curriculum vitae

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "curriculum vitae www.skarderud.no"

Transkript

1 curriculum vitae PERSONLIGE OPPLYSNINGER Født 27. oktober 1956 på Tynset. Oppvokst i Ytre Rendal, Åmot i Østerdalen og Elverum. Eneste barn av Anne-Marie Skårderud (f d. 2006) og Leif Skårderud (f. 1926). Leif Skårderud er tidligere trygdesjef. Anne-Marie Skårderud har vært hjemmeværende. Gift med Marianne Røed (f. 1959). Marianne Røed er utdannet sosialøkonom ved Universitetet i Oslo, dr. polit. Hun arbeider som forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Felles barn Jo (f. 1985), Maria (f. 1990) og Hanna (f. 1993). Bolig i Gaustadveien 155, 0372 Oslo. E-post

2 UTDANNELSE Grunnutdannelse Barneskole Rena, Åmot i Østerdalen Siste år av barneskole, Frydenlund, Elverum Ungdomsskole, Elverum Examen artium, Elverum gymnas Examen philosophicum, Universitetet i Oslo, hovedkarakter 1, Medisinsk embetseksamen, Universitetet i Oslo, laud Medisinsk doktorgrad, Universitetet i Oslo. Klinisk etterutdannelse i psykiatri Ettårig innføringskurs i systemisk familieterapi. I regi av Psykoterapiutvalget i Den norske lægeforening, Spesialitetskomiteen i barnepsykiatri og London Institute of Family Therapy. 90 timer Toårig videreutdannelse i familieterapi. I regi av Psykoterapiutvalget i Den norske lægeforening, Spesialitetskomiteen i barnepsykiatri og Institute of Family Therapy, London. 290 timer i smågruppeseminar. 130 timer seminar ledet av Institute of Family Therapy. 300 timer klinisk familieterapeutisk arbeid Spesialist i psykiatri Lærerutdanning i familieterapi, Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri i samarbeid med Institute of Family Therapy, London Godkjent veileder i familieterapi Innføringskurs i individuell psykoterapi ved Institutt for psykoterapi Videregående seminar i individuell psykoterapi ved Institutt for psykoterapi. Sluttattest inkluderer seminardeltakelse, veiledning og egenterapi i henhold til psykodynamisk metode Den norske lægeforeningens toårige utdannelse i psykoterapiveiledning Godkjent veileder i psykoterapi, Den norske lægeforening. Vitenskapelig utdannelse NAVF studentstipend i psykiatri, tilknyttet forskningsgruppe ved Psykiatrisk avdeling A, Ullevål sykehus. Assisterte professor Odd Steffen Dalgard i sosialpsykiatrisk forskning og epidemiologi. 2

3 Forsker ved Psykiatrisk avdeling A, Ullevål sykehus, assistentlege kategori D. To separate forskningsoppgaver: Spiseforstyrrelser og evaluering av vilkår for psykiatriske langtidspasienter utenfor institusjon Doktorgradsstipendiat Norges Forskningsråd. Arbeidsplass ved Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri, senere Regionsenter for barneog ungdomspsykiatri, tilknyttet Instituttgruppe for psykiatri, Universitetet i Oslo. Gjennomført og godkjent forskerutdanning svarende til regler for medisinsk doktorgrad ved det medisinske fakultet Godkjent medisinsk doktorgrad, Det medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo. VIRKSOMHET SOM LEGE 1983 Turnuskandidat, kirurgisk og medisinsk avdeling, Ringerike sykehus Turnuskandidat, distriktslegepraksis, Søndre Land kommune Assistentlege ved Psykiatrisk avdeling A, Ullevål sykehus, tjenestegjort ved akuttavdeling (12 mnd.), intermediæravdeling (20 mnd.) og psykiatrisk poliklinikk (12 mnd.) Assistentlege ved Gaustad sykehus, avdelingslege ved langtids- og intermediæravdeling med psykoterapeutisk aktivitet; individualterapi, familieterapi og gruppeterapi Assistentlege ved Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri, Ungdomsklinikken. Arbeidet ved poliklinikken, hovedsaklig med nervøse spiseforstyrrelser. Etter hvert leder av poliklinikken Overlege ved Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri. Ungdomsklinikken Deltatt i legevaktsordning i Gran og Lunner kommuner siden embetseksamen i Bare Gran kommune fra april 1984 til januar Fra januar 1987 Elverum kommune, avsluttet januar Etablerte privat psykoterapipraksis på deltid i Tidemandsgt flyttet til Kirkeveien 64 B. I august 1998 tilkjent 20 % driftstilskudd fra Oslo kommune, fra % driftstilskudd. Hovedsakelig individuell psykoterapi og par/familieterapi. Allmennpsykiatrisk klientell, men med stor andel spiseforstyrrelser Psykoterapiveileder. Veileder kandidater i psykoterapiutdanning, både psykoanalytisk individualterapi og familieterapi. 3

4 1999- Deltidsengasjert av Norges idrettsforbund og Norges olympiske komité for å arbeide terapeutisk med eliteidrettsutøvere. Leder i dag et flerfaglig team for spiseforstyrrelser i toppidrett. Senere også flere arbeidsoppgaver, som å bidra til/lede formalisert coachingutdannelse ved Olympiatoppen. Også engasjert i kompetanseutvikling innenfor psykologi, relasjoner og prestasjoner, eksempelvis Sammen om de gode prestasjonene, som er et samarbeid mellom Olympiatoppen og Den norske opera og ballett, og også ledende norske konserner Overlege med oppgaver innen forskning og psykoterapi, bistilling 40 prosent. Kompetansesenteret ved Regionalavdeling for spiseforstyrrelser, helseregion Sør og Øst (RASP), Oslo universitetssykehus. Organisatoriske oppgaver En av flere initiativtakere til stiftelsen av og i flere perioder leder av Norsk selskap for spiseforstyrrelser. VITENSKAPELIG ARBEID Professor II i helse- og sosialfag, Høgskolen i Lillehammer Overlege med oppgaver innen forskning og psykoterapi, bistilling 40 prosent. Kompetansesenteret ved Regionalavdeling for spiseforstyrrelser, helseregion Sør og Øst (RASP), Oslo universitetssykehus. Referee i vitenskapelige tidsskrifter Member of Panel of Assessors, Clinical Child Psychology and Psychiatry Member of Editorial Advisory Board, European Eating Disorders Review. Sporadisk referee for Nordic Journal of Psychiatry, International Journal of Psychoanalysis, Tidsskrift for den norske lægeforening og Norsk sosiologisk tidsskrift. UNDERVISNING OG VEILEDNING Meget omfattende erfaring som underviser og foredragsholder innenfor temaer som barne- og ungdomspsykiatri, helse, kultur- og samfunn, kultur, kunst, litteratur, film, arbeidsliv og ledelse. Institutt for mentalisering 4

5 Har sammen med professor Sigmund Karterud etablert og driver Institutt for mentalisering. Dette er et utdanningsinstitutt for å fremme teoretiske og praktiske kunnskaper knyttet til mentalisering og mentaliseringsbaserte terapiformer. Insituttet driver omfattende kurs-, seminarvirksomhet og veiledningsvirksomhet. Se PRISER 1992 Karl Evangs pris for fortjenstfullt helseopplysningsarbeid. Helse- og sosialdepartementet Arthur Holmeslands sakprosapris. Aschehoug forlag Gerlev-prisen, Danmark. Gerlev-Prisen gives for en indsats, som i særlig grad har udviklet idrættens kvaliteter eller skabt fornyelse i synet på idrættens kulturelle placering og muligheder. Prisen gives til opmuntring af ytringsfrihed og demokrati og til støtte for initiativer, der tør anfægte den etablerede idrætspolitiske orden. VITENSKAPELIGE FOREDRAG PÅ INTERNASJONALE KONGRESSER 1. Åttende nordiske konferanse om spiseforstyrrelser. Skårderud, F & Brænne, K. Ettertanker. Refleksjoner om spiseforstyrrelser. Plenumssamtale. Oslo, September Nordisk konferanse om miljøterapi ved spiseforstyrrelser. Skårderud, F. Minding the body. Mentalisering som grunnlag for godt miljøterapeutisk arbeid. Plenumsforedrag. Oslo, mai Barnet og rusen. Skårderud, F. Mentalisering introduksjon av et nytt teoretisk og terapeutisk begrep. Plenumsforedrag. Nordisk konferanse. Sandefjord, 23. september European Council of Eating Disorders. Skårderud, F.: Should psychodynamic therapy have a central role in the treatment of eating disorders? Clinical discussion. London, 12th September Development of competences in childhood and youth. Skårderud. F.: Competence development and dysfunctional behaviour on the Internet. Presentation. Lillehammer University College, Lillehammer, 7th September Development of competences in childhood and youth. Skårderud. F., Söderström, K. & Frøisland, D.H.: A dialogue between projects on competences and dysfunctional behaviour in clinical populations. Discussion. Lillehammer University College, Lillehammer, 7th September

6 7. The Ninth London International Conference on Eating Disorders. Skårderud, F. & Sommerfeldt, B.: Minding the bondy. Mentalisation-based therapy for eating disorders. Workshop. London, 1st April Third Scottish Conference on Eating Disorders, Co-morbidity and complexity in eating disorders. Skårderud, F. & Sommerfeldt, B.: Mentalisation-based treatment for eating disorders. Plenary speak. Aberdeen, Scotland 13-14th November Syvende nordiske konferanse om spiseforstyrrelser, Ätstörningar & relationer. Skårderud, F.: Psychiatry in the flesh. Embodiment of troubled lives. Studies of anorexia nervosa and eating disorders. Workshop. Stockholm, september Syvende nordiske konferanse om spiseforstyrrelser, Ätstörningar & relationer. Skårderud, F., Sommerfeldt, B. & Sætherhaug, H.K.: Mentaliesringsbasert behandling av spiseforstyrrelser. Workshop. Stockholm, september Syvende nordiske konferanse om spiseforstyrrelser, Ätstörningar & relationer. Skårderud, F. & Zachrisson, H.D.: Tilknytning og spiseforstyrrelser. Workshop. Stockholm, september European Council of Eating Disorders. Skårderud, F. & Sommerfeldt, B.: Mentalisation-based treatment of anorexia nervosa. Scientific paper presentation. Porto, Portugal, 19-21st September European Council of Eating Disorders. Skårderud, F.: Randomised treatment trials in anorexia is a waste of time. Plenary presentation. Porto, Portugal, 19-21st September The Eight London International Conference on Eating Disorders. Skårderud, F.: How to manage self-harm. Phenomenology and theory. Workshop. London, 29th March The Eight London International Conference on Eating Disorders. Skårderud, F.: How to manage self-harm. Assessment. Workshop. London, 30th March The Eight London International Conference on Eating Disorders. Skårderud, F.: How to manage self-harm. Therapy. Workshop. London, 31th March Widening the scope of mentalization-based treatments. The Anna Freud Centre, University College London, The British Psychological Society. Skårderud, F.: Mentalisation and eating disorders. Keynote speaker. London, 31st June 1st July Sjette nordiske konferanse om spiseforstyrrelser. Krop og spiseforstyrrelser i biologisk, psykologisk og kulturelt perspektiv. Skårderud, F.: Spiseforstyrrelser og seksualitet. Invitert taler. Århus, september

7 19. Sjette nordiske konferanse om spiseforstyrrelser. Krop og spiseforstyrrelser i biologisk, psykologisk og kulturelt perspektiv. Espeset, E.M.S., Gulliksen, E.S., Nordbø, R.H.S., Skårderud, F. & Holte, A.: Body image disturbance in anorexia nervosa: A phenomenological analysis. Workshop. Århus, september Sjette nordiske konferanse om spiseforstyrrelser. Krop og spiseforstyrrelser i biologisk, psykologisk og kulturelt perspektiv. Espeset, E.M.S., Gulliksen, E.S., Nordbø, R.H.S., Skårderud, F. & Holte, A.: Treatment of anorexia nervosa: The patients experience. Workshop. Århus, september Sjette nordiske konferanse om spiseforstyrrelser. Krop og spiseforstyrrelser i biologisk, psykologisk og kulturelt perspektiv. Espeset, E.M.S., Gulliksen, E.S., Nordbø, R.H.S., Skårderud, F. & Holte, A.: The psychological meaning of anorectic symptoms: A qualitative study of patients perception of anorexia nervosa. Workshop. Århus, september Syvende nordiske kongres i familieterapi. Skårderud, F.: Flytende følelser og flytende forhold. Keynote speaker. Helsingør, august Fifteenth International Symposium Adapted Physical Activity. Carraro, A., Probst, M., Cognolato, S. & Skårderud, F.: Adapted physical activity and eating disorders. Mini-symposium. Verona, 5-9th July The Seventh London International Conference on Eating Disorders. Skårderud, F. & Thune-Larsen, K-B.: A national educational programme for eating disorders. Paper. London, April Fjerde nordiske konferanse i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Å ta kroppen på ordet. Endringsarbeid praksis og teori. Åpning i plenum. Oslo, mars, Femte nordiske konferanse om spiseforstyrrelser. Veien videre. Hvordan organisere behandling på beste måte? Åpning i plenum. Oslo, september Femte nordiske konferanse om spiseforstyrrelser. Veien videre. Hvordan organisere behandling på beste måte? Introduksjonskurs over to dager, fire timer. Oslo, september Femte nordiske konferanse om spiseforstyrrelser. Veien videre. Hvordan organisere behandling på beste måte? Oppsummering og avslutning i plenum. Oslo, september Femte nordiske konferanse om spiseforstyrrelser. Spiseforstyrrelser i cyberspace. Ny teknologi i behandling av spiseforstyrrelser. Plenumsforedrag. Oslo, september

8 30. Eating disorders. Sogn Centre for Child and Adolescent Psychiatry. The state of art of eating disorders. Invited plenary speaker, opening lecture (key note). Oslo, May The Sixth London International Conference on Eating Disorders. Control: The Embodiment of Emotions. Invited plenary speaker. London, April The Sixth London International Conference on Eating Disorders. Skårderud, F.& Duesund, L.: Use the body, and forget the body. Physical activity and eating disorders. Workshop. London, April The 45th ICAA International Conference: Politics, Legislation and Drug Policy: Congruence or Divergence. The pursuit of oblivion. On Self-Control and Self- Construction. Invited plenary speaker. São Paolo and Rio de Janeiro, December EU Conference on Obesity. Ethical and philosophical considerations about obesity. Invited plenary speaker. Copenhagen, September The Fifth London International Conference on Eating Disorders. The therapist-patient relationship: Voices of shame. Invited plenary speaker. London, April Den tredje nordiske kongress om spiseforstyrrelser. Det avspaltede sjeleliv. Dissosiasjonsbegrepet i relasjon til spiseforstyrrelser. Invitert plenumsforelesning. København, oktober Sport and the Body. International Association for the Philosophy of Sports (IAPS). Skårderud, F. & Duesund, L.: Embodied Learning in Sport. Workshop. Melbourne, Australia, September Child mental health intervention. What works for whom? Department for children and adolescents/municipality of Oslo and Centre for child and adolescent psychiatry. Options in qualitative method. Invited plenary speaker. Oslo, May European Council on Eating Disorders. The one-sided stress on Cognitive Behavioural Therapy as the treatment of choice for bulimia nervosa has impeded the development of other effective psychotherapy methods. Debate. Stockholm, September The Fourth International Conference on Eating Disorders. Skårderud, F. & Sundgot-Borgen, J.: Elite athletes and eating disorders. Workshop. London, April Nordisk selskap for spiseforstyrrelser. Skårderud, F. & Sundgot-Borgen, J.: Eliteidrett og spiseforstyrrelser. Workshop. København, oktober Andre nordiske kongress om spiseforstyrrelser. Spiseforstyrrelser sykdom eller livsprosesser? Åpningsforelesning (keynote). Bergen, februar

9 43. Andre nordiske kongress om spiseforstyrrelser. Psykoterapiprosessen. Workshop. Bergen, februar Nordisk selskap for spiseforstyrrelser. Spiseforstyrrelser samarbeidet med familien. Workshop. Stockholm, mai The Third International Conference on Eating Disorders. Isdahl, P.J., Skårderud, F. & Thune-Larsen, K-B.: Family therapy in eating disorders. Workshop. London, April th Nordic Psychiatric Congress. Treatment of anorexia and bulimia nervosa in Norway. Workshop. Trondheim, Nordisk selskap for spiseforstyrrelser. Kroppen i kulturen. Invitert plenumsforelesning. Stockholm, oktober International Society for Adapted Physical Activity. Duesund, L. & Skårderud, F.: The phenomenological body. Workshop. Oslo, Tredje nordiske kongress for familieterapi. Etikk i familieterapien. Invitert plenumsforelesning. Nyborg, Danmark, Andre nordiske kongress for familieterapi. Spiseforstyrrelser - små og store systemer. Invitert plenumsforelesning. Oslo, The Ninth World Congress in Social Psychiatry. Anstorp, T., Dalgard, O.S., Skårderud, F. & Sørensen, T.: Social network an up-to-date trend or a necessity for practice? Presentation. Paris, VITENSKAPELIGE FOREDRAG PÅ NASJONALE KONGRESSER 52. Utfordrende uttrykksmåter eller utfordrende unge? Nasjonal konferanse. Oslo universitetssykehus. Skårderud, F.: Ytre kompleksitet og indre kaos. Kroppen som løsning. Plenumsforedrag, Oslo, 31. mai Sosial kompetanse Psykisk lidelse. Nasjonal konferanse. Oslo universitetssykehus. Skårderud, F.: Mentalisering som sosial kompetanse. Plenumsforedrag, Oslo, 31. mai Alene og sammen. Nasjonal konferanse om allianse i behandling av spiseforstyrrelser. Norsk selskap for spiseforstyrrelser. Skårderud, F.: Psykodynamisk psykoterapi. Plenumsforedrag. Oslo, 15. mai Alene og sammen. Nasjonal konferanse om allianse i behandling av spiseforstyrrelser. Norsk selskap for spiseforstyrrelser. Skårderud, F. & Sommerfeldt, B: Mentaliseringsbasert terapi. Plenumsforedrag. Oslo, 15. mai

10 56. Hva slags gruppeterapi skal vi tilby våre pasienter? Konferanse om evidensbasert gruppeterapi. Skårderud, F.: Spiseforstyrrelser. Plenumsforelesning. Aker universitetssykehus. Oslo, 28. august Aesthetical and ethical issues in the films of Terrence Malick. Plenary speech. Ethics in Academia and Industry, Faculty of Education, University of Oslo. Oslo, 8th June Også medarrangør av dette tredagersseminaret. 58. Det flerhodete trollet. Nasjonal konferanse om spiseforstyrrelser, Norsk selskap for spiseforstyrreler. Skårderud, F.: Spiseforstyrrelser og komorbiditet. Trondheim, 5. november Schizofrenidagene. Skårderud, F. Avhengighet på godt og vondt. Stavanger, 6. november Kjønnheten og udyret. Nasjonal kjønnskonferanse. Om rus og kjønn. Bergensklinikkene. Skårderud, F.: Mannen og kroppen. Os, 2. april Å fordøye følelser. Nasjonal konferanse om spiseforstyrrelser, Norsk selskap for spiseforstyrrelser. Skårderud, F. Mentalisering og spiseforstyrrelser. Plenumsforedrag. Bergen, 23. mars REHAB Ett steg videre. Skårderud, F. Sjelen og markedsøkonomien. Om betydningen av relasjoner. Plenumsforedrag. Trondheim, 16. januar Oppvekst Skårderud, F. De enestående unge.. Åpningsforelesning i plenum. Trondheim, 28. november Idrettsmedisinsk høstkongress. Garthe, I., Sundgot-Borgen, J. & Skårderud, F. Regulering av kroppssammensetning en case study.. Foredrag. Bergen, Schizofrenidagene i Stavanger Skårderud, F. I samtalens tynne tråd. Virksomme elementer i psykoterapi. Plenumsforelesning. Stavanger, 9. november Schizofrenidagene i Stavanger Skårderud, F. Allmennpraktikerkurs: Kan det være en personlighetsforstyrrelse? Miniseminar. Stavanger, 9. november Omsorg Skårderud, F. Det gode liv.. Avslutningsforelesning i plenum. Trondheim, januar

11 PUBLIKASJONER Doktorgradsavhandling 1. Skårderud, F. (2007). Psychiatry in the flesh. Embodiment of troubled lives. Studies of anorexia nervosa eating disorders. Doctoral dissertation. University of Oslo. Oslo: Unipub. 2. Skårderud, F. (2009). Mentalising and eating disorders. Psychiatry in the flesh: Embodiment of troubled lives. International edition of doctoral dissertation. Köln: Lambert Academic Publishing. Vitenskapelige publikasjoner i tidsskrifter med fagfellevurdering (referee) 3. Zachrisson, H.D, Sommerfeldt, B. & Skårderud, F. (2011). What you use decides what you get: Comparing classificatory procedures for the Adult Attachment Interview in eating disorder research. Eating and Weight Disorders, in press. 4. Skårderud, F. (2011). Sol og stål. Kroppsbygging som selvbygging. Den japanske forfatteren Yukio Mishimas ( ) kropp som eksistensielt og kunstnerisk prosjekt. Tidsskrift for norsk psykologforening, 48, innsendt. 5. Skårderud, F. (2011). Kroppskunstneren. Sorg og traumer. Den amerikanske forfatteren Don DeLillos kroppskunst. Tidsskrift for norsk psykologforening, under forberedelse. 6. Skårderud, F. (2011). Løpetid. Sinn i bevegelse. Om forskjeller på å løpe og gå. Den japanske forfatteren Haruki Murakami om løpingens sjeleliv. Tidsskrift for norsk psykologforening, under forberedelse. 7. Skårderud, F. (2011). Den fenomenale kroppen. Den britiske skulptøren og billedkunstneren Antony Gormleys radikale kroppskunst. Tidsskrift for norsk psykologforening, 48, Espeset, E.M.S., Nordbø, R., Gulliksen, K., Skårderud, F., & Holte, A. (2011). Fluctuations of body images in anorexia nervosa: Patients perception of contextual triggers. Clinical Psychology and Psychiatry, in press. 9. Nordbø, R., Espeset, E.M.S., Gulliksen, K.S., Skårderud, F., Geller, J. & Holte, A. (2011). Reluctance to recover in anorexia nervosa. European Eating Disorders Review, in press. 10. Søderstrøm, K. & Skårderud, F. (submitted). Figures of fatherhood. Men and masculinities. 11. Skårderud, F., Sommerfeldt, B., Bateman, A.W. & Fonagy, P. (submitted). Minding the body. On mentalization og mentalization-based therapy for eating disorders. Part I. 11

12 12. Skårderud, F., Sommerfeldt, B., Bateman, A.W. & Fonagy, P. (submitted). Minding the body. On mentalization og mentalization-based therapy for eating disorders.part II. 13. Sommerfeldt, B. Skårderud, F., Bateman, A.W. & Fonagy, P. (submitted). Minding the body. On mentalization og mentalization-based therapy for eating disorders.part III. 14. Skårderud, F. (2011). Flukten til kroppen. Fem refleksjoner om selvskade. Tidsskrift for den norske Legeforening, 131, Skårderud. F. (2011). Two minds in the text. Complex cases. A commentary. Journal of Personality and Mental Health, 5, Espeset, E.M.S., Nordbø, R.H.S, Gulliksen, K.S., Skårderud, F., Geller, J. & Holte, A. (2011). The concept of body image disturbance in anorexia nervosa: An empirical inquiry utilizing patients subjective experiences. Eating Disorders, 19, Skårderud, F. (2011). Å spise skammen. Skammens politiske geografi. Den finsk-estiske forfatteren Sofi Oksanen om kulturelt kaos, intimitet og spiseforstyrrelser. Tidsskrift for norsk psykologforening, 48, Skårderud, F. (2010). Michael Jacksons nese. Forestillinger om det stygge. Om speilets angst og forfengelighetens psykopatologi. Tidsskrift for norsk psykologforening, 47, Skårderud, F. (2010). Gutten som ikke ville ete. Å sette familien i halsen. Den norske multikunstneren Arild Nyquist ( ) om utrygg tilknytning, anoreksi og rus. Tidsskrift for norsk psykologforening, 47, Skårderud, F. (2010). Det ondes familieproblem. Filmskaperen Michael Haneke. Tidsskrift for den norske legeforening, 18, Skårderud, F. (2010). Kjøttkunstneren. Skrekkregissøren David Cronenberg om kjøttets lyst og om kropp og sinn ute av kontroll. Tidsskrift for norsk psykologforening, 47, Zachrisson, H.D. & Skårderud, F. (2010). Feelings of insecurity: Review of attachment and eating disorders. European Eating Disorders Review, 18, Skårderud, F. (2009). Taxi driver filmatisk portrett av den søvnløse. Tidsskrift for Den Norske Legeforening, 129, Skårderud, F. (2009). Nulltimen. Poeten Dorothy Parker og søvnløshet. Tidsskrift for Den Norske Legeforening, 129, Skårderud, F. (2009). Det vonde lyset. Søvnløshet i malerkunsten. Edward Hoppers melankoli. Tidsskrift for Den Norske Legeforening, 129,

13 26. Söderström, K. & Skårderud, F. (2009). Minding the baby. Mentalizationbased treatment in families with parental substance use disorder: Theoretical framework. Nordic Psychology, 61, Skårderud, F. (2009). Selvskading og idrett. En kasuistisk tilnærming. Tidsskrift for Den Norske Legeforening, 129, Skårderud, F. & Sommerfeldt, B. (2009). Selvskading og spiseforstyrrelser. Tidsskrift for Den Norske Legeforening, 129, Skårderud, F. (2009). Smertens bilder. Selvskading i film. Tidsskrift for Den Norske Legeforening, 129, Sommerfeldt, B. & Skårderud, F. (2009). Hva er selvskading? Tidsskrift for Den Norske Legeforening, 129, Skårderud, F. (200)). Kroppens tekster. Selvskading i skjønnlitteratur. Tidsskrift for Den Norske Legeforening, 129: Skårderud, F. (2009). Hilde Bruch revisited and revised. European Eating Disorders Review, 17, Skårderud, F. (2009). Modningsangst. Mannen som ikke kunne vokse opp. Peter Pans forfatter James M. Barrie. Tidsskrift for norsk psykologforening, 46, Skårderud, F. (2008). Å oppdage et mesterverk. Den russiske legen og forfatteren Leonid Tsypkin. Tidsskrift for den norske Legeforening, 128, Skårderud, F. (2008). Sulten, spriten og skammen. Å dikte om fraværet og dets kroppsmetaforer. Den svenske poeten Gunnar Ekelöf, 45, Skårderud, F. (2008). Speilets dronning. Skjønnhet, gymnastikk og melankoli. Keiserinne og dronning Elisabeth av Østerrike-Ungarn. Tidsskrift for norsk psykologforening, 45, Skårderud, F. (2008). Sult biografiske essays om kropp og tegn. Tidsskrift for norsk psykologforening, 45, Skårderud, F. (2008). Hellig anoreksi. Sult og selvskade som religiøse praksiser. Caterina av Siena. Tidsskrift for norsk psykologforening, 45, Skårderud, F. & Sommerfeldt, B. (2008). Mentalisering et nytt teoretisk og terapeutisk begrep. Tidsskrift for den norske Legeforening, 128, Nordbø, R.H.S, Espeset, E.M.S., Gulliksen. K.S., Skårderud, F., Geller, J. & Holte, A. (2008). Wish to recover. Expanding the concept of motivation to change in anorexia nervosa, 41,

14 41. Trondalen, G. & Skårderud, F. (2007). Playing with affects... and the importance of affect attunement. Nordic Journal of Music Therapy, 16, Skårderud, F. (2007). Eating one s words. Part I. Concretised metaphors and reflective function in anorexia nervosa. An interview study. European Eating Disorders Review, 15, Skårderud, F. (2007). Eating one s words. Part II. The embodied mind and reflective function in anorexia nervosa. Theory. European Eating Disorders Review, 15, Skårderud, F. (2007). Eating one s words. Part III. Mentalisation-based psychotherapy for anorexia nervosa. An outline for a treatment and training manual. European Eating Disorders Review, 15, Skårderud, F. (2007). Shame and pride in anorexia nervosa. Descriptions: A qualitative study. European Eating Disorders Review, 15, Skårderud, F. (2007). Gutter har også kropper. Om mat, maskulinitet og problematiske kroppspraksiser. Redaksjonell kommentar. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 44, Nordbø, R.H.S, Espeset, E.M.S., Gulliksen. K.S., Skårderud, F. & Holte, A. (2006). The meaning of self-starvation. A qualitative study of patients perception of anorexia nervosa. International Journal of Eating Disorders, 39 (7), Skårderud, F. (2006). Psykoterapi og eksistens. Irvin D. Yalom portrett og samtale. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 43 (3), Skårderud, F. (2006). Introduksjon til Schopenhauer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 43 (3), Fauske, H., Kollstad, M., Nilsen, S., Nygren, P. & Skårderud, F. (2005). Profesjonelle handlingskompetanser. Utakter mellom utdanning og yrkespraksis. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 89, Skårderud, F., Nygren, P. & Edlund, B. (2005). Bad Boys Bodies. The embodiment of troubled lives. Body image and disordered eating among adolescents in residential childcare institutions. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 10, Skårderud, F., Rosenvinge, J.H, & Götestam, K.G. (2004). Spiseforstyrrelser. En oversikt. Tidsskrift for den norske Lægeforening, 15, Skårderud, F. & Nasser, M. (2004). The open body. Anorexia nervosa and the embodiment of culture. Submitted for publication. 14

15 54. Skårderud, F. (2006). Refiguring identity. Anorexia nervosa and the embodiment of culture. Submitted for publication. 55. Skårderud, F. (2004). Den kommuniserende kroppen. Spiseforstyrrelser og kultur. Tidsskrift for den norske Lægeforening, Götestam, K,G., Skårderud, F., Rosenvinge, J.H. & Vedul-Kjelsås, E. (2004). Patologisk overspising en oversikt. Tidsskrift for den norske Lægeforening, 16, Sundgot-Borgen, J., Klungland, M. & Skårderud, F. (2004). Spiseforstyrrelser i idretten. Tidsskrift for den norske Lægeforening, 16, Rosenvinge, J.H., Larsen, E., Skårderud, F. & Thune-Larsen, K-B. (2004). Hva er kompetanse? Og kan det læres? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 41, Skårderud, F. (2003). in cyberspace. Relations without faces. The e- media and eating disorders. Editorial. European Eating Disorders Review, 11, Skårderud, F. (2003). Hvem har sett nøtter blø? Et essay om føde og fett. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 40, Rosenvinge, J.H., Skårderud, F. & Thune-Larsen, K-B. (2003). Can educational programmes raise clinical competence in treating eating disorders? Results from a Norwegian trial. European Eating Disorders Review, 11, Duesund, L. & Skårderud, F. (2003). Use the body and forget the body. Treating anorexia nervosa with adapted physical activity. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 8 (1), Skårderud, F. (2003). Qualitative psychotherapy research methods and methodology. Book presentantion of Frommer J. & Rennie D.L.(Eds.), Psychologische Beiträge. Viertejahresschrift für alle Gebiete der Pscyhologie, Band 43, (3) Jahrg Nordic Journal of Psychiatry, 5, 2003, Gowers, S.G., Edwards, V.J., Fleminger, S., Massoubre, C., Wallin, U., Canalda, G., Starkova, L., Hannesdottir, H., Almquist, F., Aronen, P., Scholz, M., Hørder, K., Skårderud, F. & Boyadjieva, S. (2002). Treatment aims and philosophy in the treatment of adolescent anorexia nervosa in Europe. European Eating Disorders Review, 10 (4), Skårderud, F. (2002). E-psyken. Terapi på nettet. Om relasjoner og netikette i cyberrommet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 39, Skårderud, F. & Rosenvinge, J.H. (2001). The history of eating disorders in Norway. European Eating Disorders Review, 9 (4):

16 67. Skårderud, F. (2001). Skammens stemmer. Om taushet, veltalenhet og raseri i behandlingsrommet. Tidsskrift for Den norske lægeforening, nr. 13; 121: Skårderud, F. (1998) Treatment of anorexia and bulimia nervosa in Norway. Abstract from the 25th Nordic Psychiatric Congress. Nordic Journal of Psychiatry, supplement 41, volume 52, Skårderud, F. (1994). Idéhistorier om kroppen. Tidsskrift for den norske lægeforening, 114 (2), Skårderud, F. og Ekern, P. (1990). Den vanskelige pasient - eller den vanskelige relasjon. Tidsskrift for Den norske lægeforening, 110 (7), Tidsskriftkassetten, lydkassett. Bøker 71. Skårderud, F., Haugsgjerd, S & Stänicke, E. (2010). Psykiatriboken. Sinn, kropp, samfunn. Oslo: Gyldendal Akademisk. Svensk utgave: Skårderud, F., Haugsgjerd, S. & Stänicke, E. (2011). Psykiatri. Själ, kropp, samhälle. Stockholm: Liber. Dansk utgave: Skårderud, F., Haugsgjerd, S. & Stänicke, E. (2011). København: Hans Reitzels forlag. 72. Fauske, H., Kollstad, M., Nilsen, S., Nygren, P. & Skårderud, F. (2006). Utakter. Om helse- og sosialfaglig kompetanse i utdanning og praksis. Oslo: Gyldendal akademisk. 73. Lønn, Ø. & Skårderud, F. (2005). Quisling. Undersøkelsen. En tekst for scenen. Oslo: Aschehoug. 74. Skårderud, F. (2004). Andre reiser. Essays. Oslo: Aschehoug Paperbackutgave Dansk utgave København: Tiderne Skifter. Svensk utgave 2004: Känslosamma resor. En bok om livet i rörelse. Stockholm: Natur & Kultur. 75. Pedersen, W., Sandmo, E. & Skårderud, F. (2004). Noen spor. Essays. Oslo: Universitetsforlaget. 76. Skårderud, F. (2000). Sterk/svak. Håndboken om spiseforstyrrelser. Oslo: Aschehoug. Paperbackutgave Dansk utgave København: Hans Reitzels forlag. 77. Skårderud, F. (1999). Federico Fellini. Et essay om kreativitet. Ariadne-serien. Oslo: Gyldendal. 78. Skårderud, F. (1998). Uro. En reise i det moderne selvet. Oslo: Aschehoug. 16

17 Norsk utgave 1999: Månedens bok i De norske bokklubbene. Norsk paperbackutgave 1999, i serien Alfa & Omega. Norsk paperbackutgave 2002, i serien Psykologi. Dansk utgave København: Tiderne skifter Dansk paperbackutgave Svensk utgave Stockholm: Natur & Kultur Svensk paperbackutgave Tysk utgave Hamburg: Rogner & Bernhard. Litauisk utgave Vilnius: Tyto Alba. Russisk utgave Moskva. 79. Skårderud, F. og Isdahl, P. J. (red.) (1998). Kroppstanker. Kropp, kjønn og idéhistorie. Universitetsforlaget: Oslo. 80. Skårderud, F. (1994/1998). Nervøse spiseforstyrrelser. Oslo: Universitetsforlaget. 81. Skårderud, F. (1991). Sultekunstnerne. Kultur, kropp og kontroll. Oslo: Aschehoug. i. Norsk paperbackutgave ii. Dansk utgave København: Tiderne Skifter. 82. Abrahamsen, P. & Skårderud, F. (red.) (1985). Galskap på rett vei. 17 innlegg om moderne psykiatri. Oslo: Universitetsforlaget. 83. Skårderud, F. (1984). Farvel til institusjonen. Om deinstitusjonalisering i psykiatrien. Oslo: Gyldendal. 84. Sandved, E. & Skårderud, F. (red.) (1981). Sandinos barn. Det nye Nicaragua i opprørets Mellom-Amerika. Oslo: Pax forlag. Samproduksjon med det danske forlaget Modtryk. Bokkapitler Psykiatri, psykologi og samfunn 85. Skårderud, F. (2011). Uro. En reise i det moderne selvet. I T. Moum, G. Schrøder Kristiansen & A. Sævareid (red.), Historie og filosofi. Tekstsamling, s Oslo: Cappelen Damm. 86. Skårderud, F. & Fonagy, P. (2011). Minding the body. Mentalisation and eating disorders. In A. Bateman & P. Fonagy, Mentalising in mental health practice. Washington DC: American Psychiatric Publishers. In press. 87. Skårderud, F. (2011). Kroppsfølelsen. Forord til S. Hustvedt, Den skjelvende kvinnen, eller en beretning om nervene mine. Oslo: Aschehoug. 88. Skårderud, F. (2011). Barfotmentalisering. Teoretiske og kliniske verktøy for bedre møter. I S. Straand (red.), Samhandling som omsorg. Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge, s Oslo: Kommuneforlaget. 17

18 89. Skårderud, F. (2010). Skrift i hud. Forord. I C.H. Nilssen og H. Storm, Kors på halsen. Tre søstre om selvskading, s Bæreum: Dinamo forlag. 90.Skårderud, F. (2009). En overlevendes beretninger. Forord I K. Kallesøe, Lige om lidt, Risskov: PsykInfo. 91. Skårderud, F. (2009). Luksusproblemer. I R. Rohde og S. Vildalen (red.), Mitt liv som menneske. Psykisk helse slik barn, ungdom, foreldre og deres hjelpere ser det, s Kristiansand: Portal forlag. 92. Skårderud, F. (2008). Sorry, fortsatt. Etterord til Nina Berg: Blåmann. Ung psykisk lidelse familiens smerte, s Ny og revidert utgave. Stavanger: Hertervig forlag. 93. Skårderud, F. (2008). Den kinesiske spilleren. I P-Ø. Sandberg (red.), Et utfordrende tiår. Norsk Tipping 60 år, s Hamar: Norsk Tipping AS. 94. Skårderud, F. & Karterud, S. (2008). At forstå sig selv og hinanden en introduktion. Introduksjon til A. Bateman & P. Fonagy, Mentaliseringsbaseret terapi for borderline personlighedsforstyrrelse. En praktisk guide, s København: Akademisk forlag. 95. Skårderud, F. (2008). Kropp, kompleksitet og kompetanse. Et mentaliseringsbasert perspektiv på spiseforstyrrelser, selvskade og rus. I P. Nygren & H. Thuen (red.), Barn og unges kompetanseutvikling, s Oslo: Universitetsforlaget. 96. Nygren, P. & Skårderud, F. (2008). Mentalisering som sosial kompetanse hos barn og unge. I P. Nygren & H. Thuen (red.), Barn og unges kompetanseutvikling, s Oslo: Universitetsforlaget. 97. Skårderud, F. (2008). Aristocratic, yet egalitarian: Reflections on the history of the Radium Hospital. I K.O. Åmås & Ø.S. Bruland (red.), Life with cancer, s Oslo: Aschehoug. 98. Geelmuyeden, N.C. (2007). Minnerydding. Intervju med Finn Skårderud. I N.C. Geelmuyden, Mer enn hjerne, s Oslo: Transit. 99. Skårderud, F. (2007). Forord. I C.E. Martin, Perfekte jenter, magre liv. Om å hate seg selv og kroppen sin, s Oslo: Pantagruel forlag Skårderud, F. & Karterud, S. (2007). Å forstå seg selv og hverandre intet mindre. Introduksjon til A. Bateman & P. Fonagy, Mentaliseringsbasert terapi for borderline personlighetsforstyrrelse. En praktisk veileder, s. xiii xxxv. Oslo: Arneberg forlag Skårderud. F. & Nasser, M. (2007). (Re)figuring identities. My body is what I am. In Nasser, M., Baistow, K. & Treasure, J. (Eds.), The female body in mind. When the body speaks the mind. The interface between the female body and mental health, pp London/New York: Brunner-Routledge. 18

19 102. Skårderud, F. (2007). Alene. Om eksistens og psykoterapi. En presentasjon av Irvin D. Yalom. Forord til I.D. Yalom, Religion og psykiatri, s Oslo: Arneberg forlag Skårderud, F. (2007). Aristokratisk og folkelig. Om Radiumhospitalets historie. I K.O. Åmås (red.), Livet med kreft. Radiumhospitalet 75 år, s Oslo: Aschehoug Skårderud, F. (2007). Spiseforstyrrelser. I Bjørneboe, G-E., Aa., Drevon, C. A. & Blomhoff, R. (red.), Mat og medisin. Nordisk lærebok i generell og klinisk ernæring. 5. utgave, s Kristiansand: Høyskoleforlaget Skårderud, F. (2006). Spiseforstyrrelser. I Kristoffersen, L.B., Helse. VG 1 helse - og sosialfag, s Oslo: Gyldendal Undervisning Skårderud, F. (2006). Flukten til kroppen. Senmoderne skamfortellinger. I Gulbrandsen, P., Fugelli, P., Stang, G.H. & Wilmar, B. (red.), Skam i det medisinske rom, s Oslo: Gyldendal Akademisk Skårderud, F. (2006). Spiseforstyrrelser og seksualitet. I Graugaard, C., Møhl, B. og Hertoft, P. (red.), Krop, sygdom og seksualitet, s København: Hans Reitzel forlag Arentz-Hansen, C. og Moen, K. (2006). Legevakthåndboken. Fagkonsulent for Spiseforstyrrelser, s Oslo: Gyldendal Akademisk Bach, A. R. (2005). Mænd og muskler. En bog om styrketræning og anabole steroider. Intervjuet i boken, s København: Tiderne Skifter Skårderud, F. (2005). Fremtidens lidelser. I Steen, T. (red.), Asylet. Gaustad sykehus 150 år, s Oslo: Aschehoug Skårderud, F. (2005). Psykoser og personlighedsforstyrrelser. I Brørup, M. & Hauge, L. (red.), Gyldendals psykologihåndbog, s København: Gyldendal Berg, N. B. J. (2005). Elev og menneske. Psykisk helse i skolen. Intervjuet i boken om spiseforstyrrelser, s Thranholm, I. (2005). Himmelflukt. Intervjuroman om tro og tvivl. Intervjuet i boken, s København: Politikens forlag. I trykk Garbers, L. (2004). Er græsset grønnere? Intervju med Finn Skårderud om samliv og familieliv, s København: Høst & Søn Skårderud, F. (2004). Kroppens figurer. I Børtnes, J., Kraft S.E. & Mikaelsson, L. (red.), Kampen om kroppen. Kulturanalytiske blikk på kropp, helse, kjønn og seksualitet, s Kristiansand: Høyskoleforlaget Skårderud, F. (2004). Forord i Said, E., Freud og Midt-Østen, s Oslo: Cappelen. 19

20 117. Skårderud, F. (2004). Spiseforstyrrelser og seksualitet. I Graugaard, C., Møhl, B. & Hertoft, P. (red.), Krop, sygdom og seksualitet. København: Hans Reitzels forlag. I trykk Hustad, J. (2004). Tretten menn og en kvinne. Samtaler. Portrettintervju med Finn Skårderud om psykiatri og psykoterapi, s Oslo: Det norske Samlaget Biermann, C. (2004). Frisk året rundt. Puls-boken. Intervjuet som psykiater i to kapitler, henholdsvis om sorg og om arbeidslivets psykologi og psykopatologi, s , Oslo: Cappelen Sundgot-Borgen, J., Skårderud, F. & Rodgers, S. (2003). Eating disorders among athletes and dancers. In Szmukler, Dare, Treasure, Schmidt (eds.), Handbook of eating disorders. Theory, treatment and research, pp London: John Wiley & Sons, Ltd Skårderud, F. (2003). Spiseforstyrrelser. I Kristoffersen, L.B. Sosialfag. Grunnkurs helse- og sosialfag. Modul 6 og 7, sider Oslo: Gyldendal Undervisning Skårderud, F. (2003). Den magiske kroppen. Om spiseforstyrrelser. P 2 Akademiet, bind Z. Oslo: NRK Fakta Skårderud, F. (2002). Kunsten å forholde seg. Om psykisk sykdom og psykisk helse. I Skavlan, J. (red.): Frisk nok for livet. Oslo: Pantagruel forlag Skårderud, F. (2002). Sorry. Psykiatriens familieproblem. Etterord til Nina Berg: Blåmann. Ung psykisk lidelse familiens smerte. Oslo: Aschehoug Skårderud, F. (2001). Kroppen(e). Kroppstanker fra badeværelset. I Andersen, K, Mangfold lesestykker for framtida. Oslo: Gyldendal Skårderud, F. (2001). Før Bondevik. Etterord til Carl Frederik Prytz: De vindeskeive. Roman. Oslo: Cappelen Skårderud, F. (2001). Tapte ansikter. Skammens psykologi I. I Wyller, T. (red.), Skam. Perspektiver på skam, ære og skamløshet i det moderne. Bergen: Fagbokforlaget Skårderud, F. (2001). Det tragiske mennesket. Skammens psykologi II. I Wyller, T. (red.), Skam. Perspektiver på skam, ære og skamløshet i det moderne. Bergen: Fagbokforlaget Skårderud, F. (2001). Sult. Å gå ut i verden med seg selv. I Meyer, S. (red.), Avmakt. Maktutredningen, s Oslo: Ad Notam Gyldendal Skårderud, F. (2001). The global body. In Nasser, M., Katzman, M. & Gordon, R. (Eds.), Eating disorders and cultures in transition, pp Chichester: Routledge. 20

curriculum vitae www.skarderud.no

curriculum vitae www.skarderud.no curriculum vitae www.skarderud.no FINN SKÅRDERUD (f. 1956) er psykiater, forfatter og professor. Skårderud er stifter av og direktør for Stiftelsen Institutt for Spiseforstyrrelser, et senter for behandling,

Detaljer

B Ø K E R P Å P E N S U M I P S Y K O L O G I G J E L D E N D E F R A S T U D I E Å R E T 2017 /

B Ø K E R P Å P E N S U M I P S Y K O L O G I G J E L D E N D E F R A S T U D I E Å R E T 2017 / B Ø K E R P Å P E N S U M I P S Y K O L O G I G J E L D E N D E F R A S T U D I E Å R E T 2017 / 2 0 1 8 Viktig: I de fleste fag vil det i tillegg til bøker være et digitalt kompendium. De er ikke listet

Detaljer

Fra kaos til mestring

Fra kaos til mestring u PROGRAM ROP-DAGEN Fra kaos til mestring Oslo Kongressenter u 11. januar, 2017 Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Forskerroller. Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus. Stipendiatsamling 17 mars 2017

Forskerroller. Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus. Stipendiatsamling 17 mars 2017 Forskerroller Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus Stipendiatsamling 17 mars 2017 Plan for presentasjonen Bakgrunnen for min rolle som forsker Ulike forskerroller

Detaljer

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Tid: 7.juni kl 09.00-16.00 Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Pris: kr 800,- Påmelding: Nordre

Detaljer

DO YOU MIND? Mentalisering som begrep og verktøy. Professor Finn Skårderud

DO YOU MIND? Mentalisering som begrep og verktøy. Professor Finn Skårderud DO YOU MIND? Mentalisering som begrep og verktøy Professor Finn Skårderud Hva er mentalisering? Reading the mind in the eyes test (Baron-Cohen et al, 2001, Sommerfeldt & Skårderud 2010) overrasket sikker

Detaljer

Kropp og følelser. - Et forebyggende prosjekt i skolen for å fremme helse både fysisk og mentalt. Ved Marit N Albertsen

Kropp og følelser. - Et forebyggende prosjekt i skolen for å fremme helse både fysisk og mentalt. Ved Marit N Albertsen Kropp og følelser - Et forebyggende prosjekt i skolen for å fremme helse både fysisk og mentalt Ved Marit N Albertsen Bakgrunn I følge Verdens Helseorganisasjon er Norge et av de landene som ligger på

Detaljer

Behandling av psykiske lidelser i et sosiokulturelt perspektiv

Behandling av psykiske lidelser i et sosiokulturelt perspektiv Behandling av psykiske lidelser i et sosiokulturelt perspektiv Therese Brask-Rustad psykologspesialist Drammen psykiatriske senter Poliklinikken therese.brask-rustad@vestreviken.no 1 Målgruppe Ikke lenger

Detaljer

Små barns vennskap. Ingrid Lund, Universitetet i Agder

Små barns vennskap. Ingrid Lund, Universitetet i Agder Små barns vennskap Ingrid Lund, Universitetet i Agder Aller først.. Barnets erfaringer gjennom tilknytning. Nærhet, avstand, varme, kulde, smil, sinne, tålmodighet, utålmodighet, glede, fortvilelse lagres

Detaljer

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd?

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? En presentasjon basert på forskningsprosjektet BAMBI Førsteamanuensis / Dr. psychol. Ingunn Størksen, Senter for atferdsforskning To mål for presentasjonen

Detaljer

Spiseforstyrrelser. Eating disorder BOKMÅL

Spiseforstyrrelser. Eating disorder BOKMÅL Spiseforstyrrelser Eating disorder BOKMÅL Hva er en spiseforstyrrelse? Tre typer spiseforstyrrelser Går tanker, følelser og handlinger i forhold til mat, kropp og vekt ut over livskvaliteten og hverdagen

Detaljer

Seksuell helse og kreft Retningslinjer for fagpersonell

Seksuell helse og kreft Retningslinjer for fagpersonell Seksuell helse og kreft Retningslinjer for fagpersonell Mai 2005 Bakgrunn: Kreft er en av våre mest alvorlige og utbredte sykdommer. Årlig rammes ca 22 500 personer her i landet (Kreftregisteret, 2002).

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO342_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart

Detaljer

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel:

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel: Registrere og endre publikasjoner Gå inn på menyvalget artikler øverst på siden. Velg mappen publikasjoner, let deg frem til den aktuelle publikasjonen du ønsker å endre, eller velg ny artikkel. Følg registreringseksemplene

Detaljer

Arbeid og kontakt med husdyr for personer med psykiske lidelser

Arbeid og kontakt med husdyr for personer med psykiske lidelser Arbeid og kontakt med husdyr for personer med psykiske lidelser Bente Berget og Ingeborg Pedersen Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Universitetet for miljø- og biovitenskap Definisjon av AAT

Detaljer

Mentalisering og MBT. Anthony Bateman, Peter Fonagy. Sigmund Karterud, Finn Skårderud

Mentalisering og MBT. Anthony Bateman, Peter Fonagy. Sigmund Karterud, Finn Skårderud Mentalisering og MBT Anthony Bateman, Peter Fonagy Sigmund Karterud, Finn Skårderud Et nytt intellektuelt rammeverk for terapi Anthony Bateman & Peter Fonagy (2004): Psychotherapy for borderline personality

Detaljer

Kapittel 1 Å arbeide med psykisk helse en introduksjon... 12

Kapittel 1 Å arbeide med psykisk helse en introduksjon... 12 Innhold Kapittel 1 Å arbeide med psykisk helse en introduksjon....... 12 Formålet med boka.............................................. 12 Perspektivenes bakgrunn........................................

Detaljer

Seksualitet som team i psykologisk behandling

Seksualitet som team i psykologisk behandling Seksualitet som team i psykologisk behandling Psyk spes. Sidsel Schaller Psyk.spes. Stephane Vildalen Psyk.spes. Olav Henrichsson Bendiksby Symposium 1 Psykologikongressen Oslo 2014 Refleksjoner over

Detaljer

Mentaliseringsbasert terapi i døgnenhet

Mentaliseringsbasert terapi i døgnenhet Mentaliseringsbasert terapi i døgnenhet Erfaringer og utfordringer Fagutviklingssykepleier Eva Trones Regionalt senter for spiseforstyrrelser hos voksne Hvorfor endre praksis? Fordi vi opplevde at vi

Detaljer

Mindfulness og tenåringer -triks for å få dem med

Mindfulness og tenåringer -triks for å få dem med Mindfulness og tenåringer -triks for å få dem med Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging Institutt for klinisk medisin Universitetet i Oslo Hva er mindfulness? Mindfulness skills: emphasizing

Detaljer

Jan-Birger Johansen. Professor Faculty of Professional Studies University of Nordland No-8049 Bodø, Norway jan-birger.johansen@uin.

Jan-Birger Johansen. Professor Faculty of Professional Studies University of Nordland No-8049 Bodø, Norway jan-birger.johansen@uin. Jan-Birger Johansen Professor Faculty of Professional Studies University of Nordland No-8049 Bodø, Norway jan-birger.johansen@uin.no +47 99 69 31 85 Spesialpedagogisk veiledning en systemisk utfordring

Detaljer

EVIDENSBASERTE BEHANDLINGSFORMER FOR SPISEFORSTYRRELSER. Schizofrenidagene 2016 Ester Marie Espeset Psykologspesialist/PhD

EVIDENSBASERTE BEHANDLINGSFORMER FOR SPISEFORSTYRRELSER. Schizofrenidagene 2016 Ester Marie Espeset Psykologspesialist/PhD EVIDENSBASERTE BEHANDLINGSFORMER FOR SPISEFORSTYRRELSER Schizofrenidagene 2016 Ester Marie Espeset Psykologspesialist/PhD HVIS EVIDENSBASERTE BEHANDLINGSFORMER ER SVARET, HVA ER DA SPØRSMÅLET? Hvordan

Detaljer

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

Behandling av psykiske lidelser i et sosiokulturelt perspektiv

Behandling av psykiske lidelser i et sosiokulturelt perspektiv Behandling av psykiske lidelser i et sosiokulturelt perspektiv Therese Brask-Rustad psykologspesialist Drammen psykiatriske senter Poliklinikken therese.brask-rustad@vestreviken.no 1 Målgruppe Ikke lenger

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid Hva, hvorfor og hvordan?

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid Hva, hvorfor og hvordan? 1 Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid Hva, hvorfor og hvordan? 27. oktober 2016 Marit By Rise Professor, Institutt for anvendt sosialvitenskap, NTNU 2 Hvorfor drive med brukermedvirkning? Hva er brukermedvirkning?

Detaljer

Relasjoner i tverrfaglig samarbeid 15/

Relasjoner i tverrfaglig samarbeid 15/ Relasjoner i tverrfaglig samarbeid MAY BRITT DRUGLI 15/11-2016 Samarbeid rundt barn og unge Relasjoner på mange plan må fungere Barn/ungdom foreldre Foreldre-profesjonell Foreldresamarbeid kan i seg selv

Detaljer

«ERFARINGER FRA BEHANDLING AV PERSONER MED OVERSPISINGSLIDELSE VED SEKSJON FOR SPISEFORSTYRRELSER HUS» MARIT ALBERTSEN OG SIGNE HAUGEN

«ERFARINGER FRA BEHANDLING AV PERSONER MED OVERSPISINGSLIDELSE VED SEKSJON FOR SPISEFORSTYRRELSER HUS» MARIT ALBERTSEN OG SIGNE HAUGEN «ERFARINGER FRA BEHANDLING AV PERSONER MED OVERSPISINGSLIDELSE VED SEKSJON FOR SPISEFORSTYRRELSER HUS» MARIT ALBERTSEN OG SIGNE HAUGEN FØR 2011 Gruppe med dialektisk atferdsterapi og basal kroppskjennskap

Detaljer

Miljøarbeid/ miljøterapi. Sølvi Linde

Miljøarbeid/ miljøterapi. Sølvi Linde Miljøarbeid/ miljøterapi Sølvi Linde Min agenda Gi innspill til forståelse av begrepene miljøterapi/ miljøbehandling og miljøarbeid kan forstås. Trekke opp likhetene og noen forskjeller mellom begrepene

Detaljer

Strøm, H. K. & Ulvund, S. E. (27.05.2014). Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Urolige spedbarn. I M. Martinussen (red), Ungsinn, tiltak nr. 40.

Strøm, H. K. & Ulvund, S. E. (27.05.2014). Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Urolige spedbarn. I M. Martinussen (red), Ungsinn, tiltak nr. 40. Urolige spedbarn Strøm, H. K. & Ulvund, S. E. (27.05.2014). Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Urolige spedbarn. I M. Martinussen (red), Ungsinn, Strøm, H. K. & Ulvund, S. E. (27.05.2014). Beskrivelse

Detaljer

den åpne kroppen Finn Skårderud - Institutt for spiseforstyrrelser - Universitetet i Oslo - Norges Idrettshøgskole

den åpne kroppen Finn Skårderud - Institutt for spiseforstyrrelser - Universitetet i Oslo - Norges Idrettshøgskole den åpne kroppen Finn Skårderud - Institutt for spiseforstyrrelser - Universitetet i Oslo - Norges Idrettshøgskole selvskading lady diana spencer fortalte i et åpenhjertig BBC-intervju om at hun hadde

Detaljer

Innhold. Innledning... 13 De universelle relasjonene marasim... 16. Historiene og lidelsen... 29

Innhold. Innledning... 13 De universelle relasjonene marasim... 16. Historiene og lidelsen... 29 Innledning................................................... 13 De universelle relasjonene marasim......................... 16 Båstenkning oss og dem................................... 19 De usynlige

Detaljer

Praktisering av brukermedvirkning i miljøterapeutiske aktiviteter

Praktisering av brukermedvirkning i miljøterapeutiske aktiviteter Praktisering av brukermedvirkning i miljøterapeutiske aktiviteter Vår Mathisen Ergoterapeut/universitetslektor/PhD Bachelorprogrammet i ergoterapi Institutt for helse og omsorgsfag UiT Norges arktiske

Detaljer

Forord... 7. Innledning Skygger... 9 Det gjelder liv eller død... 9

Forord... 7. Innledning Skygger... 9 Det gjelder liv eller død... 9 Innhold Forord... 7 I Innledning Skygger... 9 Det gjelder liv eller død... 9 II Sårede kvinner ser tilbake Rakel gråter... 11 Det gjør vondt å snakke om det... 11 «De» tok avgjørelsen... 12 Atten år og

Detaljer

Psykologi anno 2010. Del II: Er det flere som sliter psykisk nå enn før? Ved psykologspesialist Åste Herheim

Psykologi anno 2010. Del II: Er det flere som sliter psykisk nå enn før? Ved psykologspesialist Åste Herheim Psykologi anno 2010 Del II: Er det flere som sliter psykisk nå enn før? Ved psykologspesialist Åste Herheim Psykologi anno 2010, del II: læreplansmål Psykologi 2, del 1 og del 4: Beskrive ulike former

Detaljer

DO YOU MIND? Traumer tilknytning terapi tillit. Professor Finn Skårderud

DO YOU MIND? Traumer tilknytning terapi tillit. Professor Finn Skårderud DO YOU MIND? Traumer tilknytning terapi tillit Professor Finn Skårderud Å VÆRE ET MENNESKE Regulering og den selvregulerende andre Jon G. Allen: Wow, the mind is a scary place. Traumatized patient: Yes,

Detaljer

Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB

Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB Bakgrunnen for å stille dette spørsmålet: Funn fra en komparativ studie med fokus på førskolelæreres tilnærming til naturfag

Detaljer

Klasseledelse og foreldresamarbeid

Klasseledelse og foreldresamarbeid Klasseledelse og foreldresamarbeid Utfordringer og strategier Lærere og foreldre har begge betydning for elevenes læringsutbytte, og det er derfor viktig at dette samarbeidet er godt. Denne teksten tar

Detaljer

PERSPEKTIVER PÅ SAMHANDLING OG INKLUDERING I PRAKSIS

PERSPEKTIVER PÅ SAMHANDLING OG INKLUDERING I PRAKSIS November 2015 PERSPEKTIVER PÅ SAMHANDLING OG INKLUDERING I PRAKSIS Tove Pedersen Bergkvist BARN = ELEV = PASIENT= MENNESKE DROP-IN METODEN Et svar på opplæringslovens 9a: Rett til psykisk helse, trivsel

Detaljer

INNHOLD OG ORGANISERING AV MULTIFAMILIE- UTDANNINGEN

INNHOLD OG ORGANISERING AV MULTIFAMILIE- UTDANNINGEN INNHOLD OG ORGANISERING AV MULTIFAMILIE- UTDANNINGEN GENERELT OM MULTIFAMILIETERAPI Bakgrunn Multifamilieterapi har blitt benyttet i forhold til ulike diagnosegrupper. Siden midten av 1990-tallet er multifamiliearbeidet

Detaljer

Disposisjon. Fysisk form, trenbarhet og psykiatriske lidelser hos rusmisbrukere. Bakgrunn for prosjektet. Bakgrunn. Min rolle i prosjektet

Disposisjon. Fysisk form, trenbarhet og psykiatriske lidelser hos rusmisbrukere. Bakgrunn for prosjektet. Bakgrunn. Min rolle i prosjektet Disposisjon Fysisk form, trenbarhet og psykiatriske lidelser hos rusmisbrukere Bakgrunnen for prosjektet Min rolle i prosjektet Hva som ble gjort Resultater Fysisk form Trenbarhet Reduksjon av psykiatriske

Detaljer

Mastergrad i barnevern Anbefalt litteratur/ressursliste Høst 2007 MABARN301 Omsorgsutøvelse og barns utvikling 15 studiepoeng

Mastergrad i barnevern Anbefalt litteratur/ressursliste Høst 2007 MABARN301 Omsorgsutøvelse og barns utvikling 15 studiepoeng Mastergrad i barnevern Anbefalt litteratur/ressursliste Høst 2007 MABARN301 Omsorgsutøvelse og barns utvikling 15 studiepoeng Kontekstuelle (tverrkulturelle), kunnskap- og verdimessige forhold * Andenæs,

Detaljer

Emnenavn: Emnekoder: Studieår/Campus: Vold i nære relasjoner, menneskerettigheter og profesjonsetikk VOLD110 2015/2016 Drammen

Emnenavn: Emnekoder: Studieår/Campus: Vold i nære relasjoner, menneskerettigheter og profesjonsetikk VOLD110 2015/2016 Drammen HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Litteraturliste Emnenavn: Emnekoder: Studieår/Campus: Vold i nære relasjoner, menneskerettigheter og profesjonsetikk VOLD110 2015/2016 Drammen Emneansvarlig: Versjon: Kull:

Detaljer

Relasjonskompetanse i skole og barnehage

Relasjonskompetanse i skole og barnehage Relasjonskompetanse i skole og barnehage Tydelig voksen i møte med utfordrende atferd Trondheim, 14-15 november 2011 Ingrid Lund, 1 amanuensis, Universitetet i Agder Relasjonskompetanse lærerens positive

Detaljer

LEK I FREMTIDENS BARNEHAGE. Maria Øksnes Program for lærerutdanning, NTNU

LEK I FREMTIDENS BARNEHAGE. Maria Øksnes Program for lærerutdanning, NTNU LEK I FREMTIDENS BARNEHAGE Maria Øksnes Program for lærerutdanning, NTNU FNS BARNEKONVENSJON Barnet har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv (artikkel 31). GENERELL KOMMENTAR

Detaljer

FRIENDS-program. som et universelt tiltak på en skole i Nordland. Susanne Seidel BUP Mosjøen 22. oktober 2014

FRIENDS-program. som et universelt tiltak på en skole i Nordland. Susanne Seidel BUP Mosjøen 22. oktober 2014 -program som et universelt på en skole i Nordland Susanne Seidel BUP Mosjøen 22. oktober 2014 Oversikt: Tema i dag 1.) angst og depresjon 2.) angst og depresjon Blant de hyppigste psykiske lidelser (WHO,

Detaljer

Forskningsnettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt. En forutsetning for å lykkes?

Forskningsnettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt. En forutsetning for å lykkes? Forskningsnettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt. En forutsetning for å lykkes? Stein Kaasa 1,2 1 Klinikk for kreft- og hudsykdommer, St. Olavs Hospital 2 Institutt for kreftforskning og molekylær

Detaljer

Divorce and Young People: Norwegian Research Results

Divorce and Young People: Norwegian Research Results Divorce and Young People: Norwegian Research Results På konferansen Med livet som mønster mønster for livet 18. okt. 2012 Ingunn Størksen Senter for Atferdsforskning Tre tema i presentasjonen 1. Doktoravhandling

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Psykiske helseproblemer

Psykiske helseproblemer NORDISK KONFERENCE OM SUPPORTED EMPLOYMENT 10. OG 11. JUNI 2010 KØBENHAVN Psykiske helseproblemer Er registrert som hovedårsak til ca 1/3 av alle uførepensjoner (Norge og OECD) Størst er økningen i uførepensjon

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP "Freud discovered the unconscious; Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980 Forkurs og videreutdanning i ISTDP Oppstart: Høsten 2014

Detaljer

Mange ønsker seg en vanlig jobb, men kvier seg for å søke

Mange ønsker seg en vanlig jobb, men kvier seg for å søke Møteplass: Psykisk helse Psykisk helse der livene leves - arbeidsliv og utdanning Norsk Ergoterapeutforbund 10. februar 2011 Å FÅ SEG EN JOBB TILNÆRMING OG VIRKEMIDLER INNEN ARBEIDSRETTET REHABILITERING

Detaljer

Barnet i fokus. Med respekt for intuitive kompetanser 25 år med Marte Meo. Reidun og Haldor. 11. sept 2014

Barnet i fokus. Med respekt for intuitive kompetanser 25 år med Marte Meo. Reidun og Haldor. 11. sept 2014 Barnet i fokus Med respekt for intuitive kompetanser 25 år med Marte Meo Reidun og Haldor Formulert i 1995: Siste setning i: Øvreeide, H., Hafstad, R. (1996). The Marte Meo Method and Developmental Dialogues.

Detaljer

Erfaringer fra et ungt liv med CF: overgangen fra barn til voksen med CF. Synne Wiberg, Koordinator i NFCFs Ungdomsråd

Erfaringer fra et ungt liv med CF: overgangen fra barn til voksen med CF. Synne Wiberg, Koordinator i NFCFs Ungdomsråd Erfaringer fra et ungt liv med CF: overgangen fra barn til voksen med CF. Synne Wiberg, Koordinator i NFCFs Ungdomsråd Hvem er jeg? 22år med CF Oppvokst utenfor Bergen Overført fra barn til voksen som

Detaljer

Bjørg Gammersvik. Victor Grønstad

Bjørg Gammersvik. Victor Grønstad Bjørg Gammersvik Ansatt i Helsedirektoratet siden starten, 2001. Før det i Helsetilsynet der jeg jobbet med gjennomføring av opptrappingsplanen; omstrukturering og etablering av DPS. Før det 25 år i psykisk

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Pårørendesamtaler med barn og og unge

Pårørendesamtaler med barn og og unge Forord Pårørendesamtaler med barn og og unge 6 Forord til boken ved Gunnar Eide pårørendesamtaler Denne boka handler om samtaler med barn og foreldre. Samtaler som tar sitt utgangspunkt i barn som pårørende

Detaljer

Vurdering av samvær for de minste barna i barnevernsaker

Vurdering av samvær for de minste barna i barnevernsaker Vurdering av samvær for de minste barna i barnevernsaker Barnevernsdagene 2014 Stavanger psykologspesialist Aline poliklinikk 2014.04.15 Barnets beste endres over tid Fagkunnskap Ideologi og holdninger

Detaljer

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis SCANDINAVIAN SOCIETY FOR THE STUDY OF DIABETES SSSD Presymposium Boehringer Ingelheim Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

Retningslinjer for behandling av overvekt og fedme

Retningslinjer for behandling av overvekt og fedme Retningslinjer for behandling av overvekt og fedme Professor, senterleder dr.med. Jøran Hjelmesæth Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, SiV HF Tønsberg Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt

Detaljer

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland Nasjonalt fakultetsmøte Bergen 27.-28. april 2017 Prosjektleder Heidi Dybesland Hvem deltar? Alle institusjoner med samfunnsvitenskapelig forskning ble invitert med. Hvor publiserer forskerne? Institusjonene

Detaljer

Forskning, mestring og pårørende ved Huntington sykdom. Hvordan kan helsepersonell hjelpe?

Forskning, mestring og pårørende ved Huntington sykdom. Hvordan kan helsepersonell hjelpe? Forskning, mestring og pårørende ved Huntington sykdom. Hvordan kan helsepersonell hjelpe? Pårørende opplever særskilte utfordringer i henhold til at sykdommen er: Arvelig Kronisk Ingen kurativ behandling

Detaljer

Personlighetspsykiatrikonferansen. Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelser

Personlighetspsykiatrikonferansen. Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelser Personlighetspsykiatrikonferansen 2012: Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelser Overlege Øyvind Urnes Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri, NAPP www.personlighetspsykiatri.no

Detaljer

PROSJEKT FABA HELHETSFOKUS 29.09.14 BEHANDLINGSMETODER AD/HD TRENINGSKONTAKT BRUKERSTYRT ASSISTENT AMBULERENDE TRENINGSTERAPI

PROSJEKT FABA HELHETSFOKUS 29.09.14 BEHANDLINGSMETODER AD/HD TRENINGSKONTAKT BRUKERSTYRT ASSISTENT AMBULERENDE TRENINGSTERAPI 29.09.14 PROSJEKT FABA TRENINGSKONTAKT BRUKERSTYRT ASSISTENT AMBULERENDE TRENINGSTERAPI Kropp & sinn konferanse, 2014 HELHETSFOKUS IP RUSMIDDEL AVHENGIGHET Angst AD/HD SOSIALE FAKTORER LIG DE ÅN V LI Kognitiv

Detaljer

Videreutdanning i Psykisk helsearbeid

Videreutdanning i Psykisk helsearbeid Videreutdanning i Psykisk helsearbeid Delemne 1. Obligatorisk litteratur studieårene 2009-10 Brudal, L. F. (2006). Positiv psykologi: empati, flyt, kvinne og mann, humor. Bergen: Fagbokforl. [Kap. 1-5.

Detaljer

Barn som pårørende: Sammensatt gruppe, ulike behov; Alder Kunnskap Sårbarhet Foreldrenes funksjonsnivå Nettverk Økonomi

Barn som pårørende: Sammensatt gruppe, ulike behov; Alder Kunnskap Sårbarhet Foreldrenes funksjonsnivå Nettverk Økonomi Trine Klette 2010 Barn som pårørende: Sammensatt gruppe, ulike behov; Alder Kunnskap Sårbarhet Foreldrenes funksjonsnivå Nettverk Økonomi Erfaringer fra åvokse opp med syke foreldre; Opplevelse av at få/ingen

Detaljer

Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved psykoselidelser

Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved psykoselidelser Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved psykoselidelser www.kognitiv.no Revidert november 2015 Mål for utdanningen Deltakerne skal tilegne seg teoretisk kunnskap og praktisk kompetanse innenfor

Detaljer

Med Barnespor i Hjertet

Med Barnespor i Hjertet Med Barnespor i Hjertet Konferanse i Molde 09.05 og 10.05 2012 1 Veiledning En definisjon av veiledning: Åhjelpe eller lede en annen til å forstå eller finne en utvei/løsning. (Wikipedia) 2 En liten oppgave

Detaljer

Videreutdanning i kognitiv idrettspsykologi

Videreutdanning i kognitiv idrettspsykologi www.kognitiv.no Revidert november 2015 Innledning Mål for utdanningen I kognitiv idrettspsykologi benyttes prinsipper fra en kognitiv atferdstilnærming i mental og fysisk trening. Målgruppe er utøvere

Detaljer

Ekstern høring - utkast til Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser

Ekstern høring - utkast til Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser Elektronisk tilbakemeldingsskjema Ekstern høring - utkast til Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser Referanse: 16/32343 Tilbakemelding: Vær

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring

Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring 30. oktober 2014, Gardermoen André Vågan seniorforsker, NK LMH Hva er kunnskapsbasert praksis? - Å utøve kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser

Detaljer

Fagdag med etisk perspektiv Quality Hotel Strand, Gjøvik

Fagdag med etisk perspektiv Quality Hotel Strand, Gjøvik Fagdag med etisk perspektiv 29.11. 2016 Quality Hotel Strand, Gjøvik 10.30-11.15 og 11.15-12.15 Hovedmålgruppe: Ansatte i helse- og omsorg Helsetjenester til alvorlig syke og døende med minoritetsbakgrunn

Detaljer

Psykiatri for helsefag.book Page 5 Monday, March 2, 2009 3:23 PM. Innhold

Psykiatri for helsefag.book Page 5 Monday, March 2, 2009 3:23 PM. Innhold Psykiatri for helsefag.book Page 5 Monday, March 2, 2009 3:23 PM Innhold Innledning grunnlaget for en kunnskapsbasert psykiatri.... 13 Hva er psykiatri?.........................................................

Detaljer

Undervisning i barnehagen?

Undervisning i barnehagen? Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer Forskerfrøkonferanse i Stavanger, 8. mars 2013 Bakgrunnen for å stille dette spørsmålet Resultater fremkommet i en komparativ studie med fokus på førskolelæreres

Detaljer

forord Marianne Storm

forord Marianne Storm Forord Arbeidet med å utvikle metodikken som utgjør tiltaket «Brukermedvirkning i praksis», begynte som et ønske om å sette fokus på hva brukermedvirkning er i konkrete handlinger, og i samhandling mellom

Detaljer

Do you mind? Reflekterende funksjon. Spiseforstyrrelser som selv-forstyrrelser. Hilde Bruch revisited and revised. Some Free Publicity

Do you mind? Reflekterende funksjon. Spiseforstyrrelser som selv-forstyrrelser. Hilde Bruch revisited and revised. Some Free Publicity Some Free Publicity Do you mind? NEW! IMPROVED! JUST RELASED! Mentalisering og sbasert terapi for spiseforstyrrelser Professor Finn Skårderud & Psykolog Bente Sommerfeldt Washes minds whiter! Much longer

Detaljer

Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna

Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna Innledning Små skoler usynlige PhD-avhandling: Omsorg eller formål. Rasjonalitet og formål i fådeltskolen

Detaljer

TF-CBT MED UNGE FLYKTNINGER. Kjell-Ole Myrvoll Randi E. Jenssen

TF-CBT MED UNGE FLYKTNINGER. Kjell-Ole Myrvoll Randi E. Jenssen TF-CBT MED UNGE FLYKTNINGER Kjell-Ole Myrvoll Randi E. Jenssen BUP SJØVEGAN Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) Sjøvegan en del av Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Eget flyktningteam.

Detaljer

Likhet i helsetjenesten

Likhet i helsetjenesten Likhet i helsetjenesten Berit Bringedal Legeforeningens forskningsinstitutt 13.2.2011 Sosial ulikhet i helse og helsetjenestens rolle Betydningen av helsetjenester Mindre enn andre forhold Kan likevel

Detaljer

Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene. Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12. Øivind Aschjem. ATV- Telemark.

Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene. Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12. Øivind Aschjem. ATV- Telemark. Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12 Øivind Aschjem ATV- Telemark. Jeg tror ingen foreldre kjenner sine barns innerste tanker og følelser. Otto

Detaljer

Medfølelse og selvmedfølelse i møtet med psykisk smerte

Medfølelse og selvmedfølelse i møtet med psykisk smerte Medfølelse og selvmedfølelse i møtet med psykisk smerte Per-Einar Binder, professor og spesialist i klinisk psykologi Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen Medfølelse En grunnleggende

Detaljer

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd.

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. Kjønn (4) 100 % Kvinne (0) 0 % Mann Alder 42-63 Måned & år skjema fylt ut april. 2015 Deltaker 1. Kvinne 45 år, sosionom i 100 % jobb. Hyppig

Detaljer

Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved psykoselidelser

Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved psykoselidelser www.kognitiv.no Revidert desember 2016 Innledning Mål for utdanningen Deltakerne skal tilegne seg teoretisk kunnskap og praktisk kompetanse innenfor de sentrale elementene i en helhetlig psykosebehandling,

Detaljer

kommunehelsetjenesten:

kommunehelsetjenesten: Etiske utfordringer og etiske verktøy for kommunehelsetjenesten: litteratur og erfaringer Georg Bollig - Reidar Pedersen - Reidun Førde Seksjon for medisinsk etikk, Universitet Oslo Bergen Røde R Kors

Detaljer

Ungdommers erfaring med medvirkning i barnevernet

Ungdommers erfaring med medvirkning i barnevernet Ungdommers erfaring med medvirkning i barnevernet Familierådskonferansen Oslo, 2.-3. november 2015 Veronika Paulsen Stipendiat, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU veronika.paulsen@samfunn.ntnu.no

Detaljer

Introduksjon til Kroppsforståelser. Filosofi(er) og perspektiv(er) Metode(er) Refleksjoner

Introduksjon til Kroppsforståelser. Filosofi(er) og perspektiv(er) Metode(er) Refleksjoner Introduksjon til Kroppsforståelser Filosofi(er) og perspektiv(er) Metode(er) Refleksjoner Boka: Hva er kropp Møter er behov for teoretisering av kroppen Forsøker å belyse noen forståleser av kropp innen

Detaljer

Intervensjoner: Prinsipper

Intervensjoner: Prinsipper Intervensjoner: Prinsipper Fortrinnsvis korte utsagn fra terapeuten Fokus på prosess Fokus på pasientens sinn (og ikke på adferd) Affektfokusert Relaterer til pågående hendelse eller aktivitet - psykisk

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Roger Strand Senterleder, Senter for vitenskapsteori, UiB Medlem, Dannelsesutvalget Styreleder, Vestnorsk nettverk forskerutdanninga

Detaljer

Hvorfor er det så vanskelig for menn å snakke om egen seksuell helse?

Hvorfor er det så vanskelig for menn å snakke om egen seksuell helse? Hvorfor er det så vanskelig for menn å snakke om egen seksuell helse? Haakon Aars Spesialist i Spesialist i klinisk sexolog NACS. MPH Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi, Oslo n Jeg kom i 2011 ut

Detaljer

NFSS mars 2010 Anne Kristin Dobbe Eikaas Spesialsykepleier og spesialist i sexologisk rådgivning, NACS Fana Psykologsenter

NFSS mars 2010 Anne Kristin Dobbe Eikaas Spesialsykepleier og spesialist i sexologisk rådgivning, NACS Fana Psykologsenter NFSS mars 2010 Anne Kristin Dobbe Eikaas Spesialsykepleier og spesialist i sexologisk rådgivning, NACS Fana Psykologsenter www.fanapsykolog.no E-post: akde@broadpark.no mandag 19. april 2010 Hva er NFKS?

Detaljer

PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi

PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi Hva er psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi? Også kjent som psykomotorisk fysioterapi og basal kroppskjennskap Grunntanken er at kropp, tanke og følelser fungerer

Detaljer

Introduksjon til mindfulness

Introduksjon til mindfulness Introduksjon til mindfulness 10. mai 2012 Hva er mindfulness? Bevisst tilstedeværelse, i øyeblikket, uten å dømme Bevisst tilstedeværelse Det motsatte av å være på autopilot I øyeblikket Bring det vandrende

Detaljer

Spiseforstyrrelser hva gjør vi?

Spiseforstyrrelser hva gjør vi? Spiseforstyrrelser hva gjør vi? Foredrag Nordfjord folkehøgskule, 14.08.15 Solfrid Bratland-Sanda, PhD Førsteamanuensis Høgskolen i Telemark Forsker Modum Bad Kroppen er den boligen vi har i vår tilmålte

Detaljer

Cheryl Strayed På ville veier

Cheryl Strayed På ville veier Cheryl Strayed På ville veier Om å miste fotfestet og komme på beina igjen Oversatt av Bente Rannveig Hansen Om forfatteren: CHERYL STRAYED er født i 1968. Hun har tidligere skrevet romanen Torch (2006)

Detaljer

Marte Blikstad-Balas. Skolens nye literacy: tekstpraksiser i dagens videregående skole

Marte Blikstad-Balas. Skolens nye literacy: tekstpraksiser i dagens videregående skole Marte Blikstad-Balas Skolens nye literacy: tekstpraksiser i dagens videregående skole Ambisjon: -studere tekstpraksiser på tvers av fag i skolen (vgs) Sosiokulturelle literacy-teorier (Barton 2007; Gee

Detaljer

JAN-OLAV HENRIKSEN OG ATLE SOMMERFELDT (RED.) DET UMULIGE NÅLØYET. Fattigdom og rikdom i Norge i globalt perspektiv GYLDENDAL AKADEMISK

JAN-OLAV HENRIKSEN OG ATLE SOMMERFELDT (RED.) DET UMULIGE NÅLØYET. Fattigdom og rikdom i Norge i globalt perspektiv GYLDENDAL AKADEMISK JAN-OLAV HENRIKSEN OG ATLE SOMMERFELDT (RED.) DET UMULIGE NÅLØYET Fattigdom og rikdom i Norge i globalt perspektiv GYLDENDAL AKADEMISK INNHOLD Kapittel i «DE FATTIGE HAR DERE ALLTID HOS DERE» - OG HVA

Detaljer

1. Unngåelse. Hva kan jeg hjelpe deg medegentlig? Noen eksempler. Kartlegging ved langvarige, sammensatte lidelser

1. Unngåelse. Hva kan jeg hjelpe deg medegentlig? Noen eksempler. Kartlegging ved langvarige, sammensatte lidelser Hva kan jeg hjelpe deg medegentlig? Noen eksempler Kartlegging ved langvarige, sammensatte lidelser Manuellterapeut Gustav S. Bjørke 1. Unngåelse Anamnese: - Ofte definert debut - Mye utredning, sparsomme

Detaljer

Aarre, T. F. (2010). Manifest for psykisk helsevern. Oslo: Universitetsforl. [Del 1-3. 205 s.]

Aarre, T. F. (2010). Manifest for psykisk helsevern. Oslo: Universitetsforl. [Del 1-3. 205 s.] Emnekode: PSYD 6100 Emnenavn: Tverrfaglig fundament i psykisk helsearbeid (30 sp) Studieår: 2015/2016 Kull: 2015 deltid Semester: Høst 2015 Studieprogram: Videreutdanning i Psykisk helsearbeid (Kjeller)

Detaljer