Continuous Rapid Tissue Processor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Continuous Rapid Tissue Processor"

Transkript

1 Continuous Rapid Tissue Processor

2 DENNE HÅNDBOKEN INNEHOLDER KONFIDENSIELL INFORMASJON SOM TIL- HØRER SAKURA FINETEK, OG SKAL DERFOR IKKE RØPES TIL UAUTORISERTE PERSONER Sakura Finetek USA, Inc. Alle rettigheter forbeholdt Trykket i USA Produsert for: Sakura Finetek USA, Inc., Torrance, CA U.S.A. Sakura Finetek Japan Co. Ltd., Tokyo, , Japan Sakura Finetek Europe B.V., 2804 AV Alphen aan den Rijn, NL Laget i Japan Rev.C

3 INNHOLD Kapittel Side INTRODUKSJON 1.1 Sikkerhetsregler Generell beskrivelse Spesifikasjoner Sikkerhetsstandarder INSTALLASJON 2.1 Slå instrumentet av og på Generell informasjon Miljøfaktorer Sette i reagensflaske Kontroller før start Sette i røykfilter Pakke ut og installere TILPASNING AV INNSTILLINGER 3.1 Generell informasjon Åpne menyen UTILITIES (VERKTØY) Konfigurere systeminnstillinger BRUKSANVISNING 4.1 Første gangs oppsett Forstå betjeningspanelet Klargjøring for prosessering Varme opp systemet Logge på Bruke systemet Stenge ned systemet Logge av GJENOPPRETTINGSPROSESS 5.1 Oversikt Detektere en feiltilstand Starte en kjøring i stasjon nr FORBRUKSVARER OG TILBEHØR 6.1 Reagenser Forbruksartikler Tilbehør Alternative produkter Vedlikeholds- og serviceutstyr Tilbehør kompatibelt med Tissue-Tek AutoTEC Embedding System Revidert 3/30/2010 i

4 INNHOLD Kapittel Side RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV INSTRUMENTET 7.1 Generell informasjon Vedlikehold ved behov Rengjøre prosesseringskurver og -magasiner Daglig vedlikehold Ukentlig vedlikehold Månedlig vedlikehold Kvartalsvis vedlikehold FEILSØKING 8.1 Generelle feilsøkingsprosedyrer SERVICE OG RESERVEDELER 9.2 Serviceinformasjon Forbruksartikler Tilbehør (reserve) Tilbehør til service TISSUE-TEK XPRESS X50 BRUKERVEILEDNING FOR RAPID TISSUE PROCESSOR A.1 Oversikt... A.1 Klargjøring for prosessering... A.1 Bruk av Tissue-Tek Molecular Fixative... A.2 Bruk av Tissue-Tek Xpress x50 Pre-Processing Solution eller Pre-Processing Fixative... A.4 Innstøping av vev prosessert med Tissue-Tek Xpress x50... A.4 Mikrotomi... A.5 Farging... A.5 Evaluering med mikroskop... A.5 Reprosessering av vev... A.5 Planlagt utskifting av reagensene i Tissue-Tek Xpress x50... A.6 Huskeregler... A.6 Deponering av prosesseringsløsningene til Tissue-Tek Xpress x50... A.6 Flytskjema for prosessering med standardprogrammet på Tissue-Tek Xpress x50... A.7 Flytskjema for prosessering med utvidet program på Tissue-Tek Xpress x50... A.7 ii Revidert 3/30/2010

5 KAPITTEL 1 INTRODUKSJON Sikkerhetsregler ADVARSLER, FORSIKTIGHETSREGLER og MERK- NADER er angitt i denne håndboken for å indikere det potensielle farenivået som definert under: ADVARSEL Identifiserer en potensiell fare hvor unnlatelse av å følge instruksjonene kan resultere i alvorlig skade på brukeren og/eller annet personell. FORSIKTIG Indikerer en potensiell fare hvor unnlatelse av å følge instruksjonene kan resultere i skade på Tissue-Tek Xpress x50 og/eller annen eiendom, eller gi dårlige prosesseringsresultater. MERK Indikerer en påminnelse eller annen nyttig informasjon. FORSIKTIG: Dette instrumentet bruker mikrobølgeteknologi i retorte nr. 1 i stasjonen. Ikke bruk metalllokk eller kassetter som inneholder metall. Ikke plasser metallgjenstander i retorte nr. 1. FORSIKTIG: Når kassettene settes i kurven, må ikke kassettene stikke opp forbi det øvre båndet som angir maksimumsgrensen. FORSIKTIG: Støpselet på strømledningen brukes for å koble instrumentet fra strømnettet. Plasser Xpress x50 på et sted slik at det er enkel tilgang til støpselet på strømledningen. FORSIKTIG: Bruk hansker, vernebriller og egnet personlig verneutstyr i samsvar med lokale forskrifter. FORSIKTIG: Følg lokale forskrifter og retningslinjer ved håndtering av potensielt biologisk farlig materiale. Generell beskrivelse Tissue-Tek Xpress x50 Continuous Rapid Tissue Processor er et selvforsynt instrument for prosessering av vev, som bruker mikrobølge- og vakuuminfiltreringsteknikker. Instrumentet utfører automatisk rask prosessering (fiksering, dehydrering, klaring og parafininnstøping) av vevsprøver som forberedelser til histologisk studie og undersøkelse. Instrumentet har individuelle prosesseringsstasjoner, planleggingsprogramvare og et automatisk overføringssystem som sørger for kontinuerlig prosessering av flere prøvekurver eller magasiner som er kompatible med Tissue-Tek AutoTEC Automated Embedding System. Prosesseringstiden for en enkelt kurv eller 2 magasiner er ca. 89 minutter, med en maksimum kapasitet (under kontinuerlig prosessering) på 50 prøver per time. MERK: Maksimum kapasitet er basert på prosessering av 40 kassetter per kurv eller 20 kassetter per magasin (to magasiner lastet samtidig), hvor prosesseringstiden for alle prosessene er 40 minutter. Reduksjon av antall kassetter som skal prosesseres per kurv eller magasin, eller en økt prosesseringstid vil redusere kapasiteten. For å oppnå kontinuerlig prosessering, bruker instrumentet et overføringssystem som i sekvenser flytter kurver som inneholder vevsprøver fra en lastestasjon, gjennom prosesseringsretortene for fjerning av kurven eller magasinene. Instrumentet bruker planleggingsprogrammet for effektiv prosessering og overføring av prøvekurvene eller - magasinene. Instrumentet Tissue-Tek Xpress x50 har følgende funksjoner: Instrumentet kan konfigureres til enten manuell eller automatisk oppstart Kompatible prøvertyper inkluderer ferskt vev, formalinfiksert vev, vev fiksert i annet vanlig brukt fiksativ, vev fiksert i Tissue-Tek Molecular Fixative, vev fiksert i Tissue-Tek Pre-Processing Fixative Støtter bruk av standardkassetter og Tissue-Tek Paraform -kassetter (begge er mikrobølgesikre). Kompatible kassetter inkluderer: Standardkassett (Tissue-Tek Brand Uni-Cassette kassetter) Biopsikassett (Tissue-Tek Brand Uni-Cassette biopsikassetter) Tissue-Tek Brand Paraform standardkassett Tissue-Tek Brand Paraform biopsikassetter Tissue-Tek Brand Paraform orienteringskassett Standard sylindrisk kurv med lokk forenkler prosesseringen av 40 kassetter per kurv. Kurvens maksimumsgrense er merket slik at det skal bli enklere å posisjonere kassetter Tissue-Tek Paraform -magasiner er kompatible for bruk med instrumentet (for bruk sammen med Tissue- Tek AutoTEC Automated Embedding System). Revidert 3/30/

6 INTRODUKSJON Hvert Tissue-Tek Paraform-magasin rommer opp til 20 Paraform -kassetter. To magasiner forbundet med et håndtak kan plasseres i lastestasjonen til Tissue- Tek Xpress x50. To brukervalgbare automatiske prosesseringsprogrammer basert på prøvetykkelse, standardprogram (40 minutter per stasjon) eller utvidet program (80 minutter per stasjon). Maksimum kapasitet på 50 kassetter per time (i standardprogram, hvor hver kurv eller magasinpar som ble prosessert, inneholdt 40 kassetter) Integrert røykkontrollsystem som forhindrer at det slipper ut røyk fra instrumentet Fronten på skapet (Figur 1-A) Berøringsskjerm og LED-indikatorer har betjeningskontrollene og indikatorene man trenger for å betjene instrumentet, overvåke systemoperasjonen, konfigurere systeminnstillingene og vise status og historiske rapporter. Berøringsskjermen er en LCD-berøringsskjerm med 800 x 600 piksler. Når instrumentet er i prosesseringsmodus, viser den dataoppføringene og skjermbildene for innlogging på systemet, klargjøring av kurv for prosessering og overvåkingsstatus for prosesseringen. I verktøymodus vises dataoppføringen og skjermene for administrering av instrumentets brukere, konfigurering av systeminnstillinger, samt statistiske data. LED-indikatorene gir følgende informasjon: NETTSTRØM (grønn) Lampen er AV bare når strømmen er slått av SYSTEMSTATUS (grønn) Lampe ON Klar eller prosesserer Lampe blinker - Varmer opp Lampe AV - Hvilemodus eller instrumentet er stengt ned AUTOMATISK TIDSUR (gul) Lampe PÅ - Automatisk tidsur er PÅ Lampe AV - Automatisk tidsur er AV Berøringsskjerm LED-indikatorer USB-dataporter 2 porter (på sidepanelet) Lastestasjon Dør Dør til utlastingsstasjon (stasjon nr. 2) Funksjonsbryter (på sidepanelet) Reagensrom Dører Figur 1-A 1.2 Revidert 3/30/2010

7 USB-dataporter To USB-kommunikasjonsporter (på høyre sidepanel) for tilkobling av en ekstern skriver (produktkode 7138) for automatisk og behovsaktivert utskrift av rapporter, eller til en minnepinne for overføring av data til en ekstern datamaskin. Dør til lastestasjon gir tilgang til lastestasjonen for lasting av vevsprøver for prosessering. Dører til reagensrom gir tilgang til systemstartbryteren, kammeret med parafin/reagens, skapet med overflytflaske, skap med reagensflaske og aktivt kullfilter. Dør til utlastingsstasjon gir tilgang til utlastingsstasjonen (stasjon nr. 2) for utlasting av prosesserte vevsprøver. Funksjonsbryter Plassert på skapets høyre sidepanel. Slår strømmen til instrumentet på og av og kan brukes som nødstopp. Strømbryter Plassert nederst til venstre på bakpanelet. Slår på og av strømmen til hele instrumentet. Dørene til stasjonen (Figur 1-B) Overføringsarm utfører den automatiserte prosessen med å overføre kurver eller magasiner fra lastestasjonen til mikrobølgestasjonen (stasjon nr. 1) og deretter til vakuum-/utlastingsstasjonen (stasjon nr. 2). I tillegg rister den kurven eller magasinene når de fjernes fra stasjonene, for slik å minimere overføring av reagens. Den motordrevne overføringsarmen beveger seg i X- (horisontal) og Z- (vertikal) aksene. Lastestasjon en uoppvarmet, reagensfylt, uttakbar beholder i rustfritt stål som forenkler lastingen av en enkelt kurv eller to Paraform -magasiner, som rommer maksimum 40 vevskassetter, i Tissue-Tek Xpress x50. Retorten i lastestasjonen rommer maksimum ca. 1,8 liter reagens (molekylært fiksativ, produktkode 7120). Innholdet (reagensen) i retorten er beskyttet av et avtakbart lokk når instrumentet ikke er i drift. Overføringsarm Lastestasjon Stasjon nr. Figur 1-B Stasjon nr. 2/Utlastingsstasjon FORSIKTIG: Varm overflate Revidert 3/30/

8 INTRODUKSJON Stasjon nr. 1 (mikrobølgestasjon) inneholder retorten hvor fikseringen, dehydreringen og klaringsprosessene utføres. Reagens i retorten i mikrobølgestasjonen varmes opp av mikrobølgestråling. Stasjon nr. 1 består i hovedsak av en mikrobølgeretorte og tilhørende mikrobølgeenhet (mikrobølgeapplikator og strømforsyning), reagensbeholder og reagensskap. Mikrobølgeretorten har kapasitet til å prosessere en enkelt kurv eller to Paraform-magasiner med maksimum 40 kassetter. Mikrobølgeretorten har et designert reagensforsyningsnivå på ca. 1,44 liter, med en maksimum kapasitet på ca. 1,74 liter. Retorten fylles og tømmes ved hjelp av en reagenskrets som styres av programvaren. Mengdereguleringskretsen har en forrigling som forhindrer at det kommer reagens ut av retorten når det ikke er noen reagensbeholder i reagensskapet. Det er også en tonivås reagensnivådetektor. Det nederste nivået brukes til å stoppe forsyningen av reagens ved utskifting. Det øverste nivået brukes til å forhindre overflyt av reagens. Når den øverste nivåsensoren aktiveres, høres en lydalarm og slangepumpen stopper. En programvarestyrt temperaturreguleringsenhet regulerer reagenstemperaturen til 51 C. Innstillingstemperaturen for mikrobølgeretorten angis under installasjonen i henhold til installasjonstedets høyde over havet. Ved regelmessige intervaller vil reagensen pumpes inn og ut slik at reagensen blandes. Stasjon nr. 2 / utlastingsstasjon (vakuum/utlastingsstasjon) inneholder retorten hvor prosessen med parafinimpregnering utføres. Vakuumet i retorten øker fjerningen av reagenser fra vevsprøvene i stasjon nr. 1 (mikrobølgestasjon), og forbedrer parafinimpregnering av prøvene. Vakuumsystemet består i hovedsak av en vakuumretorte med integrert retortevarmer, vakuumpumpe, parafinovn og overflytflaske. Stasjon nr. 2 fungerer også som utlastingsstasjon med rom for oppbevaring av kurver etter at prosesseringen er fullført. Stasjon nr. 2 har kapasitet til å prosessere en enkelt kurv eller to Paraform-magasiner med maksimum 40 kassetter. Hver retorte har en maksimum reagenskapasitet på ca. 2,0 liter. Retorten fylles ved hjelp av en vakuumpumpe og reagenskrets som styres av programvaren. Det er også en ultralydsensor for detektering av reagensnivå. Sensoren brukes til å stoppe tilføringen av reagens (ved ca. 1,7 liter) ved skifte. Retortene bruke tyngdekraft for å tappe reagens til parafinovnen. Når det ikke er noen kurv/magasiner i retorten, fylles den til forsyningsnivåmerket. En programvarestyrt temperaturregulering regulerer reagenstemperaturen til 65 C. En overtemperaturkontroll forhindrer at reagensen blir overopphetet. Under prosesseringen beskyttes innholdet i retorten av et hengslet lokk. Reagens tømmes fra retorten i stasjon 2 til parafinovnen ved hjelp av tyngdekraft. Tømmetiden er ca. tre minutter. Bak på skapet Kontakten til strømledningen og eksternt grensesnitt sitter bak på skapet. Med unntak av kontakten til strømledningen, er de andre grensesnittene plassert bak metallplaten. Kontakt til strømledning for innplugging av strømledning. Den andre enden av strømledningen plugges i stikkkontakten. Se figur 1-C under. Utgang for ekstern alarm for tilkobling av en ekstern lydalarm til en svitsjet spenningsfri kontakt i Tissue-Tek Xpress x50. Kontakten aktiveres når det oppstår en alarmsituasjon. Inngang for UPS-signal for tilkobling av Tissue-Tek Xpress x50 til en ekstern avbruddsfri strømforsyning (UPS) eller backup-generator. LAN-port for tilkobling til et LAN. Figur 1-C 1.4 Revidert 3/30/2010

9 Reagensskap (Figur 1-D) Systemets startknapp en knapp plassert under døren til lastestasjonen (inne bak døren til venstre reagensrom); slår på datamaskinsystemet. Kammer for parafinreagens for oppbevaring og oppvarming (smelting) av reagens i stasjon nr. 2. Ovnen har en kapasitet på å smelte 2,4 kg (3,0 liter) parafin på 4 timer. Temperaturen i parafinovnen reguleres av programvaren. Den forhindrer overoppheting av reagensen. Kammeret har en kapasitet på ca. 6,0 liter fastformig parafin (tilsvarer ca. 3,0 liter smeltet parafin). Et reagensnivåmerke indikerer egnet reagensnivå i rommet (ca. 3,0 liter). Parafin tømmes fra stasjon nr. 2 til kammeret for parafinreagens ved hjelp av tyngdekraft. En magnetventil brukes til å kontrollere tømmingen av parafin. Hvert kammer er dekket av et beskyttende, hengslet lokk. Overflytflaske fungerer som overflytbeholder i tilfelle det pumpes for mye reagens (parafin) inn i retorten. Flasken har en kapasitet på 250 milliliter. Flasken må rengjøres regelmessig av brukeren. Aktivt kullfilter sørger for at det ikke lekker ut farlig røyk til utsiden av instrumentet. Filtersystemet samler opp reagensrøyk fra innsiden av instrumentet for å redusere utslippene til akseptable nivå. I tillegg er det en kanal på bakpanelet til instrumentet, slik at instrumentet kan kobles til stedets avtrekkssystem. Skap til reagensflaske for oppbevaring av reagensbeholderen som brukes av stasjon nr. 1. En toposisjons låsehendel kobler til reagensbeholderen og sikrer beholderen på plass i skapet. Reagensbeholderne er engangsflasker og er utstyrt med en todelt hette/kobling. Den øverste hetten brukes under transport og lagring av beholderen. Den nederste hetten brukes når beholderen skal kobles til Tissue-Tek Xpress x50. Hettene og etikettene til reagensbeholderen har blå fargekode. Overflytflaske Systemstartknapp Reagenshendel Parafinreagenskammer FORSIKTIG: Varm overflate Utløpsrør Aktivt kullfilter Hendel Reagensflaske Skap Figur 1-D Revidert 3/30/

10 INTRODUKSJON Brukergrensesnitt Rutinedrift - Oversikt Start Automatisk/manuell oppstart (oppvarming) Logge på systemet Slutt Prosesserer prøver Automatisk/manuell nedstenging (tømme retorter) MERK: Ikke slå av nettstrømmen. Systemet må være slått på for å kunne gjennomføre automatisk oppstart og til å varme opp parafinen raskere MERK: Når det planlegges å tilføre fastformig parafin i instrumentet, er det nødvendig å helle parafinen i KAM- MERET FOR PARAFINREAGENS minst fire timer før prosesseringen skal starte. 1.6 Revidert 3/30/2010

11 Spesifikasjoner Modeller som dekkes av denne håndboken: Produktkode Navn/beskrivelse 7750 Tissue-Tek Xpress x50 Continuous Rapid Tissue Processor 115 VAC USA 230 VAC Europa 100 VAC Asia Kraftbehov: 115 V-drift: 115 VAC (+/- 10 %), 50/60 Hz, enfas, 15 A 230V-drift: 230 VAC (+/- 10 %), 50/60 Hz, enfas, 10 A 100V-drift: 100 VAC (+/- 10 %), 50/60 Hz, enfas, 15 A MERK: Instrumentet er utstyrt med spenningsvelgere, slik at man kan veksle mellom disse spenningene. Spenningsvalget utføres av servicepersonellet når instrumentet installeres. Nominell effekt: 115 V-drift: 115 VAC, 50/60 Hz, enfas, 12 A 230V-drift: 230 VAC, 50/60 Hz, enfas, 6 A 100V-drift: 100 VAC, 50/60 Hz, enfas, 13,5 A MERK: Instrumentet er utstyrt med spenningsvelgere, slik at man kan veksle mellom disse spenningene. Spenningsvalget utføres av servicepersonellet når instrumentet installeres. Støynivå: System for kontroll av farlig røyk Overholder følgende krav til aceton-røykutslipp i laboratorier: 1000 ppm, Occupational Safety and Health Administration (USA); 750 ppm, Industrial Safety and Health Law (Japan); 500 ppm, Maximale Arbeitsplatz- Konzentration (Europa) Miljøkrav: Drift: Temperaturområde: +15 C til +35 C Relativ fuktighet: 30 % til 85 %, ikke-kondenserende Relativt atmosfærisk trykk: 70 til 106 kpa (525 til 795 mmhg) Oppbevaring: Temperaturområde: -10 C til +65 C Relativ fuktighet: 30 % til 95%, ikke-kondenserende Relativt atmosfærisk trykk: 70 til 106 kpa (525 til 795 mmhg) Mål: Høyde: 162 cm (63,8") Bredde: 85 cm (33,5") Dybde: 72 cm (28,3") Vekt: 280 kg (617 lb) Instrumentets forventede levetid: 7 år (når instrumentet er slått på 24 timer om dagen, hver dag) Lavere enn 65 db Revidert 3/30/

12 INTRODUKSJON Sikkerhetsstandarder Elektrisk sikkerhet: For USA: ANSI/UL :2004 ANSI/UL :2004 CAN/CSA No :2004 CAN/CSA No :2004 For Japan: Sikkerhet: JIS C1010-1:2005 EMC: JIS C1806-1:2001 Risikostyring: JIS T14971:2003 For Europa: Sikkerhet: EN : 2001 EN :2002 EMC: EN 61326: 2006 Risikostyring: ISO 14971:2000 Myndighetsinformasjon: FDA-sertifisert med ETL-evaluering (USA), samsvarer med kravene i farmasiloven (Japan); CE-sertifisert i samsvar med kravene i EMC-direktivet, LV-direktivet i Europa (Europa) 1.8 Revidert 3/30/2010

13 KAPITTEL 2 INSTALLASJON Slå instrumentet av og på Nettstrømmen til hele instrumentet slås av og på med strømbryteren (Figur 2-A), som sitter nederst til venstre på bakpanelet. Når bryteren vippes opp, slås strømmen på og når den vippes ned, slås strømmen av. Slå av strømmen (for lengre tid uten bruk) Tissue-Tek Xpress x50-instrumentet er konstruert for kontinuerlig kjøring. Men hvis det skulle bli nødvendig å slå av enheten i lengre perioder (uker eller måneder), anbefales det at alle reagenser tappes av fra instrumentet og at prosesseringsretortene og parafinkammeret rengjøres grundig og desinfiseres. Dørene til lastestasjonen, utlastingsstasjonen og retortene skal stå åpne til instrumentet er helt tørt innvendig. Når det er tørt, lukkes dørene slik at det ikke kommer støv og rusk inn i instrumentet. Generell informasjon Figur 2-A I tillegg er det en funksjonsbryter (Figur 2-B). Funksjonsbryteren kan brukes som en nødstopp når robotarmen må stoppes umiddelbart. Dette kapitlet omhandler informasjon om valg av plassering og installering av Tissue-Tek Xpress x50-instrumentet. Installasjonen skal kun utføres av en kvalifisert instrumenttekniker. Tissue-Tek Xpress x50-instrumentet må installeres korrekt for å sikre riktig drift og ytelse. Les denne bruksanvisningen nøye før du tar i bruk Tissue-Tek Xpress x50-instrumentet. Følg alle instruksjonen nøye. FORSIKTIG: Tissue-Tek Xpress x50 er et presisjonsinstrument og må håndteres deretter. Ved uvøren håndtering eller hvis instrumentet faller ned, vil indre komponenter bli forstyrret eller skadet. Håndter alltid instrumentet med forsiktighet. Figur 2-B Revidert 3/30/

14 INSTALLASJON Miljøfaktorer I likhet med alt følsomt elektronisk utstyr, må man unngå langvarig eksponering for svært høye temperaturer og høy luftfuktighet. Temperatur- og fuktighetsnivået skal holdes forholdsvis konstant for å oppnå høyeste grad av driftsstabilitet. Temperaturområde for drift av instrumentet er 15 til 35 C (59 til 95 F). Luftfuktighetsområde for drift er 30 % til 85 % relativ fuktighet, ikke-kondenserende. Plasser instrumentet i et område med god ventilasjon, unngå eksponering for korroderendedamp, direkte luftstrømmer eller ekstreme temperaturer. Unngå å plassere instrumentet i direkte sollys, ved åpne vinduer, vasker, ovner, åpen ild, kokeplater, radiatorer og tørris-bad. Plasser instrumentet unna alt utstyr som har høy spenning eller bruker mye strøm, inkludert store kjøleskap og ovner. Instrumentet er svært tungt, så gulvet må være solid og plant. Sørg for å plassere instrumentet nær en strømkilde som oppfyller kravene til elektrisitet (spenning og ampere) som er spesifisert på merkeetiketten bak på instrumentet. Stikkontakten må være jordet og skal være en ren, støyfri, dedikert linje. Påse at det valgte installasjonsstedet har tilstrekkelig med klaring, slik at det er rom nok til å betjene instrumentet, og at det er tilstrekkelig ventilasjon for kondensatoren, vakuumpumpen, mikrobølgeenhetene, viftene og pumpene. ADVARSEL: HVIS INSTRUMENTET BRUKES I ET ROM UTEN VENTILASJON, KAN DET FØRE TIL ALVORLI- GE HELSEPROBLEMER. Sette i reagensflaske 1. Sett den nye reagensbeholderen i reagensskapet i riktig posisjon. 2. Trykk ned låsehendelen til reagensbeholderen til den er i LÅST posisjon og kobler reagensbeholderen med reagenstilførselssystemet (Figur 2-C). Figur 2-C Kontroller før start Før hver dags første prosessering, skal følgende kontroller og servicer utføres før start: Kontroller at det er lagt et nytt papir på dryppbrettet til overføringsarmen. MERK: Skift papir på dryppbrettet (produktkode 7106) på overføringsarmen og transportbrettet. Kontroller at beholderen til lastestasjonen er fylt med molekylært fiksativ (produktkode 7120). FORSIKTIG: Fyll lastestasjonen til nivåmerket for å unngå at vevet tørker ut. Kontroller at alle retortelokk er lukket. Hvis det er åpne lokk, lukk disse manuelt. Kontroller at reagensflasken i mikrobølgestasjonen er full. Kontroller at reagensflasken står i posisjon i skapet og at låsehendelen er i låst stilling. MERK: Hvis ikke reagensflasken er full, skal reagensen skiftes ut før systemet startes. Kontroller at parafinovnen til vakuumstasjonen inneholder tilstrekkelig mengde parafin. MERK: Hvis det ikke er nok parafin i parafinovnen, skal den skiftes før systemet startes. MERK: For å oppnå korrekt prosessering av vevsprøver MÅ reagenssettene skiftes samtidig. 2.2 Revidert 3/30/2010

15 Sette i røykfilter ADVARSEL: FOR Å GARANTERE RIKTIG FILTRERING AV RØYK SOM GENERERES UNDER PROSESSE- RINGEN MÅ DET TIL ENHVER TID VÆRE INSTALLERT ET FILTER MED AKTIVT KULL I INSTRUMENTET. Røykkontrollsystemet reduserer utslipp av aceton som instrumentet genererer i akseptable nivå. Skift filteret i røykkontrollsystemet hver måned for å sikre korrekt filtrering og røykkontroll. Skifte filter med aktivt kull i røykkontrollsystemet: 1. Åpne døren til reagensrommet (Figur 2-D). Figur 2-F 4. Installer et nytt røykfilter i instrumentet. 5. Lukk dekselet til røykfilteret og sikre låsen (Figur 2-G). Figur 2-D 2. Lås opp låsen som sikrer dekselet til røykfilteret (Figur 2-E) og skyv ned den nederste delen. Figur 2-G 6. Lukk døren til reagensrommet. Figur 2-E 3. La røykfilteret gli ut av instrumentet (Figur 2-F). Revidert 3/30/

16 INSTALLASJON Pakke ut og installere Tilbehør til Tissue-Tek Xpress x50 Kontroller at følgende tilbehør ble levert sammen med instrumentet. Beskrivelse Antall Parafinskrape (produktkode 1550) 1 Beskrivelse Brett til transport av kurv (produktkode 7109) Dryppbrett (produktkode O ) Antall 1 1 Knivblader, 130 mm* (produktkode 4785) 1 pakke med 10 Verktøy for fjerning av nettfilter i retorte (produktkode O ) 1 Knivhåndtak* (produktkode 4786) Skalpellhåndtak* (produktkode 4791) 1 1 Rengjøringsbørste til siktrør (produktkode O ) 1 Skalpellblad, nr. 62* (produktkode 4793) Grossing brønner (produktkode 4802) 1 pakke med 20 1 Oppsamlingsbrett (produktkode ) 1 Grossing gaffel, 1,5 mm (produktkode 4803) Grossing gaffel, 2,0mm (produktkode 4804) Grossing gaffel, 2,5mm (produktkode 4807) Kurv m/håndtak og lokk, 40-kassett (produktkode 7103) Beskyttelsespapir (produktkode 7106) pakke med 20 Bruksanvisning (produktkode ) Knivblader, 130 mm* (produktkode 4785) Skadde eller manglende deler? 1 1 pakke med 10 Kontroller nøye eskene og boksene og at de inneholder alle de opplistede delene. Hvis noen av delene er synlig skadet eller mangler, ring eller (kun kunder i USA). For alle henvendelser utenfor USA, kontakt nærmeste Sakura-forhandler. Aktivt kullfiltere (Produktkode 6160) 1 pakke med 2 Beholder til lastestasjon, m/lokk (produktkode 7108) Revidert 3/30/2010

17 TILPASNING AV INNSTILLINGER KAPITTEL 3 Generell informasjon Brukergrensesnittet er intuitivt og brukervennlig for å minimere behovet for at brukeren må taste inn informasjon og har et redusert antall skjermbilder. Brukeren benytter berøringsskjermen (med farge) for å kommunisere med programvaren. Avhengig av situasjonen kan skjermen deles inn i opp til fire deler, som vist i figur 3-A. Figur 3-A I toppteksten vises gjeldende klokkeslett og dato, samt påloggingsinformasjon Menyen er organisert som mapper, hvor brukeren kan navigere mellom menyene ved å trykke på flikene Et informasjonsvindu med eller uten aktive ikoner En systemstatus-stolpe med eller uten aktive ikoner MERK: I hvert skjermbilde finnes det en kontekstsensitiv hjelpefunksjon. Trykk på spørsmålstegn-ikonet nederst til høyre på skjermen for å åpne hjelpfunksjonen. MERK: Flikene og ikonene er deaktiverte ved følgende betingelser: Ingen bruker er logget inn ennå En dialogboks er åpen De fire tilgjengelige flikene er som følger: MONITOR (SKJERM) UTILITIES (VERKTØY) ERROR LOG (FEIL- LOGG) RUN HISTORY (KJØ- RINGSHISTORIKK) FLIKER Dette skjermbildet brukes til å overvåke systemstatusen og fremdriften til vevsprosesseringen. Dette skjermbildet brukes til å kontrollere eller endre systeminnstillinger. Dette skjermbildet viser feilhistorikken. Dette skjermbildet viser kjøringshistorikken. Med Tissue-Tek Xpress x50 kan rekke systemalternativer og driftsparametere tilpasses slik at de passer brukerens krav til en gitt installasjon. Med menyen UTILITIES (VERKTØY) kan du vise de gjeldende systemalternativene og angi de ønskede verdiene for brukerkonfigurerbare driftsparametere. I denne delen presenteres fremgangsmåten for første gangs oppsett av systeminnstillingene til Tissue-Tek Xpress x50. Fabrikkens standardinnstillinger for hver parameter er listet opp der hvor det er relevant. Utfør følgende oppsettprosedyrer før Tissue-Tek Xpress x50-system tas i bruk regelmessig. I tillegg skal disse prosedyrene utføres ved behov, f.eks. for å tilbakestille klokken, legge til eller fjerne brukere, endre tider for automatisk oppstart og nedstenging etc. Åpne menyen UTILITIES (VERKTØY) MERK: Det er nødvendig å logge inn som Administrator for å endre systeminnstillinger gjennom menyen UTILI- TIES (VERKTØY). Ved å logge inn med passordet til en bruker får man kun lesetilgang til menyen UTILITIES (VERKTØY) (gjeldende systeminnstillinger kan vises, men ikke endres). Åpne menyen UTILITIES (VERKTØY): 1. Fra skjermen MONITOR (SKJERM), trykk på LOG ONknappen (LOGGE PÅ). Dialogboksen INPUT PASSWORD (SKRIV INN PASSORD) vises. Bruk tastaturet og skriv inn passordet. Trykk EN- TER. Revidert 3/30/

18 TILPASNING AV INNSTILLINGER MERK: På skjermen vises passordet som asterisker. Hvis påloggingen mislykkes: Passordet er feil og meldingen INCORRECT PASSWORD ENTE- RED (FEIL PASSORD) vises. Skriv inn riktig passord og trykk ENTER for å logge på. Hvis påloggingsforespørselen er vellykket: Skjermen MONITOR (SKJERM) vises. Trykk på fliken UTILITIES (VERKTØY) for å vise menyen UTILI- TIES (VERKTØY) (Figur 3-B). PROCESS RECOVERY (GJENOPPRET- TE PROSESS) gir mulighet for å starte en gjenopprettingsprosess for kurver i retorte nr. 2 når prosesseringen er avbrutt på grunn av en feiltilstand. MERK: Knappen PROCESS RECOVERY (GJENOPPRETTE PROSESS) aktiveres bare under syklusen WARMING UP SYS- TEM (VARMER OPP SYSTEMET). REAGENT COUNT CLEAR (NULLSTILL REAGENSTELLING) nullstiller den kumulative kassett- eller kjøringstellingen ved utskifting av reagenser. SYSTEM SETUP (SYSTEMOPPSETT) gir mulighet for konfigurering av valgbare alternativer og driftsparametere. SOFTWARE VERSION (PROGRAM- VAREVERSJON) viser informasjon om instrumentets programvare- og fastvareversjoner og serienummer. Figur 3-B 2. Fra menyen UTILITIES (VERKTØY) kan du utføre følgende operasjoner: PASSWORDS (PASSORD) gir mulighet for å legge til, modifisere og fjerne brukere til systemet. READY / SHUTDOWN TIMES (KLAR- OG NEDSTENGINGSTIDER) etablerer oppstarts- og nedstengingstider for automatisk drift av systemet. STATISTICS (STATISTIKK) viser statistikk for antallet kassetter/kjøringer/dager prosessert for en valgt tidsperiode. USER DEFINED FILE (BRUKERDEFI- NERT FIL) gir mulighet for å legge til, modifisere og fjerne utpekte identifikatorer for bruk som sorteringskriterium for kjøringshistorikkfil og statistikk. SHUTDOWN (NEDSTENGING) gjør det mulig med manuell nedstenging av instrumentet når det er konfigurert for MANUAL START-drift (MANUELL START). Konfigurere systeminnstillinger Alternativet SYSTEM SETUP (SYSTEMOPPSETT) gir mulighet for å endre valgbare og brukerspesifiserte systeminnstillinger og parametere. Endre systeminnstillinger: 1. Fra skjermen UTILITIES (VERKTØY), trykk på knappen SYSTEM SETUP (SYSTEMOPPSETT). Skjermen GENERAL SYSTEM SETUP (GENE- RELT SYSTEMOPPSETT) vises (Figur 3-C), og viser de gjeldende valgte parameterene for instrumentet. 3.2 Revidert 3/30/2010

19 Figur 3-C MERK: SYSTEM SETUP (SYSTEMOPPSETT) har fire fliker hvor parameterene er organisert i logiske grupper. Trykk på en flik for å få tilgang til innholdet. MERK: Vent til alle endringer er utført i de fire SYS- TEM SETUP-skjermbildene før du trykker på SAVE & EXIT (LAGRE OG AVSLUTT). Hvis du vil gå tilbake til skjermen UTILITIES (VERKTØY) uten å lagre endringene, trykk EXIT (AVSLUTT). 2. Utfør endringer på følgende systeminnstillinger på SYSTEM SETUP (SYSTEMOPPSETT), fliken GE- NERAL (GENERELT), som ønsket: REAGENT CONTROL (REAGENSKONTROLL) angir enheten som skal brukes ved beregning av reagens forbruk (en kumulativ telling av de valgte enhetene vises på skjermen WARMING UP SYS- TEM (VARMER OPP SYSTEM), og PROCESS MONITOR (PROSESSKJERM). Trykk på ønsket alternativ, enten CASSETTES, RUNS, DAYS, eller NOT IN USE (KASSETTER, KJØRINGER, DAGER, IKKE I BRUK). Fabrikkens standardinnstillinger for REAGENT CON- TROL er CASSETTES (KASSETTER). Det er der aktuelt, kan du bruke venstre eller høyre piltaster for å redusere eller øke grensen for den kumulative tellingen. De tillatte områdene er 1 til 3000 for CASSETTES (KASSETTER), 1 til 100 for RUNS (KJØRINGER) og DAYS (DAGER). Tellingsgrensen for den tilhørende REAGENT CONTROL (REAGENSKONTROLL) indikerer maksimum antall kassetter/kjøringer/dager som kan prosesseres før det er nødvendig å skifte reagens. Fabrikkens standardinnstillinger for tellingsgrensen er 400 kassetter, 10 kjøringer og 7 dager. MERK: Hvis funksjonen REAGENT CONTROL (REA- GENSKONTROLL) ikke skal brukes, velger du alternativet NOT IN USE (IKKE I BRUK). PRINTER (SKRIVER) indikerer om en alternativ skriver er tilkoblet instrumentet eller ikke. Trykk på feltet til ønsket alternativ, enten IN USE (I BRUK) eller NOT IN USE (IKKE I BRUK). Fabrikkens standardinnstilling for PRINTER (SKRIVER) er NOT IN USE (IKKE I BRUK). UPS indikerer om det er koblet til en ekstern avbruddsfri strømforsyning (UPS) til instrumentet. Trykk på feltet til ønsket alternativ, enten IN USE (I BRUK) eller NOT IN USE (IKKE I BRUK). Fabrikkens standardinnstilling for UPS (AV- BRUDDSFRI STRØMFORSYNING) er NOT IN USE (IKKE I BRUK). 3. Trykk på fliken DATE & TIME (DATO OG KLOKKES- LETT) for å vise skjermen SYSTEM SETUP (SYS- TEMOPPSETT) (Figur 3-D). Utfør endringer på følgende systeminnstillinger/parametere på SYSTEM SETUP (SYSTEMOPPSETT), DATE & TIME (TID OG KLOKKESLETT), som ønsket: Figur 3-D DATE FORMAT (DATOFORMAT) angir formatet for datovisningen øverst på skjermvisningene. Trykk på ønsket alternativ, enten Y/M/D, M/D/Y eller D/M/Y (Å/M/D, M/D/Å eller D/M/Å). Revidert 3/30/

20 TILPASNING AV INNSTILLINGER Fabrikkens standardinnstillinger for DATE FOR- MAT er M/D/Y (M/D/Å). TIME FORMAT (KLOKKEFORMAT) angir formatet for klokkevisningen øverst på alle skjermbildene. Trykk på ønsket alternativ, enten 12-HOUR (12 TIMER) eller 24-HOUR 24 TIMER). Fabrikkens standardinnstillinger for TIME FORMAT er 12 HOUR (12 TIMER). Hvis formatet 12-HOUR (12 TIMER) er valgt, trykk på knappen AM eller PM, avhengig av den faktiske tiden på døgnet. TIME (KLOKKESLETT) - angir gjeldende tidspunkt på dagen, og vises på alle skjermbildene. Bruk opp- og nedpilene for å øke eller redusere verdiene for HOUR (TIME) og MINUTE (MI- NUTT) til de stemmer med den faktiske tiden på døgnet. DATE (DATO) - angir gjeldende kalenderdato, og vises på alle skjermbildene. Bruk venstre (PREVIOUS (FORRIGE)) eller høyre (NEXT (NESTE) pil for å finne gjeldende måned og år. Trykk på den faktiske dagen i måneden i kalenderområdet. Den valgte dagen vil bli merket med en rød sirkel. 4. Trykk på fliken SOUND (LYD) for å vise skjermen SYSTEM SETUP (SYSTEMOPPSETT) (Figur 3-E). Utfør endringer på følgende systeminnstillinger på SYSTEM SETUP (SYSTEMOPPSETT), fliken SOUND (LYD), som ønsket: Figur 3-E VOLUME (VOLUM) - angir volumet for tastetrykk og lydindikatorene for fullført prosess og alarm. Trykk på ønsket alternativ, enten HIGH (HØY) (høres på 100 fots avstand fra instrumentet), MIDDLE (MIDDELS) (høres på 50 fots avstand fra instrumentet) eller LOW (LAV) (høres på 10 fots avstand fra instrumentet). Fabrikkens standardinnstillinger for VOLUME (VO- LUM) er MIDDLE (MIDDELS). END OF PROCESS (FULLFØRT PROSESS) gir mulighet for å velge mellom 7 ulike lyder for fullført prosess og alarm. Ønsket lydintervall for fullført prosess kan også velges. Trykk på pil ned for å vise en nedtrekksmeny med tilgjengelige lydalternativer. Velg ønsket alternativ. Trykk på ønsket alternativ for lydintervall, slik at lyden for fullført prosess enten er CONTINUOUS, INTERMIITENT eller SINGLE (KONTINUERLIG, PULSERENDE eller ETT STØT). Fabrikkens standardinnstillinger for END OF PROCESS er END OF PROCESS 1 (FULLFØRT PROSESS 1) og INTERMITTENT (PULSEREN- DE). MERK: Trykk på TEST for å teste valgte lyd for END OF PROCESS (FULLFØRT PROSESS). ALARM gir mulighet for å velge mellom 7 ulike lyder for alarm. Trykk på pil ned for å vise en nedtrekksmeny med tilgjengelige alternativer. Velg ønsket alternativ. Fabrikkens standardinnstillinger for ALARM er ALARM 1. MERK: Når den utløses, vil valgte ALARM lyde kontinuerlig til en bruker griper inn. MERK: Trykk på TEST for å teste valgte ALARM. 5. Trykk på fliken MISCELLANEOUS (DIVERSE) for å vise skjermen SYSTEM SETUP (SYSTEMOPP- SETT). Utfør endringer på følgende systeminnstillinger på SYSTEM SETUP (SYSTEMOPPSETT), fliken MISCELLANEOUS (DIVERSE), som ønsket: INSTITUTION (INSTITUSJON) angir navnet på institusjonen som skal vises i toppteksten på skjermbildene. 3.4 Revidert 3/30/2010

Hurtigveiledning. Tissue-Tek Prisma

Hurtigveiledning. Tissue-Tek Prisma Oppstart Tissue-Tek Prisma automatisk fargemaskin med randomiseringsfunksjon for objektglass, for samtidig utførelse av flere fargingsprotokoller. Klargjøre systemet for farging Logg på systemet som administrator

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater

BRUKERHÅNDBOK. BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater BRUKERHÅNDBOK BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152, USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Automatiske fargemaskinen

Automatiske fargemaskinen Automatiske fargemaskinen 2010 Sakura Finetek USA, Inc. Alle rettigheter forbeholdt Trykket i USA Produsert for: Sakura Finetek USA, Inc., Torrance, CA 90501 U.S.A. Sakura Finetek Japan Co., Ltd., Tokyo,

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8.

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. 1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. Rom, tidsstyring lys... 10 9. Rom, varmestyring... 11 10. Rom,

Detaljer

Wallbox Commander Bruker Manual

Wallbox Commander Bruker Manual Wallbox Commander Bruker Manual 1/11 Velkommen til Wallbox Gratulerer med ditt kjøp av det revolusjonerende elbil lade system designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort. Norwegian

Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort. Norwegian Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort Norwegian 80019405 Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort Strøm på / strømsparingsmodus for skjerm Plassert på huset til enheten Slår på monitoren

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

ERserver. Tilføye stasjoner for utskiftbare medier til systemenhet 830, 840, 870 eller 890 eller utvidelsesenhet 5074, 5079, 5094 eller 5095.

ERserver. Tilføye stasjoner for utskiftbare medier til systemenhet 830, 840, 870 eller 890 eller utvidelsesenhet 5074, 5079, 5094 eller 5095. ERserver iseries Tilføye stasjoner for utskiftbare medier til systemenhet 830, 840, 870 eller 890 eller utvidelsesenhet 5074, 5079, 5094 eller 5095 Versjon 5 ERserver iseries Tilføye stasjoner for utskiftbare

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Setup-programmet Brukerhåndbok

Setup-programmet Brukerhåndbok Setup-programmet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold Smart-plugg bryter Kort installasjonsanvisning CD med monteringsguide I-2. Frontpanel Strøm-LED Bryter

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Inngangsmodul Trådløs

Inngangsmodul Trådløs Inngangsmodul Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 1 3 Beskrivelse av grensesnitt... 2 3.1 Tilkoblinger... 2

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8361/00. NO Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at  HP8361/00. NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8361/00 NO Brukerhåndbok a b c d e + -- --- f g h i j k l Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at  HP8297. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 NO Brukerhåndbok a b cd e g f h i Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse Versjon 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. BR4008 Innhold 1 Produktoversikt...1-1

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk Sweex

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at.  HP4935/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer.

Detaljer

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3 Se installasjonsvideo: INSTAASJONSVEIEDNING Siro komfyrvakt Strømstyringsenhet: PCU5.-P PCU5.-PP PCU 086 V4.5.0 NOR RM SIRO PCU5.-P RØROS HETTA INNEHOD ADVARSER. FORBEREDESER. Forberedelser. Installasjon.

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Dato oppdatert: DISPENSER

Dato oppdatert: DISPENSER Dato oppdatert: 18.11.2014 DISPENSER Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON..................2 2. FESTE AV DISPENSER............... 2 3. STRØMTILFØRSEL.................2 4. SETTE PÅ ETIKETT RULL..............2

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Setup-programmet. Brukerhåndbok

Setup-programmet. Brukerhåndbok Setup-programmet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

2HLE-R bruksanvisning

2HLE-R bruksanvisning 2HLE-R bruksanvisning v1.1 19/04/2016 Endringsloggen Problemet Dato Endringer Jobb V1.0 12/05/2013 V1.0 produktet bruksanvisning V1.1 19/04/2016 Generell oppdatering og forbedring av hele dokumentet 2

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

VT30 TPM SERVICEVERKTØY

VT30 TPM SERVICEVERKTØY n Hurtigveiledning VT30 TPM SERVICEVERKTØY VT30 Kundeservice 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Versjon: MJC-1409-NO2 QRG3814d INNHOLD Del A - GENERELL BESKRIVELSE A1 - Forside side 3/10 A2 - Strømforsyning

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE:

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: (benyttes til å opprette og redigere navneliste, samt laste denne til tablået via USB kabel) TiSferaDesign Kan lastes ned herfra: http://www.homesystems-legrandgroup.com/bthomesystems/productdetail.action?productid=019

Detaljer

Bruksanvisning DYNAMISK MADRASS DYNACARE 834/834HG

Bruksanvisning DYNAMISK MADRASS DYNACARE 834/834HG 2014 Bruksanvisning DYNAMISK MADRASS DYNACARE 834/834HG INTRODUKSJON Generelt Brukermanual DynaCare 834/834HG 834 er en høykvalitets og prisgunstig dynamisk luftmadrass egnet til medium- og høyrisiko trykksår

Detaljer

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13 BRUKERMANUAL SafePoint D42 Rev1 - NO20171106 1 av 13 1 av 13 INNHOLDSFORTEGNELSE SafePoint D42 INDEKS 1 - Sikkerhetsforskrifter 1-3 2 - Beskrivelse 4-5 3 - Brukere / Deponering 6-7 4 - Håndtering ved seddelkrøll

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av printer. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Printerkomponenter Figure 1 viser komponentene inne i medierommet

Detaljer