FORFATTER/REDAKTØR. Johnsen S. O. OPPDRAGSGIVER(E) HFC forum GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORFATTER/REDAKTØR. Johnsen S. O. OPPDRAGSGIVER(E) HFC forum GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 9788214047189 504144 113"

Transkript

1 TITTEL RAPPORT HFC forum for human factors in control Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg Trondheim Telefon: Telefaks: Kompetansebehov og erfaringer innen Human Factors (HF). Resultater HFC Forum, 25-26/ , møte #4. FORFATTER/REDAKTØR Johnsen S. O. OPPDRAGSGIVER(E) HFC forum RAPPORTNR. GRADERING OPPDRAGSGIVERS REF. SINTEF A10363 Åpen Throndsen, T.I. /Statoil GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG Åpen ELEKTRONISK ARKIVKODE PROSJEKTLEDER (NAVN, SIGN.) VERIFISERT AV (NAVN, SIGN.) https://project.sintef.no/eroom/civil/504017criopuser Group/0_c45a Johnsen, Stig O. Bodsberg, L. ARKIVKODE DATO GODKJENT AV (NAVN, STILLING, SIGN.) SAMMENDRAG Throndsen, T.I. /Statoil Denne rapporten dokumenterer presentasjoner/artikler, agenda og deltakerliste fra HFC forum møtet den oktober 2006 i Trondheim, HFC forum møte nr 4. (Etter møtet fikk vi en definisjon av HF fra Ptil, som er lagt inn i presentasjonsmaterialet). De vedlagte presentasjonene og artiklene er: Metode for å identifisere HF relaterte utfordringer; Eirik Lunde/Forskningssenteret Hydro Kompetansetilbud fra HF nettverket i Sverige; Kjell Olsson/HFN Hvordan kan vi tilrettelegge for sikker improvisasjon Ragnar Rosness/SINTEF Lært optimisme og sikkerhet; Bjørg-Elin Moen/NTNU. Kompetansesikring for kontrollromspersonell Ann Britt Miberg Skjerve Gruppediskusjon Kompetanseutvikling, hvor vil vi gå. Gruppearbeid Interaktivt opplæringsprogram om integrerte operasjoner A.J.Ringstad/STATOIL ISO implementation and further development; John Wood/convenor ISO Erfaringer med anvendelse av ISO Andreas Aas/NTNU Modifikasjon av kontrollrommene på Statfjord Jan Reidar Sund/STATOIL Erfaringer med bruk av CORD-metoden på Brage Bjørn Holst/Hydro Vurdering av IO og CRIOP metoder på Snøhvit; Siri Andersen/Veritas CRIOP e-drift sjekkliste ; Stig O. Johnsen/SINTEF STIKKORD NORSK ENGELSK GRUPPE 1 Menneskelige Faktorer Human Factors GRUPPE 2 ISO ISO EGENVALGTE Sikkerhet Safety

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Evaluering av HFC møtet og innspill 2 Deltakerliste og Ptil s tilnærming til Human Factors 3 Metode for å identifisere HF relaterte utfordringer en organisasjon har Eirik Lunde/ Forskningssenteret Hydro 4 Kompetansetilbud fra HF nettverket i Sverige Kjell Olsson/HFN 5 Hvordan kan vi tilrettelegge for sikker improvisasjon når verken prosedyrer eller automatikk redder situasjonen? - Diskusjon Ragnar Rosness/SINTEF 6 Lært optimisme og sikkerhet Bjørg-Elin Moen/NTNU Dr.grads stud. 7 Kompetansesikring for kontrollromspersonell For Ptil: Ann Britt Miberg Skjerve 8 Diskusjon Kompetanseutvikling, hvor vil vi gå. Gruppearbeid/Referater 9 Interaktivt opplæringsprogram om integrerte operasjoner 10 Besøk i IO senteret NTNU - Demonstrasjoner og presentasjoner 11 ISO organisation, implementation and further development 12 Erfaringer med anvendelse av ISO i norsk petroleumssektor 13 Modifikasjon av kontrollrommene på Statfjord - senfase- Perspektiv automasjon og drift. A.J.Ringstad/STATOIL Jon Lippe/IO senteret John Wood/convenor ISO Andreas Aas/NTNU, Dr.grads stud. Jan Reidar Sund/STATOIL 14 Erfaringer med bruk av CORD-metoden på Brage Bjørn Holst/Hydro og Asgeir Drøivoldsmo/IFE 15 Vurdering av bruk av IO og HF/CRIOP metoder på Snøhvit Siri Andersen/Veritas 16 CRIOP e-drift sjekkliste Stig O. Johnsen/SINTEF 17 Opprinnelig program/invitasjon

3 3 1 0BEvaluering av møtet og innspill I det nedenstående har vi sakset inn korte punkter fra de evalueringene som deltakerne leverte inn BGenerell vurdering av formen på HFC møtene Generelt synes det som om de fleste er meget godt fornøyd med møtene og formen som benyttes. Kommentarene vi får er positive, med gode tilbakemeldinger på det faglige og sosiale utbytte. Vi får kommentarer på at møtene er passe lange og at foredragene er passe lange. Vi får synspunkter på at det er god blanding mellom forelesning og gruppe. Flere synes ISO workshopen i vår var veldig bra og ønsker mer av gruppearbeid. Det var generelt mange gode innlegg fra studenter, industriledere og praktikere. Alle spesifikke kommentarer er gitt til foredragsholderne. Det er fint at det er en åpen tone med gode og åpne diskusjoner mellom industri, tilsyn og forskningsmiljø. Vi bør passe på at det ikke blir for lange foredrag uten pauser. Vi har som mål å ha 30minutter pause etter 2 timers foredrag. Stedsvalget bør løpende vurderes. En syntes vi skulle bruke hele fredagen på møtet, slik at en kunne reise til møtet torsdag kveld, forum møte fredag, med avreise lørdag morgen BTema som ønskes behandlet på de neste møtene våren eller høsten Generelt synes møtedeltakerne at det har vært bra å konsentrere seg om 2-3 emner og behandle de skikkelig. Det var nyttig med en kombinasjon av praktiske erfaringer, metoder og retningslinjer. Det var meget interessant å ha forelesere som har erfaring med bruk av verktøyene og metoder slik det er i dag. Det var flere tema en ønsket å følge opp senere, eksempelvis: Kompetanseutvikling: eksempelvis workshop på kurs som ønskes arrangert av HFC Oppfølging av HYDRO s presentasjon, hvordan gikk det når man benyttet Metode for å identifisere HF utfordringer? Mer om standarder og retningslinjer Mer om Optimisme og sikkerhet og mer om Improvisasjon fra møtet 25/ Praktiske erfaringer knyttet til Integrerte Operasjoner og metoder som kan støtte IO Av andre innspill: Standarder og erfaringer knyttet til etablering og bruk av samhandlingsrom Komparative analyser, for eksempel Brage vs Oseberg i forbindelse med utvikling og implementering av Integrerte Operasjoner eller erfaringer i STATOIL med innføring av IO på tvers av Feltenhetene Det var et ønske om at en person presentere et helt konkret HF-analyse som viser både prosess, resultat (positivt og negativt) og dilemmaer mellom menneskelige feilhandlinger og systemfeil. Forholdet mellom sikkerhet, beredskap og integrerte operasjoner Koplinger mellom HF bruk innen Olje&Gass og andre industrier som luftfart, kjernekraft slik at en fikk tilgang til erfaringer fra andre. Også fra HF nettverket i Sverige eller CCD Design Ergonomics. Flere internasjonale foredragsholdere eksempelvis med flere eksempler på metoder fra internasjonale bedrifter og selskaper 1.3 4BØnsket resultater fra å delta på HFC møtene Kompetanse, erfaringsoverføring, nye ideer, inspirasjon, kontakter både innen HF og IO. Økt forståelse for HF som fag i Norge med utvidet nettverk. Etabler en kopling til HMI/interaksjons design Hvordan teknologi bør og kan tilpasses mennesker og organisasjon

4 4 2 1BDeltakerliste - HFC Forum oktober 2006, Britannia Hotel, Trondheim # Navn Bedrift e-post adresse 1 Tone Grete Graven ABB Corporate Research 2 Jan Hordvik Aker Kværner Engineering 3 Ifor Roberts BP 4 Mona Wahlen BP 5 Ivar Saga Trane ConocoPhillips 6 Liisa Kiviloog DNV 7 Siri Andersen DNV 8 Vegard Fornes Eni Norge 9 Live Keane Eni Norge 10 Adam Balfour Human Factor Solutions 11 Håkon Augensen Human Factor Solutions 12 Jose J Gonzalez Høgskolen i Agder 13 Finn Olav Sveen Høgskolen i Agder 14 Jon Kvalem IFE 15 Asgeir Drøivolsmo IFE 16 Jan Arvid Robstad Kokstad Bedriftshelsetjeneste 17 Ståle Byremo Kokstad Bedriftshelsetjeneste 18 Kjell Ohlsson Linkøpings Universitet 19 Bente Rasmussen Norsk Hydro Olje & Energi 20 Pål Skotheim Norsk Hydro Olje & Energi 21 Øyvind Kaasa Norsk Hydro Olje & Energi 22 Sigrun Einarson Norsk Hydro Olje & Energi 23 Eirik Lunde Norsk Hydro Olje & Energi 24 Bjørn Holst Norsk Hydro Olje & Energi 25 Terje Hundvik Norsk Hydro Olje & Energi 26 Thorstein Svendsen Norsk Hydro Olje & Energi 27 Inge Mellemseter Norsk Hydro Olje & Energi 28 Jon Lippe NTNU, IO senteret 29 Bjørg-Elin Moen NTNU Dr grads student

5 5 30 Andreas Aas NTNU Dr grads student 31 Synnøve Heitmann NTNU-student 32 Anne Kristine Solem NTNU-student 33 Danny Wulff NTNU-student 34 Hilde Heber Petroleumstilsynet 35 Ann Britt Miberg Skjerve IFE 36 Lars Engvik Petrolink 37 Jan Tore Ludvigsen Scandpower Risk Management 38 Per Magne Nilsen Scandpower Risk Management 39 Hanne Seljelid Scandpower Risk Management 40 Per Arild Andresen Sense Intellifield 41 Ragnar Rosness SINTEF 42 Camilla Tveiten SINTEF 43 Stig Ole Johnsen SINTEF 44 Lars Bodsberg SINTEF 45 Bjørn Emil Madsen SINTEF 46 Lisbeth Hansson SINTEF 47 Jostein Sveen SINTEF 48 Arve Nordskag SINTEF 49 Berit Moltu SINTEF 50 Thor Inge Throndsen Statoil 51 Arno Pont Statoil 52 Jan Reidar Sund Statoil 53 Arne Jarl Ringstad Statoil 54 Bodil Ullestad Løvås Universitetet i Stavanger 55 John Wood CCD Design & Ergonomics

6

7 Ptils tilnærming til Human Factors Human Factors er metoder og kunnskap som kan brukes til å vurdere og forbedre samspillet mellom individ, teknologi og organisasjon. Målet er å skape en arbeidssituasjon som i størst mulig grad bidrar til å realisere effektiv og sikker drift og som tar hensyn til menneskets muligheter, begrensninger og behov 1 Tradisjonell tilnærming HF- tilnærming 2 1

8

9 Identifisering av HF relaterte utfordringer Bakgrunn Bakgrunn Eirik Lunde og Sigrun Einarson, Hydro Olje & Energi Majoriteten av hendelsene vi har skyldes menneskelige handlinger - Tiltak fokuserer på teknologiske forbedringer Date: Page: 2 Motivasjon Myndighetskrav Konsernkrav Kontinuerlig forbedringsarbeid i HMS Bedre HMS resultater level of control do plan improve check standard continuous improvement Ptils tilnærming til Human Factors (Fra Ptil/H.Heber) Human Factors er metoder og kunnskap som kan brukes til å vurdere og forbedre samspillet mellom individ, teknologi og organisasjon. Målet er å skape en arbeidssituasjon som i størst mulig grad bidrar til å realisere effektiv og sikker drift og som tar hensyn til menneskets muligheter, begrensninger og behov Date: Page: 3 Date: Page: 4 1

10 Tradisjonell tilnærming HF- tilnærming Hva gjør vi i Hydro? 1. Adressere HMS kulturen i organisasjonen. 2. Benchmarke HMS ytelsene 3. Identifisere problemområder - Undersøkelser - Ulykkesgranskning - Diagnostisere kjente problemområder Hvilke er det? Date: Page: 5 Date: Page: 6 Hvordan kan vi finne våre "topp-ti" HF relaterte utfordringer? Samarbeid med Keil Centre - Identifisere HF utfordringer i normal drift uavhengig av hendelser - Gi tips og råd om håndtering av identifiserte utfordringer Key human factors issues for COMAH sites Organisational change Staffing arrangements Training & competence Procedures Fatigue Behavioural safety Managing human failure Organisational culture & management style Human factors in design Communications & interfaces Integration of HF into risk assessment & investigations Miniseminar med Ronny Lardner - HF generelt - Presentasjon av 6 konkrete HF verktøy/metoder HF gap analyse (HSE-UK) mest hensiktsmessig for vårt formål Date: Page: 7 Date: Page: 8 2

11 1. Informasjonsmøte 2. Innhenting av data 3. Gap analyse 4. Rapportering Metode for identifisering av HF relaterte utfordringer 1. Informasjonsmøte 1. Informasjonsmøte 2. Innhenting av data 3. Gap analyse 4. Rapportering Utføres av et team a) Få en felles forståelse av hva HF er b) Kort introduksjon til metoden som skal benyttes c) Forberedelser til gap-analysen Date: Page: 9 Date: Page: Innhenting av data 1. Informasjonsmøte te 2. Innhenting av data 3. Gap analyse 4. Rapportering 3. Gap-analysen (1-3) 1. Informasjonsmøte te 2. Innhenting av data 3. Gap analyse 4. Rapportering Innholdet i sjekklisten For eksempel: - Arbeidsrelatert sykefravær - System for trening og opplæring - Resultater fra HMS revisjoner TEKNOLOGI Sikkerhetskritiske oppgaver Informasjonsbehov Automatiserte systemer Ergonomi Prosedyrer Design Verktøy og utstyr Arbeidstid/skift Kommunikasjon MENNESKE Arbeidsspesifikasjoner Valg av ansatte til oppgaver Trening Spesielle grupper (nyansatte; kontraktører) Helsetjeneste Stress Adferd ORGANISASJON Styringssystem Kultur Standarder Ledelse & lederskap Granskning & læring av hendelser Arbeid i team Kommunikasjonssystem Bemanning Ansattes involvering i HMS HF i risikovurderinger HF ekspertise Date: Page: 11 Date: Page: 12 3

12 3. Gap-analysen (2-3) 1. Informasjonsmøte 2. Innhenting av data 3. Gap analyse 4. Rapportering 3. Gap-analysen (3-3) 1. Informasjonsmøte 2. Innhenting av data 3. Gap analyse 4. Rapportering Team sitter sammen og går gjennom 'sjekklisten': Har du: 2.1 utarbeidet jobbspesifikasjoner som fokuserer på alder, fysikk, ferdigheter, kvalifikasjoner, erfaring, evner, kunnskap, intelligens og personlighet? Mer J Ja, dette blir adressert tilfredsstillende M Vi har gjort noe på dette, men det er behov for å gjøre mer. B Vi har ikke gjort dette, og jeg mener det er noe vi bør gjøre J M B N IR N Vi har ikke gjort dette, og etter min mening, er det heller ikke nødvendig. IR Dette er ikke relevant for oss Mennesket Teknologi Organisasjon 1. prioritet - spørsmål nr. 2. prioritet - spørsmål nr. 1. prioritet - spørsmål nr. 2. prioritet - spørsmål nr. 1. prioritet - spørsmål nr. 2. prioritet - spørsmål nr. Forklar hvorfor du har valgt dette som et prioritert tema List opp alle ideer du kommer på som kan forbedre deg og/eller din organisasjonen Date: Page: 13 Date: Page: Rapportering 1. Informasjonsmøte te 2. Innhenting av data 3. Gap analyse 4. Rapportering Vår evaluering av metoden Oppsummering Alle prioriteringer skal følges av anbefalinger - Verktøy og metoder - Integrere HF i styrende dokumentasjon Konklusjon Lite utviklingsarbeid Enkel å bruke Ikke ressurskrevende Involverer ansatte Utvikler interne HF kunnskaper Får klare anbefalinger gap Date: Page: 15 Date: Page: 16 4

13 Grundigere beskrivelse av tema 2.1 Jobb spesifikasjoner Videre planer Pilot på en av våre plattformer høsten 2006 / vinter 2007 Stor tro på GAP analysen mht. å avdekke HF utfordringer. Bør fasiliteres av personer med HF kompetanse. Takk for oss! Videre forklaring / eksempler Når man skal finne den beste personen til en jobb, bør man starte med en god jobbspesifikasjon. Denne bør beskrive de nødvendige og foretrukne ferdigheter og kunnskap (teknisk og atferdsrelatert) for at denne personen skal kunne utføre jobben tilfredsstillende ihht. en bestemt standard. Alle arbeidsforholdene bør være vurdert, inkludert nødsituasjoner. Jobb spesifikasjonene bør oppdateres etterhvert som arbeidsbetingelsene endres for eksempel i forbindelse med organisasjonsendringer. Jobb spesifikasjoner for kontraktør personell bør også bli utarbeidet. Relevante data Type data Samlet av hvem? Eksiterer det Plattform ledelse jobbspesifikasjoner for sikkerhetskritiske roller? Signaler/bevis på at HR arbeidstakere har problemer med å håndtere utfordringene i arbeidet sitt. Bekreftelse på at HR arbeidsspesifikasjonene blir oppdatert som følge av organisasjonsendringer. Eksempel på løsninger Bruk av funksjons og individ fokuserte jobb analyseteknikker, for å utvikle gode arbeidsspesifikasjoner. Date: Page: 17 Date: Page: 18 Date: Page: 19 5

14

15 A short presentation of: HFA Swedish Center for Human Factors in Aviation was established in

16 The network has 2006 decided to widen our area of interest. HFN is now active within all sectors (operators, authorities, systems designers and research organisations) were Human Factors are considered to be critical issues. Our new logo is: HFN welcomes members from all sectors especially outside the aviation field. HFN Mission Statement HFN is an open and active network working for enhanced system safety and efficiency, while improving the operators environment. This is to be achieved by retrieving, producing and distributing relevant Human Factors knowledge through the resources in the network and thus supporting the members vision of being human centered. 2

17 Human Centered Design HFN Mission Statement HFN action plan for 2006 Focus TRM/CRM Education Themes: 1. Safety-critical, Meagre C 2 systems 2. Train./Certif. TRM/CRM instructors 3. Design C 2 systems 4. Training simulators ACTIVITIES: Support R-D, Network meetings Courses, Conferences, Workshops Marketing, Information Operators: The The Swedish Armed ArmedForces Lund Lund University School School of of Aviation LFV LFV Group Group HFN members 2006 Authorities: The The Swedish Armed ArmedForces The The Swedish CAA CAA The The Swedish Nuclear Power Power Inspectorate The The Swedish Road Road Traffic TrafficInspectorate Systems designers: The The Swedish Armed ArmedForces FMV, FMV, Defence Material Administration SAAB SAAB Research organisations: Royal Royal Institute of of Technology Linköping University Lund Lund University FOI, FOI, Swedish Defence Research Agency Agency Luleå LuleåUniversity of of Technology 3

18 HFN Products Research Consultation and coordination of Human Factors research Compiling quarterly reports of Human Factors actualities Reviewing articles and promoting publishing Acting as an expert panel within the network Arranging Conferences/Workshops Information distribution Point of contact for exchange of know how and experiences (Network meetings) Supporting international exchange (arranging visits) Education/Training Short courses (2 days, normally 4 per year) Specialized courses within the network Previous HFN Courses Axiomatic Design Prof. Nam P. Suh August, Situation Awareness - Prof. Mica R. Endsley October, 1996 Display Design - Prof. Christopher D. Wickens December, 1996 Human Reliability and Cognitive Engineering - Prof. David Woods March, 1997 System Design and Human Modelling - Prof. William B. Rouse May, 1997 Cognitive Task Analysis and Naturalistic Decision Making -Dr. Gary Klein September, 1997 Task Analysis and Simulation of Human Performance with Micro Saint - Dr. Ron Laughery February,

19 Previous HFN Courses Cont. Cognitive Modeling and Analysis (using COGNET and GINA) -Dr. Wayne Zachary May, 1998 Human Factors and Error Management in Aircraft Maintenance - Prof. James Reason September, 1998 Analysis and Prediction of System Performance Failures: A Cognitive Systems Engineering Perspective - Prof. Erik Hollnagel November, 1998 Going Sour: a Sequence of Events that Brought an Automated Aircraft Down - Dr. Sidney Dekker - 13 January, 1999 Naturalistic Decision Making in Civil Aviation: Can Decision Errors be Eliminated? - Dr. Judith Orasanu March, 1999 Speech and Sound in the Workplace: Uses and Abuses. - Prof. Dylan Jones - May 17-18, Reliable Organizations in an Age of Advanced Information Technology - Prof. Gene Rochlin - October 18-19, Previous HFN Courses Cont. Ecological Analysis of Human-Machine Systems: A Meaning Processing Approach - Prof. John Flach, Wright State University - December 13-14, Spatial Orientation in Flight: Basic Mechanisms and Applied Aspects -Dr. Fred H. Previc - March 13-14, Studying Cognition in the Wild - Prof. Edwin Hutchins - May 29-30, Human Factors, Culture and Organizational Change - Examples and Interventions in Maintenance, Ground Operations and Flight Time Limitations - Dr. Nick McDonald - October 16-17, Using Multiple Media In Interface Design: Choosing the best mapping - Prof. James Alty - December 19-20, Lessons from the Study of Part Task Simulators in the Training of Complex Flight Skills - Prof. Daniel Gropher, Technion, Haifa. Advanced Displays for Aerospace Systems Prof. Arthur J. Grunwald, Technion, Haifa March 15-16, Psychophysiological Applications to Human Factors - Dr. Glenn Wilson - March 11-12,

20 Previous HFN Courses Cont. Qualitative Approaches to (HCI) Design Dr. James Nyce October 24-25, 2002 Crew Resource Management (CRM) Director of Training, Norman MacLeod January 23-24, 2003 Human Performance in Complex Systems Assistant professor Kip Smith March 13-14, Design effective interaction between humans and machines: Cockpit automation in general, and alerting systems in particular- Associate professor Amy Pritchett October 23-24, Putting Humans Into Control: Analysis and Design of Stable Cognitive Systems Professor John M Flach March 10-11, 2004 HFA workshop April 20, 2004 Challenger as a Model for Unethical Organizational Behavior Roger Boisjoly May 24-25, Previous HFN Courses Cont. Designing for coordination and resilience in joint human-machine systems Professor David Woods, Ohio State University, USA October Cultures of Safety and Danger Professor Ron Westrum, Eastern Michigan University, USA October Cognitive Systems Engineering (CSE) from theory to practise Professor Erik Hollnagel, Linköpings Universitet, Sverige 7 april Coping with increased system complexity: human centered design of complex systems Dr Stuart Arnold, QintiQ, U.K October Workshop Course for CRM instructors, - Dr. Carey Edwards, UK. Collegium, Linköping November Evaluation Methodology: Methods for assessing human performance. Professor Erland Svensson, Linköpings Universitet, Sverige 8 December HFA Conference Human Factors and Economics Aspects on Safety, Mjärdevi, Linköping, 5-7 April Civil aircraft flight deck design Dr Don Harris, Cranfield University, United Kingdom, 1-2 juni

21 Special industrial courses Forskningsmetodik IAV/IKP; FOI Betendevetenskaplig grundkurs FOI Naturalistiskt beslutsfattande FOI Uppgiftsanalys IDA; FOI Kognitiv Uppgiftsanalys IAV/IKP Kvalitetssäkring IAV/IKP Mänskligt Felhandlande Lunds Univ. Avvikelsanalys IAV/IKP; IRS Risk Management IAV/IKP Special industrial courses Cont. People, Technology, Organization and Risk Management Lund Univ. Belysningsergonomi IAV/IKP Uppmärksamhet i processkontroll IAV/IKP Simulator Based Design IAV/IKP Ergonomidesign IAV/IKP Systems Engineering a la FrontEnd Architecure Frameworks FrontEnd 7

22 Graduate School for Human- Machine Interaction (HMI) Joint effort between NADA/Royal Institute of Technology, DSV/Stockholm University, IDA/Linköping University, IAV/IKP/Linköping University Industrial summer school Annual workshop HMI graduate courses IDA HMI 602 Joint Cognitive Systems: Introduction to Cognitive Systems Engineering, 5 p, Autumn 2005, Linköping/IDA/LiU * IKP HMI 603 Human Aspects of organizational change processes research methods in the work sciences, 5 p, Autumn 2005, Linköping/IKP/LiU * Cognitive Ergonomics theories and research methodology, 5 p, Responsible: Kjell Ohlsson Spring 2006 (http://www.ikp.liu.se/iav/education/) * 8

23 HMI graduate courses Cont. HMI503 Human Factors Research Methodology and Field Experimentation, 5p, Spring 2005, Linköping/IKP/LiU * HMI653 Computer-supported Cooperative Work, 5p, Spring 2005, Stockholm/NADA/KTH * HMI758 Current topics in Human Computer Interaction, up till 5p, Spring 2005, Linköping/KTH/NADA * Service design, Spring 2005, Linköping/IKP/LiU * HMI graduate courses Cont. All courses HMI501 Human Performance, 5p, Spring 2004, Linköping/IKP/LIU HMI601 Biomechanics and Work Physiology, 5p, Fall 2002, Linköping/IKP/LIU * HMI602 Cognitive Systems Engineering, 5 points, Spring 2002, Linköping/IDA/LiU * HMI603 Organization Management and Work Psychology,5p, Fall 2000, Linköping/IKP/LIU * HMI605 System Safety and Control of Risk (enhanced version of Barrier Analysis and Accident Prevention), 5p, Spring 2004, Linköping/IDA/LiU * * 9

24 HMI graduate courses Cont. HMI605 System Safety and Control of Risk (enhanced version of Barrier Analysis and Accident Prevention), 5p, Spring 2004, Linköping/IDA/LiU * HMI606 Human Factors Engineering, Fall 2004, Linköping/IKP/LIU * HMI607 Intelligent Decision - Intelligent Support,3p, Spring 2000, Linköping/I DA/LiU * HMI611 Humanistisk Informationsteknologi, 5p, Fall1999, Linköping/ Tema-k/LiU * HMI621 Talteknologi, Spring 2000, Linköping/IDA/LiU * HMI622 Natural Language Interfaces,, Fall 2000, Linköping/IDA/LiU * HMI graduate courses Cont. HMI703 Psychoacoustics, 5p, Spring 2000, Linköping/IKP/LIU * HMI721 Qualitative Approaches to HCI, 5p, Spring 2004, Stockholm/KTH/NADA * HMI722 Cognitive Modelling, 3p, Spring 2004, Linköping/IDA/LiU * HMI724 Qualitative Approach in HCI II - A Practice, Problem-Based Approach, Stockholm/NADA/KTH * 10

25 HMI graduate courses Cont. HMI758 Current topics in Human Computer Interaction, up till 5p, Spring 2005 Linköping/KTH/NADA * IAV615 Work Psychology - The Study of Work Practice, 5p, Spring 2004, Linköping/IKP/LIU * HMI623 Fundamentals in Human-Computer Interaction,5p, Fall 1998, Linköping/IDA/LiU * HMI624 Seminar in User Interface Software Engineering,3p, Spring 1999, Linköping/IDA/LiU * HMI undergraduate courses Avancerade interaktiva system, 5p 2004, Stockholm, DSV/SU/KTH * Användbarhetsorienterad systemutveckling,5p, Fall 1998, Linköping/IDA/LiU * HMI422 Design för användbarhet, 10 p, Fall 1998, Linköping/IDA/LiU * HMI461 Intelligent Interfaces, 5p Stockholm/DSV/SU * 11

26 HMI undergraduate courses Cont. Människa-datorinteraktion, 5p, Linköping/IDA/LiU * Människa-datorinteraktion (MDI), grundkurs Stockholm/NADA/KTH * Utvärderingsmetoder inom MDI, Spring 2004, Stockholm/NADA/KTH * Användarcentrerad programutveckling (ACPU), Spring 2004, Stockholm/NADA/KTH * Avancerad grafik och interaktion Stockholm/NADA/KTH * Språkteknologi Stockholm/NADA/KTH * HMI undergraduate courses Cont. Grafik och interaktionsprogrammering Stockholm/NADA/KTH * Courses given at DSV, Spring 2005 Stockholm/DSV/SU/KTH 12

27 HMI undergraduate courses Cont. HMI652 Design for Human Machine Interaction, 5p, Fall 1999, Stockholm/NADA/KTH * HMI653 Computer-supported Cooperative Work, 5p, Spring 2005 Stockholm/NADA/KTH * HMI654 Communication and the Dynamics of Knowledge in Professional Contexts, 5p, Spring 2001, Stockholm/NADA/KTH * HMI655 Natural dialogue and communication, 5p, Spring 2000, Stockholm/NADA/KTH * Other HMI graduate courses Introduction to Ontology Engineering, 2+2 p, Responsible: Henrik Eriksson ( ) Introduction to Research Methodology in Computer and Information Science, 3+2 p, Responsible: Sture Hägglund (http://www.ida.liu.se/edu/grad/course/ ) Att utforma en forskningsansökan, 5 p, Kursansvarig: Gunnela Westlander (http://www.ikp.liu.se/iav/education/ ) "Att utforma en forskningsansökan", Spring 2005, Linköping/IKP/LiU Personal Information Management, Spring 2005, Stockholm/NADA/KTH Cognitive Models of Empowerment, Spring 2005, Linköping/IKP/LiU HMI503 Human Factors Research Methodology and Field Experimentation, 5p, Spring 2005 Linköping/IKP/LIU 13

28 Other HMI graduate courses Cont. HMI504 *Experimental Design and Statistical Methods, 5 points,, Spring 2004, Linköping/IKP/LIU HMI505 Semiotics, Fall 2001, Linköping/ HMI705 Research Topics. Cognition and Creativity in Design Work, 5p, Fall 2000, Linköping/IKP/LIU HMI710 Learning, conversation and Information Technology, 5p, Fall 1997, Linköping/Tema-Kommunikation/LiU HMI723 Play and Designing Media for Participation, Fall 2002, Linköping/IDA/LIU HMI725 Enactive Artificial Intelligence, Spring 2004, Linköping/IDA/LiU HMI751 Activity Theory and Human-Computer Interaction,2p, Fall 1997, Stockholm/NADA/KTH Other HMI graduate courses Cont. HMI752 Computer support for the writing process,5p, Fall 2002, Stockholm/NADA/KTH HMI754 IT and Ethics, 5p Stockholm/NADA/KTH HMI755 The Language of New Media, 5p, Fall 1999, Stockholm/NADA/KTH HMI757 Social interaction and the design of virtual communities, 5p, Fall 2004, Stockholm/NADA/KTH HMI760 Cultures of programming - hackers, crackers and open source, 5 p, Fall 2003, Stockholm/NADA/KTH HMI760 Cultures of programming - hackers, crackers and open source, 5 p, Fall 2003, Stockholm/NADA/KTH HMI771 Datorspelsdesign, Fall 2003, Stockholm/NADA/KTH HMI772 Interactive narration, Fall 2004, Stockholm/NADA/KTH 14

29 Other HMI undergraduate courses End-user Programming, Fall 2004, Linköping/IDA/LiU Kognitionspsykologi Stockholm/DSV/SU/KTH Affective Interaction, 5p, Fall 2004, Stockholm/DSV/SU/KTH Sociala nätverk, 5p, Fall 2004, Stockholm/DSV/SU/KTH Människa-datorinteraktion (MDI), översiktskurs Stockholm/NADA/KTH IT-design för funktionshindrade, 4p, Spring 2004, Stockholm/NADA/KTH HMI626 Cognition, Learning and IT, 4p, Spring 2002, Linköping/IDA/LiU HMI651 *Research Methods in Human-Computer Interaction, 5p, Fall 2002, Stockholm/NADA/KTH HMI656 Theoretical Perspectives in Human-Computer Interaction, 5p, Spring 2002, Stockholm/NADA/KTH 15

30 Examples of participants in courses and workshops SAS, City Airline AB, Maersk Air, AB Norrlandsflyg, Jivair AB, SOS Flygambulans AB, Human Development, Sweden, Swedline Express AB, Skyways, Pegelin HB, Mälardalens Högskola, Karolinska universitetssjukhuset, ISD Datasystem AB, Blue Chip Jet, Barsebäck Kraft AB, Chalmers Tekniska Högskola, Statens Kärnkraftinspektion, Norwegian University of Science and Technology, Volvo Technology AB, Scanraff AB, Rauman Merimieskoulon Oppilaskunta, Finland, Ericsson Microwave Systems AB, Dissertations (examples) Aspects of situational awareness and its measures in an aircraft simulation context. J Alfredsson. Human Engineering of Sensor Fusion Systems in Fighter Aircraft. P Svenmarck. On Control and Interaction in Complex Distributed Systems and Environments. A Worm. Usefulness in Representation Design. M Howard. Design of Natural Warning Sounds in Human-Machine Systems. P Ulfvengren. 16

HFC møte 1-2 oktober 2008

HFC møte 1-2 oktober 2008 HFC - forum for human factors in control Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 HFC møte 1-2 oktober 2008 SAK, FORMÅL Oppsummering

Detaljer

HFC møte 17-18.oktober 2007

HFC møte 17-18.oktober 2007 HFC - forum for human factors in control Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 HFC møte 17-18.oktober 2007 SAK, FORMÅL

Detaljer

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness Doktoravhandlinger ved NTNU, ISBN 978-82-471-2886-2 (trykt utg.) ISBN 978-82-471-2888-6 (elektr. utg.) ISSN 1503-8181 Anne Kathrine Larssen Doktoravhandlinger ved NTNU, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

INTERNREVISOREN. Nr. 1 VÅR 2004 12. årgang. Nordea fikk IIAs globale kvalitetspris. Hvem blir den neste til å klare kravene?

INTERNREVISOREN. Nr. 1 VÅR 2004 12. årgang. Nordea fikk IIAs globale kvalitetspris. Hvem blir den neste til å klare kravene? INTERNREVISOREN Nr. 1 VÅR 2004 12. årgang Nordea fikk IIAs globale kvalitetspris. Hvem blir den neste til å klare kravene? (Se sidene 9-17) Styrets leder har ordet En ny milepel er nådd! Generalforsamlingen

Detaljer

intern revisoren Nr 2 / VINTER 2008 16. årgang Forandring er bra!

intern revisoren Nr 2 / VINTER 2008 16. årgang Forandring er bra! intern revisoren Nr 2 / VINTER 2008 16. årgang Forandring er bra! REDAKTØRENS SPALTE I de to siste utgavene av Internrevisoren har redaksjonen satt fokus på miljøutfordringene og finanskrisen. I begynnelsen

Detaljer

En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis

En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis Silje V. Nordgarden og Anne Siri B. Carlsen En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis Del II Masteroppgave 2013 Avhandlingen er innlevert som del av Masterstudiet i Endringsledelse ved Universitetet

Detaljer

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT Oppgavens tittel: Praktisk Usikkerhetsstyring Dato: 16.06.08 Antall sider (inkl. bilag): 154 - Utvikling av prosjektdemonstrator

Detaljer

Prosjektledelse. Kun få dager igjen! Med NFP. Nordnet 2008 - nordisk prosjektlederkonferanse PROSJEKTLEDELSE MED VERDISKAPING NORDNET

Prosjektledelse. Kun få dager igjen! Med NFP. Nordnet 2008 - nordisk prosjektlederkonferanse PROSJEKTLEDELSE MED VERDISKAPING NORDNET Norsk Forening for Prosjektledelse Prosjektledelse Utgitt av Norsk forening for Prosjektledelse - Nummer 3-2008 NORDNET 18. - 19. september 2008 Nordnet 2008 - nordisk prosjektlederkonferanse PROSJEKTLEDELSE

Detaljer

Inspirasjonsdag for forelesere papers. Innhold

Inspirasjonsdag for forelesere papers. Innhold Handelshøyskolen BI 1. juni 2007 Inspirasjonsdag for forelesere papers Innhold Program... 2 Professor Torger Reve og forsker Eskil Le Bruyn Goldeng Using digital media to facilitate learning New opportunities

Detaljer

Ved Inngangen til Cyberspace ergonomisk tenkning inn i et nytt årtusen

Ved Inngangen til Cyberspace ergonomisk tenkning inn i et nytt årtusen At the gateway to Cyberspace ergonomic thinking in a new millennium Proceedings fra Nordiska Ergonomisälskapets Årskonferanse, 2000 Britannia Hotel, Trondheim, Norge mandag 23. til onsdag 25. oktober 2000

Detaljer

Myter og sannheter om risikoanalytisk tilnærming

Myter og sannheter om risikoanalytisk tilnærming NTNU Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse Roy Henrik Knudsen: Myter og sannheter om risikoanalytisk

Detaljer

MASTEROPPGAVE. Vårsemester 2009. Student: Per Kristian Fonn Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ERKLÆRING

MASTEROPPGAVE. Vårsemester 2009. Student: Per Kristian Fonn Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ERKLÆRING MASTEROPPGAVE Vårsemester 2009 Student: Per Kristian Fonn Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ERKLÆRING Jeg erklærer herved på ære og samvittighet at jeg har utført ovennevnte hovedoppgave

Detaljer

velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge

velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge itsmf.no/konferansen2014 2 PRAKTISK INFORMASJON VELKOMMEN TIL KONFERANSE! Nok en gang ser det ut til å bli deltakerrekord! Og nok en gang skal vi sammen

Detaljer

Kompetanse, opplæring og mangfold

Kompetanse, opplæring og mangfold Kompetanse, opplæring og mangfold Resultater og refleksjoner fra et forsknings- og utviklingsprosjekt finansiert av Arbeidsmiljøfondet av Heidi Enehaug og Steinar Widding AFI-rapport 6/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Intellectual Property Rights for clusters. NCE and Arena

Intellectual Property Rights for clusters. NCE and Arena Intellectual Property Rights for clusters NCE and Arena Project report Intellectual Property Rights for clusters NCE and Arena Table of Content 1. Introduction and Background......... 5 Policy Guidelines..........................

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

MESTRING AV OMGIVELSESUSIKKERHET

MESTRING AV OMGIVELSESUSIKKERHET NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse MESTRING AV OMGIVELSESUSIKKERHET EN

Detaljer

Kun det BESTE eller godt nok?

Kun det BESTE eller godt nok? 2 0 1 1/1 2 BI LEADERSHIP MAGAZINE Kun det BESTE eller godt nok? Hvilke type er du? 6 NÅR LEDERE VURDERES 10 EKSEMPELETS MAKT SKAPER ENGASJERTE ANSATTE 18 CAREER SUCCESS FOR INTERNATIONAL WOMEN BI LEADERSHIP

Detaljer

Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM

Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Olav Torp, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for bygg, anlegg og transport

Detaljer

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Februar 2014 Prosjekt: Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI) Periode: November 2012 februar 2014 Team: Senior

Detaljer

EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER

EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER Utdanningsdirektoratet Sluttrapport November 2013 EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER SOM VERKTØY FOR KVALITETSUTVIKLING EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER

Detaljer

Rettslig ansvar og sikkerhetsmessige konsekvenser av ulykker innen yrkestransport. SINTEF Teknologi og samfunn

Rettslig ansvar og sikkerhetsmessige konsekvenser av ulykker innen yrkestransport. SINTEF Teknologi og samfunn STF50 A07017 Åpen RAPPORT - Rettslig ansvar og sikkerhetsmessige konsekvenser av ulykker innen yrkestransport Lillian Fjerdingen, Erik Jersin, Terje Skjønhals, Yngve Frøyen og Per Anders Engelsen SINTEF

Detaljer

Samhandling med BIM i veiprosjekter

Samhandling med BIM i veiprosjekter Samhandling med BIM i veiprosjekter - med bakgrunn i E6 Frya-Vinstra Kristoffer Aaserud Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Ola Lædre, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

Store DATA på jobben

Store DATA på jobben 2013/14 BI Strategy Magazine Store DATA på jobben 8 6 SE OPP FOR TEKNOLOGISK JORDSKJELV MINDRE INTERNASJONALE ENN VI TROR 12 THE SUCCESS OF STRATEGIC CHANGE 18 IN SEARCH OF LOCATIONAL ADVANTAGE 24 SE TIL

Detaljer

Evaluering av advokatordningen for asylsøkere. [Skriv inn undertittel for dokument]

Evaluering av advokatordningen for asylsøkere. [Skriv inn undertittel for dokument] Evaluering av advokatordningen for asylsøkere [Skriv inn undertittel for dokument] Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF A20150 - Åpen Rapport Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn Delrapport 1 Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-08-22 SINTEF

Detaljer

Kids and Internet/ Barn og Internett

Kids and Internet/ Barn og Internett Kids and Internet/ Barn og Internett A Polish-Norwegian look at the digital world of kids/ Et Polsk-Norsk blikk på barn og unges digitale hverdag Editors/redaktører Beata Godejord, PhD Per Arne Godejord,

Detaljer

SISVI Industri- og forskningsseminar: Shared Value Creation and the International Firm Summary

SISVI Industri- og forskningsseminar: Shared Value Creation and the International Firm Summary SISVI Seminar Report 2014-01 Annik Magerholm Fet, Michael Myrvold Jenssen SISVI Industri- og forskningsseminar: Shared Value Creation and the International Firm Summary Trondheim, 17. september, 2014 NTNU

Detaljer

Industrialisering av trehusproduksjonen

Industrialisering av trehusproduksjonen NIBR-rapport 2009:18 Lene Schmidt Industrialisering av trehusproduksjonen - en kunnskapsoversikt Industrialisering av trehusproduksjonen Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2009:7 NIBR-rapport 2009:1

Detaljer