Oi! Trøndersk Mat og Drikke. Introduksjon. 06 Hilsen fra daglig leder 07 Hilsen fra styreleder. 08 Dette er Oi! 08 Medarbeidere 10 Eierne av Oi!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oi! Trøndersk Mat og Drikke. Introduksjon. 06 Hilsen fra daglig leder 07 Hilsen fra styreleder. 08 Dette er Oi! 08 Medarbeidere 10 Eierne av Oi!"

Transkript

1 Årsrapport 2012

2

3 mersmak og merverdi

4 Introduksjon 06 Hilsen fra daglig leder 07 Hilsen fra styreleder Oi! Trøndersk Mat og Drikke 08 Dette er Oi! 08 Medarbeidere 10 Eierne av Oi! 04 Oi! ÅRSRAPPORT 2012

5 dagens fangst Harsvika, Stokkøy Innhold Prosjekter og aktiviteter 12 Trøndersk Matfestival 14 Trønderske matspesialiteter til forbruker 16 Smak på Trøndelag! 18 Mer trøndersk mat og drikke! 20 Grønn forskning i Midt-Norge 22 Flere kokker kokker mer Årsberetning og regnskap 26 Årsberetning 28 Årsregnskap 33 Revisors beretning Oi! ÅRSRAPPORT

6 Hilsen fra daglig leder Omsetning av matspesialiteter fra Trøndelag har hatt en stor økning det siste tiåret. I dag er det om lag 150 produsenter som omsetter for ca 500 millioner kroner årlig. Interessen for lokalmat og matspesialiteter i Norge er stigende. I 2012 var omsetningen i dagligvarehandelen på 2,8 mrd kr, mot 2,6 mrd i 2011, en vekst på 7 %. I tillegg er det gledelig at stadig flere kokker og restauranter både i Trøndelag og i Norge for øvrig benytter trønderske råvarer og foredlede produkt. For å bygge gode merkevarer av de trønderske råvarene er det viktig å få fram den gode historien om produktet, produsenten og hvordan regionens naturgitte forutsetninger kan påvirke og gi produktet en unik smak. Leser du videre i denne årsrapporten vil du finne at selv om selskapets virksomhet spenner over et bredt fagfelt, så handler det om hvordan vi i lag kan øke matproduksjonen og etterspørselen etter trønderske råvarer og matspesialiteter. I løpet av 2012 har Oi! arbeidet målbevisst for å profilere matnæringa i Trøndelag mot relevante medieaktører og i sosiale medier. Dette arbeidet gir resultater. Blant annet lyktes Trøndersk Matfestival å få stort mediefokus og omtale i radio, aviser og TV. Økt oppmerksomhet i media trekker flere publikum til festivalen, og vi er glade for at utstillernes omsetningstall øker år for år. Oi! benyttes av offentlige aktører som et verktøy for å videreutvikle matsektoren i Trøndelag. På initiativ fra fylkeskommunene ble Oi! evaluert i Rapporten fra SINTEF og Trøndelag FoU trekker blant annet fram at nytteverdien av Oi! sine aktiviteter er større for matbransjen enn for den enkelte eier. Flere av våre prosjekter er helt eller delvis finansiert gjennom offentlige midler. Evalueringsrapporten peker også på at fellesskapsaktiviteter som har store positive ringvirkninger bør finansieres over offentlige budsjett. Derfor er vi svært glade for engasjementet fra aktører som fylkeskommunerne, Fylkesmannen og Innovasjon Norge, men samtidig bekymret over at potensialet og behovet ikke nødvendigvis kan etterkommes gjennom minkende eller konstante bevilgninger i en verden med kontinuerlig prisvekst. Oi! arbeider imidlertid målbevisst for å skape større private salgsinntekter. Vi fortsetter dette arbeidet samtidig som vi mener det er viktig å sikre langsiktige rammevilkår om Oi! skal være et verktøy for å videreutvikle matsektoren i Trøndelag. Aslaug Rustad daglig leder 06 Oi! ÅRSRAPPORT 2012

7 Hilsen fra styreleder Oi! Trøndersk Mat og Drikke kan se tilbake på et år i fin utvikling. Et negativt økonomisk resultat i 2011 følges opp med et positivt resultat i Det er tatt gode grep som har bidratt til en konsolidering av selskapet. Styret er meget fornøyd med daglig ledelse og de øvrige ansatte som alle har bidratt med sin gode kompetanse. Denne kompetansen vil det også bli bruk for i tiden fremover. Lokal matproduksjon og kortreist mat står sterkere enn på mange år. Vår region er i førersetet på dette området. Oi! er og vil være en viktig aktør i en videre utvikling av lokal mat gjennom markedsføring og profilering av produkter fra Midt-Norge. Den viktigste arenaen for dette er Trøndersk Matfestival som i 2013 blir større enn noen gang. Flere utstillere og forhåpentligvis flere besøkende enn de siste årene. Som en del av matfestivalen planlegges en lokal ølfestival. Det er i løpet av de siste årene oppstått en rekke lokale ølprodusenter som får anledning til å presentere seg på festivalen. takker både ansatte, styrekolleger, eiere og samarbeidspartnere for lærerike år. Torbjørn Auran styreleder Oi! er også beredt til å ta på seg oppgaver i forbindelse med planlegging og etablering av mathall i Trondheim. Vi vil arbeide videre med å gi plass til lokal mat i matvarekjedene i regionen, og vi vil fortsette vårt gode samarbeid med Trøndelag reiseliv. Jeg takker for meg etter noen år som styreleder og Oi! ÅRSRAPPORT

8 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS er et non-profit selskap som ble etablert i 2005 for å bidra til å videreutvikle matbransjen i Trøndelag. Selskapet er bygd på et bredt initiativ og eies av omlag 100 trønderske bedrifter, kunnskapsleverandører og offentlige aktører. Oi! skal videreutvikle Trøndelag til en sterk og tydelig matregion og bidra til økt verdiskaping med utgangspunkt i regionens råvarer. Selskapet kjennetegnes av aktiviteter innenfor utvikling, nettverksbygging og profilering. Oi! bidrar til omdømmebygging, profilering og økt bruk av trøndersk mat og drikke økt teknologi- og kompetanseutvikling økt produksjon og salg av råvarer og produkter utvikling av arenaer og nettverk for næringsaktørene kobling av blå og grønn sektor Prosjekter og aktiviteter i Oi! Aktiviteten i Oi! er i stor grad prosjektbasert og spenner over et bredt område. Utvikling og gjennomføringen av Trøndersk matfestival er en av selskapets viktigste aktiviteter. Matfestivalen har vokst til Norges største festival for lokal mat og matspesialiteter. Omdømmebygging, bevisstgjøring, profilering og tilgjengeliggjøring av regionale matspesialiteter står også sentralt. Oi! har egne satsinger innenfor mat og reiseliv og landbruksbasert forskning og utviklingsarbeid. Bevaring og videreutvikling av tradisjonelt mathåndtverk og rekruttering er andre stikkord i selskapets arbeid. Samarbeid Oi! benyttes av offentlige aktører som et verktøy for å videreutvikle matsektoren i Trøndelag, og Oi! tilbyr Aslaug er sivilagronom fra Universitetet for miljø- og biovitenskap, og har gjennomført Orklas merkevareskole. Hun har arbeidserfaring fra produkt- og konseptutvikling, merkevarebygging og prosjektledelse i Nidar, utvikling av kommunikasjonsløsninger fra reklamebyrå, i tillegg til generell salgs- og markedsføringserfaring. Daglig leder fra 1. april 2012 Aslaug Rustad Jon-Ivar er agronom og maskintekniker, og har i tillegg en utdannelse innenfor markedsføring og strategi fra Handelshøyskolen BI. Han har yrkesbakgrunn fra gårdsdrift, mekanisk produksjon, undervisning innenfor markedsfag, som selvstendig næringsdrivende og som organisasjonskonsulent hos Sør-Trøndelag Bondelag. Marked, bedriftsutvikling, profilering og kommunikasjon. Jon-Ivar Holmslet Kjersti har fagbrev som kokk og er utdannet næringsmiddelteknolog fra Høgskolen i Sør-Trøndelag. I 10 år var hun kokk ved anerkjente hoteller og restauranter, og i tillegg har hun erfaring fra næringsmiddelindustri og forskningsmiljø. Kjersti har spisskompetanse på planlegging og gjennomføring av matarrangement. Prosjektleder for Søke gammelt, skape nytt. Arbeidsoppgaver innenfor smaksarrangement, messer og festivaler. Kjersti Monsen 08 Oi! ÅRSRAPPORT 2012

9 sine tjenester til næringslivet og FoU-miljø. Dette brede bildet speiler også finansieringen av prosjektene og samarbeidsrelasjonene. Oi! retter en stor takk til våre oppdragsgivere og andre viktige økonomiske samarbeidspartnere gjennom 2012, som blant annet Det norske oljeselskap, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Innovasjon Norge, Landbruk Nordvest, Landbruks- og matdepartementet, Midtnorsk Samarbeidsråd, Møre og Romsdal fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Norsk Sjømatråd, NTE, Rema 1000, SpareBank 1 SMN, SINTEF, Sør-Trøndelag fylkeskommune, TINE, Trondheim kommune, Trøndelagspakken og VRI Trøndelag. Kompetanse Den samlede kompetansen i Oi! er høy og forsterkes gjennom tjenestekjøp fra nære samarbeidspartnere i forbindelse med pågående prosjektarbeid. Sammen med eierne og et engasjert styre utgjør den samlede kunnskapen, evnen og viljen store muligheter for å videreutvikle matregionen på en god måte. Oi! skaper mersmak og merverdi! Anita er siviløkonom med spesialisering innenfor markedsføring fra University of San Fransisco og University of Honolulu, med etterutdanning innenfor innovasjon og nyskaping ved NTNU. Hun har arbeidserfaring fra salg, markedsplanlegging, produkt- og konseptutvikling og innovasjonsprosesser fra Nortura (Gilde), Nycomed Pharma og Ferrosan. Prosjektleder for Smak på Trøndelag! fram til oktober 2012 Anita Holte Brit er utdannet ved NTNU og har mastergrad i biologi, mellomfag i geografi, miljøvern i offentlig forvaltning, samt pedagogikk og styrekompetanse. Hun har arbeidserfaring fra offentlig forvaltning og har administrert 4H-organisasjonen i Sør-Trøndelag over en 10 årsperiode. Brit har erfaring med prosjektledelse og organisering av arrangement. Prosjektleder for Trøndersk Matfestival. Brit Melting Øyvind er sivilingeniør i kjemi fra NTNU og University of California at Berkeley, med en doktorgrad i bioteknologi fra SINTEF og NTNU. Han har arbeidet med oppdragsforskning innenfor industriell bioteknologi ved SINTEF og er forfatter av en rekke forskningspublikasjoner i internasjonale tidsskrift. Konstituert daglig leder fram til 1. april Prosjektleder for Grønn forskning i Midt-Norge. Øyvind M. Jakobsen Oi! ÅRSRAPPORT

10 10 Oi! ÅRSRAPPORT 2012 Bama Sverre Jonhsen AS Bioforsk Bjerkem Natur og Kultur DA Bjugn Kommune Bondelagets Servicekontor AS Brandheia Villmarksleir AS Brasseri Cava AS Britannia Hotel AS Brød og Cirkus Bårdshaug Gjestegård Carving Cafe, Oppdal Skiutleie Coop Orkla Møre SA DalPro Dullum Slakteri AS Døvre Search & Selection AS Eidsmo Slakteri Ersgard Felleskjøpet Agri SA Fiskarlaget Midt-Norge, FHL Fiskekroken Steinkjer AS Fiskeri og havbruksnæringens landsforening Fjellvilt AS Frati Catering AS Frosta kommune Frøya kommune Gaute Næringsmiddelindustri AS Grøntvedt Pelagic AS Guri Kunna BA Hanen bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske Havfruen Fiskerestaurant Hitra kommune HitraMat Hoff SA Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Sør-Trøndelag Inderøy kommune Inderøy Slakteri AS Kokkenes Mesterlaug Nord-Trøndelag Ladejarlen videregående skole Leica Fiskeprodukter AS Levanger kommune Lian Restaurant AS Lierne Viltforedling AS Lænn Siv og Junge Knut Kvaale ANS Marias Kjøkken Matkompaniet AS Matpartner AS Meråker Kjøtt AS Midt-Norsk Havbruk AS Midt-Norge Slakteri Holding AS Namdalseid Kommune

11 Namsos kommune Nausvik Enghav NHO Reiseliv Midt-Norge Nord-Trøndelag Bondelag Nord-Trøndelag Bygdekvinnelag Nord-Trøndelag fylkeskommune Norges Råfisklag Norgeskjell AS Norsk senter for bygdeforskning Norske Sjømatbedrifters Landsforening Nortura SA NTNU Ole Davidsen Opplæringskontoret for Hotell og Restaurantfag i Trøndelag Opplæringskontoret for mat- og servicefag i Sør-Trøndelag Overhalla kommune Proneo Ree Gård Selskap AS Rica Hotels Midt-Norge AS Rissa Utvikling KF Røros Hotell Rørosmat BA Sagamat AS Sans AS Seashell AS Selbu kommune SINTEF Sit Kafe AS Skartnes gård og seteropplevelser Snadder og Snaskum AS Sparebank1 SMN Spis Grilstad Steinkjer Næringsselskap AS Stiklestad Nasjonale Kultursenter Stjørdal kommune Stokkøya Sjøsenter Sæter gård Sør-Trøndelag bonde- og småbrukarlag Sør-Trøndelag landbruksselskap Sør-Trøndelag fylkeskommune Teveltunet Fjellstue Thoresen Slakerforetning AS TINE SA, Region TINE Midt-Norge Trondheim kokkenes mesterlaug Trondheim kommune Trøndersopp, Jørgen Baumfelder Verdal kommune Viken Østre Gartneri Vikna Næringsforening Ørland kommune Øyna Parken - Øyna Gårdsmat Eierne av Oi! Oi! ÅRSRAPPORT

12 Trøndersk matfestival Trøndersk Matfestival er Norges største lokalmatfestival og skal bidra til å øke verdiskapinga innenfor matsektoren i Trøndelag - med et utgangspunkt i råvarer og produkter fra Trøndelag. Matfestivalen er en viktig arena for omdømmebygging og profilering av trøndersk mat og drikke. Trøndersk Matfestival 2012 ble arrangert fra 2. til 4. august. Nærmere 80 utstillere deltok og det ble omsatt matspesialiteter for nærmere 6 millioner kroner disse dagene. Publikum fikk presentert det meste av det beste Trøndelag har å by på: tradisjonsretter og nye produkter og matretter, alt basert på råvarer, produkter og matspesialiteter fra regionen. Årets gjestestand kom fra Møre og Romsdal, Hedmark og Jämtland. Programmet bød på et mangfold av mataktiviteter og spesialiteter som preger regionen. 15 inspirasjonskurs, barneaktiviteter, kokkelering ledet av konferansier og artist Marte Hallem og et dinnershow en underholdende og kulinarisk reise gjennom Trøndelag, var noen av attraksjonene. Velkommen tilbake! august 2013 vil gatene i Trondheim igjen fylles med folkeliv, matglede, utstillere og aktiviteter til store og små. Kommer du også? 12 Oi! ÅRSRAPPORT 2012

13 Guinness rekord: Verdens største blåskjellgryte Havfruen fiskerestaurant fylte 25 år i 2012 og markerte dette med å lage verdens største blåskjellgryte. Guinness rekord ble satt 3. august på Torvet, og blåskjellgryta veide hele kg. Samtidig som publikum fikk forsyne seg kunne de gi et bidrag til barneavdelingen på St. Olavs Hospital. Sildebord Lørdag 4. august ble det dekket til fest på Torvet hvor publikum fikk kjenne Smaken av Ørland. Grøntvedt Pelagic sørget for et mangfold av sild til alle besøkende, og Elisabeth Andreasen sto i spissen for kulturelle opplevelser foran et yrende folkeliv. Unik stemning På festivalområdet var det et yrende og fornøyd folkeliv. På Torvet serverte Røros Hotell og Brød og Sirkus fra Inderøy lokal mat og drikke i et stort serveringstelt. I Tordenskjoldsparken var det familiecafé med skotthyll, og i Hornemanshaven - en av byens ukjente perler - serverte Lian Restuarant mat og drikke med lokalt preg i unike omgivelser. Matfestivalen har blitt et populært arrangement som trekker publikum til Midt-byen. Utstillerne er fornøyd med arrangementet og rapporterer om økt omsetning og besøk i forhold til tidligere år. Oi! takker alle samarbeidspartnere og spesielt hovedsponsorene Det norske, NTE og SpareBank1 SMN, som gjorde det mulig å gjennomføre en vellykket festival. Oi! ÅRSRAPPORT

14 Trønderske matspesialiteter til forbruker Det er en økende etterspørsel etter trønderske matspesialiteter. Derfor arbeider Oi! for nye salgsarenaer og effektive logistikkløsninger for å bringe de lokale matspesialitetene til folket. LogiMat - matspesialiteter på alles bord LogiMat er et treårig ( ) forskningsprosjekt med støtte fra Regionale Forskningsfond Midt-Norge. Forskningsaktivitetene involverer en kjernegruppe bestående av SINTEF, Norsk Senter for Bygdeforskning, Trøndelag Forskning og Utvikling, Høgskolen i Nord- Trøndelag, NTNU og Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS. Midtnorske matspesialiteter på alles bord er ideen for LogiMat-prosjektet, som skal utvikle smarte og effektive logistikkløsninger for lokale matspesialiteter. Resultatene som utvikles vil være til nytte for produsenter og samarbeidsbedriftene i matkjeden. Målet med LogiMat er å utvikle og demonstrere kunnskap, metoder og løsninger, og å bygge et nettverk av kompetanse på logistikk for matspesialiteter. Visjonen er å gjøre Midt-Norge til den ledende regionen for matspesialiteter i Norge gjennom overlegne logistikkløsninger. Oi! bidrar med sin bransjekunnskap i arbeidet med utvalg, koordinering og intervjuer med casebedrifter. Oi! vil også bidra i formidlingen av prosjektets resultater ut mot kunnskapsmiljøene og matbransjen. Mer lokal mat på festivaler og arrangement Ønsket om å få mer lokal mat og drikke inn på trønderske festivaler er økende, og flere festivaler tilbyr lokal mat og drikke. Samtidig sliter flere av festivalene med dårlig inntjening og økonomi. Oi! ønsker derfor å bidra til å utvikle gjennomførbare og lønnsomme matkonsept som kan tilbys under festivaler og arrangement, for å gi merverdi for matprodusenter, leverandører, arrangører og besøkende. Blant annet samarbeidet Oi! med Nordlek-festivalen i Oi! utviklet en løsning og operativ modell for å få lokal mat på festivalen gjennom selskapet Brød og Sirkus, noe som ga en økonomisk gevinst for både festivalen, produsentene og restauratøren. 14 Oi! ÅRSRAPPORT 2012

15 Matspesialiteter i butikk Forbrukernes etterspørsel for lokalmat og matspesialiteter er økende, og i det siste året har det vært en større omsetningsvekst innen matspesialiteter enn for andre matvarer. Sammen med Rema 1000 Midt-Norge har Oi! bidratt til å skape en ny arena for omsetning av matspesialiteter. Høsten 2012 fikk forbrukerne prøve forseglet pose på Rema 1000 Lade Arena. Produsentene fikk fritt disponere et eget torv i butikkens ferskvareavdeling hvor kundene kjøpte matspesialitetene direkte fra utstillerne. Oi! har lagt til rette for denne aktiviteten og koordinert produsentene og aktiviteten i butikken. I 2012 var det til sammen et tjuetalls produsenter fra ulike regioner i Trøndelag som fikk presenterte og selge sine produkter til fornøyde kunder. Matspesialiteter på nett Oi! har i 2012 arbeidet med forretningsutvikling av som er et nettsted for omsetning av matspesialiteter. Nettstedet eies av Landbruk Nordvest i Møre og Romsdal som har leid kompetanse fra Oi! for videre utvikling av forretningsideen. Målet med aktiviteten har vært å markedsføre og selge matspesialiteter, koble lokalmatprodusenter og dagligvarekjeden slik at man på sikt får økt omsetning av lokalmat i dagligvarebutikker. Aktiviteten fortsetter i Oi! ÅRSRAPPORT

16 Representant for forskningsmiljøene i Trøndelag Smak på Trøndelag! Verden smaker på Trøndelag! Med denne visjonen for det treårige prosjektet Smak på Trøndelag! og verdiene ærlig, smaksrik og tett på, har Oi! ledet satsningen som har koblet to bransjer, mat og reiseliv, mot felles mål. Ambisjonen om å utvikle Trøndelag til en sterk og spennende matregion øker etterspørselen etter kvalitetsrike råvarer og produkter fra kyst til fjell. Prosjektet har bidratt til at matnæringa og reiselivsnæringa arbeider sammen om utviklingen av tilbudet og tilgjengeligheten av lokale matopplevelser i regionen. Geografien og klimaet i Trøndelag gir et mangfold av smakfulle produkter. De siste årenes målbevisste satsing på å utvikle trønderske matspesialiteter har gitt regionen et fantastisk matmangfold. Etterspørselen i markedet har vært sterkt økende de siste tre årene, og har gitt omsetningsøkning under Trøndersk Matfestival, Bondens Marked, Julemarkedet, og økt etterspørsel etter matspesialiteter i dagligvarehandelen. Reiselivsbransjen er i endring og gir en økende etterspørsel etter opplevelser hvor den reisende selv er aktiv. Opplevelsene skal være ekte, særegne og bærekraftige. Det er behov for å utvikle flere og bedre matopplevelser basert på råvarer, produkter og tradisjoner fra regionen. Trøndersk matmanifest peker på verdien som ligger i koblingen mellom mat og reiseliv. Med fokus på å utvikle mat som attraksjon har nettopp Trøndelag et stort potensial. Målet i Smak på Trøndelag! har vært å utvikle et miljø av serveringsbedrifter som har evne og vilje til å tilby helhetlige matopplevelser ut fra regionens råvarer og produkter. En tilslutning til Trøndersk matmanifest skal bevisstgjøre bedriftene i forhold til sitt eget mattilbud og benyttes som et verktøy i utviklingen. Tilslutninger til Trøndersk matmanifest Sammen med tidligere innsats fra Oi! og matpartnerskapet i Trøndelag har Smak på Trøndelag! bidratt til å mobilisere blant annet serveringssteder til å slutte seg til Trøndersk matmanifest. I tillegg til de opprinnelige aktørene som undertegnet, har en rekke enkeltaktører nå tilsluttet seg manifestet: BÅRDSHAUG HERREGÅRD AS ERSGARD FHL - MIDTNORSK HAVBRUKSLAG GURI KUNNA BA HANEN TRØNDELAG INDERØY SLAKTERI AS KULTURGÅRDEN BJERKEM LIAN RESTAURANT MÆRE LANDBRUKSSKOLE NORD-TRØNDELAG BONDELAG RØROSMAT STOKKØYA SJØSENTER STRINDA VGS SÆTHER GÅRD SØR-TRØNDELAG BONDELAG TO ROM OG KJØKKEN TRONDHEIM KOKKENES MESTERLAUG TRØNDELAG REISELIV AS ØYNA PARKEN TRØNDERSK MATMANIFEST Det trønderske matmanifestet skal skape merverdi ved å bevare, styrke og videreutvikle trøndersk matproduksjon og matkultur gjennom å bevisstgjøre enkeltmennesker, organisasjoner og bedrifter. Det trønderske matmanifestet skal skape stolthet og identitet. Vi slutter oss til følgende: Vi ønsker å fremme de trønderske råvarenes og matproduktenes mangfold, smak og særpreg, fra hav til høgfjell. Vi vil bidra til å bruke råvarer og produkter som fremmer matglede og helse. Vi vil bidra til å markedsføre og bruke mat eller mattradisjon som en attraksjon. Vi vil bidra til å formidle historiene om råvarene og tilberedningen. Vi vil bidra til å utnytte råvarenes og produktenes sesongvariasjoner. Vi vil bidra til å bruke råvarer og produkter ut fra miljøhensyn. Vi ønsker å fremme god mat og matkultur hos barn og unge. Trøndersk mat og matkultur skal være kunnskapsbasert. Vi vil bidra til utvikling av trønderske råvarer og produkter gjennom utdanning, nyskaping og forskning. Forøvrig slutter vi oss til det nordiske matmanifestet februar 2011 Å slutte seg til det trønderske matmanifestet innebærer at man erkjenner de verdiene manifestet beskriver og lar dette påvirke strategier, beslutninger og handlinger. Lars Morten Rosmo Leder Midtnorsk Samarbeidsråd Representant for landbruksnæringa i Trøndelag Jens Ramfjord Oldermann Kokkenes Mesterlaug Nord-Trøndelag Representant for kokkelaugene i Trøndelag Ingrid Skarstein Styreleder KS Sør-Trøndelag Representant for KS i Trøndelag Sven-Erik Knoff Seniorrådgiver NHO Trøndelag Representant for NHO Reiseliv Midt-Norge Håvard Y. Jørgensen Adm. dir. Norske Sjømatbedrifters Landsforening Representant for sjømatnæringa i Trøndelag Trond Michael Andersen Rektor Høgskolen i Sør-Trøndelag Gunnar Viken Fylkesordfører i Nord-Trøndelag Kåre Gjønnes Fylkesmann i Sør-Trøndelag Inge Ryan Fylkesmann i Nord-Trøndelag Tore O. Sandvik Fylkesordfører i Sør-Trøndelag 16 Oi! ÅRSRAPPORT 2012

17 Aktiviteter gjennom tre år har skapt ny kunnskap, inspirasjon og tillit hos både serveringsbedriftene og publikum. I tillegg har aktiviteter blitt gjennomført i nært samarbeid med reiselivsaktørene og resultert i gode relasjoner og formelt samarbeid mellom mat- og reiselivsnæringa. Deltagelse i både Markedsrådet og Kontaktforum Trøndelag Reiseliv har bidratt til at det i dag er bred enighet om satsningen på lokal mat. Dette blir fulgt opp gjennom klare prioriteringer i handlingsplaner og markedsplaner. Reiselivsbransjen satser i økende grad på profilering av matopplevelser og økt bruk av lokale råvarer og produkter. Trøndelag har det beste utgangspunktet for videre utvikling og samarbeid mellom mat og reiseliv! Sammen med det kontinuerlige profileringsarbeidet som Oi! driver har Smak på Trøndelag! bidratt til å løfte fram trønderske matspesialiteter ved mange anledninger i 2012, blant annet: Trønderaften i Oslo Oslo-markedet er et viktig marked for det trønderske reiselivet. Trønderaften i Oslo - suksessen fra ble videreført også i februar fikk inviterte gjester oppleve Trøndelag som konferanse- og arrangementssted og som et innholdsrikt reisemål. Den trønderske maten ble synliggjort som en stor del av reiseopplevelsen. Med basis i de fire fyrtårnene til Trøndelag Reiseliv ble det utviklet menyer som ga gjestene en smakfull opplevelse av trønderske råvarer, produkter og tradisjoner: Skifer Hotel, Kongsvold Fjeldstue og Røros Hotell representerte den eventyrlige fjellregionen, Rica Hell Hotel det kreative Trondheim og Rica Stiklestad Hotel det historiske Innherred. Rica Rock City Hotel i Namsos bidro med smaksprøver fra den hemningsløse kysten. Grønn frokost på verdens miljødag I forbindelsen med Verdens miljødag 5. juni arrangerte Sør-Trøndelag fylkeskommune en gratis Grønn Frokost. Lokal mat og rettferdig handel stod på menyen, og i samarbeid med Prima AS kantiner, bidro Oi! til at det ble det servert lokal og økologisk mat med smak fra det trønderske kjøkken. Nor-Fishing Nor-Fishing er en møteplass for bedrifter, organisasjoner, FoU-miljø og offentlige aktører i hele Trøndelag. Nor-Fishing 2012 samlet om lag besøkende fra 50 nasjoner. 15 trønderske bedrifter og organisasjoner deltok på messa, forent gjennom Trøndelag sin fellesstand Treffpunkt Trøndelag på nærmere 300 m 2. Fellesstanden fungerer som treffpunkt for faglige møter, seminarer og samarbeidspartnere fra inn- og utland. Under messa hadde Oi! ansvaret for å koordinere og tilrettelegge for serveringstilbudet på standen. Gjennom et sterkt produkt- og produsentfokus fikk gjestene en smak av kvalitetsråvarer av fisk og sjømat fra regionens leverandører. Trøndelagskvelden I forbindelse med Nor-Fishing arrangerte Oi! Trøndelagskvelden 15. august i samarbeid med Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Over de siste årene har Trøndelagskvelden utviklet seg til å bli ett uformelt treffsted for næringslivet, politikere og offentlig forvaltning. I vakre omgivelser på Kvilhaugen Gård fikk omlag 170 gjester en Smak av Trøndelag gjennom et bugnende utvalg av fisk, sjømat og lokale matspesialiteter. Oi! ÅRSRAPPORT

18 Mer trøndersk mat og drikke! Søke gammelt skape nytt Prosjektet Søke gammelt skape nytt bidrar til å ivareta og forsterke de gode mattradisjonene og håndtverket. Et viktig mål er å inspirere unge mennesker for å sikre at kunnskapen går i arv og for å motivere til etablering av ny næring. Prosjektet henvender seg til de som vil starte eller som allerede holder på med håntverksbasert matproduksjon i regionen. Mathåndtverkets teori og praksis forenes i en utviklingsprosess der tradisjonsmat får status. Prosjektet er et interregionalt samarbeid med Eldrimner i Østersund, Sverige, Mære landbruksskole og Oi!. Prosjektet arbeider med fire temaer etter produsentene ønske: Myse, brød, lokale drikker og bær og grønt. Innenfor disse emnene tilrettelegges det for: Produktutvikling og merverdi Overføring av forskningsbasert kunnskap Miljø- og helsegevinster når generasjoner blir borte må vi ta vare på kunnskapen om hvordan mat bearbeides, foredles og lages Prosjektet er en sentral bidragsyter til at Jämtland og Trøndelag har blitt viktige regioner for lokalt mathåndverk. Aktiviteten videreføres gjennom finansiering fra Interreg Sverige-Norge fram til august I 2012 ble det gjennom arbeidet i Søke gammelt skape nytt gjennomført en rekke kurs, studieturer og nettverkstreff innenfor prosjektets fire temaområder. Surdeigsbaking og brødkvalitet har vært gjennomgående tema for flere kurs, som har blitt gjennomført i samarbeid med Bruborg bakeri på Levanger. En mobiliseringstur fra Norge til Sverige hadde bær og grønt i fokus: Trønderske produsenter og foredlere fikk inspirasjon og kunnskap fra Jämtlanske venner. 18 Oi! ÅRSRAPPORT 2012

19 Handlingsplan for Matspesialiteter i Trøndelag Som et ledd i arbeidet med å løfte matspesialitetene fra Trøndelag står Fylkesmannen, fylkeskommunene og Innovasjon Norge i Trøndelag bak Handlingsplan for matspesialiteter fra Trøndelag. Planen, som strekker seg fra 2012 til 2015, peker på utfordringer og synliggjør muligheter innenfor dette spesielle satsingsområdet i Trøndelag. Oi! bidro til utviklingen av planen og er involvert i team matspesialiteter som i fellesskap skal følge opp planen, spesielt innenfor seks utpekte handlingsområder: Mobilisering/rekruttering Omdømmebygging Kompetanse/bedriftsutvikling, Samarbeid/nettverk Markedsaktiviteter og Trønderske matspesialiteter i reise- og opplevelsesnæringen UNESCO Creative City of Gastronomy I 2004 lanserte UNESCO Creative Cities Network, et bynettverk for å dele erfaringer, ideer og beste praksis for kulturell, sosial og økonomisk utvikling. I dag består nettverket av nærmere 30 medlemsbyer som satser på innovativ utvikling, blant annet innenfor gastronomi. På vegne av Sør-Trøndelag fylkeskommune utarbeidet Oi! et beslutningsgrunnlag for om det var aktuelt for Trondheim eller Trøndelag å søke opptak i nettverket. Videre arbeid beror på tilgjengelige ressurser i UNESCOS for behandling av nye søknader og drifting av eksisterende nettverk. Oi!-dagen Oi! for en dag! er en fagdag for næringsaktører, offentlige aktører og kunnskapsmiljø med interesse i og for matsektoren i Trøndelag. Oi!-dagen 2012 ble arrangert 29. mars og tilbød en minikonferanse med tema som blant annet mat og helse, mat og reiseliv, matdistribusjon, rekruttering og mattrygghet. Forskningssjefen i Nofima ledet i tillegg en engasjert forsamling gjennom en plenumsdiskusjon om utfordringene og flaskehalsene for trøndersk mat og drikke, etter innledninger fra profilerte næringsaktører. Oi! ÅRSRAPPORT

20 Grønn forskning i Midt-Norge På oppdrag av den midtnorske landbruksnæringa arbeider prosjektet Grønn forskning i Midt-Norge med å legge til rette for mer forskning og utvikling for å videreutvikle det regionale landbruket. Samarbeid mellom næringa, kunnskapsmiljøene og offentlig sektor står sentralt. Flere bedrifter, organisasjoner, bønder og skogeiere kan synes det er en lang og vanskelig vei fra håndfaste utfordringer i hverdagen til nye løsninger som blir utviklet gjennom tidkrevende forskning og utvikling. Ambisjonen til Grønn forskning i Midt-Norge er at denne veien ikke skal virke uoverkommelig lang. Bakteppet for prosjektet er ei bred landbruksnæring som ønsker å involvere seg mer aktivt i forskning og utvikling. Til det trengs drahjelp. En av målsettingene er økt brukermedvirkning - at forskningsprosjektene planlegges og gjennomføres sammen med de som skal bruke resultatene. Da øker også sjansen for at resultatene tas i bruk og kan bidra til å løfte det regionale landbruket enda ett steg videre. Prosjektet bidrar til å sette forskning på dagsorden i landbruksnæringa, og arbeider med politiske tema for å øke priorteringen av forskning og landbruk. Prosjektet bidrar til at næringa, med spesiell fokus på primærlandbruket, konkretiserer og synliggjør etterspurt kunnskap. Dette gir utgangspunkt for nye forskningsprosjekt og diskusjoner med forskningsmiljøene og virkemiddelapparatet. Prosjektet er en pådriver og tilrettelegger for å utvikle nye og etterspurte forskningsprosjekt ut fra behov og ideer fra næringa og kunnskapsmiljøene. Ambisjonene er høy faglig kvalitet, aktiv brukermedvirkning, resultatformidling tilbake til brukerne - og naturligvis at prosjektene mottar nødvendig finansiering for å kunne gjennomføres. Grønn forskning i Midt-Norge har hittil bidratt til utarbeidelsen av nærmere 30 prosjektsøknader med en omsøkt totalstørrelse på omtrent 150 millioner kroner. Andelen innvilgede prosjekt er høy og kun et fåtall problemstillinger har fått avslag om finansiering. Noen eksempler på igangsatte prosjekt er: Bedre prosesskontroll i veksthus Jakt på kortnebbgås for å redusere beiteskader Logistikk og distribusjon av matspesialiteter potensialet og engasjementet er stort når næringa får drahjelp til å involvere seg i forskning og utvikling Tiltak mot flåttbårne sykdommer hos sau Bedre driftstyring ved bruk av melkerobot Bruk av aske fra skogbruket som gjødsel 20 Oi! ÅRSRAPPORT 2012

Oi! 3. mersmak og merverdi

Oi! 3. mersmak og merverdi Årsrapport 2010 Oi! 3 mersmak og merverdi Oi! 5 innhold Dette er Oi! Hilsen fra styreleder og daglig leder Trøndersk matmanifest Prosjektene 6 8 10 13 Trøndersk Matfestival 14 Smak på Trøndelag! 16 Grønn

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Organisasjonsnr. 995726777 14.03.2011

ÅRSRAPPORT. Organisasjonsnr. 995726777 14.03.2011 2010 ÅRSRAPPORT Organisasjonsnr. 995726777 14.03.2011 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Interimsstyre... 2 Formål... 2 Medlemmer... 2 Stiftelsesmøte... 3 Ekstraordinært årsmøte... 3 Organisering...

Detaljer

ererer verdier Årsrapport 2011 Business Region Bergen

ererer verdier Årsrapport 2011 Business Region Bergen ererer verdier Årsrapport 2011 Business Region Bergen Vi legger til rette for VEKST 4 Styrets årsberetning 2011 5 Årsregnskap 10 Revisors beretning 17 Landets mest synlige region 19 Sammen om Vekstlandet

Detaljer

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1 h Årsberetning 2014 Mosseregionens Næringsutvikling AS Årsberetning 2014 Side 1 Layout, tekst: Yngvar Trandem Årsberetning 2014 Side 2 INNHOLD Styrets årsberetning.side 4 Regnskap 2014 med noter.side 11

Detaljer

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen.

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen. ÅRSRAPPORT 2013 EIERE Bergensregionen utgjør en stor del av Hordaland fylkeskommune både geografisk og befolkningsmessig. 420 000 av fylkets 505 000 innbyggere bor i Bergensregionen. Eierkommuner 2013:

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Innkalling til styremøte 21. mars 2014

Innkalling til styremøte 21. mars 2014 Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 21.03.2014 Møterom 2, 05.03.2014 1 av 1 Kl. 09:00-12:00 Måltidets Hus Innkalt av Referanse

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Daglig leder har ordet

Daglig leder har ordet Årsberetning 2006 Daglig leder har ordet Det er en særdeles spent daglig leder som går inn i 2007. Fjoråret vil på mange måter stå som en milepæl i Gul.no s historie. Med en omsetningsøkning og resultatøkning

Detaljer

Årsberetning 2010 Byen Vår Drammen AS

Årsberetning 2010 Byen Vår Drammen AS Byen Vår Drammen AS Innholdsfortegnelse Forord 2 Byen Vår Drammen AS 3 Selskapets forretningsidé 3 Selskapets formål 3 Organisasjon og ledelse 3 Eiere 3 Styrets arbeid 3 Organisasjonsplan 3 Aktiviteter

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group

Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group årsrapport 2012 INNHOLD Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group Coffee AS 16 Visjon, verdier

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 styrets beretning og regnskap 2012 Innstillinger til generalforsamling 2013 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Inge Husefest, Hilde Drønen, Stein Olaf Onarheim, Kenneth Nilsen, Anne Gine Hestetun,

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer

Bioteknologi en strategisk bransje for vekst i Nord-Norge

Bioteknologi en strategisk bransje for vekst i Nord-Norge ÅRSBERETNING 2007 Bioteknologi en strategisk bransje for vekst i Nord-Norge Bioteknologiske næringer er blant de raskest voksende på verdensbasis og har et stort potensial for videre vekst. Bioteknologiske

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap Generalforsamling 11. juni 2012 Behandlet i styremøte 21. mai 2012 2011 2011 Årsmelding 2011 AL Kristiansund Boligbyggelag (KBBL) med forretningskontor

Detaljer

Organisasjonsplan...6. Styret...7. Nøkkeltall...8. Styrets beretning...9. Maja Eiendom...18. Resultatregnskap... z20. Balanse...21. Noter...

Organisasjonsplan...6. Styret...7. Nøkkeltall...8. Styrets beretning...9. Maja Eiendom...18. Resultatregnskap... z20. Balanse...21. Noter... 2 Innhold Konsernsjefens beretning...4 Organisasjonsplan...6 Styret...7 Nøkkeltall...8 Styrets beretning...9 Vi går opp til eksamen hver dag...12 Teknobygg Byggfornyelse...13 Teknobygg Entreprenør...14

Detaljer

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap IKS er aksjonær på vegne av kommunene.

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap IKS er aksjonær på vegne av kommunene. ÅRSRAPPORT 2014 EIERE Eierkommunene i Business Region Bergen utgjør det vi kaller Bergensregionen. Dette er en stor del av Hordaland fylkeskommune både geografisk og befolkningsmessig. Vel 450 000 av fylkets

Detaljer

Årsrapport 2009. Storgata 1-5. Utvikling gjennom samarbeid

Årsrapport 2009. Storgata 1-5. Utvikling gjennom samarbeid Årsrapport 2009 Storgata 1-5 Utvikling gjennom samarbeid Kirkegaten 14 Atrium 2 Storgata 8 LillestrømBanken Eiendom AS Torvet 5, Lillestrøm Tlf. 63 80 42 00 Faks: 63 80 42 01 www.lbeiendom.no Utvikling

Detaljer

Innhold. Innledning: Futurum for å sikre «ny giv»! 3

Innhold. Innledning: Futurum for å sikre «ny giv»! 3 ÅRSMELDING 2012 Innhold Innledning: Futurum for å sikre «ny giv»! 3 1.0 Virksomheten 6 1.1 Futurums visjon, hovedmål og hovedsatsningsområder 6 1.2 Eiere 8 1.3 Styret 9 1.4 Administrasjon 9 1.5 Arbeidsmiljø

Detaljer

NÆRINGSUTVIKLING. Årsberetning 2013

NÆRINGSUTVIKLING. Årsberetning 2013 M O S S E R E G I O N E N S NÆRINGSUTVIKLING Innhold Om selskapet Driften av selskapet 2013 Aktiviteter 2013 Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning Selskapets visjon, formål

Detaljer

Campus Kristiania Ernst G. Mortensens stiftelse. Årsrapport 2011

Campus Kristiania Ernst G. Mortensens stiftelse. Årsrapport 2011 Campus Kristiania Ernst G. Mortensens stiftelse Årsrapport 2011 Innhold I forkant.......................... 2 Et dynamisk utdanningshus................ 4 Markedshøyskolen..................... 9 Norges

Detaljer

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid ÅRSBERETNING 2005 Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid 2005 har vært et knallår for Forskningsparken! I mai, etter tre års planlegging, satte vi i gang bygging av byggetrinn III, CIENS forskningssenter

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Årsrapport. AtB 2010

Årsrapport. AtB 2010 Årsrapport AtB 2010 1 2 Innhold fra A til B i 2010 Innledning 5 Sammendrag 7 AtBs verdigrunnlag og organisasjon 9 AtBs organisasjon 9 Styring av kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag 10 Videre utvikling av

Detaljer

AS Backe Årsrapport 2013

AS Backe Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 AS backe og backegruppen Et bra år 2013 var et bra år for. Omsetningsrekord, kraftig resultatforbedring og en god utvikling innen HMS og kvalitet, vitner om at vi er på rett kurs. Nøkkeltall,

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2014

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2014 2010 Styret og adm. dir. i Graminor foran inngangen til Svalbard Globale frøhvelv juni 2014 INNLEDNING Graminors eiere Felleskjøpet Agri SA 36,7 % Staten v/lmd, Bioforsk

Detaljer

BAMA - årsrapport 2002 03.11.03 17:12 Side 1

BAMA - årsrapport 2002 03.11.03 17:12 Side 1 BAMA - årsrapport 22 3.11.3 17:12 Side 1 Årsrapport 22 BAMA - årsrapport 22 3.11.3 17:12 Side 2 Innhold Forskning og miljø Året i 22 Preget av innovasjon Nøkkeltall Styrets beretning Resultatregnskap Balanse

Detaljer