MØTEINNKALLING. Side1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Side1"

Transkript

1 Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: TEO-H Møterom Oversikten/Alta PAV P163 Gabo, Møtedato: Tidspunkt: 13:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på epost til Den som ikke kan møte må videresende innkalling til møtet til sin vararepresentant. Vennlig hilsen Astrid Bangsund Lægreid seniorkonsulent Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side1

2 Saksliste Saksnr Tittel/beskrivelse U.off. Arkivref. AMU 9/14 Oppnevning av leder og nestleder for Arbeidsmiljøuvalget høst 2014 og vår 2015 Orienteringssaker 2014/4221 OS 6/14 Oversikt avviksmeldinger per /45 OS 7/14 Muntlig orientering om tilsynssak ved UiT Norges arktiske universitet X 2014/1552 OS 8/14 Orientering - Sykefravær /5100 RS 10/14 Referatsaker Rapport med pålegg etter tilsyn ved UiT Norges Arktiske universitet luftfart UTSA 2014/2932 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side2

3 Avdeling for personal og organisasjon Arkivref: 2014/4221/BTO002 Dato: SAKSFRAMLEGG Til: Møtedato: Sak: Arbeidsmiljøutvalget /14 Oppnevning av leder og nestleder for Arbeidsmiljøuvalget høst 2014 og vår 2015 Innstilling til vedtak: Arvid Inge Paulsen oppnevnes som leder av arbeidsmiljøutvalget for perioden høsten 2014 våren AMUs arbeidsutvalg gis fullmakt til å oppnevne nestleder. Arbeidsmiljøutvalget ved UiT har for perioden følgende sammensetning Representanter Ass. universitetsdirektør Britt-Elin Steinveg, Universitetsdirektøren Bygg- og eiendomsdirektør Erland Loso, Avdeling for bygg og eiendom Ass. fakultetsdirektør Trond Nylund, Helsefak Studie- og forskningssjef, Anne Mari Harper, Finnmarksfakultetet Arvid Inge Paulsen, Akademikerne Nina Kristin Andersen, Forskerforbundet Randi Sælebakke, NTL Sekretær hovedverneombud (velges senere) Ella Koren, HEMIS AS Representant fra Læringsmiljøutvalget Studiedirektør Heidi Adolfsen, Avdeling for utdanning Representant fra sentral HMS-gruppe Seniorrådgiver Marit Fagerheim Stedfortredere Personal- og organisasjonsdirektør Odd Arne Paulsen, Avdeling for personal og organisasjon Senioringeniør Øistein Hanssen, Avdeling for bygg og eiendom Fakultetsdirektør Kirsti Anderssen, Jurfak. Fakultetsdirektør Pål Markusson, Finnmarksfakultetet Tore Haukås, PARAT Oppnevnes senere Tor A. Giæver, NTL Birgit Stein, HEMIS AS Leder av arbeidsmiljøutvalget (AMU) oppnevnes for ett år av gangen, annen hver gang blant arbeidsgiverens og arbeidstakernes representanter, jf lov om arbeidsmiljø (aml) 7-1, (4). Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side3

4 For perioden (høsten 2013 våren 2014) har Trond Nylund vært leder av arbeidsmiljøutvalget. Britt Elin Steinveg har vært nestleder. Universitetsdirektøren foreslår at Arvid Inge Paulsen, oppnevnes som leder av arbeidsmiljøutvalget for perioden høsten 2014 våren Da det enda ikke er valg sekretær for hovedverneombud foreslår at vi oppnevning av nestleder avventes til dette er avklart, og AMUs arbeidsutvalg gis denne fullmakten. Bjarte Toftaker personalsjef Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 2 Side4

5 Orienteringssaker Side5

6 Orienteringssaker Side6

7 Avdeling for personal og organisasjon Arkivref: 2014/45/JSC000 Dato: ORIENTERINGSSAK Til: Møtedato: Sak: Arbeidsmiljøutvalget /14 Oversikt avviksmeldinger per Vedlagt er oversikt over innkomne avviksmeldinger per Jan Thomas Schwenke seniorrådgiver Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side7

8 Skademeldinger pr ephorte 2014/45 Enhet Enhet Tilknytning Jnr Dato Hendelse ADM ITA Ans Fall under ballspill (velferdstiltak) ADM ITA Ans Fall under ballspill (velferdstiltak) ADM KSA Ans Fall fra stol ADM BEA Ans Finger i klem mellom dør og karm BFE ADM Ans Fall på is/snø BFE AMB Ans Sprut av vaskemiddel BFE NFH Ans Forgiftning Finnmarksfak IIF Stud Fall ved skikjøring Helsefak ISM Ans Fall på is/snø Helsefak IMB Stud Søl av KOH Helsefak IMB Ans Nedfall av skap Helsefak IMB Ans Kontakt med ukjent materiale under avfallstømming (autoklave) Helsefak IMB Stud Skadet under øvelseskjøring med ambulanse Helsefak IFA Annet Taket på toalettet falt ned Helsefak IFA Annet Uidentifisert risikoavfall Helsefak IMB Sannet Nedsmelting av plast i inkubatorsk. Jurfak ADM Ans Fall i trapp NT-fak IG Ans Glipp av borekjerne TMU SKV Ans Fall på is/snø TMU SNV Ans Fall Side8

9 Årsak Skade Person/ matriell Eksp reg Sykem Arb.d Risiko sykem. vurdert 65,4 Fall Skadet skulder P 0 J 3 N Fall Kneskade P 0 N 0 N Sto på en vanlig stol m Brudd på ryggvirvel P 0 J 30 N stofftrekk. Hælen på skoen hektet ved nedstigning Rakk ikke gjennom døra Klem på neglen P 0 N 0 J Ikke strødd Kutt i hodet, sydd P 0 N 0 N Benyttet ikke vernebriller Skade på hornhinne på Pett øye 0 N 0 N Berøring med sjøanemone "Brannskade" på arm P 0 N 0 N Avrevet korsbånd P 0 J 1. sem N Dårlig brøyting Brist ribbein P 0 N 0 N Defekt begerglass Søl på bukse M 0 N 0 N Dårlig oppheng Ingen M 0 N 0 N Umerket avfall i autoklaven Hudutslett P? N 0 J Usikret som pasient Skade i nakken P 0 J? N Ingen M 0 N 0 N Ukjent bruk av lab Søl av ukjent stoff og M 0 N 0 J rot på lab For høy varme i skapet Ingen M 0 N 0 J Hektet i gulvbelegg Slag mot hode og P 0 N 0 N brystkasse Mistet taket under omlasting fra Knust brille M 0 N 0 N bil til tralle Dårlig strødd Brukket ankel P 0 J 32,4 N Mistet balansen under arbeid M/P 0 N 0 N Side9

10 Kommentar OPPFØLGING. Side10

11 Avdeling for personal og organisasjon Arkivref: 2009/5100/SHE001 Dato: ORIENTERINGSSAK Til: Møtedato: Sak: Arbeidsmiljøutvalget /14 Orientering - Sykefravær Forslag til innstilling til vedtak: Arbeidsmiljøutvalget tar rapporten om sykefraværet til orientering. Seksjon for personal og organisasjon har med oppdrag fra AMU utarbeidet tallgrunnlag for sykefraværet ved UiT Norges arktiske universitet. Hensikten med oversikten er å gi AMU mulighet til å vurdere sykefraværet ved universitetet og eventuelt på bakgrunn av dette, vurdere å iverksette nærmere undersøkelser og tiltak. Universitetets lønns- og personalsystem, Paga, viser følgende tall for sykefraværsutviklingen for hele universitetet, egen- og legemeldt sykefravær, til og med : 6,00% 5,00% 5,01% 4,36% 4,00% 4,06% 4,42% 4,47% 4,71% 3,59% 3,31% 3,63% 3,78% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Fra og med er tidligere Høgskolen i Finnmark inkludert i sykefraværstallene. Det totale sykefraværet gikk ned med 0,58 pst fra til Det er imidlertid en økning på 0,19 pst fra samme året før. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side11

12 For enhetene fremgår følgende oversikt i Paga over sykefraværstall (egen- og legemeldt) til og med : UiT 5,13 4,36 4,07 4,35 5,01 4,06 4,42 4,47 4,71 3,59 3,31 3,63 4,36 3,78 UADM 7,91 6,3 4,74 5,18 6,32 5,24 6,88 7,04 7,45 5,8 4,4 4,93 6,85 5,62 NT-fak 3,26 3,62 3,34 2,78 3,42 2,45 2,97 3,72 4,25 3,13 2,19 1,74 2,11 2,19 BFE 5,14 4,25 4,17 5,37 6,16 4,94 4,50 3,60 3,66 3,87 4,09 4,25 3,81 3,9 Jur fak 7,72 4,19 3,39 5,49 4,88 2,47 2,59 4,58 3,65 1,98 2,66 4,67 3,2 2,5 Helsefak 3,94 4,01 4,24 3,76 4,35 3,41 3,69 3,77 3,92 2,99 2,92 3,49 4,13 3,35 HSL-fak 5,25 4,05 3,63 4,61 5,16 4,92 5,07 4,52 4,59 4,17 3,74 3,01 3,62 3,65 Kunstfak 4,54 1,79 0,96 3,06 4,18 3,59 6,03 4,05 3,11 2,42 1,93 1,54 3,3 3,09 UB 8,55 6,73 8,77 8,92 9,2 3,71 5,25 5,44 5,03 2,65 3,62 5,22 6,13 4,63 TMU 7,54 5,03 2,44 2,57 3,52 3,44 3,64 6,14 6,54 5 3,36 4,18 8 2,56 FINNF 4,18 7,21 6,42 Fra til er det nedgang i sykefraværsprosenten for de fleste enhetene ved UiT. TMU har størst nedgang med hele 5,44 prosent. NT-fak og BFE har en liten økning på henholdsvis 0,08 og 0,09 prosent. Administrasjonen og FINNF har et sykefravær på over 5 prosent i Administrasjon hadde et sykefravær på 5,62 prosent og FINNF på 6,42 prosent. For Administrasjonen representerer dette en nedgang fra samme i 2013 på 0,18 prosent. Fra NAV har UiT fått tilsendt oversikt over det legemeldte sykefraværet direktemeldt fra legen. Som grunnlag for saken til dette AMU-møtet foreligger tall fra NAV til og med Tall for vil være tilgjengelig ved neste møte i AMU. Med oversikten over det legemeldte sykefraværet som er tilsendt fra NAV blir det mulig å se på diagnosefordeling, svis utvikling og bruk av gradering i sykefraværet. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 2 Side12

13 Utviklingen i det legemeldte sykefraværet fordelt på diagnose gir oss følgende oversikt fram til : 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Almenne og uspesifiserte lidelser Sykdommer i fordøyelsesorganene Sykdommer i hjerte/karsystemet Muskel/skjelett - lidelser Sykdommer i nervesystemet Psykiske lidelser Sykdommer i luftveiene Svangerskaps-sykdommer Andre lidelser Tallene i diagnoseoversikten er ikke beregnet ut fra avtalte dagsverk i gruppen, men viser sykefraværet i diagnosegruppen delt på det totale sykefraværet. Det innebærer at endringer i en diagnosegruppe vil gi endringer i alle gruppene, selv om det reelle antallet i en gruppe i praksis er uendret. Rapporten viser at muskel/skjelettlidelser og psykiske lidelser er de to desidert største årsakene til sykefraværet. De utgjør til sammen 54,8 prosent av sykefraværet ved UiT. Muskel/skjelettlidelser har holdt seg stabilt fra til Diagnosegruppen for psykiske lidelser har hatt en nedgang på 4,4 prosent i samme periode. Det kan henge sammen med at det samtidig har det vært en tilsvarende økning i gruppen for andre lidelser på 3,7 prosent. Den svise utviklingen viser at sykefraværet er på vei ned mot nivået fra ,7 4,6 4,4 4,6 4,1 2. 4,1 3,5 4,3 4 3,4 3. 4,5 4, ,4 3,9 4,1 4,6 4,1 Utviklingen i bruk av gradert sykefravær øker for 1. i fra foregående år, for begge kjønn. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 3 Side13

14 Totalt 34,6 26,1 33,2 31,1 38,3 Kvinne 37,3 29,2 34,1 34,8 41 Mann 27,3 17,8 30,6 21,6 30,3 Bjarte Toftaker Personalsjef Sissel Tjosaas Seniorkonsulent Kopi: Tjenestemannsorganisasjonene UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 4 Side14

15 Referatsaker Side15

16 Referatsaker Side16

17 _ /67296 DERES DATO DERES REFERANSE I OV V FArbeidstilsynet varsaksbefiandler Kirsti Eldby, tlf UNIVERSITETET I TROMSO - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Postboks 6050 Langnes 9037 TROMSO 02 1g q32,25 Tilsyn - UNIVERSITETET I TROMSO - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET LUFTFART UTSA Vi viser til tilsynet hos virksomheten den Samt tilbakemelding pa varsel om palegg av Vedtak om pfilegg I brev med varsel om palegg av fikk dere frist til for a komme med kommentarer. Vi har mottatt kommentarer fra dere. I tilbakemeldingen er det utforlig beskrevet og dokumentert de tiltak som er gjennomfort samt de tiltak som skal gjennomfores. I tilbakemeldingen redegjores det for at virksomheten skal gjennonifore oppliering av alike brukergrupper i lopet av hosten 2014, bade ledere pa ulike nivaer samt verneombud. Kontrakt med bedriftshelsetjenesten er vedlagt, men plan for bht's bistand er enna ikke ldar. Virksomheten redegjor for at det skal iverksettes arbeidsmiljokartlegging i september Rutine for konflikthandtering er vedlagt. Med bakgrunn i tilbakemeldingen firmer vi a kunne lukke varsel om palegg om at virksomheten skal ha bedriftshelsetjeneste. Varsel om palegg om rutiner for konflikthandtering blir ogsa lukket. Ovrige palegg gis frist til Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljolovens 18-6 til a gi palegg og sette vilkar. Vi gir folgende palegg: PAlegg - Opplwring - arbeidsgiver Arbeidsgiver skal gjennomga opplwring i helse-, miljo- og sikkerhetsarbeid. Vilkar: For a kunne vurdere om palegget er oppfylt, ma vi innen fristen ha mottatt: Kopi av kurs-/kompetansebevis eller lignende som angir innhold og omfang av opplwringen for skolesjef og account manager POSTADRESSE E-POST TELEFON Postboks 4720 Sluppen Trondheim INTERNETT TELEFAKS Norge Side17 ORGANISASJONSNR

18 I A 2014/67296 Hjemmel. arbeidsmiljoloven 3-5 Frist for gjennomforing: Begrunnelse: Accountable Manager og skolesjef skal gjennomga opplwring i helse-, miljo- og sikkerhetsarbeid. Dette folger av arbeidsmiljoloven 3-5. Hensikten med plikten til opplwring er a tydeliggjore at lederen i virksomheten skal ha kunnskap om grunnprinsippene i systematisk helse-, miljo- og sikkerhetsarbeid. Plikten til opplwring gjelder den overste lederen i virksomheten, og den er personlig. Loven stiller ikke krav om hvor omfattende opplzeringen for arbeidsgiver skal vwre. Arbeidsgiver ma kunne gjennomfore opplwringen pa en mate som er tilpasset virksomheten og lederens arbeidssituasjon. Under tilsynet kom det frem at hverken accountable manager eller skolesjef har gjennomgatt opplzering i helse-, miljo- og sikkerhetsarbeid. Det foreligger brudd pa bestemmelsen om opplwring av arbeidsgiver. Pfilegg - Verneombud - opplcering Arbeidsgiver skal sorge for at verneombudet far den opplwring som er nodvendig for a ivareta vervet pa en forsvarlig mate. Vilkar: For a kunne vurdere om palegget er oppfylt, ma vi innen fristen ha mottatt: Kopi av kurs-/kompetansebevis som angir innhold og omfang av opplwringen eller Kopi av bindende pamelding til kurs med oversikt over innhold og omfang Hjemmel: arbeidsmiljoloven 6-5 forste ledd og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 3-18 Frist for gjennomforing: Begrunnelse: Arbeidsgiver skal sorge for at verneombudet far den opplwring som er nodvendig for a kunne ivareta vervet pa en forsvarlig mate. Dette folger av arbeidsmiljoloven 6-5 forste ledd, jf. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Hensikten med opplwringen er at verneombudet skal ha god kunnskap om arbeidsmiljo for a kunne ivareta funksjonen. Krav til innhold i opplwringen fremgar av forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Opplzeringen skal tilpasses den enkelte virksomhets behov og Side18

19 F 20141b/291:i utfordringer, og den skal gi innforing og orientering om arbeidsmiljoloven og andre lover som gjelder pa omradet. Varigheten pa opplwringen skal i utgangspunktet minst vwre pa 40 timer og skal primwrt forega i arbeidstiden. For verneombud som utforer vervet innenfor verneomrader med srlig kompliserte arbeidsmiljoproblemer, bor det gis spesiell opplwring. Verneombudet har rett til ta den nodvendige opplwringen ved kurs arrangert av arbeidstakernes organisasjoner. Under tilsynet kom det frem at hverken verneombude eller vara verneombud hadde gjennomfort nodvendig opplwring. Det foreligger brudd pa bestemmelsen om opplwring av verneombudet. Pfilegg - Bedriftshelsetjeneste - plan for bistand Arbeidsgiver skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide en plan for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten. Vilkar: For a kunne vurdere om palegget er oppfylt, ma vi innen fristen ha mottatt: Kopi av planen for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten Hjemmel. arbeidsmiljoloven 3-3 andre ledd og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 13-3 bokstav a Frist for gjennomforing: Begrunnelse: Bedriftshelsetjenesten skal bista arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljoutvalg og vemeombud med a skape sunne og trygge arbeidsforhold. Arbeidsgiver skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide planer for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten. Dette folger av arbeidsmiljoloven 3-3 andre ledd, jf. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 13-3 bokstav a. Bedriftshelsetjenestens oppgaver skal ware en del av virksomhetens helse-, miljo- og sikkerhetsarbeid. Planen skal utformes slik at den forer til konkrete handlinger for a forebygge helseskader i virksomheten. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten fremgar av forskrift om organsiering, ledelse og medvirkning Virksomheten er ikke tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste, og det foreligger derfor ingen planer. Det foreligger brudd pa bestemmelsen om plan for bedriftshelsetjenestens bistand. Side19

20 I A 2014/ti /2W:i Pfilegg - HMS-arbeid - kartlegging og risikovurdering Arbeidsgiver skal kartlegge de farer og problemer som kan pavirke arbeidstakernes fysiske eller psykiske helse og sikkerhet. Pa bakgrunn av kartleggingen skal arbeidsgiver vurdere risikoen for skade eller fare for arbeidstakerne. Dette skal gjores i samarbeid med verneombud/ansattes representant. Vilkar: For a kunne vurdere om palegget er oppfylt, ma vi innen fristen ha mottatt: Kopi av kartlegging og risikovurdering Beskrivelse av hvordan bedriftshelsetjenesten og/eller verneombud/ansattes representant har medvirket Hjemmel. arbeidsmiljoloven 3-1 andre ledd bokstav c og 4-1 forste ledd og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 7-1 Frist for gjennomforing: B egrunnelse : Arbeidsgiver skal sorge for at arbeidsmiljoet i virksomheten er fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljoet som kan innvirke pa arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. Arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og pa denne bakgrunn vurdere risikoen for skade pa eller fare for arbeidstakernes helse og sikkerhet. Kartleggingen skal omfatte de faktorer som kan pavirke arbeidstakernes fysiske eller psykiske helse og sikkerhet. Risikovurdering skal gjentas regelmessig og foretas i samarbeid med arbeidstakerne eller deres representanter. Risikovurderingen skal dokumenteres i den form og omfang som er noclvendig pa bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og storrelse og oppbevares slik at opplysningene kan anvendes pa et senere tidspunkt. Dette folger av arbeidsmiljoloven 3-1 andre ledd bokstav c og 4-1 forste ledd, jf. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 7-1. Under tilsynet kom det frem at det i virksomheten ikke er gjennomfort kartlegging eller risilcovurdering. Det foreligger brudd pa bestemmelsene om kartlegging og risikovurdering. Hva skjer hvis dere ikke oppfyller pfilegg innen fristen? Hvis ikke palegg er oppfylt innen fristen, kan vi ilegge dere tvangsmulkt, jf. arbeidsmiljoloven Tvangsmulkt vil si at dere ma betale et fastsatt belop for liver dag eller liver uke fram til dere har oppfylt palegget, eller at dere ma betale et engangsbelop. Vi kan ogsa belt eller delvis stanse virksomhetens aktiviteter inntil dere liar oppfylt palegget, jf. arbeidsmiljoloven Side20

21 F ZU14/titZUti Dere kan klage Dere kan klage pa vedtak jf. forvaltningsloven 28. Fristen for a klage er tre uker fra dere mottar vedtaket. For nwrmere informasjon om klageinstans, fremgangsmäte ved klage og retten til a se sakens dokumenter, se Varslede pilegg som ikke vil bli fulgt opp videre Vi viser til tilbakemelding datert I tilbakemeldingen blir det redegjort for de tiltak som er iverksatt. Folgende varslede palegg vil ikke bli fulgt opp videre, og anses som avsluttet: Pfilegg - Bedriftshelsetjeneste - tilknytning Virksomheten er tilknyttet Hemis AS. Pfilegg - Konflikthindtering - rutine Virksomheten har rutine for konflikthandtering. Retningslinjer for handtering av konflikter og mobbing har vwrt tema pa flere kurs og opplwring har blitt gift til ledere, ansatte og vernetjenesten ved UiT Hva ma dere gjore? Dere ma sende oss en skriftlig tilbakemelding for hvert enkelt punkt innen fristen. Tilbakemeldingen skal undertegnes av arbeidsgiver eller en stedfortreder. Tilbakemeldingen kan ogsa undertegnes av verneombudet eller en representant for de ansatte. Informasjon til verneombudet Verneombudet skal gjores kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet, jf. arbeidsmiljoloven 6-2 sjette ledd og 18-6 attende ledd. Vi liar sendt en egen kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis virksomheten ikke har verneombud, skal arbeidsgiveren gi kopien til representanten for de ansatte. Har dere behov for mer informasjon? Dere firmer mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket pa eller dere kan kontakte oss pa telefon Dersom dere har sporsmal til saken, kontakt saksbehandler, oppgi referansenummer 2014/ Side21

22 ZU14/0/ CVO Med hilsen Arbeidstilsynet Hallgerd Sjovoll, for Angela Westphal tilsynsleder (sign.) Kirsti Eldby seniorinspektor (sign.) Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur. Kopi til: Virksomhetens verneombud UNIVERSITETET I TROMSO - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET LUFTFART UTSA, Bardufoss Lufthavn, 9325 BARDUFOSS Side22

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA IIAUrA Arbeidstilsynet VAR DATOVAR 04.02.2014 DERES DATODERES REFERANSE REFERANSE 1 av 5 VAR SAKSBEHANDLER Jan Arne Erlimo, tlf. 99369113 NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA Tilsyn -

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.04.2012 2012/7063 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Øystein Eriksen tlf 905 84 879 CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM

Detaljer

Årsrapport 2014 om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved UiT Norges arktiske universitet

Årsrapport 2014 om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved UiT Norges arktiske universitet Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2014/5237 IBA004 Dato: 10.03.2015 Sak M 13/15 SAK M 13/15 Til: Museumsstyret Møtedato: 7. april 2014 Årsrapport 2014 om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved

Detaljer

Sak FS-22/2014. Behandling av årsrapport for HMS 2013. Saksbehandler: Seniorrådgiver Ingeborg Harsten. Fakultetsstyret Møtedato: 4.6.2014.

Sak FS-22/2014. Behandling av årsrapport for HMS 2013. Saksbehandler: Seniorrådgiver Ingeborg Harsten. Fakultetsstyret Møtedato: 4.6.2014. Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2013/5340 JFO001 Dato: 28.05.2014 Sak FS-22/2014 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 4.6.2014 Behandling av årsrapport for HMS 2013 Saksbehandler:

Detaljer

8 APR. ^^rjo. Arbeidstilsynet. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VEDTAK OM PÅLEGG

8 APR. ^^rjo. Arbeidstilsynet. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VEDTAK OM PÅLEGG l.-ø"^ ",^ ^ Arbeidstilsynet HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VAR DATO 27.04.2009 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Jan Norman Bjørkmo tlf 941 53 217 VAR REFERANSE DERES REFERANSE l '.:8`..^...

Detaljer

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr-

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr- VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO 2010/7402 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Helen Bergsvik tlf 90106928 Kristin Austad tlf 97543738 Politidirektoratet v/ Politidirektøren Postboks 8051 Dep

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Borgheim ungdomsskole i Nøtterøy kommune den 07.09.2010. Siri Berthinussen, rådgiver

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Borgheim ungdomsskole i Nøtterøy kommune den 07.09.2010. Siri Berthinussen, rådgiver VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.10.2010 2010/12120 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Siri Berthinussen tlf 975 34 622 Nøtterøy Kommune v/rådmannen Tinghaugvn. 18 3140 BORGHEIM TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.11.2010 2010/12397 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Krog Tysvær tlf 411 46 607 PORSGRUNN KOMMUNE v/rådmann Postboks 128 3915 PORSGRUNN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet 1 av 1 HMS-avdelingen Dato 14.02.2011 Referanse AMU-sak 4/11 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: AMUs sekretariat Signatur: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet NTNU mottok

Detaljer

Orientering om Arbeidstilsynets revisjon ved klinikk Hammerfest

Orientering om Arbeidstilsynets revisjon ved klinikk Hammerfest Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/530 Andreas Ertesvåg Hammerfest, 18.8.2015 Saksnummer 63/2015 Saksansvarlig: Vivi Brenden Bech, klinikksjef klinikk Hammerfest Møtedato:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.11.2010 2010/17053 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anders Thorstad tlf 908 87 170 VEST- AGDER MUSEET IKS Odderøya 17 4610 KRISTIANSAND S Att: Marianne L. Nielsen,

Detaljer

.Ålesund Kommune v/rådmannen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

.Ålesund Kommune v/rådmannen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ingun Elisabeth Rosenberg tlf 950 67 309.Ålesund Kommune v/rådmannen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Oppfølging av tilsyn. OMSORGSBYGG OSLO KF Postboks 2773 Solli 0201 OSLO

Oppfølging av tilsyn. OMSORGSBYGG OSLO KF Postboks 2773 Solli 0201 OSLO VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 17.01.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lena Blomdahl, tlf. 90943316 OMSORGSBYGG OSLO KF Postboks 2773 Solli 0201 OSLO Oppfølging av tilsyn Vi viser til tilsynet

Detaljer

Til stede fra Arbeidstilsynet: Jan Norman Bjørkmo seniorinspektør Hanne Kristiansen rådgiver

Til stede fra Arbeidstilsynet: Jan Norman Bjørkmo seniorinspektør Hanne Kristiansen rådgiver VAR DATO VAR REFERANSE 17.03.2009 DERES DATO DERES REFERANSE 1 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Jan Norman Bjørkmo tlf 941 53 217 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor E.C. Dahls gate 2 7012 TRONDHEIM TILSYN

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 20.02.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 09:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost

Detaljer

Moteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 09:30

Moteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 09:30 Moteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG - OSERØD SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Oserød skole i Nøtterøy kommune den 09.09.2010.

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG - OSERØD SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Oserød skole i Nøtterøy kommune den 09.09.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.10.2010 2010/12120 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Siri Berthinussen tlf 975 34 622 Nøtterøy Kommune v/rådmannen Tinghaugvn. 18 3140 BORGHEIM TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Tilsynsrapport og varsel om pålegg VA Arbeidstilsynet VAR DATO 28.02.2012 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Tahereh Talebi DERES REFERANSE 1 av 6 OSLO KOMMUNE HYRADSAVDELING FOR VELFERD OG SOSIALE TJENESTER Olav Vs gate 4 0161 OSLO Tilsynsrapport

Detaljer

Westcon Yard AS 5582 ØLENSVÅG TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Westcon Yard AS 5582 ØLENSVÅG TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 19.09.2011 2011/18292 DERES DATO 19.08.2011 VÅR SAKSBEHANDLER Kjersti Marie Gjerd tlf 476 42 023 DERES REFERANSE Westcon Yard AS 5582 ØLENSVÅG TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune Arkivsak: 14/89 Møtedato/tid: 05.06.2014, kl. 14:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Møtedeltakere: Ola Huke, leder Magne A. Thomasen, nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: kl. 09:00 Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 11.11.2010 2010/9010 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Roar Høydal tlf 415 82 278 Universitetet i Stavanger Postboks 478 4036 STAVANGER Att. Universitetsdirektør TILSYNSRAPPORT

Detaljer

VAR SAKSBEHANDLER Roar Wulff Førde tlf 906 '17 680. Kent Andreassen, brannsj ef Bård Fagerbakk, enhetsleder Bjøm Anton Larsen, hovedverneombud

VAR SAKSBEHANDLER Roar Wulff Førde tlf 906 '17 680. Kent Andreassen, brannsj ef Bård Fagerbakk, enhetsleder Bjøm Anton Larsen, hovedverneombud VAR DATO 19,03,2012 DERES DATO VAR REFERANSE 2012t3542 34041t2012 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Roar Wulff Førde tlf 906 '17 680 8646 KORGEN Att. Rådmannen RAPPORT ETTER TILSYNSBESØK

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/12528 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 SANDEFJORD KOMMUNE Postboks 2025 3247 SANDEFJORD Att. Rådmannen TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer