FORFATTER/REDAKTØR. Johnsen S. O. OPPDRAGSGIVER(E) HFC forum GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORFATTER/REDAKTØR. Johnsen S. O. OPPDRAGSGIVER(E) HFC forum GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 9788214047189 504144 113"

Transkript

1 TITTEL RAPPORT HFC forum for human factors in control Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg Trondheim Telefon: Telefaks: Kompetansebehov og erfaringer innen Human Factors (HF). Resultater HFC Forum, 25-26/ , møte #4. FORFATTER/REDAKTØR Johnsen S. O. OPPDRAGSGIVER(E) HFC forum RAPPORTNR. GRADERING OPPDRAGSGIVERS REF. SINTEF A10363 Åpen Throndsen, T.I. /Statoil GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG Åpen ELEKTRONISK ARKIVKODE PROSJEKTLEDER (NAVN, SIGN.) VERIFISERT AV (NAVN, SIGN.) https://project.sintef.no/eroom/civil/504017criopuser Group/0_c45a Johnsen, Stig O. Bodsberg, L. ARKIVKODE DATO GODKJENT AV (NAVN, STILLING, SIGN.) SAMMENDRAG Throndsen, T.I. /Statoil Denne rapporten dokumenterer presentasjoner/artikler, agenda og deltakerliste fra HFC forum møtet den oktober 2006 i Trondheim, HFC forum møte nr 4. (Etter møtet fikk vi en definisjon av HF fra Ptil, som er lagt inn i presentasjonsmaterialet). De vedlagte presentasjonene og artiklene er: Metode for å identifisere HF relaterte utfordringer; Eirik Lunde/Forskningssenteret Hydro Kompetansetilbud fra HF nettverket i Sverige; Kjell Olsson/HFN Hvordan kan vi tilrettelegge for sikker improvisasjon Ragnar Rosness/SINTEF Lært optimisme og sikkerhet; Bjørg-Elin Moen/NTNU. Kompetansesikring for kontrollromspersonell Ann Britt Miberg Skjerve Gruppediskusjon Kompetanseutvikling, hvor vil vi gå. Gruppearbeid Interaktivt opplæringsprogram om integrerte operasjoner A.J.Ringstad/STATOIL ISO implementation and further development; John Wood/convenor ISO Erfaringer med anvendelse av ISO Andreas Aas/NTNU Modifikasjon av kontrollrommene på Statfjord Jan Reidar Sund/STATOIL Erfaringer med bruk av CORD-metoden på Brage Bjørn Holst/Hydro Vurdering av IO og CRIOP metoder på Snøhvit; Siri Andersen/Veritas CRIOP e-drift sjekkliste ; Stig O. Johnsen/SINTEF STIKKORD NORSK ENGELSK GRUPPE 1 Menneskelige Faktorer Human Factors GRUPPE 2 ISO ISO EGENVALGTE Sikkerhet Safety

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Evaluering av HFC møtet og innspill 2 Deltakerliste og Ptil s tilnærming til Human Factors 3 Metode for å identifisere HF relaterte utfordringer en organisasjon har Eirik Lunde/ Forskningssenteret Hydro 4 Kompetansetilbud fra HF nettverket i Sverige Kjell Olsson/HFN 5 Hvordan kan vi tilrettelegge for sikker improvisasjon når verken prosedyrer eller automatikk redder situasjonen? - Diskusjon Ragnar Rosness/SINTEF 6 Lært optimisme og sikkerhet Bjørg-Elin Moen/NTNU Dr.grads stud. 7 Kompetansesikring for kontrollromspersonell For Ptil: Ann Britt Miberg Skjerve 8 Diskusjon Kompetanseutvikling, hvor vil vi gå. Gruppearbeid/Referater 9 Interaktivt opplæringsprogram om integrerte operasjoner 10 Besøk i IO senteret NTNU - Demonstrasjoner og presentasjoner 11 ISO organisation, implementation and further development 12 Erfaringer med anvendelse av ISO i norsk petroleumssektor 13 Modifikasjon av kontrollrommene på Statfjord - senfase- Perspektiv automasjon og drift. A.J.Ringstad/STATOIL Jon Lippe/IO senteret John Wood/convenor ISO Andreas Aas/NTNU, Dr.grads stud. Jan Reidar Sund/STATOIL 14 Erfaringer med bruk av CORD-metoden på Brage Bjørn Holst/Hydro og Asgeir Drøivoldsmo/IFE 15 Vurdering av bruk av IO og HF/CRIOP metoder på Snøhvit Siri Andersen/Veritas 16 CRIOP e-drift sjekkliste Stig O. Johnsen/SINTEF 17 Opprinnelig program/invitasjon

3 3 1 0BEvaluering av møtet og innspill I det nedenstående har vi sakset inn korte punkter fra de evalueringene som deltakerne leverte inn BGenerell vurdering av formen på HFC møtene Generelt synes det som om de fleste er meget godt fornøyd med møtene og formen som benyttes. Kommentarene vi får er positive, med gode tilbakemeldinger på det faglige og sosiale utbytte. Vi får kommentarer på at møtene er passe lange og at foredragene er passe lange. Vi får synspunkter på at det er god blanding mellom forelesning og gruppe. Flere synes ISO workshopen i vår var veldig bra og ønsker mer av gruppearbeid. Det var generelt mange gode innlegg fra studenter, industriledere og praktikere. Alle spesifikke kommentarer er gitt til foredragsholderne. Det er fint at det er en åpen tone med gode og åpne diskusjoner mellom industri, tilsyn og forskningsmiljø. Vi bør passe på at det ikke blir for lange foredrag uten pauser. Vi har som mål å ha 30minutter pause etter 2 timers foredrag. Stedsvalget bør løpende vurderes. En syntes vi skulle bruke hele fredagen på møtet, slik at en kunne reise til møtet torsdag kveld, forum møte fredag, med avreise lørdag morgen BTema som ønskes behandlet på de neste møtene våren eller høsten Generelt synes møtedeltakerne at det har vært bra å konsentrere seg om 2-3 emner og behandle de skikkelig. Det var nyttig med en kombinasjon av praktiske erfaringer, metoder og retningslinjer. Det var meget interessant å ha forelesere som har erfaring med bruk av verktøyene og metoder slik det er i dag. Det var flere tema en ønsket å følge opp senere, eksempelvis: Kompetanseutvikling: eksempelvis workshop på kurs som ønskes arrangert av HFC Oppfølging av HYDRO s presentasjon, hvordan gikk det når man benyttet Metode for å identifisere HF utfordringer? Mer om standarder og retningslinjer Mer om Optimisme og sikkerhet og mer om Improvisasjon fra møtet 25/ Praktiske erfaringer knyttet til Integrerte Operasjoner og metoder som kan støtte IO Av andre innspill: Standarder og erfaringer knyttet til etablering og bruk av samhandlingsrom Komparative analyser, for eksempel Brage vs Oseberg i forbindelse med utvikling og implementering av Integrerte Operasjoner eller erfaringer i STATOIL med innføring av IO på tvers av Feltenhetene Det var et ønske om at en person presentere et helt konkret HF-analyse som viser både prosess, resultat (positivt og negativt) og dilemmaer mellom menneskelige feilhandlinger og systemfeil. Forholdet mellom sikkerhet, beredskap og integrerte operasjoner Koplinger mellom HF bruk innen Olje&Gass og andre industrier som luftfart, kjernekraft slik at en fikk tilgang til erfaringer fra andre. Også fra HF nettverket i Sverige eller CCD Design Ergonomics. Flere internasjonale foredragsholdere eksempelvis med flere eksempler på metoder fra internasjonale bedrifter og selskaper 1.3 4BØnsket resultater fra å delta på HFC møtene Kompetanse, erfaringsoverføring, nye ideer, inspirasjon, kontakter både innen HF og IO. Økt forståelse for HF som fag i Norge med utvidet nettverk. Etabler en kopling til HMI/interaksjons design Hvordan teknologi bør og kan tilpasses mennesker og organisasjon

4 4 2 1BDeltakerliste - HFC Forum oktober 2006, Britannia Hotel, Trondheim # Navn Bedrift e-post adresse 1 Tone Grete Graven ABB Corporate Research 2 Jan Hordvik Aker Kværner Engineering 3 Ifor Roberts BP 4 Mona Wahlen BP 5 Ivar Saga Trane ConocoPhillips 6 Liisa Kiviloog DNV 7 Siri Andersen DNV 8 Vegard Fornes Eni Norge 9 Live Keane Eni Norge 10 Adam Balfour Human Factor Solutions 11 Håkon Augensen Human Factor Solutions 12 Jose J Gonzalez Høgskolen i Agder 13 Finn Olav Sveen Høgskolen i Agder 14 Jon Kvalem IFE 15 Asgeir Drøivolsmo IFE 16 Jan Arvid Robstad Kokstad Bedriftshelsetjeneste 17 Ståle Byremo Kokstad Bedriftshelsetjeneste 18 Kjell Ohlsson Linkøpings Universitet 19 Bente Rasmussen Norsk Hydro Olje & Energi 20 Pål Skotheim Norsk Hydro Olje & Energi 21 Øyvind Kaasa Norsk Hydro Olje & Energi 22 Sigrun Einarson Norsk Hydro Olje & Energi 23 Eirik Lunde Norsk Hydro Olje & Energi 24 Bjørn Holst Norsk Hydro Olje & Energi 25 Terje Hundvik Norsk Hydro Olje & Energi 26 Thorstein Svendsen Norsk Hydro Olje & Energi 27 Inge Mellemseter Norsk Hydro Olje & Energi 28 Jon Lippe NTNU, IO senteret 29 Bjørg-Elin Moen NTNU Dr grads student

5 5 30 Andreas Aas NTNU Dr grads student 31 Synnøve Heitmann NTNU-student 32 Anne Kristine Solem NTNU-student 33 Danny Wulff NTNU-student 34 Hilde Heber Petroleumstilsynet 35 Ann Britt Miberg Skjerve IFE 36 Lars Engvik Petrolink 37 Jan Tore Ludvigsen Scandpower Risk Management 38 Per Magne Nilsen Scandpower Risk Management 39 Hanne Seljelid Scandpower Risk Management 40 Per Arild Andresen Sense Intellifield 41 Ragnar Rosness SINTEF 42 Camilla Tveiten SINTEF 43 Stig Ole Johnsen SINTEF 44 Lars Bodsberg SINTEF 45 Bjørn Emil Madsen SINTEF 46 Lisbeth Hansson SINTEF 47 Jostein Sveen SINTEF 48 Arve Nordskag SINTEF 49 Berit Moltu SINTEF 50 Thor Inge Throndsen Statoil 51 Arno Pont Statoil 52 Jan Reidar Sund Statoil 53 Arne Jarl Ringstad Statoil 54 Bodil Ullestad Løvås Universitetet i Stavanger 55 John Wood CCD Design & Ergonomics

6

7 Ptils tilnærming til Human Factors Human Factors er metoder og kunnskap som kan brukes til å vurdere og forbedre samspillet mellom individ, teknologi og organisasjon. Målet er å skape en arbeidssituasjon som i størst mulig grad bidrar til å realisere effektiv og sikker drift og som tar hensyn til menneskets muligheter, begrensninger og behov 1 Tradisjonell tilnærming HF- tilnærming 2 1

8

9 Identifisering av HF relaterte utfordringer Bakgrunn Bakgrunn Eirik Lunde og Sigrun Einarson, Hydro Olje & Energi Majoriteten av hendelsene vi har skyldes menneskelige handlinger - Tiltak fokuserer på teknologiske forbedringer Date: Page: 2 Motivasjon Myndighetskrav Konsernkrav Kontinuerlig forbedringsarbeid i HMS Bedre HMS resultater level of control do plan improve check standard continuous improvement Ptils tilnærming til Human Factors (Fra Ptil/H.Heber) Human Factors er metoder og kunnskap som kan brukes til å vurdere og forbedre samspillet mellom individ, teknologi og organisasjon. Målet er å skape en arbeidssituasjon som i størst mulig grad bidrar til å realisere effektiv og sikker drift og som tar hensyn til menneskets muligheter, begrensninger og behov Date: Page: 3 Date: Page: 4 1

10 Tradisjonell tilnærming HF- tilnærming Hva gjør vi i Hydro? 1. Adressere HMS kulturen i organisasjonen. 2. Benchmarke HMS ytelsene 3. Identifisere problemområder - Undersøkelser - Ulykkesgranskning - Diagnostisere kjente problemområder Hvilke er det? Date: Page: 5 Date: Page: 6 Hvordan kan vi finne våre "topp-ti" HF relaterte utfordringer? Samarbeid med Keil Centre - Identifisere HF utfordringer i normal drift uavhengig av hendelser - Gi tips og råd om håndtering av identifiserte utfordringer Key human factors issues for COMAH sites Organisational change Staffing arrangements Training & competence Procedures Fatigue Behavioural safety Managing human failure Organisational culture & management style Human factors in design Communications & interfaces Integration of HF into risk assessment & investigations Miniseminar med Ronny Lardner - HF generelt - Presentasjon av 6 konkrete HF verktøy/metoder HF gap analyse (HSE-UK) mest hensiktsmessig for vårt formål Date: Page: 7 Date: Page: 8 2

11 1. Informasjonsmøte 2. Innhenting av data 3. Gap analyse 4. Rapportering Metode for identifisering av HF relaterte utfordringer 1. Informasjonsmøte 1. Informasjonsmøte 2. Innhenting av data 3. Gap analyse 4. Rapportering Utføres av et team a) Få en felles forståelse av hva HF er b) Kort introduksjon til metoden som skal benyttes c) Forberedelser til gap-analysen Date: Page: 9 Date: Page: Innhenting av data 1. Informasjonsmøte te 2. Innhenting av data 3. Gap analyse 4. Rapportering 3. Gap-analysen (1-3) 1. Informasjonsmøte te 2. Innhenting av data 3. Gap analyse 4. Rapportering Innholdet i sjekklisten For eksempel: - Arbeidsrelatert sykefravær - System for trening og opplæring - Resultater fra HMS revisjoner TEKNOLOGI Sikkerhetskritiske oppgaver Informasjonsbehov Automatiserte systemer Ergonomi Prosedyrer Design Verktøy og utstyr Arbeidstid/skift Kommunikasjon MENNESKE Arbeidsspesifikasjoner Valg av ansatte til oppgaver Trening Spesielle grupper (nyansatte; kontraktører) Helsetjeneste Stress Adferd ORGANISASJON Styringssystem Kultur Standarder Ledelse & lederskap Granskning & læring av hendelser Arbeid i team Kommunikasjonssystem Bemanning Ansattes involvering i HMS HF i risikovurderinger HF ekspertise Date: Page: 11 Date: Page: 12 3

12 3. Gap-analysen (2-3) 1. Informasjonsmøte 2. Innhenting av data 3. Gap analyse 4. Rapportering 3. Gap-analysen (3-3) 1. Informasjonsmøte 2. Innhenting av data 3. Gap analyse 4. Rapportering Team sitter sammen og går gjennom 'sjekklisten': Har du: 2.1 utarbeidet jobbspesifikasjoner som fokuserer på alder, fysikk, ferdigheter, kvalifikasjoner, erfaring, evner, kunnskap, intelligens og personlighet? Mer J Ja, dette blir adressert tilfredsstillende M Vi har gjort noe på dette, men det er behov for å gjøre mer. B Vi har ikke gjort dette, og jeg mener det er noe vi bør gjøre J M B N IR N Vi har ikke gjort dette, og etter min mening, er det heller ikke nødvendig. IR Dette er ikke relevant for oss Mennesket Teknologi Organisasjon 1. prioritet - spørsmål nr. 2. prioritet - spørsmål nr. 1. prioritet - spørsmål nr. 2. prioritet - spørsmål nr. 1. prioritet - spørsmål nr. 2. prioritet - spørsmål nr. Forklar hvorfor du har valgt dette som et prioritert tema List opp alle ideer du kommer på som kan forbedre deg og/eller din organisasjonen Date: Page: 13 Date: Page: Rapportering 1. Informasjonsmøte te 2. Innhenting av data 3. Gap analyse 4. Rapportering Vår evaluering av metoden Oppsummering Alle prioriteringer skal følges av anbefalinger - Verktøy og metoder - Integrere HF i styrende dokumentasjon Konklusjon Lite utviklingsarbeid Enkel å bruke Ikke ressurskrevende Involverer ansatte Utvikler interne HF kunnskaper Får klare anbefalinger gap Date: Page: 15 Date: Page: 16 4

13 Grundigere beskrivelse av tema 2.1 Jobb spesifikasjoner Videre planer Pilot på en av våre plattformer høsten 2006 / vinter 2007 Stor tro på GAP analysen mht. å avdekke HF utfordringer. Bør fasiliteres av personer med HF kompetanse. Takk for oss! Videre forklaring / eksempler Når man skal finne den beste personen til en jobb, bør man starte med en god jobbspesifikasjon. Denne bør beskrive de nødvendige og foretrukne ferdigheter og kunnskap (teknisk og atferdsrelatert) for at denne personen skal kunne utføre jobben tilfredsstillende ihht. en bestemt standard. Alle arbeidsforholdene bør være vurdert, inkludert nødsituasjoner. Jobb spesifikasjonene bør oppdateres etterhvert som arbeidsbetingelsene endres for eksempel i forbindelse med organisasjonsendringer. Jobb spesifikasjoner for kontraktør personell bør også bli utarbeidet. Relevante data Type data Samlet av hvem? Eksiterer det Plattform ledelse jobbspesifikasjoner for sikkerhetskritiske roller? Signaler/bevis på at HR arbeidstakere har problemer med å håndtere utfordringene i arbeidet sitt. Bekreftelse på at HR arbeidsspesifikasjonene blir oppdatert som følge av organisasjonsendringer. Eksempel på løsninger Bruk av funksjons og individ fokuserte jobb analyseteknikker, for å utvikle gode arbeidsspesifikasjoner. Date: Page: 17 Date: Page: 18 Date: Page: 19 5

14

15 A short presentation of: HFA Swedish Center for Human Factors in Aviation was established in

16 The network has 2006 decided to widen our area of interest. HFN is now active within all sectors (operators, authorities, systems designers and research organisations) were Human Factors are considered to be critical issues. Our new logo is: HFN welcomes members from all sectors especially outside the aviation field. HFN Mission Statement HFN is an open and active network working for enhanced system safety and efficiency, while improving the operators environment. This is to be achieved by retrieving, producing and distributing relevant Human Factors knowledge through the resources in the network and thus supporting the members vision of being human centered. 2

17 Human Centered Design HFN Mission Statement HFN action plan for 2006 Focus TRM/CRM Education Themes: 1. Safety-critical, Meagre C 2 systems 2. Train./Certif. TRM/CRM instructors 3. Design C 2 systems 4. Training simulators ACTIVITIES: Support R-D, Network meetings Courses, Conferences, Workshops Marketing, Information Operators: The The Swedish Armed ArmedForces Lund Lund University School School of of Aviation LFV LFV Group Group HFN members 2006 Authorities: The The Swedish Armed ArmedForces The The Swedish CAA CAA The The Swedish Nuclear Power Power Inspectorate The The Swedish Road Road Traffic TrafficInspectorate Systems designers: The The Swedish Armed ArmedForces FMV, FMV, Defence Material Administration SAAB SAAB Research organisations: Royal Royal Institute of of Technology Linköping University Lund Lund University FOI, FOI, Swedish Defence Research Agency Agency Luleå LuleåUniversity of of Technology 3

18 HFN Products Research Consultation and coordination of Human Factors research Compiling quarterly reports of Human Factors actualities Reviewing articles and promoting publishing Acting as an expert panel within the network Arranging Conferences/Workshops Information distribution Point of contact for exchange of know how and experiences (Network meetings) Supporting international exchange (arranging visits) Education/Training Short courses (2 days, normally 4 per year) Specialized courses within the network Previous HFN Courses Axiomatic Design Prof. Nam P. Suh August, Situation Awareness - Prof. Mica R. Endsley October, 1996 Display Design - Prof. Christopher D. Wickens December, 1996 Human Reliability and Cognitive Engineering - Prof. David Woods March, 1997 System Design and Human Modelling - Prof. William B. Rouse May, 1997 Cognitive Task Analysis and Naturalistic Decision Making -Dr. Gary Klein September, 1997 Task Analysis and Simulation of Human Performance with Micro Saint - Dr. Ron Laughery February,

19 Previous HFN Courses Cont. Cognitive Modeling and Analysis (using COGNET and GINA) -Dr. Wayne Zachary May, 1998 Human Factors and Error Management in Aircraft Maintenance - Prof. James Reason September, 1998 Analysis and Prediction of System Performance Failures: A Cognitive Systems Engineering Perspective - Prof. Erik Hollnagel November, 1998 Going Sour: a Sequence of Events that Brought an Automated Aircraft Down - Dr. Sidney Dekker - 13 January, 1999 Naturalistic Decision Making in Civil Aviation: Can Decision Errors be Eliminated? - Dr. Judith Orasanu March, 1999 Speech and Sound in the Workplace: Uses and Abuses. - Prof. Dylan Jones - May 17-18, Reliable Organizations in an Age of Advanced Information Technology - Prof. Gene Rochlin - October 18-19, Previous HFN Courses Cont. Ecological Analysis of Human-Machine Systems: A Meaning Processing Approach - Prof. John Flach, Wright State University - December 13-14, Spatial Orientation in Flight: Basic Mechanisms and Applied Aspects -Dr. Fred H. Previc - March 13-14, Studying Cognition in the Wild - Prof. Edwin Hutchins - May 29-30, Human Factors, Culture and Organizational Change - Examples and Interventions in Maintenance, Ground Operations and Flight Time Limitations - Dr. Nick McDonald - October 16-17, Using Multiple Media In Interface Design: Choosing the best mapping - Prof. James Alty - December 19-20, Lessons from the Study of Part Task Simulators in the Training of Complex Flight Skills - Prof. Daniel Gropher, Technion, Haifa. Advanced Displays for Aerospace Systems Prof. Arthur J. Grunwald, Technion, Haifa March 15-16, Psychophysiological Applications to Human Factors - Dr. Glenn Wilson - March 11-12,

20 Previous HFN Courses Cont. Qualitative Approaches to (HCI) Design Dr. James Nyce October 24-25, 2002 Crew Resource Management (CRM) Director of Training, Norman MacLeod January 23-24, 2003 Human Performance in Complex Systems Assistant professor Kip Smith March 13-14, Design effective interaction between humans and machines: Cockpit automation in general, and alerting systems in particular- Associate professor Amy Pritchett October 23-24, Putting Humans Into Control: Analysis and Design of Stable Cognitive Systems Professor John M Flach March 10-11, 2004 HFA workshop April 20, 2004 Challenger as a Model for Unethical Organizational Behavior Roger Boisjoly May 24-25, Previous HFN Courses Cont. Designing for coordination and resilience in joint human-machine systems Professor David Woods, Ohio State University, USA October Cultures of Safety and Danger Professor Ron Westrum, Eastern Michigan University, USA October Cognitive Systems Engineering (CSE) from theory to practise Professor Erik Hollnagel, Linköpings Universitet, Sverige 7 april Coping with increased system complexity: human centered design of complex systems Dr Stuart Arnold, QintiQ, U.K October Workshop Course for CRM instructors, - Dr. Carey Edwards, UK. Collegium, Linköping November Evaluation Methodology: Methods for assessing human performance. Professor Erland Svensson, Linköpings Universitet, Sverige 8 December HFA Conference Human Factors and Economics Aspects on Safety, Mjärdevi, Linköping, 5-7 April Civil aircraft flight deck design Dr Don Harris, Cranfield University, United Kingdom, 1-2 juni

21 Special industrial courses Forskningsmetodik IAV/IKP; FOI Betendevetenskaplig grundkurs FOI Naturalistiskt beslutsfattande FOI Uppgiftsanalys IDA; FOI Kognitiv Uppgiftsanalys IAV/IKP Kvalitetssäkring IAV/IKP Mänskligt Felhandlande Lunds Univ. Avvikelsanalys IAV/IKP; IRS Risk Management IAV/IKP Special industrial courses Cont. People, Technology, Organization and Risk Management Lund Univ. Belysningsergonomi IAV/IKP Uppmärksamhet i processkontroll IAV/IKP Simulator Based Design IAV/IKP Ergonomidesign IAV/IKP Systems Engineering a la FrontEnd Architecure Frameworks FrontEnd 7

22 Graduate School for Human- Machine Interaction (HMI) Joint effort between NADA/Royal Institute of Technology, DSV/Stockholm University, IDA/Linköping University, IAV/IKP/Linköping University Industrial summer school Annual workshop HMI graduate courses IDA HMI 602 Joint Cognitive Systems: Introduction to Cognitive Systems Engineering, 5 p, Autumn 2005, Linköping/IDA/LiU * IKP HMI 603 Human Aspects of organizational change processes research methods in the work sciences, 5 p, Autumn 2005, Linköping/IKP/LiU * Cognitive Ergonomics theories and research methodology, 5 p, Responsible: Kjell Ohlsson Spring 2006 (http://www.ikp.liu.se/iav/education/) * 8

23 HMI graduate courses Cont. HMI503 Human Factors Research Methodology and Field Experimentation, 5p, Spring 2005, Linköping/IKP/LiU * HMI653 Computer-supported Cooperative Work, 5p, Spring 2005, Stockholm/NADA/KTH * HMI758 Current topics in Human Computer Interaction, up till 5p, Spring 2005, Linköping/KTH/NADA * Service design, Spring 2005, Linköping/IKP/LiU * HMI graduate courses Cont. All courses HMI501 Human Performance, 5p, Spring 2004, Linköping/IKP/LIU HMI601 Biomechanics and Work Physiology, 5p, Fall 2002, Linköping/IKP/LIU * HMI602 Cognitive Systems Engineering, 5 points, Spring 2002, Linköping/IDA/LiU * HMI603 Organization Management and Work Psychology,5p, Fall 2000, Linköping/IKP/LIU * HMI605 System Safety and Control of Risk (enhanced version of Barrier Analysis and Accident Prevention), 5p, Spring 2004, Linköping/IDA/LiU * * 9

24 HMI graduate courses Cont. HMI605 System Safety and Control of Risk (enhanced version of Barrier Analysis and Accident Prevention), 5p, Spring 2004, Linköping/IDA/LiU * HMI606 Human Factors Engineering, Fall 2004, Linköping/IKP/LIU * HMI607 Intelligent Decision - Intelligent Support,3p, Spring 2000, Linköping/I DA/LiU * HMI611 Humanistisk Informationsteknologi, 5p, Fall1999, Linköping/ Tema-k/LiU * HMI621 Talteknologi, Spring 2000, Linköping/IDA/LiU * HMI622 Natural Language Interfaces,, Fall 2000, Linköping/IDA/LiU * HMI graduate courses Cont. HMI703 Psychoacoustics, 5p, Spring 2000, Linköping/IKP/LIU * HMI721 Qualitative Approaches to HCI, 5p, Spring 2004, Stockholm/KTH/NADA * HMI722 Cognitive Modelling, 3p, Spring 2004, Linköping/IDA/LiU * HMI724 Qualitative Approach in HCI II - A Practice, Problem-Based Approach, Stockholm/NADA/KTH * 10

25 HMI graduate courses Cont. HMI758 Current topics in Human Computer Interaction, up till 5p, Spring 2005 Linköping/KTH/NADA * IAV615 Work Psychology - The Study of Work Practice, 5p, Spring 2004, Linköping/IKP/LIU * HMI623 Fundamentals in Human-Computer Interaction,5p, Fall 1998, Linköping/IDA/LiU * HMI624 Seminar in User Interface Software Engineering,3p, Spring 1999, Linköping/IDA/LiU * HMI undergraduate courses Avancerade interaktiva system, 5p 2004, Stockholm, DSV/SU/KTH * Användbarhetsorienterad systemutveckling,5p, Fall 1998, Linköping/IDA/LiU * HMI422 Design för användbarhet, 10 p, Fall 1998, Linköping/IDA/LiU * HMI461 Intelligent Interfaces, 5p Stockholm/DSV/SU * 11

26 HMI undergraduate courses Cont. Människa-datorinteraktion, 5p, Linköping/IDA/LiU * Människa-datorinteraktion (MDI), grundkurs Stockholm/NADA/KTH * Utvärderingsmetoder inom MDI, Spring 2004, Stockholm/NADA/KTH * Användarcentrerad programutveckling (ACPU), Spring 2004, Stockholm/NADA/KTH * Avancerad grafik och interaktion Stockholm/NADA/KTH * Språkteknologi Stockholm/NADA/KTH * HMI undergraduate courses Cont. Grafik och interaktionsprogrammering Stockholm/NADA/KTH * Courses given at DSV, Spring 2005 Stockholm/DSV/SU/KTH 12

27 HMI undergraduate courses Cont. HMI652 Design for Human Machine Interaction, 5p, Fall 1999, Stockholm/NADA/KTH * HMI653 Computer-supported Cooperative Work, 5p, Spring 2005 Stockholm/NADA/KTH * HMI654 Communication and the Dynamics of Knowledge in Professional Contexts, 5p, Spring 2001, Stockholm/NADA/KTH * HMI655 Natural dialogue and communication, 5p, Spring 2000, Stockholm/NADA/KTH * Other HMI graduate courses Introduction to Ontology Engineering, 2+2 p, Responsible: Henrik Eriksson ( ) Introduction to Research Methodology in Computer and Information Science, 3+2 p, Responsible: Sture Hägglund (http://www.ida.liu.se/edu/grad/course/ ) Att utforma en forskningsansökan, 5 p, Kursansvarig: Gunnela Westlander (http://www.ikp.liu.se/iav/education/ ) "Att utforma en forskningsansökan", Spring 2005, Linköping/IKP/LiU Personal Information Management, Spring 2005, Stockholm/NADA/KTH Cognitive Models of Empowerment, Spring 2005, Linköping/IKP/LiU HMI503 Human Factors Research Methodology and Field Experimentation, 5p, Spring 2005 Linköping/IKP/LIU 13

28 Other HMI graduate courses Cont. HMI504 *Experimental Design and Statistical Methods, 5 points,, Spring 2004, Linköping/IKP/LIU HMI505 Semiotics, Fall 2001, Linköping/ HMI705 Research Topics. Cognition and Creativity in Design Work, 5p, Fall 2000, Linköping/IKP/LIU HMI710 Learning, conversation and Information Technology, 5p, Fall 1997, Linköping/Tema-Kommunikation/LiU HMI723 Play and Designing Media for Participation, Fall 2002, Linköping/IDA/LIU HMI725 Enactive Artificial Intelligence, Spring 2004, Linköping/IDA/LiU HMI751 Activity Theory and Human-Computer Interaction,2p, Fall 1997, Stockholm/NADA/KTH Other HMI graduate courses Cont. HMI752 Computer support for the writing process,5p, Fall 2002, Stockholm/NADA/KTH HMI754 IT and Ethics, 5p Stockholm/NADA/KTH HMI755 The Language of New Media, 5p, Fall 1999, Stockholm/NADA/KTH HMI757 Social interaction and the design of virtual communities, 5p, Fall 2004, Stockholm/NADA/KTH HMI760 Cultures of programming - hackers, crackers and open source, 5 p, Fall 2003, Stockholm/NADA/KTH HMI760 Cultures of programming - hackers, crackers and open source, 5 p, Fall 2003, Stockholm/NADA/KTH HMI771 Datorspelsdesign, Fall 2003, Stockholm/NADA/KTH HMI772 Interactive narration, Fall 2004, Stockholm/NADA/KTH 14

29 Other HMI undergraduate courses End-user Programming, Fall 2004, Linköping/IDA/LiU Kognitionspsykologi Stockholm/DSV/SU/KTH Affective Interaction, 5p, Fall 2004, Stockholm/DSV/SU/KTH Sociala nätverk, 5p, Fall 2004, Stockholm/DSV/SU/KTH Människa-datorinteraktion (MDI), översiktskurs Stockholm/NADA/KTH IT-design för funktionshindrade, 4p, Spring 2004, Stockholm/NADA/KTH HMI626 Cognition, Learning and IT, 4p, Spring 2002, Linköping/IDA/LiU HMI651 *Research Methods in Human-Computer Interaction, 5p, Fall 2002, Stockholm/NADA/KTH HMI656 Theoretical Perspectives in Human-Computer Interaction, 5p, Spring 2002, Stockholm/NADA/KTH 15

30 Examples of participants in courses and workshops SAS, City Airline AB, Maersk Air, AB Norrlandsflyg, Jivair AB, SOS Flygambulans AB, Human Development, Sweden, Swedline Express AB, Skyways, Pegelin HB, Mälardalens Högskola, Karolinska universitetssjukhuset, ISD Datasystem AB, Blue Chip Jet, Barsebäck Kraft AB, Chalmers Tekniska Högskola, Statens Kärnkraftinspektion, Norwegian University of Science and Technology, Volvo Technology AB, Scanraff AB, Rauman Merimieskoulon Oppilaskunta, Finland, Ericsson Microwave Systems AB, Dissertations (examples) Aspects of situational awareness and its measures in an aircraft simulation context. J Alfredsson. Human Engineering of Sensor Fusion Systems in Fighter Aircraft. P Svenmarck. On Control and Interaction in Complex Distributed Systems and Environments. A Worm. Usefulness in Representation Design. M Howard. Design of Natural Warning Sounds in Human-Machine Systems. P Ulfvengren. 16

Utkast samlet MØTEREFERAT 25/10-2006

Utkast samlet MØTEREFERAT 25/10-2006 Utkast samlet MØTEREFERAT 25/10-2006 SAK, FORMÅL Gruppediskusjon Kompetanseutvikling, hvor vil vi gå. HFC - forum for human factors in control TILSTEDE FRAVÆRENDE ORIENTERING Postadresse: 7465 Trondheim

Detaljer

Forum for Human Factors in Control (HFC)

Forum for Human Factors in Control (HFC) Forum for Human Factors in Control (HFC) Stig Ole Johnsen SINTEF 16/2-2006 1 HFC-forum - visjon og hovedoppgave Human Factors in Control : Kompetanseforum for bruk av Human Factors (HF) innen samhandling,

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

Feiltre, hendelsestre og RIF-modell

Feiltre, hendelsestre og RIF-modell Initiating Event BB4 Initiating Event Type 3 End Control Type Type 2 End Control 2 B5/C2 Feiltre, hendelsestre og RIFmodell Rolf Bye, Studio Apertura Initiating Event structure C & C3 Omission structure

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

KUNNSKAPSBYGGING, ERFARINGSOVERFØRING OG LÆRING. NÆRING FOR LÆRING 27. November 2013 Bodil Sophia Krohn

KUNNSKAPSBYGGING, ERFARINGSOVERFØRING OG LÆRING. NÆRING FOR LÆRING 27. November 2013 Bodil Sophia Krohn KUNNSKAPSBYGGING, ERFARINGSOVERFØRING OG LÆRING NÆRING FOR LÆRING 27. November 2013 Bodil Sophia Krohn 2 Norsk olje og gass' strategi og mål 2011-2014 Norsk olje og gass skal bidra til å redusere risiko

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Human Factors relevant ved subsea operasjoner?

Human Factors relevant ved subsea operasjoner? Human Factors relevant ved subsea operasjoner? Arne Jarl Ringstad, Lead Advisor Human Factors and Organizational Safety Classification: Internal 2012-01-30 Hva er Human Factors? Human factors is the scientific

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Quality Policy. HSE Policy

Quality Policy. HSE Policy 1 2 Quality Policy HSE Policy Astra North shall provide its customers highly motivated personnel with correct competence and good personal qualities to each specific assignment. Astra North believes a

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

CTL & LOS Norge Workshops

CTL & LOS Norge Workshops CTL & LOS Norge Workshops Trondheim & Webinars 21st of November 09.00-11.30 6th of December 09.00-11.30 12th of December 09.00-13.00 Location: Innherredsveien 7, 7014 Trondheim & www.losnorge.no Learning

Detaljer

Kongsberg Maritime. Opplæring / kursvirksomhet Ekstern og intern

Kongsberg Maritime. Opplæring / kursvirksomhet Ekstern og intern Kongsberg Maritime Opplæring / kursvirksomhet Ekstern og intern Kongsberg have close to 1000 employees in Horten ~400 employees at Bekkajordet 320 related to Kongsberg Maritime - 250 related to Merchant

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

NORSI Kappe workshop - introduction

NORSI Kappe workshop - introduction NORSI Kappe workshop - introduction Aim of workshop Main aim: Kick-starting the work of the dissertation «kappe» Other aims: Learn from each other Test a modell for an intensive workshop Discussion feedback

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test Expertise in planning & estimation What is it and can one improve it? Jo Hannay (Simula) 1 What is expertise? Individual differences (three central ones): easy to test Personality easy to test Intelligence

Detaljer

Sikkerhetskultur. Fra måling til forbedring. Jens Chr. Rolfsen 301012

Sikkerhetskultur. Fra måling til forbedring. Jens Chr. Rolfsen 301012 Fra måling til forbedring Jens Chr. Rolfsen Innhold Perspektiver på sikkerhet Rammeverk for vurdering av sikkerhetskultur Et praktisk eksempel Kultur og endringsevne 2 Perspektiver på sikkerhet Sikkerhet

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Safe, efficient and profitable operations

Safe, efficient and profitable operations Safe, efficient and profitable operations 1 MACONDO Macondo- ulykken, også kalt Deepwater Horizon- ulykken (BP operert), utblåsningsulykke 20 april 2010 i Mexicogulfen 11 personer omkom 650.000 liter råolje

Detaljer

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Logica 2012. All rights reserved No. 3 Logica 2012. All rights reserved No. 4 Logica 2012. All rights reserved

Detaljer

Status for IMOs e-navigasjon prosess. John Erik Hagen, Regiondirektør Kystverket

Status for IMOs e-navigasjon prosess. John Erik Hagen, Regiondirektør Kystverket Status for IMOs e-navigasjon prosess John Erik Hagen, Regiondirektør Kystverket E-Navigasjoner skal føre til: - økt navigasjonssikkerhet - økt effektivitet i shipping - enklere adgang til havner og farvann,

Detaljer

Internationalization in Praxis INTERPRAX

Internationalization in Praxis INTERPRAX Internationalization in Praxis The way forward internationalization (vt) : to make international; also: to place under international control praxis (n) : action, practice: as exercise or practice of an

Detaljer

Management of the Construction Process, from the perspective of Veidekke

Management of the Construction Process, from the perspective of Veidekke Management of the Construction Process, from the perspective of Veidekke Lean Construction Denmark March 21, 2014 Trond Bølviken Director at Veidekke Entreprenør AS Chair of IGLC 2014 Agenda 1. IGLC 2014

Detaljer

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland Nasjonalt fakultetsmøte Bergen 27.-28. april 2017 Prosjektleder Heidi Dybesland Hvem deltar? Alle institusjoner med samfunnsvitenskapelig forskning ble invitert med. Hvor publiserer forskerne? Institusjonene

Detaljer

BUILDING SAFETY. Work Package 1: Human and organizational contribution to resilience. Gardermoen, 02-03 februar 2009. Technology and Society

BUILDING SAFETY. Work Package 1: Human and organizational contribution to resilience. Gardermoen, 02-03 februar 2009. Technology and Society BUILDING SAFETY Work Package 1: Human and organizational contribution to resilience Gardermoen, 02-03 februar 2009 1 Key personnel Fred Størseth,Tor Olav Grøtan, Eirik Albrechtsen Ann Britt Miberg Skjerve,

Detaljer

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG Simulation & Training Simulator Business Unit A brief introduction: Who KONGSBERG s Simulation & Training business

Detaljer

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel Utvikling av skills for å møte fremtidens behov Janicke Rasmussen, PhD Dean Master janicke.rasmussen@bi.no Tel 46410433 Skills project results Background for the project: A clear candidate profile is defined

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002

Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002 Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002 bjorn.fredrik.kristiansen@multiconsult.no 1 Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering Multiconsult skal være multifaglige tilby

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Gunnar Dybvig

Begrenset Fortrolig. T-3 Gunnar Dybvig Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med selskapets oppfølging Wintershall Norge AS 028000002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Building Safety in Petroleum Exploration and Production in the Northern Regions

Building Safety in Petroleum Exploration and Production in the Northern Regions Building Safety in Petroleum Exploration and Production in the Northern Regions Møte med referansegruppa Gardermoen, 2. februar 2009 Ranveig Kviseth Tinmannsvik 1 Agenda 10:00: Velkommen og runde rundt

Detaljer

Aldrende innretninger status fra prosjektarbeid

Aldrende innretninger status fra prosjektarbeid Aldrende innretninger status fra prosjektarbeid Gerhard Ersdal 13 juni 2008 Prosjektets formål Sikre at aktørene tar ansvar for sine aldrende innretninger. Sikre at industrien har utarbeidet gode standarder

Detaljer

please register via stads-self-service within the registration period announced here: Student Hub

please register via stads-self-service within the registration period announced here: Student Hub Fundamental Environmental Risk Environmental Risk Regulation Management and Planning Om kurset Subject Activitytype Teaching language Registration Learning outcomes/ assessment criteria Miljø biologi /

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Department of Computer and Information Science Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Academic contact during examination: Phone: Examination date: Examination

Detaljer

Avtale for deltakelse i HFC forum

Avtale for deltakelse i HFC forum Avtale nr: Avtale for deltakelse i HFC forum mellom... (Deltaker) og SINTEF Teknologi og samfunn, Sikkerhet og pålitelighet... (Sekretariat i HFC forum) vedrørende: Forum for Human Factors in Control 2006

Detaljer

Notat. Midtveisevalueringen av SFI - Tilbakemeldinger fra brukerpartnerne. Dato:

Notat. Midtveisevalueringen av SFI - Tilbakemeldinger fra brukerpartnerne. Dato: Notat Emne: Midtveisevalueringen av SFI - Tilbakemeldinger fra brukerpartnerne Dato: 23.3.2011 Som en del av grunnlagsmaterialet for Midtveisevalueringen har brukerpartnere i de 14 sentrene som ble evaluert,

Detaljer

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asset Management Compliance og Operasjonell Risiko Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asle Bistrup Eide A global manager with companies in Oslo, Stockholm, Bergen, Luxembourg, Chennai and Hong Kong

Detaljer

GEO326 Geografiske perspektiv på mat

GEO326 Geografiske perspektiv på mat U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for geografi Emnerapport høsten 2015: GEO326 Geografiske perspektiv på mat Innhold: 1. Informasjon om emnet 2. Statistikk 3. Egenevaluering 4. Studentevaluering

Detaljer

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Frafall og EU-programmene Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Fører deltakelse i EU-programmer til lavere frafall/høyere gjennomføring? Vi vet ikke. Men vi kan gjette. Årsaker til frafall Effekter

Detaljer

Høgskolen i Ålesund Avdeling for maritim teknologi og operasjoner. Bachelor Skipsteknisk Drift

Høgskolen i Ålesund Avdeling for maritim teknologi og operasjoner. Bachelor Skipsteknisk Drift Høgskolen i Ålesund Avdeling for maritim teknologi og operasjoner Bachelor Skipsteknisk Drift Bachelor Skipsteknisk Drift Høgskolen i Ålesund jobber med påbygging på maskinistutdanningen i fagskolen. Påbyggingen

Detaljer

Institutt for helse og samfunn. Den nasjonale forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE CHARM INVITASJON TIL DOKTORGRADSKURS

Institutt for helse og samfunn. Den nasjonale forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE CHARM INVITASJON TIL DOKTORGRADSKURS Institutt for helse og samfunn Den nasjonale forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE & CHARM INVITASJON TIL DOKTORGRADSKURS «Komplekse intervensjoner i de kommunale helse- og omsorgstjenestene» Forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE

Detaljer

PETROMAKS & Integrerte Operasjoner. Rådgiver Tor-Petter Johnsen, PETROMAKS

PETROMAKS & Integrerte Operasjoner. Rådgiver Tor-Petter Johnsen, PETROMAKS PETROMAKS & Integrerte Operasjoner Rådgiver Tor-Petter Johnsen, PETROMAKS Agenda for presentasjonen Porteføljen IO i PETROMAKS Prosjekter Aktører Penger Utfordringer Tematiske satsingsområder TTA1: Fremtidens

Detaljer

NKS-programmet Status i B-delen

NKS-programmet Status i B-delen NKS-programmet Status i B-delen NKS Styrelsesmøtet 9.11.2006 Ole Harbitz NKS-B ressursfordeling: Ressursfordeling splittet på land: Ressursfordeling splittet på land og fagområde: Evalueringskriterier

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Erik Hagaseth Haug Erik.haug@inn.no Twitter: @karrierevalg We have a lot of the ingredients already A

Detaljer

Tripartite. The regulations also create a general duty for employees to help shape, implement and follow up systematic HSE efforts in the industry.

Tripartite. The regulations also create a general duty for employees to help shape, implement and follow up systematic HSE efforts in the industry. Tripartite Collaboration between employers, unions and government is not only enshrined in Norwegian petroleum policy, but also essential for progress on HSE. That puts Norway in a unique position. Trepartssamarbeid

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

FASMED. Tirsdag 3.februar 2015

FASMED. Tirsdag 3.februar 2015 FASMED Tirsdag 3.februar 2015 PLAN FOR DAGEN/SCHEDULE 8.30 Velkommen, kaffe/te Welcome, coffee/tea 8.45 Introduksjon til formativ vurdering Introduction to formative assessment 9.30 Pause / Break 9.45

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

Fjerning av offshore-konstruksjoner - Hva kan vi lære (JIP)? Anette Pedersen, Ingar Scherf, Gudfinnur Sigurdsson

Fjerning av offshore-konstruksjoner - Hva kan vi lære (JIP)? Anette Pedersen, Ingar Scherf, Gudfinnur Sigurdsson Fjerning av offshore-konstruksjoner - Hva kan vi lære (JIP)? Anette Pedersen, Ingar Scherf, Gudfinnur Sigurdsson Background Several structures will be decommissioned in the coming years and other structures

Detaljer

Risikokultur grunnmuren i risikostyring

Risikokultur grunnmuren i risikostyring Risikokultur grunnmuren i risikostyring Finans Norge Operasjonell risiko den vanskelige risikoen? 5. september 2017 Stian A. Ruud-Larsen Risk Manager operasjonell risiko Verden ble i 2001 påminnet hvor

Detaljer

Road User Education Project - europeiske krav og standarder

Road User Education Project - europeiske krav og standarder Road User Education Project - europeiske krav og standarder Per Gunnar Veltun Statens vegvesen Road User Education Project Eit prosjekt CIECA har gjennomført i 2013-2015 Minstekrav og standardar for Førarkompetanse

Detaljer

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Kathryn Mølstad, RN, Norwegian Nurses Organisation Kay Jansen, MSN, PMHCNS-BC, DNPc, University of Wisconsin- Milwaukee,

Detaljer

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10.

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10. BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital BEST network meeting Bergen * Norway * 10. November 2014 Topics to be covered Our BEST activities in the last 2 years Results

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen IMPLEMENTERINGSPLAN September 2015 ISO 9001:2015 publiseres Høst 2015 Akkreditering av sertifiseringsorganene

Detaljer

Barbara Wasson, Director. NIFU Workshop on Learning Analytics 25 May 2016

Barbara Wasson, Director. NIFU Workshop on Learning Analytics 25 May 2016 U N I V E R S I T Y O F B E R G E N Barbara Wasson, Director NIFU Workshop on Learning Analytics 25 May 2016 OVERVIEW SLATE Mandate Learning Analysis? SLATE Organisation & Collaboration Partners Research

Detaljer

Mål med prosjektet. proactima.com. Utvikle, markedsføre og selge den beste løsningen for Risikostyring og HMS ledelse for det globale markedet

Mål med prosjektet. proactima.com. Utvikle, markedsføre og selge den beste løsningen for Risikostyring og HMS ledelse for det globale markedet UXRisk PREPARED. Tema Målet med prosjektet hvilke utfordringer skulle løses Erfaringer fra samarbeid med et internasjonalt selskap Involvering av kunder Hvor er dere i dag. Erfaringer med Innovasjon Norge

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Improvement in HSE / Operational Performance

Improvement in HSE / Operational Performance Improvement in HSE / Operational Performance Statoil Marine Operations Classification: Internal Experience from improvement activities Started in 2/21 Due to negative trend i period late 9 s, actions were

Detaljer

Avtale for deltakelse i HFC forum

Avtale for deltakelse i HFC forum Avtale nr: Avtale for deltakelse i HFC forum mellom... (Deltaker) og SINTEF Teknologi og Samfunn, Sikkerhet... (Sekretariat i HFC forum) vedrørende: Forum for Human Factors in Control Side 1 av 7 1 Formål

Detaljer

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker The Thor Heyerdahl Institute In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker An institute that reflects the visions of Thor Heyerdahl Larvik, Norway What is the mission of the

Detaljer

MARITIME SIMULATORER. AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS

MARITIME SIMULATORER. AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS MARITIME AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS ANNERKJENTE KVALITETS KRITERIER Maritime simulatorer: Dekker minimum alle essensielle områder innen maritim trening i henhold til STCW '95 krav. Konstruert for

Detaljer

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering SN/K186 Standard Norge, Komite 186 Norsk skyggekomite: ISO IEC/JTC1/SC36 CEN TC353 ISO/IEC JTC1/SC36 (ITLET)

Detaljer

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et effek/vt redskap? Lars Lien, leder Nasjonal kompetansetjeneste for sam

Detaljer

koordinering og samhandling i perioperativt arbeid

koordinering og samhandling i perioperativt arbeid koordinering og samhandling i perioperativt arbeid Arild Faxvaag (1), Andreas Seim (2) og Pieter Toussaint (3) (1) Norsk Senter for Elektronisk pasientjournal (NSEP), IME, DMF, NTNU (2) SINTEF Teknologi

Detaljer

Sikkerhet, risikoanalyse og testing: Begrepsmessig avklaring

Sikkerhet, risikoanalyse og testing: Begrepsmessig avklaring Sikkerhet, risikoanalyse og testing: Begrepsmessig avklaring Seminar om risikoanalyse og testing innen sikkerhet Bjørnar Solhaug SINTEF, 11. juni, 2013 Technology for a better society 1 Oversikt Risikoanalyse

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Digitalisering: vårt mentale bilde: avlæring og læring

Digitalisering: vårt mentale bilde: avlæring og læring Digitalisering: vårt mentale bilde: avlæring og læring Andreas Bye, Human Centred Digitalization, Institutt for energiteknikk, IFE Baneseminaret 2018, 25. januar 1 Digitalisering, hva er det? 2 3 4 5 Mekanisering

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders.

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. Marit Kirkevold, Professor og avdelingsleder, Avdeling for sykepleievitenskap

Detaljer

Luftfartstilsynets funn under virksomhetstilsyn.

Luftfartstilsynets funn under virksomhetstilsyn. Luftfartstilsynets funn under virksomhetstilsyn. Inkludert funn ifm EASA standardiseringspeksjon av Luftfartstilsynet. Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse:

Detaljer

Risk Modelling, Integration of Organisational, Human and Technical factors

Risk Modelling, Integration of Organisational, Human and Technical factors Risk Modelling, Integration of Organisational, Human and Technical factors Fra BORA til Risiko_OMT Innledning og leveranser ESRA seminar 8.2.2011 Aktiv bruk av risikoanalyser BORA seminar 3.5.2006 avslutning

Detaljer

Building Safety et samarbeid for utvikling av robuste organisasjoner

Building Safety et samarbeid for utvikling av robuste organisasjoner Building Safety et samarbeid for utvikling av robuste organisasjoner Møte i HFC-forum, Oslo, 1. og 2. oktober 2008 Ranveig Kviseth Tinmannsvik, SINTEF 1 Målsetting med prosjektet Å utvikle kunnskap for

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

Arbeidet i en working group. Charlotte Grøntved

Arbeidet i en working group. Charlotte Grøntved Arbeidet i en working group Charlotte Grøntved Agenda 1. Min bakgrunn 2. ERA WG SafeCert Oppgaver, arbeidsmetode, status 3. Arbeidet i gruppen 4. Lidt om det nye som kommer Bakgrunn Desember 2008: Statens

Detaljer

S-TEAM/SUN Hvordan kan forskningsresultater herfra være til nytte for lærerutdanningene?

S-TEAM/SUN Hvordan kan forskningsresultater herfra være til nytte for lærerutdanningene? S-TEAM/SUN Hvordan kan forskningsresultater herfra være til nytte for lærerutdanningene? Majken Korsager og Peter van Marion Trondheim 15.11.2012 The Rocard Expert Panel ) Doris Jorde Leder av Naturfagsenteret

Detaljer

Implementering av tiltak i kjølvannet av ARK MASTEROPPGAVE I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NTNU V/ ERIK LUNDE

Implementering av tiltak i kjølvannet av ARK MASTEROPPGAVE I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NTNU V/ ERIK LUNDE Implementering av tiltak i kjølvannet av ARK MASTEROPPGAVE I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NTNU V/ ERIK LUNDE AGENDA 1) Tema og bakgrunn for masteroppgaven 2) Teoretisk rammeverk 3) Tidligere forskning

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer