seniorpolitikk.no Jobben kan være slitsom Skedsmotun bo- og behandlingssenter Minister for kunnskapssugne seniorer Se side 6 og 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "seniorpolitikk.no Jobben kan være slitsom Skedsmotun bo- og behandlingssenter Minister for kunnskapssugne seniorer Se side 6 og 7"

Transkript

1 nr. 1 - februar 2010 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Bjørg Lorentzen og Bjørg Mossin trives i arbeidet med eldre. (Foto Tora Herud) Jobben kan være slitsom Ved sykefravær gjøres det ved sykehjemmene en avveining om det er behov for vikarer eller ikke. Det leies ofte ikke inn vikarer når det er mulig å la det være. De ansatte sier det blir en ekstra belastning for alle, men ikke så stor at de føler at de må gå på jobb selv om de er syke, sier forsker Eldbjørg Torsøe i Econ Pöyry. Av Tora Herud Skedsmotun bo- og behandlingssenter i Akershus er et av de fire syke hjemmene som Eldbjørg Torsøe omtaler i rapporten «Tidligpensjonering i pleie- og omsorgsektoren», der hun blant annet har sett på hvilke aspekter ved arbeidet assistenter og hjelpepleiere opplever som særlig belastende. Presset og stresset. Det er alt det vi skal rekke over. Jeg ønsker ofte at jeg kunne ta meg av den enkelte eldre litt mer enn det vi har tid til. Det er stell, medisiner, lage frokost, oppvask, mating, merking av tøy, rydding, skylleromsarbeid, telefonvakt, ringe etter vikarer, dokumentere på data og mye annet som må gjøres, sier hjelpepleier Bjørg Mossin. Vi skulle hatt mer tid til å hygge oss sammen med de eldre, sier pleieassistent Bjørg Lorentzen. Se side 6 og 7 Les mer på seniorpolitikk.no Minister for kunnskapssugne seniorer Vi er så heldige at vi har en kultur for livslang læring. Vi må først og fremst se positivt på dette, at folk søker kunnskap, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland. Les hele intervjuet på og mer om eldre arbeidstakere og utdanning på side 4 og 5. Tora Aasland. (Foto KD)

2 2 Smilerynker: Forebygg sykefravær Ser du noen gå midt i Oslos gater, er det kanskje meg. Jeg forebygger sykefravær! Snø og is har gjort fortauene såpeglatte. Å ta seg fram er en farlig balansegang. Vi som prøver, «går som pingviner», slik tidligere Dagbladetjournalist Sissel Benneche Osvold en gang beskrev oss. Jeg har dessuten sluttet å gå i tøfler når jeg henter inn avisene om morgenen. Forestill deg bare hvordan det er å skli ut på det øverste av fire trappetrinn med nysnø på og deretter lande på alle sammen. Først kjente jeg etter om jeg fortsatt var i live, deretter om jeg klarte å stå på beina. Det gjorde jeg, så vidt. Og så gikk jeg på jobben. Gul og blå og angrende, lovet jeg meg selv å bli mer forsiktig. Verre er det å gå til og fra jobb i Oslo sentrum. Hvorfor er det private gård eiere som har ansvaret for å strø fortauene, mens det er offentlige myndig heter som sørger for at gatene er kjørbare for bilister? Hvis myndighetene tar sitt, både gater og fortau, skal jeg gjøre mitt. De siste tallene for brudd og lignende ved Oslo Legevakt er fra Da ble det registrert brudd, forstuinger (mest ankel) og andre støtskader hos den avdelingen som kalles Skadelegevakten. Årstid og føre står det ingenting om. Heller ikke hva alle disse skadene koster samfunnet i behandling og sykefravær. Tora Herud Foto May-Britt Pedersen 1 Er den seniorpolitiske bevisstheten i samfunnet større nå enn for 7-8 år siden, og hva tror du eventuelt årsaken er til det? Jeg er helt sikker på at den er større, dels fordi det blir en større andel eldre i arbeidslivet og dels på grunn av debatten om alderspensjon: «Hva betyr dette for meg?» Delmål 3 (om å øke den forventede pensjoneringsalderen for personer over 50 år med minimum 6 måneder for perioden ) ble innfridd i nåværende IA-avtale. Vi vet at andelen eldre arbeidstakere øker, og det er viktig å sørge for at de fortsetter i jobb så lenge som mulig. 2 Hvilke fordeler kan en virksomhet ha av god alderssammensetning? De fleste virksomheter er til for brukere eller kunder. Jeg tror det er lurt at ansatte i virksomhetene har kompetanse og alderssammensetning som gjenspeiler kundene. Et eksempel fra USA viser at McDonald s har stadig flere eldre kunder og at de ønsker bli servert av eldre betjening. En variert sammensatt arbeidstokk gir en virksomhet bredere kompetanse og erfaring. Eldre arbeidstakere sitter på mye kompetanse i tillegg til historikk. spørsmål om seniorpolitikk 3 Hva er viktigst for å få en person til å jobbe lenger? Det skal lønne seg å jobbe og det er viktig å bli satt pris på og bli brukt. Arbeidsgivere må ikke parkere eldre arbeidstakere, men sørge for at de øker kompetansen sin og kan fortsette i arbeids livet. Eldre skal behandles på Kommentar: Øk eldres mulighet Av Åsmund Lunde, direktør Senter for seniorpolitikk (SSP) Med stortingsmelding nummer 44 ( ) Utdanningslinja fremmes det for første gang en melding som omhandler helheten i samfunnets kompetansebehov, og drøfter hvordan strategiske utfordringer i møte med disse skal håndteres. Dette er gledelige tanker. Hvor lett er det egentlig for folk i 50-års-alderen, med en tredjedel av arbeidslivet foran seg, å gjøre noen endringer i livet som for eksempel å ta mer eller ny utdanning? Hvor lett er det å få permisjon med lønn? Samfunnet og myndig-

3 3 Erik Oftedal (48) Direktør for arbeid og aktivitet i NAV. Aktuell: Før ny IA-avtale samme måte som andre og på en skikkelig måte. I fysisk krevende yrker skal de kanskje avlastes for tunge løft. 4 Hvilke sterke sider mener du en senior kan ha? De har erfaring og en mer sammensatt kompetanse fra et langt liv, og som kan være viktig overfor virksomhetenes kontakter eller kundegrupper. 5 Hva er det viktigste en 55-åring kan gjøre for å få en lang yrkes karriere? Tenke gjennom hva en har av kompetanse og hva en kan tenke seg å gjøre videre. Hvor vil jeg og min kompetanse bli satt pris på? Økonomi er selvfølgelig en viktig grunn til å jobbe. I tillegg er det viktig å ha en meningsfull jobb og et godt arbeidsmiljø. 6 Hvor lett tror du er for en person over 55 år å få seg ny jobb? Det er nok store ulikheter mellom bransjer. Eldre bruker noe lengre tid enn unge på å komme seg i jobb. Dessuten er det jo en del eldre som trekker seg ut av arbeidslivet med AFP. 7 Hvilke råd ville du gi en person som har sendt 50 jobbsøknader uten å få napp? n Ikke gi opp. n Still deg spørsmålet: Søker jeg rett jobb? n Har jeg de kvalifikasjoner som kreves? n Ring til arbeidsstedene der du har mest lyst til å jobbe, og spør hva som skilte din søknad fra søknaden til den som fikk jobben. n Bruk nettverket ditt. Fortell at du søker jobb. Husk at halvparten av alle ledige stillinger ikke lyses ut. n Legg CVen din på nav.no. 4 millioner CVer ble lastet ned av arbeidsgivere i fjor. n Les jobbsøkertips på nav.no n Gå på jobbsøkertiltak sammen med andre arbeidssøkende. 8 Hvor viktig er det å ha forventninger til- og stille krav til seniorer i arbeidslivet? Ledere må oppføre seg mot seniorer som overfor andre, men selvfølgelig justere arbeidsoppgavene i forhold til den enkelte. Ingen er bare «eldre arbeidstaker». 9 Hva bør en leder gjøre for å beholde sine eldre medarbeidere? Verdsett det arbeidet de gjør, og gi dem utviklende arbeidsoppgaver og mulighet for selvrealisering. Godt arbeidsmiljø er viktig for alle. Føler man seg verdsatt er det ikke så lett å trekke seg tidlig tilbake med en pensjonsordning. for utdanning «En diskusjon om ramme vilkårene for etter- og videreutdanning ønskes velkommen, og kanskje kan den ses i sammenheng med en ny IA-avtale?» hetene ønsker at folk skal fortsette lenger i arbeid enn tidligere. Samtidig lever vi en tid med raske endringer, der behovet for ny kompetanse alltid er til stede, men har vi et arbeidsliv som oppmuntrer folk til å fylle på eller som våger å søke nye muligheter? Nylig møtte jeg en kvinne i 50-årene som hadde forsøkt å få skattefradrag for kroner som hun hadde betalt i studieavgift, litteratur og reiseutgifter i forbindelse med utdanning ved siden av full jobb. Svaret hun fikk fra ligningsmyndighetene var at en slik fradragsmulighet ikke finnes. En diskusjon om rammevilkårene for etter- og videreutdanning ønskes velkommen, og kanskje kan den ses i sammenheng med en ny IA-avtale? Senter for seniorpolitikk foreslår at departementet vurderer dagens regelverk for studiefinansiering for voksne, og foreslår endringer med tanke på å bedre seniorenes muligheter for deltakelse i etter- og videreutdanning. Vi foreslår også at det opprettes stipendordninger for voksne personer som ønsker å skifte karriere i tråd med samfunnets behov, for eksempel ved omskolering til yrker med stort rekrutteringsbehov. «Min utfordring til partene som forhandler om en ny IA-avtale er å ta med diskusjonen om hvordan voksne i arbeidslivet kan få styrket sine kunnskaper.» Kunnskapsminister Kristin Halvorsen til Dagsavisen Foto Rune Kongsro

4 4 «Jeg fikk pennal av sønnen min og kjæresten hans, da de hørte at jeg skulle begynne å studere. De er så stolte av meg og ser at jeg har forandret meg.» Toril Wærnes Klausen de siste 10 årene. Omplassering til lettere arbeid på samme arbeidssted har ikke vært mulig, og til slutt måtte jeg opereres, sier Lund. På høgskole: Utdanner seg bort fra sykefravær Toril Wærnes Klausen (54) og Nora Grethe Lund (52) tar ny utdanning for komme seg bort fra belastende arbeidsoppgaver. Men det koster. Begge jobber fulltid ved siden av studiene. Tekst og foto Tora Herud Nora Grethe Lund og Toril Wærnes Klausen tar vernepleierutdanning på deltid, det vil si over fire år i stedet for tre, på Høgskolen i Akershus avdeling Fornebu. Fysisk tung jobb Jeg har fire voksne barn og alle klarer seg bra. Nå er det min tur. Jeg er enefor- sørger og ønsker å være i arbeidslivet, sier Nora Grethe Lund. Hun har lærerskole i forming med fordypning i vev fra før, men har aldri jobbet som lærer og mener det uansett er vanskelig å full stilling. Hun har i stedet jobbet med psykisk utviklingshemmede og fysisk funksjonshemmede. Det var en fysisk tung jobb, og selv om jeg trente fikk jeg etter hvert store ryggsmerter. Jeg har hatt flere langvarige sykmeldinger, til sammen kanskje 3-4 år Sa for ofte ja Torill Wærnes Klausen er utdannet hjelpe pleier med videreutdanning i psykiatri og har studert helseledelse på BI. Hun har også full utdanning fra Posten, og er mor til tre barn, den yngste på 16 år bor fortsatt hjemme. Jeg har jobbet mye med eldre på sykehjem, i omsorgsboliger og med psykiatri. De siste åtte årene var jeg leder for rundt 40 ansatte. Men jeg lider av stressreaksjoner på grunn av stort ansvar over lang tid. Stresset førte til at jeg var helt eller delvis sykmeldt i ett år, den lengste sykmeldingen var på fire måneder, men jeg måtte jo likevel gjøre jobben min. Jeg sier for ofte ja og følte at jeg måtte bevise at jeg dugde. Selv om jeg var leder, manglet jeg treårig høgskoleutdanning som stillingen egentlig krevde. Men når jeg føler at det blir litt mye, prøver jeg å komme meg videre. Jeg vil gjerne fortsette å jobbe, og er klar for å ta ny utdanning sent i livet, sier hun. Tar ansvaret selv Jeg tar vel ansvaret for seniorpolitikken selv. Nå har jeg kun permisjon uten lønn fra lederjobben i ett år, og har gått ned i en 60 prosent stilling, noe som betyr kraftig redusert inntekt. For å klare meg økonomisk jobber jeg ekstra i en bolig med eldre demente, sier Toril Wærnes Klausen. Nora Grethe Lund jobber full stilling som våken nattevakt i en bolig for funksjonshemmede med blant annet epilepsi, og som trenger overvåkning via skjermer. Stillingen er lønnet som miljøarbeider. Nå slipper jeg tunge løft, sier hun. Ingen av de to har studielån fra før eller har søkt om studielån nå. Begge har boliggjeld. Det holder med boliggjelden. Ikke har jeg lyst til å selge eller leie ut huset for å bo på hybel heller. Jeg vil jo gjerne kunne ha besøk av familien, sier Lund.

5 Stort behov for vernepleiere Det er stort behov for vernepleiere og mange spennende arbeidsområder. Utdanningen gjør meg veldig bevisst, og jeg vil stå friere i valg av jobb enn som hjelpepleier, sier Toril Klausen. Vernepleieryrket er i utvikling og er veldig allsidig. Det er for eksempel muligheter for jobb i skolen, i barnevernet og med å følge opp familier hjemme, sier Nora Grethe Lund. Og som sosiallærere for barn med sen utvikling i vanlige skoleklasser, legger Toril til, og minner om serien «Klasse 10 B» på NRK1 på mandager, som viser hvor viktig det er å legge vekt på det positive i arbeid med barn. Vi lever i nuet Til vernepleierutdanningen hører det med praksisperioder. Praksisen er ulønnet og begge kan få problemer med å klare både jobb og praksis. Nora Grethe Lund og Toril Wærnes Klausen stortrives som høgskole studenter. Det er heldigvis ingen praksisperioder det første året på høgskolen. Vi lever i nuet, sier de to. Å studere på deltid betyr at ett år regnes som 75 prosent av full tids studium. Jeg fikk pennal av sønnen min og kjæresten hans, da de hørte at jeg skulle begynne å studere. De er så stolte av meg og ser at jeg har forandret meg. Men de unge medstudentene spør om dette kan lønne seg for oss i vår alder, sier Toril Wærnes Klausen. I lederjobben tviler hun på at hun ville holdt ut til hun fyller 62 år. Jeg ønsker meg en veilederjobb jeg kan være i til jeg fyller 80. En jobb jeg tjener nok penger i til å kunne gjøre ting jeg har lyst til på fritiden, sier hun og ler. Å ha en positiv tilnærming og tenke kreativt er noe jeg er opptatt av. Jeg håper at jeg kanskje kan bruke erfaringene mine til å jobbe med flyktningebarn, sier Nora Grethe Lund. I mars behandler Stortinget stortingsmelding nr. 44 ( ) Utdanningslinja, og de to studentene håper denne vil føre til ordninger som kan gjøre det økonomisk enklere for godt voksne å ta utdanning. Utdanningslinja: St. m. nr. 44 ( ) Arbeidslinja betyr ikke det samme for den rødgrønne regjeringen som den gjorde tidligere. Stadig flere jobber krever videregående opplæring eller høyere utdanning. For å lykkes med arbeidslinja må vi først lykkes med utdanningslinja. Slik lyder det i sammendraget til meldingen som skal behandles i stortinget i mars. Regjeringen vil styrke utdanningssystemets evne til å motvirke sosiale forskjeller og legge grunnlag for livslang læring gjennom nye tiltak i grunnskolen, videregående opplæring, fagskolen, høyere utdanning og den formelle og den uformelle voksenopplæringen. Spesielt ønsker regjeringen å satse på den gruppen voksne som i dag mangler grunnleggende ferdigheter og som ikke har gjennomført videregående opplæring, gjennom å styrke rettighetene til opplæring og utvikle et fleksibelt system som ivaretar de voksnes behov for å kunne kombinere opplæring med arbeid og familieliv. Regjeringen er opptatt av den kompetansen som den enkelte opparbeider seg gjennom arbeidsliv og deltakelse i frivillig arbeid skal verdsettes, og vil derfor styrke systemet for realkompetansevurdering på alle nivåer. Forslagene som regjeringen kommer med og som gjelder utdanning og eldre i arbeidslivet er blant annet å: n Styrke og tydeliggjøre rollen til Vox som nasjonalt kompetansepolitisk fagorgan. Les mer på seniorpolitikk.no n Opprettholde tilskuddet til studieforbundene n Implementere ny lov om voksenopplæring n Bedre forståelsen for voksnes rett til grunnleggende ferdigheter og styrke tilsynet på dette området. n Styrke informasjonsarbeidet overfor voksne om deres rettigheter. n Arbeide for at flere blir motivert til å ta opplæring i grunnleggende ferdigheter. n Synliggjøre gode modeller for fleksibel grunnopplæring for voksne. n Vurdere om voksne over 25 år som ikke tidligere har bestått videregående opplæring, bør ha rett til slik opplæring. n Styrke Norgesuniversitetet - norgesuniversitetet.no - som skal fremme utvikling av IKT-støttet utdanning og livslang læring ved universiteter og høgskoler, spre kunnskap om slik utdanning samt styrke samarbeidet mellom høyere utdanning og arbeidsliv. n Ta initiativ til en diskusjon om rammevilkårene for etter- og videreutdanning gjennom Nasjonalt kompetanseforum. n Utvikle tiltak som kan bidra til at eldre arbeidstakere med lav utdanning deltar mer i kompetanseutvikling og læring i arbeidslivet. n Videreutvikle BKA, program for basiskompetanse i arbeidslivet. Se vox.no. n Opprette en nasjonal enhet for karriereveiledning. Vi følger opp arbeidet med St. meld. nr. 44 ( ) på våre nettsider seniorpolitikk.no Søk på Utdanningslinja. Kommentar: Ny lovbestemmelse kan føre til flere søksmål Fra årsskiftet er det nye regler om øvre aldersgrenser og varsling ved fratredelse på grunn av alder. Men det er fortsatt slik at stillingsvernet bortfaller ved fylte 70 år, skriver advokat Erik Råd Herlofsen, partner i advokatfirmaet Ræder. Se: 5

6 6 Forskning: Lav bemanning gir stress Dårlig samvittighet, og stress i perioder med lav bemanning, er det hjelpepleiere og assistenter opplever som mest belastende. God personalpolitikk er like viktig som definerte seniortiltak for personer over 62 år, sier forsker Eldbjørg Torsøe i Econ Pöyry. Av Tora Herud I rapporten «Tidligpensjonering i pleieog omsorgsektoren» har Eldbjørg Torsøe på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk (SSP) snakket med hjelpepleiere og assistenter ved fire sykehjem i østlandsområdet, tre kommunale og et privat. Problemstillingene var: Hvilke aspekter ved arbeidet opplever assistenter og hjelpepleiere på sykehjem som særlig belastende? Hvordan opplever assistenter og hjelpepleiere samt deres tillitsvalgte ulike former for tiltak og elementer i ledelse/ personalpolitikk som har til hensikt å forbedre arbeidssituasjonen og trivselen? Mest belastende I perioder med sykefravær og lav bemanning forteller ansatte at det kun blir tid til den helt nødvendige pleien, men at det ikke blir tid til andre aktiviteter som trening med de eldre, for eksempel. Ved sykefravær gjøres det ved sykehjemmene en avveining om det er behov for vikarer eller ikke. Det leies ofte ikke inn vikarer når det er mulig å la det være. De ansatte sier det blir en ekstra belastning for alle, men ikke så stor at de føler at de må gå på jobb selv om de er syke, sier Eldbjørg Torsøe. Seniortiltakene De tre kommunale sykehjemmene har definert senior politiske Eldbjørg Torsøe. tiltak for fast ansatte fra fylte 62 år. De ansatte kan velge mellom høyere lønn eller mer fri. To av de tre har en kombinasjon, og ved to av de tre sykehjemmene er seniortiltakene en rettighet. Et av sykehjemmene har en frihelg ekstra fra fylte 55 år, men dette sykehjemmet kunne ikke opplyse om dette tiltaket ville fortsette fra og med 2010, sier Torsøe. Forskeren mener det er grunn til å reflektere over at: Seniortiltakene blir sett opp mot AFP-reglementet og den såkalte 85-årsregelen (dvs. at en offentlig ansatt med særaldersgrense kan gå av med pensjon når summen av alder og pensjonsgivende tjenestetid til sammen er 85 år). Mange ønsker friheten til å jobbe litt, men ikke mye. Pleie- og omsorgssektoren har mange uten fast ansettelse og at dette er en utfordring i forhold til de definerte seniortiltakene. Det er arbeidshverdagen som teller. Er nøkkelen god ledelse? God ledelse Den gode personalpolitikken er viktig, og noen ledere er bedre enn andre. Jeg tror det kan være viktig at ansatte blir sett, og at det å få litt ekstra fri eller en bonus betyr mye. Men jeg har ikke sett på effekten av tiltakene ved disse fire sykehjemmene. Dette var ikke en effektstudie, understreker Eldbjørg Torsøe. Skedsmo kommune: Hele stillin Det var en fordel for meg å være i full stilling da jeg fylte 62 år. Hadde jeg hatt 80 prosent stilling ville jeg bare fått 80 prosent lønn, sier hjelpepleier Bjørg Mossin (62) ved Skedsmotun bo- og behandlingssenter. Tekst og foto Tora Herud Å kunne gå ned i 80 prosent stilling og samtidig beholde full lønn passet godt for Bjørg Mossin, da hun fylte 62 år i fjor høst. Det er et veldig bra tiltak. Det er godt å kunne jobbe så lenge en er frisk og har lyst. Den vanlige turnusen går over 12 uker med arbeid hver fjerde helg, pluss en ekstra helg. Jeg skulle gjerne sluppet ekstrahelgen, det går ikke, men det blir en arbeidsdag i uken mindre enn før, sier hun. Bjørg Mossin tok hjelpepleierutdanning i 1968 og har tidligere arbeidet på sykehjem i Bergen og på Ullevål sykehus. I 12 år var hun hjemmeværende med tre barn, før hun gradvis begynte å arbeide på Skedsmotun for 27 år siden. Da jeg ble alene trengte jeg høyere inntekt, men hele stillinger vokser ikke på

7 7 Bjørg Mossin deler ut medisiner og Bjørg Lorentzen ordner middagen for de eldre på Blå avdeling. ger vokser ikke på trær trær, så det tok litt tid å få full stilling sier hun. Gjelder bare fast ansatte Seniortiltakene på Skedsmotun gjelder bare fast ansatte og ansatte i prosent stilling med rett til AFP. Derfor vil tiltakene ikke gjelde pleieassistent Bjørg Lorentsen (59), som arbeider på Blå avdeling sammen med Bjørg Mossin. Jeg er assistent, så jeg har ikke fast stilling men en fast turnus med arbeid hver fjerde helg, noe som utgjør en 15 prosent stilling. I tillegg tar jeg ekstravakter, og i snitt jobber jeg 75 prosent stilling. Det er passe, sier Bjørg Lorentzen. Hun giftet seg tidlig, har seks barn og begynte å jobbe da hun var 30 år, og synes det er uaktuelt å ta utdanning nå. Jeg har jobbet på gjestegiveri med mat og tatt vaskejobber i vikarbyrå før jeg begynte her på Skedsmotun for år siden. Jeg trives veldig godt og håper at jeg kan fortsette i arbeid til jeg fyller 67 år. Samtidig har jeg frihet til å reise bort når jeg ønsker det, sier hun. I tilfelle sykdom Hva skjer dersom du blir syk? Blir jeg syk, får jeg lønn bare for de dagene jeg er satt opp på vakter, sier hun. Etter at arbeidsgiverperioden på 16 dager Dette er sånn som folk med ni til firejobb ikke tenker på, sier fungerende assisterende avdelingssjef for pleie- og omsorg i Skedsmo kommune, Ragnhild Derås. er over, vil Bjørg Lorentzen, dersom hun skulle bli syk, få lønn i forhold hva hun har tjent i gjennomsnitt over en periode (Ifølge Folketrygdloven kapittel 8: «I et arbeidsforhold med skiftende arbeidsperioder eller inntekter skal et lengre og mer representativt tidsrom enn fire uker legges til grunn»). Skedsmotun er et av de fire sykehjemmene som forsker Eldbjørg Torsøe i Econ Pöyry omtaler i rapporten «Tidligpensjonering i pleie- og omsorgsektoren». Må dele på jobbene Nå har vi god tilgang på både hjelpepleiere og sykepleiere, men vi har høy snittalder i mange stillinger. Derfor er det en stor fordel for oss at folk fortsetter i jobb i stedet for å ta AFP, sier fungerende assisterende avdelingssjef for pleie- og omsorg i Skedsmo kommune, Ragnhild Derås (48). Skedsmotun bo- og behandlingsenter er det største av fire sykehjem i denne kommunen. Ansatte med prosent stilling omfattes av seniortiltak. Vi har en del ufrivillig deltid, og de som ønsker mer blir prioritert når noe er ledig. Faste hele stillinger er kun mulig for faglærte, sier Ragnhild Derås, som selv er utdannet sykepleier med spesialisering i geriatri. 50 ansatte på én avdeling En avdeling på Skedsmotun kan ha 26 eldre og 24 stillingshjemler. 50 personer deler disse stillingene. Her holder vi på 24 timer i døgnet 365 dager i året. Stillinger må splittes opp for å få dekket opp helgene. Det negative med så mange i delte stillinger er at det blir mange å lede, og det er vanskelig å få til god oppfølging av personalet. Det blir vanskelig å nå alle med informasjon, drive opplæring og fagutvikling. Dette er sånn som folk med ni til fire-jobb ikke tenker på. Men nå har vi fått dataverktøy som hjelper oss litt, sier hun. Ikke alltid vikarer Ansatte som på grunn av seniortil tak jobber 80 prosent stilling med 100 prosent lønn kan ikke selv velge bort de vakt ene de liker minst. Nei, arbeidsgivers styringsrett gjelder når vaktplanen skal settes opp. Men det er alltid en dialog og vi forsøker å strekke oss, sier Ragnhild Derås. Skedsmotun er et av de fire sykehjem mene som forsker Eldbjørg Torsøe i Econ Pöyry omtaler i rapporten «Tidligpensjonering i pleie- og omsorgsektoren». Dårlig bemanning er det som oppleves som mest belastende, ifølge forskeren. Det settes ikke alltid inn vikarer ved korttidsfravær, noe som skjedde ofte i høst og kanskje på den tiden forskeren var her. Det er heller ikke alltid det er mulig å skaffe vikarer, sier Derås.

8 Returadresse: SSP, St. Olavs plass 3, 0165 Oslo på forskningskonferanse Hva kan vi gjøre for å få et mer inkluderende lederskap i norske virksomheter? Skriv til oss om et seniorpolitisk tema som opptar deg. Per Kleppe (86), tidligere finans minister: Godt lederskap er ofte ensbetydende med god økonomi. Først må vi skape en større forståelse blant dem som blir ledere. Ledere må være engasjert og se hvem de skal lede. Alder blir ofte sett på som det samme som svakhet. Eldre skyves ut og det er helt feil. Mange tror det er gildt å bli pensjonert, men det er det ikke. Jeg sitter fortsatt i forskningsstiftelsen Fafo, uten lønn riktignok, men jeg har kontakt med mange yngre mennesker. Det er berikende. Rolf Utgård (59), konsulent, Utgård PR, bedrifts- organisasjonsrådgivning: Nøkkelen til å inkludere eldre i arbeidslivet går på det å gi folk ny kompetanse. Kompetansen skiftes ut raskere nå enn før, ikke bare det som gjelder kommunikasjon og IT, men også det som tilhører den enkeltes fagområde. Det gjelder å dreie den kompetansen du har og bruke den. Eldre er stabile og lojale, men jeg tror mange sjaltes ut fordi de er utdatert på kompetanse. Det er en lederoppgave å gi folk utfordringer. Lederne må se om de har folk som trenger den form for oppmuntring og utfordring for å fortsette i jobben de neste 10 årene. Eli Knøsen (46), seniorrådgiver, Likestillings- og diskrimineringsombudet: Arbeidsgivere må ansvarliggjøres. Dette har manglet i diskusjonen om IA-avtalen både når det gjelder seniorer, funksjonshemmede og etniske minoriteter. Arbeidslivet er like fordomsfullt som resten av samfunnet. Mange tenker at eldre ikke er tilpasningsdyktige, eller at funksjonshemmede er yrkeshemmede og at mennesker med annen etnisk bakgrunn enn norsk, ikke vil jobbe. Men er dette tilfelle? Steinar Stjernø (65), professor, Høgskolen i Oslo: Det er viktig å holde et vedvarende fokus på lederens ansvar, slik at vedkommende ikke støter noen ut. Ledere må trenes på hvordan de skal sørge for ansatte som er i en spesiell situasjon. Det kan være at de har lav utdanning, at de har vært utsatt for en ulykke og har problemer psykisk eller fysisk, eller at ansatte i en periode kan være i en spesiell helsesituasjon som krever at de trenger permisjon. Myndighetene bør seriøst vurdere om ikke arbeidsplasser over en viss størrelse bør ta imot en viss prosent arbeidstakere som trenger ekstra oppfølging. En viktig lederoppgave er dessuten å sørge for at eldre medarbeidere får etter- og videreutdanning. Dette er Senter for seniorpolitikk (SSP) Senter for seniorpolitikk (SSP) er et kompetansesenter som arbeider for å stimulere og utvikle god seniorpolitikk i privat og offentlig virksomhet. n SSP samarbeider med myndigheter, virksomheter, arbeidslivets parter og personalfaglige organisasjoner og opplæringsorganisasjoner. n SSP initierer, støtter og koordinerer seniorpolitisk forskning. n SSP yter seniorpolitiske rådgivningstjenester til offentlige og private virksomheter. n SSP: Research conference June 2010: olderworkers.seniorpolitikk.no St. Olavs plass 3, 0165 Oslo Tlf: Fax: E-post: Internett: Direktør: Åsmund Lunde Adm. leder: Kari Sørgaard Seniorrådgiver: Roger Moen Adm. sekr.: May-Britt Pedersen Ansvarlig redaktør: Tora Herud Design/layout: Almås Design seniorpolitikk.no redigeres i henhold til Redaktørplakaten og presseetiske retningslinjer Redaksjonen avsluttet 11. februar 2009

seniorpolitikk.no Lange vakter mot deltid

seniorpolitikk.no Lange vakter mot deltid nr. 3 - mai 2013 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Ingrid Vaggen og Brita Stjern. (Foto Tora Herud) Lange vakter mot deltid Steinkjer sykehjem i Nord-Trøndelag prøver 12 ¼ times vakter for å

Detaljer

seniorpolitikk.no Ny jobb etter fylte 50 år? Årets seniorinitiativ 2013 til Skedsmo kommune

seniorpolitikk.no Ny jobb etter fylte 50 år? Årets seniorinitiativ 2013 til Skedsmo kommune nr. 5 - desember 2013 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Ivar Romundstad. (Foto Tora Herud) Ny jobb etter fylte 50 år? 12.434 personer over 50 år var registrert ledige i august i år. Det er 878

Detaljer

seniorpolitikk.no En av Beate Engers oppgaver er revisjon på laboratoriet hun tidligere ledet. (Foto Tora Herud)

seniorpolitikk.no En av Beate Engers oppgaver er revisjon på laboratoriet hun tidligere ledet. (Foto Tora Herud) nr. 4 - september 2011 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no En av Beate Engers oppgaver er revisjon på laboratoriet hun tidligere ledet. (Foto Tora Herud) Senkarriere etter eget ønske Her tas seniorpolitikken

Detaljer

seniorpolitikk.no Far Ivar Bakke (69) og sønnen Jon Ivar Bakke (46) har hver sine arbeidsområder på Skjerven gård.

seniorpolitikk.no Far Ivar Bakke (69) og sønnen Jon Ivar Bakke (46) har hver sine arbeidsområder på Skjerven gård. nr. 2 - april 2010 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Far Ivar Bakke (69) og sønnen Jon Ivar Bakke (46) har hver sine arbeidsområder på Skjerven gård. (Foto Tora Herud) Fra generasjon til generasjon

Detaljer

seniorpolitikk.no Mobile medarbeidere

seniorpolitikk.no Mobile medarbeidere nr. 2 - april 2013 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Ruth Berg og Synnøve Wetal (Foto Tora Herud) Mobile medarbeidere Da vi var på jobbintervju, fikk vi en opplevelse av at ingenting var umulig.

Detaljer

seniorpolitikk.no Jobber og tar ut pensjon Pensjonsreformen har gjort kombinasjonen En suveren ordning

seniorpolitikk.no Jobber og tar ut pensjon Pensjonsreformen har gjort kombinasjonen En suveren ordning nr. 1 - februar 2013 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Jobber og tar ut pensjon Stadig flere gjør som Trond Evensen og Johnny Asp, tar ut pensjon og fortsetter å jobbe. Tidligere jobbet Trond

Detaljer

seniorpolitikk.no Aktiv Noe av treningen tar hun ved å finne -, for eget og andres beste Hold deg oppdatert om seniorpolitikk

seniorpolitikk.no Aktiv Noe av treningen tar hun ved å finne -, for eget og andres beste Hold deg oppdatert om seniorpolitikk nr. 4 - september 2010 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Aktiv for eget og andres beste Fysisk aktivitet er viktig for å få energi til jobben, for velvære og for kondi sjon til idretten min,

Detaljer

seniorpolitikk.no Lite da, lite nå Desto senere jeg tar ut pensjon fra folketrygden, desto høyere blir den, tenker Lillan Wam (67) i Drammen.

seniorpolitikk.no Lite da, lite nå Desto senere jeg tar ut pensjon fra folketrygden, desto høyere blir den, tenker Lillan Wam (67) i Drammen. nr. 1 - februar 2012 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Lite da, lite nå Desto senere jeg tar ut pensjon fra folketrygden, desto høyere blir den, tenker Lillan Wam (67) i Drammen. Wam har ikke

Detaljer

seniorpolitikk.no Ny karriere som lærer

seniorpolitikk.no Ny karriere som lærer nr. 5 - november 2014 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Ny karriere som lærer Roar Lundeby (60) oppdaterte kompetansen sin og er i nytt yrke som lektor i realfagene matematikk og IT på Lambertseter

Detaljer

seniorpolitikk.no «Kunder» tilbake i jobb Regio Vision arbeider blant annet Ulike syn på seniorpolitikken «Vi tror på framtiden!»

seniorpolitikk.no «Kunder» tilbake i jobb Regio Vision arbeider blant annet Ulike syn på seniorpolitikken «Vi tror på framtiden!» nr. 3 - mai 2011 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no «Kunder» tilbake i jobb Jobbmentor Britta Becker-Haverbier og direktør Jürgen Brandt i RegioVision i Tyskland. (Foto Tora Herud) Vi driver jobbformidling

Detaljer

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Rapport 2010-006 Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Econ-rapport nr. 2010-006, Prosjekt nr. 5Z090091.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-109-9 ETO/kki, EBO, 12. januar 2010 Offentlig Tidligpensjonering

Detaljer

seniorpolitikk.no Patruljen ble etablert i sommer og Politiets Seniorpatrulje hedres Seniorer blir yngre og yngre Årets seniorinitiativ 2009:

seniorpolitikk.no Patruljen ble etablert i sommer og Politiets Seniorpatrulje hedres Seniorer blir yngre og yngre Årets seniorinitiativ 2009: nr. 5 - oktober 2009 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Fra venstre: Terje Haugstad (54), Tommy Bruland (54), Trond Skaarud (57), Geir Bing (57), Øyvin J. Herstad (54), Torger Røhmesmo (53) bak,

Detaljer

seniorpolitikk.no Skaper nye virksomheter Lyst og lidenskap, viktigst Les mer på www.seniorpolitikk.no Se sidene 6-7

seniorpolitikk.no Skaper nye virksomheter Lyst og lidenskap, viktigst Les mer på www.seniorpolitikk.no Se sidene 6-7 nr. 2 - mars 2012 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Kerstin Sofia Anderssson driver Sörbyn Turism & konferens. (Foto Tora Herud) Skaper nye virksomheter Jeg kunne ikke utstå å se på for fallet

Detaljer

seniorpolitikk.no Tone Nilssen omskolerte seg for å jobbe i barnehage.

seniorpolitikk.no Tone Nilssen omskolerte seg for å jobbe i barnehage. nr. 3 - juni 2009 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Sporer opp førskolelærere i fleng I desember 2008 manglet det 4.395 personer med førskolelærerutdanning i Norge. Det gjelder å jobbe ut mot

Detaljer

Casevedlegg til. Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25

Casevedlegg til. Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25 Casevedlegg til Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25 1 Innhold Forord... 3 Case 1 2 + 2 + 3-turnus i Drammen kommune...

Detaljer

Mangfold i Barnevernet

Mangfold i Barnevernet Mangfold i Barnevernet Temahefte nr. 22 For medlemmer av Fagforbundet INNHOLD < 3 Leder < 4-7 Reportasje: Advarer mot middelklasseverdier < 8-11 Reportasje: På jobb 24 timer i døgnet < 12-13 Faglig innspill:

Detaljer

Jobb for alle ARBEIDSLIV OG P SYKISK HELSE

Jobb for alle ARBEIDSLIV OG P SYKISK HELSE Jobb for alle ARBEIDSLIV OG P SYKISK HELSE Knus mytene i arbeidslivet! Rådet for psykisk helse vet at mange med psykiske plager møter stengte dører i arbeidslivet. Ikke fordi de ikke kan jobbe, men fordi

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

Skrøpelige eldre og sjuke hjelpere

Skrøpelige eldre og sjuke hjelpere ØF-notat nr. 1/2009 Skrøpelige eldre og sjuke hjelpere Om sjukefravær ved Lillehammer sjukehjem av Rolf Rønning Kari Bjerke Batt-Rawden Liv Solheim ØF-notat nr. 1/2009 Skrøpelige eldre og sjuke hjelpere

Detaljer

Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere

Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere Kari Folkenborg Inger Lise Skog Hansen Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere Fafo Kari Folkenborg Inger Lise Skog Hansen Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 1 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder Kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Magasinet SPØR KLP. Møt årets ildsjel. Ny vår for Rjukan. Kommuner på glattisen

Magasinet SPØR KLP. Møt årets ildsjel. Ny vår for Rjukan. Kommuner på glattisen 26 Møt årets ildsjel 32 Kommuner på glattisen 36 Ny vår for Rjukan Magasinet 01 FEBRUAR 2014 SPØR KLP Ekspertene svarer TEMA Fra ufør til arbeid Antall uføre i kommune-norge øker, og kvinner over 60 blir

Detaljer

2008 Kommuneforlaget AS, Oslo. Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008

2008 Kommuneforlaget AS, Oslo. Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008 649.book Page 2 Tuesday, February 5, 2008 12:17 PM 2008 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008 ISBN: 978-82-446-1294-4

Detaljer

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden.

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 1 2 3 4 En ny arbeidsdag 5 6 7 8 9 10 11 12 Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Moderne ledelse Alle har rett til et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Det slår Arbeidsmiljøloven fast. Lenge

Detaljer

Muntlig spørretime. Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Muntlig spørretime. Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 12. mai Muntlig spørretime 3359 Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 80): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer