REFERAT FRA Årsmøte 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA Årsmøte 2010"

Transkript

1 år SERENI N B T G 2010

2 STYRELEDERS BERETNING 3 styreleders beretning 4 REFERAT FRA Årsmøte medlemsmøter og arrangementer årsregnskap, 2010 balanse 2010 budsjett noter 12 bergensfondet, srf-prisen, m.m. 13 Srf-prisen Styret i srf 2010, valgkomiteens Kjære SRF-medlemmer! Annus horriblis eller gjenoppstandelsen? For SRF sin del har 2010 også vært et år med mye endringer og utfordringer, Foreningen har lagt ned en god del oppsparte midler i å modernisere hele vår grafiske profil, For første gang på lenge har foreningen nå positiv utvikling i antall medlemmer, ved utgangen av 2010 ser vi en helt tydelig positiv trend i medlemsmassen. 2010: Den Gyldne Hanes år Totalt presenterte vi over 50 forskjellige arrangementer i Nesten 2600 medlemmer benyttet anledningen til å delta på et eller flere av disse, hvis de var raske nok, for mange var fulltegnet, og vi måtte operere med ventelister. Reklameprisen Den Gyldne Hane har raskt bygget seg opp en god og ikke minst troverdig status blant medlemmene våre i Bergen. Dette er Bergens eneste 100% uavhengige reklamepris utdeling, og vi ser en stadig vekst i innsendte arbeider i de forskjellige kategoriene. Juryen til Den Gyldne Hane er nasjonalt sammensatt, og vi er stolte av å ha etablert en så viktig og ikke minst riktig pris for å hedre reklamebransjen i Bergen. SRF ønsker å fremme kreativitet og innovasjon i Bergensregionen, og Den Gyldne Hane har blitt et viktig verktøy for oss i denne visjonen! Økonomisk drift Foreningen presenterer for driftsåret 2010 et negativt driftsresultat. Gjennom flere års fokusert økonomistyring har SRF bygget opp en forsvarlig sikkerhetsbuffer gjennom en sterk egenkapital, og vi har i år valgt å benytte midler fra denne egenkapitalen til å videreutvikle foreningen til våre medlemmers beste. Foreningens økonomi er fortsatt meget solid, og vi er i stand til å møte vanskelige tider om det skulle være nødvendig. Styret og administrasjonen Salgs og Reklameforeningen i Bergen har en veldrevet og god administrasjon. Valgkomiteen har et aktivt forhold til foreningens utvikling, som gir seg utslag i rekruttering av kompetente ressurspersoner til styret. Avslutningsvis vil jeg takke administrasjon og styre for et meget godt samarbeid i året som gikk. Det har vært en spennende og berikende reise. Jeg vil også få takke årsmøtet og våre medlemmer for den tillit dere har gitt meg til å lede foreningen i dette året, og takke for samarbeidet så langt. Eirik B. Hokstad Styreleder innstilling for 2011

3 // referat fra Årsmøte 2010 referat fra årsmøte 2010 // REFERAT FRA ÅRSMØTE I SRF Onsdag 24. februar 2010 KL , Bedehuset i Gamle Bergen Antall fremmøte:35. Stemmeberettigede: 28 Referent: Hanne-Lise Hammersland DAGSORDEN: 1. Styrets årsberetning Årsregnskap Revisor og desisorens beretning 4. Forslag til ny kontingent fra og med Valg Styreleder John Magnar Bøe ledet årsmøtet og ønsket velkommen.det fremkom ingen kommentarer til innkallingen og til dagsorden. Styreleder erklærte årsmøtet for lovlig satt og refererte til dagsorden. Dagsorden ble godkjent. Ordstyrer: John Magnar Bøe Til å underskrive protokoll: Kari Wulf og Irene Leknessund Før gjennomgang av styrets årsberetning informerte styreleder om Strategiprosessen som styret har jobbet med Ny strategi periode er STYRETS ÅRSBERETNING Styreleder gjennomgikk årsberetningen side for side. Det fremkom kommentarer fra salen til Årsberetningens side 12 medlemsutvikling, hvor det fremgår at personlige medlemmer og honnør/student fra 2006 til 2009 er tilnærmet halvert. Styret begrunnet det med at det var i tråd med SRFs strategi om satsing på bedriftsmedlemskap. Videre kom det kommentarer fra salen til Bergensfondet side 12 i årsberetningen. Hvor det ble påpekt at styret i Bergensfondet med fordel kunne rekruttere flere unge og gjerne noen kvinner til styret i Bergensfondet. Årsberetningen for 2009 ble godkjent. 2. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Styret fremla et regnskap for 2009 med et årsresultat på kr og en egenkapital på kr Det ble kommentert at budsjettet for 2010 kunne virke ambisiøst med en økning av inntekter på Sponsorer og arrangementer med ca. 20%. Årsmøtet godkjente regnskapet for 2009 og styret fikk dermed ansvarsfrihet. 3. REVISOR OG DESISORENES BERETNING Revisor beretning ble opplest. Desisorens beretning ble opplest. Begge ble godkjent. 4. KONTINGENT ØKNING FRA OG MED 2011 Styret fremmet et forslag for årsmøtet til ny kontingent fra og med 2011:(dagens satser i parentes). Etter at forslaget ble enstemmig godkjent i styremøte 26. januar Bedrifter: 1-10 ansatte: (2.550,-) ansatte: ,-(4.400,-) ansatte: ,-(6.900,-) Over 200 ansatte: ,-(9.000,-) Personlige: Ordinært medlemskap: ,- (850,-) Studenter: ,- (425,-) Honnør: ,- (425,-) Forslaget fra styret som ble fremmet om økning av kontingenten ble ikke godkjent av årsmøtet.nytt forslag ble fremmet fra salen om å opprettholde kontingenten på dagens nivå for personlige medlemmer, og øke kontingenten for bedriftsmedlemmer etter satser i det opprinnelige forslag fra styret. Styreleder oppsummerte innspill fra salen og det ble votert over salens forslag om å opprettholde kontingent for personlige medlemmer på 2010 nivå og å øke kontingenten for bedriftsmedlemmer i henhold til det forelagte forslag, med virkning fra Dette forslag ble vedtatt av årsmøtet. 4. VALG Leder for valgkomiteen Borghild Feet ledet valget. Det ble informert om hvem som har sittet i valgkomiteen for Borghild Feet, Kari Wulf,, Elisabeth A. Seim, Mette Skaugvold, samt sittende styreleder i 2009 John Magnar Bøe. Varamedlemmer: Harold Sletten, Knut Espelid, og Berith Silden, Valgkomiteens innstilling til nytt styre: Styreleder: Eirik Hokstad Nestleder: Vegard Sletten Styremedlemmer for 2 år: Gunnar Nilsen Mette Mæhle Styremedlemmer for 1 år: Tone Sandven (ikke på valg) Veline Høyland Varamedlemmer: Heine Eliassen Vibeke Johannesen Karsten Refsdal Desisorer: Lars-Henrik Berge Helge Øvrebø Revisor: Øivind Johannessen Representanter til NMFF styret: Eirik Hokstad varamedlem Vegard Sletten. Valgkomiteen trer av etter sin innstilling. Styrets forslag til ny valgkomite: Den sittende styreleder er medlem av valgkomiteen. Det skal i tillegg velgest fire medlemmer: John Magnar Bøe Borghild Feet Kari Wulf Elisabeth A. Seim Varamedlemmer: Harold Sletten Knut Espelid Berith Silden. Alle valg var enstemmige og ved akklamasjon. John Magnar Bøe takket alle som satt i hans styre og administrasjonen for et godt år. Spesiell takk til de avtroppende styremedlemmene: Asgeir Steinsland Hansen og Roy Gunnar Blommedal. Styrekjedet ble overrakt til Eirik Hokstad som takket for tilliten fra årsmøtet Etter ordinært årsmøte ble SRF-prisen utdelt. SRF-prisen for 2009 gikk til Directionen i Selskapet til Bergens Aquavitens Fremme ved Preses Svein Nordahl Pedersen. Kvelden ble avsluttet med servering av stort sildebord med tilhørende drikke. Under middagen holdt Halvor Heuch fagdirektør i Arcus et foredrag om sild og drikke. BERGEN 24.februar Kari Wulf Irene Leknessund 4 5

4 // Det skjer i SRF Det skjer i SRF // medlemsmøter og arrangementer Frokostklubben: Få, om noen, klarer å samle så mange personer som SRF gjør på sine Frokostklubber. Vi inviterer til en rolig og inspirerende morgenstund, en flott start på en hektisk arbeidsdag! Frokostklubben er et av SRF s mest populærere arrangementer. Her tilbys både faglige påfyll og gode muligheter for å skape sosiale/forretningsmessige relasjoner. Vi holder på fra kl til kl 09.30, og spiser frokost sammen før det faglig innslaget starter. 19. januar: HeadUp Tema: Metodeverktøy for bedre miljøforvaltning Byråd Lisbeth Iversen fortalte om Bergen kommune sitt arbeid frem mot miljøsertifisering i HeadUp fortalte om hvordan de jobber med sertifisering av Miljøfyrtårnsbedrifter. Antall deltakere: februar: Bergen Live og Bergenfest Tema: Bergen Live og Bergenfest. Bergen Live/Bergenfest presenterte årets arrangementer, samt noen gode historier fra backstage. Fulltegnet 4. mai: Handelsinstituttet Tema: Lean Logistics Finn T. Lien ga oss en teoretisk innføring i Lean prinsippene. Antall deltakere: juni: Urdihuset Tema: Nye perspektiver og muligheter i fokus. Janne Gullaksen fortalte om Urdihuset, mens Irene Nygårdsvik holdt foredrag om hvilken kraft og verdi som ligger i omgivelsene og hvilken innflytelse det har på vår skaperevne. Fulltegnet 24. august: HR-huset Tema: Talentutvikling. Elina C. Bjørck, daglig leder i HR-huset, foreleste om hvordan sette talentutvikling i system og hvordan beholde medarbeidere som er viktig for virksomheten. Antall deltakere: september: EDB Consulting Group Tema: Hvordan yte god kundeservice på internett. En av vår tids store foredragsholdere, Eric Reiss fra FatDUX Group København, ga et inspirerende innblikk i kundeservice på Internett. Ingerid Rødseth fortalte om EDB Consulting Group og hvilke muligheter som ligger i firmaet. Antall deltakere: oktober: Sogn og Fjordane Samkøyringa Tema: Nyetablering av Media Vestlandet Antall deltakere: oktober: P5 Tema: Hvordan har etableringen av P5 gått Kanalsjef Kenneth Andreasen fortalte om strategien til P5 Christopher Fløysand Olsen kundeansvarlig i Bergen oppdaterte oss på P5 Bergen Antall deltakere:74 Lunchklubben: februar: Bergen Live og Bergenfest Daglig leder Frank Nes og styreleder Gisle Johnsen presenterte programmet for Interessen var så stor at vi måtte arrangere en ekstra Frokostklubb med dem. Fulltegnet. 8. mars: Grete Roede og Fjord Line om bord i MS Bergensfjord Jeanett Roede presenterte konseptet Grete Roede, før vi avsluttet med en sunn og god lunsjbuffé. Fulltegnet. Kulturtilbud: 14. februar: Jeg, Ole Bull, Logen Teater februar: En sporvogn til begjær, DNS 29. april: Åpning av temautstillingen Lek og spill, VilVite 3. juni: Festspillkonsert med Ole Petter Molvær og Bergen Big Band 15. august: Aha-konsert, Brann Stadion 30. oktober. Krabatene Ole Bull Scene 2. november. DNS musikalen La Cage aux folles 3. november. Åpning av slagsutstilling Galleri Sand Andre SRFarrangementer: 19. februar Bergen Markedssymposium 2010 Grand Hotel Terminus. Nytt av året var at vi startet med lunsj kl og avsluttet med middag og fest ut i de små timer. Markedssymposiet ble åpnet av varaordfører Trude Drevland. Programleder var høyskole- lektor ved BI, Morten William Knutsen. Foredragsholdere: Jan Grønbech, Country Manager i Google Norway. Tema: Google og fremtidens marketing. Endringene i mediebildet, bruken av nye mobil-plattformer og søkemotorer. Erling Dokk Holm, aktiv samfunnsdebattant og aviskommentator både i Dagbladet og Dagens Næringsliv. Tema: Design i en digital virkelighet. Om den viktige rollen design har fått de siste årene. You, London-basert designbyrå som blant annet har designet emballasje for TORO, Hansa, Fjordland. Tema: Vision2020. Utforsking av trender, levedyktig design og strategi. Kjetil Rolness, sosiolog, forfatter, dosent ved Oslo Markedshøyskole. Tema: Riktige leker for voksne om middelklassens forbruk. Ole Petter Nyhaug, leder for trendanalyse og research innovation i Synovate. Tema: Hvordan fremtidens forbruker formes, og markedsmulighetene for merkevarer fremover. SRF, i samarbeid med bladet Kampanje og Norges Markedsføringsforbund kåret Årets nasjonale Markedsfører i Vinner ble Kari Traa/ Skigutane AS. På Markedssymposiet ble også kulturgründeren 2009 kåret. Vinner ble artistformidlingsselskapet MADE. Arrangementet ble avsluttet med symposiefest, underholdning og god tid til nettverksbygging. Antall deltakere: februar: Årsmøte i Salgs- og Reklameforeningen Gamle Bergen Nytt styre og styreleder ble valgt. Det nye styret i SRF er: Styreleder: Eirik Hokstad Markedssjef i Ulriken643 Styrets nestleder: Vegard Sletten Adm. dir AEO Vest AS Styremedlemmer: Tone Sandven, Markedssjef i Lagunen Mette Mæhle, Daglig leder Alf Gundersen Gunnar Nilsen, Salgs- og Markedssjef Bergens Tidende Veline Høyland, Sponsorsjef Sparebanken Vest Varamedlemmer; Vibeke Johannesen, Salgssjef bedrift SK Brann Heine Eliassen, Markedssjef Kaffehuset Friele Karsten Refsdal, Produktutvikler Norgesmøllene 6 7

5 // Det skjer i SRF Det skjer i SRF // På årsmøtet ble også SRFprisen for 2009 utdelt. Den gikk til Directionen i Selskabet til Bergens Aquavitens Fremme ved Preses Svein Nordahl Pedersen for den bemerkelsesverdige prestasjonen som det er å markedsføre et produkt som man i henhold til norsk lov ikke har anledning til å markedsføre. 16. mars: Innføringskurs i sosiale medier og omdømmekontroll Kurset var lagt opp som en praktisk innføring og omhandlet også synlighet på nettet generelt. Foredragsholdere: Sindre Holme, leder Nor PRs Oslo avdeling, Kristin Ellingsen, account manager Google, Lea Bech-Sjøthun, account manager SEO&Sosiale media, Sverre Bech-Sjøthun, senior rådgiver og Ove Gjelsvik adm. dir Media Total AS. Antall deltakere: november: Restaurantbesøk hos Hanne på Høyden Smakfullmat og drikke gjorde kvelden til en opplevelse Antall deltkere: Fulltegnet 16. april: Den Gyldne Hane Hotell Norge For tredje år på rad gjennomførte SRF den eneste uavhengige konkurransen for reklamebyråene i Bergen. 190 bransjefolk og andre interesserte deltok på arrangementet for å feire seg selv og hverandre. 141 innsendte arbeider ble vurdert og det ble delt ut priser i 16 kategorier. Juryformann var Anders Gottlieb- Nygaard fra Pocket&Comms, Oslo. Kunde representant: Jon Stang Volden, Markedsdirektør TORO. Fra Byråer: Snorre Martinsen Kenneth Rasmus Greve Marit Helen Iversen Raa Olav Flatøy Elise Sæle Kveldens konferansierer og entertainere var Finn Tokvam og Claus Sellevoll. 17. mai: Frokost Etter oppfordring fra våre medlemmer endret vi litt på tradisjonen, og holdt denne gangen frokosten på Wesselstuen. Koret Yale Alley Cats fra USA stod for underholdningen, og etterpå gikk vi samlet til hovedprosesjonen under SRFs fane. Årets tema var motivert av Bybanen og ble kåret til hovedprosesjonens morsomste innslag! Antall deltakere: 129 Kveldsarrangementer: 16. juni: Sommeravslutning i SRF Ulriken643 inviterte til en uhøytidelig sommer-avslutning på Ulriken. Nydelig vær, god mat og drikke og godt humør på våre medlemmer gjorde kvelden meget vellykket. Antall deltakere: desember: Bakedag Tradisjonen tro stilte Møllerens velvillig opp til vår årlige bakedag for barn og voksne. Her fikk deltakerne fylt opp sine kakebokser med god julebakst. Antall deltakere: Fulltegnet 15. desember Juleavslutning for SRF medlemmer på Clarion Hotel Bergen Airport. Gateprest Thor Brekkeflat innledet med å fortelle julehistorier fra virkeligheten. Tommy Sulen og Johnny Berg stod for de musikalske innslagene, mens entertainer Neal Fullerton stod for de humoristiske innslagene. Vinnere av vervekampanjen ble også kåret. Antall deltakere: 120 Samarbeidsarrangementer: 2. februar: First Tuesday Tema: Absolutt markedsleder, absolutt fascinerende. 9. juni: BI Bergen kunnskapsfrokost 16. september: Digital Effekt Om markedsføring på Internett. Et samarbeid-sarrangement med Gule Sider og Kvasir. Foredragsholdere: Arne Krokan, professor ved NTNU: Digitale trender-finn og grip mulighetene. Synve Røine Fossum, Netlife Research: Gjør din internettside til et konkurransefortrinn. Paal Tarjei Aasheim, strategisk direktør McCann: Kunsten å snakke til folk som ikke hører etter. Antall deltakere: oktober: Konferansen Trender i Tiden-om forbrukerinvolvering Et samarbeidsprosjekt mellom SRF og Markedsanalyse foreningen i Bergen. Foredragsholdere: Ole Petter Nyhaug Mer Vett AS. Temaet på hans foredrag: På lag med kunden-effektiv og treffsikker innovasjon. Stein Rømmerud, kommunikasjonsdirektør i Coca Cola Norge. Tema: Strategier for forbrukerinvolvering og sosiale medier. Kari Mette G. Selle, leder utvikling og prosessforbedring Kavli Norge. Tema: Fluen som fikk elefanten til å danse. Kristian Nordtømme, daglig leder BoostCom. Tema: Kundeklubb-direkte, effektiv og billig. Eirik W. Raanes, advokat og partner i advokatfirmaet Thommessen. Tema: Hva er lov på nettet når forbrukeren skal involveres. 2. november. Region Bergen generer muligheter, et samarbeidsarrangement mellom Bergen Reiselivslag, Salgs- og Reklameforeningen (SRF), Bergen Næringsråd og Region Bergen. SRF hadde i forkant av arrangementet et fagseminar om mobilmarkedsføring. Senere på kvelden holdt bla Hermann Friele, Ingebrigt Steen Jensen, Trine Eilertsen og Guri Heftye innlegg. 8 9

6 // REGNSKAP / BUDSJETT / BALANSE NOTER // REGNSKAP OG BUDSJETT NOTER DRIFTSINNTEKTER REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP BUDSJETT MEDLEMSKAP/KONTINGENTER ARRANGEMENTINNTEKTER SPONSORER/ANDRE INNTEKTER SUM DRIFTS INNTEKTER DRIFTSKOSTNADER KOSTNADER NETTVERK PERSONALKOSTNADER ARRANGEMENTKOSTNADER KOSTNADER LOKALER LEIE MASKINER, INVENTAR OG LIGNENDE KOSTNADSFØRTE ANSKAFFELSER FREMMEDTJENESTER KONTORKOSTNADER TELEFON, PORTO OL KOSTNADER OG GODTGJØRELSER REISER SALGS OG REKLAME KOSTNADER KONTINGENTER OG GAVER ANNEN KOSTNAD TAP OG LIGNENDE SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINTEKTER FINANSKOSTNADER ÅRSRESULTAT BALANSE EIENDELER KUNDE- FORDRINGER ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER BANK,KASSE SUM EIENDELER EGENKAPITAL/GJELD EGENKAPITAL ÅRETS RESULTAT SUM EGENKAPITAL LEVERANDØRGJELD OFFENTLIGE SKATTER/AVGIFTER ANNEN KORTSIKTIG GJELD SUM EK OG GJELD Regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapskikk. SRF har videre fulgt relevante bestemmelser i NRS utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt. Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler / langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig bruk for virksomheten og vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler aktiveres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være av forbigående karakter. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede. SRF har i 2010 ikke hatt avskrivninger på anleggsmidler. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en vurdering av de utestående fordringene. SRF har i 2010 ikke avsatt noe til påregnelige tap på kundefordringer. PENSJONSFORPLIKTELSER Pensjonspremie føres sammen med lønnskostnader. For øvrig følges NRSs regler for føring av pensjoner og pensjonskostnader. SRF har også i 2010 satt regnskap ut til firma.visma Services Norge, Avdeling Bergen. 1) SALGSINNTEKTER -MVA FRADRAG Av salgsinntekter er en andel av inntektene utenfor avgiftsområdet. Dette danner grunnlag for den forholdsmessige fordeling av mvafradraget i ) EGENKAPITAL Egenkapitalen per kr årets underskudd kr = Egenkapital pr kr Bergen 9. februar 2011 Styret i Salgs og Reklameforeningen Eirik Hokstad Styrets eder Vegard Sletten Styrets Nestleder Tone Sandven Styremedlem Gunnar Nilsen Styremedlem Veline Høyland Styremedlem Mette Mæhle Styremedlem Heine Eliassen Varamedlem Vibeke Johannesen Varamedlem Karsten Refsdal Varamedlem 10 11

7 // MEDLEmSSTATISTIKK, BERGENSFONDET, SRF-PRISEN, m.m. srf prisen 2009 // MEDLEMSSTATISTIKK, BERGENSFONDET, SRF-PRISEN, M.M. medlemsstatistikk Firmamedlemmer Personlige medlemmer Honnør/student Kommentar 2010: 15 bedrifter, 10 personlige og 8 studenter betalte i slutten av 2010 medlemskontigenten for Dette i forbindelse med en vervekampanje. Tallene er med i statistikken for REPRESENTASJON FOR SRF Norges Markedsføringsforbunds styre: Eirik Hokstad 17. mai komiteen: Arne Storetvedt Det nyttige Selskabs forretningsfasadepris, jury: Kai Ove Carlsen. Norsk Handelsmuseum/Norsk Reklamemuseums styre: Kåre Offerdal FORENINGENS ARKIV Foreningens arkiv er oppbevart i Bergen Byarki Bergensfondet Styret i Bergensfondet har i 2010 bestått av Arne Johannesen(leder), Svein Nordahl Pedersen, Lars- Henrik Berge, Øivind Johannessen og Eirik Hokstad Styret har i møte den 8. april 2010 behandlet følgende søknader: Bjørn West Museets Venner Bryggens Venner GULP Childrens Clothing Siv Gørbits søknad om støtte til skulptur Vital Eiendom søknad om støtte til kulturminne Bergen Internationale Krimfestival Bergen Internationale Filmfestival ADA forprosjekt for et design og Arkitekturhus i Bergen Alle søknader bortsett fra ADA ble avslått. ADA har fått positiv tilbakemelding fra Bergensfondet. Vi har imidllertid tatt som forutsetning for tildeling at forprosjektet lar seg finansiere fullt ut. Dette medfører at så vel stat (kulturdepartementet) som kommune og fylke må være positive og bidra til prosjektet. Ved utgangen av 2010 var fullfinansiering ikke på plass og det er derfor ikke utbetalt noen midler fra Bergensfondet Regnskap Regnskap Bergensfondet Resultat finansaktiva Renter Utdeling midler 0 ÅRSRESULTAT AKTIVA Innestående i bank Beholdning verdipapirer SUM AKTIVA PASSIVA Egenkapital Overskudd pr EGENKAPITAL SRF-PRISEN Komiteen har bestått av Elisabeth Anfinsen Seim, Kari Wulf, Borghild Feet, John Magnar Bøe og Eirik Hokstad. AKTIVA Bankinnskudd SUM PASSIVA Kapital Renter SUM HEDERSTEGN Medlemmer i Ordenskapitlet: Knut Espelid, Fredrik Schaefer, Peter Kolderup Greve, Nina Broch Mathisen og foreningens styreleder. Ordenstegn deles kun ut i forbindelse med jubileer. Det har derfor ikke vært avholdt noen møter i komiteen i SRF-prisen 2009 ble tildelt: Bergens Aquavit 1818 v/directionens preses Svein Nordahl Pedersen En forespørsel fra skohandler Hauge om hvorfor det ikke fantes en bergensk akevitt, fikk herrene Svein Nordahl Pedersen og Hans Bru til å sette hjulene i sving. Etter en del rådslagning ble så Directionen innstiftet, bestående av Lotte Schønfelder, Kari B. Setnes, Trygve Fett og de to før nevnte glade menn. Bare tre år etter at ideen ble unnfanget, er Bergens Aquavit den klart mestselgende akevitten i bergensområdet. Nordahl Pedersen regner med at det først og fremst dreier seg om god smak. Directionen har gjort et utrettelig arbeid for å fremme Bergens Aquavitten. Historie granskning Klart å dokumentere at den Norske Aquavitten ble født i Bergen Utallige reiser i inn og utland Iverksatt konkurranse for en Bergensk drikkevise Satt i gang utallige konsepter i og rundt Bergens Aquavit. Bla. har de fått til en egen Bergensplatte bestående av sild og Bergens Aquavit som serveres på de tradisjonsrike bergenske restauranter. Hvor dette står på menyen. Arrangert utradisjonelle prøvesmakinger for prominente deltakere over det ganske land. Har fått Bergens Aquaviten løftet til en ny kulturattraksjon (ref. Kulturdirektør Bjørn Holmevik i Bergen Kommune) Kampanje i Bergens Tidende og rundt på byens barer med nedtelling av dager før Bergens Aquavitten kom i salg. De har fått mer media omtale enn de fleste kun kan drømme om. Artikkel i New York Times. SRF ønsker å hedre Svein Nordahl Pedersen spesielt selv om prisen går til hele Directionen. Svein Nordahl Pedersen er en person som har markert seg spesielt innen markedsføring. Han har gjennom sitt personlige engasjement og kreativitet samt utholdenhet vært i stand til å oppnå omfattende pressedekning, og media omtale langt utover landets grenser. Spesielt i sitt arbeid med Bergens Aquavit 1818 har han oppnådd resultater av sitt pågangsmot. I tillegg har han på en rekke andre områder vist utholdenhet og tro på det han driver med. Komiteen oppfatter ham som en verdig vinner av SRF prisen for SRF gratulerer! 12 13

8 // styret i srf Styret i SRF 2010 Vegard Fra venstre: Vibeke Johannesen: Salgssjef bedrift, SKBrann Tone Havneraas Sandven: Markedssjef, Lagunen AS Heine Eliassen: Markedssjef, Kaffehuset Friele Veline Høyland: Sponsorsjef, Sparebanken Vest Karsten Refsdal: Prosjektleder produktutvikling og innovasjon, Norgesmøllene AS Eirik Bysheim Hokstad : (Styreleder, SRF) Daglig leder, Ulriken643 Vegard Sletten: (Nestleder, SRF) Adm. dir., AEO Vest AS Mette Mæhle: Daglig leder, Alf Gundersen Ikke til stede under fotografering: Gunnar Nilsen: Salgs- og Markedssjef, Mediehuset Bergens Tidende VALGKOMITÈENS INNSTILLING FOR 2011 Sletten (Adm.dir. AEO Vest AS) Vegard har 10 års erfaring fra det norskeide industrikonsernet Glamox. Der arbeidet han i flere ledende stillinger, og var i 8 av årene deltagende i Glamox Norge sin ledergruppe.vegard er utdannet innen markedsføring, økonomi og ledelse fra Handelshøyskolen BI. Gunnar Nilsen (Salgs- og Markedssjef i Mediehuset Bergens Tidende) Utdannelse fra Universitetet i Bergen og Handelshøyskolen BI. Praksis: Avdelingsleder i Hi-Fi Klubben. Salgssjef, Markedssjef og konstituert Daglig leder for Kverneland Bil AS. Har i dag salgs, personal og resultatansvar for all omsetning i alle mediekanaler overfor relasjons- og nøkkelkunder i Mediehuset Bergens Tidende. Er også medlem i Markedsrådet i Media Norge Salg. Mette Mæhle (Daglig leder i Alf Gundersen) Utdanning: Siv. øk. fra Heriot-Watt University i Edinburgh og senere utdannelse fra BI og University of Houston innen kommunikasjon, markedsføring og e-handel. Praksis: forsikring, reklamebyrå og bank. Erfaring fra DnB/Vital med produktansvar og markedsansvar på både privat- og bedriftssiden, og 11 års byråerfaring, de siste årene som daglig leder Veline Høyland (Sponsorsjef i Sparebanken Vest) Utenom bank har hun og erfaring fra hotell, detaljhandel og kunstgalleri. Utdanning: Mellomfag i Statsvitenskap, personalforvaltning og ledelse, privatøkonomi med jus. Veline har fagkurs bl.a. i styrekompetanse og markedsføring fra BI og Strategi strategisk analyse fra NHH. VALGKOMITÈENS INNSTILLING FOR 2011 Vibeke Johannesen (Salgssjef bedrift i Brann) Utdannet Diplommarkedsfører BI Bergen, I Brann har hun har ansvar for et team på 5 personer som jobber med salg og oppfølging av Brann sine samarbeidspartnere.var tidligere salgssjef på Scandic Bergen City og før dette arbeidet hun med salg i TNT Norge. styreleder vegard Sletten Nestleder Gunnar Nilsen Styremedlemmer for 2 år Vibeke Johannesen Veline Høyland Styremedlemmer for 1 år Mette Mæhle (Ikke på valg) karsten Refsdal Varamedlemmer Heine Eliassen Renate Slinning Pål Erik Michelsen Desisorer Lars-Henrik Berge og Helge Øvrebø Revisor Øivind Johannessen REPRESENTANT TIL NORGES MARKEDSFØRINGSFORBUNDS GENERALFORSAMLING Eirik Hokstad Varamedlem: Vegard Sletten Styrets forslag til valgkomitè Den sittende styreleder er medlem av valgkomitèen. Det skal dessuten velges fire medlemmer: Eirik Hokstad John Magnar Bøe Borghild Feet Kari Wulf Varamedlemmer : Harold Sletten, Knut Espelid og Berith Silden Karsten Refsdal (Produktutvikler, Norgesmøllene AS) Utdanning: Master i markedsføring, EADA Barcelona, bachelor i markedsføring fra BI med bedriftsutvikling som spesialisering. Praksis: Arbeider som produktutvikler der hovedfokus ligger på utvikling av nye produktkonsepter for dagligvarehandelen under Møllerens merkevare. Tidligere praksis fra detaljhandel. Heine Eliassen (Markedssjef i Kaffehuset Friele) Heine er utdannet Siviløkonom fra Høgskolen i Bodø. Heine har tidligere jobbet som Forretningsutvikler, Produktgruppesjef, Prosjektleder og Produktsjef i Rieber & Søn s norske og utenlandske virksomheter. I tillegg har han jobbet flere år med salg og markedskonsultasjon i ulike selskaper, deriblant i Innovasjon Norge. Pål Erik M. Michelsen (Merkevaresjef i Hallvard Lerøy AS/LSG ASA) MBA Executive Brand Management NHH Bachelor Internasjonalisering & Ledelse, NMH Hærens Sambands Befalsskole, Lillehammer Pål-Erik jobber med totalansvar for Brand & Marketing i Hallvard Lerøy AS samt er profil- og merkevareansvarlig for selskapene i Lerøy Seafood Group. Renate Slinning (Daglig leder i Perspektiv Analyse.) Renate har bachelorgrad i reiselivsledelse fra Handelshøyskolen BI.Hun har jobbet som markedsanalytiker siden 2005 i SMI og Octagon,

9 samarbeidspartnere: Kelly Services er samarbeidspartner i SRF fordi vi anser det som en flott arena for utvikling av gode B2B relasjoner og nettverksbygging på tvers av bransjer i Bergen Bergens Tidende: SRF har fokus på tema som er kompetansebyggende for våre medarbeidere som jobber med salg og markedsføring. Sparebanken Vest: Å bygge nettverk er viktig for å skape en arena for diskusjon, inspirasjon og kunnskapsdeling. Ved å være initiativtaker til dette viser vi at vi satser på Vestlandet. Hansa: Som en tradisjonsrik merkevarebedrift setter vi i Hansa Borg Bryggerier stor pris på det arbeidet SRF gjør for å legge til rette for kunnskapsdeling og nettverksbygging mellom bedrifter i Bergen. Det er derfor naturlig for oss å støtte opp om SRF. Brann: Brann ønsker å gi SRF muligheter til å bli en sterk og innholdsrik forening for oss som driver med salg og markedsføring. I tillegg ønsker vi gjennom SRF å tilby medlemmer muligheten for opplevelser sammen med oss i Brann. Allkopi: Som total leverandør av grafiske tjenester er det viktig å komme i god dialog med salgs- og reklamebransjen. Dette er en vinn-vinn situasjon! Vi får presentert oss selv og får viktig input mht. hva våre kunder ønsker. BI Bergen: BI Bergen har inngått samarbeidsavtale med SRF for å komme i tettere interaksjon med næringslivet i Bergen. Perspektiv Analyse: SRF sine arrangement gir oss gode muligheter for både kunnskapsdeling og nettverksskaping. Derfor er SRF en naturlig samarbeidspartner og en attraktiv arena for oss. Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Enhjørningsgården Bryggen, 5003 Bergen Telefon

STYRELEDERS BERETNING REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2012 MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2013 ÅRSREGNSKAP 2013 BALANSE 2013 BUDSJETT 2014 NOTER

STYRELEDERS BERETNING REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2012 MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2013 ÅRSREGNSKAP 2013 BALANSE 2013 BUDSJETT 2014 NOTER ÅRSBERETNING 2013 2 ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013 Bergen Markedssymposium 4 5 8 14 15 16 17 18 19 STYRELEDERS BERETNING REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2012 MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2013 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

6 markedssymposium 9 DEN GYLDNE HANE 13 SRF-PRISEN 3 STYRELEDERS BERETNING. 4 REFERAT FRA årsmøte 2008. 6 medlemsmøter OG ARRANGEmENTER 2008

6 markedssymposium 9 DEN GYLDNE HANE 13 SRF-PRISEN 3 STYRELEDERS BERETNING. 4 REFERAT FRA årsmøte 2008. 6 medlemsmøter OG ARRANGEmENTER 2008 08 årsberetning 2008 6 markedssymposium 3 STYRELEDERS BERETNING 4 REFERAT FRA årsmøte 2008 6 medlemsmøter OG ARRANGEmENTER 2008 9 DEN GYLDNE HANE 13 SRF-PRISEN 10 årsregnskap, BALANSE 2008 OG BUDSJETT

Detaljer

MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2014 REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2014 REGNSKAP 2014 OG BUDSJETT 2015 BALANSE 2014 SRF FREMMER DYKTIGE TALENTER

MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2014 REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2014 REGNSKAP 2014 OG BUDSJETT 2015 BALANSE 2014 SRF FREMMER DYKTIGE TALENTER ÅRSBERETNING 2014 1 ÅRSBERETNINGEN 2014 4 5 8 10 11 12 13 14 19 STYRELEDERS BERETNING MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2014 REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2014 REGNSKAP 2014 OG BUDSJETT 2015 BALANSE 2014 NOTER MEDLEMSTATISTIKK

Detaljer

Årsberetning 2007. Og SRF-prisen for 2007 går til...

Årsberetning 2007. Og SRF-prisen for 2007 går til... 07 Og SRF-prisen for 2007 går til... Årsberetning 2007 VI TAKKER VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE 1908-2008 100år Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Enhjørningsgården Bryggen, 5003 Bergen Telefon 55 32 17 17

Detaljer

annonsebilag tema: kommunikasjon Dolk: Kommunikasjon på boks Det nye språket Sosiale Stormberg

annonsebilag tema: kommunikasjon Dolk: Kommunikasjon på boks Det nye språket Sosiale Stormberg annonsebilag 2010 tema: kommunikasjon Dolk: Kommunikasjon på boks Det nye språket Sosiale Stormberg Foto: Audun Roe Grimstad Innhold Styreleder 5 Nye (avis)tider 6 Den store (og den lille) samtalen Det

Detaljer

Nettverk. designe service? Et designeventyr. Design som holder på kundene. Rekordstor oppslutning. Markedssymposiet 2010 tar form.

Nettverk. designe service? Et designeventyr. Design som holder på kundene. Rekordstor oppslutning. Markedssymposiet 2010 tar form. Nettverk Salgs- og reklameforeningen i Bergen Høst 2009 annonsebilag SRFs medlemstilbud øker: Rekordstor oppslutning Design som holder på kundene Markedssymposiet 2010 tar form Kan man designe god service?

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 4

Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD 3 Kort om DNF 4 Styrets beretning 5 Organisasjonsforhold 6 Leder 7 Møteåret 8 Nyhetsplukk 9 Kommunikasjon 10 Øvre Eiker Næringsråd 11 Nedre Eiker Næringsråd 12 Svelvik Næringsråd

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

NETT- VERK. Didrik Munch skal samle Media Norge til «ett rike» www.srf.no

NETT- VERK. Didrik Munch skal samle Media Norge til «ett rike» www.srf.no NETT- VERK ANNONSEBILAG TIL BERGENS TIDENDE SALGS- OG REKLAMEFORENINGEN I BERGEN HØSTEN 08 Didrik Munch skal samle Media Norge til «ett rike» www.srf.no Like sikkert som høsten Høsten er over oss. For

Detaljer

Årsmelding 2014. Årsmelding 2014

Årsmelding 2014. Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 Design: Trykk: Årsmelding 2014 Innhold Styrets beretning 05 Visjon og roller 08 Prosjekter og aktiviteter 2014 09 Raff Designuke 2014 Your Street Kompetansehevende tiltak Nettsamfunnet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

ÅRSBERETNING 2011. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi ÅRSBERETNING 2011 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport fra Fagmøtekomiteen 2.2 Rapport MedieDagen 2.3 Rapport fra PR

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

ÅRSBERETNING 2013. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi ÅRSBERETNING 2013 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport Mediemøter 2.2 Rapport MedieDagen 2.3 Rapport Markedsansvarlig

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 styrets beretning og regnskap 2012 Innstillinger til generalforsamling 2013 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Inge Husefest, Hilde Drønen, Stein Olaf Onarheim, Kenneth Nilsen, Anne Gine Hestetun,

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

styrets beretning, regnskap

styrets beretning, regnskap styrets beretning, regnskap OG INNSTILLINGER 2011 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Stein Olaf Onarheim, Inge Husefest, Mette Krohn-Hansen, Jan Erik Kjerpeseth, Gunnar Gran, Anne Gine Hestetun, Johannes

Detaljer

Daglig leder har ordet

Daglig leder har ordet Årsberetning 2006 Daglig leder har ordet Det er en særdeles spent daglig leder som går inn i 2007. Fjoråret vil på mange måter stå som en milepæl i Gul.no s historie. Med en omsetningsøkning og resultatøkning

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

ÅRSBERETNING 2014. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi ÅRSBERETNING 2014 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport Fagmøter 2.2 Rapport MedieDagen 2.3 Rapport Markedsansvarlig

Detaljer

Oslo Golfklubb ÅRSMØTE. Tirsdag 13. mars 2012 kl. 18.00. Bruk våre sammarbeidspartnere

Oslo Golfklubb ÅRSMØTE. Tirsdag 13. mars 2012 kl. 18.00. Bruk våre sammarbeidspartnere Oslo Golfklubb ÅRSMØTE Tirsdag 13. mars 2012 kl. 18.00 Bruk våre sammarbeidspartnere INNKALLING TIL ÅRSMØTE I OSLO GOLFKLUBB Ordinært årsmøte avholdes i auditoriet, Persbråten Vgs tirsdag 13. mars 2012

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

drb.no Årsmelding 2013

drb.no Årsmelding 2013 drb.no Årsmelding 2013 Årsrapport 2013 DESIGN REGION BERGEN Dette er Design Region Bergen Innhold Styrets beretning 5 Visjon og roller 8 Design Region Bergen sin visjon er at Bergensregionen skal være

Detaljer

nettverk 1 Medlemsblad for Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Juni 2004 PRESTASJONSKULTUR I FOKUS UTEN SALG - INGEN BEDRIFT RELASJONSPLEIE

nettverk 1 Medlemsblad for Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Juni 2004 PRESTASJONSKULTUR I FOKUS UTEN SALG - INGEN BEDRIFT RELASJONSPLEIE nettverk Medlemsblad for Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Juni 2004 PRESTASJONSKULTUR I FOKUS UTEN SALG - INGEN BEDRIFT RELASJONSPLEIE KREATIVT FORUM STARTER OPP I BERGEN DIPLOMOPPGAVER BI VISUELL

Detaljer

ererer verdier Årsrapport 2011 Business Region Bergen

ererer verdier Årsrapport 2011 Business Region Bergen ererer verdier Årsrapport 2011 Business Region Bergen Vi legger til rette for VEKST 4 Styrets årsberetning 2011 5 Årsregnskap 10 Revisors beretning 17 Landets mest synlige region 19 Sammen om Vekstlandet

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Årsberetning 2010 Byen Vår Drammen AS

Årsberetning 2010 Byen Vår Drammen AS Byen Vår Drammen AS Innholdsfortegnelse Forord 2 Byen Vår Drammen AS 3 Selskapets forretningsidé 3 Selskapets formål 3 Organisasjon og ledelse 3 Eiere 3 Styrets arbeid 3 Organisasjonsplan 3 Aktiviteter

Detaljer

1. Åpning, dagsorden og saksliste... 2 1.1 Dagsorden...2

1. Åpning, dagsorden og saksliste... 2 1.1 Dagsorden...2 Innhold 1. Åpning, dagsorden og saksliste... 2 1.1 Dagsorden...2 2. Delegater / deltakere til Dataforeningens landsmøte 26. - 28. april 2013... 10 4. Årsberetning 2012... 13 4.1 Lederens forord... 13 4.2

Detaljer

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte!

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte! 2013 Årsrapport 84 av våre 120 tillitsvalgte! KORT OM DRAMMEN NÆRINGSLIVSFORENING Drammen Næringslivsforening (DNF) ble stiftet 1. mars 1847. 3 DNF er en upolitisk og uavhengig interesseorganisasjon som

Detaljer

Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005

Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005 nettverk Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005 Bergenserne har talt Jubileumsfest Bybanen www.orangeriet.no Kort fortalt Er det noe vi Vestlendinger har til felles, så er det

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012

Detaljer

det norske hageselskap

det norske hageselskap 2010 årsrapport innhold 4 Styrets beretning 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Noter 11 Revisors beretning 13 Aktiviteter i fylker og lokallag 25 Avdeling fag 28 Avdeling organisasjon 30 Avdeling forlag 33

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

ÅRSBERETNING 2012. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi ÅRSBERETNING 2012 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport Mediemøter 2.2 Rapport MedieDagen 2.3 Rapport Markedsansvarlig

Detaljer