NIKU Oppdragsrapport 207/2011 Dråpefall og veiter på Bryggen: arkeologiske spor. A. R. Dunlop

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NIKU Oppdragsrapport 207/2011 Dråpefall og veiter på Bryggen: arkeologiske spor. A. R. Dunlop"

Transkript

1 Dråpefall og veiter på Bryggen: arkeologiske spor A. R. Dunlop

2

3 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag Innledning Resultatene av gjennomgangen Passasjer Bryggen-utgravningene Svensgårdens stallbygning Rosenkrantzgate Finnegården 6A Finnegården 3A Dråpefall Bryggen-utgravningene Bugården/Bredsgården: undersøkelser etter Enhjørningsgården/Svensgården Svensgårdens stallbygning Svensgården/Jacobsfjorden Bellgården/Holmedalsgården Rosenkrantzgate Finnegården 6A Finnegården 3A Konklusjoner Henvisninger Dråpefall og veiter på Bryggen: arkeologiske spor

4 1 Sammendrag Rapporten presenterer resultatene av en gjennomgang av det arkeologiske materialet vedrørende dråpefall og veiter på Bryggen, Bergen. 4 Dråpefall og veiter på Bryggen: arkeologiske spor

5 2 Innledning Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Riksantikvaren som en del av Prosjekt Bryggens delprosjekt Dråpefall/overflatevann (utredning av historisk og fremtidig håndtering av overflatevann på Bryggen i Bergen). Oppdraget gikk ut på å foreta en gjennomgang av det arkeologiske materialet vedrørende dråpefall og veiter på Bryggen. Deler av materialet er tidligere bearbeidet av Bård Gram Økland i forbindelse med sin hovedoppgave om avfallshåndtering i Bergen (Økland 1998). 3 Resultatene av gjennomgangen 3.1 Passasjer Her får vi starte med en definisjon: kisteveit = steinsatt kanal/dren med bunn av enten tre eller stein (hhv. omtrentlig tilsvarende Øklands type 3 og type 4) Bryggen-utgravningene Tatt i betraktning arealstørrelsen og den store tidsdybden til Bryggen-utgravningenes undersøkte område, ble det avdekket relativt få levninger som med sikkerhet kunne tolkes som ulike typer dren. Øklands tabell 3 (Økland 1998: 63) samt figurer 13a 13c (Økland 1998: 65-67) gir en fullgod sammenstilling av resultatene, og detaljene vil ikke bli gjengitt her. (Øklands tabell 3 presenterer også forekomstene av dren på tomten Rosenkrantzgate 4 samt fra et par undersøkelser på Dreggsallmenning.) Svensgårdens stallbygning Det ble funnet passasjer med tredekke langs feltets nordvestre side i mange av fasene, men det var ingen tegn til drenslignende strukturer under noen av disse passasjer Rosenkrantzgate 4 Dren tilsvarende Øklands type 2.1 ble funnet i Passasje 1 og Passasje 2 i fase 5 (fasen er en tidsperiode som starter med 1248-brannen) og fase 6 (fasen er en tidsperiode som ender med 1332-brannen), samt trolig i Passasje 2 og Passasje 4 i fase 7 (fasens rammedatering er ). Ganske velbevarte kisteveiter med trebunn ble funnet i Passasje 1 og Passasje 3 i fase 8 (fasen er en tidsperiode med udefinert lengde etter 1476-brannen) Finnegården 6A Det ble funnet deler av passasjer langs både feltets nordvestre og sørvestre kant i mange av fasene, men feltet var ikke bredt nok til å avdekke midtdelene av passasjene, hvor man ville forvente å finne eventuelle drensverk. I hvert fall ble det registrert ingen spor av slike strukturer Finnegården 3A I beskrivelsen av fase VII (etterreformatorisk datering) står det: Traces of phase VII structures were uncovered over the entire excavated area, but the layers themselves had been almost completely removed or disturbed by later activities. This denies us any chance of reconstructing the building process or the original structures. Nevertheless, it is worth mentioning the finding of two drains: particularly K12, in the central part of area B, which was situated in the same place as the eavesdrops of the earlier phases; the other, K15, was located in the western corner of area A. 5 Dråpefall og veiter på Bryggen: arkeologiske spor

6 K12 blir ikke omtalt her, men derimot i rapportdel K15, som kanskje kunne ha vært lokalisert i en passasje, var en diffus struktur, muligens en ganske ødelagt kisteveit av tre, men det er vanskelig å uttale seg om den med sikkerhet. Den var også orientert noe på skrå i forhold til den vanlige lengderetningen på Bryggen. Derfor må den forbli et spørsmålstegn. 3.2 Dråpefall Bryggen-utgravningene De store Bryggen-utgravningene foretatt mellom 1955 og 1979 inneholdt veldig få forekomster av dreneringssystemer eller annen bevisst fôring av dråpefallsområdene. I Bugården ble det funnet spor etter et dren laget med to rader av skråstilte, tettsittende staker tilsvarende Øklands type 2.2 i delfaser 6.2 og 6.1 (Herteig 1990: 32-36). I følge brannlagskronologien skulle disse to delfaser ligge mellom brannene i 1332 og Drenet lå i området som senere skulle bli dråpefallsområdet mellom Bugården og Bredsgården, men på det tidspunktet da drenet fungerte, var dette området lagt ut til Buaallmenningen og dermed er det ikke å regne som dråpefallsområde. I Søstergården ble det avdekket noe som betegnes som bunnen av et dren i delfase 5.1 (Herteig 1990: 109); delfase 5.1 skal være bygget umiddelbart etter 1248-brannen. Drenet besto av langsgående bord lagt parvis ende til ende i et smalt område som er blitt tolket som dråpefallet mellom de to parallelle bygningsrekkene som utgjorde dobbeltgården Søstergården. Området ser unektelig ut til å være et dråpefall, men den vanlige definisjonen av en dobbeltgård tilsier at den karakteriseres ved to bygningsrekker som betjenes av en sentral passasje, ikke et sentralt dråpefall. Dette er imidlertid en digresjon i forhold til temaet og det må konkluderes med at her et det eneste noenlunde sikre funnet av et dreneringssystem lokalisert i et dråpefall i hele det store området undersøkt av Herteig. Fordi verken i Engelgården- eller Gullskoen-områdene ble det påvist rester av dreneringssystemer eller annen bevisst fôring i noen av dråpefallene. Alle andre funn av dren og lignende var enten forbundet med passasjer (eller allmenninger) eller lokalisert innenfor enkelte bygninger eller bygningsrekker Bugården/Bredsgården: undersøkelser etter 1979 Det er blitt gravd to prøvehull i dette dråpefallsområdet i løpet av det siste tiåret. Arkeologen i begge tilfeller var A. R. Dunlop fra NIKU distriktskontor Bergen. (1) Det ene prøvehullet ble gravd i 2002 rett ved den nordøstre inngangen til det brede dråpefallspartiet mellom Nordre Bredsgården og den avkortede delen av Bugården, og her ble det registrert følgende: Right in the pit s southern corner i.e., where the eavesdrop between Bugården and Bredsgården lay was uncovered the truncated end of a stone-built box drain, designated K4. The drain was of typical construction, with parallel side-walls of faced stones, capstones of large, flat, relatively thin slabs, and an opening of about 30 cm width. The tops of the capstones lay no more than 30 cm below the modern surface, at about 1.50 masl. Of the drain s presumed bottom there was no sign; it may have been of wood, now rotted completely away. It would, however, have been at around 1.15 masl, as far as one can judge from the bottom of the side walls. 6 Dråpefall og veiter på Bryggen: arkeologiske spor

