Meningsfulle liv. Støtte for unge mennesker med psykose i utdanning, opplæring og arbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Meningsfulle liv. Støtte for unge mennesker med psykose i utdanning, opplæring og arbeid"

Transkript

1 SUS-JobbResept :00 Side 3 Meningsfulle liv Støtte for unge mennesker med psykose i utdanning, opplæring og arbeid Se for deg en verden der... unge mennesker med psykose ikke stigmatiseres eller diskrimineres ved utdanning eller arbeid på grunn av sine psykiske vansker lærere og arbeidsgivere får informasjon og støtte i å tilby meningsfulle utdannings- og jobbmuligheter for unge mennesker unge mennesker med psykose fullfører skole og utdanning og opprettholder betalt arbeid omgitt av mennesker som forstår og bryr seg håp og drømmer om utdanning, opplæring og arbeid realiseres

2 SUS-JobbResept :01 Side 4 Innledning... I erklæringen om tidlig psykose fra 2005 (The Early Psychosis Declaration, 2005) ble det fremsatt 5 sentrale handlingsmål for å kunne tilby nødvendig støtte for unge mennesker som utvikler psykose. Spesielt vektlegges allmenn kunnskapsheving og bevissthet om psykose og fremheving av bedringsprosesser/recovery og vanlige liv i samfunnet. Denne internasjonale konsensusuttalelsen setter klare mål for hva vi ønsker å oppnå i relasjon til arbeids- og utdanningsmuligheter for unge mennesker med psykose. Vi setter søkelys på nåværende utfordringer og mulige fordeler ved å støtte unge mennesker med psykose i å fullføre utdanning og få seg jobb. Vi identifiserer sentrale prinsipp og prosesser for å muliggjøre målene. Dette krever en forpliktelse til endring i måten vi støtter unge mennesker med psykose, og hvordan vi på tvers av sektorene som ivaretar utdanning, arbeid, helse og velferd samarbeider for å hjelpe unge mennesker å oppnå meningsfulle liv. Utfordringen... «får ikke jobb, får ikke dame, får ikke tv, får ikke noe... alt bare faller sammen i et stort hull og du kommer deg ikke ut...» (Hirschfeld, 2005) 50 % har mindre enn 10 års utdanning, noe som begrenser muligheten for arbeid på sikt Ved første kontakt er % med førsteepisode psykose (FEP) uten arbeid, (60-70 % er uten arbeid ved førsteepisode schizofreni) men dette tallet stiger drastisk til % innen et år 20 % av mennesker med første episode psykose har aldri arbeidet Mange unge mennesker blir stående fastlåst i en statlig velferdsfelle/fattigdomsfelle Å stå uten arbeid har ikke- økonomiske kostnader i form av tapt sosial kapital; forverring av stressorer; en manglende sosialt verdsatt rolle Arbeidsledighet står i veien for andre typer sosial inkluderingdri

3 SUS-JobbResept :01 Side 5 Våre mål Vi skal: Slåss mot stigmatisering, diskriminering og fordommer i utdanning, opplæring og arbeidsmiljø ved å øke kunnskapen om psykose og viktigheten av utdanning og arbeid for den psykiske helsen på lang sikt Støtte unge mennesker i å gjennomføre sine ambisjoner om utdanning, opplæring og jobb Sørge for at funksjonsmessige resultat, som utdanning, opplæring og arbeid blir sett på som like viktig for tilfriskning/«recovery» som resultat fra symptombehandling Anbefale at økonomisk støtte gis til formålstjenlige evidensbaserte tiltak som adresserer funksjonsevne gjennom utdanning, opplæring og arbeid Kjempe mot stigmatiserende faktorer som fører til sosial utestengning og dårligere livskvalitet Oppmuntre til profesjonelle holdninger som avler håp og optimisme i forhold til at unge mennesker med psykoselidelser har mulighet til meningsfulle liv Søke støtte fra relevante institusjoner innen utdanning, arbeid og velferd til å hjelpe unge mennesker med psykoselidelser til å fullføre sin utdanning og skaffe seg arbeid For å oppnå dette: Aktivt konfrontere stereotypier om at mennesker med psykiske lidelser ikke ønsker - og ikke kan - jobbe Prioritere utdannings- og arbeidsfunksjon på lik linje med symptombehandling Ha tilgang til evidensbaserte yrkesrettede tiltak for unge mennesker, som Individual Placement and Support modellen (Individuell jobbstøtte) for målsettinger innen utdanning og arbeid Et aktivt og fleksibelt forskningsprogram som skal sørge for at et godt evidensgrunnlag er tilgjengelig med hensyn til yrkesrettede tiltak for unge mennesker med psykose Tilgang til spesifikk kompetanse på utdanning og yrkesrettet veiledning for å bistå med gjennomførbare mål innen utdanning og arbeid Motivere NAV/arbeidsformidlere til å gi tidlig og vedvarende støtte for arbeidsmål

4 SUS-JobbResept :01 Side 6 Større forståelse for prosessene som medvirker til å skaffe og opprettholde arbeid ved FEP Større forståelse for de etno- kulturelle faktorer som medvirker på tilgangen til den enkeltes arbeidsmuligheter, herunder manglende språkforståelse og kulturforskjeller hos flyktninger og asylsøkere Tiltak med fokus på å beholde og støtte opp om arbeid i tillegg til tiltak for å skaffe lønnet arbeid Mer fleksibilitet i arbeids- og velferdssystemene som kan gi en bedre ivaretagelse og engasje- ment overfor det episodiske forløp av psykose enkelte unge mennesker opplever. Langtidsperspektiv på ivare- takelse av bo- og helsekostnader ved overgang fra stønad til lønnet arbeid Ivaretakelse av den enkeltes rett til ikke å fortelle om sine psykiske utfordringer overfor potensielle arbeidsgivere Referanser: 1. Bertolotte J and McGorry P Early Intervention and Recovery of Young people with Early Psychosis: Consensus Statement British Journal of Psychiatry, 2005,187(suppl 48) s116-s Hirschfeld R, Smith J, Trower P and Griffin C What do psychotic experiences mean for young men? A qualitative investigation. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, June 2005, 78, 2, APA Working Group on Schizophrenia. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Schizophrenia: Second Edition. Washington: APA; Becker DR, Drake RE. A working life for people with severe mental illness. New York: Oxford University Press; Bond GR. Supported Employment: Evidence for an Evidence-Based Practice. Psychiatric Rehabilitation Journal. Sept 2004; 27(4): Killackey E, Jackson HJ, McGorry PD. Vocational Intervention in First-Episode Psychosis: A Randomised Controlled Trial of Individual Placement and Support versus Treatment as Usual. British Journal of Psychiatry. 2008;193: Killackey EJ, Jackson HJ, Gleeson J, Hickie IB, MCGorry PD. Exciting Career Opportunity Beckons! Early Intervention and Vocational Rehabilitation in First Episode Psychosis: Employing Cautious Optimism. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry. 2006;40: Marwaha S, Johnson S. Schizophrenia and employment: A review. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. May 2004;39(5): Marwaha S, Johnson S. Views and Experiences of Employment among People with Psychosis: A Qualitative Descriptive Study. International Journal of Social Psychiatry. Dec 2005;51(4): National Institute of Clinical Excellence. Schizophrenia: Full national clinical guideline on core interventions in primary and secondary care. London: Gaskell and the British Psychological Society; Nuechterlein KH, Subotnik KL, Turner LR, Ventura J, Becker DR, Drake RE. Individual placement and support for individuals with recent-onset schizophrenia: integrating supported education and supported employment. Psychiatr Rehabil J. 2008; 31(4): Rinaldi M, McNeil K, Firn M, Koletsi M, Perkins R, Singh SP. What are the benefits of evidencebased supported employment for patients with first-episode psychosis? Psychiatric Bulletin. Aug 2004; 28 (8): Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists Clinical Practice Guidelines Team for the Treatment of Schizophrenia and Related Disorders. Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists clinical practice guidelines for the treatment of schizophrenia and related disorders. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry. 2005; 39: SANE. Schizophrenia: Costs. An analysis of the burden of schizophrenia and related suicide in Australia.: SANE Australia; Wu EQ, Birnbaum HG, Shi L, et al. The Economic Burden of Schizophrenia in the United States in Journal of Clinical Psychiatry. Sep 2005 ;66 (9):

5 SUS-JobbResept :00 Side 1 Potensielle fordeler Kostnader forbundet med arbeidsledighet utgjør mer enn 50 % av totale kostnader relatert til psykoselidelser i Australia, USA og Europa Det er vist at arbeid i betydelig grad reduserer avhengigheten av velferdsstønad Å lykkes i arbeid er potensielt forbundet med bedre symptommestring, færre sykehusinnleggelser og redusert bruk av rusmidler Arbeid gir en sosialt verdsatt rolle i form av selvtillit og identitet og selvfølelse Arbeid gir muligheter for bedre sosial og økonomisk fungering. Dette adresserer direkte den sosiale isolasjonen mange unge mennesker med psykose opplever Alle unge mennesker har rett til å utvikle en karriere som gir deres liv mening og som lar dem utnytte sine talenter Unge mennesker med psykose bør ha de samme utdanningsog yrkesmulighetene som sine jevnaldrende uten psykoselidelse Ingen individer bør diskrimineres eller oppleve ulemper i forhold til sine utdannings- eller yrkesmessige ambisjoner på grunn av at de har hatt en alvorlig psykisk lidelse Utdanning og arbeid som mål bør verdsettes og støttes likt i FEP Hovedprinsipper Alle unge mennesker har rett til utdanning, opplæring og arbeid Alle unge mennesker har rett til inkludering i samfunnet og en basisinntekt til å leve av

6 SUS-JobbResept :00 Side 2 Øvrig informasjon Denne uttalelsen er et produkt av et internasjonalt møte som undersøkte fordelene ved supported employment og supported education ved FEP. Møtet fant sted i London 30. juni, 2008, og involverte klinikere, forskere, økonomer og politikere fra Storbritannia, USA, Canada og Australia. reload.no. trykk: Centrum trykkeri, august 2014 Bidragsytere til denne uttalelsen inkluderer: Eoin Killackey (Australia) Jo Smith (Storbritannia) Tom Craig (Storbritannia) Martin Hember (Storbritannia) David Shiers (Storbritannia) Geoff Shepherd (Storbritannia) Keith Nuechterlein (USA) Eric Latimer (Canada) Miles Rinaldi (Storbritannia) Eric Davis (Storbritannia) Annie Lau (Storbritannia) Swaran Singh (Storbritannia) Sarah Sullivan (Storbritannia) David Penn (USA) Ta gjerne kontakt (på engelsk) om du ønsker videre informasjon om hvordan du kan støtte og bifalle denne internasjonale konsensusuttalelsen. Jo Smith (Storbritannia): Eoin Killackey (Australia): Keith Nuechterlein (USA): En elektronisk kopi av denne brosjyren kan lastes ned fra Norsk oversettelse ved Rune Salvesen, SchoolPrescription, Division of Psychiatry, Stavanger Hospital Trust Beate Brinchmann, Center for work and mental health, Nordland Hospital Trust Lena Heitmann, JobPrescription, Division of Psychiatry, Stavanger Hospital Trust

Psykisk helse og arbeidsliv - behov for nye tilnærminger

Psykisk helse og arbeidsliv - behov for nye tilnærminger Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Heidi Jensberg, Birgitte Kalseth og Solfrid Lilleeng Psykisk helse og arbeidsliv - behov for nye tilnærminger Psykisk helse og arbeidsliv er et tema som fortjener

Detaljer

Kognitiv atferdsterapi ved tvangslidelser hos barn og unge

Kognitiv atferdsterapi ved tvangslidelser hos barn og unge Fagartikkel Vitenskap og psykologi Kitty Dahl Regionsenteret for barn og unges psykiske helse, Helseregion øst og sør Kontakt: Tlf. 22 58 60 00 E-post kitty.dahl@r-bup.no Kognitiv atferdsterapi ved tvangslidelser

Detaljer

Behandling av tvangslidelser. Plan for nasjonal implementering av dokumentert virksom behandling

Behandling av tvangslidelser. Plan for nasjonal implementering av dokumentert virksom behandling Behandling av tvangslidelser Plan for nasjonal implementering av dokumentert virksom behandling 1 Sammendrag Tvangslidelser (OCD) er en av de mest invalidiserende psykiske lidelsene og er vanligvis forbundet

Detaljer

Nr. 2-2011. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser

Nr. 2-2011. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser Nr. 2-2011 NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser 1 NyhetsTIPS Nr. 2-2011 NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose, og kommer

Detaljer

Rehabiliteringskonferansen Haugesund

Rehabiliteringskonferansen Haugesund Rehabiliteringskonferansen Haugesund 2013 Disposisjon Bakgrunnen for JobbResept. Metode Praktisk gjennomføring Resultat Vår visjon "Å øke opplevelsen av mestring og livskvalitet hos den enkelte. Skape

Detaljer

Motivasjon og mestringsforventninger i metodisk støtte til arbeid for mennesker med schizofreni og psykoselidelser

Motivasjon og mestringsforventninger i metodisk støtte til arbeid for mennesker med schizofreni og psykoselidelser Motivasjon og mestringsforventninger i metodisk støtte til arbeid for mennesker med schizofreni og psykoselidelser Bacheloroppgave skrevet ved Høgskolen i Bergen våren 2013. Skrevet av: David R Skjoldheim

Detaljer

Helen Bull Ergoterapeut/stipendiat OUS/UiO

Helen Bull Ergoterapeut/stipendiat OUS/UiO Helen Bull Ergoterapeut/stipendiat OUS/UiO Agenda Betydning av arbeid Betydning av arbeidsledighet Forskning på feltet Individuelle faktorer Barrierer i samfunnet Metoder for arbeidsrehabilitering Arbeid

Detaljer

Mange ønsker seg en vanlig jobb, men kvier seg for å søke

Mange ønsker seg en vanlig jobb, men kvier seg for å søke Møteplass: Psykisk helse Psykisk helse der livene leves - arbeidsliv og utdanning Norsk Ergoterapeutforbund 10. februar 2011 Å FÅ SEG EN JOBB TILNÆRMING OG VIRKEMIDLER INNEN ARBEIDSRETTET REHABILITERING

Detaljer

utfordringer og belastninger en utsettes for i arbeidslivet, og forebygging

utfordringer og belastninger en utsettes for i arbeidslivet, og forebygging Arbeidsdeltakelse en kilde til god helse for alle? I Norge har reformer blitt gjennomført og nye lover vedtatt for å imøtekomme nasjonale utfordringer: opptrappingsplan for psykisk helse, NAV-reformen

Detaljer

TIPS PSYKOSE. Sør-Øst. retningslinjer for førstehjelp

TIPS PSYKOSE. Sør-Øst. retningslinjer for førstehjelp TIPS Sør-Øst PSYKOSE retningslinjer for førstehjelp Hvordan vet jeg at en person er psykotisk? Tidlige symtomer ved psykose Hvordan bør jeg håndtere en person som viser psykotiske symptomer? Hvordan kan

Detaljer

Det ble en annerledes plan

Det ble en annerledes plan Universitetsforlaget 217 TIDSSKRIFT FOR PSYKISK HELSEARBEID Vol. 8 Nr. 3 2011 Det ble en annerledes plan FAGARTIKKEL Brukeres erfaringer med nettbasert individuell plan i psykisk helsearbeid Ragnhild A.

Detaljer

Når somatikk og depresjon opptrer sammen en utfordring for psykologer

Når somatikk og depresjon opptrer sammen en utfordring for psykologer Fra praksis Når somatikk og depresjon opptrer sammen en utfordring for psykologer Norske psykologer står overfor en reell utfordring i møtet med pasienter som strever med både somatiske og depressive plager.

Detaljer

HVA SKJER MELLOM OSS?

HVA SKJER MELLOM OSS? HVA SKJER MELLOM OSS? VURDERING AV KOMMUNIKASJONS- OG SAMHANDLINGSFERDIGHETER HOS MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER Av Ingunn Myraunet, Cecilia Celo, Brian Ellingham, Kjell-Emil Granå og Tore Bonsaksen Ingunn

Detaljer

Invitasjon KLAR, FERDIG, GÅ! NÅR ARBEID ER BEST FOR PSYKISK HELSE OG RUS Individual Placement and Support - inspirasjon og utfordringer

Invitasjon KLAR, FERDIG, GÅ! NÅR ARBEID ER BEST FOR PSYKISK HELSE OG RUS Individual Placement and Support - inspirasjon og utfordringer Invitasjon KLAR, FERDIG, GÅ! NÅR ARBEID ER BEST FOR PSYKISK HELSE OG RUS Individual Placement and Support - inspirasjon og utfordringer illustrasjonsfoto: www.colourbox.com Radisson Blu Hotel Bodø 21.

Detaljer

Tilbake i arbeid etter hjerneskade?

Tilbake i arbeid etter hjerneskade? Tilbake i arbeid etter hjerneskade? Arbeidstakere og fagpersoners erfaringer «Vil jeg komme tilbake til jobb?» Dette er et spørsmål som ofte stilles tidlig i rehabiliteringsfasen av personer som har fått

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Nøkkelprinsipper for å fremme kvalitet i inkluderende opplæring Anbefalinger til myndighetene

Nøkkelprinsipper for å fremme kvalitet i inkluderende opplæring Anbefalinger til myndighetene Nøkkelprinsipper for å fremme kvalitet i inkluderende opplæring Anbefalinger til myndighetene Nøkkelprinsipper for å fremme kvalitet i inkluderende opplæring Anbefalinger til myndighetene Europeisk senter

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Symptomer fastleger støter på ved begynnende psykose

Symptomer fastleger støter på ved begynnende psykose Symptomer fastleger støter på ved begynnende psykose 5. årsoppgave i stadium IV Profesjonsstudiet i medisin ved universitetet i Tromsø Espen Frostmo MK 07 Veileder: Grigory Rezvy Førsteamanuensis ved UiTø

Detaljer

Erfaringer fra veien ut og inn i fellesskapene

Erfaringer fra veien ut og inn i fellesskapene Erfaringer fra veien ut og inn i fellesskapene En kvalitativ studie om hva som bidrar til deltakelse i fritidsaktivitet blant mennesker med psykiske lidelser AV: HANNE TRETTERUD LUND OG GRO KILLI HAUGSTAD

Detaljer

Samarbeid mellom forsknings- og brukermiljøer

Samarbeid mellom forsknings- og brukermiljøer Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Samarbeid mellom forsknings- og brukermiljøer Ressurshefte Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen erfarings kompetanse.no 2011:4 1 1. utgave 2.

Detaljer

rapport 2006:2 En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse

rapport 2006:2 En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse rapport 2006:2 Sosiale risikofaktorer, psykisk helse og forebyggende arbeid En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse rapport 2006:2 Sosiale risikofaktorer, psykisk

Detaljer

TidsskrifT for. kognitivterapi. nr 3 årgang 12 oktober 2011. norsk forening for kognitiv Terapi

TidsskrifT for. kognitivterapi. nr 3 årgang 12 oktober 2011. norsk forening for kognitiv Terapi KT TidsskrifT for kognitivterapi nr 3 årgang 12 oktober 2011 norsk forening for kognitiv Terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi 3/2011 4 Redaksjonelt 7 Trappetrinnsmodeller en løsning for å øke tilgangen

Detaljer

Forskningsdel. 0313 Spesialpedagogikk 39

Forskningsdel. 0313 Spesialpedagogikk 39 Forskningsdel Forskningsdelen inneholder artikler som er et supplement til de vanlige fagartiklene i Spesialpedagogikk. Disse artiklene er vurdert av fagfeller (blind review) og underlagt strengere formkrav

Detaljer

Effektevaluering av Jobbmestrende Oppfølging (JMO)

Effektevaluering av Jobbmestrende Oppfølging (JMO) Effektevaluering av Jobbmestrende Oppfølging (JMO) Kognitiv atferdsterapi og kognitiv trening i arbeidsrehabilitering for personer med psykoselidelser 1 FORORD Oslo Universitetssykehus har gjennomført

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

NyhetsTIPS. Nyheter fra Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS Øst

NyhetsTIPS. Nyheter fra Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS Øst NyhetsTIPS Nyheter fra Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS Øst Sommer 2007 Aktuelle saker i dette nummeret: Leder: TIPS Øst tanker om veien videre Presentasjon av TIPS

Detaljer

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NR. 1-2008 NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst Regionalt kompetansesenter for

Detaljer

Uten navn på døra. Hvordan opplever unge under barnevernets omsorg sin egen livssituasjon?

Uten navn på døra. Hvordan opplever unge under barnevernets omsorg sin egen livssituasjon? Uten navn på døra Hvordan opplever unge under barnevernets omsorg sin egen livssituasjon? Artikkelen er basert på dybdeintervju med seks ungdommer som bor på Havnøy, en institusjon med familiehjem. Ungdommene

Detaljer