NIKU Oppdragsrapport 207/2011 Dråpefall og veiter på Bryggen: arkeologiske spor. A. R. Dunlop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NIKU Oppdragsrapport 207/2011 Dråpefall og veiter på Bryggen: arkeologiske spor. A. R. Dunlop"

Transkript

1 Dråpefall og veiter på Bryggen: arkeologiske spor A. R. Dunlop

2

3 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag Innledning Resultatene av gjennomgangen Passasjer Bryggen-utgravningene Svensgårdens stallbygning Rosenkrantzgate Finnegården 6A Finnegården 3A Dråpefall Bryggen-utgravningene Bugården/Bredsgården: undersøkelser etter Enhjørningsgården/Svensgården Svensgårdens stallbygning Svensgården/Jacobsfjorden Bellgården/Holmedalsgården Rosenkrantzgate Finnegården 6A Finnegården 3A Konklusjoner Henvisninger Dråpefall og veiter på Bryggen: arkeologiske spor

4 1 Sammendrag Rapporten presenterer resultatene av en gjennomgang av det arkeologiske materialet vedrørende dråpefall og veiter på Bryggen, Bergen. 4 Dråpefall og veiter på Bryggen: arkeologiske spor

5 2 Innledning Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Riksantikvaren som en del av Prosjekt Bryggens delprosjekt Dråpefall/overflatevann (utredning av historisk og fremtidig håndtering av overflatevann på Bryggen i Bergen). Oppdraget gikk ut på å foreta en gjennomgang av det arkeologiske materialet vedrørende dråpefall og veiter på Bryggen. Deler av materialet er tidligere bearbeidet av Bård Gram Økland i forbindelse med sin hovedoppgave om avfallshåndtering i Bergen (Økland 1998). 3 Resultatene av gjennomgangen 3.1 Passasjer Her får vi starte med en definisjon: kisteveit = steinsatt kanal/dren med bunn av enten tre eller stein (hhv. omtrentlig tilsvarende Øklands type 3 og type 4) Bryggen-utgravningene Tatt i betraktning arealstørrelsen og den store tidsdybden til Bryggen-utgravningenes undersøkte område, ble det avdekket relativt få levninger som med sikkerhet kunne tolkes som ulike typer dren. Øklands tabell 3 (Økland 1998: 63) samt figurer 13a 13c (Økland 1998: 65-67) gir en fullgod sammenstilling av resultatene, og detaljene vil ikke bli gjengitt her. (Øklands tabell 3 presenterer også forekomstene av dren på tomten Rosenkrantzgate 4 samt fra et par undersøkelser på Dreggsallmenning.) Svensgårdens stallbygning Det ble funnet passasjer med tredekke langs feltets nordvestre side i mange av fasene, men det var ingen tegn til drenslignende strukturer under noen av disse passasjer Rosenkrantzgate 4 Dren tilsvarende Øklands type 2.1 ble funnet i Passasje 1 og Passasje 2 i fase 5 (fasen er en tidsperiode som starter med 1248-brannen) og fase 6 (fasen er en tidsperiode som ender med 1332-brannen), samt trolig i Passasje 2 og Passasje 4 i fase 7 (fasens rammedatering er ). Ganske velbevarte kisteveiter med trebunn ble funnet i Passasje 1 og Passasje 3 i fase 8 (fasen er en tidsperiode med udefinert lengde etter 1476-brannen) Finnegården 6A Det ble funnet deler av passasjer langs både feltets nordvestre og sørvestre kant i mange av fasene, men feltet var ikke bredt nok til å avdekke midtdelene av passasjene, hvor man ville forvente å finne eventuelle drensverk. I hvert fall ble det registrert ingen spor av slike strukturer Finnegården 3A I beskrivelsen av fase VII (etterreformatorisk datering) står det: Traces of phase VII structures were uncovered over the entire excavated area, but the layers themselves had been almost completely removed or disturbed by later activities. This denies us any chance of reconstructing the building process or the original structures. Nevertheless, it is worth mentioning the finding of two drains: particularly K12, in the central part of area B, which was situated in the same place as the eavesdrops of the earlier phases; the other, K15, was located in the western corner of area A. 5 Dråpefall og veiter på Bryggen: arkeologiske spor

6 K12 blir ikke omtalt her, men derimot i rapportdel K15, som kanskje kunne ha vært lokalisert i en passasje, var en diffus struktur, muligens en ganske ødelagt kisteveit av tre, men det er vanskelig å uttale seg om den med sikkerhet. Den var også orientert noe på skrå i forhold til den vanlige lengderetningen på Bryggen. Derfor må den forbli et spørsmålstegn. 3.2 Dråpefall Bryggen-utgravningene De store Bryggen-utgravningene foretatt mellom 1955 og 1979 inneholdt veldig få forekomster av dreneringssystemer eller annen bevisst fôring av dråpefallsområdene. I Bugården ble det funnet spor etter et dren laget med to rader av skråstilte, tettsittende staker tilsvarende Øklands type 2.2 i delfaser 6.2 og 6.1 (Herteig 1990: 32-36). I følge brannlagskronologien skulle disse to delfaser ligge mellom brannene i 1332 og Drenet lå i området som senere skulle bli dråpefallsområdet mellom Bugården og Bredsgården, men på det tidspunktet da drenet fungerte, var dette området lagt ut til Buaallmenningen og dermed er det ikke å regne som dråpefallsområde. I Søstergården ble det avdekket noe som betegnes som bunnen av et dren i delfase 5.1 (Herteig 1990: 109); delfase 5.1 skal være bygget umiddelbart etter 1248-brannen. Drenet besto av langsgående bord lagt parvis ende til ende i et smalt område som er blitt tolket som dråpefallet mellom de to parallelle bygningsrekkene som utgjorde dobbeltgården Søstergården. Området ser unektelig ut til å være et dråpefall, men den vanlige definisjonen av en dobbeltgård tilsier at den karakteriseres ved to bygningsrekker som betjenes av en sentral passasje, ikke et sentralt dråpefall. Dette er imidlertid en digresjon i forhold til temaet og det må konkluderes med at her et det eneste noenlunde sikre funnet av et dreneringssystem lokalisert i et dråpefall i hele det store området undersøkt av Herteig. Fordi verken i Engelgården- eller Gullskoen-områdene ble det påvist rester av dreneringssystemer eller annen bevisst fôring i noen av dråpefallene. Alle andre funn av dren og lignende var enten forbundet med passasjer (eller allmenninger) eller lokalisert innenfor enkelte bygninger eller bygningsrekker Bugården/Bredsgården: undersøkelser etter 1979 Det er blitt gravd to prøvehull i dette dråpefallsområdet i løpet av det siste tiåret. Arkeologen i begge tilfeller var A. R. Dunlop fra NIKU distriktskontor Bergen. (1) Det ene prøvehullet ble gravd i 2002 rett ved den nordøstre inngangen til det brede dråpefallspartiet mellom Nordre Bredsgården og den avkortede delen av Bugården, og her ble det registrert følgende: Right in the pit s southern corner i.e., where the eavesdrop between Bugården and Bredsgården lay was uncovered the truncated end of a stone-built box drain, designated K4. The drain was of typical construction, with parallel side-walls of faced stones, capstones of large, flat, relatively thin slabs, and an opening of about 30 cm width. The tops of the capstones lay no more than 30 cm below the modern surface, at about 1.50 masl. Of the drain s presumed bottom there was no sign; it may have been of wood, now rotted completely away. It would, however, have been at around 1.15 masl, as far as one can judge from the bottom of the side walls. 6 Dråpefall og veiter på Bryggen: arkeologiske spor

7 Dette var da et dren av typen kisteveit. Dekkhellene til samme kisteveit er fremdeles synlig i overflaten i det gjenværende dråpefallspartiet mellom Nordre Bredsgården og den avkortede delen av Bugården. (2) I den nordøstre enden av det samme prøvehullet ble det gravd en del dypere, og her ble det registrert følgende: Layer 2 did not cover the entire area of the test-pit s deepest area, but stopped abruptly along an almost vertical line running from north-east to south-west just inside the pit s south-eastern side. Along this line, and just a little way beneath the surface of layer 2, was uncovered a thin, badly rotted plank that was placed more or less vertically on one of its long edges. This plank was supported on its south-eastern side by a few small vertical stakes whose sharpened tips extended down into the underlying deposit (layer 3). This structure has been designated K3. The upper edge of the plank was at an elevation of 0.56 masl, with the lower edge at 0.36 masl. The tip of the deepest stake extended down to 0.12 masl. K3 was just where one would expect to find the eavesdrop s north-western side, and it can therefore be interpreted as part of the eavesdrop s lining. It therefore retained layer 2 from encroaching into the eavesdrop. Dette er da en form for dren/renne, men den avviker fra normen i og med at de små stolpene var på utsiden av planken, ikke på innsiden hvor de ville bidra til at planken kunne motstå jordtrykket bedre (jfr. Øklands type 2.1). Kanskje var planken festet til stolpene med spikere eller noe i den retningen, men av slike var det intet tegn da den ble undersøkt. Det andre prøvehullet ble gravd i 2003 arkeologen var Dunlop igjen ved den lille lagerbygningen Bugården Bi (stedet hvor miljøbrønner MB7 og MB8 ble anlagt), og her ble det registrert følgende: Running along the north-western side of the test-pit was a pair of smallish logs, only 15 cm thick at the most, designated K5. They were aligned north-east to south-west, falling from an elevation of 3.60 masl to 3.40 masl, and both logs extended the whole length of the test-pit. The north-western one was laying about 10 cms higher than its fellow on average; the former was definitely square or rectangular in cross-section, but the south-eastern one was too badly damaged and rotted to tell. The surface of the north-western log was pitted with small holes for treenails as many as seven, with most of them close to the centreline. There is, however, no question but that, as found, this timber must have been in a secondary context. K5 presents a close mirror-image of K2 in the first test-pit [2002; anm. forf.]. Is this mere coincidence? Or might these two features actually represent some kind of crude form of eavesdrop lining? The author was sceptical in 2002, but with the subsequent finding of K5 the latter possibility now seems less remote. In the south-western section [of the test-pit; anm. forf.], three small wooden stakes designated K6, K7, and K8 were brought to light. The top of K6 reached an elevation of 3.70 masl; K7 topped out at 3.60 masl and K8 at 3.48 masl. K8 was slightly more robust than the other two. These must represent remnants of a type of eavesdrop lining similar to K3 in the test-pit excavated in Oppsummeringsvis, i Bugården/Bredsgården finner vi da en vanlig kisteveit, som sikkert er fra ganske moderne tid, og som er lokalisert i den delen hvor dråpefallet er på sitt bredest. I tillegg har man registrert tilstedeværelsen av eldre men høyst sannsynlig fra etterreformatorisk tid renner som trolig tilsvarer Øklands type 2.1, eller en variant av typen Enhjørningsgården/Svensgården Det er blitt gravd litt i dråpefallet mellom Enhjørningsgården og Svensgården i forbindelse med istandsetting av Svensgården bygning 4e og bygning 4b, men uten at det ble avdekket 7 Dråpefall og veiter på Bryggen: arkeologiske spor

8 rester av annet enn et par biter av liggende bord, veldig trolig deler av nedraste kledningsbord. I hvert fall var det ingenting som definitivt kunne betegnes som fôring Svensgårdens stallbygning I den bakre delen av Tracteurstedet ble det foretatt en ganske stor utgravning , men utgravningsfeltet strak seg ikke langt nok mot sørøst for å kunne muliggjøre undersøkelse av dråpefallsområdet mot sørøst Svensgården/Jacobsfjorden Fra mars til mai 2005 ble en ganske lang strekning av dråpefallet mellom Svensgården og Jacobsfjorden hele veien fra den nordøstre enden av Svensgården bygning 5e til ned mot den sørvestre enden av Svensgården bygning 5c gravd til en dybde av opptil 40 cm (Moldung 2001). Det ble avdekket bare spredte kledningsbord og annet rusk av treverk (fra nedfalne sløyser, for eksempel) altså ikke noe som kunne tyde på en bevisst fôring av dråpefallet Bellgården/Holmedalsgården I 2004 ble det foretatt fjerning av løse masser i en ganske lang strekning av dråpefallet mellom Bellgården og Holmedalsgården hele veien langs Holmedalsgården bygning 8a og et stykke videre langs Holmedalsgården bygning 8b (Dunlop 2004). Det ble ikke gravd i fastere masser dypere enn 30 cm. Det ble avdekket bare noen få deler av kledningsbord og annet rusk av treverk (fra nedfalne sløyser, for eksempel) altså ikke noe som kunne tyde på en bevisst fôring av dråpefallet Rosenkrantzgate 4 Det eneste dråpefallet til stede på feltet var en kort strekning mellom bygning 21A og bygninger 13/14 i fase 3, og det var ikke tegn til noen form for dren eller bevisst fôring i det Finnegården 6A Finnegården 6A er hittil den undersøkelsen som har avdekket de fleste gode bevisene for dråpefall med fôring. I beskrivelsen av fase 2 (senmiddelaldersk/etterreformatorisk datering) står det: Running NE-SW over the whole width of the site (though broken in the middle), was a long plank placed vertically on one of its long sides, and held in place by two small posts. This is probably an eavesdrop-cum-drain arrangement, and its position and orientation match exactly with that of the dråpefall between the present-day buildings at Finnegården to the SW of the site. It can be seen from the SW profile that this is the area where the layers in the NW and SE halves of the site are divided, which is what would be expected in the area between two buildings. I beskrivelsen av fase 3 (senmiddelaldersk datering) står det: To the SE of K3 lies K40, which is interpreted as an eavesdrop-cum-drain. It comprises one long NE- SW plank, broken at the middle by burning. This plank was laid on one of its long edges, and slopes outwards gently to the SE. It was held in place by one small post. The plank was c. 15 cm. wide and 4 cm. thick. Emerging from the SW profile, to the south of the large stone in K3, was a horizontal, truncated plank, which may once have formed part of the bottom of the eavesdrop/drain. The width of K40 varies from c cm., depending on where one decides to draw its NW limit. I beskrivelsen av fase 4 (senmiddelaldersk datering) står det: SE of K7 was a number of NE-SW oriented planks, up to 1,8 m. long and 26 cm. wide, forming a kind of flooring, called K5. This feature was filled by layer 21/24. K5 must have functioned as an eavesdrop- 8 Dråpefall og veiter på Bryggen: arkeologiske spor

9 cum-drain. It is probably no coincidence that the latrine in K7 was placed so close to K5, as this would facilitate the emptying of the latrine. K5 was c. 1 m. wide. I beskrivelsen av fase 5 (høy-/senmiddelaldersk datering) står det: Immediately to the SE of K9 is K12, which is interpreted as an eavesdrop-cum-drain structure. The NW side of K12 consists of two NE-SW oriented planks, both c cm. wide and 3-4 cm. thick, and both broken not far from the NE profile. They were placed on edge, and slanted inwards towards the SE; neither reached the SW profile. The SE side of K12 is marked by a 1,5 m.-long plank laid on edge tight up to the construction to the SE. Jutting out of the SW profile, in the space between the planks, was a broken horizontal plank, which may once have been part of K12 s base. I beskrivelsen av fase 6 (høymiddelaldersk datering) står det: The actual SE edge of the eavesdrop K12 is missing in phase 6: the plank that delimits K12's edge was associated with K11/K16 [which belongs to phase 5; anm. forf.]. However, layer 43 showed a steep edge where it entered the eavesdrop area (see plan 9), and this probably gives us the SE edge of K12 in phase 6. This results in an average width of cm. for K12, very much the same as in phase 5. I beskrivelsen av fase 7 (høymiddelaldersk datering) står det: SE of K14/K19, lies the eavesdrop area. The remains of this feature, K28, are not very substantial, consisting only of two small posts and some badly preserved planking. It could have been c cm. wide. Interestingly, firelayer 52 stopped abruptly short just SE of K28, suggesting that the destructive fire was contained within the construction itself; and no trace of burning was in fact found in K28. I beskrivelsen av fase 8 (høymiddelaldersk datering) står det: There is no actual construction in the eavesdrop area in this phase. Instead, [layer] 68 runs NW into 69, a large sandy layer confined to the eavesdrop area, and it seems likely that 69 was deposited by running water, during occupation. Oppsummeringsvis kan det sies at det ble funnet levninger tolket som dråpefallsstrukturer i hele 6 av de til sammen 12 fasene de fire eldste fasene kan det ses bort fra, siden de består av levninger lokalisert ute i kaiområdet, hvor det da ikke var aktuelt å anlegge dråpefall. For det meste var det dren trolig tilsvarende Øklands type 2.1 som var til stede på feltet Finnegården 6A, men i et par tilfeller var det tale om en ganske enkel plankefôring uten støttepeler Finnegården 3A I beskrivelsen av fase IV (høy-/senmiddelaldersk datering) står det: In accordance with the usual building pattern on Bryggen, it is suggested that the buildings supported by K33 and K34 would have been bounded by a passageway to the NW. The space between the two rows of foundations must have been an eavesdrop. Imidlertid var det ikke tegn til noen form for dreneringssystem i dette dråpefallet. I beskrivelsen av fase VII (etterreformatorisk datering) står det: Traces of phase VII structures were uncovered over the entire excavated area, but the layers themselves had been almost completely removed or disturbed by later activities. This denies us any chance of reconstructing the building process or the original structures. Nevertheless, it is worth mentioning the finding of two drains: particularly K12, in the central part of area B, which was situated in the same place as the eavesdrops of the earlier phases;. 9 Dråpefall og veiter på Bryggen: arkeologiske spor

10 K12 var en kisteveit med kvadratisk tverrsnitt og bygget med planker som både sider og bunn. Den lignet Øklands type 2.1, men det var intet tegn til de innvendige avstivningene. 4 Konklusjoner Når det gjelder passasjene på Bryggen, ser det ikke ut til at de automatisk var utstyrt med dren i løpet av middelalderen. Etter 1702-brannen ser det derimot ut til at kisteveit var blitt anlagt i de aller fleste av passasjene. Man kan også spore en tendens gjennom tid til at det ble tatt i bruk dren med stadig større kapasitet. Mest utbredt i middelalderen var forholdsvis smale renner og dren, mens i løpet av etterreformatorisk tid ble det mer vanlig med anleggelse av kisteveiter, som hadde en større dimensjonering. Spørsmålet er: hvorfor? Svaret er kanskje at veksten i Bryggens bebyggelsesområde medførte en stor økning i takflatearealet, som da resulterte i større mengder takvann vann som måtte håndteres ved hjelp av større dren. Når det gjelder dråpefall, finnes det to typer: bredt (også betegnet som åpent ), og smalt (også betegnet som lukket ). De brede kan ha fungert som smale passasjer og som derfor kan ha blitt utrustet på samme måte som passasjene hva angår systemer for håndtering av overvann. Dette finner man i for eksempel den nederste delen av dråpefallet mellom Bugården og Bredsgården, hvor toppsteinene til en kisteveit fremdeles ligger synlig ved overflaten. For de smale dråpefallenes vedkommende, er det nærliggende å tro at takskjeggene til bygningene på hver sin side ofte ble forbundet med en sløys og dermed ville det ikke ha vært så stor bruk for en dreneringsordning nede ved jordoverflaten. I denne sammenhengen kan det da nevnes at under restaurering av 1702-bygninger på Bryggen har det blitt registrert bare noen få tilfeller av kassedren dren med kvadratisk tverrsnitt, laget av tynne planker spikret sammen kant mot kant som løp fra bygningens dråpefallsside til passasjesiden, åpenbart for å lede vann bort fra dråpefallet og ut i kisteveiten i passasjen. Oppsummeringsvis, det finnes ikke noe besnærende bevis for systematisk fôring av dråpefallsområdene på Bryggen opp gjennom århundrene. Det vil egentlig si, det eneste stedet hvor man har funnet bevis for noe sånt er i Finnegården 6A. Tabellen på neste side gir en oversikt angående registrerte forekomster av dren/fôring i arkeologisk undersøkte dråpefall på Bryggen. 10 Dråpefall og veiter på Bryggen: arkeologiske spor

11 Tabell 1. Registrerte forekomster av dren/fôring i dråpefall på Bryggen. Gravedybde Sted (maksimal) Resultat Bryggen Til bunns Bugården/Bredsgården, 2002 (1) ca. 60 cm Kisteveit like under overflaten Bugården/Bredsgården, 2002 (2) ca. 1,80 m Dren av planke og små stolper Bugården/Bredsgården, 2003 ca. 80 cm Stokker, og tre små stolper i en linje Enhjørningsgården/Svensgården ca. 30 cm Bare tilfeldig treverk Svensgården/Jacobsfjorden ca. 40 cm Bare tilfeldig treverk Bellgården/Holmedalsgården ca. 30 cm Bare tilfeldig treverk Rosenkrantzgate 4 Til bunns Tilsynelatende dren bare i passasjene Finnegården 6A Til bunns Dren/föring i dråpefallet gjennom 6 faser Finnegården 3A Til bunns Kisteveit av planker i dråpefallsområdet i fase VII 5 Henvisninger Dunlop, A. R., Report on the excavations in Finnegården 6A, Riksantikvarens utgravningskontor for Bergen. Dunlop, A. R., Dråpefallet mellom Bellgården og Holmedalsgården, Arkivnotat, NIKU distriktskontor Bergen. Gołembnik, A., Report on the excavations in Finnegården 3A, Riksantikvarens utgravningskontor for Bergen. Herteig, A. E., The buildings at Bryggen. Their topographical and chronological development. The Bryggen Papers, Main Series, Vol 3, Part 1. Moldung, H. M. R., Arkeologisk undersøkelse Jacobsfjorden/Svensgårdens dråpefall, Bryggen. Forprosjekt. Arkivrapport, Stiftelsen Bryggen, Bergen. Økland, B. G., Det ureine avfallet? Ein arkeologisk analyse av avfallshandtering i Bergen Hovudfagsoppgåve i arkeologi med vekt på Norden. Universitetet i Bergen. 11 Dråpefall og veiter på Bryggen: arkeologiske spor

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

KAMPANJE APK : APK-5: Skifte pakninger mellom turbo og CCDPF

KAMPANJE APK : APK-5: Skifte pakninger mellom turbo og CCDPF KAMPANJE APK-5 20150722: APK-5: Skifte pakninger mellom turbo og CCDPF Berørte modeller for APK-5: Vitara APK416D, totalt 66 biler. Liste med chassisnummer legges ikke ved, bruk Forhandlerweb til å sjekke

Detaljer

Klimatesting av massivtreelementer

Klimatesting av massivtreelementer Norsk Treteknisk Institutt 3 Klimatesting av massivtreelementer Climate testing of solid wood elements Saksbehandler: Karl Harper og Knut Magnar Sandland Finansiering: Norges forskningsråd Dato: Juni 2009

Detaljer

Innhold. Instruks for melding av hærverk. ID1743-a- hærverk. IE76286-b- Trafikkdetektor Leggebeskrivelse E og E

Innhold. Instruks for melding av hærverk. ID1743-a- hærverk. IE76286-b- Trafikkdetektor Leggebeskrivelse E og E Statens vegvesen Region Midt Elektrokontrakt Nordmøre og Romsdal Innhold Mappe I - Omfatter aktuelle drifts-/vedlikeholdsinstrukser og annen supplerende og utdypende grunnlagsinformasjon og/eller kravspesifikasjon

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i MAT2400 Analyse 1. Eksamensdag: Onsdag 15. juni 2011. Tid for eksamen: 09.00 13.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg: Tillatte

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells

TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells Forelesning 5: Wave Physics Interference, Diffraction, Young s double slit, many slits. Mansfield & O Sullivan: 12.6, 12.7, 19.4,19.5 Waves! Wave phenomena! Wave equation

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser.

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser. TUSEN TAKK! Det at du velger å bruke mitt materiell for å spare tid og ha det kjekt sammen med elevene betyr mye for meg! Min lidenskap er å hjelpe flotte lærere i en travel hverdag, og å motivere elevene

Detaljer

Sitronelement. Materiell: Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd. Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd.

Sitronelement. Materiell: Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd. Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd. Materiell: Sitronelement Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd. Nå har du laget et av elementene i et elektrisk batteri! Teori om elektriske

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Little England Design A/S Priser på Little England toalett serie. Alle priser er notert inklusiv m. v. a. eksklusiv utkjøring fra vårt lager i Oslo

Little England Design A/S Priser på Little England toalett serie. Alle priser er notert inklusiv m. v. a. eksklusiv utkjøring fra vårt lager i Oslo Priser på Little England toalett serie. Alle priser er notert inklusiv m. v. a. eksklusiv utkjøring fra vårt lager i Oslo Vår egen toilettserie gir mange kombinasjonsmuligheter med 3 grunn-modeller som

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles

Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles 6 Colours 3 es Absolute Collection 7 s Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles Merak includes seven sizes perfectly designed for seamless installation. 600 x 50mm 600 x 100mm 600 x 300mm 600 x 150mm

Detaljer

Fitting instruction. devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting. Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel

Fitting instruction. devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting. Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel GB/NO Fitting instruction devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting heating cable Item no. 19806415 Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel Art. nr. 19806415

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Kuldehypersensitivitet og konsekvenser for aktivitet En tverrsnittsstudie av pasienter med replanterte/revaskulariserte fingre Tone Vaksvik Masteroppgave i helsefagvitenskap Institutt for sykepleievitenskap

Detaljer

Railway bridge Fidjetun Norway

Railway bridge Fidjetun Norway Railway bridge Fidjetun Norway First project with FFU synthetic sleepers in Scandinavia Jernbanebrua Fidjetun Norge Første prosjekt med FFU syntetiske sviller i Skandinavia RAILWAY TECHNOLOGY State of

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up)

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DM Frequent Error Codes Bisnode Credit IT 03.02.2014 1 (5) CONTENTS 1 Target... 3 2 About this document... 3 3 Error codes an messages...

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE

MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE Småvarereol R 3000 Shelving unit R 3000 ZERTIFIZIER T 1. Gavl / Upright frame 2. Hylle / Dividing shelf 3. Krysstag / Back braces 4. Gitter bakvegg /

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

Vi skaper tilgjengelighet

Vi skaper tilgjengelighet Vi skaper tilgjengelighet HEIS Løfteplattformer med sjakt Lavløfteplattformer Plattformheiser til trapper Stolheiser til trapper Trappebårer www.tksheis.no HEIS Krav til økt tilgjengelighet Den nye Diskriminerings-

Detaljer

Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift?

Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Innlegg ved Halvdagsseminar om åpen tilgang til vitenskapelige artikler I forbindelse med den internasjonale Open Access-uken, Universitetsbiblioteket i Bergen 26.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. april 2008 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

TMA4329 Intro til vitensk. beregn. V2017

TMA4329 Intro til vitensk. beregn. V2017 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for Matematiske Fag TMA439 Intro til vitensk. beregn. V17 ving 4 [S]T. Sauer, Numerical Analysis, Second International Edition, Pearson, 14 Teorioppgaver

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt.

RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt. ATLAS OVER MIDDELTEMPERATUR, SALTHOLDIGHET OG TETTHET OM SOMMEREN FRA NORDLIGE NORDSJØEN [Atlas of mean temperature, salinity and density in the summer from the northern North Sea.] RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL Å ta ansvar refleksjon som grunnlag for læring Geir Lieblein, IPV På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL 11.08.2014 Refleksjon Individuelt og sammen Agroecology MSc vårt konseptuelle

Detaljer

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor.

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor. 6-13 July 2013 Brisbane, Australia Norwegian 1.0 Brisbane har blitt tatt over av store, muterte wombater, og du må lede folket i sikkerhet. Veiene i Brisbane danner et stort rutenett. Det finnes R horisontale

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Lucy Gilbert, Lise Grove, Unni Støbet Lande, Ingeborg Klingen, Kirstyn Brunker Gjenngroing På verdensbasis

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Has OPEC done «whatever it takes»?

Has OPEC done «whatever it takes»? Has OPEC done «whatever it takes»? Webinar Thina Margrethe Saltvedt, Chief Analyst Macro/Oil (Ph. D.) 29.05.2017 Brent oil price fell sharper than expected after May OPEC-meeting 58 56 USD 44-53/barrel

Detaljer

Tema Fusion Monteringsanvisning

Tema Fusion Monteringsanvisning Monteringsanvisning Assembly instruction N-6230 SYKKYLVEN - NORWAY TLF. 70 25 59 00 - TELEFAX. 70 25 59 01 E-POST: post@tema.no Målsetting Dimensions Monter fast skrogene på veggen før du monterer skuffer,

Detaljer

Appendix B, not for publication, with screenshots for Fairness and family background

Appendix B, not for publication, with screenshots for Fairness and family background Appendix B, not for publication, with screenshots for Fairness and family background Ingvild Almås Alexander W. Cappelen Kjell G. Salvanes Erik Ø. Sørensen Bertil Tungodden This document shows screenshots

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt Wenche Koldingsnes Skåring av sykdomsaktivitet og skade I oppfølging av pasienter med vaskulitt er vurdering og konklusjon vedr. sykdomsaktivitet

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere.

Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere. 4 INDUSERTE STRØMMER Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere. CASES The Skin Effect applies only to changing electric

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

Right Triangle Trigonometry

Right Triangle Trigonometry 0 Capter Trigonometry 70. f 8 7 8 Vertical asymptote: 8 0 y 7 0 7 8 9 9 ± 8 y Slant asymptote: ± 89 ;.,. y 7 8 y-intercept: 0, 8 -intercept:.8, 0 Section. Rigt Triangle Trigonometry You sould know te rigt

Detaljer

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene.

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene. Figure over viser 5 arbeidsoppgaver som hver tar 0 miutter å utføre av e arbeider. (E oppgave ka ku utføres av é arbeider.) Hver pil i figure betyr at oppgave som blir pekt på ikke ka starte før oppgave

Detaljer

kjell-aksel og iselin-genser kjell-aksel and iselin sweaters

kjell-aksel og iselin-genser kjell-aksel and iselin sweaters kjell-aksel og iselin-genser kjell-aksel and iselin sweaters www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser 1 (2) 3-4 (5-6) 7-8 år Garn Pickles Tweedy Hovedfarge Iselin: 200 (200) 300 (300) 300 g Hovedfarge

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences Page 1 UNIVERSITY OF OSLO Faculty of Mathematics and Natural Sciences Exam in BIO4210/9210 Classification and Phylogeny Day of exam: 13. December 2011 Exam hours: 9.00-12.00 (3 hours) This examination

Detaljer

Part 6. katrineklarer.com /2017/10/16/part-6/ Katrine

Part 6. katrineklarer.com /2017/10/16/part-6/ Katrine Part 6 katrineklarer.com /2017/10/16/part-6/ Katrine 16. oktober 2017 Okei dere, da har dere en liten skapning foran dere, som dere kanskje har gjettet hva er? Men nå skal vi altså få hele greia til å

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON30/40 Matematikk : Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON30/40 Mathematics : Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Tirsdag 0. desember

Detaljer

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen Institutt for samfunnsmedisin Med en glidende overgang vil denne presentasjonen først handle om av fagartikler I engelsk litteratur brukes også begrepene

Detaljer

ODs Faktasider. Brønnbane / Leting. Generell informasjon EXPLORATION. Faktakart i nytt vindu. lenke

ODs Faktasider. Brønnbane / Leting. Generell informasjon EXPLORATION. Faktakart i nytt vindu. lenke Generell informasjon Brønnbane navn Type Formål Status Faktakart i nytt vindu Hovedområde 6508/1-1 A EXPLORATION WILDCAT P&A lenke NORWEGIAN SEA Brønn navn 6508/1-1 Seismisk lokalisering ST9203- INNLIN

Detaljer

ØYET. Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se?

ØYET. Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se? ØYET Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se? Når reflektert lys fra det vi ser på, går gjennom pupillen og linsa, dannes det et

Detaljer

Examination paper for BI2034 Community Ecology and Ecosystems

Examination paper for BI2034 Community Ecology and Ecosystems Department of Biology Examination paper for BI2034 Community Ecology and Ecosystems Academic contact during examination: Ole Kristian Berg (91897518) Thor Harald Ringsby (91897032) James D. M. Speed (45770227)

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

Statens vegvesen. Rekkverket har en totalbredde på 0,54m og høyde på 0,90m (uten kantdrager). LT 102 er testet med en lengde på ca. 60m.

Statens vegvesen. Rekkverket har en totalbredde på 0,54m og høyde på 0,90m (uten kantdrager). LT 102 er testet med en lengde på ca. 60m. Statens vegvesen Linetech GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße 99 50829 Köln Birgit Schenk Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi

Detaljer

KAMPANJE APK : APK-8: Bytte bakaksel bolter

KAMPANJE APK : APK-8: Bytte bakaksel bolter KAMPANJE APK-8 20160222: APK-8: Bytte bakaksel bolter Berørte modeller for APK-8: Vitara APK, S-cross AKK, og Swift AZG. Totalt 454 biler på det norske markedet. Liste med chassisnummer legges ikke ved,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Date of exam: Friday, May

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

STØTTEMATERIALE TIL FORELESNINGENE OM SKATT

STØTTEMATERIALE TIL FORELESNINGENE OM SKATT STØTTEMATERIALE TIL FORELESNINGENE OM SKATT ECON3610, H2017 Kristoffer Midttømme Eksempler på skattevridninger: Den britiske vindusskatten Fordeling av antall vinduer (1) Oates, Wallace E., and Robert

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Design av sol-systemet. Jorda beskyttes mot kometer av to store gass-planeter: Saturn og...

Design av sol-systemet. Jorda beskyttes mot kometer av to store gass-planeter: Saturn og... Design av sol-systemet Jorda beskyttes mot kometer av to store gass-planeter: Saturn og... Design av sol-systemet Kometen Shoemaker-Levi 1000 ganger mer komet-nedslag uten Saturn og Jupiter Jupiter Jorda

Detaljer

Digitization of archaeology is it worth while?

Digitization of archaeology is it worth while? Digitization of archaeology is it worth while? Results from a survey among Norwegian archaeologists. Jon Holmen & Christian-Emil re Unit for Digital Documentation, University of slo Major digitization

Detaljer