seniorpolitikk.no Jobben kan være slitsom Skedsmotun bo- og behandlingssenter Minister for kunnskapssugne seniorer Se side 6 og 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "seniorpolitikk.no Jobben kan være slitsom Skedsmotun bo- og behandlingssenter Minister for kunnskapssugne seniorer Se side 6 og 7"

Transkript

1 nr. 1 - februar 2010 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Bjørg Lorentzen og Bjørg Mossin trives i arbeidet med eldre. (Foto Tora Herud) Jobben kan være slitsom Ved sykefravær gjøres det ved sykehjemmene en avveining om det er behov for vikarer eller ikke. Det leies ofte ikke inn vikarer når det er mulig å la det være. De ansatte sier det blir en ekstra belastning for alle, men ikke så stor at de føler at de må gå på jobb selv om de er syke, sier forsker Eldbjørg Torsøe i Econ Pöyry. Av Tora Herud Skedsmotun bo- og behandlingssenter i Akershus er et av de fire syke hjemmene som Eldbjørg Torsøe omtaler i rapporten «Tidligpensjonering i pleie- og omsorgsektoren», der hun blant annet har sett på hvilke aspekter ved arbeidet assistenter og hjelpepleiere opplever som særlig belastende. Presset og stresset. Det er alt det vi skal rekke over. Jeg ønsker ofte at jeg kunne ta meg av den enkelte eldre litt mer enn det vi har tid til. Det er stell, medisiner, lage frokost, oppvask, mating, merking av tøy, rydding, skylleromsarbeid, telefonvakt, ringe etter vikarer, dokumentere på data og mye annet som må gjøres, sier hjelpepleier Bjørg Mossin. Vi skulle hatt mer tid til å hygge oss sammen med de eldre, sier pleieassistent Bjørg Lorentzen. Se side 6 og 7 Les mer på seniorpolitikk.no Minister for kunnskapssugne seniorer Vi er så heldige at vi har en kultur for livslang læring. Vi må først og fremst se positivt på dette, at folk søker kunnskap, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland. Les hele intervjuet på og mer om eldre arbeidstakere og utdanning på side 4 og 5. Tora Aasland. (Foto KD)

2 2 Smilerynker: Forebygg sykefravær Ser du noen gå midt i Oslos gater, er det kanskje meg. Jeg forebygger sykefravær! Snø og is har gjort fortauene såpeglatte. Å ta seg fram er en farlig balansegang. Vi som prøver, «går som pingviner», slik tidligere Dagbladetjournalist Sissel Benneche Osvold en gang beskrev oss. Jeg har dessuten sluttet å gå i tøfler når jeg henter inn avisene om morgenen. Forestill deg bare hvordan det er å skli ut på det øverste av fire trappetrinn med nysnø på og deretter lande på alle sammen. Først kjente jeg etter om jeg fortsatt var i live, deretter om jeg klarte å stå på beina. Det gjorde jeg, så vidt. Og så gikk jeg på jobben. Gul og blå og angrende, lovet jeg meg selv å bli mer forsiktig. Verre er det å gå til og fra jobb i Oslo sentrum. Hvorfor er det private gård eiere som har ansvaret for å strø fortauene, mens det er offentlige myndig heter som sørger for at gatene er kjørbare for bilister? Hvis myndighetene tar sitt, både gater og fortau, skal jeg gjøre mitt. De siste tallene for brudd og lignende ved Oslo Legevakt er fra Da ble det registrert brudd, forstuinger (mest ankel) og andre støtskader hos den avdelingen som kalles Skadelegevakten. Årstid og føre står det ingenting om. Heller ikke hva alle disse skadene koster samfunnet i behandling og sykefravær. Tora Herud Foto May-Britt Pedersen 1 Er den seniorpolitiske bevisstheten i samfunnet større nå enn for 7-8 år siden, og hva tror du eventuelt årsaken er til det? Jeg er helt sikker på at den er større, dels fordi det blir en større andel eldre i arbeidslivet og dels på grunn av debatten om alderspensjon: «Hva betyr dette for meg?» Delmål 3 (om å øke den forventede pensjoneringsalderen for personer over 50 år med minimum 6 måneder for perioden ) ble innfridd i nåværende IA-avtale. Vi vet at andelen eldre arbeidstakere øker, og det er viktig å sørge for at de fortsetter i jobb så lenge som mulig. 2 Hvilke fordeler kan en virksomhet ha av god alderssammensetning? De fleste virksomheter er til for brukere eller kunder. Jeg tror det er lurt at ansatte i virksomhetene har kompetanse og alderssammensetning som gjenspeiler kundene. Et eksempel fra USA viser at McDonald s har stadig flere eldre kunder og at de ønsker bli servert av eldre betjening. En variert sammensatt arbeidstokk gir en virksomhet bredere kompetanse og erfaring. Eldre arbeidstakere sitter på mye kompetanse i tillegg til historikk. spørsmål om seniorpolitikk 3 Hva er viktigst for å få en person til å jobbe lenger? Det skal lønne seg å jobbe og det er viktig å bli satt pris på og bli brukt. Arbeidsgivere må ikke parkere eldre arbeidstakere, men sørge for at de øker kompetansen sin og kan fortsette i arbeids livet. Eldre skal behandles på Kommentar: Øk eldres mulighet Av Åsmund Lunde, direktør Senter for seniorpolitikk (SSP) Med stortingsmelding nummer 44 ( ) Utdanningslinja fremmes det for første gang en melding som omhandler helheten i samfunnets kompetansebehov, og drøfter hvordan strategiske utfordringer i møte med disse skal håndteres. Dette er gledelige tanker. Hvor lett er det egentlig for folk i 50-års-alderen, med en tredjedel av arbeidslivet foran seg, å gjøre noen endringer i livet som for eksempel å ta mer eller ny utdanning? Hvor lett er det å få permisjon med lønn? Samfunnet og myndig-

3 3 Erik Oftedal (48) Direktør for arbeid og aktivitet i NAV. Aktuell: Før ny IA-avtale samme måte som andre og på en skikkelig måte. I fysisk krevende yrker skal de kanskje avlastes for tunge løft. 4 Hvilke sterke sider mener du en senior kan ha? De har erfaring og en mer sammensatt kompetanse fra et langt liv, og som kan være viktig overfor virksomhetenes kontakter eller kundegrupper. 5 Hva er det viktigste en 55-åring kan gjøre for å få en lang yrkes karriere? Tenke gjennom hva en har av kompetanse og hva en kan tenke seg å gjøre videre. Hvor vil jeg og min kompetanse bli satt pris på? Økonomi er selvfølgelig en viktig grunn til å jobbe. I tillegg er det viktig å ha en meningsfull jobb og et godt arbeidsmiljø. 6 Hvor lett tror du er for en person over 55 år å få seg ny jobb? Det er nok store ulikheter mellom bransjer. Eldre bruker noe lengre tid enn unge på å komme seg i jobb. Dessuten er det jo en del eldre som trekker seg ut av arbeidslivet med AFP. 7 Hvilke råd ville du gi en person som har sendt 50 jobbsøknader uten å få napp? n Ikke gi opp. n Still deg spørsmålet: Søker jeg rett jobb? n Har jeg de kvalifikasjoner som kreves? n Ring til arbeidsstedene der du har mest lyst til å jobbe, og spør hva som skilte din søknad fra søknaden til den som fikk jobben. n Bruk nettverket ditt. Fortell at du søker jobb. Husk at halvparten av alle ledige stillinger ikke lyses ut. n Legg CVen din på nav.no. 4 millioner CVer ble lastet ned av arbeidsgivere i fjor. n Les jobbsøkertips på nav.no n Gå på jobbsøkertiltak sammen med andre arbeidssøkende. 8 Hvor viktig er det å ha forventninger til- og stille krav til seniorer i arbeidslivet? Ledere må oppføre seg mot seniorer som overfor andre, men selvfølgelig justere arbeidsoppgavene i forhold til den enkelte. Ingen er bare «eldre arbeidstaker». 9 Hva bør en leder gjøre for å beholde sine eldre medarbeidere? Verdsett det arbeidet de gjør, og gi dem utviklende arbeidsoppgaver og mulighet for selvrealisering. Godt arbeidsmiljø er viktig for alle. Føler man seg verdsatt er det ikke så lett å trekke seg tidlig tilbake med en pensjonsordning. for utdanning «En diskusjon om ramme vilkårene for etter- og videreutdanning ønskes velkommen, og kanskje kan den ses i sammenheng med en ny IA-avtale?» hetene ønsker at folk skal fortsette lenger i arbeid enn tidligere. Samtidig lever vi en tid med raske endringer, der behovet for ny kompetanse alltid er til stede, men har vi et arbeidsliv som oppmuntrer folk til å fylle på eller som våger å søke nye muligheter? Nylig møtte jeg en kvinne i 50-årene som hadde forsøkt å få skattefradrag for kroner som hun hadde betalt i studieavgift, litteratur og reiseutgifter i forbindelse med utdanning ved siden av full jobb. Svaret hun fikk fra ligningsmyndighetene var at en slik fradragsmulighet ikke finnes. En diskusjon om rammevilkårene for etter- og videreutdanning ønskes velkommen, og kanskje kan den ses i sammenheng med en ny IA-avtale? Senter for seniorpolitikk foreslår at departementet vurderer dagens regelverk for studiefinansiering for voksne, og foreslår endringer med tanke på å bedre seniorenes muligheter for deltakelse i etter- og videreutdanning. Vi foreslår også at det opprettes stipendordninger for voksne personer som ønsker å skifte karriere i tråd med samfunnets behov, for eksempel ved omskolering til yrker med stort rekrutteringsbehov. «Min utfordring til partene som forhandler om en ny IA-avtale er å ta med diskusjonen om hvordan voksne i arbeidslivet kan få styrket sine kunnskaper.» Kunnskapsminister Kristin Halvorsen til Dagsavisen Foto Rune Kongsro

4 4 «Jeg fikk pennal av sønnen min og kjæresten hans, da de hørte at jeg skulle begynne å studere. De er så stolte av meg og ser at jeg har forandret meg.» Toril Wærnes Klausen de siste 10 årene. Omplassering til lettere arbeid på samme arbeidssted har ikke vært mulig, og til slutt måtte jeg opereres, sier Lund. På høgskole: Utdanner seg bort fra sykefravær Toril Wærnes Klausen (54) og Nora Grethe Lund (52) tar ny utdanning for komme seg bort fra belastende arbeidsoppgaver. Men det koster. Begge jobber fulltid ved siden av studiene. Tekst og foto Tora Herud Nora Grethe Lund og Toril Wærnes Klausen tar vernepleierutdanning på deltid, det vil si over fire år i stedet for tre, på Høgskolen i Akershus avdeling Fornebu. Fysisk tung jobb Jeg har fire voksne barn og alle klarer seg bra. Nå er det min tur. Jeg er enefor- sørger og ønsker å være i arbeidslivet, sier Nora Grethe Lund. Hun har lærerskole i forming med fordypning i vev fra før, men har aldri jobbet som lærer og mener det uansett er vanskelig å full stilling. Hun har i stedet jobbet med psykisk utviklingshemmede og fysisk funksjonshemmede. Det var en fysisk tung jobb, og selv om jeg trente fikk jeg etter hvert store ryggsmerter. Jeg har hatt flere langvarige sykmeldinger, til sammen kanskje 3-4 år Sa for ofte ja Torill Wærnes Klausen er utdannet hjelpe pleier med videreutdanning i psykiatri og har studert helseledelse på BI. Hun har også full utdanning fra Posten, og er mor til tre barn, den yngste på 16 år bor fortsatt hjemme. Jeg har jobbet mye med eldre på sykehjem, i omsorgsboliger og med psykiatri. De siste åtte årene var jeg leder for rundt 40 ansatte. Men jeg lider av stressreaksjoner på grunn av stort ansvar over lang tid. Stresset førte til at jeg var helt eller delvis sykmeldt i ett år, den lengste sykmeldingen var på fire måneder, men jeg måtte jo likevel gjøre jobben min. Jeg sier for ofte ja og følte at jeg måtte bevise at jeg dugde. Selv om jeg var leder, manglet jeg treårig høgskoleutdanning som stillingen egentlig krevde. Men når jeg føler at det blir litt mye, prøver jeg å komme meg videre. Jeg vil gjerne fortsette å jobbe, og er klar for å ta ny utdanning sent i livet, sier hun. Tar ansvaret selv Jeg tar vel ansvaret for seniorpolitikken selv. Nå har jeg kun permisjon uten lønn fra lederjobben i ett år, og har gått ned i en 60 prosent stilling, noe som betyr kraftig redusert inntekt. For å klare meg økonomisk jobber jeg ekstra i en bolig med eldre demente, sier Toril Wærnes Klausen. Nora Grethe Lund jobber full stilling som våken nattevakt i en bolig for funksjonshemmede med blant annet epilepsi, og som trenger overvåkning via skjermer. Stillingen er lønnet som miljøarbeider. Nå slipper jeg tunge løft, sier hun. Ingen av de to har studielån fra før eller har søkt om studielån nå. Begge har boliggjeld. Det holder med boliggjelden. Ikke har jeg lyst til å selge eller leie ut huset for å bo på hybel heller. Jeg vil jo gjerne kunne ha besøk av familien, sier Lund.

5 Stort behov for vernepleiere Det er stort behov for vernepleiere og mange spennende arbeidsområder. Utdanningen gjør meg veldig bevisst, og jeg vil stå friere i valg av jobb enn som hjelpepleier, sier Toril Klausen. Vernepleieryrket er i utvikling og er veldig allsidig. Det er for eksempel muligheter for jobb i skolen, i barnevernet og med å følge opp familier hjemme, sier Nora Grethe Lund. Og som sosiallærere for barn med sen utvikling i vanlige skoleklasser, legger Toril til, og minner om serien «Klasse 10 B» på NRK1 på mandager, som viser hvor viktig det er å legge vekt på det positive i arbeid med barn. Vi lever i nuet Til vernepleierutdanningen hører det med praksisperioder. Praksisen er ulønnet og begge kan få problemer med å klare både jobb og praksis. Nora Grethe Lund og Toril Wærnes Klausen stortrives som høgskole studenter. Det er heldigvis ingen praksisperioder det første året på høgskolen. Vi lever i nuet, sier de to. Å studere på deltid betyr at ett år regnes som 75 prosent av full tids studium. Jeg fikk pennal av sønnen min og kjæresten hans, da de hørte at jeg skulle begynne å studere. De er så stolte av meg og ser at jeg har forandret meg. Men de unge medstudentene spør om dette kan lønne seg for oss i vår alder, sier Toril Wærnes Klausen. I lederjobben tviler hun på at hun ville holdt ut til hun fyller 62 år. Jeg ønsker meg en veilederjobb jeg kan være i til jeg fyller 80. En jobb jeg tjener nok penger i til å kunne gjøre ting jeg har lyst til på fritiden, sier hun og ler. Å ha en positiv tilnærming og tenke kreativt er noe jeg er opptatt av. Jeg håper at jeg kanskje kan bruke erfaringene mine til å jobbe med flyktningebarn, sier Nora Grethe Lund. I mars behandler Stortinget stortingsmelding nr. 44 ( ) Utdanningslinja, og de to studentene håper denne vil føre til ordninger som kan gjøre det økonomisk enklere for godt voksne å ta utdanning. Utdanningslinja: St. m. nr. 44 ( ) Arbeidslinja betyr ikke det samme for den rødgrønne regjeringen som den gjorde tidligere. Stadig flere jobber krever videregående opplæring eller høyere utdanning. For å lykkes med arbeidslinja må vi først lykkes med utdanningslinja. Slik lyder det i sammendraget til meldingen som skal behandles i stortinget i mars. Regjeringen vil styrke utdanningssystemets evne til å motvirke sosiale forskjeller og legge grunnlag for livslang læring gjennom nye tiltak i grunnskolen, videregående opplæring, fagskolen, høyere utdanning og den formelle og den uformelle voksenopplæringen. Spesielt ønsker regjeringen å satse på den gruppen voksne som i dag mangler grunnleggende ferdigheter og som ikke har gjennomført videregående opplæring, gjennom å styrke rettighetene til opplæring og utvikle et fleksibelt system som ivaretar de voksnes behov for å kunne kombinere opplæring med arbeid og familieliv. Regjeringen er opptatt av den kompetansen som den enkelte opparbeider seg gjennom arbeidsliv og deltakelse i frivillig arbeid skal verdsettes, og vil derfor styrke systemet for realkompetansevurdering på alle nivåer. Forslagene som regjeringen kommer med og som gjelder utdanning og eldre i arbeidslivet er blant annet å: n Styrke og tydeliggjøre rollen til Vox som nasjonalt kompetansepolitisk fagorgan. Les mer på seniorpolitikk.no n Opprettholde tilskuddet til studieforbundene n Implementere ny lov om voksenopplæring n Bedre forståelsen for voksnes rett til grunnleggende ferdigheter og styrke tilsynet på dette området. n Styrke informasjonsarbeidet overfor voksne om deres rettigheter. n Arbeide for at flere blir motivert til å ta opplæring i grunnleggende ferdigheter. n Synliggjøre gode modeller for fleksibel grunnopplæring for voksne. n Vurdere om voksne over 25 år som ikke tidligere har bestått videregående opplæring, bør ha rett til slik opplæring. n Styrke Norgesuniversitetet - norgesuniversitetet.no - som skal fremme utvikling av IKT-støttet utdanning og livslang læring ved universiteter og høgskoler, spre kunnskap om slik utdanning samt styrke samarbeidet mellom høyere utdanning og arbeidsliv. n Ta initiativ til en diskusjon om rammevilkårene for etter- og videreutdanning gjennom Nasjonalt kompetanseforum. n Utvikle tiltak som kan bidra til at eldre arbeidstakere med lav utdanning deltar mer i kompetanseutvikling og læring i arbeidslivet. n Videreutvikle BKA, program for basiskompetanse i arbeidslivet. Se vox.no. n Opprette en nasjonal enhet for karriereveiledning. Vi følger opp arbeidet med St. meld. nr. 44 ( ) på våre nettsider seniorpolitikk.no Søk på Utdanningslinja. Kommentar: Ny lovbestemmelse kan føre til flere søksmål Fra årsskiftet er det nye regler om øvre aldersgrenser og varsling ved fratredelse på grunn av alder. Men det er fortsatt slik at stillingsvernet bortfaller ved fylte 70 år, skriver advokat Erik Råd Herlofsen, partner i advokatfirmaet Ræder. Se: 5

6 6 Forskning: Lav bemanning gir stress Dårlig samvittighet, og stress i perioder med lav bemanning, er det hjelpepleiere og assistenter opplever som mest belastende. God personalpolitikk er like viktig som definerte seniortiltak for personer over 62 år, sier forsker Eldbjørg Torsøe i Econ Pöyry. Av Tora Herud I rapporten «Tidligpensjonering i pleieog omsorgsektoren» har Eldbjørg Torsøe på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk (SSP) snakket med hjelpepleiere og assistenter ved fire sykehjem i østlandsområdet, tre kommunale og et privat. Problemstillingene var: Hvilke aspekter ved arbeidet opplever assistenter og hjelpepleiere på sykehjem som særlig belastende? Hvordan opplever assistenter og hjelpepleiere samt deres tillitsvalgte ulike former for tiltak og elementer i ledelse/ personalpolitikk som har til hensikt å forbedre arbeidssituasjonen og trivselen? Mest belastende I perioder med sykefravær og lav bemanning forteller ansatte at det kun blir tid til den helt nødvendige pleien, men at det ikke blir tid til andre aktiviteter som trening med de eldre, for eksempel. Ved sykefravær gjøres det ved sykehjemmene en avveining om det er behov for vikarer eller ikke. Det leies ofte ikke inn vikarer når det er mulig å la det være. De ansatte sier det blir en ekstra belastning for alle, men ikke så stor at de føler at de må gå på jobb selv om de er syke, sier Eldbjørg Torsøe. Seniortiltakene De tre kommunale sykehjemmene har definert senior politiske Eldbjørg Torsøe. tiltak for fast ansatte fra fylte 62 år. De ansatte kan velge mellom høyere lønn eller mer fri. To av de tre har en kombinasjon, og ved to av de tre sykehjemmene er seniortiltakene en rettighet. Et av sykehjemmene har en frihelg ekstra fra fylte 55 år, men dette sykehjemmet kunne ikke opplyse om dette tiltaket ville fortsette fra og med 2010, sier Torsøe. Forskeren mener det er grunn til å reflektere over at: Seniortiltakene blir sett opp mot AFP-reglementet og den såkalte 85-årsregelen (dvs. at en offentlig ansatt med særaldersgrense kan gå av med pensjon når summen av alder og pensjonsgivende tjenestetid til sammen er 85 år). Mange ønsker friheten til å jobbe litt, men ikke mye. Pleie- og omsorgssektoren har mange uten fast ansettelse og at dette er en utfordring i forhold til de definerte seniortiltakene. Det er arbeidshverdagen som teller. Er nøkkelen god ledelse? God ledelse Den gode personalpolitikken er viktig, og noen ledere er bedre enn andre. Jeg tror det kan være viktig at ansatte blir sett, og at det å få litt ekstra fri eller en bonus betyr mye. Men jeg har ikke sett på effekten av tiltakene ved disse fire sykehjemmene. Dette var ikke en effektstudie, understreker Eldbjørg Torsøe. Skedsmo kommune: Hele stillin Det var en fordel for meg å være i full stilling da jeg fylte 62 år. Hadde jeg hatt 80 prosent stilling ville jeg bare fått 80 prosent lønn, sier hjelpepleier Bjørg Mossin (62) ved Skedsmotun bo- og behandlingssenter. Tekst og foto Tora Herud Å kunne gå ned i 80 prosent stilling og samtidig beholde full lønn passet godt for Bjørg Mossin, da hun fylte 62 år i fjor høst. Det er et veldig bra tiltak. Det er godt å kunne jobbe så lenge en er frisk og har lyst. Den vanlige turnusen går over 12 uker med arbeid hver fjerde helg, pluss en ekstra helg. Jeg skulle gjerne sluppet ekstrahelgen, det går ikke, men det blir en arbeidsdag i uken mindre enn før, sier hun. Bjørg Mossin tok hjelpepleierutdanning i 1968 og har tidligere arbeidet på sykehjem i Bergen og på Ullevål sykehus. I 12 år var hun hjemmeværende med tre barn, før hun gradvis begynte å arbeide på Skedsmotun for 27 år siden. Da jeg ble alene trengte jeg høyere inntekt, men hele stillinger vokser ikke på

7 7 Bjørg Mossin deler ut medisiner og Bjørg Lorentzen ordner middagen for de eldre på Blå avdeling. ger vokser ikke på trær trær, så det tok litt tid å få full stilling sier hun. Gjelder bare fast ansatte Seniortiltakene på Skedsmotun gjelder bare fast ansatte og ansatte i prosent stilling med rett til AFP. Derfor vil tiltakene ikke gjelde pleieassistent Bjørg Lorentsen (59), som arbeider på Blå avdeling sammen med Bjørg Mossin. Jeg er assistent, så jeg har ikke fast stilling men en fast turnus med arbeid hver fjerde helg, noe som utgjør en 15 prosent stilling. I tillegg tar jeg ekstravakter, og i snitt jobber jeg 75 prosent stilling. Det er passe, sier Bjørg Lorentzen. Hun giftet seg tidlig, har seks barn og begynte å jobbe da hun var 30 år, og synes det er uaktuelt å ta utdanning nå. Jeg har jobbet på gjestegiveri med mat og tatt vaskejobber i vikarbyrå før jeg begynte her på Skedsmotun for år siden. Jeg trives veldig godt og håper at jeg kan fortsette i arbeid til jeg fyller 67 år. Samtidig har jeg frihet til å reise bort når jeg ønsker det, sier hun. I tilfelle sykdom Hva skjer dersom du blir syk? Blir jeg syk, får jeg lønn bare for de dagene jeg er satt opp på vakter, sier hun. Etter at arbeidsgiverperioden på 16 dager Dette er sånn som folk med ni til firejobb ikke tenker på, sier fungerende assisterende avdelingssjef for pleie- og omsorg i Skedsmo kommune, Ragnhild Derås. er over, vil Bjørg Lorentzen, dersom hun skulle bli syk, få lønn i forhold hva hun har tjent i gjennomsnitt over en periode (Ifølge Folketrygdloven kapittel 8: «I et arbeidsforhold med skiftende arbeidsperioder eller inntekter skal et lengre og mer representativt tidsrom enn fire uker legges til grunn»). Skedsmotun er et av de fire sykehjemmene som forsker Eldbjørg Torsøe i Econ Pöyry omtaler i rapporten «Tidligpensjonering i pleie- og omsorgsektoren». Må dele på jobbene Nå har vi god tilgang på både hjelpepleiere og sykepleiere, men vi har høy snittalder i mange stillinger. Derfor er det en stor fordel for oss at folk fortsetter i jobb i stedet for å ta AFP, sier fungerende assisterende avdelingssjef for pleie- og omsorg i Skedsmo kommune, Ragnhild Derås (48). Skedsmotun bo- og behandlingsenter er det største av fire sykehjem i denne kommunen. Ansatte med prosent stilling omfattes av seniortiltak. Vi har en del ufrivillig deltid, og de som ønsker mer blir prioritert når noe er ledig. Faste hele stillinger er kun mulig for faglærte, sier Ragnhild Derås, som selv er utdannet sykepleier med spesialisering i geriatri. 50 ansatte på én avdeling En avdeling på Skedsmotun kan ha 26 eldre og 24 stillingshjemler. 50 personer deler disse stillingene. Her holder vi på 24 timer i døgnet 365 dager i året. Stillinger må splittes opp for å få dekket opp helgene. Det negative med så mange i delte stillinger er at det blir mange å lede, og det er vanskelig å få til god oppfølging av personalet. Det blir vanskelig å nå alle med informasjon, drive opplæring og fagutvikling. Dette er sånn som folk med ni til fire-jobb ikke tenker på. Men nå har vi fått dataverktøy som hjelper oss litt, sier hun. Ikke alltid vikarer Ansatte som på grunn av seniortil tak jobber 80 prosent stilling med 100 prosent lønn kan ikke selv velge bort de vakt ene de liker minst. Nei, arbeidsgivers styringsrett gjelder når vaktplanen skal settes opp. Men det er alltid en dialog og vi forsøker å strekke oss, sier Ragnhild Derås. Skedsmotun er et av de fire sykehjem mene som forsker Eldbjørg Torsøe i Econ Pöyry omtaler i rapporten «Tidligpensjonering i pleie- og omsorgsektoren». Dårlig bemanning er det som oppleves som mest belastende, ifølge forskeren. Det settes ikke alltid inn vikarer ved korttidsfravær, noe som skjedde ofte i høst og kanskje på den tiden forskeren var her. Det er heller ikke alltid det er mulig å skaffe vikarer, sier Derås.

8 Returadresse: SSP, St. Olavs plass 3, 0165 Oslo på forskningskonferanse Hva kan vi gjøre for å få et mer inkluderende lederskap i norske virksomheter? Skriv til oss om et seniorpolitisk tema som opptar deg. Per Kleppe (86), tidligere finans minister: Godt lederskap er ofte ensbetydende med god økonomi. Først må vi skape en større forståelse blant dem som blir ledere. Ledere må være engasjert og se hvem de skal lede. Alder blir ofte sett på som det samme som svakhet. Eldre skyves ut og det er helt feil. Mange tror det er gildt å bli pensjonert, men det er det ikke. Jeg sitter fortsatt i forskningsstiftelsen Fafo, uten lønn riktignok, men jeg har kontakt med mange yngre mennesker. Det er berikende. Rolf Utgård (59), konsulent, Utgård PR, bedrifts- organisasjonsrådgivning: Nøkkelen til å inkludere eldre i arbeidslivet går på det å gi folk ny kompetanse. Kompetansen skiftes ut raskere nå enn før, ikke bare det som gjelder kommunikasjon og IT, men også det som tilhører den enkeltes fagområde. Det gjelder å dreie den kompetansen du har og bruke den. Eldre er stabile og lojale, men jeg tror mange sjaltes ut fordi de er utdatert på kompetanse. Det er en lederoppgave å gi folk utfordringer. Lederne må se om de har folk som trenger den form for oppmuntring og utfordring for å fortsette i jobben de neste 10 årene. Eli Knøsen (46), seniorrådgiver, Likestillings- og diskrimineringsombudet: Arbeidsgivere må ansvarliggjøres. Dette har manglet i diskusjonen om IA-avtalen både når det gjelder seniorer, funksjonshemmede og etniske minoriteter. Arbeidslivet er like fordomsfullt som resten av samfunnet. Mange tenker at eldre ikke er tilpasningsdyktige, eller at funksjonshemmede er yrkeshemmede og at mennesker med annen etnisk bakgrunn enn norsk, ikke vil jobbe. Men er dette tilfelle? Steinar Stjernø (65), professor, Høgskolen i Oslo: Det er viktig å holde et vedvarende fokus på lederens ansvar, slik at vedkommende ikke støter noen ut. Ledere må trenes på hvordan de skal sørge for ansatte som er i en spesiell situasjon. Det kan være at de har lav utdanning, at de har vært utsatt for en ulykke og har problemer psykisk eller fysisk, eller at ansatte i en periode kan være i en spesiell helsesituasjon som krever at de trenger permisjon. Myndighetene bør seriøst vurdere om ikke arbeidsplasser over en viss størrelse bør ta imot en viss prosent arbeidstakere som trenger ekstra oppfølging. En viktig lederoppgave er dessuten å sørge for at eldre medarbeidere får etter- og videreutdanning. Dette er Senter for seniorpolitikk (SSP) Senter for seniorpolitikk (SSP) er et kompetansesenter som arbeider for å stimulere og utvikle god seniorpolitikk i privat og offentlig virksomhet. n SSP samarbeider med myndigheter, virksomheter, arbeidslivets parter og personalfaglige organisasjoner og opplæringsorganisasjoner. n SSP initierer, støtter og koordinerer seniorpolitisk forskning. n SSP yter seniorpolitiske rådgivningstjenester til offentlige og private virksomheter. n SSP: Research conference June 2010: olderworkers.seniorpolitikk.no St. Olavs plass 3, 0165 Oslo Tlf: Fax: E-post: Internett: Direktør: Åsmund Lunde Adm. leder: Kari Sørgaard Seniorrådgiver: Roger Moen Adm. sekr.: May-Britt Pedersen Ansvarlig redaktør: Tora Herud Design/layout: Almås Design seniorpolitikk.no redigeres i henhold til Redaktørplakaten og presseetiske retningslinjer Redaksjonen avsluttet 11. februar 2009

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Hvorfor er seniorpolitikk viktig?

Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Derfor! Jeg har jobbet med seniorpolitikk i over 20 år, og er glad for å kunne si at interessen for seniorpolitikk er større en noen gang. Vi har aldri hatt flere eldre

Detaljer

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de?

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Pensjonsforum, seminar 16. oktober 2015 Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen & Åsmund Hermansen Fafo-prosjekt 1. Oppsummering av eksisterende

Detaljer

God seniorpolitikk. Forsker Anne Inga Hilsen Kristiansund 13.5.2014

God seniorpolitikk. Forsker Anne Inga Hilsen Kristiansund 13.5.2014 God seniorpolitikk Forsker Anne Inga Hilsen Kristiansund 13.5.2014 Hva er god seniorpolitikk? God seniorpolitikk på virksomhetsnivå er en personalpolitikk som anerkjenner og utvikler seniorressursene på

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Tilpasninger til ny aldersgrenser. Pensjonsforum 16. oktober 2016 Anne Inga Hilsen og Jon M. Hippe Fafo

Tilpasninger til ny aldersgrenser. Pensjonsforum 16. oktober 2016 Anne Inga Hilsen og Jon M. Hippe Fafo Tilpasninger til ny aldersgrenser Pensjonsforum 16. oktober 2016 Anne Inga Hilsen og Jon M. Hippe Fafo Problemstillinger virksomheters erfaringer og tilpasninger med de øvre aldersgrensene Hva har de,

Detaljer

Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger?

Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger? Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger? Likestillingsforum, UiA, 020212 Kari Ingstad, Førsteamanuensis HiNT Deltid Bare 1/3 av personellet i pleie- og omsorgstjenesten arbeider over 30 timer

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Å ta ansvar deltidens kulturelle og ideologiske mandat

Å ta ansvar deltidens kulturelle og ideologiske mandat Å ta ansvar deltidens kulturelle og ideologiske mandat Cathrine Egeland og Ida Drange AFI-forum 09.10.2014 Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2014 Forfatter/Author Deltid i Norge 2 Det er ganske vanlig å

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

God seniorpolitikk. Forsker Anne Inga Hilsen Molde 7.5.2015

God seniorpolitikk. Forsker Anne Inga Hilsen Molde 7.5.2015 God seniorpolitikk Forsker Anne Inga Hilsen Molde 7.5.2015 Hva er god seniorpolitikk? God seniorpolitikk på virksomhetsnivå er en personalpolitikk som anerkjenner og utvikler seniorressursene på arbeidsplassen

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om hele, faste stillinger - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hele faste stillinger Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først

Detaljer

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Godkjent av kommunestyret 19.12.2007 Arkivsaksnr. : 05/2455-3 Arkivkode: 400 Innledning Retningslinjene for seniorpolitikk er en del av Vefsn Kommunes personalpolitikk,

Detaljer

Steinar A. Hopland i Polyteknisk Forening 2013

Steinar A. Hopland i Polyteknisk Forening 2013 Steinar A. Hopland i Polyteknisk Forening 2013 1 1. Hvorfor skal vi ha et særskilt blikk på de eldste i arbeidslivet? 2. Hvordan praktiseres seniorpolitikk i bedriftene? 3. Hva kan vi gjøre på en bedre

Detaljer

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk SAKSUTREDNING: Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk SAMMENDRAG Alle foretakene

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk?

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? - eller hva skal til for at gravide og seniorer blir i jobben? Åsbjørn Vetti, rådgiver, Hva har KS gjort? - eller hva skal til

Detaljer

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan 1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan Begrepet seniorpolitikk dukket for første gang opp i en stortingsmelding i 1992; Om statens forvaltnings- og personalpolitikk. Her ble det pekt på at

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Hva begrenser eldre arbeidstakeres deltakelse i arbeidsmarkedet?

Hva begrenser eldre arbeidstakeres deltakelse i arbeidsmarkedet? Hva begrenser eldre arbeidstakeres deltakelse i arbeidsmarkedet? www.seniorpolitikk.no Det enkle svaret? Hva påvirker - det ikke fullt så enkle svaret Forskning kort oppsummert: Arbeidsplassens betydning

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2010-2013 IA-avtalens overordnede mål Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær

Detaljer

KLP Fagseminar for meglere

KLP Fagseminar for meglere KLP Fagseminar for meglere 15. oktober 15 Åsmund Lunde Senter for seniorpolitikk 14, yrkesaktive Kan du tenke deg å fortsette i arbeid etter at du får rett til pensjon? 9 8 7 4 3 44 4 35 34 45 45 38 37

Detaljer

Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP. Uførepensjon. Medlemsfordeler

Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP. Uførepensjon. Medlemsfordeler Informasjonsmøte Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP Uførepensjon Medlemsfordeler Hvem er omfattet? Fast ansatt Før 01.01.74 Forskjellige regler for hver arbeidsgiver. 01.01.74-01.01.78 Minstekrav

Detaljer

Seniorpolitikk ved UiO. Parat-UiOs forslag til seniorpolitikk ved UiO

Seniorpolitikk ved UiO. Parat-UiOs forslag til seniorpolitikk ved UiO Seniorpolitikk ved UiO Parat-UiOs forslag til seniorpolitikk ved UiO Andel av befolkningen over 67 år (Kilde: Storebrand og HMS) 20,00 % 18,00 % 16,00 % 14,00 % 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00

Detaljer

Aldri har en 60-åring vært mer vital enn i dag. Det er bare å sammenligne Lise Fjeldstad med bildene av oldemor i familiealbumet, så ser du det.

Aldri har en 60-åring vært mer vital enn i dag. Det er bare å sammenligne Lise Fjeldstad med bildene av oldemor i familiealbumet, så ser du det. Nytt språk, ny tone Om å finne tonen Det skal lite til, ofte bare ett ord, før et utsagn får en helt annen tone, og dermed betydning. Et berømt sitat er fra en historiebok, hvor det står: «Han klarte virkelig

Detaljer

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Tove Istad Rådgiver Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA-avtalen Bygger på en tradisjon for samarbeid og tillit mellom myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere.

Detaljer

«Er det noe annet enn pensjonssysystemet som kan få folk til å jobbe lenger?»

«Er det noe annet enn pensjonssysystemet som kan få folk til å jobbe lenger?» «Er det noe annet enn pensjonssysystemet som kan få folk til å jobbe lenger?» Nordisk Sosialforsikringsmøte 9. juni 2016 Åsmund Lunde Senter for seniorpolitikk SSP er Et nasjonalt kompetansesenter som

Detaljer

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 Jobbsøking Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 1. Stillingsannonser... 2 Hvorfor lese stillingsannonsen grundig?... 2 Hva må jeg se etter i annonsen?... 2 2. Slik finner du de ledige jobbene...

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

REVIDERT SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune

REVIDERT SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune REVIDERT SENIORPOLITISK PLAN For Balsfjord kommune Revideres k-styre 11.12.13 Virkning fra 1.1.14 1. Innledning Med tanke på en sterk økning i antall eldre og framtidige arbeidskraftbehov, er det fra svært

Detaljer

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju:

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: 1. Hva er grunnen til at du søker denne stillingen? Jobben virker spennende for meg og jeg tror jeg har den riktige kompetansen og erfaringen som trengs

Detaljer

Too old to rock n roll? En undersøkelse av tiltak og betingelser for gode seniortiltak blant Norsk Industris medlemsbedrifter

Too old to rock n roll? En undersøkelse av tiltak og betingelser for gode seniortiltak blant Norsk Industris medlemsbedrifter Too old to rock n roll? En undersøkelse av tiltak og betingelser for gode seniortiltak blant Norsk Industris medlemsbedrifter Dagfinn Hertzberg Sol Skinnarland 2006 1 Målsetninger for prosjektet Kartlegge

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 27.06.2007 Ref. nr.: 07/3959 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 17/07 i tvisteløsningsnemnda,

Detaljer

Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn:

Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn: Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn: Notodden voksenopplæring 2006 1 Velferdsstaten Rettigheter og plikter Det norske samfunnet er et velferdssamfunn. Samfunnet er avhengig av at alle bidrar med

Detaljer

God seniorpolitikk. Forsker Anne Inga Hilsen Kristiansund

God seniorpolitikk. Forsker Anne Inga Hilsen Kristiansund God seniorpolitikk Forsker Anne Inga Hilsen Kristiansund 2.10.2017 Hva er god seniorpolitikk? God seniorpolitikk på virksomhetsnivå er en personalpolitikk som anerkjenner og utvikler seniorressursene på

Detaljer

Begreper fra arbeidslivet

Begreper fra arbeidslivet Begreper fra arbeidslivet Arbeidstid og ansettelse Laget ved Sjefsgården VO Arbeids-giver en som gir arbeid til noen sjefen Arbeids-taker en som får arbeid Heltid Du har full jobb. Full jobb er det samme

Detaljer

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatte i UoH-sektoren Hvem er jeg? Og hvem er vi? 21% av medlemsmassen i Forskerforbundet Fordelt

Detaljer

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no Fakta og myter om helsearbeiderfaget Helsefagarbeideren har varierte arbeidsoppgaver, og en god startlønn sammenliknet med andre med fagutdanning fra videregående skole. Noen myter om faget henger likevel

Detaljer

www.seniorpolitikk.no ssp@seniorpolitikk.no

www.seniorpolitikk.no ssp@seniorpolitikk.no www.seniorpolitikk.no ssp@seniorpolitikk.no Agenda - innhold 1. Om Senter for seniorpolitikk 2. Hvorfor seniorpolitikk? 3. Hvordan praktiseres seniorpolitikk i arbeidslivet? 2 Agenda - innhold 1. Om Senter

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

50+ i arbeidslivet: Status og utviklingstrender

50+ i arbeidslivet: Status og utviklingstrender Roger Moen Senter for seniorpolitikk 50+ i arbeidslivet: Status og utviklingstrender IA-konferansen i Tromsø 31. mai 2016 Quiz Hvor lenge tror dere folk har lyst til å jobbe? Hvem står bak Senter for seniorpolitikk?

Detaljer

Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP

Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP 14.10.2009 Lars-Erik Becken Agenda Litt om oppdraget (for Senter for seniorpolitikk) Hovedtrekk ved FADs forsøk med redusert arbeidstid for seniorer med

Detaljer

Hva kan seniorer bidra med for å inkludere unge med minoritetsbakgrunn i arbeidslivet?

Hva kan seniorer bidra med for å inkludere unge med minoritetsbakgrunn i arbeidslivet? Hva kan seniorer bidra med for å inkludere unge med minoritetsbakgrunn i arbeidslivet? MIA-seminar 15. oktober 2015 Roger Moen Senter for seniorpolitikk Senter for seniorpolitikk Arbeidslivets nasjonale

Detaljer

Gjennomføring av Dialogmøte 1 og utarbeidelse av oppfølgingsplaner. Rådgiver Hilde Jappe Skjærmoen Rådgiver Ingrid Kristine Kalfoss 1.

Gjennomføring av Dialogmøte 1 og utarbeidelse av oppfølgingsplaner. Rådgiver Hilde Jappe Skjærmoen Rådgiver Ingrid Kristine Kalfoss 1. Gjennomføring av Dialogmøte 1 og utarbeidelse av oppfølgingsplaner Rådgiver Hilde Jappe Skjærmoen Rådgiver Ingrid Kristine Kalfoss 1. november 2011 Hva vet vi virker Rutiner er kjent og følges Rollene

Detaljer

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal Informasjonsmøte Kenneth Edvardsdal 1 Agenda Kort om Vital Pensjonsreformen alderspensjon AFP Uførepensjon Pensjonsforsikring Seniorpolitikk Informasjon Oppsummering 2 DnB NOR - 2,3 mill personkunder -

Detaljer

Econa 08.10.2013. Arbeidslivspolitisk dokument - Livsfaser

Econa 08.10.2013. Arbeidslivspolitisk dokument - Livsfaser Econa 08.10.2013 Arbeidslivspolitisk dokument - Livsfaser 1 Status I norsk arbeidsliv er det en rekke ordninger for å fremme et aktivt yrkesliv i ulike livsfaser. Arbeidsmiljøloven og tariffavtaler inneholder

Detaljer

Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter IA-frokostseminar i regi av KMD og hovedsammenslutningene i staten 8. juni 2017

Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter IA-frokostseminar i regi av KMD og hovedsammenslutningene i staten 8. juni 2017 Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter IA-frokostseminar i regi av KMD og hovedsammenslutningene i staten 8. juni 2017 Seniorforsker Tove Midtsundstad Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om arbeidstid - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Arbeidstid Dette er et ti minutters kaffekurs med tema arbeidstid. Jeg vil snakke om Arbeidsmiljøloven og

Detaljer

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente.

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Bente er 42 år. Hun har 20 års erfaring fra pleie og omsorgssektoren. Hun har 35 % stilling på et sykehjem.

Detaljer

Forberedelse til første samtale

Forberedelse til første samtale Forberedelse til første samtale Velkommen til emeistring Raskere Tilbake! Teksten og øvelsene du her får tilbud om er ment som en hjelp til deg som har en arbeidsplass å gå tilbake til og som enten står

Detaljer

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte?

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte? Spørsmål og svar om endringene i reglene om sykefraværsoppfølging Hva innebærer de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere? Her finner du svar

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Om å finne tonen. Per Egil Hegge

Om å finne tonen. Per Egil Hegge Nytt språk, ny tone Om å finne tonen Det skal lite til, ofte bare ett ord, før et utsagn får en helt annen tone, og dermed betydning. Et berømt sitat er fra en historiebok, hvor det står: «Han klarte virkelig

Detaljer

Retten til å glede seg til å gå på arbeid

Retten til å glede seg til å gå på arbeid Retten til å glede seg til å gå på arbeid Erfaringskonferanse Rica Hell 12. - 13. juni 2007 To perspektiver - Den ene: Retten til å glede seg til å gå på arbeid. - Skape gode arbeidsplasser, skape trivsel,

Detaljer

VERDT Å VITE OM UTDANNING OG ARBEIDSLIV

VERDT Å VITE OM UTDANNING OG ARBEIDSLIV Yrkesveiledning Å velge yrke kan være vanskelig for alle, men en ekstra utfordring når man har en kronisk sykdom som medfødt hjertefeil å ta hensyn til. Her får du litt informasjon som kan være nyttig

Detaljer

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14.

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Høringsforslag SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJERFOR ALSTAHAUG KOMMUNE Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Innholdsfortegnelse Formål... 3 Omfang... 3 Aktivitet.... 4 SENIORPOLITIKK

Detaljer

Det motsatte a. DnB NOR er på besøk.

Det motsatte a. DnB NOR er på besøk. Det motsatte a Ulf Lund Halvorsen er sykmeldt fra jobben i DnB NOR. Nå jobber han for Kirkens Bymisjon, blant annet i brukthandelen de driver i Tønsberg. Senior HRrådgiver Titti Røneid i DnB NOR er på

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

Karriereveiledning i Norge 2011

Karriereveiledning i Norge 2011 Notat 6/212 Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning i den norske befolkningen Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning

Detaljer

Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov

Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov Fagsamling Tromsø november 2014 Avdelingsdirektør Ingjerd E. Gaarder Temaer som blir belyst: Hvem er brukerne? Hvorfor går de til karriereveiledning? Hvordan

Detaljer

Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding. Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS

Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding. Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS Innhold 1. Hva er kompetanse? 2. Kort om brands 3. Employer branding, hvorfor og hvordan 4. Målgrupper

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012)

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) 1. BAKGRUNN Det er et sentralt personalpolitisk mål å stimulere ansatte

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Fra arbeidsevneperspektiv - til ressursperspektiv. Forsker Anne Inga Hilsen AGP konferansen 2011

Fra arbeidsevneperspektiv - til ressursperspektiv. Forsker Anne Inga Hilsen AGP konferansen 2011 Fra arbeidsevneperspektiv - til ressursperspektiv Forsker Anne Inga Hilsen AGP konferansen 2011 Sats på en senior - seniorer som attraktiv arbeidskraft Skifte av perspektiv: Fra et arbeidsevneperspektiv

Detaljer

Retningslinjer. for Seniorpolitikk 2010

Retningslinjer. for Seniorpolitikk 2010 Personalavdelingen Retningslinjer for Seniorpolitikk 2010 Innhold: 1. Seniorpolitikk i Porsgrunn kommune oppsummering og videre tiltak 2. Hovedmål / delmål 3. Grunnelementene i de seniorpolitiske tiltakene

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

Strategiplan 2016 2019

Strategiplan 2016 2019 Strategiplan 2016 2019 Senter for seniorpolitikk, Akersgt. 32, 0180 Oslo Arbeidslivets nasjonale kompetansesenter seniorpolitikk.no org.nr. 955 895 916 Tlf sentralbord: 23 15 65 50 - ssp@seniorpolitikk.no

Detaljer

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM RTS Posten NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Leder http//www.rts-foreningen.no er ny adresse til hjemmesiden RTS-Posten -- trenger stoff til avisa(leserinnlegg) eller tips til

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Pensjon i et seniorpolitisk perspektiv

Pensjon i et seniorpolitisk perspektiv Pensjon i et seniorpolitisk perspektiv Høsten 2010 Kari Østerud Senter for seniorpolitikk 1 Hva er SSP? Senter for seniorpolitikk (SSP) er et nasjonalt kompetansesenter som arbeider med stimulering og

Detaljer

Familievennlig arbeidsliv FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET

Familievennlig arbeidsliv FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET Familievennlig arbeidsliv FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET Anbefalinger for en familievennlig personalpolitikk i staten Et familievennlig

Detaljer

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke 1 Hva er BPA? BPA er et frigjøringsverktøy for funksjonshemmede hvor den enkelte selv leder sine egne assistenter, og dermed

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene UNG I ARBEID FORORD Denne rapporten tar for seg den nåværende situasjonen til våre medlemmer som nettopp har startet sin karriere i arbeidslivet. Tallene er hentet fra lønnsundersøkelsen til Econa som

Detaljer

Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole

Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole 1 Hvem omfattes av avtalen Avtalen om seniorpolitiske tiltak omfatter alle høgskolens arbeidstakere fra og med fylte 60 til 70 år. 2 Formål Det er enighet om å

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

Omsorgstjenester i endring hvordan lykkes med å rekruttere og behold menn i pleie-og omsorgstjenestene?

Omsorgstjenester i endring hvordan lykkes med å rekruttere og behold menn i pleie-og omsorgstjenestene? Omsorgstjenester i endring hvordan lykkes med å rekruttere og behold menn i pleie-og omsorgstjenestene? Vennskapsbykonferansen, Bergen 10. - 11. mai 2012 Hege Gjertsen og Terje Olsen, Nordlandsforskning

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune

SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune SENIORPOLITISK PLAN For Balsfjord kommune Vedtatt k-styre 16.6.2010 Gjeldende fra 1.1.2011 1. Innledning Med tanke på en sterk økning i antall eldre og framtidige arbeidskraftbehov, er det fra svært mange

Detaljer

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss Jørgen Ask Familie Kiropraktor Velkommen Til Oss Ditt første besøk hos oss er en mulighet for oss til å lære mer om deg. Det er et tidspunktet for deg til å dele med oss hvor du er nå, hva du ønsker å

Detaljer

syke barn etter folketrygdloven kapittel 9.pdf

syke barn etter folketrygdloven kapittel 9.pdf Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 2. desember 2015 02:07 Til: Postmottak ASD Emne: Forslag til endringar i reglane om rett til pleiepengar ved sjuke barn etter folketrygdlova kapittel 9 Vedlegg: Høringssvar

Detaljer

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom Folketrygden Bokmål 2002 Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom - elektronisk utgave 1 2 Brosjyren gir en kort orientering om hvilken rett foreldre har til stønad når barnet eller den som passer

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK Ke ska e jær når at Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid Heftet er ment for at du som medarbeider på en enkel måte skal kunne orientere deg om krav, forventninger

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer

passord: [PWD] Alternativ 2: Gå til nettsiden: www.sintef.no/helse/gruppe for arbeid og helse og last ned skjemaet

passord: [PWD] Alternativ 2: Gå til nettsiden: www.sintef.no/helse/gruppe for arbeid og helse og last ned skjemaet Orgnr: Påminnelse for besvaring av: Spørreskjema om IA arbeidet Rett før jul mottok dere et spørreskjema som skal besvares i forbindelse med evalueringen av IAavtalen som SINTEF utfører på oppdrag fra

Detaljer

Side 1 av 5 Hedmark og Oppland ØNSKER DEBATT: Professor ved Høgskolen i Lillehammer, Rolf Rønning, mener undersøkelsen hans om sykefravær bør føre til debatt om dagens sykemeldingsordning. Foto: Reidar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Kurs for tillitsvalgte i. seniorpolitikk. Utarbeidet i samarbeid med Senter for seniorpolitikk. Modul 5 -kurs for lokallagsnivå

Kurs for tillitsvalgte i. seniorpolitikk. Utarbeidet i samarbeid med Senter for seniorpolitikk. Modul 5 -kurs for lokallagsnivå Kurs for tillitsvalgte i seniorpolitikk Utarbeidet i samarbeid med Senter for seniorpolitikk Modul 5 -kurs for lokallagsnivå Et inkluderende arbeidsliv skal bidra til: å forebygge langtidsfravær og utstøting

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer