Det Norske Orgelselskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det Norske Orgelselskap"

Transkript

1 Det Norske Orgelselskap Årsmøtesamling Bodø mars 2014 Fredag 14. mars Kl Konsert i Bodø domkirke. Bjørn Andor Drage spiller på Eule orgelet. Bjørn Andor viser oss instrumentet etterpå Lørdag 15.mars Kl Individuell avmarsj eller biltransport fra Bodø domkirke til Rønvik kirke. Introduksjon og demonstrasjon av orgelet ved Rønviks kantor Jarle Brudal Kl Felles transport fra Rønvik kirke til Bodin kirke. Introduksjon og demonstrasjon av orgelet ved Bodin-kantor Tim Stern Kl Felles lunsj i domkirken. Kl Bjørn Andor Drage (konsulent) orienterer om prosessen før, under og etter bygginga til domkirkens nye orgel. Ekstra tema og diskusjon på innledningen: «Bruk av moderne teknologi sammen med tradisjonelle pipeorgler». Kl presentasjonsrunde av nyere orgelsaker i Norge. Alle konsulenter oppfordres til å orientere om saker som er under behandling / bygging. Kl Ekskursjon i domkirketårnet og demonstrasjon av klokkespillet, ved Gro. Kl Årsmøte i Bodø domkirkes menighetssal Kl Festmiddag på restaurant Bjørk (3-retters meny) Søndag Gudstjeneste i Bodø domkirke, Brian Hepworth spiller, frimurerkoret deltar Årsmøtemiddag: Påmelding festmiddag på e-post: Vi vil også gjerne vite om folk kommer med bil, og hvor mange personer du kan ha med i tillegg til deg selv? Programmet er tilrettelagt av en lokal komite, Gro Bergrabb, Tim Stern og Jarle Brudal. Hotell: Bodø hotell har gitt oss et tilbud på 650 kr pr natt for enkeltrom mars. Den enkelte tar kontakt og bestiller rom før 1.mars. Ved bestilling oppgis ORGELSELSKAPET som referanse. Bodø Hotell A/S Prof Skyttensgt. 5, 8006 Bodø Tlf Fax E-post: Påmelding senest 01.mars 1

2 Innkalling til årsmøte 15.mars 2014 kl Bodø domkirke Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av ordstyrer og referent 3. Godkjenning av styrets beretning 3b. Godkjenning av årsmelding for Det norske orgelselskaps pipebank på Austrått gård. (pipebanken) 4. Godkjenning av revidert regnskap 4b. Godkjenning av regnskap for pipebanken. 5. Godkjenning av budsjett og fastsettelse av årskontingent. 6. Valg av leder 7. Valg styremedlemmer og varamedlemmer 8. Valg av revisor (for 1 år) 9. Valg av valgkomité (for 1 år) 10. Innkomne saker. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styrets leder i hende senest 14 dager før årsmøtet, 01.mars 2014 Sakspapir til årsmøtet blir lagt ut på etterhvert som de blir ferdige. 08. februar 2014 Med vennlig hilsen, Abram Bezuijen, leder Sak 3. Godkjenning av styrets beretning Medlemstall i desember 2013: Det Norske Orgelselskap hadde pr medlemer + 6 Orgelspeil-abonnentar + 6 gratismedlemer + 13 tilleggsmedlemer i Danmark som betalar oss via Det Danske Orgelselskab (DDO) + 26 tilleggsmedlemer i Sverige som betalar oss via Svenska Orgelsällskapet (SO), ialt 295. Av medlemene busett i Norge hadde 17 tilleggsmedlemskap i DDO og 58 i SO. av Liv Skoglund Årsmøtet 2013 var i Stavanger mars. Fredagskvelden begynte med en konsert av orgelduoen (The Nordic Organduo) Abram Bezuijen og JeeYoung Park på Torkildsen orgelet på Nærbø. Arbeidsgruppen hadde lagt opp til en orgelsafari hvor vi så orglene i St. Svithun (katolske kirken), Stokka, Konserthuset og etter lunsj St. Petri og St. Johannes. Det ble en interessant safari, bl.a. ombyggingen og utvidelse i St. Svithun, og ikke minst det nye konserthusorgelet. Det var rett og slett imponerende å se og høre Rydes største orgel i bl.a. en av koralene til Cesar Franck og improvisasjon. På alle orgler ble det gitt en grundig demonstrering av instrumentet. Tusen takk til alle organistene for flott spill. 2

3 Etter kaffen ble det innledning v/ Stein Johannes Kolnes, hvordan bevare «orgelets sjel» En interessant debatt følget. Tusen takk til Bengt Norbakken, Anne Jordheim og Edgar Hansen som har gjort en glimrende jobb med å organisere årsmøtet. Årsmøtet hadde 25 deltagere. Styret. Styret for 2013: leder: Abram Bezuijen nestleder: Kristin Eek hjemmeside-ansvarlig: Hans Jakob Tronshaug kasserer og medlemsadministrasjon: Liv Skoglund. Sekretær: Nils Günter Torkildsen Varamedlemmer: Dietrich Johannes Buder og Rune Molvik Både Tronshaug og Skoglund ble gjenvalgt på årsmøtet i Oslo Det har vært avholdt (skype) styremøter: årsmøte 09.mars, 03. april, lørdag 13.april, 03. september, 22.november. Redaktøren i Orgelspeilet deltok på møtene. Orgelspeilet. Orgelspeilet kom ut etter planen med 4 nr. i Sven Atle Johannesen gjør en glimrende jobb, og gir oss et blad med mange orgelnyheter. Styret takker for det gode arbeidet han gjør! Minner om at redaktøren er også avhengig av at noen sender inn stoff/bilder/artikler. E-posten til redaktøren Sven Atle Johannesen er: Hjemmesiden Det norske orgelselskap har siden høsten 2004 hatt hjemmeside. I løpet av 2014 vil en ny hjemmeside komme opp. Orgeltur: det ble orgeltur til Toulouse i Vi takker Willem Wilschut for tilrettelegging for en fin tur. Hokksund 04. februar 2014 Abram Bezuijen, leder 3

4 Sak 3b Årsmelding for DNO s pipebank for 2013, Austrått Styret består, som alltid, av Bernt Gjelvold (leder), Kristin Eek (kasserer), Nils Harald Torkildsen og Svein Næss. I 2014 skal nytt styre velges for 4 år. Det har ikke skjedd noe nytt i pipebanken i C. Jensens 3. manual til Wagnerorglet vil muligens få lagerplass i Ilen menighetshus. En gledelig ting i den saken er at rørstemmene er gjenfunnet, visstnok ved hjelp av Øyvind Kåre Pettersens teft. Å sette opp Rørvikorglet på låven på Austrått er ennå ikke avklart. Nå er det en privatperson som skal forvalte gården på vegne av kommunen, noe som gjør at oppsettingen antakelig er avhengig av hans velvilje. Sak 4. Det Norske Orgelselskap Resultatregnskap for perioden som dekker 01. jan til 31. des Opphaug 4/2-13 Bernt Gjelvold, leder Driftsinntekter kr ,47 Ordinært medlemskap kr ,00 Student/pensjonist medlemskap kr 6 900,00 Innbetalt via DDO kr 2 750,00 Innbetalt via SO kr 4 860,60 Abonnement Orgelspeilet kr 1 250,00 Salg gamle nr av Orgelspeilet kr 300,00 Andre inntekter kr 1 096,87 Annonseinntekter kr ,00 Deltakeravgift orgelreise kr ,00 Deltakeravgift årsmøte kr 0,00 Deltaker-innbet til hotell orgelreise kr ,00 Finansinntekter og kostnader kr 4 006,79 Renteinntekt kr 4 006,79 Sum inntekter kr ,26 Kostnader kr ,29 Trykking av Orgelspeilet kr ,00 Andre publikasjonar kr 0,00 Porto Orgelspeilet kr ,21 Porto andre publikasjonar kr 0,00 Redaktør honorar og utgiftsdekking kr ,00 Honorar til artikkelforfattere kr 3 415,50 Kontorkostnad, telefon, porto mv kr 6 620,03 Kontorrekvisita kr 1 887,00 Data/EDB kostnad kr 260,00 Aviser, tidskrifter, bøker o.l. kr 623,76 Annen kontorkostnad kr 160,00 Telefon kr 0,00 Internett kr 0,00 4

5 Porto kr 3 689,27 Styremøter kr 0,00 Årsmøte kr ,86 Fellesutgifter orgelreise kr ,12 Hotell orgelreise kr ,57 Bank og kortgebyr kr 825,00 Konstaterte tap på fordringer, kontrakter mv. kr 1 930,00 Sum kostnader kr ,29 Nettotap for periode kr ,03 Det Norske Orgelselskap Balanse 31. des Eiendeler kr ,33 Likviditeter kr ,33 Driftskonto kr ,37 Kapitalkonto kr ,96 Kundefordringer kr 600,00 Gjeld kr 1 150,00 Forskudd fra kunder kr 1 150,00 Egenkapital kr ,33 Total egenkapital og gjeld kr ,33 Valestrandsfossen, februar 2014 Liv Skoglund, kasserer Revisorrapport for Det Norske Orgelselskap Regnskapsåret 2013 Revisjonen er gjort på grunnlag av tilsendt materiale: bilag, kontoutskrifter og transaksjonsjournaler med alle posteringer, samt referater fra styremøter. Regnskapet er kontrollert, og det er samsvar mellom balansen og selskapets aktiva i kasse og i bank. Resultatregnskapet viser et underskudd på kr ,03. Sammen med balansen gir regnskapet et riktig bilde av Det Norske Orgelselskaps økonomiske stilling. Jeg anbefaler at årsmøtet godkjenner det framlagte regnskapet. 07.februar 2014 Steinar Moen, revisor 5

6 Sak 4b. Godkjenning av regnskap for pipebanken. Det norske orgelselskaps pipebank, rekneskapsoversikt 2013 Inntekter: Renter 2013 kr 556,35 Sum kr 556,35 Overskudd: Sum kr 556,35 Balanse Saldo pr. 1/ kr ,21 + overskudd kr 556,35 Sum kr ,56 Fordelt på følgjande to kontoar: Ørlandspar kr ,87 Brukskonto kr 2.737,69 Steinkjer 3/ Kristin Eek Revisorrapport for Det Norske Orgelselskaps pipebank Regnskapsåret 2013 Revisjonen er gjort på grunnlag av mottatte bilag og kontoutskrifter. Regnskapet er kontrollert, og det er samsvar mellom balansen og selskapets aktiva i bank. Resultatregnskapet viser et overskudd på kr 556,35. Sammen med balansen gir regnskapet et riktig bilde av Det Norske Orgelselskaps pipebanks økonomiske stilling Jeg anbefaler at årsmøtet godkjenner det framlagte regnskapet. 07. februar 2013 Steinar Moen, revisor 6

7 Sak 5. Godkjenning av budsjett. Framlegg til Budsjett 2014 Kode Kontotittel 3 Driftsinntekter 3000 Medlemskap Innbetalt via DDO Innbetalt via SO Abonnement Orgelspeilet Annonseinntekter Deltakeravgift orgelreise Deltakeravgift årsmøte Renteinntekt Sum drifts- og rente-inntekter /6/7 Kostnader 4300 Orgelspeilet trykking Andre publikasjoner * Orgelspeilet porto Andre publikasjoner porto * Orgelspeilet honorar til redaktør Orgelspeilet honorar til artikkelforfattere Orgelspeilet andre kostnader Kontorkostnad, telefon, porto mv Styremøter Årsmøte ** Fellesutgifter orgelreise Bank og kortgebyr /6/7 Sum kostnader * Styret vurderer å kjøpe ei ekstra bok til alle medlemmer. Kostnadar til kjøp og utsending vil tære av oppspart kapital. ** Styremedlemmene får dekket reise og overnatting på årsmøtet, men betaler maten selv. Fastsetting av kontingent Kontingent for 2014 blei fastsett på sist årsmøte til kr 250 for alle (studentar og pensjonistar inkludert). Den er allereie fakturert. Framlegg: Styret får fullmakt til å auke kontingenten til kr 300 med verknad frå 2015, dersom kostnadane (f.eks. ekstra-bok) gjer det naudsynt. 7

8 Sak 6. valg av leder Sak 7. valg av styret Valgkomiteen i Det Norske Orgelselskap har følgende innstilling til årsmøtet i Bodø 15. mars 2014: Det Norske Orgelselskaps styre: Leder for perioden : Guy Poupart Styremedlemmer som stiller til valg for perioden : Liv Skoglund, Gro Bergrabb (Styremedlemmer som ikke er på valg i 2014: Kristin Eek og Nils Günther Torkildsen) Varamedlemmer til styret som stiller til valg for perioden : Dietrich Johannes Buder og Rune Molvik Styret i Det Norske Orgelselskaps pipebank Hele styret i det norske orgelselskaps pipebank er på valg, og alle medlemmene stiller til gjenvalg for perioden : Bernt Gjelvold, Kristin Eek, Nils Harald Torkildsen og Svein Næss. Valgkomiteen, Drammen 06. mars 2014, Bjørn F. Boysen Mathias Becker Anders Eidsten Dahl Sak 8. Valg av revisor (for 1 år) Revisor, velges for 1 år Steinar Moen, Nodeland (gjenvalg) (Valget gjelder både Orgelselskapets - og pipebankens regnskap.) Sak 9. Valg av ny valgkomite Styret foreslår for 2014: Anders Eidsten Dahl, Marius A. Lyngø og Abram Bezuijen Valgkomité velges: litt historikk: Matthias Becker, Bjørn Boysen og Anders Eidsten Dahl Jens Barland, Matthias Becker og Bjørn Boysen Jens Barland, Matthias Becker og Bernt Gjelvold Bernt Gjelvold, Jens Barland og Matthias Becker Øyvind Mikalsen, Anders Hovind og Bernt Gjelvold Anders Hovind, Jann-Magnar Fiskvik og Øyvind Mikalsen Jens Barland, Jann-Magnar Fiskvik og Øyvind Mikalsen Sak 10. Innkomne saker: Styret mottok et brev fra Niklos K. Besteland 8

Det Norske Orgelselskap Årsmøtesamling Arendal 13.-15. mars 2015

Det Norske Orgelselskap Årsmøtesamling Arendal 13.-15. mars 2015 Det Norske Orgelselskap Årsmøtesamling Arendal 13.-15. mars 2015 Fredag 13. mars Kl. 19.00 Konsert i Arendal kirke. Ian Richards spiller på Mühleisen-orgelet. Jens Barland viser oss instrumentet etterpå

Detaljer

Det Norske Orgelselskap

Det Norske Orgelselskap Det Norske Orgelselskap Årsmøtesamling Drammen 4.-6. mars 2011 Fredag 4. mars Kl. 18.00: Velkomst i Bragernes menighetshus med kaffe og frukt Kl. 19.00: Konsert og presentasjon av orglene i Bragernes kirke

Detaljer

Det Norske Orgelselskap Årsmøtesamling Oslo 9.-11. mars 2012 (her er dei papira som er klare pr 9.3.012)

Det Norske Orgelselskap Årsmøtesamling Oslo 9.-11. mars 2012 (her er dei papira som er klare pr 9.3.012) Det Norske Orgelselskap Årsmøtesamling Oslo 9.-11. mars 2012 (her er dei papira som er klare pr 9.3.012) Fredag 9. mars VIKTIG: Fredags-programmet er endra Fagerborg kirke er opptatt med generalprøve til

Detaljer

Det norske orgelselskap Årsmøtesamling 2010 på Steinkjer 5.-7. februar

Det norske orgelselskap Årsmøtesamling 2010 på Steinkjer 5.-7. februar Det norske orgelselskap Årsmøtesamling 2010 på Steinkjer 5.-7. februar Program Fredag 5. februar: Kl 18.00 i Steinkjer kirke: Presentasjon og liten konsert kor- og hovedorgel, og visning av orglene. (Brødrene

Detaljer

ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009

ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009 ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009 Årsmøte i Norges Guideforbund Lørdag 21.mars 2009 kl. 09.00 Quality Hotel Klubben, Tønsberg Åpning: Godkjenning av saksliste Valg av møtedirigent Valg av referent Valg av

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2012. Kommisjonæren. Bekkestua 29. juni 2012

Innkalling til årsmøte 2012. Kommisjonæren. Bekkestua 29. juni 2012 Innkalling til årsmøte 2012 Kommisjonæren Bekkestua 29. juni 2012 Nr. 1 2012 1 Innkalling til årsmøte Det innkalles til årsmøte i Tippekommisjonærenes Landsforening den 29. juni 2012 kl. 12.00 i Gamle

Detaljer

Årsmøte i Norges Guideforbund

Årsmøte i Norges Guideforbund ÅRSMØTE OSLO 19. mars 2011 Årsmøte i Norges Guideforbund 19. mars 2011 kl. 09.00 Sted: Thon Hotell Opera, Oslo Åpning: Godkjenning av innkalling. Valg av møtedirigent. Valg av referent. Valg av protokollunderskrivere.

Detaljer

Årsmøte i. Norsk Fotballtrenerforening. Fredag 8. mars 2013 kl. 20.00-21.30 Sted: Ullevaal Business Class (Ullevaal Stadion)

Årsmøte i. Norsk Fotballtrenerforening. Fredag 8. mars 2013 kl. 20.00-21.30 Sted: Ullevaal Business Class (Ullevaal Stadion) Årsmøte i Norsk Fotballtrenerforening Fredag 8. mars 2013 kl. 20.00-21.30 Sted: Ullevaal Business Class (Ullevaal Stadion) Innkalling til årsmøte i Norsk Fotballtrenerforening Fredag 8. mars 2013 kl. 20.00-21.30

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger. ÅRSBERETNING DIS- Rogaland 2012

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger. ÅRSBERETNING DIS- Rogaland 2012 1 DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger Program: 1. Årsmøte 2. Pause/bevertning 3. Foredrag v/birger Lindanger Om Rogaland Historielag Forslag til

Detaljer

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen 13.-15. mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand

Detaljer

Drammen 29. mars 2008

Drammen 29. mars 2008 ÅRSMØTE Drammen 29. mars 2008 Årsmøte i Norges Guideforbund 29. mars 2008 kl. 09.00 Sted: Rica Park Hotell, Drammen Åpning: Saksliste: Godkjenning av innkalling. Valg av møtedirigent. Valg av referent.

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2004.10. årgang. Januar. Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Torsdag 19. februar 2003, kl. 18.30 Stokke Bygdetun Hei igjen alle sammen, Så er vi endelig kommet i gang med et nytt år

Detaljer

ÅRSMØTE 2012. Verdal hotell, 16.februar- 2013 Årsmøte kl. 16:00 NORD-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av saksliste

ÅRSMØTE 2012. Verdal hotell, 16.februar- 2013 Årsmøte kl. 16:00 NORD-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av saksliste ÅRSMØTE 212 Verdal hotell, 16.februar- 213 Årsmøte kl. 16: ÅRSMØTE 212 NORD-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av saksliste 3. Valg av tellekorps 4. Valg av 2 personer til

Detaljer

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A Det innkalles til ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A SAKSLISTE: Dato lørdag 25. april 2015 kl. 11.00 på Solrabben, Sjøhaug Registrering og utlevering av stemmesedler fra kl. 10.00 1. Opprop: oversikt

Detaljer

Årsmøte i DIS-Vestfold

Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 2-2005. 10. årgang. mars. Årsmøte i DIS-Vestfold Torsdag 17. mars 2005, kl. 18.30 Stokke Bygdetun Hei igjen alle sammen, Det er nå klart for et nytt årsmøte i DIS-Vestfold. Og denne gangen

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010 Avdeling Nordland REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010 Deltagere: Heidi Mæland, Veronika K. Hansen, Anne-Lise Aurlund, Finn Richter Jensen, Rita Lanseth, Tonje T. Nordsveen, Anne

Detaljer

DEBRA NYTT. Nr 3 September 2011 ÅRSMØTE. Frist for innsendelse til neste debra nytt er 27. november 2011 post@debra.no

DEBRA NYTT. Nr 3 September 2011 ÅRSMØTE. Frist for innsendelse til neste debra nytt er 27. november 2011 post@debra.no Returadresse: Heidi E. Silseth Violveien 10 d 1487 TØYENHAUGEN B DEBRA NYTT ÅRSMØTE Nr 3 September 2011 Frist for innsendelse til neste debra nytt er 27. november 2011 post@debra.no Lederens hjørne: Da

Detaljer

Norsk Bergforening Generalforsamling Sandefjord 29. august 2008 kl 8.30

Norsk Bergforening Generalforsamling Sandefjord 29. august 2008 kl 8.30 Norsk Bergforening Generalforsamling Sandefjord 29. august 2008 kl 8.30 Innkalte Medlemmer i Norsk Bergforening Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av årsmelding

Detaljer

Årsmøte. NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR Inviterer til. i Oslo 5. september 2013

Årsmøte. NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR Inviterer til. i Oslo 5. september 2013 NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR Inviterer til Årsmøte i Oslo 5. september 2013 Bilde fra krigsgraver på Alfasaet gravlund I forbindelse med Nordisk kongress 4. - 6. september 2013 Tema: Verdier, kvalitet

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte

Innkalling til ordinært årsmøte Innkalling til ordinært årsmøte Møtet avholdes hos Arve Larsen, lørdag 2. mai 2015 kl 17 00 Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Norsk Volvo Amazon Klubb for 2015. Som sted for Årsmøtet er valgt

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 29. april 2015, 1030-1730 Sak 10/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 11/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til

Detaljer

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011 ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB 19. mars 2011 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering: a) valg av møteleder b) valg av referent 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap 5. Fastsettelse

Detaljer

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Ås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag Ås 2. mars 2009 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Følgende hadde ordet i saken: Ingen Sak 2.

Detaljer

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2014. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel:

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2014. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Generalforsamling Dalsåsen Vel 214 Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Onsdag 19. mars kl. 18.3 på personalrommet, 2.etg på Mortensrud skole. Dagsorden 1. Godkjenning av frammøtte

Detaljer

Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag

Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag NORD-TRØNDELAG Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag Nr. 1:2012-1- Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Torbjørn Slungaard Dronningberget 9, 7517 Hell Mobil:

Detaljer