REFERAT FRA Årsmøte 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA Årsmøte 2010"

Transkript

1 år SERENI N B T G 2010

2 STYRELEDERS BERETNING 3 styreleders beretning 4 REFERAT FRA Årsmøte medlemsmøter og arrangementer årsregnskap, 2010 balanse 2010 budsjett noter 12 bergensfondet, srf-prisen, m.m. 13 Srf-prisen Styret i srf 2010, valgkomiteens Kjære SRF-medlemmer! Annus horriblis eller gjenoppstandelsen? For SRF sin del har 2010 også vært et år med mye endringer og utfordringer, Foreningen har lagt ned en god del oppsparte midler i å modernisere hele vår grafiske profil, For første gang på lenge har foreningen nå positiv utvikling i antall medlemmer, ved utgangen av 2010 ser vi en helt tydelig positiv trend i medlemsmassen. 2010: Den Gyldne Hanes år Totalt presenterte vi over 50 forskjellige arrangementer i Nesten 2600 medlemmer benyttet anledningen til å delta på et eller flere av disse, hvis de var raske nok, for mange var fulltegnet, og vi måtte operere med ventelister. Reklameprisen Den Gyldne Hane har raskt bygget seg opp en god og ikke minst troverdig status blant medlemmene våre i Bergen. Dette er Bergens eneste 100% uavhengige reklamepris utdeling, og vi ser en stadig vekst i innsendte arbeider i de forskjellige kategoriene. Juryen til Den Gyldne Hane er nasjonalt sammensatt, og vi er stolte av å ha etablert en så viktig og ikke minst riktig pris for å hedre reklamebransjen i Bergen. SRF ønsker å fremme kreativitet og innovasjon i Bergensregionen, og Den Gyldne Hane har blitt et viktig verktøy for oss i denne visjonen! Økonomisk drift Foreningen presenterer for driftsåret 2010 et negativt driftsresultat. Gjennom flere års fokusert økonomistyring har SRF bygget opp en forsvarlig sikkerhetsbuffer gjennom en sterk egenkapital, og vi har i år valgt å benytte midler fra denne egenkapitalen til å videreutvikle foreningen til våre medlemmers beste. Foreningens økonomi er fortsatt meget solid, og vi er i stand til å møte vanskelige tider om det skulle være nødvendig. Styret og administrasjonen Salgs og Reklameforeningen i Bergen har en veldrevet og god administrasjon. Valgkomiteen har et aktivt forhold til foreningens utvikling, som gir seg utslag i rekruttering av kompetente ressurspersoner til styret. Avslutningsvis vil jeg takke administrasjon og styre for et meget godt samarbeid i året som gikk. Det har vært en spennende og berikende reise. Jeg vil også få takke årsmøtet og våre medlemmer for den tillit dere har gitt meg til å lede foreningen i dette året, og takke for samarbeidet så langt. Eirik B. Hokstad Styreleder innstilling for 2011

3 // referat fra Årsmøte 2010 referat fra årsmøte 2010 // REFERAT FRA ÅRSMØTE I SRF Onsdag 24. februar 2010 KL , Bedehuset i Gamle Bergen Antall fremmøte:35. Stemmeberettigede: 28 Referent: Hanne-Lise Hammersland DAGSORDEN: 1. Styrets årsberetning Årsregnskap Revisor og desisorens beretning 4. Forslag til ny kontingent fra og med Valg Styreleder John Magnar Bøe ledet årsmøtet og ønsket velkommen.det fremkom ingen kommentarer til innkallingen og til dagsorden. Styreleder erklærte årsmøtet for lovlig satt og refererte til dagsorden. Dagsorden ble godkjent. Ordstyrer: John Magnar Bøe Til å underskrive protokoll: Kari Wulf og Irene Leknessund Før gjennomgang av styrets årsberetning informerte styreleder om Strategiprosessen som styret har jobbet med Ny strategi periode er STYRETS ÅRSBERETNING Styreleder gjennomgikk årsberetningen side for side. Det fremkom kommentarer fra salen til Årsberetningens side 12 medlemsutvikling, hvor det fremgår at personlige medlemmer og honnør/student fra 2006 til 2009 er tilnærmet halvert. Styret begrunnet det med at det var i tråd med SRFs strategi om satsing på bedriftsmedlemskap. Videre kom det kommentarer fra salen til Bergensfondet side 12 i årsberetningen. Hvor det ble påpekt at styret i Bergensfondet med fordel kunne rekruttere flere unge og gjerne noen kvinner til styret i Bergensfondet. Årsberetningen for 2009 ble godkjent. 2. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Styret fremla et regnskap for 2009 med et årsresultat på kr og en egenkapital på kr Det ble kommentert at budsjettet for 2010 kunne virke ambisiøst med en økning av inntekter på Sponsorer og arrangementer med ca. 20%. Årsmøtet godkjente regnskapet for 2009 og styret fikk dermed ansvarsfrihet. 3. REVISOR OG DESISORENES BERETNING Revisor beretning ble opplest. Desisorens beretning ble opplest. Begge ble godkjent. 4. KONTINGENT ØKNING FRA OG MED 2011 Styret fremmet et forslag for årsmøtet til ny kontingent fra og med 2011:(dagens satser i parentes). Etter at forslaget ble enstemmig godkjent i styremøte 26. januar Bedrifter: 1-10 ansatte: (2.550,-) ansatte: ,-(4.400,-) ansatte: ,-(6.900,-) Over 200 ansatte: ,-(9.000,-) Personlige: Ordinært medlemskap: ,- (850,-) Studenter: ,- (425,-) Honnør: ,- (425,-) Forslaget fra styret som ble fremmet om økning av kontingenten ble ikke godkjent av årsmøtet.nytt forslag ble fremmet fra salen om å opprettholde kontingenten på dagens nivå for personlige medlemmer, og øke kontingenten for bedriftsmedlemmer etter satser i det opprinnelige forslag fra styret. Styreleder oppsummerte innspill fra salen og det ble votert over salens forslag om å opprettholde kontingent for personlige medlemmer på 2010 nivå og å øke kontingenten for bedriftsmedlemmer i henhold til det forelagte forslag, med virkning fra Dette forslag ble vedtatt av årsmøtet. 4. VALG Leder for valgkomiteen Borghild Feet ledet valget. Det ble informert om hvem som har sittet i valgkomiteen for Borghild Feet, Kari Wulf,, Elisabeth A. Seim, Mette Skaugvold, samt sittende styreleder i 2009 John Magnar Bøe. Varamedlemmer: Harold Sletten, Knut Espelid, og Berith Silden, Valgkomiteens innstilling til nytt styre: Styreleder: Eirik Hokstad Nestleder: Vegard Sletten Styremedlemmer for 2 år: Gunnar Nilsen Mette Mæhle Styremedlemmer for 1 år: Tone Sandven (ikke på valg) Veline Høyland Varamedlemmer: Heine Eliassen Vibeke Johannesen Karsten Refsdal Desisorer: Lars-Henrik Berge Helge Øvrebø Revisor: Øivind Johannessen Representanter til NMFF styret: Eirik Hokstad varamedlem Vegard Sletten. Valgkomiteen trer av etter sin innstilling. Styrets forslag til ny valgkomite: Den sittende styreleder er medlem av valgkomiteen. Det skal i tillegg velgest fire medlemmer: John Magnar Bøe Borghild Feet Kari Wulf Elisabeth A. Seim Varamedlemmer: Harold Sletten Knut Espelid Berith Silden. Alle valg var enstemmige og ved akklamasjon. John Magnar Bøe takket alle som satt i hans styre og administrasjonen for et godt år. Spesiell takk til de avtroppende styremedlemmene: Asgeir Steinsland Hansen og Roy Gunnar Blommedal. Styrekjedet ble overrakt til Eirik Hokstad som takket for tilliten fra årsmøtet Etter ordinært årsmøte ble SRF-prisen utdelt. SRF-prisen for 2009 gikk til Directionen i Selskapet til Bergens Aquavitens Fremme ved Preses Svein Nordahl Pedersen. Kvelden ble avsluttet med servering av stort sildebord med tilhørende drikke. Under middagen holdt Halvor Heuch fagdirektør i Arcus et foredrag om sild og drikke. BERGEN 24.februar Kari Wulf Irene Leknessund 4 5

4 // Det skjer i SRF Det skjer i SRF // medlemsmøter og arrangementer Frokostklubben: Få, om noen, klarer å samle så mange personer som SRF gjør på sine Frokostklubber. Vi inviterer til en rolig og inspirerende morgenstund, en flott start på en hektisk arbeidsdag! Frokostklubben er et av SRF s mest populærere arrangementer. Her tilbys både faglige påfyll og gode muligheter for å skape sosiale/forretningsmessige relasjoner. Vi holder på fra kl til kl 09.30, og spiser frokost sammen før det faglig innslaget starter. 19. januar: HeadUp Tema: Metodeverktøy for bedre miljøforvaltning Byråd Lisbeth Iversen fortalte om Bergen kommune sitt arbeid frem mot miljøsertifisering i HeadUp fortalte om hvordan de jobber med sertifisering av Miljøfyrtårnsbedrifter. Antall deltakere: februar: Bergen Live og Bergenfest Tema: Bergen Live og Bergenfest. Bergen Live/Bergenfest presenterte årets arrangementer, samt noen gode historier fra backstage. Fulltegnet 4. mai: Handelsinstituttet Tema: Lean Logistics Finn T. Lien ga oss en teoretisk innføring i Lean prinsippene. Antall deltakere: juni: Urdihuset Tema: Nye perspektiver og muligheter i fokus. Janne Gullaksen fortalte om Urdihuset, mens Irene Nygårdsvik holdt foredrag om hvilken kraft og verdi som ligger i omgivelsene og hvilken innflytelse det har på vår skaperevne. Fulltegnet 24. august: HR-huset Tema: Talentutvikling. Elina C. Bjørck, daglig leder i HR-huset, foreleste om hvordan sette talentutvikling i system og hvordan beholde medarbeidere som er viktig for virksomheten. Antall deltakere: september: EDB Consulting Group Tema: Hvordan yte god kundeservice på internett. En av vår tids store foredragsholdere, Eric Reiss fra FatDUX Group København, ga et inspirerende innblikk i kundeservice på Internett. Ingerid Rødseth fortalte om EDB Consulting Group og hvilke muligheter som ligger i firmaet. Antall deltakere: oktober: Sogn og Fjordane Samkøyringa Tema: Nyetablering av Media Vestlandet Antall deltakere: oktober: P5 Tema: Hvordan har etableringen av P5 gått Kanalsjef Kenneth Andreasen fortalte om strategien til P5 Christopher Fløysand Olsen kundeansvarlig i Bergen oppdaterte oss på P5 Bergen Antall deltakere:74 Lunchklubben: februar: Bergen Live og Bergenfest Daglig leder Frank Nes og styreleder Gisle Johnsen presenterte programmet for Interessen var så stor at vi måtte arrangere en ekstra Frokostklubb med dem. Fulltegnet. 8. mars: Grete Roede og Fjord Line om bord i MS Bergensfjord Jeanett Roede presenterte konseptet Grete Roede, før vi avsluttet med en sunn og god lunsjbuffé. Fulltegnet. Kulturtilbud: 14. februar: Jeg, Ole Bull, Logen Teater februar: En sporvogn til begjær, DNS 29. april: Åpning av temautstillingen Lek og spill, VilVite 3. juni: Festspillkonsert med Ole Petter Molvær og Bergen Big Band 15. august: Aha-konsert, Brann Stadion 30. oktober. Krabatene Ole Bull Scene 2. november. DNS musikalen La Cage aux folles 3. november. Åpning av slagsutstilling Galleri Sand Andre SRFarrangementer: 19. februar Bergen Markedssymposium 2010 Grand Hotel Terminus. Nytt av året var at vi startet med lunsj kl og avsluttet med middag og fest ut i de små timer. Markedssymposiet ble åpnet av varaordfører Trude Drevland. Programleder var høyskole- lektor ved BI, Morten William Knutsen. Foredragsholdere: Jan Grønbech, Country Manager i Google Norway. Tema: Google og fremtidens marketing. Endringene i mediebildet, bruken av nye mobil-plattformer og søkemotorer. Erling Dokk Holm, aktiv samfunnsdebattant og aviskommentator både i Dagbladet og Dagens Næringsliv. Tema: Design i en digital virkelighet. Om den viktige rollen design har fått de siste årene. You, London-basert designbyrå som blant annet har designet emballasje for TORO, Hansa, Fjordland. Tema: Vision2020. Utforsking av trender, levedyktig design og strategi. Kjetil Rolness, sosiolog, forfatter, dosent ved Oslo Markedshøyskole. Tema: Riktige leker for voksne om middelklassens forbruk. Ole Petter Nyhaug, leder for trendanalyse og research innovation i Synovate. Tema: Hvordan fremtidens forbruker formes, og markedsmulighetene for merkevarer fremover. SRF, i samarbeid med bladet Kampanje og Norges Markedsføringsforbund kåret Årets nasjonale Markedsfører i Vinner ble Kari Traa/ Skigutane AS. På Markedssymposiet ble også kulturgründeren 2009 kåret. Vinner ble artistformidlingsselskapet MADE. Arrangementet ble avsluttet med symposiefest, underholdning og god tid til nettverksbygging. Antall deltakere: februar: Årsmøte i Salgs- og Reklameforeningen Gamle Bergen Nytt styre og styreleder ble valgt. Det nye styret i SRF er: Styreleder: Eirik Hokstad Markedssjef i Ulriken643 Styrets nestleder: Vegard Sletten Adm. dir AEO Vest AS Styremedlemmer: Tone Sandven, Markedssjef i Lagunen Mette Mæhle, Daglig leder Alf Gundersen Gunnar Nilsen, Salgs- og Markedssjef Bergens Tidende Veline Høyland, Sponsorsjef Sparebanken Vest Varamedlemmer; Vibeke Johannesen, Salgssjef bedrift SK Brann Heine Eliassen, Markedssjef Kaffehuset Friele Karsten Refsdal, Produktutvikler Norgesmøllene 6 7

5 // Det skjer i SRF Det skjer i SRF // På årsmøtet ble også SRFprisen for 2009 utdelt. Den gikk til Directionen i Selskabet til Bergens Aquavitens Fremme ved Preses Svein Nordahl Pedersen for den bemerkelsesverdige prestasjonen som det er å markedsføre et produkt som man i henhold til norsk lov ikke har anledning til å markedsføre. 16. mars: Innføringskurs i sosiale medier og omdømmekontroll Kurset var lagt opp som en praktisk innføring og omhandlet også synlighet på nettet generelt. Foredragsholdere: Sindre Holme, leder Nor PRs Oslo avdeling, Kristin Ellingsen, account manager Google, Lea Bech-Sjøthun, account manager SEO&Sosiale media, Sverre Bech-Sjøthun, senior rådgiver og Ove Gjelsvik adm. dir Media Total AS. Antall deltakere: november: Restaurantbesøk hos Hanne på Høyden Smakfullmat og drikke gjorde kvelden til en opplevelse Antall deltkere: Fulltegnet 16. april: Den Gyldne Hane Hotell Norge For tredje år på rad gjennomførte SRF den eneste uavhengige konkurransen for reklamebyråene i Bergen. 190 bransjefolk og andre interesserte deltok på arrangementet for å feire seg selv og hverandre. 141 innsendte arbeider ble vurdert og det ble delt ut priser i 16 kategorier. Juryformann var Anders Gottlieb- Nygaard fra Pocket&Comms, Oslo. Kunde representant: Jon Stang Volden, Markedsdirektør TORO. Fra Byråer: Snorre Martinsen Kenneth Rasmus Greve Marit Helen Iversen Raa Olav Flatøy Elise Sæle Kveldens konferansierer og entertainere var Finn Tokvam og Claus Sellevoll. 17. mai: Frokost Etter oppfordring fra våre medlemmer endret vi litt på tradisjonen, og holdt denne gangen frokosten på Wesselstuen. Koret Yale Alley Cats fra USA stod for underholdningen, og etterpå gikk vi samlet til hovedprosesjonen under SRFs fane. Årets tema var motivert av Bybanen og ble kåret til hovedprosesjonens morsomste innslag! Antall deltakere: 129 Kveldsarrangementer: 16. juni: Sommeravslutning i SRF Ulriken643 inviterte til en uhøytidelig sommer-avslutning på Ulriken. Nydelig vær, god mat og drikke og godt humør på våre medlemmer gjorde kvelden meget vellykket. Antall deltakere: desember: Bakedag Tradisjonen tro stilte Møllerens velvillig opp til vår årlige bakedag for barn og voksne. Her fikk deltakerne fylt opp sine kakebokser med god julebakst. Antall deltakere: Fulltegnet 15. desember Juleavslutning for SRF medlemmer på Clarion Hotel Bergen Airport. Gateprest Thor Brekkeflat innledet med å fortelle julehistorier fra virkeligheten. Tommy Sulen og Johnny Berg stod for de musikalske innslagene, mens entertainer Neal Fullerton stod for de humoristiske innslagene. Vinnere av vervekampanjen ble også kåret. Antall deltakere: 120 Samarbeidsarrangementer: 2. februar: First Tuesday Tema: Absolutt markedsleder, absolutt fascinerende. 9. juni: BI Bergen kunnskapsfrokost 16. september: Digital Effekt Om markedsføring på Internett. Et samarbeid-sarrangement med Gule Sider og Kvasir. Foredragsholdere: Arne Krokan, professor ved NTNU: Digitale trender-finn og grip mulighetene. Synve Røine Fossum, Netlife Research: Gjør din internettside til et konkurransefortrinn. Paal Tarjei Aasheim, strategisk direktør McCann: Kunsten å snakke til folk som ikke hører etter. Antall deltakere: oktober: Konferansen Trender i Tiden-om forbrukerinvolvering Et samarbeidsprosjekt mellom SRF og Markedsanalyse foreningen i Bergen. Foredragsholdere: Ole Petter Nyhaug Mer Vett AS. Temaet på hans foredrag: På lag med kunden-effektiv og treffsikker innovasjon. Stein Rømmerud, kommunikasjonsdirektør i Coca Cola Norge. Tema: Strategier for forbrukerinvolvering og sosiale medier. Kari Mette G. Selle, leder utvikling og prosessforbedring Kavli Norge. Tema: Fluen som fikk elefanten til å danse. Kristian Nordtømme, daglig leder BoostCom. Tema: Kundeklubb-direkte, effektiv og billig. Eirik W. Raanes, advokat og partner i advokatfirmaet Thommessen. Tema: Hva er lov på nettet når forbrukeren skal involveres. 2. november. Region Bergen generer muligheter, et samarbeidsarrangement mellom Bergen Reiselivslag, Salgs- og Reklameforeningen (SRF), Bergen Næringsråd og Region Bergen. SRF hadde i forkant av arrangementet et fagseminar om mobilmarkedsføring. Senere på kvelden holdt bla Hermann Friele, Ingebrigt Steen Jensen, Trine Eilertsen og Guri Heftye innlegg. 8 9

6 // REGNSKAP / BUDSJETT / BALANSE NOTER // REGNSKAP OG BUDSJETT NOTER DRIFTSINNTEKTER REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP BUDSJETT MEDLEMSKAP/KONTINGENTER ARRANGEMENTINNTEKTER SPONSORER/ANDRE INNTEKTER SUM DRIFTS INNTEKTER DRIFTSKOSTNADER KOSTNADER NETTVERK PERSONALKOSTNADER ARRANGEMENTKOSTNADER KOSTNADER LOKALER LEIE MASKINER, INVENTAR OG LIGNENDE KOSTNADSFØRTE ANSKAFFELSER FREMMEDTJENESTER KONTORKOSTNADER TELEFON, PORTO OL KOSTNADER OG GODTGJØRELSER REISER SALGS OG REKLAME KOSTNADER KONTINGENTER OG GAVER ANNEN KOSTNAD TAP OG LIGNENDE SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINTEKTER FINANSKOSTNADER ÅRSRESULTAT BALANSE EIENDELER KUNDE- FORDRINGER ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER BANK,KASSE SUM EIENDELER EGENKAPITAL/GJELD EGENKAPITAL ÅRETS RESULTAT SUM EGENKAPITAL LEVERANDØRGJELD OFFENTLIGE SKATTER/AVGIFTER ANNEN KORTSIKTIG GJELD SUM EK OG GJELD Regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapskikk. SRF har videre fulgt relevante bestemmelser i NRS utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt. Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler / langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig bruk for virksomheten og vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler aktiveres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være av forbigående karakter. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede. SRF har i 2010 ikke hatt avskrivninger på anleggsmidler. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en vurdering av de utestående fordringene. SRF har i 2010 ikke avsatt noe til påregnelige tap på kundefordringer. PENSJONSFORPLIKTELSER Pensjonspremie føres sammen med lønnskostnader. For øvrig følges NRSs regler for føring av pensjoner og pensjonskostnader. SRF har også i 2010 satt regnskap ut til firma.visma Services Norge, Avdeling Bergen. 1) SALGSINNTEKTER -MVA FRADRAG Av salgsinntekter er en andel av inntektene utenfor avgiftsområdet. Dette danner grunnlag for den forholdsmessige fordeling av mvafradraget i ) EGENKAPITAL Egenkapitalen per kr årets underskudd kr = Egenkapital pr kr Bergen 9. februar 2011 Styret i Salgs og Reklameforeningen Eirik Hokstad Styrets eder Vegard Sletten Styrets Nestleder Tone Sandven Styremedlem Gunnar Nilsen Styremedlem Veline Høyland Styremedlem Mette Mæhle Styremedlem Heine Eliassen Varamedlem Vibeke Johannesen Varamedlem Karsten Refsdal Varamedlem 10 11

7 // MEDLEmSSTATISTIKK, BERGENSFONDET, SRF-PRISEN, m.m. srf prisen 2009 // MEDLEMSSTATISTIKK, BERGENSFONDET, SRF-PRISEN, M.M. medlemsstatistikk Firmamedlemmer Personlige medlemmer Honnør/student Kommentar 2010: 15 bedrifter, 10 personlige og 8 studenter betalte i slutten av 2010 medlemskontigenten for Dette i forbindelse med en vervekampanje. Tallene er med i statistikken for REPRESENTASJON FOR SRF Norges Markedsføringsforbunds styre: Eirik Hokstad 17. mai komiteen: Arne Storetvedt Det nyttige Selskabs forretningsfasadepris, jury: Kai Ove Carlsen. Norsk Handelsmuseum/Norsk Reklamemuseums styre: Kåre Offerdal FORENINGENS ARKIV Foreningens arkiv er oppbevart i Bergen Byarki Bergensfondet Styret i Bergensfondet har i 2010 bestått av Arne Johannesen(leder), Svein Nordahl Pedersen, Lars- Henrik Berge, Øivind Johannessen og Eirik Hokstad Styret har i møte den 8. april 2010 behandlet følgende søknader: Bjørn West Museets Venner Bryggens Venner GULP Childrens Clothing Siv Gørbits søknad om støtte til skulptur Vital Eiendom søknad om støtte til kulturminne Bergen Internationale Krimfestival Bergen Internationale Filmfestival ADA forprosjekt for et design og Arkitekturhus i Bergen Alle søknader bortsett fra ADA ble avslått. ADA har fått positiv tilbakemelding fra Bergensfondet. Vi har imidllertid tatt som forutsetning for tildeling at forprosjektet lar seg finansiere fullt ut. Dette medfører at så vel stat (kulturdepartementet) som kommune og fylke må være positive og bidra til prosjektet. Ved utgangen av 2010 var fullfinansiering ikke på plass og det er derfor ikke utbetalt noen midler fra Bergensfondet Regnskap Regnskap Bergensfondet Resultat finansaktiva Renter Utdeling midler 0 ÅRSRESULTAT AKTIVA Innestående i bank Beholdning verdipapirer SUM AKTIVA PASSIVA Egenkapital Overskudd pr EGENKAPITAL SRF-PRISEN Komiteen har bestått av Elisabeth Anfinsen Seim, Kari Wulf, Borghild Feet, John Magnar Bøe og Eirik Hokstad. AKTIVA Bankinnskudd SUM PASSIVA Kapital Renter SUM HEDERSTEGN Medlemmer i Ordenskapitlet: Knut Espelid, Fredrik Schaefer, Peter Kolderup Greve, Nina Broch Mathisen og foreningens styreleder. Ordenstegn deles kun ut i forbindelse med jubileer. Det har derfor ikke vært avholdt noen møter i komiteen i SRF-prisen 2009 ble tildelt: Bergens Aquavit 1818 v/directionens preses Svein Nordahl Pedersen En forespørsel fra skohandler Hauge om hvorfor det ikke fantes en bergensk akevitt, fikk herrene Svein Nordahl Pedersen og Hans Bru til å sette hjulene i sving. Etter en del rådslagning ble så Directionen innstiftet, bestående av Lotte Schønfelder, Kari B. Setnes, Trygve Fett og de to før nevnte glade menn. Bare tre år etter at ideen ble unnfanget, er Bergens Aquavit den klart mestselgende akevitten i bergensområdet. Nordahl Pedersen regner med at det først og fremst dreier seg om god smak. Directionen har gjort et utrettelig arbeid for å fremme Bergens Aquavitten. Historie granskning Klart å dokumentere at den Norske Aquavitten ble født i Bergen Utallige reiser i inn og utland Iverksatt konkurranse for en Bergensk drikkevise Satt i gang utallige konsepter i og rundt Bergens Aquavit. Bla. har de fått til en egen Bergensplatte bestående av sild og Bergens Aquavit som serveres på de tradisjonsrike bergenske restauranter. Hvor dette står på menyen. Arrangert utradisjonelle prøvesmakinger for prominente deltakere over det ganske land. Har fått Bergens Aquaviten løftet til en ny kulturattraksjon (ref. Kulturdirektør Bjørn Holmevik i Bergen Kommune) Kampanje i Bergens Tidende og rundt på byens barer med nedtelling av dager før Bergens Aquavitten kom i salg. De har fått mer media omtale enn de fleste kun kan drømme om. Artikkel i New York Times. SRF ønsker å hedre Svein Nordahl Pedersen spesielt selv om prisen går til hele Directionen. Svein Nordahl Pedersen er en person som har markert seg spesielt innen markedsføring. Han har gjennom sitt personlige engasjement og kreativitet samt utholdenhet vært i stand til å oppnå omfattende pressedekning, og media omtale langt utover landets grenser. Spesielt i sitt arbeid med Bergens Aquavit 1818 har han oppnådd resultater av sitt pågangsmot. I tillegg har han på en rekke andre områder vist utholdenhet og tro på det han driver med. Komiteen oppfatter ham som en verdig vinner av SRF prisen for SRF gratulerer! 12 13

8 // styret i srf Styret i SRF 2010 Vegard Fra venstre: Vibeke Johannesen: Salgssjef bedrift, SKBrann Tone Havneraas Sandven: Markedssjef, Lagunen AS Heine Eliassen: Markedssjef, Kaffehuset Friele Veline Høyland: Sponsorsjef, Sparebanken Vest Karsten Refsdal: Prosjektleder produktutvikling og innovasjon, Norgesmøllene AS Eirik Bysheim Hokstad : (Styreleder, SRF) Daglig leder, Ulriken643 Vegard Sletten: (Nestleder, SRF) Adm. dir., AEO Vest AS Mette Mæhle: Daglig leder, Alf Gundersen Ikke til stede under fotografering: Gunnar Nilsen: Salgs- og Markedssjef, Mediehuset Bergens Tidende VALGKOMITÈENS INNSTILLING FOR 2011 Sletten (Adm.dir. AEO Vest AS) Vegard har 10 års erfaring fra det norskeide industrikonsernet Glamox. Der arbeidet han i flere ledende stillinger, og var i 8 av årene deltagende i Glamox Norge sin ledergruppe.vegard er utdannet innen markedsføring, økonomi og ledelse fra Handelshøyskolen BI. Gunnar Nilsen (Salgs- og Markedssjef i Mediehuset Bergens Tidende) Utdannelse fra Universitetet i Bergen og Handelshøyskolen BI. Praksis: Avdelingsleder i Hi-Fi Klubben. Salgssjef, Markedssjef og konstituert Daglig leder for Kverneland Bil AS. Har i dag salgs, personal og resultatansvar for all omsetning i alle mediekanaler overfor relasjons- og nøkkelkunder i Mediehuset Bergens Tidende. Er også medlem i Markedsrådet i Media Norge Salg. Mette Mæhle (Daglig leder i Alf Gundersen) Utdanning: Siv. øk. fra Heriot-Watt University i Edinburgh og senere utdannelse fra BI og University of Houston innen kommunikasjon, markedsføring og e-handel. Praksis: forsikring, reklamebyrå og bank. Erfaring fra DnB/Vital med produktansvar og markedsansvar på både privat- og bedriftssiden, og 11 års byråerfaring, de siste årene som daglig leder Veline Høyland (Sponsorsjef i Sparebanken Vest) Utenom bank har hun og erfaring fra hotell, detaljhandel og kunstgalleri. Utdanning: Mellomfag i Statsvitenskap, personalforvaltning og ledelse, privatøkonomi med jus. Veline har fagkurs bl.a. i styrekompetanse og markedsføring fra BI og Strategi strategisk analyse fra NHH. VALGKOMITÈENS INNSTILLING FOR 2011 Vibeke Johannesen (Salgssjef bedrift i Brann) Utdannet Diplommarkedsfører BI Bergen, I Brann har hun har ansvar for et team på 5 personer som jobber med salg og oppfølging av Brann sine samarbeidspartnere.var tidligere salgssjef på Scandic Bergen City og før dette arbeidet hun med salg i TNT Norge. styreleder vegard Sletten Nestleder Gunnar Nilsen Styremedlemmer for 2 år Vibeke Johannesen Veline Høyland Styremedlemmer for 1 år Mette Mæhle (Ikke på valg) karsten Refsdal Varamedlemmer Heine Eliassen Renate Slinning Pål Erik Michelsen Desisorer Lars-Henrik Berge og Helge Øvrebø Revisor Øivind Johannessen REPRESENTANT TIL NORGES MARKEDSFØRINGSFORBUNDS GENERALFORSAMLING Eirik Hokstad Varamedlem: Vegard Sletten Styrets forslag til valgkomitè Den sittende styreleder er medlem av valgkomitèen. Det skal dessuten velges fire medlemmer: Eirik Hokstad John Magnar Bøe Borghild Feet Kari Wulf Varamedlemmer : Harold Sletten, Knut Espelid og Berith Silden Karsten Refsdal (Produktutvikler, Norgesmøllene AS) Utdanning: Master i markedsføring, EADA Barcelona, bachelor i markedsføring fra BI med bedriftsutvikling som spesialisering. Praksis: Arbeider som produktutvikler der hovedfokus ligger på utvikling av nye produktkonsepter for dagligvarehandelen under Møllerens merkevare. Tidligere praksis fra detaljhandel. Heine Eliassen (Markedssjef i Kaffehuset Friele) Heine er utdannet Siviløkonom fra Høgskolen i Bodø. Heine har tidligere jobbet som Forretningsutvikler, Produktgruppesjef, Prosjektleder og Produktsjef i Rieber & Søn s norske og utenlandske virksomheter. I tillegg har han jobbet flere år med salg og markedskonsultasjon i ulike selskaper, deriblant i Innovasjon Norge. Pål Erik M. Michelsen (Merkevaresjef i Hallvard Lerøy AS/LSG ASA) MBA Executive Brand Management NHH Bachelor Internasjonalisering & Ledelse, NMH Hærens Sambands Befalsskole, Lillehammer Pål-Erik jobber med totalansvar for Brand & Marketing i Hallvard Lerøy AS samt er profil- og merkevareansvarlig for selskapene i Lerøy Seafood Group. Renate Slinning (Daglig leder i Perspektiv Analyse.) Renate har bachelorgrad i reiselivsledelse fra Handelshøyskolen BI.Hun har jobbet som markedsanalytiker siden 2005 i SMI og Octagon,

9 samarbeidspartnere: Kelly Services er samarbeidspartner i SRF fordi vi anser det som en flott arena for utvikling av gode B2B relasjoner og nettverksbygging på tvers av bransjer i Bergen Bergens Tidende: SRF har fokus på tema som er kompetansebyggende for våre medarbeidere som jobber med salg og markedsføring. Sparebanken Vest: Å bygge nettverk er viktig for å skape en arena for diskusjon, inspirasjon og kunnskapsdeling. Ved å være initiativtaker til dette viser vi at vi satser på Vestlandet. Hansa: Som en tradisjonsrik merkevarebedrift setter vi i Hansa Borg Bryggerier stor pris på det arbeidet SRF gjør for å legge til rette for kunnskapsdeling og nettverksbygging mellom bedrifter i Bergen. Det er derfor naturlig for oss å støtte opp om SRF. Brann: Brann ønsker å gi SRF muligheter til å bli en sterk og innholdsrik forening for oss som driver med salg og markedsføring. I tillegg ønsker vi gjennom SRF å tilby medlemmer muligheten for opplevelser sammen med oss i Brann. Allkopi: Som total leverandør av grafiske tjenester er det viktig å komme i god dialog med salgs- og reklamebransjen. Dette er en vinn-vinn situasjon! Vi får presentert oss selv og får viktig input mht. hva våre kunder ønsker. BI Bergen: BI Bergen har inngått samarbeidsavtale med SRF for å komme i tettere interaksjon med næringslivet i Bergen. Perspektiv Analyse: SRF sine arrangement gir oss gode muligheter for både kunnskapsdeling og nettverksskaping. Derfor er SRF en naturlig samarbeidspartner og en attraktiv arena for oss. Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Enhjørningsgården Bryggen, 5003 Bergen Telefon

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2014 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2015 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Årsberetning 2009. Salgs- og Reklameforeningen i Bergen

Årsberetning 2009. Salgs- og Reklameforeningen i Bergen 09 Årsberetning 2009 Salgs- og Reklameforeningen i Bergen BErgen Markedssymposium 3 styreleders beretning 4 REFERAT FRA Årsmøte 2009 6 medlemsmøter og arrangementer 2009 10 årsregnskap, balanse 2009 og

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682 Årsregnskap 2012 for Nidaros Kampforening Foretaksnr. 897664682 Årsberetning 2012 Virksomhetens art Foreningen driver i Trondheim kommune. Foreningen har følgende undergrupper i år 2012: Ladehirden -lærer

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2014 REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2014 REGNSKAP 2014 OG BUDSJETT 2015 BALANSE 2014 SRF FREMMER DYKTIGE TALENTER

MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2014 REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2014 REGNSKAP 2014 OG BUDSJETT 2015 BALANSE 2014 SRF FREMMER DYKTIGE TALENTER ÅRSBERETNING 2014 1 ÅRSBERETNINGEN 2014 4 5 8 10 11 12 13 14 19 STYRELEDERS BERETNING MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2014 REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2014 REGNSKAP 2014 OG BUDSJETT 2015 BALANSE 2014 NOTER MEDLEMSTATISTIKK

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

STYRELEDERS BERETNING REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2012 MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2013 ÅRSREGNSKAP 2013 BALANSE 2013 BUDSJETT 2014 NOTER

STYRELEDERS BERETNING REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2012 MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2013 ÅRSREGNSKAP 2013 BALANSE 2013 BUDSJETT 2014 NOTER ÅRSBERETNING 2013 2 ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013 Bergen Markedssymposium 4 5 8 14 15 16 17 18 19 STYRELEDERS BERETNING REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2012 MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2013 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Bodø Røde Kors

Årsregnskap 2016 for. Bodø Røde Kors Årsregnskap 2016 for Bodø Røde Kors Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekter / inntektsgivende tiltak 1 1 790 879 1 640 801 Medlemskontingent 211

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. NVBF Region Agder

Årsregnskap. NVBF Region Agder Årsregnskap NVBF Region Agder 2016 Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter Offentlige tilskudd 2 158 254 195 116 Andre inntekter 3

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

STYRELEDERS BERETNING REFERAT FRA ÅRSMØTE 2011 MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2012 ÅRSREGNSKAP 2012 BALANSE 2012 BUDSJETT 2013 NOTER

STYRELEDERS BERETNING REFERAT FRA ÅRSMØTE 2011 MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2012 ÅRSREGNSKAP 2012 BALANSE 2012 BUDSJETT 2013 NOTER ÅRSBERETNING 2012 4 5 8 14 15 16 17 18 19 STYRELEDERS BERETNING REFERAT FRA ÅRSMØTE 2011 MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2012 ÅRSREGNSKAP 2012 BALANSE 2012 BUDSJETT 2013 NOTER BERGENSFONDET SRF PRISEN M.M.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAP PR. 31.12.2014 FOR FINSLAND CROSS KLUBB INNHOLD: STYRETS ÅRSMELDING DRIFTSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP SALDOBALANSE NOTER

ÅRSREGNSKAP PR. 31.12.2014 FOR FINSLAND CROSS KLUBB INNHOLD: STYRETS ÅRSMELDING DRIFTSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP SALDOBALANSE NOTER ÅRSREGNSKAP PR. 31.12.2014 FOR FINSLAND CROSS KLUBB INNHOLD: STYRETS ÅRSMELDING DRIFTSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP SALDOBALANSE NOTER Regnskapsår 2014 (01.01-31.12) Driftsregnskap (NOK) Konto Kontonavn Noter

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Resultatregnskap. Halden Cykleklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Halden Cykleklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salg klubbtøy 132 370 162 455 Sponsorinntekter 100 000 90 000 Stevneinntekter 90 566 52 809 Offentlig tilskudd/refusjon 111 162 135 503

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD ÅRSOPPGJØR 2015 SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD Resultatregnskap Sør-Trøndelag musikkråd Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Formidling 261 635 110 480 Tilskudd Musikkens studieforbund 572 079 277

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 985 798 877 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Tennisavdeling. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Tennisavdeling. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Vestli IL Tennisavdeling Foretaksnr. 981933109 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 1 3410 Tilskudd mva refusjon 0

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap. NOR Rating

Årsregnskap. NOR Rating Årsregnskap NOR Rating 2014 Resultatregnskap 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2014 2013 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 529,856 531,017 Sum driftsinntekter 529,856 531,017 Lønns- og personalkostnader

Detaljer

\)vtltllt^ Firma: Oppland Legeforening RESULTATREGNSKAP 2011

\)vtltllt^ Firma: Oppland Legeforening RESULTATREGNSKAP 2011 RESULTATREGNSKAP 11 \)vtltllt^ KONTO NAVN NOTE REGNSKAP 11 BUDS.JETT 11 REGNSKAP O1O 31 Kursavgifter 311 Kursavgifter kurskomiteen 39 Overføringer fra DNLF 391 Tilskudd til støttekollega-ordningen SUM

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer