Continuous Rapid Tissue Processor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Continuous Rapid Tissue Processor"

Transkript

1 Continuous Rapid Tissue Processor

2 DENNE HÅNDBOKEN INNEHOLDER KONFIDENSIELL INFORMASJON SOM TIL- HØRER SAKURA FINETEK, OG SKAL DERFOR IKKE RØPES TIL UAUTORISERTE PERSONER Sakura Finetek USA, Inc. Alle rettigheter forbeholdt Trykket i USA Produsert for: Sakura Finetek USA, Inc., Torrance, CA U.S.A. Sakura Finetek Japan Co. Ltd., Tokyo, , Japan Sakura Finetek Europe B.V., 2804 AV Alphen aan den Rijn, NL Laget i Japan Rev.C

3 INNHOLD Kapittel Side INTRODUKSJON 1.1 Sikkerhetsregler Generell beskrivelse Spesifikasjoner Sikkerhetsstandarder INSTALLASJON 2.1 Slå instrumentet av og på Generell informasjon Miljøfaktorer Sette i reagensflaske Kontroller før start Sette i røykfilter Pakke ut og installere TILPASNING AV INNSTILLINGER 3.1 Generell informasjon Åpne menyen UTILITIES (VERKTØY) Konfigurere systeminnstillinger BRUKSANVISNING 4.1 Første gangs oppsett Forstå betjeningspanelet Klargjøring for prosessering Varme opp systemet Logge på Bruke systemet Stenge ned systemet Logge av GJENOPPRETTINGSPROSESS 5.1 Oversikt Detektere en feiltilstand Starte en kjøring i stasjon nr FORBRUKSVARER OG TILBEHØR 6.1 Reagenser Forbruksartikler Tilbehør Alternative produkter Vedlikeholds- og serviceutstyr Tilbehør kompatibelt med Tissue-Tek AutoTEC Embedding System Revidert 3/30/2010 i

4 INNHOLD Kapittel Side RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV INSTRUMENTET 7.1 Generell informasjon Vedlikehold ved behov Rengjøre prosesseringskurver og -magasiner Daglig vedlikehold Ukentlig vedlikehold Månedlig vedlikehold Kvartalsvis vedlikehold FEILSØKING 8.1 Generelle feilsøkingsprosedyrer SERVICE OG RESERVEDELER 9.2 Serviceinformasjon Forbruksartikler Tilbehør (reserve) Tilbehør til service TISSUE-TEK XPRESS X50 BRUKERVEILEDNING FOR RAPID TISSUE PROCESSOR A.1 Oversikt... A.1 Klargjøring for prosessering... A.1 Bruk av Tissue-Tek Molecular Fixative... A.2 Bruk av Tissue-Tek Xpress x50 Pre-Processing Solution eller Pre-Processing Fixative... A.4 Innstøping av vev prosessert med Tissue-Tek Xpress x50... A.4 Mikrotomi... A.5 Farging... A.5 Evaluering med mikroskop... A.5 Reprosessering av vev... A.5 Planlagt utskifting av reagensene i Tissue-Tek Xpress x50... A.6 Huskeregler... A.6 Deponering av prosesseringsløsningene til Tissue-Tek Xpress x50... A.6 Flytskjema for prosessering med standardprogrammet på Tissue-Tek Xpress x50... A.7 Flytskjema for prosessering med utvidet program på Tissue-Tek Xpress x50... A.7 ii Revidert 3/30/2010

5 KAPITTEL 1 INTRODUKSJON Sikkerhetsregler ADVARSLER, FORSIKTIGHETSREGLER og MERK- NADER er angitt i denne håndboken for å indikere det potensielle farenivået som definert under: ADVARSEL Identifiserer en potensiell fare hvor unnlatelse av å følge instruksjonene kan resultere i alvorlig skade på brukeren og/eller annet personell. FORSIKTIG Indikerer en potensiell fare hvor unnlatelse av å følge instruksjonene kan resultere i skade på Tissue-Tek Xpress x50 og/eller annen eiendom, eller gi dårlige prosesseringsresultater. MERK Indikerer en påminnelse eller annen nyttig informasjon. FORSIKTIG: Dette instrumentet bruker mikrobølgeteknologi i retorte nr. 1 i stasjonen. Ikke bruk metalllokk eller kassetter som inneholder metall. Ikke plasser metallgjenstander i retorte nr. 1. FORSIKTIG: Når kassettene settes i kurven, må ikke kassettene stikke opp forbi det øvre båndet som angir maksimumsgrensen. FORSIKTIG: Støpselet på strømledningen brukes for å koble instrumentet fra strømnettet. Plasser Xpress x50 på et sted slik at det er enkel tilgang til støpselet på strømledningen. FORSIKTIG: Bruk hansker, vernebriller og egnet personlig verneutstyr i samsvar med lokale forskrifter. FORSIKTIG: Følg lokale forskrifter og retningslinjer ved håndtering av potensielt biologisk farlig materiale. Generell beskrivelse Tissue-Tek Xpress x50 Continuous Rapid Tissue Processor er et selvforsynt instrument for prosessering av vev, som bruker mikrobølge- og vakuuminfiltreringsteknikker. Instrumentet utfører automatisk rask prosessering (fiksering, dehydrering, klaring og parafininnstøping) av vevsprøver som forberedelser til histologisk studie og undersøkelse. Instrumentet har individuelle prosesseringsstasjoner, planleggingsprogramvare og et automatisk overføringssystem som sørger for kontinuerlig prosessering av flere prøvekurver eller magasiner som er kompatible med Tissue-Tek AutoTEC Automated Embedding System. Prosesseringstiden for en enkelt kurv eller 2 magasiner er ca. 89 minutter, med en maksimum kapasitet (under kontinuerlig prosessering) på 50 prøver per time. MERK: Maksimum kapasitet er basert på prosessering av 40 kassetter per kurv eller 20 kassetter per magasin (to magasiner lastet samtidig), hvor prosesseringstiden for alle prosessene er 40 minutter. Reduksjon av antall kassetter som skal prosesseres per kurv eller magasin, eller en økt prosesseringstid vil redusere kapasiteten. For å oppnå kontinuerlig prosessering, bruker instrumentet et overføringssystem som i sekvenser flytter kurver som inneholder vevsprøver fra en lastestasjon, gjennom prosesseringsretortene for fjerning av kurven eller magasinene. Instrumentet bruker planleggingsprogrammet for effektiv prosessering og overføring av prøvekurvene eller - magasinene. Instrumentet Tissue-Tek Xpress x50 har følgende funksjoner: Instrumentet kan konfigureres til enten manuell eller automatisk oppstart Kompatible prøvertyper inkluderer ferskt vev, formalinfiksert vev, vev fiksert i annet vanlig brukt fiksativ, vev fiksert i Tissue-Tek Molecular Fixative, vev fiksert i Tissue-Tek Pre-Processing Fixative Støtter bruk av standardkassetter og Tissue-Tek Paraform -kassetter (begge er mikrobølgesikre). Kompatible kassetter inkluderer: Standardkassett (Tissue-Tek Brand Uni-Cassette kassetter) Biopsikassett (Tissue-Tek Brand Uni-Cassette biopsikassetter) Tissue-Tek Brand Paraform standardkassett Tissue-Tek Brand Paraform biopsikassetter Tissue-Tek Brand Paraform orienteringskassett Standard sylindrisk kurv med lokk forenkler prosesseringen av 40 kassetter per kurv. Kurvens maksimumsgrense er merket slik at det skal bli enklere å posisjonere kassetter Tissue-Tek Paraform -magasiner er kompatible for bruk med instrumentet (for bruk sammen med Tissue- Tek AutoTEC Automated Embedding System). Revidert 3/30/

6 INTRODUKSJON Hvert Tissue-Tek Paraform-magasin rommer opp til 20 Paraform -kassetter. To magasiner forbundet med et håndtak kan plasseres i lastestasjonen til Tissue- Tek Xpress x50. To brukervalgbare automatiske prosesseringsprogrammer basert på prøvetykkelse, standardprogram (40 minutter per stasjon) eller utvidet program (80 minutter per stasjon). Maksimum kapasitet på 50 kassetter per time (i standardprogram, hvor hver kurv eller magasinpar som ble prosessert, inneholdt 40 kassetter) Integrert røykkontrollsystem som forhindrer at det slipper ut røyk fra instrumentet Fronten på skapet (Figur 1-A) Berøringsskjerm og LED-indikatorer har betjeningskontrollene og indikatorene man trenger for å betjene instrumentet, overvåke systemoperasjonen, konfigurere systeminnstillingene og vise status og historiske rapporter. Berøringsskjermen er en LCD-berøringsskjerm med 800 x 600 piksler. Når instrumentet er i prosesseringsmodus, viser den dataoppføringene og skjermbildene for innlogging på systemet, klargjøring av kurv for prosessering og overvåkingsstatus for prosesseringen. I verktøymodus vises dataoppføringen og skjermene for administrering av instrumentets brukere, konfigurering av systeminnstillinger, samt statistiske data. LED-indikatorene gir følgende informasjon: NETTSTRØM (grønn) Lampen er AV bare når strømmen er slått av SYSTEMSTATUS (grønn) Lampe ON Klar eller prosesserer Lampe blinker - Varmer opp Lampe AV - Hvilemodus eller instrumentet er stengt ned AUTOMATISK TIDSUR (gul) Lampe PÅ - Automatisk tidsur er PÅ Lampe AV - Automatisk tidsur er AV Berøringsskjerm LED-indikatorer USB-dataporter 2 porter (på sidepanelet) Lastestasjon Dør Dør til utlastingsstasjon (stasjon nr. 2) Funksjonsbryter (på sidepanelet) Reagensrom Dører Figur 1-A 1.2 Revidert 3/30/2010

7 USB-dataporter To USB-kommunikasjonsporter (på høyre sidepanel) for tilkobling av en ekstern skriver (produktkode 7138) for automatisk og behovsaktivert utskrift av rapporter, eller til en minnepinne for overføring av data til en ekstern datamaskin. Dør til lastestasjon gir tilgang til lastestasjonen for lasting av vevsprøver for prosessering. Dører til reagensrom gir tilgang til systemstartbryteren, kammeret med parafin/reagens, skapet med overflytflaske, skap med reagensflaske og aktivt kullfilter. Dør til utlastingsstasjon gir tilgang til utlastingsstasjonen (stasjon nr. 2) for utlasting av prosesserte vevsprøver. Funksjonsbryter Plassert på skapets høyre sidepanel. Slår strømmen til instrumentet på og av og kan brukes som nødstopp. Strømbryter Plassert nederst til venstre på bakpanelet. Slår på og av strømmen til hele instrumentet. Dørene til stasjonen (Figur 1-B) Overføringsarm utfører den automatiserte prosessen med å overføre kurver eller magasiner fra lastestasjonen til mikrobølgestasjonen (stasjon nr. 1) og deretter til vakuum-/utlastingsstasjonen (stasjon nr. 2). I tillegg rister den kurven eller magasinene når de fjernes fra stasjonene, for slik å minimere overføring av reagens. Den motordrevne overføringsarmen beveger seg i X- (horisontal) og Z- (vertikal) aksene. Lastestasjon en uoppvarmet, reagensfylt, uttakbar beholder i rustfritt stål som forenkler lastingen av en enkelt kurv eller to Paraform -magasiner, som rommer maksimum 40 vevskassetter, i Tissue-Tek Xpress x50. Retorten i lastestasjonen rommer maksimum ca. 1,8 liter reagens (molekylært fiksativ, produktkode 7120). Innholdet (reagensen) i retorten er beskyttet av et avtakbart lokk når instrumentet ikke er i drift. Overføringsarm Lastestasjon Stasjon nr. Figur 1-B Stasjon nr. 2/Utlastingsstasjon FORSIKTIG: Varm overflate Revidert 3/30/

8 INTRODUKSJON Stasjon nr. 1 (mikrobølgestasjon) inneholder retorten hvor fikseringen, dehydreringen og klaringsprosessene utføres. Reagens i retorten i mikrobølgestasjonen varmes opp av mikrobølgestråling. Stasjon nr. 1 består i hovedsak av en mikrobølgeretorte og tilhørende mikrobølgeenhet (mikrobølgeapplikator og strømforsyning), reagensbeholder og reagensskap. Mikrobølgeretorten har kapasitet til å prosessere en enkelt kurv eller to Paraform-magasiner med maksimum 40 kassetter. Mikrobølgeretorten har et designert reagensforsyningsnivå på ca. 1,44 liter, med en maksimum kapasitet på ca. 1,74 liter. Retorten fylles og tømmes ved hjelp av en reagenskrets som styres av programvaren. Mengdereguleringskretsen har en forrigling som forhindrer at det kommer reagens ut av retorten når det ikke er noen reagensbeholder i reagensskapet. Det er også en tonivås reagensnivådetektor. Det nederste nivået brukes til å stoppe forsyningen av reagens ved utskifting. Det øverste nivået brukes til å forhindre overflyt av reagens. Når den øverste nivåsensoren aktiveres, høres en lydalarm og slangepumpen stopper. En programvarestyrt temperaturreguleringsenhet regulerer reagenstemperaturen til 51 C. Innstillingstemperaturen for mikrobølgeretorten angis under installasjonen i henhold til installasjonstedets høyde over havet. Ved regelmessige intervaller vil reagensen pumpes inn og ut slik at reagensen blandes. Stasjon nr. 2 / utlastingsstasjon (vakuum/utlastingsstasjon) inneholder retorten hvor prosessen med parafinimpregnering utføres. Vakuumet i retorten øker fjerningen av reagenser fra vevsprøvene i stasjon nr. 1 (mikrobølgestasjon), og forbedrer parafinimpregnering av prøvene. Vakuumsystemet består i hovedsak av en vakuumretorte med integrert retortevarmer, vakuumpumpe, parafinovn og overflytflaske. Stasjon nr. 2 fungerer også som utlastingsstasjon med rom for oppbevaring av kurver etter at prosesseringen er fullført. Stasjon nr. 2 har kapasitet til å prosessere en enkelt kurv eller to Paraform-magasiner med maksimum 40 kassetter. Hver retorte har en maksimum reagenskapasitet på ca. 2,0 liter. Retorten fylles ved hjelp av en vakuumpumpe og reagenskrets som styres av programvaren. Det er også en ultralydsensor for detektering av reagensnivå. Sensoren brukes til å stoppe tilføringen av reagens (ved ca. 1,7 liter) ved skifte. Retortene bruke tyngdekraft for å tappe reagens til parafinovnen. Når det ikke er noen kurv/magasiner i retorten, fylles den til forsyningsnivåmerket. En programvarestyrt temperaturregulering regulerer reagenstemperaturen til 65 C. En overtemperaturkontroll forhindrer at reagensen blir overopphetet. Under prosesseringen beskyttes innholdet i retorten av et hengslet lokk. Reagens tømmes fra retorten i stasjon 2 til parafinovnen ved hjelp av tyngdekraft. Tømmetiden er ca. tre minutter. Bak på skapet Kontakten til strømledningen og eksternt grensesnitt sitter bak på skapet. Med unntak av kontakten til strømledningen, er de andre grensesnittene plassert bak metallplaten. Kontakt til strømledning for innplugging av strømledning. Den andre enden av strømledningen plugges i stikkkontakten. Se figur 1-C under. Utgang for ekstern alarm for tilkobling av en ekstern lydalarm til en svitsjet spenningsfri kontakt i Tissue-Tek Xpress x50. Kontakten aktiveres når det oppstår en alarmsituasjon. Inngang for UPS-signal for tilkobling av Tissue-Tek Xpress x50 til en ekstern avbruddsfri strømforsyning (UPS) eller backup-generator. LAN-port for tilkobling til et LAN. Figur 1-C 1.4 Revidert 3/30/2010

9 Reagensskap (Figur 1-D) Systemets startknapp en knapp plassert under døren til lastestasjonen (inne bak døren til venstre reagensrom); slår på datamaskinsystemet. Kammer for parafinreagens for oppbevaring og oppvarming (smelting) av reagens i stasjon nr. 2. Ovnen har en kapasitet på å smelte 2,4 kg (3,0 liter) parafin på 4 timer. Temperaturen i parafinovnen reguleres av programvaren. Den forhindrer overoppheting av reagensen. Kammeret har en kapasitet på ca. 6,0 liter fastformig parafin (tilsvarer ca. 3,0 liter smeltet parafin). Et reagensnivåmerke indikerer egnet reagensnivå i rommet (ca. 3,0 liter). Parafin tømmes fra stasjon nr. 2 til kammeret for parafinreagens ved hjelp av tyngdekraft. En magnetventil brukes til å kontrollere tømmingen av parafin. Hvert kammer er dekket av et beskyttende, hengslet lokk. Overflytflaske fungerer som overflytbeholder i tilfelle det pumpes for mye reagens (parafin) inn i retorten. Flasken har en kapasitet på 250 milliliter. Flasken må rengjøres regelmessig av brukeren. Aktivt kullfilter sørger for at det ikke lekker ut farlig røyk til utsiden av instrumentet. Filtersystemet samler opp reagensrøyk fra innsiden av instrumentet for å redusere utslippene til akseptable nivå. I tillegg er det en kanal på bakpanelet til instrumentet, slik at instrumentet kan kobles til stedets avtrekkssystem. Skap til reagensflaske for oppbevaring av reagensbeholderen som brukes av stasjon nr. 1. En toposisjons låsehendel kobler til reagensbeholderen og sikrer beholderen på plass i skapet. Reagensbeholderne er engangsflasker og er utstyrt med en todelt hette/kobling. Den øverste hetten brukes under transport og lagring av beholderen. Den nederste hetten brukes når beholderen skal kobles til Tissue-Tek Xpress x50. Hettene og etikettene til reagensbeholderen har blå fargekode. Overflytflaske Systemstartknapp Reagenshendel Parafinreagenskammer FORSIKTIG: Varm overflate Utløpsrør Aktivt kullfilter Hendel Reagensflaske Skap Figur 1-D Revidert 3/30/

