FolkogforsVar Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FolkogforsVar Nr. 4 2013"

Transkript

1 FolkogforsVar Nr Sørøst-asia: Nabotvister og urolige farvann

2 innhold Kjære leser Når høsten nå så smått begynner å sette inn, skal vi vende blikket østover. Denne utgaven av bladet er i sin helhet viet den østlige delen av vår største og mest folkerike verdensdel - Asia. 30 % av verdens landareal og hele 60% av verdens befolkning er asiatisk. Veksten har kommet fort i løpet av det 20. århundrede firedoblet den asiatiske befolkningen seg. Den økonomiske veksten er et kapittel for seg. Mange har blitt rikere raskt, og tross store forskjeller øker levestandarden i de mest folkerike landene. Mange millioner mennesker er blitt løftet ut av fattigdom i løpet av siste generasjon. Ikke til å undres over at verdensdelen nå også setter sitt preg på den politiske verdensarenaen i større grad. Tross mange positive tegn, har området også sitt å stri med. Det er ingen mangel på konflikter og uløste tvister. Særlig til sjøs er uenigheten stor både når det gjelder maritime grenser og eierskapet til diverse øyer. Stormakten Kina er en part i mange av disse tvistene. Mange latente konflikter knyttet til etnisitet, landområder og selvstendighetsønsker finnes også. Og så kan man i dette bildet legge til en stor og økende militærmakt, og sterke stormaktsinteresser. I vår ble nyhetsbildet blant annet preget av Nord-Koreas sabelrasling med atomvåpen, 60 år etter at Koreakrigen fikk sin våpenhvile. Vi har i dette nummeret også lagt ved en temaplakat som tar for seg området, som vi håper du får nytte av. Om du har lyst på en oppdatering på sikkerhetspolitikk generelt, minner vi om at Folk og Forsvar også er godt i gang med høstens sikkerhetspolitiske seminarer. Du finner en oversikt over datoer og steder lenger bak i bladet. Håper at vi ses på en av dem! God lesning! artikler: Kinas mange utfordringer s. 4-5 Russere frykter kinesisk kolonisering av Sibir s. 6-7 «Morgenstillhetens land» 60 års våpenhvile, men ingen fred s. 8-9 Japan forsvar, konflikter og allianser s Sørøst-Asia s Øyer til besvær s Vietnams fortid og fremtid s Indonesia øyrike i vekst s Studentenes kamp om å delta s Oppslaget; ASEAN; Monica K. Mattsson Kämpe FaSte Sider: Leder s. 2 Smått & stort s. 3 og 22 Leserinnlegg s. 22 Organisasjonsstoff s. 23 Info-publikasjoner s. 24 sørøstasiatisk samarbeidsorganisasjon opprettet i august Skal fremme politisk, kulturelt og økonomisk samarbeid i regionen. arbeidsutvalget i Folk og ForSvar: leder: Per Steinar Jensen (NHO) nestleder: Hans-Christian Gabrielsen (LO) generalsekretær: Monica K. Mattsson Kämpe utgivelser: Kontaktbladet utgis 5 ganger pr. år. annonser: Bladet tar ikke annonser. abonnement: Bladet sendes gratis til interesserte, og abonnement kan tegnes ved å sende inn bestillings seddel på siste side eller på opplag: Pr. september 2013: eks. De som ønsker innsendt stoff og bilder i retur må angi returadresse tydelig. Innholdet i artikler og kronikker står for forfatternes eget syn, og representerer ikke nødvendigvis Folk og Forsvars offisielle mening. utgiver: Folk og Forsvar adresse: Arbeidersamfunnets plass 1c, 0181 Oslo telefon: Tlf: Telefax: internett adresse: e-post-adresse: ansvarlig redaktør: Monica K. Mattsson Kämpe redaktør: Nan Cecilie Johnstad e-post red.: ISSN F F grafisk produksjon: Forsiden Tre små jenter fra hovedstaden i Kambodsja, Phnom Penh, viser fredstegn og smiler til fotografen. Bildet er tatt 25.mai Dette nummeret av Kontaktbladet tar for seg flere av landene i Sørøst-Asia, og sikkerhetspolitiske utfordringer i regionen. Kambodsjas historie er blodig. Disse tre vitner om fremtidshåp og glede. Foto: Rowan Gillson/Scanpix FolkogforsVar Nr Sørøst-asia: Nabotvister og urolige farvann layout: punkt&prikke Formidling: 2punkt as trykk: RK Grafisk AS Sitatet Den som først griper til vold, viser at han ikke har flere argumenter. Kinesisk ordtak

3 Marinejegerkommandoen på beredskap Fra 1. august er Marinejegerkommandoen (MJK) på beredskap. Dette gjør at de raskt ville kunne bistå politiet i løsningen av kontraterroroppgaver, og at Forsvarets egen beredskap blir styrket. Regjeringen har siden 22. juli 2011 jobbet iherdig med å forbedre den nasjonale beredskapen. Mange tiltak har vært igang - satt, og beredskapen er betydelig styrket på mange områder. Marinejegerne er eksperter på maritime oppgaver som for eksempel bording av skip, men de er mest av alt høyt utdannede soldater som kan settes inn i en hvilken som helst operasjon. Avdelingen har vært i Afghanistan flere ganger og har oppar beidet seg betydelig kompetanse og erfaring fra sine oppdrag der. De har også deltatt i operasjonen i Adenbukta for å bekjempe piratvirksomhet. I tillegg til marinejegerne er også Forsvarets spesialkommando (FSK) på bered - skap. Både FSK og MJK øver med politiet for å sikre seg at man raskt og effektivt kan løse oppdragene. Søk i Folk og Forsvars artikler Det har lenge vært mulig å laste ned Folk og Forsvars kontaktblad i pdf-format fra våre nettsider Ofte er det imidlertid slik at man er på jakt etter artikler som handler om et bestemt tema, eller en bestemt region, og da kan det være upraktisk å måtte bla seg gjennom alle utgavene av kontaktbladet. Folk og Forsvar holder derfor nå på med å legge alle våre artikler ut gruppert etter tema slik at det skal være enkelt å finne det man leter etter. Siden heter artikler etter tema og ligger under fanen publikasjoner. FolkogforsVar Nr FolkogforsVar Nr gamle konflikter nye utfordringer FolkogforsVar Nr verden inn i 2013 Amerikanske interesser - amerikanske konflikter? Forsvaret inngår kontrakt med Sør-Korea Daewoo Industries i Sør-Korea skal bygge det største skipet i Forsvaret noen sinne. Verdien på kontrakten er på 1,32 milliarder kroner. Vi jobber mot å ha Europas mest moderne marine. Dette fartøyet er siste brikke i den prosessen, sier forsvarsminister Anne Grethe Strøm-Erichsen. Det nye logistikkfartøyet skal være på plass senest 1. oktober 2016 og åpner for at marinefartøy kan få forsyninger mens de er til sjøs, slik at de ikke trenger å gå til land. Skipet sammenlignes med et slags flytende verksted, der forsyninger, helikopterlandingsplass og sykestue er om bord i tillegg til at skipet kan fylle drivstoff på andre av Sjøforsvaret sine fartøy. Skipet skal dermed erstatte de gamle logistikkskipene KNM Tyr og KNM Valkyrien, som ikke har de samme mulighetene. Enighet om første kontrakt for norske F-35 Det flernasjonale programkontoret for F-35 i USA, Joint Project Office (JPO), annonserte i slutten av juli at de har kommet til en prinsipiell enighet med produsenten Lockheed Martin om produksjon av 71 nye fly som del av den 6. og 7. produksjonskontrakten for F-35. De to første norske flyene skal produseres som en del av den 7. kontrakten. Dette betyr at det snart vil foreligge en kontraktssum for et norsk fly, noe som gjør at man for første gang vil ha et konkret tall for hva de første norske F-35-flyene vil koste. - Det betyr også at man kan begynne treningen av norske flygere allerede i 2016, og dermed kan ha flygere klare til å ta i mot de første flyene på norsk jord året etterpå, i Dette er viktig, da det er med på å sikre at overgangen mellom F-16 og F-35 kan bli best mulig, sier Melheim. De to norske flyene i den 7. produksjonskontrakten er del av de fire flyene til treningsformål som Stortinget gav bestillingsfullmakt til i 2011 og som ble bestilt i forrige sommer. Anskaffelsen av disse fire flyene har en kostnadsramme på 5,02 milliarder kroner. Ny forsvarssjef Viseadmiral Haakon Stephen Bruun- Hanssen ble i statsråd 21. juni utnevnt til admiral i Sjøforsvaret og ny forsvarssjef etter general Harald Sunde. Han tiltrer i stillingen i løpet av høsten. Kilde: Forsvaret.no Paragrafen: Menneskerettigheter; rettigheter som tilkommer alle mennesker uavhengig av rase, klasse, kjønn, overbevising eller lignende. Menneskerettigheten kan også karakteriseres som visse grunnleggende forestillinger om forholdet mellom stat og individ. Traktatfestet gjennom FNs verdenserklæring om menneskerettigheter vedtatt 10. desember Folk og Forsvar 3

4 Kinas mange utford Kina ønsker å gjenvinne sin plass i det globale samfunnet, bli en respektert stat og igjen innta plassen som «Midtens rike». Landet har imidlertid nok å rydde opp i innenrikspolitisk først. I 2012 var det valg i to av verdens mektigste land, men kontrasten var enorm. I USA var det valgkamp i kjent amerikansk stil med medieoppdateringer døgnet rundt. I Kina var tiden frem mot valget preget av stengte dører og hemmelighold. Det var ingen kø foran valgurnene, og selv ikke de utvalgte delegatene som samlet seg til Kommunistpartiets 18. partikongress 8. november 2012 valgte den nye lederen. Valget av Xi Jinping til generalsekretær og president, hvilke 25 som skal sitte i det mektige politbyrået, hvilken politisk retning partiet skal følge, samt alle andre viktige avgjørelser, ble bestemt på et forberedende møte med Kommunistpartiets stående komité på ni personer. Strengt StYre Kina er verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon, og med 1,35 milliarder inn bygg - ere rommer landet hele 20 prosent av verdens befolkning. Det er Kommunistpartiet som styrer Kina, og partiet har en overordnet kontroll med hele statsapparatet og over den lovgivende prosess. Stadig blir det rapportert om svikt i rettsvesenet, brudd på menneskerettighetene, streng sensur og kontroll med borgernes tilgang til og bruk av internett. I praksis er ytringsfrihet grunnlovsfestet i Kina, men myndighetene utøver likevel streng sensur. Dagens Kina er imidlertid avhengig av tilgang på informasjon for å kunne sørge for en fortsatt økonomisk utvikling, konkurransedyktig forskning, kulturindustri og utdanning. Det er blitt et dilemma for de kinesiske myndighetene hvordan de skal forene ytringsfrihet med en ettpartistat. Kinas hovedproblemer for tiden er innenrikspolitiske, og det har vært knyttet stor spenning til valget av Xi Jinping som ny generalsekretær og president. Det er en ny generasjon ledere som kommer på banen, og de har naturlig nok en annen erfarings- og utdanningsbakgrunn enn tidligere ledere. Hele systemet er modent for endring, men i motsetning til demokratiske land der det finnes mekanismer for strukturelle endringer, er disse fraværende i Kina. I tillegg ligger det føringer fra forrige lederskap, og det er ikke til å komme utenom at det er knyttet store særinteresser til å la landet fortsette som før. Under en rundreise i Hubeiprovinsen i sommer sa Jinping likevel at det nå var helt nødvendig med dypere reformer og en åpning av landet for sikre en sunn økonomi, og for å nå de målene som ble satt under Kommunistpartiets 18. partikongress. Han konkluderte med at kinesiske myndigheter må få til en balanse mellom reform, utvikling og stabilitet. Kina er et land med mye korrupsjon, men korrupsjonen er også en faktor som får ting til å skje. Samfunn med markedsøkonomi og demokrati kjennetegnes gjerne ved at man har flere alternativer, noe som er ikkeeksisterende i autoritære ettpartistater. Et Kina uten korrupsjon ville derfor også kanskje utviklet seg mindre. Når det er sagt, så har president Jinping startet en kamp mot korrupsjonen i landet etter at han tok over makten i fjor. Kampanjen mot korrupsjon har vært rettet mot luksus, byråkrati og sløsing blant offentlige ledere, og skal allerede ha vist resultater, blant annet ved at luksusrestauranter melder en nedgang i smøringsfester. behov For ØkonoMiSk reform Den økonomiske politikken i Kina har gradvis blitt mer liberalisert etter Maos død i 1976, og landet har opplevd over tretti år med sammenhengende økonomisk vekst. Tross fantastisk god vekst er underlaget i samfunnet dårlig. Kina har riktig nok klart å løfte flere hundre millioner mennesker ut av absolutt fattigdom, men den voldsomme økonomiske utviklingen har ført til at forskjellene i landet øker. Den økonomiske veksten har i stor grad vært drevet av store offentlige investeringer og et høyt handelsoverskudd med utlandet, en modell som påvirkes av den globale økonomien. Med finanskrisen som herjer i EU og USA har eksporten avtatt, og det har i de siste månedene vært bekymring i flere vestlige land for at Kinas økonomiske vekst vil stanse opp og at landet vil gå inn i en krise som kan får store globale konsekvenser. Boligmarkedet i Kina blir av flere trukket frem som et eksempel på at landet kan være på vei inn i en krise. I Beijing er boligprisene nå så høye at kineserne, ifølge Aftenpostens beregninger, må jobbe i 22 år for å ha råd til å kjøpe sin første bolig. Kinesiske myndigheter har i mange år prøvd å få boligprisene ned gjennom reguleringer, og siste skritt er én-bolig-politikken som begrenser rikes muligheter til å eie flere enn én bolig i Beijing eller Shanghai. For å dempe prispresset og unngå krise må myndighetene finne en måte å bygge 36 millioner boliger på til gunstige priser innen Flere har påpekt behovet for økonomisk reform og modernisering i landet. Nødvendigheten av en omstrukturering av den kinesiske vekstmodellen med fokus på å øke kjøpekraften til befolkningen, samt få til en inntektsomfordeling, har også blitt påpekt av Jinping. En økonomisk vekst som i større grad er drevet av innenlands konsum vil være 4 Folk og Forsvar

5 ringer langt mindre sårbar og mer stabil. Det er også behov for reform av velferdsordningen i landet. Kineserne sparer nesten halvparten av inntektene sine til blant annet pensjon, helseutgifter, bolig og utdanning. Ved å bygge ut velferdsordninger vil det være mulig å frigjøre en del av den disponible inntekten til konsum. Reform av velferdsordningen blir også særlig viktig med tanke på en raskt aldrende befolkning FenoMenet Den økonomiske veksten i Kina vil kanskje ikke fortsette i evigheter. Det er godt mulig at Kina vil gå forbi USA og bli verdens største økonomi. Like mulig er det at den kinesiske veksten på et punkt vil stanse opp, og kanskje til og med falle. Særlig på grunn av de store demografiske utfordringene Kina står overfor. Ettbarnspolitikken, sammen med det faktum at det blir født 120 gutter per 100 jenter, har vist seg å få store demografiske konsekvenser. I et samfunn hvor mye tradisjon ligger i at barnet skal ta hånd om familien, vokser det nå frem det som omtales som fenomenet; det at man får en generasjon enebarn som er ansvarlige både for to foreldre og fire besteforeldre. FNs beregninger viser at innen 2050 vil antallet personer i arbeid for hver kineser over 60 år synke fra ni til 2,5, samtidig som antall personer over 60 år vil øke fra 11 til 31 prosent. Vel så problematisk er det at overskuddet av gutter har ført til en generasjon menn som nå sliter med å finne seg en kone. Forskere ved Zhejiang University har i sine studier kommet over flere byer der det ikke var en eneste singel kvinne å spore opp. Resultatet er en gruppe menn som har blitt bitre, ensomme, tiltaksløse, og som får tiden til å gå med drikking, slåssing og gambling. Anslagene viser at alt i 2020 vil hele 20 % av unge kinesiske menn ha problemer med å finne seg en kone. I en kultur hvor barn tar seg av foreldrene vil ikke bare disse enslige mennene få problemer med å ta seg av sine egne foreldre, men Kina vil få en stor utfordring med å finne løsinger for hvordan disse enslige mennene skal forsørges når de en dag selv blir gamle. Den raskt aldrende befolkningen gjør også at antallet åringer synker drastisk. Tidligere har kinesiske myndigheter kunnet pøse på med nye statsfinansierte investeringer, gjennomført ved hjelp av en enorm og lavtlønnet arbeidsstyrke, for å opprettholde farten i økonomien. Nå holder imidlertid Kina på å gå tom for lavtlønnede arbeidere. Flere har spådd at Kina vil bli gammelt før det blir rikt. investerer Mer i ForSvar Kinas forsvar, Folkets Frigjøringshær, er verdens største militære styrke, med omtrent tre millioner soldater, og har verdens største aktive stående armé, med omtrent 2,28 millioner soldater, ifølge The Military Balance Folkets frigjøringshær kan mobilisere rundt 350 millioner soldater, noe som gjør Kina til det eneste land i verden som kan stå imot alle andre lands militære avdelinger alene basert på antall soldater. Mens vestlige land bruker mindre på våpen og forsvar, investerer Kina stadig mer. Kina har i de siste årene først og fremst satset på å bygge opp hæren, men nå satses det også stort på marinen og flyvåpenet. Tidligere i år bekreftet det kinesiske forsvarsdepartementet at det nye militære transportflyet Xian Y-20 er under utvikling. Det er mye hemmelighold rundt dette, men Y-20 kan etter alt å dømme gi Kina den samme globale, militære rekkevidden USA og andre avanserte nasjoner har hatt i flere år. Opprustningen til sjøs har sammenheng med den anspente situasjonen i Sørkina-havet. Med tanke på både store, nye forsyningsskip og militære transportfly er det klart at Kina er i ferd med å skaffe seg kapasitet til å operere militært langt utenfor egne grenser. Fokuset til den kinesiske opprustningen og moderniseringen ligger på våpensystemer som vil kunne forhindre andre land fra å prosjektere militær makt og innflytelse i regionen rundt Kina, spesielt i Kinas bakgård Øst- og Sørkina-havet, men også potensielt utover i Stillehavet. USA har varslet at de nå vil rette det sikkerhetspolitiske fokuset mot Asia, og har blant annet flyttet de amerikanske sjøstridskreftene fra Europa til Stillehavet. Med en stadig mer anspent situasjon i Sør- Kina-havet gjør Kinas forsvarsmodernisering nabolandene urolige. Frykten er at de interne problemene i Kina kan forplante seg og destabilisere regionen, samt bidra til en uforutsigbar ekspansiv utenrikspolitikk. Av Kathinka Louise Rinvik Foto: Scanpix Folk og Forsvar 5

6 Russere frykter kinesisk koloniserin Forholdet mellom Moskva og Beijing er historisk godt. Likevel frykter russerne kinesisk kolonisering av Øst-Sibir og Det fjerne Østen. e sprer seg som glassmaneter og - Dtrenger inn overalt. Gradvis vil du finne ut at uten at skudd blir løsnet, har de tatt over, sier Vladimir Pozjidajev mens han drar seg betenkt i det grå skjegget. Pozjidajev, en kosakk i 1800-tallsuniform, peker mot den skogkledde åsen bak oss. På den andre siden ligger det landet Pozjidajev refererer til: Kina. Kosakkene ledet russernes erobring av Sibir og det fjerne Østen i tsar-tiden. Lokale myndigheter oppfordrer dem nå til å returnere til sin gamle rolle som elitesoldater som skal forsvare landet. I Pogran-Petrovka, der jeg treffer 60-åringen, har kosakkene fått en gammel militærforlegning. Så langt består bosetningen av et par familier, en håndfull single menn, noen få kalkuner og en fet gris. Russerne frykter Kina på grensen til paranoia. Jevnlig har russiske aviser overskrifter som «Russland uten Sibir», og alt fra for - fattere til Duma-representanter advarer mot den «gule menneskeflommen». En meningsmåling i stillehavsregionen Primorje viser at 74 prosent av befolkningen venter at Kina på lengre sikt vil overta regionen. Da president Vladimir Putin besøkte området, advarte han mot voksende asiatisk inn - flytelse, og uttalte at den «fremtidige lokalbefolkningen vil snakke japansk, kinesisk og koreansk» hvis det ikke gjennomføres konkrete tiltak. Samtidig er forholdet mellom de to landene historisk godt. Kinas ferske president Xi Jinping valgte seg Russland som sin første utenlandsreise, noe som viser hvor viktig han ser på forbindelsene mellom Beijing og Moskva. Siden 1990-tallet har de to landene stort sett hatt samme syn i FNs sikkerhetsråd, de har nektet å godkjenne militære operasjoner i regi av FN - med unntak av humanitære aksjoner - og de har støttet et multipolært verdenssystem for å dempe USAs dominans undertegnet de en historisk I grenseavtale. Etter 40 år med for handlinger er Moskva og Kina enige om hele den kilometer lange felles grensen. I sommer gjennomførte de en stor marine - øvelse sammen. Ifølge kinesiske myndigheter var det den største Kina noensinne har avholdt med en fremmed stat. Samtidig skyter handelen i været. På markedet «Lille Kina» rett nord for Vladivos - tok er det yrende liv. Her holder noen tusen kinesere til. Fra en lang rekke salgs boder tilbyr de alt fra sko og solbriller til etterligninger av designvesker og merkeklær. Markedet er fullt av russere i alle aldre med store bager. De pruter og prater, kikker og inspiserer. - De oppfører seg som om de eier Øst- Russland. Hvis Russland ikke er sterkt, vil vi miste dette territoriet til Kina, fnyser Irina Petrovna, en middelaldrende dame jeg treffer på markedet. Når man reiser rundt i Russlands fjerne Østen, får man uunngåelig inntrykk av en region som desperat forsøker å holde fast på sin russiske tilknytning, men som sakte mister grepet. Langs et grenseområde så stort som Vest-Europa virker demografien, økonomien og - for første gang - historien mot Moskva. I Vladivostok hører jeg jevnlig kinesisk, og byggeplassene er fulle av kinesiske arbeidere. Restaurantmenyer står ofte på russisk og kinesisk, og hotellene er blitt avhengige av turistene fra sør. Frukt, grønnsaker og andre matvarer er importert fra Kina, og de lokale russerne har nesten bare på seg kinesiske klær. - Kineserne tyter inn overalt, og med sine luselønninger stjeler de jobbene våre. Det vi ser er en sakte kolonisering av de russiske områdene, tordner den nasjonalistiske parlamentarikeren Vladimir Grisjukov, som jeg møter i Vladivostok. Kina-frykten er ikke noe nytt. På slutten av 1800-tallet, da 75 prosent av gullgraverne i Amur-regionen og 90 prosent av jernbanearbeiderne var kinesiske, var det utbredt frykt for kinesisk overtagelse. Kosakkene bestemte seg for å bli kvitt 6 Folk og Forsvar

7 g av Sibir kinesere nord for grenseelven Amur. De drev kinesere ut i elven, der de møtte en sikker død i det kalde vannet. Russland tok over store deler av disse grenseområdene gjennom to avtaler i 1858 og 1860, en periode som kineserne refererer til som en tid med «russisk aggresjon». I 1969 holdt de to kommunistmaktene på å støte sammen i full krig. Sovjetunionens daværende statsminister, Aleksej Kosygin, forsøkte å ringe Mao for å løse konflikten, men isteden fikk han en reprimande av en kinesisk sentralborddame. - Du er en revisjonist, og derfor vil jeg ikke sette deg over, sa hun før hun la på røret. Drøyt tre tiår senere er den bitre ideologiske striden nesten glemt, og de to landene har inngått en strategisk allianse. Likevel har ikke frykten for kineserne blitt mindre enn for hundre år siden. Forskjellen er at den gangen var Russland den ekspanderende parten, mens Kina var svakt. I dag er det Kina som reiser seg, mens Russland bare er en skygge av det Sovjet var i Russland frykter vel så mye sin egen svakhet som Kinas styrke. Langs grensen til Kina bor det bare drøyt seks millioner russere, en nedgang på 5 prosent siden De nordlige provinsene i Kina huser derimot 132 millioner, og tallet øker med én million i året. Den økonomiske ubalansen er like slående. I 1990 var økonomien til de to landene omtrent jevnstore, nå er Kinas brutto nasjonalprodukt fire ganger så stort som Russlands. Og forspranget øker. Samtidig avtar Russlands befolkning med én million i året. Situasjonen er verst øst i landet. Da jeg kjører bil vestover fra Vladivostok, er det langt mellom de nesten folketomme landsbyene. Etter 14 timer og drøyt kilometer, hvorav halvparten på en nesten ufremkommelig kjerrevei, åpner skogen seg og jeg får øye på den lille landsbyen Krasnyj Jar. Her var det tidligere flere tusen innbyggere. Nå er det kun et par hundre igjen. En gammel kone kan fortelle at mange flyttet da kollektivbruket like ved gikk konkurs for noen år siden. Nedover hovedgaten, hvis man kan kalle den det, ligger det små, falleferdige tømmerhus på hver side. De delvis knuste vinduene stirrer tomt mot meg. Overalt ligger det skrot og skrap. De gamle tregjerdene har for lengst gitt opp, og ligger utmattede på bakken. - Alt vi har igjen er de helt unge, de gamle og de syke - de som ikke kunne reise, forteller Sergej Kazanov (71). Andre land løser problemet med befolkningsnedgang ved å øke innvandringen, men det skapte furore da forskeren Zjanna Zaiontsjkovskaja foreslo en full åpning av grensen mot Kina. Hun mener at Russland trenger mellom 10 og 20 millioner innvandrere for å befolke områdene i øst. Russerne er ikke klar for noen slik masseinnvandring. Russland er riktignok en multietnisk stat, og de mange folkegruppene hører med i russernes bilde av sitt eget land. Men kineserne oppfattes som fremmedelementer. Russland vil ikke lenger være Russland hvis landet får en stor kinesisk minoritet, er en vanlig påstand i debatten. Russiske myndigheter ser på innvandrerne fra sør utelukkende som et problem, men kineserne har faktisk vært en vitamininnsprøytning for de underutviklede og befolkningstynne områdene i øst. Mens russerne selger våpen, olje og tømmer, tilbyr kineserne billige og sårt tiltrengte forbruksvarer, som den russiske industrien aldri har klart å skaffe til veie. Russere flest sier at kineserne tar fra dem jobbene og bringer med seg kriminalitet, argumenter som heller ikke er ukjente i andre land. I praksis tar kinesiske innvandrere de jobbene som russerne ikke vil ha. Når alt kommer til alt er kineserne kun skyldige i å være kinesiske i et land fattig på russere. Russerne på sin side er skyldige i, som så mange andre imperier gjennom tidene, å ha forstrukket seg, det som på fagspråket kalles «imperial overstretch». Da russerne erobret og befolket Øst-Sibir og Det fjerne østen fra det 17. til midten av det 19. århundret, økte de ikke bare landets størrelse og ressurser men også dets sårbarhet. Denne ekspansjonen var mulig og betalte seg selv da slaver og fangene i Stalins Gulag jobbet i gruvene og i skogen. Men uten slik tvangsarbeidskraft har Russland langt mer territorium enn det noen gang kommer til å klare å befolke skikkelig. Du skal imidlertid være ganske tøff for å komme med slike argumenter her borte. Geopolitikk er ikke populært, særlig ikke når russerne kommer på defensiven. Russerne er svært stolte over at landet deres dekker en syvendedel av Jordens landmasser og strekker seg over ni tidssoner. De har ingen planer om å gi fra seg noen av disse tidssonene med det første. Av Per kristian aale Foto: Per Kristian Aale Folk og Forsvar 7

8 «Morgenstillheten 60 års våpenhvile, men ingen fred Den 27. juli i år kunne vi markere 60-års jubileet for våpenhvileavtalen mellom Den demokratiske folkerepublikken Korea, bedre kjent som Nord-Korea, og Republikken Korea, eller Sør-Korea. Men noen endelig fredsavtale har aldri blitt signert på den koreanske halvøya. I «Morgenstillhetens land» råder det formelt sett fortsatt en krigssituasjon mellom de to republikkene. Den norske regjeringen, representert ved forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, deltok sammen med norske veteraner fra Koreakrigen på minnesmarkeringen for noen uker siden. Norge var en av deltakerne i FN-operasjonen, og leverte et viktig bidrag gjennom sitt feltsykehus NORMASH. På det frontnære sykehuset ble mennesker behandlet i løpet av krigsårene og tiden etterpå. Koreakrigen var en krig om territorier og politisk kontroll. Etter at 2. verdenskrig var over, mistet den gamle kolonimakten Japan kontrollen over den koreanske halvøya, og de allierte rykket inn med okkupasjonsstyrker. Som i Tyskland, delte man landområdene mellom seg. Mens sovjetiske styrker kontrollerte Nord-Korea, hadde USA ansvaret for sør. Grensen ble trukket på den 38. breddegrad. Opprinnelig var tanken at Korea igjen skulle bli et samlet land. Men ganske raskt ble de to okkupasjonsområdene til selvstendige stater. Den demokratiske folkerepublikken Korea i nord og Republikken Korea i sør ble begge dannet i 1948, og året etter, i 1949, var både sovjetiske og amerikanske okkupasjonsstyrker trukket ut av de to landene. Den 25. juni 1950 ble freden mellom de to nabolandene brutt. Kim Il-sung, Nord-Koreas «store leder», valgte å gå til angrep. Ganske snart hadde nord-koreanske styrker kontrollen over den sør-koreanske hovedstaden Seoul. Koreakrigen var i gang. FNs generalsekretær, den gangen nordmannen Trygve Lie, tok initiativet til en FN-ledet motoffensiv. En FN-styrke under amerikansk ledelse ble opprettet få dager senere, for å slå tilbake angrepet. Krigshelten fra 2. verdenskrig, general Douglas MacArthur som også var den som mottok Japans kapitulasjon - ledet styrken. De tok raskt tilbake Seoul, og fortsatte så nordover, helt til den nord-koreanske hovedstaden Pyongyang. Dermed gikk også Kina inn i krigen, på nordkoreansk side, og presset FN-styrkene sørover igjen, til de hadde gjenerobret hovedstaden i Sør-Korea. Frontlinjene bølget fram og tilbake de følgende årene, mens forhandlinger stadig pågikk. Tapstallene er usikre, men man regner med at rundt 2,5 millioner mennesker mistet livet i Koreakrigen, herunder rundt soldater av disse var FN-soldater, resten fra de to involverte statene, samt Kina. Det hører med til historien at general MacArthur, etter kinesernes overraskende motoffensiv i november 1950, faktisk foreslo å slå tilbake med et atomvåpenangrep mot Kina. President Truman som jo beordret bombene over Hiroshima og Nagasaki - nektet å bruke slike midler, i frykt for at det ville utløse en tredje verdenskrig. Det ble en kraftfull, offentlig debatt mellom de to profilerte herrene, som til slutt førte til at generalen ble fjernet fra sin stilling. Det er vel grunn til å frykte at tapstallene hadde vært enda høyere, om resultatet var blitt et annet. I 1953 ble det omsider enighet om en våpenhvileavtale, og etableringen av en demilitarisert sone langs grensen. Våpenhvilen overvåkes den dag i dag av en uavhengig gruppe, Neutral Nations Supervisory Commission, der Sverige og Sveits har en lederrolle. Denne består av land som ikke selv deltok i Koreakrigen. Men mangelen på en endelig fredsavtale gjør at det stadig er stor spenning i området, og med jevne mellomrom tilløp til oppblussing av konflikten. kjølig naboskap De 60 årene som har gått siden våpenhvileavtalens signering, har heller ikke vært preget av noe hjertelig forhold mellom de to naboene. Den kalde krigen la også sin klamme hånd over den koreanske halvøya, der Sovjet dominerte Nord-Korea, mens Sør-Korea hele tiden har vært en nær alliert av USA. Spenningsnivået var høyt, med uenigheter rundt grenser og flere attentatforsøk på sør-koreanske statsledere. Oppdagelsen av flere underjordiske tuneller under den demilitariserte sonen, som antageligvis skulle fungere som transportvei for en eventuell nord-koreansk invasjonsstyrke, gjorde naturlig nok ikke forholdet bedre. Styrkeforholdet mellom de to nabostatene har imidlertid endret seg. I dag har vi vent oss til at Nord-Korea er et av verdens absolutt fattigste land. Men det har ikke alltid vært slik. Fram til 1960-tallet gikk den økonomiske utviklingen i Nord-Korea raskere enn hos naboene i sør, og så sent som i 1976 var det årlige BNP per innbygger likt for de to nabostatene. Men da den kalde krigen gikk mot slutten, tørket også pengestøtten fra Sovjetunionen inn for Nord-Korea, og forholdene blir raskt verre for folkerepublikken. Dårlige avlinger og oversvømmelser gjorde sitt for å forverre situasjonen. På midten av 90-tallet, etter at Kim Il-sung døde og sønnen Kim Jong-il overtok, ble landet herjet av en ekstrem hungersnød. Det er vanskelig å få ut sikre tall fra et så lukket land som Nord- Korea, men enkelte anslår at så mange som 3,5 millioner mennesker kan ha sultet i hjel. Det utgjør en prosentandel på svimlende 15% av befolkningen, noe som gjør dette til en av de verste sultkatastrofene verden har sett i moderne tid. Planøkonomi, isolasjon og sterk statlig kontroll over all produksjon og arbeidsliv har alltid vært sterke politiske føringer i Nord-Korea. «Juche» - som blant annet står for selvberging, har vært det sentrale begrep. Nå ble imidlertid situasjonen for prekær, og landet gikk med på å ta imot nødhjelp fra omverdenen. Mange trodde at dette var et vendepunkt, og at man kanskje skulle se en tilnærming og normalisering av forholdet mellom de to nabolandene. Inntrykket forsterket seg i år 2000, da det første offisielle statsbesøket fra Sør-Korea fant sted. Dette var resultatet av Sør-Koreas såkalte «solskinnspolitikk», en linje som skulle føre de to statene nærmere hverandre, og kanskje på sikt føre til en gjenforening av de to republikkene. Sør-Koreas president, Kim Dae-jung, fikk endog Nobels fredspris for sitt arbeide. Den neste sør-koreanske presidenten, Roh Moo-hyun, videreførte denne politikken, men i 2008, da Lee Myung-bak ble valgt til president, la han tilnærmingen på is og valgte en hardere linje overfor nabolandet. Siden Nord-Korea, under noe uklare omstendigheter, senket det sørkoreanske marinefartøyet Cheonan i mars 2010, har forholdet vært heller iskaldt. ForSvar og atomprogram Slutten på den kalde krigen forsterket også Nord-Koreas ønske om selv å kunne avskrekke eventuelle fiender. Man startet snart opp et atomvåpenprogram, og utmeldingen av ikke-spredningsavtalen for atomvåpen (NPT), fulgte raskt. Flere forsøk ble gjort på forhandlinger, blant annet tilbød USA hjelp til å bygge opp den elektriske kraftforsyningen, mot at atomvåpenprogrammet skulle fryses. Men samarbeidet gikk trått, og det viste seg etter hvert at Nord-Korea ikke hadde stoppet programmet. På begynnelsen av 2000-tallet ble alle inspektører fra IAEA (Det Internasjonale Atomenergibyrået) utvist, og Nord-Korea gikk i 2005 ut med at de faktisk besitter atomvåpen. Året etter ble det foretatt flere rakettoppskytinger, og man foretok også den første underjordiske prøvesprengningen av nord-koreanske atomvåpen. Den andre prøvesprengningen fant sted i 2009, og nå i februar 2013 ble den tredje og hittil kraftigste sprengningen foretatt. Det anses nå som sannsynlig at landet besitter i alle fall en viss grad av atomvåpenkapasitet, selv om det er mye usikkerhet rundt hvor stor den egentlig er. 8 Folk og Forsvar

FolkogforsVar Nr. 1 2013

FolkogforsVar Nr. 1 2013 FolkogforsVar Nr. 1 2013 verden inn i 2013 Kjære leser Riktig godt nytt år! I årets første nummer av Kontaktbladet retter vi blikket mot verden rundt oss. Globaliseringen gjør at verden blir mindre, og

Detaljer

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien Kontaktblad nr. 1 2009 USAs nye dager i historien Kjære leser Godt nytt år! Det er ikke en spesielt fredelig verdenssituasjon i det vi går inn i 2009. Kampene på Gaza har preget nyhetsbildet de siste ukene,

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 1 2011

FolkogforsVar Nr. 1 2011 FolkogforsVar Nr. 1 2011 Folk og Forsvar 60 år for fred, frihet og demokrati innhold Kjære leser Så ligger igjen et nytt år foran oss. For Folk og Forsvar er 2011 året vi kan feire 60 år som informasjonsleverandør.

Detaljer

Norsk politikk i verden

Norsk politikk i verden Kontaktblad nr.3 2008 Norsk politikk i verden Kjære leser Vel overstått sommer! De siste ukene har Europa brått blitt revet ut av feriemodus. Krigen i Sør-Ossetia er rystende, i en tid der løsning av konflikter

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 4 2011

FolkogforsVar Nr. 4 2011 FolkogforsVar Nr. 4 2011 Afrikas fremtidshåp Kjære leser Høsten er kommet, og det er på tide med en ny sesong med konferanser og faglig påfyll. Du finner en liste over steder og datoer litt lenger bak

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 2 2011

FolkogforsVar Nr. 2 2011 FolkogforsVar Nr. 2 2011 En sårbar klode så mange trusler Kjære leser De siste dagene har minnet oss om hvor forgjengelig livet slik vi kjenner det egentlig er. Japan er blitt rammet av flertallige, massive

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 5 2013

FolkogforsVar Nr. 5 2013 FolkogforsVar Nr. 5 2013 Norges forsvar inn i fremtiden Kjære leser I dette årets siste nummer av bladet, skal vi bli nærmere kjent med deler av et samt se litt på noe av den nye teknologien et har tatt

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 5 2010

FolkogforsVar Nr. 5 2010 FolkogforsVar Nr. 5 2010 I terrorens tid Folk og Forsvar 1 Folk og Forsvar 1 innhold Kjære leser Høsten er over oss for fullt, og neste års statsbudsjett er nylig lagt fram. Reaksjonene har vært blandete,

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 4 2014

FolkogforsVar Nr. 4 2014 FolkogforsVar Nr. 4 2014 Brennpunkt: Midtøsten Kjære leser Håper dere alle har hatt en god sommer, og er godt i gang igjen med høstens aktiviteter, enten det er arbeid, studier, organisasjonsliv eller

Detaljer

Året der verdens utfordringer står i kø

Året der verdens utfordringer står i kø Kontaktblad nr. 1 2008 2008 Året der verdens utfordringer står i kø Kjære leser Riktig godt nytt år! I årets første nummer av Kontaktbladet retter vi blikket ut i verden. Vi står overfor et begivenhetsrikt

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 5 2011

FolkogforsVar Nr. 5 2011 FolkogforsVar Nr. 5 2011 For norge Kjære leser Etter noen intense måneder med krigføring i Libya er nå Muhammar Khadafi bekreftet død. Selv om hevnmotivene ikke er vanskelige å forstå, er det på mange

Detaljer

NATO og EU side om side - også i Afghanistan

NATO og EU side om side - også i Afghanistan Kontaktblad nr.5 2008 NATO og EU side om side - også i Afghanistan Kjære leser NATO er en allianse i stadig utvikling. Nye sikkerhetsutfordringer og oppgaver dukker opp med jevne mellomrom. I skrivende

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 2 2014

FolkogforsVar Nr. 2 2014 FolkogforsVar Nr. 2 2014 For Norge i utlandet Kjære leser Verden er blitt mindre, pleier man å si. Og vi lever på mange måter i en globalisert verden. Ikke minst gjelder dette på informasjonssiden. Konflikter

Detaljer

Working Paper Series 6/10

Working Paper Series 6/10 Working Paper Series 6/10 HVA KINA VIL Arne Jon Isachsen CME/BI Oktober 2010 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management HVA KINA VIL Kina vil gjenvinne sin rettmessige plass i det

Detaljer

Kosovo Europas nye stat

Kosovo Europas nye stat Kontaktblad nr.2 2008 Kosovo Europas nye stat Kjære leser Den store diplomatiske nøtten de siste ukene har vært Kosovos ensidige uavhengighetserklæring. En del land var raskt ute med anerkjennelse av den

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag:

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Side 1 av 11 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Det moderne innsatsforsvaret fra fremtidsvisjon til

Detaljer

VeST-SAHArA Afrikas siste koloni Profilen Erna Solberg om Norge i verden

VeST-SAHArA Afrikas siste koloni Profilen Erna Solberg om Norge i verden Et utenriksmagasin fra Flyktninghjelpen 01/2012 kr. 79 ISSN 1891-2230 RETUR UKE 24 VEST-SAHARA Afrikas siste koloni Profilen Erna Solberg om Norge i verden KVINNER KJEMPER KVINNERS sak Stadig flere kvinner

Detaljer

FolkogforsVar temahefte

FolkogforsVar temahefte FolkogforsVar temahefte Russland RUSSLAND fra partner til motpart? Av lnar Seljevold 1900 ISLAND N O R G S V I G R FINLAND F F FOLK OG FORSVAR har siden 1951 drevet informasjonsarbeid om norsk forsvars-

Detaljer

Kan Afrika hjelpe Afrika?

Kan Afrika hjelpe Afrika? Kontaktblad nr.3 2008 Kan Afrika hjelpe Afrika? Kjære leser I skrivende stund er St.prp. nr 48, Langtidsplanen for Forsvaret avlevert, og de ulike partigruppene er godt i gang med arbeidet. Selve Stortingsbehandlingen

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Ho ser forundra ut, tenker vel som meg på solonedgangen

Detaljer

FLYKTNING- REGNSKAPET ALT OM MENNESKER PÅ FLUKT VERDEN OVER

FLYKTNING- REGNSKAPET ALT OM MENNESKER PÅ FLUKT VERDEN OVER FLYKTNING- 2015 REGNSKAPET ALT OM MENNESKER PÅ FLUKT VERDEN OVER 59,5 MILLIONER PÅ FLUKT SIDE 4 Krigen i Syria fortsetter på fjerde året med ekstreme humanitære konsekvenser. Foto: Hosam Katan / Reuters

Detaljer

taliban Krigen mot Krigen i Afghanistan har satt sikkerheten i Pakistan på spill. Nå trappes konflikten opp. land Nord-Korea mer enn raketter

taliban Krigen mot Krigen i Afghanistan har satt sikkerheten i Pakistan på spill. Nå trappes konflikten opp. land Nord-Korea mer enn raketter Et utenriksmagasin fra Flyktninghjelpen 02/2009 kr. 79,- Krigen mot taliban Krigen i Afghanistan har satt sikkerheten i Pakistan på spill. Nå trappes konflikten opp. ISSN 1891-2230 land Nord-Korea mer

Detaljer

Han svarer bedre enn deg. 20Somalia: Haitis husslaver. ÅretS FAgblAd. Myanmar: Folket stanset gigantdam. Ny bok: Slik svindler de fellesskapet

Han svarer bedre enn deg. 20Somalia: Haitis husslaver. ÅretS FAgblAd. Myanmar: Folket stanset gigantdam. Ny bok: Slik svindler de fellesskapet 14 Myanmar: Folket stanset gigantdam ÅretS FAgblAd 2013 Al-Shabaab på 20Somalia: glansa papir 24 Ny bok: Slik svindler de fellesskapet Malariasuksessen Side 6 nr 1 januar 2014 www.bistandsaktuelt.no FaGBLaD

Detaljer

En varslet katastrofe

En varslet katastrofe 10 Bistandsbransjen: Bare én hane igjen i kurven 16 Givermarkedet: Humanitære budeier melker samme ku 12 Bistand og sikkerhet: tema: tii år etter 11. september Forstår vi det lokale maktspillet? Side 23

Detaljer

Nato 60 år. En allianse for vår tid

Nato 60 år. En allianse for vår tid Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 23. mars 2009 ved Utenriksminister Jonas Gahr Støre, Foto: Stig Morten Karlsen, OMS Nato 60 år. En allianse for vår tid (Sjekkes mot fremføringen.) Majesteter, ambassadører,

Detaljer

FLYKTNING- REGNSKAPET ALT OM MENNESKER PÅ FLUKT VERDEN OVER

FLYKTNING- REGNSKAPET ALT OM MENNESKER PÅ FLUKT VERDEN OVER FLYKTNING- 2014 REGNSKAPET ALT OM MENNESKER PÅ FLUKT VERDEN OVER 3 51,2 MILLIONER PÅ FLUKT SIDE 6 Foto: UN Konflikten i Syria er den største fluktkrisen i vår generasjon. BLANT JORDENS FORDØMTE SIDE 34

Detaljer

AfghAnistAn hent soldatene hjem! 30 kr,-

AfghAnistAn hent soldatene hjem! 30 kr,- Afghanistan HENT SOLDATENE HJEM! 30 kr,- Bli med i Rødt! Aldri før har menneskeheten rådd over så store ressurser som i dag. Teknologien og kunnskapsnivået setter oss i stand til å produsere, samhandle

Detaljer

FRED VEIEN MOT. FOTOREPORTASJEN Øst-Timor muligheter og håp. PROFILEN Johan Galtung fredsrabulist i 50 år. NYHET Oljefondet kritiseres i Vest-Sahara

FRED VEIEN MOT. FOTOREPORTASJEN Øst-Timor muligheter og håp. PROFILEN Johan Galtung fredsrabulist i 50 år. NYHET Oljefondet kritiseres i Vest-Sahara ET UTENRIKSMAGASIN FRA FLYKTNINGHJELPEN 03/2009 KR. 79 ILLUSTRASJON: Arild Sæther VEIEN MOT ISSN 1891-2230 NYHET Oljefondet kritiseres i Vest-Sahara FRED PROFILEN Johan Galtung fredsrabulist i 50 år FOTOREPORTASJEN

Detaljer

Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter

Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2013. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med

Detaljer