Møteprotokoll. Til stede: Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen Rådhuset Dato: og Tidspunkt:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Til stede: Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen Rådhuset Dato: 18.06. og 19.06.2014 Tidspunkt: 18.00 21."

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen Rådhuset Dato: og Tidspunkt: og 08:00 18:00 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl.for Ole-Henrik Hjartøy Ordfører H X X Tom Cato Karlsen Varaordfører FrP X X Ida Maria Pinnerød Medlem AP X X Trud Berg Medlem AP X X Morten Melå Medlem AP X X Arild Nohr Medlem AP X X Ali Horori Medlem AP X X Indra Grepp Kristoffersen Medlem AP X X Cecilie Lekang Medlem AP X X Odd A. Lund Medlem AP X X Anne Mari Haugen Medlem AP X X Arild Ørjar Mentzoni Medlem AP X X Øystein Mathisen Varamedlem AP Adelheid Kristiansen X X Berit Sennesvik Varamedlem AP Inga-Lill Sundset X X Kristin Hunstad Varamedlem AP Even Sjøvoll X X Jan-Peter Ysland Varamedlem FrP Øystein Gudbrandsen Wik X Øystein Gudbrandsen Wik Medlem FrP X Jonny Gulbrandsen Medlem FrP X X Svein-Roar Aas Varamedlem FrP Kari Holt Storstrand X Oddbjørg Karlsen Varamedlem FrP Kari Holt Storstrand X Janne Mari Ellingsen Medlem FrP X X Odd Paulsen Medlem FrP X X Raymond Andreassen Medlem FrP X X Eugen Ludvigsen Varamedlem FrP Knut Andreas Hernes X X Robert André Sivertsen Varamedlem FrP Charlotte Rolandsen X X Grethe Monica Fjærvoll Medlem H X X Stian Hiis Bergh Medlem H X X Hans Petter Horsgaard Medlem H X X Mona Lillehaug Medlem H X X Joakim Sennesvik Medlem H X X Johan Bakke Medlem H X X Veronica Christiansen Varamedlem H Cato Henriksen X X

2 Svein Eilif Olsen Medlem RØDT X X Brigt Kristensen Medlem RØDT X X Jostein Greibrokk Varamedlem RØDT Synne Bjørbæk X X Odd-Willy Hansen kl 12 Varamedlem SV Randolv Gryt X X Kirsti Jørgensen fra kl Varamedlem SV Randolv Gryt X Kirsten Hasvoll Medlem SV X X Rolf Arnt Sivertsen Varamedlem KrF Else-Marie Torp X Else-Marie Torp Medlem KrF X Ingrid Lien Medlem SP X X Terje Cruickshank Medlem V X X Ellen Belsom Medlem UAVH X X Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Rolf Kåre Jensen Rådmann Kornelija Rasic Leder økonomikontoret Ingunn Lie Mosti Kommunaldirektør helse og omsorg Arne Øvsthus Kommunaldirektør oppvekst og kultur Henrik Brækkan Kommunaldirektør teknisk Politikeropplæring: KS Nordland - Hovedavtalen v/elin Bye Åpen halvtime: BE Varme AS v/monica Andreassen orientering om Fjernvarmeprosjektet Programpresentasjon Musikkfestuka v/andré Wallann Larsen Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent. Til underskrift av protokoll ble følgende valgt: Morten Melå, AP, Ingrid Lien, SP og Odd Paulsen, FrP Taletid: Råd for funksjonshemmede Fredrikke Myhre Eldrerådet Nils Bøe Tverlandet kommunedelsutvalg Kirsten Limstrand Ordfører Ole-Henrik Hjartøy kunngjorde hvem som var vinnere av kulturstipend for 2014: De tre prisvinnerne som hver har fått kr er: Thea Lillegård (judo), Trond Kvig Andreassen (regisør) og Roger Oppdal Paulsen (skuespiller). Kulturprisvinner for 2014 som får utdelt kr i forbindelse med Nordland Musikkfestuke er Bodø Håndverkersangforening.

3 Ordfører orientering: Bystyreperioden 07.mai 19.juni. Bodø by nå innbyggere, gutt født tirsdag 17.mai kl 14.49, foreldre Lisbeth Christensen og Kim Daniel Hammersten. Stor milepel i Bodø bys historie som betyr mye både forpliktelser og muligheter. Dette vil også bli markert på torget 05. august. Periode med mange fridager, men også med mye aktivitet. 08.mai frigjøringsdag og veterandag hvor statsråd Vidar Helgesen var på besøk. Avduking av monument for krigsseilerne ved museet på den gamle brannstasjonen. 12. mai Erkjentlighetsarrangement 25 årsjubilanter. 14. mai mottakelse på slottet for over 400 ordførere fra hele landet. 17. mai Grunnlovsjubileet med mange aktiviteter. Både gudstjeneste på Nyholmens Skandse. Anløp av «Anna Rogde» i forbindelse med grunnlovsseilasen. Bodø ungdomsråd og deres erklæring flott innsats. 24. mai arrangement vedrørende statsborgerskap fylkesmannen ansvarlig, Joakim Sennesvik representerte kommunen. 04. juni Frivillighetsmøte / dialogkafe på Sølvsuper hvor 50 foreninger deltok. I den forbindelse kan nevnes at Sparebankstiftelsen utdelte midler i Bodøområdet, og Agnethe Tjærandsen som har vært aktiv i frivillighetens tjeneste nettopp på Sølvsuper fikk tildelt kr til sine aktiviteter for de eldre. 11. juni avslutning for introduksjonsprogrammet, Else-Marie Torp, KrF, representerte kommunen der. 14. juni flere idrettsarrangement. Sommerturnering fra Innstranden Idrettslag og Norgescup i Judo. Viktige politiske møte: 22. mai møte om flyplassen i Bodø, 4 departementer representert (finans, kommunal, forsvar og samferdsel). Bypakken den 20. juni kommer denne til Stortinget. Vi har hatt styringsgruppa 28.mai og jobber med å få til en god løsning for tunnelmassene i den sammenheng. 3. juni generalforsamling i NOSO juni ordførersamarbeidet i Nordland møte. Neste uke møte mellom Statsministeren og ordførere fra landsdelen juni Salten Regionråd møte i Beiarn. 10. juni felles formannskapsmøte med Røst kommune på Røst drøfting ulike områder for framtidig samarbeid. 12. juni Partnerskapsmøte ved Nord Norge kontoret. Fra 1. juli vil det være Salten Regionråd som vil vær formell partner, Bodø blir en del av denne avtalen. 12. juni dialogmøte med Universitetet i Nordland, strukturdebatt i nord. Det Arktiske Universitet i Tromsø er tydelig på at de ønsker seg et universitet i hele landsdelen. 18. juni besøk av IMDI, toppledelse og regiondirektørene. Bodø kommune får mye skryt for det gode arbeidet som gjøres her på veldig mange området. Ny kommunaldirektør, teknisk Knut Andreas Hernes. Ny barnehagesjef Lise Tronrud. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: : PS 14/80, PS 14/82, PS 14/83, PS 14/86, PS 14/89, PS 14/94, PS 14/95, PS 14/97, PS 14/98, PS 14/99, PS 14/100, PS 14/101, PS 14/103, RS 14/4, RS 14/5.

4 : FO 14/1, PS 14/76, PS 14/77, PS 14/78, PS 14/84, PS 14/96, PS 14/87, PS 14/79, PS 14/81, PS 14/93, PS 14/102, PS 14/105, PS 14/106. Følgende saker ble utsatt til Bystyret forhandlinger : PS 14/85 Politisk sekretariat - administrativ støtte til kommunedelsutvalgene PS 14/90 Prosjektmandat - reduksjon av uønsket deltid PS 14/91 Skolestrukturplan med perspektiver til 2025 PS 14/92 Tilstand og ressursbruk i skolene 2013 Permisjoner : Ordfører Ole-Henrik Hjartøy hadde permisjon fra kl til kl 14.00, ingen vara møtte. Varaordfører Tom Cato Karlsen trådte inn som setteordfører. Else-Marie Torp, KrF, trådte inn som settevaraordfører. Kirsten Hasvoll, SV, permisjon fra kl Else-Marie Torp, KrF, permisjon fra kl Arild Nohr, AP, permisjon fra kl Ettersendt: PS 14/105 Knut Andreas Hernes (FrP) søknad om fritak fra politiske verv PS 14/106 Felles ansvar i Salten - valg av varamedlem Lagt frem under møtet Annet: Spontanspørretimen: Kirsten Hasvoll, SV, vedrørende byjubileet og byforskjønnelse. Hans Petter Horsgaard, H, vedrørende postjournal i Bodø kommune. Johan Bakke, H, vedrørende beplantning av Bodø kommune i byen og skryt av dette, samt skryt av ren og ryddig by. Johnny Gulbrandsen, FrP, vedrørende ønske om fane til 17. mai toget om fane for bystyret. Trud Berg, AP, vedrørende Bodø Rhythm Group, Bodø Kulturhus styre og uttalelse om avvikling av Bodø Rhythm Group. Ønsker sak om dette. Odd-Willy Hansen, SV, om vannverk til Seines. Svein Olsen, Rødt, om Bodø kommune og dens behandling av kvote flyktninger. Ida Pinnerød, AP, om differensiert arbeidsgiveravgift og ønske om orientering om dette.

5 Saksliste Saksnr Innhold PS 14/76 Bodø Havn KF. Tertialrapport 1/2014. PS 14/77 Bodø Kulturhus KF. Tertialrapport 1/2014. PS 14/78 Bodø Spektrum KF. Tertialrapport 1/2014. PS 14/79 PS 14/80 Tertialrapport1/2014 med budsjettreguleringer Status barnehagesektoren økonomi/drift PS 14/81 Perspektivmelding PS 14/82 PS 14/83 PS 14/84 PS 14/85 PS 14/86 PS 14/87 PS 14/88 PS 14/89 PS 14/90 Nye Bodø Rådhus - Godkjenning av vinnerutkast - Veien videre Etablering av parkeringsselskap Ny brannstasjon med samlokaliserte alarmsentraler Politisk sekretariat - administrativ støtte til kommunedelsutvalgene Framtida vårres del 2 - mandater Etablering av Bodø kommunale eiendommer KF Markedsavtale mellom FK Bodø/Glimt og Bodø kommune Høringssuttalelse fra Bodø kommune til ny rammeplan for kulturskoler Prosjektmandat - reduksjon av uønsket deltid PS 14/91 Skolestrukturplan med perspektiver til PS 14/92 Tilstand og ressursbruk i skolene 2013 PS 14/93 PS 14/94 PS 14/95 Driftsavtaler bo - og omsorgstilbud på kommunalt rusfelt, oppsigelse Mangfold Status og veien videre Kommunal forskrift hundehold i Bodø kommune PS 14/96 Vedtak av kommuneplanens arealdel PS 14/97 Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Kvitberget Dolomittuttak, gnr. 247 bnr. 1, Ljøsenhammeren PS 14/98 PS 14/99 PS 14/100 PS 14/101 PS 14/102 PS 14/103 RS 14/4 RS 14/5 Behandling av klager - Reguleringsplan for fv 834 Løpsmark - Myklebostad Klager på vedtak - detaljregulering for City Nord, Stormyra Klage detaljregulering planid 2322 Privat stall Klage på vedtak - detaljreguleringsplan for Holten Hyttefelt Bodø kulturhus KF - valg av styre Referatsaker Kommunereform Hverdagsrehabilitering - fra prosjekt til drift

6 PS 14/104 FO 14/1 PS 14/105 PS 14/106 Interpellasjon Interpellasjon fra Ida Pinnerød, AP - God barnehagepolitikk er viktig for kommunen vår! Knut Andreas Hernes (FrP) - Søknad om fritak fra politiske verv Felles ansvar i Salten - valg av varamedlem Bodø, 23. juni 2014 Ole-Henrik Hjartøy ordfører Eli-Nann Stubberud formannskapssekretær

7 PS 14/76 Bodø Havn KF. Tertialrapport 1/2014. Forslag til vedtak 1. Bystyret tar tertialrapport 1/2014 fra Bodø Havn KF til orientering. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Bystyret tar tertialrapport 1/2014 fra Bodø Havn KF til orientering. PS 14/77 Bodø Kulturhus KF. Tertialrapport 1/2014. Forslag til vedtak Bystyret tar tertialrapport 1/2014 til orientering. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak Bystyret tar tertialrapport 1/2014 til orientering. PS 14/78 Bodø Spektrum KF. Tertialrapport 1/2014. Forslag til vedtak Bystyret tar tertialrapporten til orientering. Innstillingen enstemmig vedtatt.

8 Vedtak Bystyret tar tertialrapporten til orientering. PS 14/79 Tertialrapport1/2014 med budsjettreguleringer Formannskapets behandling i møte den : Innstillingen enstemmig tiltrådt. Formannskapets innstilling 1. Bodø bystyret tar tertialrapport 1/2014 til orientering. 2. Det foreslås følgende budsjettreguleringer (negative tall i parentes): Drift: Økte utgifter/reduserte inntekter Reguleringsplan Mørkevdbukta skoleområde kr ( ,-) Åpningsforestillingen Stormen kr ( ,-) Oppreisningssak barnevern kr ( ,-) Reduserte utgifter/økte inntekter Udisponerte planleggingsmidler kr ,- Bruk av disposisjonsfond kr ,- Investeringer: Økte utgifter/reduserte inntekter PS 14/53 Bestemorenga skistadion kr ( ,-) 9522 Stimulli kr ( ,-) 9374 Botilbud Garnveien kr ( ,-) 9214 Sentrum skolestruktur kr ( ,-) Breivika vannverk kr ( ,-) 9605 Prærien vest vannledning kr ( ,-) 9643 Sanering sentrum kr ( ,-) 9461 Fortau per Helgesensvei kr ( ,-) 9669 Klinkerveien kr ( ,-) 9706 Nordlysbyen fortau kr ( ,-) 9600 Utvidelse av parkeringssoner kr ( ,-) Mørkvedlia studentboliger kr ( ,-) Kai Kjerringøy kr ( ,-)

9 Reduserte utgifter/økte inntekter 9249 Rehabilitering av skolebygg kr , Bestemorenga vann kr , Helligvær vannbeh. anlegg kr , Vestvatn klausulering kr , Nerbyen-Moloveien kr , Fordelingsnett Fjell kr , Hammervika renseanlegg kr , Misvær renseanlegg kr , Bestemorenga avløp kr Konrad Klausens vei kr , Mørkved renseanlegg kr , Skjerstad-Oppegård/Øyran kr ,- Tomteutbyggingsfond kr , Konrad Klausens vei kr ,- Trafikksikkerhets midler kr , Fortau Bodinveien kr , Næringsareal Valen, kr , Prosjekt trafikkstøy kr ,- 3. Bodø bystyret godkjenner låneopptak på 19,15 mill kr. 4. Budsjettet reguleres i henhold til budsjettreguleringsskjema.. Forslag Brigt Kristensen, Rødt, fremmet følgende forslag: Det vises til kommentar i rapporten om finansiering av prosjekt flytting av flyplassen. Bystyret understreker at prosjektleder ikke skal ansettes før prosjektet er finansiert gjennom vedtak i bystyret. Rødts forslag fikk 3 stemmer og falt (3R) Formannskapets forslag til vedtak med unntak av andre kulepunkt under Drift, Åpningsforestilling Stormen enstemmig vedtatt. Andre kulepunkt under Drift, Åpningsforestilling Stormen vedtatt mot 3 stemmer (3R). Vedtak 1. Bodø bystyret tar tertialrapport 1/2014 til orientering. 2. Det foreslås følgende budsjettreguleringer (negative tall i parentes): Drift:

10 Økte utgifter/reduserte inntekter Reguleringsplan Mørkevdbukta skoleområde kr ( ,-) Åpningsforestillingen Stormen kr ( ,-) Oppreisningssak barnevern kr ( ,-) Reduserte utgifter/økte inntekter Udisponerte planleggingsmidler kr ,- Bruk av disposisjonsfond kr ,- Investeringer: Økte utgifter/reduserte inntekter PS 14/53 Bestemorenga skistadion kr ( ,-) 9522 Stimulli kr ( ,-) 9374 Botilbud Garnveien kr ( ,-) 9214 Sentrum skolestruktur kr ( ,-) Breivika vannverk kr ( ,-) 9605 Prærien vest vannledning kr ( ,-) 9643 Sanering sentrum kr ( ,-) 9461 Fortau per Helgesensvei kr ( ,-) 9669 Klinkerveien kr ( ,-) 9706 Nordlysbyen fortau kr ( ,-) 9600 Utvidelse av parkeringssoner kr ( ,-) Mørkvedlia studentboliger kr ( ,-) Kai Kjerringøy kr ( ,-) Reduserte utgifter/økte inntekter 9249 Rehabilitering av skolebygg kr , Bestemorenga vann kr , Helligvær vannbeh. anlegg kr , Vestvatn klausulering kr , Nerbyen-Moloveien kr , Fordelingsnett Fjell kr , Hammervika renseanlegg kr , Misvær renseanlegg kr , Bestemorenga avløp kr Konrad Klausens vei kr , Mørkved renseanlegg kr , Skjerstad-Oppegård/Øyran kr ,- Tomteutbyggingsfond kr , Konrad Klausens vei kr ,- Trafikksikkerhets midler kr , Fortau Bodinveien kr , Næringsareal Valen, kr , Prosjekt trafikkstøy kr ,- 3. Bodø bystyret godkjenner låneopptak på 19,15 mill kr. 4. Budsjettet reguleres i henhold til budsjettreguleringsskjema..

11 PS 14/80 Status barnehagesektoren økonomi/drift Komitè for levekårs behandling i møte den : Enstemmig tatt til orientering Innstillingen fra komite for Levekår enstemmig vedtatt. Vedtak Saken tas til orientering, og sees i sammenheng med 1.tertialrapport. PS 14/81 Perspektivmelding Formannskapets behandling i møte den : Innstillingen punktene 1 og 3 enstemmig tiltrådt. Innstillingen punkt 2 tiltrådt mot 1 stemme (R) Formannskapets innstilling 1. Gjeldende økonomiplanrammer legges til grunn for kommende økonomiplan Effekter av FV1 og FV2 innarbeides i kommende økonomiplan Investeringsplanen må gjennomgås, med det mål at årlig låneopptaket for øvrige investeringer (det vil si eksklusiv VA og startlån) reduseres til et forsvarlig nivå. Egen gjennomgang om dette i formannskapsmøte 27. august. Formannskapets forslag til vedtak punktene 1 og 3 enstemmig vedtatt. Formannskapets forslag til vedtak punkt 2 vedtatt mot 4 stemmer (3R, 1SV).

12 Vedtak 1. Gjeldende økonomiplanrammer legges til grunn for kommende økonomiplan Effekter av FV1 og FV2 innarbeides i kommende økonomiplan Investeringsplanen må gjennomgås, med det mål at årlig låneopptaket for øvrige investeringer (det vil si eksklusiv VA og startlån) reduseres til et forsvarlig nivå. Egen gjennomgang om dette i formannskapsmøte 27. august. PS 14/82 Nye Bodø Rådhus - Godkjenning av vinnerutkast - Veien videre Formannskapets behandling i møte den : Forslag Svein Olsen, Rødt, fremmet følgende forslag: På bakgrunn av kommunens høye gjeldsvolum, andre presserende investeringer (skoler, boliger, sykehjem mm) og usikker mulighet for tilstrekkelig egenkapital, utsettes avgjørelse om videreføring av prosjektet til Innstillingen tiltrådt mot 1 stemme avgitt for Rødts forslag (R). Formannskapets innstilling 1. Vinnerutkastet «Et krysningsfelt mellom by & borger, fortid og fremtid» fra det danske arkitektbyrået Atelier Lorentzen & Langkilde, København, godkjennes. Vinnerutkastet legges til grunn for nytt rådhus. 2. Skisseprosjektet anbefales fullført. Bystyret tar stilling til byggeprogram, framdrift og økonomi i møte 11.desember Prosjektet Nye Bodø Rådhus videreføres i et forprosjekt inklusiv ny kostnadskontroll. Bystyret vil ved behandling av forprosjektet i juni 2015 ta stilling til byggeprogram, fremdrift og økonomisk ramme. 4. Prosjektet Nye Bodø Rådhus videreføres med foreløpig framdrift som drøftet i saken. Tidligst antatt byggestart er primo 2016 med ferdigstillelse Planlegging av Rådhusparken/Solparken må sees i sammenheng med Rådhuskvartalet. 6. a. Rådmannen gir i oppgave å foreta en hensiktsmessig organisering av prosjektet Nye Bodø Rådhus, herunder - Klargjøring av roller, oppgaver og ansvar. - Sikre tilfredsstillende rapportering. - Sikre koordinering mellom investeringstiltak og driftskostnader. - Sikre relevant informasjon for rådmannens planlegging og finansiering. - Sikre at målsettinger oppnås. - Sikre fremdriften i prosjektet. b. Rådmannen gis fullmakt til ansettelse/anskaffelse av prosjektleder/prosjektledelse. c. De ansatte og deres representanter skal medvirke i arbeidet.

13 7. Prosjektet under pkt. 6 finansieres gjennom investeringsbudsjettet og knyttes til realiseringen av det nye rådhuset. 8. Fremlagt mandat for Nye Bodø Rådhus vedtas. Forslag Svein Olsen, Rødt, fremmet Rødts forslag fra formannskapet: På bakgrunn av kommunens høye gjeldsvolum, andre presserende investeringer (skoler, boliger, sykehjem mm) og usikker mulighet for tilstrekkelig egenkapital, utsettes avgjørelse om videreføring av prosjektet til Formannskapets forslag til vedtak vedtatt mot 3 stemmer avgitt for Rødts forslag (3R). Vedtak 1. Vinnerutkastet «Et krysningsfelt mellom by & borger, fortid og fremtid» fra det danske arkitektbyrået Atelier Lorentzen & Langkilde, København, godkjennes. Vinnerutkastet legges til grunn for nytt rådhus. 2. Skisseprosjektet anbefales fullført. Bystyret tar stilling til byggeprogram, framdrift og økonomi i møte 11.desember Prosjektet Nye Bodø Rådhus videreføres i et forprosjekt inklusiv ny kostnadskontroll. Bystyret vil ved behandling av forprosjektet i juni 2015 ta stilling til byggeprogram, fremdrift og økonomisk ramme. 4. Prosjektet Nye Bodø Rådhus videreføres med foreløpig framdrift som drøftet i saken. Tidligst antatt byggestart er primo 2016 med ferdigstillelse Planlegging av Rådhusparken/Solparken må sees i sammenheng med Rådhuskvartalet. 6. a. Rådmannen gir i oppgave å foreta en hensiktsmessig organisering av prosjektet Nye Bodø Rådhus, herunder - Klargjøring av roller, oppgaver og ansvar. - Sikre tilfredsstillende rapportering. - Sikre koordinering mellom investeringstiltak og driftskostnader. - Sikre relevant informasjon for rådmannens planlegging og finansiering. - Sikre at målsettinger oppnås. - Sikre fremdriften i prosjektet. b. Rådmannen gis fullmakt til ansettelse/anskaffelse av prosjektleder/prosjektledelse. c. De ansatte og deres representanter skal medvirke i arbeidet. 7. Prosjektet under pkt. 6 finansieres gjennom investeringsbudsjettet og knyttes til realiseringen av det nye rådhuset. 8. Fremlagt mandat for Nye Bodø Rådhus vedtas.

14 PS 14/83 Etablering av parkeringsselskap Formannskapets behandling i møte den : Forslag Morten Melå, AP, fremmet følgende forslag: 1. Arbeidet med parkeringsanlegg under bakken i Rådhusparken/Solparken stanses. 2. Administrasjonen bes arbeide videre med realisering av offentlig parkeringsanlegg i kvartal 99 med sikte på ferdigstillelse senest april Parkeringsanlegget skal dekke parkeringsbehovene i Bodø Sentrum/Nerbyen. 4. Plan for spredt sykkelparkering i Sentrum utarbeides. 5. Parkeringsanleggene innarbeides i økonomiplanen. Innstillingen tiltrådt mot 4 stemmer avgitt for APs forslag (2AP, 1R og 1SV). Formannskapets innstilling 1. Bystyret vedtar å opprette aksjeselskapet Rådhusparken P-hus AS med formål å etablere parkeringsanlegg i Rådhusparken/Solparken. 2. Selskapet etableres med aksjekapital kr som dekkes av frikjøpsmidler for parkering. 3. Så lenge Rådhusparken P-hus AS har biloppstillingsplasser som ikke allerede er bundet gjennom frikjøp eller andre avtaler stilles frikjøpsmidler for det aktuelle antall plasser til disposisjon for selskapet. Midlene kan brukes til å øke kommunens aksjekapital eller gis som rente- og avdragsfritt lån med sikkerhet i eiendommen som utvikles av Rådhusparken P-hus AS. 4. Kommunen overdrar retten til å bygge parkeringsanlegg med to plan under Rådhusparken/Solparken til Rådhusparken P-hus AS. Verdien av utbyggingsretten disponeres til kjøp av aksjer i selskapet eller som rente- og avdragsfritt lån med sikkerhet i eiendommen som utvikles av Rådhusparken P-hus AS. 5. Parkeringsbehov for det nye rådhuset skal dekkes i Rådhusparken P-hus. 6. Selskapet inviterer private interesser til å kjøpe aksjer i selskapet, men slik at kommunen til enhver tid eier minst en tredel av aksjene i selskapet. 7. Rådmannen gis fullmakt til å etablere selskapet, og til å representere kommunen i selskapets generalforsamling. 8. Kostnader som forskutteres av kommunen, inntil Rådhusparken P-hus AS er operativt, refunderes fra aksjeselskapet når det er operativt. Forslag Morten Melå, AP, fremmet APs alternative forslag fra formannskapet: 1. Arbeidet med parkeringsanlegg under bakken i Rådhusparken/Solparken stanses.

15 2. Administrasjonen bes arbeide videre med realisering av offentlig parkeringsanlegg i kvartal 99 med sikte på ferdigstillelse senest april Parkeringsanlegget skal dekke parkeringsbehovene i Bodø Sentrum/Nerbyen. 4. Plan for spredt sykkelparkering i Sentrum utarbeides. 5. Parkeringsanleggene innarbeides i økonomiplanen. Kirsten Hasvoll, SV, fremmet følgende forslag: Utbygging av P-hus i Solparken utsettes til etter byjubileet i Kommunaldirektør Henrik Brækkan: Av hensyn til konkurranseregelverkets forbud mot kommunal støtte til private selskaper, foreslår rådmannen at pkt 4 i formannskapets innstilling endres slik at formuleringen om at verdien av utbyggingsretten gis som «rente- og avdragsfritt lån» tas ut. Innstillingens pkt 4 blir da slik: Kommunen overdrar retten til å bygge parkeringsanlegg med to plan under Rådhusparken/Solparken til Rådhusparken P-hus AS. Verdien av utbyggingsretten disponeres til kjøp av aksjer i selskapet eller som lån med sikkerhet i eiendommen som utvikles av Rådhusparken P-hus AS. APs alternative forslag fikk 19 stemmer og falt (13AP, 3R, 2SV, 1UAVH). SVs forslag fikk 19 stemmer og falt (13AP, 3R, 2SV, 1UAVH). Formannskapets forslag til vedtak med endring i punkt 4 enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Bystyret vedtar å opprette aksjeselskapet Rådhusparken P-hus AS med formål å etablere parkeringsanlegg i Rådhusparken/Solparken. 2. Selskapet etableres med aksjekapital kr som dekkes av frikjøpsmidler for parkering. 3. Så lenge Rådhusparken P-hus AS har biloppstillingsplasser som ikke allerede er bundet gjennom frikjøp eller andre avtaler stilles frikjøpsmidler for det aktuelle antall plasser til disposisjon for selskapet. Midlene kan brukes til å øke kommunens aksjekapital eller gis som rente- og avdragsfritt lån med sikkerhet i eiendommen som utvikles av Rådhusparken P-hus AS. 4. Kommunen overdrar retten til å bygge parkeringsanlegg med to plan under Rådhusparken/Solparken til Rådhusparken P-hus AS. Verdien av utbyggingsretten disponeres til kjøp av aksjer i selskapet eller som lån med sikkerhet i eiendommen som utvikles av Rådhusparken P-hus AS. 5. Parkeringsbehov for det nye rådhuset skal dekkes i Rådhusparken P-hus. 6. Selskapet inviterer private interesser til å kjøpe aksjer i selskapet, men slik at kommunen til enhver tid eier minst en tredel av aksjene i selskapet. 7. Rådmannen gis fullmakt til å etablere selskapet, og til å representere kommunen i selskapets generalforsamling. 8. Kostnader som forskutteres av kommunen, inntil Rådhusparken P-hus AS er operativt, refunderes fra aksjeselskapet når det er operativt.

16 PS 14/84 Ny brannstasjon med samlokaliserte alarmsentraler Forslag til innstilling 1. Bodø kommune inngår OPS-avtale for etablering av brannstasjon inklusiv samlokaliserte alarmsentraler for Salten Brann, Salten Politidistrikt og Nordlandssykehuset. Årlig leiekostnad skal ikke overstige 16 millioner kroner. Finansiering i forbindelse med utarbeidelse av budsjett Vedtaket er under forutsetning av at det inngås forpliktende avtale med Salten politidistrikt og Nordlandssykehuset om framleie av arealer for alarmsentraler. Samlede framleieinntekter fra samlokalisert alarmsentral skal årlig utgjøre minimum 3,9 millioner kroner. Endelige tall kommer etter at forhandlinger med tilbydere er gjennomført. 2. Hvis det ikke oppnås enighet om samlokaliserte alarmsentraler så vil alternativet være å inngå OPS-avtale for etablering av brannstasjon med egen alarmsentral. Årlig leiekostnad skal da ikke overstige 14 millioner kroner. Finansieres gjennom årsbudsjett. 3. Det settes av 4,75 millioner kroner til innkjøp av inventar i brannstasjonen. Finansieres gjennom økt låneopptak. 4. Det settes av 10 millioner kroner til å dekke påløpne prosjekt-/utviklingskostnader. Finansieres gjennom økt låneopptak. Forslag Svein Olsen, Rødt, fremmet Rødts forslag til punkt 1 og 2 fra formannskapet: For å sikre realisering av ny brannstasjon, og samlokalisering av nødetatens alarmsentraler, innafor økonomiske rammer og tidsplan, gjennomføres hele prosjektet i kommunal regi. Formannskapets forslag til vedtak punktene 3 og 4 enstemmig vedtatt. Formannskapets forslag til vedtak punktene 1 og 2 vedtatt mot 19 stemmer avgitt for Rødts forslag (13AP, 3R, 2SV, 1UAVH). Vedtak 1. Bodø kommune inngår OPS-avtale for etablering av brannstasjon inklusiv samlokaliserte alarmsentraler for Salten Brann, Salten Politidistrikt og Nordlandssykehuset. Årlig leiekostnad skal ikke overstige 16 millioner kroner. Finansiering i forbindelse med utarbeidelse av budsjett Vedtaket er under forutsetning av at det inngås forpliktende avtale med Salten politidistrikt og Nordlandssykehuset om framleie av arealer for alarmsentraler.

17 Samlede framleieinntekter fra samlokalisert alarmsentral skal årlig utgjøre minimum 3,9 millioner kroner. Endelige tall kommer etter at forhandlinger med tilbydere er gjennomført. 2. Hvis det ikke oppnås enighet om samlokaliserte alarmsentraler så vil alternativet være å inngå OPS-avtale for etablering av brannstasjon med egen alarmsentral. Årlig leiekostnad skal da ikke overstige 14 millioner kroner. Finansieres gjennom årsbudsjett. 3. Det settes av 4,75 millioner kroner til innkjøp av inventar i brannstasjonen. Finansieres gjennom økt låneopptak. 4. Det settes av 10 millioner kroner til å dekke påløpne prosjekt-/utviklingskostnader. Finansieres gjennom økt låneopptak. PS 14/85 Politisk sekretariat - administrativ støtte til kommunedelsutvalgene Formannskapets behandling i møte den : Forslag Morten Melå, AP, fremmet følgende forslag: 1. Sekretærfunksjonen til bydelsutvalgene lokaliseres til Kjerringøy, Saltstraumen og Skjerstad. 2. Bydelsutvalgene i Kjerringøy, Tverlandet, Saltstraumen og Skjerstad tilføres totalt 2 årsverk, fordelt med 0,5 årsverk på hver. Innstillinga tiltrådt mot 4 stemmer avgitt for APs forslag (2 AP, 1R og 1SV). Formannskapets innstilling 1. Administrativ støtte i form av sekretærfunksjonen til bydelsutvalgene samles i ett årsverk og lokaliseres ved kontoret politisk sekretariat på rådhuset. Funksjonen yter så sekretærstøtte til bydelsutvalgene Saltstraumen, Tverlandet, Skjerstad og Kjerringøy, 25 % hver. 2. Kontoret Politisk sekretariat samles på rådhuset med til sammen 4 årsverk. 3. Skjerstad nærmiljøkontor og servicetorget i Misvær slås sammen og legges under kommunens Kommunikasjonsenhet. 4. Bydelsutvalgene med bakgrunn i kunnskap, historikk og kjennskap til lokale forhold organiserer nærmiljøarbeid i sine respektive bydeler. Dagens driftsbudsjett beholdes.

18 Saken utsettes til bystyremøtet PS 14/86 Framtida vårres del 2 - mandater Komitè for levekårs behandling i møte den : Forslag til innstilling Vedlagte mandater vedtas. Forslag fra Rødt - For samtlige prosjektgrupper innarbeides følgende: Aktuelle brukerorganisasjoner inviteres til å oppnevne representanter til prosjektgruppen. - Til «Mandat reorganisering miljøtjenesten»: Følgende setning strykes: «Prosjektet skal implementere tiltak som reduserer det samlede utgiftsnivået med 5 millioner kroner» - Til «Implementering av aktivitetsbasert finansiering i Helse og omsorgsavdelingen i Bodø kommune. Mandat»: Det oppnevnes ikke noen prosjektgruppe med et slikt mandat. Første strekpunkt i forslaget fra Rødt falt med 1 stemme fra Rødt. Andre strekpunkt i forslaget fra Rødt falt med 2 stemmer, 1 Rødt og 1 SV. Tredje strekpunkt i forslaget fra Rødt falt med 2 stemmer, 1 Rødt og 1 SV. Innstillingen ble tiltrådt mot 2 stemmer, 1 Rødt og 1 SV. Komite for levekårs innstilling Vedlagte mandater vedtas. Forslag Jostein Greibrokk, R, fremmet Rødts forslag fra komiteen med små endringer: - For samtlige prosjektgrupper innarbeides følgende: Aktuelle brukerorganisasjoner inviteres til å oppnevne representanter til prosjektgruppen. - Til «Mandat reorganisering miljøtjenesten»: Følgende setning strykes: «Prosjektet skal implementere tiltak som reduserer det samlede utgiftsnivået med 5 millioner kroner» Tilføyelse under «Hovedmål»: Et sentralt poeng er å gi brukerne mulighet til å leve et aktivt liv og til å delta i samfunnet på likeverdig vis.

19 Tillføyelse under «Aktivitetsmål», 3. kulepunkt: organisere tjenestene slik at den enkelte bruker får færrest mulig tjenesteytere å forholde seg til. - Til «Implementering av aktivitetsbasert finansiering i Helse og omsorgsavdelingen i Bodø kommune. Mandat»: Det oppnevnes ikke noen prosjektgruppe med et slikt mandat. Rødts forslag første strekpunkt fikk 7 stemmer og falt (1FrP, 2SV, 3R, 1SP). Rødts forslag andre strekpunkt, første kulepunkt fikk 3 stemmer og falt (3R). Rødts forslag andre strekpunkt, andre kulepunkt fikk 6 stemmer og falt (1FrP, 2SV, 3R). Rødts forslag andre strekpunkt, tredje kulepunkt fikk 7 stemmer og falt (1FrP, 2SV, 3R, 1SP). Rødts forslag tredje strekpunkt fikk 3 stemmer og falt (3R) Innstillingen fra komite for Levekårs vedtatt mot 3 stemmer (3R). Vedtak Vedlagte mandater vedtas. PS 14/87 Etablering av Bodø kommunale eiendommer KF Organisasjonsutvalgets behandling i møte den : Forslag fra Rødt Saken utsettes, følgende gjennomføres før ny sak fremmes: Nødvendige drøftinger med ansatteorganisasjoner Forslag til delegasjonsreglement og internhusleieavtaler utarbeides Forslag til styringsindikatorer utarbeides Forslag til hvilke eiendommer/bygninger som IKKE skal inngå i KFet fremlegges Utsettelsesforslaget ble tiltrådt mot 2 stemmer, 1 H og 1FrP. Organisasjonsutvalgets innstilling Saken utsettes, følgende gjennomføres før ny sak fremmes: Nødvendige drøftinger med ansatteorganisasjoner Forslag til delegasjonsreglement og internhusleieavtaler utarbeides Forslag til styringsindikatorer utarbeides Forslag til hvilke eiendommer/bygninger som IKKE skal inngå i KFet fremlegges

20 Forslag Svein Olsen, Rødt, fremmet Rødts utsettelsesforslag fra formannskapet: Saken utsettes, følgende gjennomføres før ny sak fremmes: Nødvendige drøftinger med ansatteorganisasjoner Forslag til delegasjonsreglement og internhusleieavtaler utarbeides Forslag til styringsindikatorer utarbeides Forslag til hvilke eiendommer/bygninger som IKKE skal inngå i KFet fremlegges Utsettelses fra Rødt fikk 19 stemmer og falt (13AP, 3R, 2SV, 1UAVH) Tom Cato Karlsen, FrP, fremmet innstillingen fra Valgnemndas leder, ordføreren og opposisjonens gruppeleder AP til punkt 3: 3. Styret for Bodø kommunale eiendommer KF skal bestå av 6 medlemmer. Av disse velges 1 av og blant de ansatte. Til de fem andre styreplassene velges følgende medlemmer: 1 Hans Petter Horsgaard, H 2 Kirsten Hasvoll, SV 3 Geir Norkil 4 Kjell Giæver 5 Bjørg Helene Jensen, V Som leder velges Som nestleder velges Hans Petter Horsgaard, H Kirsten Hasvoll, SV Varamedlemmer: 1 Espen Rokkan 2 Helene Kaltenborn, AP Formannskapets innstilling med tillegg i punkt 3 vedtatt mot 3 stemmer (3R). Vedtak 1. Bodø kommunale eiendommer KF etableres fra som kommunalt foretak for å ivareta kommunale eiendommer. Etableringen skjer i henhold til kommuneloven kap Forslag til vedtekter for Bodø kommunale eiendommer KF vedtas. 3. Styret for Bodø kommunale eiendommer KF skal bestå av 6 medlemmer. Av disse velges 1 av og blant de ansatte. Til de fem andre styreplassene velges følgende medlemmer: 1 Hans Petter Horsgaard, H 2 Kirsten Hasvoll, SV 3 Geir Norkil

Møteprotokoll. Til stede: Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 09:00 16:15

Møteprotokoll. Til stede: Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 09:00 16:15 Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 09:00 16:15 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Arild Nohr Medlem AP Adelheid Kristiansen Medlem AP Ali Horori Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested:

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV Tone

Detaljer

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: Kl. 08:00

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: Kl. 08:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Organisasjonsutvalget Rådhuset Dato: 04.06.04 Tidspunkt: Kl. 08:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Etablering av parkeringsselskap

Etablering av parkeringsselskap Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.05.2014 34484/2014 2014/3329 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/106 Formannskapet 03.06.2014 14/83 Bystyret 19.06.2014 Etablering av parkeringsselskap

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2007 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.02.2014 Møtetid: Kl. 19.30

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 15.02.2007, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 21:40 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen, møterom Fra til saksnr.: 01/07-31/07 REPRESENTANTER: MØTT:

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg:

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset, Bystyresalen Dato: 18.06. - 19.06.2008 Tidspunkt: 18.06.08 kl 18.00 og 19.06.08 kl 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2006 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.05.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Annet Generalforsamling AS Industribygg. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Annet Generalforsamling AS Industribygg. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 05.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12,

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa kommunestyre

Møteprotokoll. Nordreisa kommunestyre Nordreisa kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 09:00 15:05 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lidvart Jakobsen Leder

Detaljer

Rådmann Bodil Sivertsen.

Rådmann Bodil Sivertsen. Protokoll fra møtet i formannskapet Dato: 26.11.2013 kl. 13:25 Sted: i formannskapssalen i Sandnes rådhus Arkivsak: 13/01167 Tilstede: Norunn Østråt Koksvik (H), Thor Magne Seland (H), Olav Birkeland (H),

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/11239 033 53702/11 08.09.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 22.09.2011.

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/11239 033 53702/11 08.09.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 22.09.2011. Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 12.12.2007 Tid: 15:00 19:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Tertialrapport 2/2012 med budsjettreguleringer

Tertialrapport 2/2012 med budsjettreguleringer Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.09.2012 54443/2012 2012/6128 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/158 Formannskapet 10.10.2012 Bystyret 24.10.2012 Tertialrapport 2/2012 med budsjettreguleringer

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 21.11.2012 kl. 16.30 NB! Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristina Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Svein A. Pederseen,

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER FORMANNSKAPET Sak Vedtak/oppfølging Utsatt I prosess 1/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.12.09 Ansvar (enhet) ADM/Rita Kristiansen Protokoll fra

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås kulturhus, Store sal. 03.04.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås kulturhus, Store sal. 03.04.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås kulturhus, Store sal 03.04.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2015 35868/2015 2015/2924 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/32 Komite for plan, næring og miljø 02.06.2015 15/66 Bystyret 18.06.2015 Orientering

Detaljer

13/222 Formannskapet 18.12.2013 14/4 Bystyret 13.02.2014

13/222 Formannskapet 18.12.2013 14/4 Bystyret 13.02.2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.10.2013 68619/2013 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/222 Formannskapet 18.12.2013 14/4 Bystyret 13.02.2014 Eierskapsmelding Forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Granavollen, Gran rådhus Møtedato: 18.10.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer