Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning. Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583 Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583 Forord Difi har gjennomført et prosjekt der formålet har vært å belyse samordning i norsk forvaltning og å peke

Detaljer

Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling

Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling NIVI-rapport 2011:3 Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling Utarbeidet på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet Magne Langset og Geir Vinsand Forord NIVI Analyse har gjennomført

Detaljer

HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER

HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER Arkivsaksnr.: 13/2835 Arkiv: X31 &13 Saksnr.: Utvalg Møtedato 119/13 Formannskapet 17.09.2013 107/13 Kommunestyret 26.09.2013

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje Rapport Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje MENON-PUBLIKASJON NR. 35/2013 Oktober 2013 Av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen og Lisbeth Iversen Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 4 2.1. Problemstilling

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Sluttrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Desember 2014 Innholdsfortegnelse 1 Utvalgets mandat og arbeid... 4 1.1 Mandat og sammensetning av ekspertutvalget... 4 1.2 Utvalgets forståelse

Detaljer

Sykehusreformen noen eierperspektiv

Sykehusreformen noen eierperspektiv Mer informasjon om sykehusreformen? www.dep.no/shd/sykehusreformen Rapport Norsk utgave Utgitt av: Sosial- og helsedepartementet Offentlig institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp. Nasjonalt topplederprogram. Unni Korshavn. LAR-Midt

Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp. Nasjonalt topplederprogram. Unni Korshavn. LAR-Midt Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp Nasjonalt topplederprogram Unni Korshavn LAR-Midt pr. uke 16. 2010 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Legemiddelassistert rehabilitering

Detaljer

Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger. En evaluering. Bjørn Stensaker Agnete Vabø

Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger. En evaluering. Bjørn Stensaker Agnete Vabø Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger En evaluering Bjørn Stensaker Agnete Vabø Rapport 30/2013 Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger En evaluering Bjørn Stensaker

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 En felles meldingsboks Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 Forord Difi har på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet utredet en løsning for elektronisk meldingsutveksling mellom forvaltningen

Detaljer