Brukermanual. lr.no. Versjon 1 Mars 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermanual. lr.no. Versjon 1 Mars 2009"

Transkript

1 Brukermanual lr.no Versjon 1 Mars 2009

2 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon Pålogging Medlem Legge til kommentarer Ansatt Legge til, endre og slette nyhet Legge til, endre og slette fagartikkel Legge til, endre og slette aktivitet Endre profilinformasjon og bilde Generell bruk av rik teksteditor Generell bruk av bilde og filvedlegg Kommentarstyring på innhold Tilgangskontroll på innhold Endre/Slette innhold Administrator Endre introduksjonstekst og bilde Endre linker Umbraco CMS Slette upassende kommentar Administrere brukere Administrere fagfelt Legge til tekstsider i topp og undermeny Side 2 av 21

3 6 Appendiks Rik tekst editor knapper Side 3 av 21

4 1 Introduksjon Denne brukermanualen er for ringmedlemmer, ansatte og administrator brukere av lr.no. Manualen omhandler redaksjonelle og administrative oppgaver og gir svar på spørsmål om dagligdagse oppgaver som det å legge til en nyhet, endre på listen nyttige linker, legge til et medlem, med mer. Brukere av LR.no er fordelt på 3 nivåer som angir tilgang og rettigheter: Medlem Et standard medlem av en forsøksring. Forsøksringen har et eget område som er medlemmets hjem og viser relevant informasjon. Medlemmer kan kommentere innhold og redigere sin egen profilside. Ansatt Ansatte har i tillegg rettigheter til å publisere innhold (fagartikler, nyheter og kalenderaktiviteter) under forsøksringen brukeren er medlem av. Administrator Administrator kan i tillegg oppdatere introduksjonstekst og bilde, samt redigere listen med relevante linker. Enkelte administrator brukere har også egen pålogging til Umbraco som er publiseringsløsningen som ligger til grunn for LR.no. Her kan brukeren i tillegg redigere kategorisering og organisering av fagstoff, administrere informasjonssider med tekst på egen ring, samt forvalte medlemmer. Side 4 av 21

5 2 Pålogging For å få tilgang til innhold og rettigheter til å operere på lr.no som medlem av en forsøksring må man logge på. Dette gjøres via påloggingsboksen til høyre i skjembildet: Dersom man krysser av i boksen Husk min pålogging vil man være pålogget neste gang man åpner lr.no på samme datamaskin. Skriver man feil brukernavn eller passord får man melding om dette. Har man glemt passordet kan man få tilsendt dette pr. e post ved å klikke Hjelp til innlogging og skrive inn e post adressen sin: Ved gyldig pålogging vil brukeren føres til hjemmeområdet til forsøksringen han/hun er medlem av. Side 5 av 21

6 3 Medlem 3.1 Legge til kommentarer Påloggede brukere kan kommentere innhold dersom det er gitt tillatelse til dette av forfatteren. Skjemaet for utfylling av kommentar finner man under inholdet i artikkelen: Man trenger ikke fylle inn informasjon om hvem som kommenterer da dette er gitt ut fra pålogget bruker: Side 6 av 21

7 4 Ansatt 4.1 Legge til, endre og slette nyhet Når man er logget på som ansatte eller administrator dukker det opp knapper for innleggelse, redigering og sletting av innhold. På forsiden er det en knapp for å legge til nyhet: Klikker man på denne får man opp et skjema for nyheter: Tittel og utdrag vises i lister, mens tittel, utdrag og tekst vises ved visning av nyheten. Se egne kapitler om generell bruk av bildevelger, rik teksteditor, kommentarstyring, tilgangskontroll pg endre/slette innholdselement. 4.2 Legge til, endre og slette fagartikkel For å legge til en ny fagartikkel må man gå til fagartikkelområdet fra hovedmenyen. En vil da få opp en knapp for opprettelse av fagartikkel: Side 7 av 21

8 Klikker man på denne får man opp et skjema for fagartikkel: Tittel og utdrag vises i lister, mens tittel, utdrag og tekst vises ved visning av fagartikkelen. Valg av fagfelt angir hvilke fagfelt fagartikkelen vil vises under. Organiseringen av fagfelt er i flere nivåer. Velger man et overordnet nivå, vil fagartikkelen vises på alle underliggende nivåer. Dvs. dess lenger ned i strukturen med underkategorier, dess mer spesifikk og sjelden vil fagartikkelen listes. Se egne kapitler om generell bruk av bildevelger, rik teksteditor, kommentarstyring, tilgangskontroll pg endre/slette innholdselement. Side 8 av 21

9 4.3 Legge til, endre og slette aktivitet For å legge inn en ny aktivitet må man klikke på knappen Ny aktivitet på forsiden av forsøksringen man er tilknyttet: Klikker man på denne får man opp et skjema for aktivitet: Utover standard feltene tittel, utdrag og tekst, har man for aktiviteter også start og sluttdato. NB! Legg merke til at til dato endres automatisk dersom fra dato er lenger frem i tid enn til og vice verca. Side 9 av 21

10 Se egne kapitler om generell bruk av bildevelger, rik teksteditor, kommentarstyring, tilgangskontroll pg endre/slette innholdselement. 4.4 Endre profilinformasjon og bilde Når en er pålogget vil påloggingsboksen vise brukerens navn, samt lenker til forsøksringens hjemmeside ( Hjem ), brukerens profilside ( Profil ) og avlogging ( Logg av ). Profilsiden viser den informasjonen som lr.no kjenner om brukeren. Dersom noe er feil kan man selv redigere informasjonen ved å klikke knappen Endre min profil. Man vil da få opp et skjermbilde som dette: Profilbilde er et lite bilde av brukeren som er ment for å skape mer liv på sidene og en mer personlig tone. Når kommentarer legges inn eller innhold publiseres, vises bl.a. profilbildet sammen med dette automatisk. Når man lagrer endringer sendes en automatisk e post til LR slik at nye kontaktopplysninger reflekteres i sentrale systemer. 4.5 Generell bruk av rik teksteditor Redigering av rik tekst er basert på samme prinsipper man kjenner fra f.eks. Microsoft Word og Open Office. Under følger en tabell med beskrivelse av de ulike knappene man har til rådighet, samt kort beskrivelse av hver enkelt: Side 10 av 21

11 Se appendiks rik tekst editor knapper Noen av valgen krever ytterligere handlig fra sluttbruker og åpner dialogbokser for dette. Utover dialogboks for bilder og filvedlegg som står beskrevet i neste kapittel oppfordrer vi brukeren til å gjøre seg kjent med mulighetene disse gir ved å utforske dem i løsningen. 4.6 Generell bruk av bilde og filvedlegg Sett inn bilde og sett inn filvedlegg åpner en dialogboks med mange alternativer og elementer å forholde seg til. Grovt sett kan man dele opp i følgende områder: Navigasjon i bilde og filmapper Layout og hvordan bilde skal fremstå (kantlinjer etc.) Forhåndsvisning (bilder) Opplasting av nye bilder og filer Side 11 av 21

12 Ps. Bilder vil nedskaleres til 800 x 600 punkter dersom de overstiger dette originalt. Videre er det en øvre grense på filer som lastes opp på 1MB. 4.7 Kommentarstyring på innhold I utgangspunktet kan medlemmer kommentere innhold som blir publisert, men man kan skru av denne muligheten ved å fjerne avkrysningen for dette nederst i redigeringsvinduet: 4.8 Tilgangskontroll på innhold Tilgang til innhold kan begrenses ved å krysse av boksen under Begrenset tilgang. Her kan en så velge om innholdsemenentet man redigere skal være tilgjengelig for ansatte og medlemmer eller kun for ansatte. Anonyme brukere vil ikke ha tilgang uansett hva man velger av disse to valgene. Under følger et skjermbilde som viser hvordan dette ser ut på nettsiden: 4.9 Endre/Slette innhold For å redigere eller slette innhold må man vise det aktuelle innholdselementet i fullversjon (ikke i utlisting). En vil da få valg om å endre eller slette: Side 12 av 21

13 5 Administrator 5.1 Endre introduksjonstekst og bilde Enhver forsøksring har en egen hjemmeside. På denne hjemmesidens forside har man først et velkomstbilde og tekst. Her er det tenkt at forsøksringen informerer kort om seg selv og gjerne legger inn et bilde som representerer ringen for å gi forsiden identitet. På forsiden av egen forsøksring vil administrator brukere ha en ekstra knapp for å endre dette bilde og denne teksten: Klikker man på denne lenken får man følgende skjermbilde: Bildet man laster opp vil automatisk skaleres ned til passende bredde, så her kan man fint laste opp bilder direkte fra digitalkameraet. Dersom man ikke ønsker profilbilde kan man enkelt fjerne dette ved å klikke på Fjern bilde knappen. Side 13 av 21

14 5.2 Endre linker Fra forsiden til ens forsøksring har administratorbrukere mulighet til å endre listen med linker: Klikker man på denne linken får man følgende skjermbilde: Administrasjon av denne listen er basert på dra og slipp prinsipper. Eksempelvis klikk og hold musknappen nede over en mappe og flytt musen mot høyre. Mappen vil da legge seg som undermappe til mappen over den man flytterpå. Det samme prinsippet gjelder linker. Man kan også sortere listen på samme måte. For å legge inn nye mapper eller lenker, klikker man på hhv. Ny mappe og Ny link. Element opprettes og man kommer direkte over i endre modus for det nye elementet. For å endre eksisterende elementer klikker man ganske enkelt på det aktuelle elementet: Elementet i listen oppdateres når man klikker knappen Oppdater. Når man er fornøyd med alle oppdateringer, klikker man på knappen Lagre endringer. Side 14 av 21

15 5.3 Umbraco CMS Umbraco CMS er publiseringsløsningen som LR.no er basert på. Pr. dags dato er det enkelte operasjoner som må gjøres herfra. På sikt vil vi tilrettelegge for at disse operasjonene kan gjøres fra selve nettstedet, noe som vil forenkle dette arbeidet vesentlig. NB! Det er viktig å opptre med varsomhet i Umbraco da man med tilgang til dette systemet kan gjøre omfattende endringer i systemet. Et spesielt viktig poeng er å lese bekreftelsesmeldinger når man er i ferd med å slette et innholdselement, da det foreligger en svakhet i systemet på dette området som gjør at man ikke alltid får det elementet man velger Slette upassende kommentar For å slette upassende kommentarer kan man gjøre dette ved å finne frem til innholdselementet kommentaren tilhører. Alt innhold har en unik ID og det er denne man benytter for å finne det inne i Umbraco. ID en ser man i adressefeltet: I Umbraco må man så finne elementet i innholdstreet (trestruktur med innhold til venstre i umbraco: Side 15 av 21

16 For å slette kommentaren klikker man på 1 og velger arkfanen Properties i hovedvinduet. Her er det en Unpublish knapp som man kan klikke for å ta kommentaren vekk fra nettsiden: Når man klikker på denne knappen får man en bekreftelese dialog som må aksepteres før kommentaren er vekk: PS. Denne prosedyren gjeler forøvrig alt innhold. Det frarådes å benytte slettefunksjonen dersom denne operasjonen er tilgjengelig fra høyreklikk i innholdsstrukturen til venstre Administrere brukere Kommer Administrere fagfelt Administrasjon av fagfelt gjøres under Content\lr.no\Fagartikler i Umbraco: Side 16 av 21

17 Administrasjon skjer etter standard Umbraco prinsipper for opprettelse, endring, sletting, flytting og sortering: Opprettelse skjer ved å høyreklikke på det nivået man ønsker fagfeltet (Fagartikler for toppnivå) og klikker Create. For å endre navn må man klikke på det aktuelle fagfeltet og endre navn under arkfanene Properties, for så å klikke for lagre og publisere endring. (Se ikon over). For å slette et fagfelt man klikke på det aktuelle fagfeltet og trykke på knappen Unpublish under arkfanene Properties. For å flytte høyreklikk på det aktuelle elementet og velg Move, klikk så på målplassering. Aktuelt fagfelt vil legge seg under dette elementet. For å sortere fagfelt høyreklikk på det overliggende elementet og klikk Sort. En vil da få en dialogboks med en liste over alle fagfelt på dette området. Sortering foregår etter dra ogslipp prinsippet. Når en er ferdig med å sortere, klikk Save for lagre ny sorteringsrekkefølge Legge til tekstsider i topp og undermeny Høyreklikk på forsøksring elementet i trestrukturen og velg Create for å opprette en artikkel i toppmenyen: Side 17 av 21

18 Neste steg er å angi navn og type innholdselement. Når navn er angitt (navn er det som kommer i adreselinjen) og type valgt ( Artikkel ), klikk Create : Fyll så inn Tittel og Tekst. En kan velge å lagre endringer for senere å publisere til nettsiden eller lagre og publisere direkte: Lagre Lagre og publisere på nett Forhåndsvisning Når artikkelen er publisert vil den være tilgjengelig fra toppmenyen: Side 18 av 21

19 For å opprette en underside, kan man gjøre det ved å foreta samme prosedyre som beskrevet over, men ved å høyreklikke på det nye elementet i steden for ringnavnet. En undermeny vil da dukke opp til høyre for artikkelen. Undermenyen tillater flere nivåer. Her er et eksempel på dette fra hovedsiden: Side 19 av 21

20 6 Appendiks 6.1 Rik tekst editor knapper Print Forhåndsvisning Søk og erstatt Fullskjem Fjern MS Word formattering Klipp ut Kopier Lim inn Lim inn ren tekst Lim inn fra Word Slett Angre Redo Break Paragraph Insert the current date Insert the current time Special Chars Insert Emotion Sett inn bilde Sett inn filvedlegg Sett inn tabell Sett inn rad Sett inn rad Slett rader Sett inn kolonne Sett inn kolonne Slett kolonner Sett inn celler Slett celler Egenskaper for rad Egenskaper for celle Slå sammen mot høyre Slå sammen nedover Splitt celle til kolonne Skriv ut tekst Forhåndsvisning av tekst Søk og erstatt tekst Redigering i full skjerm Rydder opp i koden Klipp ut valgt tekst til utklippstavlen Kopier valgt tekst til utklippstavlen Lim inn tekst fra utklippstavle til markørens plassering i teksten Lim inn ren tekst (Uten formattering) til markørens plassering i teksten Lim inn fra Microsoft Word og rensk opp i ugyldig kode Sletter tekst som er valgt undo the last operation in the editor redo the last operation in the editor insert the line break Insert a paragraph Insert the current date. The date format used is the date format configured on the client s machine Insert the current time. The time format used is the time insert a special character from a predefined list insert an emotion image at the selected position in the editor insert a local image from the image gallery folder; thumbnail images are dynamically created; Supports upload new images Sett inn rad over valgt rad Sett inn rad under valgt rad Slett valgte rader Sett inn kolonne til venstre for valgt kolonne Sett inn kolonne til høyre for valgt kolonne Slett valgte kolonner Sett inn celler til valgt rad Slett valgte celler Slå sammen gjeldende celle med den til høyre Slå sammen gjeldende celle med den under Side 20 av 21

21 Splitt celle til rad Fet skrift Kursiv Understreket Venstrestill tekst Midtstill tekst Høyrestill tekst Juster Fjern justering Skriftfarge Markeringsfarge Numerert liste Punktliste Innrykk Tilbakerykk Superskrift Subskrift Endre til stor skrift Endre til liten skrift Sett inn linje Sett inn lenke Sett inn imagemap Fjern lenke Sett inn lokal lenke Velg all tekst Fjern testvalg Side 21 av 21

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 Brukermanual for hjemmesider fra Borettslag.net Innholdsfortegnelse: Velkommen som redaktør...3 Innlogging...4 Meny...5 Generelle innstillinger...6 Hovedmeny...8

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til Idium Portalserver (IPS)

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://support.dfs.no. Velkommen til Idium Portalserver (IPS)

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://support.dfs.no. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no www.dfs.no/support. IT-kontakten i Telemark: telemark-it@samlag.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no www.dfs.no/support. IT-kontakten i Telemark: telemark-it@samlag. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning Versjon 5 4SITE 5.0 Publiseringsløsning Brukerveiledning 4 S I T E P U B L I S E R I N G S L Ø S N I N G V. 5. 0 Brukerveiledning for administrator Copyright 2012 UENO www.ueno.no support@ueno.no Innhold

Detaljer

Brukermanual TYPO3. Versjon 2 25.8.2008. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Brukermanual TYPO3. Versjon 2 25.8.2008. Utarbeidet av: Erik Svendsen Brukermanual TYPO3 25.8.2008 Utarbeidet av: 2 3 Innholdsfortegnelse Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend»...5 Beskrivelse av de ulike modulene...7 Sidetre og innholds-/informasjonsområde...7

Detaljer

Innlogging. A2N Publish

Innlogging. A2N Publish Innlogging For å logge inn til administrasjonssidene skriver du inn /admin etter webadressen på deres egen side, for eksempel www.din-webside.no/admin og trykk enter I boksen som kommer opp skriver du

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Avansert tekstmodul... 27 Eksempel... 27 Administrasjon... 27 Bilde... 31 Eksempel på en bildemodul... 31 Eksempel på en bildemodul lagt til uten

Avansert tekstmodul... 27 Eksempel... 27 Administrasjon... 27 Bilde... 31 Eksempel på en bildemodul... 31 Eksempel på en bildemodul lagt til uten Destinet 3.3 Manual Innholdsfortegnelse 1. Logg inn... 4 2. Destinet brukergrensesnitt... 5 1. Sidestruktur... 5 2. Modulpalett... 6 3. Forhåndsvisning av/på... 7 4. Faner... 8 1. Side... 8 2. Sett inn...

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

http://www.domenenavn.no/logginn - domenenavn byttes ut med ditt domene

http://www.domenenavn.no/logginn - domenenavn byttes ut med ditt domene eredaktør Innlogging Innlogging til eredaktør ligger på: http://www.domenenavn.no/logginn - domenenavn byttes ut med ditt domene Mens nettstedet er under utarbeidelse skjer innlogging på: http://domenenavn.itumkunde.no/logginn

Detaljer

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen.

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Dokumentasjon WebOrg, Side 1 Nyheter og innhold Legg til nyhet Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Lagre: Lagrer artikkelen og du kan

Detaljer

Brukermanual for Venstres nettsider

Brukermanual for Venstres nettsider Brukermanual for Venstres nettsider Denne brukermanualen for Venstres nettsider gir en innføring i hvordan publisere nettsaker og administrere lokallag i publiseringssystemet Venstre Publish. Er du helt

Detaljer

Byafossen.no. Brukermanual

Byafossen.no. Brukermanual Byafossen.no Brukermanual Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon 4 1.1 Om brukermanualen 4 1.2 Wordpress 4 1.2.1 Oppdateringer 4 2 Innlogging 5 3 Dashboard 5 3.1 Right Now 7 3.2 Recent Comments 7 3.3 Quickpress

Detaljer

Dokumentasjon WebOrg. Innhold

Dokumentasjon WebOrg. Innhold Dokumentasjon WebOrg Innhold Nyheter og innhold... 2 Legg til nyhet... 2 Ingress og obligatoriske felter... 2 Formatere tekst... 5 Lim inn tekst fra andre programmer... 5 Sette inn bilder... 5 Sett inn

Detaljer

BRUKERMANUAL NETTSIDELØSNING FOR XT - INTERNT. 10. Trondheim speidergruppe

BRUKERMANUAL NETTSIDELØSNING FOR XT - INTERNT. 10. Trondheim speidergruppe BRUKERMANUAL NETTSIDELØSNING FOR XT - INTERNT 10. Trondheim speidergruppe Innholdsfortegnelse. Nr. Moment Side 1.0 Velkommen 2 Brukerstøtte 2.0 Vårt viktigste arbeidsredskap 4 3.0 Innlogging 5 4.0 4.1

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

REN Beredskap. Dokumentasjon. Bjørn Even Wahlstrøm. Forfatter Dato. 24-Sep-2014 20:21

REN Beredskap. Dokumentasjon. Bjørn Even Wahlstrøm. Forfatter Dato. 24-Sep-2014 20:21 REN Beredskap Dokumentasjon Forfatter Dato Bjørn Even Wahlstrøm Innholdsfortegnelse Om dokumentasjonen 5 Endringshistorikk 5 Om REN Beredskap 6 Lokale samarbeidsgrupper 6 Samarbeide og dele informasjon

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

Brukermanual Idium portal 4.xx

Brukermanual Idium portal 4.xx Brukermanual Idium portal 4.xx Versjon 31.08.2012 - Beta_09.21 Gratulerer med nye nettsider! Vi håper og tror at dere vil bli fornøyd. Denne brukermanualen skal forklare det som er standard for portaløsninger

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Nettveiledning for krets- og gruppesider

Nettveiledning for krets- og gruppesider Nettveiledning for krets- og gruppesider Versjon 30.01.2012 Gratulerer med nye nettsider! Sidene likner forbundets nettsider, men har et noe enklere uttrykk. Vi håper dere blir godt fornøyde med nettsiden.

Detaljer

Her prøver vi å gi en enkel introduksjon til Venstres publiseringssystem for nettsider (Venstre Publish):

Her prøver vi å gi en enkel introduksjon til Venstres publiseringssystem for nettsider (Venstre Publish): 9 IT i lokallaget 9.1 Hjemmesider Redigering av lokallagets hjemmesider skjer via et publiseringsverktøy som du finner på https://publish.venstre.no. Brukernavn og passord får du ved å henvende deg til

Detaljer