Oi! Trøndersk Mat og Drikke. Introduksjon. 06 Hilsen fra daglig leder 07 Hilsen fra styreleder. 08 Dette er Oi! 08 Medarbeidere 10 Eierne av Oi!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oi! Trøndersk Mat og Drikke. Introduksjon. 06 Hilsen fra daglig leder 07 Hilsen fra styreleder. 08 Dette er Oi! 08 Medarbeidere 10 Eierne av Oi!"

Transkript

1 Årsrapport 2012

2

3 mersmak og merverdi

4 Introduksjon 06 Hilsen fra daglig leder 07 Hilsen fra styreleder Oi! Trøndersk Mat og Drikke 08 Dette er Oi! 08 Medarbeidere 10 Eierne av Oi! 04 Oi! ÅRSRAPPORT 2012

5 dagens fangst Harsvika, Stokkøy Innhold Prosjekter og aktiviteter 12 Trøndersk Matfestival 14 Trønderske matspesialiteter til forbruker 16 Smak på Trøndelag! 18 Mer trøndersk mat og drikke! 20 Grønn forskning i Midt-Norge 22 Flere kokker kokker mer Årsberetning og regnskap 26 Årsberetning 28 Årsregnskap 33 Revisors beretning Oi! ÅRSRAPPORT

6 Hilsen fra daglig leder Omsetning av matspesialiteter fra Trøndelag har hatt en stor økning det siste tiåret. I dag er det om lag 150 produsenter som omsetter for ca 500 millioner kroner årlig. Interessen for lokalmat og matspesialiteter i Norge er stigende. I 2012 var omsetningen i dagligvarehandelen på 2,8 mrd kr, mot 2,6 mrd i 2011, en vekst på 7 %. I tillegg er det gledelig at stadig flere kokker og restauranter både i Trøndelag og i Norge for øvrig benytter trønderske råvarer og foredlede produkt. For å bygge gode merkevarer av de trønderske råvarene er det viktig å få fram den gode historien om produktet, produsenten og hvordan regionens naturgitte forutsetninger kan påvirke og gi produktet en unik smak. Leser du videre i denne årsrapporten vil du finne at selv om selskapets virksomhet spenner over et bredt fagfelt, så handler det om hvordan vi i lag kan øke matproduksjonen og etterspørselen etter trønderske råvarer og matspesialiteter. I løpet av 2012 har Oi! arbeidet målbevisst for å profilere matnæringa i Trøndelag mot relevante medieaktører og i sosiale medier. Dette arbeidet gir resultater. Blant annet lyktes Trøndersk Matfestival å få stort mediefokus og omtale i radio, aviser og TV. Økt oppmerksomhet i media trekker flere publikum til festivalen, og vi er glade for at utstillernes omsetningstall øker år for år. Oi! benyttes av offentlige aktører som et verktøy for å videreutvikle matsektoren i Trøndelag. På initiativ fra fylkeskommunene ble Oi! evaluert i Rapporten fra SINTEF og Trøndelag FoU trekker blant annet fram at nytteverdien av Oi! sine aktiviteter er større for matbransjen enn for den enkelte eier. Flere av våre prosjekter er helt eller delvis finansiert gjennom offentlige midler. Evalueringsrapporten peker også på at fellesskapsaktiviteter som har store positive ringvirkninger bør finansieres over offentlige budsjett. Derfor er vi svært glade for engasjementet fra aktører som fylkeskommunerne, Fylkesmannen og Innovasjon Norge, men samtidig bekymret over at potensialet og behovet ikke nødvendigvis kan etterkommes gjennom minkende eller konstante bevilgninger i en verden med kontinuerlig prisvekst. Oi! arbeider imidlertid målbevisst for å skape større private salgsinntekter. Vi fortsetter dette arbeidet samtidig som vi mener det er viktig å sikre langsiktige rammevilkår om Oi! skal være et verktøy for å videreutvikle matsektoren i Trøndelag. Aslaug Rustad daglig leder 06 Oi! ÅRSRAPPORT 2012

7 Hilsen fra styreleder Oi! Trøndersk Mat og Drikke kan se tilbake på et år i fin utvikling. Et negativt økonomisk resultat i 2011 følges opp med et positivt resultat i Det er tatt gode grep som har bidratt til en konsolidering av selskapet. Styret er meget fornøyd med daglig ledelse og de øvrige ansatte som alle har bidratt med sin gode kompetanse. Denne kompetansen vil det også bli bruk for i tiden fremover. Lokal matproduksjon og kortreist mat står sterkere enn på mange år. Vår region er i førersetet på dette området. Oi! er og vil være en viktig aktør i en videre utvikling av lokal mat gjennom markedsføring og profilering av produkter fra Midt-Norge. Den viktigste arenaen for dette er Trøndersk Matfestival som i 2013 blir større enn noen gang. Flere utstillere og forhåpentligvis flere besøkende enn de siste årene. Som en del av matfestivalen planlegges en lokal ølfestival. Det er i løpet av de siste årene oppstått en rekke lokale ølprodusenter som får anledning til å presentere seg på festivalen. takker både ansatte, styrekolleger, eiere og samarbeidspartnere for lærerike år. Torbjørn Auran styreleder Oi! er også beredt til å ta på seg oppgaver i forbindelse med planlegging og etablering av mathall i Trondheim. Vi vil arbeide videre med å gi plass til lokal mat i matvarekjedene i regionen, og vi vil fortsette vårt gode samarbeid med Trøndelag reiseliv. Jeg takker for meg etter noen år som styreleder og Oi! ÅRSRAPPORT

8 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS er et non-profit selskap som ble etablert i 2005 for å bidra til å videreutvikle matbransjen i Trøndelag. Selskapet er bygd på et bredt initiativ og eies av omlag 100 trønderske bedrifter, kunnskapsleverandører og offentlige aktører. Oi! skal videreutvikle Trøndelag til en sterk og tydelig matregion og bidra til økt verdiskaping med utgangspunkt i regionens råvarer. Selskapet kjennetegnes av aktiviteter innenfor utvikling, nettverksbygging og profilering. Oi! bidrar til omdømmebygging, profilering og økt bruk av trøndersk mat og drikke økt teknologi- og kompetanseutvikling økt produksjon og salg av råvarer og produkter utvikling av arenaer og nettverk for næringsaktørene kobling av blå og grønn sektor Prosjekter og aktiviteter i Oi! Aktiviteten i Oi! er i stor grad prosjektbasert og spenner over et bredt område. Utvikling og gjennomføringen av Trøndersk matfestival er en av selskapets viktigste aktiviteter. Matfestivalen har vokst til Norges største festival for lokal mat og matspesialiteter. Omdømmebygging, bevisstgjøring, profilering og tilgjengeliggjøring av regionale matspesialiteter står også sentralt. Oi! har egne satsinger innenfor mat og reiseliv og landbruksbasert forskning og utviklingsarbeid. Bevaring og videreutvikling av tradisjonelt mathåndtverk og rekruttering er andre stikkord i selskapets arbeid. Samarbeid Oi! benyttes av offentlige aktører som et verktøy for å videreutvikle matsektoren i Trøndelag, og Oi! tilbyr Aslaug er sivilagronom fra Universitetet for miljø- og biovitenskap, og har gjennomført Orklas merkevareskole. Hun har arbeidserfaring fra produkt- og konseptutvikling, merkevarebygging og prosjektledelse i Nidar, utvikling av kommunikasjonsløsninger fra reklamebyrå, i tillegg til generell salgs- og markedsføringserfaring. Daglig leder fra 1. april 2012 Aslaug Rustad Jon-Ivar er agronom og maskintekniker, og har i tillegg en utdannelse innenfor markedsføring og strategi fra Handelshøyskolen BI. Han har yrkesbakgrunn fra gårdsdrift, mekanisk produksjon, undervisning innenfor markedsfag, som selvstendig næringsdrivende og som organisasjonskonsulent hos Sør-Trøndelag Bondelag. Marked, bedriftsutvikling, profilering og kommunikasjon. Jon-Ivar Holmslet Kjersti har fagbrev som kokk og er utdannet næringsmiddelteknolog fra Høgskolen i Sør-Trøndelag. I 10 år var hun kokk ved anerkjente hoteller og restauranter, og i tillegg har hun erfaring fra næringsmiddelindustri og forskningsmiljø. Kjersti har spisskompetanse på planlegging og gjennomføring av matarrangement. Prosjektleder for Søke gammelt, skape nytt. Arbeidsoppgaver innenfor smaksarrangement, messer og festivaler. Kjersti Monsen 08 Oi! ÅRSRAPPORT 2012

9 sine tjenester til næringslivet og FoU-miljø. Dette brede bildet speiler også finansieringen av prosjektene og samarbeidsrelasjonene. Oi! retter en stor takk til våre oppdragsgivere og andre viktige økonomiske samarbeidspartnere gjennom 2012, som blant annet Det norske oljeselskap, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Innovasjon Norge, Landbruk Nordvest, Landbruks- og matdepartementet, Midtnorsk Samarbeidsråd, Møre og Romsdal fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Norsk Sjømatråd, NTE, Rema 1000, SpareBank 1 SMN, SINTEF, Sør-Trøndelag fylkeskommune, TINE, Trondheim kommune, Trøndelagspakken og VRI Trøndelag. Kompetanse Den samlede kompetansen i Oi! er høy og forsterkes gjennom tjenestekjøp fra nære samarbeidspartnere i forbindelse med pågående prosjektarbeid. Sammen med eierne og et engasjert styre utgjør den samlede kunnskapen, evnen og viljen store muligheter for å videreutvikle matregionen på en god måte. Oi! skaper mersmak og merverdi! Anita er siviløkonom med spesialisering innenfor markedsføring fra University of San Fransisco og University of Honolulu, med etterutdanning innenfor innovasjon og nyskaping ved NTNU. Hun har arbeidserfaring fra salg, markedsplanlegging, produkt- og konseptutvikling og innovasjonsprosesser fra Nortura (Gilde), Nycomed Pharma og Ferrosan. Prosjektleder for Smak på Trøndelag! fram til oktober 2012 Anita Holte Brit er utdannet ved NTNU og har mastergrad i biologi, mellomfag i geografi, miljøvern i offentlig forvaltning, samt pedagogikk og styrekompetanse. Hun har arbeidserfaring fra offentlig forvaltning og har administrert 4H-organisasjonen i Sør-Trøndelag over en 10 årsperiode. Brit har erfaring med prosjektledelse og organisering av arrangement. Prosjektleder for Trøndersk Matfestival. Brit Melting Øyvind er sivilingeniør i kjemi fra NTNU og University of California at Berkeley, med en doktorgrad i bioteknologi fra SINTEF og NTNU. Han har arbeidet med oppdragsforskning innenfor industriell bioteknologi ved SINTEF og er forfatter av en rekke forskningspublikasjoner i internasjonale tidsskrift. Konstituert daglig leder fram til 1. april Prosjektleder for Grønn forskning i Midt-Norge. Øyvind M. Jakobsen Oi! ÅRSRAPPORT

10 10 Oi! ÅRSRAPPORT 2012 Bama Sverre Jonhsen AS Bioforsk Bjerkem Natur og Kultur DA Bjugn Kommune Bondelagets Servicekontor AS Brandheia Villmarksleir AS Brasseri Cava AS Britannia Hotel AS Brød og Cirkus Bårdshaug Gjestegård Carving Cafe, Oppdal Skiutleie Coop Orkla Møre SA DalPro Dullum Slakteri AS Døvre Search & Selection AS Eidsmo Slakteri Ersgard Felleskjøpet Agri SA Fiskarlaget Midt-Norge, FHL Fiskekroken Steinkjer AS Fiskeri og havbruksnæringens landsforening Fjellvilt AS Frati Catering AS Frosta kommune Frøya kommune Gaute Næringsmiddelindustri AS Grøntvedt Pelagic AS Guri Kunna BA Hanen bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske Havfruen Fiskerestaurant Hitra kommune HitraMat Hoff SA Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Sør-Trøndelag Inderøy kommune Inderøy Slakteri AS Kokkenes Mesterlaug Nord-Trøndelag Ladejarlen videregående skole Leica Fiskeprodukter AS Levanger kommune Lian Restaurant AS Lierne Viltforedling AS Lænn Siv og Junge Knut Kvaale ANS Marias Kjøkken Matkompaniet AS Matpartner AS Meråker Kjøtt AS Midt-Norsk Havbruk AS Midt-Norge Slakteri Holding AS Namdalseid Kommune

11 Namsos kommune Nausvik Enghav NHO Reiseliv Midt-Norge Nord-Trøndelag Bondelag Nord-Trøndelag Bygdekvinnelag Nord-Trøndelag fylkeskommune Norges Råfisklag Norgeskjell AS Norsk senter for bygdeforskning Norske Sjømatbedrifters Landsforening Nortura SA NTNU Ole Davidsen Opplæringskontoret for Hotell og Restaurantfag i Trøndelag Opplæringskontoret for mat- og servicefag i Sør-Trøndelag Overhalla kommune Proneo Ree Gård Selskap AS Rica Hotels Midt-Norge AS Rissa Utvikling KF Røros Hotell Rørosmat BA Sagamat AS Sans AS Seashell AS Selbu kommune SINTEF Sit Kafe AS Skartnes gård og seteropplevelser Snadder og Snaskum AS Sparebank1 SMN Spis Grilstad Steinkjer Næringsselskap AS Stiklestad Nasjonale Kultursenter Stjørdal kommune Stokkøya Sjøsenter Sæter gård Sør-Trøndelag bonde- og småbrukarlag Sør-Trøndelag landbruksselskap Sør-Trøndelag fylkeskommune Teveltunet Fjellstue Thoresen Slakerforetning AS TINE SA, Region TINE Midt-Norge Trondheim kokkenes mesterlaug Trondheim kommune Trøndersopp, Jørgen Baumfelder Verdal kommune Viken Østre Gartneri Vikna Næringsforening Ørland kommune Øyna Parken - Øyna Gårdsmat Eierne av Oi! Oi! ÅRSRAPPORT

12 Trøndersk matfestival Trøndersk Matfestival er Norges største lokalmatfestival og skal bidra til å øke verdiskapinga innenfor matsektoren i Trøndelag - med et utgangspunkt i råvarer og produkter fra Trøndelag. Matfestivalen er en viktig arena for omdømmebygging og profilering av trøndersk mat og drikke. Trøndersk Matfestival 2012 ble arrangert fra 2. til 4. august. Nærmere 80 utstillere deltok og det ble omsatt matspesialiteter for nærmere 6 millioner kroner disse dagene. Publikum fikk presentert det meste av det beste Trøndelag har å by på: tradisjonsretter og nye produkter og matretter, alt basert på råvarer, produkter og matspesialiteter fra regionen. Årets gjestestand kom fra Møre og Romsdal, Hedmark og Jämtland. Programmet bød på et mangfold av mataktiviteter og spesialiteter som preger regionen. 15 inspirasjonskurs, barneaktiviteter, kokkelering ledet av konferansier og artist Marte Hallem og et dinnershow en underholdende og kulinarisk reise gjennom Trøndelag, var noen av attraksjonene. Velkommen tilbake! august 2013 vil gatene i Trondheim igjen fylles med folkeliv, matglede, utstillere og aktiviteter til store og små. Kommer du også? 12 Oi! ÅRSRAPPORT 2012

13 Guinness rekord: Verdens største blåskjellgryte Havfruen fiskerestaurant fylte 25 år i 2012 og markerte dette med å lage verdens største blåskjellgryte. Guinness rekord ble satt 3. august på Torvet, og blåskjellgryta veide hele kg. Samtidig som publikum fikk forsyne seg kunne de gi et bidrag til barneavdelingen på St. Olavs Hospital. Sildebord Lørdag 4. august ble det dekket til fest på Torvet hvor publikum fikk kjenne Smaken av Ørland. Grøntvedt Pelagic sørget for et mangfold av sild til alle besøkende, og Elisabeth Andreasen sto i spissen for kulturelle opplevelser foran et yrende folkeliv. Unik stemning På festivalområdet var det et yrende og fornøyd folkeliv. På Torvet serverte Røros Hotell og Brød og Sirkus fra Inderøy lokal mat og drikke i et stort serveringstelt. I Tordenskjoldsparken var det familiecafé med skotthyll, og i Hornemanshaven - en av byens ukjente perler - serverte Lian Restuarant mat og drikke med lokalt preg i unike omgivelser. Matfestivalen har blitt et populært arrangement som trekker publikum til Midt-byen. Utstillerne er fornøyd med arrangementet og rapporterer om økt omsetning og besøk i forhold til tidligere år. Oi! takker alle samarbeidspartnere og spesielt hovedsponsorene Det norske, NTE og SpareBank1 SMN, som gjorde det mulig å gjennomføre en vellykket festival. Oi! ÅRSRAPPORT

14 Trønderske matspesialiteter til forbruker Det er en økende etterspørsel etter trønderske matspesialiteter. Derfor arbeider Oi! for nye salgsarenaer og effektive logistikkløsninger for å bringe de lokale matspesialitetene til folket. LogiMat - matspesialiteter på alles bord LogiMat er et treårig ( ) forskningsprosjekt med støtte fra Regionale Forskningsfond Midt-Norge. Forskningsaktivitetene involverer en kjernegruppe bestående av SINTEF, Norsk Senter for Bygdeforskning, Trøndelag Forskning og Utvikling, Høgskolen i Nord- Trøndelag, NTNU og Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS. Midtnorske matspesialiteter på alles bord er ideen for LogiMat-prosjektet, som skal utvikle smarte og effektive logistikkløsninger for lokale matspesialiteter. Resultatene som utvikles vil være til nytte for produsenter og samarbeidsbedriftene i matkjeden. Målet med LogiMat er å utvikle og demonstrere kunnskap, metoder og løsninger, og å bygge et nettverk av kompetanse på logistikk for matspesialiteter. Visjonen er å gjøre Midt-Norge til den ledende regionen for matspesialiteter i Norge gjennom overlegne logistikkløsninger. Oi! bidrar med sin bransjekunnskap i arbeidet med utvalg, koordinering og intervjuer med casebedrifter. Oi! vil også bidra i formidlingen av prosjektets resultater ut mot kunnskapsmiljøene og matbransjen. Mer lokal mat på festivaler og arrangement Ønsket om å få mer lokal mat og drikke inn på trønderske festivaler er økende, og flere festivaler tilbyr lokal mat og drikke. Samtidig sliter flere av festivalene med dårlig inntjening og økonomi. Oi! ønsker derfor å bidra til å utvikle gjennomførbare og lønnsomme matkonsept som kan tilbys under festivaler og arrangement, for å gi merverdi for matprodusenter, leverandører, arrangører og besøkende. Blant annet samarbeidet Oi! med Nordlek-festivalen i Oi! utviklet en løsning og operativ modell for å få lokal mat på festivalen gjennom selskapet Brød og Sirkus, noe som ga en økonomisk gevinst for både festivalen, produsentene og restauratøren. 14 Oi! ÅRSRAPPORT 2012

15 Matspesialiteter i butikk Forbrukernes etterspørsel for lokalmat og matspesialiteter er økende, og i det siste året har det vært en større omsetningsvekst innen matspesialiteter enn for andre matvarer. Sammen med Rema 1000 Midt-Norge har Oi! bidratt til å skape en ny arena for omsetning av matspesialiteter. Høsten 2012 fikk forbrukerne prøve forseglet pose på Rema 1000 Lade Arena. Produsentene fikk fritt disponere et eget torv i butikkens ferskvareavdeling hvor kundene kjøpte matspesialitetene direkte fra utstillerne. Oi! har lagt til rette for denne aktiviteten og koordinert produsentene og aktiviteten i butikken. I 2012 var det til sammen et tjuetalls produsenter fra ulike regioner i Trøndelag som fikk presenterte og selge sine produkter til fornøyde kunder. Matspesialiteter på nett Oi! har i 2012 arbeidet med forretningsutvikling av som er et nettsted for omsetning av matspesialiteter. Nettstedet eies av Landbruk Nordvest i Møre og Romsdal som har leid kompetanse fra Oi! for videre utvikling av forretningsideen. Målet med aktiviteten har vært å markedsføre og selge matspesialiteter, koble lokalmatprodusenter og dagligvarekjeden slik at man på sikt får økt omsetning av lokalmat i dagligvarebutikker. Aktiviteten fortsetter i Oi! ÅRSRAPPORT

16 Representant for forskningsmiljøene i Trøndelag Smak på Trøndelag! Verden smaker på Trøndelag! Med denne visjonen for det treårige prosjektet Smak på Trøndelag! og verdiene ærlig, smaksrik og tett på, har Oi! ledet satsningen som har koblet to bransjer, mat og reiseliv, mot felles mål. Ambisjonen om å utvikle Trøndelag til en sterk og spennende matregion øker etterspørselen etter kvalitetsrike råvarer og produkter fra kyst til fjell. Prosjektet har bidratt til at matnæringa og reiselivsnæringa arbeider sammen om utviklingen av tilbudet og tilgjengeligheten av lokale matopplevelser i regionen. Geografien og klimaet i Trøndelag gir et mangfold av smakfulle produkter. De siste årenes målbevisste satsing på å utvikle trønderske matspesialiteter har gitt regionen et fantastisk matmangfold. Etterspørselen i markedet har vært sterkt økende de siste tre årene, og har gitt omsetningsøkning under Trøndersk Matfestival, Bondens Marked, Julemarkedet, og økt etterspørsel etter matspesialiteter i dagligvarehandelen. Reiselivsbransjen er i endring og gir en økende etterspørsel etter opplevelser hvor den reisende selv er aktiv. Opplevelsene skal være ekte, særegne og bærekraftige. Det er behov for å utvikle flere og bedre matopplevelser basert på råvarer, produkter og tradisjoner fra regionen. Trøndersk matmanifest peker på verdien som ligger i koblingen mellom mat og reiseliv. Med fokus på å utvikle mat som attraksjon har nettopp Trøndelag et stort potensial. Målet i Smak på Trøndelag! har vært å utvikle et miljø av serveringsbedrifter som har evne og vilje til å tilby helhetlige matopplevelser ut fra regionens råvarer og produkter. En tilslutning til Trøndersk matmanifest skal bevisstgjøre bedriftene i forhold til sitt eget mattilbud og benyttes som et verktøy i utviklingen. Tilslutninger til Trøndersk matmanifest Sammen med tidligere innsats fra Oi! og matpartnerskapet i Trøndelag har Smak på Trøndelag! bidratt til å mobilisere blant annet serveringssteder til å slutte seg til Trøndersk matmanifest. I tillegg til de opprinnelige aktørene som undertegnet, har en rekke enkeltaktører nå tilsluttet seg manifestet: BÅRDSHAUG HERREGÅRD AS ERSGARD FHL - MIDTNORSK HAVBRUKSLAG GURI KUNNA BA HANEN TRØNDELAG INDERØY SLAKTERI AS KULTURGÅRDEN BJERKEM LIAN RESTAURANT MÆRE LANDBRUKSSKOLE NORD-TRØNDELAG BONDELAG RØROSMAT STOKKØYA SJØSENTER STRINDA VGS SÆTHER GÅRD SØR-TRØNDELAG BONDELAG TO ROM OG KJØKKEN TRONDHEIM KOKKENES MESTERLAUG TRØNDELAG REISELIV AS ØYNA PARKEN TRØNDERSK MATMANIFEST Det trønderske matmanifestet skal skape merverdi ved å bevare, styrke og videreutvikle trøndersk matproduksjon og matkultur gjennom å bevisstgjøre enkeltmennesker, organisasjoner og bedrifter. Det trønderske matmanifestet skal skape stolthet og identitet. Vi slutter oss til følgende: Vi ønsker å fremme de trønderske råvarenes og matproduktenes mangfold, smak og særpreg, fra hav til høgfjell. Vi vil bidra til å bruke råvarer og produkter som fremmer matglede og helse. Vi vil bidra til å markedsføre og bruke mat eller mattradisjon som en attraksjon. Vi vil bidra til å formidle historiene om råvarene og tilberedningen. Vi vil bidra til å utnytte råvarenes og produktenes sesongvariasjoner. Vi vil bidra til å bruke råvarer og produkter ut fra miljøhensyn. Vi ønsker å fremme god mat og matkultur hos barn og unge. Trøndersk mat og matkultur skal være kunnskapsbasert. Vi vil bidra til utvikling av trønderske råvarer og produkter gjennom utdanning, nyskaping og forskning. Forøvrig slutter vi oss til det nordiske matmanifestet februar 2011 Å slutte seg til det trønderske matmanifestet innebærer at man erkjenner de verdiene manifestet beskriver og lar dette påvirke strategier, beslutninger og handlinger. Lars Morten Rosmo Leder Midtnorsk Samarbeidsråd Representant for landbruksnæringa i Trøndelag Jens Ramfjord Oldermann Kokkenes Mesterlaug Nord-Trøndelag Representant for kokkelaugene i Trøndelag Ingrid Skarstein Styreleder KS Sør-Trøndelag Representant for KS i Trøndelag Sven-Erik Knoff Seniorrådgiver NHO Trøndelag Representant for NHO Reiseliv Midt-Norge Håvard Y. Jørgensen Adm. dir. Norske Sjømatbedrifters Landsforening Representant for sjømatnæringa i Trøndelag Trond Michael Andersen Rektor Høgskolen i Sør-Trøndelag Gunnar Viken Fylkesordfører i Nord-Trøndelag Kåre Gjønnes Fylkesmann i Sør-Trøndelag Inge Ryan Fylkesmann i Nord-Trøndelag Tore O. Sandvik Fylkesordfører i Sør-Trøndelag 16 Oi! ÅRSRAPPORT 2012

17 Aktiviteter gjennom tre år har skapt ny kunnskap, inspirasjon og tillit hos både serveringsbedriftene og publikum. I tillegg har aktiviteter blitt gjennomført i nært samarbeid med reiselivsaktørene og resultert i gode relasjoner og formelt samarbeid mellom mat- og reiselivsnæringa. Deltagelse i både Markedsrådet og Kontaktforum Trøndelag Reiseliv har bidratt til at det i dag er bred enighet om satsningen på lokal mat. Dette blir fulgt opp gjennom klare prioriteringer i handlingsplaner og markedsplaner. Reiselivsbransjen satser i økende grad på profilering av matopplevelser og økt bruk av lokale råvarer og produkter. Trøndelag har det beste utgangspunktet for videre utvikling og samarbeid mellom mat og reiseliv! Sammen med det kontinuerlige profileringsarbeidet som Oi! driver har Smak på Trøndelag! bidratt til å løfte fram trønderske matspesialiteter ved mange anledninger i 2012, blant annet: Trønderaften i Oslo Oslo-markedet er et viktig marked for det trønderske reiselivet. Trønderaften i Oslo - suksessen fra ble videreført også i februar fikk inviterte gjester oppleve Trøndelag som konferanse- og arrangementssted og som et innholdsrikt reisemål. Den trønderske maten ble synliggjort som en stor del av reiseopplevelsen. Med basis i de fire fyrtårnene til Trøndelag Reiseliv ble det utviklet menyer som ga gjestene en smakfull opplevelse av trønderske råvarer, produkter og tradisjoner: Skifer Hotel, Kongsvold Fjeldstue og Røros Hotell representerte den eventyrlige fjellregionen, Rica Hell Hotel det kreative Trondheim og Rica Stiklestad Hotel det historiske Innherred. Rica Rock City Hotel i Namsos bidro med smaksprøver fra den hemningsløse kysten. Grønn frokost på verdens miljødag I forbindelsen med Verdens miljødag 5. juni arrangerte Sør-Trøndelag fylkeskommune en gratis Grønn Frokost. Lokal mat og rettferdig handel stod på menyen, og i samarbeid med Prima AS kantiner, bidro Oi! til at det ble det servert lokal og økologisk mat med smak fra det trønderske kjøkken. Nor-Fishing Nor-Fishing er en møteplass for bedrifter, organisasjoner, FoU-miljø og offentlige aktører i hele Trøndelag. Nor-Fishing 2012 samlet om lag besøkende fra 50 nasjoner. 15 trønderske bedrifter og organisasjoner deltok på messa, forent gjennom Trøndelag sin fellesstand Treffpunkt Trøndelag på nærmere 300 m 2. Fellesstanden fungerer som treffpunkt for faglige møter, seminarer og samarbeidspartnere fra inn- og utland. Under messa hadde Oi! ansvaret for å koordinere og tilrettelegge for serveringstilbudet på standen. Gjennom et sterkt produkt- og produsentfokus fikk gjestene en smak av kvalitetsråvarer av fisk og sjømat fra regionens leverandører. Trøndelagskvelden I forbindelse med Nor-Fishing arrangerte Oi! Trøndelagskvelden 15. august i samarbeid med Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Over de siste årene har Trøndelagskvelden utviklet seg til å bli ett uformelt treffsted for næringslivet, politikere og offentlig forvaltning. I vakre omgivelser på Kvilhaugen Gård fikk omlag 170 gjester en Smak av Trøndelag gjennom et bugnende utvalg av fisk, sjømat og lokale matspesialiteter. Oi! ÅRSRAPPORT

18 Mer trøndersk mat og drikke! Søke gammelt skape nytt Prosjektet Søke gammelt skape nytt bidrar til å ivareta og forsterke de gode mattradisjonene og håndtverket. Et viktig mål er å inspirere unge mennesker for å sikre at kunnskapen går i arv og for å motivere til etablering av ny næring. Prosjektet henvender seg til de som vil starte eller som allerede holder på med håntverksbasert matproduksjon i regionen. Mathåndtverkets teori og praksis forenes i en utviklingsprosess der tradisjonsmat får status. Prosjektet er et interregionalt samarbeid med Eldrimner i Østersund, Sverige, Mære landbruksskole og Oi!. Prosjektet arbeider med fire temaer etter produsentene ønske: Myse, brød, lokale drikker og bær og grønt. Innenfor disse emnene tilrettelegges det for: Produktutvikling og merverdi Overføring av forskningsbasert kunnskap Miljø- og helsegevinster når generasjoner blir borte må vi ta vare på kunnskapen om hvordan mat bearbeides, foredles og lages Prosjektet er en sentral bidragsyter til at Jämtland og Trøndelag har blitt viktige regioner for lokalt mathåndverk. Aktiviteten videreføres gjennom finansiering fra Interreg Sverige-Norge fram til august I 2012 ble det gjennom arbeidet i Søke gammelt skape nytt gjennomført en rekke kurs, studieturer og nettverkstreff innenfor prosjektets fire temaområder. Surdeigsbaking og brødkvalitet har vært gjennomgående tema for flere kurs, som har blitt gjennomført i samarbeid med Bruborg bakeri på Levanger. En mobiliseringstur fra Norge til Sverige hadde bær og grønt i fokus: Trønderske produsenter og foredlere fikk inspirasjon og kunnskap fra Jämtlanske venner. 18 Oi! ÅRSRAPPORT 2012

19 Handlingsplan for Matspesialiteter i Trøndelag Som et ledd i arbeidet med å løfte matspesialitetene fra Trøndelag står Fylkesmannen, fylkeskommunene og Innovasjon Norge i Trøndelag bak Handlingsplan for matspesialiteter fra Trøndelag. Planen, som strekker seg fra 2012 til 2015, peker på utfordringer og synliggjør muligheter innenfor dette spesielle satsingsområdet i Trøndelag. Oi! bidro til utviklingen av planen og er involvert i team matspesialiteter som i fellesskap skal følge opp planen, spesielt innenfor seks utpekte handlingsområder: Mobilisering/rekruttering Omdømmebygging Kompetanse/bedriftsutvikling, Samarbeid/nettverk Markedsaktiviteter og Trønderske matspesialiteter i reise- og opplevelsesnæringen UNESCO Creative City of Gastronomy I 2004 lanserte UNESCO Creative Cities Network, et bynettverk for å dele erfaringer, ideer og beste praksis for kulturell, sosial og økonomisk utvikling. I dag består nettverket av nærmere 30 medlemsbyer som satser på innovativ utvikling, blant annet innenfor gastronomi. På vegne av Sør-Trøndelag fylkeskommune utarbeidet Oi! et beslutningsgrunnlag for om det var aktuelt for Trondheim eller Trøndelag å søke opptak i nettverket. Videre arbeid beror på tilgjengelige ressurser i UNESCOS for behandling av nye søknader og drifting av eksisterende nettverk. Oi!-dagen Oi! for en dag! er en fagdag for næringsaktører, offentlige aktører og kunnskapsmiljø med interesse i og for matsektoren i Trøndelag. Oi!-dagen 2012 ble arrangert 29. mars og tilbød en minikonferanse med tema som blant annet mat og helse, mat og reiseliv, matdistribusjon, rekruttering og mattrygghet. Forskningssjefen i Nofima ledet i tillegg en engasjert forsamling gjennom en plenumsdiskusjon om utfordringene og flaskehalsene for trøndersk mat og drikke, etter innledninger fra profilerte næringsaktører. Oi! ÅRSRAPPORT

20 Grønn forskning i Midt-Norge På oppdrag av den midtnorske landbruksnæringa arbeider prosjektet Grønn forskning i Midt-Norge med å legge til rette for mer forskning og utvikling for å videreutvikle det regionale landbruket. Samarbeid mellom næringa, kunnskapsmiljøene og offentlig sektor står sentralt. Flere bedrifter, organisasjoner, bønder og skogeiere kan synes det er en lang og vanskelig vei fra håndfaste utfordringer i hverdagen til nye løsninger som blir utviklet gjennom tidkrevende forskning og utvikling. Ambisjonen til Grønn forskning i Midt-Norge er at denne veien ikke skal virke uoverkommelig lang. Bakteppet for prosjektet er ei bred landbruksnæring som ønsker å involvere seg mer aktivt i forskning og utvikling. Til det trengs drahjelp. En av målsettingene er økt brukermedvirkning - at forskningsprosjektene planlegges og gjennomføres sammen med de som skal bruke resultatene. Da øker også sjansen for at resultatene tas i bruk og kan bidra til å løfte det regionale landbruket enda ett steg videre. Prosjektet bidrar til å sette forskning på dagsorden i landbruksnæringa, og arbeider med politiske tema for å øke priorteringen av forskning og landbruk. Prosjektet bidrar til at næringa, med spesiell fokus på primærlandbruket, konkretiserer og synliggjør etterspurt kunnskap. Dette gir utgangspunkt for nye forskningsprosjekt og diskusjoner med forskningsmiljøene og virkemiddelapparatet. Prosjektet er en pådriver og tilrettelegger for å utvikle nye og etterspurte forskningsprosjekt ut fra behov og ideer fra næringa og kunnskapsmiljøene. Ambisjonene er høy faglig kvalitet, aktiv brukermedvirkning, resultatformidling tilbake til brukerne - og naturligvis at prosjektene mottar nødvendig finansiering for å kunne gjennomføres. Grønn forskning i Midt-Norge har hittil bidratt til utarbeidelsen av nærmere 30 prosjektsøknader med en omsøkt totalstørrelse på omtrent 150 millioner kroner. Andelen innvilgede prosjekt er høy og kun et fåtall problemstillinger har fått avslag om finansiering. Noen eksempler på igangsatte prosjekt er: Bedre prosesskontroll i veksthus Jakt på kortnebbgås for å redusere beiteskader Logistikk og distribusjon av matspesialiteter potensialet og engasjementet er stort når næringa får drahjelp til å involvere seg i forskning og utvikling Tiltak mot flåttbårne sykdommer hos sau Bedre driftstyring ved bruk av melkerobot Bruk av aske fra skogbruket som gjødsel 20 Oi! ÅRSRAPPORT 2012

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Oi! Trøndersk Mat og Drikke. Introduksjon. 06 Hilsen fra daglig leder 07 Hilsen fra styreleder. 08 Dette er Oi! 08 Medarbeidere 10 Eierne av Oi!

Oi! Trøndersk Mat og Drikke. Introduksjon. 06 Hilsen fra daglig leder 07 Hilsen fra styreleder. 08 Dette er Oi! 08 Medarbeidere 10 Eierne av Oi! Årsrapport 2012 mersmak og merverdi Introduksjon 06 Hilsen fra daglig leder 07 Hilsen fra styreleder Oi! Trøndersk Mat og Drikke 08 Dette er Oi! 08 Medarbeidere 10 Eierne av Oi! 04 OI! ÅRSRAPPORT 2012

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap for Aktiv Barnehjelp AS

Årsregnskap for Aktiv Barnehjelp AS Årsregnskap 30.01.15-31.12.15 for Aktiv Barnehjelp AS Organisasjonsnr. 914934532 Utarbeidet av: Trio Regnskapsservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Vestre Rosten 78 7075 TILLER Organisasjonsnr. 970601511

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2016 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 012 369 2 340 958 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap 2014. for. Namdalshagen AS. Foretaksnr. 986380906

Årsregnskap 2014. for. Namdalshagen AS. Foretaksnr. 986380906 Årsregnskap 2014 for Namdalshagen AS Foretaksnr. 986380906 Namdalshagen AS i Årsberetning 2014 SELSKAPETS VIRKSOMHET Namdalshagen AS ble stiftet 15.12.2003. Namdalshagen driver sin virksomhet i Namdalshagen

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

flekta// Årsregnskap 2016 for Jekta AS Organisasjonsnr AUTOWSERT RLGNSKAPSHDREF <5EL SK/\P Gløttvegen NAMDALSEID

flekta// Årsregnskap 2016 for Jekta AS Organisasjonsnr AUTOWSERT RLGNSKAPSHDREF <5EL SK/\P Gløttvegen NAMDALSEID Årsregnskap 216 for Jekta AS flekta// EN VEHRANBEDHIFT rganisasjonsnr. 97596297 Utarbeidet av: NAMDALSEID REGNSKAP AS AUTWSERT RLGNSKAPSHDREF

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

For the best experience, open this PDF portfolio in Acrobat 9 or Adobe Reader 9, or later. Get Adobe Reader Now!

For the best experience, open this PDF portfolio in Acrobat 9 or Adobe Reader 9, or later. Get Adobe Reader Now! For the best experience, open this PDF portfolio in Acrobat 9 or Adobe Reader 9, or later. Get Adobe Reader Now! Valgkomitèens innstilling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke 29.mars 2012

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

Søknad om økonomisk støtte til arbeidet i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS.

Søknad om økonomisk støtte til arbeidet i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS. Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 Steinkjer Trondheim, 22. desember 2011. Søknad om økonomisk støtte til arbeidet i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS. Viser til møte som fylkeskommunene i Trøndelag

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Profvet International AS Org nr:

Årsregnskap 2004 for Profvet International AS Org nr: Årsregnskap 2004 for Profvet International AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Utarbeidet av Dyrkorn Regnskapskontor AS Strandgata, 6250 STORDAL Tlf 70 27 94 00 Fax 70 27 94 01 email: post@drk.no Org

Detaljer

Arsoppgjør 2008 for LEVANGER FRITIDSPARK AS. Foretaksnr.

Arsoppgjør 2008 for LEVANGER FRITIDSPARK AS. Foretaksnr. Arsoppgjør 2008 for LEVANGER FRITIDSPARK AS Foretaksnr. .------ LEVANGER FRITIDSPARK AS Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER G DRIFTSKSTNADER Driftsin ntekter Annen inntekt 71458 Leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682 Årsregnskap 2012 for Nidaros Kampforening Foretaksnr. 897664682 Årsberetning 2012 Virksomhetens art Foreningen driver i Trondheim kommune. Foreningen har følgende undergrupper i år 2012: Ladehirden -lærer

Detaljer

Årsregnskap 2015. Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk.

Årsregnskap 2015. Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk. Årsregnskap 2015 Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk. Årsregnskap 2015 for IBRA Media Norge Foretaksnr. 977129583 IBRA Media Norge Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer