Kognitiv terapi Terapi via internett Hypnose Klinikk for psykosomatisk medisin HUS Jørn Eilert Bødtker Bergen 3.september 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kognitiv terapi Terapi via internett Hypnose Klinikk for psykosomatisk medisin HUS Jørn Eilert Bødtker Bergen 3.september 2014"

Transkript

1 Psykologisk Behandling av IBS Kognitiv terapi Terapi via internett Hypnose Klinikk for psykosomatisk medisin HUS Jørn Eilert Bødtker Bergen 3.september 2014

2 Først modell for depresjons behandling Aaron T. Beck, A. Ellis (1960-tallet) Etter hvert ulike behandlingsmodeller for spesifikke diagnoser, både depresjonstyper og ulike angstlidelser Somatoforme lidelser, Hypokondri Vektlegger psykoedukasjon og samarbeid mellom pasient og terapeut Metakognitiv terapi A. Wells Mindfullness, Jon Kabat-Zinn

3 Den kognitive modell Tanker Atferd Fysiske reaksjoner Følelser

4 Gammel & Ny strategi Bekymringstanke,-utforske alle verste utfall. Ikke engasjere seg i den passiv tilskuer Bekymringstanke,-utforske bevis for og imot Hvis jeg er bekymret, ikke let etter for og motargumenter/bevis

5 Prevalences Disorder Lifetime 12-month Oslo Sogn NCS Oslo Sogn NCS Alcohol abuse/dependence Major depression Simple phobia Social phobia Dysthym disorder Agoraphobia Panic disorder Generalized anxiety disorder Somatoform disorder Drug abuse/dependence Eating disorder Obsessive compulsive disorder Bipolar disorder Non-affective psychoses Any axis-i disorder Three or more axis-i disorders

6

7

8

9 Kognitiv modell for Panikk Indre/ytre hendelser Oppleves truende angst Mistolkninger Fysiske/psykiske Symptomer Unngåelse& Trygghetssøkende atferd Selektiv oppmerksomhet

10 Sensation Misinterpretation Safetybehaviour/ avoidance Palpitations Chest tightness Heart attack Dying Relax Slow down heart rate Unreality (dissociation) Loss of controll Madness Keep controll of mind Check memory Try to control thoughts Look for exits Breathlessness Suffocate Take deep breaths Sit by open window Suck menthol sweets Throat tightness Choking Carry a bottle of water Try to clear throat Dizzyness Fainting Collapsing Controll breathing, sit down, hold on to partner, avoid going alone

11 Mindfullness Gjøre Være

12 Hypnose tilstand indre fokus, økt mottaglighet for suggesjoner (bilder & ord) Induksjon Hypnotiserbarhet,

13 Indikasjoner - områder Fobier Prestasjonsangst Lavt selvbilde Psykosomatikk Smerter Lettere depresjoner Adferds kontroll, røykeslutt, forandre uvaner Post traumatic stress disorder (PTSD)

14 Kontraindikasjoner Psykotiske pasienter Borderline Egosvake Sensasjon Den store sannhet Dypere depresjoner Personligh.forstyrrels. DID

15 SOMATISERING OG STRESSS Vondt i maven - magesår Hodepine Muskelsmerter Konsentrasjon Tretthed Apati Søvnvansker Irritasjon Hukommelse

16 Styrke mestringsevne (redusere hjelpeløshet og håpløshet) FORSTÅ, FORUTSI, PÅVIRKE Øke fleksibilitet/ redusere unngåelsesatferd og rigiditet Styrke evnen til spenningsregulering Øke aksept for ubehag / uønsket affekt Hjelpe pasienten til å formulere (tydeliggjøre) egne mål/ verdier Gripe tak i det som vedlikeholder symptomer/ lidelse Identifisere forhold som oppleves å være til hinder for endring, autonomi og utvikling (tanker, følelser, ytre forhold)

17 Hypnose - prosedyre Vurdering Psykoedukasjon MED UTGANGSPUNKT I PAS KUNNSKAPER OG FORESTILLINGER Forholdet mellom kropp/ sjel (smerte; fantomsmerte mv) Kunnskapsstatus mht effekt Understøtting av psykoterapi Gir muligheter til økt kontroll Informasjon om hypnose som prosedyre og tilstand Hypnose ikke behandling, men en ramme Forberedelse - prehypnose Induksjon Testing av transe Transe - arbeid i hypnotisk tilstand Post-hypnotiske induksjoner Tilrettelegging for selv-hypnose Avslutning Oppsummering refleksjoner rundt opplevelsen

18 Det foreligger god forskning (RCTs) som klart demonstrerer at hypnose øker effekten av CBT kliniske erfaring: Et nyttig verktøy for å styrke/ støtte opp under CBT tilnærming Fleksibel bruk tilpasses den enkelte Fellesnevnere: Styrke kontroll/ mestring Styrke toleranse/ aksept Illustrerende mht forhold mellom kropp og sjel Gir raskt tilgang til å komme på innsiden av eksponering, metakognisjon mv

19 Anbefalt litteratur: Robert A Karlin: Hypnosis in the management of pain and stress: Mechanisms, findings and procedures. In: Lehrer, P.M.; Woolfolk, R.L. and Sime, W.E. (2007) Principles and practice of stress management. ISBN-10: X, ISBN-13: Kirsch, I., Montgomery, G & SapirsteinG. (1995) Hypnosis as an adjunct to cognitive behavioral psychotherapy: AMeta analysis. Journal of Consulting aand Clinical Psychology, 63, Scloenberger, N (2000) Research on hypnoses as an adjunct to cognitive-behavioral psychotherapy.international Journal of Clinical and Expoerimental Hypnosis, 48, Montgomery, G.H., DuHamel,K.N. & Redd, W.H. A metaanalysis of hypnotivcally induced analgesia: How effective is hypnoses? International Hournal of Clinical and Experimental Hypnoses, 48,

20 IBS Bidirectional relationship between body and mind ENS ANS CNS Risk factors for IBS begins early in life, perinatal period (WJG 2014,june) PA = positiv affect (Hanbook of affect and social cognition) NA = negativ affect (Motiv Emot, 1989) Behavioral inhibition, later development of anxiety dis. (J Child Fam Stud. 2011) Serotonergic hypofunction + NA (J Clin Psychol Med 2010) Stress hormone system, Immune system Psychiatric comorbidity ved IBS > 60% (Curr Psychiatry Rep 2004)

21 Biopsykososial modell

22

23 Effect of Antidepressants and Psychological Therapies, Including Hypnotherapy, in IBS: Systematic Review and Meta-Analysis Am J Gastroentreol June 17

24 3.788 studier funnet 92 funnet verd vurdering 46 studier ble grunnlag for metananalyse 1000 IBS pasienter behandlet med antidepressiva vs. placebo > 2,100 IBS pasienter randomisert til psykologisk behandling vs. kontrol gruppe

25 Eligibility criteria Randomized controlled trials. Adults (participants aged >16 years). Diagnosis of IBS based on either a clinician's opinion or meeting specific diagnostic criteria*, supplemented by negative investigations where trials deemed this necessary. Comparison of antidepressants with placebo, or psychological therapies with a control therapy, including a physician's usual management, symptom monitoring, supportive therapy, or placebo. Minimum duration of therapy 7 days. Minimum duration of follow-up 7 days. Dichotomous assessment of response to therapy in terms of effect on global IBS symptoms or abdominal pain following therapy.

26 Data extraction methodology Outcome of interest: Improvement in global IBS symptoms preferable; if this was not reported then improvement in abdominal pain. Reporting of outcomes: Patient-reported was preferable; if this was not available then investigatorreported. Time of assessment: Upon completion of therapy. Denominator used: True intention-to-treat analysis; if this was not available then all evaluable patients. Cutoff used for dichotomization: Any improvement in global IBS symptoms or abdominal pain for Likert-type scales, investigator-defined improvement for continuous scales; if no investigator definition was available then we used 1 s.d. decrease in symptom score from baseline to completion of therapy (we assessed if the use of any decrease in symptom score from baseline to completion of therapy altered our analysis).

27 Effect of Antidepressants and Psychological Therapies, Including Hypnotherapy, in IBS: Systematic Review and Meta-Analysis Am J Gastroentreol June 17 N= 3,788 citations 48 RCT Dichotomous symptom data pooled to obtain RR of remaining symptomatic after therapy intervention # studies RR of IBS symp. not improving Confidence interval Psychl.vs.controll/ usual management 31 0,68 95%(0,61-0,76) Antidep/vs - placebo 16 0,67 95%(0,58-0,77) Pscychl+antidep/vs placebo 1

28 Efficacy of antidepressants in the treament of IBS studies intervention TCA SSRI TCA+S SRI 17 RTC Antidepr vs controll IBSC+D # patients not imprv. # patiens-control not imprv mix 260(43.9%)/ (65%)/508 RR of IBS not improved 0.67(95% CI = ) NNT 4 (95% CI = 3-6)

29 Efficacy of psychological therapies IBS treatment Interv. CBT Relax. Or therapy hypnoth. Multicom.psyc. th. Internet delivered Dynamic psychoth. # RCT Mindfullness therp. ++ Control arm; usual care 13, supportive care 2, placebo 1 Overall IBS-symp. did not improve 639(51,9%)/1.232 Control; IBS-symp. did not improve 839(76%)/1.102 RR of IBS symp. not improving 0.68(95% CI = ) NNT 4(95% CI = 3 5)

30 Efficacy of CBT in IBS 9 trials compared CBT vs. control therapy i 610 patients CBT: IBS-symp. did not improve 145(41.5%)/349 Controll: IBS-symp. did not improve 166 (63.6%)/261 RR = 0.60 (95% CI = ) NNT 3 (95% CI = 2 6)

31 Efficacy of hypnotherapy in IBS IBS-symp. did not improve i 77(54.6%)/141 Controll: IBS-symp. did not improve 106(77.4%)/137 RR not improving of IBS-symp (95% CI = ) NNT 4 (95% CI = 3 8)

32 Efficacy of CBT delivered via the Internet for IBS CBT via Intern: IBS-symp. did not improve 51 (71.8%)/71 Control: IBS-symp. did not improve 68 (98.6%)9/69 RR for not improve of IBS-symp (95% CI = )

33 Efficacy of relaxation training or therapy in IBS IBS-symp. did not improve in 96(72,2%)/133 Controll: did not improve in 107(87,7%)/122 RR of IBS-symp not improving 0.77; (95% CI = ) Efficacy of stress management in IBS IBS-symp. Not improving 24(40.7%)/59 Controll: 23 (59.0%)/39 RR = 0.63; (95% CI = )

34 How to increase effect in CBT for IBS ( Journal of Consulting and Clinical Psychology 2013, vol 81) GSA = gastrointestinal symptom-specific anxiety «the cognitive, affective, and behavioral response stemming from fear of GI sensations, symptoms, and the context in which these visceral sensations and symptoms occur» - Neagtive automatic thoughts - Worry - Ruminations - Catastrophic thoughts - Maladaptive avoidance - Maladaptive behaviors - Selective attion

35 How to increase effect in CBT for IBS (continue) GSA mantain & increase IBS- symptoms Reduces QOL Better effect when targeting GSA Inconsistenscies in treatment effect in psychological treatment of IBS could be explained by lack of precision Could explain why relaxation therapy dont work, possibly by strenghten safety behavior

36 3 råd (I) Ikke lytt til signaler fra kroppen!, jo mer du lytter dess mer vil du høre: Fokusert oppmerksomhet Sjekking av kroppen Atferdsmessige endringer Unntaket er følgende symptomer/tegn

37 3 råd (II) Ikke stol på følelsene!! Dersom du har angst, kan tolkningen være overdreven/katastrofetanker, følelsen er ikke tegn på/bevis at noe er farlig i verden eller galt i kroppen

38 3 råd (III) Ikke stol på tankene dine!!! Katastrofetanker, hvor ofte har de slått til, test dem ut Hva som helst kan dukke opp i tankene, stream of consciousness, en kan ikke kontrollere hva en tanker Metakognisjon. Tanker om tankene

39 Legekunst Axel Munthe «The story of San Michele»

40 Norsk forening for kognitiv terapi Ingvard Wilhemsen: How to treat health anxiety and somatization Norsk forening for klinisk evidensbasert hypnose Mindfulness, Internett-basert terapi: Tine Nordgreen Det psykologiske fakultet UiB Institutt for klinisk psykologi Olafur S. Palsson

41 The End

42 Historikk Gammel 2 Egypt tempeldans, trummer, gamle kulturer, ritualer Messmer, animal magnetisme, Frankrike James Braid, , skotsk lege: The Power of The Mind over the Body James Esdaile, , skotsk kirurg, trene 1/2 time daglig 5 dager før OP Jean- Martin Charcot, , hysteriske pasienter, Salpetrier-hosp Paris Pierre Janet, , elev av Charcot Hypnose er en splittting av bevisste og ubevisste prosesser

43 Historikk II 3 Joseph Breuer, , katarsis. JB var venn til Sigmund Freud, JB og SF var elever til Charcote. JB var tro til Charcote, men SF utforskede seksualitet og den frie asossiasjon Nancyskolen, A.A. Liebeault intresse for Braids metoder, senere sammen med Prof. Nevr. H.M. Bernheim. Hypnose betraktet som en psykologisk tilstand. Med de riktige suggesj kan alle bli hypnotisert

44 Copyright 2014 Baishideng Publishing Group Inc. All rights reserved. Role of negative affects in pathophysiology and clinical expression of irritable bowel syndrome Maria Rosaria A Muscatello, Antonio Bruno, Giuseppe Scimeca, Gianluca Pandolfo and Rocco A Zoccali. World J Gastroenterol June 28; 20(24): Published online 2014 June 28. doi: /wjg.v20.i

45 Next table Previous table Figures and tables index Table 5. Changes in GI symptom severity, measured with GSRS-IBS within the groups in study 2 Gut-directed hypnotherapy (n=25) GI, gastrointestinal; GSRS, Gastrointestinal Symptom Rating Scale; IBS, irritable bowel syndrome. *P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001 vs. baseline. Control (n=23) Baseline 3 Months 1 Year Baseline 3 Months GSRS tot 4.0± ±1.0 * 3.4±1.1 ** 3.9± ±1.3 Pain 5.1± ±1.4 ** 3.9±1.5 ** 4.8± ±1.7 Bloating 4.7± ±1.5 *** 3.6±1.4 ** 4.4± ±1.5 Constipation 2.9± ± ± ± ±2.3 Diarrhoea 4.1± ± ±1.3 * 4.0± ±1.5 Satiety 2.5± ± ± ± ±1.6

46 Next table Previous table Figures and tables index Changes in GI symptom severity within the groups Gutdirected hypnother apy (n+45) Total GI symptoms Sensory symptoms Bowel habits Baseline 3 Months 1 Year Baseline 3 Months 1 Year Baseline 3 Months 1 Year GI, gastral. *P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001 vs. baseline. 28.8± ±8.5 *** 24.4±8.7 ** 14.1± ±4.6 *** 11.6±4.7 *** 14.6± ±5.1 * 12.8±5.0 * Control (n+45) P< ± ± ± ± ± ±5.8

47

48

49 Fig. 1 The effects of cognitive behavioral therapy in female nursing students with irritable bowel syndrome: a randomized trial. Jang, Ae; Hwang, Sun-Kyung; Kim, Dong European Journal of Gastroenterology & Hepatology. 26(8): , August DOI: /MEG Fig. 1. The schematic view of the conceptual framework. CNS, central nervous system; ENS, enteric nervous system; IBS, irritable bowel syndrome; QOL, quality of life Wolters Kluwer Health Lippincott Williams & Wilkins. Published by Lippincott Williams & Wilkins, Inc. 2

Om hypnose, hypnoterapi og behovet for en lovregulering

Om hypnose, hypnoterapi og behovet for en lovregulering Fagartikkel Irene Shestopal Fagsenteret, Oslo Styremedlem i Norsk Forening for Klinisk Evidensbasert Hypnose Gunnar Rosén Smerte-medisinsk institutt, Oslo Leder i Norsk Forening for Klinisk Evidensbasert

Detaljer

En metakognitiv behandlingsmodell ved tvangslidelser

En metakognitiv behandlingsmodell ved tvangslidelser Fagartikkel Bjarne Hansen, Institutt for Nevromedisin, NTNU Patrick A. Vogel, Psykologisk Institutt, NTNU En metakognitiv behandlingsmodell ved tvangslidelser Metakognisjon er tenkning omkring egen tenkning.

Detaljer

Kognitiv atferdsterapi ved tvangslidelser hos barn og unge

Kognitiv atferdsterapi ved tvangslidelser hos barn og unge Fagartikkel Vitenskap og psykologi Kitty Dahl Regionsenteret for barn og unges psykiske helse, Helseregion øst og sør Kontakt: Tlf. 22 58 60 00 E-post kitty.dahl@r-bup.no Kognitiv atferdsterapi ved tvangslidelser

Detaljer

Fre r d e H ols l t s en U B Ber e g r en e Sø S vnse S n e ter

Fre r d e H ols l t s en U B Ber e g r en e Sø S vnse S n e ter Pasienten som ikke får sove: Diagnostikk og behandling av søvnproblemer Fred Holsten UiB BergenSøvnSenter Nasjonalt Kompetansesenter for søvnsykdommer - SOVno Formålet med kurset: 1. Kjenne igjen alle

Detaljer

Behandling av kronisk utmattelsessyndrom

Behandling av kronisk utmattelsessyndrom Behandling av kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME Notat fra Kunnskapssenteret Hurtigoversikt Juni 2011 Bakgrunn: Hovedsymptomet ved kronisk utmattelsessyndrom er langvarig utmattelse som ikke er et resultat

Detaljer

TID. Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens. Bjørn Lichtwarck, Ann-Marit Tverå, Irene Røen: Manual

TID. Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens. Bjørn Lichtwarck, Ann-Marit Tverå, Irene Røen: Manual TID Bjørn Lichtwarck, Ann-Marit Tverå, Irene Røen: Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens Manual Utgitt av: Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet Innhold 1.

Detaljer

TidsskrifT for. kognitivterapi. nr 3 årgang 12 oktober 2011. norsk forening for kognitiv Terapi

TidsskrifT for. kognitivterapi. nr 3 årgang 12 oktober 2011. norsk forening for kognitiv Terapi KT TidsskrifT for kognitivterapi nr 3 årgang 12 oktober 2011 norsk forening for kognitiv Terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi 3/2011 4 Redaksjonelt 7 Trappetrinnsmodeller en løsning for å øke tilgangen

Detaljer

Omfavn dine demoner og følg ditt hjerte

Omfavn dine demoner og følg ditt hjerte 100714 GRTID TPH Ti#58BDBC.book Page 247 Wednesday, August 25, 2010 1:00 PM Universitetsforlaget 247 Omfavn dine demoner og følg ditt hjerte en introduksjon til aksept og forpliktelsesterapi FAGARTIKKEL

Detaljer

Nevro psykologi. Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening mai 2013 Årgang 16 nr. 1. Norsk Nevropsykologisk Forening

Nevro psykologi. Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening mai 2013 Årgang 16 nr. 1. Norsk Nevropsykologisk Forening NORSK NEVROPSYKOLOGISK FORENING Norsk Nevropsykologisk Forening Nevro psykologi Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening mai 2013 Årgang 16 nr. 1 redaktørens spalte Dette nummeret er i stor grad

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom Kunnskap, aktivitet og utfordringer

Kronisk utmattelsessyndrom Kunnskap, aktivitet og utfordringer Kronisk utmattelsessyndrom Kunnskap, aktivitet og utfordringer Lillebeth Larun Avhandling for graden philosophiae doctor (PhD) ved Universitetet i Bergen 2011 Dato for disputas: 29. september 2011 2 3

Detaljer

Kognitiv atferdsterapi ved obsessiv-kompulsiv lidelse. Cognitive behavioral therapy for obsessive-compulsive disorder.

Kognitiv atferdsterapi ved obsessiv-kompulsiv lidelse. Cognitive behavioral therapy for obsessive-compulsive disorder. Kandidatavhandling i psykologi Kognitiv atferdsterapi ved obsessiv-kompulsiv lidelse. En gjennomgang av studier og sammenligning av kognitiv atferdsterapi i gruppe og individuell kognitiv atferdsterapi.

Detaljer

Samandrag av posterar til Helse Midt-Norges forskingskonferanse 15. og 16. september 2008 i Ålesund

Samandrag av posterar til Helse Midt-Norges forskingskonferanse 15. og 16. september 2008 i Ålesund Samandrag av posterar til Helse Midt-Norges forskingskonferanse 15. og 16. september 2008 i Ålesund SAMANDRAG AV POSTERAR TIL HELSE MIDT-NORGES FORSKINGSKONFERANSE 15. OG 16. SEPTEMBER 2008 I ÅLESUND...

Detaljer

PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Fysisk aktivitet og rehabilitering hos kvinner etter et hjerteinfarkt - har alder noen betydning?

PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Fysisk aktivitet og rehabilitering hos kvinner etter et hjerteinfarkt - har alder noen betydning? PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Fysisk aktivitet og rehabilitering hos kvinner etter et hjerteinfarkt - har alder noen betydning? Mona Løvlien 1), Marie-Louise Hall-Lord 1),2) 1) Høgskolen

Detaljer

Hjelper terapi for traumatiserte mennesker

Hjelper terapi for traumatiserte mennesker Hjelper terapi for traumatiserte mennesker Hjelper terapi for traumatiserte mennesker? Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi, Bergen Har moderne traumeterapeutiske metoder noe å tilby den store gruppen

Detaljer

Interaktiv nettside for endring av helseatferd

Interaktiv nettside for endring av helseatferd V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2010; 120: 456 62 Eli-Karin Søvdsnes, Erik Skaret, Ivar Espelid og Annhild Mosdøl Interaktiv nettside for endring av helseatferd Tenk deg følgende situasjon:

Detaljer

«Min logg» Målsetting: Namn: Veke: Eigne kommentarar: Dato Aktivitet/ aktivhet Tid Intensitet Mestring

«Min logg» Målsetting: Namn: Veke: Eigne kommentarar: Dato Aktivitet/ aktivhet Tid Intensitet Mestring APPENDIX 4 Målsetting: «Min logg» Namn: Veke: Dato Aktivitet/ aktivhet Tid Intensitet Mestring Eigne kommentarar: BORG-SKALA BORG OPPLEVING TRENINGSEFFEKT 6 Kvile Ingen 7 8 9 10 11 12 13 Det kjennest

Detaljer

Komplementær og alternativ behandling for pasienter med kreft

Komplementær og alternativ behandling for pasienter med kreft Komplementær og alternativ behandling for pasienter med kreft Rapport fra Kunnskapssenteret nr 12 2011 Systematisk oversikt Bakgrunn: Mer enn én av tre pasienter med kreft benytter seg av en eller annen

Detaljer

fag Psykologiske faktorer og kliniske implikasjoner FAGARTIKKEL Langvarige muskel- og skjelettsmerter:

fag Psykologiske faktorer og kliniske implikasjoner FAGARTIKKEL Langvarige muskel- og skjelettsmerter: fag FAGARTIKKEL Langvarige muskel- og skjelettsmerter: Psykologiske faktorer og kliniske implikasjoner Berit Østerås, master i helsevitenskap, høgskolelektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling for

Detaljer

PASIENTER MED USPESIFISERTE SMERTETILSTANDER. Hva er kunnskapsstatus på feltet? Hva vet vi om hva som virker?

PASIENTER MED USPESIFISERTE SMERTETILSTANDER. Hva er kunnskapsstatus på feltet? Hva vet vi om hva som virker? PASIENTER MED USPESIFISERTE SMERTETILSTANDER Hva er kunnskapsstatus på feltet? Hva vet vi om hva som virker? Egil A. Fors, 22.01. 2015 MD/PhD Allmennmedisin og psykiatri NTNU Agenda Hva er Smerte? «Uspesifiserte»

Detaljer

Når somatikk og depresjon opptrer sammen en utfordring for psykologer

Når somatikk og depresjon opptrer sammen en utfordring for psykologer Fra praksis Når somatikk og depresjon opptrer sammen en utfordring for psykologer Norske psykologer står overfor en reell utfordring i møtet med pasienter som strever med både somatiske og depressive plager.

Detaljer

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET DET PSYKOLOGISKE FAKULTET Ψ Med utgangspunkt i Gilberts depresjonsteori: Mindfulness og selvmedfølelse som intervensjon i behandling av depresjon. HOVEDOPPGAVE profesjonsstudiet i psykologi Anja Therese

Detaljer

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 1 årgang 11 april 2010

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 1 årgang 11 april 2010 KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 1 årgang 11 april 2010 Returadresse Norsk Forening for Kognitiv Terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund issn 1504-3142 norsk forening for kognitiv terapi

Detaljer

Følger vi med? Hvordan kan BUP bruke kunnskap fra behandlingsforskning? Hanne Kristensen, RBUP Øst og Sør

Følger vi med? Hvordan kan BUP bruke kunnskap fra behandlingsforskning? Hanne Kristensen, RBUP Øst og Sør Følger vi med? Hvordan kan BUP bruke kunnskap fra behandlingsforskning? Hanne Kristensen, RBUP Øst og Sør Fra kart til terreng Hvordan skal vi greie å følge med? Hva er det vi egentlig vet fra behandlingsforskningen?

Detaljer

Prosjektets tittel: Et utviklingsprosjekt av ny metode for forebygging av overvekt og fedme

Prosjektets tittel: Et utviklingsprosjekt av ny metode for forebygging av overvekt og fedme SLUTTRAPPORT Prosjektets tittel: Et utviklingsprosjekt av ny metode for forebygging av overvekt og fedme Prosjektet er gjennomført ved Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS i perioden januar 2012 desember

Detaljer

Sprøyteskrekk blant barn og unge mellom 11-15 år

Sprøyteskrekk blant barn og unge mellom 11-15 år Sprøyteskrekk blant barn og unge mellom 11-15 år Prosjektoppgave for det integrerte mastergradsstudiet i odontologi Kull 2005-10 Ingrid Le Moullec og Nina Seljestad Veileder: Magne Raadal Innholdsfortegnelse

Detaljer

Økt interesse for forskning i psykoanalyse og psykodynamisk terapi 1

Økt interesse for forskning i psykoanalyse og psykodynamisk terapi 1 Økt interesse for forskning i psykoanalyse og psykodynamisk terapi 1 Matrix, 2014; 4, 226-245 Steinar Lorentzen Det har skjedd en økning av psykoanalytisk og psykodynamisk forskning gjennom de siste par

Detaljer

skjelett Fysisk eller bare psykisk? Tverrfaglig seminar i Tromsø 6.-8. mars om håndtering av langvarige smerter Side 16 og 17

skjelett Fysisk eller bare psykisk? Tverrfaglig seminar i Tromsø 6.-8. mars om håndtering av langvarige smerter Side 16 og 17 muskel skjelett Nummer 4/2008 23. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Regjeringen vil redusere refusjonstakstene, side 10 Fullt hus på NTNU Side 7 Fysisk eller bare psykisk? Manuellterapeuter

Detaljer

Lite liv observasjon og

Lite liv observasjon og Lite liv observasjon og oppfølging Ahus, 24. januar 2012 Jordmor Eli Saastad Normal fosteraktivitet hva er det? Observasjon av fosteraktivitet Oppfølging av gravide med lite liv Faktorer som kan påvirke

Detaljer

Early Interventions for Children at Risk, case of Norway

Early Interventions for Children at Risk, case of Norway Early Interventions for Children at Risk, case of Norway Reykjavik, October 8 th 2013 Elisabeth Askeland & Terje Christiansen Norwegian Center for Child Behavioral Development University of Oslo 17.10.2013

Detaljer

Å bli forstått - og forstå seg selv:

Å bli forstått - og forstå seg selv: MELLANRUMMET NORDISK TIDSKRIFT FÖR BARN- OCH UNGDOMSPSYKOTERAPI NORDIC JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOTHERAPY 31 Anne Grete Hersoug og Randi Ulberg Oslo Å bli forstått - og forstå seg selv: om utvikling

Detaljer