Bli med på Mission Possible konferansen der finner vi løsningene!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bli med på Mission Possible konferansen der finner vi løsningene!"

Transkript

1 31. januar 2014

2 Norsk industri har alltid vært modig, nytenkende og teknisk oppegående. Dette har ført nasjonen langt og gjort Norge til et godt land å leve i. I dag står vi overfor problemstillinger knyttet til effektivitet og konkurransekraft som vi er nødt til å forholde oss til hvis vi fortsatt skal ligge i teten men det er ingen grunn til at vi ikke skal klare disse utfordringene slik at vi som nasjon holder på tetplasseringen også i fremtiden. Hva går disse problemstillingene ut på, og hvordan kan vi løse dem? Bli med på Mission Possible konferansen der finner vi løsningene!

3 PROGRAM ÅPNING OG VELKOMST Linn Cecilie Moholt, administrerende direktør, Karsten Moholt Knut Vindenes, administrerende direktør, Uptime Centre of Competence NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET Næringsminister Monica Mæland Det er nærings- og handelsdepartementets ansvar å utforme en fremtidsrettet industripolitikk. Det innbefatter engasjement på områder som påvirker verdiskapingen ØKE KONKURRANSEKRAFTEN PÅ NORSK SOKKEL VED Å UTNYTTE EKSISTERENDE RESSURSER Anders Opedal, viseadministrerende direktør, Statoil Den norske olje- og gass industrien må håndtere noen viktige problemstillinger for levedyktig drift i fremtiden: Industrien bruker i dag flere engineeringstimer per tonn enn for få år siden. Hvorfor er det slik? Industrien og Statoil arbeider kontinuerlig for å finne svar og bedre løsninger for fremtiden. På grunn av det høye kostnads nivået i Norge har flere engineering, innkjøp og konstruksjonskontrakter blitt tildelt Sør Koreanske leverandører. Den siste Konkraft rapporten konkluderer med at Norske verft kan og bør være konkurransedyktige, men må fortsette forbedringsarbeidet for å øke sin konkurransekraft ved å være mer kostnadseffektiv og styrke produktiviteten HVORDAN SIKRE UTVIKLING I FREMTIDENS MMO-MARKED Erling Matland, visekonsernsjef, Aibel Vedlikehold, modifikasjoner og drift utgjør et stadig større marked i takt med økende alder på eksisterende offshore- og l and anlegg. Aibel AS er en ledende leverandør av tjenester innen olje, gass og fornybar energi, og selskapets viktigste ambisjon er å skape verdier for kundene og en spennende arbeidsplass for sine ansatte. Hvilke utfordringer står industrien overfor, sett fra Aibels ståsted, og hvordan kan vi ruste oss for dem? MIDDELMÅDIG ELLER ENESTÅENDE? UTFORDRINGER I NORSK INDUSTRI- OG FORRETNINGSKULTUR Bjørnar Iversen, konsernsjef Songa Offshore Perspektiver fra en underleverandør på boretjenester. Songa Offshore tilbyr boretjenester på middels vanndyp og er solid etablert i det nordatlantiske havområdet med sitt tøffe klima MODERASJON, IKKE SAMMENBRUDD Asle Solheim, konsernsjef Bergen Group Offshoremarkedene i Norge har vært ekstremt optimistiske i mange år, med en forventet topp i Når vi nå nærmer oss 2014, ser optimismen ut til å avta. Det er fortsatt gode muligheter i markedet, men mye er forandret. Hva skjedde? MISSION POSSIBLE Linn Moholt, administrerende direktør, Karsten Moholt Karsten Moholt AS har i over 30 år rettet seg mot vedlikeholds-, modifikasjons- og driftssegmentet i den norske olje industrien, alltid med det mål å begrense kundens behov for vedlikehold ved å tilby best mulige løsninger. Vi har de senere årene sett noen nye dimensjoner i offshoreindustrien som vi gjerne vil adressere LUNSJ

4 PARALLELLSEKSJON 1 SIKKERHET I HØYSETET NORSK OLJE-OG GASSINDUSTRI ER UTFORDRET, NÅ OGSÅ FRA DET FJERNE ØSTEN Geir Storaas, viseadministrerende direktør TTS Group Norsk olje og gassindustri har inntil nylig vært ledende på store offshore prosjekter. Nå har vi blitt kraftig utfordret av Korea og Kina. Hvordan gjøre den norske industrien mindre sårbar ovenfor internasjonal konkurranse? Den eneste muligheten er å jobbe hardere og smartere. Hvordan har man oppnådd dette hos TTS, en bergensbasert gruppe svært godt posisjonert med produksjon i Kina og Korea. EX-SIKKERHET OG OVERSIKT OVER SISTE UTVIKLING INNEN FORSKRIFTER OG REGELVERK Thore Andersen, Norsk Elektroteknisk Komité Thaison Vu, EX-sjef, Karsten Moholt AS EX-sikkerhet er et viktig område hvor regler og forskrifter oppdateres kontinuerlig, i takt med den teknologiske utviklingen. Thore Andersen har over 40 års erfaring med EX-arbeid. Han er også leder for IECSC31J, komiteen for klassifisering av eksplosjonsfarlige områder og installasjonskrav. Thaison Vu er medlem av den internasjonale IECEx-komiteen og kom nylig tilbake fra det årlige internasjonale møtet i India der EX-standardene ble gjennomgått EFFEKTIVISERING IGJENNOM STANDARDISERING Morten Walde, administrerende direktør, Beerenberg Standardisering, industrialisering og automatisering er flere prosesser som kan bidra til bedre ressursbruk og økt konkurranseevne for norsk offshoreindustri. Markedet har allerede begynt å implementere disse prosessene, men det er fremdeles langt igjen før alt potensialet er hentet ut LANDBASERT INDUSTRI VERSUS OFFSHOREINDUSTRIEN Jan Erik Nyrud, innkjøpssjef, Yara Norge Norsk landbasert industri har i mange år måttet leve med andre effektivitetskrav enn offshoreindustrien. Lønnsøkningen som følge av ressursutnyttingen i offshoreindustrien har virket inn på industriens konkurranseevne i utlandet i mange år. Dette problemet rammer nå også offshore industrien selv. Har offshoreindustrien noe å lære av landbasert industri når den nå må takle denne utfordringen? OPTIMAL LEVETIDSUTNYTTING VED KONTROLL AV TEKNISK TILSTAND OG RISIKO Eivind Solvang, seniorforsker, SINTEF Forelesningen beskriver et prosjekt knyttet til utvikling av en modell med tilhørende prototype som demonstrerer optimal utnytting av kraftkomponenters levetid basert på overvåkning av teknisk tilstand og risiko. Modellen bruker maskinell læring og informasjon fra avanserte systemer for tilstandskontroll og diagnose. PARALLELLSEKSJON 2 KOSTNADS- OPTIMALISERT VEDLIKEHOLD OG DRIFT RCM RESOURCE CONSUMING MONSTER? ELLER FREMTIDENS VEDLIKEHOLDSFILOSOFI? Arne Hammer, produksjonsdirektør, Karsten Moholt AS Skal man kunne oppnå kostnadsoptimalisert vedlikehold og drift, er det avgjørende at man velger en tankegang og et konsept som klaffer best mulig med bedriften. Avgjørende for å lykkes er at man klarer å finne balansen mellom kostnad, fordeler og sikkerhet, og denne varierer fra anlegg til anlegg. Vi får en beskrivelse av ulike tenkemåter med vekt på elementer knyttet til kostnader, fordeler og sikkerhet.

5 PARALLELLSEKSJON 4 KLYNGETENKING IMPLEMENTERE EN VELLYKKET TILSTANDSKONTROLL Tommy Glesnes, direktør tilstandskontroll, Karsten Moholt AS Tilstandskontroll er det mest effektive verktøyet for ressursoptimalisering ved industrielt vedlikehold og drift. Hvorfor klarer noen bedrifter å innarbeide gode systemer for tilstandskontroll, mens andre ikke gjør det? Vi får eksempler på vellykkede og mindre vellykkede prosjekter, og forskjellen dem imellom. MARITIM KLYNGE Susanne Rislå Andersen, CEO, Maritimt forum Bergensregionen Maritim næring har vært en suksess på Vestlandet gjennom flere generasjoner. Det har lykkes å bygge en solid maritim klynge som er verdensledende, spennende og stadig nytenkende. Dette har ført til store ring virkninger for hele næringslivet i regionen. Hva er bakgrunnen for dette? Finnes det utfordringer som tilsier at dette vil endre seg i fremtiden? PARALLELLSEKSJON 3 BROBYGGING SAMARBEID FOR FREMTIDEN Knut Vindenes, administrerende direktør, Uptime Centre of Competence Uptime Centre of Competence er et nasjonalt senter som jobber for optimal ressursutnytting i maritim og offshorebasert industri. Det er også viktig å bygge bro mellom ulike industriaktører, forskere, universiteter og industrien selv for å sikre bedre ressursutnytting i fremtiden. Godt samarbeid blir forsterket av en nøytral aktør som Uptime Centre of Competence. SUBSEAKLYNGE PÅ VESTLANDET Heidi Skålevik, CEO, NCE Subsea NCE Subsea har siden etablering i 2006 bidratt til å styrke og internasjonalisere subseaklyngen her på Vestlandet. Økonomisk teori har lenge lagt til grunn at ethvert fritt marked vil bevege seg mot et monopol fordi de store aktørene på sikt vil sluke de små. En sterk klynge kan derfor sikre overlevelse over tid for mindre nisjebedrifter i fritt marked. Hvordan bør norsk næringsliv utvikle klyngetanken for å sikre et bærekraftig næringsliv i fremtiden? OMVISNING PÅ ANLEGGET HØYE DRIFTSKOSTNADER Petter Dramstad, sjef for markedsutvikling, Siemens AS Ny produksjons- og boreteknologi kombinert med mer intensive IOR/EOR-programmer forlenger levetiden for mange felt. Hvordan kan vi senke driftskostnadene når vi utformer systemer og velger utstyr for modifisering av brune og utvikling av grønne prosjekter? Kan en mer helhetlig fra vugge til grav -tankegang bidra til å senke driftskostnadene? PANELDEBATT PÅ TVERS AV BRANSJER Etter mange gode foredrag inviterer vi til debatt på tvers av alle bransjer for å bygge broer. Debatten blir ledet at et tverrfaglig panel fra Uptime Centre of Competence, Maritimt Forum og NCE Subsea.

6 Design av colours.no Karsten Moholt AS ønsker å invitere deg til DEN STORE ÅPNINGSFESTEN FOR VÅRT NYE ANLEGG PÅ ASKØY Tommy Steine er kveldens vert Linn Cecilie Moholt ønsker velkommen og tar oss med på en ferd gjennom bedriftens historie Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen står for offisiell åpning av anlegget Servering av tapas og champagne Underholdning ved Ylvis Sosialt samvær Tommy Steine Ylvis Åpningsfesten begynner kl. 18:00 Adresse: Storebotn Næringspark 70, Askøy Det blir satt opp busser fra Flesland og Bergen sentrum kl. 17:30 Påmelding på vår nettside: Ta kontakt for mer informasjon:

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering Et sammendrag av KonKraft-rapport 4 Internasjonalisering Internasjonalisering av petroleumsnæringen Internasjonalisering av den norske petroleumsnæringen har vært en prioritert oppgave det siste tiåret.

Detaljer

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN 10 år med Hordaland på Børs 1 Norges viktigste næringsområde Bergen og Vestlandet har alle forutsetninger for å lykkes på tross av motgangen vi nå opplever. Vi har

Detaljer

Ny virkelighet. Tilpasning eller målrettede tiltak?

Ny virkelighet. Tilpasning eller målrettede tiltak? 1 Ny virkelighet. Tilpasning eller målrettede tiltak? 20. april 2010 oppsto det brann og eksplosjon om bord i riggen Deepwater Horizon (DH). Hendelsen medførte umiddelbart en katastrofe. 126 mennesker

Detaljer

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer 8 9 10 11 Muligheter i omstilling 12 13 14 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - vedtatt på Arbeiderpartiets

Detaljer

Muligheter i omstilling

Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muligheter i omstilling 11 12 13 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - innstilling til landsmøtet 22.01.15 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien

Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien Integra Foreningen for tekniske systemintegratorer Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien Vilje Ideer Kvalitet Lean Ledelse Læring Automatisering November 2013 Teknologi Mennesker Fleksibilitet

Detaljer

MAKING RESEARCH AND INNOv ATION HAPPEN

MAKING RESEARCH AND INNOv ATION HAPPEN INNOVATIVE SUKSESSHISTORIER FOU-SATSING I NORSKE BEDRIFTER OVERSIKT OVER ULIKE STØTTEORDNINGER NOFAS AS SCHWENCKEGATA 1, 3015 DRAMMEN TELEFON 32 22 10 40 / E-POST POST@NOFAS.NO FOR DE SOM SKAPER MORGENDAGENS

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Meld. St. 39. Mangfold av vinnere. Næringspolitikken mot 2020. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 39. Mangfold av vinnere. Næringspolitikken mot 2020. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 39 (2012 2013) Melding til Stortinget Næringspolitikken mot 2020 Innhold 1 innledning og sammendrag... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Mål for en fremtidsrettet næringspolitikk... 8 1.3 Sammendrag

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

Update. Ni om rammebetingelser og fremtiden side 6. Eksportfinansiering i et tørt lånemarked side 19. Det verdiskapende styret side 22.

Update. Ni om rammebetingelser og fremtiden side 6. Eksportfinansiering i et tørt lånemarked side 19. Det verdiskapende styret side 22. Update 2014 Vestlandet Ni om rammebetingelser og fremtiden side 6 Eksportfinansiering i et tørt lånemarked side 19 Det verdiskapende styret side 22 update 2014 Vestlandet 2 innhold En riktig strategi for

Detaljer

Konjunkturrapport. Norsk Industri 2013

Konjunkturrapport. Norsk Industri 2013 Konjunkturrapport Norsk Industri 2013 2013 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 1. februar 2013. Forsidefoto: www.istockphoto.com Montasje: Hans Y. Olsen, Malstrøm AS Ombrekking og trykk: BK Grafisk, Sandefjord

Detaljer

Innovatøren. John M. Lunde, prosjektleder: -Graden av suksess er avhengig av evnen til samarbeid. i Innovasjon Rogaland. Selv

Innovatøren. John M. Lunde, prosjektleder: -Graden av suksess er avhengig av evnen til samarbeid. i Innovasjon Rogaland. Selv Innovasjon Rogaland Innovatøren 5 utgave 5/2003 John M. Lunde, prosjektleder: -Graden av suksess er avhengig av evnen til samarbeid Han har lang erfaring fra næringslivet her hjemme så vel som ute. Konserndirektør

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

Gunn ovesen. side 12. side 16 side 18. Norsk teknologi ut i verden Strengere regler i Mexicogulfen

Gunn ovesen. side 12. side 16 side 18. Norsk teknologi ut i verden Strengere regler i Mexicogulfen Gunn ovesen side 12 - Landets fremtid ligger mellom ørene til befolkningen Norsk teknologi ut i verden Strengere regler i Mexicogulfen side 16 side 18 No.1 2011 02 B-magasinet NR. 1 ÅRG. 3 03 ConocoPhillips

Detaljer

Energiregionen. Vil forsyne Europa fra vindmølleparker TEMA: ENERGIMINISTEREN: BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2009

Energiregionen. Vil forsyne Europa fra vindmølleparker TEMA: ENERGIMINISTEREN: BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2009 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2009 Energiregionen TEMA: ENERGIMINISTEREN: Vil forsyne Europa fra vindmølleparker NORGES ENERGIREGION - OLJE I LANG TID - VINDKRAFT KOMMER www.bergen-chamber.no www.bergen-chamber.no

Detaljer

Regjeringens vurdering av tilsynets rolle

Regjeringens vurdering av tilsynets rolle NFT 4/2000 Regjeringens vurdering av tilsynets rolle av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen Kredittilsynet arrangerte tidligere i høst et jubileumsseminar for å markere 100-årsjubileet for finansielt

Detaljer

KURS- OG SEMINAROVERSIKT

KURS- OG SEMINAROVERSIKT KURS- OG SEMINAROVERSIKT 2009 1 INNHoLDsFortegneLse 2 2 2 ALarm 2009 Alarmsystemer og håndtering av alarmer har stor fokus både i industri, energiforsyning og olje- og gassektoren. Krav til sikkerhet for

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

7TIPS TIL BÆREKRAFTIG SHIPPING

7TIPS TIL BÆREKRAFTIG SHIPPING DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No.3/november 2011 En temaavis om Moderne Shipping No. 3 / november 2011 MODERNE SHIPPING 7TIPS TIL BÆREKRAFTIG SHIPPING Gjennom MARKIS håper vi å kunne etablere

Detaljer

5TIPS TIL EFFEKTIVE LØSNINGER

5TIPS TIL EFFEKTIVE LØSNINGER Kunnskap Ingeniørene blir våre bærebjelker i fremtiden DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi Sats på innovative og nyskapende løsninger Kompetanse Still sterkere med tverrfaglig samarbeid

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Store investeringer for et fremtidig CCB

Store investeringer for et fremtidig CCB NR 2 - ÅRGANG 19 DESEMBER 2011 Store investeringer for et fremtidig CCB CCB nærmer seg 40 år og ruster seg for fremtiden 4 Per Kotte samlet over 800 til HMS-Event 12 Møt ordfører Eli Berland 14 I N N H

Detaljer

Et hav av muligheter. Norsk satsing på offshore vindkraft et bidrag til økt verdiskaping, renere energiforsyning og et bedre klima

Et hav av muligheter. Norsk satsing på offshore vindkraft et bidrag til økt verdiskaping, renere energiforsyning og et bedre klima Norsk satsing på offshore vindkraft et bidrag til økt verdiskaping, renere energiforsyning og et bedre klima Arbeidet med rapporten ble avsluttet 2. januar 2012. Utforming: Malstrøm AS Forsidebilde: Istockphoto

Detaljer

Mikro- og nanoteknologi i et etablert industrimiljø

Mikro- og nanoteknologi i et etablert industrimiljø 2 Mikro- og nanoteknologi i et etablert industrimiljø Helt siden etableringen av verftet på orlogsstasjonen Karljohansvern, senere Horten Verft, for nesten to hundre år siden, har Hortenregionen i Vestfold

Detaljer

ARENA. Framtidens næringer i nord Høst 2012

ARENA. Framtidens næringer i nord Høst 2012 ARENA Framtidens næringer i nord Høst 202 Innhold Et nytt næringsliv vokser fram i nord Næringsbeskrivelser Rangering av næringene i nord Størrelse Vekst 7 Internasjonal konkurranseevne 8 Regional kontroll

Detaljer

DET NORSKE OLJEEVENTYRET. - og det er her vi er virkelig gode. www.subseavalley.com

DET NORSKE OLJEEVENTYRET. - og det er her vi er virkelig gode. www.subseavalley.com Et annonsebilag utgitt av Subsea Valley. Distribuert med Dagens Næringsliv i mars 2015 og på Subsea Valley Conference 2015 DET NORSKE OLJEEVENTYRET HAR NÅDD BUNNEN - og det er her vi er virkelig gode.

Detaljer

Innhold. visjon. Vår. TTS skal være den foretrukne globale leverandøren av håndteringsutstyr til maritim- og offshoreindustrien.

Innhold. visjon. Vår. TTS skal være den foretrukne globale leverandøren av håndteringsutstyr til maritim- og offshoreindustrien. ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 20 12 Vår visjon TTS skal være den foretrukne globale leverandøren av håndteringsutstyr til maritim- og offshoreindustrien. Internasjonalt konsern med virksomhet i 13 land Organisert

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer