00 TILBUDSSAMMENSTILLING RIGG OG DRIFT Rigg av byggeplass Drift av byggeplass

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "00 TILBUDSSAMMENSTILLING RIGG OG DRIFT Rigg av byggeplass Drift av byggeplass"

Transkript

1 Prosjekt: Nye Gand - E209 Innvendige arbeider Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 TILBUDSSAMMENSTILLING RIGG OG DRIFT Rigg av byggeplass Drift av byggeplass MUR, PUSS OG FLISEARBEIDER Bygning, generelt Kledning og overflate Gulvoverflate TØMMERARBEIDER INNVENDIGE ARBEIDER Bygning, generelt Vinduer og dører i yttervegg Innvendig overflate yttervegg Ikke-bærende innervegger Vinduer, dører, foldevegger, låser og beslag Skjørt Utstyr og komplettering Frittbærende dekker Faste himlinger METALLARBEIDER Bygning, generelt Innvendige trapper Ramper MALERARBEIDER Bygning, generelt Skjørt Kledning og overflate Frittbærende dekker Gulvoverflate Faste himlinger og overflatebehandling Innvendige trapper GULVLEGGERARBEIDER Bygning, generelt Gulvoverflate Utstyr og komplettering HIMLINGSARBEIDER Bygning, generelt Systemhimlinger FAST BYGGINNREDNING Bygning, generelt Fast inventar Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Q TØMRERARBEIDER

2 Prosjekt: Nye Gand - E209 Innvendige arbeider Side I-2 INNHOLDSFORTEGNELSE 02 B BYGNINGSELEMENTER C FORBEREDENDE YTELSER R MONTASJE OG INNREDNINGSARBEIDER Bygningsmessig arbeid for elektroinstallasjoner Snekkerarbeid Himlingsarbeid

3 Prosjekt: Nye Gand - E209 Innvendige arbeider Side RIGG OG DRIFT.100 RIGG AV BYGGEPLASS kr DRIFT AV BYGGEPLASS kr SUM RIGG OG DRIFT - EKSL. MVA. kr SUM OVERFØRES PRISSAMMENDRAG I TILBUDSSKJEMA. Anbudets enhetspriser skal benyttes ved alle endringer. Ved overgang til annen type/fabrikat på utstyr skal prisendringene avregnes i henhold til differansen i leverandørens netto prislister. Det skal benyttes samme påslag for fradrag og tillegg. 10 MUR, PUSS OG FLISARBEIDER.20 BYGNING GENERELT kr KLEDNING OG OVERFLATE kr GULVOVERFLATE kr SUM MUR OG FLISARBEIDER EKSL. MVA. kr SUM OVERFØRES PRISSAMMENDRAG I TILBUDSSKJEMA. Anbudets enhetspriser skal benyttes ved alle endringer. Ved overgang til annen type/fabrikat på utstyr skal prisendringene avregnes i henhold til differansen i leverandørens netto prislister. Det skal benyttes samme påslag for fradrag og tillegg. \02 N

4 Prosjekt: Nye Gand - E209 Innvendige arbeider Side TØMMERARBEIDER INNVENDIGE ARBEIDER.20 BYGNING GENERELT kr VINDUER OG DØRER I YTTERVEGG kr INNVENDIG OVERFLATE YTTERVEGG kr IKKE-BÆRENDE INNERVEGGER kr VINDUER, DØRER, FOLDEVEGGER, LÅSER OG BESLAG kr SKJØRT kr UTSTYR OG KOMPLETTERING kr FRITTBÆRENDE DEKKER kr FASTE HIMLINGER kr SUM TØMMERARBEIDER - EKSL. MVA. kr SUM OVERFØRES PRISSAMMENDRAG I TILBUDSSKJEMA. Anbudets enhetspriser skal benyttes ved alle endringer. Ved overgang til annen type/fabrikat på utstyr skal prisendringene avregnes i henhold til differansen i leverandørens netto prislister. Det skal benyttes samme påslag for fradrag og tillegg. 19 METALLARBEIDER.20 BYGNING GENERELT kr INNVENDIGE TRAPPER kr RAMPER kr SUM MALERARBEIDER EKSL. MVA. kr SUM OVERFØRES PRISSAMMENDRAG I TILBUDSSKJEMA. Anbudets enhetspriser skal benyttes ved alle endringer. Ved overgang til annen type/fabrikat på utstyr skal prisendringene avregnes i henhold til differansen i leverandørens netto prislister. Det skal benyttes samme påslag for fradrag og tillegg. \02 N

5 Prosjekt: Nye Gand - E209 Innvendige arbeider Side MALERARBEIDER.20 BYGNING GENERELT kr KLEDNING OG OVERFLATE kr FRITTBÆRENDE DEKKER kr GULVOVERFLATE kr FASTE HIMLINGER OG OVERFLATEBEH. kr INNVENDIGE TRAPPER kr SUM MALERARBEIDER EKSL. MVA. kr SUM OVERFØRES PRISSAMMENDRAG I TILBUDSSKJEMA. Anbudets enhetspriser skal benyttes ved alle endringer. Ved overgang til annen type/fabrikat på utstyr skal prisendringene avregnes i henhold til differansen i leverandørens netto prislister. Det skal benyttes samme påslag for fradrag og tillegg. 22 GULVLEGGERARBEIDER.20 BYGNING GENERELT kr GULVOVERFLATE kr UTSTYR OG KOMPLETTERING kr SUM GULVLEGGERARBEIDER EKSL. MVA. kr SUM OVERFØRES PRISSAMMENDRAG I TILBUDSSKJEMA. Anbudets enhetspriser skal benyttes ved alle endringer. Ved overgang til annen type/fabrikat på utstyr skal prisendringene avregnes i henhold til differansen i leverandørens netto prislister. Det skal benyttes samme påslag for fradrag og tillegg. \02 N

6 Prosjekt: Nye Gand - E209 Innvendige arbeider Side HIMLINGSARBEIDER.20 BYGNING GENERELT kr SYSTEMHIMLINGER kr SUM HIMLINGSARBEIDER EKSL. MVA. kr SUM OVERFØRES PRISSAMMENDRAG I TILBUDSSKJEMA. Anbudets enhetspriser skal benyttes ved alle endringer. Ved overgang til annen type/fabrikat på utstyr skal prisendringene avregnes i henhold til differansen i leverandørens netto prislister. Det skal benyttes samme påslag for fradrag og tillegg. 24 FAST BYGGINNREDNING.20 BYGNING GENERELT kr FAST INVENTAR kr SUM FAST BYGGINNREDNING EKSL. MVA. kr Anbudets enhetspriser skal benyttes ved alle endringer. Ved overgang til annen type/fabrikat på utstyr skal prisendringene avregnes i henhold til differansen i leverandørens netto prislister. Det skal benyttes samme påslag for fradrag og tillegg. \02 N

7 Prosjekt: Nye Gand - E209 Innvendige arbeider Side BYGNINGSMESSIG ARBEID FOR VVS-INSTALLASJONER 01 Q TØMRERARBEIDER kr B BYGNINGSELEMENTER kr C FORBEREDENE YTELSER kr R MONTASJE OG INNREDNINGSARBEIDER kr SUM BYGNINGSMESSIG ARBEID FOR VVS-INSTALLASJONER EKSL. MVA. kr Anbudets enhetspriser skal benyttes ved alle endringer. Ved overgang til annen type/fabrikat på utstyr skal prisendringene avregnes i henhold til differansen i leverandørens netto prislister. Det skal benyttes samme påslag for fradrag og tillegg. 26 BYGNINGSMESSIG ARBEID FOR ELEKTROINSTALLASJONER 13 SNEKKERARBEIDER kr HIMLINGSARBEIDER kr SUM BYGNINGSMESSIG ARBEID FOR ELEKTROINSTALLASJONER EKSL. MVA. kr Anbudets enhetspriser skal benyttes ved alle endringer. Ved overgang til annen type/fabrikat på utstyr skal prisendringene avregnes i henhold til differansen i leverandørens netto prislister. Det skal benyttes samme påslag for fradrag og tillegg. \02 N

8 Prosjekt: Nye Gand - E209 Innvendige arbeider Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG OG DRIFT 01.0 Generelt. Dette kapittelet er basert på NS utg. (2013). Det vises til etterfølgende tekst samt til bestemmelser i kapittel A, B, C og D. Spesielt vises til Orienterende hovedfremdriftsplan bygg D - som angir varighet for utførelse av denne og øvrige entrepriser. Kapittel for rigg og drift gjelder for alle kapitler beskrevet under entreprise E209 Innvendige arbeider Rigg av byggeplass AB1 FORSIKRING AV ANSVAR Rund sum Nei AB2 FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Nei AE1 SIKKERHETSSTILLELSE FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSER Rund sum Nei AJ1.1 PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Nei AV4.1A TILRIGGING FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: - RS RS RS RS RS Komplett rigg for egne og underentreprenørers arbeider. Det vises til bestemmelser i kapittel A, B, C og D. Se poster for rigg uttrukket fra hovedpost Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT:

9 Prosjekt: Nye Gand - E209 Innvendige arbeider Side 01-2 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT AJ8.23A TILPASNING TIL AVFALLSPLAN Rund sum RS Tilpassing av avfallshåndtering til avfallsplan for prosjektet som utarbeides av entreprenør for grunn og betongarbeider AK3.821A TILRIGGING FOR AVFALLSHÅNDTERING Rund sum Lokalisering: Se supplerende dokument nr. D1.1 og overordnet SHA-plan Type: Ikke relevant Dimensjon: Ikke relevant Sortering: Kildesortering i henhold til Sandnes kommunes vedtekter. Omfang: I denne post prises alle riggkostnader forbundet med avfallshåndtering, byggrenhold og rent bygg beskrevet i kapittel nr. D1.1 og overordnet SHAplan Utførelse: Ikke relevant RS Omfang som beskrevet i post AV5.1A NEDRIGGING ETTER EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: Hele anleggsområdet RS Komplett nedrigging etter egne og underentreprenørers arbeider. Det vises til bestemmelser i kapittel A, B, C og D. Se poster for nedrigging uttrukket fra hovedpost Drift av byggeplass AV2.1A DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: Hele anleggsområdet RS Komplett rigg for egne og underentreprenørers arbeider. Det vises til bestemmelser i kapittel A, B, C og D. Se poster for drift uttrukket fra hovedpost Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT:

10 Prosjekt: Nye Gand - E209 Innvendige arbeider Side 01-3 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT AM3.36A DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE Rund sum Formål: Forhindre skade på kontraktarbeider Lokalisering: Se innvendig riggplan Omfang: Drift av midlertidige avstengningsvegger mot eksisterende bygg - samt provisoriske dører i veggene. RS Vegger og dører mot bygg D og eksist. bygg B - montert av annen entreprenør. Posten kan utgå i sin helhet AM1.31A HOVEDBEDRIFT Rund sum RS Det vises til vedlegg "Orienterende hovedfremdriftsplan". Entreprenør for denne entreprise - E209 Innvendige arbeider - vil bli utnevnt som hovedbedrift - med henvisning til 2.2 i Arbeidsmiljøloven - fra det tidspunkt entreprenør for "E208 Tett bygg" avslutter sine arbeider på byggeplassen - frem til ferdigstilling av byggeprosjektet.. Skifte av hovedbedrift i byggefasen skal formaliseres. Det vises til vedlegg "Overordnet SHA-mappe" Hovedverneombud er beskrevet i egen post AM1.31A HOVEDBEDRIFT Rund sum RS Den entreprenør som til enhver tid har rollen som hovedbedrift skal også ivareta ansvarsoppgaven å stille med Hovedvernombud. Entreprenør for denne entreprise E209 - Innvendige arbeider - er hovedbedrift i periode beskrevet i ovenstående post. Det vises til vedlegg "Overordnet SHA-mappe" Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT:

11 Prosjekt: Nye Gand - E209 Innvendige arbeider Side 01-4 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT AM3.822A AVFALLSHÅNDTERING - RUND SUM Rund sum Lokalisering: Det vises til vedlegg "Overordnet SHAmappe" Type avfall: Byggeplassavfall fra egne og underentreprenørers arbeider Leveringssted: Avfallscontainere på terreng utenfor bygget. RS I denne post prises alle driftskostnader med overholdelse av krav forbundet med avfallshåndtering, beskrevet i kapittel nr. D1.1 og overordnet SHA-plan AO2.22 BYGGRENHOLD Rund sum Lokalisering: Rent og tørt bygg. Det skal medtas alle rigg og driftskostnader for å oppfylle kravene beskrevet i beskrevet i kapittel nr. D1.1 og overordnet SHA-plan for - Rent, tørt bygg. Krav til utførelse: Ikke relevant Rengjøringsfrekvens: Ikke relevant Kontrollmetode: Ikke relevant Nei AM1.11A ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum RS RS SHA arbeid for byggeplassen. SHA-plan for prosjektet gir føringer til sikkerhetsarbeidet på byggeplassen. I denne post skal det medtas dekning for entreprenørens tid og utgifter for egne arbeider for hele byggeperioden for tiltak som er pålagt i denne planen og ikke medtatt i andre poster. SHA arbeid for egne arbeider. Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT:

12 Prosjekt: Nye Gand - E209 Innvendige arbeider Side 01-5 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT AM3.35A DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE Rund sum Formål: Fysiske tiltak for hms Lokalisering: På byggeplass. Omfang: Drift av traller med hjul for oppbevaring av brannslukningsapparater og førstehjelpsutstyr, inkl. ettersyn og etterfylling i den perioden entreprenøren er hovedbedrift. RS Det vises til SHA-mappe post Sum Kapittel 01 RIGG OG DRIFT:

13 Prosjekt: Nye Gand - E209 Innvendige arbeider Side 10-1 Kapittel: 10 MUR, PUSS OG FLISEARBEIDER 10 MUR, PUSS OG FLISEARBEIDER 10.0 GENERELT. Denne beskrivelse er basert på Norsk Standard 3420, 4. utgave Arbeid og krav til materialer skal være i henhold til krav og spesifikasjoner i nevnte standard, NBI detaljblader det eventuelt er henvist til, samt materialfabrikantenes anvisninger som anses som en del av denne beskrivelse. Kontrakt for entreprisen skal opprettes med NS 8405 som alminnelige bestemmelser og spesielle bestemmelser som angitt i konkurransegrunnlagets generelle del. De alminnelige og spesielle kontraktsbestemmelser vil bli gjort gjeldende. For øvrig skal arbeidet utføres etter stedets gjeldende byggeforskrifter og arkitektens / konsulentens tegninger som angitt i tegningsregister, samt denne beskrivelse. Det presiseres at alt arbeid som erfaringsmessig hører med til et førsteklasses arbeid er innbefattet selv om enkelte detaljer ikke er nevnt. NB! På grunn av andre entreprenørers arbeider kan entreprenør ikke regne med å få utført sine arbeider uten avbrekk. Han må derfor regne med å utføre enkelte arbeider utenfor løpende akkord for ikke å sinke framdriften av byggearbeidene. BYGGELEDERS BESTEMMELSER SKAL FØLGES. Bestemmelser i tilbudsbetingelser, kontraktsbestemmelser og arbeids- miljølov som har innflytelse på tilbudets priser, medregnes under rigg og drift eller inkluderes i enhetsprisene. Videre skal alle tariffmessige tillegg, samt eventuelt tillegg for vinterarbeide som ikke er medtatt i rigg og drift, være inkludert i enhetsprisene. DOKUMENTASJON. All dokumentasjon som er nødvendig for igangsettingstillatelse skal utfylles og leveres til arkitekt i god tid før byggestart. Entreprenøren skal levere FDV- dokumentasjon - strukturert etter NS bygningsdeltabellen, 2.siffer. Dokumentasjonen skal være i henhold til beskrivelsens kapittel D1.1 Teknisk orientering - pkt. FDV. Sluttoppgjør vil ikke bli utbetalt før FDV- dokumentasjonen foreligger. Kostnader vedr. dette skal prises i post , event. medregnes i kapittel for rigg og drift, eller innkalkuleres i enhetsprisene. Akkumulert Kapittel 10 MUR, PUSS OG FLISEARBEIDER:

14 Prosjekt: Nye Gand - E209 Innvendige arbeider Side 10-2 Kapittel: 10 MUR, PUSS OG FLISEARBEIDER Hvis ikke annet er spesielt beskrevet skal entreprenøren levere alle materialer som inngår i hans arbeider. Entreprenøren skal foreta besiktigelse av byggeplassen før og under utførelsen. Besiktigelsen skal inkludere kontroll av andre entreprisers toleranser der de har betydning for egne arbeider. Entreprenøren plikter likeledes å holde løpende kontroll av egen produksjon og utførelse. Entreprenøren skal være ansvarlig for sitt produkt frem til overtagelsesbefaring. Eventuelle skader som påføres i byggeperioden av andre håndverksgrupper skal omgående varsles byggeleder for teknisk / økonomisk avklaring. Krav i ettertid vil ikke bli imøtekommet. Det er medtatt post under bygningsdel Bygning generelt - for prising av ovenstående arbeider. Event. inngår kostnadene i de enkelte enhetspriser eller under kapittel for rigg og drift. Hvor det i de enkelte poster mangler utfyllende spesifikasjon (stikkord med kolon uten tekst bak) skal tilbyder fylle ut spesifiserende tekst dersom han mener det er vesentlig for presisering av sitt tilbudte arbeid/produkt. Elastiske fugemasser. Fugemasser skal være egnet for tiltenkt funksjon med tanke på fysiske egenskaper. Innvendig skal det velges typer som ikke gir en unødig høy belastning på innemiljøet. Det skal benyttes fugemasser som i seg selv har tilstrekkelig vedheftegenskaper, slik at priming av underlaget ikke er nødvendig. Det skal benyttes en MS-polymerbasert fugemasse, alternativt akrylbasert, silikonbasert, polysulfidbasert eller Butyl/bitumenoljebasert. Polyuretanbaserte fugemasser tillates ikke benyttet. Typeangivelse av produkter: Hvor det i beskrivelsen er angitt produkttype er det fritt opptil tilbyder og tilby et annet produkt med likeverdig kvalitet, egenskaper og utseende. Tilbys det et likeverdig produkt skal det med tilbudet vedlegges produktark hvor evt. avvik/ forskjeller fra beskrevet produkt er angitt. Alle poster skal utfylles med priser. Delvis utfylt tilbud vil bli avvist. Akkumulert Kapittel 10 MUR, PUSS OG FLISEARBEIDER:

15 Prosjekt: Nye Gand - E209 Innvendige arbeider Side 10-3 Kapittel: 10 MUR, PUSS OG FLISEARBEIDER Bygning, generelt FDV-DOKUMENTASJON. Komplett utarbeidelse av FDV-dokumentasjon for alle relevante arbeider i dette kapittel. FDV- dokumentasjon -strukturert etter NS bygningsdeltabellen, 2.siffer. Dokumentasjonen skal være i henhold til beskrivelsens kapittel D1.1 Teknisk orientering - pkt. FDV. Er posten ikke utfylt med pris, ansees kostnadene medtatt under de enkelte enhetspriser eller under kapittel for rigg og drift. Rund sum RS LEVERANDØRPROSJEKTERING OG KONTROLL I denne post medtas kostnader for leverandørprosjektering og kontroll som entreprenøren mener vil påløpe for bygningsdel generelt. Er posten ikke utfylt med pris, ansees kostnadene medtatt under de enkelte enhetspriser eller under kapittel for rigg og drift. Rund sum RS Kledning og overflate GENERELT. Overflate på innside av yttervegg er medtatt under denne bygningsdel. Mål og dimensjoner oppgitt på tegninger og i denne beskrivelse skal kontrollmåles av entreprenøren på byggeplass. Elastiske fugemasser. Fugemasser skal være egnet for tiltenkt funksjon. Det skal benyttes fugemasser som i seg selv har tilstrekkelig vedheftsegenskaper, slik at priming av underlaget ikke er nødvendig. Polyuretanbaserte fugemasser tillates ikke benyttet. NB! Det presiseres at pris for alle utførelser ved hjørner, overganger og avslutninger skal være inkludert i enhetspriser for vegg. NB! Det presiseres at det skal sørges for omhyggelig dekking av alle materialer som kan tilsmusses / skades ved puss, flissetting etc. Rengjøring inkluderes i alle poster. Mengder er regnet opp til 100 mm over u.k. himling - i rom med systemhimling. Akkumulert Kapittel 10 MUR, PUSS OG FLISEARBEIDER:

16 Prosjekt: Nye Gand - E209 Innvendige arbeider Side 10-4 Kapittel: 10 MUR, PUSS OG FLISEARBEIDER NH1.112 FORBEHANDLING AV UNDERLAGET Areal m 2 181,00 BYGNINGSDEL: Vegg Lokalisering: iht. romskjema Underlag: eksisterende veggflater Tiltak: rensking inkl. nødvendig sliping av underlaget Nei NH1.112A FORBEHANDLING AV UNDERLAGET Areal m 2 706,00 BYGNINGSDEL: Vegg Lokalisering: iht. romskjema Underlag: gipskledning Tiltak: vanntett membran Produkt skal oppgis: NH1.112A FORBEHANDLING AV UNDERLAGET Areal m 2 191,00 BYGNINGSDEL: Vegg Lokalisering: iht. romskjema Underlag: betongvegg Tiltak: vanntett membran Produkt skal oppgis:... Akkumulert Kapittel 10 MUR, PUSS OG FLISEARBEIDER:

17 Prosjekt: Nye Gand - E209 Innvendige arbeider Side 10-5 Kapittel: 10 MUR, PUSS OG FLISEARBEIDER NH A FLISLEGGING - AREAL Areal m 2 706,00 Bygningsdel: Vegg Eksponering: Eksponeringsklasse MX2 Flis: Keramiske fliser Festemåte: Valgfri Lokalisering: iht. romskjema Underlag: gipskledning Flistype: Höganes Arkitekt hvit blank, eller tilsvarende Flislagets totale tykkelse: ca. 10 mm Festemasse: valgfri limtype Fugemasse: rengjøringsvennlig type, elastisk fugemasse i hjørner og i overgang gulv/vegg Fugebredde: ca. 5 mm Modul: x 200 mm Prinsipptegninger: A.A A, A.A A NH A FLISLEGGING - AREAL Areal m 2 191,00 Bygningsdel: Vegg Eksponering: Eksponeringsklasse MX2 Flis: Keramiske fliser Festemåte: Valgfri Lokalisering: iht. romskjema Underlag: puss Flistype: Höganes Arkitekt hvit blank, eller tilsvarende Flislagets totale tykkelse: ca. 10 mm Festemasse: valgfri limtype Fugemasse: rengjøringsvennlig type, elastisk fugemasse i hjørner og i overgang gulv/vegg Fugebredde: ca. 5 mm Modul: x 200 mm Prinsipptegninger: A.A A, A.A A Akkumulert Kapittel 10 MUR, PUSS OG FLISEARBEIDER:

18 Prosjekt: Nye Gand - E209 Innvendige arbeider Side 10-6 Kapittel: 10 MUR, PUSS OG FLISEARBEIDER NH A FLISLEGGING - AREAL Areal m 2 32,00 Bygningsdel: Vegg Eksponering: Eksponeringsklasse MX2 Flis: Keramiske fliser Festemåte: Valgfri Lokalisering: iht. romskjema Underlag: gipskledning Flistype: icolori CE.SI, 5 fargevarianter, eller tilsvarende produkt Flislagets totale tykkelse: ca. 10 mm Festemasse: valgfri limtype Fugemasse: rengjøringsvennlig type, elastisk fugemasse i hjørner og i overgang gulv/vegg Fugebredde: ca. 5 mm Modul: x 200 mm Prinsipptegninger: A.A A, A.A A Fargekonsept: Veggfliser iht. prinsippløsning inngår i fargekonsept med 5 fargevarianter: lime/ sjøgrønn/ orange/ turkisgrønn/ gul, som skal koordineres for ulike bygningselementer nær kjernearealene i hver etasje. Følgende elementer inngår i fargekonseptet: * akustiske bygn.elementer mot korridorvegger * dører i kjerneområdet * dørbladene for glassfeltene mo korridorer * gulvbelegg i korridorer/ kjerneomrdået * gulvfliser i kjerneområdet * veggflisarealer iht. prinsippløsning Leverandør skal inkludere i sin leveranse at det for de ulike etasjene skal benyttes totalt 5 ulike farger tilpasset fargekonseptet. Det vises for øvrig til gulvplaner. Akkumulert Kapittel 10 MUR, PUSS OG FLISEARBEIDER:

19 Prosjekt: Nye Gand - E209 Innvendige arbeider Side 10-7 Kapittel: 10 MUR, PUSS OG FLISEARBEIDER NH A FLISLEGGING - AREAL Areal m 2 12,00 Bygningsdel: Vegg Eksponering: Eksponeringsklasse MX2 Flis: Keramiske fliser Festemåte: Valgfri Lokalisering: iht. romskjema Underlag: gipskledning Flistype: icolori CE.SI, eller tilsvarende Flislagets totale tykkelse: ca. 5 mm Festemasse: valgfri limtype Fugemasse: rengjøringsvennlig type, elastisk fugemasse i hjørner og i overgang gulv/vegg Fugebredde: ca. 5 mm Veggareal mellom underskap og overskap Modul: x 200 mm NH RENGJØRING AV FERDIG FLISKONSTRUKSJON Areal m 2 942,00 Bygningsdel: Vegg Lokalisering: iht. romskjema Behandlingsmåte: rengjøring med egnet rengjøringsmiddel Nei NH OVERFLATEBEHANDLING AV FERDIG FLISKONSTRUKSJON - AREAL Areal m 2 942,00 Bygningsdel: Vegg Lokalisering: iht. romskjema Behandlingsmåte: overflatebehandling med egnet middel Nei Akkumulert Kapittel 10 MUR, PUSS OG FLISEARBEIDER:

20 Prosjekt: Nye Gand - E209 Innvendige arbeider Side 10-8 Kapittel: 10 MUR, PUSS OG FLISEARBEIDER NB A GJENMURING AV ÅPNING Antall m 2 50,00 Bygningsdel: Murt massiv vegg Murprodukt: Betong/lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: Valgfri Overflatebehandling: Til puss begge sider Eksponering: Eksponeringsklasse MX2 Lokalisering: iht. plantegninger Dimensjon: iht. plantegninger Stein/blokk: Tilpasses vegg tykkelse Mørtel: standard murmørtel Armering: uten armering Helt eller delvis gjenmuring av døråpninger i eksist. betongvegge NE PUSSKONSTRUKSJON - SMÅ OMRÅDER Antall m 2 100,00 Bygningsdel: Vegg Eksponering: Eksponeringsklasse MX2 Underlag: Betong/lettklinkerblokk Område: Småflater Grunningssjikt: Finslemming Mellomsjikt: Finpuss Sluttpuss: Finslemming Pussoverflate: Finkornet Lokalisering: iht. plantegning Underlaget: gjenmurte utsparinger med tegl Pusstykkelse: ca. 15 mm Pussmørtel: standard pussmørtel for finpuss Armering: uten armering Utførelse: utførelse for finpusset overflate Nei Gulvoverflate NH1.111 FORBEHANDLING AV UNDERLAGET Areal m 2 43,00 BYGNINGSDEL: Gulv Lokalisering: iht. romskjema Underlag: eksisterende gulvflater Tiltak: rensking inkl. nødvendig sliping av underlaget Nei Akkumulert Kapittel 10 MUR, PUSS OG FLISEARBEIDER:

21 Prosjekt: Nye Gand - E209 Innvendige arbeider Side 10-9 Kapittel: 10 MUR, PUSS OG FLISEARBEIDER NH1.111A FORBEHANDLING AV UNDERLAGET Areal m 2 160,00 BYGNINGSDEL: Gulv Lokalisering: iht. romskjema Underlag: betonggulv Tiltak: vanntett membran Produkt skal oppgis: NH A FLISLEGGING - AREAL Areal m 2 160,00 Bygningsdel: Gulv Eksponering: Eksponeringsklasse MX2 Flis: Keramiske fliser Festemåte: Valgfri Lokalisering: iht. romskjema Underlag: ny og eksisterende betong Flistype: icolori CE.SI, 5 fargevarianter, eller tilsvarende produkt Flislagets totale tykkelse: ca. 12 mm Festemasse: valgfri limtype Fugemasse: rengjøringsvennlig type, elastisk fugemasse i overgang gulv/vegg Fugebredde: ca. 5 mm Modul: x 200 mm Prinsipptegninger: A.A A, A.A A Fargekonsept: Veggfliser iht. prinsippløsning inngår i fargekonsept med 5 fargevarianter: lime/ sjøgrønn/ orange/ turkisgrønn/ gul, som skal koordineres for ulike bygningselementer nær kjernearealene i hver etasje. Følgende elementer inngår i fargekonseptet: * akustiske bygn.elementer mot korridorvegger * dører i kjerneområdet * dørbladene for glassfeltene mo korridorer * gulvbelegg i korridorer/ kjerneomrdået * gulvfliser i kjerneområdet * veggflisarealer iht. prinsippløsning Leverandør skal inkludere i sin leveranse at det for de ulike etasjene skal benyttes totalt 5 ulike farger tilpasset fargekonseptet. Akkumulert Kapittel 10 MUR, PUSS OG FLISEARBEIDER:

22 Prosjekt: Nye Gand - E209 Innvendige arbeider Side Kapittel: 10 MUR, PUSS OG FLISEARBEIDER NH RENGJØRING AV FERDIG FLISKONSTRUKSJON Areal m 2 160,00 Bygningsdel: Gulv Lokalisering: iht. romskjema Behandlingsmåte: rengjøring med egnet rengjøringsmiddel Nei NH OVERFLATEBEHANDLING AV FERDIG FLISKONSTRUKSJON - AREAL Areal m 2 160,00 Bygningsdel: Gulv Lokalisering: iht. romskjema Behandlingsmåte: overflatebehandling med egnet middel Nei Sum Kapittel 10 MUR, PUSS OG FLISEARBEIDER:

23 Prosjekt: Nye Gand - E209 Innvendige arbeider Side TØMMERARBEIDER INNVENDIGE ARBEIDER 12.0 GENERELT. Denne beskrivelse er basert på Norsk Standard 3420, 4. utgave Arbeid og krav til materialer skal være i henhold til krav og spesifikasjoner i nevnte standard, NBI detaljblader det eventuelt er henvist til, samt materialfabrikantenes anvisninger som anses som en del av denne beskrivelse. Kontrakt for entreprisen skal opprettes med NS 8405 som alminnelige bestemmelser og spesielle bestemmelser som angitt i konkurransegrunnlagets generelle del. De alminnelige og spesielle kontraktsbestemmelser vil bli gjort gjeldende. For øvrig skal arbeidet utføres etter stedets gjeldende byggeforskrifter og arkitektens / konsulentens tegninger som angitt i tegningsregister, samt denne beskrivelse. Det presiseres at alt arbeid som erfaringsmessig hører med til et førsteklasses arbeid er innbefattet selv om enkelte detaljer ikke er nevnt. NB! På grunn av andre entreprenørers arbeider kan entreprenør ikke regne med å få utført sine arbeider uten avbrekk. Han må derfor regne med å utføre enkelte arbeider utenfor løpende akkord for ikke å sinke framdriften av byggearbeidene. BYGGELEDERS BESTEMMELSER SKAL FØLGES. Bestemmelser i tilbudsbetingelser, kontraktsbestemmelser og arbeids- miljølov som har innflytelse på tilbudets priser, medregnes under rigg og drift eller inkluderes i enhetsprisene. Videre skal alle tariffmessige tillegg, samt eventuelt tillegg for vinterarbeide som ikke er medtatt i rigg og drift, være inkludert i enhetsprisene. DOKUMENTASJON. All dokumentasjon som er nødvendig for igangsettingstillatelse skal utfylles og leveres til arkitekt i god tid før byggestart. Entreprenøren skal levere FDV- dokumentasjon - strukturert etter NS bygningsdeltabellen, 2.siffer. Dokumentasjonen skal være i henhold til beskrivelsens kapittel D1.1 Teknisk orientering - pkt. FDV. Sluttoppgjør vil ikke bli utbetalt før FDV- dokumentasjonen foreligger. Kostnader vedr. dette skal prises i post , event. medregnes i kapittel for rigg og drift, eller innkalkuleres i enhetsprisene.

24 Prosjekt: Nye Gand - E209 Innvendige arbeider Side 12-2 Hvis ikke annet er spesielt beskrevet skal entreprenøren levere alle materialer som inngår i hans arbeider. Entreprenøren skal foreta besiktigelse av byggeplassen før og under utførelsen. Besiktigelsen skal inkludere kontroll av andre entreprisers toleranser der de har betydning for egne arbeider. Entreprenøren plikter likeledes å holde løpende kontroll av egen produksjon og utførelse. Entreprenøren skal være ansvarlig for sitt produkt frem til overtagelsesbefaring. Eventuelle skader som påføres i byggeperioden av andre håndverksgrupper skal omgående varsles byggeleder for teknisk / økonomisk avklaring. Krav i ettertid vil ikke bli imøtekommet. Det er medtatt post under bygningsdel Bygning generelt - for prising av ovenstående arbeider. Event. inngår kostnadene i de enkelte enhetspriser eller under kapittel for rigg og drift. Hvor det i de enkelte poster mangler utfyllende spesifikasjon (stikkord med kolon uten tekst bak) skal tilbyder fylle ut spesifiserende tekst dersom han mener det er vesentlig for presisering av sitt tilbudte arbeid/produkt. Elastiske fugemasser. Fugemasser skal være egnet for tiltenkt funksjon med tanke på fysiske egenskaper. Innvendig skal det velges typer som ikke gir en unødig høy belastning på innemiljøet. Det skal benyttes fugemasser som i seg selv har tilstrekkelig vedheftegenskaper, slik at priming av underlaget ikke er nødvendig. Det skal benyttes en MS-polymerbasert fugemasse, alternativt akrylbasert, silikonbasert, polysulfidbasert eller Butyl/bitumenoljebasert. Polyuretanbaserte fugemasser tillates ikke benyttet. Typeangivelse av produkter: Hvor det i beskrivelsen er angitt produkttype er det fritt opptil tilbyder og tilby et annet produkt med likeverdig kvalitet, egenskaper og utseende. Tilbys det et likeverdig produkt skal det med tilbudet vedlegges produktark hvor evt. avvik/ forskjeller fra beskrevet produkt er angitt. Alle poster skal utfylles med priser. Delvis utfylt tilbud vil bli avvist.

25 Prosjekt: Nye Gand - E209 Innvendige arbeider Side Bygning, generelt FDV-DOKUMENTASJON. Komplett utarbeidelse av FDV-dokumentasjon for alle relevante arbeider i dette kapittel. FDV- dokumentasjon -strukturert etter NS bygningsdeltabellen, 2.siffer. Dokumentasjonen skal være i henhold til beskrivelsens kapittel D1.1 Teknisk orientering - pkt. FDV. Er posten ikke utfylt med pris, ansees kostnadene medtatt under de enkelte enhetspriser eller under kapittel for rigg og drift. Rund sum RS LEVERANDØRPROSJEKTERING OG KONTROLL I denne post medtas kostnader for leverandørprosjektering og kontroll som entreprenøren mener vil påløpe for bygningsdel generelt, samt for postene under de enkelte bygningsdeler. Er posten ikke utfylt med pris, ansees kostnadene medtatt under de enkelte enhetspriser eller under kapittel for rigg og drift. Rund sum RS

26 Prosjekt: Nye Gand - E209 Innvendige arbeider Side Vinduer og dører i yttervegg GENERELT. Ytterdører og glassfelt i aluminium - samt vinduer i tre/aluminium er beskrevet i annen entreprise. I denne entreprise er beskrevet innvendig utforing av vinduer og dører. Kledning av smyg over vindus-/døråpninger er beskrevet under bygningsdel.256 Faste himlinger. Innvendig kledning utføres på yttervegger montert av annen entreprenør. Underlaget - inkl. plastfolie - kontrolleres og event. feil og mangler rapporteres straks til byggeleder. Pris for dette arbeidet medtas i post eller i den enkelte post for kledning. Det skal for alle poster være inkludert komplett utførelse ved alle horisontale og vertikale avslutninger, samt ved utsparinger for vindu/dør, hjørner og overganger. Det skal benyttes sparkelbeslag ved alle ytterhjørner med gipsplater. Det fuges og trekkes av med rett kant ved overgang til alle tilstøtende konstruksjoner. Ferdig behandlede overflater på karm og vindusbrett rengjøres for fugemasse. Fugemasse skal være overmalbar. Det vises forøvrig til generell beskrivelse for fugemasse i post Det vises til planer, snitt, skjemategninger og detaljer.

27 Prosjekt: Nye Gand - E209 Innvendige arbeider Side QK A UBEHANDLEDE PLANE PLATER PÅ INNVENDIG FLATE Areal stk 244 Materiale: Gipsplater Utførelse: Skrudd Lokalisering: Bygg A og 4. etasje - alle fasader. Antall lag: 2 lag Bygningsdel: Yttervegg ved smyg vinduer. Underlag: Stendere og lekter av tre. Smyg ved side av vinduer. Det vises til tegning A A m/ flere. Felter med bredde x høyde ca. 180 x 2000 mm Innerste plate føres inn i spor i vinduskarm. Ytterste plate med rett kant og fuge mot karm. Fuging mot karm og sparkellist ved overgang til vegg - samt øvrige krav under generelt i denne bygningsdel skal medregnes i enhetspris. (Kledning av smyg over åpninger er beskrevet under bygningsdel.256 Faste himlinger). b) Materialer13 mm std. gipsplate + 13 mm glassfiberarmert gipsplate type Robust - eller likeverdig - mot rom. x) MengdereglerMengde måles som antall felter med enhet stk QK A UBEHANDLEDE PLANE PLATER PÅ INNVENDIG FLATE Areal stk 122 Materiale: Gipsplater Utførelse: Skrudd Lokalisering: Bygg A - 2. etasje - alle fasader. Antall lag: 2 lag Bygningsdel: Yttervegg ved smyg vinduer. Underlag: Stendere og lekter av tre. Smyg ved side av vinduer. Det vises til tegning A A og A A. Felter med bredde x høyde ca. 265 x 2000 mm Innerste plate føres inn i spor i vinduskarm. Ytterste plate med rett kant og fuge mot karm. Fuging mot karm og sparkellist ved overgang til vegg - samt øvrige krav under generelt i denne bygningsdel skal medregnes i enhetspris. (Kledning av smyg over åpninger er beskrevet under bygningsdel.256 Faste himlinger). b) Materialer13 mm std. gipsplate + 13 mm glassfiberarmert gipsplate type Robust - eller likeverdig - mot rom. x) MengdereglerMengde måles som antall felter med enhet stk

28 Prosjekt: Nye Gand - E209 Innvendige arbeider Side QK A UBEHANDLEDE PLANE PLATER PÅ INNVENDIG FLATE Areal stk 27 Materiale: Gipsplater Utførelse: Skrudd Lokalisering: Bygg A - 1. etasje - fasade øst. Antall lag: 2 lag Bygningsdel: Yttervegg ved smyg vinduer. Underlag: Stendere og lekter av tre. Smyg ved side av vinduer mot lettveggsfelter mellom betongsøylene. Det vises til tegning A A og A A. Felter med bredde x høyde ca. 180 x 2000 mm Innerste plate føres inn i spor i vinduskarm. Ytterste plate med rett kant og fuge mot karm. Fuging mot karm og sparkellist ved overgang til vegg - samt øvrige krav under generelt i denne bygningsdel skal medregnes i enhetspris. (Kledning av smyg over åpninger er beskrevet under bygningsdel.256 Faste himlinger). b) Materialer13 mm std. gipsplate + 13 mm glassfiberarmert gipsplate type Robust - eller likeverdig - mot rom. x) MengdereglerMengde måles som antall felter med enhet stk QK A UBEHANDLEDE PLANE PLATER PÅ INNVENDIG FLATE Areal stk 33 Materiale: Gipsplater Utførelse: Skrudd Lokalisering: Bygg A - 1. etasje - fasade øst. Antall lag: 2 lag Bygningsdel: Yttervegg ved smyg vinduer. Underlag: Stendere og lekter av tre. Smyg ved side av vinduer mot påforte betongsøyler. Det vises til tegning A A og A A. Felter med bredde x høyde ca. 290 x 2000 mm Innerste plate føres inn i spor i vinduskarm. Ytterste plate med rett kant og fuge mot karm. Fuging mot karm og sparkellist ved overgang til vegg - samt øvrige krav under generelt i denne bygningsdel skal medregnes i enhetspris. (Kledning av smyg over åpninger er beskrevet under bygningsdel.256 Faste himlinger). b) Materialer13 mm std. gipsplate + 13 mm glassfiberarmert gipsplate type Robust - eller likeverdig - mot rom. x) MengdereglerMengde måles som antall felter med enhet stk

29 Prosjekt: Nye Gand - E209 Innvendige arbeider Side QK A UBEHANDLEDE PLANE PLATER PÅ INNVENDIG FLATE Areal stk 27 Materiale: Gipsplater Utførelse: Skrudd Lokalisering: Bygg A - 1. etasje - fasade vest. Antall lag: 2 lag Bygningsdel: Yttervegg ved smyg vinduer. Underlag: Stendere og lekter av tre. Smyg ved side av vinduer mot påforte betongsøyler. Det vises til tegning A A og A A. Felter med bredde x høyde ca. 375 x 3050 mm. Lengde er regnet helt ned til gulv. Innerste plate føres inn i spor i vinduskarm. Ytterste plate med rett kant og fuge mot karm. Smyg ved dører og glassfelter med aluminiumskarm er medregnet i mengden. Fuging mot karm og sparkellist ved overgang til vegg - samt øvrige krav under generelt i denne bygningsdel skal medregnes i enhetspris. (Kledning av smyg over åpninger er beskrevet under bygningsdel.256 Faste himlinger). b) Materialer13 mm std. gipsplate + 13 mm glassfiberarmert gipsplate type Robust - eller likeverdig - mot rom. x) MengdereglerMengde måles som antall felter med enhet stk QB8.22A SPIKERSLAG - ANTALL Antall stk 24 Lokalisering: I smyg ved sidekanter av vinduer på innside av lett yttervegg i takoppbygg for vertikale overlys på tak over bygg B. For feste av: Spikerslag / lekt for platekledning i smyg. Dimensjon: B x H x L = ca. 48 x 48 (tilpasses) x 1350 mm Spikerslag / lekt. 2 stk på hver side av vinduer. Det vises til detalj på skjemategning A B.

30 Prosjekt: Nye Gand - E209 Innvendige arbeider Side QK A UBEHANDLEDE PLANE PLATER PÅ INNVENDIG FLATE Areal stk 12 Materiale: Gipsplater Utførelse: Skrudd Lokalisering: I smyg ved sidekanter av vinduer på innside av lett yttervegg i takoppbygg for vertikale overlys på tak over bygg B. Antall lag: 2 lag Bygningsdel: Yttervegg ved smyg vinduer. Underlag: Lekter av tre. Smyg ved side av vinduer. Det vises til detalj på skjemategning A B. Felter med bredde x høyde ca. 200 x 1350 mm. Innerste plate føres inn i spor i vinduskarm. Ytterste plate med rett kant og fuge mot karm. Fuging mot karm og sparkellist ved overgang til vegg - samt øvrige krav under generelt i denne bygningsdel skal medregnes i enhetspris. (Kledning av smyg over åpninger er beskrevet under bygningsdel.256 Faste himlinger). b) Materialer13 mm std. gipsplate + 13 mm glassfiberarmert gipsplate type Robust - eller likeverdig - mot rom. x) MengdereglerMengde måles som antall felter med enhet stk

31 Prosjekt: Nye Gand - E209 Innvendige arbeider Side QK A UBEHANDLEDE PLANE PLATER PÅ INNVENDIG FLATE Areal stk 4 Materiale: Gipsplater Utførelse: Skrudd Lokalisering: I påforing på innside av lett yttervegg i takoppbygg forvertikale overlys på tak ved overgang bygg A og B. Antall lag: 2-lag Bygningsdel: Yttervegg ved smyg vindusfelt. Underlag: Stendere og lekter av tre. Smyg ved side av vinduer. Det vises til detalj på skjemategning A AB. Felter med bredde x høyde ca x 850 mm. Innerste plate føres inn i spor i vinduskarm. Ytterste plate med rett kant og fuge mot karm. Fuging mot karm og sparkellist ved overgang til vegg - samt øvrige krav under generelt i denne bygningsdel skal medregnes i enhetspris. (Kledning av smyg over åpninger er beskrevet under bygningsdel.256 Faste himlinger). b) Materialer13 mm std. gipsplate + 13 mm glassfiberarmert gipsplate type Robust - eller likeverdig - mot rom. x) MengdereglerMengde måles som antall felter med enhet stk QK A UBEHANDLEDE PLANE PLATER PÅ INNVENDIG FLATE Areal m 7,00 Materiale: Gipsplater Utførelse: Skrudd Lokalisering: Yttervegg i teknisk rom på tak over 4. etasje. Antall lag: 1-lag Bygningsdel: Yttervegg ved smyg dør. Underlag: Stendere av tre. Smyg ved side av og over dør. Det vises til detalj på skjemategning A A. Felter med bredde ca. 120 mm. Plate med rett kant og fuge mot karm. Fuging mot karm og sparkellist ved overgang til vegg - samt øvrige krav under generelt i denne bygningsdel skal medregnes i enhetspris. b) Materialer13 mm glassfiberarmert gipsplate type Robust - eller likeverdig. x) MengdereglerMengde måles som samlet lengde med enhet m

32 Prosjekt: Nye Gand - E209 Innvendige arbeider Side QK A UBEHANDLEDE PLANE PLATER PÅ INNVENDIG FLATE Areal m 34,00 Materiale: Gipsplater Utførelse: Skrudd Lokalisering: Yttervegg i teknisk rom på tak over 4. etasje. Antall lag: 1-lag Bygningsdel: Yttervegg ved smyg åpninger. Underlag: Stendere av tre. Smyg ved side av samt over- og under åpninger for rister. Det vises til detalj på skjemategning A A. Felter med bredde ca. 220 mm. Plate med rett kant og fuge mot rist Fuging mot karm og sparkellist ved overgang til vegg - samt øvrige krav under generelt i denne bygningsdel skal medregnes i enhetspris. Posten avregnes. b) Materialer13 mm glassfiberarmert gipsplate type Robust - eller likeverdig. x) MengdereglerMengde måles som samlet lengde med enhet m QB8.22A SPIKERSLAG - ANTALL Antall stk 298 Lokalisering: Bygg A og 4. etasje - alle fasadersamt 1. etasje fasade øst. For feste av: Vindusforing ved bunnkarm vinduer Dimensjon: Lekt med høyde ca. 40 mm - tilpasses. Spikerslag / opplekting for vindusbrett - det vises til detaltegning A A, A A. Vinduer med bredde ca. 800 mm - dybde foring ca. 180 mm. x) MengdereglerMengde måles som antall vinduer med enhet stk

33 Prosjekt: Nye Gand - E209 Innvendige arbeider Side QB8.22A SPIKERSLAG - ANTALL Antall stk 122 Lokalisering: Bygg A - 2. etasje - alle fasader. For feste av: Vindusforing ved bunnkarm vinduer Dimensjon: Lekt med høyde ca. 40 mm - tilpasses. Spikerslag / opplekting for vindusbrett - det vises til detaltegning A A og A A. Vinduer med bredde ca. 800 mm - dybde foring ca. 265 mm. x) MengdereglerMengde måles som antall vinduer med enhet stk SB A ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Isolert areal m² 37,00 Montasje: Mellom lekter av tre. Tykkelse: 40 mm Lokalisering: Mellom lekter under vindusbrett beskrevet i de to foranstående poster. Krav til fysiske egenskaper: Det benyttes mineralullisolasjon med varmekonduktivitet min. 37 mw/ mk Det vises til detaltegning A A, A A, A A og A A QB8.22A SPIKERSLAG - ANTALL Antall stk 27 Lokalisering: Bygg A - 1. etasje - fasade vest. For feste av: Vindusforing / sittebenk ved bunnkarm vinduer Dimensjon: Lekt med høyde ca. 26 mm - tilpasses. Spikerslag / opplekting for vindusbrett - det vises til detaltegning A A og A A. Vinduer med bredde ca mm - dybde foring ca. 310 mm. Posten kan utgå i sin helhet. x) MengdereglerMengde måles som antall vinduer med enhet stk

34 Prosjekt: Nye Gand - E209 Innvendige arbeider Side SB A ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Isolert areal m² 12,00 Montasje: Mellom lekter av tre. Tykkelse: 25 mm Lokalisering: Mellom lekter under vindusbrett beskrevet i foranstående post. Krav til fysiske egenskaper: Det benyttes mineralullisolasjon med varmekonduktivitet min. 37 mw/ mk Det vises til detaltegning A A QB8.22A SPIKERSLAG - ANTALL Antall stk 6 Lokalisering: Takoppbygg for vertikale overlys på tak over bygg B. For feste av: Vindusforing ved bunnkarm vinduer Dimensjon: Lekt med høyde ca. 36 mm - tilpasses. Spikerslag / opplekting for vindusbrett - det vises til detaltegning A B. Vinduer med bredde ca mm - dybde foring ca. 200 mm. x) MengdereglerMengde måles som antall vinduer med enhet stk SB A ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Isolert areal m² 1,50 Montasje: Mellom lekter av tre. Tykkelse: 35 mm Lokalisering: Mellom lekter under vindusbrett beskrevet i foranstående post. Krav til fysiske egenskaper: Det benyttes mineralullisolasjon med varmekonduktivitet min. 37 mw/ mk Det vises til detaltegning A B.

35 Prosjekt: Nye Gand - E209 Innvendige arbeider Side QM6.2932A INNVENDIG UTFÔRING FOR VINDU Antall vinduer stk 298 Materiale: Vannfaste MDF-plater / vannfast kryssfiner. Underlag: Tre Overflatebehandling: Ferdig malt Lokalisering: Bygg A og 4. etasje - alle fasader - samt 1. etasje fasade øst. Ved underkant vinduer / vindusfelt. Tegn. A A, A A. Dimensjon: 25 x ca. 190 mm. Lengde ca. 800 mm Foring med penn som passer i spor i karm. Fuging mot karm, kledning av sidesmyg, mot kant av gipsplater under vindu - samt øvrige krav under generelt i denne bygningsdel skal medregnes i enhetspris. Kontrollmåling før bestilling medregnes. c) UtførelseFarge uttas av arkitekt på senere tidspunkt. x) MengdereglerMengde måles som antall vinduer med enhet stk QM6.2932A INNVENDIG UTFÔRING FOR VINDU Antall vinduer stk 122 Materiale: Vannfaste MDF-plater / vannfast kryssfiner. Underlag: Tre Overflatebehandling: Ferdig malt Lokalisering: Bygg A - 2. etasje - alle fasader. Ved underkant vinduer / vindusfelt. Tegn. A A og A A. Dimensjon: 25 x ca. 275 mm. Lengde ca. 800 mm Foring med penn som passer i spor i karm. Fuging mot karm, kledning av sidesmyg, mot kant av gipsplater under vindu - samt øvrige krav under generelt i denne bygningsdel skal medregnes i enhetspris. Kontrollmåling før bestilling medregnes. c) UtførelseFarge uttas av arkitekt på senere tidspunkt. x) MengdereglerMengde måles som antall vinduer med enhet stk

36 Prosjekt: Nye Gand - E209 Innvendige arbeider Side QM6.2932A INNVENDIG UTFÔRING FOR VINDU Antall vinduer stk 6 Materiale: Vannfaste MDF-plater / vannfast kryssfiner. Underlag: Tre Overflatebehandling: Ferdig malt Lokalisering: Takoppbygg for vertikale overlys på tak over bygg B. Ved underkant vinduer / vindusfelt. Tegn. A B. Dimensjon: 25 x ca. 215 mm. Lengde ca mm Foring med penn som passer i spor i karm. Fuging mot karm, kledning av sidesmyg, mot kant av gipsplater under vindu - samt øvrige krav under generelt i denne bygningsdel skal medregnes i enhetspris. Kontrollmåling før bestilling medregnes. c) UtførelseFarge uttas av arkitekt på senere tidspunkt. x) MengdereglerMengde måles som antall vinduer med enhet stk QM6.2932A INNVENDIG UTFÔRING FOR VINDU Lengde m 20,00 Materiale: Vannfaste MDF-plater / vannfast kryssfiner. Underlag: Tre Overflatebehandling: Ferdig malt Lokalisering: Takoppbygg for vertikale overlys på tak mellom bygg A og B - fasade sør. Ved underkant vinduer / vindusfelt. Tegn. A AB. Dimensjon: 25 x ca. 270 mm fortløpende - inkl tilpasninger for 9 stk brannisolerte søylerpå innsiden av vinduskarm. Fuging mot karm, kledning av sidesmyg, mot kant av gipsplater under vindu - samt øvrige krav under generelt i denne bygningsdel skal medregnes i enhetspris. Kontrollmåling før bestilling medregnes. c) UtførelseFarge uttas av arkitekt på senere tidspunkt.

37 Prosjekt: Nye Gand - E209 Innvendige arbeider Side QM6.2932A INNVENDIG UTFÔRING FOR VINDU Lengde m 3,00 Materiale: Vannfaste MDF-plater / vannfast kryssfiner. Underlag: Tre Overflatebehandling: Ferdig malt Lokalisering: Takoppbygg for vertikale overlys på tak mellom bygg A og B - fasade vest. Ved underkant vinduer / vindusfelt. Tegn. A AB. Dimensjon: 25 x ca. 200 mm fortløpende. Fuging mot karm, kledning av sidesmyg, mot kant av gipsplater under vindu - samt øvrige krav under generelt i denne bygningsdel skal medregnes i enhetspris. Kontrollmåling før bestilling medregnes. c) UtførelseFarge uttas av arkitekt på senere tidspunkt QM6.2912A INNVENDIG UTFÔRING FOR VINDU Samlet lengde m 46,00 Materiale: Vannfaste MDF-plater / vannfast kryssfiner. Underlag: Betong Overflatebehandling: Ferdig malt Lokalisering: Bygg B. På alle sider av vinduer med karmer av tre i åpning i betongelementer. Tegn. A B. Dimensjon: 25 x 110 mm Foring med penn som passer i spor i karm. Det medregnes innfesting av foring til og fuging og avtrekking mellom foring og karm - samt mellom foring og betongsmyg. c) UtførelseFarge uttas av arkitekt på senere tidspunkt. x) MengdereglerMengde måles som samlet lengde med enhet m

38 Prosjekt: Nye Gand - E209 Innvendige arbeider Side RL2.119A FAST MONTERT SITTEMØBEL Antall stk 27 Type: Sittebenk Belastning: Belastning fra personer Lokalisering: Bygg A - 1. etasje - fasade vest. Materialer: Stavlimt eik med stavbredde maks. 40 mm. Ferdigbehandlet oljet fra leverandør. Flikk etter event. plugging medregnes. Konstruksjon/utførelse: Det vises til detalj A A Dimensjoner: Det vises til detalj A A. Benker med lengde ca mm. Underlag: Spikerslag i tre. Festemåte: Skjult innfesting. Boring og plugging av skruer med plugger lik benk - ved ender av benk - kan aksepteres. Videre prosjektering utføres i samarbeid med arkitekt Innvendig overflate yttervegg GENERELT Innvendig kledning utføres på yttervegger montert av annen entreprenør. Underlaget - inkl. plastfolie - kontrolleres og event. feil og mangler rapporteres straks til byggeleder. Pris for dette arbeidet medtas i post eller i den enkelte post for kledning. Det skal for alle poster være inkludert komplett utførelse ved alle horisontale og vertikale avslutninger, samt ved utsparinger for vindu/dør, hjørner og overganger. Det skal benyttes sparkelbeslag ved alle ytterhjørner med gipsplater. Det fuges og trekkes av med rett kant ved overgang til alle tilstøtende konstruksjoner. Fugemasse skal være overmalbar. Det vises forøvrig til generell beskrivelse for fugemasse i post Veggdetalj med splittet platekledning - ved tilslutning av lett innervegg med lyd- / brannklasse- i henhold til godkjenninger - skal være inkludert i enhetspriser. Det vises til planer, snitt, skjemategninger og detaljer.

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 10 Flisarbeid Side 8

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 10 Flisarbeid Side 8 Kap.: 10 Flisarbeid Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 10 Flisarbeid 10.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i

Detaljer

00 TILBUDSSAMMENSTILLING RIGG OG DRIFT Rigg av byggeplass Drift av byggeplass FLISARBEIDER...

00 TILBUDSSAMMENSTILLING RIGG OG DRIFT Rigg av byggeplass Drift av byggeplass FLISARBEIDER... Prosjekt: Nye Gand - K204 Innvendige arbeider Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 TILBUDSSAMMENSTILLING... 00-1 01 RIGG OG DRIFT... 01-1 100 Rigg av byggeplass... 01-1 200 Drift av byggeplass... 01-4 10 FLISARBEIDER...

Detaljer

NS 3420 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner", utgave 4.0 (201301).

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4.0 (201301). Kap.: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 28 Riving ved ombygging og rehabilitering 28.200 Bygning, generelt 28.200.1

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 24 Fast bygginnredning 24.200 Bygning, generelt 24.200.1 For materialer og arbeidets utførelse

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 09-1 I dette kapitlet er det medtatt Nye teglforblendede felt under vinduer Sålbenker i naturstein Innvendige murte vegger Puss på murte vegger PRISGRUNNLAG

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard.

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 21 Malerarbeid 21.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 21 Malerarbeid Side 77

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 21 Malerarbeid Side 77 Kap.: 21 Malerarbeid Side 77 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 21 Malerarbeid 21.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - N: (2012) Mur- og Flisarbeider Side 09-1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - N: (2012) Mur- og Flisarbeider Side 09-1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 09-1 09 Murarbeider 09.23 Yttervegger 09.23.1 NB2.7173152 MURT FORBLENDING Murprodukt: Teglstein Murproduktets trykkfasthet: 35 MPa Overflatebehandling: - Med fuging side 1 - Uten behandling side

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave Prosjekt: K 210 Flisarbeid - Stavanger Forum Side 09-1 KAP. 9 MURERARBEID I dette kapitlet er det medtatt Innvendig murvegg PRODUKTHENVISNING Der det er benyttet henvisning til spesielle produkter er dette

Detaljer

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon 09a.02.1 NB2.2233992A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 19 Metallarbeid Side 19

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 19 Metallarbeid Side 19 Kap.: 19 Metallarbeid Side 19 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 19 Metallarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

09f.42 Våtrom gulv av betong og Leca Finblokk

09f.42 Våtrom gulv av betong og Leca Finblokk Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.42 Våtrom gulv av betong og Leca Finblokk 09f.42.1 LG1.1211223 (2013) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Fasthetsklasse:

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 13 Snekkerarbeid Side 38

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 13 Snekkerarbeid Side 38 Kap.: 13 Snekkerarbeid Side 38 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 13 Snekkerarbeid 13.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1 RIGG OG DRIFT GENERELLE BESTEMMELSER Følgende gjelder for alle de etterfølgende fagkapitler: 1. GENERELLE FORUTSETNINGER Mål på tegninger og angitte lengder og arealer i beskrivelsen som har betydning

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). 26.08.2013 Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 09-1 I dette kapitlet er det medtatt Teglforblending av fasader Innvendige murte vegger PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster

Detaljer

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm 09f.41.1 LG1.1211223 (2013) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Fasthetsklasse:

Detaljer

Peab AS 27.03.2014 Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Peab AS 27.03.2014 Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1 09 Murarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.1 Teglforblending + 150 mm mineralull mot betongvegg YV1A - Teglforbl. PARKERING 150,57 09.23.1.1 NB2.7173151 MURT FORBLENDING

Detaljer

Yttervegger. 09a.03 Leca Iso 25 + 10 cm

Yttervegger. 09a.03 Leca Iso 25 + 10 cm Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.03 Leca Iso 25 + 10 cm 09a.03.1 NB2.2233322A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 9 10.1 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm 09f.41.1 LG1.1211223 (2016) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 88. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard.

OSLO LUFTHAVN AS Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 88. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 88 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 23 Himlingsarbeid 23.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 21. MALERARBEID Kapitlet omfatter komplette malerarbeider. Spesifikasjon Vinduer og dører leveres ferdig behandlet og er innsatt før malerarbeidene begynner.

Detaljer

Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 12 Tømrerarbeid 12.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS Kap.: 18 Blikkenslagerarbeider Side 62. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard.

OSLO LUFTHAVN AS Kap.: 18 Blikkenslagerarbeider Side 62. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Kap.: 18 Blikkenslagerarbeider Side 62 18 Blikkenslagerarbeider 18.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Spesielt nevnes: NS 3420 "Beskrivelsestekster

Detaljer

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel L, N, S og T. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår.

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel L, N, S og T. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 6 10.1 10 FLISARBEID 10.100.1 INNHOLDSLISTE ORIENTERING OM FLISARBEID: 1. GENERELT 1.1 Forskrifter, standarder 1.2 Tilbudets mengder 1.3 Prisgrunnlag

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 12 Tømrerarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20.

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 12 28.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.11 Weber VentiGuard 09a.11.1 QK1.111222A (2016) UTLEKTING PÅ VEGG UTVENDIG AREAL Formål : Kledning Forbehandling

Detaljer

Prosjekt: Forsvarsbygg - Rena leir - Nytt kjøleanlegg Side 01-1

Prosjekt: Forsvarsbygg - Rena leir - Nytt kjøleanlegg Side 01-1 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag 01.1 AA Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass Dato: 19.09.2012 Prosjekt: Forsvarsbygg - Rena

Detaljer

Post Beskrivelse. Prosjekt 3421113007 Skagerak Energi Enger 1 SKAGERAK ENERGI AS, ENGER - OPPGRADERING AV. Byggherre. Sum denne side eksl. mva.

Post Beskrivelse. Prosjekt 3421113007 Skagerak Energi Enger 1 SKAGERAK ENERGI AS, ENGER - OPPGRADERING AV. Byggherre. Sum denne side eksl. mva. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 5 12.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS Kap.: 15 Dører Side 52. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard.

OSLO LUFTHAVN AS Kap.: 15 Dører Side 52. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Kap.: 15 Dører Side 52 15 Dører 15.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Spesielt nevnes: NS 3420 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg. ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg. ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising 30.08.16 TILTAKSHAVER OG BYGGHERRE NORSK FOLKEMUSEUM 2 ORIENTERING Addendum

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1 KAP. 14 ER I dette kapitlet er det medtatt Vindu i yttervegg Utvendige glassfelt Vindu i innervegg Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 KAP. 15 DØRER I dette kapitlet er det medtatt: Ytterdører Innerdører Inspeksjonsluker Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utgave

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 1 12 Tømrerarbeider 12.231 Bærende yttervegg 12.231.1 QK1.1224 UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL Areal m 2 75,00 0,00 0,00 Formål : Plater Lokalisering: Innside yttervegg i kjeller, se figur A.2

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

Kystverket Vest Prosjekt: 2014 Kvitsøy fyrstasjon Kapittel: 00 Generell del Bygningsdel: 01 GENERELL INNLEDENDE TEKSTER : Dato:

Kystverket Vest Prosjekt: 2014 Kvitsøy fyrstasjon Kapittel: 00 Generell del Bygningsdel: 01 GENERELL INNLEDENDE TEKSTER : Dato: Kystverket Vest Prosjekt: 2014 Kvitsøy fyrstasjon Kapittel: 00 Generell del Bygningsdel: 01 GENERELL INNLEDENDE TEKSTER : Dato: 28.10.2014 Side 00-1 Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på

Detaljer

Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side 12-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side 12-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side 12-1 Kapittel: 12 TØMRERARBEIDER 12 TØMRERARBEIDER 12.234 VINDUER, DØRER, PORTER 12.234.5 QM6.2234A INNVENDIG UTFORING FOR VINDU Lengde m 343

Detaljer

Prosjekt: ÅLGÅRD NYE KIRKE - A14 GOLVPARKETT - INKL. OPPFOREDE UNDERGULV Side I-1

Prosjekt: ÅLGÅRD NYE KIRKE - A14 GOLVPARKETT - INKL. OPPFOREDE UNDERGULV Side I-1 Prosjekt: ÅLGÅRD NYE KIRKE - A14 GOLVPARKETT - INKL. OPPFOREDE UNDERGULV Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 TILBUDSSAMMENSTILLING... 00-1 01 RIGG OG DRIFT... 01-1 100 Rigg av byggeplass... 01-1 200 Drift

Detaljer

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Prosjekt: Kristiansand kommune - Badmingtonhallen Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Fag 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer

Detaljer

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Kapt. 1 Felleskostnader og summeringsskjema Kristin Jarmund Arkitekter AS Kap. 2 Bygning - Arkitektfag Kap. 0 SAMMENDRAG: 1 Prisskjema KAPITTELSAMMENDRAG Hit overføres

Detaljer

Cowi AS Prosjekt: Fauske Rådhus- fasader og tak Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Cowi AS Prosjekt: Fauske Rådhus- fasader og tak Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Fauske Rådhus- fasader og tak Side 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, fors. og sikker. for byggeoppdrag 01 Rigging og drift av byggeplass, fors. og sikker. for byggeoppdrag RIGG

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.11 Weber VentiGuard 09a.11.1 QK1.113A (2013) UTLEKTING FOR KLEDNING UTVENDIG Type kledning: Plane plater av Aquapanel Outdoor Dimensjon lekter:

Detaljer

Kap.: 18 Blikkenslagerarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 18 Blikkenslagerarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 18 Blikkenslagerarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 18 Blikkenslagerarbeider 18.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder

Detaljer

OMBYGGING AV GARDEROBEANLEGG ÅKERSHAGAN OPPL.-/AKTIVITETSSENTER Mengdebeskrivelse bygningsmessige arbeider. Anbud - vedlegg rev

OMBYGGING AV GARDEROBEANLEGG ÅKERSHAGAN OPPL.-/AKTIVITETSSENTER Mengdebeskrivelse bygningsmessige arbeider. Anbud - vedlegg rev OMBYGGING AV GARDEROBEANLEGG ÅKERSHAGAN OPPL.-/AKTIVITETSSENTER Mengdebeskrivelse bygningsmessige arbeider. Anbud - vedlegg 2 27.02.2015 rev.09.03.15 PLAN 1 AS KAP. 1 RIGG OG DRIFT Enhetspris Sum POST

Detaljer

Link Arkitektur AS

Link Arkitektur AS Prosjekt: St Olav vgs - K203 Tett Bygg Side 00-1 Tilbudsskjema I henhold til konkurransegrunnlag med vedlegg, skal detaljert beskrivelse - vedlegg A - leveransebeskrivelse - fylles ut og innleveres som

Detaljer

RAMBØLL NORGE AS Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

RAMBØLL NORGE AS Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Vedlikeholdstiltak Granåsen skisenter - Malerarbeider Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG OG DRIFT Generelle bestemmelser: I etterfølgende poster skal det medtas slike kostnader som

Detaljer

09c.16 Leca Maxi Pipe

09c.16 Leca Maxi Pipe Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09c - 1 09c Pipe 09c.16 Leca Maxi Pipe 09c.16.1 NB5.2332342A (2013) MURT SKORSTEIN Konstruksjonstype: Med isolasjon og fôringsrør Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon)

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.15 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.15.1 NB2.2333332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 20 Glassarbeid Side 70. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard.

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 20 Glassarbeid Side 70. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Kap.: 20 Glassarbeid Side 70 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 20 Glassarbeid 20.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

MENGDEBESKRIVELSE ARKITEKT

MENGDEBESKRIVELSE ARKITEKT Prosjekttittel: OSLO LUFTHAVN AS Ombygging bevegelig bro 53 Tittel: MENGDEBESKRIVELSE ARKITEKT B01 23.12.2014 Konkurranseunderlag YG AV JES Dato Tekst Logo: Områdekode: Systemkode: TH 20 Prosjektnummer:

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 85

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 85 Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 85 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 23 Himlingsarbeid 23.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering:

Detaljer

Post Beskrivelse. Prosjekt Skagerak Energi Enger 1 SKAGERAK ENERGI AS, ENGER - OPPGRADERING AV. Byggherre

Post Beskrivelse. Prosjekt Skagerak Energi Enger 1 SKAGERAK ENERGI AS, ENGER - OPPGRADERING AV. Byggherre Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 6 13.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2016) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Prosjekt: Andøy kommune - ny fendring industrikai Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave Prosjekt: K 216 Himlingsarbeid - Stavanger Forum Side 23-1 KAP. 23 HIMLINGSARBEIDER I dette kapitlet er det medtatt: Systemhimlinger PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 21-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 21-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 21-1 Postnr Tekst 21 MALERARBEID 21.1 DETTE KAPITTEL Malingsbehandling inne. Ingen malebehandling utvendig 21.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument)

Detaljer

Rambøll Norge AS Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse Side 1 Bygningsdel

Rambøll Norge AS Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse Side 1 Bygningsdel Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse 02.10.2013 Side 1 Bygningsdel T Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse 02.10.2013 Side A1-1 Kapittel: A1 TILBYGG - 10 TØMRERARBEIDER

Detaljer

Kap.: 13 Snekkerarbeid Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 13 Snekkerarbeid Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 13 Snekkerarbeid Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 13 Snekkerarbeid 13.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

Espen Aursand Arkitektkontor AS 16.06.2008. Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 0-1

Espen Aursand Arkitektkontor AS 16.06.2008. Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 0-1 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 0-1 SOKNDAL SKOLE K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 14-1 I dette kapitlet er det medtatt Vinduer PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4

Detaljer

Ibestad kommune. Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG

Ibestad kommune. Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG Ibestad kommune Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG Del III - Teknisk mengdebeskrivelse (NS3420-ver.2016) Betongrenovering svømmebasseng, luftsiden 25.11.2016 Prosjekt: Renovering

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA 09.44.1 NB2.2393332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse

Detaljer

KOPI. Prosjekt: FeFo - Nytt bygg i Lakselv Side 6. Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

KOPI. Prosjekt: FeFo - Nytt bygg i Lakselv Side 6. Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: FeFo - Nytt bygg i Lakselv Side 6 01 RIGG OG DRIFT Byggearbeidet utføres som hovedentreprise med sidestilte fagentrepriser. 01.AB 01.AB.1 01.AB.4 01.AE 01.AE.2 01.AJ Dette kapittelet skal dekke

Detaljer

Prosjekt: Norges Musikkhøyskole Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Norges Musikkhøyskole Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 01 Tårn 01.01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder

Detaljer

20 ALUMINIUMSARBEIDER

20 ALUMINIUMSARBEIDER Prosjekt: ÅLGÅRD NYE KIRKE A.20 ALUMINIUMSARBEIDER INKL. BLIKKENSLAGERARBEIDERSide 00-1 01 RIGG OG DRIFT.100 RIGG AV BYGGEPLASS kr....200 DRIFT AV BYGGEPLASS kr... 01 SUM RIGG OG DRIFT - EKSL. MVA. kr...

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.14 Leca Venti Pipe Ett-løps

09 Murerarbeid. 09.14 Leca Venti Pipe Ett-løps Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.14 Leca Venti Pipe Ett-løps 09.14.1 NB5.2332342A MURT SKORSTEIN Konstruksjonstype: Med isolasjon og fôringsrør Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side 01-1 01 RIGG OG DRIFT 01.1 01.10 Generelt 01.10.1 ORIENTERING Dette kapitlet er basert på NS 3420 4.utgave, versjon 2010-01 Denne delen

Detaljer

Prosjekt: tillegg til rammeavtale Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: tillegg til rammeavtale Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 NY1.81110 FJERNING AV PUSS - STORE FLATER Areal m 2 100,00 2 NY1.831110 FJERNING AV PUSS - SMÅ OMRÅDER OMRÅDE: SMÅ FLATER Dimensjon: Tilstand: Antall m 2 100,00 3 NY2.111 UTKRASSING AV FUGER Bygningsdel:

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

Rehabilitering Fasader G-blokk.

Rehabilitering Fasader G-blokk. 620032 Rehabilitering Fasader G-blokk. HELSE FONNA HF HAUGESUND SJUKEHUS 09.05.2016 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: 620032 Rehabilitering Fasader G-blokk. Side 00-2 B2 Kapittelsammendrag bygningsmessige

Detaljer

01 RIGGING, DRIFT OG KAPITALUTGIFTER... 01-1 110 ETABLERING AV BYGGEPLASSEN... 01-2 120 DRIFT AV BYGGEPLASSEN... 01-2 130 AVSLUTTENDE ARBEIDER...

01 RIGGING, DRIFT OG KAPITALUTGIFTER... 01-1 110 ETABLERING AV BYGGEPLASSEN... 01-2 120 DRIFT AV BYGGEPLASSEN... 01-2 130 AVSLUTTENDE ARBEIDER... Børve og Borchsenius Arkitektkontor AS 18.12.2013 Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 01 RIGGING, DRIFT OG KAPITALUTGIFTER... 01-1 110 ETABLERING AV BYGGEPLASSEN...

Detaljer

09f.43 Våtrom gulv av betong og vegg av mur

09f.43 Våtrom gulv av betong og vegg av mur Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.43 Våtrom gulv av betong og vegg av mur 09f.43.1 NH1.199 (2013) FORBEHANDLING AV UNDERLAGET BYGNINGSDEL: Gulv og vegger i våtrom Underlag: Gulv av

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 130228_IKEA_Ringsaker_Kalkylemodell Side 09-1 09 Murarbeid 09.24 Innervegger 09.24.1 IV21 200mm Lettklinker Brannkrav REI240 Plan 1 507,25 Plan 2 1129,83 09.24.1.1 NB1.132913 MASSIV VEGG TRYKKFASTHET:

Detaljer

TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT

TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 00-1 00 TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT 00.1 TILBUDSKJEMA FOR DETTE DOKUMENT Hit overføres sum tilbud fra hvert enkelt kapittel og leverandøren bekrefter at alle spesifiserte

Detaljer

Kap.: 01 Rigging og drift Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 01 Rigging og drift Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 01 Rigging og drift Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 01 Rigging og drift 01.100 Rigging og drift, generelt For riggforhold og spesielle forhold på byggeplass,

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1 23 Himlingsarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - bbb er bygningsdel iht. OSL Systemkoder, - ccc er løpenummer NS3420.

Detaljer

A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB. Utvidelse Sentrallager Administrasjonsbygning. Oslo Lufthavn AS

A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB. Utvidelse Sentrallager Administrasjonsbygning. Oslo Lufthavn AS A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB Oslo Lufthavn AS 28.06.2013 Kap.: 00.01 Rigg og drift Side 3 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.01 Rigg og drift GENERELT For

Detaljer

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel:

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel: Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Kapittel: 01 Felleskostnader... 11 Grunnarbeider... 12 Betongarbeider... 13 Stålarbeider... 14 Bærende trekonstruksjoner...

Detaljer

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Tømrerarbeid

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Tømrerarbeid Prosjekt: 1445- Taktekking Trygdeboliger - Våler kommune Side: i - 1 Innholdsfortegnelse 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag... 01-1 12 Tømrerarbeid...

Detaljer

Yttervegger. 09a.05 Leca Fasadeblokk

Yttervegger. 09a.05 Leca Fasadeblokk Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.05 Leca Fasadeblokk 09a.05.1 NB2.7333422A (2016) MURT FORBLENDING Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet:

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel: 00 Side: 00 00.333.06.00.02 Sum 00 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 68 200,00 02

Detaljer

NS 3420-BE:2014 Eksempel på poster med bruk av NS 3420 BE Bygningelementer Side Postnr NS-kode / Spesifikasjon Enh.

NS 3420-BE:2014 Eksempel på poster med bruk av NS 3420 BE Bygningelementer Side Postnr NS-kode / Spesifikasjon Enh. Eksempel på poster med bruk av NS 3420 BE Bygningelementer Side 12-1 12 Tømrerarbeider 12 Tømrerarbeider Denne beskrivelsen er basert på NS 3420:2017. 12.23 Yttervegger 12.23.1 BE3.211243288841188812 YTTERVEGG

Detaljer

07 STÅLKONSTRUKSJONER... 07-1 261 PRIMÆRKONSTRUKSJON... 12-1 12 TØMRERARBEIDER... 12-1 26 YTTERTAK... 28-1 262 TAKTEKNING... 18-1

07 STÅLKONSTRUKSJONER... 07-1 261 PRIMÆRKONSTRUKSJON... 12-1 12 TØMRERARBEIDER... 12-1 26 YTTERTAK... 28-1 262 TAKTEKNING... 18-1 Børve og Borchsenius Arkitektkontor AS Prosjekt: Sykehuset Telemark HF. Bygg 12, Nytt tak Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 01 KAPITALYTELSER, RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING... 01-1 110 ETABLERING AV BYGGEPLASSEN...

Detaljer

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 KAP. 24 FAST BYGG I dette kapitlet er medtatt: Solavskjerming Fast inventar Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utg. 4,

Detaljer

OSL Økt toalettkapasitet - Pir øst. Beskrivelse. Bygningsmessige arbeider. Arkitekt

OSL Økt toalettkapasitet - Pir øst. Beskrivelse. Bygningsmessige arbeider. Arkitekt Prosjekttittel: OSL Økt toalettkapasitet - Pir øst Tittel: Beskrivelse Bygningsmessige arbeider Arkitekt B02 31.01.14 KONKURRANSEGRUNNLAG BAA CHA PLA A01 20.01.14 OPPRETTET BAA Revisjon Dato Tekst Laget

Detaljer

Kap.: 18 Blikkenslagerarbeid Side 40 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 18 Blikkenslagerarbeid Side 40 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 18 Blikkenslagerarbeid Side 40 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 18 Blikkenslagerarbeid Orientering Kapitlet omfatter div beslag

Detaljer

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel Q og R. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår.

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel Q og R. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 11 15.1 15 DØRER 15.100.1 INNHALDSLISTE ORIENTERING OM DØRER OG PORTER: 1. GENERELT 1.1 Forskrifter, standarder 1.2 Tilbodets mengder 1.3 Prisgrunnlag

Detaljer

Revisjonsnummer: 0. P Iskuras forlegnings- og oppholdsdel Massivtreelementer. Konkurransegrunnlag. Del III E 1 A: Massivtreleveranse

Revisjonsnummer: 0. P Iskuras forlegnings- og oppholdsdel Massivtreelementer. Konkurransegrunnlag. Del III E 1 A: Massivtreleveranse Revisjonsnummer: 0 P 2455405- Iskuras forlegnings- og oppholdsdel Massivtreelementer Konkurransegrunnlag Del III E 1 A: Massivtreleveranse Dato: 10.04.14 Side 2 Oppbygging av beskrivelsen Postnummer i

Detaljer

KAP. 01 RIGGING OG DRIFT SIDE Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket.

KAP. 01 RIGGING OG DRIFT SIDE Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket. KAP. 01 RIGGING OG DRIFT SIDE 11... Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket. ARBEIDSSTEDET. Totalentreprenøren skal sørge for at arbeidsstedet

Detaljer

SANDNES KOMMUNE Prosjekt: Myklaberget Barnehage 07 BYGGENTREPRISE 38 Bygningsmessige hjelpearbeider 384 Tømmerarbeider

SANDNES KOMMUNE Prosjekt: Myklaberget Barnehage 07 BYGGENTREPRISE 38 Bygningsmessige hjelpearbeider 384 Tømmerarbeider Dato: 28.04.2015 Side 07.38-1 384.1 38 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER FOR VVS 384.2 384. TØMMERARBEIDER 384.3 384.01 Generelt Denne beskrivelse er basert på NS 3420, utgave 4 (201101). Kodene ved de spesifiserende

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 10 07 STÅLKONSTRUKSJONER 07.222.5 SB7.4111 BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE m 292,20 KONSTRUKSJONER Stålprofil Materiale: Mineralull På søyler i ytter-

Detaljer

Prosjekt: AVFALLSORTERINGSANLEGG FORUS Side: 10-1 Dokumentgruppe: 10 Flisarbeider

Prosjekt: AVFALLSORTERINGSANLEGG FORUS Side: 10-1 Dokumentgruppe: 10 Flisarbeider Prosjekt: AVFALLSORTERINGSANLEGG FORUS Side: 10-1 Dokumentgruppe: 10 Flisarbeider Postnr 10 Flisarbeider 10.20 Bygning, generelt Tekst INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE Beskrivelsen i dette kapittel er

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.01 Rigg og drift Side 3 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.01 Rigg og drift GENERELT For riggforhold og spesielle forhold på byggeplass henvises til

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.08 Puss på luftet kledning "Weber Luftet Kledning" 09.23.08.1 QK1.114A (2009) UTLEKTING MED OPPRETTING FOR KLEDNING UTVENDIG

Detaljer

Yttervegger. 09a.53 Weber Ventiguard Extreme

Yttervegger. 09a.53 Weber Ventiguard Extreme Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.53 Weber Ventiguard Extreme 09a.53.1 QK1.113A (2013) UTLEKTING FOR KLEDNING UTVENDIG Type kledning: Plane plater av Aquapanel Outdoor Dimensjon

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer