Alfabetregister, kap. 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alfabetregister, kap. 12"

Transkript

1

2

3 Alfabetregister, kap. 12 Kvalitet Side Beskrivelse av symboler, forkortelser, ord og uttrykk i prisboken:... 3 Direkte til døren med vår transport... 8 Hvor mye veier papiret i trykksaken? Kontroller papiret Register over miljøkvaliteter... 4 Salgsbetingelser... 5 Standardformatenes mål Utregninger (formler) for papir og kartong... 9 Tlf.: Ordretlf.:

4

5 Beskrivelse av symboler, forkortelser, ord og uttrykk i prisboken: Produsert helt eller delvis av resirkulert papir. Total Chlorine Free. Papir som produseres helt uten klorholdige kjemikalier. Svanemerket papir. Aldringsbestandig papir i henhold til ISO 9706 A3+ Format 45,7 x 30,5cm Bestrykning Basispapiret er belagt med ett eller flere sjikt (leire/kritt og bindemiddel) som gir jevnere overflate og bedre trykkresultat. Bulk/Bulkfaktor Angir papirets volum i forhold til gramvekten. Et papir som er tykt i forhold til sin gramvekt har høy bulk. ECF Elemental Chlorine Free. Tillater bruk av visse klorkjemikalier under bleking av papirmassen, dog ikke klorgass. EMAS Eco-Management and Audit Scheme er et frivillig system basert på EU s regelverk. Det er åpent for firmaer og organisasjoner i EU og EØS-land. EMAS krever en åpen rapportering av virksomheten mot allmennheten. Fiberretning Den retningen flesteparten av fibrene orienterer seg i, under papirproduksjonen. I prisboken er fiberretningen alltid uttrykt i siste del av formatet. F.eks. 64 x 90 - fiber langs 90, eller 90 x 64 - fiber langs 64. FSC Forest Stewardship Council er en internasjonal merkeordning som gir garanti for ansvarlig skogsdrift. Utover krav til bruk og felling av skogen stiller FSC også sosiale krav, så lokalområdet får glede av inntektene fra skogen. Samtidig tas det ansvar for at arbeiderne i skogen blir utdannet og bruker sikkerhetsutstyr. Homogenkartong Kartong som består av ett eller flere sjikt, basert på samme materiale. ISO International Standardization Organization. ISO Er en global standard for miljøstrategisystem av ISO. ISO 9000 Standard for kvalitetssikring. ISO 9706 Kriterier for aldringsbestandig papir. Kluteholdig Papir som inneholder «tekstil»-masse, f.eks. bomullsfibre. Pigmentering Tynt bestrykningssjikt. Rism Papiret ligger løst på pall med et merke (eller strimmel) for hvert ris, f.eks. pr. 100, 250, 500 ark. sk Selvklebende lim på klaffen på konvolutter. skd Selvklebende dekkark. Selvklebende lim med dekkark på klaffen på konvolutter. SRA1 Format 64 x 90cm SRA2 Format 45 x 64cm SRA3 Format 45 x 32cm Syrefri Nøytralt limt papir. Trefritt Papir med mer enn 90% kjemisk masse (cellulose). Treholdig Papir med mer enn 10% mekanisk masse (tremasse). Ubestrøket Papir uten bestrykning, men er ofte overflatelimt. Vannmerke Et merke (logo etc.) i papiret som lages i papirmaskinens våtparti. Tlf.: Ordretlf.:

6 Register over miljøkvaliteter Kvalitet Inspected Paper Kapittel 1: Bestrøket, hvitt CyclusPrint G-Print LuxuSatin og Gloss MultiArt Matt MultiArt Silk og Gloss 4 RePrint Matt 2 UPM Sol matt Kapittel 2: Farget og kreativt papir Rainbow 5 Kapittel 3: Ubestrøket, hvitt CyclusOffset MultiCopy Original White MultiDesign (unntatt Smooth white HPI) MultiOffset Plano Dynamic (store ark) Kapittel 4: Digitaltrykk og kontorpapir BalanceBright BalanceClassic Color Copy CyclusOffice CyclusPrint DigiGold Silk MultiCopy Original White MultiCopy Colour Laser MultiDesign (unntatt Smooth white HPI) MultiLaser Plano Dynamic (A4 og A3) Plano Universal Rainbow 5 Kapittel 8: Konvolutter Green Way 1) 50% resirkulerte fiber 2) 60% resirkulerte fiber 3) 75% resirkulerte fiber 4) Gjelder g 5) Gjelder g Se forøvrig vår hjemmeside: Tlf.: Ordretlf.:

7 Salgsbetingelser Alle priser i prisboken er oppgitt ekskl. mva. Vi forbeholder oss retten til å regulere prisene med hensyn til endringer i kostnader og valutakurser. Det tas forbehold om trykkfeil. 1. Bestillingsalternativer Vi tilbyr to forskjellige typer lagerleveranser. I tillegg kan vi levere fabrikasjonsordre med direkte forsendelse fra fabrikk. For omgående levering fra lager: Grossistlagerordre og fabrikklagerordre. (Eventuell retur avtales med Papyrus Norge AS). For levering etter fabrikasjon: Fabrikasjonsordre. (Kan ikke returneres). 2. Kvantumstoleranser For ordre fra grossist- og fabrikklager, samt fabrikasjonsordre. Omfatter en leveranse flere partier skal hvert parti bedømmes for seg. a) For ordre fra grossist- og fabrikklager: Bestilt kvantum: Tillatte toleranser: < 3 tonn +/- 8,0 % 3 5 tonn +/- 7,0 % 5 10 tonn +/- 5,0 % tonn +/- 4,0 % > 20 tonn +/- 2,5 % For farget papir økes de nevnte toleransegrenser med 5,0 % b) For fabrikasjonsordre: Bestilt kvantum: Tillatte toleranser: < 3 tonn +/- 20,0 % 3 5 tonn +/- 15,0 % 5 10 tonn +/- 10,0 % tonn +/- 8,0 % tonn +/- 6,0 % > 50 tonn +/- 4,0 % For fargede kvaliteter økes de nevnte toleransegrenser med 2,5 %. 3. Gramvektstoleranser Et parti papir eller kartong anses for å være kontraktsmessig levert når: a) Forholdet mellom den virkelige og den bestilte gramvekten er innenfor de toleranser som er fastsatt i tabellene a) og b) i pkt. 2 for henholdsvis papir og kartong, og når: b) Analyseresultatet for de individuelle enheter ikke avviker fra den bestilte gramvekt med mer enn de toleranser som er fastsatt i nedenstående tabell for ett (1) tonn. Dersom en leveranse består av to eller flere partier, må den virkelige gramvekt fastslås for hvert parti. Ubestrøket Bestrøket Trykk- og Gramvekt papir papir annet papir 32 g +/- 2,5 g +/- 3,5 g +/- 4,5 g g +/- 8,0 % +/- 9,0 % +/- 10,0 % g +/- 6,0 % +/- 7,0 % +/- 8,0 % g +/- 5,0 % +/- 6,0 % +/- 7,0 % g +/- 6,0 % +/- 7,0 % +/- 8,0 % 225 g +/- 7,0 % +/- 8,0 % +/- 9,0 % Forøvrig viser vi til CEPAC general conditions of sale of paper and board manufacturers in EEC 1991 Tlf.: Ordretlf.:

8 4. Formattoleranser En leveranse av papir eller kartong anses å være kontraktsmessig utført om det leverte formatet (ved arkleveranser lengde og bredde, ved rulleveranser bredde) ikke avviker fra det bestilte formatet med mer enn nedenstående toleranser: Ark +/- 0,4 %, dog maks. +/- 2 mm Rull (med renskårne kanter) +/- 2 mm For formularpapir i ruller gjelder særskilt avtalte bestemmelser. Minst 95 % av de prøver som foretas må være innenfor disse toleranser. 5. Skjæretillegg Differensiert skjæretillegg i henhold til antall kutt/ark. Minstebeløpet er kr Spesialinnpakning Pakking beregnes med kr 350 pr. time 7. Anbrekk Anbrukne pakker assorteres i ordrens vekt eller verdi med et pristillegg på 50 %. 8. Småordre For bestillinger under kr beregner vi et tillegg på kr Energi- og distribusjonstillegg På alle forsendelser hvor Papyrus Norge AS står for frakten, faktureres det et tillegg på 2,9 % av ordreverdi. Dette gjelder alle sendinger med Incoterms DDP og DAP. Kunder som henter vil holdes utenfor denne tilleggsdebiteringen. 10. Sortiments- og prisendringer Vi tar forbehold om sortiments- og prisendringer. 11. Fabrikklagerbetingelser Med fabrikklagerordre menes en leveranse av minst 4 paller kontorpapir, 5 paller grafisk papir eller 2500 kg formularpapir avsendt fra fabrikkens lager direkte til kundens leveringsadresse. Standard lagersorter kan assorteres fra samme fabrikk i hele paller. 12. Fabrikasjonsbetingelser Med fabrikasjonsordre menes en bestilling av andre spesifikasjoner enn det fabrikkene lagerfører. Leveringstiden er avhengig av fabrikkens ordresituasjon og kjøreprogram. En fabrikasjonsordre krever samme kvalitet, overflate, gramvekt og farge for hele bestillingen. Om ikke annet angis, er kvantumsgrensen for fabrikasjoner minst 2,5 tonn pr. spesifikasjon. Med mindre det er inngått en særskilt avtale mellom selger og kjøper, leveres fabrikasjoner i ett (1) parti til en adresse. 13. Betalingsbetingelser Selgeren forbeholder seg retten til å foreta løpende kredittvurdering av sine kunder. a) Betalingsbetingelser for kredittsalg: - Netto pr. 20 dager. - Ved betaling etter forfall belastes forsinkelsesrente med den til enhver tid lovbestemte rentesats. - Hvis betaling ikke finner sted ved forfall har selgeren rett til å stoppe leveringene og/eller inndra innvilgede kreditter. - Konkurs, akkord eller enhver annen betalingsinnstilling berettiger selgeren til å annullere kontrakt eller ordre. b) Betalingsbetingelser for kontantsalg: - Netto kontant eller forskuddsbetaling. - Når varene sendes i oppkrav gjennom transportør, gjelder transportørens bestemmelser om gyldig betalingsmåte. 14. Leveringsbetingelser Alle leveranser er å forstå EW (ex works) vår rampe. For alle leveranser virker et energi- og distribusjonstillegg på 2,9 % av ordreverdi Tlf.: Ordretlf.:

9 15. Retur av varer Etter forhåndsgodkjennelse av Papyrus Norge AS kan feilbestilte varer, som inngår i Papyrus Norge AS lagerførte standardsortiment, returneres innen 30 dager. En returavgift på 10%, minimum kr 500, pluss eventuell returfrakt tilkommer. 16. Reklamasjoner a) Kjøper skal alltid forvisse seg om at det som er levert, er det de har bestilt. Hvis kvaliteten ikke er i samsvar med det de har bestilt, eller at kjøper har grunn til å anta at varens kvalitet ikke er god nok for videre bearbeidelse, skal kjøper ha fått tillatelse fra selger via e-post eller sms. Oppdages feil eller mangler ved produktet under bearbeidelsen, skal Papyrus Norge AS underrettes umiddelbart via e-post eller sms. Enhver fortsettelse av bearbeidingen uten godkjennelse av Papyrus Norge AS skjer på eget ansvar. b) Ved transportskade skal kjøperen alltid gjøre anmerkninger på fraktpapirer om hva og hvor mye som er skadet. Samt sørge for at sjåføren signerer på fraktpapirene som bekreftelse på transportskaden. Hvis mulig ta bilde av skaden. I de tilfeller hvor transportør bare benytter håndscanner for kvittering, må kjøperen påse at sjåføren gjør nødvendige anmerkninger i håndscanneren. Kjøperen skal også omgående ta kontakt med Papyrus Norge AS og oversende kopi av fraktpapir, bilde og annen dokumentasjon. 17. Fritakelse fra leverings- og kontraktsplikt Force majeure foreligger når: - Selgers levering hindres av omstendigheter utenfor selgerens kontroll, såsom: streik, lockout, brann, krig, indre uroligheter eller andre forhold som forhindrer levering av varene på vanlig måte. - Selgers levering hindres ved at den fabrikk der selgeren har foretatt bestilling til dekning av leveringen hindres i å levere til ham pga. andre omstendigheter, såsom: mangel på arbeidskraft, råstoff, energi eller vann, flom eller andre forhold som forhindrer fabrikasjon av varene på vanlig måte. Foreligger force majeure, skal selgeren øyeblikkelig varsle kjøperen om dette samt hvilke omstendigheter som foreligger, når hindringen er inntrådt og om hindringens opphør. 18. Voldgiftsdom Tvist angående gyldighet, tolkning eller anvendelse av inngått avtale eller som utspringer av eller har sammenheng med forhold under denne avtale, skal ikke henskytes til domstol, men avgjøres av voldgiftsmenn i henhold til gjeldende lov om voldgift. Gjelder saken betaling av forfalt fordring skal selgeren ikke være forhindret fra å bringe den inn for vanlig domstol. August 2016 Tlf.: Ordretlf.:

10 Direkte til døren med vår transport 2 ganger pr. dag Oslo Daglig Stor-Oslo, Drammen, Vestfold med Porsgrunn/Skien, Østfold (ikke indre) Bestillinger for utkjøring utenom Oslo området må være oss i hende innen kl dagen før levering. Våre sjåfører Bjørn Smaaskjær tlf Gøran Paulsen tlf Jan Arhoug tlf Tlf.: Ordretlf.:

11 Utregninger (formler) for papir og kartong Vekt pr ark: (Bredde x lengde x gram/m2) / = kg pr ark Eksempel: (43 x 61 cm x 80 gram/m2) / = 20,984 kg Vekt pr. 100 meter rullpapir: Rullbredde x gram/m2 x 100 (lengden) = Vekt pr. 100 meter Eksempel: 60 cm x 70 gram/m2 x 100 meter = 4200 gram = 4,2 kg pr. 100 meter Vekt pr. rull, - når følgende data er kjent: Rullbredde 50 cm Diameter 100 cm Egenvekten for matt papir: 0,7 Egenvekten for glatt papir: 1,0 Rullvekten fremkommer da slik: Radius x radius x 3,14 x bredde x egenvekt) /1000 = Vekt pr. rull Eksempel: (50 x 50 x 3,14 x 50 x 0,7 (matt papir)) /1000 = 274,75 kg pr. rull Utfylling av maskinen: Maskinbredden er 275 cm Ordren lyder på kilo 80 cm og gir bare 240 cm utfylling. Altså må det kjøres i tillegg en sidebane på 35 cm Hvor mange kg utgjør sidebanen? ( kg x 35 cm) / 240 cm = kg Hvis sidebanen inkluderes i ordrekvantumet, hva utgjør den da? ( kg x 35 cm) / 275 cm = kg Tlf.: Ordretlf.:

12 Hvor mye veier papiret i trykksaken? Tabellen viser papirvekten i en trykksak for beregning av porto. Det er tatt utgangspunkt i de vanligste formater, gramvekter og sideantall. Antall sider Gram Format Trykksaksvekt i gram 80 A6 1,24 2,49 3,73 4,97 7,46 9,95 14,92 19,89 A5 2,49 4,97 7,46 9,95 14,92 19,89 29,84 39,78 A4 4,99 9,98 14,97 19,96 29,94 39,92 59,88 79,83 90 A6 1,40 2,80 4,20 5,59 8,39 11,19 16,78 22,38 A5 2,80 5,59 8,39 11,19 16,78 22,38 33,57 44,76 A4 5,61 11,23 16,84 22,45 33,68 44,91 67,36 89, A6 1,55 3,11 4,66 6,22 9,32 12,43 18,65 24,86 A5 3,11 6,22 9,32 12,43 18,65 24,86 37,30 49,73 A4 6,24 12,47 18,71 24,95 37,42 49,90 74,84 99, A6 1,79 3,57 5,36 7,15 10,72 14,30 21,45 28,59 A5 3,57 7,15 10,72 14,30 21,45 28,59 42,89 57,19 A4 7,17 14,35 21,52 28,69 43,04 57,38 86,07 114, A6 2,02 4,04 6,06 8,08 12,12 16,16 24,24 32,32 A5 4,04 8,08 12,12 16,16 24,24 32,32 48,48 64,65 A4 8,11 16,22 24,32 32,43 48,65 64,86 97,30 129, A6 2,33 4,66 6,99 9,32 13,99 18,65 27,97 37,30 A5 4,66 9,32 13,99 18,65 27,97 37,30 55,94 74,59 A4 9,36 18,71 28,07 37,42 56,13 74,84 112,27 149, A6 2,64 5,28 7,93 10,57 15,85 21,13 31,70 42,27 A5 5,28 10,57 15,85 21,13 31,70 42,27 63,40 84,54 A4 10,60 21,21 31,81 42,41 63,62 84,82 127,23 169, A6 3,11 6,22 9,32 12,43 18,65 24,86 37,30 49,73 A5 6,22 12,43 18,65 24,86 37,30 49,73 74,59 99,46 A4 12,47 24,95 37,42 49,90 74,84 99,79 149,69 199, A6 3,57 7,15 10,72 14,30 21,45 28,59 42,89 57,19 A5 7,15 14,30 21,45 28,59 42,89 57,19 85,78 114,37 A4 14,35 28,69 43,04 57,38 86,07 114,76 172,14 229, A6 3,73 7,46 11,19 14,92 22,38 29,84 44,76 59,67 A5 7,46 14,92 22,38 29,84 44,76 59,67 89,51 119,35 A4 14,97 29,94 44,91 59,88 89,81 119,75 179,63 239, A6 3,89 7,77 11,66 15,54 23,31 31,08 46,62 62,16 A5 7,77 15,54 23,31 31,08 46,62 62,16 93,24 124,32 A4 15,59 31,19 46,78 62,37 93,56 124,74 187,11 249, A6 4,66 9,32 13,99 18,65 27,97 37,30 55,94 74,59 A5 9,32 18,65 27,97 37,30 55,94 74,59 111,89 149,18 A4 18,71 37,42 56,13 74,84 112,27 149,69 224,53 299, Tlf.: Ordretlf.:

13 Standardformatenes mål Kortside x langside, mm Del av grunn- Delingstall A-format E-format C-format G-format B-format format x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Tlf.: Ordretlf.:

14 Kontroller papiret Oppdag eventuelle problemer så tidlig som mulig, helst før trykkstart. Kontroller papiret allerede ved varemottak. Sjekk at leveransen er i samsvar med følgeseddel. Hvis papiret er skadet, skal dette påføres følgeseddelen, eller noteres i håndterminal og attesteres av sjåføren. Ta gjerne bilde av skaden. Ta kontakt med Papyrus Norge AS snarest. Kondisjoner papiret. La papiret forbli innpakket ved lagring med for eksempel innpakningspapir, pallehette etc. Lagerplass bør ha stabil temperatur og fuktighet. Beste lagringsforhold er 20 o C og 50 % RH. Kjør en test på ca ark på begge sider, så unngår du overraskelser når du slår om. Oppdager du feil under trykking må du stoppe umiddelbart og ta kontakt med Papyrus Norge AS. Vent med videre bearbeiding, til du har diskutert situasjonen med Papyrus Norge AS. Hvis uhellet skulle være ute Kontakt Papyrus Norge AS omgående. Prøver Ta vare på ark med og uten trykk. Pall- eller risetikett Skal alltid ligge ved reklamasjonen (original eller bilde av etiketten). Uten den kan våre produsenter ikke finne ut hvor og når feilen kan ha oppstått under produksjonen. Ei heller å innfri noe krav. Gummiduker Erstattes med 50 %. Kan det bevises at de er nye, %. Krav Alle krav skal spesifiseres, det være seg maskinstopp, omtrykk eller andre merkostnader. Det reklamerte materiale Returneres ikke før Teknisk avdeling hos Papyrus Norge AS har gitt godkjennelse for dette. Returneres derimot papiret uten denne godkjennelse, står kjøper for alle kostnadene Tlf.: Ordretlf.:

Alfabetregister, kap. 12

Alfabetregister, kap. 12 Alfabetregister, kap. 12 Kvalitet Side Beskrivelse av symboler, forkortelser, ord og uttrykk i prisboken:... 3 Direkte til døren med våre biler... 8 Hvor mye veier papiret i trykksaken?... 10 Kontroller

Detaljer

Alfabetregister, kap. 1

Alfabetregister, kap. 1 Alfabetregister, kap. 1 Kvalitet Side Chromolux 700...23 CyclusPrint...4 G-Print...6 G-Print Web...25 G-Print Web informasjon...26 Lenzing...24 Luxo Magic...22 Luxo Satin...19 Maine 1-face...24 MultiArt

Detaljer

Alfabetregister, kap. 1

Alfabetregister, kap. 1 Alfabetregister, kap. 1 Kvalitet Side Chromolux 700...23 CyclusPrint...3 G-Print...5 G-Print Web...25 G-Print Web informasjon...26 Lenzing...23 Luxo Magic...21 Luxo Satin...19 Maine 1-face...23 MultiArt

Detaljer

Alfabetregister, kap. 1

Alfabetregister, kap. 1 Alfabetregister, kap. 1 Kvalitet Side Chromolux 700...22 CyclusPrint...3 G-Print...5 G-Print Web...23 G-Print Web informasjon...24 Lenzing...22 Luxo Magic...20 Luxo Satin...18 MultiArt Gloss...15 MultiArt

Detaljer

Alfabetregister, kap. 1

Alfabetregister, kap. 1 Alfabetregister, kap. 1 Kvalitet Side Chromolux 700...22 CyclusPrint...3 G-Print...5 G-Print Web...23 G-Print Web informasjon...24 Lenzing2...2 Luxo Magic...20 Luxo Satin...18 MultiArt Gloss...15 MultiArt

Detaljer

Alfabetregister, kap. 1

Alfabetregister, kap. 1 Alfabetregister, kap. 1 Kvalitet Side Chromolux 700...22 CyclusPrint...3 G-Print...5 G-Print Web...23 G-Print Web informasjon...24 Lenzing...22 Luxo Magic...20 Luxo Satin...18 MultiArt Gloss...15 MultiArt

Detaljer

Alfabetregister, kap. 1

Alfabetregister, kap. 1 Alfabetregister, kap. 1 Kvalitet Side Chromolux 700...22 CyclusPrint...3 G-Print...5 G-Print Web...24 G-Print Web informasjon...25 Lenzing...23 Luxo Magic...21 Luxo Satin...18 MultiArt Gloss...15 MultiArt

Detaljer

Alfabetregister, kap. 1

Alfabetregister, kap. 1 Alfabetregister, kap. 1 Kvalitet Side Balance Gloss...20 Balance Silk...20 Chromolux 700...21 Chromolux 800...22 CosmoPrint Gloss...4 CosmoPrint Silk...4 CyclusPrint...4 G-Print...8 G-Print Web...23 G-Print

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Innhold. Salgskontor This is Amber Graphic 130 g/m² by ARCTIC PAPER

Innhold. Salgskontor This is Amber Graphic 130 g/m² by ARCTIC PAPER Innhold Salgskontor... 2 Åpningstider.................................................... 3 Salgsbetingelser... 4 Reklamasjonsbehandling... 6 Arctic Matt.... 7 Arctic SILK+... 10 Arctic VOLUME WHITE....

Detaljer

Slanger. Venicelux. Bestrøket. Venicelux 1-sidig 180 gram. 250 gram. 300 gram. Venicelux 2-sidig 250 gram. 300 gram 2013.07 9

Slanger. Venicelux. Bestrøket. Venicelux 1-sidig 180 gram. 250 gram. 300 gram. Venicelux 2-sidig 250 gram. 300 gram 2013.07 9 1 Venicelux Venicelux 1-sidig Venicelux ensidig er et hvitt, ensidig, støpbestrøket høyglanset trefritt papir. Baksiden er ubestrøket. Finnes også som likesidig. Bruksområde Venicelux er velegnet for trykksaker

Detaljer

DENNE BROSJYREN ER EN ENKEL OVERSIKT OVER VÅRE MEST FREKVENTE PRODUKTER. TEKNISK INFORMASJON KAN DU FINNE PÅ VÅR HJEMMESIDE:

DENNE BROSJYREN ER EN ENKEL OVERSIKT OVER VÅRE MEST FREKVENTE PRODUKTER. TEKNISK INFORMASJON KAN DU FINNE PÅ VÅR HJEMMESIDE: DENNE BROSJYREN ER EN ENKEL OVERSIKT OVER VÅRE MEST FREKVENTE PRODUKTER. TEKNISK INFORMASJON KAN DU FINNE PÅ VÅR HJEMMESIDE: www.pretec.no 4.8 ELF GJENGESTENGER Flyt: 320 N/mm² Brudd: 400 N/mm² M3 X M16

Detaljer

Slanger. Venicelux. Bestrøket. Venicelux 1-sidig 180 gram. 215 gram. 250 gram. 300 gram. Venicelux 2-sidig 250 gram. 300 gram 2016.

Slanger. Venicelux. Bestrøket. Venicelux 1-sidig 180 gram. 215 gram. 250 gram. 300 gram. Venicelux 2-sidig 250 gram. 300 gram 2016. 1 Venicelux Venicelux 1-sidig Venicelux ensidig er et hvitt, ensidig, støpbestrøket høyglanset trefritt papir. Baksiden er ubestrøket. Finnes også som likesidig. Bruksområde Venicelux er velegnet for trykksaker

Detaljer

Slanger. Venicelux. Bestrøket. Venicelux 1-sidig 180 gram. 215 gram. 250 gram. 300 gram. Venicelux 2-sidig 250 gram. 300 gram 2017.

Slanger. Venicelux. Bestrøket. Venicelux 1-sidig 180 gram. 215 gram. 250 gram. 300 gram. Venicelux 2-sidig 250 gram. 300 gram 2017. 1 Venicelux Venicelux 1-sidig Venicelux ensidig er et hvitt, ensidig, støpbestrøket høyglanset trefritt papir. Baksiden er ubestrøket. Finnes også som likesidig. Bruksområde Venicelux er velegnet for trykksaker

Detaljer

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGSBETINGELSER 1. De her bekreftede betingelser gjelder for alle leveringer fra DEFA Lighting AS dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved bestilling bekrefter kunden

Detaljer

Slanger. Venicelux. Bestrøket. Beskrivelse Venicelux er et hvitt, ensidig, støpbestrøket høyglanset trefritt papir. Baksiden er ubestrøket.

Slanger. Venicelux. Bestrøket. Beskrivelse Venicelux er et hvitt, ensidig, støpbestrøket høyglanset trefritt papir. Baksiden er ubestrøket. 1 Produsent Gruppo Cordenons Venicelux Venicelux er et hvitt, ensidig, støpbestrøket høyglanset trefritt papir. Baksiden er ubestrøket. Bruksområde Venicelux er velegnet for trykksaker med høy kvalitet,

Detaljer

PRODUKTKATALOG PRODUKTER

PRODUKTKATALOG PRODUKTER PRODUKTKATALOG DIGITAL2016 PRODUKTER PICOFILM Polyesterfilm; høy kvalitet og bredt sortiment! ENDURO Kombinerer de beste egenskapene fra to verdener. Munken er et utbestrøket finpapir av meget høy kvalitet.

Detaljer

Detektorer. - For tilstedeværelse og bevegelse KNX. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork.no

Detektorer. - For tilstedeværelse og bevegelse KNX. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork.no Detektorer - For tilstedeværelse og bevegelse KNX stork as brynsveien 100 1352 kolsås web: www.stork.no e-post: stork@stork.no PD2 TILSTEDEVÆRELSEDETEKTOR Vanlige bruksområder er kontorer, grupperom, stille

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 Priser kan endres uten varsel. OBS! NYE VARENUMRE Det tas forbehold om feil i prislisten. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS BASIS MODELLER FASADER

Detaljer

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 MED FORBEHOLD OM TRYKKFEIL Salgs og leveringsbetingelser 1. Gyldighet. Disse salgsbetingelsene gjelder for ethvert salg av varer fra, heretter kalt GLOBUS, med mindre

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

Kvalitetssystem / Leveringsbetingelser

Kvalitetssystem / Leveringsbetingelser Kvalitetssystem / Leveringsbetingelser kapittel 17 Astrup Kvalitetssystem 186 Leveringsbetingelser 187 Kvalitetssystem Leveringsbetingelser METALLKATALOGEN 2016 Kvalitetssystem / Leveringsbetingelser 185

Detaljer

Beskrivelse Trippelbestrøket glatt forside og enkeltbestrøket bakside. Kvaliteten er hvit helt igjennom (homogen). Gramvekter: 250-350 g.

Beskrivelse Trippelbestrøket glatt forside og enkeltbestrøket bakside. Kvaliteten er hvit helt igjennom (homogen). Gramvekter: 250-350 g. Produsent Iggesund Invercote Albato Trippelbestrøket glatt forside og enkeltbestrøket bakside. Kvaliteten er hvit helt igjennom (homogen). Gramvekter: 250-350 g. Bruksområde Høykvalitetskort, prestisjetrykksaker,

Detaljer

Innholdsregister. Salgskontor This is Amber Graphic 130 g/m² by ARCTIC PAPER

Innholdsregister. Salgskontor This is Amber Graphic 130 g/m² by ARCTIC PAPER Innholdsregister Salgskontor... 2 Åpningstider.................................................... 3 Salgsbetingelser... 4 Reklamasjonsbehandling... 6 Arctic Matt.... 7 Arctic SILK+... 10 Arctic VOLUME

Detaljer

Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail

Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail 1. GYLDIGHET 2. BINDENDE SALGSAVTALE 3. SALGSGJENSTANDER 4. PRISER 5. BETALINGSBETINGELSER 6. BESTILLING 7. VARER MED STANDARD MÅL SOM KREVER TILPASNING VED MONTERING

Detaljer

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER.

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Alminnelige leveringsbetingelser Anvendelse 1. Nedenstående

Detaljer

Slanger. Edixion. Ubestrøket

Slanger. Edixion. Ubestrøket Edixion Edixion Offset er et ubestrøket papir med en karakteristisk naturlig følelse som oppnås ved kalandrering av overflaten. Den jevne overflaten og formeringen gir god trykkbarhet. Edixion er miljømerket

Detaljer

Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS

Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS 1. Anvendelse 1.1. Alle Smart Connection IKT AS tilbud, salg og leveringer reguleres av disse betingelser og vilkår, med mindre annet

Detaljer

GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008

GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008 GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008 Priser kan endres uten varsel. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS MODELLER OG MÅL Basismodeller: VARENR. BESKRIVELSE Antall åpninger BREDDE LENGDE

Detaljer

Innhold. Kjøpsbetingelser 2

Innhold. Kjøpsbetingelser 2 Kjøpsbetingelser Innhold ANVENDELSE... 3 DEFINISJON... 3 PRISER... 3 PRISENDRINGER... 3 MANGLER I LEVERANSE...3 MANGLER/FEIL VED PRODUKTER...3 LEVERINGSTID... 4 ORDRENS GYLDIGHET...4 BEFRAKTNING... 4 RISIKOOVERGANG...4

Detaljer

Prisliste November 2015

Prisliste November 2015 Prisliste November 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Forebehold om feil: Vi tar forbehold om trykk- og skrivefeil i denne prislisten SIDE INNHOLD 3 Salgsbetingelser 4 Furu kryssfinér 5 Poppel kryssfinér 6 Bjerk

Detaljer

Alfabetregister, kap. 1

Alfabetregister, kap. 1 Alfabetregister, kap. 1 Kvalitet Side Chromolux 700...23 CyclusPrint...3 G-Print...5 G-Print Web...24 G-Print Web informasjon...25 Lenzing...23 Luxo Magic...21 Luxo Satin...19 MultiArt Gloss...16 MultiArt

Detaljer

Brannsikring. - For elektriske installasjoner. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork.no

Brannsikring. - For elektriske installasjoner. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork.no Brannsikring - For elektriske installasjoner stork as brynsveien 100 1352 kolsås web: www.stork.no e-post: stork@stork.no Branngjennomføring multi Branngjennomføring DS 90/120 mm er velegnet til en rekke

Detaljer

Nyhet! Hankook DW06 Nytt M+S-merket kvalitetsdekk! Lastebil & Anlegg 2012 Fakturagrunnlag eks. mva og miljøbegyr. Gjelder fra 01.03.

Nyhet! Hankook DW06 Nytt M+S-merket kvalitetsdekk! Lastebil & Anlegg 2012 Fakturagrunnlag eks. mva og miljøbegyr. Gjelder fra 01.03. Nyhet! Hankook DW06 Nytt M+S-merket kvalitetsdekk! Lastebil & Anlegg 2012 Fakturagrunnlag eks. mva og miljøbegyr. Gjelder fra 01.03.12 Hankook AH11 - AH22 - AL02 - AL10 AH11 8 R 17,5 117/116L 2795 8,5

Detaljer

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og Møbler og utstyr til Stranda ungdomsskule ER INNGÅTT MELLOM: Stranda kommune og (heretter kalt kunden) (heretter kalt leverandøren) Omfattende kontrakt K1, K2 og K3 AVTALEN GJELDER: Levering og montering

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

Generelle betingelser for Industriplast AS

Generelle betingelser for Industriplast AS Generelle betingelser for Industriplast AS 1. Tilbud og kontraktsinngåelse 1.1 Tilbud fra Industriplast AS (heretter kalt Selger) gjelder i 30 dager fra dets mottakelse dersom annet ikke er avtalt. 1.2

Detaljer

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser november 2008 1. GYLDIGHET A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gjeldende for all handel mellom Expedit Norge A/S heretter kalt Expedit, og Expedits kunde,

Detaljer

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER Leveringsbetingelser Ordrer 499,- 10 % frakt 500 1199,- 7,5 % frakt 1200 2499,- 5 % frakt over 2500,- fritt levert På forsendelser til Svalbard tilkommer et tillegg på kr.152,-

Detaljer

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012 26 6.01.2012 Anbefalte salgs av Elektroforeningen. og leveringsbetingelser for elektrisk materiell i Norge, utarbeidet Salgs og leveringsbetingelsene regulerer ikke levering av tjenester, elektriske husholdningsapparater,

Detaljer

1: PANELER / MATTER (6100x1000mm) Lagerførte SP og OSPss matter i Stokke

1: PANELER / MATTER (6100x1000mm) Lagerførte SP og OSPss matter i Stokke 1: PANELER / MATTER (6100x1000mm) Lagerførte SP og OSPss matter i Stokke 1.1 (Industri) Ubehandlede matter 1-2 stk. 3-5 stk. 6-9 stk. 10-19 stk. 20- stk. 1000 252-34-50 3 088.- 2 933.- 2 727.- 2 514.-

Detaljer

Lastebil & Anlegg 2013 Fakturagrunnlag eks. mva og miljøbegyr. Gjelder fra 19.08.13

Lastebil & Anlegg 2013 Fakturagrunnlag eks. mva og miljøbegyr. Gjelder fra 19.08.13 Lastebil & Anlegg 2013 Fakturagrunnlag eks. mva og miljøbegyr. Gjelder fra 19.08.13 Nyhet! Nå også med kompletthjul til hengere! Hankook AH11 - AH22 / AL02 - AL10 AH11 205/75 R 17,5 123/121M 2150 215/75

Detaljer

LASTEBIL & ANLEGG 2013 FAKTURAGRUNNLAG EKS. MVA OG MILJØBEGYR. GJELDER FRA 19.08.13

LASTEBIL & ANLEGG 2013 FAKTURAGRUNNLAG EKS. MVA OG MILJØBEGYR. GJELDER FRA 19.08.13 LASTEBIL & ANLEGG 2013 FAKTURAGRUNNLAG EKS. MVA OG MILJØBEGYR. GJELDER FRA 19.08.13 NYHET! Nå også med kompletthjul til hengere! HANKOOK AH11 - AH22 / AL02 - AL10 AH11 205/75 R 17,5 123/121M 2150 215/75

Detaljer

Varmeprodukter. - for gulv, snøsmelting og frostsikring. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork.

Varmeprodukter. - for gulv, snøsmelting og frostsikring. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork. Varmeprodukter - for gulv, snøsmelting og frostsikring stork as brynsveien 100 1352 kolsås web: www.stork.no e-post: stork@stork.no Finnfoil varmefolie 60W/m2 FinnFoil varmefolie gir en perfekt løsning

Detaljer

Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail

Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail 1. GYLDIGHET 2. HJEMMEBESØK OG OPPMÅLING 3. BINDENDE SALGSAVTALE 4. SALGSGJENSTANDER 5. PRISER 6. BETALINGSBETINGELSER 7. BESTILLING 8. VARER MED STANDARD MÅL

Detaljer

VEDLEGG 8: HSØ Vareleveranse

VEDLEGG 8: HSØ Vareleveranse VEDLEGG 8: HSØ Vareleveranse Vedlegg 8 til Helse Sør-Øst Logistikkbetingelser. Dokumentets formål: Dokumentet gir informasjon om betingelser ved levering av varer til Helseforetak og Helse Sør-Øst Forsyningssenter,

Detaljer

STANDARDBETINGELSER VED DISTRIBUSJON AV INNSTIKK OG VEDLEGG

STANDARDBETINGELSER VED DISTRIBUSJON AV INNSTIKK OG VEDLEGG STANDARDBETINGELSER VED DISTRIBUSJON AV INNSTIKK OG VEDLEGG Innhold 1. GENERELLT OM INNSTIKKPRODUKTER/VEDLEGG*... 2 2. BESTILLING... 2 3. MATERIELLKRAV... 2 PRODUKTSPESIFIKASJONER... 2 4. BEARBEIDING...

Detaljer

Slanger. Sortiments- og funksjonsguide. 5amme kvalitet. Kontorpapir. Coated Gloss Coated Silk Communiqué etiketter

Slanger. Sortiments- og funksjonsguide. 5amme kvalitet. Kontorpapir. Coated Gloss Coated Silk Communiqué etiketter Sortiments- og funksjonsguide 5amme kvalitet Produkt Kopiering Laser Firefargekopiering 4CC Allværs Aquastrong Coated Gloss Coated Silk Communiqué etiketter Conqueror Laid Conqueror High Speed Laser Copy

Detaljer

Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Gjeldende fra

Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Gjeldende fra Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Avtale for kjøp av produkter fra TDC Direkte TDC AS. Telefon 21 50 21 00. Innhold 1. GYLDIGHETSOMRÅDE... 3 2. AVTALENS FORM... 3 3. KUNDESERVICE.... 3 4. PRODUKTBESKRIVELSE....

Detaljer

Hvordan unngå problemer?

Hvordan unngå problemer? Hvordan unngå problemer? Mottak Kontroller alltid varene idet du mottar forsendelsene - såvel emballasje som kvalitet, gramvekt, format og antall. Meld fra omgående til oss eller transportør ved transportskader.

Detaljer

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere. SALGSBETINGELSER Innledning Dette kjøpet er regulert av følgende salgsbetingelser. Alle spørsmål rundt betingelsene rettes mot selger. 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger

Detaljer

Prisbok og formatliste Bergen Februar 2013

Prisbok og formatliste Bergen Februar 2013 Prisbok og formatliste Bergen Februar 2013 prisbok og formatliste februar 2013 Innholdsfortegnelse Offset Bestrøket maxigloss trefritt høybestrøket, gloss 100-300 g/kvm 2 maxisilk trefritt høybestrøket,

Detaljer

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS 11.2005 1. Gyldighet AVNET Nortec AS ("Selger") standard salgs og leveringsbetingelser følger nedenfor, og gjelder for alle leveranser fra Selger med mindre

Detaljer

For trykksaker som skal kunne tåle slik vann, fett, olje samt for trykksaker hvor dobbeltbretter og ekstrem styrke er påkrevet. Polyart er skrivbar.

For trykksaker som skal kunne tåle slik vann, fett, olje samt for trykksaker hvor dobbeltbretter og ekstrem styrke er påkrevet. Polyart er skrivbar. Polyart Polyart er et likesidig, mattbestrøket, syntetisk materiale av polyeten (HDPE). For trykksaker som skal kunne tåle slik vann, fett, olje samt for trykksaker hvor dobbeltbretter og ekstrem styrke

Detaljer

GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV VARER Standard avtalebetingelser for kjøp av varer 1 GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV VARER Vilkårene skal være basis for inngåelse av endelig avtale. Eventuelle forbehold til generelle avtalevilkår for kjøp

Detaljer

Prisbok og formatliste Juni 2014

Prisbok og formatliste Juni 2014 Prisbok og formatliste Juni 2014 PRISBOK OG FORMATLISTE JUNI 2014 Innholdsfortegnelse Offset Bestrøket Maxigloss Trefritt høybestrøket, gloss 100-300 g/kvm 2 Maxisilk Trefritt høybestrøket, silk 90-300

Detaljer

GROM HESTEHUS PRISLLISTE

GROM HESTEHUS PRISLLISTE GROM HESTEHUS PRISLLISTE Priser kan endres uten varsel. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HESTEHUS ENKEL 14, uten dør og gulv: 14,7 m2 Beskrivelse GROM HUS ENKEL 14 UTEN DØR OG GULV.

Detaljer

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Følgende salgs- og leveringsbetingelser kommer bare til anvendelse dersom de er gjort til en del av avtalen og noe annet ikke uttrykkelig er skriftlig

Detaljer

Strekkstag system BB

Strekkstag system BB Strekkstag system BB 2 Strekkstag system BB Strekkstag system BB er vårt mest prisgunstige strekkstagsystem. Systemet benyttes til oppheng av balkonger, vindavstivning, oppspenning etc. Systemet er vel

Detaljer

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 6 DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISKONTRAKT MED PRISGLIDNINGSBESTEMMELSE...

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe Til: Norges Bridgeforbund Att: Inger Hjellemarken Mail: hjellemarken@gmail.com Trondheim Lufthavn, 22.03.11 2011 TILBUD FRA RADISSON BLU HOTEL, TRONDHEIM AIRPORT Nye Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport

Detaljer

Slanger. Sortiments- og funksjonsguide. 5amme kvalitet. Kontorpapir. Coated Gloss Coated Silk Communiqué etiketter

Slanger. Sortiments- og funksjonsguide. 5amme kvalitet. Kontorpapir. Coated Gloss Coated Silk Communiqué etiketter Sortiments- og funksjonsguide 5amme kvalitet Produkt Kopiering Laser Firefargekopiering 4CC Allværs Aquastrong Coated Gloss Coated Silk Communiqué etiketter Conqueror Laid Conqueror High Speed Laser Copy

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser Dato: 26/04/2017

Salgs- og leveringsbetingelser Dato: 26/04/2017 Innhold 1. Gyldighet... 2 2. Alminnelige salgs- og leveringsbe8ngelser... 3 3. Kuldemedieavgi

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

Prisbok og formatliste Februar 2017

Prisbok og formatliste Februar 2017 Prisbok og formatliste Februar 2017 Berg-Andersen AS firmapost@igepa.no www.igepa.no Ordretelefon: 22 08 99 99 PRISBOK OG FORMATLISTE JANUAR 2017 Innholdsfortegnelse Offset Bestrøket Maxigloss Trefritt

Detaljer

Prisbok og formatliste Mai 2017

Prisbok og formatliste Mai 2017 Prisbok og formatliste Mai 2017 Berg-Andersen AS firmapost@igepa.no www.igepa.no Ordretelefon: 22 08 99 99 PRISBOK OG FORMATLISTE MAI 2017 Innholdsfortegnelse Offset Bestrøket Maxigloss Trefritt høybestrøket,

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

PROFILERINGSKATALOGEN FOR BIL-BRANSJEN - 2008 - autoprofile.no. - Skiltplateholdere - - Prøveskiltadapter - Gateskilt - Din kontaktperson:

PROFILERINGSKATALOGEN FOR BIL-BRANSJEN - 2008 - autoprofile.no. - Skiltplateholdere - - Prøveskiltadapter - Gateskilt - Din kontaktperson: PROFILERINGSKATALOGEN FOR BIL-BRANSJEN - 2008 - autoprofile.no - Skiltplateholdere - - Prøveskiltadapter - Gateskilt - Din kontaktperson: Gunnar Uddu Tlf: 72 89 1000 salgsavd@lfadisplay.no / post@autoprofile.no

Detaljer

Prisliste ISOLASJON STÅLPROFIL. En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON. Januar 2015

Prisliste ISOLASJON STÅLPROFIL. En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON. Januar 2015 Januar 2015 STÅLPROFIL En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON STÅLPROFIL AS - Industriveien 9-3174 Revetal - Postboks 48, 3164 REVETAL Telefon: 33 06 53 00, Telefax 33 06 53 09 www.staalprofil.no

Detaljer

2015-10 PRODUKTKATALOG

2015-10 PRODUKTKATALOG 015-10 PRODUKTKATALOG Her skjer det! Alle våre produkter lages og trykkes i Iso sertifiserte miljøer. Hoveddelen av våre konvolutter er svanegodkjente. Dette gir god kvalitet samtidig som vi alltid tar

Detaljer

Prisliste. Gjelder fra 1. april 2007

Prisliste. Gjelder fra 1. april 2007 PPS-42-07-Prisliste Prisliste Gjelder fra 1. april 2007 Prisendringer kan skje i løpet av året. For mer informasjon, se posten.no, ring 810 00 710 eller kontakt ditt nærmeste postkontor. Produktveileder

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

WOODIFY AS / SALGS- & LEVERINGSBETINGELSER - 1/3

WOODIFY AS / SALGS- & LEVERINGSBETINGELSER - 1/3 FIRE RETARDANT BY WOODSAFE FINE WOOD BY WOODIFY SALGS- & LEVERINGSBETINGELSER 2017 WOODIFY AS / SALGS- & LEVERINGSBETINGELSER - 1/3 GENERELT Woodify AS (Selger) forutsetter at kjøper er kjent med disse

Detaljer

For trykksaker som skal kunne tåle slik vann, fett, olje samt for trykksaker hvor dobbeltbretter og ekstrem styrke er påkrevet. Polyart er skrivbar.

For trykksaker som skal kunne tåle slik vann, fett, olje samt for trykksaker hvor dobbeltbretter og ekstrem styrke er påkrevet. Polyart er skrivbar. Polyart Polyart er et likesidig, mattbestrøket, syntetisk materiale av polyeten (HDPE). For trykksaker som skal kunne tåle slik vann, fett, olje samt for trykksaker hvor dobbeltbretter og ekstrem styrke

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for Solar Norge AS

Salgs- og leveringsbetingelser for Solar Norge AS Salgs- og leveringsbetingelser for Solar Norge AS [2015 rev.1. Siste versjon finnes på www.solarnorge.no] 1. Innledning Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for samtlige salg og leveranser

Detaljer

innstikk leser du denne informasjonen kan vi gjøre en bedre jobb for deg

innstikk leser du denne informasjonen kan vi gjøre en bedre jobb for deg innstikk leser du denne informasjonen kan vi gjøre en bedre jobb for deg innstikk slår følge med avisen helt hjem til leseren. De fleste ønsker å holde seg orientert om hva som skjer i lokalsamfunnet.

Detaljer

GENERELLE INNKJØPSVILKÅR FOR KJØP AV VARER 1 Virkeområde 1.1 Dersom anskaffelsen gjelder både varer og tjenester, og tjenesten utgjør den overveiende del av Selgers forpliktelse, vil dokumentet Generelle

Detaljer

Årsavtale for Foreninger

Årsavtale for Foreninger Årsavtale for Foreninger Avtale mellom Gausdal Landhandleri AS(GL) (Leverandør) og Hugulia Velforening (Forening) Navn Gausdal Landhandleri AS Adresse Gausdalsvn. 20, 2626 Lillehammer Org. nr 933 735 842

Detaljer

Betingelser, shop.constructor.no

Betingelser, shop.constructor.no Betingelser, shop.constructor.no Generelt Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra shop.constructor.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din

Detaljer

Prisbok og formatliste Februar 2013

Prisbok og formatliste Februar 2013 Prisbok og formatliste Februar 2013 PrISBOk OG formatliste februar 2013 Innholdsfortegnelse Offset Bestrøket Maxigloss trefritt høybestrøket, gloss 100-300 g/kvm 2 Maxisilk trefritt høybestrøket, silk

Detaljer

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Detaljer

LASTEBIL & ANLEGG 2014/15 FAKTURAGRUNNLAG EKS. MVA OG MILJØBEGYR. GJELDER FRA 01.08.14

LASTEBIL & ANLEGG 2014/15 FAKTURAGRUNNLAG EKS. MVA OG MILJØBEGYR. GJELDER FRA 01.08.14 LASTEBIL & ANLEGG 2014/15 FAKTURAGRUNNLAG EKS. MVA OG MILJØBEGYR. GJELDER FRA 01.08.14 Hankook Nytt styreaksel vinterdekk for krevende vinterforhold NYHET FRA HANKOOK! Nyheter vinterdekk Nytt styreaksel

Detaljer

Januar Prisliste Isolasjon

Januar Prisliste Isolasjon Januar 2016 Prisliste Isolasjon Utvendig isolering av kanaler og store rør 2180-011 Glava Lamellmatte 25mm 1200x10000 12 m2 m2 98,- 2180-012 Glava Lamellmatte 30mm 1200x8000 10,8 m2 m2 106,- 2180-013 Glava

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

Våre kjøpsbetingelser

Våre kjøpsbetingelser Våre kjøpsbetingelser Gyldighetsområde Priser Minste ordreverdi Våre avgifter Betaling Levering Angrerett Mal for angrerett Retur/bytte/reklamasjon Tilgodehavende ved retur Uteblitt betaling Bestill på

Detaljer

Januar 201. Prisliste Isolasjon

Januar 201. Prisliste Isolasjon Januar 201 Prisliste Isolasjon Utvendig isolering av kanaler og store rør 2180-011 Glava Lamellmatte 25mm 1200x10000 12 m2 m2 101,- 2180-012 Glava Lamellmatte 30mm 1200x8000 10,8 m2 m2 109,- 2180-013 Glava

Detaljer

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune Unntatt offentlighet 23 Kontrakt mellom xx og Skedsmo kommune 01.11.2014-30.10.2017 1 1. Kontraktsdokumentene Med mindre annet er avtalt, består avtalen av følgende dokumenter: a) Avtaledokumentet b) Konkurransegrunnlaget

Detaljer

KONTRAKT NR.: D

KONTRAKT NR.: D Side 1 av 5 KONTRAKT NR.: D-2015-083 Om LEVERANSE AV UTSTYR mellom

Detaljer

2015-01 PRODUKTKATALOG

2015-01 PRODUKTKATALOG 015-01 PRODUKTKATALOG Her skjer det! Alle våre produkter lages og trykkes i Iso sertifiserte miljøer. Hoveddelen av våre konvolutter er svanegodkjente. Dette gir god kvalitet samtidig som vi alltid tar

Detaljer

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter.

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter. Kjøps- og medlemsvilkår JulaPro Generelt Disse generelle vilkårene («Vilkårene») gjelder for medlemskap i Jula ABs (heretter kalt «Jula») lojalitetsklubb JulaPro, bruken av appen Jula Pro («Appen») samt

Detaljer

Priser på porto for 2016

Priser på porto for 2016 Størrelse og vekt på brevet bestemmer prisen Les mer på posten.no eller ring kundeservice 04004 Priser på porto for 201 Posten: Brev Pakker kort Frimerker til Postboks samling og postkasse Hvordan motta

Detaljer

For trykksaker som skal kunne tåle slik vann, fett, olje samt for trykksaker hvor dobbeltbretter og ekstrem styrke er påkrevet. Polyart er skrivbar.

For trykksaker som skal kunne tåle slik vann, fett, olje samt for trykksaker hvor dobbeltbretter og ekstrem styrke er påkrevet. Polyart er skrivbar. Polyart Polyart er et likesidig, mattbestrøket, syntetisk materiale av polyeten (HDPE). or trykksaker som skal kunne tåle slik vann, fett, olje samt for trykksaker hvor dobbeltbretter og ekstrem styrke

Detaljer

Vilkårene i kontrakten oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Vilkårene i kontrakten oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Kjøpsvilkår grillhyttesenteret.no Innholdsfortegnelse: 1. Parter 2. Avtale, ordrebekreftelse 3. Opplysninger gitt i nettbutikken 4. Bestilling og priser 5. Betaling 6. Levering m.v. 7. Risiko for varen

Detaljer

FELGER 2014 www.autogrip.no

FELGER 2014 www.autogrip.no FELGER 2014 www.autogrip.no Søk med bilens reg.nr på www.autogrip.no for å finne riktig felg til din bil 1 Borbet CA 2 Borbet CC 3 Borbet F 6-14 6,5-15 7-16 7-17 6,5-15 7-16 8-17 8,5-18 8,5-19 6-15 6,5-16

Detaljer

Slanger. Sic-Offset. SynTag. Diverse spesialartikler. 300 gram. 600 gram. SynTag 146 gram 640 x 900 250 6500 84,1 983 210 120 my 13 536 10 438 9 446

Slanger. Sic-Offset. SynTag. Diverse spesialartikler. 300 gram. 600 gram. SynTag 146 gram 640 x 900 250 6500 84,1 983 210 120 my 13 536 10 438 9 446 Sic-Offset Stiv, matt PVC-folie for offset- og silketrykk. Se våre hjemmesider www.antalis.no, for trykkråd. Slanger Format Vekt Ark Tykkelse Artikkel Anmerkning Under kr. 4000 Over kr. 4000 Over kr. 12000

Detaljer

Priser på porto for 2015

Priser på porto for 2015 Størrelse og vekt på brevet bestemmer prisen Les mer på posten.no eller ring kundeservice 04004 Priser på porto for 201 Brev Pakker Frimerker til samling Hvordan motta post Bank og finans Billetter Fortolling

Detaljer

ALMINNELIG INNKJØPSBETINGELSER FOR VARER

ALMINNELIG INNKJØPSBETINGELSER FOR VARER ALMINNELIG INNKJØPSBETINGELSER FOR VARER Versjon 3.0 Alminnelige innkjøpsbetingelser varer 1 Anvendelse 1.1 Disse alminnelige innkjøpsbetingelser gjelder for kjøp av varer for Universitetet i Oslo, heretter

Detaljer

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og oppsigelse

Detaljer