Falske mynter og straff i middelalderen Av Svein H. Gullbekk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Falske mynter og straff i middelalderen Av Svein H. Gullbekk"

Transkript

1 Falske mynter og straff i middelalderen Av Svein H. Gullbekk

2 Falske mynter og straff i middelalderen Falske mynter og straff i middelalderen Av Svein H. Gullbekk Forfalsking av mynt har vært et fenomen gjennom store deler av mynthistorien fra antikken til i dag. Mens falskmyntneri i dag stort sett dreier seg om samlermynt, var middelalderens myntfalskere opptatt av å forfalske mynt som penger. Mynten var kongens eiendom. Forfalsking av mynt var således både en majestetsfornærmelse og angrep på statens pengevesen. Straffene for myntfalsking tilhørte strengeste kategori. Dødsstraff var utbredt, men dødsstraff alene var ofte ikke tilstrekkelig. Straffen skulle statuere eksempel. Henrettelser var offentlige tilstelninger som tiltrakk seg store tilskuerskarer. Makabre avstraffelsesmetoder var populære hos massene. Avrettelsen av falskmyntnere var i så måte populære. Myntmestere kastrert på mistanke I 1970-årene slo den engelske avisen The Sun opp en falskmyntnersak på forsiden: Overskriften var Kongens myntmestere kastrert. Saken det ble referert stammet fra det Herrens år 1136 da kong Stephen kastrerte atten myntmestere på mistanke om tusking med sølvinnholdet i mynten. Straffen ble ilagt etter føre var prinsippet. Koking av falskmyntnere Om noen skulle besøke den nederlandske byen Deventer bør de legge turen om det historiske museet som i hvert fall pleide å ha en stor jerngryte hengende på veggen utenfor. Gryten ble brukt til å koke falskmyntnere på 1400-tallet. Koking av falskmyntnere var en utbredt straffemetode i nederlandene, Frankrike og på tysk område i middelalderen. Første gang vi møter praksisen med å koke falskmyntnere er i Frisland i I 1589 ble koking avskaffet som straff i de nordlige provinsene i nederlandene, mens praksisen fortsatt i sørlige provinser ut 1600-tallet. De siste tilfeller der falskmyntnere ble kokt i offentlighet har vi fra Brussel i Kokt i vin og olje Flere steder på tysk område lot man dømte falskmyntnere kokes i vin. Vinen skulle føre til at offeret skulle bli så beruset at det lindret smertene. Smertene må selvfølgelig ha vært forferdelige. Et grotesk tilfelle av en avrettelse møter vi i Stralsund Der ble straffen skjerpet ved at det kokende vannet ble avkjølt tre ganger før døds dommen endelig ble eksekvert. De straffedømte ble ofte kokt i olje (enkelte tilfeller i vann). Det sies at dødskampen skulle ha vært kortvarig da de dømte ble styrtet i karet med hodet først! Det eksisterer tegninger av dødsdømte som blir sendt i den sorte gryte med hode først i domsprotokoll fra 1586 fra Lille i Frankrike. Begrunnelsen for å koke falskmyntnere foreligger i en rettsprotokoll fra Hamburgs byrett i 1497 der det heter at den dømte skal kokes fordi han selv har forfalsket mynt gjennom hvitkoking (for å få frem sølvet). I rettsterminologien omtales dette som straffens speilende karakter. De mest kjente forfalskningene fra norsk middelalder er de såkalte Kalfarlipenningene fra 1280-årene. På ære, liv og gods Beveger vi oss tilbake til begynnelsen av vår tidsregning var det ikke uvanlig at romerne kastet sine myntfalskere til villdyrene på Coloseum. Utover middelalderen praktiserte man ikke bare koking, men også brenning, halshogging, henging, avhugging av diverse legemsdeler, kastrering og brennmerking av falskmyntnere på forskjellige steder på kroppen. I det hele tatt var oppfinnsomheten når det gjaldt straffemetoder stor. I Norge skulle falskmyntnere straffes 150 Oslo Mynthandel Auksjon nr. 64

3 Falske mynter og straff i middelalderen på Ære, Liv og Gods som det het i Christian V s lov av Da myntmester Henning Christoph Meyer ble benådet av kong Frederik IV og sendt til tvangsarbeid på Akershus festning ble han brennmerket i pannen. Myntmesteren ved Den Kongelige Mynt ble dømt for å ha blandet kobber i myntsølvet, og på den måten tilegnet seg så mye som riksdaler i uregelmessige inntekter i årene fra 1723 til Første gang vi møter lovgivning for falskmyntneri i Norge er Landsloven fra Der heter det at den slags virksomhet er ubotamål, altså av så alvorlig karakter at den ikke kan bøtes. Opprørerne på Hjelm Nord-Europas største falskmyntnersak Det hele begynte med drapet på Erik Glipping i november i 1286, og en gruppe stormenn som ble dømt til landflyktighet for ugjerningen samme år. Anført av marsk Stig Andersen søkte stormennene tilflukt og støtte i Norge. Der lå den unge kong Eirik Magnusson lå i strid med den danske kongemakten for å sikre seg danske landbesittelser han mente å ha krav på i arv etter sin mor, Erik Plogpennings datter. De fredløse mottok ikke bare beskyttelse i Norge, men nøt også godt av norsk hjelp til å plyndre de danske kyster. På et krigstog i 1290 satt Stig Marsk seg fast på øya Hjelm, innunder den jyske østkyst, der han oppførte et borg anlegg. Under et krigstog på fastlandet klarte opprørerne å ta til fange kongens myntmestre som de brakte med seg tilbake til øya Hjelm. Bedre utgangspunkt for falskmyntnerier kan man knapt tenke seg. Den myntfaglige ekspertisen brukte opprørerne til å slå store mengder kobberholdig mynt. Dette pågikk i flere år. Den danske økonomien holdt på å havarere. Kongen klaget til og med sin nød til Paven i Roma. Middelalderens forestillinger om straff ble ofte sett i sammenheng med forestillinger om Himmel og Helvete. I den italienske dikteren Dante Alighieris Guddomelige komedie ble falskmyntnere plassert i Helvete. Denne illustrasjonen fra bok utgitt i Paris ca viser fortapte sjeler som fraktes ned til Helvete for å motta straff. Kilde: Svein H. Gullbekk og Nicholas J. Mayhew, Sølvskatten fra Brussel, Oslo: Monetarius Norges første kvinnelige pengeforfalsker Tidens i særklasse største norske myntskatter inneholdt begge falske mynter, først skatten fra Kalfarlien i Bergen fra 1280-årene, så skatten fra Alstad på Toten fra 1290-årene. Disse to skattene er godt kjent i norske myntmiljøer. Et noe annerledes eksempel på pengefalskneri får vi høre om i et vitnebrev utstedt oppe i Jostedalen. Der fortelles det at Arnbjørn og Hogne på Hamre hadde hørt si at Gudrun, Narves kone, hadde lagt neper i landskyldsmøret til kongen. Vi teller år 1318 og beveger oss i et samfunn der penger på ingen måte bare var synonymt med mynt. Om Gudrun ble straffet vet vi intet, men i pengehistorisk perspektiv må vi vel kunne si at det å drøye smøret med neper var et kreativt påfunn. Svein H Gullbekk, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo Mynthandel Auksjon nr

4 152 Oslo Mynthandel Auksjon nr. 64

5 Tillegg Appendix Oslo Mynthandel Auksjon nr

6 Tillegg/Appendix Litteraturliste/Bibliography Bergsøe: Vilhelm Bergsøe: Danske Medailler og Jetons (København 1893) Boudeau: E.Boudeau: Monnaies Francaises Provinciales (Barcelona 1970) C: h.cohen: Description Historique des Monnaies frappèes sous L`Empire Romain (Paris ) C: W.D.Craig: Coins of the World (Wisconsin 1976) Ciani: Louis Ciani: Les Monnaies Royales Francaises de Hugues Capet a Louis XVI (Paris 1926) CNI: Corpus Nummorum Italicorum (Roma ) Dav: John S: Davenport: European Crowns, German Talers & Silver Guldens Eimer: C. Eimer: British Commemorative Medals & their values (London 1987) F: robert Friedberg: Gold Coins of the World (6th.ed. New Jersey 1992) Falck Muus: Rolf Falck-Muus: Privatsedlene fra (Oslo 1939) FN Jack Antonsen: Fridtjof Nansens minnespregninger, personlige ordner, prismedaljer og hederstegn. (Oslo 2003) Th.F: Thorolf Frogn: Fortegnelse over 17.mai medaljer (Småskrift for myntsamlere nr.10) G: Georg Galster: Unionstidens udmøntninger (København 1972) Galster: Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca.1533-ca.1788 (København 1936) GP Gert Posselt: Danske Prøvemønter preget på Den Kongelige Mønt (København 1989) Göbl: Robert Göbl: Sasanian Numismatics (Braunschweig 1971) H: holger Hede: Danmarks og Norges Mønter (København 1971) Hbg: P.Hauberg: Myntforhold og Udmyntninger i Danmark indtil 1146 (København 1900) Hild: Bror Emil Hildebrand: Sveriges och Svenska Konungahusets Minnespenningar, Praktmynt och Beløningsmedaljer (Stockholm ) KF: C.Holst: Kortfattet fortegnelse over Norske Medailler siden 1814 (Christiania 1879) KM: Krause & Mishler: Standard Catalogue of World Coins J: kurt Jaeger: Die Deutschen Münzen seit 1871 JA: jack Antonsen: Norges Grunnlovsdag i Metall (Oslo 2000) UBJ: Uno Barner Jensen: Trankebarmønter (Brovst 1996) Kvist: Martin Kvist og Kjetil Kvist Kvist: Medaljekatalogen (Oslo 2002) LL: Lars O.Lagerqvist: Svenska Mynt under Vikingatid och Medeltid samt Gotländska Mynt (Stockholm 1970) Malmer: Brita Malmer, The Anglo-Scandinavian Coinage c , Commentationes de Nummis Saeculorum IX-XI in Suecia repertis. Nova series 9, Stockholm 1997 Muntoni: F.Muntoni: Le Monete Dei Papi e Degli Stati Pontifici Da Adriano I a Paolo VI (Reprint 1996) NM: Bjarne Ahlström, B.F.Brekke & Bengt Hemmingsson: Norges Mynter (Stockholm 1976) NP: Magnar Øverland: Norske Poletter og Akkordmerker (Molde 2003) RIC: Mattingly & Sydenham m.f.: Roman Imperial Coinage (London ) RK, RN og RP: Bjørn R. Rønning: Norges Mynter og Pengesedler etter 1874 (Oslo 1972) RPC: Burnett, Amandry & Ripollès: Roman Provincial Coinage (Paris 1992) RS: Bjørn R.Rønning: Norges Pengesedler og Seddelbankvesen inntil 1874 (Oslo 1980) S: h.h.schou: Beskrivelse av Danske og Norske mønter etc. (København 1926) S: david R.Sear: Byzantine coins & their values (London 1987) S: david R.Sear: Greek coins & their values I-III (London ) S: david R.Sear: Roman coins & their values (London 1988) S: Standard Catalogue of British Coins (London 1998) SB: Ahlström, Almer & Jonsson: Sveriges Besittningsmynt (Stockholm 1980) S.& H: R.Støren og H.Holst: Myntgravør Ivar Throndsens medaljer, jetonger og merker (Oslo 1937) Schive: C.I.Schive: Norges Mynter i Middelalderen (Christiania 1865) Sev: H. M.Severin: The Silver Coinage of Imperial Russia (Basel 1965) Sieg: Sieg`s Seddelkatalog Norden (3.utg.Skals 1984) Skaare: Kolbjørn Skaare: The Coinage of Viking age Norway (Oslo 1976) SM: B.Ahlström, Y.Almer & B.Hemmingsson: Sveriges Mynt (Stockholm 1976) Syd: Edward A.Sydenham: The Coinage of the Roman Republic (Reprint 1976) TZT: Tore Z. Trosdahl: Norges Medaljer (Oslo 2002) Y: r.s.yeoman: A catalog of Modern World Coins (Wisconsin 1974) 154 Oslo Mynthandel Auksjon nr. 64

7 Tillegg/Appendix Auksjon nr 63 - OpPnådde priser Priser er eksklusive 18% salær Prices realized do not include 18% commission Nr Pris Nr Pris Nr Pris Nr Pris Nr Pris Nr Pris Nr Pris Oslo Mynthandel Auksjon nr

8 Tillegg/Appendix Nr Pris Nr Pris Nr Pris Nr Pris Nr Pris Nr Pris Nr Pris , Oslo Mynthandel Auksjon nr. 64

9 Tillegg/Appendix Nr Pris Nr Pris Nr Pris Nr Pris Nr Pris Nr Pris Nr Pris Oslo Mynthandel Auksjon nr

10 Nr Pris Nr Pris Nr Pris Nr Pris Nr Pris Nr Pris Nr Pris Oslo Mynthandel Auksjon nr. 64

11 Auksjon nr. 65 Lørdag 20. og søndag 21. november 2010 Grand Hotel, Rococosalen, Oslo Vi mottar nå bedre enkeltobjekter og hele samlinger av mynter, medaljer og sedler til vårens store begivenhet. Spennende objekter er alt mottatt. Kontakt landets ledende ekspertise for en vurdering. Oslo Mynthandel AS. Inkognitogaten 33, 0256 Oslo, Norway. Postboks 2745 Solli, 0204 Oslo Tlf Fax

12 Notater/Notes: 160 Oslo Mynthandel Auksjon nr. 64

RIIBE MYNTAUKSJONER A/S Avholder auksjon nr.18 på Britannia Hotel i Trondheim, Norway Lørdag 12 og Søndag 13. November 2005

RIIBE MYNTAUKSJONER A/S Avholder auksjon nr.18 på Britannia Hotel i Trondheim, Norway Lørdag 12 og Søndag 13. November 2005 1 RIIBE MYNTAUKSJONER A/S Avholder auksjon nr.18 på Britannia Hotel i Trondheim, Norway Lørdag 12 og Søndag 13. November 2005 Telefon/Phone +47 73 80 08 00 (Britannia Hotel). Telefon Riibe på auksjonsdagen

Detaljer

8 Skanfil Auksjon 175-15./16. juli 2011

8 Skanfil Auksjon 175-15./16. juli 2011 Norske mynter Mynter fra dansketiden (før 1814) I 1 1 sk 1650 kv. 1. F 2 2 sk 1642 kv. 1+, NM 129. Schou 49. F 3 2 sk 1642 kv. 1/1+, buklet, NM 129. Schou 48. 1 F 4 2 sk 1647, NM 133, kv. 1, pen. I 5 2

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

Norsk forsikring 250 år

Norsk forsikring 250 år Norsk NFT forsikring 4/2003 250 år Norsk forsikring 250 år Julaften i år er det 250 år siden kong Frederik V ga sin approbasjon til planen om opprettelse av det første norske forsikringsselskap en bybrannkasse

Detaljer

Send inn din E-post adresse for å motta påminnelser fra styret NR 4/2009-20.ÅRGANG. ofk.info@yahoo.no

Send inn din E-post adresse for å motta påminnelser fra styret NR 4/2009-20.ÅRGANG. ofk.info@yahoo.no Oslo Filatelistklubb, som er landets eldste feiret sitt 100-årsjubileum i 1986. Med ca.500 medlemmer i inn- og utland er vi også landets største filatelistklubb. I tidsrommet september til mai avholdes

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Norge før dansketiden, 1200-tallet og frem til Kalmarunionen i 1397

Norge før dansketiden, 1200-tallet og frem til Kalmarunionen i 1397 Norge før dansketiden, 1200-tallet og frem til Kalmarunionen i 1397 Norge hadde felles konge med Danmark fra 1380 til 1814, unionen varte altså i 434 år. Hva var årsaken til at denne unionen kom i stand?

Detaljer

DRÅPEN. Minneord til Ole Martin. Human Factor. Skitne triks og kriminelle handlinger. NR. 4 l 2009 l 8. ÅRGANG l FELLESFORBUNDET FOR SJØFOLK

DRÅPEN. Minneord til Ole Martin. Human Factor. Skitne triks og kriminelle handlinger. NR. 4 l 2009 l 8. ÅRGANG l FELLESFORBUNDET FOR SJØFOLK DRÅPEN FF NR. 4 l 2009 l 8. ÅRGANG l FELLESFORBUNDET FOR SJØFOLK FS Minneord til Ole Martin Human Factor Skitne triks og kriminelle handlinger IKKE BARE OFFSHORE NÅ OGSÅ FOR MARITIM SEKTOR FF FS NR. 4

Detaljer

Innhold. Nr. 2 - Mai 2008. AALESUND FILATELISTKLUBB Postboks 612 Sentrum 6001 ÅLESUND Internett: www.aalesundfilatelistklubb.no

Innhold. Nr. 2 - Mai 2008. AALESUND FILATELISTKLUBB Postboks 612 Sentrum 6001 ÅLESUND Internett: www.aalesundfilatelistklubb.no FILATELI - Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb Nytt Nr. 2 - Mai 2008-22. årgang Fra Ålesunds 75 års jubileum Utstillingsplassen - 13. april 1923 (Fotograf: Sivert S. Sefland) 2 AALESUND FILATELISTKLUBB

Detaljer

Svein Olav Kolset. en fars beretning

Svein Olav Kolset. en fars beretning Svein Olav Kolset En sjelden kar en fars beretning Svein Olav Kolset En sjelden kar en fars beretning DINAMO FORLAG Innhold Hvorfor skriver far? 11 Forord ved Kåre Willoch 15 Torgeir en annerledes viking

Detaljer

Drømmer. STORT! Den Profetiske Røst. Ekstra. en veg til profetisk evangelisering. Reportasje av Brølende lams besøk i USA. Den kommende fugleinfluensa

Drømmer. STORT! Den Profetiske Røst. Ekstra. en veg til profetisk evangelisering. Reportasje av Brølende lams besøk i USA. Den kommende fugleinfluensa Reportasje av Brølende lams besøk i USA Ekstra STORT! ERBRØLENDE LAM - PROFETISK KREATIVT SENT Den Profetiske Røst Et Brølende lam magasin om det profetiske, kreative og om vekkelse i vår tid nr.4/2005

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18. 1 Esek 38:2-4 Menneskesønn! Vend ditt ansikt mot Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, Mesek

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

8 Skanfil Auksjon 170-16./17. april 2010

8 Skanfil Auksjon 170-16./17. april 2010 Norske mynter Middelaldermynter Norsk årgangsmynt 1-ører I 50 1 øre 1885 kv. 1/1+, noe tæret på ene siden. x 51 1 øre 1891, kv. 0. I 52 1 øre 1918-21 og 45 i jern, kv. 1+. (925) F 53 1 øre 1922, kv. 0.

Detaljer

Toronto: Refleksjoner fra en spesiell konferanse

Toronto: Refleksjoner fra en spesiell konferanse Jesaia 42,3 Gode nyheter fra PRISON FELLOWSHIP NORGE Høstnummer Nr. 2 2003 Årgang 15 Toronto: Refleksjoner fra en spesiell konferanse Se side 4 Spennende foredrag Se side 10 Olaf Stabell i Kosovo Se side

Detaljer

Forord til den svenske utgaven

Forord til den svenske utgaven Den spanske origlnaltitel: Por qué dejé el catolicismo. Den franske utgavens titel: Pourquoi aije quitté le catholicisrae? Oversatt til svensk av Arthur Sundstedt (Til norsk ved Selma Lerberg.) Copyright

Detaljer

2006 - Åndens og ildens år

2006 - Åndens og ildens år FOR VEKKELSE OG REFORMASJON ERBRØLENDE LAM - PROFETISK KREATIVT SENT Den Profetiske Røst Et Brølende lam magasin om det profetiske, kreative og om vekkelse i vår tid nr.1/2006 Pris NOK 70,00 8.årgang 2006

Detaljer

Tidsskrift for oslohistorie - Oslo byarkiv - nr 1/ 2009

Tidsskrift for oslohistorie - Oslo byarkiv - nr 1/ 2009 TO B I A S Tidsskrift for oslohistorie - Oslo byarkiv - nr 1/ 2009 Tema:Turisme Forsiden: Edvard Munch: Skrik, 1910 (c) Munch-museet/ Munch-Ellingsen Gruppen/BONO 2009 Foto på denne siden: Utsikt fra Holmenkollen

Detaljer

Formidlingspakke til Antigone av Sofokles

Formidlingspakke til Antigone av Sofokles Formidlingspakke til Antigone av Sofokles Den greske antikken Den greske antikken strekker seg over et tidsrom på i underkant av tusen år fra cirka 800 f.kr. og frem til kristendommens gjennombrudd rundt

Detaljer

Reisebrev. Dropbox. Husk å melde deg på OFK s Julebord!

Reisebrev. Dropbox. Husk å melde deg på OFK s Julebord! MEDLEMSINFORMASJON FRA OSLO FILATELISTKLUBB NR. 4/2013 Reisebrev Gamle brev behøver ikke være filatelistisk interessante, selv for en filatelist. De forteller ofte en historie om mennesker og miljøer som

Detaljer

Bruderov og ballade i dronning Eufemias tid

Bruderov og ballade i dronning Eufemias tid Bruderov og ballade i dronning Eufemias tid Bjørn Bandlien Sakprosaforfatter og historiker Førsteamanuensis i eldre historie ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Bryllupet mellom hertug Håkon Magnusson

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

tramp Medlemsblad for Travellers Club - nr. 1 2008

tramp Medlemsblad for Travellers Club - nr. 1 2008 tramp Medlemsblad for Travellers Club - nr. 1 2008 Trampsjefen har ordet Jeg nå et drøyt år som Trampsjef bak meg, og begynner vel å bli varm i trøya som det heter. Som dere vil vite, er jeg ikke videre

Detaljer

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen Omarbeidet av Kjell Aune 1 2 Først utgitt på norsk i 1957 av Norsk Bokforlag Fritt omarbeidet av Kjell Aune i 2015 og utgitt elektronisk

Detaljer

1 2 t G N A G R Å - 5 0 0 2-3. R rappor N R RB

1 2 t G N A G R Å - 5 0 0 2-3. R rappor N R RB r a p p o r t N R. - 2 0 0 5 - Å R G A N G 2 1 RBR 3 Redaksjonen: Styret: Rogaland Bedriftskunstforeningsråd Postboks 461-4304 SANDNES RBR Rapport er et medlemsblad for bedriftskunstforeningene i Rogaland

Detaljer

Norske mynter Middelaldermynter

Norske mynter Middelaldermynter 2-ører I 72 50 øre sink 1941 x3, 42 og 43 x4. Blandet kv., I 19 2 øre, samling 1877 til 1972, noe duplisert. Alle men mest kv. 1. kvaliteter. I 73 50 øre sink 1945 kv. 1. 1 I 20 2 øre 1889 kv. 0/01. 1-kroner

Detaljer

Fremmede konsuler i Norge ca. 1660-1905

Fremmede konsuler i Norge ca. 1660-1905 AF HALVARD LEIRA OG IVER B. NEUMANN 1 Da Norge for 100 år siden sa opp unionen med Sverige, var kravet om egne norske konsuler den utløsende årsak. Konsuler er imidlertid, som diplomater, ikke bare noe

Detaljer

Om Foreningen Forn Sed

Om Foreningen Forn Sed Om Foreningen Forn Sed Foreningen Forn Sed er et trossamfunn godkjent av Den norske stat. FFS erkjenner alle guder og vetter innen norrøn mytologi og nordisk folketro. FFS mottar kommunal- og statsstøtte

Detaljer

Auschwitz 1. Julius Paltiel. Skammens mur

Auschwitz 1. Julius Paltiel. Skammens mur WIELICZKA: Her er tiende trinn med foresatte og lærere samlet nede i Saltgruvene i Kraków, her i St. Kingas kapell. Auschwitz 1 Auschwitz 1 er den opprinnelige hovedleiren i byen Oświęcim. Det som står

Detaljer

EPISODE 3 av "HELT KONGE!" (Dameglade kongene) Roy Olsen Johan Toftstuen Kenneth Strengelsrud. Basert på en idé av Odd Christian Hagen

EPISODE 3 av HELT KONGE! (Dameglade kongene) Roy Olsen Johan Toftstuen Kenneth Strengelsrud. Basert på en idé av Odd Christian Hagen EPISODE 3 av "HELT KONGE!" (Dameglade kongene) Av Roy Olsen Johan Toftstuen Kenneth Strengelsrud Basert på en idé av Odd Christian Hagen Copyright av Roy Olsen, Johan Toftstuen Kenneth Strengelsrud SCENE

Detaljer