BÆRUM KOMMUNE NATUR OG IDRETT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BÆRUM KOMMUNE NATUR OG IDRETT"

Transkript

1 BÆRUM KOMMUNE NATUR OG IDRETT INFO FRA IDRETTSAVDELINGEN Se

2 DIVERSE INFO Vil du se hvilke naturisbaner det er is på, gå inn på Klikk deg inn på Nyheter fra idrettsavdelingen, eller på naturisbaner i venstre felt på siden Vil du ha en oversikt over løyper og hvordan de er preparert, gå inn på siden og klikk deg inn på føremeldingen. Bærum kommune samarbeider med Skiforeningen om å legge ut oppdatert informasjon til alle om hvordan løypene er preparert. Det er også en oversikt på Klikk deg inn på skiløyper/lysløyper i venstre felt på siden. Vi ber om at folk har litt tålmodighet når det snør, da det ikke er mulig å kjøre alle løyper samtidig i hele Bærum.

3 BÆRUM IDRETTSPARK Vi har fortsatt noen ledige timer på kunstisbanen, er det behov/ønske om å leie timer, ta kontakt med daglig leder i idrettsparken Vil du vite hva som skjer i idrettsparken, gå inn på eller på facebooksiden til BIP. ÅPEN HALL Vi minner om at det på fredager er åpen hall i fotballhallen og fleridrettshallen fra kl 1900 og ut kvelden. Alle som ønsker er velkommen. ÅPEN BANE På kunstisbanen er det åpent anlegg på fredager kl 1900, lørdager fra kl 1730 og søndager fra kl 1900 og ut kvelden. Alle som ønsker er velkommen.

4 SØKNADSFRISTER mars: Søknad om treningstid og arrangementer i fleridrettshaller og Bærum idrettspark sendes Natur- og idrett v/niels Otto Bergseng (søknadsskjema sendes ut på e-post og legges ut på nettsiden vår) 1 mars: Søknad om treningstid på utendørsanlegg og Bærum idrettspark sendes Natur- og idrett v/niels Otto Bergseng (søknadsskjema sendes ut på e- post og legges ut på nettsiden vår) 15 mars: Søknad om kommunale tilskudd sendes Bærum Idrettsråd. 1 mai : Søknader til utredning eller investering Miljøvennlig energi på idrettsanlegg. Se vedlagt retningslinjer og søknadsskjema. Ta eventuelt kontakt med Natur og idrett v/rolf B. Halvorsen. 4 mai: Søknader om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. 15 september: Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning sendes Natur og idrett 15 oktober: Søknad om spillemidler sendes Natur og idrett.

5 BÆRUM IDRETTSPARK KRITERIER FOR TILDELING AV TRENING Flerbrukshallen Vestre Bærum Tennisklubb tildeles treningstid tirsdag, onsdag og torsdag kl Øvrig tid tildeles etter gjeldene kriterier for fleridrettshaller. Fotballhallen Bærum Sportsklubb, Hauger FK, Helset IF og IL Jardar tildeles treningstid hver sin dag mandag til torsdag kl Med bakgrunn i et stort antall lag tildeles Bærum Sp.kl. ekstra treningstid fredag kl Øvrig tid på hverdager tildeles fotballklubber etter søknad. Det tildeles en treningsøkt til hver klubb som har utøvere fra 14 år. Seniorlag prioriteres på sene treningstimer fra I sommerhalvåret prioriteres Bærum SK, Hauger FK og IL Jardar etter søknad. Friidrettshallen IL Tyrving som primær bruker mandag til torsdag kl Ingen brukergrupper vil disponere hele anlegget unntatt ved arrangementer. Andre friidrettsklubber utenfor kommunen, krets, forbund kan tildeles tid etter søknad. Skoler har fortrinnsrett i skoletiden. Årlige fordelingsmøter vil gi grunnlag for evaluering av kriteriene. Dersom evalueringene avdekker uønskede skjevheter i fordelingen vil det være naturlig å foreta en ny gjennomgang av kriteriene. Forslag til justeringer sendes Bærum idrettsråd.

6 Brukerregler for fleridrettshaller i Bærum kommune Alle leietakere skal gjøre seg kjent med anleggets bruker-/ og ordensregler, og plikter å overholde disse. 1. All bruk skal avtales med leieavtale. Bruker-/ og ordensregler utleveres sammen med leiekontrakt og leievilkår. 2. Alle lokaler disponert av leietaker/bruker skal ryddes etter bruk. Anleggets utstyr skal settes tilbake til opprinnelige plasser. 3. Røyking, bruk av snus og bruk av alkohol/rusmidler er forbudt i hele idrettsanlegget. 4. Alle brukere skal rette seg etter instruks gitt av ansatte ved anlegget, teknisk personell og tilsynsvakter/arenaverter. 5. Brukere/leietaker skal til en hver tid ha en ansvarlig leder i anlegget. Denne skal gi seg tilkjenne for tilsynsvakt/arenavert. Lederen er ansvarlig for at kun personer i sin gruppe slipper inn i anlegget. Bruker skal stille med ekstra tilsynsvakter/arenavert ved arrangement. Tilsynsvakt/arenavert skal ha fylt 18 år. Regler for tilsynsvakt/arenavert skal id ette tilfelle følges. 6. Mopping og rydding skal utføres av bruker i henhold til egen instruks. 7. Kontraktfestet leietid skal overholdes. 8. Utleier har ikke ansvar for: Personlige skader, skader som følge av feil bruk av idrettsutstyret i hallen, personlig treningsutstyr, utleier erstatter ikke stjålne eller gjenglemte effekter. 9. Brukerregler som ikke overholdes kan føre til oppsigelse av inngåtte leieavtaler.

7 BRUK AV KLISTER Bruk av klister skal begrenses, og regler for bruk skal følges. Ved bruk av klister så skal dette bare benyttes inne i fleridrettshallen. All påføring og fjerning av klister skal gjøres i egen sone for dette. MOPPING AV IDRETTGULV Mopping skal utføres med tørrmopp som følger: Før hver treningsøkt hver dag Ved arrangementer: Det skal moppes før og etter alle typer arrangementer Mopper skal rengjøres for støv og avfall etter bruk.

8 Miljøvennlig energi på idrettsanlegg disponering av midler og kriterier Bærum kommune har i Handlingsprogrammet for årlig avsatt kr 3,0 mill til tiltak for miljøvennlig energi på idrettsanlegg. Alle idrettslag i Bærum med driftsansvar for egne og kommunale idrettsanlegg, inkludert klubbhus/idrettsbygg, skal ha mulighet til å gjøre nytte av midlene. Målet er å stimulere idrettslagene til å velge miljøvennlig energi og bedre driftsøkonomien. Prioritering av midlene skal gjøres av BIR og kommunen i samarbeid. Disponering av midler Det legges opp til en søknadsbasert bruk av midlene. Det kan søkes støtte til: Utredning på tiltak Støtte til investering Kriterier: anleggets innhold, bruk og størrelse nytten av investeringen Søker må påregne egenkapital. Avklares i hvert tilfelle med BIR.

9

10 TEMAPLAN FOR FYSISK ATKIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV Temaplanen ble vedtatt av kommunestyret 10/ Temaplanen er delt i to dokumenter, et strategidokument med anleggsplan og aktivitetsplan og et grunnlagsdokument. Dokumentene kan lastes ned fra nettet på: https://www.baerum.kommune.no/temaplan15-18

11 Oversikt spillemiddelsøknader ordinære anlegg 2015 ORDINÆRE ANLEGG Invest. Søknad Pri Ansvarlig Kostn SM nr. Anl,.Nr. Anlegg/tilrettelegging 1000 kr kr Storøya flerbrukshall Kommunen Nadderud Arena - klubbhus HIL/Stabæk håndball Nadderud Arena - ekstra garderobesett HIL/Stabæk håndball Nadderud Arena - sosialt rom HIL/Stabæk håndball Gommerud kunstgress rehab BVIF Nadderud I kunstgress rehab Stabæk Fotball Nadderud Arena - fleridrettshall HIL/Stabæk håndball Vestmarksetra (Franksleiv) snøproduksjon B.Ski/IL Jardar Vestmarksetra (Franksleiv) pumpehus B.Ski/IL Jardar Vestmarksetra (Franksleiv) skibro/løype B.Ski/IL Jardar Vestmarksetra (Franksleiv) lysanlegg i løype B.Ski/IL Jardar Sarbuvollen turvei og sanitæranlegg Kommune Vestmarksetra (Franksleiv) skiskyting stadion B.Ski/IL Jardar Vestmarksetra (Franksleiv) skiskyting lager B.Ski/IL Jardar Kirkerudbakken barnebakke - flytting gammel Bærums Skiklub Kirkerudbakken barnebakke - bånd Bærums Skiklub Kirkerudbakken barnebakke - ny barnebakke Bærums Skiklub Kirkerudbakken barnebakke - lys Bærums Skiklub Bærumsmarka turkart rehab IL Tyrving Skui idr.park idrettshus/lager bueskyting Bærum OM Bue Jarmyra turvei rehab Kommune Eineåsen lysløype lys ny løype BVHI Skui/Jordbru lysløype rehab IL Jutul Sætern Gård dagsturhytte m/lager DNT Oslo Sætern Gård dagsturhytte sanitæsanlegg DNT Oslo Hoslebanen garderober rehab klubbhus ØHIL Hoslebanen kunstgress III idrettshus ØHIL Guriby Stall Lommedalen K&R Guriby klubbhus Lommedalen K&R Guriby idrettshus/lager/dommerbod Lommedalen K&R Kolsås skisenter Kolsåsbakken lysanlegg rehab Kolsås Skiheiser Kolsås skisenter Mygghenget lysanlegg rehab Kolsås Skiheiser Haslumbanen kunstgress II Haslum IL Kirkerudbakken parkanlegg - utvidelse Bærums Skiklub Kirkerudbakken parkanlegg - lys Bærums Skiklub Kirkerudbakken barnebakke - snøprodkusjon Bærums Skiklub Kirkerudbakken parkanl - snøprodkusjon Bærums Skiklub Nadderud kunstgress 7`er (Bekkestuabanen) Kommune Bærum idrettspark kunstis kjøleanlegg Kommune Eineåsen utskiftning lysarmatur Kommune Høvik skole flerbrukshall Kommune Bærum Idrettspark Fotballhall Kommune Bærum Idrettspark Friidrettshall Kommune Bærum Idrettspark flerbrukshall Kommune Tangenåsen O-kart rehab Fossum IF Haslumbanen driftsbygg Haslum IL Lommedalen kunstgress II Lommedalens IL Lommedalen 7er grusbane Lommedalens IL Hundsund grendesenter styrkerom Kommune Bjørnegård klubbhus IL Jardar SUM

12 Oversikt spillemiddelsøknader nærmiljøanlegg 2015 NÆRMILJØANLEGG Invest. Søknad Pri Ansvarlig Kostn nr. Anl,.Nr. Anlegg/tilrettelegging 1000 kr. SM Bergersletta ballløkke gress Kommune Marie Plathe Ballbinge Kommune Levre skole ballbinge Kommune Bærum idrettspark Aktivitetsanlegg Kommune Bærum idrettspark sandvolleyball Kommune Grav skole kunstgress Kommune Jarmyra basisaktiviteter Kommune Hosle skole klatrevegg/ballvegg Kommune Lysaker skole klatrevegg/ballvegg Kommune Stabekk (nye) skole kunstgressflate Kommune Nyveien park (Stabekk) - aktivitetsanlegg Kommune Plathejordet nærmiljøanlegg Kommune Haslum skole utendørs basket Kommune Kolsåsparken aktivitetsanlegg Kommune Kolsåsparken aktivitetsanlegg sandv/petaque Kommune Sjøholmen gapahuk Kommune Sjøholmen sandvolley Kommune SUM TOTALT SØKNADER

