Oversikt over QLn-serien (QLn320 vises)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt over QLn-serien (QLn320 vises)"

Transkript

1 Innl edn in Insta av b llerin o la atte ri din Oversikt over QLn-serien (QLn320 vises) Takk for at du valte en mobil skriver i Zebra QLn -serien. Disse robuste skriverne har en nyskapende desin berenet på å øke produktiviteten o effektiviteten på arbeidsplassen. Den er produsert av Zebra Technoloies, o dette betyr arantert førsteklasses kundestøtte for alle strekkodeskrivere, all proramvare o alt utstyr. Dette dokumentet ir en rask oversikt over drift o vedlikehold av den mobile skriveren i QLn-serien. Komplett o oppdatert dokumentasjon for skriveren finner du i brukerveiledninen for QLn-serien på Sett e inn pap ir Skriv -kon ertilkob troll l er in o 11 Tilbe opp hør o lysn k ine ontakt r Ren feils jørin økin o Mobile skrivere i QLn-serien P Rev. B 9 QLn420 QLn320 QLn220 Papirbredde 50,8 til 111,76 mm (2,0 til 4,4 tommer) Papirbredde: 25,4 mm til 79,4 mm (1,0 til 3,125 tommer) Papirbredde: 16 mm til 55,37 mm (0,63 til 2,18 tommer) Skriverdimensjoner H: 186,7 mm (7,35 tommer)* B: 165,1 mm (6,50 tommer) D: 82,5 mm (3,25 tommer) *med belteklemme Skriverdimensjoner H: 173,659 mm (6,85 tommer)* B: 117,856 mm (4,65 tommer) D: 76,9 mm (3,15 tommer) *med belteklemme Skriverdimensjon H: 170,9 mm (6,73 tommer)* B: 91,4 mm (3,60 tommer) D: 69,9 mm (2,75 tommer) *med belteklemme Se alltid sikkerhetsdatabladet som føler med hver skriver, o den tekniske bulletinen som føler med hver batteripakke. Disse dokumentene inneholder detaljerte prosedyrer som sikrer størst muli driftssikkerhet ved bruk av skriveren. ZIH Corp Valse 2. Strekkodesensor 3. Papirstøtter 4. Rivestan 5. Etikettsensor 6. Ledehjulhendel 7. Ledehjulbøyle 8. Papirdekselknapp 9. Tastefelt 10. Stroppehull 11. LCD-skjerm 12. Skrivehode 13. Papirdeksel 14. Mellomromsensor 15. Strømknapp 16. Mateknapp 17. LED-ladeindikator

2 Installerin o ladin Skrivertilkoblin o Oversikt over QLn-serien (forts.) Belteklemme 19. Batteri 20. USB-/RS232-kommunikasjonsporter 21. MAC-adresseetikett 22. Basekontakter 23. Likestrømsinntak Oversikt over QLn-serien (QLn420 vises) feilsøkin Renjørin o Tilbehør o kontaktopplysniner 23 1 Valse 2. Strekkodesensor 3. Papirstøtter 4. Rivestan 5. Etikettsensor 6. Ledehjulhendel 7. Ledehjulbøyle 8. Papirdekselknapp 9. Tastefelt 10. Stroppehull 11. Statusskjerm 12. Skrivehode 13. Papirdeksel 14. Mellomromsensor 15. Strømknapp 16. Mateknapp 17. LED-ladeindikator

3 Installerin o ladin Skrivertilkoblin o Belteklemme 19. Batteri 20. Likestrømsinntak 21. MAC-adresseetikett 22. Basekontakter/deksel 23. USB-/RS232-kommunikasjonsporter Fjerne batteriet (QLn220 vises) Roter belteklemmen ut av veien for batteriet. Installere batteriet Knip sammen klemmen på batteripakken, o ta den av. feilsøkin Renjørin o Smartbatteri for QLn-serien 23 Tilbehør o kontaktopplysniner 3

4 Installerin o ladin Skrivertilkoblin o feilsøkin Renjørin o Lade batteriet Det finnes fem (5) måter å lade batteriet for QLn-serien på: to av dem med batteriet ute av skriveren (Quad Charer o Smart Charer-2) o tre inne i skriveren (vekselstrømsadapter, Ethernet-holder med én stasjon o Ethernet-holder med fire stasjoner). Alle de fem alternativene er nærmere beskrevet i neste avsnittene. UCLI72-4 Quad Charer (alle skrivere i QLn-serien) UCLI72-4 Quad Charer lader opptil fire batteripakker for QLn-serien samtidi. Batteriene må tas ut av skriveren for å lades i Quad Charer. Med indikatorene under batteriet kan du overvåke fremdriften til ladinen i henhold til tabellen nedenfor: Ravul indikator 2. Skyv batteripakken inn i ladestasjonen 3. Vrikk batteripakken på plass Grønn indikator Ladestasjon 1. Koble strømforsyninen til vekselstrømuttaket. Strømindikator Strømforsynin Laderen Smart Charer-2 (SC2) for ett batteri (alle skrivere i QLn-serien) Batteripakke LED-indikator for ladestatus LED-indikator for helsestatus Koble SC2-laderen til vekselstrømsuttaket. Sett smartbatteripakken i SC2-laderen. LED-indikatoren foran på laderen indikerer batteripakkens ladestatus. Grønn indikerer fulladet, ul indikerer ladin o ravul indikerer en feil. Når SC2 er tilkoblet uten noe batteri, er LED-indikatoren for ladestatus rønn. En andre LED indikerer helsen til batteripakken: Grønn = GOD, Gul = REDUSERT KAPASITET, Blinkende ul = LEVETIDEN ER OVER, o Ravul = UBRUKELIG SKIFT BATTERI. Hvis LED-indikatoren ikke lyser, er det enten ikke noe batteri til stede eller strømmen er frakoblet. Se brukerveiledninen for QLn-serien på for nærmere informasjon om bruk av SC2-laderen. Tilbehør o kontaktopplysniner Ravul Grønn Batteristatus På Av Lader På Blinker 80 % ladet (kan brukes) Av På Fulladet Blinker Av Feil Ladestatusen til batteriet i QLn-serien jenspeiles av LED-ladeindikatoren foran på skriveren (som illustrert i avsnittet Skriverkontroller på side 11). Forsikti Må ikke brennes, demonteres, kortsluttes eller utsettes for høyere temperaturer enn 60 o C (140 o F). 4

5 Installerin o ladin Skrivertilkoblin o Vekselstrømsadapter (føler med i settet med delenr. P ) (alle skrivere i QLn-serien) Likestrømskontakt Qln320- vekselstrømsadapter Vekselstrømslednin (varierer etter sted) Åpne beskyttelsesdekselet på skriveren i QLn-serien for å avdekke likestrømskontakten for laderen. Koble til rikti vekselstrømslednin for landet ditt, o koble deretter strømledninen til et vekselstrømsuttak. Koble pluen fra vekselstrømsadapteren til ladekontakten på skriveren. Skriveren starter opp o beynner å lade. Du kan nå la skriveren stå på eller slå den av. Ladinen fortsetter uansett, o ladestatusen overvåkes av LEDladeindikatoren foran på skriveren. Ethernet-holder (med én stasjon o fire stasjoner for kun QLn220 o 320) Én stasjon (QLn-EC) Fire stasjoner (QLn-EC4) Utløsninsknapp Indikator for Ethernet-status Strømstatusindikator LED-funksjon LED-status Indikasjon Strøm Kontinuerli rønn Strøm på Ethernet Blinkende rønn Ethernet-aktivitet Basestasjon feilsøkin Renjørin o Batteriene leveres uten ladnin. Fjern plastbeskyttelsen o etikettene fra nye batteripakker o lad dem helt opp før bruk første an. Ethernetstatusindikator Batteriet kan lades mens skriveren brukes, men det vil ta lener tid å lade det. Utløsninsknapp Tilbehør o kontaktopplysniner Batteriene QLn220 o 320 med utvidet kapasitet er ikke kompatible med Ethernet-holderne QLn-EC o EC4. Strømstatusindikator 5

6 Innl edn in Insta av b llerin o la atte ri din Ethernetstatusindikator Utløsninsknapp Fjern klistremerket med "Dockin Cradle Access" før du kobler til skriveren. Sett e inn pap ir Strømstatusindikator Skriv -kon ertilkob troll l er in o Tilan til basekontakter Når du skal koble en skriver i QLn-serien til en basestasjon på en av holderne nevnt ovenfor, må du først få tilan til basekontaktene nederst på skriveren. På QLn220- o 320-skrivere må du først fjerne klistremerket med "Dockin Cradle Access" (som vist) for å finne basekontaktene. Basekontakter Ren feils jørin økin o På samme måte fjerner du plastdekselet nederst på QLn420 (som vist) for å få tilan til basekontaktene. Tilbe opp hør o lysn k ine ontakt r Mobile skrivere i QLn-serien Én stasjon (kun QLn420-EC for QLn420) Deksel for basekontakter 6

7 A. Innl edn in B. Trekk papirstøttene fra hverandre som vist. Papirrull Le merke til retninen papiret år av rullen i. C. 4 Skriv -kon ertilkob troll l er in o Sett e inn pap ir Insta av b llerin o la atte ri din Papirdekselet vippes opp Lukk papirdekselet Trekk papir ut av skriveren Trykk på låseknappen (QLn420) 4 Ren feils jørin økin o Trekk papirstøttene fra hverandre der det er indikert. Lukk papirdekselet Trekk papir ut av skriveren Papirrull Tilbe opp hør o lysn k ine ontakt r Mobile skrivere i QLn-serien (QLn320/220) Le merke til retninen papiret år av rullen i. 7

8 Tilbe opp hør o lysn k ine ontakt r Ren feils jørin økin o Skriv -kon ertilkob troll l er in o Sett e inn pap ir Insta av b llerin o la atte ri din Innl edn in Mobile skrivere i QLn-serien Sette papir i QLn320/220 (ledehjul aktivert) A. B. D. 6 7 C. 4 5 E. Koble ut ledehjulbøylen ved å trykke ned til den låses i utansposisjonen. 8 8

9 Installerin o ladin Skrivertilkoblin o Sette papir i QLn420 (ledehjul aktivert) A. B. C. 3 D. Lukk papirdekselet etter at papir er satt inn. Koble inn ledehjulbøylen ved å skyve ledehjulhendelen opp til den låses på plass. Renjørin o feilsøkin Tilbehør o kontaktopplysniner Koble ut ledehjulbøylen ved å trykke inn ledehjulets utløsninsknapp samtidi som du trykker ned ledehjulhendelen til den låses i utansposisjonen. 9

10 Installerin o ladin Skrivertilkoblin o Koble til skriveren Koble til skriveren via kabel Du kan koble skriveren til en terminal eller PC via enten RS232C- eller USB-protokollen. USB-drivere føler med i Zebra Desiner Driver, som er tiljeneli på produkt-cd-en for QLn-serien o på Zebra-nettstedet på Kabelkommunikasjon med en terminal. Kommunikasjonsport Terminal RS232C- eller USBkommunikasjonskabel til terminal Du finner delenumre i Tille A i brukerveiledninen for QLn-serien. Kabelkommunikasjon med en PC. RS232- koblin RS-232C- eller USBkommunikasjonskabel til datamaskin Du finner delenumre i Tille A i brukerveiledninen. USB-koblin feilsøkin Renjørin o Tilbehør o kontaktopplysniner Beskytt kommunikasjonskablene mot strekk ved å vri låsehetten mot urviseren for å feste. Kun én kabel kan brukes om anen i denne retninen. Låsehette 10

11 Installerin o ladin Skrivertilkoblin o Skriverkontroller (QLn320/220) Strømknapp Trykk for å slå på enheten. Det tar 10 sekunder å starte opp. Trykk en an til for å slå av enheten. Skriverstatusfelt Viser statusen til flere skriverfunksjoner.** Statusskjerm Standardskjermen som skriveren viser når brukeren ikke navierer på hovedmenyskjermen. Mateknapp Trykk for å føre frem en tom etikett eller en viss papirlende bestemt av proramvaren. Hovedmenyskjermen Viser rafiske val, inkludert Communication (Kommunikasjon), Display, Media (Papir), Battery (Batteri) o Help (Hjelp). LED-ladeindikator Kontinuerli ul: Lader Kontinuerli rønn: Fulladet Av: Inen likestrøm tilkoblet Av: Med likestrøm tilkoblet: Ladefeil feilsøkin Renjørin o Navierinsfelt Viser alternativer som brukeren kan vele. Funksjonstaster Trykk for å vele en funksjon på navierinsfeltet. Tilbehør o kontaktopplysniner **Ikke alle ikon vises i statusfeltet samtidi, bare de som anår skriverens konfiurasjon. Fireveis navierinsknapper Bla jennom menyvalene på statusskjermen Trykk på OK for å ani val. 11

12 Innl edn in Insta av b llerin o la atte ri din Sett e inn pap ir LED-ladeindikator Kontinuerli ul: Lader Kontinuerli rønn: Fulladet Av: Inen likestrøm tilkoble Av: Med likestrøm tilkoblet: Ladefeil Strømknapp Mateknapp Trykk for å slå på enheten. Det tar 10 sekunder å starte opp. Trykk en an til for å slå av enheten Trykk for å føre frem en tom etikett eller en viss papirlende bestemt av proramvaren. Hovedskjermbilde Skriverstatusfelt Viser rafiske val, inkludert Settins (Innstilliner), Tools (Verktøy), Network (Nettverk), Battery (Batteri), Lanuaes (Språk), Sensors (Sensorer), Ports (Porter) o Bluetooth. Skriv -kon ertilkob troll l er in o Viser statusen til flere skriverfunksjoner.** Statusskjerm PRINTER READY V z Standardskjermen som skriveren viser når brukeren ikke navierer på hovedmenyskjermen. Ren feils jørin økin o Navierinsfelt Viser alternativer som brukeren kan vele. SETTINGS Funksjonstaster OK OK Tilbe opp hør o lysn k ine ontakt r Mobile skrivere i QLn-serien Skriverkontroller (QLn420) Trykk for å vele en funksjon på navierinsfeltet. Fireveis navierinsknapper Bla jennom menyvalene på statusskjermen Trykk på OK for å ani val. OK OK **Ikke alle ikon vises i statusfeltet samtidi, bare de som anår skriverens konfiurasjon. 12

13 Installerin o ladin Skrivertilkoblin o feilsøkin Renjørin o Tilbehør o kontaktopplysniner Renjøre skriverne Forsikti Sett aldri skarpe eller spisse jenstander inn i skrivermekanismen fordi det kan føre til personskade eller skade på skriveren. QLn320 Skrivehodeelementer Etikettsensor Område Renjørinsmetode Intervall Skrivehode Valseflate Fôrinsfri valseflate Bruk en Zebra-renjørinspenn til å renjøre skriveelementene fra ende til ende (skriveelementene er plassert i den tynne rå linjen på skrivehodet). Roter valsen o renjør den rundi med renjørinspennen eller 70 % isopropylalkohol. Enheter med fôrinsfrie valser: Roter valsen o renjør kun bærepunktene. Unnå bruk av alkohol på overflaten til fôrinsfrie valser! Etter hver femte papirrull (eller oftere ved behov). Når du bruker papir av fôrinsfri type, må det renjøres etter hver papirrull. Etter fem papirruller (eller oftere ved behov) Med fôrinsfritt papir er det nødvendi å renjøre oftere, dvs. etter hver rull. Ledehjulstan Renjør rundi med renjørinspennen. Ved behov Skrape (kun Renjør rundi med renjørinspennen. Etter hver femte papirrull (eller oftere ved behov). fôrinfrie enheter) Rivestan Utvendi Innvendi Innvendi på enheter med fôrinsfrie valser Ledehjulstan Valseflate Unnå bruk av alkohol på fôrinsfrie valseflater Rivestan Strekkodesensor Mellomromsensor Bærepunkter Kun fôrinsfrie valser Renjør rundi med renjørinspennen. Tørk av med en klut fuktet med vann eller en spritserviett med 70 % isopropylalkohol. Børst/blås med luft. Sør for at vinduene til strekkodesensoren, mellomromsensoren o etikettsensoren er støvfrie. Renjør innvendie overflater på papirstøtter o papirstøtteskiver med den medfølende renjørinspennen eller 70 % isopropylalkohol på en vattpinne. Ved behov Visnin uten fôrin Skrape Etter hver femte papirrull (eller oftere ved behov). Papirstøtter Kun fôrinsfrie enheter 13

14 Installerin o ladin Skrivertilkoblin o Feilsøkin LCD-kontrollpanel Toppen av skjermen viser ikoner som indikerer statusen til de ulike skriverfunksjonene. Kontroller indikatorstatusen, o se feilsøkinstabellen nedenfor. Ikon Status Indikasjon På Bluetooth-tilkoblin er opprettet Ikke til stede Bluetooth-tilkoblin er inaktiv Blinker Antennen blinker Antennen blinker o 1 parentes lyser kontinuerli Antennen o 2 parenteser lyser kontinuerli Antennen o 2 parenteser blinker Ikke til stede Kobler til o overfører etiketter Søker etter AP Tilknyttet / WLAN-autentiserin forsøkes Tilknyttet o autentisert Mottar data Inen radio til stede 4 streker > 80 % ladet 3 streker % ladet 2 streker % ladet 1 strek % ladet 0 streker Svakt batteri 4 streker blinker m/lynsymbol Lader ved > 80 % kapasitet 3 streker blinker m/lynsymbol Lader ved % kapasitet 2 streker blinker m/lynsymbol Lader ved % kapasitet 1 strek blinker m/lynsymbol Lader ved % kapasitet 0 streker m/lynsymbol Lader ved < 20 % kapasitet Blinker Papirdekselet er åpent Blinker Mottar skriverdata Lyser kontinuerli Ikke til stede Tilkoblet, mottar ikke etikettdata Inen Ethernet-tilkoblin feilsøkin Renjørin o Blinker Kontinuerli Blinker Kontinuerli Blinker Ikke til stede Databehandlin påår Inen data behandles Tomt for papir Papir til stede Det forelier en feil (utenom tomt for papir o åpen hodelås) Det finnes inen feil 4 streker sinalstyrke > 75 % Tilbehør o kontaktopplysniner 3 streker sinalstyrke </= 75 % 2 streker sinalstyrke </= 50 %, men > 25 % 1 strek sinalstyrke </= 25 % 0 streker Inen sinalstyrke 14

15 Håndstropp Justerbar skulderstropp Innl edn in Trekk stroppen her for å forlene Insta av b llerin o la atte ri din Trekk stroppen her for å forkorte Hold spennen Før løkken inn i hullene på skriveren. Fest løkken over knappen. Sett e inn pap ir Skriv -kon ertilkob troll l er in o Ren feils jørin økin o Tilbe opp hør o lysn k ine ontakt r Mobile skrivere i QLn-serien Tilbehør Belteklemme (standard på de fleste skrivere) Bruk: Hekt klemmen over beltet o sør for at den er odt festet til beltet. Belteklemmen i plast vippes i alle retniner, slik at du kan bevee de fritt mens du bruker skriveren. Belteklemme i plast Fest skriveren på belteklemmen Belteklemme i metall Belte Merk: QLn220- o 320-skrivere med batteriet med utvidet kapasitet leveres ikke med en belteklemme. Skriveren vippes fritt QLn420 15

16 Installerin o ladin Skrivertilkoblin o feilsøkin Renjørin o Tilbehør (forts.) Bæreveske Alle skrivere i QLn-serien har bærevesker som oså jør det muli feste skriveren på beltet. (QLn420-bærevesken vises i illustrasjonen her.) Merk: QLn220- o 320-bærevesken er ikke kompatibel med skrivere som har batteriet med utvidet kapasitet. Vipp opp øvre halvdel av etuiet Etui QLn420-skriveren har et etui som kan festes på beltet med en belteklemme i metall. Belteklemmen monteres på etuiet o skriveren med to skruer. Hvis det ikke brukes belteklemme, kan to kortere skruer brukes til å feste skriveren til etuiet. Tilbehør o kontaktopplysniner Sett QLn420-skriveren inn i nedre halvdel av etuiet. Lukk øvre halvdel o knepp på plass. 16

17 Installerin o ladin Skrivertilkoblin o Produktstøtte Produktstøtte o de nyeste versjonene av all kundedokumentasjon finner du hos Zebra Technoloies på: Se Tille D i brukerveiledninen for QLn320 for mer detaljerte kontaktopplysniner I Amerika kontakter du: Zebra Technoloies Corporation 475 Half Day Road, Suite 500 Lincolnshire, IL Tlf.: eller Faks: I Europa, Afrika, Midtøsten o India kontakter du: Zebra Technoloies Europe Limited Dukes Meadow, Millboard Road Bourne End Buckinhamshire, SL8 5XF, UK Tlf: Faks: I Stillehavsasia kontakter du: Zebra Technoloies Asia Pacific Pte. Ltd. 120 Robinson Road #06-01 Parakou Buildin Sinapore Tlf.: Faks: Gå til for fullstendie kontaktopplysniner. feilsøkin Renjørin o Tilbehør o kontaktopplysniner Zebra Technoloies Corporation 475 Half Day Road, Suite 500 Lincolnshire, IL Tlf.: eller Faks:

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

MacBook Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner

MacBook Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner MacBook Brukerhåndbok Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner K Apple Computer, Inc 2006 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. I henhold til opphavsrettlovgivningen

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først 3-216-920-71 (1) Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først DSLR-A700 Bruksanvisning Før du begynner å bruke enheten må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Brukerhåndbok/feilsøking"

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10387-03 v1.0 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker

Detaljer

hp psc 2400 photosmart series all-in-one

hp psc 2400 photosmart series all-in-one hp psc 2400 photosmart series all-in-one referansehåndbok hp psc 2400 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Med enerett. Ingen del av dette dokumentet kan fotokopieres, reproduseres

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading 1.4. utgave NO Om bilholderen for trådløs lading Med Nokia-bilholderen CR-200/CR-201 for trådløs lading kan du enkelt bruke og lade en kompatibel

Detaljer

Opphavsrett 2009 ved Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA.

Opphavsrett 2009 ved Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Opphavsrett 2009 ved Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Innholdet i dette dokumentet kan ikke gjengis på noen form

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 1.1. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den trådløse laderen. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampe 3 Ladeområde Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel. Det

Detaljer

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Revisjonsoversikt: Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Dato Navn Kort beskrivelse av endring 25.02.13 Bent-Håvard Sollid Første utgave. Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Generell omtale av varslingsutstyr...

Detaljer

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Globalt konsernhovedkontor Bioness Inc. 25103 Rye Canyon Loop

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

iq 50 PROGRAMMERINGS- OG DIAGNOSEENHET W072210050 02/15

iq 50 PROGRAMMERINGS- OG DIAGNOSEENHET W072210050 02/15 iq 50 PROGRAMMERINGS- OG DIAGNOSEENHET W070050 0/5 Originalbetriebsanleitung Translation of the original operating instructions Traduzione delle istruzioni di funzionamento originali Traduction des instructions

Detaljer

Alarm Brukerveiledning

Alarm Brukerveiledning JULI 01 Altibox Alarm Alarm Brukerveiledning 1 1 ALTIBOX ALARM Innhold Gratulerer med ny alarm fra Altibox Du har nå fått installert Altibox Alarm i ditt hjem. Det er en alarm som allerede nå er klar for

Detaljer

Dell Venue Pro 11 5130 Brukerhåndbok

Dell Venue Pro 11 5130 Brukerhåndbok Dell Venue Pro 11 5130 Brukerhåndbok Forskriftsmessig modell: T06G Forskriftmessig type: T06G001 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En MERKNAD angir viktig informasjon som hjelper deg med å bruke

Detaljer

FORORD. Konformitetserklæring

FORORD. Konformitetserklæring 2400 BRUKSANVISNING Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før du tar din P-Touch i bruk. Sørg alltid for å ha bruksanvisningen lett tilgjengelig slik at du hurtig kan slå opp i den. FORORD Takk for at

Detaljer

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen Les dette først Sikkerhetsinformasjon Informasjon for denne maskinen Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon"

Detaljer

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 IR-sender Control 10 HMS art. nr.: 142979 Bestillingsnr.: 2425710 Innholdsfortegnelse IR-SENDER CONTROL 10... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Håndbok for grunnleggende PC-bruk

Håndbok for grunnleggende PC-bruk Håndbok for grunnleggende PC-bruk Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er ikke begrenset

Detaljer

Norsk. ASUS All-in-One PC. Bruksanvisning. P1801-serien

Norsk. ASUS All-in-One PC. Bruksanvisning. P1801-serien Bruksanvisning P1801-serien NW7705 Januar 2013 P1801 PC-stasjon må brukes med P1801 ASUS-nettbrett Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives

Detaljer

Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903

Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 Innhold Sikkerhet 3 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 5 Lade telefonen 6 Få varslinger 7 Om Bluetooth-tilkobling

Detaljer

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Les dette før du fortsetter Forholdsregler Les sikkerhetsreglene nøye for å sikre riktig bruk av mobiltelefonen. Til tross for at denne enheten er robust, bør

Detaljer

Laderens avanserte styrekretser retter. tilkoblet og uten tilsyn. Hvis laderen. (inkludert barn) med reduserte

Laderens avanserte styrekretser retter. tilkoblet og uten tilsyn. Hvis laderen. (inkludert barn) med reduserte HÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av en ny profesjonell batterilader med svitsjemodus. Dette er en av laderne i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien innen

Detaljer

Referanseguide for TomTom Start 20-serien

Referanseguide for TomTom Start 20-serien Referanseguide for TomTom Start 20-serien Innhold Innholdet i esken 6 Innholdet i esken... 6 Les meg først 7 Installasjon i bilen... 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Om MyTomTom... 8 Stille

Detaljer

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke

Detaljer

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler Shopi Trici Lotse Steffen/Linda Draisin plus Relax Kaptein Duo Jan Twister Innhold Sammendrag Side Samsvar Samsvarserklæring 3 Utgiver Kolofon

Detaljer