-VELKOMMEN TIL ANDØYA!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "-VELKOMMEN TIL ANDØYA!"

Transkript

1 MEDLEMSBREV FOR NORDLAND NEI TIL EU - JANUAR 2009 NORDPUNKT -VELKOMMEN TIL ANDØYA! Langt nord: Panoramautsikt over Andøya, lengst nord i Nordland. Årsmøte på Andøya Fylkesårsmøtet i Nordland Nei til EU 2009 går av stabelen på Andriken hotell på Andøya, lørdag 14. februar. Andøy Nei til EU er det lokallaget i fylket med flest medlemmer, og lokalagsleder Harry Kristiansen gleder seg til å være vertskap for årsmøtet. For uten vanlige årsmøtesaker kan vi også by på en politisk innledning, kulturelle innslag og middag. Se innkalling s. 8.. Medlemsutsending i Nordland Fylkesstyret i Nordland Nei til EU, har vedtatt at i stedet for annonser, sender vi heller ut et brev til medlemmene med informasjon om årsmøtet. I dette medlemsbrevet kan du i tillegg lese om hva fylkeslaget har planer om i 2009, presentasjon av styret og fylkessekretær, med mere. God lesning!

2 2 Året som gikk Årsmøtet i Nordland Nei til EU 2008 ble avholdt i Bodø 14. juni. Siden da har styret hatt sju møter, hvorav seks var telefonmøter og et var under landsmøtet på Hell i Nord-Trøndelag. I løpet av perioden har vi skiftet fylkessekretær. (Se side 4). Vi har deltatt på Nei til EUs kvinnekonferanse, rådsmøte og landsmøte. I tillegg har påtroppende og avtroppende fylkessekretær vært rundt og besøkt lokallag i Andøy, Vestvågøy og Bodø. En planlagt konferanse om industrikraft i Mo måtte dessverre avlyses, ettersom vi ikke lyktes med å få innledere til konferansen. Vi beklager dette, og håper å lykkes bedre med vår planlagte konferanse i Bodø 29. august. Ved utgangen av året er vi 1403 betalende medlemmer, og vi satser på å bli 1500 i Fullstendig årsmelding finner du på våre nettsider. På vegne av styret i Nordland Nei til EU vil jeg ønske dere alle et godt nytt år! Vennlig hilsen Liv Haglund Lillegrundset, leder. Forslag til budsjett Inntekter Kontingentrefusjon ,- Reiseutjamning ,- Renter 1000,- Overføring fra ,- egenkapital Støtte fra UD ,- Totale inntekter ,- Kostnader Lands- og rådsmøter ,- Andre ,- møter/arrangementer Eget årsmøte ,- Styremøter ,- Medlemsbrev ,- Administrasjon 6.000,- Kontorutstyr 6.000,- Ekstern regnskapsfører 5.000,- Honorar leder 2.000,- Løyvinger 5.000,- Gaver 1.000,- Diverse 2.000,- Totale kostnader ,- Forslag til vedtekstendringer fra styret: 1. 4 linje 3 endres til:.. stemmerett i årsmøtet forbeholdes valgte delegater og fylkesstyrets medlemmer 2. 4 avsnitt 2 setning 2 endres til: Årsmøtet innkalles skriftlig med minst to ukers varsel. Begge disse endringer er rådført med kontrollkomiteen i Nei til EU. Nordland Nei til EU er fylkesorganisasjon i Nei til EU og motarbeider Leder i Nordland Nei til EU: Liv Haglund Lillegrundset - - Regionsekretær Nordland, Troms og Nord-Trøndelag Nei til EU: H

3 3 Forslag til arbeidsplan 2009 Nordland Nei til EU skal i 2009 motarbeide at det blir sendt søknad om norsk EU-medlemskap. Vi skal også arbeide for å øke kunnskapen blant folk i fylket om EU og hvilke følger EØS-avtalen har for Norge. Viktige politiske saker i 2009 er blant annet: stortingsvalgkampen, tjenestedirektivet, helsedirektivet og postdirektivet. Nordland Nei til EU viser ellers til Nei til EU sin arbeidsplan for 2009, vedtatt på landsmøtet 16. november Nordland Nei til EU har som mål å gjenoppbygge 3 lokallag og å skaffe kontaktpersoner i kommuner som ikke har lokallag. Nei til EU har vervekampanje fra 1. januar til 1. oktober Nordland Nei til EU har som mål å ha 1500 betalende medlemmer i Ei viktig målsetting er å verve flere kvinner. Nordland Nei til EU skal arrangere en konferanse i Bodø 29. august, som skal bidra til å sette EØS på dagsorden i stortingsvalgkampen. Nordland nei til EU skal delta på festival og markeder med stand, og dele ut avisa Standpunkt rundt i fylket. Nordland Nei til EU ønsker å samarbeide med Ungdom mot EU og studenter mot EU i Bodø, og vil være behjelpelig organisatorisk og økonomisk, hvis det er ønske om det. SEIER: Nei til EU hadde markering utenfor Stortinget for å markere vår protest mot endring av grunnloven i januar Også i år vil vi stille spørsmål til kandidatene i valgkampen. norsk medlemskap i Den Europeiske Union.www.neitileu.no/nordland tlf: Nestleder: Per Gunnar Skotåm allgeir Frøseth Opdal - - tlf:

4 4 Nei til EU til Træna Nordland Nei til EU vil være på plass med stand på årets Træna-festival som går av stabelen juli Nordland Nei til EU håper på å verve mange nye medlemmer, ettersom neiprosenten var en av de største i landet i Les mer på Være aktiv i lokallag? Nordland Nei til EU ønsker å starte flere aktive lokallag. Sist ute er Vestvågøy, som planlegger oppstartsmøte tidlig i Ønsker du å være aktiv i et lokallag, eller bidra til å danne et nytt lokallag. Ta kontakt: hallgeir Bytte av sekretær Einar Jetne slutter Einar Jetne gikk i høst av med pensjon, etter mange års virke som fylkessekretær i Nordland NTEU. Styret takker for et godt samarbeid og ønsker Einar lykke til videre. Det er enighet om at han har gjort en fremragende jobb. Han fortsetter i NTEU i fiskeriutvalget og lokallaget i Alstadhaug. Ny regionsekretær Som erstatter er det kommet en Nord- Trønder med navn Hallgeir Frøseth Opdal. Han er 29 år, opprinnelig fra Overhalla, men bor i Oslo. Han har vært fylkessekretær i Nord-Trøndelag, og fungerer nå som regionsekretær i Troms, Nordland og Nord-Trøndelag. Selv om han har hovedkontor i Oslo, lover han å reise rundt og besøke lokallag rundt i fylkene. Det er bare å slå på tråden, eller skrive en mail hvis du har forslag eller innspill til Nordland NTEU. Hallgeir er også behjelpelig hvis du ønsker å skape aktivitet lokalt. PENSJON: Einar Jetne STEPPER INN: Hallgeir Opdal

5 Ungdom mot EU i Bodø var det oppstartsmøte for Ungdom mot EU i Bodø. Jonas Wenberg tok på seg ansvaret for å være leder i lokalaget. Det er planlagt konstituerende årsmøte i januar / februar. Kjenner du noen som kan tenke seg å være aktiv i UMEU i Bodø eller andre steder? Vennligst ta kontakt! Info om styret På fylkesårsmøtet i 2008 ble Liv Haglund Lillegrundset valgt som leder i Nordland Nei til EU. Hun er 57 år og opprinnelig østerdøl, men har bodd i Bjerkvik i Nordland i mange år. Nestleder er Per Gunnar Skotåm fra Sulitjelma. Han vil i tillegg fungere som økonomiansvarlig. Begge har lang fartstid fra Nei til EU. 5 Vervekampanje 2009 NTEU har som målsetting å bli medlemmer i år. For å nå det målet trenger vi din hjelp. Som takk har vi flotte vervepremier (bøker, foto- og turutstyr). Enkleste måten å verve er via SMS. Se mer i om verving i Standpunkt 6/2008. De øvrige styremedlemmene i 2008 har vært: Inga Kvalbukt (Hemnes), Jan Magne Berglund (Sekretær, Dønna), Lisbeth Holand (Brønnøy), Karl N. Meløysund (Meløy), Åge Bergquist (Gildeskål), Varamedlemmer til styret 2008: Inger Grete Hansen (Sortland), Randi Skogstad (Andøy), John Helmersen (Andøy), Svein Olsen (Bodø) PÅ LANDSMØTET: Nordland Nei til EUs delegasjon på landsmøtet i november. Fra venstre:fylkesleder Liv Haglund Lillegrundset, Inga Kvalbukt, Åge Bergquist, Ragnhild Arnesen, Per Gunnar Skotåm og Jan Magne Berglund.

6 6 NORDOMRÅDENE- O KRONIKK Per Gunnar Skotåm Nestleder Nordland Nei til EU EU tilhengere presenterer ofte Norge som et lite og til dels betydningsløst land som ikke kan komme til orde uten å alliere seg med andre store land eller maktblokker. Både i næringspolitisk og i sikkerhetspolitisk sammenheng understrekes nødvendigheten av at Norge ikke må stå aleine, men samarbeide med enten EU og i andre sammenhenger USA for å motstå press fra vårt største naboland Russland. enorme områder på nordkalotten tilgjengelig for industriell og kommersiell utnytting. Norge er på bakgrunn av vår plassering og våre havrettigheter som representerer rundt 4 ganger vårt landareal en stormakt i dette området. Men vi er også en stormakt knyttet til betydningen som leverandør av avgjørende størrelse til flere EU- land med hensyn til energi samt mat (fisk). I en verden hvor andelen lett utvinnbare felt for olje og gass går ned og hvor mange eksperter er av den oppfatning at nordområdene representerer noen av de største uutnyttede olje- og gassreserver på kloden vil dette fange interessen til de største land og maktblokker. De siste tiårs økning av den globale gjennomsnittstemperatur har satt fart på issmeltingen i Arktis. Dette gjør at maritim ferdsel mellom Atlanterhavet og Stillehavet gjennom henholdsvis Nordøstpassasjen eller Nordvestpassasjen er et aktuelt scenarie i løpet av de kommende tjue år. Denne uheldige og til dels katastrofale klimamessige utvikling åpner ikke bare nye transportruter, men gjør også Norge har en lang historie i å samarbeide med andre land om ressursforvaltning i områder vi har ansvar i. Dette gjelder fiskeriforvaltning med Russland De siste tiårs økning av den globale gjennomsnittstemperatur har satt fart på issmeltingen i Arktis. (Sovjetunionen tidligere), men også med land som nå er med i EU knyttet til forvaltning lenger sør i Atlanterhavet og nordsjøen.

7 Norge deltar sammen med de andre land som har områder nord for Polarsirkelen i Arktisk råd. Dette består av: Norge, Danmark (Færøyene og Grønland), Sverige, Finland, Island, USA, Canada og Russland. Alle disse landene har Norge et nært samarbeid med i en rekke politiske, sikkerhetspolitiske, forvaltningsmessige og næringsmessige sammenhenger. Samtidig er flertallet av verdens stormakter og blokker representert gjennom USA, Russland og EU. EU ved Finland, 7 GSÅ VIKTIG FOR EU Norge har en lang historie i å samarbeide med andre land om ressursforvaltning i områder vi har ansvar i. Enoksen åpner årsmøtet Tidligere statsråd Odd Roger Enoksen og ivrig Nei til EU mann, Odd Roger Enoksen vil åpne vårt fylkesårsmøte. Frode Bygdenes holder innledning Fylkestingsrepresentant i Troms, Frode Bygdnes holder innledning på vårt fylkesårsmøte med tittelen: Havet og fiskeri ressursene-fra allmenning til stormaktspill? Sverige og Danmark. Forvaltningen av og utnyttelsen av ressursene i Nordområdene står derfor ovenfor store utfordringer knyttet til samarbeid og strid nettopp fordi det er så mange maktpolitiske konstellasjoner og så ulike interesser. Norge har meget gode erfaringer med kunnskapsbaserte direkte forhandlinger med våre naboland knyttet til fiskeriforvaltningen i nord. Denne gode erfaringen bør vi fortsette også når det gjelder forvaltning av andre næringsinteresser uten å knytte oss til en maktblokk mot en annen. Tilbud om busstur på Andøy søndag Det blir tilbud om tur på Andøya søndag. Er du interessert meld fra på forhånd. Odd Roger Enoksen Frode Bygdnes

8 INNKALLING TIL FYLKESÅRSMØTE NORDLAND NEI TIL EU Andriken hotell, Andenes kl. 16:00 Program 14:00: Stand på Andenes sentrum (med værforbehold) 16:00 Åpning v/ Odd Roger Enoksen og underholdning Politisk innledning ved Frode Bygdenes 17:15 Årsmøtesaker 19:00 Middag - Skreimølje. Delegater og observatører Alle medlemmer i Nei til EU i Nordland har møterett, tale- og forslagsrett, men bare delegater har stemmerett. Alle lokallag har rett til minst to delegater, en kvinne og en mann. Lokallag som har over 25 medlemmer har rett til tre delegater og ytterligere en delegat for hvert 25. medlem. Ungdom mot EU har rettigheter som lokallag. Delegatene må velges av lokallaget. Dekking av kostnader Nordland Nei til EU dekker billigste reise og opphold for alle delegater. Observatører kan søke om å få dekt deler av reise- og oppholdskostnader. Saksliste 1. Årsmelding fra styret. 2. Regnskap for Behandle forslag til arbeidsplan og rammebudsjett for Behandle innkomne forslag til uttalelser. 5. Valg av styre, leder, landsmøtedelegater, revisor og valgkomité. Praktisk info Hver enkelt bestiller reise og opphold selv. Det går fly fra Bodø 08:20 lørdag - retur 11:30 søndag. Bestill så tidlig som mulig på Også mulighet til å ta tog og buss. Rombestilling må skje senest en uke før. Ring Andriken hotell Sakspapirer blir sendt ut til delegatene og lagt ut på internett. Har du tips til valgkomite: ring Kyrre Rystad: ( ). Påmelding til årsmøtet skjer til fylkessekretær Hallgeir Opdal Forslag sendes no. Vil bli lagt ut på våre nettsider.

Hordaland Nei til EU

Hordaland Nei til EU Hordaland Nei til EU Årsmelding 2013 Årsmøte fredag 21. mars 2014 kl 18.00 på Grand Hotell, Stord Hordaland Nei til EUs landsmøtedelegasjon 2013. Fra venstre: Hildur Straume, Tori Aarseth, Maria Melve

Detaljer

Medlemsblad for Troms Nei til EU

Medlemsblad for Troms Nei til EU NR. 1. SEPTEMBER 2012 Medlemsblad for Troms Nei til EU Nordland, Troms og Finnmark inviterer til konferanse: EUs appetitt på Nordområdene Troms Nei til EUs årsmøte Lokallaget: Tromsø Nei til EU Du kan

Detaljer

Hedmark Nei til EU. Årsmelding 2012

Hedmark Nei til EU. Årsmelding 2012 Hedmark Nei til EU Årsmelding 2012 Årsmøte lørdag 23. februar 2013 kl 11.00 på Trudvang Rena Hotell, Rena Hedmarks delegasjon på Nei til EUs landsmøte 2012. Fra venstre: Marianne Tvedt Græsby, Karl-Sverre

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2015 Rana Voksenopplæring auditoriet onsdag11.mars 2015 kl.18.30 Tilstede: 31 stemmeberettigede Leder Kari Brekke Arnesen ønsker velkommen. Kulturelt innslag

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx jklzxcvbnmqwertyu

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx jklzxcvbnmqwertyu qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmq wertyuiopasdfghjklz xcvbnmq wertyui opasdfghjklzxcvbnm qwertyui Foreningen 2 Foreldre opasdfg

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Dette er Rødts organisasjonshåndbok for 2015. Det er en håndbok som er ment for alle lokallagsstyrer, fylkesstyrer og andre som vil sette seg mer inn i hvordan Rødt er bygd

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier.

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier. Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Tromsø 9. august 2007 Innkalling til årsmøtet i Norsk Fysikklærerforening ble sendt per e-post til medlemmene 3. august. Møtet vil finne sted på Rica Ishavskatedralen

Detaljer

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet:

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: . erdierklæring Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: - i går sammen, for retten til et verdig liv 1 For det enkelte medlem For å ivareta enkeltpersoners integritet:

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Medlemsblad for Troms Nei til EU

Medlemsblad for Troms Nei til EU NR. 1. Desember 2011 Medlemsblad for Troms Nei til EU Troms Nei til EU inviterer til konferanse: Europameldingen og Norges forhold til EU Harstad Nei til EU 20 år Helene Bank gjestet Tromsø og Internasjonalt

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Oppland Nei til EU. Årsmelding 2011. Årsmøte lørdag 25. februar 2011 kl 11.00 på Mølla Hotell, Lillehammer

Oppland Nei til EU. Årsmelding 2011. Årsmøte lørdag 25. februar 2011 kl 11.00 på Mølla Hotell, Lillehammer Oppland Nei til EU Årsmelding Årsmøte lørdag 25. februar kl 11.00 på Mølla Hotell, Lillehammer Opplendinger på Nei til EUs landsmøte. Fra venstre: Kari Jægersletten, Kjell Madsen, regionsekretær Karl Sverre

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

Metodistkirkens Kvinneforbund

Metodistkirkens Kvinneforbund Metodistkirkens Kvinneforbund Innkalling til Landsmøte i Trondheim 26. april 2014. Landsstyret vil med dette ønske hjertelig velkommen til Landsmøte på Nova Hotell, Trondheim lørdag 26.4.2014. Hver menighet

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 1 Mai 2010 Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein Inneholder blant annet: Årsmøtepapirer, info om nasjonal alumnutveksling, invitasjon til

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

Introduksjon. Innhold. - Kristin. Bibliospettboka

Introduksjon. Innhold. - Kristin. Bibliospettboka 1 2 Om Norsk Bibliotekforening Hvem, hva, hvordan 5 Vedtekter 7 Prinsipprogram 10 Handlingsplan 11 Faglige utvalg 12 Om vår kommunikasjon 13 Mønstervedtekter 15 Din plass i organisasjonen What s in it

Detaljer

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner.

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne, Sist revidert på landsmøtet i Stavanger 8-10. mai 2015. 1: Mål og prinsipper Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien

Detaljer