7 Dette var da et dren av typen kisteveit. Dekkhellene til samme kisteveit er fremdeles synlig i overflaten i det gjenværende dråpefallspartiet mellom Nordre Bredsgården og den avkortede delen av Bugården. (2) I den nordøstre enden av det samme prøvehullet ble det gravd en del dypere, og her ble det registrert følgende: Layer 2 did not cover the entire area of the test-pit s deepest area, but stopped abruptly along an almost vertical line running from north-east to south-west just inside the pit s south-eastern side. Along this line, and just a little way beneath the surface of layer 2, was uncovered a thin, badly rotted plank that was placed more or less vertically on one of its long edges. This plank was supported on its south-eastern side by a few small vertical stakes whose sharpened tips extended down into the underlying deposit (layer 3). This structure has been designated K3. The upper edge of the plank was at an elevation of 0.56 masl, with the lower edge at 0.36 masl. The tip of the deepest stake extended down to 0.12 masl. K3 was just where one would expect to find the eavesdrop s north-western side, and it can therefore be interpreted as part of the eavesdrop s lining. It therefore retained layer 2 from encroaching into the eavesdrop. Dette er da en form for dren/renne, men den avviker fra normen i og med at de små stolpene var på utsiden av planken, ikke på innsiden hvor de ville bidra til at planken kunne motstå jordtrykket bedre (jfr. Øklands type 2.1). Kanskje var planken festet til stolpene med spikere eller noe i den retningen, men av slike var det intet tegn da den ble undersøkt. Det andre prøvehullet ble gravd i 2003 arkeologen var Dunlop igjen ved den lille lagerbygningen Bugården Bi (stedet hvor miljøbrønner MB7 og MB8 ble anlagt), og her ble det registrert følgende: Running along the north-western side of the test-pit was a pair of smallish logs, only 15 cm thick at the most, designated K5. They were aligned north-east to south-west, falling from an elevation of 3.60 masl to 3.40 masl, and both logs extended the whole length of the test-pit. The north-western one was laying about 10 cms higher than its fellow on average; the former was definitely square or rectangular in cross-section, but the south-eastern one was too badly damaged and rotted to tell. The surface of the north-western log was pitted with small holes for treenails as many as seven, with most of them close to the centreline. There is, however, no question but that, as found, this timber must have been in a secondary context. K5 presents a close mirror-image of K2 in the first test-pit [2002; anm. forf.]. Is this mere coincidence? Or might these two features actually represent some kind of crude form of eavesdrop lining? The author was sceptical in 2002, but with the subsequent finding of K5 the latter possibility now seems less remote. In the south-western section [of the test-pit; anm. forf.], three small wooden stakes designated K6, K7, and K8 were brought to light. The top of K6 reached an elevation of 3.70 masl; K7 topped out at 3.60 masl and K8 at 3.48 masl. K8 was slightly more robust than the other two. These must represent remnants of a type of eavesdrop lining similar to K3 in the test-pit excavated in Oppsummeringsvis, i Bugården/Bredsgården finner vi da en vanlig kisteveit, som sikkert er fra ganske moderne tid, og som er lokalisert i den delen hvor dråpefallet er på sitt bredest. I tillegg har man registrert tilstedeværelsen av eldre men høyst sannsynlig fra etterreformatorisk tid renner som trolig tilsvarer Øklands type 2.1, eller en variant av typen Enhjørningsgården/Svensgården Det er blitt gravd litt i dråpefallet mellom Enhjørningsgården og Svensgården i forbindelse med istandsetting av Svensgården bygning 4e og bygning 4b, men uten at det ble avdekket 7 Dråpefall og veiter på Bryggen: arkeologiske spor

8 rester av annet enn et par biter av liggende bord, veldig trolig deler av nedraste kledningsbord. I hvert fall var det ingenting som definitivt kunne betegnes som fôring Svensgårdens stallbygning I den bakre delen av Tracteurstedet ble det foretatt en ganske stor utgravning , men utgravningsfeltet strak seg ikke langt nok mot sørøst for å kunne muliggjøre undersøkelse av dråpefallsområdet mot sørøst Svensgården/Jacobsfjorden Fra mars til mai 2005 ble en ganske lang strekning av dråpefallet mellom Svensgården og Jacobsfjorden hele veien fra den nordøstre enden av Svensgården bygning 5e til ned mot den sørvestre enden av Svensgården bygning 5c gravd til en dybde av opptil 40 cm (Moldung 2001). Det ble avdekket bare spredte kledningsbord og annet rusk av treverk (fra nedfalne sløyser, for eksempel) altså ikke noe som kunne tyde på en bevisst fôring av dråpefallet Bellgården/Holmedalsgården I 2004 ble det foretatt fjerning av løse masser i en ganske lang strekning av dråpefallet mellom Bellgården og Holmedalsgården hele veien langs Holmedalsgården bygning 8a og et stykke videre langs Holmedalsgården bygning 8b (Dunlop 2004). Det ble ikke gravd i fastere masser dypere enn 30 cm. Det ble avdekket bare noen få deler av kledningsbord og annet rusk av treverk (fra nedfalne sløyser, for eksempel) altså ikke noe som kunne tyde på en bevisst fôring av dråpefallet Rosenkrantzgate 4 Det eneste dråpefallet til stede på feltet var en kort strekning mellom bygning 21A og bygninger 13/14 i fase 3, og det var ikke tegn til noen form for dren eller bevisst fôring i det Finnegården 6A Finnegården 6A er hittil den undersøkelsen som har avdekket de fleste gode bevisene for dråpefall med fôring. I beskrivelsen av fase 2 (senmiddelaldersk/etterreformatorisk datering) står det: Running NE-SW over the whole width of the site (though broken in the middle), was a long plank placed vertically on one of its long sides, and held in place by two small posts. This is probably an eavesdrop-cum-drain arrangement, and its position and orientation match exactly with that of the dråpefall between the present-day buildings at Finnegården to the SW of the site. It can be seen from the SW profile that this is the area where the layers in the NW and SE halves of the site are divided, which is what would be expected in the area between two buildings. I beskrivelsen av fase 3 (senmiddelaldersk datering) står det: To the SE of K3 lies K40, which is interpreted as an eavesdrop-cum-drain. It comprises one long NE- SW plank, broken at the middle by burning. This plank was laid on one of its long edges, and slopes outwards gently to the SE. It was held in place by one small post. The plank was c. 15 cm. wide and 4 cm. thick. Emerging from the SW profile, to the south of the large stone in K3, was a horizontal, truncated plank, which may once have formed part of the bottom of the eavesdrop/drain. The width of K40 varies from c cm., depending on where one decides to draw its NW limit. I beskrivelsen av fase 4 (senmiddelaldersk datering) står det: SE of K7 was a number of NE-SW oriented planks, up to 1,8 m. long and 26 cm. wide, forming a kind of flooring, called K5. This feature was filled by layer 21/24. K5 must have functioned as an eavesdrop- 8 Dråpefall og veiter på Bryggen: arkeologiske spor

9 cum-drain. It is probably no coincidence that the latrine in K7 was placed so close to K5, as this would facilitate the emptying of the latrine. K5 was c. 1 m. wide. I beskrivelsen av fase 5 (høy-/senmiddelaldersk datering) står det: Immediately to the SE of K9 is K12, which is interpreted as an eavesdrop-cum-drain structure. The NW side of K12 consists of two NE-SW oriented planks, both c cm. wide and 3-4 cm. thick, and both broken not far from the NE profile. They were placed on edge, and slanted inwards towards the SE; neither reached the SW profile. The SE side of K12 is marked by a 1,5 m.-long plank laid on edge tight up to the construction to the SE. Jutting out of the SW profile, in the space between the planks, was a broken horizontal plank, which may once have been part of K12 s base. I beskrivelsen av fase 6 (høymiddelaldersk datering) står det: The actual SE edge of the eavesdrop K12 is missing in phase 6: the plank that delimits K12's edge was associated with K11/K16 [which belongs to phase 5; anm. forf.]. However, layer 43 showed a steep edge where it entered the eavesdrop area (see plan 9), and this probably gives us the SE edge of K12 in phase 6. This results in an average width of cm. for K12, very much the same as in phase 5. I beskrivelsen av fase 7 (høymiddelaldersk datering) står det: SE of K14/K19, lies the eavesdrop area. The remains of this feature, K28, are not very substantial, consisting only of two small posts and some badly preserved planking. It could have been c cm. wide. Interestingly, firelayer 52 stopped abruptly short just SE of K28, suggesting that the destructive fire was contained within the construction itself; and no trace of burning was in fact found in K28. I beskrivelsen av fase 8 (høymiddelaldersk datering) står det: There is no actual construction in the eavesdrop area in this phase. Instead, [layer] 68 runs NW into 69, a large sandy layer confined to the eavesdrop area, and it seems likely that 69 was deposited by running water, during occupation. Oppsummeringsvis kan det sies at det ble funnet levninger tolket som dråpefallsstrukturer i hele 6 av de til sammen 12 fasene de fire eldste fasene kan det ses bort fra, siden de består av levninger lokalisert ute i kaiområdet, hvor det da ikke var aktuelt å anlegge dråpefall. For det meste var det dren trolig tilsvarende Øklands type 2.1 som var til stede på feltet Finnegården 6A, men i et par tilfeller var det tale om en ganske enkel plankefôring uten støttepeler Finnegården 3A I beskrivelsen av fase IV (høy-/senmiddelaldersk datering) står det: In accordance with the usual building pattern on Bryggen, it is suggested that the buildings supported by K33 and K34 would have been bounded by a passageway to the NW. The space between the two rows of foundations must have been an eavesdrop. Imidlertid var det ikke tegn til noen form for dreneringssystem i dette dråpefallet. I beskrivelsen av fase VII (etterreformatorisk datering) står det: Traces of phase VII structures were uncovered over the entire excavated area, but the layers themselves had been almost completely removed or disturbed by later activities. This denies us any chance of reconstructing the building process or the original structures. Nevertheless, it is worth mentioning the finding of two drains: particularly K12, in the central part of area B, which was situated in the same place as the eavesdrops of the earlier phases;. 9 Dråpefall og veiter på Bryggen: arkeologiske spor

10 K12 var en kisteveit med kvadratisk tverrsnitt og bygget med planker som både sider og bunn. Den lignet Øklands type 2.1, men det var intet tegn til de innvendige avstivningene. 4 Konklusjoner Når det gjelder passasjene på Bryggen, ser det ikke ut til at de automatisk var utstyrt med dren i løpet av middelalderen. Etter 1702-brannen ser det derimot ut til at kisteveit var blitt anlagt i de aller fleste av passasjene. Man kan også spore en tendens gjennom tid til at det ble tatt i bruk dren med stadig større kapasitet. Mest utbredt i middelalderen var forholdsvis smale renner og dren, mens i løpet av etterreformatorisk tid ble det mer vanlig med anleggelse av kisteveiter, som hadde en større dimensjonering. Spørsmålet er: hvorfor? Svaret er kanskje at veksten i Bryggens bebyggelsesområde medførte en stor økning i takflatearealet, som da resulterte i større mengder takvann vann som måtte håndteres ved hjelp av større dren. Når det gjelder dråpefall, finnes det to typer: bredt (også betegnet som åpent ), og smalt (også betegnet som lukket ). De brede kan ha fungert som smale passasjer og som derfor kan ha blitt utrustet på samme måte som passasjene hva angår systemer for håndtering av overvann. Dette finner man i for eksempel den nederste delen av dråpefallet mellom Bugården og Bredsgården, hvor toppsteinene til en kisteveit fremdeles ligger synlig ved overflaten. For de smale dråpefallenes vedkommende, er det nærliggende å tro at takskjeggene til bygningene på hver sin side ofte ble forbundet med en sløys og dermed ville det ikke ha vært så stor bruk for en dreneringsordning nede ved jordoverflaten. I denne sammenhengen kan det da nevnes at under restaurering av 1702-bygninger på Bryggen har det blitt registrert bare noen få tilfeller av kassedren dren med kvadratisk tverrsnitt, laget av tynne planker spikret sammen kant mot kant som løp fra bygningens dråpefallsside til passasjesiden, åpenbart for å lede vann bort fra dråpefallet og ut i kisteveiten i passasjen. Oppsummeringsvis, det finnes ikke noe besnærende bevis for systematisk fôring av dråpefallsområdene på Bryggen opp gjennom århundrene. Det vil egentlig si, det eneste stedet hvor man har funnet bevis for noe sånt er i Finnegården 6A. Tabellen på neste side gir en oversikt angående registrerte forekomster av dren/fôring i arkeologisk undersøkte dråpefall på Bryggen. 10 Dråpefall og veiter på Bryggen: arkeologiske spor

11 Tabell 1. Registrerte forekomster av dren/fôring i dråpefall på Bryggen. Gravedybde Sted (maksimal) Resultat Bryggen Til bunns Bugården/Bredsgården, 2002 (1) ca. 60 cm Kisteveit like under overflaten Bugården/Bredsgården, 2002 (2) ca. 1,80 m Dren av planke og små stolper Bugården/Bredsgården, 2003 ca. 80 cm Stokker, og tre små stolper i en linje Enhjørningsgården/Svensgården ca. 30 cm Bare tilfeldig treverk Svensgården/Jacobsfjorden ca. 40 cm Bare tilfeldig treverk Bellgården/Holmedalsgården ca. 30 cm Bare tilfeldig treverk Rosenkrantzgate 4 Til bunns Tilsynelatende dren bare i passasjene Finnegården 6A Til bunns Dren/föring i dråpefallet gjennom 6 faser Finnegården 3A Til bunns Kisteveit av planker i dråpefallsområdet i fase VII 5 Henvisninger Dunlop, A. R., Report on the excavations in Finnegården 6A, Riksantikvarens utgravningskontor for Bergen. Dunlop, A. R., Dråpefallet mellom Bellgården og Holmedalsgården, Arkivnotat, NIKU distriktskontor Bergen. Gołembnik, A., Report on the excavations in Finnegården 3A, Riksantikvarens utgravningskontor for Bergen. Herteig, A. E., The buildings at Bryggen. Their topographical and chronological development. The Bryggen Papers, Main Series, Vol 3, Part 1. Moldung, H. M. R., Arkeologisk undersøkelse Jacobsfjorden/Svensgårdens dråpefall, Bryggen. Forprosjekt. Arkivrapport, Stiftelsen Bryggen, Bergen. Økland, B. G., Det ureine avfallet? Ein arkeologisk analyse av avfallshandtering i Bergen Hovudfagsoppgåve i arkeologi med vekt på Norden. Universitetet i Bergen. 11 Dråpefall og veiter på Bryggen: arkeologiske spor

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Klimatesting av massivtreelementer

Klimatesting av massivtreelementer Norsk Treteknisk Institutt 3 Klimatesting av massivtreelementer Climate testing of solid wood elements Saksbehandler: Karl Harper og Knut Magnar Sandland Finansiering: Norges forskningsråd Dato: Juni 2009

Detaljer

Innhold. Instruks for melding av hærverk. ID1743-a- hærverk. IE76286-b- Trafikkdetektor Leggebeskrivelse E og E

Innhold. Instruks for melding av hærverk. ID1743-a- hærverk. IE76286-b- Trafikkdetektor Leggebeskrivelse E og E Statens vegvesen Region Midt Elektrokontrakt Nordmøre og Romsdal Innhold Mappe I - Omfatter aktuelle drifts-/vedlikeholdsinstrukser og annen supplerende og utdypende grunnlagsinformasjon og/eller kravspesifikasjon

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Sitronelement. Materiell: Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd. Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd.

Sitronelement. Materiell: Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd. Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd. Materiell: Sitronelement Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd. Nå har du laget et av elementene i et elektrisk batteri! Teori om elektriske

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

Little England Design A/S Priser på Little England toalett serie. Alle priser er notert inklusiv m. v. a. eksklusiv utkjøring fra vårt lager i Oslo

Little England Design A/S Priser på Little England toalett serie. Alle priser er notert inklusiv m. v. a. eksklusiv utkjøring fra vårt lager i Oslo Priser på Little England toalett serie. Alle priser er notert inklusiv m. v. a. eksklusiv utkjøring fra vårt lager i Oslo Vår egen toilettserie gir mange kombinasjonsmuligheter med 3 grunn-modeller som

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles

Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles 6 Colours 3 es Absolute Collection 7 s Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles Merak includes seven sizes perfectly designed for seamless installation. 600 x 50mm 600 x 100mm 600 x 300mm 600 x 150mm

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt.

RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt. ATLAS OVER MIDDELTEMPERATUR, SALTHOLDIGHET OG TETTHET OM SOMMEREN FRA NORDLIGE NORDSJØEN [Atlas of mean temperature, salinity and density in the summer from the northern North Sea.] RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up)

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DM Frequent Error Codes Bisnode Credit IT 03.02.2014 1 (5) CONTENTS 1 Target... 3 2 About this document... 3 3 Error codes an messages...

Detaljer

MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE

MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE Småvarereol R 3000 Shelving unit R 3000 ZERTIFIZIER T 1. Gavl / Upright frame 2. Hylle / Dividing shelf 3. Krysstag / Back braces 4. Gitter bakvegg /

Detaljer

Vi skaper tilgjengelighet

Vi skaper tilgjengelighet Vi skaper tilgjengelighet HEIS Løfteplattformer med sjakt Lavløfteplattformer Plattformheiser til trapper Stolheiser til trapper Trappebårer www.tksheis.no HEIS Krav til økt tilgjengelighet Den nye Diskriminerings-

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Lucy Gilbert, Lise Grove, Unni Støbet Lande, Ingeborg Klingen, Kirstyn Brunker Gjenngroing På verdensbasis

Detaljer

kjell-aksel og iselin-genser kjell-aksel and iselin sweaters

kjell-aksel og iselin-genser kjell-aksel and iselin sweaters kjell-aksel og iselin-genser kjell-aksel and iselin sweaters www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser 1 (2) 3-4 (5-6) 7-8 år Garn Pickles Tweedy Hovedfarge Iselin: 200 (200) 300 (300) 300 g Hovedfarge

Detaljer

Tema Fusion Monteringsanvisning

Tema Fusion Monteringsanvisning Monteringsanvisning Assembly instruction N-6230 SYKKYLVEN - NORWAY TLF. 70 25 59 00 - TELEFAX. 70 25 59 01 E-POST: post@tema.no Målsetting Dimensions Monter fast skrogene på veggen før du monterer skuffer,

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen Institutt for samfunnsmedisin Med en glidende overgang vil denne presentasjonen først handle om av fagartikler I engelsk litteratur brukes også begrepene

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences Page 1 UNIVERSITY OF OSLO Faculty of Mathematics and Natural Sciences Exam in BIO4210/9210 Classification and Phylogeny Day of exam: 13. December 2011 Exam hours: 9.00-12.00 (3 hours) This examination

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere.

Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere. 4 INDUSERTE STRØMMER Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere. CASES The Skin Effect applies only to changing electric

Detaljer

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene.

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene. Figure over viser 5 arbeidsoppgaver som hver tar 0 miutter å utføre av e arbeider. (E oppgave ka ku utføres av é arbeider.) Hver pil i figure betyr at oppgave som blir pekt på ikke ka starte før oppgave

Detaljer

ØYET. Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se?

ØYET. Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se? ØYET Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se? Når reflektert lys fra det vi ser på, går gjennom pupillen og linsa, dannes det et

Detaljer

Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) - barn og unge

Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) - barn og unge akuttnettverket.no Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) barn og unge Bilde av enheten Rapport fra kollegaevaluering: ** dato 2015 Prosjektleder: Simon R. Wilkinson akuttnettverket.no

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Date of exam: Friday, May

Detaljer

Design av sol-systemet. Jorda beskyttes mot kometer av to store gass-planeter: Saturn og...

Design av sol-systemet. Jorda beskyttes mot kometer av to store gass-planeter: Saturn og... Design av sol-systemet Jorda beskyttes mot kometer av to store gass-planeter: Saturn og... Design av sol-systemet Kometen Shoemaker-Levi 1000 ganger mer komet-nedslag uten Saturn og Jupiter Jupiter Jorda

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund Evaluering av forskningen i biologi, medisin og helsefag 2011 møte om oppfølging av evalueringen, Gardermoen 29.02.12 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH

Detaljer

Striped cowl. By Matilde Skår

Striped cowl. By Matilde Skår Striped cowl By Matilde Skår Ikke for kommersielt bruk Vanskelighetsgrad: Lett Størrelse: Onesize Mål på ferdig arbeid: Lengde (omkrets): 125 cm Bredde: 20 cm Garn: Tynn alpakka, Du store alpakka (100

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Forelesning 1 Joachim Thøgersen

Forelesning 1 Joachim Thøgersen Forelesning 1 Joachim Thøgersen I 1776 kom Adam Smith sitt hovedverk: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Vekst var et viktig tema hos flere av de klassiske økonomene på slutten

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Workshop 22. september 2015

Workshop 22. september 2015 Workshop 22. september 2015 Rapporteringsforordning (EU) nr. 376/2014 Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata

Detaljer

Arbeid mot friksjon 1 (lærerveiledning)

Arbeid mot friksjon 1 (lærerveiledning) Arbeid mot friksjon 1 (lærerveiledning) Vanskelighetsgrad: Liten, middels Short English summary In this exercise we shall measure the work (W) done when a constant force (F) pulls a block some distance

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Vågsalmenning 8, Bergen kommune, Hordaland

Vågsalmenning 8, Bergen kommune, Hordaland Vågsalmenning, Bergen kommune, Hordaland Arkeologisk tilsyn ved etablering av vannledning Katharina Lorvik NIKU prosjektnummer/årstall 124/2012 Berørt område Vågsalmenning Gnr/Bnr 166/52 Oppdragets art

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Registerdata versus RCT: Kjerrevei kontra høyhastighetstog?

Registerdata versus RCT: Kjerrevei kontra høyhastighetstog? Registerdata versus RCT: Kjerrevei kontra høyhastighetstog? Vinjar Fønnebø Professor, forebyggende medisin Direktør, NAFKAM UiT Norges arktiske universitet Seniorrådgiver, SKDE Klinisk forskning i det

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

Next Tee FORSIKRING - ALT PÅ ETT STED RÅDGIVER FOR PRIVAT- OG BEDRIFTSKUNDER Telefon 23 11 34 00 post@lyberg.no www.lyberg.no Next Tee www.scenario.no Interiørarkitektur er rammen rundt folks hverdag.

Detaljer

Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 27. 08. 2015 Tid 12:00 14:00 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent,

Detaljer

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet Therese Dille, PhD Bakgrunn Forskningsprosjekt (2008-2012) ved Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon Tilknyttet FoU-prosjektet

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden.

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden. Answering Exam Tasks Currently the exam for this course has two tasks. Task 1 is referred to as the short task and task 2 is referred to as the long task. There are sometimes two parts to Task 1, a and

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM 2 TEMA 1 MULTIPROSESSERING MED DATASTEGET Multiprosessering har lenge vært et tema i SAS Stadig ny funksjonalitet er med på

Detaljer

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes FANGSTSEKSJONEN SENTER FOR MARINE RESSURSER TOKTRAPPORT Fartøy F/F Fangst Toktnummer 22 9 Prosjekttittel Seleksjon Konge krabbe Delprosjektnr. 627 Avgangsdato og sted Ankomststed og dato /8/22 Bugøynes

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer

a) What brand identity element are they using in their logo (e.g. abstract mark or word mark)?

a) What brand identity element are they using in their logo (e.g. abstract mark or word mark)? Læringsaktivitet forstå idealer Visit a well- known retail outlet, like an Apple, Nike, Levi, H&M or Ikea store. (The brand must be well- known and you must visit a shop where their products are being

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

Exam in Quantum Mechanics (phys201), 2010, Allowed: Calculator, standard formula book and up to 5 pages of own handwritten notes.

Exam in Quantum Mechanics (phys201), 2010, Allowed: Calculator, standard formula book and up to 5 pages of own handwritten notes. Exam in Quantum Mechanics (phys01), 010, There are 3 problems, 1 3. Each problem has several sub problems. The number of points for each subproblem is marked. Allowed: Calculator, standard formula book

Detaljer

Cylindrical roller bearings

Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings 292 Definition and capabilities 292 Series 292 Variants 293 Tolerances and clearances 294 Design criteria 296 Installation/assembly criteria 297

Detaljer

International Economics

International Economics International Economics School of Business Date: 19 February 2008 Time: 4 hours Total number of pages including the cover page: 4 Total number of questions: 4 The candidate should attempt to answer all

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger.

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger. ILO 98 Artikkel 1.1. Når det gjelder sysselsetting, skal arbeidstakerne nyte tilstrekkelig vern mot all diskriminering som innebærer et angrep på foreningsfriheten.2. Dette vern skal særlig være rettet

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

Kullsett/Coal Set for Jøtul GF 100 BF2 Jøtul GF 3 BF2

Kullsett/Coal Set for Jøtul GF 100 BF2 Jøtul GF 3 BF2 Jøtul GF 100BF2/GF 3 BF2 Jøtul GI 160 BF Kullsett/Coal Set for Jøtul GF 100 BF2 Jøtul GF 3 BF2 Jøtul GI 160 BF Monterings- og bruksanvisning - Norsk 2 Installation and Operating Instructions- English 3

Detaljer

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com STOP KISS av Diana Son Scene for to kvinner. Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at night,

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Challenges in organic black currant production. v/sigrid Mogan

Challenges in organic black currant production. v/sigrid Mogan Challenges in organic black currant production v/sigrid Mogan 1 Organic Ribes production Worked with different projects since 1998 Main subjects plant protection 1 Area organic fruit and berries Norway

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

LUFTDYKTIGHETSP ABUD MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende iournal med henvisniniz til denne LDPs nummer. Luftartstilsynet

Detaljer

Biproduktforordningen arbeidet med nytt regelverk. Marie Opsal Tangen, seniorrådgiver Regelverksavdelingen, Hovedkontoret

Biproduktforordningen arbeidet med nytt regelverk. Marie Opsal Tangen, seniorrådgiver Regelverksavdelingen, Hovedkontoret Biproduktforordningen arbeidet med nytt regelverk Marie Opsal Tangen, seniorrådgiver Regelverksavdelingen, Hovedkontoret Lynkjapt tilbakeblikk på hvorfor vi har en biproduktforordning: Kugalskap, munn

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Side 1 av 5 INSTITUTT FOR ENERGI- OG PROSESSTEKNIKK

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Side 1 av 5 INSTITUTT FOR ENERGI- OG PROSESSTEKNIKK NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPEIGE UNIVERSITET Side 1 av 5 INSTITUTT FOR ENERGI- OG PROSESSTEKNIKK Faglig kontakt under eksamen: Reidar Kristoffersen, tlf.: 73 59 35 67 EKSAMEN I TEP 4110 FUIDMEKANIKK Bokmål/Nnorsk/English

Detaljer

Nordisk møte 2009 Varme arbeider. www.brannvernforeningen.no

Nordisk møte 2009 Varme arbeider. www.brannvernforeningen.no Before the work commences: Work instructions The person who is to carry out the work has a certificate for performing hot work. The workplace is cleared and cleaned of dust and waste. Flammable materials/liquids

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Plagiat og PhD: Hva gjør man med det? Kunnskapsløs eller juksemaker? Plagiatsaker 18.09.2009

Plagiat og PhD: Hva gjør man med det? Kunnskapsløs eller juksemaker? Plagiatsaker 18.09.2009 Plagiat og PhD: Hva gjør man med det? Ole Bjørn Rekdal, Høgskolen i Bergen Solstrand 17. sept., 2009 Kunnskapsløs eller juksemaker? Tvilen skal komme tiltalte til gode Hvordan eliminere tvilen? Plagiatprøve?

Detaljer

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak?

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen Institutt for samfunnsmedisin Med en glidende overgang vil denne presentasjonen først handle om Kritisk lesning av fagartikler I engelsk litteratur brukes

Detaljer