Melding Gjermundnes vidaregåande skule. Telefon: Postadresse: 6392 Vikebukt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Melding 2014. Gjermundnes vidaregåande skule. Telefon: 71 18 87 50 Postadresse: 6392 Vikebukt gjermundnes.vgs@mrfylke.no www.gjermundnes.vgs."

Transkript

1 Melding 2014 Gjermundnes vidaregåande skule Telefon: Postadresse: 6392 Vikebukt

2 Innhold UTVAL VED SKULEN 2014/ Skuleutval:... 3 Skulemiljøutval Gjermundnes vgs... 3 Arbeidsmiljøutval... 3 TILSETTE Undervisningspersonale:... 4 Driftspersonale:... 4 UNDERVISNINGA... 6 Utdanningsprogram Naturbruk:... 8 Utdanningsprogram Teknikk og industriell produksjon:... 8 Samarbeid skule - Industri... 9 UTVIKLINGSPLAN FOR GJERMUNDNES FAGSENTERET VED GJERMUNDNES VGS EKSAMEN VÅREN ELVAR SKULEÅRET 2013/ GARDSBRUKET Husdyrhaldet: Jordbruket: HAGEBRUKET SKOGBRUKET Vg1 naturbruk Vg2 landb. og gartnarnæring MEKANISKE FAG KJØKKEN/UTLEIGE MILJØARBEID Tilsette... 30

3 UTVAL VED SKULEN 2014/2015 Skuleutval: Elevrepresentantar Vara: Josefine Lossius (2HH) Frida Hjortdahl (2HH) 1 representant personale Vara: Ivar Helle Tore Tomren 1 foreldre/føresettrepr 2 repr. Frå lokalsamfunn/næringsliv Anne Kathrine Jensen Møre og Romsdal Bondelag Harald Nymoen. Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1 representant frå fylkeskommunen Vara: Aadne Haarr, rektor Asbjørn Gisnås, ass.rektor Skulemiljøutval Gjermundnes vgs Max Detlefsen (2PIN) Erik Stolsmo (1NAB) Frida Hjortdahl (2HH) Kristine Midtsæter (3NA) Aadne Haarr - rektor Hilde Fet - avdelingsleiar Anniken Bjerkeset - lærar Arbeidsmiljøutval Haarr, Aadne rektor, leiar Gisnås, Asbjørn, ass.rektor Halgeir Lyslo, FVO Oddmunn Berild, arbeidstakarrepr Max Detlefsen elevrepresentant Max Kristine Midtsæter- elevrepresentant Rigmor Gjerde Nerland Stamina HOT

4 TILSETTE 2014 Undervisningspersonale: Namn Stilling Fødd Tilsett Merknad Haarr, Aadne Rektor Bjerkset, Anniken Adjunkt Connor, Kirsti H. Lektor m/till.utd Slutta Danielsen, Helene G Adjunkt m/till.utd Fet, Hilde Lektor m/till.utd Gisnås, Asbjørn Avd.leiar/ass.rektor Gjendem, Anne E. Lærar Perm Grønningsæter, Kai Adjunkt Gulliksen, Åse Adjunkt m/till.utd Helle, Ivar Lektor m/till.utd Helset, Øystein Avd.leiar Jensen, Stig Jørn Adjunkt m/till.utd Legernes, Hilde Lektor Vikar Lyslo,Hallgeir Lærar Næss, Leif Einar Lektor m/till.utd Reistad, Eli Solvor Adjunkt m/till.utd Slutta Reiten, May H. Adjunkt m/till.utd Rønnestad, Per Emil Avd.leiar Olsen, Rune W. Adjunkt Slutta Scarfi, Guro Aarø Lærar Slutta Skålvik, Åsmund Adjunkt m/till.utd Solskjær, Dag Adjunkt Sønsthagen, Jon Adjunkt Tomren, Elina Adjunkt Perm Tomren, Tore Lektor m/till.utd Uren, Cecilie Aas Adjunkt m/till.utd Vestnes, Hilde Elin Adjunkt m/till.utd Vike, Marit Årseth Lærar/rådgjevar Aarseth, Ingvill Lektor m/till.utd Driftspersonale: Namn Stilling Fødd Tilsett Merknad Underv.ass.: Herje, Nina Talberg Undervisningsassistent Karlsnes, Roger Undervisningsassistent Lange, Kate Undervisningsassistent Myrseth, Wenche N Undervisningsassistent

5 Namn Stilling Fødd Tilsett Merknad Neraas, Ragnar Undervisningsassistent Storsten, Ove Undervisningsassistent Sylte, Gudmund Undervisningsassistent Walle, Valborg Undervisningsassistent Vernepleier/ helsefagarb.: Dragnes, Inger E Vernepleiar Røvik, Bente Helen Vernepleiar Solskjær, Marit Vernepleiar Ødegård, Andrine Vernepleiar Slutta Fischer, Gabriele Helsefagarbeidar Løvik, Janne M. V. Helsefagarbeidar Morstøl, Lisbeth Helsefagarbeidar Rydjord, Inger H Helsefagarbeidar Vikar Talberg, Siw Tove Helsefagarbeidar Vik, Kjersti Rypdal Helsefagarbeidar Perm Åndal, May Liss H. Helsefagarbeidar Kontor: Skjegstad, Bodil Kontorleiar Klauseth, Siv F. Konsulent Vaktm./Reinhald Berild, Oddmunn Vaktmeister Langstein, Ruth Reinhaldar Vike, Irene Reinhaldar Varhaugvik, Harald Vaktmeister IT-ansvarleg Vadseth, Joachim IT-ansvarleg Internattilsyn Hjelvik, Åshild Internatvakt Nyhagen, Anita Internatvakt Miljøarbeidarar: Goksøyr, Heidi E. Miljøterapeut/intern.ansv Schei, Maj Anne Miljøarbeidar Internathushald: Kjellbotn, Camilla Avd.leiar Hage, Rita K. Olsen Fagarbeidar Kormeset, Birgit Fagarbeidar Vikar

6 Namn Stilling Fødd Tilsett Merknad Pedersen, Ingunn H Internatass./reinhaldar Pedersen, Ragnhild Internatassistent Rødal, Wenche Internatassistent Gardsbruket: Andersen, Ragnhild Fagarbeidar Perm Arntsen, Maria Assistent Ekstrahjelp/vikar Fauske, Øystein Fagarbeidar Vikar Gjermundnes, Jon Fagarbeidar Eng. sommar/høst Hage, Ola Fagarbeidar Jacobsen, Elisabeth Fagarbeidar Slutta Lien, Geir Inge Avd.leiar Perm Myrseth, Simen Fagarbeidar Vikar Nerheim, Magnus Fagarbeidar Vikar Thoresen, Åge Fagarbeidar Urke, Knut Einar Fagarbeidar Aarnes, Ingrid Avd.leiar Vikar UNDERVISNINGA Gjermundnes vgs er ein vidaregåande skule med opplæringstilbod både innanfor Naturbruksområdet, Teknisk industriell produksjon og har opplæring som gjev generell studiekompetanse. Hovudtyngda av elevane våre kjem til skulen for å få seg opplæring innanfor Naturbruk. Desse elevane kjem frå heile fylket, dette då Gjermundnes vgs er den einaste skulen som tilbyr grønt Naturbruk i Møre og Romsdal. Det mekaniske tilbodet på skulen er retta mot den mekaniske industrien vi har i Vestnes kommune, og her er elevane i hovudsak rekruttert frå skulen sitt nærmiljø som er Vestnes og Rauma.

7 Mange av elevane går ved Gjermundnes vgs for å skaffe seg generell studiekompetanse. På den måten er skulen eit springbrett mot vidare opplæring. Me har to variantar av dette kurset. Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse som er eit tilbod som er tilpassa alle programområda, og eit eige VG3 kurs med studieførebuande innan Naturbruk. Som ein følge av kunnskapsløftet vart det spesialiserte VG2 tilbodet innan hagebruk og gartneri avvikla. Dette er fagområde som no er ein del av innhaldet på Vg2 landbruk og gartneri. Ved Gjermundnes fører dette til at vi må auke vektlegginga på hagebruk og gartneri i forhold til slik det var før denne reforma. Skulen har tidlegare hatt eigne hagebrukstilbod, så me har både anlegg og kompetanse til denne tilpassinga. I motsett retning utvikla opplæringstilbodet i hestefag seg. Før kompetanseløftet var opplæringa i hestefaget ei tilpassing av landbruksopplæringa på VKII landbruk. Som følgje av reforma vart dette no etablert som eige fag Vg2 heste- og hovslagarfag. Ved skulen er hestefaget hatt sterk fokus over tid. Me har utvikla eit tilbod som held ein fagleg høg standard og som er godt søkt. Om lag halvdelen av Vg2 elevane innanfor naturbruk våre går i dag på Vg2 Hest og hovslagar. Nytt i 2012 er at me har komme godt i gang med bygging av eit tidsriktig anlegg for hesteopplæringa. Me har fått ein ridehall på 40x20 m med tilhøyrande garderober, sevicerom og undervisningsrom. Det er meininga dette skal kompletterast med nytt stallanlegg Vg2 Anleggsgartar og idrettsanleggsfag er eit tilbod som no etter kvart har etablert seg på skulen. Dette er det tredje Vg2 tilbodet skulen tilbyr for elevar som har fullført Vg1 Naturbruk. Etterspurnaden etter tenestene til anleggsgartnarane aukar i takt med velstandsauken i samfunnet, og vi er glade for å kunne tilby fagopplæring i dette faget. Kjennskapen til dette tilbodet er enno ikkje så god, og me reknar med at søkninga vil bli høgare enn

8 den er no. Me har hatt ein klassestorleik på mellom 5 og 10 dei siste åra. Tilbodsstrukturen presentert i tabellform på komande side: Utdanningsprogram Naturbruk: Vg1 Vg2 Vg3 Naturbruk Studieførebuande Naturbruk Heste og hovslagarfag Hestefaget (Fagbrev) Hovslagarfaget (Fagbrev) Landbruk og gartneri Gartneri og hagebruk Landbruk og husdyrhold Naturforvaltning Anleggsgartnar- og idrettsanleggsfag Anleggsgartnar (Fagbrev) Driftsoperatør i idrettsanlegg (Fagbrev) Utdanningsprogram Teknikk og industriell produksjon: Vg1 Vg2 Vg3 Teknikk og industriell produksjon Produksjons- og industriteknikk Påbygging til generell studiekompetanse Industrimekanikerfaget Industrirørleggerfaget

9 Vg1 Vg2 Vg3 Platearbeiderfaget Produksjonsmekanikerfaget + fleire fagbrev sjå Samarbeid skule - Industri Mekaniske fag ved Gjermundnes vgs er nær knytt til den store skipsbyggings industrien vi har i Vestnes. Det er eit utstrakt samarbeid om opplæringa. Mykje av opplæringa går føre seg ute i dei forskjellige bedriftene. Elevane får då opplæring i fullskala, og med gjeldande standarar. Elevane lærer i tillegg til faget, rytme og krav som vert stilt i arbeidslivet. I tillegg til skipsbyggingsindustrien har vi også elevar som er utplasserte i andre bedrifter innanfor elektro, bil og mekanisk industri. Dette gjer at vi har ein svært allsidig tilbod. Dette samsvarar med det allsidige tilbodet VKI skipsbygging har tillærefag. UTVIKLINGSPLAN FOR GJERMUNDNES

10 Samrøystes Vedtak Fylkestinget Fylkestinget godkjenner framlagt utviklingsplan datert mai 2013 som grunnlag for vidare opprustingsarbeid/nybygg ved Gjermundnes vgs. 2. Fylkestinget ber Fylkesrådmannen om at det saman med byggeprogram for BT1, skal leggast ved rapport om framdrifta i arbeidet med å utvikle Gjermundnes vgs som fagsenter for landbruksnæringa. Fylkestinget føreset eit nært samarbeid med landbruksnæringa, fagleg og økonomisk, i utviklinga av fagsenteret på Gjermundnes. 3. Framdrift for vedtekne byggesteg må tilpassast løyvingar i budsjett og økonomiplan. Investeringsplan vedteken Fylkestinget Investeringskostnader fordelt på byggesteg: Byggesteg: Byggesteg 1 Nytt internat 1.del, med tilrettelagt avdeling for TPO-elevar og tilhøyrande TPO-base Bioenergianlegg Miljøstasjon Byggesteg 2 Nytt internat 2.del Byggesteg 3 Nytt veksthus med tilhøyrande areal Nytt fleirbrukshus Byggesteg 4 Nytt auditorium i gymnastikksal Ny traktorverkstad Byggesteg 5 Ny stall Byggesteg 6 Ny traktorgarasje Nytt fjøs Samla alle byggesteg 45 mill kr 46 mill kr 13 mill kr 10 mill kr 6 mill kr 26 mill kr 146 mill kr

11 Framdriftsplan. Utviklingsplanen foreslår følgjande framdrift for dei seks byggestega: Byggetrinn 1: Det rives og graves for ny infrastruktur med strøm og biovarme. Nytt Internat sør for nåværende hovedveg, bioenergianlegg for å forsyne dette i 2015 Byggetrinn 2: Nytt internat del 2 på nordsiden av vegen og gammelt internat A og B rives i 2016 Byggetrinn 3: Nytt veksthus, bioenergianlegg og flerbrukshuset i 2018 Byggetrinn 4: Ny inngang på vestsiden av adm-bygget og utvidelse av gymsal til kombinert gymsal og auditorium. Nytt traktorverksted og oppgradering av nåværende verksted i 2019 Byggetrinn 5: Ny stall for 24 hester i 2020 Byggetrinn 6:Nytt melkekufjøs etter prinsippet «lav kost høy effekt» og ny traktorgarasje i 2021 Framdriftsplanen er stram i høve til tid og avheng sjølvsagt av løyvingar i økonomiplanen dei komande åra. Erfaringar frå dei siste åra med byggeprosjekt, er at føresetnader endrar seg undervegs i slike prosessar og at utviklingsplanen truleg vil måtte reviderast fleire gongar før alle byggestega er realisert. Oppsummering. Dei føreslegne utbyggingstiltaka i utviklingsplanen har som fundament at Gjermundnes vgs, gjennom ei omfattande omstilling, skal etablere seg som fagsenter for landbruksnæringa i Møre og Romsdal. Denne omstillinga vil krevje fokus både på interne prosessar ved skulen

12 og aktiv samhandling med landbruksnæringa i fylket. Det er lagt føringar for at arbeidet skal organiserast i samarbeid med Landbruksdirektøren sitt regionale partnarskap, der også næringsorganisasjonane i landbruket deltek. Gjermundnes vgs har med få unntak ein gammal og nedsliten bygningsmasse. For at skulen skal kunne gje eit undervisningstilbod med den kvaliteten vi ønskjer, eit butilbod med den standarden vi ønskjer og opparbeide seg den statusen vi ønskjer dei skal ha i landbruksnæringa, er det nødvendig med omfattande tiltak. Det mest prekære er nytt internat og nytt veksthus. Det er foreslått seks byggesteg på til saman omlag 179 mill., der det første byggesteget har ein kostnad på 57 mill. Sett i høve til gjeldande budsjett og økonomiplan og normal framdriftsplan. Arbeidet med plan for eit framtidig fagsenter. I samsvar med vedtaket i Fylkestinget er det nedsett ei arbeidsgruppe som har vurdert etablering av framtidig fagsenter ved Gjermundnes vidaregåande skule. Desse har vore samla på feire møter og vore å sett på organiseringa av ressurssentera ved Skjetleing vidaregåande skule og Mære landbruksskule. Endeleg rapport frå gruppa skal leggast fram våren Arbeidsgruppa har vore samansett av: Anne Katrine Jensen, Møre og Romsdal Bondelag, Stein Brubæk, Møre og Romsdal Bonde- og småbrukarlag, Wenche Ytterli, Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal, Lasse Krogseth, Tine, Ivar Aae, Norsk Landbruksrådgiving (vara Olav Martin Synnes), Aadne Haarr og Rune Solenes Opstad, Møre og Romsdal fylkeskommune, Rolf Ivar Moen, Allskog Anne Berit Løset, Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Sekretær for gruppa: Synnøve Valle Fylkesmannen Førebels framlegg frå gruppa: Det vert oppretta eit prosjekt over tre år for å utgreie korleis ein kan etablere eit fagsenter ved Gjermundnes vidaregåande skule. Prosjektet må omfatte til dømes utprøvingar av nyskapande kompetansetilbod og nye samarbeidsformer mellom skule, næringsliv og forsking. Prosjekteigar i denne treårsperioden er fylkeskommunen, men arbeidet skal gjennomførast i nært samarbeid med landbruksnæringa. Prosjektet skal greie ut varig

13 finansiering, tenleg organisering og eventuelle investeringar. Aktuelle finansieringskjelder i prosjektperioden er mellom anna fylkeskommunen og fylkesmannen. FAGSENTERET VED GJERMUNDNES VGS. Mål Gjermundnes Fagsenter har følgjande mål for drifta: Å utvikle Gjermundnes som landbruket sitt kompetansesenter i Møre og Romsdal. Delmål er: o Sikre landbruksnæringa eit kvalitativt godt kompetansesenter. o Gjere Gjermundnes meir attraktiv som vidaregåande skule o Utvikle Gjermundnes som kurshotell også for andre bransjar. o Gjermundnes har eit spesielt ansvar for barn og ungdom. Kursaktiviteten i 2014 Gjermundnes har ikkje arrangert eigne kurs i 2013, men har vore vertskap for kurs og samlingar som landbruket sine organisasjonar har arrangert Leirskule. Våren 2014 hadde vi 5 skuleklasser på vekesopphald på Gjermundnes. Til saman fekk 91 elevar pluss lærarar frå ulike grunnskular eit innblikk i allsidig naturbruk. Her var det spesielt fjøs og dyrehald som var populært. Men og det å få sitte på hesteryggen synes mange var stor stas. Kurshotellet Gjermundnes har 12 store rom med dusj/wc. Desse romma kan enten nytast som store enkeltrom eller som dobbeltrom. I tillegg er eit stort fellesrom med kjøkkenkrok. Desse romma vert leigd ut i samband med ulike kurs, leirskuledrift og andre aktivitetar ved skulen. Tilsette: Åsmund Skålvik er vore engasjert som leiar av fagsenteret i 10 % stilling

14 EKSAMEN VÅREN 2014 SENTRALGITT SKRIFTLEG EKSAMEN Studieretning Klasse Elevtal Fagkode Fag ST/NA VG3 påbygg og 24 NOR1231 Norsk hovudmål naturforvaltning ST/NA VG3 påbygg og 24 NOR1232 Norsk sidemål naturforvaltning NAB VG1 NA3 8 MAT1013 Matematikk 1T LOKALGITT MUNNLEG OG PRAKTISK EKSAMEN Studieretning Klasse Elevtal Fagkode Fag ST VG3 Påbygg 5 REA3007 GeofagX ST VG3 Påbygg 5 NAT1003 Naturfag

15 ST VG2LG/AI/3PB 5 REA3001 Biologi 1 ST VG3 Påbygg 5 HIS1003 Historie NA VG2 Hest 6 SAF1001 Samfunnsfag NA Vg3 Landbruk 3 LBR3006 Økologisk Landbruk OBLIGATORISK LOKALGITTE EKSAMENAR Studieretning Klasse Elevtal Fagkode Fag Eksamensform NA Vg2 heste- og hovslager 10 HHO2004 Tverrfaglig eksamen P NA Vg2 landbr. og gartnerifag 8 LGA2003 Tverrfaglig eksamen P NA Vg2 Anleggsgartner 5 ADI2003 Tverrfaglig eksamen P TP Vg2 Industriteknologi 13 PIN2004 Tverrfaglig eksamen P NA VG3 Naturbruk 4 NAB3001 Naturforvaltning PM NA VG3 Landbruk 3 LBR3008 Tverrfaglig eksamen PM ELVAR SKULEÅRET 2013/2014 VG1 Naturbruk Namn Fødd Adresse Poststad Kommune Akslen Simone Skylehamaren Ålesund Ålesund Louise Blindheim Gustav Blindheimsgarden Vigra Vigra Gjøstøl Daniel Jøstølen 6570 Smøla Smøla Cardenas Kjellstad Sigurd Tronstad 6218 Hellesylt Stranda Klauset Olav Eikrem Midsund Sør-Aukra Lyngvær Even Vestnes Tomrefjord Morsund Daniel Halåsbakken Eide Eide

16 Namn Fødd Adresse Poststad Kommune Romuld Fauske Silje Helen Øydgardsvegen Giske Giske Halås Karen Anne Søndre Halåsvei 6490 Eide Eide Bolli Hansen Lise Maria Vikebukt 6392 Vikebukt Vestnes Hjørungdal Tonje Liavegen Hareid Hjørungavåg Istad Evy Sørnes Nielswinds V Ålesund Ålesund Marken Siw Beate Eidsbygda 6350 Eidsbygda Rauma Nybo Sofie Rønningsvegen Isfjorden Rauma Nårstad Rebecca Åsen Brattvåg Haram Savjord Vilde Mårskrenten Molde Molde Holsether Urkedal Siv Helen Grytastranda 6265 Vatne Haram Aarseth Julie Postboks 9055, 6012 Ålesund Ålesund Blindheim Brunnvoll Hanne Fastes Veg Vatne Haram Ferenczi Birte Gussiås 6453 Kleive Nesset Strandmann Hjortdahl Frida Lanesvegen 15B 9006 Tromsø Tromsø Juliussen Lid Linda Marie Vik 6393 Vestnes Tomrefjord Moen Sunniva Lisjebøvegen 3b 6091 Fosnavåg Herøy Helen Tjervå Rævik Maiken Dvergsnes 6456 Skåla Molde Slyngstadli Solveig Ertresvåg 6265 Vatne Haram VG1 Teknikk og industriell produksjon Namn Fødd Adresse Poststad Kommune Daugstad Ole Tresfjord Vestnes Marius Kanishi Detlefsen Max Skredestranda 6084 Larsnes Stordal Deunk Henrik Wold Naustbakken 6386 Måndalen Rauma Drilen Tore Ranesveien 26b 6456 Skåla Molde Håndlykken Emblem Ruben Knipa Vestnes Vestnes Gimmestad Frostad Glenn Fiksdal Vestnes William Holten Gaustad Eirik Andre Beinhaugen 109 B 6490 Eide Eide Gjetøy Mathias Buråket Eide Eide Sørmoen Grimstad Ivar Dambakken 6674 Kvisvik Tingvoll

17 Hungnes Odd Arild Selneset 6393 Vestnes Tomrefjord Jennsen Stine Hustad Fræna Hammerø Løvik Martin Vikebukt 6392 Vikebukt Vestnes Ødegård Melsæther Rune Korsberget Molde Molde Stavik Orvik Sondre Voll 6386 Måndalen Rauma Samseth Stenødegård Peter Vik 6393 Vestnes Andre Tomrefjord Stranden Ane Stiasvingen Farstad Fræna Benedikte Lervik Vik Martin Åsbygda 6390 Vestnes Vestnes Vike Svein Arne Vikebukt 6392 Vikebukt Vestnes Voldseth Adrian Voll 6386 Måndalen Rauma Wilhelmsen Robert Lund Furland 6390 Vestnes Vestnes VG2 Anleggsgartnar/idrettsfag Namn Fødd Adresse Poststad Kommune Eide Christina Marie Vik 6393 Vestnes Nekstad Tomrefjord Grønmyr Ole Martin Blindheimsvegen Ålesund Ålesund Hatlehol Linn Beate Vatne Haram Kjærstad Monica Dalegata 8 B 6516 Kristiandsund Bårli Kristiandsund N Lyster Karoline Rød 6460 Eidsvåg i R Nesset Middelveld Frank Gjertgarden 6215 Eidsdal Norddal Ødegård Kristoffer Kollen Vestnes Vestnes VG2 Landbruk og gartnerinæring Kvamme Torstein Åram Vanylven Notø Helene Hauge Gamlevegsundveien 6020 Ålesund Ålesund 27 Nøsavik Line Nyledbakken Ålesund Ålesund Skramstad Hallvard Kvernes 6530 Averøy Bremsnes Stavik Torhild Stakvik 6490 Eide Eide Tafjord Daniel Eidsdal Norddal Vik Øyvind Brevik 6320 Isfjorden Rauma Wedlog Anne-Berit Vikebukt Vestnes

18 VG2 Heste- og hovslagerfag Aure Ane Røberg Pedervegen Molde Molde Bøkestad Sunniva Vartdal Ørsta Eltvik Hillevi Halås Furuhaugen Eide Eide Halås Mette Søndre Halåsvei 6490 Eide Eide Hansen Anne Marte Vikebukt 6392 Vikebukt Vestnes Magnell Anja Skaugum Stranda Stranda Marcussen Midtsæter Kristine Sør-Torset 6690 Aure Aure Olsen Karianne Øvstedal 6391 Tresfjord Vestnes Skjegstad Otnes Erna Marie Enge 6687 Halsa Svendli Valsøyfjord Skar Ingvild Hjelltrøa Sunndal Sunndalsøra Skare Kari Iren Samset 6386 Måndalen Rauma Moen Valen Henrik William VG2 Industriteknologi Tomra 6393 Tomrefjord Vestnes Namn Fødd Adresse Poststad Kommune Bjerkevoll Sander Vestnes Vestnes Bruaset Emil Bøe Råbakken Måndalen Rauma Gabrielsen Adrian Tomreford Vestnes Johansen Jonas Sjøholt 6240 Ørskog Ørskog Helland Liabø Thomas Hildre Buktavegen Vestnes Vestnes Lid Teodor Vestneshaugen Vestnes Vestnes Lien Eivind Sæthstranda 6315 Innfjorden Rauma Love Daimen Gjerdsvegen Ålesund Ålesund Stephen Midsund Kenneth Øvre Krogsbakken 6939 Vestnes Even Joansen Tomrefjord Moen Kim-Tony Melfallvn Måndalen Rauma Hoff Nielsen Joachim Fiksdal Vestnes Huth Sivertsen Andreas Buktavegen Vestnes Vestnes Lien Susegg Kristian Landgren Gamle Skoleveg Ålesund Ålesund VG3 Landbruk Fauske Øystein Michael Øygardsvegen Giske Giske

19 Musgjerd Gunn Gjøra Sunndal Marit Noreide Knut Andre Furland 6390 Vestnes Vestnes Henriksen Torvik Sofie Gammelsetra 6639 Torvikbukt Gjemnes VG3 Studieforberedende naturbruk Balstad Kjetil Heenfeltet 6392 Vikebukt Vestnes Flatmo Jon Sylteosen 6440 Fræna Elnesvågen Jensen Mona Svee Bårdshaugveien 28a 7300 Orkanger Orkdal Opsahl Signe Furulia Ålesund Ålesund Wenaas Lise-Mari Olsen Rypdal 6391 Tresfjord Vestnes VG3 Påbygg generell studiekompetanse Namn Fødd Adresse Poststad Kommune Adolfsen Sunniva Magerholm 6013 Ålesund Ålesund Bjørdal Veronica Legene 6150 Ørsta Ørsta Akslen Brastad Annelen Remmemsvegen Vestnes Vestnes Lindheim Brastad Susanne Nedregotten 6013 Ålesund Ålesund Fausa Engeskar Stian Vatne Haram Rønnestad Fagerli Sandra Gjerdesmettveien Molde Molde Hofslundsengen Sogndal Sogndal Guro Håndlykken Elias Ranesvegen Skåla Molde Kjellevold Anna Skjolden Hareid Hareid Elisabeth Lillebo Heidi Eline Tresfjord 6391 Tresfjord Vestnes Olsen Alv Reinhart Åsbygda 6390 Vestnes Vestnes Weiberg Olsen Joakim Halvari Risan 6455 Molde Kortgården Overå Odin Sunde Buktaveien Vestnes Vestnes Sande Marita Sande 6095 Bølandet Herøy Remøy Sæter Kristian Lied Skogvegen Vestnes Vestnes Tomren Celina Larsen Hagnesringen Vestnes Vestnes

20 Tomren Lene Beate Vestnes Vestnes Helland Venås Per Stian Sylteråket 6391 Tresfjord Vestnes Storsten Øverås Falk Daniel Remmemsråket Vestnes Vestnes Låmar Øverås Tone Buktavegen Vestnes Vestnes GARDSBRUKET 2014 Husdyrhaldet: Ved Gjermundnes vgs har me ein allsidig produksjon som gjev ein god læringsarena til den landbruksfaglege opplæringa skulen gjev. Vi legg vekt på å ha ein landbruksproduksjon som speglar landbruket i fylket. I Møre og Romsdal er det mjølkeproduksjonen som det bærande elementet i landbruket. Gris og sau har også ein sentral plass. I tillegg har skulen ein stall med 25 hesteboksar, 900 m3 veksthus. Mesteparten av den fulldyrka jorda vert brukt til grasproduksjon, men vi har kvart år rundt 10 daa med frilandsgrønsaker. Eit viktig element i anlegget på skulen er parken. Me har eit parkanlegg på om lag 40 daa inklusive, idrettsanlegg og hagar. Samla gjev dette ein flott læringsarena og alt er der for å gje å gje elevane opplæring i dei sentrale elementa i landbruket vårt. Mjølkeproduksjon: I kufjøset var det gjennomsnittleg 24,5 årskyr med ein avdrått på 8683 kg EKM pr. årsku. Dette er om lag 500 kg meir enn i fjor. Vi kjøpte i l i mjølkekvote til kvoteåret 2014 og vi kjøpte 5342 liter til kvoteåret 2015, dette vert gjort for å utnytte inntektspotensialet i fjøset. Vi har enda mulighet for å produsere enda meir mjølk i fjøset vårt. Ved Gjermundnes legg me opp til konsentrert haustkalving. Dette gjer me for å få mest mogeleg av mjølkeproduksjonen i

21 undervisningsåret, samt lettare kunne avvikle feriane for dei tilsette. Skulen har ein 40 år gamal båsfjøs. Det er gjennom tida gjort tilpassingar og investeringar. Fjøsen framstår i dag som ein veldreven båsfjøs, men det vert etter kvart trong for å tilpasse seg dagens kvav som seier at husdyra ikkje skal fikserast. Så ombygging eller nybygg må prioriterast høgt framover. Dyretalet var ved årsskiftet 24 mjølkekyr, 10 kviger og 16kalvar. Alle oksekalvane blir selde. Det vart produsert elitemjølk heile året. I 2010 vart skulen tildelt sølvtina frå Tine. Dette er ei utmerking som vert tildelt for å ha levert feilfri mjølk i 15 år. Ved utgangen av 2014 har vi levert elitemjølk i 20 år. Dette er me stolte av, spesielt når eit tek med i vurderinga at dette er ein opplæringsarena og ein mykje besøkt fjøs. Smågrisproduksjon: Gjermundnes vgs er med i Rypdal purkering, og er ein satellitt her. Dette inneber at me driv 8 vekers puljedrift med smågrisproduksjon. Vi har hovedfokus på fôring og stell av diande purker og smågris. Suksessen vert målt i tak avvendte smågris pr. purke. Ved navet inne i Tresfjorden vert purkene inseminert, og gjort klar for ein ny produksjonsperiode. Det har i 2014 vorte fødd 112 kull med grisungar her på garden, med 14 levande fødde grisungar i snitt pr. kull. Snittvekta pr. kull ved avvenning har vore 109,6 kg og vi har avvent 10,9 grisungar pr. purke, detter er ei stor forbedring frå i fjor. Dette gjev ein tapsprosent på 22,1. Det vart solgt 994 smågris i Det har vore lite tap under og etter grising og vi ligg over snittet for satellittane etter avvenning. Problem med sjukdom har vore moderat. Vi gjorde ei liten ombygging av smågrisavdelinga i Vi delte avdelinga inn i fleire små binger, dette vart gjort for at det ikkje skal vere så store grupper med unger, som gir ein del tapera. No får vi gjevnere og høyere tilvekst og mindre halebiting og får dermed ungene ut til ein bedre pris og mindre tap. Sau: 31 søyer og 57 lam vart sendt til Ulvådalen i beitesesongen Tapet på sommarbeite vart 7 lam, som er noe høgt. Tilvekst og

22 slaktekvaliteten på lamma vart over middels, det skuldast gode beiter heime og i fjellet. Det vart sett inn 28 vaksne og 8 lam for påsett til vinteren 2014/15.Vi vart i 2014 med i lammering, for å hente ut ein stordriftfordel ved å sende fleire dyr til slakt på ein gong på same bil. Jordbruket: Skulen dreiv 397 dekar fulldyrka areal. Av dette var 259 dekar eng til slått, 120 dekar beite. Skulen har stort beiteareal. Me praktiserer konsentrert haustkalving, og alt storfe er av den grunn på beite heile sommaren. I tillegg har skulen over 25 hestar stalla opp i skuleåret. Desse krev tørre og gode rundballar. Graset vert lagt i tårnsilo og lagra i rundball vart eit svert godt forår. Mykje elevarbeid under våronn og innhaustingsarbeidet gjorde til at arbeidet gikk unna. HAGEBRUKET 2014 Veksthusproduksjonen: Skulen har 900 m2 med veksthus, fordelt på tre avdelingar. I tillegg er det benker og plasthus som blir brukt til oppaling av utplantingsplanter. Veksthusproduksjonen er allsidig og med hovedvekt på utplantingsplanter, juleblomster og litt tomat og agurk. Avdeling 1 blir første halvår for det meste nytta til oppaling av utplantingsplanter. Andre halvår til juleblomster og til andre potteplanter. Avdeling 2 blir brukt til sommarblomster og til julestjerner. Avdeling 3 blir brukt til sommarblomster. Vg2 anleggsgartner og driftsoperatør idrettsanlegg klassen bruker rommet frå november til mars. Dei driv då med praktiske øvingar i den grå delen av faget. Frilandsproduksjonen: Vi har eit allsidig utval av grønnsaker på friland. Arealet er på til sammen 4 dekar og blir brukt til gulrot, hovudkål, kålrot, knutekål, brokkoli, grønkål, purre, løk, salatløk, vårløk,

23 knoll- og stangselleri. Insektnett rundt heile åkeren gjorde at det var minimalt med skade på produkta. Fiberduk vart lagt på grønsaksplantene etter utplanting for å unngå at grågåsa åt dei opp. Ein uvanleg fin sommar gjorde at det vart gode avlingar. Elevane på vg1 og vg2 står for planting, såing og hausting. Det var 3da med potet i 2013 og sortane vi sette var Folva og Beate. Gode avlingar og både setting, opptaking, sortering og pakking vart gjort som elevarbeid. Utsalet: Alt som blir produsert i avdelinga blir selt frå skulen sitt eige utsal. Opningstida er ein dag i veka og det er elevar saman med lærar som har utsalet som læringsarena. I høgsesongen, før jul og frå mai og fram til skuleslutt, blir opningstida utvida ut over dette. Vi klarer på denne måten å følgje produkta gjennom heile syklusen frå frø til salgbar vare. Dette er ein god læringsarena og burde kunne nyttast meir enn i dag. Parken: Skulen har eit stort parkområde med idrettsanlegg. Vedlikehald og nyanlegg er det mest anleggsgartnar klassen som står for. Dei har ein allsidig læringsarena der arbeidsoppgavene er mange gjennom heile året. Til plenklippinga er det leid inn ekstrahjelp. Ordna fontene i gåsedammen; etter fleire år utan sprut. Det er lagt egen ledning frå vassverkhuset til dammen der det blir brukt urensa vatn Renovering: Det vart i 2014 sett av pengar til renovering av arbeidsrom og gartneri. Utvendig vart: Taket på arbeidsrommet tetta. Skifta kledning på værvegg og endevegg. Skifta vindusrekka på værveggen. Innvendig i arbeidsrommet er taket lekta ned og det er lagt på nye plater. Dette vart også gjort på kontor, undervisningsrom og på begge toaletta. Det vart montert varmepumpe i arbeidsrommet og vegger fekk to strøk med måling. Skifta ut vatningskaret og bordautomatikken i fyrrommet. I veksthuset vart dette gjort: Skifta 70 takplater og ein del andre plater då særleg på endevegger. Monterte nye lufteluker og luftemotorer i avd 3. Monterte insektnett i heile huset.

24 SKOGBRUKET 2014 Årsstatistikk for eigedomen Produktivt skogareal er ca 1000 dekar fordelt på 3 teigar. I tillegg forvaltar skulen skogen som tidlegare høyrde til Hellandheimen på Vestnes, totalareal 690 dekar, produktivt 230 dekar, også denne fordelt på 3 teigar. Avverking Slutthogst: Vi har hatt opplæring i ordinær slutthogst med Vg1 og Vg2 i bestand 48, teig1 i Grønlia. Vg2 har i tillegg hatt øvingar med rydding av vindfall i bestand 13 i same teigen. Dette var for det meste tre som bles over ende på slutten av Det er levert 69 m3 grantømmer og 12 m3 furutømmer. Ungskogpleie, lauvrydding Avstandsregulering i teig 1, bestand 90/95, ca 5 dekar Vedproduksjon Det vart produsert ca 20 storsekkar blandingsved (eurosekk). Dette utgjer ca 10 m3 fast masse. Undervisninga Elevane på programområde naturbruk har både teoretisk og praktisk undervisning i skogbruk. For skuleåret er omfanget av praktiske øvingar i skogbruk slik: Vg1 naturbruk fordjuping Vg2 landb. og gartnarnæring fordjuping 4 parti x 54 timar + 2 parti x 54 timar Prosjekt til 2 parti x 54 timar + 2 parti x ca 70 timar Prosjekt til I tillegg arbeider ei ungdomsbedrift på Vg2 med produksjon og sal av ved Vg3 landbruk ca 30 t (måleøvingar, planlegging, arbeidsleiing/instruksjon, kontroll av drifter m.m.)

25 Skulen deltok med eit mixlag på NM i skogbruksferdigheiter på Sønsterud i april. Lagleiar var John Sønsthagen. Åsmund Skålvik og Asbjørn Gisnås var med kvar sine dagar som hjelpeleiar/observatør. Gjermundnes skal arrangere NM i april Lærarar i skogbruksfag John Sønsthagen skogbruk Vg1 og Vg2, utmark og kulturlandskap Vg3, skogdelen Åsmund Skålvik Asbjørn Gisnås utmark og kulturlandskap Vg3 hjelpelærar skogøvingar Vg1 Maskiner og utstyr Landbrukstraktorar: Valmet 665 Valmet mod. 86-mod Tømmervogn: 2300 kran FMV 10 tonn med FMV Vinsjar: Igland 4000 Spesial Igland 4001 m/radiostyring 1 x 4 tonn 2 x 4 tonn m/slepebaneutrustning Dessutan har vi: 6 motorryddesager, 1 kombi greinsag/ryddesag, 10 motorsager, 8-setar bil til persontransport, vedkløyvar.

26 MEKANISKE FAG 2014 Skuleåret vart det teke opp to klassar vg1 Tip med 12 elevar i kvar klasse. I starten på skuleåret bytta ein elev skule og ein slutta så no har vi 11 elevar i kvar klasse På Vg2 industriteknologi vart det teke opp 15 elevar, og der har ingen slutta. Tilsette på mek.fag: Halgeir Lyslo lærar.(kontaktlærar tip A) Roger Karlsnes lærar/assistent.(kontaktlærar tip B) Dag Solskjær Lærar.(kontaktlærar Pin) Ragnar Nerås assistent/lærar Gudmund Sylte assistent/lærar.(nytilsatt i haust) Ove Storsten assistent Øystein Helset avd leiar mek fag/ Lærar på naturbruk/tip Dag Solskjær har og skal ha pappaperm to dagar i veka heile dette skuleåret. Timane til Dag har blitt fordelt på dei andre på avdelinga og det har fungert bra. På Vg1 tip har vi nokre elevar som har store adferdsvanskar og det har vert ei stor utfordring. Vi har fått hjelp av PPT i dette arbeide. Vg2 har også dette skuleåret vore utplassert i industrien i faget prosjekt til fordjuping, men på grunn av mangel på arbeid ved enkelte bedrifter fikk vi ikkje ut alle elevane (3 stk) Ein elev greide ikkje å tilpasse seg ute i bedrifta så han kom inn att. Han har eige opplegg i faget inne på skulen. Utplasseringsperioden har vore 8 veker før jul og 8 veker etter jul to dagar i veka (mandag og tirsdag). Øystein Helset har vert kontaktperson ut mot bedriftene.

27 Dei tre elevane som ikkje fekk utplasseringsplass, starta elevbedrift etter haustferien. Dei har teke på seg noko arbeid for ei lokal bedrift og dei har produsert utstyr til NM i skog som skulen skal arrangere til våren. Det er første gongen vi har hatt elevbedrift på mek.fag, så dette har vore nyttig lærdom for oss. Ragnar Nerås har vore mentor for dei. Mek.fag har fått meir plass då landbruksverkstaden har flytta i nye lokaler nede på garden. Vi har fått delt av noko av verkstaden til sliperom så arbeidsmiljøet vårt vart mykje betre. I samband med dette vart det montert avtrekk både frå sliperommet og frå skjeremaskina. Det er også montert ventilasjon på klasserommet på verkstaden og på verkstadkontoret. Dette fungerer bra. Vi held også på i ledige stunder å lagar ny garderobe til elevane og då får vi også betre plass i verkstadgangen. Når vi oppsummer dette året har det skjedd mykje nytt både på undervisningsida og på verkstadlokala. Til slutt vil eg framheve det gode arbeidsmiljøet vi har på mek.fag vi har det kjekt saman og det trur vi smittar over på elevane.årsmelding for kjøkken/utleie 2014 KJØKKEN/UTLEIGE 2014 Tilsette Vi har pr i dag 3 assistenter, 1 kokk og 1 avdelingsleder. Vi har også brukt 1 vikar gjennom året, det etter behov. Alle unntatt avdelingsleder følger skoleåret. Kantina Vi har hatt fokus på sunn og hjemmelaget mat, noe elevene har satt pris på. Vi ser at elevene har blitt mer opptatt av å handle sunn mat og drikke. Vi har og justert prisen ned på de sunne varene og prisen opp på de mindre sunne varene i kantina. Ellers selger vi varm mat til lunsj 3 dager i uka, noe som er veldig populært. Vi har og en stor salatbar som har blitt veldig populær i det siste. Internat Alle buende på internatet får alle måltid dekt på skolen mandag - fredag. De smører matpakke til lunsj, og ellers får de servert frokost, middag og kvelds. Miljøarbeidere lager også vafler, kakao og frukt til sosialt samvær på kveldene.

28 Utleie/arrangement Det har vært god dekning både på utleie av møterom og 2 etg i B-blokk. Vi har hatt større og mindre kurs, som og har hatt behov for overnatting, både på helg og hverdager. Bilfinger har også leid flere rom høsten Vegvesenet har vært flinke å brukt oss til catering gjennom hele året og vi har og levert mat til bilfinger. Vi har også hatt ungdomselever på besøk, som har hospitert for å bli kjent med Gjermundnes VGS. Camilla Kjellbotn Avdelingsleder elevtenester.

29 MILJØARBEID 2014 Oversikt over nokre arbeidsoppgåver, aktivitetar og elevtilbod skuleåret 2014 Miljøarbeidarane har kontor i 1 etg. Syd i B-blokka. Vi er ein person på jobb tysdagar og onsdagar, måndag og torsdag er vi to på jobb. Våren 2014 var vi 2 kvar ettermiddag, då det vart brukt midlar til styrking av internattilbodet. Denne styrkinga burde halde fram fordi vi ser at vi har fleire ungdomar som slit i kvardagen, og vi har ikkje kapasitet til å følgje dei opp på ein god måte. Vi er i stor grad reduserte til vaktpersonale. Skulen har også fleire elevar som har trong for meir personleg oppfølging også på internatet, men som vi ikkje har fått ressursar for pga omlegging av inntakssystemet. Sjølv om heimekommunane stiller med litt ressursar så kjem ikkje alltid det eleven til gode på internatet. Vi går rominspeksjonsrunde på måndag og torsdag. Det er ein grei måte å kombinere reinhald og opplæring i reinhald med det å få betre kontakt med elevar som held seg litt meir for seg sjølve. Vi har framleis ansvaret for å lage til kveldsmat til elevane, samt rydde og vaske opp etter kveldsmaten. Eit, meir eller mindre, felles kveldsmåltid er viktig å halde fast på, og igjen ei anledning til å observere elevflokken. Vi har også overlapping med nattevakta når dei kjem, for å formidle viktige opplysningar for å sikre ei god oppfølging av dei elevane som treng det. Internatpersonalet er tilgjengelige 24 timer i døgnet frå sundag kveld til laurdag morgon via vakttelefonen som går på rundgang mellom nattevakt, kjøkken og miljøarbeidarar. Laurdagar og sundagar på dagtid må dei som er her greie seg åleine. Internat: Vi avslutta våren 2014 med ca 60 elevar på internatet, og starta hausten med 73 stk. Omtrent samme talet som forrige skuleår. Dette er veldig kjekt, men også utfordrande både i høve til trong for oppussing av hyblane, og at vi vert litt få tilsette til å greie og følgje opp alle som treng det. Vi har framleis fleire TIP og PIN elevar på internatet, noko vi set pris på. Når det gjeld romplassering har vi vidareført å plassere grunnkurselevane og nattevakta i same bygg med stort hell. Vi har prøvd å ha gutar og jenter på kvar sine korridorar, og la dei som går TIP/PIN bu saman og dei som går naturbruk saman, men det er ikkje alltid like lett å gjennomføre. Vi har dette året dei fleste gutane i B-blokka, og ser at nattevakta har problem med å ha oversikta. Vi har valt å bruke 2.etg i A-blokka til dei som går 2. og 3. året fordi der er oppussa hyblar, dermed endar gutane i B-blokka. Generelt vedlikehald er det vaktmeistrane Oddmunn Berild og Harald Varhaugvik som står for, og dei gjer ein flott jobb sjølv om det er vanskeleg med veldig nedslitne bygg. Vi ser meir og meir forfall, og håper på at satsinga på Gjermundnes vil verte realisert.

30 Endringa i bruk av aktivitetsromma er framleis godt synleg. Elevane er meir på eige eller andre sine rom eller ute, bruker gymsalen og auditoriet, men er sjeldan å finne i aktivitetsromma. Rominspeksjon går som vanleg og kart over internathyblane er utarbeidd og stadig oppdaterte ved flytting. Data. Internata har trådlaust nettverk som fungerer nokolunde. Elevane klagar over dårleg fart og ein del problem med «pålogging/uthiving» Aktivitetstilbod. Biljardrommet og kjellarstova i B har vore lite brukt. Skytebana er ikkje i bruk. Trimrom (vektrom) er eit tilbod som er ein del brukt. Det står framleis att oppgradering av treningsutstyret. Ønskeliste er overlevert leiinga hausten 2011, 2012, 2013 og Vi har tenkt at det bør vere eit samarbeid mellom internat, gymlærarar, og kanskje rommet også kan brukast av dei tilsette til avtalte tider? Båt er tilgjengelig og litt brukt. Krokket/Boccia er andre tilbod. Sportsaktivitetar Skjema for tildelt treningstid i gymsal vert hengt opp kvar haust. Tysdagar og torsdagar har det vore fellestrening for tilsette og elevar. Dette har vore eit populært tiltak, men dei tilsette har i stor grad uteblitt, og elevane er ikkje like ivrige. Årvisse Turneringar i gymsalen, volleyball, fotball, badminton. m.m. har ikkje vore gjennomført hausten Klatreveggen har heller ikkje i år vore brukt på kveldstid. Vi hadde folk frå Aak Safety som kontrollerte vegg og utstyr våren 2013, men miljøarbeidarane har ikkje høyrt meir om utfallet av kontrollen og vil av tryggleiksomsyn ikkje bruke veggen. Sandvolleyballbana er brukt etter vêrtilhøva vår og haust. Tilsette 100% Internatinspektør (nattevakt) (fordelt på 2 personar) 89% Miljøterapeut/Internatansvarleg 50% Miljøarbeidar 1 person 2 dager i veka frå 15:00 22:00 for å styrke tilbodet våren 2014

31

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Torgeir Dahl Medlem H Steinar Reiten Medlem KRF

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Torgeir Dahl Medlem H Steinar Reiten Medlem KRF Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: 700, Fylkeshusa Dato: 06.06.2013 Tid: 10:30 Protokoll nr: 5/13 Faste medlemer som møtte: Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde Leder AP Ingrid Opedal

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil.

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. UTGIVELSESDAGAR AVIS 1 2 3 Fyll ut bestillingsskjema www.mrfylke.no/annonse minst 3 virkedagar før innrykk. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. Annonsekostnadar fakturerast

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Målet med reportasjen er å setje fokus på praktiske løysingar for oppstalling av frisk kalv, god avdrått og avkastning med mjølkeproduksjon

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.03.2017 36475/2017 Laila H. T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 23.03.2017 Tilbod som ikkje vert sett i gang 2017/2018 Bakgrunn Fylkesrådmannen

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00

Møteinnkalling. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00 Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00 Forfall skal meldast til koordinator, Anne Berit Svenkerud Halle, 98 41 30 03, som kallar inn varamedlem.

Detaljer

Totalt Møre og Romsdal 2014: ,8 Totalt Møre og Romsdal 2015: ,3 Totalt Møre og Romsdal 2016: ,1

Totalt Møre og Romsdal 2014: ,8 Totalt Møre og Romsdal 2015: ,3 Totalt Møre og Romsdal 2016: ,1 Møre og Romsdal Bondelag Mai 2017 Arild Erlien Slaktestatistikk fordelt på kjøttslag per kommune i Møre og Romsdal 2014, 2015 og 2016 2014 2015 2016 Totalt Møre og Romsdal 2014: 10 352 060,8 Totalt Møre

Detaljer

Skolevalet 2015 Turneringsplan for skoledebattar og valtorg Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Skolevalet 2015 Turneringsplan for skoledebattar og valtorg Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Skolevalet 2015 Turneringsplan for skoledebattar og valtorg Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato Tid Skole Sted/Oppmøte Ordstyrar/Debattleiar Partier som stiller til debatt Onsdag 26. august

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Torgeir Dahl Medlem H

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Torgeir Dahl Medlem H Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: Møterom, Tøndergård skole, Molde Dato: 31.03.2016 Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/2016 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold

Detaljer

X =tannlegekontoret/klinikken er stengt

X =tannlegekontoret/klinikken er stengt X =tannlegekontoret/klinikken er stengt Aukra kommune: Dtk Aukra 6480 Aukra 71 17 14 61 X X X X Aure kommune: Dtk Aure Postboks 53 6689 Aure 71 64 62 02 X X X X Averøy kommune: Dtk Averøy Postboks 63 6538

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 28.05.2013 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 12/752-129 Internt l.nr. 18035/13 Sak: 7/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling:

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.01.2012 Tidspunkt: 15:00

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.01.2012 Tidspunkt: 15:00 VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.01.2012 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien

Detaljer

1. Rektor har ordet Nøkkelopplysningar om skolen Organisasjonen Utdanningsprogram og elevtal Inntak Vg1...

1. Rektor har ordet Nøkkelopplysningar om skolen Organisasjonen Utdanningsprogram og elevtal Inntak Vg1... Innhold 1. Rektor har ordet... 3 2. Nøkkelopplysningar om skolen... 4 2.1 Organisasjonen... 4 2.2 Utdanningsprogram og elevtal... 4 2.3 Inntak Vg1... 5 Elevane sine føresetnader... 5 Elevenes karakterpoengsum

Detaljer

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Anne og Thomas på flyttefot Flyttemønster blant ungdom/unge vaksne i Møre og Romsdal, 1980

Detaljer

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.09.2015 62957/2015 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving

Detaljer

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3318-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

Revidert utviklingsplan Gjermundnes vidaregåande skule

Revidert utviklingsplan Gjermundnes vidaregåande skule saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 23.10.2017 129293/2017 Páll Björgvinsson Saksnr Utval Møtedato Plannemnd for byggjeprosjekt 06.11.2017 Utdanningsutvalet 13.11.2017 Fylkesrådmannens tilråding

Detaljer

Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune

Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb. 2017 Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune 1 Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune PROGRAM Kl. 13.00 Vel møtt v/ordførar i Stordal Kl. 13.10 Helsing

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes,

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

Orienterings og Drøftingsmøte (OD møte) Gjermundnes

Orienterings og Drøftingsmøte (OD møte) Gjermundnes Referat Orienterings og Drøftingsmøte (OD møte) Gjermundnes 28.02.2016 Med på møte: Tore Tomren Utdanningsforbundet, Ivar Helle NaFo, ass rektor Asbjørn Gisnås og rektor Aadne Haarr Sak 1: Møte struktursak

Detaljer

BFH Sparebank www.aureosen.no 12:36-04.05 WWW.MEGALINK.NO

BFH Sparebank www.aureosen.no 12:36-04.05 WWW.MEGALINK.NO Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Sigurd Sollie Nordre Skage 5 50 49 50 99 99 347 2 Tor Gaute Jøingsli Lom 5 50 49 50 99 97 345 3 Ivar Fivelstad Sunnylven 5 50 48 49 98 99 344 4 Ole Magnus Klokset Engesetdal/Skodje

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 11.06.2013 Sak nr.: 12/752-133 Internt l.nr. 20501/13 Sak: 26/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling: Frå

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

KM Sprintstafett 2013. 02.02.2013 Resultatliste

KM Sprintstafett 2013. 02.02.2013 Resultatliste KM Sprintstafett 23 Plass Lag Gutar - 2 år 2.2.23 Molde og Omegn il lag 6:49 Mikkel Gautvik 2:4 : 2:4 : 2 Karsten Vestad 2:38 : 5:9 : 3 Mikkel Gautvik 3: 3 :7 8:9 : 4 Karsten Vestad 2:4 : :59 : 5 Mikkel

Detaljer

STATUS FOR DEMENSOMSORGA I MØRE OG ROMSDAL Demenskonferansen 2017 Ålesund, den mars Eli Mette Finnøy, rådgivar Omsorg 2020

STATUS FOR DEMENSOMSORGA I MØRE OG ROMSDAL Demenskonferansen 2017 Ålesund, den mars Eli Mette Finnøy, rådgivar Omsorg 2020 STATUS FOR DEMENSOMSORGA I MØRE OG ROMSDAL Demenskonferansen 2017 Ålesund, den 8. 9. mars Eli Mette Finnøy, rådgivar Omsorg 2020 Demensplan 2020 Demensplan 2020 byggjer på erfaringar i Demensplan 2015

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

ÅRSPLAN / INFORMASJONSHEFTE ØYE SFO.

ÅRSPLAN / INFORMASJONSHEFTE ØYE SFO. ÅRSPLAN / INFORMASJONSHEFTE ØYE SFO. VELKOMMEN TIL ØYE SKULEFRITIDSORDNING Målsettingane vi arbeider etter i Øye SFO, bygger på ei fritidspedagogisk plattform. Den frie u leiken er viktig for oss, men

Detaljer

Møteprotokoll. Utdanningsutvalet Møtestad: 700, Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/2015

Møteprotokoll. Utdanningsutvalet Møtestad: 700, Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/2015 Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: 700, Fylkeshuset, Molde Dato: 26.03.2015 Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/2015 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde Leiar

Detaljer

Ny Ålesundstruktur. Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025

Ny Ålesundstruktur. Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025 Ny Ålesundstruktur Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025 Initiering Fylkeskommunen Politisk ynskje om utviklingsplanar på alle vgs. Elevtalsauke i Ålesund. Sprengt kapasitet på alle vg skolane

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Pål Farstad Medlem V Åge Austheim Medlem FRP Ina Beate Giske Medlem FRP

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Pål Farstad Medlem V Åge Austheim Medlem FRP Ina Beate Giske Medlem FRP Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: Herøy vidaregåande skule Dato: 25.04.2012 Tid: 10.00 15:35 Protokoll nr: 3/12 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 8/ 2015 28. august 2015 Vi er nå inne i ei utfordrande tid der arbeidsløysa stig raskt samtidig som delar av næringane i Møre og Romsdal har store utfordingar med å fylle ordrebøkene. Det gjer at

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.03.2016 18413/2016 Geir Løkhaug Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 12.05.2016 YSK-tilbodet i Møre og Romsdal Bakgrunn Bruken av omgrepa TAF, SAF

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 1/ 215 3. oktober 215 Fortsatt auke i arbeidsløysa Denne månaden har vi hatt ei auke i arbeidsløysa på nærare 3 når vi tek omsyn til dei normale sesongvariasjonane. Det er ei forventa auke, og me

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

SFO BØ SKULE SKULEÅRET 2014-2015.

SFO BØ SKULE SKULEÅRET 2014-2015. SFO BØ SKULE SKULEÅRET 2014-2015. BØ SKULE Rektor: Gyrid Kvaale tlf: 35059452 Sentralbord: Gunn Berit Sønstebø tlf: 35059450 SFO leiar: Liv Bente V. Øygarden tlf: 35059473 MEDARBEIDARAR PÅ SFO SKULEÅRET

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 02.03.2017 20606/2017 Kim Tornes Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 14.03.2017 Fordeling av kommunale næringsfond 2017 Bakgrunn Fylkeskommunen

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Møte om fellesprosjekt

Møte om fellesprosjekt -Ein tydeleg medspelar Møte om fellesprosjekt Hensikt: Avklare innhald i prosjektet Fellessatsing på vurdering for læring og elevmedverknad/klasseleiing Rammer Ressursar på udir.no Fellessatsing Udir.no

Detaljer

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0 Samandrag Norconsult har på oppdrag frå Sogn og Fjordane fylkeskommune vurdert dagens modell for organisering av vidaregåande opplæring, og utarbeida framlegg av tre anbefalte modellar for framtidig organisering.

Detaljer

Del 2 ÅRSPLAN FOR SKORGEN BARNEHAGE 2012/2013. BARNEHAGENS VISJON: Trygghet og trivsel.

Del 2 ÅRSPLAN FOR SKORGEN BARNEHAGE 2012/2013. BARNEHAGENS VISJON: Trygghet og trivsel. Del 2 ÅRSPLAN FOR SKORGEN BARNEHAGE 2012/2013 BARNEHAGENS VISJON: Trygghet og trivsel. Vi vil at alle barn skal kunne ta del i eit fellesskap der trygghet og trivsel står i fokus gjennom leik og læring.

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Produksjonstilskot i jordbruket - vanleg jordbruksproduksjon. Silje Anette Lyhammer Rådgjevar Landbruksavdelinga Regionale samlingar 2017

Produksjonstilskot i jordbruket - vanleg jordbruksproduksjon. Silje Anette Lyhammer Rådgjevar Landbruksavdelinga Regionale samlingar 2017 Produksjonstilskot i jordbruket - vanleg jordbruksproduksjon Silje Anette Lyhammer Rådgjevar Landbruksavdelinga Regionale samlingar 2017 Vanleg jordbruksproduksjon Grunnleggjande vilkår for å kunne motta

Detaljer

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter Skuletilbod Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012 Ein skule ska ver Eit fyrtårn i brottsjø når skoddå står tett tt Ei stjerne ein blink i det fjerne eit vink Som blir sett Det e det me ska få te

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL?

ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL? ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL? FINN OVE BÅTEVIK Dialogmøte mangfald og inkludering. Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund, 13. november 2014.

Detaljer

Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal. Lokale forhandlingar hausten 2012

Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal. Lokale forhandlingar hausten 2012 Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal Lokale forhandlingar hausten 2012 Hausten er komen, og med det tida for lokale forhandlingar i kommunene. Vi i styret opplever mange spørsmål kring

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015. Faktatal Pr 1. oktober 2015 hadde vi slike tal drosjeløyve i drift i Møre og Romsdal:

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015. Faktatal Pr 1. oktober 2015 hadde vi slike tal drosjeløyve i drift i Møre og Romsdal: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 05.10.2015 62175/2015 Jan Eirik Søraas Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015 Drosjeløyva i Møre og Romsdal - Statusrapport Bakgrunn Faktatal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 14:15

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 14:15 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11:30 14:15 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

For at ungar/eldre skal bli godt kjende med oss har kun nokre elevar vore utplasserte til no nye kjem til etter nyår.

For at ungar/eldre skal bli godt kjende med oss har kun nokre elevar vore utplasserte til no nye kjem til etter nyår. Fag/lærar: Innsats for andre, Anne Berit Nytun Kunnskapsmåla går på å kjenne til forutsetningar for frivillig arbeid, kartleggje behov i lokalmiljøet og planleggje og gjennomføre praktiske tiltak. Vidare

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Midsundleikane 2014 Resultatliste

Midsundleikane 2014 Resultatliste G-0 00 m Midsundleikane 0 Resultatliste 0.06.0 Vind: +, 6 Edvard Roppen (0) Dimna IL, 06 Even Singdahlsen Johnsen (0 Ålesund FIK 5, G-0 60 m Vind: -0,5 06 Even Singdahlsen Johnsen (0 Ålesund FIK 0,5 G-0

Detaljer

Tvedestrand og Åmli Videregående Skole. Naturbruk

Tvedestrand og Åmli Videregående Skole. Naturbruk Tvedestrand og Åmli Videregående Skole Naturbruk Skolen som tar deg videre! Naturbruk Er du glad i stell og nærhet til dyr og natur? Interessert i planter og hage? Liker du å være ute i naturen og høste

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 4. Sykkylven Skytterlag. Miniatyrstemne Sykkylven Velledalen Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 4. Sykkylven Skytterlag. Miniatyrstemne Sykkylven Velledalen Leon - Resultatprogram Sykkylven 25-skudd kl. 3 1. Øyvind L Otterlei Engesetdal/Skodje XX9X9 48 999X9 46 X*X9 * 49 => 143 98XXXXX*X* 97 => 240 2. Mads Andre Hansen Ørskog 8 *9 * * 47 *9X99 47 9XXXX 49 => 143 X89X998 *9X 92 =>

Detaljer

Bjørnehiet SFO - informasjon

Bjørnehiet SFO - informasjon Bjørnehiet SFO - informasjon Bjørnehiet SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for barna på 1.- 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik og gode utviklingsvilkår.

Detaljer

Informasjon frå Bore skule skuleåret Nr 6 - Mai. Denne gongen er det Afrika Zambia som me skal ha fokus på. * * *

Informasjon frå Bore skule skuleåret Nr 6 - Mai. Denne gongen er det Afrika Zambia som me skal ha fokus på. * * * Bore Nytt Informasjon frå Bore skule skuleåret 2016 2017 Nr 6 - Mai HEI! Ei enkel og vennleg helsing. No vil me i temaveka vår seia Hei til verden. Som dei fleste veit, så skiftar me verdsdel kvart år

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

DB 836 327 883 604 702 254 597 522 750 184

DB 836 327 883 604 702 254 597 522 750 184 Svineøkonomi Per Herikstad Hå Gardsrekneskapslag Peder Skåre Sparebank 1 SR-Bank Det siste året har vore prega av stort fokus på ubalanse i svinemarkedet. Overproduksjon gir lågare prisar for svineprodusentane

Detaljer

Møteprotokoll. Utdanningsutvalet Møtestad: 700, Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 4/2014

Møteprotokoll. Utdanningsutvalet Møtestad: 700, Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 4/2014 Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: 700, Fylkeshuset, Molde Dato: 08.05.2014 Tid: 10:30 Protokoll nr: 4/2014 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde Leiar

Detaljer

Ny vurdering av tilbod som ikkje vert sett i gang skoleåret 17/18 (UD-12/17)

Ny vurdering av tilbod som ikkje vert sett i gang skoleåret 17/18 (UD-12/17) saksframlegg Dato: Referanse Vår saksbehandlar: 28.04.2017 54223/2017 Laila H. Tretnes Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 11.05.2017 Ny vurdering av tilbod som ikkje vert sett i gang skoleåret

Detaljer

Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12

Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12 Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12 Tema fellesøkt utfrå deltakarane på kurset HTA ulike avtaleverk Fellesbestemmelsane Reisetid KS gen/ KS-skule/staten /PBL-A/ FUS/Spekter SGS 2010 «Leirskuleavtalen»

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08 01.09 02.10 Røyskattene: Jakob 4 år og hausting av urter 35 rom rom Førskulegruppe Mathea 4 år David 5 år!! 36 05.09 06.09 07.09 Gruppe fotografering 08.09

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25

Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25 Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25 Foredrag frå seminaret Kompetansebehov og rekruttering Samhandling kommunar, høgskular og fylke Aasenauditoriet

Detaljer

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 Då ungdomsskulebussen stoppa i Straumøykrysset kom 3. og 4. klasse veltande ut av bussen, klar til ein ny dag på Straumøy Gard. Marta, Marie og Janna var

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SURNADAL KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LOKAL FORSKRIFT OM SPREIING AV GJØDSELVARER M.V. AV ORGANISK OPPHAV I SURNADAL Saksbehandler: Mona Rosvold Arkivsaksnr.: 05/02177 Arkiv: V33 &00 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

Vårt lokalsamfunn. All aktivitet grunnskole 2016

Vårt lokalsamfunn. All aktivitet grunnskole 2016 All aktivitet grunnskole 2016 Vårt lokalsamfunn Aukra Gossen barne- og ungdomsskole Romsdal 5 34 Averøy Bruhagen skole Nordmøre 5 31 Averøy Henda oppvekstsenter Nordmøre 5.-6 22 Averøy Utheim oppvekstsenter

Detaljer

Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Ordførar SP Veronika Alstadsæter

Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Ordførar SP Veronika Alstadsæter VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Ordførar

Detaljer

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal UTDANNINGSNIVÅET Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal Stigande utdanningsnivå Utdanningsnivået i den norske befolkninga er stadig stigande og andelen med ei utdanning på universitets og høgskolenivå

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 MØTEBOK Læringsmiljøutvalet Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget : 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 Til stades: Thomas Nybø, Annicken Lindseth, Heidi Sofie Gommerud, Aud Marie Stundal, Wenche Fjørtoft,

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Møtedato: 05.10.2010 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 3.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Barbro Ramstad Fosna 50 48 50 148 150,- 2. Olivia Ragna Rypdal Isfjorden og Åndalsnes 48 46 48 142 0,- 3. Geir Nås Malmefjorden 29 47 49 125 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel.

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel. Velkommen til Ulveset SFO SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod, og er ein del av skulen si verksemd. Skule og SFO har eit tett samarbeid og bidrar til eit heildags tilbod for dei yngste barna

Detaljer

TILRÅDING. Kommunereforma i Møre og Romsdal. Oslo 8. des Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad

TILRÅDING. Kommunereforma i Møre og Romsdal. Oslo 8. des Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad TILRÅDING Kommunereforma i Møre og Romsdal Oslo 8. des. 2016 Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad Kommunereforma har engasjert Folkemøte i Vestnes Ungdomspanelet på besøk hos statsråden Litt om innhaldet

Detaljer

Tilskott til jord- og skogbruk, Bykle kommune.

Tilskott til jord- og skogbruk, Bykle kommune. Tilskott til jord- og skogbruk, Bykle kommune. Vedteke i kommunestyret den 27.04.2011. Mål: Bykle kommune har som mål å stø opp om dei brukarane som vil utvikle garden til ein deltids- eller fulltids arbeidsplass.

Detaljer

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Pål Farstad førstekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Stem

Detaljer

Årsplan for Sagstad SFO skuleåret 2016/2017

Årsplan for Sagstad SFO skuleåret 2016/2017 Årsplan for Sagstad SFO skuleåret 2016/2017 Oversikt personal: Morten Isaksen (dagleg leiar) Anita Dale Anita Viketun Bertelsen Ann Christin Erlandsen Britt Elin Monstad Geir Hopland Heidi Viktoria Sætre

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje 2 Marit Sofie Heggem Isfjorden og 3 Martin إndal Malmefjorden 49 48 50 98 245 4 Hهvard R rset Rakvهg 48 49 50 97

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012

Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012 Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012 Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Osterøy Sau og Geit onsdag 8. februar kl.19.30 i Ungdomshuset på Grønskaret. Ingvill Jørgensen frå medlemssentert

Detaljer

Ørsta vidaregåande skule Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg2

Ørsta vidaregåande skule Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg2 Ørsta vidaregåande skule Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg2 -Ein tydeleg medspelar Onsdag 14. september 2016 kl. 19:00 på D - bygget Mål for denne samlinga Presentasjon av leiinga,

Detaljer