Presentasjon av forskningsmiljøet ved NTNU og SINTEF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon av forskningsmiljøet ved NTNU og SINTEF"

Transkript

1 Presentasjon av forskningsmiljøet ved NTNU og SINTEF Stein Haugen K. G. Jebsen Professor i teknisk sikkerhet / Leder ROSS Geminisenter Institutt for Produksjons- og Kvalitetsteknikk NTNU 1

2 Hva er ROSS? Geminisentrene er et samarbeid mellom NTNU, SINTEF og UiO om å bygge større fagmiljø med større kvalitet - på tvers av organisatoriske grenser. ROSS står for «Risiko- og Sårbarhetsstudier» og ble etablert som et Geminisenter i 2007 utvidet i

3 Hvem er ROSS? RAMS-gruppen ved Institutt for Produksjons- og Kvalitetsteknikk HMS-seksjonen (sikkerhet) ved Institutt for Industriell Økonomi og Teknologiledelse Gruppe for Marine Systemer ved Institutt for Marin Teknikk. Studio Apertura, NTNU Samfunnsforskning Psykologisk Institutt, Center for Safety and Human Factors SINTEF Teknologi og Samfunn, Avd Sikkerhet SINTEF Energi, Avd Elkraftsystemer ROSS favner ikke alt av sikkerhetsforskning ved NTNU og SINTEF 3

4 4

5 ROSS med (noen) tall Fast ansatte: 57 PhD/Postdoc: 34 Fullførte masteroppgaver: 34 Prosjektoppgaver: 40 Tidsskriftpublikasjoner: 38 Konferansebidrag: 85 5

6 Konferanser Sikkerhetsdagene arrangeres hvert år siden 1985 I år: 23. og 24. oktober på Britannia Hotel Tema: krise- og beredskapshåndtering i privat og offentlig sektor. 6

7 SRA-Europe 2013 Society for Risk Analysis Europe 22nd annual conference juni 2013 i Trondheim Nesten 300 abstracts mottatt Samler forskere fra hele verden 7

8 Undervisning - masterkurs TPK 4120 Safety and Reliability Analysis TPK 4140 Maintenance Management TPK 5160 Risk Analysis TPK 5165 RAMS Engineering and Management TPK 5115 Risk Management in Projects TIØ 4200 Safety, Health and Environment - Safety Management TIØ 4205 Safety, Health and Environment - Methods and Tools in SHE Practice TIØ 4290 Environmental and Safety Management in Public Administration and Industry TIØ 4725 Safety, Health and Environment, Specialization TIØ 4185 Safety, Health and Environment - Non-Industrial Work Environment TIØ 4190 Safety, Health and Environment - Industrial Work Environment TIØ 4195 Safety, Health and Environment - Environmental Science and Management TIØ 4210 Health and Working Life TMR 4130 Risk analysis and safety management of maritime transport 8

9 Undervisning - PhD-kurs PK 8200 Risk Influence Modeling and Risk Indicators PK 8201 Systems Reliability PK 8207 Maintenance Optimization PK8209 Modelling and Analysis of Major Accidents ET 8201 Power System Reliability and Security MR 8200 Structural Reliability MR 8204 Accidental Loads TM 8101 Dependability Analysis of ICT Systems MR 8102 Investigation and Analysis of Accidents PSY8002 Risk Perception and Risk Communication 9

10 Videreutdanning vår 2013 Risk Perception and Risk Communication. 4-8 March, 2013, Trondheim. Professor Britt-Marie Drottz Sjöberg, NTNU. Teknisk sikkerhet, februar og 6-7 mars, Professor Stein Haugen, NTNU. Optimalt vedlikehold av vannkraftverk, januar og februar, Førsteamanuensis II Eivind Solvang, NTNU Risikoanalyse, 8-10 januar og februar. Professor Stein Haugen, NTNU. Industriell sikkerhet og pålitelighet, 4-6 februar og mars, Professor Jørn Vatn, NTNU. Organizational perspectives on safety, June 20 th 21 st. PhD course in connection with the SRA-E conference. Lecturers: Hovden, Kongsvik, Hollnagel, Schiefloe 10

11 Mastergrad i Organisasjon og Ledelse 11

12 SFI-søknad planlegges Senter for Forskningsdrevet Innovasjon Senter med varighet på 5-8 år, med støtte fra NFR og næringsliv SFI-ordningen skal styrke innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoUaktive bedrifter og framstående forskningsmiljøer. Inntil 50% finansiering fra NFR, i gjennomsnitt 10 millioner pr år. Typisk omfang millioner pr år Tema ikke bestemt søknadsprosess ventes i

13 NTNU Institutt for Produksjonsog Kvalitetsteknikk Institutt for Marin Teknikk Institutt for Økonomi og Teknologiledelse Psykologisk Institutt 13

14 Institutt for Produksjons- og Kvalitetsteknikk Ansatte: Marvin Rausand Professor Jørn Vatn Professor Stein Haugen Professor Per Schjølberg Førsteamanuensis Yiliu Liu Førsteamanuensis Knut Øien Professor II 14

15 Our Vision To be recognized as an internationally leading research group in risk assessment and prevention of major accidents. The research focus is on industrial accidents and transportation. 15

16 IVT strategisk forskningsområde Strategisk forskningsplan for Fakultet for Ingeniørvitenskap og Teknologi «Sikkerhet, risikoanalyse og forebygging av store ulykker» ett av fem «excellence»-områder i planen Mål: Forsvare sin posisjon i verdensklasse Noen viktige elementer fremover: Bygge større miljø som er mer robust og som kan produsere mer undervisning, kandidater, forskning Bredere faglig basis ingeniørvitenskap og samfunnsvitenskap Økt synlighet nasjonalt og internasjonalt Etablering av senter (SFI) 16

17 Prioritized research topics Extending existing risk assessment methods (living, dynamic, etc.) Reliability assessment of safety barriers (including Safety Instrumented Systems) Maintenance policies and practices and their influence on risk Risk acceptance and risk metrics Risk and uncertainty 17

18 Books New: Reliability analysis of safety instrumented systems M. Rausand, Wiley 2013 New: Reliability Handbook M. Rausand, Wiley 2014 Book contributions (2008-): 18

19 Department of Marine Technology Disciplines: Marine Hydrodynamics Marine Structures Marine Control Systems Marine Engineering Marine Operation and Maintenance engineering Marine Design and Logistics About 100 MSc students every year. About 100 PhD and post doctors, including world leading center of excellence: Centre for Autonomous marine operations and systems (AMOS) 19

20 Marine Systems Research Group Personnel working with RAMS related issues: Professor Ingrid Bouwer Utne Professor II Jan Erik Vinnem Associate Professor II Trond Michael Andersen Professor Bjørn Egil Asbjørnslett 20

21 A brief overview of some projects Safe, environmental friendly, and cost effective operation of vessels and installations in the Arctic Towards sustainable fish farming at exposed marine sites (SUSTAINFARMEX ) Design to verification of control systems for safe and energy efficient vessels with hybrid power plants (D2V) Energy management in practice 2 (EMIP 2) 21

22 MARRISK Coping with Risk in Maritime Logistics Managing vulnerability, risk and resilience in maritime logistics chains Objective is to develop understanding, approaches, models and methods to become: Well-informed about risks and vulnerabilities in maritime logistics chains. Able to analyse risk and vulnerability exposure in maritime logistics chains. Better equipped to meet and handle those risks and vulnerabilities. Support to develop improved and well-functioning (vs. optimal ) maritime logistics chains. 22

23 RAMS engineering and management in development and operation of offshore wind turbines System reliability analysis - Implementation of IEC on the protection systems Maintenance planning - Integrated reliability centred maintenance (RCM) and integrated logistics support (ILS) in the system design phase - Maintenance resource optimization Risk analysis - Task analysis for safe access system/operation - Collision risk between service vessels and offshore wind turbines PhD student: Lijuan Dai (China) 23

24 Safety Assessment of the Norwegian Fishing Fleet Analysis of Fatality and Injury statistics Development of a Safety Management System and accident reporting system for the fishing fleet Examination of ergonomics and manual handling in the fishing fleet Fatigue as a risk factor for accidents in the fleet Edgar McGuinness, Ireland Fatal accidents in three Norwegian fishing fleets , including fatality incident rate per 10,000 man years. 24

25 Human fatigue in maritime operations Risk and safety controls PhD Candidate: Juned Akhtar How does human fatigue arise? What is the role of human fatigue in maritime accidents? How does human fatigue influence the risk of accidents? Can Bayesian modeling be used? 25

26 PICTURE of PhD candidate Vincentius Rumawas Human Factors in Marine Design The background: It is widely believed that most accidents at sea were caused by human errors or human-related factors, however in the design phase of marine systems, human factors is still less accounted. The objective: to reduce the risk and vulnerability of marine systems by focusing more on the human factors since the design process. 26

27 Centre for Safety and Human Factors Research Group: Department of Psychology Gunhild Sætren Innføring av ny teknologi i petroleumsindustrien (PETROMAKS NFR) Overview Current Projects Thomas Wold, Styringssystem offshore (PETROMAKS NFR) Martin Rasmussen, Petro-HRA (PETROMAKS NFR) Vibeke Milch, Interorganisatorisk kompleksitet offshore (PETROMAKS NFR) Karin Laumann, veileder (PETROMAKS projekter) Britt-Marie Drottz Sjöberg, Risikopersepsjon og risikokommunikasjon (SCK*CEN; RIA; and applications to NordForsk, SAMRISK II) 27

28 Current focus in Safety and Human Factors Clarify and emphasize the role of psychology in safety research. Strengthen NTNU-internal and external collaboration with research and industrial networks. Develop experimental human factors and safety research Collaboration partners: IRIS, IFE, SINTEF, HFC (Human Factors in Control conference), ROSS Gemini Centre, Regional network on Control room, IO and safety Industrial partners (mainly Statoil, Shell, DNV and GdF) 28

29 Risk Perception and Risk Communication Integrate psychological research in field work on risk, safety and societal resilience Develop test laboratory on human reactions, and functioning in groups Collaborations: Radiation risks; collaboration with SCK*CEN (Studiecentrum voor Kernenergie - d'étude de l'énergie Nucléaire) The Risk Interpretation and Action (RIA) Working Group RCR Östersund; current research application Planned research application to NordForsk regarding collaboration on societal resilience involving research groups, rescue organisations and local authorities in Norway, Sweden and Finland 29

30 SINTEF 30

31 Electric power systems - Security of electricity supply (SoS) Development of indicators, methods and tools that can be used to analyse, measure and assess risk and security of electricity supply Areas of work Risk and vulnerability in electric power grids, including Smartgrids Wide-area interruptions (blackouts) Power system reliability Fault and interruption statistics Risk and vulnerability indicators Risk based asset management of hydro power, wind power and power grids Projects/clients Research Council of Norway and EU-projects, in cooperation with the electricity industry, energy authorities, energy companies and system operators Foto: Nord-Salten Kraftlag Foto: Statnett 31

32 ( ) Prosjektet har etablert en kunnskapsbase for å overvåke sårbarhet i kraftnett, gjennom: Analyser av blackouts og case studier eksempler på sårbarheter, konsekvenser etc. Etablering av rammeverk, definisjoner, metodikk, eksempler på kvalitative og kvantitative sårbarhetsindikatorer Etablering av metodikk for sårbarhetsanalyse og identifikasjon av kritiske utfall, anleggsdeler, lokasjoner etc. Rammeverket for sårbarhet skiller mellom de mange små og de få store (HILP) hendelsene

33 A risk-based management system imposes significant changes in how electricity distribution companies are managed. Main project results: Assessment of the current risk exposure in the electricity distribution sector. Risks dealt with: economy, safety, environment, reputation, quality of supply, (vulnerability) Risk indicators for distribution system asset management Guidelines to risk-based categorization of distribution system assets A risk based model supporting long term maintenance and reinvestment strategy decision making A guide to Risk Based Maintenance and Reinvestment Management 33

34 SINTEF Teknologi og samfunn Avdeling Sikkerhet Kompetanseområder Risiko- og sikkerhetsstyring, herunder "risk governance" Helhetlig barrierestyring Nye sikkerhetsperspektiver, herunder "resilience" Menneskelige og organisatoriske faktorer Vedlikeholdsstyring Pålitelighet av sikkerhetssystemer Sikkerhetsindikatorer Samfunnssikkerhet og beredskap Gransking og læring fra ulykker SINTEF skal bidra til at Norge er verdensledende på HMS slik at det ikke forekommer ulykker som fører til alvorlig skade på mennesker eller ytre miljø 34

35 35 CENTER FOR INTEGRATED OPERATIONS In collaboration with the petroleum industry Supported by the The Research Council of Norway Proactive Management of Safety and Environment Project Manager: Lars Bodsberg 35

36 PDS Pålitelighet av instrumenterte sikkerhetssystemer PDS forum PDS metoden PDS håndbøker PDS rapporter PDS Tool 36

37 CRIOP CRIOP is the leading methodology to verify and validate the ability of a control center to safely and effectively handle all modes of operations including start up, normal operations, maintenance and revision maintenance, process disturbances, safety critical situations and shut down. CRIOP can be applied to central control rooms, driller's cabins, cranes and other types of cabins, onshore, offshore and emergency control rooms. CRIOP is based on several standards and was in 1997 recommended as a preferred methodology in NORSOK S-002. CRIOP is maintained by Forum for Human Factors in Control Systems 37 37

38 HFC Forum Forum for Human Factors in Control Systems. HFC activities exchange experiences and ideas on HF in control systems, by arranging yearly seminars etc. contribute to further development of CRIOP to keep it an distinguished HF method for control solutions contribute to R&D projects in control systems promote knowledge and good solutions for steering and monitoring in e-operations contribute to teaching in colleges and universities contribute to national and international standards Human Factors (HF) is methods and knowledge to evaluate and improve the collaboration between man, technology and organisation

39 OREDA Offshore Reliability Data Handbooks for RAMS analysis Topside and Subsea Equipment

40 Robust regulation in the petroleum sector ( ) Develop knowledge that can be used to design robust regulation for the complex and changing field of the petroleum sector. To understand and conceptualize the robustness of the Norwegian risk regulation regime within the petroleum sector To analyse other nations regulatory regimes of special importance for the development the Norwegian regime in an international context. To assess the interface between the development of risk regulating regime and risk management systems and risk behaviour in the industry Disseminate research based knowledge about risk regulation 40 40

41 Building Safety in Petroleum Exploration and Production in the Northern Regions ( ) Resilience based Safety Management and Monitoring for petroleum exploration and production in the Arctic (2012) Knowledge and methods to build resilient operational organizations with the ability to prevent unwanted events through early warnings/indications

42 RIO Interdisciplinary Risk Assessment of Integrated Operations addressing Human and Organisational Factors ( ) Develop new knowledge (theories, models) and frameworks for reasoning, as a basis and platform for risk assessment in relation to petroleum production in an integrated operations environment Provide guidance on the practical use of these results to relevant practitioners

43 EU 7FRP Early Recognition, Monitoring and Integrated Management of Emerging, New Technology Related, Risks integ-risk ( ) Main contribution from SINTEF is to develop early warning indicators in order to prevent major accidents The Goliat field in the Barents Sea is used as a case for the development of a general method for establishing early warning indicators. CEN Workshop 67 - General Framework and Guidelines for Early Recognition, Monitoring and Integrated Management of Emerging New Technology Related Risks (integ-risk) INTEGRATED APPROACH TO RISK Emerging Risks

44 Sikkerhetsforskning ved NTNU Samfunnsforskning as - Studio Apertura Helhetlige tilnærminger, ulike metoder. Fagfolk med ulik bakgrunn: teknologi, sosiologi, psykologi, sosialantropologi, statsvitenskap 44

45 Hvordan skapes og opprettholdes sikkerheten i organisasjoner? To sentrale forskningsområder - Sikkerhet i operasjonell virksomhet: industri og transport - Samfunnssikkerhet: kritisk infrastruktur, beredskap Viktige aktiviteter Ulike typer organisatoriske sikkerhetsanalyser Utvikling av HMS- og sikkerhetskultur Undervisning og veiledning (Ph.d., masterkandidater, EVU) Foredrag og annen formidling 45

46 «Utviklingsprogram for Bedre Fartøysikkerhet ( )» 46

47 Bedre sikkerhet gjennom involvering Sikkerhets- og arbeidsmiljøundersøkelse Synergianalyser Kapteinforum Logistikkportalen Forskningsprosjekter Samarbeidsorgan Ph.d-kandidater og masterstudenter 47

48 Antall sammenstøt Antall sammenstøt og alvorlige personskader er betydelig redusert Sammenstøt mellom fartøy og innretning Årstall 48

49 Program for HMS-kulturutvikling i GDF SUEZ E&P Norge AS (2009- dd) 49

50 Stegvis utvikling og implementering av HMS-kultur (1/2) Kravet om god HMS-kultur nedfelt i regelverket for petroleumsvirksomheten av HMS-kulturprosjekt i GDF SUEZ E&P Norge AS, Grunnleggende målsetting for prosjektet: Alle i organisasjonen skal jobbe sammen for å utvikle en organisasjonskultur med HMS som fundament. Prosjekt med samme målsetting i Wintershall fra

51 Stegvis utvikling og implementering av HMSkultur (2/2) Prosjektdesign Participatory intervention Alle blir hørt, deltar og utvikler prosjektet (intervjuer, survey og utvikling av aktivitet i dialog med hverandre og forskere (SA)) Deltakelse og eierskap. Bidrar til skreddersøm og tilslutning til organisasjonsutvikling Ulike trinn i gjennomføringen av prosjektet Helhetlig tilnærming Alle nivå i organisasjonen Alle deler/avdelinger i organisasjonen Alle dimensjoner i organisasjonen (Pentagonmodellen) 51

52 OTS - «Operasjonell tilstand sikkerhet» 52

53 OTS - Operasjonell Tilstand Sikkerhet Verifikasjon av organisatoriske barrierer mot HC-lekkasjer Studio Apertura med i utvikling og pilotering Vurderes opp mot ytelseskrav OTS nå i aktiv bruk i Statoil Team på anlegg/inst Gjennomgang av eksisterende datakilder Elektronisk spørreundersøkelse Intervjuer, møtedeltakelse osv Helhetlig analyse, vurderinger, rapportering Workshop: Utarbeide tiltak Forberedelser 53

54 «Translating HSE Culture in the Petroleum Industry» ( ) God HMS-kultur er et krav i Rammeforskriften HMS-kultur - et mangetydig og uklart begrep Hva er de praktiske konsekvensene av dette kravet? Hvordan har det blitt forstått, oversatt og operasjonalisert iulike selskaper? Hvordan er myndighetenes rolle og oppfølging? 54

55 ROSS Publikasjonen beskriver aktuelle problemstillinger som vi arbeider med Undervisning Forskning Seminarer/konferanser Formidling 55

56 Stein Haugen Professor i teknisk sikkerhet Institutt for Produksjons- og Kvalitetsteknikk NTNU 56

Seminar om Samfunnssikkerhet og diskusjon av forskningsresultater

Seminar om Samfunnssikkerhet og diskusjon av forskningsresultater Seminar om Samfunnssikkerhet og diskusjon av forskningsresultater Tirsdag 6. oktober kl 09.30 16.00 Sted: S. P. Andersens v 5, Trondheim Program Møteleder: Lars Bodsberg, SINTEF 09.30 Velkommen, hvorfor

Detaljer

The PQM project CLIENT S REF. Frank Nilsen 19.590.000 2009-06-30 PROJECT NO. CLASSIFICATION PROJECT MANAGER (NAME, SIGN.) NO.

The PQM project CLIENT S REF. Frank Nilsen 19.590.000 2009-06-30 PROJECT NO. CLASSIFICATION PROJECT MANAGER (NAME, SIGN.) NO. TITLE PROJECT PLAN The PQM project SINTEF Energy Research Address: NO-7465 Trondheim, NORWAY Reception: Sem Sælands vei 11 Telephone: +47 73 59 72 00 Telefax: +47 73 59 72 50 CLIENT(S) Norwegian Research

Detaljer

Master student projects

Master student projects CENTER FOR INDUSTRIAL ASSET MANAGEMENT SENTER FOR INDUSTRIELL TEKNOLOGI OG DRIFTSLEDELSE CIAM Master student projects CIAM - Center for Industrial Asset Management 2010 Determination of an optimum testing

Detaljer

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness Doktoravhandlinger ved NTNU, ISBN 978-82-471-2886-2 (trykt utg.) ISBN 978-82-471-2888-6 (elektr. utg.) ISSN 1503-8181 Anne Kathrine Larssen Doktoravhandlinger ved NTNU, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

MASTEROPPGAVE. Vårsemester 2009. Student: Per Kristian Fonn Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ERKLÆRING

MASTEROPPGAVE. Vårsemester 2009. Student: Per Kristian Fonn Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ERKLÆRING MASTEROPPGAVE Vårsemester 2009 Student: Per Kristian Fonn Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ERKLÆRING Jeg erklærer herved på ære og samvittighet at jeg har utført ovennevnte hovedoppgave

Detaljer

HFC møte 17-18.oktober 2007

HFC møte 17-18.oktober 2007 HFC - forum for human factors in control Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 HFC møte 17-18.oktober 2007 SAK, FORMÅL

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 INTELLIGENTE LØSNINGER INTELLIGENT SOLUTIONS NØKKELTALL I KEY FIGURES Nøkkeltall I Key figures 2007 2008 Driftsinntekter I Operating income 1 167 518 1 720 383 Driftsresultat

Detaljer

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1 Fremtidens Analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger. (Brukerstyrt innovasjonsprosjekt - RENERGI) Side: 1 Søknadsnummer: ES469936 Prosjektnummer: 0 Søker Prosjektansvarlig Institusjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT 2007

ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT 2007 Fokus på sikkerhet og miljø Focus on safety and the environment Offisielle nøkkeltall I Official key figures Nøkkeltall I Key figures 2005 2006 2007 Driftsinntekter I

Detaljer

Risikostyring og samfunnssikkerhet. Presentasjon ESRA, 8.11.2012 Ole Andreas Engen, Professor, SEROS http://seros.uis.no

Risikostyring og samfunnssikkerhet. Presentasjon ESRA, 8.11.2012 Ole Andreas Engen, Professor, SEROS http://seros.uis.no Risikostyring og samfunnssikkerhet Presentasjon ESRA, 8.11.2012 Ole Andreas Engen, Professor, SEROS http://seros.uis.no Ullandhaug Campus University of Stavanger Ullandhaug Campus 1200 administration,

Detaljer

Teknologiforum 2014. Torsdag 11. september 2014 Seminar i Trondheim Lerchendal gård, Strindvegen 2

Teknologiforum 2014. Torsdag 11. september 2014 Seminar i Trondheim Lerchendal gård, Strindvegen 2 NTVA Teknologiforum 2014 Torsdag 11. september 2014 Seminar i Trondheim Lerchendal gård, Strindvegen 2 Teknisk naturvitenskapelig kunnskap i samfunnssikkerhetsarbeid Kvikkleireskred ved Malvik i Sør-Trøndelag

Detaljer

Institusjonell respons på klimaendringer

Institusjonell respons på klimaendringer VF-rapport 3/03 VESTLANDSFORSKING Institusjonell respons på klimaendringer Gjennomgang av hvordan fire institusjonelle systemer kan bidra i arbeidet med å tilpasse samfunnet til klimaendringer Sogndal

Detaljer

Content. 11 Multipoint - Methods for improved petroleum reservoir models

Content. 11 Multipoint - Methods for improved petroleum reservoir models Innhold Content Forord 3 Introduction Årsberetning 2007 4 Report from the board of directors 2007 Årsregnskap 2007 6 Financial statement 2007 Hvor mange fisk fanges årlig i europeiske land, og hvor gamle

Detaljer

Strategy 2010-2013. Norwegian University of Life Sciences. Vision Statement

Strategy 2010-2013. Norwegian University of Life Sciences. Vision Statement Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Strategi Strategy 2010-2013 Det levende universitet Strategy 2010-2013 Norwegian University of Life Sciences Vision Statement

Detaljer

Myter og sannheter om risikoanalytisk tilnærming

Myter og sannheter om risikoanalytisk tilnærming NTNU Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse Roy Henrik Knudsen: Myter og sannheter om risikoanalytisk

Detaljer

Forebygging av storulykker, arbeidsbetinget sykdom og skader i petroleumsvirksomheten. Stort program Petroleumsforskning PETROMAKS 2

Forebygging av storulykker, arbeidsbetinget sykdom og skader i petroleumsvirksomheten. Stort program Petroleumsforskning PETROMAKS 2 Forebygging av storulykker, arbeidsbetinget sykdom og skader i petroleumsvirksomheten Stort program Petroleumsforskning PETROMAKS 2 DEL XX / seksjonstittel Om programmet PETROMAKS 2 Temaområde 5 Helse,

Detaljer

SISVI Industri- og forskningsseminar: Shared Value Creation and the International Firm Summary

SISVI Industri- og forskningsseminar: Shared Value Creation and the International Firm Summary SISVI Seminar Report 2014-01 Annik Magerholm Fet, Michael Myrvold Jenssen SISVI Industri- og forskningsseminar: Shared Value Creation and the International Firm Summary Trondheim, 17. september, 2014 NTNU

Detaljer

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter)

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Gjennom denne fordypningen vil du lære mer om forretningsutvikling og kommersialisering av teknologi. Fordypningen består av et fordypningsprosjektet

Detaljer

HFC møte 1-2 oktober 2008

HFC møte 1-2 oktober 2008 HFC - forum for human factors in control Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 HFC møte 1-2 oktober 2008 SAK, FORMÅL Oppsummering

Detaljer

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK INNHOLD 5 7 8 9 10 11 12 15 16 18 20 20 21 22 23 25 26 28 30 30 31 32 33 35 36 38 2002 I KORTE TREKK DETTE ER UNINETT FORSKNINGSNETTET SOM BASIS FOR ANDRE VIRKSOMHETER TILKNYTNINGER I STAMNETTET GÉANT-NETTET

Detaljer

Fase II-borekampanjen på Ringhorne godt i gang. Forskningssamarbeid mellom ExxonMobil og Havforskningsinstituttet. Verdens første havbunnskompresjon

Fase II-borekampanjen på Ringhorne godt i gang. Forskningssamarbeid mellom ExxonMobil og Havforskningsinstituttet. Verdens første havbunnskompresjon Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Fase II-borekampanjen på Ringhorne godt i gang Forskningssamarbeid mellom ExxonMobil og Havforskningsinstituttet Verdens første havbunnskompresjon

Detaljer

MESTRING AV OMGIVELSESUSIKKERHET

MESTRING AV OMGIVELSESUSIKKERHET NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse MESTRING AV OMGIVELSESUSIKKERHET EN

Detaljer

navigare Tech competence attracts ship owners to NIS Side 6 Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 2 / 2014 Side 8 Side 12 Side 24

navigare Tech competence attracts ship owners to NIS Side 6 Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 2 / 2014 Side 8 Side 12 Side 24 navigare / Norwegian Maritime Authority 2 / 2014 Tech competence attracts ship owners to NIS Side 6 Norwegian 1 Navigare 2 - expertise 2014 on LNG SafeSeaNet Norway Fritidsbåtkonferansen 2014 Side 8 Side

Detaljer

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz

Detaljer

Gradsdagen 2015. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 17.

Gradsdagen 2015. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 17. Gradsdagen 2015 Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 17. juni 2015 Master i økonomi og administrasjon/ Master degree in Business Administration

Detaljer

Finnmark University College Programme of Study Bachelor of Rock n Roll Entrepreneurs 180 ECTS Year 2012-2013

Finnmark University College Programme of Study Bachelor of Rock n Roll Entrepreneurs 180 ECTS Year 2012-2013 Finnmark University College Programme of Study Bachelor of Rock n Roll Entrepreneurs 180 ECTS Year 2012-2013 Approved 21.11.2011 Bachelor of Rock n Roll Entrepreneurs 1 1 1.1 Introduction 4 1.2 Learning

Detaljer

STUDIETILBUD 2014/15

STUDIETILBUD 2014/15 STUDIETILBUD 2014/15 LOGISTIKK SIDE 4 Logistikk og Supply Chain Management 3 år 6 Petroleumslogistikk 3 år 8 Juss og administrasjon 3 år 48 Ledelse i helse - og sosialtjenesten 1 år deltid 50 Samfunnsendring,

Detaljer

STATUSRAPPORT / STATUS REPORT

STATUSRAPPORT / STATUS REPORT NCE Systems Engineering, Kongsberg STATUSRAPPORT / STATUS REPORT 2014-15 NCE Systems Engineering plays a key role in the creation of educational pathways that provide the industry with up to date expertise

Detaljer

IKT-sikring, en forutsetning for olje og gass HMS og anleggsintegritet

IKT-sikring, en forutsetning for olje og gass HMS og anleggsintegritet IKT-sikring, en forutsetning for olje og gass HMS og anleggsintegritet Arild Braathen Torjusen (arild.braathen.torjusen@dnv.com) Principal Consultant Information Risk Management Risk Management Solutions

Detaljer

PUBLIKASJONSNR.: 385-2014 SYSTEM FOR TILSTANDS- OG LEVETIDSRELATERTE DATA FOR KRAFTSYSTEMKOMPONETER

PUBLIKASJONSNR.: 385-2014 SYSTEM FOR TILSTANDS- OG LEVETIDSRELATERTE DATA FOR KRAFTSYSTEMKOMPONETER PUBLIKASJONSNR.: 385-2014 SYSTEM FOR TILSTANDS- OG LEVETIDSRELATERTE DATA FOR KRAFTSYSTEMKOMPONETER Energi Norge AS EnergiAkademiet Besøksadresse: Middelthuns gate 27 Postadresse: Postboks 7184 Majorstuen,

Detaljer