Ungdom, yrkesutdanning og overgang ttil arbeidslivet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungdom, yrkesutdanning og overgang ttil arbeidslivet"

Transkript

1

2 Håkon Høst Ungdom, yrkesutdanning og overgang ttil arbeidslivet Hordaland fylkeskommune 28. april 2011

3 «Alt var bedre før. Særlig ungdommen» Før da kunne de som hadde forutsetninger for det ta gymnaset Mens de andre kunne få seg et praktisk arbeid, eventuelt etter noe yrkesskole Nå skal alle inn i en teoretisk enhetsskole Ikke rat en tredjedel ikke fullfører innenfor tiden Tja? Endres i topp-/bunntekst

4 1990-tallet: Enighet om at det ikke var plass til ungdom i arbeidslivet Massearbeidsløshet Nedbygging av industrien Ufaglærte jobber forsvant Politikere og fagfolk enige: Ikke lengre plass til ungdom i arbeidslivet Utdanningssystemet var alternativet Endres i topp-/bunntekst

5 Den norske modellen for yrkesopplæring Kan skille mellom ulike modeller: 1. Lærlingordning 2. Yrkesskole 3. Bedriftsintern opplæring Vide modeller Norge ofte karakterisert som en blandingsmodell. Historisk et innslag av alle disse modellene Endres i topp-/bunntekst

6 Heterogen yrkesopplæring Lærlingordning Verkstedskolene Husflidsskoler for kvinnelig håndverk Handelsskoler Sjøfartsutdanninger Husstellskoler, Helse- og sosialutdanninger Berdiftsintern opplæring Et broket system: ingen standardisering av opptaksvilkår, pensum eller godskrivningsregler på tvers

7 Endres i topp-/bunntekst

8 70-80-tallet: Struktur- og konjunkturendringer i arbeidslivet Bedriftene rekrutterte enda få, men likevel et økende antall lærlinger. Yrkesutdanningene utdannet mange ganger flere enn de som fikk læreplass. Overskuddet av ungdom fra yrkesutdanningene ble på 1970-tallet absorbert av veksten i ufaglærte stillinger. På 1980-tallet fikk man både strukturendringer med nedleggelser i industrien og også en kraftig nedgangskonjunktur. Ungdomsarbeidsmarkedet ble vanskeligere. Eldre ungdom og voksne søkte seg tilbake til videregående. De utkonkurrerte i stor grad de yngre i kamp om lærlingplassene. Den videregående skolen var sprengt, og strukturen var uhensiktsmessig med mange grunnkurs og få videregående kurs

9 Reform 94: Lærlingordningen nøkkelen Innføring av individuell 3 års utdanning for ungdom, voksne ut Standardisering av kursstrukturen reduserte antall grunnkurs fra over 100 til 13 Hovedmodell med to år i skole og to i lære innført Ekspansjon av fagopplæringen til alle områder av arbeidslivet, også der en ikke hadde denne tradisjonen som helse og sosial, handel og kontor, transport

10 Ungdom kunne velge mellom alle fagretninger bedrifter i hele arbeidslivet skulle få lærlinger Alle skulle bli faglærte Alle bransjer skulle basere seg på fag Ungdoms overgang til arbeidsmarkedet skulle skje «friksjonsløst» Endres i topp-/bunntekst

11 På den annen side: Ikke lengre plass til ufaglærte Det å ikke gjennomføre blir dermed både en trussel mot ungdom og mot stabiliteten i systemet Ville falle utenfor alt, skole og arbeidsliv Endres i topp-/bunntekst

12 Frafallproblematikken sett fra skolen Ute i arbeidslivet skjer det en rasende utvikling Snart krever alle jobber høyere utdanning eller minst videregående/fagbrev St.meld. 44: i 2025 ikke behov for mer enn 3,5 % ufaglærte. Basert på SSB-prognoser Tilsvarer rundt arbeidsplasser Gudmund Hernes i «Gull av gråstein»: Dette er det avgjørende argumentet. Alle må gjennom Endres i topp-/bunntekst

13 2010: SSB retter opp Ikke 3,5 %, men 20 % ufaglærte i 2025 Hadde kategorisert alle med minst ett år i videregående som «fullførte» Prognosen i hovedsak basert på tilbudet av arbeidskraft Vanskelig å fastlegge «arbeidslivets behov». Komplekse samvirkninger Differensen mellom 20 og 3,5 % tilsvarer omtrent de som ikke fullfører Endres i topp-/bunntekst

14 Utdanningskravene i stor grad tilbudsstyrte Virksomhetene må ansette dem de kan få Får man ikke en sykepleier, ansetter man en hjelpepleier Får man ikke en hjelpepleier, ansetter man en ufaglært Virksomhetene må selv lære dem opp eller sørge for utdanning I store deler av arbeidslivet besettes områder definert for faglært arbeid av ufaglærte Faglærte områder oppstår på den annen side ved at utdanningsnivået heves Endres i topp-/bunntekst

15 I hvilken grad bidro Reform 94 til endringer? Man oppnådde å kople lærlingordningen til skolen Skoleplassene og hele læreplassøkningen tilfalt ungdom under 20 år De voksne forsvant ut av videregående skole, men de voksne lærlingene ble ikke færre Totalt sett økte antall lærlinger med 60 prosent, godt hjulpet av konjunkturoppgangen Endres i topp-/bunntekst

16 Veksten tilfalt de unge, dvs. 18-åringene Under 20 Over Endres i topp-/bunntekst

17 Nye lærekontrakter fordelt på 3 kategorier

18 Ungdommens gjeninntreden Reform 94 lykkes som et grep for å få ungdom inn i arbeidslivet Koplingen av lærlingordningen til skolen Tilskuddspolitikk Formidlingssystem Opplæringskontor Endrede normer Endres i topp-/bunntekst

19 Det ufaglærte arbeidsmarkedet øker parallelt Det noe oppsiktsvekkende er at det ufaglærte arbeidsmarkedet som var avskrevet av de fleste på 1990-tallet, også har økt Totalt sett er det nå langt flere ungdommer under 20 år i arbeidslivet I følge sysselsettingsregisteret en firedobling fra Fra til Trolig er tallene fra 1994 noe for lave (2-5000?) Halvparten av disse er lærlinger halvparten ufaglærte Endres i topp-/bunntekst

20 Store bransjemessige ulikheter Nesten alle under 20 år i byg og anlegg, samt i det meste av industrien er lærlinger I service, først og fremst varehandelen, er de fleste sysselsatte under 20 år ufaglærte Fram til Reform 94 var det ikke lov å ansette ungdom under 20 annet enn på lærekontrakt dersom de ikke hadde fullført videregående Med utvidelsen av fagopplæringssystemet ble denne bestemmelsen fjernet Endres i topp-/bunntekst

21 Fortsatt et blandingssystem Reform 94 bidro til at lærlingordningen ble en viktig vei inn i arbeidslivet for de under 20 Fremdeles like mange under 20 som får en eller annen form for bedriftsintern opplæring Positivt eller negativt? Hvilke muligheter har de uten fagopplæring? Endres i topp-/bunntekst

22 Avlagt yrkesfaglig og studieforberedende eksamen 2008 etter alder Endres i topp-/bunntekst

23 Tradisjonelle mønstre Avspeiler tradisjonelle mønstre for yrkesopplæringen Aldri hatt «gymnasbiografien» som modell I stedet en pendling mellom utdanning og arbeid over en lengre periode Utfordringen for de yngste (16-17); Hvordan kan flere av de som er orientert mot arbeid koples mot et arbeidsmarked med et tilsynelatende umettelig behov for arbeidskraft samtidig som opplæringsdøra ikke lukkes? Endres i topp-/bunntekst

24

Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene?

Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene? Håkon Høst 22.10.2012 Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene? Kompetanse i reiseliv og matindustrien. Gardermoen 22. oktober 2012 Hva skal jeg snakke om? Litt om bakgrunnen for at vi har det systemet

Detaljer

Yrkesfagprogrammenes kopling mot arbeidslivet

Yrkesfagprogrammenes kopling mot arbeidslivet Håkon Høst 13.2.2014 Yrkesfagprogrammenes kopling mot arbeidslivet Rådgiversamling i Akershus fylkeskommune Prosjektet Hvordan er forbindelsene mellom dagens yrkesfagprogrammer og det arbeidslivet de retter

Detaljer

I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering?

I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering? Håkon Høst 25.09.2013 I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering? Rådgivernes dager, Bodø 25.09.2013 Ett blikk: Norsk fag- og yrkesopplæring som suksesshistorie Skole-

Detaljer

Helsefagarbeiderutdanning for voksne

Helsefagarbeiderutdanning for voksne RAPPORT 25/2010 Helsefagarbeiderutdanning for voksne Håkon Høst Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Rapport 25/2010 ISBN 978-82-7218-692-9

Detaljer

Fag- og yrkesopplæringen i Norge noen sentrale utviklingstrekk (2)

Fag- og yrkesopplæringen i Norge noen sentrale utviklingstrekk (2) RAPPORT 2/2010 Fag- og yrkesopplæringen i Norge noen sentrale utviklingstrekk (2) Håkon Høst (red.) Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167

Detaljer

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier?

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Elisabeth Hovdhaugen, Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Per Olaf Aamodt og Sveinung Skule Rapport 50/2013 Videregående opplæring

Detaljer

Yrkesfagutdanning eller allmennutdanning for sektoren? En undersøkelse av elever og lærlinger i Helse- og sosialfag

Yrkesfagutdanning eller allmennutdanning for sektoren? En undersøkelse av elever og lærlinger i Helse- og sosialfag Yrkesfagutdanning eller allmennutdanning for sektoren? En undersøkelse av elever og lærlinger i Helse- og sosialfag Håkon Høst, Hilde Karlsen, Asgeir Skålholt og Elisabeth Hovdhaugen Rapport 30/2012 Yrkesfagutdanning

Detaljer

Ny struktur tradisjonelle mønstre?

Ny struktur tradisjonelle mønstre? RAPPORT 28/2009 Ny struktur tradisjonelle mønstre? Om Kunnskapsløftets strukturendringer i det videregående opplæringssystemet, og utforming av tilbud og dimensjonering i fylkeskommunene Håkon Høst og

Detaljer

Vår dato: 25.2.2012 Vår referanse: 2013/93. SRY-møte 2 2013

Vår dato: 25.2.2012 Vår referanse: 2013/93. SRY-møte 2 2013 Side 1 av 10 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen E-post: ahb@utdanningsdirektoratet.no Tlf.: 23 30 27 14 Vår dato: 25.2.2012 Vår 2013/93 Deres dato: Deres SRY-møte 2 2013 Dato: 19. april 2013 Sted:

Detaljer

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20)

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20) Løft for yrkesfagene Det trengs et løft for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Arbeiderpartiet vil forsterke politikken for fagutdanningene i Norge, og legger derfor frem flere konkrete forslag. Vi

Detaljer

Tilbudsstruktur og gjennomføring i videregående opplæring

Tilbudsstruktur og gjennomføring i videregående opplæring Tilbudsstruktur og gjennomføring i videregående opplæring RAPPORT 40/2008 Delrapport I Evaluering av Kunnskapsløftet Mari Wigum Frøseth, Elisabeth Hovdhaugen, Håkon Høst og Nils Vibe NIFU STEP Norsk institutt

Detaljer

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Håkon Høst Asgeir Skålholt Torgeir Nyen Arbeidsnotat 10/2012 Om potensialet

Detaljer

Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer?

Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer? Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer? Håkon Høst Dr. polit., forsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) haakon.host@nifu.no Tre

Detaljer

Representantforslag nr. 53

Representantforslag nr. 53 Representantforslag nr. 53 (2008 2009) fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Jon Jæger Gåsvatn og Åse M. Schmidt Dokument nr. 8:53 (2008 2009) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders

Detaljer

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Anna Hagen og Torgeir Nyen Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Anna Hagen og Torgeir Nyen Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Fafo-rapport 540 Fafo 2006 ISBN 82-7422-551-1

Detaljer

Evaluering av Kompetanseløftet 2015

Evaluering av Kompetanseløftet 2015 RAPPORT 12/2009 Evaluering av Kompetanseløftet 2015 Underveisrapport 1: Mars 2009 Håkon Høst, Clara Åse Arnesen, Terje Næss og Per Olaf Aamodt Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

En, to tre? Den vanskelige overgangen

En, to tre? Den vanskelige overgangen RAPPORT 21/2010 En, to tre? Den vanskelige overgangen Evaluering av Kunnskapsløftet. Fra andre til tredje år i videregående opplæring Mari Wigum Frøseth, Elisabeth Hovdhaugen, Håkon Høst og Nils Vibe NIFU

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Kompetansemåling eller voksenutdanning i pleie- og omsorgsfagene?

Kompetansemåling eller voksenutdanning i pleie- og omsorgsfagene? Kompetansemåling eller voksenutdanning i pleie- og omsorgsfagene? Underveisrapport fra en studie av pleie- og omsorgsutdanningene H ÅKON H ØST S TEIN R OKKAN SENTER FOR FLERFAGLIGE SAMFUNNSSTUDIER UNIFOB

Detaljer

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi for å øke antall lærlinger i staten 1 Regjeringen gjennomfører et yrkesfagløft og skal gjøre yrkesfagene mer attraktive gjennom å styrke kvaliteten

Detaljer

Utdanning lønner seg. Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002

Utdanning lønner seg. Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002 Utdanning lønner seg Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002 Eifred Markussen Rapport 1/2014 Utdanning lønner seg Om kompetanse fra videregående

Detaljer

St meld nr 22 (1996-97)

St meld nr 22 (1996-97) Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet St meld nr 22 (1996-97) Innhold Side Side 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 Lærlingordningen...... 3 Bakgrunn

Detaljer

Forslag om opplæring og utdanning, samfunn og velferd, fagpolitisk arbeid og samarbeid

Forslag om opplæring og utdanning, samfunn og velferd, fagpolitisk arbeid og samarbeid 6. ordinære landsmøte 7.-12. oktober 2011 7 www.fellesforbundet.no Landsmøtehefter_omsl_7.indd 1 LO Media 2011 Forslag om opplæring og utdanning, samfunn og velferd, fagpolitisk arbeid og samarbeid Organisering

Detaljer

Lærlingeordning eller skolebasert utdanning i pleieog omsorgsfagene?

Lærlingeordning eller skolebasert utdanning i pleieog omsorgsfagene? Lærlingeordning eller skolebasert utdanning i pleieog omsorgsfagene? av Håkon Høst Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier Universitetet i Bergen April 2002 Notatet inngår i et prosjekt om

Detaljer

Hvor mange har fullført videregående opplæring i løpet av fem år?

Hvor mange har fullført videregående opplæring i løpet av fem år? NYE TALL OM UNGDOM 105 Hvor mange har fullført videregående opplæring i løpet av fem år? Liv Anne Støren og Nina Sandberg NIFU har vært med på å evaluere Reform 94. Artikkelen oppsummerer noen hovedresultater

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Videregående opplæring Arkivsak-dok. 201307486-25 Saksbehandler Jane Kjerstin Olsson Haave Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 04.11.2014 Komite for opplæring og kompetanse 03.11.2014 PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL

Detaljer

Tre år etter videregående opplæring

Tre år etter videregående opplæring RAPPORT 46/2008 Tre år etter videregående opplæring Kartlegging av overgangen til videre utdanning og arbeidsliv blant personer som avsluttet videregående opplæring i Østfold våren 2003 Mari Wigum Frøseth

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer