ARBEID OG UTDANNING FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEID OG UTDANNING FORENINGEN FOR MUSKELSYKE"

Transkript

1 ARBEID OG UTDANNING EN BROSJYRE FRA LIKEMANNSUTVALGET I FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 2007

2 Innhold: Muskelsyk på arbeidsmarkedet... 3 Arbeid og prioriteringer... 4 Få på plass hverdagen... 6 Analyser hverdagen... 6 Tiltak som kan bidra til en bedre hverdag... 7 Arbeid, hva er vitsen?... 8 Arbeid Tilrettelegging av arbeidsplassen Hjelpemidler i arbeidssituasjonen Assistanse i arbeidssituasjonen Rettigheter som arbeidstaker Ny start Utdanning Valg av utdanning Hjelp til utdanning og yrke Yrkesrettet atføring Våg spranget

3 Muskelsyk på arbeidsmarkedet Arbeid har en viktig plass i de flestes liv. Det fyller dagen med aktiviteter og oppgaver. For de fleste har arbeid en sosial funksjon, fordi man omgåes kollegaer. Det viktigste er kanskje at man opplever å få brukt seg selv og bidra til samfunnet. Det å ha en muskelsykdom betyr ikke nødvendigvis at man må takke farvel til en yrkesaktiv tilværelse. Mange med store og små funksjonstap som følge av en muskelsykdom er yrkesaktive. I denne brosjyren kan du lese om flere av dem, og få tips til hvordan du kan gå frem for å komme ut i arbeid, eller legge til rette den jobben du har i dag. Hvert kapittel i brosjyren starter med en liten historie hvor du får møte ulike personer som har muskelsykdom. Historien etterfølges av faktainformasjon omkring temaet. Du vil se at det finnes mange muligheter for deg som ønsker å være i arbeid, både gjennom tilrettelegging av jobben, omskolering, jobbbytte eller bedre planlegging av hverdagen. Selv om man har et ønske om å jobbe, så er det ikke alltid at det er mulig. Det er fullt mulig å ha et meningsfylt liv uten arbeid også. Brosjyren er ment som et innspil til å tenke nytt og utforske sine muligheter. Det viktigste er at du har det bra med det du gjør, og at du lever i pakt med det du og kroppen din klarer. Fyll dagen med det som er viktig for deg, enten det er arbeid, utdanning, hobbyaktiviteter, organisasjonsliv. Det aller viktigste er å se helheten mellom arbeid og hjem aktivitet og hvile! 3

4 Arbeid og prioriteringer Tilhørerne lytter interessert til Drudes foredrag. Hun forteller om lange arbeidsdager, kombinert med reising og spennende oppdrag. Hvordan kan det være mulig? Når hun, som har en muskelsykdom, er avhengig av assistanse til det meste hvordan klarer hun en så aktiv tilværelse? En av tilhørerne rekker opp hånden og spør: Vil ikke det å være i jobb bare før til utbrenthet og økt progresjon i sykdommen? Drude forteller at for henne innebærer det å være i arbeid at hun lever bedre med sin muskelsykdom. Gjennom å holde meg i aktivitet, og å være leder for mitt eget firma, klarer jeg å arbeide samtidig som jeg tar vare på helsa. Dette krever selvfølgelig prioritering fra min side! Hun forteller videre at hun valgte å si opp sin faste jobb i Statoil for å få muligheten til å styre dagen sin selv som leder, og derved klare å jobbe mer og å holde seg lengre i arbeid. Drude Det å jobbe med noe som interesserer meg, inspirerer meg, og gir meg krefter til å ta de utfordringer hverdagen som muskelsyk byr på. Gjennom å fokusere på de gleder og utfordringer jobben gir, takler jeg smerter og slitenhet. Det at jeg selv disponerer dagen gjør at jeg kan legge inn hvilepauser når jeg trenger det. På den måten kan jeg klare lengre arbeidsdager, inndelt i økter som passer meg. Det gjør det også mulig å få til oppfølging av trening og helse. 4

5 Salen smiler, slik har ikke sykepleier-studentene tenkt på det. Muskelsykdom - det er en sykdom som skal pleies, og rehabiliteres. Tanken på at noen som har en muskelsykdom, med ganske store funksjonstap til og med, kan være i arbeid, og det som leder av eget firma har vært nokså fjern. Men, spør en av tilhørerne Hvordan får du hverdagen til å gå opp? Rent praktisk? Når du må ha mye hjelp, både personlig og i jobben? Drude smiler, forventer spørsmålet. Det hadde nok ikke gått uten Brukerstyrt personlig assistanse (BPA), og funksjonsassistenter (FA) i jobben. Med BPA kan jeg selv legge opp turnusen, ta med meg assistentene på reise og velge hvilke oppgaver jeg ønsker at de skal gjøre - og når. Det gir meg fleksibilitet og ikke minst forutsigbarhet! Noe som er helt nødvendig for å få en god hverdag. Det høres da enkelt ut sier en av de yngre studentene. Enkelt er det ikke, sier Drude, BPA krever arbeid og struktur for å få ordningen til å bli god. Men er vel verdt det. Vel, nå begynner tiden for foredraget å renne ut. Er det flere spørsmål? En jente bakerst i salen rekker hånden i været. Vil du si at det har vært verdt det? Å jobbe? Definitivt svarer Drude, og takker for seg. 5

6 Få på plass hverdagen Noen vil kanskje synes at dette er et rart førstekapitel i en brosjyre om arbeid. Men for å kunne fungere i jobb er det helt nødvendig at man har ting på plass rundt seg, slik at man kan få en god hverdag og derved overskudd til å jobbe. Det å ha en muskelsykdom krever en del ekstra av en. Hvor mye avhenger av flere ting, både funksjonstap og omgivelsene. En funksjonshemning er gapet mellom omgivelsenes krav og individets forutsetning. De fleste har hørt denne definisjonen mange ganger, men tenker ikke alltid over hva den innebærer: Jo flere krav vi eller omgivelsene stiller til oss selv, uten å ta høyde for muskelsykdommen og legge til rette for oss selv, jo større blir funksjonshemningen. Vi som individer må forholde oss til hva omgivelsene forventer av oss, og ikke minst til hva vi selv forventer av oss. Ofte kan våre egne forventninger være mye større enn omgivelsens. Vi ønsker ikke å innse at muskelsykdommen medfører at vi må velge bort aktiviteter, eller utføre dem på en annen måte. Dette fører til gradvis utbrenthet, og at vi må gi opp ting som betyr mye for oss. Tar man derimot ting i forkant, og får assistanse, hjelpemidler og selv aktivt velger ut i fra hva som er viktig for en, vil en få et mindre opplevd funksjonstap. Man kan velge hva man ønsker å bruke tid og krefter på, istedenfor at kreftene velger for en. Bare du vet hvordan muskelsykdommen påvirker livet ditt og hvordan du mestrer sykdommen. Analyser hverdagen Muskelsykdommer er generelt sett progressive. Det betyr at vi opplever perioder i livet hvor funksjonsnivået faller, og man må ha en tilpassningsperiode hvor man får absorbert hva funksjonstapet innebærer. Hver slik periode vil påvirke mulighetene i arbeidslivet. Noen velger å ta en pause fra arbeidslivet når man opplever funksjonstap, mens andre velger å fortsette i arbeid. Både de som er i arbeid og de som ønsker å komme i arbeid må være bevist sin egen livssituasjon og hvilke ting som er viktig for en i livet. 6

7 Spørsmål man må stille seg er: Hva er avgjørende for min livskvalitet? Hva gir meg mening? Ut ifra dette kan man se om man ønsker å prioritere arbeid, og gjøre de grepene som kreves for at man skal kunne være i arbeid. En av de viktigste prioriteringene går på hvordan du skal organisere hverdagen. Både hva du bruker dagen til, og hva du prioriterer å bruke krefter til. En nyttig oppgave: Lag en timeplan over hva du gjør en vanlig uke Hva tar tid? Hva suger energi? Hva gir deg energi? Hva ønsker du å bruke dagen til? Hvordan kan dette bli mulig? Ønsker du å jobbe mer med dette, kan ergoterapeuten i kommunen hjelpe deg med det. Tiltak som kan bidra til en bedre hverdag En analyse av hverdagen kan gi oss ny innsikt i hva vi faktisk bruker tiden vår til. En slik innsikt kan motivere til å sette i verk tiltak som gjør at vi kan få mer tid og overskudd til det vi ønsker å gjøre. Hjelpemidler og assistanse kan bidra til at man får en lettere hverdag og mer overskudd i hverdagen. Istedenfor å bruke all energien på å mestre oppgaver selv, vil man få overskudd til å gjøre det som er viktig for en. Hjelpemidler får man ved å søke til hjelpemiddelsentralen i sitt fylke. En kommunal ergoterapeut kan hjelpe deg med å finne ut hvilke behov du har for hjelpemidler og å søke om dette. Ergoterapeuten kan også bistå deg med å søke om assistanse. Assistanse i hverdagen kan man fra kommunen. Du kan få hjemmetjenesten eller Brukerstyrt personlig assistanse. Du tar kontakt med kommunen og søker om assistanse ut i fra det behovet du har. Ønsker du å finne ut mer om Brukerstyrt personlig assistanse kan du se på eller på 7

8 Arbeid hva er vitsen? Hva skal jeg si? Stikkordene er penger, penger, penger, penger, gode kollegaer, utfordringer... ler Kjell Jostein og hever øl en mot Viggo. Han er enig. Det dreier seg jo om det å tilhøre et fellesskap, ha et mål å gå til i dagliglivet. Er ikke i jobb mer en 40 %, men det føles godt å kunne si at jeg er ansatt hos et firma. Cato er enig, han jobber heller ikke fullt. Men betydningen av å kunne si at man jobber med biltilpassing er god. Cato Rart det der sier han, hvor annerledes man blir møtt på jobb enn om man treffer de samme folka på fritiden. Man har et felles mål å jobbe med. Kjell Jostein ser på Viggo. Du har nettopp byttet jobb, har du ikke? Jo, etter 26 år i industrien, med de økende krav til effektivitet, jobber jeg nå i et forlag. Der er det også krav om effektivitet, men ikke etter de samme normene. Nå er det mer snakk om at jeg kan bruke hodet og kan tenke selv. Det er litt deilig med den biltilpassningsjobben også Kjell Jostein 8

9 sier Cato. Den er konsulentbasert, med oppdrag innimellom, slik at jeg kan jobbe etter formen. Kjell Jostein jobber 100 %, og syns det går greit. Også har jeg funksjonsassistent som gjør det mulig å delta på kurs og konferanser gjennom jobben. Viggo ser bort fra fotballkampen på storskjermen. Funksjonsassistent er nesten alfa og omega for å kunne være i jobb. Da har jeg den nødvendige hjelp til å hente ting jeg trenger og også til å være med å do om det trengs. Cato ler. Blir ikke gjort mye jobb hvis en ikke får gått på do, nei. 9

10 Arbeid Deltakelse i arbeidslivet er viktig samtidig som det å være i arbeid stiller krav til deg. Du må kunne utføre jobben du er ansatt for å gjøre, ofte er det krav til punktlighet og deadlines for når ting skal være ferdig. Man kan si at det er prestasjonspregete aktiviteter i en jobb. Disse kravene reguleres både av skrevne og uskrevne lover og regler. De uskrevne normene og reglene er kanskje vanskeligst å se og overholde. Hva forventer omgivelsene egentlig? Endrer dette seg når man får en muskelsykdom? Av og til kan det virke sånn, samtidig som man ønsker å kunne fungere godt på jobben, for man skal kunne være en god kollega og arbeidstaker over tid. Mange sliter seg ut ved å kompensere for det vi ikke klarer p.g.a. muskelsykdommen, strekker seg ekstra langt for at andre ikke skal merke at man har blitt syk. Men i lengden er det ingen som tjener på det. Det viktige er å være ærlig, både mot deg selv og andre. Våg å se åpent på situasjonen, fokuser på de positive egenskapene du har, samtidig som du er åpen for å kompensere for de negative konsekvensene av muskelsykdommen. Ta utfordringen og se muligheter og ikke problemer. Våg å få tilrettelagt arbeidsplassen din slik at den blir funksjonell lenge. 10 Tilrettelegging av arbeidsplassen For mange som har en funksjonshindring kan arbeidsdagen oppleves slitsom, og man har behov for noen tilrettelegginger for å kunne få ting til å fungere optimalt. Dette kan gjelde selv om jobben fungerer i dag. Det er lurt å tenke fremover, slik at man unngår å slite seg ut før tiden. Tenk igjennom hva som må til for at du skal kunne fungere i arbeidet. Hva må til for at du skal bli værende i arbeidet ditt over tid? Det kan være smertefullt og slitsomt å ta en nærmere titt på sin egen arbeidshverdag. Å ha fokus på seg selv og sine begrensninger er aldri moro. Men det er verd det.

11 Når man snakker om tilrettelegging av arbeidshverdagen tenker man ofte på tilrettelagt pult, stol, osv. Men det er mye mer enn det. Man må se hverdagen i helhet. Tilrettelegging handler om arbeidsoppgaver, arbeidstid, assistanse og mye mer. Det handler om balanse og prioriteringer. Du kan også få bistand til å tilrettelegge arbeidsplassen slik at den kan fungere for deg. Dette kan du få fra NAV arbeidslivssenter, NAV lokalt, bedriftshelsetjenesten, verneombud, og fra din kommunale ergoterapeut eller fysioterapeuten. Hjelpemidler i arbeidssituasjonen Tilskudd til hjelpemidler er hjemlet i Folketrygdloven 10-5 og 10-7 Disse paragrafene hjemler støtte til hjelpemidler, tilrettelegging av arbeidsplassen, tolk og lese-\ sekretærhjelp. Stønad til bedring av funksjonsevnen i arbeidslivet gjelder: hjelpemidler ombygging av maskiner tilrettelegging av fysisk miljø på arbeidsplassen Ved tilståing av tekniske hjelpemidler skal det legges vekt på følgende: om vedkommende kan beholde sitt tidligere arbeid og at helsen bevares best mulig tiltaket skal ha en klar sammenheng med funksjonshemningen og må avhjelpe denne at utgiftene må være en reel ekstrautgift p.g.a. funksjonshemningen er realistisk i forhold til vedkommendes helse og funksjonsnivå og hvilke hjelpemiddel / tiltak som vil være nødvendig for å kunne fortsette i virksomheten. 11

12 hvorvidt arbeidsoppgavene det søkes om tiltak for å løse kan fordeles annerledes ved omfordeling er det viktig at arbeidet ikke belastes andre sånn at det blir i strid med arbeidsmiljølovens bestemmelser er å anse som vanlig moderniserings- / effektiviseringstiltak eller ordinært driftsmiddel Tiltak tilståes ikke dersom: tiltaket regnes som ordinære driftsmidler eller man kan forvente at bedriften har dette utstyret normalt driftsmidlet er så gammelt at det vil være rimelig å anta at virksomheten burde / må bytte driftsmidlet i nær framtid Assistanse i arbeidssituasjonen Har du som arbeidstakeren behov for assistanse i arbeidssituasjonen, kan folketrygden dekke: funksjonsassistanse p.g.a. bevegelseshemning Lese-/ sekretærhjelp p.g.a. synshemning, tolk p.g.a. hørselshemning 12 Funksjonsassistenten er en forsøksordning som er hjemlet i lov om Folketrygd Hensikten er å gi assistanse i arbeidssituasjonen. Assistenten utfører praktiske oppgaver, alt fra kopiering til hjelp ved besøk på do. Hva assistenten kan gjøre begrenses av dine behov, men assistenten skal ikke utføre selve jobben din. Ordningen er ment å gi praktisk bistand i arbeidssituasjonen for bevegelseshemmede slik at det blir mulig å være i jobb. NAV betaler alle utgifter knyttet til funksjonsassistenten basert på regning fra bedriften du er ansatt i. Det er du selv, basert på behov for hjelp/avlastning, som avgjør hvilke arbeidsoppgaver

13 funksjons-assistenten skal utføre. Før du kan få innvilget funksjonsassistent må bedriften ha sett på muligheter for å tilrettelegging. NAV Hjelpemiddelsentral har også ansvar for tolketjenesten og stønad til lese/sekretærhjelp. Ta kontakt med din lokale NAV Hjelpemiddelsentral for mer informasjon om disse tilbudene. Du kan søke selv, eller i samarbeid med ergoterapeut, arbeidsgiver/bedrifts-helsetjenesten. Kontakt NAV Hjelpemiddelsentral i fylket ditt for nærmere informasjon. 13

14 Rettigheter som arbeidstaker Dine rettigheter som arbeidstaker er regulert i Arbeidsmiljøloven og Folketrygdloven. Disse to lovverkene sier blant annet noe om hvilke rettigheter du har i forhold til arbeidslivet når du har fått en funksjonshindring. Formelt sett gir Arbeidsmiljøloven rammene for den tilrettelegging på arbeidsplassen som kreves for at både ikkefunksjonshemmede og funksjonshemmede skal kunne arbeide i den enkelte bedrift. 13 i denne loven er viktig. Arbeidsgiver har plikt til å forsøke å tilrettelegge arbeidet for deg og skal bistå deg med å finne en god løsning. Loven sier videre noe i forhold til arbeidstidsbestemmelser og stillingsvern. Folketrygdeloven regulerer en rekke områder, også relatert til arbeid. Som tidligere nevnt regulerer loven rettigheter knyttet til hjelpemidler på arbeidsplassen. I tilegg er uførepensjon hjemlet i denne loven. En arbeidstaker som har nedsatt arbeidskapasitet kan kombinere arbeid og trygd jfr. Folketrygdloven kap. 12. Dette kan kompensere for et eventuelt redusert tempo i fulltids arbeid, slik at lønn beregnes ut fra arbeidskapasitet. Å kombinere arbeid og uføretrygd kan være en måte å holde seg lenger i arbeid. Det er mulig å ha gradert uføretrygd, slik at man kan jobbe % ved siden av trygden. Ta kontakt med ditt lokale NAV kontor for å få hjelp til å finne ut hva som kan være hensiktsmessig for deg. Det kan være nyttig å vite at dersom en arbeidstaker har langvarig eller kronisk sykdom som medfører risiko for særlig høyt sykefravær, kan arbeidstakeren selv eller arbeidsgiveren søke til trygdekontoret om at folketrygden dekker utgiftene til sykepenger i arbeidsgiverperioden Jfr. folketrygdloven

15 Ny start Stine og Laila sitter hjemme hos Stine og drikker te. Nå starter forelesningene igjen snart det er bare et par dager igjen av juleferien! Men, du har vel begynt allerede du? Stine tar en slurk av teen før hun svarer. Ja, vi begynner allerede 3. januar vi. Men, jeg er glad jeg valgte å ta videregående skole over 4 år. Da slipper jeg å ha en så travel uke som de andre i klassen. Nå tar jeg jo noen av fagene som privatist også, og kan lese hjemme. Kake? Tusen takk. Mmm, veldig god. Det er det som er så deilig med å gå på universitetet, sier Laila, Jeg trenger ikke å gå på skolen hvis jeg er for sliten, og jeg kan lese hjemme. Jeg tror aldri jeg hadde klart å gå på høyskolen hvor det er Laila mye obligatorisk oppmøte og gruppearbeid. Muskelsykdommen min gjør at jeg har noen dager hvor jeg bare må sove, og det blir ikke så populært på en gruppeeksamen! Stine sukker. Med muskelsykdom må man porsjonere kreftene mer, ja. Det er derfor jeg velger å ta videregående over fire år. Jeg får krefter til å gjøre andre ting enn bare skole, f.eks. venner og fritid. Det påvirker også muligheten til å klare å oppnå gode nok karakterer så man kommer inn på videre utdanning. Det er lett å ikke "henge med" når en bruker vanlig tid, fordi man blir veldig sliten. Det vises også på karakterene! Ja, jeg er glad det ikke er så strengt på masterfaget mitt. Jeg kan bruke den tiden jeg trenger og styrer dagen min selv. Det er derfor jeg kan studere, selv om jeg ikke klarer å jobbe i en ordinær jobb. 15

16 Er ikke det litt rart? Å gå tilbake til studier etter å ha vært i arbeid, og måtte slutte fordi du er sliten? Laila trekker på det. Nei, faktisk var det utrolig deilig. Jeg får brukt meg selv, utviklet meg faglig, samtidig som jeg ikke sliter meg ut ved å jobbe. Jeg får jo ikke lønn, men føler allikevel at det er verdifullt. Jeg gir noe til samfunnet. Både gjennom deltagelse i undervisning og diskusjoner, og fordi Masteroppgaven vil bli publisert og lest. Kanskje kan det jeg finner ut der være med på å påvirke andre? Stine nikker: Ikke dumt. Da får du et faglig felleskap, selv om du ikke kan være i ordinær jobb. Hun tenker seg om Utdannelse er jo uansett veldig viktig da. For utdanning nesten helt nødvendig for alle i dag om du ønsker en god jobb. Og særlig hvis Stine man er funksjonshindret. Selv om vi liker det eller ikke så er det et faktum at funksjonshindrede ofte stiller i andre rekke på jobbmarkedet. Derfor er det lurt å ha ekstra god kompetanse, så man blir uimotståelig for arbeidsgiver. Ja, sier Laila. Utdanning gir selvtillitt, enten man klarer å komme i jobb eller ikke. Det er viktig å bruke de ressursene man har! 16

17 Utdanning Utdanning er viktig fordi kunnskap er makt! Gjennom å lære nye ting utvikler man seg, og man får større innsikt i verden omkring seg. Noe som er viktig, uavhengig av om man skal ut i arbeid eller ikke. Alle barn har rett til å gå på skole står det i menneskerettighetene. I Norge er det såkalt lik rett til utdanning. Men mange støter på utfordringer underveis, og som muskelsyk kan man ha behov for tilrettelegging. I FFMs brosjyre Elev og muskelsyk kan man lese om tilrettelegging på barne- og ungdomsskolen. I denne brosjyren vil vi ta for oss videregående og høyere utdanning. Valg av utdanning Når man skal velge utdanning er det viktig å tenke gjennom hva man ønsker å bruke utdanningen til og hvorfor man tar den. Hvis du velger å studere for å skifte jobb kan det være lurt å snakke med studieveileder på skolen. På den måten kan du finne ut om du klarer å gjennomføre studiet og om du kan klare en arbeidshverdag innenfor dette fagfeltet. De ulike studiene krever ulike ting, både i forhold til oppmøteplikt, praksisarbeid og fysiske ferdigheter. Det er kjedelig å begynne på et studie for så å oppdage at du må avbryte midt i siste året fordi du ikke kan klare et av de fysiske kravene studiet stiller. Vet man på forhånd hva man går til, kan man løse problemene før det oppstår, lage avtaler med skolen, eller i verste fall velge et annet studium. Det kan også være viktig å tenke på at de fysiske kravene i studiet ofte samsvarer med de krav yrket krever. Når du velger utdanning er det lurt å ta utgangspunkt i dine interesser. Studietiden kan bli veldig lang hvis du skal studere noe du egentlig ikke liker. Sjansen for at du vil orke å jobbe 17

18 med noe du ikke interesserer deg for er også ganske liten. Med en muskelsykdom som suger energi er det ekstra viktig at arbeid og studier er lystbetont! Står valget mellom flere ulike interessefelt kan det være lurt å se på muligheter for arbeid på hjemmestedet. Husk at en utdannelse kan brukes på flere felter! Tenk kreativt og forhør deg med markedet når du velger. Hjelp til valg av utdanning og yrke Etter sammenslåingen av Aetat og Trygdekontoret og Sosialetaten skal man henvende seg til NAV. Her kan man få hjelp til å se hvilket yrke man kan ha, og samtidig få en gjennomgang av hvilke rettigheter man har. I denne brosjyren sier vi bare litt om hva NAV kan bidra med. Ønsker du mer informasjon kan du gå inn på NAVs nettside Der kan du finne informasjon om dine rettigheter og muligheter i forhold til arbeid. Gå inn på Jobb og arbeidsliv. På den siden finner du aktuell informasjon under Spesielle målgrupper. 18

19 Yrkesrettet attføring Hvis det er vanskelig for deg å fortsette i den jobben du har, eller vanskelig å komme inn på arbeidsmarkedet, kan du søke om yrkesrettet attføring. Hensikten med denne ytelsen fra NAV er å bistå deg sånn at du skal skaffe deg arbeid, eller beholde ditt nåværende arbeid. Dette innebærer at du kan få muligheten til prøve deg i andre yrker, få støtte til utdanning eller arbeidstrening. For å ha rett til yrkesrettet attføring må du oppfylle følgende vilkår: Være mellom 16 og 67 år Oppholde deg i Norge Du må på grunn av sykdom, skade eller lyte ha fått din evne til å utføre inntektsgivende arbeid varig nedsatt eller ha fått dine muligheter til å velge yrke eller arbeidsplass vesentlig innskrenket. Ønsker du å søke om yrkesrettet attføring tar du kontakt med ditt lokale NAV kontor. Der blir du registrert som arbeidssøker, noe som er nødvendig for å kunne sette frem krav om stønad til yrkesrettet attføring. Uavhengig av om du trenger yrkesrettet attføring, kan NAV hjelpe deg med å vurdere dine kvalifikasjoner i forhold til arbeidsmarkedet, informere om muligheter og veilede deg i forhold til yrkes- og utdanningsvalg. Hvis du har vansker med å komme i jobb, kan NAV tilby tiltak også uavhengig av rettigheter til yrkesrettet attføring, for eksempel praksisplass eller kurs. NAV kan også hjelpe deg med å legge en plan for nødvendig kvalifisering som fører til arbeid. 19

20 Våg spranget! Opplysningen 1881, hva kan jeg hjelpe med sier Anita. Hun er fornøyd med å være tilbake i jobb etter en periode uten. Anita jobbet i bank i mange år, og trivdes med det. Men så kom nedgangen i bankevesenet, og mange måtte gå. Anita var blant dem. En periode som arbeidsledig fulgte. Sjokket ved å stå uten jobb var stort, hun trodde selvfølgelig at jobben i banken var trygg. I lunsjpausen slår hun av en prat med en kollega, hvis mann nettopp er blitt arbeidsledig. Hans er så deppa! Hvordan klarte du perioden som arbeidsledig? spør kollegaen. Jeg er jo generelt ei optimistisk jente, forteller Anita til kollegaen, Så når det første sjokket la seg, tok jeg kontakt med Aetat. Fikk du noe hjelp der da? Har Anita hørt rykter om at de anbefaler uføretrygd til den som sitter i rullestol jeg spør kollegaen tvilende. Faktisk, sier Anita Så fikk jeg kjempegod hjelp. Jeg fikk noen kurs, også startet jeg her på Først i vikariat, og nå som fast. Så fint da. Ja, Anita smiler. Jobben er perfekt! Turnusjobb gir muligheten for å reise, og ikke minst, å ta vare på meg selv. Hun hilser på sjefen, før hun snur seg mot kollegaen igjen. Jeg må bare si at selv om perioden mellom jobbene var en utfordring, har jeg vokst på den! Du må hilse Hans å si at han må holde ut. Ta kontakt med NAV, få et kurs eller to. Også må han huske på at en jobb ikke er noe man får, det er noe man skaffer seg! Han må stå på så får han nok noe nytt. Det nytter å våge spranget. 20

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo//Ingeborg Isaksen Sykepenger Innhold Formål Opptjening Beregning Sykepengeperiodens

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er tillitsvalgt Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved Norsk stein Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempler på NAV-tiltak for bedre tilrettelegging

Detaljer

Høring om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Høring om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Pb. 8011 Dep. 0030 Oslo Oslo, 30. juli 2013 Høring om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er glade for at regjeringen

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009 v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv Nye sykefraværsregler og ulike roller

Detaljer

VERDT Å VITE OM UTDANNING OG ARBEIDSLIV

VERDT Å VITE OM UTDANNING OG ARBEIDSLIV Yrkesveiledning Å velge yrke kan være vanskelig for alle, men en ekstra utfordring når man har en kronisk sykdom som medfødt hjertefeil å ta hensyn til. Her får du litt informasjon som kan være nyttig

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Hjelpemidler i arbeidslivet. NAV, 06.02.2013 Side 1

Hjelpemidler i arbeidslivet. NAV, 06.02.2013 Side 1 Hjelpemidler i arbeidslivet NAV, 06.02.2013 Side 1 NAV Hjelpemiddelsentral Nordlands bidrag i samhandlingsprosessen med øvrige samarbeidsparter NAV Hjelpemiddelsentral Nordland ønsker å fremstå som en

Detaljer

Alle har noe, ingen har alt. Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder

Alle har noe, ingen har alt. Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder Alle har noe, ingen har alt Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder Alle har noe, ingen har alt Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder INNHOLD side Innledning..5 Myter om funksjonshemmede arbeidstakere.6

Detaljer

NAV Hjelpemiddelsentral Troms. Tromsø 13.11.2013. Brynja Gunnarsdóttir

NAV Hjelpemiddelsentral Troms. Tromsø 13.11.2013. Brynja Gunnarsdóttir NAV Hjelpemiddelsentral Troms Tromsø 13.11.2013 Brynja Gunnarsdóttir Oppdrag: Fysioterapeuters rolle og oppgaver i samarbeid mellom NAV hjelpemiddelsentral og kommunene NAV, 13.11.2013 Side 2 Kommunens

Detaljer

Fakta om psykisk helse

Fakta om psykisk helse Fakta om psykisk helse Halvparten av oss vil oppleve at det i en kortere eller lengre periode fører til at det er vanskelig å klare arbeidsoppgavene. De aller fleste er i jobb på tross av sine utfordringer.

Detaljer

Fibromyalgipasienter og NAV

Fibromyalgipasienter og NAV Fagkonferanse om fibromyalgi 10. mars 2012 Fibromyalgipasienter og NAV Overlege Anne Haugen, Arbeids- og velferdsdirektoratet Disposisjon Om NAV Hvordan forholder NAV seg til sykdommen fibromyalgi? Hva

Detaljer

YRKESAKTIV OG HØRSELSHEMMET?

YRKESAKTIV OG HØRSELSHEMMET? YRKESAKTIV OG HØRSELSHEMMET? SLIK FÅR DU EN BEDRE HVERDAG I 2020 er en million nordmenn hørselshemmet www.hlf.no DU ER IKKE ALENE Om lag 275.000 nordmenn i yrkesaktiv alder har det som deg. Denne brosjyren

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Arbeidsliv og epilepsi. - Muligheter i arbeidslivet

Arbeidsliv og epilepsi. - Muligheter i arbeidslivet R Arbeidsliv og epilepsi - Muligheter i arbeidslivet Epilepsi er en diagnose med svært ulike konsekvenser for hver enkelt. Epilepsi ikke er én enkelt sykdom, men en samlebetegnelse på flere forskjellige

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK Ke ska e jær når at Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid Heftet er ment for at du som medarbeider på en enkel måte skal kunne orientere deg om krav, forventninger

Detaljer

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju:

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: 1. Hva er grunnen til at du søker denne stillingen? Jobben virker spennende for meg og jeg tror jeg har den riktige kompetansen og erfaringen som trengs

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming Foto: Eir Jørgen Bue Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming D e t s k a p e n d e u n i v e r s i

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

AAP og Uførepensjon. Den gode legeerklæringen

AAP og Uførepensjon. Den gode legeerklæringen AAP og Uførepensjon Den gode legeerklæringen God legeerklæring Blir først og fremst skrevet i fornuftig tid Oppdaterte opplysninger. Må pasienten innkalles? Skal det skrives erklæring? Alternativer. NAV,

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

RUTINE FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDT ARBEIDSTAKER

RUTINE FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDT ARBEIDSTAKER RUTINE FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDT ARBEIDSTAKER 1. Formål 2 2. Ansvar og roller 2 3 Beskrivelser av rutinen 3 3.1. Første fraværsdag 3 3.2. 8. fraværsdag 3 3.3. 9. fraværsdag 3 3.4. Innen 6 uker 3 3.5.

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Rogaland

NAV Arbeidslivssenter Rogaland NAV Arbeidslivssenter Rogaland Å sette psykisk helse på dagsorden, bidrar til økt trygghet hos alle i virksomheten Psykisk sykdom er årsak til Hver 5. fraværsdag Hver 4. nye uføretrygdet Hver 3. som er

Detaljer

Egenvurdering. Ressurser og muligheter

Egenvurdering. Ressurser og muligheter Egenvurdering Ressurser og muligheter // Egenvurdering Hvilke ressurser har jeg? Hvordan kan jeg best gjøre bruk av min kunnskap og erfaring? Hvordan og når kan jeg komme i ønsket arbeid eller aktivitet?

Detaljer

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid?

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid? ØNSKER FLERE I ARBEID: Jon Fiske i NAV Arbeidsrådgiving skriver at det er ønskelig at flest mulig med ADHD kommer ut i jobb. Han mener det er viktig ikke å behandle personer ut fra diagnose, men ut fra

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Historisk sett var arbeidsforhold et kontraktsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor arbeidstakers

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gravid og i arbeid Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gran kommune vil som din arbeidsgiver gratulere med graviditeten. Kommunen håper

Detaljer

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming»

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» «Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud, Arbeids- og velferdsdirektoratet Mer om de ulike ordningene og henvendelser ved spørsmål: www.nav.no Arbeidslivet

Detaljer

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet?

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Sykefravær et samfunnsproblem Forskning Utvikling av sykefraværet hos Tollpost Larvik 2007-2009 Utvikling medarbeidertilfredshet hos Tollpost

Detaljer

Barnehage og skole. Barnehage

Barnehage og skole. Barnehage 1 Barnehage og skole Barnehage Barn med funksjonshemninger har fortrinnsrett ved opptak dersom en sakkyndig vurdering sier at barnet kan ha nytte av opphold i barnehage. Barnehagen bør få beskjed om at

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

I faresonen for å falle ut og bli ung ufør. Torunn Brandvold, nestleder Unge Funksjonshemmede

I faresonen for å falle ut og bli ung ufør. Torunn Brandvold, nestleder Unge Funksjonshemmede I faresonen for å falle ut og bli ung ufør Torunn Brandvold, nestleder Unge Funksjonshemmede Hvem er Unge funksjonshemmede? Samarbeidsorgan for funksjonshemmedes ungdomsorganisasjoner i Norge Formål: sikre

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk?

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? - eller hva skal til for at gravide og seniorer blir i jobben? Åsbjørn Vetti, rådgiver, Hva har KS gjort? - eller hva skal til

Detaljer

Hvorfor kommer noen funksjonshemmede i jobb, mens. undersøkelse om veier til

Hvorfor kommer noen funksjonshemmede i jobb, mens. undersøkelse om veier til Hvorfor kommer noen funksjonshemmede i jobb, mens andre ikke gjør det? Første resultater fra en OECD undersøkelse om veier til utdanning og arbeid Om undersøkelsen Spørreskjema utformet av OECD Oppdrag

Detaljer

5. Spørsmål og intervjuerinstruks

5. Spørsmål og intervjuerinstruks 5. Spørsmål og intervjuerinstruks Tilleggsspørsmålene om funksjonshemning ble stilt helt til slutt i intervjuet. Om de i stedet skulle vært innarbeidet som en sekvens innimellom de ordinære AKU-spørsmålene,

Detaljer

NAV og legenes rolle. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Anne Ovenstad Lohne, rådgiver NAV Arbeidslivssenter Buskerud.

NAV og legenes rolle. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Anne Ovenstad Lohne, rådgiver NAV Arbeidslivssenter Buskerud. NAV og legenes rolle v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Anne Ovenstad Lohne, rådgiver NAV Arbeidslivssenter Buskerud. Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv

Detaljer

Sosionomenes arbeid påsse

Sosionomenes arbeid påsse Sosionomenes arbeid påsse Hvor møter du oss? På internundervisning I foreldregrupper I samtaler etter henvisning fra posten Hva kan vi tilby? Bistå med samtale, råd og veiledning i forbindelse med håndtering

Detaljer

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du:

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du: Seadrills verdiplattform underbygger et arbeidsmiljø med ansvarsfulle og aktive medarbeidere. Vi tar vare på oss selv, og vi bryr oss om hverandre. Blir du syk, vil arbeidsgiver bidra til at du får god

Detaljer

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Til deg og dine nære Fra Ønskebarn, norsk forening for fertilitet og barnløshet Visste du dette? For de fleste mennesker er det en selvfølge å få barn. Ønsket om barn

Detaljer

Fagkveld Foreningen for muskelsyke i Buskerud 18.09.14. Hjelpemiddelsentral Buskerud

Fagkveld Foreningen for muskelsyke i Buskerud 18.09.14. Hjelpemiddelsentral Buskerud Fagkveld Foreningen for muskelsyke i Buskerud 18.09.14 Hjelpemiddelsentral Buskerud 1 Mål for kvelden En presentasjon av HMS Buskerud og vår rolle Samarbeid med kommunen og kommunens rolle Lover og regler

Detaljer

Synshemmede i utdanning og / eller arbeid Ved Wenche Holm og Åse Marie Lyngstad, NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse, Norge

Synshemmede i utdanning og / eller arbeid Ved Wenche Holm og Åse Marie Lyngstad, NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse, Norge Nordisk Kongress 2015, onsdag 6. mai Workshop nr. 17 Synshemmede i utdanning og / eller arbeid Ved Wenche Holm og Åse Marie Lyngstad, NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse, Norge Synshemmede

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Aktivitetstilpasning Barn og ungdom med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME)- juni 2008

Aktivitetstilpasning Barn og ungdom med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME)- juni 2008 Aktivitetstilpasning Barn og ungdom med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME)- juni 2008 Berit Widerøe Njølstad Spesialergoterapeut Rikshospitalet Helseforetak Jeg vil bli frisk! Jeg vil være som før! Hvordan???

Detaljer

Utfordringer og muligheter ved utdanning og arbeid Innledning med erfaringsutveksling

Utfordringer og muligheter ved utdanning og arbeid Innledning med erfaringsutveksling Utfordringer og muligheter ved utdanning og arbeid Innledning med erfaringsutveksling TRS Kurs på Frambu om MHE Uke 50 2015 Brede Dammann, sosionom 1 Hva jeg skal si noe om Det ulike fokuset i helsevesenet

Detaljer

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Dagens tema Hva er NAV Virkemidler og tiltak Kvalifiseringsprogrammet Aktuelle tiltak NAV, 18.03.2012 Side 2 Hva er NAV? Arbeids- og velferdsetat

Detaljer

Assistent - barnehage - oppsigelse - nedsatt funksjonsevne - anonymisert uttalelse

Assistent - barnehage - oppsigelse - nedsatt funksjonsevne - anonymisert uttalelse NOTAT Vår ref. 11/53-15 /SF-471, SF-514.6, SF-711, SF-821, SF-826, SF-902 / Dato: 07.11.2011 Assistent - barnehage - oppsigelse - nedsatt funksjonsevne - anonymisert uttalelse OMBUDETS UTTALELSE: SAKENS

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET HVEM ER STUDIO AURORA? STUDIO AURORA er en utviklingsbedrift som hjelper mennesker som vil prøve seg i - eller komme tilbake

Detaljer

Bildetolktjenesten Et tilbud om tolk i arbeid og fritid

Bildetolktjenesten Et tilbud om tolk i arbeid og fritid Bildetolktjenesten Et tilbud om tolk i arbeid og fritid Fleksibilitet - Tilgjengelighet - Deltagelse NAV, 06.02.2013 Side 2 Hva er Bildetolktjenesten? En nasjonal tjeneste Betjenes av tre regioner (Oslo

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Opplæringspakken i rehabilitering del 3. støtteark

Opplæringspakken i rehabilitering del 3. støtteark Opplæringspakken i rehabilitering del 3 støtteark Definisjon FFO = Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon www.ffo.no 2 Brukermedvirking, konstruert begrep Mange andre ord brukes også om det som tidligere

Detaljer

Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00. www.moella.no En døråpner

Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00. www.moella.no En døråpner Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no En døråpner til arbeidslivet Veien tilbake Det skal så lite til før et menneske faller

Detaljer

RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING. Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS

RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING. Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 1 Rapporten bygger på resultater fra spørreskjema som pasienter på ARR opphold

Detaljer

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Tove Istad Rådgiver Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA-avtalen Bygger på en tradisjon for samarbeid og tillit mellom myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere.

Detaljer

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no «NY JOBB!» Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS E-post: randi.leer@prima-as.no Prima AS er en attføringsbedrift i Trondheim og ble stiftet i 1992. Den eies av Trondheim kommune med andelen 60% og Trondheim

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

Har barn og unge med nedsatt funksjonsevne i dag de samme sjanser og muligheter som andre barn og unge? v/forsker Lars Grue

Har barn og unge med nedsatt funksjonsevne i dag de samme sjanser og muligheter som andre barn og unge? v/forsker Lars Grue FOREDRAG OSLO. 3. DESEMBER 2014 Har barn og unge med nedsatt funksjonsevne i dag de samme sjanser og muligheter som andre barn og unge? v/forsker Lars Grue For å svare på dette spørsmålet er det nyttig

Detaljer

NAV Hjelpemiddelsentral. Hjelpemidler for arbeidsplass. eksempler, vilkår og framgangsmåte

NAV Hjelpemiddelsentral. Hjelpemidler for arbeidsplass. eksempler, vilkår og framgangsmåte NAV Hjelpemiddelsentral Hjelpemidler for arbeidsplass eksempler, vilkår og framgangsmåte 130110 NAV Spesialenheter Innen NAV-organisasjonen har vi en enhet som heter NAV Spesialenheter. Alle spesialenhetene

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN

VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN NAV 08.05.12 oppdatert 10.04.15 VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN Oppfølgingsplan er et verktøy i oppfølgingsarbeidet på arbeidsplassen. Planen skal sikre at dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker kommer

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Konferanse Velferdsteknologi

Konferanse Velferdsteknologi Konferanse Velferdsteknologi NAV Hjelpemiddelsentral En presentasjon ved: Anne Bente Rønningen, Aust-Agder Hallvard Sundsli, Vest-Agder Hallgeir Gjelsvik, Aust-Agder NAV, 03.03.15 Side 1 Historikk Hjelpemiddelsentralene

Detaljer

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015.

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Har du ytterligere kommentarer om innholdet på timeplanen? Ville gjerne hatt mer simulering. Kunne gjerne hatt litt mer forelesninger. Synes dagen med

Detaljer

Tilrettelegging for livssituasjoner og livsfaser

Tilrettelegging for livssituasjoner og livsfaser Tilrettelegging for livssituasjoner og livsfaser Styrker det jobbnærværet? Mona Bråten, Fafo Bodø 3.mai 2012 1 Sentrale problemstillinger og metode Mener norske arbeidstakere at det blir tilrettelagt for

Detaljer

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad Frisk og kronisk syk MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad 1 Frisk og kronisk syk Sykehistorie Barneleddgikt Over 40 kirurgiske inngrep Enbrel Deformerte ledd og feilstillinger

Detaljer

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte?

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte? Spørsmål og svar om endringene i reglene om sykefraværsoppfølging Hva innebærer de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere? Her finner du svar

Detaljer

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE For lærlinger og lærekandidater Foto: Thor -Wiggo Skille RETTIGHETER OG PLIKTER Som lærling eller lærekandidat har du mange rettigheter og plikter. Sett deg inn i disse! I

Detaljer

Likepersonpermen 2012. Foreningen for Muskelsyke

Likepersonpermen 2012. Foreningen for Muskelsyke Likepersonpermen 2012 Foreningen for Muskelsyke 1 Innhold Likepersonsarbeid... 3 Likepersonsutvalget i FFM... 3 Likepersonens oppgaver... 5 Hvem kan være likeperson?... 6 Du kan være likeperson gjennom:...

Detaljer

Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den

Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den Endringer skjer hele livet, både inne i en og ute i møtet med andre. Ved endringer

Detaljer

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov Til HOD Pb. 8036 dep. 0030 Oslo 17.01.2011, Oslo Ref: 6.4/MW Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov er paraplyorganisasjonen for organisasjoner av, med og for unge med funksjonsnedsettelser

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Bedre når du er TILSTEDE

Bedre når du er TILSTEDE Bedre når du er TILSTEDE Foto: istock Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet,, NorskArbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Fordeling av trygdene. Sykdom, uførhet og arbeidsledighet

Fordeling av trygdene. Sykdom, uførhet og arbeidsledighet Fordeling av trygdene Sykdom, uførhet og arbeidsledighet Pensum Disposisjon Mandag Rammeverk Livsløp Hva er trygd? Arbeidsledighet Dagpenger ved arbeidsledighet Sykdom Sykelønnsordningen Uførhet Uføretrygd/

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv // Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold # SIDE 4 Forord 4 NAV lokalt - Én dør inn 4 NAVs arbeidslivssentre en støtte til IA-virksomheter

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

Å komme inn på arbeidsmarkedet

Å komme inn på arbeidsmarkedet Å komme inn på arbeidsmarkedet Hvordan mobilisere til økt overgang fra trygdeytelser til arbeid for personer med redusert funksjonsevne? 03.11.2009 Inger Lise Skog Hansen Fafo Funksjonshemmede og arbeidsmarked.

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Hospiteringsordningen i yrkesfag et virkemiddel i Samfunnskontrakten

Hospiteringsordningen i yrkesfag et virkemiddel i Samfunnskontrakten Hospiteringsordningen i yrkesfag et virkemiddel i Samfunnskontrakten 1 Hva finner du i dette heftet? Dette heftet er for skoleledere, yrkesfaglærere, faglige ledere, instruktører, fellesfaglærere og deres

Detaljer

Høring NOU 2009:10 Fordelingsutvalget tiltak som kan være særlig gunstige mht. å bedre inntektsfordelingen

Høring NOU 2009:10 Fordelingsutvalget tiltak som kan være særlig gunstige mht. å bedre inntektsfordelingen Til: Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 23.09.2009 Ref.:6.4.9 /ST Høring NOU 2009:10 Fordelingsutvalget tiltak som kan være særlig gunstige mht. å bedre inntektsfordelingen Om høringssvaret

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

Når arbeid er eneste alternativ til trygd

Når arbeid er eneste alternativ til trygd Når arbeid er eneste alternativ til trygd Jeg er en kvinne på 36 år, har mye vondt men vil gjerne jobbe Å ha diagnosen Ehlers-Danlos syndrom/ Hypermobilitetsyndrom i arbeidslivet. Trygdeforskningsseminar

Detaljer

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Hva gjør du hvis du blir syk? Meld fra til arbeidsplassen første dag! Så tidlig som mulig første dag du er syk eller må være borte på grunn av barns

Detaljer

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE Vedtaksmyndighet - Ansvar for oppdatering/evaluering Arbeidsmiljøutvalget personalkontoret Møtedato:

Detaljer

Arbeid og psykisk helse

Arbeid og psykisk helse NAV Vestfold Arbeid og psykisk helse - hva kan NAV bidra med? Solgunn Måløy, fylkeskoordinator Arbeid og psykisk helse Elin Hem, rådgiver NAV Arbeidslivssenter Dette skal vi snakke om: Bakgrunn for satsningen

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer