Offentlig journal. Periode: Helse Sør-Øst RHF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Periode: 14112012-14112012. Helse Sør-Øst RHF 15112012"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja

2 08/ Spesialist Åsie-Marit Ullern Sak: Privatpraktiserende spesialist - Åsle-Marit Ullern Dok: Vedrørende bruk av vikar i avtalepraksis i Oslo Eksterne helsetjenester Eksterne helsetjenester 08/ Spesialist Kari Rougne Sak: Privatpraktiserende avtalespesialist - Kari Rougne Dok: Søknad om godkjenning av faste vikarer ved Oslo Øyelegesenter Eksterne helsetjenester Eksterne helsetjenester 08/ Arkivdel: Personalmapper Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13,Fv1 13 Helseforetakene i Helse Sør-Øst Sak: Forsvarets høgskole Dok: Informasjon om uttak til Forsvarets Sjefskurs nr 10/2012 ved Forsvarets Høgskole HR-avdeling Intern HR Side 1

3 08/ Spesialist Stine Fryjordet Wiik Sak: Privatpraktiserende spesialist - Sverre Dølvik Dok: Vedrørend godkjenning av vikar Eksterne helsetjenester Eksterne helsetjenester 08/ Helseforetakenes Innkjøpsservice as HINAS Sak: Rammeavtale - kontorrekvisita datarekvisita kontorpapir plast batterier catering Dok: Oversendelse av endringsprotokoll til signering og retur - rammeavtale kontorrekvisita - Helse Sør-øst RHF og Staples Innkjøp og logistikk Sekretariatet 08/ Dok.dato: Jour.dato: diaqualos AB Sak: Medisinsk koding Dok: Forespørsmål om kvalitetssikring av faktagrunnlaget i utredning om medisinsk koding Eksterne helsetjenester ehelse Side2

4 Helse Sor-øst RHF / Dok.dato: Jour.dato: CSAM Health AS Sak: Elektronisk fødesystem / fødejournal Dok: Forlengelse av rammeavtale på elektronisk fødejournal Partus Teknologi og ehelse Teknologi og ehelse 08/ Dok.dato: Udatert Jour.dato: Helseforetakenes Innkjøpsservice as HINAS Sak: Kjøp av klær og tekstiler til helseforetak Dok: Oversendelse av endringsprotokoll til signering og retur - rammeavtale helsetekstiler - Helse Sør-Øst RHF og Kwintet Innkjøp og logistikk Sekretariatet 09/ Dok.dato: Jour.dato: Oslo universitetssykehus HF Ledelsen Sak: Prosjekt likeverdige tjenester - Likeverdprosjekt Dok: Videre arbeid - Tolketjenester Kvalitet og fagområder AD Administrerende direktør Side3

5 09/ Dok.dato: Jour.dato: Helsedirektoratet Sak: Fødsel og svangerskap - generell Dok: Publisering av Nasjonal faglig retningslinje for planlagt hjemmefødsel - IS Tjenesteutvikling og samhandling Kvalitet og fagområder 09/ Dok.dato: Jour.dato: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Nasjonalt administrerende direktørmøter - AD møter Dok: Fremtidig legeregulering - fornyet anbefaling fra de fire regionale helseforetakene Medisin og helsefag Medisin og helsefag 09/ Dok.dato: Jour.dato: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Nasjonalt administrerende direktørmøter - AD møter Dok: Legefordeling - møte Medisin og helsefag Medisin og helsefag Side4

6 Helse Sor-Øst RHF Offendig journal Periode: / Dok.dato: Jour.dato: Helsedirektoratet Sak: Psykiske / ruslidelser Dok: Invitasjon til lansering av publikasjoner - Helsedirektoratet Medisin og helsefag Kvalitet og fagområder 09/ Helseforetakenes Innkjøpsservice as HINAS Sak: Rammeavtale - flyreiser og togreiser Dok: Endringsprotokoll til signering og retur - rammeavtale flyreiser - Helse Sør-Øst RHF og Norwegian Innkjøp og log stikk Sekretariatet 09/ Helseforetakenes Innkjøpsservice as HINAS Sak: Sprøyter kanyler og infusjonspumper Dok: Oversendelse av endringsprotokoll til signering og retur - sprøyter og kanyler - Helse Sør-Øst RHF og Puls Innkjøp og logistikk Sekretariatet Side5

7 Offentligjournal Periode: / I Unilabs Røntgen og Laboratoriemedisin Sak: Anskaffelse av radiologiske tjenester 2010 Dok: Oversendelse av forliksavtale til signering og retur - Unilabs og Helse Sør-Øst RHF - signert avtale Eksterne helsetjenester Eksteme helsetjenester 10/ Arkivdel: Personalmapper Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13,Fv1 13 Avskjermet Sak: Personalmappe - Avskjermet Dok: Avskjermet Intern HR Intern HR 10/ X Dok.dato: Jour.dato: Eksterne helsetjenester Eksterne helsetjenester Sak: KONTRAKT Anskaffelse av radiologiske tjenester 2010 Dok: Forliksavtale - Helse Sør-Øst RHF og Unilabs Norge AS - signert Eksterne helsetjenester Eksteme helsetjenester Side6

8 Helse Sor-Øst RHF / X Dok.dato: Jour.dato: HR-avdeling HR-avdeling Sak: Lokale tillittsvalgte - LTV Dok: IVIøteprotokoll - drøftinger janmfør hovedavtalens del II 31 - signert Intern administrasjon HR-avdeling 11/ Helseforetakenes Innkjøpsservice as HINAS Sak: Rammeavtale - inkontinens Dok: Oversendelse av rammeavtale inkontinens stikklaken og kladder til signering og retur - Helse Sør-Øst RHF og Maske gruppen Innkjøp og logistikk Sekretariatet 11/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Nils Jørgen Mørk Sak: Aktivitetsdata helseforetakene - spesialister Dok: Rapportering av aktivitetsdata Økonomi Eksterne helsetjenester Side7

9 Offentligjournal Periode: / Dok.dato: Jour.dato: Helse Midt-Norge RHF Sak: Nasj onal direktørsamling Dok: Innlegg på den Nasjonale direktørsamlingen HR-avdeling HR-avdeling 11/ Dok.dato: Jour.dato: Norengros Sak: SP - Anskaffelse - Rammeavtale sårbehandlingsprodukter Dok: Sårbehandlingsprodukter til Helse Sør-Øst - svar på spørsmål fra Norengros 11/ Dok.dato: Jour.dato: Mölnlycke Health Care AS Sak: SP - Anskaffelse - Rammeavtale sårbehandlingsprodukter Dok: Sårbehandlingsprodukter til Helse Sør-Øst - svar på spørsmål fra M6Inlycke Health Care Side8

10 Offendig journal Periode: / Dok.dato: Jour.dato: BSN Medical AB Sak: SP - Anskaffelse - Rammeavtale sårbehandlingsprodukter Dok: Sårbehandlingsprodukter til Helse Sor-øst svar på spørsmål fra BSN Medical 11/ Advokatfirmaet Thommessen AS Sak: SP - Anskaffelse - Rammeavtale sårbehandlingsprodukter Dok: Svar på klage på tildeling av rammeavtale på sårbehandlingsprodukter 11/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Rolf Wirth Sak: Privatpraktiserende spesialist - Rolf Wirth Dok: Vedrørende vikar i driftshjemmel Eksterne helsetjenester Eksterne helsetjenester Side9

11 11/ Dok.dato: Jour.dato: Helsedirektoratet Sak: Kommunal medfinansiering Dok: Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten - endring av a konto-beløp for desember 2012 Regnskap og rapportering Regnskap og rapportering 11/ Spesialist Stig Kornstad Sak: Praktiserende avtalespesialist - Stig Kornstad Dok: Vedrørende senior junior ordning og overdragelse av praksis Eksterne helsetjenester Eksterne helsetjenester 11/ Dok.dato: Jour.dato: Helse Nord RHF Sak: Oppfølging behandling spiseforstyrrelser 2012 Dok: Nasjonal kompetansetjeneste for barnehabilitering med vekt på spisevansker og ernæringsvansker Eksterne helsetjenester Kvalitet og fagområder Sidel0

12 12/ Dok.dato: Jour.dato: Sørlandet sykehus HF Sak: Raskere tilbake - midler 2012 og 2013 Dok: Søknad raskere tilbake rygg - AFR Behov og bestilling Behov og bestilling 12/ Dok.dato: Jour.dato: Helse Nord RHF Sak: CFS / ME 2012 Dok: Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME - oppnevning av faglig referansegruppe Kvalitet og fagområder Kvalitet og fagområder 12/ Dok.dato: Jour.dato: Helsedirektoratet Sak: Godkjenning / opphør av sykehus / opptreningssenter som utdanningsinstitusjoner / sykehus 2012 Dok: Søknad om godkjenning som utdanningsinstitusjon gruppe H i medisinsk biokjemi og spørsmål om status for utdanningsstillinger i private helsetjenester Medisin og helsefag Medisin og helsefag Side 11

13 Offentligjournal Periode: / A-2 Norge A/S innkjøpstjenester 12/ Accenture AS innkjøpstjenester 12/ Alfakonsult AB innkjøpstjenester Sidel2

14 Helse SOr-Øst RHF / BearingPoint Norway AS innkjøpstjenester 12/ Dok.dato: Jour.dato: Boston Consulting Group AS innkjøpstjenester og C logistikktjenester 12/ Deloitte AS Dok: Rammeavtale konsulenttjenester innkjøp og logistikk innstilling for område B innkjøpstjenester og C logistikktjenester Sidel3

15 12/ Dovre Group AS innkjøpstjenester 12/ Dynabyte AS innkjøpstjenester og C logistikktjenester 12/ Ernst & Young AS innkjøpstjenester og C logistikktjenester Sidel4

16 12/ Inventura AS innkjøpstjenester 12/ KPMG AS innkjøpstjenester og C logistikktjenester 12/ McKinsey & Company innkjøpstjenester og C logistikktjenester Sidel5

17 Offentligjournal Periode: / PA Consulting Group innkjøpstjenester og C logistikktjenester 12/ PricewaterhouseCoopers AS innkjøpstjenester og C logistikktjenester 12/ Schenker Consulting AS Dok: Rammeavtale konsulenttjenester innkjøp og logistikk - innstilling for område C logistikktjenester Sidel6

18 12/ Sirona AB innkjøpstjenester 12/ Steria innkjøpstjenester og C logistikktjenester 12/ Tiger Consulting innkjøpstjenester Side 17

19 Helse Sor-øst RHF Offentligjournal Periode: / Dok.dato: Jour.dato: Sunnaas sykehus HF Sak: Foretaksmøter helseforetakene Oversendelse av original til helseforetak Dok: Protokoll fra foretaksmøte i Sunnaas sykehus HF Styre- og eieroppfølging Sekretariatet 12/ Dok.dato: Jour.dato: KvinTo AS Sak: SP Rammeavtaler Prosedyresett vaskesett / skiftesett Dok: Rammeavtaler på prosedyresett vaskesett / skiftesett til Helse Sør-Øst avvisning av tilbud 12/ Helseforetakenes Innkjøpsservice as HINAS Sak: Rammeavtale drivstoff bensin petroleumsprodukter 2012 Dok: Oversendelse av endringsprotokoll til signering og retur - rammeavtale petroleumsprodukter - Helse Sør-Øst RHF og Shell Innkjøp og logistikk Sekretariatet Side 18

20 12/ Dok.dato: Jour.dato: Diakonhjemmet Sykehus AS Helseforetakene i Helse Sør-Øst Lovisenberg Diakonale Sykehus AS Sak: Regional beredskapsplan 2012 Dok: Gjennomgang av beredskapsplaner Styre- og eieroppfølging Styre- og eieroppfølging 12/ Dok.dato: Jour.dato: Vestre Viken HF Sak: Regional beredskapsplan 2012 Dok: Gjennomgang av beredskapsplaner Styre- og eieroppfølging Styre- og eieroppfølging 12/ Dok.dato: Jour.dato: Sørlandet sykehus HF Sak: Regional beredskapsplan 2012 Dok: Gjennomgang av beredskapsplaner Styre- og eieroppfølging Styre- og eieroppfølging Sidel9

21 12/ Dok.dato: Jour.dato: Sykehuset Telemark HF Sak: Regional beredskapsplan 2012 Dok: Gjennomgang av beredskapsplaner Styre- og eieroppfølging Styre- og eieroppfølging 12/ Dok.dato: Jour.dato: Betanien Hospital Sak: Regional beredskapsplan 2012 Dok: Gjennomgang av beredskapsplaner Styre- og eieroppfølging Styre- og eieroppfølging 12/ Dok.dato: Jour.dato: Sykehuset Østfold HF Sak: Regional beredskapsplan 2012 Dok: Gjennomgang av beredskapsplaner - svar fra Sykehuset Østfold Styre- og eieroppfølging Styre- og eieroppfølging Side20

22 12/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalmapper Helse- og omsorgsdepartementet Sak: SP Forsvarets høgskole Dok: Informasjon om uttak av deltakere til Sjefskurs nr 10/2013 ved Forsvarets høgskole SP IKT SP HR 12/ Dok.dato: Jour.dato: Mercer Norge AS Sak: Etablering av pensjonskasse Dok: Retur av signert tildelingsskjema - finansielle rådgivningstjenester og prosjektledelse vedrørende etablering av pensjonskasse i Helse Sør-Øst - Helse Sør-Øst RHF og Mercer Norge AS Finans Sekretariatet 12/ Tilg. kode: U0 Par.: Offl 13,Fv1 13 NAV Kontroll Øst Sak: Privatpraktiserende spesialist - Shaheen Asghar Dok: Avskjermet Eksterne helsetjenester Eksterne helsetjenester Side2I

23 12/ Dok.dato: Jour.dato: Metier AS Sak: SP Anskaffelse Kurs i prosjektledelse Dok: Informasjon om tildeling i konkurranse vedrørende kurs i prosjektledelse 12/ Dok.dato: Jour.dato: Holte Consulting as Sak: SP Anskaffelse Kurs i prosjektledelse Dok: Informasjon om tildeling i konkurranse vedrørende kurs i prosjektledelse 12/ Dok.dato: Jour.dato: Bouvet ASA Sak: SP Anskaffelse Kurs i prosjektledelse Dok: Informasjon om tildeling i konkurranse vedrørende kurs i prosjektledelse Side22

24 Helse Sor-Øst RHF / Dok.dato: Jour.dato: Handelshøyskolen BI Sak: SP Anskaffelse Kurs i prosjektledelse Dok: Informasjon om tildeling i konkurranse vedrørende kurs i prosjektledelse 12/ Dok.dato: Jour.dato: Marker kommune Markup AS Sak: SP Anskaffelse Kurs i prosjektledelse Dok: Informasjon om tildeling i konkurranse vedrørende kurs i prosjektledelse 12/ Dok.dato: Jour.dato: Prosjektforum AS Sak: SP Anskaffelse Kurs i prosjektledelse Dok: Informasjon om tildeling i konkurranse vedrørende kurs i prosjektledelse Side23

25 Offentligjournal Periode: / Dok.dato: Jour.dato: Helsedirektoratet Sak: Høring - nasjonal strategi på kreftområde Dok: Utsatt høringsfrist - Forslag til nasjonal strategi på kreftområdet Medisin og helsefag Medisin og helsefag 12/ Dok.dato: Jour.dato: Akershus universitetssykehus HF Sak: Felles innsats for bedre oppfølgning av arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser Dok: Felles innsats for oppfølging av arbeidstidsbestemmelsene i Helse Sør-ost - tilbakemelding HR-avdeling HR-avdeling 12/ Sunnaas sykehus Sak: Felles innsats for bedre oppfølgning av arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser Dok: AML arbeidsmiljølov brudd Sunnaas sykehus pr HR-avdeling HR-avdeling Side24

26 12/ Dok.dato: Jour.dato: Sykehuset Telemark HF Sak: Felles innsats for bedre oppfølgning av arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser Dok: Felles innsats for oppfølging av arbeidstidsbestemmelsene i Helse Sør-Øst RIIF HR-avdeling HR-avdeling 12/ Dok.dato: Jour.dato: Sørlandet sykehus HF Sak: Felles innsats for bedre oppfølgning av arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser Dok: Status for oppfølging av arbeidstidsbestemmelsene HR-avdeling HR-avdeling 12/ Dok.dato: Jour.dato: Phoenix House Haga Sak: Avtaleoppfølging TSB Dok: Angående krav om tilbakebetaling av for lavt belegg i 2011/12 Eksterne helsetjenester Eksterne helsetjenester Side25

27 Offentligjournal Periode: / / Dok.dato: Udatert Jour.dato: Sykehuspartner Sak: Anskaffelse Konsulenttjenester innkjøp og logistikk Dok: Rammeavtale nr kjøp av konsulenttjenester innenfor logistikkområde til signering og retur - Helse Sør-Øst RHF og Dynabyte Consulting AS Sekretariatet Sekretariatet Dok.dato: Jour.dato: Sykehuspartner Sak: Anskaffelse Konsulenttjenester innkjøp og logistikk Dok: Rammeavtale nr kjøp av konsulenttjenester innenfor logistikkområde til signering og retur - Helse Sør-Øst RHF og Deloitte AS Sekretariatet Sekretariatet 12/ Dok.dato: Jour.dato: Sykehuspartner Sak: Anskaffelse Konsulenttjenester innkjøp og logistikk Dok: Rammeavtale nr kjøp av konsulenttjenester innenfor logistikkområde til signering og retur - Helse Sør-Øst RHF og PWC Pricewaterhousecoopers AS Sekretariatet Sekretariatet Side26

28 Helse Sor-Øst RHF / Dok.dato: Jour.dato: Helse Nord RHF Sak: Kompleks epilepsi SSE Dok: Nasjonal behandlingstjeneste for kompleks epilepsi med behov for høyspesialisert behandling Medisin og helsefag Kvalitet og fagområder 12/ Konkurransetilsynet Sak: Pålegg om å gi informasjon - konkurranseloven 24 Dok: Pålegg om gi informasjon - konkurranseloven 24 Eksterne helsetjenester Eksterne helsetjenester 12/ Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Kjevekirurgi og munnhulesykdommer Dok: Endring av navn for spesialiteten kjevekirurgi og munnhulesykdommer Medisin og helsefag Medisin og helsefag Side27

29 12/ X Finans Finans Sak: KONTRAKT Etablering av pensjonskasse Dok: Tildelingsskjema for kontrakt innenfor rammeavtale - finansielle rådgivningstjenester og prosjektledelse vedrørende etablering av pensjonskasse i Helse Sør-Øst RHF - Helse Sør-Øst RHF og Mercer Norge AS / signert Finans Finans 12/ Dok.dato: Jour.dato: Fastlege Løvland og Latif Sak: Spesialisthelsetjenesten i kommune Dok: Vedrørende spesialisthelsetjenesten i bydel Østensjø Oslo Eksterne helsetjenester Eksterne helsetjenester 12/ Dok.dato: Jour.dato: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Regulering av epikriseutsending og utlevering av taushetsbelagte opplysninger i læringøyemed og kvalitetssikringsøyemed Dok: Regulering av epikriseutsending og utlevering av taushetsbelagte opplysninger i læringsøyemed og kvalitetssikringsøyemed - Høring Medisin og helsefag Kvalitet og fagområder Side28

Offentlig journal. Periode: 02112012-02112012. Helse Sor-Øst RHF 06112012

Offentlig journal. Periode: 02112012-02112012. Helse Sor-Øst RHF 06112012 Helse Sor-Øst RHF 06112012 Offentlig journal Periode: 02112012-02112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00276-445 I Dok.dato: 01112012 Jour.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 11122012-11122012. Helse Sør-Øst RHF 13122012

Offentlig journal. Periode: 11122012-11122012. Helse Sør-Øst RHF 13122012 Offentlig journal Periode: 11122012-11122012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig journal Periode: 11122012-11122012 08/00271-24 Spesialist Kari

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013 Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal Periode: 04062013-04062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 30052012. Offentlig journal. Periode: 29052012-29052012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle Alle.

Helse Sør-Øst RHF 30052012. Offentlig journal. Periode: 29052012-29052012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle Alle. Offentlig journal Periode: 29052012-29052012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sør-øst RHF 30052012 08/00020-155 I Dok.dato: 23052012 Jour.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012 Offentlig journal Periode: 01112012-01112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00097-209 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening NSH Sak: Generelle

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 27062012-27062012. Helse Sør-øst RHF 29062012

Offentlig journal. Periode: 27062012-27062012. Helse Sør-øst RHF 29062012 Helse Sør-øst RHF 29062012 Offentlig journal Periode: 27062012-27062012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 29062012 08/00131-7 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Helse Sør-Øst RHF 11062013

Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Helse Sør-Øst RHF 11062013 Offentlig journal Periode: 07062013-07062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 11062013 08/00243-81 Dok.dato: 31052013 Jour.dato: 07062013

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 15052012. Offentlig journal. Periode: 14052012 14052012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle Alle.

Helse Sør-Øst RHF 15052012. Offentlig journal. Periode: 14052012 14052012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle Alle. Helse Sør-Øst RHF 15052012 Offentlig journal Periode: 14052012 14052012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sor-Øst RHF 15052012 08/00515-44 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012 Offentlig j ournal Periode: 23022012-23022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 24022012 08/00097-205 U Mottaker: HealthConnect International

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 18032013-18032013. Helse Sør-Øst RHF 22032013

Offentlig journal. Periode: 18032013-18032013. Helse Sør-Øst RHF 22032013 Offentlig journal Periode: 18032013-18032013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 22032013 08/00175-320 I Bydel Bjerke Sak: Hovedstadsprosessen

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 15022012-15022012. Helse Sør-Øst RHF 16022012

Offentlig journal. Periode: 15022012-15022012. Helse Sør-Øst RHF 16022012 Offentlig journal Periode: 15022012-15022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei 08/00276-410 I MS-Senteret Hakadal AS Pensjon - private institusjoner

Detaljer

3/10/2011. Offentlig j ournal. Periode: 03-09-2011-03-09-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja

3/10/2011. Offentlig j ournal. Periode: 03-09-2011-03-09-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig j ournal Periode: 03-09-2011-03-09-2011 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 3/10/2011 08/00012-166 1 Dok.dato: Udatert Jour.dato: 3/9/2011 Sak:

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 05032013. Offentlig journal. Periode: 28022013-28022013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (IV): Alle

Helse Sør-Øst RHF 05032013. Offentlig journal. Periode: 28022013-28022013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (IV): Alle Offentlig journal Periode: 28022013-28022013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (IV): Alle Alle Alle Ja Ja 08/00500-109 I Dok.dato: 27022013 Jour.dato: 28022013 Avsender: Akershus

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 08012014-08012014. Helse Sør-Øst RHF 09012014

Offentlig journal. Periode: 08012014-08012014. Helse Sør-Øst RHF 09012014 Helse Sør-Øst RHF 09012014 Offentlig journal Periode: 08012014-08012014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sør-Øst RHF 09012014 08/00043-19 Mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 16012012-16012012. Helse Sor-øst RHF 17012012

Offentlig journal. Periode: 16012012-16012012. Helse Sor-øst RHF 17012012 Helse Sor-øst RHF 17012012 Offentlig journal Periode: 16012012-16012012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offendig journal Periode: 16012012-16012012

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 08082013-08082013. Helse Sør-Øst RHF 09082013

Offentlig journal. Periode: 08082013-08082013. Helse Sør-Øst RHF 09082013 Helse Sør-Øst RHF 09082013 Offentlig journal Periode: 08082013-08082013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-øst RHF 09082013 08/00217-68 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 26092013-26092013. Helse Sør-øst RHF 27092013

Offentlig journal. Periode: 26092013-26092013. Helse Sør-øst RHF 27092013 Helse Sør-øst RHF 27092013 Offentlig journal Periode: 26092013-26092013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sor-Øst RHF 27092013 08/00021-8 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 09122013-09122013. Helse Sør-Øst RHF 10122013

Offentlig journal. Periode: 09122013-09122013. Helse Sør-Øst RHF 10122013 Offentlig journal Periode: 09122013-09122013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei 08/00175-322 I Dok.dato: 06122013 Jour.dato: 09122013 Avsender: Oslo

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 20012014. Offentlig journal. Periode: 14012014-14012014. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle

Helse Sør-Øst RHF 20012014. Offentlig journal. Periode: 14012014-14012014. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Offentlig journal Periode: 14012014-14012014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 08/01091-13 Avsender: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Offentlig

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato27.03.2014 HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato27.03.2014 HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato27.03.2014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider: 12 Helse Sør-Øst RHF Utskriftsdato 28032014 f. - Fra:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013

Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013 Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00202-31 U Helse Fonna HF Gjennomgang av internkontroll ved pasientreisekontor

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 25122012-27122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig jo urna l Periode: 25122012-27122012 11/00512-68 I Dok.dato:

Detaljer

Journaldato: 23.3.2015-31.3.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 23.3.2015-31.3.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.04.2015 Styremøte 26.2.2015 - protokoll Journaldato: 23.3.2015-31.3.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013

Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013 Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00237-205 I Fysioterapeut Øivind Heyn Internett - endringsforespørsel

Detaljer

Offentlig journal Periode:19062008-20062008

Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-77 I Fra: Kunnskapssenteret - Nasjonal enhet for

Detaljer

Offentlig journal. Kontrakt - Forskning og utvikling FoU - 2010 2010/163-7 5817/2010 14.09.2010 02.02.2011

Offentlig journal. Kontrakt - Forskning og utvikling FoU - 2010 2010/163-7 5817/2010 14.09.2010 02.02.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.2.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 11.02.2011 Vedr. "Traumer og psykisk helse. En studie om forekomst av potensielt traumatiserende hendelser og posttraumatiske

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12-04-2013-12-04-2013

Offentlig journal Periode: 12-04-2013-12-04-2013 Offentlig journal Periode: 12-04-2013-12-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00122-11 U Dok.dato: 11.04.2013 Jour.dato: 12.04.2013 Willis AS

Detaljer

Offentlig journal Periode:05092007-05092007

Offentlig journal Periode:05092007-05092007 Offentlig journal Periode:05092007-05092007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-194 Dok.dato: 29082007 Grad: U 0 Par.: Nasjonalt

Detaljer

Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF. Dok.dato: 02.03.2011. Dok.

Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF. Dok.dato: 02.03.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.5.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 30.05.2011 Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge

Detaljer

Pasientreiser ANS - Offentlig journal

Pasientreiser ANS - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 10/00189-210 Forhøyet egenandel for behandling utenfor egen helseregion Fritt sykehusvalg Pasientreiser Innlandet - kjørekontor Dok. dato: Arkivdel: Ny sakarkiv

Detaljer