Oslo kongressenter, Oslo, februar 2014 RUS OG PSYKISK HELSE ny kunnskap bedre resultater. Program

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kongressenter, Oslo, 10. 12. februar 2014 RUS OG PSYKISK HELSE - 2014. ny kunnskap bedre resultater. Program"

Transkript

1 Program Programmet er organisert med plenumsesjoner, fagsesjoner og parallellsesjoner. Kongressens sekretariat finner du rett utenfor plenumsalen (plenum-2) Under kongressen benyttes følgende lokaler; Plenum A+B+C+D Alle plenumsforedrag Sal A Fagsesjoner/Parallellsesjoner, Maks. ant: 400 Sal B Fagsesjoner/Parallellsesjoner, Maks. ant: 200 Sal C Fagsesjoner/Parallellsesjoner, Maks. ant: 140 Sal D Fagsesjoner/Parallellsesjoner, Maks. ant: 100 Odin Fagsesjoner/Parallellsesjoner, Maks. ant: 60 Balder Fagsesjoner/Parallellsesjoner, Maks. ant: 50 Forum Fagsesjoner/Parallellsesjoner, Maks. ant: 140 1

2 PROGRAM Mandag, 10. februar Kongressleder: Lilleba Fauske Kl. 08:30 10:30 Kl. 10:30 11:00 Registrering Åpning av kongressen H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit Ordfører Fabian Stang Kl. 11:00 11:30 Kl. 11:30 12:00 Kl. 12:00 12:30 Kl. 12:30 13:45 Kl. 13:45 14:15 Kl. 14:15 14:45 Kl. 14:45 15:15 Kl. 15:15 16:00 Politiske perspektiv for rus og psykisk helsefeltet v/ statsråd Bent Høie, Helse- og omsorgsdepartementet I perspektiv 10 år siden rusreformen. Status og nye utfordringer for framtida, v/ professor emeritus Helge Waal Foregår det en medikalisering av rusfeltet? v/ professor Jørgen Bramness, SERAF Lunsj Om BrukerPlan. Kartlegging av rusproblematikk i kommunene v/ forskningsleder Sverre Nesvåg, KORFOR, Stavanger universitetssjukehus HF Multisenterstudie om barn av pasienter med alvorlig sykdom eller rusmiddelbruk. Bakgrunn, utforming og noen foreløpige resultater v/ avdelingssjef/professor Torleif Ruud, Akershus universitetssykehus HF/ Universitetet i Oslo Penger behov tjenester. Prioriteringens dilemmaer, v/ professor Jan Grund, Høgskolen i Oslo og Akershus Kaffe/te 2

3 Fagsesjon 1: Kl. 16:00 17:30 Barn som pårørende innen psykisk helsevern Sesjonsansvarlig: psykiater og adm. dir. Anne Kristine Bergem, Incita AS Blant tema som vil bli berørt er; Barn som pårørende BarnsBeste- kompetansenettverk Barn av foreldre med psykiske helseplager Hvordan snakke med barn "Pappa'n min er syk i tankene sine" Fagsesjon 2: Kl. 16:00 17:30 Jobbfokusert kognitiv terapi Se mulighetene; Jobbfokusert kognitiv terapi Sesjonsansvarlig: psykologspesialist Torkil Berge, Diakonhjemmets Sykehus Blant tema som vil bli berørt er; Å satse på rask psykisk helsehjelp i kommunene Å utvikle metoder for å få jobb med psykiske helseplager Samarbeid for å lykkes 3

4 Parallellsesjon A, kl. 16:00 16:45 A-1 Nye strategier bedre resultater? A-1-1 Ja, visst kan du bli rusfri, men først må du overleve. Nasjonale overdosestrategi v/ seniorrådgiver Martin Blindheim, Avd. psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet A-2 Aktuell forskning fra Folkehelseinstituttet: Hvordan påvirkes barn av foreldres alkoholmisbruk A-2-1 Pårørende til alkoholmisbrukere hvordan påvirkes de? v/forsker Fartein Ask Torvik, Nasjonalt Folkehelseinstitutt A-2-2 A-2-3 Når mødre med alkoholproblemer får barn. Hva sier forskningen? v/ seniorforsker Leila Torgersen, Nasjonalt Folkehelseinstitutt «Født sånn eller blitt sånn»: hvordan bidrar arv og miljø til alkohol og rusmisbruk og personlighetsforstyrrelser? v/seniorforsker Eivind Ystrøm, Nasjonalt Folkehelseinstitutt A-3 Hva gjør vi med de aller sykeste? A-3-1 Grenseoppgangen mellom psykisk helse og rus. Presentasjon og samtale v/ avd. direktør Elisabeth Jenset og seksjonsleder psykisk helse og avhengighet, Ellen Kobro, Oslo kommune, helseetaten og etatsjef for rus og psykisk syke, Anne Loennechen, Bergen kommune A-4 Samhandlingsreformen - Hva betyr den for rusfeltet? A-4-1 All inclusive - or not. Forskningsprosjektet om metodepraksis i samhandling innen psykisk helse og rus i Bærum, v/ prosjektleder og spesialrådgiver for kvalitet, Bror Just Andersen, Vestre Viken HF, Bærum DPS A-5 Brukerdeltakelse Brukermedvirkning A-5-1 Er jeg også som bestemors kopp, -uten hank? Aktivitet som drivkraft for et selvstendig liv v/ virksomhetsleder Lars Almåsbakk og prosjektmedarbeiderne Petter Solberg og Ingvild H. Torkelsen, Blå Kors, Steg for Steg A-5-2 Recovery og Independent Living to sider av samme sak? v/ kundeansvarlig Toril Heglum, ULOBA 4

5 Parallellsesjon B, kl. 17:00 17:45 B-1 Styringsideologier B-1-1 Styringsideologiene i norsk helsevesen en vei til fortapelse? v/ overlege og professor Vegard Bruun Wyller, Akershus universitetssykehus og Universitetet i Oslo B-2 Aktuell forskning fra SIRUS; B-2-1 Negative konsekvenser av andres alkoholbruk; v/ forsker Inger Synnøve Moan B-2-2 B-2-3 Alkoholpolitikken og oponionen, v/ forskningsleder Elisabet E. Storvoll Dopingbruk utenfor organisert idrett, v/ forsker Ola Røed Bilgrei B-3 Behandlingsstrategier I B-3-1 The effectiveness of Integrated Treatment in patients with substance use disorders co-occurring with anxiety and/or depression - a group randomized trial, v/ psykiater Linda Elisa Wüsthoff, Universitetet I Oslo B-4 Arbeidstiltak Boligtiltak B-4-1 Noe er det, men hva? psykiske utfordringer eller problematisk rusbruk på arbeidsplassen, v/ seniorrådgiver Annette Paul, Akan Kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk B-5 Selvhjelp B-5-1 Selvorganisert selvhjelp som verktøy i ansvarliggjøringsprosesser i og utenfor behandling, v/ seniorrådgiver Per Sandvik, Selvhjelp Norge B-5-2 Kl. 18:30 Kl. 20:15 Hvordan erfarer fedre til rusmiddelavhengige sitt hverdagsliv og kontakten med hjelpeapparatet? v/ avd. leder Annette Næss, Veiledningssenteret Mottakelse i Oslo Rådhus "Burger og jazz" på Beach Club, - burgerrestauranten på Aker Brygge 5

6 Tirsdag, 11. februar Fagsesjon 3: Kl. 09:00 10:45 Mentalisering MBT i rusbehandlingen Sesjonsansvarlig: professor Sigmund Karterud, Oslo Universitetssykehus HF og Bergensklinikkene og psykologspesialist Nina Arefjord, Bergensklinikkene Blant tema som vil bli berørt er; Behandlingsresultater Kliniske erfaringer MBT implementert i en rusinstitusjon Fagsesjon 4: Kl. 09:00 10:45 Selvmord Helsefremming og forebygging av selvmord Sesjonsansvarlig: v/ professor Dr Ph Stian Biong, Høgskolen i Buskerud, Fakultet for helsevitenskap Blant tema som vil bli berørt er; Hvordan drive helsefremming? Kan selvmord forebygges? Fokus på selvmord hos menn med rus- og psykiske helseproblemer 6

7 Parallellsesjon C, kl. 09:00 10:00 C-1 Lavterskeltilbud C-1-1 Lavterskel med suksess! Erfaringer fra Frelsesarmeens Gatehospital, v/ leder Marit Myklebust, Frelsesarmeen C-2 Aktuell forskning fra SERAF: "Hester og andre kurer" C-2-1 Effekten av et nettbasert program for alkoholforebygging (Balance) v/ psykolog, PhD og forsker Håvar Brendryen, SERAF C-2-2 C-2-3 C-2-4 Bruk av "hesteterapi" i rusbehandling (foredrag på engelsk), v/ helseadministrator Ann Kern-Godal, SERAF Opiatfrihet med naltrekson, v/ psykolog PhD og post doc. Nikolaj Kunøe, SERAF Bruk av nalokson nesespray for å forebygge overdoser, v/ psykiater, PhD og forsker Philipp Lobmaier, SERAF C-3 Manualer og metoder C-3-1 MARS-S. Et manualisert verktøy for å hjelpe rusmiddelavhengige til å mestre risikosituasjoner, v/ psykolog Viviann Sandberg Larsen, Trondheimsklinikken, Ungdomsavdelingen, Kompetansesenter rus Midt-Norge, St. Olavs Hospital HF C-4 Atferdsforstyrrelser / Rus og vold C-4-1 Impulsivitet, antisosial atferd og rusmisbruk blant ungdom Kan felles gener eller miljøfaktorer forklare hvorfor dette ofte henger sammen? v/ post doc. Karoline B. Seglem, Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Øst og Sør) C-4-2 Vold i Oslo 2012, v/ avd. direktør Jakob Linhave, Helsedirektoratet, Avd. miljø og helse C-5 Eldre, rus og kompetanse C-5-1 Miljø- og aktivitetstiltak ved rusavdeling i sykehjem v/ fagleder Son Thanh Tran, Stokka sykehjem, Rusavd. Stavanger kommune C-5-2 Rusmiddelbruk blant eldre som mottar kommunale pleie- og omsorgstjenester: om erfaringer og læringsmuligheter blant ansatte i tjenestene, v/ spesialkonsulent Liv Holmefjord Flesland, Korus/Bergensklinikkene 7

8 Parallellsesjon D, kl. 10:15 11:00 D-1 Rusforebyggende tiltak D-1-1 Ernæring, matens opioide peptider og rus v/ ernæringsfysiolog og styreleder Merete Askim, Norsk Proteinintoleranse Forening D-1-2 ROP pasienter og livsmestring bruk av kurs som virkemiddel v/ klinisk sosionom Terje Rogne, Helse Bergen HF, Bjørgvin DPS D-2 Høgskolen i Oslo og Akershus: Aktuell forskning D-2-1 "When patienthood matters". Levd erfaring og sosiale konsekvenser av Rusreformen i Norge v/ stipendiat Aleksandra Bartoszko, Høgskolen i Oslo og Akershus D-3 Samhandlingsteam D-3-1 Erfaringer fra Samhandlingsteamet i Bærum; - Fra stafettpinnepraksis til felles ansvar, v/ spesialsykepleier og prosjektleder Anne Grethe Skjerve, Bærum DPS, Vestre Viken HF og vernepleier i samhandlingsteamet Kjetil Emilsen, rustjenesten i Bærum kommune D-4 Rus og psykisk helse i fengsel D-4-1 Prøveløslatelse fra forvaring - Nestenfengsel eller spesialiserte kommunale tjenester v/ seniorrådgiver Audun Pedersen og regiondirektør Thomas Høiseth, ALERIS D-5 Behandling av ROP-lidelser D-5-1 Prosessorientert institusjonsbehandling av pasienter med ROP-lidelser. En presentasjon av Metodikk for prosessevaluering MPE, v/ psykolog Tina Gravdal og psykolog Hans Aleksander Bjerke, Manifestsenteret 8

9 Plenumsesjon 2 Kl. 11:00 11:45 Kaffe/Te. Utstilling Kl. 11:45 12:15 En helhetlig politikk på kort og lang sikt. Vi har inviterer to brukerorganisasjoner for å identifisere de viktigste politiske grep for fremtiden v/ daglig leder Jon Storaas, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon og erfaringskonsulent Erik Torjussen, A-larm Kl. 12:15 13:00 By mot land? Sentrum mot periferi? Likhet for loven? Identifisering av faktorer som bidrar til ulikheter i behandlingstilbudet. Innspill ved: Byråd for helse- og sosiale tjenester Øystein Eriksen Søreide, (h) Oslo kommune og avd. dir. helse og velferd Tone Marie Nybø Solheim, KS Kl. 13:00 14:30 Lunsj Kl. 14:30 15:00 Har vi det rette lovverket? v/ direktør Jan Fredrik Andresen, Helsetilsynet Kl. 15:00 15:30 Nye bruker- og pasientrettigheter. Hva er viktig å vite? v/ professor Aslak Syse, Universitetet i Oslo Kl. 15:30 16:00 Prioriteringer og etikk v/ professor Per Nortvedt, Universitetet i Oslo Kl. 16:00 16:45 Kaffe/Te. Utstilling 9

10 Fagsesjon 5: Kl. 16:45 18:00 ROP.NO Nasjonalt kompetansesenter for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Sesjonsansvarlig: v/ leder og professor Lars Lien og forskningsleder/dr. philos Anne Landheim Blant tema som vil bli berørt er; Nye og nyttige verktøy i klinisk praksis og opplæring GAP analyser; et viktig implementeringsverktøy for ledere Fagsesjon 6: Best praksis i kommunehelsetjenesten / spesialisthelsetjenesten Kl. 16:45 18:00 Vi inviterer til innspill fra deltakerne, -gjerne som grunnlag for diskusjon og ytringer fra de øvrige som oppsøker denne sesjonen Sesjonsansvarlig: v/ psykiater Lars Linderoth Blant tema som vil bli berørt er; Hva er suksesskriterier for god praksis? Eksempler på god samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten 10

11 Parallellsesjon E, kl. 16:45 17:30 E-1 Personlighetsforstyrrelser og rus E-1-1 Personlighetsforstyrrelser og rus; En erkjent sammenheng, men tar vi konsekvensene av det? v/ professor Sigmund Karterud, Oslo Universitetssykehus HF og Bergensklinikkene og E-2 Organisering E-2-1 «Ruspiloter» - Implementering av ROP retningslinjer i et ordinært DPS v/ avd. overlege Tone Tveit, Helse Bergen HF, Bjørgvin DPS E-2-2 Teamwork in the treatment of substance addiction - A study of interactions among Norwegian team based health and social workers v/ høgskolelektor Richard Johan Skjong, Høgskolen I Sør-Trøndelag E-3 Brukerdeltakelse E-3-1 Pårørende involvert som ressurs? v/ landsstyreleder Anne-Grethe Terjesen, LPP E-3-2 Brukermedvirkning i utviklingen av et nettbasert verktøy for bedringsprosesser innen psykisk helse, v/ erfaringskonsulent Lillian Sofie Eng, Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning, Oslo universitetssykehus HF E-4 Hva vet vi om Cannabis? E-4-1 Hva vet vi om Cannabis? v/ forskningsleder Anne Line Bretteville-Jensen, SIRUS 11

12 Parallellsesjon F, kl. 17:45 18:15 F-1 Utdanning F-1-1 Ny rus-spesialitet. Hva betyr det for fagfeltet? v/ leder Guri Spilhaug, Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin, Legeforeningen F-2 LAR-behandling F-2-2 Psykofarmakologisk vold blant LAR-pasienter i varetekt v/ PhD-kandidat/overlege Ingrid Havnes, Seksjon Ruspoliklinikker, Oslo universitetssykehus HF og SERAF, Universitetet i Oslo F-3 Angst og ruslidelser F-3 Forståelse, sammenheng og behandling av personer med angst og ruslidelser, v/ FoU-leder Rolf W. Gråwe, Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, Kompetansesenter rus Midt-Norge, St. Olavs Hospital HF F-4 Behandlingsstrategier II F-4-1 Behandlingslinje Alkoholoverforbruk v/ overlege, med. faglig rådgiver, spesialist i psykiatri Rune Tore Strøm, Rusakuttmottaket, Oslo universitetssykehus F-5 Designerdrugs og psykisk helse F-5-1 Motedop og psykisk helse om veien fra Paradis til uforutsigbar rulett v/ overlege Merete Vevelstad, Avdeling for farmakologisk og toksikologisk fortolkning, Folkehelseinstituttet 12

13 Onsdag, 12. februar Kl. 09:00 09:30 Syngja, forfatter Lars Amund Vaage Kl. 09:30 10:00 Nye retningslinjer og veiledere v/ avd. direktør Gitte Huus, Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Kl. 10:00 10:30 Historien om kloakkanalysen, v/ forskningsleder Kevin V. Thomas, NIVA Norsk Institutt for vannforskning Kl. 10:30 11:15 Kaffe/Te. Utstilling Kl. 11:15 11:45 På vei mot å finne psykosens gåte? Resultater som er relevante for ROP, v/ senterleder og professor Ole A. Andreassen, K.G. Jebsen senter for psykoseforskning Kl. 11:45 12:15 Omsorg, -hva er det? v/ fengselsprest Cato Kristiansen, Ila fengsel og forvaringsanstalt Kl. 12:30 13:00 Nye tall om norske drikkevaner!! v/ forsker, PhD Elin K. Bye, SIRUS Kl. 13:00 13:20 Framtidens utfordringer! Behov for ny kunnskap v/ direktør Ellinor F. Major, Folkehelseinstituttet Kl. 13:20 13:40 Veien videre v/ ass. helsedirektør Øystein Mæland, Helsedirektoratet Kl. 13:40 Lunsj 13

Program REHAB - 2014. Rica Nidelven Hotel, Trondheim, 20. 22. januar 2014. tenk smart, bruk kompetansen riktig!

Program REHAB - 2014. Rica Nidelven Hotel, Trondheim, 20. 22. januar 2014. tenk smart, bruk kompetansen riktig! Program Programmet er organisert med plenumsesjoner, fagsesjoner og parallellsesjoner. Kongressens sekretariat finner du rett utenfor plenumsalen (plenum-2) Under kongressen benyttes følgende lokaler;

Detaljer

Program Nasjonal konferanse. Den 4. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program Nasjonal konferanse. Den 4. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program Nasjonal konferanse Den 4. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar 23. og 24. november 2011 V E L K O M M E N Juss og klinikk i psykisk helsevern møtes

Detaljer

Prosjektkatalogen. Forsknings- og utviklingsprosjekter. Klinikk for Psykisk helse og rus. Pågående prosjekter per 1.1.2013 Publikasjoner i 2012

Prosjektkatalogen. Forsknings- og utviklingsprosjekter. Klinikk for Psykisk helse og rus. Pågående prosjekter per 1.1.2013 Publikasjoner i 2012 Klinikk for Psykisk helse og rus Prosjektkatalogen Forsknings- og utviklingsprosjekter Pågående prosjekter per 1.1.2013 Publikasjoner i 2012 Utgiver: Forsknings- og Utviklingsavdelingen Februar 2013 Kjære

Detaljer

Kurs - og prosjektkatalog 2014. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Kurs - og prosjektkatalog 2014. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter 1 Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER

Detaljer

Kurs - og prosjektkatalog 2015. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Kurs - og prosjektkatalog 2015. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Kurs - og prosjektkatalog 2015 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KURS - OG PROSJEKTKATALOG 2015 KORUS VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER

Detaljer

den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter

den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter Fra kunnskap til handling den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september 2014 Fra kunnskap til handling Psykologikongressens oppgave

Detaljer

KURS- OG PROSJEKTKATALOG

KURS- OG PROSJEKTKATALOG KURS- OG PROSJEKTKATALOG 2015 INNHOLD Om kompetansesenteret...4 Kurs og seminarer Barnet og Rusen 2015...7 Mer jentesnakk! Om jentegrupper som. forebyggende metode... 9 Motiverende intervju og Kognitiv

Detaljer

Rapport fra Nasjonal konferanse om Psykisk Helse 2009.

Rapport fra Nasjonal konferanse om Psykisk Helse 2009. Rapport fra Nasjonal konferanse om Psykisk Helse 2009. Mandag 12. oktober: Kl. 09.00 10.00 Registrering. Representert ved leder Jan-Magne Sørensen og Akershuskontakt Tore Haug. Vi møtte opp med godt humør

Detaljer

Årsmelding for 2013 Avdeling for forskning og utvikling (FOU-avdeling psykisk helsevern) Divisjon psykisk helsevern Akershus universitetssykehus HF

Årsmelding for 2013 Avdeling for forskning og utvikling (FOU-avdeling psykisk helsevern) Divisjon psykisk helsevern Akershus universitetssykehus HF Årsmelding for 2013 Avdeling for forskning og utvikling (FOU-avdeling psykisk helsevern) Divisjon psykisk helsevern Akershus universitetssykehus HF Avdelingens arbeid og utvikling i 2013 Om avdelingen

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA. 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger

Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA. 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger Norsk Psykiatrisk Forening NPF Norsk Psykiatrisk Forening NPF 1 PSYKIATRIVEKA 2011 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger PSYKIATRIVEKA 2011 2 Kjære kollega Velkommen til Norsk Psykiatrisk Forenings fag-

Detaljer

PSYKIATRIVEKA. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars. - For leger i psykiatrien. www.psykiatriveka.

PSYKIATRIVEKA. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars. - For leger i psykiatrien. www.psykiatriveka. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2010 - For leger i psykiatrien Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars www.psykiatriveka.no Velkommen kjære kollega! Norsk Psykiatrisk Forenings fag- og foreningsuke

Detaljer

Clarion Hotel & Congress 21. og 22. april 2015

Clarion Hotel & Congress 21. og 22. april 2015 Clarion Hotel & Congress 21. og 22. april 2015 På vegne av rusbehandlingen i Midt-Norge Innhold Velkommen til Ruskonferansen 2015 side 3 Presentasjon av rusbehandlingen i Midt-Norge side 4-5 Om arrangørene

Detaljer

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER:

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: www.akuttpsykiatri.no NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: 13. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 13. - 14. februar 2014 m/ Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 12. februar 2014 1 Radisson

Detaljer

KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2013. www.bergensklinikkene.

KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2013. www.bergensklinikkene. KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet Kurskatalog 2013 www.bergensklinikkene.no 1 Stiftelsen Bergensklinikkene utgir for 19. år på rad en egen katalog

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for avrusning - fra rusmidler og vanedannende legemidler - Utgave 11.11.2014 til ekstern høring

Nasjonal faglig retningslinje for avrusning - fra rusmidler og vanedannende legemidler - Utgave 11.11.2014 til ekstern høring Nasjonale faglige retningslinjer IS-2211 Nasjonal faglig retningslinje for avrusning - fra rusmidler og vanedannende legemidler - Utgave 11.11.2014 til ekstern høring Publikasjonens tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer:

Detaljer

DEMENSDAGENE 2015. Vi har en plan! OSLO KONGRESSENTER > 1.-2. DESEMBER

DEMENSDAGENE 2015. Vi har en plan! OSLO KONGRESSENTER > 1.-2. DESEMBER DEMENSDAGENE 2015 Vi har en plan! OSLO KONGRESSENTER > 1.-2. DESEMBER Praktiske opplysninger Sted og tid Oslo Kongressenter, Youngsgt. 11, Oslo 1.-2. desember 2015 Påmelding Påmelding skjer til innen 1.

Detaljer

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER 9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 med akuttpsykiatrisk forskningsseminar 17. februar 2010 Radisson BLU Scandinavia Hotel,

Detaljer

Krig og fred og sånn

Krig og fred og sånn den 8. norske psykologikongressen 6. 7. september Radisson Blu Hotel Plaza, Oslo d Krig og fred og sånn konflikt og dialog DEN 8. NORSKE PSYKOLOGIKONGRESSEN 2011 Krig og fred og sånn konflikt og dialog

Detaljer

Årsberetning for 2006 Rådet for psykisk helse

Årsberetning for 2006 Rådet for psykisk helse Årsberetning for 2006 Rådet for psykisk helse Side 1 av 31 Innholdsfortegnelse INNLEDNING: ÅRET FOR POLITISK GJENNOMSLAG... 3 POLITIKK... 4 Helse- og velferdspolitisk program... 4 Politisk alliansebygging...4

Detaljer

NyhetsTIPS. Nyheter fra Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS Øst

NyhetsTIPS. Nyheter fra Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS Øst NyhetsTIPS Nyheter fra Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS Øst Sommer 2007 Aktuelle saker i dette nummeret: Leder: TIPS Øst tanker om veien videre Presentasjon av TIPS

Detaljer

Årsrapport 2013 RIO ÅRSRAPPORT 2013 1

Årsrapport 2013 RIO ÅRSRAPPORT 2013 1 Årsrapport 2013 RIO ÅRSRAPPORT 2013 1 Innhold Tilskuddsgivere og 3 bidragsytere Forord 4-5 Rio 2013 6-7 Ansatte Styret HMS Samlinger Frivillige Medlemmer Mål, mening og måloppnåelse 8-9 Formål Mål Måloppnåelse

Detaljer

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI. «Forventning om forandring»

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI. «Forventning om forandring» NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI arrangerer 6. nasjonale konferanse om akuttpsykiatri «Forventning om forandring» Prekonferanse «Forskning i akuttpsykiatri» 7. - 9. februar 2007 Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

Innhold. Kontaktinformasjon RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon PB 6609 St. Olavs plass 0129 Oslo. Tilskuddsgivere og 3 bidragsytere.

Innhold. Kontaktinformasjon RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon PB 6609 St. Olavs plass 0129 Oslo. Tilskuddsgivere og 3 bidragsytere. Årsrapport 2012 Innhold Tilskuddsgivere og 3 bidragsytere Forord 4-5 Rio 2012 6-7 Årsmøtet og styret Administrasjonen Ansatte Frivillige Medlemmer Utviklingsprosesser 8 HMS WEB-utvikling Høringer RIO-samlingen

Detaljer

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar } 24. og 25. november 2010 VELKOMMEN For tredje gang inviterer vi til nasjonal konferanse

Detaljer

ANTIDEPRESSIVA CBT LAVTERSKEL TILTAK PSYKODYNAMISK TERAPI ORGANISASJON TIME TO CHANGE BEHANDLINGS- TILTAK EVIDENT- BASERT

ANTIDEPRESSIVA CBT LAVTERSKEL TILTAK PSYKODYNAMISK TERAPI ORGANISASJON TIME TO CHANGE BEHANDLINGS- TILTAK EVIDENT- BASERT PSYKODYNAMISK TERAPI P LAVTERSKEL TILTAK L ANTIDEPRESSIVA CBT C EVIDENT- BASERT E BEHANDLINGS- TILTAK B ORGANISASJON O TIME TO CHANGE? Schizofrenidagene 2014 har fokus på resultatene av våre psykiske helsetjenester.

Detaljer

Brukermedvirkning i kvalitetsforbedring av tjenester for personer med rus og psykiske lidelser (ROP)

Brukermedvirkning i kvalitetsforbedring av tjenester for personer med rus og psykiske lidelser (ROP) Muligheter og utfordringer Brukermedvirkning i kvalitetsforbedring av tjenester for personer med rus og psykiske lidelser (ROP) Av Trulte Konsmo og Toril Bakke, seniorrådgivere, Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

SLUTTRAPPORT for Prosjekt: Tolv doble trinn

SLUTTRAPPORT for Prosjekt: Tolv doble trinn SLUTTRAPPORT for Prosjekt: Tolv doble trinn Hvordan kan 12- trinnsmodellen integreres i rehabiliteringsprosessen for dobbeltdiagnosepasienter innlagt på institusjon? Et pilot- og evalueringsprosjekt. Prosjektnummer

Detaljer

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) 8. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 5. - 6. februar 2009 Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO c Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 4. februar www.legeforeningen.no/akuttpsykiatri

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid og samhandling i. Psykiatrien. konferanse for psykiatrien, omsorgen og politiet

Tverrfaglig samarbeid og samhandling i. Psykiatrien. konferanse for psykiatrien, omsorgen og politiet 3. og 4. oktober 2006 Oslo Kongressenter Konferansen er anbefalt og utviklet i samarbeid med; psykiatere, psykologer, psykiatriske akutt-team, politi, psykisk helsepersonell, institusjoner Tverrfaglig

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 BarnsBeste

ÅRSBERETNING 2013 BarnsBeste side 1 a ÅRSBERETNING 2013 BarnsBeste nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende 1 Innhold: Organiasjon og mandat... 3 En aktiv aktør og pådriver... 3 Innholdsrike år... 3 Nettverkene... 4 Skal

Detaljer