Rapport i Huin205 «Innholdshåndteringssystem bygget i XML/PHP»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport i Huin205 «Innholdshåndteringssystem bygget i XML/PHP»"

Transkript

1 Rapport i Huin205 «Innholdshåndteringssystem bygget i XML/PHP» Arbeidet er utført av: og Dato for rapportslutt: 19. November 2007 XML DOM PHP MVC XSLT 1

2 Innholdsliste Sammendrag...3 Innledning...3 Teori...3 CMS...3 MVC...4 SMARTY...4 Utførelse Referat av arbeid...5 Forutsetninger, betingelser, utstyr...5 Planlagt arbeid...5 Planlagte/Forventede resultater...5 Testmetoder og verktøy...6 Gjennomført arbeid og oppnådde resultater...6 XML...7 XML-parsing...7 PHP/MVC og DOM...8 FCK-Editor...8 RSS...9 Søkefunksjon...9 Design...9 Hovedresultat...9 Vurdering og konklusjon...10 Referanseliste

3 Sammendrag Denne rapporten vil etter en innledning som beskriver prosjektet i sin helhet, ta for seg teori med bakgrunnsstoff for arbeidet som er gjort. Deretter vil det komme en beskrivelse av utførelsen av arbeidet med CMS-et. Resultatene av arbeidet kommer så etter dette og til slutt en vurdering av arbeidet samt en konklusjon. Det vil bli forklart hvorfor ulike valg har blitt gjort underveis i arbeidet. Det vil også bli forklart litt nærmere om teknikker har blitt tatt i bruk som går ut over kravene som stilles til oppgaven. Systemets utforming vil bli forklart og det vil bli foretatt en vurdering av resultater opp mot forventede resultater. Også vil utført arbeid bli vurdert opp mot planlagt arbeid. Innledning Bakgrunnen for arbeidet med utviklingen av dette innholdshåndteringssystemet er en semesteroppgave i faget Huin205, «Webprogrammering». Som oppgave har det blitt gitt som hovedmål å utvikle et innholdshåndteringssystem eller CMS, med bruk av PHP og XML. Det vil heretter refereres til innholdshåndteringssystem som CMS. Semesteroppgaven bygger på å bruke den kunnskapen man har tilegnet seg fra undervisning og øvinger gjennom semesteret i faget Huin 205. Dette systemet lagrer data i XML-filer, ettersom dette er et krav som stilles i oppgavebeskrivelsen. PHP brukes til å håndtere data og utføre den funksjonaliteten som trengs for å få de ulike delene av systemet til å kommunisere med hverandre. Kravspesifikasjon for dette systemet fremgår av oppgaveteksten. Målgruppen for denne rapporten er sensorer for oppgavebesvarelsen i Huin 205. Teori CMS Innholdssystemer for verdensveven er systemer som hjelper mennesker med oppgaver som innebærer å publisere innhold til en nettside, som f.eks. artikler og bilder. Et innholdssystem kan ha flere nivå for ulike brukertyper og for de ulike brukeres tilgangsnivåer. Med dette menes f.eks. at en uregistrert bruker i systemet ikke kan legge til nye innlegg i systemet. En bruker som har registrert seg i systemet kan legge inn et innlegg og laste opp bilder. Og en administrator kan redigere og vurdere om innleggene skal publiseres eller ikke. Dette avhenger av hvilke tilgangsnivåer som er definert for det enkelte CMS. 3

4 «Web content management systems are often used for storing, controlling, versioning, and publishing industry-specific documentation such as news articles, operators' manuals, technical manuals, sales guides, and marketing brochures.»(content Management System, Wikipedia.org). MVC Vi har valgt å benytte oss av MVC-prinsippet, såkalt Model View Controller. Ved å benytte seg av dette prinsippet kan man separere de ulike oppgavene i systemet, slik at det blir mer oversiktlig med tanke på programkode. Dette innebærer at forandringer i brukergrensesnittet (view) ikke vil påvirke databehandling, og at reorganisering av data ikke vil påvirke brukergrensesnittet. (Model View Controller, Wikipedia.org). View-delen tar seg av visning ved å bruke Smarty-objekter. Controllerdelen tar seg av prosedyrer for å behandle brukerinput, koble inn riktig view til riktig oppgave og å koble inn DAO for å legge inn og hente ut data fra filene hvor dataene er lagret. For eksempel henter Controlleren ut rett artikkel og rett visning for en artikkel når en bruker klikker på en lenke for å lese en artikkel. I Model-delen ligger «business-logikken». Det er her de domenespesifikke dataene ligger: «The domain-specific representation of the information that the application operates». (Model View Controller, Wikipedia.org). Alle objektene og deres funksjoner defineres i Model. I tillegg til disse tre delene kommer DAO, Data Access Object. Det er dette som tar seg av å lese fra filer hvor data er lagret og å oppdatere datalagringsfilene. Ved å skrive om koden kun i DAO-en, kan man endre lagringsformatet enkelt fra f.eks. XML til Mysql uten at det påvirker noen av de andre delene av MVC-en. SMARTY Smarty-systemet gjør at man kan separere PHP-delen av koden fra presentasjons-/designdelen. I templatene henter man ut det man skal ha fra Smarty-objekter og fletter dette inn i HTML-koden ved hjelp av krøllparanteser ( {} ): Smarty is a web template system written in PHP. Smarty separates PHP, as a business logic, from HTML, a presentation logic, and generates web content by the placement of special Smarty tags within a document (i.e. variable substitution). (http://en.wikipedia.org/wiki/smarty). Templatene trenger ikke å forholde seg til resten av CMS'et de mottar automatisk alt de trenger via Smarty-objektet. Dette muliggjør at man kan lage design for nettstedet uten å 4

5 tenke på programmering av PHP. Det forventes at målgruppen for denne rapporten har en viss kjennskap til de ulike «språk» som har blitt brukt for å lage denne rapporten, som PHP, XML og DOM. Det vil derfor ikke bli noen utdypende forklaring av disse i rapporten. Utførelse Referat av arbeid Forutsetninger, betingelser, utstyr Cms-et har blitt utviklet under heller enkle rammebetingelser. Som programvare har det blitt benyttet programmer som Macromedia Dreamweaver, Eclipse, Adobe Photoshop cs og OxygenXML Editor. Systemet og filene som bygger hele systemet har blitt lagret på Uib sin server Huin.uib.no. Det har ikke foreligget noen særskilte krav fra oppdragsgiver, altså i oppgavebeskrivelsen, om krav til eller definisjoner av hvilke programvare som skulle benyttes. Systemet har blitt utviklet ved hjelp av vanlige desktop pc-er både ved Uib og hjemme hos den enkelte student. Planlagt arbeid 1. Sette opp filstrukturen nødvendige mapper og filer for hele CMS-et. 2. Kode innholdet i de ulike filene. 3. Teste ut del-script. 4. Sette del-script sammen med filer for datalagring og resten av scriptene og teste ut hele funksjonaliteten. 5. Utforme nettsidenes design og layout. 6. Skrive systemdokumentasjon, rapport. Planlagte/Forventede resultater Ikke alle systemer kan måles i målbare verdier på om det virker slik det skal eller ikke. For å kunne teste at systemet som denne rapporten omhandler virker som det skal, må følgende oppgaver kunne utføres: En person uten kjennskap til systemet må kunne registrere seg med de nødvendige data. Den samme personen må så kunne logge seg inn med det brukernavn og passord han/hun 5

6 har oppgitt ved registrering. Personer som er logget inn skal kunne legge til en ny artikkel ved å museklikke på lenken som heter «legg til ny artikkel». Denne artikkelen skal så kunne lagres både som kladd eller kunne publiseres direkte slik at den kan sees på systemets forside. Personer som er logget inn skal kunne redigere artikler som er lagret i systemet. Dette skal gjelde både for artikler som har status som «kladd» og «publisert». Det skal gå an å redigere alle artikler så lenge en person er registrert. I samband med at en bruker legger inn en ny artikkel skal det være mulig å laste opp ett bilde til artikkelen. Bildet skal kunne sees fra systemets forside som en «thumbnail» og ved siden av artikkelen dersom man ser artikkelen i sin helhet. På forsiden skal det vises de to nyeste innlegg fra hver kategori til enhver tid. Dersom det ikke eksisterer noen innlegg i XML-filene, skal forsiden være tom. En artikkel som blir lagret med status «kladd» skal ikke vises på forsiden før den har blitt lagret som «publisert». Begrunnelsen for disse forventningene til systemet har sitt utspring i oppgaveteksten med krav. Testmetoder og verktøy For å teste systemet skikkelig vil det bli utført tester i ulike nettlesere. CMS-et må se likt ut i Firefox, Internet Explorer og Opera. Det godtas minimale ulikheter mht. farger, plassering av elementer og andre designmessige elementer. Det skal ikke forekomme store funksjonelle ulikheter i ulike nettlesere. En bruker skal kunne utføre de samme oppgaver uten å tenke på hvilken type nettleser som brukes. Gjennomført arbeid og oppnådde resultater Arbeidet med CMS-et startet med å klargjøre hva som ville være nødvendig av ulike filer og filtyper, som f.eks. hvor mange XML-filer som trengtes. Det ble også forsøkt å få en oversikt over hvilke funksjoner CMS-et trengte og hvilke ulike programmeringsspråk som behøvdes i hvilke filer for å ta seg av dataprosesseringen. Siden oppgavebeskrivelsen sa at det var et pluss å benytte seg av objekt-orientert programmering, valgte vi å benytte oss av MVC. Dette forklares nærmere i teoridelen over. 6

7 XML Informasjon av ulikt slag blir lagret i XML-filer i vårt system. Det eksisterer seks ulike XML-filer: en for brukerregistrering, en for kategorier og en for hver kategori sine artikler. Brukere.xml og Kategorier.xml ligger i en mappe kalt «storage». I denne mappen finnes en ny mappe som heter «artikler». I denne befinner XML-filene for selve artiklene seg. De ulike xml-filene har ulik struktur og oppbygning av elementer. Element- eller tagg-navnene er i stor grad selvforklarende. Derfor vil dette ikke bli gått detaljert inn på i rapporten. Hovedsaken er at dokumentene er velformede. De er også validert opp mot et skjema som er skrevet i Relax NG. Det har blitt tatt et valg om å la alle artikler bli lagret etter hverandre i en fil, for hver kategori, istedet for en ny fil for hver artikkel. Dette har blitt gjort fordi det gjorde det lettere å hente ut de to artiklene som sist blir lagt inn i filen for å vises på forsiden. Det ville også blitt uforholdsmessig mange filer til slutt. XML-parsing CMS-et henter ut informasjon fra XML-filene på to ulike måter. Det er blitt brukt både XSLT og PHP. En xml-fil trenger et stilark i f.eks. XSLT for å kunne tolkes av en nettleser som HTML. Uten dette vil XML-filen vises bare som en trestruktur av selve filen. Det er nettleseren som tolker XMLfilen ut fra hvordan den skal vises. Dette beskrives i XSLT-filen. I vårt system finnes det et XSLstilark, som brukes av XML-filene som inneholder artiklene i hver kategori. XSL-stilarket er igjen knyttet sammen med et CSS-stilark for å definere farger, plasseringer av elementer, som på resten av systemet. Det er verdt å komme med en merknad til bruken av XSLT. Det står som et krav i oppgaveteksten at man skal transformere XML med XSLT. Ettersom arbeidet har skredet fram har vi klart helt fint å presentere XML-filene ved å bruke PHP. Det største problemet som har oppstått er at vi bruker en ekstern tekst-editor, (nærmere beskrivelse følger) og denne formaterer tekst som bruker skriver inn, ved å legge til HTML-tagger på teksten. Disse taggene lagres ikke i XML-filene som '<' eller '>', men blir omformet til < og >. Dette blir gjort av PHP-script blant annet for å hindre at en «evil hacker» kan sende kode inn i systemet som kan ødelegge det. Problemet oppstår når det skal leses ut igjen fra XML-filen med XSLT. XSLT-prosessoren klarer da ikke å tolke symbolene som tagger, og skriver ut f.eks. < p> istedenfor å tolke det som HTML-kode. Det har derfor blitt avdekket at ved å la PHP og Smarty-templater skrive ut XML-filene, fungerer dette uten problemer. 7

8 PHP/MVC og DOM Under utforming av PHP-delen av systemet har det har blitt foretatt testing underveis for å bekrefte at koden man har skrevet er fungerende kode. Testing av del-script, som f.eks. loginfunksjonalitet, har blitt hyppig utført som en måte å finne ut om koden fungerer. Det har ikke blitt skrevet alle script ferdig, for så å teste de ut. Testing underveis er en viktig del for å finne ut om man er på riktig spor. Framgangsmåten for å utvikle det objekt-orienterte systemet har vært å først lage klasser for objekter med tilhørende funksjoner i Model-delen. Objektene opprettes så av DAO som leser inn informasjon fra XML-filer. Siden kan de ulike controllerene manipulere objektene ved hjelp av de ulike funksjoner som er definert for de ulike objekter. Til slutt sendes et resultat til View-delen, eller et templat. Det vil si at resultatet tilordnes et Smarty-objekt. En bruker vil så se en visning ut fra de valg brukeren foretar seg. Dette kan f.eks. være når en bruker skal legge til en ny artikkel, og får vist skjemaet for å legge inn ny artikkel. DOM står fordocument Object Model og er en språkuavhengig datastruktur for å manipulere XMLtrær. (Møller og Schwartzbach, 2006:286). PHP har støtte for DOM og er tilgjengelig i PHP sitt bibliotek. Det er DOM som benyttes for å hente ut de aktuelle elementer, attributter og verdier fra XML-filene. Denne informasjonen puttes så i de aktuelle objekter. Controllerene kan så benytte disse objektene til å presentere informasjonen. Det har altså blitt en bedre presentasjon av artiklene ved hjelp av DOM i samarbeid med PHP, framfor ved bruk av XSLT. FCK-Editor Det ble bestemt at en egen editor eller en liten tekstbehandler med muligheter for formatering av tekst, skulle benyttes. Dette er fordi brukere skal kunne formatere tekst når de legger inn/redigerer artikler. Ettersom tidsrammen for prosjektet tilsa det, kunne det ikke utvikles en editor på egenhånd. Derfor ble det implementert ekstern programvare. Valget falt på FCK-editor fordi den har den funksjonalitet og muligheter vi anser er nødvendig for tekstformatering. Den er lisensiert under GPL hvilket innebærer at vi står fritt til å benytte oss av produktet. (Se referanseliste for nærmere informasjon). Selve programkoden måtte tilpasses CMS-et, og justeringer har blitt foretatt for å få det til å fungere. I koden til editoren ligger det validering av brukerinput, slik at taggene som blir produsert av editoren ikke vil skade XML-filene. Det har derfor ikke vært nødvendig å validere brukerinputen som kommer fra editoren enda en gang i scriptene som tar imot denne inputen. 8

9 RSS CMS-et tilbyr en rss-strøm med de siste publisert artiklene. Det er benyttet vokabularet Dublin Core for dette. Det er bare brukt de elementer fra Dublin Core som er hensiktsmessig for dette CMS-et. Søkefunksjon Som det ble beskrevet i oppgaveteksten har CMS-et en søkefunksjon. Det er mulig å søke i søkefeltet i kontrollpanelet fra hvilken som helst side. Søkeordet vil få et resultat dersom ordet finnes i enten tittel, ingress eller selve teksten i en artikkel. Søkefunksjonen kan tilpasses ved å fjerne ett/flere av disse feltene, dersom det f.eks. skulle være ønskelig å bare søke i overskrifter. Dette er enkelt grunnet den objekt-orienterte tilnærmingen hvor man har alt tilgjengelig i artikkelobjektet. Design Det har blitt lagt vekt på å ha et rent design, med behagelige farger og få forstyrrende elementer. Til venstre på siden finnes et kontrollpanel, som vil ha flere valgmuligheter når en bruker logger seg inn. Det er ikke mulig å legge til eller redigere artikler når man ikke er innlogget. På forsiden skilles det mellom kategoriene med en ramme rundt hver kategori. I en studie er det funnet ut at det går raskere å lokalisere elementer med en ramme rundt enn med f.eks. fargekontrast: «(...) people took less time to locate items for information that was grouped using a border than when using color contrast» (Weller 2004, referert til av Preece et. al 2007:99). Rammer og plassering av ulike elementer, som div-er, er definert i filen main.css. En bruker kan navigere seg i systemet ved å klikke på «huset» øverst på siden for å komme «hjem», altså til forsiden. Ellers kan brukere lett navigere seg til de ulike kategorier ved å klikke på kategorinavnet på forsiden. Når man leser en hel artikkel, kan man gå tilbake til kategorivisning via en lenke nederst i artikkelen. Kontrollpanelet er alltid tilgjengelig til venstre slik at en bruker kan navigere seg til sider for å legge til og redigere artikler. Hovedresultat Ved testing i de ulike nettlesere som er nevnt viser det seg at funksjonaliteten for å registrere brukere og brukerinnlogging fungerer optimalt i alle tre nettlesere. Det fungerer også slik som det skal å legge til nye artikler, liste opp alle artikler som er lagret og å redigere artiklene. Forsiden til CMS-et viser de to nyeste innleggene fra hver kategori. Når det gjelder opplasting av bilde til artikler viser det seg at dette fungerer bra i Firefox og Opera, men i Internet Explorer fungerer det ikke. 9

10 Nettleser Registrering Innlogging Ny artikkel Rediger art. Bildeoppla sting Forside Firefox ok ok ok ok ok ok ok IE 7 ok ok ok ok feil ok ok Opera 9 ok ok ok ok ok ok ok RSS Vurdering og konklusjon Det generelle resultatet for hele systemet stemmer bra med det som var forventet at systemet skulle utføre. CMS-et er i stand til å utføre de oppgaver som var forventet at det skulle gjøre. Det er enkelte detaljer som ikke fungerer slik som var forventet. Dette skyldes først og fremst at ulike nettlesere har ulike standarder. Et eksempel er at bildeopplasting fungerer i Firefox og Opera, mens i IE fungerer det ikke. Hva som gjør dette er vanskelig å si, siden det jo fungerer i noen nettlesere. Vi har heller ikke egen thumbnail-generator for bilder, men skalerer ned bildestørrelsen ved hjelp av css. Vi har valgt å bruke DOM framfor SAX, fordi DOM er bedre i applikasjoner hvor dokumenter skal aksesseres ofte og usekvensielt: «(...) the DOM is likely to be best suited for applications where the document must be accessed repeatedly or out of sequence order.»(document Object Model, Wikipedia.org). Dersom vi hadde hatt veldig store filer med data, kunne SAX vært et bedre alternativ, fordi SAX ikke lagrer hele dokumentet i minnet slik DOM gjør, og dermed ville systemet blitt raskere. Resultatet ble ikke som forventet med å bruke XSLT for å vise XML. Vi har derfor laget to ulike lenker for hver artikkel på forsiden, som gjør at man kan se artikkelen både generert av PHP og av XSLT. Det kan konkluderes med at Smarty fungerer bedre enn XSLT i en MVCsammenheng. Arbeidet har blitt utført stort sett etter planen, men ikke i en så konkret rekkefølge som i planen. Blant annet har det blitt fokusert mer på designutforming fortløpende i sammenheng med utforming av funksjonalitet. Dette har blitt gjort fordi ved å visualisere i grensesnittet hva som trengs av knapper, lenker o.l., blir det lettere å vite hvilken funksjonalitet som må ligge bakom. Tatt i betraktning våres kompetansenivå og tidsrammen for oppgaven kan det konkluderes med at reusltatet er tilfredsstillende. En referanse til tabellen i avsnittet med hovedresultatet kan underbygge denne påstanden. 10

11 Referanseliste Preece, Jenny og Rogers, Yvonne og Sharp, Helen (2007), Interaction design: Beyond humancomputer interaction. Chichester, Wiley. Møller, Anders og Schwartzbach, Michael (2006), An introduction to XML and Web Technologies. Addison Wesley, Essex. Content Management System, (sist oppdatert 17/11-07), Wikipedia.org [online], Tilgjengelig: [sitert 17/11/07] Smarty, (sist oppdatert 20/10-07), Wikipedia.org [online], Tilgjengelig: [sitert 17/11-07] Document Object Model, (sist oppdatert 07/11-07), Wikipedia.org [online], Tilgjengelig: 17/11-07] FCK-editor, [online], Tilgjengelig: GNU General Public License, [online], Tilgjengelig: Lisensteksten i sin helhet, [online], Tilgjengelig: Vedlegg: 1. Loggbok 11

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

Del VII: Kravspesifikasjon

Del VII: Kravspesifikasjon 1 2 Forord Dette dokumentet inneholder retningslinjer for gruppen vår og beskrivelse av betingelsene for utviklingen av vårt prosjekt. Vår gruppe benyttet dette dokumentet som et styringsdokument for å

Detaljer

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Kom i gang Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Innholdsfortegnelse Introduksjon til Bedrift Online 4 Web-basert publiseringsverktøy 4 Hva du trenger 4

Detaljer

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 +

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Innlogging: Klikk deg inn på din nettside. I menyen på ditt nettsted vil det være en link til logg inn eller adm. Klikk på denne og logg inn med det brukernavnet

Detaljer

Bruksanvisning for administrasjon av www.lillehammerfk.no

Bruksanvisning for administrasjon av www.lillehammerfk.no Bruksanvisning for administrasjon av www.lillehammerfk.no Målet med lillehammerfk.no er å være en levende nettside for hele klubben. For å få til det, må de enkelte lagene selv legge til innhold på nettsiden.

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering

Brukerdokumentasjon. Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering Brukerdokumentasjon Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering Innholdsfortegnelse... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 4... 4... 8... 9... 10!... 10 "... 11 # $... 11 1. Om systemet 1.1.

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Dette dokumentet er en produktrapport for vårt avsluttende hovedprosjekt våren 2008 ved høgskolen i Oslo, for ingeniør - avdelingen.

Dette dokumentet er en produktrapport for vårt avsluttende hovedprosjekt våren 2008 ved høgskolen i Oslo, for ingeniør - avdelingen. 1 Sammendrag Dette dokumentet er en produktrapport for vårt avsluttende hovedprosjekt våren 2008 ved høgskolen i Oslo, for ingeniør - avdelingen. Vår oppdragsgiver, ABTF hadde et ønske om en større web

Detaljer

(X)HTML, CSS og JavaScript HTML. Det første dokumentet 26.11.2007. Grunnleggende programmering i Java Monica Strand 26.

(X)HTML, CSS og JavaScript HTML. Det første dokumentet 26.11.2007. Grunnleggende programmering i Java Monica Strand 26. (X)HTML, CSS og JavaScript Grunnleggende programmering i Java Monica Strand 26. november 2007 Gr. leggende Java 26. november 2007 1 HTML HTML = Hyper Text Markup Language Strukturerer tekstinnhold HTML

Detaljer

Innstallasjon og oppsett av Wordpress

Innstallasjon og oppsett av Wordpress Del 1 - Installasjon og oppsett Innstallasjon og oppsett av Wordpress Wordpress har blitt en veldig populær publiseringsplattform for websider. Uten særlige tekniske ferdigheter kan man sette opp profesjonelle

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIL MAGNORMOEN INDUSTRIOMRÅDE OG GAUSTADVEGEN INDUSTRIOMRÅDES HJEMMESIDER:

BRUKERVEILEDNING TIL MAGNORMOEN INDUSTRIOMRÅDE OG GAUSTADVEGEN INDUSTRIOMRÅDES HJEMMESIDER: BRUKERVEILEDNING TIL MAGNORMOEN INDUSTRIOMRÅDE OG GAUSTADVEGEN INDUSTRIOMRÅDES HJEMMESIDER: http://www.magnormoen.no/ og http://www.gaustadvegen.no/ Utarbeidet av Solveig Hem Sørli og Arne Sørli Side 1

Detaljer

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Nyheter / artikler... 3 Lage artikkel... 3 Redigerer artikkel... 11 Slette artikkel... 12 Tilgang til siden Opprette

Detaljer

Brukerveiledning for hjemmesider

Brukerveiledning for hjemmesider Hegra Idrettslag Brukerveiledning for hjemmesider En kort innføring for bidragsytere på www.hegrail.no Ivar Friheim 2009-05-18 Innhold Innledning... 3 Nyheter... 3 Sider... 3 Kalenderinnslag... 3 Pålogging...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 33

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 33 Innholdsfortegnelse Viktige begrepsforklaringer... 2 Innlogging... 3 Lage en artikkel... 4 Redigere en artikkel... 7 Fjerne en artikkel... 7 Sette inn et bilde i en artikkel... 8 Bytte bilde i en artikkel...

Detaljer

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag Oblig 5 Webutvikling Av Thomas Gitlevaag For oppgave 1 og 2 skal dere levere en funksjonell webside på deres hjemmeområde. Dere skal også levere alle phps-filene slik at man for en hver side kan slenge

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

file:///c:/users/michaelp/sites/dkdm/dw6/dreamweaver6.html

file:///c:/users/michaelp/sites/dkdm/dw6/dreamweaver6.html 1 of 9 15.04.2015 14:15 Spry og behaviours Både Spry and Behaviours er basert på programmeringsspråket Javascript. Javascript kjører i nettleseren og ikke på webserver som PHP og Perl. På en lignende måte

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

6. Brukerveiledning. Forord

6. Brukerveiledning. Forord 6. Brukerveiledning Forord I denne rapporten vil man finne en skriftlig brukerveiledning om TEXTOP. Denne brukerveiledningen er først og fremst ment for hvordan brukeren skal handle for å oppnå sine mål

Detaljer

Vedlegg LMC intranett

Vedlegg LMC intranett Vedlegg LMC intranett H12D02 Jarl-Håvard Holen Ole-Martin Larsen Fredrik Sethne-Andersen André Ritari Vedlegg 1 Resultater av kortsortering. Kortsortering Bruker 1, Salg: Kortsortering Bruker 2, Teknisk:

Detaljer

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse. TalkPool WebServices Postboks Åneby

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse.  TalkPool WebServices Postboks Åneby InfoRed Publisering - produktbeskrivelse www.talkpool.no TalkPool WebServices Postboks 90 1484 Åneby InfoRed Produktbeskrivelse 2 Sammendrag InfoRed Publisering er produktet for å administrere en hel informasjonstjeneste,

Detaljer

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas Prosjekt nr. 2011 22 Testrapport Hovedprosjektets tittel Implementering av plugin og utvikling av wizard for Det Norske Veritas Prosjektdeltakere Magnus Strand Nekstad s156159 Jørgen Rønbeck s135779 Dato

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

Revidert 08.10.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted. www.tana.kommune.no

Revidert 08.10.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted. www.tana.kommune.no Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted www.tana.kommune.no 1 Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet til

Detaljer

Båtforening på nett. Produktrapport

Båtforening på nett. Produktrapport Båtforening på nett Hovedprosjekt våren 2009, Høgskolen i Oslo Prosjektgruppe 36 Vegard Skipnes, Rade Vuckovic & Frode Sørensen Produktrapport 1 Sammendrag Denne rapporten er en del av Hovedprosjektet

Detaljer

TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Fremgangsmåte for å lage og vedlikeholde innhold på hjemmesiden for en lokalforening. Utarbeidet av: Kjell Engen Mailadresse:

Detaljer

Forprosjektrapport. Presentasjon. Oslo, den 29. Januar Gorm Eirik Svendsen Nicolai Mellbye Marius Auerdahl Per Gustav Løwenborg

Forprosjektrapport. Presentasjon. Oslo, den 29. Januar Gorm Eirik Svendsen Nicolai Mellbye Marius Auerdahl Per Gustav Løwenborg Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Bakerman AS Website Oppgave Utvikle ett websted for Bakerman AS der hvor de kan promotere seg selv og kommunisere med kundene sine. Periode 4. Januar 2010 til 17.

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7. Velkommen til EPI-Server 7.5 (CMS) Levert av Skytterkontoret. EPI-Server 7.5 (CMS 7.5) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Sist oppdatert 09.07.2013 av Khalil Dahbi Innholdsliste 1. Side:... 3 a. Lage en ny side:... 3 b. Endre innstilling til en side:... 3 c. Slette en side:...

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet Kravspesifikasjon Hovedprosjekt 2014 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Presentasjon Tittel: Oppgave: Gruppemedlemmer: Digitalt Helsekort for Gravide Utvikle en prototype

Detaljer

EasyPublish Detaljerte brukstilfeller. Versjon 1.0

EasyPublish Detaljerte brukstilfeller. Versjon 1.0 EasyPublish Detaljerte brukstilfeller Versjon 1.0 Endringshistorikk Dato Versjon Kommentar Person 12.04.2005 1.0 Første utkast Åshild, Arild og Christoffer Innhald 1 Innleiing...4 2 Skildring av brukstilfeller...5

Detaljer

Kravspesifikasjon. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23

Kravspesifikasjon. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23 Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no Gruppe 08-23 Kravspesifikasjon for hovedprosjektet utvikling av moduler til CMS for bonefish.no ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning våren 2008.

Detaljer

Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside

Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside Instituttsider og personlige hjemmesider som ligger på HFs egen webserver skal nå fases ut.dette innebærer at alle som fortsatt har hjemmesider der,

Detaljer

Bedrift Online. Komme i gang. Nå er det enklere enn noensinne å redigere nettstedet ditt.

Bedrift Online. Komme i gang. Nå er det enklere enn noensinne å redigere nettstedet ditt. Bedrift Online Komme i gang Nå er det enklere enn noensinne å redigere nettstedet ditt. oktober 2008 Bedrift Online 2008 Nidelven IT and WOW webdesign. All rights reserved. Under the copyright laws, this

Detaljer

lagring med HTML5 Offline lagring Offline Informasjonsteknologi 2 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

lagring med HTML5 Offline lagring Offline Informasjonsteknologi 2 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Offline lagring med HTML5 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Leksjon 8 Informasjonsteknologi 2 Offline lagring I IT1 brukte vi databaser til å lagre data. Der kunne vi bygge tabeller og fylle dem med innhold

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

innhold, og innleggene legger seg etter hverandre slik at det siste ligger øverst. Innlegg brukes når vi skal skrive om en sak eller en nyhet.

innhold, og innleggene legger seg etter hverandre slik at det siste ligger øverst. Innlegg brukes når vi skal skrive om en sak eller en nyhet. Versjon 0.2-21. oktober 2013 Bjorndal.no er bygget opp med wordpress. Innlogging Logg inn på forsiden nederst til venstre. Da kommer wordpress innloggingsmeny. Skriv inn brukernavn og passord. Sider og

Detaljer

Publisere på nvfnorden.org

Publisere på nvfnorden.org Kommunikasjonsgruppen i NVF Publisere på nvfnorden.org En guide til de viktigste funksjonene i publiseringsverktøyet LiSA Live, 2. utg. Johanne Solheim 22.02.2013 Innhold Introduksjon... 1 Logg deg på...

Detaljer

Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5

Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5 Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5 Bakgrunn for oppgraderingen Norsk Fysioterapeutforbund har oppgradert nettstedet www.fysio.no. Det er gått over tre år siden NFF lagde det nåværende

Detaljer

Revidert 05.02.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted

Revidert 05.02.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted 1 Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet til Login siden, dra

Detaljer

Entobutikk 3.TESTRAPPORT VÅR 2011

Entobutikk 3.TESTRAPPORT VÅR 2011 3.TESTRAPPORT VÅR 2011 1 DELKAPITTEL 1 FORORD Denne testrapport er skrevet i forbindelse med vårt hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo, ingeniørutdanning, våren 2011. Rapporten beskriver testingen av hele

Detaljer

HTML: Del inn nettsiden

HTML: Del inn nettsiden HTML: Del inn nettsiden Erfaren Web Introduksjon Målet med denne oppgaven er å lære hvordan man kan organisere en nettside ved å dele den inn med forskjellige tagger. Dersom du ikke er kjent med tagg-strukturen

Detaljer

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no Brukermanual www.bygdekvinnelaget.no Viktige endringer Nye Bygdekvinnelaget.no er lagt opp på en måte der brukere og redaktører står for innhold, mens systemet i enda større grad en tidligere står for

Detaljer

Produktrapport. Produktrapport. Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet

Produktrapport. Produktrapport. Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet Produktrapport Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet 1 Innhold: Forord ------------------------------------------------------------------------------------------------------2 Planlegging og arbeidsmetode

Detaljer

1. Forord 2. Leserveiledning

1. Forord 2. Leserveiledning KRAVSPESIFIKASJON 1 1. Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er at den skal fungere som et styringsdokument under prosessen og definere rammer og betingelser rundt hovedprosjektet. Den er utviklet etter

Detaljer

Hovedprosjekt i informasjonsteknologi våren 2014. Gruppe 32 - Erik M. Forsman, Lars H. Nordli og Simen A. Hansen

Hovedprosjekt i informasjonsteknologi våren 2014. Gruppe 32 - Erik M. Forsman, Lars H. Nordli og Simen A. Hansen Hovedprosjekt i informasjonsteknologi våren 2014 Oslo 22.01.2014 Gruppe 32 - Erik M. Forsman, Lars H. Nordli og Simen A. Hansen Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Definisjon: Gruppemedlemmer: Meso

Detaljer

Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo våren 2011 CHARITY DOCTORS KRAVSPESIFIKASJON

Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo våren 2011 CHARITY DOCTORS KRAVSPESIFIKASJON CHARITY DOCTORS KRAVSPESIFIKASJON Hovedprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo våren 2011 Gruppe 13 Muleha Nhonzi Harlem Tambwe Mufoncol Ruban Amuthalingam Page 1 of 6 1 Innledning 1.1 Innledning

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 KRAVSPESIFIKASJON Gruppe 2 Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 CONTENTS 1. Forord... 3 2. Presentasjon... 3 2.1 Gruppens medlemmer... 3 2.2 Oppdragsgiver... 3 2.3

Detaljer

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Brukerveiledning for SI Norge Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Innhold Hva finner du hvor?...s. 2 Ordliste..s. 3 Innlogging til Umbraco...s. 4 Opprette ny artikkel.s. 5 - Skrive tekst og laste

Detaljer

Starthjelp for redaktører på nettstedet aurskoggata5.no

Starthjelp for redaktører på nettstedet aurskoggata5.no Starthjelp for redaktører på nettstedet aurskoggata5.no Bli redaktør For å endre eller legge til noe på nettstedet må du være registrert som bruker og ha fått tildelt en rolle som "redaktør". Trinn 1:

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Administrasjonsside

Brukerveiledning. Madison Møbler Administrasjonsside Brukerveiledning Madison Møbler Administrasjonsside 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet blir konstruert som et nytt produkt da kunde/bruker ikke har noe eksisterende løsning, derfor er dette den nåværende

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Bruk av Corepublish bruksanvisning for avdelingene

Bruk av Corepublish bruksanvisning for avdelingene Bruk av Corepublish bruksanvisning for avdelingene 1. Å logge på Hent opp nettstedet din avdeling Åpne en ny fane eller vindu og hent opp publiseringsverktøyet Corepublish, http://www.fo.no/corepublish/

Detaljer

Brukerdokumentasjon PIM Bohus

Brukerdokumentasjon PIM Bohus Brukerdokumentasjon PIM Bohus Til Fra Bohus WebOn AS Dato: 10.08.2105 Vår ref: Camilla Hetty Osa Telefon: 41 56 51 59 E-post: camilla@webon.net Ver: 2.0 WebOn AS, Wirgenes vei 8 B, P.O. Box 2198, N-3103

Detaljer

BORRENYTT. Dette er en innføringsguide om hvordan man kan legge til nye poster, og hvordan disse bør settes opp.

BORRENYTT. Dette er en innføringsguide om hvordan man kan legge til nye poster, og hvordan disse bør settes opp. Dette er en innføringsguide om hvordan man kan legge til nye poster, og hvordan disse bør settes opp. I denne guiden skal jeg ta for meg hvordan man kan legge til eller endre tekst, opprette nyheter og

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

Vortex og redigering av semestersider for kurs

Vortex og redigering av semestersider for kurs Vortex og redigering av semestersider for kurs 1. Generelt om oppbygningen av systemet Som i andre datasystemer finnes informasjonen i Vortex i et system av mapper. Systemet kan beskrives hierarkisk eller

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Brukerveiledning. for Postens Pensjonistforbunds webside. for avdelinger. Utgave Karl Gudmund Helland, avd.

Brukerveiledning. for Postens Pensjonistforbunds webside. for avdelinger. Utgave Karl Gudmund Helland, avd. Brukerveiledning for Postens Pensjonistforbunds webside for avdelinger Utgave 002 03.05.2017 Karl Gudmund Helland, avd. Sunnmøre Start en nettleser 2 Pålogging for å redigere avdelingens nettside 2 Skifte

Detaljer

Manual for PENDULUM MUSIKER WEBSIDE

Manual for PENDULUM MUSIKER WEBSIDE Manual for PENDULUM MUSIKER WEBSIDE Nordisk Design - 02/05-2011 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL WORDPRESS s. 3 MENYFUNKSJONER s. 3-4 LEGGE TIL/ENDRE BLOGGINNLEGG s. 5-6 LEGGE TIL/ENDRE SIDER s. 7 WIDGETS/MENYER

Detaljer

minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for brukere av minfagplan.no Dokumentnummer: BV-001 Revisjon Dato:

minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for brukere av minfagplan.no Dokumentnummer: BV-001 Revisjon Dato: minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for brukere av minfagplan.no Dokumentnummer: BV-001 Revisjon 01-16 Dato: 28.12.2016 Froma Software AS Øvregate 2 2380 Brumunddal t: 852 40

Detaljer

VEILEDNING I BRUK AV HJEMMESIDEN

VEILEDNING I BRUK AV HJEMMESIDEN VEILEDNING I BRUK AV HJEMMESIDEN http://www.beverskaret.net Sameiet Beverskaret Terrasse Trinn 1 Innhold 1 Logg inn... 2 2 Endre passord... 2 3 Redigere innhold på statiske sider... 2 4 Legg til oppslag

Detaljer

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems.

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Redigert 10.februar 2010. For at det skal bli lettere å lese denne manualen kan du justere størrelsen på dette

Detaljer

WordPress.com: Enkel bruksanvisning for blogging

WordPress.com: Enkel bruksanvisning for blogging WordPress.com: Enkel bruksanvisning for blogging TIPS: Søk frem eventuelle bilder og lenker du skal benytte før du begynner å blogge. Eller arbeid med flere vinduer (eller faner) av nettleseren åpen samtidig.

Detaljer

Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet.

Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet. Produktrapport Forord Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet. Dataansvarlig eller supporter trenger informasjon om

Detaljer

Brukerveiledning for PedIT - Web

Brukerveiledning for PedIT - Web Brukerveiledning for PedIT - Web PedIT- Web Logg inn For å kunne logge inn, trenger du et brukernavn og et passord. Det er administrator sin oppgave å legge til brukere. Venstremargen Margen til venstre

Detaljer

[GILJE SELSKAPSLOKALER]

[GILJE SELSKAPSLOKALER] 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Kravspesifikasjon [GILJE SELSKAPSLOKALER] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Kravspesifikasjon 1 Presentasjon 1.1 Innledning Dette prosjektet er et hovedprosjekt

Detaljer

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive,

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive, 1. Last ned og installer XAMPP. 2. Sjekk at alt fungerer. 3. MySQL. Vi begynner med databaseserveren, MySQL. Gå til DOS klarmelding eller ledetekst (finnes under tilbehør på startmenyen om du ikke som

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Brukermanual. Itpays W3 Publish. Sette opp, logge inn og komme i gang. Redigert den 23. mai 2005. http://www.itpays.no/produkter/publisering/

Brukermanual. Itpays W3 Publish. Sette opp, logge inn og komme i gang. Redigert den 23. mai 2005. http://www.itpays.no/produkter/publisering/ Brukermanual Itpays W3 Publish Sette opp, logge inn og komme i gang Redigert den 23. mai 2005 http://www.itpays.no/produkter/publisering/ Innholdsoversikt: 1 Generelt om Itpays w3 publish Side 3 2 Sette

Detaljer

TESTRAPPORT - PRODSYS

TESTRAPPORT - PRODSYS TESTRAPPORT - PRODSYS PRODSYS-DATASYSTEM FOR ÅS PRODUKSJONSLAB AS GRUPPE 12 CHRISTOPHER CONRADI STEFFEN DIEDRICHSEN ROMAN KOVALENKO INFORMASJONSTEKNOLOGI, INGENIØRUTDANNINGEN, HØYSKOLEN I OSLO 1. FORORD

Detaljer

Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0

Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0 Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0 Versjon 1.0 av DICO 2250 25.04.2011 Det å lage en webside uten å ha kjennskap til dette fra før, kan virke vanskelig, men ikke fortvil. Det går alltid

Detaljer

WordPress startguide

WordPress startguide WordPress startguide INNLEDNING... 2 BLOGGINNLEGG... 3 HVORDAN LEGGE TIL ET BLOGGINNLEGG:... 4 UNDERSIDER... 5 HVORDAN LAGE EN NY SIDE... 6 LAST OPP BILDER/VIDEO... 7 KOMMENTARER PÅ INNLEGG... 8 UTSEENDE...

Detaljer

Seksjoner, kategorier og artikler

Seksjoner, kategorier og artikler Seksjoner, kategorier og artikler Seksjoner, kategorier og artikler En av de viktigste delene av en nettside er innholdet. Nå som vi har en blank installasjon, la oss få inn noen artikler på siden. Artikler

Detaljer

Memo - Notat. Kostandsestimat og framdrift - Smak av kysten. Kostnadsestimat. Att: Alexandra. Kopi til: Dato: 05.03.

Memo - Notat. Kostandsestimat og framdrift - Smak av kysten. Kostnadsestimat. Att: Alexandra. Kopi til: Dato: 05.03. Memo - Notat Notat til: Notat fra: Norsk Sjømatsenter Att: Alexandra Erik Svendsen Kopi til: Dato: 05.03.2007 Referanse: Kostandsestimat og framdrift - Smak av kysten Kostnadsestimat. Fase/aktiviteter

Detaljer

Oslo kommune. Utdanningsetaten. itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere. Ressurser. August 2015

Oslo kommune. Utdanningsetaten. itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere. Ressurser. August 2015 itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere Ressurser August 2015 Ressurser Ressurser opprettes eller legges til gjennom en plan. Dette kan gjøres i et samarbeidsfag eller i et undervisningsfag. Alle

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017

Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017 Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017 Chat Modul for Webnodes Content Management System Gruppe 32 Adam Asskali, Anmer Seif, Sara Khan 20.01.2017 Veileder G. Anthony Giannoumis Innholdsfortegnelse 1.Presentasjon

Detaljer

Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted

Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted 1 Åpne Internett explorer. Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet

Detaljer

Brukermanual. Studentevalueringssystem

Brukermanual. Studentevalueringssystem Brukermanual Studentevalueringssystem 1 Forord 1.1 Forord Denne brukermanualen innholder beskrivelse av systemets funksjonalitet og introduserer systemet for brukeren. Brukermanualen er delt inn i tre

Detaljer

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client.

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Studenter: Magnus Skomsøy Bae, Marius Eggen, Magnus Krane Klasse: 3ING, Systemutvikling Produserer redaksjonelle

Detaljer

Brettspillstudentene. Bakgrunn. Hopelessly devoted to fun. INF5272. Våren Gruppe 8

Brettspillstudentene. Bakgrunn. Hopelessly devoted to fun. INF5272. Våren Gruppe 8 Brettspillstudentene Hopelessly devoted to fun Bakgrunn Nettstedet vårt er et interessested for brettspillentusiaster. Primærmålgruppen er Oslo studenter i alle aldre, som interesserer seg for eller ønsker

Detaljer

[GILJE SELSKAPSLOKALER]

[GILJE SELSKAPSLOKALER] 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Kravspesifikasjon [GILJE SELSKAPSLOKALER] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Kravspesifikasjon 1 Presentasjon 1.1 Innledning Dette prosjektet er et hovedprosjekt

Detaljer

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: ITE1526

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: ITE1526 Datateknikk Side 1 av 8 Eksamen i Internetteknologi Fagkode: ITE1526 Tid: Mandag, 23.05.05, 9:00-12:00 Tillatte hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt. Eksamen består av 3 oppgaver og

Detaljer

Hvordan redigere blogg sider i Joomla 3.x

Hvordan redigere blogg sider i Joomla 3.x Hvordan redigere blogg sider i Joomla 3.x Side 1/8 For å endre en side/artikkel i Joomla logger du inn. Velkomstskjermen er denne. Klikk på artikler. Eller velg artikler fra toppmenyen: Innhold >> Artikler

Detaljer

ChiCMS Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2011

ChiCMS Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2011 TESTRAPPORT Forord Denne testrapporten har som formål å beskrive all testing som er utført på systemet, både under utviklingen og etter ferdigstilling. Målet for testingen er for å verifisere at vi har

Detaljer

INSPERA - brukerveiledning for student skoleeksamen

INSPERA - brukerveiledning for student skoleeksamen INSPERA - brukerveiledning for student skoleeksamen Pålogging Du logger deg på via himolde.inspera.no (med vanlig Feide-pålogging): 1 Din oversikt over prøver og eksamener Så snart du har logget på, kommer

Detaljer

Brukerveiledning. 1. Innlogging arki-ban.no

Brukerveiledning. 1. Innlogging arki-ban.no Innholdsfortegnelse 1. Innlogging arki-ban.no... 2 2. Lage en ny prosjekgruppe side / submenu... 3 3. Legg til ny prosjekt, endre eller fjerne... 7 4. Legg til ny bruker som kan styre hele eller en del

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Kravspesifikasjon MetaView

Kravspesifikasjon MetaView Kravspesifikasjon MetaView BACHELOROPPGAVE VÅREN 2014 1. Presentasjon Tittel: MetaView Oppgave: Lage en applikasjon og api som skal kommunisere med MetaVision slik at det skal bli enklere for leger og

Detaljer