curriculum vitae

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "curriculum vitae www.skarderud.no"

Transkript

1 curriculum vitae PERSONLIGE OPPLYSNINGER Født 27. oktober 1956 på Tynset. Oppvokst i Ytre Rendal, Åmot i Østerdalen og Elverum. Eneste barn av Anne-Marie Skårderud (f d. 2006) og Leif Skårderud (f. 1926). Leif Skårderud er tidligere trygdesjef. Anne-Marie Skårderud har vært hjemmeværende. Gift med Marianne Røed (f. 1959). Marianne Røed er utdannet sosialøkonom ved Universitetet i Oslo, dr. polit. Hun arbeider som forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Felles barn Jo (f. 1985), Maria (f. 1990) og Hanna (f. 1993). Bolig i Gaustadveien 155, 0372 Oslo. E-post

2 UTDANNELSE Grunnutdannelse Barneskole Rena, Åmot i Østerdalen Siste år av barneskole, Frydenlund, Elverum Ungdomsskole, Elverum Examen artium, Elverum gymnas Examen philosophicum, Universitetet i Oslo, hovedkarakter 1, Medisinsk embetseksamen, Universitetet i Oslo, laud Medisinsk doktorgrad, Universitetet i Oslo. Klinisk etterutdannelse i psykiatri Ettårig innføringskurs i systemisk familieterapi. I regi av Psykoterapiutvalget i Den norske lægeforening, Spesialitetskomiteen i barnepsykiatri og London Institute of Family Therapy. 90 timer Toårig videreutdannelse i familieterapi. I regi av Psykoterapiutvalget i Den norske lægeforening, Spesialitetskomiteen i barnepsykiatri og Institute of Family Therapy, London. 290 timer i smågruppeseminar. 130 timer seminar ledet av Institute of Family Therapy. 300 timer klinisk familieterapeutisk arbeid Spesialist i psykiatri Lærerutdanning i familieterapi, Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri i samarbeid med Institute of Family Therapy, London Godkjent veileder i familieterapi Innføringskurs i individuell psykoterapi ved Institutt for psykoterapi Videregående seminar i individuell psykoterapi ved Institutt for psykoterapi. Sluttattest inkluderer seminardeltakelse, veiledning og egenterapi i henhold til psykodynamisk metode Den norske lægeforeningens toårige utdannelse i psykoterapiveiledning Godkjent veileder i psykoterapi, Den norske lægeforening. Vitenskapelig utdannelse NAVF studentstipend i psykiatri, tilknyttet forskningsgruppe ved Psykiatrisk avdeling A, Ullevål sykehus. Assisterte professor Odd Steffen Dalgard i sosialpsykiatrisk forskning og epidemiologi. 2

3 Forsker ved Psykiatrisk avdeling A, Ullevål sykehus, assistentlege kategori D. To separate forskningsoppgaver: Spiseforstyrrelser og evaluering av vilkår for psykiatriske langtidspasienter utenfor institusjon Doktorgradsstipendiat Norges Forskningsråd. Arbeidsplass ved Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri, senere Regionsenter for barneog ungdomspsykiatri, tilknyttet Instituttgruppe for psykiatri, Universitetet i Oslo. Gjennomført og godkjent forskerutdanning svarende til regler for medisinsk doktorgrad ved det medisinske fakultet Godkjent medisinsk doktorgrad, Det medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo. VIRKSOMHET SOM LEGE 1983 Turnuskandidat, kirurgisk og medisinsk avdeling, Ringerike sykehus Turnuskandidat, distriktslegepraksis, Søndre Land kommune Assistentlege ved Psykiatrisk avdeling A, Ullevål sykehus, tjenestegjort ved akuttavdeling (12 mnd.), intermediæravdeling (20 mnd.) og psykiatrisk poliklinikk (12 mnd.) Assistentlege ved Gaustad sykehus, avdelingslege ved langtids- og intermediæravdeling med psykoterapeutisk aktivitet; individualterapi, familieterapi og gruppeterapi Assistentlege ved Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri, Ungdomsklinikken. Arbeidet ved poliklinikken, hovedsaklig med nervøse spiseforstyrrelser. Etter hvert leder av poliklinikken Overlege ved Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri. Ungdomsklinikken Deltatt i legevaktsordning i Gran og Lunner kommuner siden embetseksamen i Bare Gran kommune fra april 1984 til januar Fra januar 1987 Elverum kommune, avsluttet januar Etablerte privat psykoterapipraksis på deltid i Tidemandsgt flyttet til Kirkeveien 64 B. I august 1998 tilkjent 20 % driftstilskudd fra Oslo kommune, fra % driftstilskudd. Hovedsakelig individuell psykoterapi og par/familieterapi. Allmennpsykiatrisk klientell, men med stor andel spiseforstyrrelser Psykoterapiveileder. Veileder kandidater i psykoterapiutdanning, både psykoanalytisk individualterapi og familieterapi. 3

4 1999- Deltidsengasjert av Norges idrettsforbund og Norges olympiske komité for å arbeide terapeutisk med eliteidrettsutøvere. Leder i dag et flerfaglig team for spiseforstyrrelser i toppidrett. Senere også flere arbeidsoppgaver, som å bidra til/lede formalisert coachingutdannelse ved Olympiatoppen. Også engasjert i kompetanseutvikling innenfor psykologi, relasjoner og prestasjoner, eksempelvis Sammen om de gode prestasjonene, som er et samarbeid mellom Olympiatoppen og Den norske opera og ballett, og også ledende norske konserner Overlege med oppgaver innen forskning og psykoterapi, bistilling 40 prosent. Kompetansesenteret ved Regionalavdeling for spiseforstyrrelser, helseregion Sør og Øst (RASP), Oslo universitetssykehus. Organisatoriske oppgaver En av flere initiativtakere til stiftelsen av og i flere perioder leder av Norsk selskap for spiseforstyrrelser. VITENSKAPELIG ARBEID Professor II i helse- og sosialfag, Høgskolen i Lillehammer Overlege med oppgaver innen forskning og psykoterapi, bistilling 40 prosent. Kompetansesenteret ved Regionalavdeling for spiseforstyrrelser, helseregion Sør og Øst (RASP), Oslo universitetssykehus. Referee i vitenskapelige tidsskrifter Member of Panel of Assessors, Clinical Child Psychology and Psychiatry Member of Editorial Advisory Board, European Eating Disorders Review. Sporadisk referee for Nordic Journal of Psychiatry, International Journal of Psychoanalysis, Tidsskrift for den norske lægeforening og Norsk sosiologisk tidsskrift. UNDERVISNING OG VEILEDNING Meget omfattende erfaring som underviser og foredragsholder innenfor temaer som barne- og ungdomspsykiatri, helse, kultur- og samfunn, kultur, kunst, litteratur, film, arbeidsliv og ledelse. Institutt for mentalisering 4

5 Har sammen med professor Sigmund Karterud etablert og driver Institutt for mentalisering. Dette er et utdanningsinstitutt for å fremme teoretiske og praktiske kunnskaper knyttet til mentalisering og mentaliseringsbaserte terapiformer. Insituttet driver omfattende kurs-, seminarvirksomhet og veiledningsvirksomhet. Se PRISER 1992 Karl Evangs pris for fortjenstfullt helseopplysningsarbeid. Helse- og sosialdepartementet Arthur Holmeslands sakprosapris. Aschehoug forlag Gerlev-prisen, Danmark. Gerlev-Prisen gives for en indsats, som i særlig grad har udviklet idrættens kvaliteter eller skabt fornyelse i synet på idrættens kulturelle placering og muligheder. Prisen gives til opmuntring af ytringsfrihed og demokrati og til støtte for initiativer, der tør anfægte den etablerede idrætspolitiske orden. VITENSKAPELIGE FOREDRAG PÅ INTERNASJONALE KONGRESSER 1. Åttende nordiske konferanse om spiseforstyrrelser. Skårderud, F & Brænne, K. Ettertanker. Refleksjoner om spiseforstyrrelser. Plenumssamtale. Oslo, September Nordisk konferanse om miljøterapi ved spiseforstyrrelser. Skårderud, F. Minding the body. Mentalisering som grunnlag for godt miljøterapeutisk arbeid. Plenumsforedrag. Oslo, mai Barnet og rusen. Skårderud, F. Mentalisering introduksjon av et nytt teoretisk og terapeutisk begrep. Plenumsforedrag. Nordisk konferanse. Sandefjord, 23. september European Council of Eating Disorders. Skårderud, F.: Should psychodynamic therapy have a central role in the treatment of eating disorders? Clinical discussion. London, 12th September Development of competences in childhood and youth. Skårderud. F.: Competence development and dysfunctional behaviour on the Internet. Presentation. Lillehammer University College, Lillehammer, 7th September Development of competences in childhood and youth. Skårderud. F., Söderström, K. & Frøisland, D.H.: A dialogue between projects on competences and dysfunctional behaviour in clinical populations. Discussion. Lillehammer University College, Lillehammer, 7th September

6 7. The Ninth London International Conference on Eating Disorders. Skårderud, F. & Sommerfeldt, B.: Minding the bondy. Mentalisation-based therapy for eating disorders. Workshop. London, 1st April Third Scottish Conference on Eating Disorders, Co-morbidity and complexity in eating disorders. Skårderud, F. & Sommerfeldt, B.: Mentalisation-based treatment for eating disorders. Plenary speak. Aberdeen, Scotland 13-14th November Syvende nordiske konferanse om spiseforstyrrelser, Ätstörningar & relationer. Skårderud, F.: Psychiatry in the flesh. Embodiment of troubled lives. Studies of anorexia nervosa and eating disorders. Workshop. Stockholm, september Syvende nordiske konferanse om spiseforstyrrelser, Ätstörningar & relationer. Skårderud, F., Sommerfeldt, B. & Sætherhaug, H.K.: Mentaliesringsbasert behandling av spiseforstyrrelser. Workshop. Stockholm, september Syvende nordiske konferanse om spiseforstyrrelser, Ätstörningar & relationer. Skårderud, F. & Zachrisson, H.D.: Tilknytning og spiseforstyrrelser. Workshop. Stockholm, september European Council of Eating Disorders. Skårderud, F. & Sommerfeldt, B.: Mentalisation-based treatment of anorexia nervosa. Scientific paper presentation. Porto, Portugal, 19-21st September European Council of Eating Disorders. Skårderud, F.: Randomised treatment trials in anorexia is a waste of time. Plenary presentation. Porto, Portugal, 19-21st September The Eight London International Conference on Eating Disorders. Skårderud, F.: How to manage self-harm. Phenomenology and theory. Workshop. London, 29th March The Eight London International Conference on Eating Disorders. Skårderud, F.: How to manage self-harm. Assessment. Workshop. London, 30th March The Eight London International Conference on Eating Disorders. Skårderud, F.: How to manage self-harm. Therapy. Workshop. London, 31th March Widening the scope of mentalization-based treatments. The Anna Freud Centre, University College London, The British Psychological Society. Skårderud, F.: Mentalisation and eating disorders. Keynote speaker. London, 31st June 1st July Sjette nordiske konferanse om spiseforstyrrelser. Krop og spiseforstyrrelser i biologisk, psykologisk og kulturelt perspektiv. Skårderud, F.: Spiseforstyrrelser og seksualitet. Invitert taler. Århus, september

7 19. Sjette nordiske konferanse om spiseforstyrrelser. Krop og spiseforstyrrelser i biologisk, psykologisk og kulturelt perspektiv. Espeset, E.M.S., Gulliksen, E.S., Nordbø, R.H.S., Skårderud, F. & Holte, A.: Body image disturbance in anorexia nervosa: A phenomenological analysis. Workshop. Århus, september Sjette nordiske konferanse om spiseforstyrrelser. Krop og spiseforstyrrelser i biologisk, psykologisk og kulturelt perspektiv. Espeset, E.M.S., Gulliksen, E.S., Nordbø, R.H.S., Skårderud, F. & Holte, A.: Treatment of anorexia nervosa: The patients experience. Workshop. Århus, september Sjette nordiske konferanse om spiseforstyrrelser. Krop og spiseforstyrrelser i biologisk, psykologisk og kulturelt perspektiv. Espeset, E.M.S., Gulliksen, E.S., Nordbø, R.H.S., Skårderud, F. & Holte, A.: The psychological meaning of anorectic symptoms: A qualitative study of patients perception of anorexia nervosa. Workshop. Århus, september Syvende nordiske kongres i familieterapi. Skårderud, F.: Flytende følelser og flytende forhold. Keynote speaker. Helsingør, august Fifteenth International Symposium Adapted Physical Activity. Carraro, A., Probst, M., Cognolato, S. & Skårderud, F.: Adapted physical activity and eating disorders. Mini-symposium. Verona, 5-9th July The Seventh London International Conference on Eating Disorders. Skårderud, F. & Thune-Larsen, K-B.: A national educational programme for eating disorders. Paper. London, April Fjerde nordiske konferanse i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Å ta kroppen på ordet. Endringsarbeid praksis og teori. Åpning i plenum. Oslo, mars, Femte nordiske konferanse om spiseforstyrrelser. Veien videre. Hvordan organisere behandling på beste måte? Åpning i plenum. Oslo, september Femte nordiske konferanse om spiseforstyrrelser. Veien videre. Hvordan organisere behandling på beste måte? Introduksjonskurs over to dager, fire timer. Oslo, september Femte nordiske konferanse om spiseforstyrrelser. Veien videre. Hvordan organisere behandling på beste måte? Oppsummering og avslutning i plenum. Oslo, september Femte nordiske konferanse om spiseforstyrrelser. Spiseforstyrrelser i cyberspace. Ny teknologi i behandling av spiseforstyrrelser. Plenumsforedrag. Oslo, september

8 30. Eating disorders. Sogn Centre for Child and Adolescent Psychiatry. The state of art of eating disorders. Invited plenary speaker, opening lecture (key note). Oslo, May The Sixth London International Conference on Eating Disorders. Control: The Embodiment of Emotions. Invited plenary speaker. London, April The Sixth London International Conference on Eating Disorders. Skårderud, F.& Duesund, L.: Use the body, and forget the body. Physical activity and eating disorders. Workshop. London, April The 45th ICAA International Conference: Politics, Legislation and Drug Policy: Congruence or Divergence. The pursuit of oblivion. On Self-Control and Self- Construction. Invited plenary speaker. São Paolo and Rio de Janeiro, December EU Conference on Obesity. Ethical and philosophical considerations about obesity. Invited plenary speaker. Copenhagen, September The Fifth London International Conference on Eating Disorders. The therapist-patient relationship: Voices of shame. Invited plenary speaker. London, April Den tredje nordiske kongress om spiseforstyrrelser. Det avspaltede sjeleliv. Dissosiasjonsbegrepet i relasjon til spiseforstyrrelser. Invitert plenumsforelesning. København, oktober Sport and the Body. International Association for the Philosophy of Sports (IAPS). Skårderud, F. & Duesund, L.: Embodied Learning in Sport. Workshop. Melbourne, Australia, September Child mental health intervention. What works for whom? Department for children and adolescents/municipality of Oslo and Centre for child and adolescent psychiatry. Options in qualitative method. Invited plenary speaker. Oslo, May European Council on Eating Disorders. The one-sided stress on Cognitive Behavioural Therapy as the treatment of choice for bulimia nervosa has impeded the development of other effective psychotherapy methods. Debate. Stockholm, September The Fourth International Conference on Eating Disorders. Skårderud, F. & Sundgot-Borgen, J.: Elite athletes and eating disorders. Workshop. London, April Nordisk selskap for spiseforstyrrelser. Skårderud, F. & Sundgot-Borgen, J.: Eliteidrett og spiseforstyrrelser. Workshop. København, oktober Andre nordiske kongress om spiseforstyrrelser. Spiseforstyrrelser sykdom eller livsprosesser? Åpningsforelesning (keynote). Bergen, februar

9 43. Andre nordiske kongress om spiseforstyrrelser. Psykoterapiprosessen. Workshop. Bergen, februar Nordisk selskap for spiseforstyrrelser. Spiseforstyrrelser samarbeidet med familien. Workshop. Stockholm, mai The Third International Conference on Eating Disorders. Isdahl, P.J., Skårderud, F. & Thune-Larsen, K-B.: Family therapy in eating disorders. Workshop. London, April th Nordic Psychiatric Congress. Treatment of anorexia and bulimia nervosa in Norway. Workshop. Trondheim, Nordisk selskap for spiseforstyrrelser. Kroppen i kulturen. Invitert plenumsforelesning. Stockholm, oktober International Society for Adapted Physical Activity. Duesund, L. & Skårderud, F.: The phenomenological body. Workshop. Oslo, Tredje nordiske kongress for familieterapi. Etikk i familieterapien. Invitert plenumsforelesning. Nyborg, Danmark, Andre nordiske kongress for familieterapi. Spiseforstyrrelser - små og store systemer. Invitert plenumsforelesning. Oslo, The Ninth World Congress in Social Psychiatry. Anstorp, T., Dalgard, O.S., Skårderud, F. & Sørensen, T.: Social network an up-to-date trend or a necessity for practice? Presentation. Paris, VITENSKAPELIGE FOREDRAG PÅ NASJONALE KONGRESSER 52. Utfordrende uttrykksmåter eller utfordrende unge? Nasjonal konferanse. Oslo universitetssykehus. Skårderud, F.: Ytre kompleksitet og indre kaos. Kroppen som løsning. Plenumsforedrag, Oslo, 31. mai Sosial kompetanse Psykisk lidelse. Nasjonal konferanse. Oslo universitetssykehus. Skårderud, F.: Mentalisering som sosial kompetanse. Plenumsforedrag, Oslo, 31. mai Alene og sammen. Nasjonal konferanse om allianse i behandling av spiseforstyrrelser. Norsk selskap for spiseforstyrrelser. Skårderud, F.: Psykodynamisk psykoterapi. Plenumsforedrag. Oslo, 15. mai Alene og sammen. Nasjonal konferanse om allianse i behandling av spiseforstyrrelser. Norsk selskap for spiseforstyrrelser. Skårderud, F. & Sommerfeldt, B: Mentaliseringsbasert terapi. Plenumsforedrag. Oslo, 15. mai

10 56. Hva slags gruppeterapi skal vi tilby våre pasienter? Konferanse om evidensbasert gruppeterapi. Skårderud, F.: Spiseforstyrrelser. Plenumsforelesning. Aker universitetssykehus. Oslo, 28. august Aesthetical and ethical issues in the films of Terrence Malick. Plenary speech. Ethics in Academia and Industry, Faculty of Education, University of Oslo. Oslo, 8th June Også medarrangør av dette tredagersseminaret. 58. Det flerhodete trollet. Nasjonal konferanse om spiseforstyrrelser, Norsk selskap for spiseforstyrreler. Skårderud, F.: Spiseforstyrrelser og komorbiditet. Trondheim, 5. november Schizofrenidagene. Skårderud, F. Avhengighet på godt og vondt. Stavanger, 6. november Kjønnheten og udyret. Nasjonal kjønnskonferanse. Om rus og kjønn. Bergensklinikkene. Skårderud, F.: Mannen og kroppen. Os, 2. april Å fordøye følelser. Nasjonal konferanse om spiseforstyrrelser, Norsk selskap for spiseforstyrrelser. Skårderud, F. Mentalisering og spiseforstyrrelser. Plenumsforedrag. Bergen, 23. mars REHAB Ett steg videre. Skårderud, F. Sjelen og markedsøkonomien. Om betydningen av relasjoner. Plenumsforedrag. Trondheim, 16. januar Oppvekst Skårderud, F. De enestående unge.. Åpningsforelesning i plenum. Trondheim, 28. november Idrettsmedisinsk høstkongress. Garthe, I., Sundgot-Borgen, J. & Skårderud, F. Regulering av kroppssammensetning en case study.. Foredrag. Bergen, Schizofrenidagene i Stavanger Skårderud, F. I samtalens tynne tråd. Virksomme elementer i psykoterapi. Plenumsforelesning. Stavanger, 9. november Schizofrenidagene i Stavanger Skårderud, F. Allmennpraktikerkurs: Kan det være en personlighetsforstyrrelse? Miniseminar. Stavanger, 9. november Omsorg Skårderud, F. Det gode liv.. Avslutningsforelesning i plenum. Trondheim, januar

11 PUBLIKASJONER Doktorgradsavhandling 1. Skårderud, F. (2007). Psychiatry in the flesh. Embodiment of troubled lives. Studies of anorexia nervosa eating disorders. Doctoral dissertation. University of Oslo. Oslo: Unipub. 2. Skårderud, F. (2009). Mentalising and eating disorders. Psychiatry in the flesh: Embodiment of troubled lives. International edition of doctoral dissertation. Köln: Lambert Academic Publishing. Vitenskapelige publikasjoner i tidsskrifter med fagfellevurdering (referee) 3. Zachrisson, H.D, Sommerfeldt, B. & Skårderud, F. (2011). What you use decides what you get: Comparing classificatory procedures for the Adult Attachment Interview in eating disorder research. Eating and Weight Disorders, in press. 4. Skårderud, F. (2011). Sol og stål. Kroppsbygging som selvbygging. Den japanske forfatteren Yukio Mishimas ( ) kropp som eksistensielt og kunstnerisk prosjekt. Tidsskrift for norsk psykologforening, 48, innsendt. 5. Skårderud, F. (2011). Kroppskunstneren. Sorg og traumer. Den amerikanske forfatteren Don DeLillos kroppskunst. Tidsskrift for norsk psykologforening, under forberedelse. 6. Skårderud, F. (2011). Løpetid. Sinn i bevegelse. Om forskjeller på å løpe og gå. Den japanske forfatteren Haruki Murakami om løpingens sjeleliv. Tidsskrift for norsk psykologforening, under forberedelse. 7. Skårderud, F. (2011). Den fenomenale kroppen. Den britiske skulptøren og billedkunstneren Antony Gormleys radikale kroppskunst. Tidsskrift for norsk psykologforening, 48, Espeset, E.M.S., Nordbø, R., Gulliksen, K., Skårderud, F., & Holte, A. (2011). Fluctuations of body images in anorexia nervosa: Patients perception of contextual triggers. Clinical Psychology and Psychiatry, in press. 9. Nordbø, R., Espeset, E.M.S., Gulliksen, K.S., Skårderud, F., Geller, J. & Holte, A. (2011). Reluctance to recover in anorexia nervosa. European Eating Disorders Review, in press. 10. Søderstrøm, K. & Skårderud, F. (submitted). Figures of fatherhood. Men and masculinities. 11. Skårderud, F., Sommerfeldt, B., Bateman, A.W. & Fonagy, P. (submitted). Minding the body. On mentalization og mentalization-based therapy for eating disorders. Part I. 11

12 12. Skårderud, F., Sommerfeldt, B., Bateman, A.W. & Fonagy, P. (submitted). Minding the body. On mentalization og mentalization-based therapy for eating disorders.part II. 13. Sommerfeldt, B. Skårderud, F., Bateman, A.W. & Fonagy, P. (submitted). Minding the body. On mentalization og mentalization-based therapy for eating disorders.part III. 14. Skårderud, F. (2011). Flukten til kroppen. Fem refleksjoner om selvskade. Tidsskrift for den norske Legeforening, 131, Skårderud. F. (2011). Two minds in the text. Complex cases. A commentary. Journal of Personality and Mental Health, 5, Espeset, E.M.S., Nordbø, R.H.S, Gulliksen, K.S., Skårderud, F., Geller, J. & Holte, A. (2011). The concept of body image disturbance in anorexia nervosa: An empirical inquiry utilizing patients subjective experiences. Eating Disorders, 19, Skårderud, F. (2011). Å spise skammen. Skammens politiske geografi. Den finsk-estiske forfatteren Sofi Oksanen om kulturelt kaos, intimitet og spiseforstyrrelser. Tidsskrift for norsk psykologforening, 48, Skårderud, F. (2010). Michael Jacksons nese. Forestillinger om det stygge. Om speilets angst og forfengelighetens psykopatologi. Tidsskrift for norsk psykologforening, 47, Skårderud, F. (2010). Gutten som ikke ville ete. Å sette familien i halsen. Den norske multikunstneren Arild Nyquist ( ) om utrygg tilknytning, anoreksi og rus. Tidsskrift for norsk psykologforening, 47, Skårderud, F. (2010). Det ondes familieproblem. Filmskaperen Michael Haneke. Tidsskrift for den norske legeforening, 18, Skårderud, F. (2010). Kjøttkunstneren. Skrekkregissøren David Cronenberg om kjøttets lyst og om kropp og sinn ute av kontroll. Tidsskrift for norsk psykologforening, 47, Zachrisson, H.D. & Skårderud, F. (2010). Feelings of insecurity: Review of attachment and eating disorders. European Eating Disorders Review, 18, Skårderud, F. (2009). Taxi driver filmatisk portrett av den søvnløse. Tidsskrift for Den Norske Legeforening, 129, Skårderud, F. (2009). Nulltimen. Poeten Dorothy Parker og søvnløshet. Tidsskrift for Den Norske Legeforening, 129, Skårderud, F. (2009). Det vonde lyset. Søvnløshet i malerkunsten. Edward Hoppers melankoli. Tidsskrift for Den Norske Legeforening, 129,

13 26. Söderström, K. & Skårderud, F. (2009). Minding the baby. Mentalizationbased treatment in families with parental substance use disorder: Theoretical framework. Nordic Psychology, 61, Skårderud, F. (2009). Selvskading og idrett. En kasuistisk tilnærming. Tidsskrift for Den Norske Legeforening, 129, Skårderud, F. & Sommerfeldt, B. (2009). Selvskading og spiseforstyrrelser. Tidsskrift for Den Norske Legeforening, 129, Skårderud, F. (2009). Smertens bilder. Selvskading i film. Tidsskrift for Den Norske Legeforening, 129, Sommerfeldt, B. & Skårderud, F. (2009). Hva er selvskading? Tidsskrift for Den Norske Legeforening, 129, Skårderud, F. (200)). Kroppens tekster. Selvskading i skjønnlitteratur. Tidsskrift for Den Norske Legeforening, 129: Skårderud, F. (2009). Hilde Bruch revisited and revised. European Eating Disorders Review, 17, Skårderud, F. (2009). Modningsangst. Mannen som ikke kunne vokse opp. Peter Pans forfatter James M. Barrie. Tidsskrift for norsk psykologforening, 46, Skårderud, F. (2008). Å oppdage et mesterverk. Den russiske legen og forfatteren Leonid Tsypkin. Tidsskrift for den norske Legeforening, 128, Skårderud, F. (2008). Sulten, spriten og skammen. Å dikte om fraværet og dets kroppsmetaforer. Den svenske poeten Gunnar Ekelöf, 45, Skårderud, F. (2008). Speilets dronning. Skjønnhet, gymnastikk og melankoli. Keiserinne og dronning Elisabeth av Østerrike-Ungarn. Tidsskrift for norsk psykologforening, 45, Skårderud, F. (2008). Sult biografiske essays om kropp og tegn. Tidsskrift for norsk psykologforening, 45, Skårderud, F. (2008). Hellig anoreksi. Sult og selvskade som religiøse praksiser. Caterina av Siena. Tidsskrift for norsk psykologforening, 45, Skårderud, F. & Sommerfeldt, B. (2008). Mentalisering et nytt teoretisk og terapeutisk begrep. Tidsskrift for den norske Legeforening, 128, Nordbø, R.H.S, Espeset, E.M.S., Gulliksen. K.S., Skårderud, F., Geller, J. & Holte, A. (2008). Wish to recover. Expanding the concept of motivation to change in anorexia nervosa, 41,

14 41. Trondalen, G. & Skårderud, F. (2007). Playing with affects... and the importance of affect attunement. Nordic Journal of Music Therapy, 16, Skårderud, F. (2007). Eating one s words. Part I. Concretised metaphors and reflective function in anorexia nervosa. An interview study. European Eating Disorders Review, 15, Skårderud, F. (2007). Eating one s words. Part II. The embodied mind and reflective function in anorexia nervosa. Theory. European Eating Disorders Review, 15, Skårderud, F. (2007). Eating one s words. Part III. Mentalisation-based psychotherapy for anorexia nervosa. An outline for a treatment and training manual. European Eating Disorders Review, 15, Skårderud, F. (2007). Shame and pride in anorexia nervosa. Descriptions: A qualitative study. European Eating Disorders Review, 15, Skårderud, F. (2007). Gutter har også kropper. Om mat, maskulinitet og problematiske kroppspraksiser. Redaksjonell kommentar. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 44, Nordbø, R.H.S, Espeset, E.M.S., Gulliksen. K.S., Skårderud, F. & Holte, A. (2006). The meaning of self-starvation. A qualitative study of patients perception of anorexia nervosa. International Journal of Eating Disorders, 39 (7), Skårderud, F. (2006). Psykoterapi og eksistens. Irvin D. Yalom portrett og samtale. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 43 (3), Skårderud, F. (2006). Introduksjon til Schopenhauer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 43 (3), Fauske, H., Kollstad, M., Nilsen, S., Nygren, P. & Skårderud, F. (2005). Profesjonelle handlingskompetanser. Utakter mellom utdanning og yrkespraksis. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 89, Skårderud, F., Nygren, P. & Edlund, B. (2005). Bad Boys Bodies. The embodiment of troubled lives. Body image and disordered eating among adolescents in residential childcare institutions. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 10, Skårderud, F., Rosenvinge, J.H, & Götestam, K.G. (2004). Spiseforstyrrelser. En oversikt. Tidsskrift for den norske Lægeforening, 15, Skårderud, F. & Nasser, M. (2004). The open body. Anorexia nervosa and the embodiment of culture. Submitted for publication. 14

15 54. Skårderud, F. (2006). Refiguring identity. Anorexia nervosa and the embodiment of culture. Submitted for publication. 55. Skårderud, F. (2004). Den kommuniserende kroppen. Spiseforstyrrelser og kultur. Tidsskrift for den norske Lægeforening, Götestam, K,G., Skårderud, F., Rosenvinge, J.H. & Vedul-Kjelsås, E. (2004). Patologisk overspising en oversikt. Tidsskrift for den norske Lægeforening, 16, Sundgot-Borgen, J., Klungland, M. & Skårderud, F. (2004). Spiseforstyrrelser i idretten. Tidsskrift for den norske Lægeforening, 16, Rosenvinge, J.H., Larsen, E., Skårderud, F. & Thune-Larsen, K-B. (2004). Hva er kompetanse? Og kan det læres? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 41, Skårderud, F. (2003). in cyberspace. Relations without faces. The e- media and eating disorders. Editorial. European Eating Disorders Review, 11, Skårderud, F. (2003). Hvem har sett nøtter blø? Et essay om føde og fett. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 40, Rosenvinge, J.H., Skårderud, F. & Thune-Larsen, K-B. (2003). Can educational programmes raise clinical competence in treating eating disorders? Results from a Norwegian trial. European Eating Disorders Review, 11, Duesund, L. & Skårderud, F. (2003). Use the body and forget the body. Treating anorexia nervosa with adapted physical activity. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 8 (1), Skårderud, F. (2003). Qualitative psychotherapy research methods and methodology. Book presentantion of Frommer J. & Rennie D.L.(Eds.), Psychologische Beiträge. Viertejahresschrift für alle Gebiete der Pscyhologie, Band 43, (3) Jahrg Nordic Journal of Psychiatry, 5, 2003, Gowers, S.G., Edwards, V.J., Fleminger, S., Massoubre, C., Wallin, U., Canalda, G., Starkova, L., Hannesdottir, H., Almquist, F., Aronen, P., Scholz, M., Hørder, K., Skårderud, F. & Boyadjieva, S. (2002). Treatment aims and philosophy in the treatment of adolescent anorexia nervosa in Europe. European Eating Disorders Review, 10 (4), Skårderud, F. (2002). E-psyken. Terapi på nettet. Om relasjoner og netikette i cyberrommet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 39, Skårderud, F. & Rosenvinge, J.H. (2001). The history of eating disorders in Norway. European Eating Disorders Review, 9 (4):

16 67. Skårderud, F. (2001). Skammens stemmer. Om taushet, veltalenhet og raseri i behandlingsrommet. Tidsskrift for Den norske lægeforening, nr. 13; 121: Skårderud, F. (1998) Treatment of anorexia and bulimia nervosa in Norway. Abstract from the 25th Nordic Psychiatric Congress. Nordic Journal of Psychiatry, supplement 41, volume 52, Skårderud, F. (1994). Idéhistorier om kroppen. Tidsskrift for den norske lægeforening, 114 (2), Skårderud, F. og Ekern, P. (1990). Den vanskelige pasient - eller den vanskelige relasjon. Tidsskrift for Den norske lægeforening, 110 (7), Tidsskriftkassetten, lydkassett. Bøker 71. Skårderud, F., Haugsgjerd, S & Stänicke, E. (2010). Psykiatriboken. Sinn, kropp, samfunn. Oslo: Gyldendal Akademisk. Svensk utgave: Skårderud, F., Haugsgjerd, S. & Stänicke, E. (2011). Psykiatri. Själ, kropp, samhälle. Stockholm: Liber. Dansk utgave: Skårderud, F., Haugsgjerd, S. & Stänicke, E. (2011). København: Hans Reitzels forlag. 72. Fauske, H., Kollstad, M., Nilsen, S., Nygren, P. & Skårderud, F. (2006). Utakter. Om helse- og sosialfaglig kompetanse i utdanning og praksis. Oslo: Gyldendal akademisk. 73. Lønn, Ø. & Skårderud, F. (2005). Quisling. Undersøkelsen. En tekst for scenen. Oslo: Aschehoug. 74. Skårderud, F. (2004). Andre reiser. Essays. Oslo: Aschehoug Paperbackutgave Dansk utgave København: Tiderne Skifter. Svensk utgave 2004: Känslosamma resor. En bok om livet i rörelse. Stockholm: Natur & Kultur. 75. Pedersen, W., Sandmo, E. & Skårderud, F. (2004). Noen spor. Essays. Oslo: Universitetsforlaget. 76. Skårderud, F. (2000). Sterk/svak. Håndboken om spiseforstyrrelser. Oslo: Aschehoug. Paperbackutgave Dansk utgave København: Hans Reitzels forlag. 77. Skårderud, F. (1999). Federico Fellini. Et essay om kreativitet. Ariadne-serien. Oslo: Gyldendal. 78. Skårderud, F. (1998). Uro. En reise i det moderne selvet. Oslo: Aschehoug. 16

17 Norsk utgave 1999: Månedens bok i De norske bokklubbene. Norsk paperbackutgave 1999, i serien Alfa & Omega. Norsk paperbackutgave 2002, i serien Psykologi. Dansk utgave København: Tiderne skifter Dansk paperbackutgave Svensk utgave Stockholm: Natur & Kultur Svensk paperbackutgave Tysk utgave Hamburg: Rogner & Bernhard. Litauisk utgave Vilnius: Tyto Alba. Russisk utgave Moskva. 79. Skårderud, F. og Isdahl, P. J. (red.) (1998). Kroppstanker. Kropp, kjønn og idéhistorie. Universitetsforlaget: Oslo. 80. Skårderud, F. (1994/1998). Nervøse spiseforstyrrelser. Oslo: Universitetsforlaget. 81. Skårderud, F. (1991). Sultekunstnerne. Kultur, kropp og kontroll. Oslo: Aschehoug. i. Norsk paperbackutgave ii. Dansk utgave København: Tiderne Skifter. 82. Abrahamsen, P. & Skårderud, F. (red.) (1985). Galskap på rett vei. 17 innlegg om moderne psykiatri. Oslo: Universitetsforlaget. 83. Skårderud, F. (1984). Farvel til institusjonen. Om deinstitusjonalisering i psykiatrien. Oslo: Gyldendal. 84. Sandved, E. & Skårderud, F. (red.) (1981). Sandinos barn. Det nye Nicaragua i opprørets Mellom-Amerika. Oslo: Pax forlag. Samproduksjon med det danske forlaget Modtryk. Bokkapitler Psykiatri, psykologi og samfunn 85. Skårderud, F. (2011). Uro. En reise i det moderne selvet. I T. Moum, G. Schrøder Kristiansen & A. Sævareid (red.), Historie og filosofi. Tekstsamling, s Oslo: Cappelen Damm. 86. Skårderud, F. & Fonagy, P. (2011). Minding the body. Mentalisation and eating disorders. In A. Bateman & P. Fonagy, Mentalising in mental health practice. Washington DC: American Psychiatric Publishers. In press. 87. Skårderud, F. (2011). Kroppsfølelsen. Forord til S. Hustvedt, Den skjelvende kvinnen, eller en beretning om nervene mine. Oslo: Aschehoug. 88. Skårderud, F. (2011). Barfotmentalisering. Teoretiske og kliniske verktøy for bedre møter. I S. Straand (red.), Samhandling som omsorg. Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge, s Oslo: Kommuneforlaget. 17

18 89. Skårderud, F. (2010). Skrift i hud. Forord. I C.H. Nilssen og H. Storm, Kors på halsen. Tre søstre om selvskading, s Bæreum: Dinamo forlag. 90.Skårderud, F. (2009). En overlevendes beretninger. Forord I K. Kallesøe, Lige om lidt, Risskov: PsykInfo. 91. Skårderud, F. (2009). Luksusproblemer. I R. Rohde og S. Vildalen (red.), Mitt liv som menneske. Psykisk helse slik barn, ungdom, foreldre og deres hjelpere ser det, s Kristiansand: Portal forlag. 92. Skårderud, F. (2008). Sorry, fortsatt. Etterord til Nina Berg: Blåmann. Ung psykisk lidelse familiens smerte, s Ny og revidert utgave. Stavanger: Hertervig forlag. 93. Skårderud, F. (2008). Den kinesiske spilleren. I P-Ø. Sandberg (red.), Et utfordrende tiår. Norsk Tipping 60 år, s Hamar: Norsk Tipping AS. 94. Skårderud, F. & Karterud, S. (2008). At forstå sig selv og hinanden en introduktion. Introduksjon til A. Bateman & P. Fonagy, Mentaliseringsbaseret terapi for borderline personlighedsforstyrrelse. En praktisk guide, s København: Akademisk forlag. 95. Skårderud, F. (2008). Kropp, kompleksitet og kompetanse. Et mentaliseringsbasert perspektiv på spiseforstyrrelser, selvskade og rus. I P. Nygren & H. Thuen (red.), Barn og unges kompetanseutvikling, s Oslo: Universitetsforlaget. 96. Nygren, P. & Skårderud, F. (2008). Mentalisering som sosial kompetanse hos barn og unge. I P. Nygren & H. Thuen (red.), Barn og unges kompetanseutvikling, s Oslo: Universitetsforlaget. 97. Skårderud, F. (2008). Aristocratic, yet egalitarian: Reflections on the history of the Radium Hospital. I K.O. Åmås & Ø.S. Bruland (red.), Life with cancer, s Oslo: Aschehoug. 98. Geelmuyeden, N.C. (2007). Minnerydding. Intervju med Finn Skårderud. I N.C. Geelmuyden, Mer enn hjerne, s Oslo: Transit. 99. Skårderud, F. (2007). Forord. I C.E. Martin, Perfekte jenter, magre liv. Om å hate seg selv og kroppen sin, s Oslo: Pantagruel forlag Skårderud, F. & Karterud, S. (2007). Å forstå seg selv og hverandre intet mindre. Introduksjon til A. Bateman & P. Fonagy, Mentaliseringsbasert terapi for borderline personlighetsforstyrrelse. En praktisk veileder, s. xiii xxxv. Oslo: Arneberg forlag Skårderud. F. & Nasser, M. (2007). (Re)figuring identities. My body is what I am. In Nasser, M., Baistow, K. & Treasure, J. (Eds.), The female body in mind. When the body speaks the mind. The interface between the female body and mental health, pp London/New York: Brunner-Routledge. 18

19 102. Skårderud, F. (2007). Alene. Om eksistens og psykoterapi. En presentasjon av Irvin D. Yalom. Forord til I.D. Yalom, Religion og psykiatri, s Oslo: Arneberg forlag Skårderud, F. (2007). Aristokratisk og folkelig. Om Radiumhospitalets historie. I K.O. Åmås (red.), Livet med kreft. Radiumhospitalet 75 år, s Oslo: Aschehoug Skårderud, F. (2007). Spiseforstyrrelser. I Bjørneboe, G-E., Aa., Drevon, C. A. & Blomhoff, R. (red.), Mat og medisin. Nordisk lærebok i generell og klinisk ernæring. 5. utgave, s Kristiansand: Høyskoleforlaget Skårderud, F. (2006). Spiseforstyrrelser. I Kristoffersen, L.B., Helse. VG 1 helse - og sosialfag, s Oslo: Gyldendal Undervisning Skårderud, F. (2006). Flukten til kroppen. Senmoderne skamfortellinger. I Gulbrandsen, P., Fugelli, P., Stang, G.H. & Wilmar, B. (red.), Skam i det medisinske rom, s Oslo: Gyldendal Akademisk Skårderud, F. (2006). Spiseforstyrrelser og seksualitet. I Graugaard, C., Møhl, B. og Hertoft, P. (red.), Krop, sygdom og seksualitet, s København: Hans Reitzel forlag Arentz-Hansen, C. og Moen, K. (2006). Legevakthåndboken. Fagkonsulent for Spiseforstyrrelser, s Oslo: Gyldendal Akademisk Bach, A. R. (2005). Mænd og muskler. En bog om styrketræning og anabole steroider. Intervjuet i boken, s København: Tiderne Skifter Skårderud, F. (2005). Fremtidens lidelser. I Steen, T. (red.), Asylet. Gaustad sykehus 150 år, s Oslo: Aschehoug Skårderud, F. (2005). Psykoser og personlighedsforstyrrelser. I Brørup, M. & Hauge, L. (red.), Gyldendals psykologihåndbog, s København: Gyldendal Berg, N. B. J. (2005). Elev og menneske. Psykisk helse i skolen. Intervjuet i boken om spiseforstyrrelser, s Thranholm, I. (2005). Himmelflukt. Intervjuroman om tro og tvivl. Intervjuet i boken, s København: Politikens forlag. I trykk Garbers, L. (2004). Er græsset grønnere? Intervju med Finn Skårderud om samliv og familieliv, s København: Høst & Søn Skårderud, F. (2004). Kroppens figurer. I Børtnes, J., Kraft S.E. & Mikaelsson, L. (red.), Kampen om kroppen. Kulturanalytiske blikk på kropp, helse, kjønn og seksualitet, s Kristiansand: Høyskoleforlaget Skårderud, F. (2004). Forord i Said, E., Freud og Midt-Østen, s Oslo: Cappelen. 19

20 117. Skårderud, F. (2004). Spiseforstyrrelser og seksualitet. I Graugaard, C., Møhl, B. & Hertoft, P. (red.), Krop, sygdom og seksualitet. København: Hans Reitzels forlag. I trykk Hustad, J. (2004). Tretten menn og en kvinne. Samtaler. Portrettintervju med Finn Skårderud om psykiatri og psykoterapi, s Oslo: Det norske Samlaget Biermann, C. (2004). Frisk året rundt. Puls-boken. Intervjuet som psykiater i to kapitler, henholdsvis om sorg og om arbeidslivets psykologi og psykopatologi, s , Oslo: Cappelen Sundgot-Borgen, J., Skårderud, F. & Rodgers, S. (2003). Eating disorders among athletes and dancers. In Szmukler, Dare, Treasure, Schmidt (eds.), Handbook of eating disorders. Theory, treatment and research, pp London: John Wiley & Sons, Ltd Skårderud, F. (2003). Spiseforstyrrelser. I Kristoffersen, L.B. Sosialfag. Grunnkurs helse- og sosialfag. Modul 6 og 7, sider Oslo: Gyldendal Undervisning Skårderud, F. (2003). Den magiske kroppen. Om spiseforstyrrelser. P 2 Akademiet, bind Z. Oslo: NRK Fakta Skårderud, F. (2002). Kunsten å forholde seg. Om psykisk sykdom og psykisk helse. I Skavlan, J. (red.): Frisk nok for livet. Oslo: Pantagruel forlag Skårderud, F. (2002). Sorry. Psykiatriens familieproblem. Etterord til Nina Berg: Blåmann. Ung psykisk lidelse familiens smerte. Oslo: Aschehoug Skårderud, F. (2001). Kroppen(e). Kroppstanker fra badeværelset. I Andersen, K, Mangfold lesestykker for framtida. Oslo: Gyldendal Skårderud, F. (2001). Før Bondevik. Etterord til Carl Frederik Prytz: De vindeskeive. Roman. Oslo: Cappelen Skårderud, F. (2001). Tapte ansikter. Skammens psykologi I. I Wyller, T. (red.), Skam. Perspektiver på skam, ære og skamløshet i det moderne. Bergen: Fagbokforlaget Skårderud, F. (2001). Det tragiske mennesket. Skammens psykologi II. I Wyller, T. (red.), Skam. Perspektiver på skam, ære og skamløshet i det moderne. Bergen: Fagbokforlaget Skårderud, F. (2001). Sult. Å gå ut i verden med seg selv. I Meyer, S. (red.), Avmakt. Maktutredningen, s Oslo: Ad Notam Gyldendal Skårderud, F. (2001). The global body. In Nasser, M., Katzman, M. & Gordon, R. (Eds.), Eating disorders and cultures in transition, pp Chichester: Routledge. 20

curriculum vitae www.skarderud.no

curriculum vitae www.skarderud.no curriculum vitae www.skarderud.no FINN SKÅRDERUD (f. 1956) er psykiater, forfatter og professor. Skårderud er stifter av og direktør for Stiftelsen Institutt for Spiseforstyrrelser, et senter for behandling,

Detaljer

Den fenomenale kroppen

Den fenomenale kroppen Fagartikkel Vitenskap og psykologi Finn Skårderud Professor dr. med. Forskningssenter for barns og unges kompetanseutvikling Høgskolen i Lillehammer Kontakt finns@online.no Den fenomenale kroppen Anti-Descartes.

Detaljer

Den reflekterende kroppen Mentalisering og spiseforstyrrelser

Den reflekterende kroppen Mentalisering og spiseforstyrrelser MELLANRUMMET NORDISK TIDSKRIFT FÖR BARN- OCH UNGDOMSPSYKOTERAPI NORDIC JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOTHERAPY 6 Finn Skårderud, Bente Sommerfeldt & Peter Fonagy Oslo og London Den reflekterende

Detaljer

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT ÅRSMELDING FRA STYRET 2008 ÅRSMELDING 2008 NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT 1. Organisasjon... 3 1.1 Norsk Psykoanalytisk

Detaljer

Tema Selvskading. www.tidsskriftet.no/tema

Tema Selvskading. www.tidsskriftet.no/tema MEDISIN OG VITENSKAP Tema Selvskading Selvskading forekommer hyppig og varierer i uttrykk og alvorlighetsgrad. Slik atferd er vanligst blant ungdom og unge voksne og forekommer oftere blant jenter enn

Detaljer

Sigmund Freud, The Ego and the I d, 1923, s. 26.

Sigmund Freud, The Ego and the I d, 1923, s. 26. Kroppsf.01elsen Om a tenke med trerne. Og om a kysse med trerne. Nevropsykoanalytiske str0tanker med utgangspunkt i Auguste Rodins (1840-1917) skulptur Tenkeren. Med uro for a virke h0ystemt: Rodins skulptur

Detaljer

Mentaliseringsbasert terapi i spesialisert rusbehandling

Mentaliseringsbasert terapi i spesialisert rusbehandling Mentaliseringsbasert terapi i spesialisert rusbehandling 13 Rusfag nr. 1 2011 Av: Nina Arefjord, KoRus-Bergen /Stiftelsen Bergensklinikkene Mentaliseringsbasert terapi (MBT) i rusbehandling hjelper pasienten

Detaljer

Eksistens og psykoterapi og Schopenhauers trøst

Eksistens og psykoterapi og Schopenhauers trøst Intervju Irvin D. Yalom portrett og samtale Eksistens og psykoterapi og Schopenhauers trøst I sin siste bok skriver Irvin D. Yalom filosofen Schopenhauer inn i det psykoterapeutiske anegalleriet. Hans

Detaljer

bulletinen Årgang 19. Nr 1. 2013

bulletinen Årgang 19. Nr 1. 2013 bulletinen Årgang 19. Nr 1. 2013 Innholdsfortegnelse Informasjon fra daglig ledelse... 3 Takk for meg Tove Kjersti Kjølseth... 4 Innlegg Om å ikke kjenne seg bra nok. Et eksempel på projektiv motidentifikasjon

Detaljer

Musikkterapi som integrert del av standard behandling i psykisk helsevern

Musikkterapi som integrert del av standard behandling i psykisk helsevern Musikkterapi som integrert del av standard behandling i psykisk helsevern Hans Petter Solli Musikk fra hjertet Jeg har vondt i sjelen Jeg mestrer ingen ting Jeg tar opp munnspillet og begynner å spille

Detaljer

Nordisk kjønnskonferanse april 2011

Nordisk kjønnskonferanse april 2011 Artikkelsamling Nordisk kjønnskonferanse april 2011 Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Helsedirektoratet er oppdragsgiver for kompetansesenterets virksomhet ISBN 978-82-8224-031-4

Detaljer

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT 1 NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT ÅRSMELDING FRA STYRET 2013 2 Årsmelding 2013 Norsk Psykoanalytisk Forening Norsk Psykoanalytisk Institutt Innholdsfortegnelse 1. Organisasjon

Detaljer

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 1 årgang 11 april 2010

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 1 årgang 11 april 2010 KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 1 årgang 11 april 2010 Returadresse Norsk Forening for Kognitiv Terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund issn 1504-3142 norsk forening for kognitiv terapi

Detaljer

FORNYELSE FINN SKÅRDERUD, MAI 2014 1 STIFTELSEN

FORNYELSE FINN SKÅRDERUD, MAI 2014 1 STIFTELSEN FORNYELSE BEHANDLING OPPLYSNING FOREBYGGELSE FORSKNING KULTURFORMIDLING FINN SKÅRDERUD, MAI 2014 1 STIFTELSEN Stiftelsen Institutt for Spiseforstyrrelser (heretter kalt Institutt for spiseforstyrrelser,

Detaljer

Filosofisk praksis. et paradoksalt tilskudd i «den terapeutiske kultur» Ole Jacob Madsen

Filosofisk praksis. et paradoksalt tilskudd i «den terapeutiske kultur» Ole Jacob Madsen Filosofisk praksis et paradoksalt tilskudd i «den terapeutiske kultur» Ole Jacob Madsen Gjesteforsker Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen E-post: ole.madsen@svt.uib.no English abstract p.

Detaljer

informasjonsbulletin Årgang 17. Nr 1. 2011

informasjonsbulletin Årgang 17. Nr 1. 2011 informasjonsbulletin Årgang 17. Nr 1. 2011 informasjon fra ledelsen 2 Innholdsfortegnelse Informasjon fra ledelsen... 3 Nord-norsk psykoterapiforum, kort historikk Stig Olaussen... 4 Hva er det med studenters

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Nordisk tidsskrift i barnepalliasjon

Nordisk tidsskrift i barnepalliasjon Nordisk tidsskrift i barnepalliasjon JA TIL LINDRENDE ENHET OG OMSORG FOR BARN Nr. 1 2015 Barnepalliasjon innebærer en aktiv og total tilnærming og omfatter fysisk, emosjonell, sosial og eksistensiell

Detaljer

Konseptualisering målarbeid i kognitiv terapi - hvordan gjøre terapi begripelig.

Konseptualisering målarbeid i kognitiv terapi - hvordan gjøre terapi begripelig. Konseptualisering målarbeid i kognitiv terapi - hvordan gjøre terapi begripelig. * Per Jostein Matre & # Robert Jensen Inngress Konseptualisering i terapi dreier seg om kartlegging, identifikasjon og målarbeid.

Detaljer

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 2 årgang 13 JuLi 2012. norsk forening for kognitiv terapi

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 2 årgang 13 JuLi 2012. norsk forening for kognitiv terapi KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 2 årgang 13 JuLi 2012 norsk forening for kognitiv terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi 2/2012 Redaksjonelt 4 Hinder for å implementere kognitiv terapi 6 Kognitiv terapi

Detaljer

bulletinen Årgang 18. Nr 3. 2012

bulletinen Årgang 18. Nr 3. 2012 bulletinen Årgang 18. Nr 3. 2012 50 50 år år Innholdsfortegnelse Informasjon fra daglig ledelse... 3 Innlegg Tillit og skam i veiledningsmatrix Else Margrethe Berg og Thor Kristian Island... 5 Fødselstraumet:

Detaljer

Psykisk helse og rus. Ny metode kan gi mer effektiv psykiatri. nr. 3-2011 årgang 22. tidsskrift for sykepleiere innen psykisk helse og rus

Psykisk helse og rus. Ny metode kan gi mer effektiv psykiatri. nr. 3-2011 årgang 22. tidsskrift for sykepleiere innen psykisk helse og rus I DETTE NUMMERET: Nytt gatemagasin Populær brukerkafé i Bodø Sydenreiser styrker samholdet Psykisk helse og rus nr. 3-2011 årgang 22 tidsskrift for sykepleiere innen psykisk helse og rus Ny metode kan

Detaljer

Musikkterapi som hjelp til selvhjelp i kontekst av barnevernsarbeid

Musikkterapi som hjelp til selvhjelp i kontekst av barnevernsarbeid Musikkterapi som hjelp til selvhjelp i kontekst av barnevernsarbeid Viggo Krüger Gi en mann en fisk og han har mat for en dag. Lær en mann å fiske og han har mat for resten av livet. Kinesisk ordtak Anne

Detaljer

Skamtilbøyelighet hos voksne barn av rusmisbrukere

Skamtilbøyelighet hos voksne barn av rusmisbrukere Sørlandet sykehus HF Skamtilbøyelighet hos voksne barn av rusmisbrukere En eksplorativ pilotstudie med bruk av TOSCA-3 som måleinstrument i et klinisk utvalg Spesialistoppgave til spesialiteten i klinisk

Detaljer

Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling. Miljøterapeutisk fordypning:

Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling. Miljøterapeutisk fordypning: Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling Miljøterapeutisk fordypning: Psykodynamisk tenkning og forståelse Hvordan forstå og bruke relasjonen miljøterapeutisk Samspillets og samhandlingens betydning

Detaljer

Små barn og samlivsbrudd symptomer og tiltak

Små barn og samlivsbrudd symptomer og tiltak Små barn og samlivsbrudd symptomer og tiltak Hvilke erfaringer har familieterapeuter med symptomer hos små barn som opplever samlivsbrudd, og hvilke tiltak anbefaler de for norske barnehager. Studien som

Detaljer

Psykisk helsearbeid først og fremst risikorettet?

Psykisk helsearbeid først og fremst risikorettet? [Skriv inn firmanavn] Psykisk helsearbeid først og fremst risikorettet? Skriftlig arbeid til spesialiteten i samfunnspsykologi Psykolog Vibeke B. Høegh-Krohn Privat praksis, Fanaveien 13, 5221 Nesttun,

Detaljer

helsesøstre Tidsskrift for Å hjelpe familien er å hjelpe barna nr. 2-2015 landsgruppen av helsesøstre nsf

helsesøstre Tidsskrift for Å hjelpe familien er å hjelpe barna nr. 2-2015 landsgruppen av helsesøstre nsf I DETTE NUMMERET: Tilbud om familieråd Mammakafé for minoritetskvinner Barn og samlivsbrudd Tidsskrift for helsesøstre nr. 2-2015 landsgruppen av helsesøstre nsf Å hjelpe familien er å hjelpe barna ANNONSE

Detaljer

Spenningsnytt. Medlemsblad for NFF s Faggruppe for Psykomotorisk Fysioterapi Nr 3, oktober 2011, årgang 29

Spenningsnytt. Medlemsblad for NFF s Faggruppe for Psykomotorisk Fysioterapi Nr 3, oktober 2011, årgang 29 Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s Faggruppe for Psykomotorisk Fysioterapi Nr 3, oktober 2011, årgang 29 Ett er nødvendig - her i vår vanskelige verden av husville og heimløse: Å ta bolig i seg selv Gå

Detaljer

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 4 årgang 10 desember 2009

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 4 årgang 10 desember 2009 KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 4 årgang 10 desember 2009 R e t u r a d r e s s e Norsk Forening for Kognitiv Terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund issn 1504-3142 norsk forening for

Detaljer