MINUN KIELI Minun aaret 5-6. Lærerveiledning. Agnes Eriksen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MINUN KIELI Minun aaret 5-6. Lærerveiledning. Agnes Eriksen"

Transkript

1 1 MINUN KIELI Minun aaret 5-6 Lærerveiledning Agnes Eriksen

2 2 Sisälys Kieliaitta 3 Tervettelemä ja olema höölit 8 Färit 10 Lukusanat 12 Kello 13 Kaupassa 14 Peret ja suku 15 Nokipoika ja Liekkitytär 26 Vaattheet 27 Ruoka 31 Sää 32 Vapaa-aika 34 Kotielläimet 41 Luonto Marjoi ja puita 52 Linttui ja mettän elläimii 57 Aika 63 Juhlapäivät 68 Kainun päivä koulussa 77 Satumaassa 80

3 3 Bruk av ordlister Det er viktig å øve på å finne fram i ordlistene slik at elevene blir vant til å sjekke glosene fra første time. Husk å minne elevene på at ordene står alfabetisk i tekstheftet. De må etter hvert også lære seg hvilke ordklasser det er snakk om når de skal bøye ord, så bruk også tid på det. Viktig! Bruk tid hver time til å finne bøyningsformene i teksten og oversett ordene og setningene sammen. Slik får elevene også lært glosene og slipper å pugge dem hjemme. Bøyningsformene står med et lite innrykk under ordet som står i nominativ/ordboksformen. Eksempel: arkku (nominativ/ordboksform) kiste/ei kiste/kista arkussa (bøyningsform) i kista arkusta (bøyningsform) ut av kista Kjært barn har mange navn Jeg har valgt å bruke kainulainen, andre bruker kveeni ~ kvääni om en kven. Om språket brukes både kainun kieli ~ kainu ~ kväänin kieli ~ kvääni. Her brukes kainun kieli og kainu. Ruija og Norja er i bruk om Norge, om språket ruija ~ ruijan kieli, norja ~ norjan kieli. I læreboka har jeg brukt det gamle navnet for Norge, nemlig Ruija og derfor også ruijalainen nordmann/norsk og ruija eller ruijan kieli norsk språk. I klasse kan man utdype samtalen om kvener og kvensk med følgende: a) Hvor bor kvenene? Hvor bruker de kvensk? (hjemme, med naboer og bekjente, også noen gudstjenester, kvenforeninger osv.) Hvilke kommuner kan benevnes som kvenkommuner? Bor det kvener andre steder? Hvor? Spørsmål man kan diskutere: - Puhhuuko ämmi kainuu/kainun kieltä/kväänii? - Puhhuuko äiji kainuu/kainun kieltä/kväänii? - Kukka/Kekkä puhhuuvat kainuu/kainun kieltä/kväänii? Kainulaiset/ kväänit. - Kukka/Kekkä puhhuuvat saamen kieltä? Saamelaiset. - Kukka/Kekkä puhhuuvat ruijan kieltä/ruijaa? Ruijalaiset ja kväänit ja saamelaiset.

4 4 b) Hvorfor er det blitt slik at man nesten ikke hører kvensk på butikken, på bussen osv.? La elevene undre seg litt før man forteller litt om fornorskning ol. c) Hva kan man gjøre for at dette skal endre seg igjen? Er noe allerede gjort? (Undervisning i kvensk; denne læreboka er på kvensk, noen barnebøker, Min kirkebok, Yr.no mm.) Hvis eksempler (barnebøker, nettet ol.) Oppgaver for 5. årstrinn Å lære et språk Snakk om hva som kreves for å lære et nytt språk. Ugla gir råd til Lisa om hva hun bør gjøre for å lære kvensk. Skriv hva ugla sier til Lisa (oppgave i oppgaveheftet). Kuuntele! Opi uuđet sanat! Puhu joka päivä! Kirjoita joka päivä! Luje ja laula! Lek: Kuningas käskee - Kongen befaler Kuningas käskee kan lekes som del av en bevisstgjøringsprosess på hva som kreves av egeninnsats for å lære et nytt språk. Bruk verbene som ugla bruker. Skriv alle verbene på tavla i infinitiv og i imperativ og tegn symbolet som hører til. Alle elevene må ha læreboka, et ark og en blyant på pulten. De fleste barn kan denne leken, men for sikkerhets skyld er reglene slik: Når «kongen» (læreren/en elev) sier Kuningas käskee: Kuuntele! så skal elevene lytte, fordi det er en befaling fra kongen. Sier «kongen» bare Kuuntele! så skal ingen foreta seg noe, fordi det ikke var en befaling fra kongen. Skriv verbet med et symbol på tavla, så er det lettere å huske hva det betyr.

5 5 Forslag: grunnform imperativ symbol/handling kuunela Kuuntele! Symbol: Tegning av et øre på tavla. Handling: Sitte med en hand bak øret.* puhhuut Puhu! Symbol: Tegning av munn på tavla og/eller en snakkeboble. Handling: Snakke til en medelev, f.eks. hilse på kvensk, telle til ti på kvensk el.l.. laulaat Laula! Symbol: Noen noter på tavla. Handling: Synge en sang som de kan på kvensk. kirjoittaat Kirjoita! Symbol: Tegning av en blyant på tavla. Handling: Skrive f.eks. Mie olen tytär/poika på arket. lukkeet Luje! Symbol: Tegning av en bok. Handling: Lese noe (høyt) fra tekstboka si. *Husk å nevne at det heter käsi og korva på kvensk når du introduserer dette. Oppgavene til Kieliaitta I teksten står noen verb i preteritum, men her er det bare bøyning av verbene olla, puhhuut og assuut som er viktige. Olla-verbet bør nå være kjent for elevene, men det må sikkert øves litt på bøyningen av det og det å skrive verbet rett. Verbene puhhuut og assuut bøyes likt. Verbene har følgende bøyningstammer: puhu-/puhhu-/puhhuu- og asu-/assu-/assuu-. Obs! Det kan være nødvendig å tegne vokalharmonisirkelen på tavla først og spørre om hvilken vokal personendelsen i 3. person flertall skal ha. Elevene lærer da å tenke på dette hver gang et ord skal bøyes. a o u e i ä ö y assuu-vat lukkee-vat puhhuu-vat Spørsmål: Hvorfor får alle disse verbene endelse med a (-vat)? Merk! Stammens vokal avgjør hvilken vokal personendelsen får.

6 6 Ekstraoppgave 1. I regla Hevoinen oon hest rimer hest - prest og salt - alt. Kan du finne to ordpar som rimer? 2. Lag din egen regle på samme måte som Hevoinen oon hest med ord som rimer. Skriv i skriveboka. Les regla høyt for de andre i gruppa. Fasit til Kieliaitta 5-6 Gjennomgå dette på tavla før oppgave 4 løses: Spørsmål med olla -verbet lages slik: mie olen jeg er olen + ko mie? er jeg? Osv. 1. Hva sier ugla til Lisa? - Kuuntele! - Opi uuđet sanat! - Puhu joka päivä! - Kirjoita joka päivä! - Luje ja laula! 2. Finn disse ordene i gloselista. Skriv hva ordene betyr. KVENSK Ruija Ruijassa kainulainen kainu/kainun kieli ruijalainen ruija/ruijan kieli NORSK Norge I Norge kven kvensk (språk) nordmann, norsk norsk (språk)

7 7 3. Bøy verbet olla være. mie olen jeg er sie olet du er hän oon hun/han er met olema vi er tet oletta dere er het oon de er 5. Oversett. Er du Anni? Ja, jeg er Anni. Er du kven? Ja, jeg er kven. Er Liisa kven? Nei, hun er norsk. Oletko sie Anni? Olen, mie ole Anni. Oletko sie kainulainen? Olen/Kyllä/Joo, mie olen kainulainen. Oonko Lisa kainulainen? Ei ole, hän oon ruijalainen. 6. a) Bøy puhhuut å snakke i alle personer i entall og flertall. b) Bøy assuut å bo i alle personer i entall og flertall. puhhu/ut mie puhun sie puhut hän puhhuu met puhuma tet puhutta het puhhuuvat assu/ut mie asun sie asut hän assuu met asuma tet asutta het assuuvat

8 8 Hilsningsfrasene står i partitiv entall. Noen ganger forkortes frasene i dagligtalen, f.eks: Päivää! Ilttaa! Hver dag: Bruk de hilsnings- og høflighetsfrasene når elevene kommer, i timen og når de går. Tips til aktiviteter: 1. En oppgave kan være å lage lapper som utgjør et par, f.eks.: Hyvvää päivää! Hyvvää päivää! Hyvvää päivää! Kuinka se mennee? Päivää! Kiitos! Se mennee hyvin. Hver elev har én lapp med en hilsningsfrase på og skal finne sin partner. Til slutt kan alle lese opp det de har på lappen. Slik får de trening i uttale frasene, lese og huske dem. 2. Øv på frasene parvis med fingerdukker. 3. Lag fantasifigurer. - Fukt noen vannfarger godt. - Lag en figur med hode og kropp med å dyppe en svamp, bomull eller finger i vannfargene (tommel stor, pekefinger mindre). - Tegn på detaljer som armer, bein, øyne, munn osv. - Tegn snakkebobler og skriv en frase i hver boble. Eksempler Hyvvää päivää! Ole hyvä! Päivää! Kiitos!

9 9 Fasit til Tervettelemä ja olema höölit 1. Skriv og tegn. Hyvvää päivää! Hei! Kuinka se mennee? Näjettelemä! Piđä hyvvää! Kiitos! Ole hyvä! 3. Trekk en strek fra kvensk til norsk. Hyvvää aamuu! Antheeksi! Kiitos avusta! Ole hyvä! Kiitos! Hyvästi! Kiitos tästä päivästä! Kiitos ruvasta! Takk! Takk for hjelpa! God morgen! Unnskyld! Takk for i dag! Takk for maten! Vær så god! Adjø! 4. Oversett til kvensk. Takk for hjelpa! Takk for maten! Værsågod! Kiitos avusta! Kiitos ruvasta! Ole hyvä! (til én) Olkkaa hyvät! (til to eller flere) 5. Oversett til kvensk. Spør og svar sammen med en annen. 1. Mie olen Anni. 2. Hyvvää päivää! Kuka sie olet? 3. Kuka sie olet? Mie olen Jouni. 4. Kiitos, Kuinka se mennee? Kiitos, se mennee hyvin!

10 10 Tips til aktiviteter: a) Bruk basisfargene som elevene kan blande for å få sekundærfarger og male mennesker, blomster, dyr mm. Dette kan gi både muntlig og skriftlig øving samtidig som man lærer nye gloser og skriver korte setninger som: Tämä oon Liisa. Liisala oon oransi tröijy ja pruuni hamet. Minula oon musta hevonen. Se oon siivo hevoinen. Osv. La alle presentere figurene muntlig for de andre. Da får de repetert både fargenavn og pekeord mm. og får øvet på å bruke et adjektiv som forteller noe om et substantiv. b) Kombiner repetisjon av farger med hilnings- og høflighetsfraser. Lag små figurer og lag en liten tegneserie. Eksempler: Hyvvää päivää! Ole hyvä! Päivää! Kiitos! Osv. Fasit til Färit 1. Tegn. Spør og svar. punainen oransi keltainen vihrinen sininen fioletti pruuni, ruskee (rødbrun) valkkee musta

11 11 Ekstraoppgave Hvilken farge? Sorter bokstavene og skriv navnet på fargen på kvensk. aeunnipn insnnie jahamar kavekle ivinrneh sinoar upinur tamsu letkeinan tifielot Fasit: punainen, sininen, harmaja, valkkee,vihrinen, oransi, pruuni, musta, keltainen, fioletti

12 12 Numerot oon/tallene er: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 0 Lukusanat oon/tallordene er: yksi, kaksi, kolme osv. Liste over grunntall og ordenstall bak i veiledningen. I norsk bruker vi verbene å telle og å regne. Det kan være lurt å gjøre det samme i kvensk: lukkeet * å telle og räknätä å regne. I tekstheftet for årstrinn brukes lukkeet å telle i regla som er tatt med (fra Bugøynes). *lukkeet betyr også å lese Merk! Adjektivet vanhaa har uregelmessig bøyningsmønster: nominativ genitiv partitiv entall genitiv flertall partitiv flertall inessiv flertall vanhaa vanhaan vanhaata vanhoitten vanhoita vanhoissa Fasit til Lukusanat 1. Bøy verbet lukkeet å telle. lujelukkelukkee- mie lujen jeg teller sie lujet du teller hän lukkee hun/han teller met lujema vi leser tet lujetta dere leser het lukkeevat de leser

13 13 I klasse kan elevene lære at man kan spørre om hva klokka er på mange måter. Dette gjøres i talespråket og det er fint at man ikke låser seg til en måte å spørre på, men forstår også de andre måtene å spørre på. - Paljonko kello oon? Hvor mye er klokka? - Kuinka paljon kello oon? Hvor mye er klokka? - Mitä kello oon? Hva er klokka? I kvensk angir man klokkeslett på samme måte som i norsk: ti over hel time, ti på halv time, fem over halv osv. Fasit til Paljonko kello oon? 2. Les Annila oon hoppu. a) Disse to har det travelt. Hva sier de til hverandre? Minula oon hoppu. Oonko sinula hoppu? Oon, minula oon hoppu. b) Oversett setningene til kvensk. Hvor mye er klokka? Paljonko kello oon? Har du det travelt? Oonko sinula hoppu? Ja, jeg må gå. Oon, mie häyđyn mennä. Jeg har det ikke travelt. Minula ei ole hoppu.

14 14 Butikklek er populært også i 5. klasse. Bruk bilder av matvarer, klær og ting til å øve inn spørsmål og svar før man evt. leker butikk med tomembalasje. Øv på å spørre og å svare. Elevene kan spørre om pris på mange måter: paljonko, kuinka paljon, mitä: Eks.: - Paljonko tämä maksaa?* Hvor mye koster denne/dette? (entall) - Paljonko nämät maksaavat?* Hvor mye koster disse? (flertall) - Kuinka paljon kortti maksaa? Hvor mye koster kortet? - Mitä kortit maksaavat? Hva koster kortene? Svaret er: - Se maksaa viisi kruunuu.* Den/Det koster fem kroner. - Net maksaavat kymmenen kruunuu. De koster ti kroner. *tämä (nominativ entall), nämät (nominativ flertall) Obs! Gjør elevene oppmerksomme på at verbet kongruerer, dvs. det må også stå i flertall. Husk! Tallord fra to tar partitiv. Fasit til Kaupassa 2. Bøy verbene. osta/at ei osta- e- mie ostan mie en osta sie ostat sie et osta hän ostaa hän ei osta met ostama met emmä osta tet ostatta tet että osta het ostaavat het ei osta 3. Lag noen setninger med verbet ostaat. Eksempel: Mie ostan lehđen. (lehti) Mie ostan banaanin. Sie ostat pallon. Hän ostaa äpylin. Met ostama talon. Tet ostatta kirjan. Het ostaavat aviisin.

15 15 Bruk av personnavn Bruk de kvenske personnavnene som brukes i nærmiljøet. Norske personnavn skal ha en -i- etter navn som slutter på konsonant: Lars : Larsi- Leena oon Larsin vaimo. Se tips på om hvordan man kan jobbe med personnavn. Bok: Bente Imerslund: Kvenske personnavn i Nordreisa. Nordreisa kommune ISBN Muntlig repetisjon 1. Repeter stoffet fra klasse. Ta en kopi av familiebildet (tekstbok 3-4, s. 27) og spør: Mikä tämä oon? Kuka hän oon? (pek på far) Mikä hänen nimi oon? Kuka hän oon? (pek på mor) Mikä mamman/äitin nimi oon? Kuka tämä tytär oon? Kuinka vanhaa Anni oon? Kuka tämä poika oon? Kuinka vanhaa Erkki oon? Mikä pikkuveljen nimi oon? Kuinka vanhaa Jussa oon? Mikä koiran nimi oon? Se oon peret. Hän oon pappa/isä. Hänen nimi oon Lars. Hän oon mamma/äiti. Hänen nimi oon Leena. Hän oon Anni. Hän oon kymmenen vuotta vanhaa. Hän oon Erkki. Hän oon kahđeksen vuotta vanhaa. Hänen nimi oon Jussa. Hän oon kolme vuotta vanhaa. Koiran nimi/sen nimi oon Keela. Kukka Lars ja Leena oon? Het oon Annin, Erkin ja Jussan vanhiimet. Kenen lapset Anni, Erkki ja Jussa oon? Het oon Leenan ja Larsin lapset. Kenen sisar Anni oon? Hän oon Erkin ja Jussan sisar. Kenen veli Erkki oon? Hän oon Annin ja Jussan veli.

16 16 2. Kopier spørsmålene under til elevene og la de jobbe parvis med å spørre og svare muntlig på spørsmålene med hele setninger. Peret Mikä tämä oon? Se oon. Kuka Lars oon? Hän oon.... Kuka Leena oon? Kuka Anni oon? Kuinka vanhaa Anni oon? Kenen sisar Anni oon? Kuka Erkki oon? Kuinka vanhaa Erkki oon? Kuka Jussa oon? Kuinka vanhaa hän oon? Tips til aktivitet: 1. Lag en fantasifamilie - Fukt noen vannfarger godt. - Lag en figur med hode og kropp med å dyppe en svamp, bomull eller finger i vannfargene (tommel stor, pekefinger mindre). - Tegn på detaljer som armer, bein, øyne, munn osv. - Skriv noen setninger om figuren. - Hver elev presenterer sin/sine figurer for hverandre på kvensk. - Kopier bildene/figurene og setningene og lag et hefte om «familien».

17 17 2. Kopier (og forstørr) figurene som elevene har laget. Lag en utstilling eller et fantasislektstre. Dette kan bli en morsom familie. 3. Hver elev presenterer sin del for de andre før alt «sys» sammen til en helhet. Lag en sammenhengende fortelling om fantasifamilien. 4. Tegn en familie til Nokipoika med kull fra en vedovn og lag en kort historie om hans familie. Husk å spraye med Fixativ. Tips! Send figurene/tegningene/familiebildet og fortellingene til Ruijan Kaiku som kanskje betaler for historiene. Dette gir penger til gruppekassa og kan brukes til noe hyggelig. Fasit til Peret ja talo 1. Oversett. tømmerhus hirsitalo fjøs navetta stabbur aitta skjå kaja badstu sauna smie paja gamme kammi brønn kaivo

18 18 Meiđän peret Merk! I tabellen er oversettelsen av genitiv og nominativ flertall tatt med. nominativ entall (ordboksform) stamme genitiv entall stamme + -n nominativ flertall stamme + -t norsk (genitiv og nominativ flertall) lapsi lapse- lapsen lapset barnets, barna mies miehe- miehen miehet mannens, mennene peret perhee- perheen perheet familiens, familiene poika poja- pojan pojat guttens/sønnens, guttene/sønnene sisar sisare- sisaren sisaret søsterens, søstrene tytär tyttäre- tyttären tyttäret jentas/datterens jentene/døtrene vanhiin vanhiime- vanhiimen vanhiimet forelderens, foreldrene vaimo vaimo- vaimon vaimot konas, konene veli velje- veljen veljet brorens, brødrene Fasit til Meiđän peret 1. Fyll ut med ordet som mangler. Tämä Jussa oon pieni l a p s i barn Erkki oon Annin v e l i bror Tämä oon p e r e t en familie Koiran nimi oon K e e l a hundens navn Anni oon t y t ä r jente Erkki oon p o i k a gutt Keela oon k o i r a hund Mamman nimi oon L e e n a mors navn Kuka oon poikkiin (guttenes) s i s a r? søster Peret oon i s o stor oon punainen. t a l o Huset er rødt. Tämä peret oon iso./denne familien er stor.

19 19 2. Skriv inn genitivformen for disse ordene. Hva betyr ordene med genitiv -n? nominativ genitiv (-n) pappa papa- (pp : p) papa/n pappas/fars mamma mamma- mamman mammas/mors poika poja- (k : 0, i > j mellom to vokaler) pojan guttens tytär tyttäre- (t : tt) tyttären jentas sisar sisare- sisaren søsterens veli velje- (i > e) veljen brorens kaniini kaniini- kaniinin kaninens koira koira- koiran hundens 4. a) Lag spørsmål til svarene. b) Gjør oppgaven muntlig sammen med en annen elev. Kuka sie olet? Mie olen Anni. Kuinka vanhaa sie olet? Mie olen yhđeksen vuotta vanhaa. Kenen tytär sie olet? Mie olen Leenan ja Larsin tytär. Missä sie asut? Mie asun Lemmijovessa. Oonko teilä koira? Oon, meilä oon koira. Mikä sen nimi oon? Sen nimi oon Keela. Ekstraoppgaver Tegn en gutt eller ei jente, fargelegg og klipp ut som en papirdukke. Skriv en kort historie i 3. person entall om henne/han. Presenter henne/han for de andre i gruppa. Skriv om: - navn - jente eller gutt - er hun/han kvensk, norsk eller samisk - alder - hva heter foreldrene - bosted - fortell om bostedet er en by eller ei bygd - har hun/han søsken - har hun/han et kjæledyr Til slutt: Lag et persongalleri. Sett din person sammen med de andres på en korktavle i klasserommet sammen med teksten.

20 20 Fortell litt om din familie. Skriv i skriveboka. Meiđän perheessä oon Osv. Meiđän talo Benevnelser på rom: kööki ~ köökki Formen kööki er den vanligste i kvendialektene, men köökki brukes også i noen dialekter. loma loma i betydningen rom brukes bare i Porsanger, ellers brukes tupa eller ruuma. Her falt valget på loma fordi kvenene ikke har noe eget ord for rom. Ordet tupa kunne passet, men det brukes også om (lite) hus og stue. Merk! Vokalharmoniregelen Ord med a, o og u i stammen får -l(l)a i endelsene, ord med i, e, ä, ö og y får - l(l)ä i endelsene. Inessiv: -ssa/-ssä i, inne i, loma : lomassa rom : i rommet Fasit til Meiđän talo 1. Hva heter dette på kvensk? i bygda i huset i rommet i stua på kjøkkenet på soverommet på badet på toalettet kylässä talossa lomassa tuvassa kökissä nukkumalomassa saunomaloma hysikässä

21 21 2. Bøy adjektivene på kvensk. Eksempel: stor iso (iso-) iso-n iso-ssa liten pieni (piene-) pienen pienessä lys vaalee (vaalee-) vaaleen vaaleessa mørk pimmee (pimmee-) pimmeen pimmeessä ny uusi (uuđe-) uuđen uuđessa gammel vanhaa (vanhaa-) vanhaan vanhaassa ren puhđas (puhtaa-) puhtaan puhtaassa skitten lokainen (lokaise-) lokaisen lokaisessa 3. Hva heter dette på kvensk? Obs! Husk på vokalharmoniregelen. Eksempel: i det store huset isossa talossa i den store bygda i det gamle huset i det lille rommet i den lyse stua på det lille kjøkkenet på det mørke soverommet på det nye badet på det skitne toalettet isossa kylässä vanhaassa talossa pienessä lomassa vaaleessa tuvassa pienessä köökissä pimmeessä nukkumalomassa uuđessa saunomalomassa lokaisessa hyysikässä Lag gjerne noen setninger med formene muntlig eller skriftlig på tavla. Eks.: Mie asun isossa kylässä. Pienessä lomassa oon pieni pöytä. Lokaisessa hyysikässä oon iso hämhäkki. Osv. 4. Sett inn rett form av adjektivene i teksten. Tämä peret assuu isossa kylässä. Heilä oon iso punainen talo. Punaisen talon vieressä oon kaunis puu. Punaisessa talossa oon köökki, tupa, nelje nukkumalomma ja saunomaloma. Talossa oon kans pieni hyysikkä. Pienessä hyysikässä oon sininen matta.

22 22 Annin loma Inessiv: -ssa/-ssä i, inne i loma : lomassa Adessiv: -l(l)a/-l(l)ä på pöytä : pöyđälä Muntlig: Øv på bruk av spørreord. Mikä? Mikä tämä oon? Se oon loma. Hva? Hva er dette? Det er et rom. Mitä...? Mitä lomassa oon? Lomassa oon sänky,... Hva...? Hva finnes i rommet? I rommer er det en seng,... Kuka? Kuka assuu tässä lomassa? Anni assuu siinä. Hvem? Hvem bor på dette rommet? Anni bor der. Kenen? Kenen tämä loma oon? Se oon Annin loma. Hvem si, sin, sitt? Hvem sitt rom er dette? Det er Anni sitt rom. Missä...? Missä matta oon? Se oon laattiila. Hvor...? Missä koira oon? Se oon Annin lomassa. Missä koira nukkuu? Se nukkuu matala. Missä lamppu oon? Se oon pöyđälä. Missä kukka oon? Se oon komuutin päälä. Merk! Ord som har dobbel konsonant kk, pp eller tt og t: katto : katola Katto oon musta. Taket er svart. Katola oon lintu. På taket er det en lintu. kaappi : kaapissa Kaappi oon iso. Kaapissa oon vaattheita. Skaper er stort. I skapet er det klær. hattu : hatussa Hattu oon musta. Hatten er svart. Hatussa oon kaniini. I hatten er det en kanin. t : đ pöytä : pöyđälä Pöytä oon pieni. Bordet er lite. Pöyđälä oon lamppu. På bordet er det ei lampe.

23 23 Fasit til Annin loma 2. Se på bildet Annin loma og fyll inn de kvenske ordene. dør o v i rom l o m a seng s ä n k y stol t o o l i vegg s e i n ä bord p ö y t ä vindu k l a s i skap k a a p p i lampe l a m p p u komode k o m u u t i 5. Hva heter dette på kvensk? Eksempel: hus talo i huset talossa hylle hylly på hylla hyllylä rom loma i rommet lomassa skap kaappi i skapet kaapissa Merk! pp : p komode komuuti i komoden komuutissa stol tooli på stolen toolila hylle hylly på hylla hyllylä matte matta på matta matala Merk! tt : t gulv laattii på gulvet laattiila bord pöytä på bordet pöyđälä Merk! t : đ 6. Oversett disse setningene til kvensk. Dette er Anni sitt rom. Hunden er i rommet. Klokka er på bordet. Bjørnen er på senga. Skrivebordet er under vinduet. Tämä oon Annin loma. Koira oon lomassa. Kello oon pöyđälä. Karhu oon sängylä. Kirjoituspöytä oon klasin alla. 7. Svar på spørsmålene på kvensk. Kenen loma tämä oon? Missä kirjoituspöytä oon? Missä lamppu oon? Missä koira nukkuu? Se oon Annin loma. Se/Kirjoituspöytä oon klasin alla. Se/Lamppu oon pöyđälä. Se/Koira nukkuu matala.

24 24 8. Disse ordene er satt sammen av to ord. Oversett ordene til kvensk og sett en strek mellom ordene. b o k s k a p b o k h y l l e s k r i v e b o r d kirja/kaappi kirja/hylly kirjoitus/pöytä Missä sie asut? Kvenske stedsnavn Kvensk stedsnavndatabase: Se også og Mitt hjemsted (et bilde laget av lærer og elever fra Kiiperi - Kiberg). Fasit til Missä sie asut? 1. Bøy verbet assu/ut. (Obs! Husk på hän og het!) assu/ut (asu-/assu-/-assuu-) mie asun met asuma sie asut tet asutta hän assuu het assuuvat 2. Hva heter disse stedene på kvensk? Norge Ruija i Norge Ruijassa Alta Alattio i Alta Alattiossa Bugøynes Pykejä i Bugøynes Pykejässä Nordreisa Raisi i Nordreisa Raisissa Lakselv Lemmijoki i Lakselv Lemmijovessa Tromsø Tromssa i Tromsø Tromssassa Vadsø Vesisaari i Vadsø Vesisaaressa

25 25 3. Oversett til kvensk. Missä sie asut? Hvor bor du? Mie asun Ruijassa. Jeg bor i Norge. Missä Anni assuu? Hvor bor Anni? Hän assuu Lemmijovessa. Hun bor i Lakselv. Missä kainulaiset assuuvat. Hvor bor kvenene? Het assuuvat Ruijassa. De bor i Norge. 4. a) Oversett til norsk. Jeg er Anni. Er du Liisa? Mie olen Anni. Oletko sie Liisa? Du er kven/kvensk. Er hun/han nordmann/norsk. Sie olet kvääni. Oonko hän ruijalainen? Bor du her? Ja, jeg bor her. Asutko sie täälä? Asun, mie asun täälä. b) Oversett til kvensk. Hei! Mie olen Petteri. Hei! Jeg er Petter. Hei! Olen, mie olen Kari. Hei! Ja, jeg er Kari. Olen, mie olen kainulainen. Ja, jeg er kven. Oletko sie ruijalainen? Er du norsk? Oonko hän ruijalaien? Er han norsk? Oletko sie Kari? Er du Kari? Oletko sie kainulainen? Er du kven? Mie asun Ruijassa. Jeg bor i Norge. Asutko sie täälä? Bor du her? Ei ole, hän oon kainulainen. Nei, han er kven.

26 26 Repetisjon: Repeter gjerne kroppsdeler/utseende med f.eks. å spille: Arvaa kuka? -peli/gjett hvem?-spillet. Spørsmål til spillet finnes på: Fasit til Nokipoika ja Liekkitytär 3. Oversett til kvensk. minun sinun hänen hänen Minun hattu oon iso. Sinun hattu oon punainen. Hänen puku oon musta. Hänen kleninki oon pitkä. 5. Oversett setningene til kvensk. 1. Pojan hattu oon iso. 2. Pojan puku oon musta. 3. Tyttären kleninki oon pitkä. 4. Tyttären kleninki oon keltainen ja oransi. 5. Tyttären hykset oon pitkät. 6. Kenen ystävä hän oon? 7. Hän oon Nokipojan ystävä. 8. Liekkitytär tanssii uunissa. 6. Oversett til kvensk. min minun vår meiđän din sinun deres (dokkers) teiđän hennes/hans hänen deres (demmes) heiđän Sotgutten bor i vår ovn. Nokipoika assuu meiđän uunissa. Flammejenta danser i vår ovn. Liekkitytär tanssii meiđän uunissa.

27 27 Tips En tips kan være å invitere noen som kan vise elevene ting som behøves i prossessen fra ull til garn slik at de kan prøve å karde, spinne og nøste og dermed husker ordene og prosessen bedre. Ord i tilknytning til behandling av ull og garn: kerittimet/lamphaanrauđat karstat tortti vihđinpuu (lanka)vihti lankakerä tikku : tikut kuđelma kangaspuut keritä mie keritten kehrätä mie kehrään kuttoot mie kuđon sauesaks karde rokk hespetre (garn)hespe nøste strikkepinne : -pinnene strikketøy vev å klippe (sau) jeg klipper å spinne jeg spinner å strikke, å veve 1. jeg strikker 2. jeg vever Annin vaattheet Tips Lag et lottospill og/eller memory (bilde + ord), se bilder av klær under Kopiorginaler bak i boka. Muntlig a) La elevene øve på å svare med minula oon jeg har samtidig som elevene bruker betegnelsene på klær: Minkä färinen t-paita sinula oon? Minula oon punainen t-paita. Minkä färinen lakki sinula oon?... Minkä färiset housut sinula oon? Minkä färiset kengät sinula oon? Osv.

28 28 b) Øve på å svare med hänelä oon hun har : Minkä färinen t-paita Annila oon? Minkä färinen kleninki hänelä oon? Minkä färiset housut hänelä oon? Minkä färiset kengät hänelä oon? Osv. c) Øv også på: Kenelä oon...? Hvem har...? Oonko minula? Har jeg...? Oonko sinula? Har du...? Oonko hänelä...? Har hun/han...? Entall Kenelä oon kaunis lakki? Oonko sinula punainen lakki? Flertall Kenelä oon vihriset housut? Oonko sinula siniset housut?... vihriset sukat?... mustat kengät?

29 29 Ekstraoppgave Tegn hva jenta og gutten har på seg. Minula oon keltainen t-paita, punainen hamet ja valkkeet sukkahousut. Minun kengät oon punaiset. Minula oon sininen lakki, vihrinen paita ja siniset housut. Minun kengät oon mustat.

30 30 Anni ostaa uuđen t-paiđan Grammatikk: Gjennomgå bøyning av ord som slutter på -inen : -ise- på tavla før oppgavene løses, se tekstbok. Fasit 1. Fyll ut med rett form av fargen i parentes. a) Minkä färisen t-paiđan sie ostat? Merk! Ord som slutter på -inen -isen. Mie ostan valkkeen t-paiđan. (valkkee) Mie ostan harmajan t-paiđan. (harmaja) Mie ostan sinisen t-paiđan. (sininen) Mie ostan keltaisen t-paiđan. (keltainen) Mie ostan vihrisen t-paiđan. (vihrinen) 2. Skriv fargenavnene i nominativ flertall. Eksempel: Minkä färiset housut sinula oon? Minula oon mustat housut. Merk! Ord som slutter på -inen -iset i flertall. Minkäfäriset sukat sinula oon? (sokker) Minkä färiset housut sinula oon? (bukser) Minula oon siniset sukat. (sininen) Minula oon keltaiset housut. (keltainen) Minkä färiset saapphaat sinula oon? Minula oon vihriset saapphaat. (støvler) (vihrinen) Minkä färiset vantthuut sinula oon? Minula oon punaiset vantthuut. (votter) (punainen)

31 31 Vadsø museum - Ruija kvenmuseum har laget skolehefter med ulike lokalhistoriske tema. Disse heftene kan brukes i undervisningen eller som ressurshefter for lærere. Skolene og barnehagene kan bestille ett gratis eksemplar av heftene. Se nettside: Oppskrifter i: Baketradisjoner i Ruija. Laget til Kvenuka Fiske. Laget til Kvenuka Jordbruk. Laget til Kvenuka Terje Aronsen: Matfestivalen februar 2004 i Lakselv Lisa Vangen: uncategorised/293-smorkatta-stjal-romme-og-melk Agnes Eriksen: Fasit til Ruoka 1. Bøy verbene juo/đa og syö/đä. Se bøyning i tekstboka. 3. Hva heter dette på kvensk? Er du sulten? Er du tørst? Hva har du lyst på? Kom og spis! Vær så god! Takk! Kan jeg få osten? Kan jeg få melka? Oonko sinula nälkä? Oonko sinula jano? Mitä sie halluut? Tule syömhään! (til én) Tulkkaa syömhään! (til flere) Ole hyvä! (til én) Olkkaa hyvät! (til flere) Kiitos! Saanko juuston? Saanko maiđon?

32 32 Uunipannukakko 1. Hva heter ingrediensene som du trenger til en ovnspannekake? Skriv ordene i nominativ/ordboksform. egg sukker vaniljesukker melk hvetemel salt kanel margarin/smør bær muna sokkeri vaniljesokkeri maito nisujauhot suola kaneli margariini/voi marja Hva betyr forkortelsene? Skriv på kvensk. sl syömälusikka tl teelusikka dl desilitteri gr gramma (ss - spiseskje) (ts - teskje) (dl - desiliter) (gr - gram) Artikkelen det På norsk sier vi: Det regner/snør/blåser. Det samme brukes på kvensk: Se sattaa. Se tuulee. Sammeli sannoo: Antti sannoo: Lasse sannoo: Pekka sannoo: Heikki sannoo: Sae tullee! (Regnet kommer!/det kommer/blir regn!) Anna tulla! (La det komme!) Laukoma lathoon! (La oss løpe inn i låven.) Peitämä heinät! (La oss dekke til høyet.) Heitämä pois! (La oss slutte.) (Trad. Teno Tana) Nedtegnet av Astrid Ballo.

33 33 Tips til aktiviteter: På under Været ligger det værbilder som kan brukes til samtaler om været og forslag til en værlogg. Kort med værbilder eller en værtabell/-klokke/-skive på veggen gir anledning til å repetere ord og fraser i tilknytning til vær og vind hver dag. Værtabell Lag en værtabell for en uke. Skriv en setning om været for hver dag. Lag også egne værsymboler som kan brukes. Päivä Dag maanantai (Evt. også datoen, se liste med ordenstall bak i veiledningen.) Minkälainen sää oon? Hvordan er været? Aurinko paistaa. Se tuulee. Eilen oli sađetsää. Værsymbol (lag egne værsymboler som kan brukes her) pimmeenaika/ kaamosaika Nå kan det også være en ide å ta i bruk tidsuttrykk som eilen i går, toissapäivänä i forgårs i tillegg til tääpänä i dag. Her får man også med preteritum av olla -verbet: Eilen oli kaunis sää. Osv. Bruk litt tid etter turdager til å tegne og beskrive vær og føre og lag et lite «værhjørne» på klasserommet. Da kan man også få inn ord for årstider og måneder. Fasit til Sää I oppgaveboka er det plass til noen setninger under oppgave 3, side 42. Lag noen setninger med verbene kattoot og nähđä slik at elevene lærer å bruke de riktig. 3. Bøy verbene i alle personer. katto/ot katto- å se på noe / noen mie katton jeg ser met kattoma vi ser sie kattot du ser tet kattotta dere ser hän kattoo hun/han ser het kattoovat de ser se kattoo den ser net kattoovat de ser

MINUN KIELI Minun aaret 3-4. Lærerveiledning. Agnes Eriksen

MINUN KIELI Minun aaret 3-4. Lærerveiledning. Agnes Eriksen 1 MINUN KIELI Minun aaret 3-4 Lærerveiledning Agnes Eriksen 2 Sisälys Innhold Repetisjonsoppgaver 3 Kieliaitta Språkstabburet 4 Tervettelemä ja olema höölit Vi hilser og er høflige 7 Färit Fargene 8 Lukusanat

Detaljer

FINSK STORFJORD SPRÅKSENTER & SKIBOTN SKOLE

FINSK STORFJORD SPRÅKSENTER & SKIBOTN SKOLE FINSK STORFJORD SPRÅKSENTER & SKIBOTN SKOLE STORFJORD KOMMUNE 9046 OTEREN post@storfjord.kommune.no www.storfjord.kommune.no & www.spraaksenter.no Forfattere: Edith Båhl, Katja Naimak, Saara Pudas og Silja

Detaljer

MINUN KIELI Minun aaret 3-6

MINUN KIELI Minun aaret 3-6 1 MINUN KIELI Minun aaret 3-6 Del IV: Kopiorginaler mm. Agnes Eriksen 2 Liste over de vanligste adjektivene Minkälainen?/Kummenen? iso - pieni nuori - vanhaa uusi - vanhaa kaunis - hirvee, ruma korkkee

Detaljer

Uraneck Barnas Første. Idébok. Patentkontoret CURO

Uraneck Barnas Første. Idébok. Patentkontoret CURO O s k k B h o B v N o o d L o Uraneck Barnas Første Idébok D i M m o I a D N e a Patentkontoret CURO Dette er Iderika Dette er Iderik IDERIK er den av guttene som får flest idéer når en oppgave skal løses.

Detaljer

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in March 2015

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in March 2015 Mysteriet om Nils Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in March 2015 No part of this publication may be reproduced,

Detaljer

Eventyrvennene. Et møte på kaféen

Eventyrvennene. Et møte på kaféen Eventyrvennene Et møte på kaféen Langt, langt borte, bak dype daler og høye fjell, ligger Mellomskogen. Den er så stor at det tar flere dager å gå igjennom den, og det er ikke noen vanlig skog, heller.

Detaljer

Etter arbeid med oppslaget skal eleven kunne fortelle om egne opplevelser og erfaringer med tid stille spørsmål til andres ytringer

Etter arbeid med oppslaget skal eleven kunne fortelle om egne opplevelser og erfaringer med tid stille spørsmål til andres ytringer 10 Tid år årstid måned døgn time minutt sekund 4 Tid 5 Tid Om kapitlet Dette kapitlet handler om tid. Gjennom lesetekster og illustrasjoner får elevene mulighet til å utvikle kunnskap og nye begreper knyttet

Detaljer

Arbeidsbok 3/B1 FASIT. Kapittel: Familie og venner... 2. Nita forteller om søsteren sin... 2. Avslørt... 4. Nitas familie protesterer...

Arbeidsbok 3/B1 FASIT. Kapittel: Familie og venner... 2. Nita forteller om søsteren sin... 2. Avslørt... 4. Nitas familie protesterer... Arbeidsbok 3/B1 FASIT Innhold Kapittel: Familie og venner... 2 Nita forteller om søsteren sin... 2 Avslørt... 4 Nitas familie protesterer... 6 Samir skriver e post... 9 Kapittel: Bolig... 12 Skeidar...

Detaljer

Arbeidsbok 2/A2 FASIT. Kapittel: På kjøpesenteret... 2. Matbutikken... 2. Hvor er posten?... 3 Nye klær... 5. Nye fotballsko... 7

Arbeidsbok 2/A2 FASIT. Kapittel: På kjøpesenteret... 2. Matbutikken... 2. Hvor er posten?... 3 Nye klær... 5. Nye fotballsko... 7 Arbeidsbok 2/A2 FASIT Innhold Kapittel: På kjøpesenteret... 2 Matbutikken... 2 Hvor er posten?... 3 Nye klær... 5 Nye fotballsko... 7 Samir kjøper gave... 10 Kapittel: Fritid... 11 På biblioteket... 11

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

Løsningsforslag til Nå begynner vi!

Løsningsforslag til Nå begynner vi! 1 Hei! a) Riktig eller galt? riktig galt 1. Trollmor er en mann. X 2. Trollmor er en normal dame. X 3. Trollmor har ingen venner. X 4. Emilio er lærer. X 5. Reza er fra Syria. X 6. Du sier god morgen ca.

Detaljer

LÆRERHEFTE FOR BIBELSTUDIEGUIDE

LÆRERHEFTE FOR BIBELSTUDIEGUIDE LÆRERHEFTE FOR BIBELSTUDIEGUIDE FØRSTE KVARTAL Lærerhefte Lærer-/lederveiledning for klasse 3-5 år En ressurs for lærere/ledere i sabbatsskolen, klasse 3-5 år Plan over GraceLink-leksene År A, første kvartal

Detaljer

Vanskelige valg 60 LEKSE SEKS. Månedens tema Mennesker ønsker å vite mer om Gud når de ser hvordan de kristne lever.

Vanskelige valg 60 LEKSE SEKS. Månedens tema Mennesker ønsker å vite mer om Gud når de ser hvordan de kristne lever. LEKSE SEKS Vanskelige valg Henvisninger Ester 2,19-23; kapittel 3 og 4; Alfa og Omega, bind 3, side 316-317. Minnevers: «Menneskene ser på det ytre, men Herren ser på hjertet» (1. Samuelsbok 16,7). Mål:

Detaljer

Teatertekst i klasserommet Lærerhefte

Teatertekst i klasserommet Lærerhefte 1 Teatertekst i klasserommet Lærerhefte Utarbeidet av Rebekka Brox Liabø Hålogaland Teater september 2009 2 Innledning Vi ønsker og håper at lærerne vil forberede elevene ved å jobbe med noen av øvelsene

Detaljer

På vei ELISABETH ELLINGSEN KIRSTI MAC DONALD. Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

På vei ELISABETH ELLINGSEN KIRSTI MAC DONALD. Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere På vei ELISABETH ELLINGSEN KIRSTI MAC DONALD Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Innhold Side 10 Uttale Alfabetet Vokalene Konsonantene Spesielle kombinasjoner NIVÅ 1 Side Tekst Domene Funksjoner

Detaljer

Pedagogiske tips til «Lese for å forstå lese for å bestå?»

Pedagogiske tips til «Lese for å forstå lese for å bestå?» 1 Pedagogiske tips til «Lese for å forstå lese for å bestå?» Materiell utarbeidet til etterutdanningskurs høsten 2011 Av: Hilde Hadland, Johannes læringssenter Beate Alsgaard, Johannes læringssenter Truls

Detaljer

LEKER FOR STØRRE BARN!

LEKER FOR STØRRE BARN! LEKER FOR STØRRE BARN! Dette er et lekehefte for alle som er ferdig med de små uskyldige barnelekene. Her er det mer fart mer morro og større utfordringer! For å tilpasse heftet til ulike grupper har jeg

Detaljer

Leseforståelse B Lærerveiledning med fasit

Leseforståelse B Lærerveiledning med fasit Leseforståelse B Lærerveiledning med fasit Innhold Målgrupper og hensikt 3 Bokas innhold 3 Arbeidsmetoder 4 Mål 5 Om fasiten 5 Fasit 6 2004 GAN Forlag, Oslo 2004 Görel Hydén, Magdalena Schubert, Cecilia

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2007

Årets nysgjerrigper 2007 Årets nysgjerrigper 2007 Prosjekttittel: Hvorfor leker jenter og gutter forskjellig Klasse: 7A Skole: Ulsmåg skole (Bergen, Hordaland) Antall deltagere (elever): 18 Dato: 15.05.2007 Side 1 Vi har vel i

Detaljer

Nei! Nei! Nei! 90 LEKSE NI. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. Henvisninger Matteus 4; Alfa og Omega, bind 5, side 88-104.

Nei! Nei! Nei! 90 LEKSE NI. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. Henvisninger Matteus 4; Alfa og Omega, bind 5, side 88-104. LEKSE NI Nei! Nei! Nei! Henvisninger Matteus 4; Alfa og Omega, bind 5, side 88-104. Minnevers: «I hjertet gjemmer jeg ditt ord, så jeg ikke skal synde mot deg.» (Salme 119,11). Mål : At barna skal: Vite

Detaljer

En uvanlig konkurranse Månedens tema Mennesker ønsker å vite mer om Gud når de ser hvordan de kristne lever.

En uvanlig konkurranse Månedens tema Mennesker ønsker å vite mer om Gud når de ser hvordan de kristne lever. LEKSE FEM Henvisninger Ester 1 og 2; Alfa og Omega, bind 3, side 315-317 (PK:598-601). Minnevers: «Slik skal også deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør, og prise deres

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia 1. til 3. klasse

JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia 1. til 3. klasse Undervisningsopplegg til NUKs adventsaksjon 2011: JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia 1. til 3. klasse Undervisningsopplegg til NUKs adventsaksjon 2011: JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia Dette

Detaljer

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Tema Adopsjon - 1 - - OM ADOPSJON AV ELDRE BARN INNHOLD Innledning En annerledes måte å være foreldre på Hvordan kan man forberede seg? Barnets forberedelser I familien Å sette

Detaljer

Henvisninger 2 Kongebok 5,1-17. Alfa & Omega 3, s. 107-112. Minnevers «tjen hverandre i kjærlighet» (Galaterne 5,13 siste del)

Henvisninger 2 Kongebok 5,1-17. Alfa & Omega 3, s. 107-112. Minnevers «tjen hverandre i kjærlighet» (Galaterne 5,13 siste del) LEKSE År B 3. kvartal Lekse 2 Hærføreren Na'amans lille tjenestepike TJENESTE Gud hjelper oss å tjene andre. Henvisninger 2 Kongebok 5,1-17. Alfa & Omega 3, s. 107-112 Minnevers «tjen hverandre i kjærlighet»

Detaljer

Menigheten feirer! 40 LEKSE FIRE. Månedens tema Bibelen forteller om Guds kjærlighet til oss.

Menigheten feirer! 40 LEKSE FIRE. Månedens tema Bibelen forteller om Guds kjærlighet til oss. LEKSE FIRE Menigheten feirer! Henvisninger 2. Kongebok 23,21-25; 2. Krønikebok 35; Alfa og Omega, bind 3, side 191-198. Minnevers: «Det hadde aldri før vært noen konge som Josjia. Ingen hadde på den måten

Detaljer

Anne-Lise Gjerdrum Espen Skovdahl. Tusen millioner. Bokmål

Anne-Lise Gjerdrum Espen Skovdahl. Tusen millioner. Bokmål Anne-Lise Gjerdrum Espen Skovdahl Tusen millioner B Lærerens bok Bokmål Til læreren Ny utgave fra og med 011 Den nye utgaven av Tusen millioner gir elever og lærere de verktøyene de trenger for å nå kompetansemålene

Detaljer

BARNEHEFTET HEL HUD - LEVE MED ATOPISK EKSEM. Tilhører:

BARNEHEFTET HEL HUD - LEVE MED ATOPISK EKSEM. Tilhører: BARNEHEFTET HEL HUD - LEVE MED ATOPISK EKSEM Tilhører: INNHOLD FORORD... 3 FARGELEGGING... 4 LITT OM DEG SELV... 5 SANSER, SNØ OG SMÅ TUBER... 6 MERKELIGE KULER OG IS... 8 HVA ER ATOPISK EKSEM?... 9 KRYSTALLFIOLETT...

Detaljer

Det siste brevet til en venn Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt.

Det siste brevet til en venn Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. LEKSE ELLEVE Henvisninger 2. Timoteus 1 og 2; Alfa og Omega, bind 6, side 143, 341-348. Minnevers: «Skam deg da ikke over vitnesbyrdet om vår Herre» (2. Timoteus 1,8). Mål : At barna skal: Vite at Gud

Detaljer