13 Spillemidler Husk alle dere som ikke har levert regnskaper på tidligere tildelte spillemiddelsøknader; Jo før dere kommer i gang med dette arbeidet, jo bedre er det. Akershus Fylke kan trekke inn tildelte spillemidler hvis regnskapene ikke leveres innen fristen (2 år fra tilsagn er gitt). Alle som står i faresonen for å miste spillemidlene vil motta brev fra fylket om dette. Regnskap må prioriteres. På neste side er oversikt fra Kommunerevisjonen om hva som må med når regnskapet leveres til oss for revisjon.

14 SJEKKLISTE FOR IDRETTSLAGENE VED REGNSKAP SPILLEMIDLER FRA KOMMUNEREVISJON Utfylt og undertegnet regnskapsskjema drettsanlegg/soknadsskjema.html?id= Idrettslagets ansvar Notat om ferdigbefaring NILK sitt ansvar Tilsagnsbrev Idrettslagets ansvar Kopi av endelig godkjent søknad Begges ansvar Anleggsregnskap som viser hvert enkelt transaksjon med bilagsnummer, tekst, beløp og hvilken post i spillemiddelregnskapet bilaget tilhører Idrettslagets ansvar Kontoutskrifter for hele prosjektperioden fra bankeller postgirokonto benyttet i prosjektet Idrettslagets ansvar Nummererte originalbilag for alle inn/utbetalinger (NB! husk attestasjon og anvisning av utgifter av to forskjellige personer) Idrettslagets ansvar Dokumentasjon for alle tilskudd Innbetalinger må synliggjøres ved kontoutskriftene Idrettslagets ansvar Dokumentasjon for lån kopi av lånetilsagn som er lagt ved søknaden Idrettslagets ansvar

15 Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Fra og med 19. januar 2015 åpnes det for innlevering av søknader om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg, for behandling i Søknadsfristen i 2015 er 4. mai. Søknader som mottas etter søknadsfristen, vil bli behandlet i Søknader leveres elektronisk på eget søknadsskjema på Skjema vil være tilgjengelig fra og med 19 januar Stortinget har bevilget 100 mill. kroner til ordningen i Dersom bevilgningen ikke rekker til full kompensasjon, vil den prosentvise avkortningen være lik for alle godkjente søkere. Det skal søkes på grunnlag av anleggsregnskap som er kontrollert og attestert av revisor. Dette er samme regnskap som legges til grunn for utbetaling av spillemiddeltilskudd. Det er kommunenes revisor som skal gjennomgå og kontrollere regnskapet. Kontroll av regnskap for anlegg med spillemiddeltilskudd inntil kr kan utføres av annen revisor, for eksempel organisasjonenes tillitsvalgte revisor. Dersom søkner er et aksjeselskap med revisjonsplikt, kan anleggsregnskapet kontrolleres av selskapets revisor. Om krav til regnskap og kontroll av regnskap, se Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, pkt. 5.

16 Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Fra og med 19. januar 2015 åpnes det for innlevering av søknader om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg, for behandling i Søknadsfristen i 2015 er 4. mai. Søknader som mottas etter søknadsfristen, vil bli behandlet i Søknader leveres elektronisk på eget søknadsskjema på Skjema vil være tilgjengelig fra og med 19 januar Stortinget har bevilget 100 mill. kroner til ordningen i Dersom bevilgningen ikke rekker til full kompensasjon, vil den prosentvise avkortningen være lik for alle godkjente søkere. Det skal søkes på grunnlag av anleggsregnskap som er kontrollert og attestert av revisor. Dette er samme regnskap som legges til grunn for utbetaling av spillemiddeltilskudd. Det er kommunenes revisor som skal gjennomgå og kontrollere regnskapet. Kontroll av regnskap for anlegg med spillemiddeltilskudd inntil kr kan utføres av annen revisor, for eksempel organisasjonenes tillitsvalgte revisor. Dersom søkner er et aksjeselskap med revisjonsplikt, kan anleggsregnskapet kontrolleres av selskapets revisor. Om krav til regnskap og kontroll av regnskap, se Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, pkt. 5.

17

18 KONTAKTPERSONER IDRETTSHALLER Gjønneshallen, Gjønnesjordet 34, 1344 Haslum, Driftsansvar Haslum IL, kontaktperson Geir Steinseth, Haslumhallen, Gjønnesjordet 36, 1344 Haslum, Driftsansvar Haslum IL, kontaktperson Geir Steinseth, Lommedalshallen, Skreddergata, 1350 Lommedalen, Driftsansvar Lommedalens IL, kontaktperson Marianne Fjelberg, Nadderud Arena AS, Haukeveien 11, 1356 Bekkestua. Driftsansvar Stabæk Håndball/Haslum IL, kontaktperson Geir Steinseth, Rykkinnhallen, Leirdueveien 73, 1348 Rykkinn, Driftsansvar Bærums Verk IF, kontaktperson Jarle Opsahl, Combihallen, Nedre Åsvei 1, 1341 Slependen, Driftsansvar Bærum Kommune, ansvar tilsyn IL Jardar. Ved leie av idrettshallen, ta kontakt med Niels Otto Bergseng, / Helsethallen, Skollerudveien 5, 1353 Bærums Verk Driftsansvar Bærum Kommune, ansvar tilsyn Helset IF. Ved leie av idrettshallen, ta kontakt med Niels Otto Bergseng, / Hoslehallen, Bjarne Skausvei 40, 1362 Hosle, Driftsansvar Bærum Kommune, ansvar tilsyn Øvrevoll Hosle IL. Ved leie av idrettshallen, ta kontakt med Niels Otto Bergseng, / Lesterudhallen, Grorudenga 9-11, 1353 Bærums Verk, Driftsansvar Bærum Kommune, ansvar tilsyn Valler Volleyballklubb. Ved leie av idrettshallen, ta kontakt med Niels Otto Bergseng, / Nadderudhallen, Haukeveien 12, 1356 Bekkestua, Driftsansvar Bærum Kommune, ved leie av idrettshallen, ta kontakt med / eller Niels Otto Bergseng, / Hundsundhallen, Snarøyveien 81, 1367 Snarøya, Driftsansvar Bærum Kommune, ansvar tilsyn Snarøya SK. Ved leie av idrettshallen, ta kontakt med Niels Otto Bergseng, /

19 BÆRUM KOMMUNE NATUR OG IDRETT IDRETTSAVDELINGEN Kim C. P. Haugen PERMISJON Dag L. Stien Rolf B. Halvorsen Niels Otto Bergseng Daglig leder Bærum idrettspark Mikkel Røsok Driftsleder utendørs idrettsanlegg Harald Bøysen Bærum Kommune Natur og idrett 1304 Sandvika Telefon: Besøksadresse: Arnulf Haukelands plass 10 Kommunegården

Retningslinjer ved fordeling av treningstider og arrangementer i Haugesund kommune

Retningslinjer ved fordeling av treningstider og arrangementer i Haugesund kommune Retningslinjer ved fordeling av treningstider og arrangementer i Haugesund kommune Vedtatt av Kultur- og idrettsstyret den 16. april 2015. Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Saksbehandling... 2 Saksgang

Detaljer

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV INNHOLD INNLEDNING KAPITTEL 1 1 Om Norsk Breddefotballforening KAPITTEL 2 2 Breddeidrettens rammebetingelser 2.1 Spillemidler 2.1.1 Fordeling av

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget i møte 19.12.2011, sak 64/11, og erstatter retningslinjer vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

UTLEIEREGLEMENT FOR BODIN BAD

UTLEIEREGLEMENT FOR BODIN BAD UTLEIEREGLEMENT FOR BODIN BAD Gjeldende fra 1.8.2009 1.8.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING / BAKGRUNN... 3 2. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 2.1 Virkeområde.... 3 2.2 Ikrafttreden... 3 3. ÅPNINGSTID/DISPOSISJONSRETT...

Detaljer

Retningslinjer for bruk av fotballanlegg

Retningslinjer for bruk av fotballanlegg Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 7.3.2011 13607/2011 2011/1084 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/53 Formannskapet 23.03.2011 11/51 Bystyret 14.04.2011 Sammendrag Bodø idrettsråd og

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR UTVIKLING AV REGIONALE IDRETTSANLEGG I TRØNDELAG

STRATEGISK PLAN FOR UTVIKLING AV REGIONALE IDRETTSANLEGG I TRØNDELAG Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, TIS - Anleggsprosjektet STRATEGISK PLAN FOR UTVIKLING AV REGIONALE IDRETTSANLEGG I TRØNDELAG HØRINGSUTKAST Bjørn Åge Berntsen 2008-2009 Idrettsråd

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE Velkommen som lagleder Laglederrollen er like viktig som trenerrollen. Lagleder har en administrativ funksjon for at laget skal fungere optimalt i løpet av året. I tillegg kan det oppnevnes en foreldrekontakt

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 www.amasone.no Innhold laglederhåndbok for Amasone FK 1. Klubbadresse og annen info... 3 2. Organisasjon og arbeidsrutiner... 4 2.1. Organisering... 4 2.2.

Detaljer

Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene!

Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene! 15.01.2014 RUNDSKRIV 1/14 INFORMASJON TIL NJFFS LOKALFORENINGER OG FYLKESLAG Rundskriv 1/14 15.01.2014 Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Instrukser i rødt viser til hvor du kan finne informasjon som ligger på hjemmesiden til BIL Fotball 1) ADMINISTRATIV INFORMASJON Styret i Blindheim Fotball Oversikt

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 5 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet. Vi skal

Detaljer

Ny ishall/flerbruksarena i Asker Mulig OL-arena 2022

Ny ishall/flerbruksarena i Asker Mulig OL-arena 2022 Mulighetsstudie Versjon 1: 30.4.2013 Ny ishall/flerbruksarena i Asker Mulig OL-arena 2022 Forord Dette er første utgave av mulighetsstudien for ny ishall/flerbrukshall i Asker kommune, og gir status pr

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd «Et oppegående, entusiastisk idrettsråd som forstår sitt potensial innenfor sin spesialkompetanse: lokalmiljø og aktivitet,

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI Vedtatt av Ski kommunestyret 1.april 1998, endret 1.januar 2011 og 1.januar 2015. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold side 1 Eierforhold og ansvar for drift 3 2

Detaljer

Idrett og kulturkonsulent i Stjørdal kommune og leder har i utgangspunktet hatt månedlige møter.

Idrett og kulturkonsulent i Stjørdal kommune og leder har i utgangspunktet hatt månedlige møter. Årsberetning 2014 Stjørdal Idrettsråd. Stjørdal Idrettsråd har hatt følgende sammensetning: Leder:Ann-Inger Leirtrø Nestleder: Line Moen Korstad Kasserer: Tove Moan Andersen Sekretær: Els De Keyzer Lie

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014 Verktøykasse for tillitsvalgte Versjon 1 1.1.2014 1 Innledning Dette dokumentet er ment å være en enkel innføring i hva det vil si å være tillitsvalgt og hvordan man håndterer utfordringer som dukker opp.

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer