ARRANGEMENTSPLAN VÅR 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARRANGEMENTSPLAN VÅR 2014"

Transkript

1 ARRANGEMENTSPLAN VÅR 2014 Bistandstorget presenterer med dette vår arrangementsplan for våren Planen gir en foreløpig oversikt over planlagte kurs, seminarer og andre arrangementer. Planen er foreløpig i den forstand at nye arrangementer kan komme til. Det kan også komme endringer i planen. Vi vil derfor alltid sende ut invitasjon til våre medlemmer til hvert enkelt arrangement noen uker i forveien. Følg også med på som til en hvert tid har oppdatert informasjon om planlagte arrangementer. Du kan abonnere på vårt nyhetsbrev gjennom våre nettsider eller ved å sende en mail til Informasjon om arrangementer vil også bli lagt ut på våre Facebook-sider og Facebook-gruppe. PRAKTISK INFORMASJON Påmelding og avmelding Påmelding skjer via Bistandstorgets nettsider og du vil umiddelbart motta bekreftelse. Er det fullt får du beskjed om at du står på venteliste. Avmelding skjer på e-post eller telefon til kontaktperson for arrangementet. Ved avmelding mindre enn to arbeidsdager før arrangementsstart, vil Bistandstorget fakturere 50 % av deltakeravgiften. Dette gjelder ikke ved sykdom. Ved manglende oppmøte uten at forfall meldes, må deltakeravgift betales fullt ut. Reisedekning Bistandstorget dekker 75 % av reisekostnadene for Bistandstorgets medlemsorganisasjoner (innenfor Norge). Bistandsklubben Bistandstorget har en rabattordning for enkeltpersoner som ikke er tilknyttet våre medlemsorganisasjoner. Vi har kalt denne ordningen for «Bistandsklubben». Som medlem av Bistandsklubben får du samme pris på våre kurs og seminarer som DELTAKERAVGIFTER: SEMINARER deltakere fra medlemsorganisasjoner mot å betale en årlig avgift på kr 500. For mer info, se Prioritering På kurs og andre arrangementer der det er begrenset deltakerantall, vil medlemsorganisasjoner bli prioritert. Dersom det er venteliste på et kurs vil antallet deltakere fra samme organisasjon begrenses til 1/8 av maks deltakerantall, vanligvis 2 eller 3. Nivåinndeling Bistandstorget har delt inn sine kurs i to nivåer. Kurs på nivå 1 er grunnleggende kurs uten krav om forhåndskunnskaper, mens kurs på nivå 2 er videregående kurs og krav til forhåndskunnskaper vil bli presisert i invitasjonen. Arrangementene holdes på norsk unntatt de som er beskrevet på engelsk. KURS Halv dag Hel dag Én dag To dager Små medlemsorganisasjoner 300 kr 500 kr 600 kr kr Andre medlemsorganisasjoner og medlemmer i Bistandsklubben 500 kr 800 kr kr kr Ikke-medlemmer 800 kr kr kr kr Studenter 200 kr 300 kr N/A N/A Kortere temamøter er som regel gratis, og ved andre arrangementstyper vil deltakeravgift være spesifisert i invitasjonen. Vi tar forbehold om mulig mindre prisjustering på Årsmøtet i April 2014.

2 ARRANGEMENTER VÅR Januar Januar Januar Prosesslederstudiet vår Januar Klimavasket bistand? Sted: Oslo Kursleder: Eivind Nilsen (Lent) Samlingene i prosesslederstudiet er utviklet for å styrke ledere, prosjektledere og interne utviklingsaktørers kompetanse i å tilrettelegge og lede gruppeprosesser. Deltakerne skal etter studiet kunne bruke prosessledelse som redskap for å drive endring, utvikling og innovasjon internt i organisasjonen. Prosessledelse kan defineres slik: Prosessledelse er kunsten å lede mennesker gjennom prosesser mot felles mål på en måte som understøtter deltakelse/medvirkning, skaper eierskap og utløser kreativitet fra alle innvolverte. 20 Januar Presentasjon av Norads organisasjonsgjennomgang av Bistandstorget Sted: Norad, Ruseløkkveien 26, Informasjonssenteret Tid: 13:00 15:00 Innledere: Evalueringstemaet v Erlend Sigvaldsen (NCG) og Tove Kvil (Norad) Norad vil på møtet gi evalueringstemaet anledning til å presentere rapporten og de konklusjonene og anbefalingene den skisserer, for Bistandstorgets styre, sekretariat og medlemmer Januar Januar Indikatorer og resultatmåling Sted: Storgata 11, 4.etg "Verdensrommet" Kursleder: Anette P. Simonsen (Mål og Resultatstyring) Etter endt kurs skal deltakerne ha fått kunnskap nok til å kunne finne, formulere, velge ut og kvalitetssikre indikatorer i forhold til et mål eller resultat (output, outcome). Deltakerne har fått utvekslet erfaring og har også fått testet seg selv gjennom summegrupper og gruppeoppgaver. Sted: Miljøhuset, Mariboesgate 8, øverste etasje, Tid: 08:30 10:30 Innledere: Erik Solheim (DAC-leder) og Hans Brattskar (Statssekretær NB: ikke endelig bekreftet) Klimaforhandlingene i FN (UNFCCC) har gått inn i en intens fase, med mål om å få på plass en ny, global klimaavtale i desember Målet med frokostsamlingen er å belyse omfanget av forhandlingene, konsekvenser og konflikter mellom bistandsfinansiering og klimafinansiering, og forsøke å lodde norske posisjoner inn i dette landskapet How Februar Februar Februar to Obtain European Commission Funding Kursleder: Iosu Aizkorreta (InProgress) This course will help organisations: Be able to identify and understand the relevant funding programme in the field of development aid and external actions Understand which are the relevant documents that you need to get familiarised with Understand how to adapt your own project to the guidelines of the call for proposals Acquire techniques to draft an attractive and highly competitive concept note following the EC format Enhance your skills to draft a sound full proposal using as a basis the log frame and to develop the accompanying full proposal and the budget Better structure and present the content of your projects. Although the training is tailored to European Commission funding procedures, the proposal drafting skills acquired during the training are transferable to any other donor.

3 12 Februar Mikrofinans, entrepenørskap og funksjonshemmede: Samarbeid mellom forskere og utøvere Mars Mars Indikatorer og resultatmåling Tid: 13:00 15:00 Innleder: Roy Mersland (Norwegian Centre fir Microfinance Research) Formålet med temamøtet er å gi en mulighet til å lære mer om samarbeid mellom forskning og praksis; å lære mer om inkludering av funksjonshemmede i samfunnet generelt og i mikrofinans spesielt Februar Februar Prosesslederstudiet vår samling Sted: Oslo Kursleder: Eivind Nilsen (Lent) Samlingene i prosesslederstudiet er utviklet for a styrke ledere, prosjektledere og interne utviklingsaktørers kompetanse i å tilrettelegge og lede gruppeprosesser. Deltakerne skal etter studiet kunne bruke prosessledelse som redskap for å drive endring, utvikling og innovasjon internt i organisasjonen. Prosessledelse kan defineres slik: Prosessledelse er kunsten å lede mennesker gjennom prosesser mot felles mål på en måte som understøtter deltakelse/medvirkning, skaper eierskap og utløser kreativitet fra alle innvolverte. 26 Februar Økonomistyring og korrupsjonsforebygging for ikke-økonomer Sted: Mariboesgate 8 Kursleder: Eli Voksø (Naturvernforbundet) Målet med kurset er få noen konkrete verktøy og tips for å forbedre økonomistyringssystemene i egen organisasjon, i prosjekt og program og i forhold til partnerorganisasjonen i sør. Korrupsjon oppdages i liten grad gjennom revisjoner. Det meste oppdages gjennom varslinger, stikkprøver eller tilfeldigheter. Med enkle grep kan forebyggingen av korrupsjon forbedres betraktelig. Kurset vil gi tilgang på verktøy og sjekklister som vil gjøre organisasjonene bedre rustet i kampen mot korrupsjon. Kursleder: Bergdis Joelsdottir (Atlas-alliansen) Etter endt kurs skal kursdeltakerne ha grunnleggende kjennskap til funksjonshemmedes situasjon og hvilke mekanismer som hindrer inkludering. Samt kunne anvende verktøy for å analysere og fremme inkludering i egen organisasjon og prosjekter/programmer. Kursleder benytter seg av deltakende metoder, samt gjesteinnledere. Kursdeltakerne vil få utdelt konkrete verktøy for videre arbeid i egne organisasjoner Mars Mars Prosesslederstudiet vår samling Sted: Oslo eller Kristiansand Kursleder: Eivind Nilsen (Lent) Samlingene i prosesslederstudiet er utviklet for a styrke ledere, prosjektledere og interne utviklingsaktørers kompetanse i å tilrettelegge og lede gruppeprosesser. Deltakerne skal etter studiet kunne bruke prosessledelse som redskap for å drive endring, utvikling og innovasjon internt i organisasjonen. Prosessledelse kan defineres slik: Prosessledelse er kunsten å lede mennesker gjennom prosesser mot felles mål på en måte som understøtter deltakelse/medvirkning, skaper eierskap og utløser kreativitet fra alle innvolverte Mars Mars Menneskerettighetsbasert tilnærming anno 2014 Kursleder: Margot Skarpeteig (Norad) I løpet av halvannen dag får deltakerne arbeide med konkrete verktøy og teori om menneskerettighetsbasering av utviklingssamarbeidet. I kurset vil deltakerne selv arbeide med bistandsprosjekter og programmer og identifisere områder der menneskerettighetsprinsipper kan styrkes. Kursdeltakere som ønsker får mulighet til å jobbe med egen organisasjons strategier, planer og rapporter samt konkret implementering på prosjektnivå. Det vil også bli gitt eksempler på hvordan FNs menneskerettighetsinstrumenter (så som FNs menneskerettighetsråd, Universal Periodic Review og spesialrapportørordninger) kan brukes i bistanden. Deltakerne vil få utdelt en praktisk veileder om menneskerettighetsbasering av utviklingssamarbeidet.

4 7 8 How April April to apply a Theory of Change (ToC) Approach to Planning, Evaluation and Impact Assessment 28 April Bistandstorgets Årsmøte 2014 Sted: Storgata 11, 4.etg "Verdensrommet" Kursleder: Maureen O Flynn (INTRAC) This INTRAC-course gives participants an understanding of what ToCs are; how they complement other planning processes; and how they can be applied to programmes. Knowledge and skills from this course can also be transferred to an organisational level. The course will build participants skills in developing a ToC for their programme, and offer opportunities to experiment with developing elements of a ToC. It will also include some training on ToC facilitators process. We HIGHLY RECOMMEND participants at the ToC training course April 7 8th to continue with the Impact Assessment session April Ideally, this should be regareded as a 4-day-in-debt training course, made up of two inter-linked modules April April Impact assessment Sted: Storgata 11, 4.etg "Verdensrommet" (kan endres) Kursleder(e): Maureen O Flynn This INTRAC-course explores some of the different approaches to impact assessment that can be used by NGOs; the value of planning for impact; and how to build impact assessment into existing structures and systems. It also offers an opportunity to experiment with a number of tools and methods, and with how to use findings for organisational learning. INTRAC-Associate, Maureen O'Flynn, is a renowned trainer on the topic in the UK and elsewhere, and has delivered a similar course once before in Oslo, with high scores from the participants. Tid: 12:00 14:00 8 Resultatrapportering Mai Tid: :00 Kursleder: Anette P. Simonsen (Mål og Resultatstyring) Deltakerne vil få konkret informasjon om hvordan de selv (og eventuelt i samarbeid med partner) skal formulere rapporter. Deltakerne vil kunne gjenkjenne resultater på ulike nivå i en rapport, har fått ideer til hvordan rapporter kan struktureres og hvilke tema som bør berøres. Deltakerne har også fått testet seg selv gjennom summegrupper og gruppeoppgaver. Faglig nettverk Kurs Seminarer Erfaringsutveksling

5 KURS Kurs arrangert av Bistandstorget vil som oftest vare 1-2 dager. De er delt inn i fire kategorier: (A) Prosjekt- og programforvaltning; (B) Tverrgående fagområder og tilnærminger; (C) Ekstern kommunikasjon og andre støttefunksjoner; og (D) Prosessledelse og intern kommunikasjon. Det vil som regel være én eller to kursledere som er ansvarlig for kurset, og disse vil trekke inn eksterne bidragsytere etter behov. Kurs vil ofte være praktisk rettet, og fokusere på læring gjennom praktiske øvelser og eksempler. Det vil som regel være en begrensing i deltakerantallet, med deltakere som vanlig øvre grense. SEMINAR Seminarer arrangert av Bistandstorget vil som regel være kortere enn kurs, fra tre timer til én dag. Seminarer vil som regel være mer foredragsbasert, der en rekke ressurspersoner er invitert til å bidra på ulike områder. Det vil være en møteleder mer enn en kursleder som har ansvaret. Seminarer vil ofte være mer teoretiske enn kurs, men det vil også være rom for erfaringsutveksling. Vi vil ikke operere med andre begrensninger i deltakerantallet enn det som defineres av møterommet. ANDRE ARRANGEMENTER Bistandstorget vil også arrangere kortere (2 3 timer) temamøter etter behov. Disse skal være dagsaktuelle, og invitasjoner vil derfor bli sendt ut 2 3 uker i forveien. Temamøtene er gratis og ofte arrangert i samarbeid med andre. Alle kan komme med forslag og innspill til temamøter, og disse organiseres ofte i samarbeid med andre organisasjoner og eller institusjoner. Forslag kan meldes til PROSESSLEDER- STUDIET Fra høsten 2013 har Bistandstorget gjennom et samarbeid med Lent tilbudt plasser på Lents Prossesslederstudie i Oslo/Kristiansand til våre medlemmer til subsidiert pris. Studiet går over 7 dager, fordelt på 3 moduler av dager. Søknad og opptak på studiet skjer på (halv)årlig basis gjennom Bistandstorget. Tilbudet er ment for erfarne ansatte med prosjekt eller programansvar blant Bistandstorgets medlemmer, som jobber med prosesser og ønsker kompetanse i å tilrettelegge og lede gruppeprosesser. Studentene forplikter seg til å delta i en faggruppe på prosessledelse under Bistandstorget, som fora for videreføring av arbeidet. BISTANDSTORGETS FAGGRUPPER Bistandstorgets har ulike faggrupper som består av representanter for medlemsorganisasjoner som er spesielt interessert i et bestemt bistandsfaglig temaområde. Faggruppene organiserer og kvalitetssikrer seminarer og kurs på sitt felt, men driver også internskolering og veiledningstjenester for medlemmer og andre bistandsaktører. Medlemmer som ønsker å danne eller være med i en faggruppe kan kontakte sekretariatet. Mer informasjon om faggrupper er å finne på hjemmesiden. Per 2014 er det aktive faggrupper på antikorrupsjon og prosessledelse. KONTAKTINFO: Adresse: Storgt. 11 (4. etg.), 0155 Oslo E-post: Tlf: Internett:

6 ARRANGEMENTOVERSIKT Dato Januar Februar Mars April Mai Juni EU- Funding 7 Theory of Change 8 Resultatrapportering 9 10 Inkludering av Impact assessment 11 funksjonshemmede Forskere og utøvere Prosesslederstudiet 2. samling Prosesslederstudiet 17 vår Norad om Bistandstorget Prosesslederstudiet 3. samling Menneskerettighetsbasert Økonomistyring tilnærming anno Indikatorer og resultatmåling Klimavasket bistand? Årsmøtet 2014 Arrangementsoversikten viser bare de arrangementer der dato er endelig fastlagt på det tidspunkt brosjyren har gått i trykken. Se for oppdatert oversikt.

ARRANGEMENTSPLAN VÅR 2015

ARRANGEMENTSPLAN VÅR 2015 ARRANGEMENTSPLAN VÅR 2015 Bistandstorget presenterer med dette vår arrangementsplan for våren 2015. Planen gir en foreløpig oversikt over planlagte kurs, seminarer og andre arrangementer. Planen er foreløpig

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud

Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud RAPPORT Bistandstorget i samarbeid med Norsk Utenrikspolitisk Institutt Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud Resultater fra spørreundersøkelse blant Bistandstorgets

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES HANDELSHØYSKOLEN BI Intensiv oppdatering på få dager HØST 2015 1 VERDIFULL KOMPETANSE FOR DEG OG DIN ARBEIDSGIVER Executive Short Progammes er intensive kvalitetskurs på høyt

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper. Olav R. Spilling Vegard Johansen

Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper. Olav R. Spilling Vegard Johansen Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper Olav R. Spilling Vegard Johansen Rapport 4/2011 Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper Olav R. Spilling Vegard Johansen Rapport 4/2011

Detaljer

1. Om prosjektforvaltningsmappen 2. 2. Innledning 3 Hva er FOKUS 3 FOKUS fra prosjekt til program 4. 3. Årshjulet 6

1. Om prosjektforvaltningsmappen 2. 2. Innledning 3 Hva er FOKUS 3 FOKUS fra prosjekt til program 4. 3. Årshjulet 6 PROSJEKTFORVALTNINGSMAPPE INNHOLD 1. Om prosjektforvaltningsmappen 2 2. Innledning 3 Hva er FOKUS 3 FOKUS fra prosjekt til program 4 3. Årshjulet 6 4. Søknader/Budsjett 7 Søknaden 7 Budsjett 8 5. Tilsagn,

Detaljer

Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid?

Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid? Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid? Masteroppgave i yrkespedagogikk Høyskolen i Oslo og Akershus Dagrunn

Detaljer

Alle skal med!? Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI)

Alle skal med!? Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI) Alle skal med!? Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI) Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers

Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers En kartlegging av perspektiver fra forskningsinstitusjoner og organisasjoner i det norske global helsemiljøet Hanne Lichtwarck Andrea Melberg Kristine Husøy

Detaljer

Prosjekt nummer: 2011-1-ES1-LEO05-36404 Prosjekt finansiert av EU-kommisjonen gjennom den spanske NA, OAPEE. ADEPTT kursmodell

Prosjekt nummer: 2011-1-ES1-LEO05-36404 Prosjekt finansiert av EU-kommisjonen gjennom den spanske NA, OAPEE. ADEPTT kursmodell Prosjekt nummer: 2011-1-ES1-LEO05-36404 Prosjekt finansiert av EU-kommisjonen gjennom den spanske NA, OAPEE. ADEPTT kursmodell Kursmodellens språk: NORSK Dette prosjektet er finansiert med støtte fra EU-kommisjonen.

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT Oppgavens tittel: Praktisk Usikkerhetsstyring Dato: 16.06.08 Antall sider (inkl. bilag): 154 - Utvikling av prosjektdemonstrator

Detaljer

Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM

Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Olav Torp, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for bygg, anlegg og transport

Detaljer

Evaluering av tilskudd til tilpasning

Evaluering av tilskudd til tilpasning Evaluering av tilskudd til tilpasning Rapport 2014-14 Proba-rapport nr 2014-14, Prosjekt nr. 14014 ISSN: 1891-8093 LEB/EW/SK, AG, 19.12.2014 -- Offentlig -- Evaluering av tilskudd til tilpasning Utarbeidet

Detaljer

Iren Groendahl Vibeke Sardo. Ledelse ved omorganiseringsprosesser -Hvordan påvirker ledelse resultatet av en omorganiseringsprosess i OUS?

Iren Groendahl Vibeke Sardo. Ledelse ved omorganiseringsprosesser -Hvordan påvirker ledelse resultatet av en omorganiseringsprosess i OUS? Iren Groendahl Vibeke Sardo Ledelse ved omorganiseringsprosesser -Hvordan påvirker ledelse resultatet av en omorganiseringsprosess i OUS? Masteroppgave i styring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus,

Detaljer

Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner

Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner 7/2012 Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner Av: Gunhild Thunem, Tore Vånge og Mari Helenedatter Aarbakke KUN Senter for kunnskap og likestilling www.kun.nl.no Likeverdige offentlige

Detaljer

Evaluering av informasjons- og veiledningsprogrammet for nyankomne asylsøkere. En evaluering gjennomført av Oxford Research AS

Evaluering av informasjons- og veiledningsprogrammet for nyankomne asylsøkere. En evaluering gjennomført av Oxford Research AS Evaluering av informasjons- og veiledningsprogrammet for nyankomne asylsøkere En evaluering gjennomført av Oxford Research AS Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap

Detaljer

hvor begynner demokratiet?

hvor begynner demokratiet? hvor begynner demokratiet? en analyse av sammenhengen mellom livslang læring og demokratideltakelse Skrever på oppdrag av Voksenopplæringsforbundet Humanistisk prosjektsemester Humanistisk fakultet Universitetet

Detaljer

H E F T E. En erfaringsutveksling. Arbeid med å integrere. innvandrere i det norske. arbeidsmarkedet

H E F T E. En erfaringsutveksling. Arbeid med å integrere. innvandrere i det norske. arbeidsmarkedet H E F T E 1 En erfaringsutveksling Arbeid med å integrere innvandrere i det norske arbeidsmarkedet NÆRINGSLIVETS KOMPETANSENETT Integrering av innvandrere i det norske arbeidsmarkedet NKN Essendropsgt

Detaljer

Beslutningsprosesser i elgforvaltningen

Beslutningsprosesser i elgforvaltningen 333 Beslutningsprosesser i elgforvaltningen åpne prosesser eller forbeholdt særinteresser? Erfaringer fra rettighetshavere i fire norske kommuner Hanne Haaland og Kirstin Fangel NINAs publikasjoner NINA

Detaljer

Prosjektstyringsteknikker for ITprosjekter basert på erfaringsdata

Prosjektstyringsteknikker for ITprosjekter basert på erfaringsdata Prosjektstyringsteknikker for ITprosjekter basert på erfaringsdata Et delprosjekt under forskningsprogrammet PS 2000s hovedprosjekt: Nye prosjektstyringsteknikker. Dato: 1. juli 1997 Åpen versjon. Fil:

Detaljer

Søknadsskjema skal fylles ut og sendes elektronisk til Norad (postmottak@norad.no) innen den søknadsfrist som fremkommer på norad.

Søknadsskjema skal fylles ut og sendes elektronisk til Norad (postmottak@norad.no) innen den søknadsfrist som fremkommer på norad. Veiledning til søknad om prosjekt- og samarbeidsavtale (Sist oppdatert: 04.08.2015) Søknadsskjema skal fylles ut og sendes elektronisk til Norad (postmottak@norad.no) innen den søknadsfrist som fremkommer

Detaljer

Evaluering av forsøk med metodeutvikling innen arbeidsrettet rehabilitering

Evaluering av forsøk med metodeutvikling innen arbeidsrettet rehabilitering Evaluering av forsøk med metodeutvikling innen arbeidsrettet rehabilitering Rapport 2014-04 Proba-rapport nr. 2014-04, Prosjekt nr. 12015 ISSN: 1891-8093 TT,HB,PDS/SK, 18.02.14 -- Offentlig -- Evaluering

Detaljer

Tilnærminger, modeller og

Tilnærminger, modeller og NIBR-rapport 2014:23 Trond Vedeld Hege Hofstad Tilnærminger, modeller og verktøy i oversiktsarbeidet. En kunnskapsoppsummering Tilnærminger, modeller og verktøy i oversiktsarbeidet En kunnskapsoppsummering

Detaljer

Ragnar Brevik, Carlo Aall, Jan Ketil Rød. Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014

Ragnar Brevik, Carlo Aall, Jan Ketil Rød. Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014 Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014 Pilotprosjekt om testing av skadedata fra forsikringsbransjen for vurdering av klimasårbarhet og forebygging av klimarelatert naturskade i utvalgte kommuner Ragnar

Detaljer

NASJONALT VITENSENTER FOR STYRKEBASERT LÆRING 2014/2015 KURS- KATALOG. www.viss.no

NASJONALT VITENSENTER FOR STYRKEBASERT LÆRING 2014/2015 KURS- KATALOG. www.viss.no NASJONALT VITENSENTER FOR STYRKEBASERT LÆRING 2014/2015 KURS- KATALOG www.viss.no www.viss.no Nasjonalt vitensenter for styrkebasert læring Nasjonalt vitensenter for styrkebasert læring har sitt utspring

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Det er din fremtid 4 Audit & Advisory 6 Consulting 10 Financial Advisory 14 Deloitte Advokatfirma DA 18 Hvordan søke jobb i Deloitte 22 Deloitte

Detaljer

Organisering teller, ressurser avgjør. Asylsaksbehandlingen i norsk utlendingsforvaltning i et komparativt perspektiv. August 2010. Asylsaksbehandling

Organisering teller, ressurser avgjør. Asylsaksbehandlingen i norsk utlendingsforvaltning i et komparativt perspektiv. August 2010. Asylsaksbehandling Asylsaksbehandling Organisering teller, ressurser avgjør Asylsaksbehandlingen i norsk utlendingsforvaltning i et komparativt perspektiv August 2010 Forfatter: HB Sist lagret: 27.08.2010 11:17:00 Sist utskrevet:

Detaljer

Oppgavetekst MASTEROPPGAVE VÅREN 2007. For. Jens-Petter Lund

Oppgavetekst MASTEROPPGAVE VÅREN 2007. For. Jens-Petter Lund Oppgavetekst MASTEROPPGAVE VÅREN 2007 For Jens-Petter Lund Usikkerhetsstyring i praksis - effektiv styring av risiko og muligheter gjennom bygging av usikkerhetskultur i virksomhets- og prosjektorganisasjon

Detaljer

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse 16.01.2015 Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse og kompetanse 2 TILTAK SOM KAN BIDRA TIL Å ØKE BEFOLKNINGENS DIGITALE DELTAGELSE OG KOMPETANSE DAMVAD.COM For information on

Detaljer