10 INTRODUKSJON Brukergrensesnitt Rutinedrift - Oversikt Start Automatisk/manuell oppstart (oppvarming) Logge på systemet Slutt Prosesserer prøver Automatisk/manuell nedstenging (tømme retorter) MERK: Ikke slå av nettstrømmen. Systemet må være slått på for å kunne gjennomføre automatisk oppstart og til å varme opp parafinen raskere MERK: Når det planlegges å tilføre fastformig parafin i instrumentet, er det nødvendig å helle parafinen i KAM- MERET FOR PARAFINREAGENS minst fire timer før prosesseringen skal starte. 1.6 Revidert 3/30/2010

11 Spesifikasjoner Modeller som dekkes av denne håndboken: Produktkode Navn/beskrivelse 7750 Tissue-Tek Xpress x50 Continuous Rapid Tissue Processor 115 VAC USA 230 VAC Europa 100 VAC Asia Kraftbehov: 115 V-drift: 115 VAC (+/- 10 %), 50/60 Hz, enfas, 15 A 230V-drift: 230 VAC (+/- 10 %), 50/60 Hz, enfas, 10 A 100V-drift: 100 VAC (+/- 10 %), 50/60 Hz, enfas, 15 A MERK: Instrumentet er utstyrt med spenningsvelgere, slik at man kan veksle mellom disse spenningene. Spenningsvalget utføres av servicepersonellet når instrumentet installeres. Nominell effekt: 115 V-drift: 115 VAC, 50/60 Hz, enfas, 12 A 230V-drift: 230 VAC, 50/60 Hz, enfas, 6 A 100V-drift: 100 VAC, 50/60 Hz, enfas, 13,5 A MERK: Instrumentet er utstyrt med spenningsvelgere, slik at man kan veksle mellom disse spenningene. Spenningsvalget utføres av servicepersonellet når instrumentet installeres. Støynivå: System for kontroll av farlig røyk Overholder følgende krav til aceton-røykutslipp i laboratorier: 1000 ppm, Occupational Safety and Health Administration (USA); 750 ppm, Industrial Safety and Health Law (Japan); 500 ppm, Maximale Arbeitsplatz- Konzentration (Europa) Miljøkrav: Drift: Temperaturområde: +15 C til +35 C Relativ fuktighet: 30 % til 85 %, ikke-kondenserende Relativt atmosfærisk trykk: 70 til 106 kpa (525 til 795 mmhg) Oppbevaring: Temperaturområde: -10 C til +65 C Relativ fuktighet: 30 % til 95%, ikke-kondenserende Relativt atmosfærisk trykk: 70 til 106 kpa (525 til 795 mmhg) Mål: Høyde: 162 cm (63,8") Bredde: 85 cm (33,5") Dybde: 72 cm (28,3") Vekt: 280 kg (617 lb) Instrumentets forventede levetid: 7 år (når instrumentet er slått på 24 timer om dagen, hver dag) Lavere enn 65 db Revidert 3/30/

12 INTRODUKSJON Sikkerhetsstandarder Elektrisk sikkerhet: For USA: ANSI/UL :2004 ANSI/UL :2004 CAN/CSA No :2004 CAN/CSA No :2004 For Japan: Sikkerhet: JIS C1010-1:2005 EMC: JIS C1806-1:2001 Risikostyring: JIS T14971:2003 For Europa: Sikkerhet: EN : 2001 EN :2002 EMC: EN 61326: 2006 Risikostyring: ISO 14971:2000 Myndighetsinformasjon: FDA-sertifisert med ETL-evaluering (USA), samsvarer med kravene i farmasiloven (Japan); CE-sertifisert i samsvar med kravene i EMC-direktivet, LV-direktivet i Europa (Europa) 1.8 Revidert 3/30/2010

13 KAPITTEL 2 INSTALLASJON Slå instrumentet av og på Nettstrømmen til hele instrumentet slås av og på med strømbryteren (Figur 2-A), som sitter nederst til venstre på bakpanelet. Når bryteren vippes opp, slås strømmen på og når den vippes ned, slås strømmen av. Slå av strømmen (for lengre tid uten bruk) Tissue-Tek Xpress x50-instrumentet er konstruert for kontinuerlig kjøring. Men hvis det skulle bli nødvendig å slå av enheten i lengre perioder (uker eller måneder), anbefales det at alle reagenser tappes av fra instrumentet og at prosesseringsretortene og parafinkammeret rengjøres grundig og desinfiseres. Dørene til lastestasjonen, utlastingsstasjonen og retortene skal stå åpne til instrumentet er helt tørt innvendig. Når det er tørt, lukkes dørene slik at det ikke kommer støv og rusk inn i instrumentet. Generell informasjon Figur 2-A I tillegg er det en funksjonsbryter (Figur 2-B). Funksjonsbryteren kan brukes som en nødstopp når robotarmen må stoppes umiddelbart. Dette kapitlet omhandler informasjon om valg av plassering og installering av Tissue-Tek Xpress x50-instrumentet. Installasjonen skal kun utføres av en kvalifisert instrumenttekniker. Tissue-Tek Xpress x50-instrumentet må installeres korrekt for å sikre riktig drift og ytelse. Les denne bruksanvisningen nøye før du tar i bruk Tissue-Tek Xpress x50-instrumentet. Følg alle instruksjonen nøye. FORSIKTIG: Tissue-Tek Xpress x50 er et presisjonsinstrument og må håndteres deretter. Ved uvøren håndtering eller hvis instrumentet faller ned, vil indre komponenter bli forstyrret eller skadet. Håndter alltid instrumentet med forsiktighet. Figur 2-B Revidert 3/30/

14 INSTALLASJON Miljøfaktorer I likhet med alt følsomt elektronisk utstyr, må man unngå langvarig eksponering for svært høye temperaturer og høy luftfuktighet. Temperatur- og fuktighetsnivået skal holdes forholdsvis konstant for å oppnå høyeste grad av driftsstabilitet. Temperaturområde for drift av instrumentet er 15 til 35 C (59 til 95 F). Luftfuktighetsområde for drift er 30 % til 85 % relativ fuktighet, ikke-kondenserende. Plasser instrumentet i et område med god ventilasjon, unngå eksponering for korroderendedamp, direkte luftstrømmer eller ekstreme temperaturer. Unngå å plassere instrumentet i direkte sollys, ved åpne vinduer, vasker, ovner, åpen ild, kokeplater, radiatorer og tørris-bad. Plasser instrumentet unna alt utstyr som har høy spenning eller bruker mye strøm, inkludert store kjøleskap og ovner. Instrumentet er svært tungt, så gulvet må være solid og plant. Sørg for å plassere instrumentet nær en strømkilde som oppfyller kravene til elektrisitet (spenning og ampere) som er spesifisert på merkeetiketten bak på instrumentet. Stikkontakten må være jordet og skal være en ren, støyfri, dedikert linje. Påse at det valgte installasjonsstedet har tilstrekkelig med klaring, slik at det er rom nok til å betjene instrumentet, og at det er tilstrekkelig ventilasjon for kondensatoren, vakuumpumpen, mikrobølgeenhetene, viftene og pumpene. ADVARSEL: HVIS INSTRUMENTET BRUKES I ET ROM UTEN VENTILASJON, KAN DET FØRE TIL ALVORLI- GE HELSEPROBLEMER. Sette i reagensflaske 1. Sett den nye reagensbeholderen i reagensskapet i riktig posisjon. 2. Trykk ned låsehendelen til reagensbeholderen til den er i LÅST posisjon og kobler reagensbeholderen med reagenstilførselssystemet (Figur 2-C). Figur 2-C Kontroller før start Før hver dags første prosessering, skal følgende kontroller og servicer utføres før start: Kontroller at det er lagt et nytt papir på dryppbrettet til overføringsarmen. MERK: Skift papir på dryppbrettet (produktkode 7106) på overføringsarmen og transportbrettet. Kontroller at beholderen til lastestasjonen er fylt med molekylært fiksativ (produktkode 7120). FORSIKTIG: Fyll lastestasjonen til nivåmerket for å unngå at vevet tørker ut. Kontroller at alle retortelokk er lukket. Hvis det er åpne lokk, lukk disse manuelt. Kontroller at reagensflasken i mikrobølgestasjonen er full. Kontroller at reagensflasken står i posisjon i skapet og at låsehendelen er i låst stilling. MERK: Hvis ikke reagensflasken er full, skal reagensen skiftes ut før systemet startes. Kontroller at parafinovnen til vakuumstasjonen inneholder tilstrekkelig mengde parafin. MERK: Hvis det ikke er nok parafin i parafinovnen, skal den skiftes før systemet startes. MERK: For å oppnå korrekt prosessering av vevsprøver MÅ reagenssettene skiftes samtidig. 2.2 Revidert 3/30/2010

15 Sette i røykfilter ADVARSEL: FOR Å GARANTERE RIKTIG FILTRERING AV RØYK SOM GENERERES UNDER PROSESSE- RINGEN MÅ DET TIL ENHVER TID VÆRE INSTALLERT ET FILTER MED AKTIVT KULL I INSTRUMENTET. Røykkontrollsystemet reduserer utslipp av aceton som instrumentet genererer i akseptable nivå. Skift filteret i røykkontrollsystemet hver måned for å sikre korrekt filtrering og røykkontroll. Skifte filter med aktivt kull i røykkontrollsystemet: 1. Åpne døren til reagensrommet (Figur 2-D). Figur 2-F 4. Installer et nytt røykfilter i instrumentet. 5. Lukk dekselet til røykfilteret og sikre låsen (Figur 2-G). Figur 2-D 2. Lås opp låsen som sikrer dekselet til røykfilteret (Figur 2-E) og skyv ned den nederste delen. Figur 2-G 6. Lukk døren til reagensrommet. Figur 2-E 3. La røykfilteret gli ut av instrumentet (Figur 2-F). Revidert 3/30/

16 INSTALLASJON Pakke ut og installere Tilbehør til Tissue-Tek Xpress x50 Kontroller at følgende tilbehør ble levert sammen med instrumentet. Beskrivelse Antall Parafinskrape (produktkode 1550) 1 Beskrivelse Brett til transport av kurv (produktkode 7109) Dryppbrett (produktkode O ) Antall 1 1 Knivblader, 130 mm* (produktkode 4785) 1 pakke med 10 Verktøy for fjerning av nettfilter i retorte (produktkode O ) 1 Knivhåndtak* (produktkode 4786) Skalpellhåndtak* (produktkode 4791) 1 1 Rengjøringsbørste til siktrør (produktkode O ) 1 Skalpellblad, nr. 62* (produktkode 4793) Grossing brønner (produktkode 4802) 1 pakke med 20 1 Oppsamlingsbrett (produktkode ) 1 Grossing gaffel, 1,5 mm (produktkode 4803) Grossing gaffel, 2,0mm (produktkode 4804) Grossing gaffel, 2,5mm (produktkode 4807) Kurv m/håndtak og lokk, 40-kassett (produktkode 7103) Beskyttelsespapir (produktkode 7106) pakke med 20 Bruksanvisning (produktkode ) Knivblader, 130 mm* (produktkode 4785) Skadde eller manglende deler? 1 1 pakke med 10 Kontroller nøye eskene og boksene og at de inneholder alle de opplistede delene. Hvis noen av delene er synlig skadet eller mangler, ring eller (kun kunder i USA). For alle henvendelser utenfor USA, kontakt nærmeste Sakura-forhandler. Aktivt kullfiltere (Produktkode 6160) 1 pakke med 2 Beholder til lastestasjon, m/lokk (produktkode 7108) Revidert 3/30/2010

17 TILPASNING AV INNSTILLINGER KAPITTEL 3 Generell informasjon Brukergrensesnittet er intuitivt og brukervennlig for å minimere behovet for at brukeren må taste inn informasjon og har et redusert antall skjermbilder. Brukeren benytter berøringsskjermen (med farge) for å kommunisere med programvaren. Avhengig av situasjonen kan skjermen deles inn i opp til fire deler, som vist i figur 3-A. Figur 3-A I toppteksten vises gjeldende klokkeslett og dato, samt påloggingsinformasjon Menyen er organisert som mapper, hvor brukeren kan navigere mellom menyene ved å trykke på flikene Et informasjonsvindu med eller uten aktive ikoner En systemstatus-stolpe med eller uten aktive ikoner MERK: I hvert skjermbilde finnes det en kontekstsensitiv hjelpefunksjon. Trykk på spørsmålstegn-ikonet nederst til høyre på skjermen for å åpne hjelpfunksjonen. MERK: Flikene og ikonene er deaktiverte ved følgende betingelser: Ingen bruker er logget inn ennå En dialogboks er åpen De fire tilgjengelige flikene er som følger: MONITOR (SKJERM) UTILITIES (VERKTØY) ERROR LOG (FEIL- LOGG) RUN HISTORY (KJØ- RINGSHISTORIKK) FLIKER Dette skjermbildet brukes til å overvåke systemstatusen og fremdriften til vevsprosesseringen. Dette skjermbildet brukes til å kontrollere eller endre systeminnstillinger. Dette skjermbildet viser feilhistorikken. Dette skjermbildet viser kjøringshistorikken. Med Tissue-Tek Xpress x50 kan rekke systemalternativer og driftsparametere tilpasses slik at de passer brukerens krav til en gitt installasjon. Med menyen UTILITIES (VERKTØY) kan du vise de gjeldende systemalternativene og angi de ønskede verdiene for brukerkonfigurerbare driftsparametere. I denne delen presenteres fremgangsmåten for første gangs oppsett av systeminnstillingene til Tissue-Tek Xpress x50. Fabrikkens standardinnstillinger for hver parameter er listet opp der hvor det er relevant. Utfør følgende oppsettprosedyrer før Tissue-Tek Xpress x50-system tas i bruk regelmessig. I tillegg skal disse prosedyrene utføres ved behov, f.eks. for å tilbakestille klokken, legge til eller fjerne brukere, endre tider for automatisk oppstart og nedstenging etc. Åpne menyen UTILITIES (VERKTØY) MERK: Det er nødvendig å logge inn som Administrator for å endre systeminnstillinger gjennom menyen UTILI- TIES (VERKTØY). Ved å logge inn med passordet til en bruker får man kun lesetilgang til menyen UTILITIES (VERKTØY) (gjeldende systeminnstillinger kan vises, men ikke endres). Åpne menyen UTILITIES (VERKTØY): 1. Fra skjermen MONITOR (SKJERM), trykk på LOG ONknappen (LOGGE PÅ). Dialogboksen INPUT PASSWORD (SKRIV INN PASSORD) vises. Bruk tastaturet og skriv inn passordet. Trykk EN- TER. Revidert 3/30/

18 TILPASNING AV INNSTILLINGER MERK: På skjermen vises passordet som asterisker. Hvis påloggingen mislykkes: Passordet er feil og meldingen INCORRECT PASSWORD ENTE- RED (FEIL PASSORD) vises. Skriv inn riktig passord og trykk ENTER for å logge på. Hvis påloggingsforespørselen er vellykket: Skjermen MONITOR (SKJERM) vises. Trykk på fliken UTILITIES (VERKTØY) for å vise menyen UTILI- TIES (VERKTØY) (Figur 3-B). PROCESS RECOVERY (GJENOPPRET- TE PROSESS) gir mulighet for å starte en gjenopprettingsprosess for kurver i retorte nr. 2 når prosesseringen er avbrutt på grunn av en feiltilstand. MERK: Knappen PROCESS RECOVERY (GJENOPPRETTE PROSESS) aktiveres bare under syklusen WARMING UP SYS- TEM (VARMER OPP SYSTEMET). REAGENT COUNT CLEAR (NULLSTILL REAGENSTELLING) nullstiller den kumulative kassett- eller kjøringstellingen ved utskifting av reagenser. SYSTEM SETUP (SYSTEMOPPSETT) gir mulighet for konfigurering av valgbare alternativer og driftsparametere. SOFTWARE VERSION (PROGRAM- VAREVERSJON) viser informasjon om instrumentets programvare- og fastvareversjoner og serienummer. Figur 3-B 2. Fra menyen UTILITIES (VERKTØY) kan du utføre følgende operasjoner: PASSWORDS (PASSORD) gir mulighet for å legge til, modifisere og fjerne brukere til systemet. READY / SHUTDOWN TIMES (KLAR- OG NEDSTENGINGSTIDER) etablerer oppstarts- og nedstengingstider for automatisk drift av systemet. STATISTICS (STATISTIKK) viser statistikk for antallet kassetter/kjøringer/dager prosessert for en valgt tidsperiode. USER DEFINED FILE (BRUKERDEFI- NERT FIL) gir mulighet for å legge til, modifisere og fjerne utpekte identifikatorer for bruk som sorteringskriterium for kjøringshistorikkfil og statistikk. SHUTDOWN (NEDSTENGING) gjør det mulig med manuell nedstenging av instrumentet når det er konfigurert for MANUAL START-drift (MANUELL START). Konfigurere systeminnstillinger Alternativet SYSTEM SETUP (SYSTEMOPPSETT) gir mulighet for å endre valgbare og brukerspesifiserte systeminnstillinger og parametere. Endre systeminnstillinger: 1. Fra skjermen UTILITIES (VERKTØY), trykk på knappen SYSTEM SETUP (SYSTEMOPPSETT). Skjermen GENERAL SYSTEM SETUP (GENE- RELT SYSTEMOPPSETT) vises (Figur 3-C), og viser de gjeldende valgte parameterene for instrumentet. 3.2 Revidert 3/30/2010

19 Figur 3-C MERK: SYSTEM SETUP (SYSTEMOPPSETT) har fire fliker hvor parameterene er organisert i logiske grupper. Trykk på en flik for å få tilgang til innholdet. MERK: Vent til alle endringer er utført i de fire SYS- TEM SETUP-skjermbildene før du trykker på SAVE & EXIT (LAGRE OG AVSLUTT). Hvis du vil gå tilbake til skjermen UTILITIES (VERKTØY) uten å lagre endringene, trykk EXIT (AVSLUTT). 2. Utfør endringer på følgende systeminnstillinger på SYSTEM SETUP (SYSTEMOPPSETT), fliken GE- NERAL (GENERELT), som ønsket: REAGENT CONTROL (REAGENSKONTROLL) angir enheten som skal brukes ved beregning av reagens forbruk (en kumulativ telling av de valgte enhetene vises på skjermen WARMING UP SYS- TEM (VARMER OPP SYSTEM), og PROCESS MONITOR (PROSESSKJERM). Trykk på ønsket alternativ, enten CASSETTES, RUNS, DAYS, eller NOT IN USE (KASSETTER, KJØRINGER, DAGER, IKKE I BRUK). Fabrikkens standardinnstillinger for REAGENT CON- TROL er CASSETTES (KASSETTER). Det er der aktuelt, kan du bruke venstre eller høyre piltaster for å redusere eller øke grensen for den kumulative tellingen. De tillatte områdene er 1 til 3000 for CASSETTES (KASSETTER), 1 til 100 for RUNS (KJØRINGER) og DAYS (DAGER). Tellingsgrensen for den tilhørende REAGENT CONTROL (REAGENSKONTROLL) indikerer maksimum antall kassetter/kjøringer/dager som kan prosesseres før det er nødvendig å skifte reagens. Fabrikkens standardinnstillinger for tellingsgrensen er 400 kassetter, 10 kjøringer og 7 dager. MERK: Hvis funksjonen REAGENT CONTROL (REA- GENSKONTROLL) ikke skal brukes, velger du alternativet NOT IN USE (IKKE I BRUK). PRINTER (SKRIVER) indikerer om en alternativ skriver er tilkoblet instrumentet eller ikke. Trykk på feltet til ønsket alternativ, enten IN USE (I BRUK) eller NOT IN USE (IKKE I BRUK). Fabrikkens standardinnstilling for PRINTER (SKRIVER) er NOT IN USE (IKKE I BRUK). UPS indikerer om det er koblet til en ekstern avbruddsfri strømforsyning (UPS) til instrumentet. Trykk på feltet til ønsket alternativ, enten IN USE (I BRUK) eller NOT IN USE (IKKE I BRUK). Fabrikkens standardinnstilling for UPS (AV- BRUDDSFRI STRØMFORSYNING) er NOT IN USE (IKKE I BRUK). 3. Trykk på fliken DATE & TIME (DATO OG KLOKKES- LETT) for å vise skjermen SYSTEM SETUP (SYS- TEMOPPSETT) (Figur 3-D). Utfør endringer på følgende systeminnstillinger/parametere på SYSTEM SETUP (SYSTEMOPPSETT), DATE & TIME (TID OG KLOKKESLETT), som ønsket: Figur 3-D DATE FORMAT (DATOFORMAT) angir formatet for datovisningen øverst på skjermvisningene. Trykk på ønsket alternativ, enten Y/M/D, M/D/Y eller D/M/Y (Å/M/D, M/D/Å eller D/M/Å). Revidert 3/30/

20 TILPASNING AV INNSTILLINGER Fabrikkens standardinnstillinger for DATE FOR- MAT er M/D/Y (M/D/Å). TIME FORMAT (KLOKKEFORMAT) angir formatet for klokkevisningen øverst på alle skjermbildene. Trykk på ønsket alternativ, enten 12-HOUR (12 TIMER) eller 24-HOUR 24 TIMER). Fabrikkens standardinnstillinger for TIME FORMAT er 12 HOUR (12 TIMER). Hvis formatet 12-HOUR (12 TIMER) er valgt, trykk på knappen AM eller PM, avhengig av den faktiske tiden på døgnet. TIME (KLOKKESLETT) - angir gjeldende tidspunkt på dagen, og vises på alle skjermbildene. Bruk opp- og nedpilene for å øke eller redusere verdiene for HOUR (TIME) og MINUTE (MI- NUTT) til de stemmer med den faktiske tiden på døgnet. DATE (DATO) - angir gjeldende kalenderdato, og vises på alle skjermbildene. Bruk venstre (PREVIOUS (FORRIGE)) eller høyre (NEXT (NESTE) pil for å finne gjeldende måned og år. Trykk på den faktiske dagen i måneden i kalenderområdet. Den valgte dagen vil bli merket med en rød sirkel. 4. Trykk på fliken SOUND (LYD) for å vise skjermen SYSTEM SETUP (SYSTEMOPPSETT) (Figur 3-E). Utfør endringer på følgende systeminnstillinger på SYSTEM SETUP (SYSTEMOPPSETT), fliken SOUND (LYD), som ønsket: Figur 3-E VOLUME (VOLUM) - angir volumet for tastetrykk og lydindikatorene for fullført prosess og alarm. Trykk på ønsket alternativ, enten HIGH (HØY) (høres på 100 fots avstand fra instrumentet), MIDDLE (MIDDELS) (høres på 50 fots avstand fra instrumentet) eller LOW (LAV) (høres på 10 fots avstand fra instrumentet). Fabrikkens standardinnstillinger for VOLUME (VO- LUM) er MIDDLE (MIDDELS). END OF PROCESS (FULLFØRT PROSESS) gir mulighet for å velge mellom 7 ulike lyder for fullført prosess og alarm. Ønsket lydintervall for fullført prosess kan også velges. Trykk på pil ned for å vise en nedtrekksmeny med tilgjengelige lydalternativer. Velg ønsket alternativ. Trykk på ønsket alternativ for lydintervall, slik at lyden for fullført prosess enten er CONTINUOUS, INTERMIITENT eller SINGLE (KONTINUERLIG, PULSERENDE eller ETT STØT). Fabrikkens standardinnstillinger for END OF PROCESS er END OF PROCESS 1 (FULLFØRT PROSESS 1) og INTERMITTENT (PULSEREN- DE). MERK: Trykk på TEST for å teste valgte lyd for END OF PROCESS (FULLFØRT PROSESS). ALARM gir mulighet for å velge mellom 7 ulike lyder for alarm. Trykk på pil ned for å vise en nedtrekksmeny med tilgjengelige alternativer. Velg ønsket alternativ. Fabrikkens standardinnstillinger for ALARM er ALARM 1. MERK: Når den utløses, vil valgte ALARM lyde kontinuerlig til en bruker griper inn. MERK: Trykk på TEST for å teste valgte ALARM. 5. Trykk på fliken MISCELLANEOUS (DIVERSE) for å vise skjermen SYSTEM SETUP (SYSTEMOPP- SETT). Utfør endringer på følgende systeminnstillinger på SYSTEM SETUP (SYSTEMOPPSETT), fliken MISCELLANEOUS (DIVERSE), som ønsket: INSTITUTION (INSTITUSJON) angir navnet på institusjonen som skal vises i toppteksten på skjermbildene. 3.4 Revidert 3/30/2010

Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor

Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor Leica ASP300 S Advanced Smart Prosessor Automatisk, vakuumbasert vevsprosessor Brukerhåndbok Leica ASP300 S V1.2 Norsk - 01/2008 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med maskinen. Les nøye gjennom

Detaljer

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Instruksjonshefte Leica ST5020 V1.7 Norsk 08/2009 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les brukerhåndboken nøye før du tar i bruk apparatet. VIKTIG MERKNAD

Detaljer

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Informasjon om selskapet Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Ettertrykk forbudt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Detaljer

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk ÄKTAxpress Bruksanvisning Oversatt fra engelsk Siden skal være tom Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1.1 Viktig brukerinformasjon... 1.2 Lovmessig informasjon... 1.3 Instrument...

Detaljer

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Manual for installering, bruk & stell Denne håndboken oppdateres når ny informasjon og nye modeller blir lansert. Besøk vår hjemmeside for å

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Brukermanual. Samsung Nordic smart

Brukermanual. Samsung Nordic smart Brukermanual Samsung Nordic smart 08.05.2013 Funksjonene til ditt nye klimaanlegg Cool Summer-tilbud På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn flykte fra varmen

Detaljer

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok VS-800 Monitor for vitale data Brukerhåndbok CE-merking Produktet er utstyrt med CE-merket som viser at det oppfyller kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, og at det oppfyller hovedkravene

Detaljer

MiSeqDx -referanseveiledning

MiSeqDx -referanseveiledning MiSeqDx -referanseveiledning TIL IN VITRO-DIAGNOSTISK BRUK ILLUMINA PROPRIETÆR Delenummer 15038353 Rev. B NOR Februar 2015 Dette dokumentet og dets innhold er opphavsrettslig beskyttet for Illumina, Inc.

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

Brukerveiledning. Norsk

Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning... 1 Bruksindikasjoner... 1 Kontraindikasjoner... 1 Bivirkninger... 2 Generelle advarsler og forsiktighetsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Astral-apparatets grensesnitt...

Detaljer

Din bruksanvisning LG N2R1DD1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3904405

Din bruksanvisning LG N2R1DD1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3904405 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LG N2R1DD1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LG N2R1DD1 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare.

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare. ACCUVEIN MODELL AV300 VENEVISNINGSSYSTEM Brukerhåndbok Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare AV300 Norsk II Av300 brukerhåndbok

Detaljer

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking Brukerveiledning Komme i gang Plassere papir Feilsøking Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. INNHOLD Håndbøker for denne skriveren...3

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO NPD5198-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter 0123 2001 2090-programmerer 0 Referansehåndbok 0 Veiledning for oppsett og bruk av 2090-programmereren. Følgende

Detaljer

FAX L360 Brukerhåndbok

FAX L360 Brukerhåndbok FAX L360 Brukerhåndbok Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/ EC. Vi erklærer at dette produktet etterkommer EMC kravene i EC direktiv 1999/5/EC ved nominell spenning på

Detaljer

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som

Detaljer

VitaScan Portable. Bruker Manual Norsk V1.0

VitaScan Portable. Bruker Manual Norsk V1.0 Bruker Manual Norsk V1.0 Vitacon AS Side 1 VitaScan Portable Vitacon AS Side 2 Informasjonen i denne brukermanualen eies av Vitacon AS. Den er laget til bruk for våre kunder. Den kan endres helt eller

Detaljer

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok P O I N T O F C A R E T E S T I N G CoaguChek XS Plus Brukerhåndbok Revisjonshistorikk Brukerhåndbok, versjon Revisjonsdato Endringer Versjon 1.0 2007-04 Nytt dokument Versjon 2.0 2009-09 Nye funksjoner

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer Referansehåndbok MEDTRONIC CARELINK 2090 Referansehåndbok Veiledning for oppsett og bruk av Medtronic CareLink 2090-programmereren. Den følgende listen inneholder

Detaljer

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K TM NO Instruksjonshåndbok PSP-1004 K ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

bersoninline + DW UV System Brukermanual

bersoninline + DW UV System Brukermanual bersoninline + DW UV System Brukermanual Modell : bersoninline + DW / UVtronic Utgave : Januar 2005 Versjon : 11-ILUVtr+DW-Eng-2005mmdd Oversatt av : Trond Kristensen HOH Birger Christensen AS Hauger Skolevei

Detaljer

Connex Spot Monitor. Bruksanvisning

Connex Spot Monitor. Bruksanvisning Connex Spot Monitor Bruksanvisning 2015 Welch Allyn. Med enerett. Til fremme av den tiltenkte bruken av produktet som beskrives i denne publikasjonen, er kjøperen av produktet berettiget til å kopiere

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 4 Innledning... 4 Juridisk forbud...4 Ansvarsbegrensning...4

Detaljer

Leica CM3050 S Kryostat

Leica CM3050 S Kryostat Leica CM3050 S Kryostat Brukerhåndbok Leica CM3050 S Kryostat Norsk V1.3 03/2008 Denne brukerhåndboken skal oppbevares i nærheten av maskinen. Les nøye gjennom håndboken før maskinen tas i bruk. Serienr.:...

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer