KLUBBHUS: FELLESSKAP SOM SKAPER MULIGHETER FOR PERSONER MED PSYKISKE UTFORDRINGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLUBBHUS: FELLESSKAP SOM SKAPER MULIGHETER FOR PERSONER MED PSYKISKE UTFORDRINGER"

Transkript

1 KLUBBHUS: FELLESSKAP SOM SKAPER MULIGHETER FOR PERSONER MED PSYKISKE UTFORDRINGER Clubhouses: Communities Creating Opportunities for People with Mental Illness Hva er et klubbhus? Et klubbhus er først og fremst et medmenneskelig fellesskap. Et klubbhus er mye mer enn bare et program, eller en sosialt tiltak. Klubbhusets aller viktigste funksjon er å være et fellesskap, der folk jobber sammen mot et felles mål. Et klubbhus er et fellesskap som er organisert med henblikk på å støtte personer som lever med følgene av psykiske lidelser. Ved å delta i et klubbhus, får folk muligheten til å vende tilbake til livet med vennskap, familie, viktig arbeid, ansettelser, utdanning, og nødvendig, individuell tilgang til tjenester og støtteordninger. Et klubbhus er et oppbyggelig miljø for folk som har opplevd at deres tilværelse har gått i oppløsning på en drastisk måte. og som trenger støtte fra andre som har tro på at det er mulig for alle å komme seg etter å ha levd med psykiske utfordringer. Klubbhus Ordet klubbhus kommer opprinnelig fra terminologien som ble brukt for å beskrive arbeidet og visjonene til det første klubbhuset, Fountain House i New York City, som ble etablert i Som det første i sitt slag, har Fountain House blitt brukt som modell for alle klubbhus som etter hvert etablerte seg rundt om i verden. Fountain House startet da tidligere pasienter fra et psykiatrisk sykehus begynte å møte hverandre sosialt, som en slags klubb. Det ble organisert som et støtteapparat for folk med psykiske utfordringer, i stedet for som en tjeneste eller behandlingsprogram. Fellesskap rundt om i verden som har organisert seg etter Fountain House modellen, har omfavnet begrepet klubbhus, fordi det signaliserer budskapet om medlemskap og tilhørighet. Dette budskapet er selve kjernen i klubbhus arbeidet. Medlemskap Et klubbhus er en medlemsorganisasjon, som fungerer slik at folk som kommer dit og deltar er medlemmer. Klubbhusmedlemskap er åpen for alle som har psykiske utfordringer. Denne medlemskapsideen er avgjørende når det gjelder klubbhus konseptet, da et medlemskap i organisasjonen betyr tilhørighet, å ha et sted der man trives, og et sted der man alltid føler seg velkommen. For de som lever med effektene av psykisk sykdom, kan ikke ta slike ting for gitt. Faktisk er virkeligheten slik for de fleste med psykisk sykdom, at de hele tiden føler at de ikke passer inn, føler seg isolert og avvist. Den negative effekten av psykisk sykdom er at folk blir isolert fra resten av samfunnet. De som er psykisk syke opplever ofte at de blir definert som psykiatrisk pasient, klient, ufør, bruker. På denne måten grupperer resten av samfunnet personene etter merkelappene, og definerer dem i samsvar med disse. På denne måten blir en person med psykisk sykdom sett på som noen som trenger noe, og som først og fremst er en byrde som må hjelpes.

2 Klubbhuset snur opp ned på alt dette. Her blir personen som har slitt med psykisk sykdom først og fremst sett på som en verdifull deltager, en kollega, og en som kan bidra i resten av gruppen. Hver person er en viktig del av et fellesskap som engasjerer seg i viktige arbeidsoppgaver. Et klubbhus er lagt opp som et sted der personer med psykiske helseutfordringer ikke blir behandlet som pasienter, og heller ikke som uføre. Gjennom klubbhusprogrammet får hvert enkelt medlem beskjed om at han eller hun er velkommen, ønsket, at det er behov for han eller henne, og forventninger. Gjennom hele klubbhus dagen blir det kommunisert at hver enkelt sitt bidrag er et viktig bidrag. Hver morgen tar de ansatte og andre medlemmer imot alle som kommer, og ønsker de smilende velkommen inn til klubbhuset. På samme måte blir det daglige arbeidet i klubbhus fellesskapet organisert og utført i tråd med dette budskapet, som stadig blir gjentatt. Dette er ikke vanskelig, fordi driften av klubbhuset faktisk krever at medlemmene deltar. Måten klubbhusene er organisert på engasjerer medlemmene i alle henseender når det gjelder driften, og det finnes alltid mange flere arbeidsoppgaver enn det finnes ansatte til å utføre dem. Hvert enkelt medlem sine evner, kreative ideer, og innsats er etterspurt, og de blir oppmuntret hver dag. Deltagelse er frivillig, men hvert medlem blir alltid invitert til å delta i arbeid som administrativt arbeid, resepsjon, kjøkkenarbeid, transporttjenester, reach-out, vedlikehold, forskning, administrere ansatte og utdannings program, økonomi, og mye mer. Ved å være klubbhus medlem får en person som lever med et psykisk sykdom anledning til å være med og skape positive muligheter for fellesskapet. Samtidig, får han eller hun nødvendig hjelp og støtte for å oppnå individuell suksess og tilfredsstillelse. Verdier Klubbhus fellesskap er bygget på troen at hvert enkelt medlem, i tilstrekkelig grad, kan friskne til fra effektene av psykisk sykdom. På denne måten kan de bli i stand til å leve et personlig, tilfredsstillende liv. Klubbhus fungerer som samfunn der folk støtter opp om hverandres suksess, uansett hvor lang tid det tar eller hvor vanskelig det måtte være. Ideen bak klubbhuskonseptet er at man har tro på at alle kan bidra produktivt, også medlemmer som sliter med alvorlige følger av psykisk sykdom. Klubbhus fellesskap er overbevist om at arbeid, og relasjoner som oppstår i kjølvannet av arbeidsrelatert virksomhet, er styrkende og gir en solid basis for vekst, og viktig, individuell måloppnåelse (Beard, Propst, Malamud, 1982). I klubbhus verdenen er det også en gjengs tro på at muligheter for normal sosial kontakt og fritidsaktiviteter er en viktig del av tilfrisknings prosessen. Meningsfylte relasjoner (grunnlaget) Klubbhusmiljøet og strukturen er utviklet på en måte som skal sikre at det er store muligheter for menneskelig samhandling, og at det er mer enn nok arbeid å ta seg til. Det er et mål å ha få ansatte, slik at det oppstår et vedvarende behov for de ansatte å samarbeide med medlemmene for å få utført arbeidsoppgavene sine. Medlemmene trenger også de ansatte og andre medlemmer for å kunne ferdigstille dette arbeidet, men enda viktigere er at relasjonene som oppstår gjennom å arbeide sammen, er nøkkelen i klubbhus rehabiliteringen. (Vorspan, 1986). Klubbhusmedlemmer og ansatte i fellesskap har som oppgave å prioritere, organisere og utføre viktige oppgaver slik at medlemmene kan lykkes med å komme videre i sine liv.

3 Relasjoner mellom medlemmer og ansatte utvikles på en naturlig måte gjennom å samarbeide om å utføre klubbhusets daglige rutiner. Alle ansatte har generelle roller i klubbhuset, og er involvert i alle klubbhus aktiviteter, deriblant daglige arbeidsrutiner, fritidstilbud på kveldstid, arbeids programmene, reach-out medlemskontakt, støtte til studier og støtte til å besøke NAV, følge et medlem til legen osv. Både medlemmene og de ansatte deler ansvaret for at klubbhusdriften skal lykkes. Ved å jobbe sammen hver dag, lærer de av hverandres sterke sider, talenter og evner. I tillegg utvikles ekte og varig vennskap. Fordi klubbhuset er utformet på lik måte som et typisk arbeids- eller forretningsmiljø, utvikles relasjonene på lignende måte. Klubbhus ansatte skal ikke oppdra eller behandle medlemmene. De ansatte skal, sammen med medlemmene, delta i utførelsen av viktige arbeidsoppgaver, og skal oppmuntre de som enda kanskje ikke har tro på seg selv. Oppdraget til klubbhus ansatte går ut på å være kollegaer, arbeidsfolk, talent speidere og heiagjeng. Hovedkomponenter i klubbhuset 1. Arbeidsdagen De daglige rutinene i klubbhuset er organisert rundt et strukturert system kjent som den arbeidsorienterte dagen. Den arbeidsorienterte dagen består av en åtte timers periode, mandag til fredag, som er lik arbeidstiden i der klubbhuset befinner seg. Medlemmer og ansatte jobber side om side, som kollegaer, for å utføre viktig arbeid for sitt fellesskap. Alt arbeid som utføres i klubbhuset er rettet mot klubbhuset og skal ikke utføres med henblikk på utenforstående virksomhet eller næringsliv. Klubbhuset tilbyr ikke kliniske terapitilbud eller behandlingsorienterte programmer. Medlemmene melder seg frivilling til deltagelse når de er klare, og i tråd med sine individuelle interesser. 2. Ansettelsesprogram Som medlem har man rett til å få tilbud om mulighet for å komme tilbake i betalt arbeid i integrerte arbeidssituasjoner gjennom både overgangsarbeid og uavhengige program som arbeid med støtte. Overgangsarbeid er et svært strukturert program for medlemmer som kommer tilbake til arbeidslivet i kommunal sektor, næringsliv og industri. Utplasseringer i overgangsarbeid skjer på arbeidsgivers arbeidsplass, er deltidsarbeid (15-20 timer per uke), og inkluderer mye støttetiltak fra klubbhus ansatte og andre medlemmer. Disse utplasseringene varer vanligvis mellom seks og ni måneder. Deretter kan medlemmene prøve en annen utplassering eller gå videre til arbeid med støtte. Dette programmet er spesifikt utformet som et yrkesrettet rehabiliteringsprogram, der medlemmet kan oppnå eller gjenvinne evner og selvtillit, som er nødvendig når man er ansatt i en ekte jobb. Det eneste kravet som stilles til et medlem i overgangsarbeid er et uttrykt ønske om å arbeide. Arbeid med støtte er et klubbhusprogram der medlemmer som er klare for det, får støtte fra klubbhuset til jobbsøking og til få sin egen jobb. Klubbhuset sørger da for at medlemmene får kontinuerlig oppfølging og motivering så lenge de er i arbeid og trenger assistanse. I arbeid med støtte tilbys ikke støtte på arbeidsplassen. All støtte fås på klubbhuset.

4 3. Kvelds- helge og ferieprogram I tillegg til arbeidsmuligheter, sørger klubbhuset for kveldsprogram, sosiale program, ferieprogram og fritidsprogram. Sammen organiserer medlemmer og medarbeidere både strukturerte og ustrukturerte, sosiale aktiviteter. Disse aktivitetene blir alltid planlagt utenom den arbeidsorienterte dagen. Fødselsdager blir feiret på selve dagen. Aktiviteter blir planlagt på klubbhuset og i fellesskapet. 4. Støtte til fellesskapet Folk som lever med psykisk sykdom krever ofte varierte sosiale og medisinske tjenester. I løpet av arbeidsdagen får klubbhusmedlemmer hjelp med å få tilgang til de beste kvalitative tilbud i sitt fellesskap. Medlemmer får assistanse med å kjøpe og beholde rimelige boliger, gode psykiske helsetilbud og generelle, medisinske tjenester, statlige uføretrygdsstønader, og andre behovsprøvde tjenester. Medlemmer og medarbeidere fra klubbhuset sørger for denne støtten og assistansen. 5. Reach-out En del av det daglige arbeidet i klubbhuset går ut på å følge opp alle de aktive medlemmene. Når et medlem ikke kommer til klubbhuset eller er på sykehus, får medlemmet som er fraværende en reach-out telefon eller et besøk. Hvert medlem blir minnet på at han eller hun er savnet, er velkommen, og at det er behov for vedkommende på klubbhuset. Denne prosessen er ikke bare en oppmuntring til deltagerne om å delta, men også et alarmsystem når det gjelder medlemmer som opplever vanskeligheter og kan trenge ekstra hjelp. 6. Utdanning Mange klubbhus medlemmer har fått sine utdanningsplaner avbrutt på grunn av psykisk sykdom. Noen har ikke fullført videregående skole, og andre har fått avbrudd i universitetsutdannelsen sin. Klubbhuset tilbyr utdanningsmuligheter til medlemmer slik at de kan fullføre eller begynne på autorisasjons og universitetsgradsprogrammer ved akademiske institusjoner og voksenopplæringsprogrammer. Klubbhuset nyttiggjør seg også klubbhusmedlemmers evner og talenter, for å skaffe til veie utdanningsmuligheter i klubbhuset. 7. Bolig Alle medlemmer har rett til en trygg og anstendig bolig. Klubbhuset er behjelpelig med å skaffe til veie kvalitetsboliger til medlemmene. Dersom slike er utilgjengelige, søker klubbhuset midler og skaper sine egne boligprogram. 8. Beslutningsprosesser og ledelse Beslutningsprosesser og ledelse er en viktig del av klubbhus arbeidet. Medlemmer og medarbeidere møtes i åpne fora for å diskutere klubbhusets retningslinjer og fremtidig planlegging.

5 Klubbhus har også uavhengige styremedlemmer eller rådgivende nemd, som har ansvaret for overordnet ansvar, skaffe penger, PR og assistanse med å utvikle utdanningsmuligheter for medlemmer. Oppsummering Selv om Fontenehus konseptet startet opp for mer enn femti år siden og blitt reprodusert mer enn fire hundre ganger globalt, representerer klubbhuskonseptet fremdeles en radikal annerledes måte å arbeide på innenfor psykisk helse. De fleste program modellene fokuserer fremdeles på å vurdere menneskers grad av uførhet, slik at forventningene begrenses i forhold til denne vurderingen. De fleste bruker opplæring eller behandling som verktøy i rehabilitering. Forventningene er høye i et klubbhus, og felles arbeid, relasjoner og meningsfylte muligheter i fellesskapet er valgfrie verktøy. References: Anderson, S. B. (1998). We Are Not Alone: Fountain House and the development of clubhouse culture. New York, New York, Fountain House Beard J. H., Propst, R,& Malamud, T. (1982) The Fountain House model of psychiatric rehabilitation. Psychiatric Rehabilitation Journal, 5, Boston, MA ICCD, (2002) The International Standards for Clubhouse Programs. New York, New York Vorspan, R., (1986), Attitudes and Structure in the Clubhouse Model, The Fountain House Annual, Vol. 4, New York, NY Oversettelse av: Karin Breit, Fontenehuset Bergen

5/2/2014 Clubhouse International 1

5/2/2014 Clubhouse International 1 I løpet av årene har det verdensomspennende klubbhusfellesskapet lagt stadig større vekt på "fellesskapet" når det gjelder å definere hva som gjør et klubbhus til et klubbhus. Vi har innsett at det som

Detaljer

Work (Arbeid) Hvorfor Arbeid?

Work (Arbeid) Hvorfor Arbeid? I mer enn femti år har Den Arbeidsorienterte Dagen vært en primær faktor på veien mot tilfriskning for tusenvis av mennesker med psykisk sykdom. Historisk sett har arbeidet i Den Arbeidsorienterte Dagen

Detaljer

Hva om ingen vil lage lunsj? Bunnlinje ansvar på fontenehuset

Hva om ingen vil lage lunsj? Bunnlinje ansvar på fontenehuset was formerly Coordinator of International Training at Fountain House in New York. Fra mine dager som medlem av Fountain House for en tid tilbake, gjennom nylige erfaringer som medarbeider, gjennom besøk

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling

Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling Bacheloroppgave Av: Kari Ann Tobiassen Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling Bacheloroppgaven er gjennomført som et ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som sådan.

Detaljer

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll Jeg vil ikke stå utenfor Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne Jeg vil ikke stå ut - Arbeid og utdanning sett med av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 Jeg vil ikke

Detaljer

Terje Lie. AKTIV - et prosjekt i regi av Ungdom Mot Narkotika UMN. Arbeidsnotat IRIS - 2010/175

Terje Lie. AKTIV - et prosjekt i regi av Ungdom Mot Narkotika UMN. Arbeidsnotat IRIS - 2010/175 Terje Lie AKTIV - et prosjekt i regi av Ungdom Mot Narkotika UMN Arbeidsnotat IRIS - 2010/175 Prosjektnummer: 7252238 Prosjektets tittel: AKTIV Oppdragsgiver: Ungdom Mot Narkotika UMN Forskningsprogram:

Detaljer

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver:

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter 07.01.15 En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: - En rehabiliteringsmodell ulikt alt annet (en kortfattet

Detaljer

Lions Clubs International presidenttema 2014-2015. president. Joe Preston. LION Nr 1 2014-15 19

Lions Clubs International presidenttema 2014-2015. president. Joe Preston. LION Nr 1 2014-15 19 Lions Clubs International presidenttema 2014-2015 president Joe Preston LION Nr 1 2014-15 19 Ordet pride har to betydninger på engelsk. den ene kan oversettes til norsk med gruppe eller flokk, som i en

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Evaluering av prosjektet Erobring. Ny start etter soning

Evaluering av prosjektet Erobring. Ny start etter soning Evaluering av prosjektet Erobring. Ny start etter soning Overgangen fra soning til det ordinære livet En kvalitativ studie Geir Hyrve Forord Denne evalueringen av prosjektet Erobring Ny start etter soning

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

ISBN 978-82-8085-044-7 ISSN 1891-2311

ISBN 978-82-8085-044-7 ISSN 1891-2311 Illustrasjonene er basert på fotografier tatt i ishotellet i Jukkasjärvi i 2008 og 2009. Foto: Marit Andreassen. Omslag: Typisk Bjørseth AS / Kristoffersens Trykkeri AS, Narvik. Trykk: Kristoffersens Trykkeri

Detaljer

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 BÆRUM KOMMUNE Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 Innholdsfortegnelse Forord...3 1 Innledning...4 1.1 Definisjoner og begreper...4 1.2 Plattform for frivillighet i Bærum kommune...4

Detaljer

HJEMMETJENESTEN I SØRUM KOMMUNE. Utvikling av et attraktivt arbeidsmiljø

HJEMMETJENESTEN I SØRUM KOMMUNE. Utvikling av et attraktivt arbeidsmiljø MODELLKOMMUNEFORSØK HJEMMETJENESTEN I SØRUM KOMMUNE Utvikling av et attraktivt arbeidsmiljø Av Linda Pedersen 1 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 EN FØR-BESKRIVELSE... 4 Slik var det - en oppsummering av forutsetningene...

Detaljer

Rusmisbruk og gruppebehandling

Rusmisbruk og gruppebehandling Sørlandet sykehus HF Rusmisbruk og gruppebehandling Hvordan opplevde pasientene effekten av gruppebehandlingen ved en avdeling for rus og avhengighetsbehandling? Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

I velferdsstatens randsone

I velferdsstatens randsone HiT notat nr 3/2008 I velferdsstatens randsone Evaluering av Boteam, Porsgrunn Heidi Haukelien På oppdrag fra Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Porsgrunn 2008 HiT notat nr 3/2008 ISSN 1501-8520

Detaljer

HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA

HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA Viktige adresser og telefoner Brenselsutsalget AS Fyllingsvn 11, 9900 Kirkenes Postboks 370 Tel. 78 99 25 09 Fax 78 99 37 57 E-mail: bjorn@brenselsutsalget.no Pasvik-gruppa

Detaljer

Høringsutkast Plan for barn og unge

Høringsutkast Plan for barn og unge Høringsutkast Plan for barn og unge Innbyggerne er de som er den viktigste faktoren i en kommune. Med sitt valgte styre kommunestyre, bestemmer de hva som skal gjøres for at det blir en bra kommune å bo

Detaljer

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune Ragnhild Fugletveit Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

Medmennesker i arbeidslivet

Medmennesker i arbeidslivet www.psykiskhelse.no Kvalitativt Analysesenter Medmennesker i arbeidslivet En undersøkelse om arbeidsliv og psykisk helse Kortversjon TNS 27. september 2002 Line Kristoffersen Oppsummering og konklusjoner

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Bacheloroppgave. Fritid med Bistand inkludering, aktivitet og økt livskvalitet. Aided Leisure time inclusion, activity and increased quality of life

Bacheloroppgave. Fritid med Bistand inkludering, aktivitet og økt livskvalitet. Aided Leisure time inclusion, activity and increased quality of life AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG KANDIDATNUMMER 417 OG 446 Bacheloroppgave Fritid med Bistand inkludering, aktivitet og økt livskvalitet Aided Leisure time inclusion, activity and increased quality of

Detaljer