et bedre miljø kjøling drift Luftkvalitet Energisparing Innemiljø Totalentreprise Vedlikehold 2007/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "et bedre miljø kjøling drift Luftkvalitet Energisparing Innemiljø Totalentreprise Vedlikehold 2007/2008 www.gk.no www.gk.no www.gk."

Transkript

1 Rådgivende entreprenør et bedre miljø varmepumper Byggautomasjon Energisparing inneklima montasje prosjektering Energiovervåking Rehabilitering Tverrfaglig Luftkvalitet Teknisk integrator Vedlikehold prosjektutvikling building smart Ventilasjon Prosjektledelse automatikk drift datakjøling Fjernovervåking Ombygging Driftskontroll intelligente bygg Verdiskaping Service Servicepartner Innemiljø overlevering kjøling oppgradering Renrom Rådgivende servicepartner Totalentreprise kulde GK konsern AS 2007/2008

2 Innhold Innhold Innhold Fra bygging til GK og Forsvarsbygg Satsingsområder 6 Forsterket identitet drift på Ahus samarbeider GK NORGE AS GKflex Konsernsjefens beretning... 4 GK konsern AS... 5 Forsterket identitet Navneendring i konsernet... 6 Ny misjon... 6 Byggets livssyklus... 7 Rådgivende entreprenør Idé og prosjektutvikling... 8 Prosjektering og prosjekteringsledelse... 9 Bygging og prosjektledelse Overlevering Fra bygging til drift på Ahus Rådgivende driftspartner Drift Vedlikehold Oppgradering Ombygging GK og Forsvarsbygg samarbeider GK NORGE AS Region Oslo Region Øst Region Vest Region Nord Region Sør Datterselskap Elmoko a.s Theodor Qviller a.s GK Sverige AB VG Ventilationsgruppen AS Satsingsområder GKflex Regnskap Lokalisering... 34

3 Konsernet Konsernet GK konsern AS 2007 ga selskapet et rekordresultat og med dette ny rekord i ordreinngang i tillegg til innfrielse av samtlige vekstmål. Vår felles innsats resulterte i en omsetning på 2 milliarder kroner. Dette har våre 1250 medarbeidere fordelt på de nordiske landene og 60 kontorsteder bidratt til Nødvendig helse- og miljøkompetanse Det har i alt for liten grad vært fokus på bivirkningene av energibruk, bruk av kuldemedier og andre miljøbelastninger. GK og andre entreprenører, rådgivere og leverandører har tilsammen en enorm kompetanse innen energibruk, innemiljø og hygiene. Denne kompetanse blir ikke benyttet i tilstrekkelig grad av samfunnet i dag, og myndighetene legger ikke forholdene til rette i stor nok grad. Oppgavene for inneklimabransjen er formidable. Innen mange områder har samfunnet, og bransjen, forsømt seg i en årrekke. Det har i alt for liten grad vært fokus på bivirkningene av energibruk, bruk av kuldemedier og andre miljøbelastninger. Jeg mener det meste av ansvaret ligger på myndighetene som ikke har hørt bransjenes rop om kompetansekrav og sertifisering av prosjekterende og utførende innen ventilasjon og kuldeteknikk. Disse bransjene står for installasjon, drift og vedlikehold av systemer som representerer halvparten av all energibruk i Vesten, og den største delen av kjølesystemer med forurensende kuldemedier. Likevel er det tungt og vanskelig å få støtte av myndighetene til reelle kompetansekrav som følges opp av reelle sertifiseringsordninger. Våre naboer i Sverige og Danmark har, på ulike områder, kommet lengre enn Norge i disse spørsmålene. La oss håpe at vi kan ta et felles tak, sammen med myndighetene, slik at den fokus som nå er rettet mot energibruk i bygg og anvendelse av rene kuldemedier følges opp med konkrete tiltak fra myndighetenes side. Tiltakene bør rettes mot stimulering og tilrettelegging samt utdanning, og følges opp av krav til godkjenning av prosjekterende og utførende bedrifter. Et annet forsømt område er hygiene og renromsteknikk. Innen ventilasjonsteknikk er det en spesialisering å håndtere renromsteknikk og systemer. Som bransje og bedrift vet vi alt om dette. Profesjonelle kunder innen elektronikkindustri og farmasøytisk industri har renromsteknikk som førsteprioritet. Samtidig behandler myndigheter, representert ved helseforetakene, i stor grad hygiene og renromsteknikk på en inadekvat måte. Dette med fare både for pasienters og ansattes helse. Vi kan også dvele ved forholdene innen produksjon og distribusjon av matvarer, vi ser alle hvilke enorme utfordringer denne delen av samfunnet sliter med. GK har inneklima, energibruk og renromsteknikk som fokus for sin virksomhet. Vi anvender vår fagkompetanse innen ventilasjon, kjøling, vannbårne systemer, energiteknikk, renromsteknikk og byggautomasjon til helhetlig å skape de beste løsninger i bygg, uansett utfordring. GK er en miljøbedrift! Jon Valen-Sendstad, konsernsjef Faglig bredde I 2007 fortsatte GK sin utvikling og etablering innenfor fagene ventilasjon, automasjon, kjøling, renromsteknikk, vannsystemer og energi. Alle fagene var og er strategiske i forhold til både marked og kjernekompetanse. Oppkjøp GK fortsatte sin organiske og geografiske vekst blant annet gjennom oppkjøp av nye bedrifter innen våre fag- og markedsområder. I 2007 kjøpte selskapet flere aktører. GK har kjøpt firmaet Rørleggermester Espen Henriksen AS for å styrke kompetansen innen fagområdet væskebårne systemer. Innen kjøling ble firmaet H. Dale Kjøleservice AS kjøpt for å øke kapasiteten og kompetansen i Bergensområdet. Innen ventilasjon ble Mesna Ventilasjon og Blikkenslagerservice AS kjøpt for å styrke vår markedsposisjon i Oppland fylke. I Sverige ble oppkjøpet av Leab Luftbehandling AB og Saltsjö Ventilation AB en del av satsingen til GK SVERIGE AB innen entreprise- og geografistrategien. Innkjøp/leverandører GK har fortsatt arbeidet med å samordne innkjøpsavtaler med de viktigste og mest framgangsrike leverandørene i markedet. På denne måten sikres en mest mulig effektiv varestrøm og industrialisering av prosesser. Kundeundersøkelse GK gjennomførte høsten 2007 en omfattende kundeundersøkelse i Norge og Sverige. Denne undersøkelsen legger føringer på prioriteringer og satsinger med tanke på å styrke vår posisjon ytterligere i Vekststrategi GK planlegger fortsatt riksdekkende organisasjonsutvikling i Norge, Sverige og Danmark. Etablering av nye avdelinger vil finne sted der det er tilstrekkelig næringsgrunnlag, enten ved organisk etablering eller ved oppkjøp. GK etablerer seg på nye lokasjoner basert på et eller flere av fagene ventilasjon, kuldeteknikk, væskebårne systemer eller automasjon. GK Skolen GK forsetter å satse på kompetanseutvikling av medarbeidere. Dette gjøres primært gjennom vår interne utdanningsinstans, GK Skolen, hvor bl.a. alle serviceteknikere gjennomgår en egen Teknikersertifisering. GK Skolen videreutvikles og etableres i både Sverige og Danmark. Energi Energi vil fortsatt være et satsingsområde for GK i Vi skal framstå som spesialist innen energispørsmål knyttet til nærings- og offentlige bygg. Avtale med Enova GK inngikk i 2008 en avtale med ENOVA om Implementering av energieffektive løsninger og tiltak i eksisterende og nye bygg. Prosjektet har mål om en reduksjon i energiforbruk på tilsammen 41,5 GWh over en 5-års periode. Dette vil utløse en støtte begrenset oppad til 14,25 millioner kroner. Renrom GKs første renromsteknikere ble sertifisert i Selskapet skal gjennom videre satsing i 2008 framstå som spesialist innen renrom for sykehus, laboratorier, matvareproduksjon/-distribusjon og elektronikkindustri. IT-systemer Selskapets satsing på IT og systemer de siste årene vil tillegges like mye vekt framover. Våre systemer videreutvikles for å støtte kundebehandling og produksjon. GK skal være ledende i bransjen på anvendelse av moderne teknologi i sine støttesystemer. side 4 side 5

4 Navneendring Byggets livssyklus Forsterket identitet Navneendring i konsernet Bedriften vår har lenge blitt omtalt som GK. Både internt og ute i markedet har mange identifiseret seg med denne forkortelsen av Gunnar Karlsen a.s i Norge og GK Teknik & Fastighetsservice AB i Sverige. Vi har nå tatt dette på alvor ved å endre navn. 14. april 2008 formaliserte vi navnet vårt for å forsterke GK-identiteten og for å få en enhetlig profil for GK i Norge og Sverige. De nye navnene ble GK NORGE AS, GK SVERIGE AB og GK KONSERN AS. De offisielle navnene vil brukes i skriftlige og formelle sammenhenger, men når vi snakker om oss selv vil vi fortsatt bruke forkortelsen GK. ENTREPRENØR Rådgivende entreprenør prosjektutvikling Ventilasjon Prosjektledelse Tverrfaglig Fjernovervåking Rådgivende entreprenør prosjektutvikling Ventilasjon Prosjektledelse Tverrfaglig Fjernovervåking Verdiskaping Service Byggautomasjon overlevering Byggautomasjon overlevering varmepumper varmepumper Servicepartner Servicepartner Energisparing Energisparing inneklima drift inneklima drift Ombygging Ombygging automatikk automatikk montasje Driftskontroll montasje Driftskontroll Luftkvalitet Luftkvalitet datakjøling Innemiljø datakjøling Innemiljø prosjektering kjøling prosjektering kjøling intelligente bygg intelligente bygg Energiovervåking oppgradering Energiovervåking oppgradering Renrom Renrom Rehabilitering Rådgivende servicepartner Rehabilitering Rådgivende servicepartner building smart building smart Teknisk integrator Totalentreprise kulde Teknisk integrator Totalentreprise kulde Vedlikehold Verdiskaping Service Vedlikehold GK leverandør av teknologi og tjenester for inneklima og tekniske installasjoner Ny misjon DRIFTSPARTNER I GK har vår misjon og slagord til nå handlet om et klagefritt innemiljø. Men med dagens høye kompetansenivå og brede tjenesteaspekt, har GK langt større ambisjoner enn å hindre klager. Et bedre miljø Vi utvidet derfor vår misjon og slagord til. Leveransene våre påvirker mer enn byggets innemiljø, de påvirker også det ytre miljø i stadig større grad. Hva betyr misjonen? Misjonen, gjenspeiler mer av helheten og effekten av våre leveranser. Arbeid med energiriktige løsninger i bygg minimerer bruken av naturressurser og utslipp av klimagasser. Vi vet også at våre leveranser i bygg påvirker både menneskers helse og arbeidsmiljø positivt. Dette er dokumentert gjentatte ganger gjennom forskning og innemiljøstudier, men i alt for liten grad ivaretatt av samfunnet og bransjens aktører. GK kan gjøre noe med dette! Vår holdning og atferd gjenspeiles i våre leveranser og vår kompetanse, og i samhandling med kunder, samarbeidspartnere og hverandre. Vårt arbeid påvirker: det indre og ytre miljø menneskers og klodens helse verdiskaping i samfunnet Vi kan være stolte over å være en bedrift som skaper verdier for enkeltmennesker, samfunnet og miljøet. side 6 side 7

5 Rådgivende entreprenør Rådgivende entreprenør ENTREPRENØR ENTREPRENØR 1 2 DRIFTSPARTNER DRIFTSPARTNER Idé og prosjektutvikling Prosjektering og prosjekteringsledelse Det starter med en idé! Grunnlaget for byggets framtid! GK tenker helhet og fokuserer på drift, energi og miljø både i idé- og prosjektutviklingsprosessen. Ønsker du et mer energivennlig bygg? Har du fokus på kjøle- og oppvarmingskostnader? Vil du bidra til å bedre ansattes helse og trivsel gjennom et godt inneklima? Energi og miljø i bygget! GK tenker helhet og fokuserer på drift, energi og miljø både i idé- og prosjektutviklingsprosessen. Trenger du råd innen konseptutvikling? Behøver du en sparringspartner innen tverrfaglig samspill? Vi er med fra første stund og følger deg gjennom hele byggeprosessen. Vi kartlegger kunde- og brukeravklaring, definerer kvalitetsnivå og beregner kost-/nyttevurderinger. På denne måten får du et bygg som tilfredsstiller kravene for nåtid og framtid. Et godt innemiljø Inneklima, kjøling, ventilasjon og energi blir stadig viktigere. Spesielt med tanke på miljøet og dagens energipriser. Det er derfor viktig å gjøre riktige valg tidlig i prosessen. For å kunne innfri energikravene, er det avgjørende å ha et bevisst forhold til byggets energivalg og energiregnskap. Vi i GK løser dette gjennom vår spesialkompetanse på samkjøring av de bygningstekniske løsningene. Riktig valg Som landets ledende inneklimaentreprenør setter vi oss gjerne i førersetet. GK innehar den nødvendige helhetsforståelsen, selv om vår leveranse økonomisk sett er minst, sammenliknet med rør og elektro. Vi legger gode rammer og gjør riktige kvalitetsvalg, men vi må tidlig inn i prosessen. Valg av gulvbelegg kan påvirke inneklimaet. Størrelsen på vindusflatene likeså. GK bidrar med bred erfaring, kunnskap og gode ideer. Prosjekteringsfasen legger grunnlaget for at alle brikkene skal falle på plass. Skal prosjektet gå smertefritt må alle detaljer planlegges. Teknikk må integreres, tverrfaglig prosjektering etableres og grensesnitt avklares. Mye skal klaffe før snoren kan klippes. Er intelligente bygg den beste løsningen? Hva med livssykluskostnadene? GK prosjekterer og leder hele denne prosessen. Tid er viktig Begynner man feil, er det lett å bomme på målet. I prosjekteringsfasen legges rammene for alt som skal gjennomføres. Det er lett å undervurdere tidsbruken for riktig prosjektering. Mange går rett på sak uten å tenke på alle detaljer, og begynner i feil løp. GKs styrke er å prosjektere kostnadseffektivt, og våre dyktige prosjektledere styrer prosessen trygt i mål. Skreddersydde team Forskjellige typer mennesker tenker forskjellig. Vår erfaring er at de beste teamene består av de målrettede og rigide sammen med de kreative og idérike. Dette skaper de mest interessante og fruktbare løsningene. GK har kunnskapen Prosjektering handler først og fremst om kunnskap, og GK er en profesjonell aktør som tenker langsiktig. Noe av styrken i vår størrelse, er at vi har fokus på kunnskaps- og kompetanseutvikling i bedriften til enhver tid. Det er viktig å ha kunnskapen i eget hus, og i tillegg samarbeide med faglig dyktige, faste partnere. I prosjekteringsfasen legges grunnlaget for at alle brikkene skal falle på plass. side 8 side 9

6 Rådgivende entreprenør Rådgivende entreprenør ENTREPRENØR ENTREPRENØR 3 4 DRIFTSPARTNER DRIFTSPARTNER Bygging og prosjektledelse Overlevering Bygget reiser seg! Sannhetens øyeblikk! Timing og logistikk av felles produksjon er nøkkelen. Byggefasen starter når planleggingen er unnagjort. Dette er en omfattende fase med mange involverte. Tett samarbeid og god dialog med byggherre, hovedentreprenør, sideentreprenører og underentreprenører er viktig for et godt resultat. Logistikk på byggeplass Timing og logistikk av felles produksjon er essensielt på byggeplass. God prosjektledelse er viktig, uansett om det gjelder ventilasjon, byggautomasjon, kjøling eller andre GK-leveranser. GK håndterer både intern prosjekteringslogistikk og selve byggeplasslogistikken. Soneinndeling for Rent Bygg Under bygging deles bygget inn i soner. Ettersom prosessen skrider fram skifter sonene farge fra grønt via gult til rødt. For alle soner gjelder; kontinuerlig rydding og fjerning av avfall og overflødig materiell, samt minst mulig støvende prosesser. Det er prosjektleders ansvar å overholde tidsskjema. Det er viktig at de store oppgavene blir utført før inntredelse av rød sone, der kun ikkestøvende arbeider er tillatt. Ulike entreprisemodeller GK tilbyr ulike entreprisemodeller, fra programanbudsentrepriser til totalentrepriser. Uansett entrepriseform kan du være trygg på at GK leverer kvalitet og kompetanse. Teknisk integratorrolle teknisk kjennskap GK påtar seg også rollen som teknisk integrator. Dette er en omfattende rolle som blir stadig mer nødvendig. Spesielt i større prosjekter der mange faktorer skal spille sammen, både innen kjøling, ventilasjon, byggautomasjon, elektro og vann. Når et prosjekt er sluttført, står overleveringen for tur. Det handler om å overlevere et feilfritt produkt. Enten det er snakk om et bygg, en ventilasjonsentreprise eller en automatikkleveranse. En feilfri prosess GKs kvalitetssikringssystem sikrer grunnlaget for en feilfri overlevering fra bygge- til driftsfase. Det er ikke bare overleveringen som skal være feilfri. Vi skal overlevere et feilfritt prosjekt som er sluttført til riktig tid og til avtalt pris. For å oppnå dette, er vi avhengig av at våre prosjektledere følger alle prosedyrer til punkt og prikke, og at eventuelle endringer varsles i tide. Klart til levering Overlevering er en av få anledninger der våre prosjektledere kan gå i dress på jobb. Men klær alene er ikke nok til å imponere. Dokumentasjon av leveransen, FDV-instruks*, målerapporter på luftmengde for ventilasjonsanlegg alt skal være klart ved overleveringen, både på papir og elektronisk. Som kunde skal du få vite at leveransen er i henhold til kontrakten. Fra entreprise til drift Etter overlevering starter driftsfasen. Våre entrepriseavdelinger samarbeider med serviceavdelingene og viderefører all dokumentasjon. På denne måten står serviceavdelingene rustet til å hjelpe byggeier med drift av anleggene på best mulig måte. Det handler om å overlevere et feilfritt produkt. Enten det er snakk om et bygg, en ventilasjonsentreprise eller en automatikkleveranse. side 10 * (forvaltning, drift og vedlikehold) side 11

7 Rådgivende entreprenør Rådgivende driftspartner Fra bygging til drift på Ahus ENTREPRENØR GKs byggautomasjonsentreprise og teknisk integrator på Nye Ahus, er på oppløpssiden og ferdigstillelsen rett rundt hjørnet. Sykehuset går nå over i en driftsfase der GK håper å tilby sin spesialkompetanse. 5 DRIFTSPARTNER Drift I 2005 undertegnet GK den historiske kontrakten. Samme høst flyttet et team på 15 medarbeidere til byggeplassen og har siden jobbet fulltid med dette enorme prosjektet. Målet var å levere arbeidet til rett tid og avtalt pris, samt å levere riktig løsning på første forsøk. Hele prosjektet ferdigstilles i 2010, men hoveddelen står ferdig allerede høsten GK som teknisk integrator Som teknisk integrator for prosjektet og som byggherrens høyre hånd var GK ansvarlig for å avklare grensesnitt, samt teknisk koordinere leveransene fra prosjektets ulike tekniske entreprenører. Teknisk integrasjon blir viktig i alle kompliserte byggeprosjekter. Med vår flerfaglige kompetanse og solide erfaring blir det spennende å tilby denne tjenesten framover. Honeywell som strategisk partner GK overtok den norske byggautomasjonsog ventilasjonsvirkesomheten til Honeywell i år 2000 og har siden utviklet et strategisk partnerskap med Honeywell International Inc. Kombinasjonen av GK som en seriøs stor norsk bedrift og Honeywell som verdensledende innen byggautomasjonsproduksjon, er blitt godt mottatt av både Ahus og av bransjen for øvrig. Nasjonalt løft Ahusprosjektet har vært et nasjonalt løft og prosjektet er en milepæl i GKs byggautomasjonshistorie. For best å gjennomføre oppgaven ble det opprettet en egen avdeling der kompetanse og kapasitet ble hentet fra flere regioner i tillegg til noe nyrekruttering. GK er nå i ferd med å innta markedslederposisjonen også på dette fagområdet. Teknologistyrt sykehus Det har vært en stor utfordring å få alt til å spille sammen. Teknologien skal styre pasientterminaler, overvåking av sengesignaler, operasjonsstuer, gasssystemer og alarmer. Videre styrer teknologien energiforbruk, spesialrom, smitteisolater, spesiallaboratorier, sluseovervåking, romtrykk og partikkeltelling. Alt for pasientene Via en touchscreen kan kirurgene styre lys, solavskjerming eller annen temperatur i operasjonsstua. De har også kontroll med alarmer ved jordfeil, endringer i trykk ved gassystemer og annet kritisk som kan oppstå. Pasientene kan via en pc-terminal se tv, surfe på internett, telefonere, samt styre lys, varme og persienner via programvare fra GK. Under legevisitten hentes pasientopplysninger, røntgenbilder m.m. fram på skjermen via passord. Detaljert styring Tett samarbeid med byggherren har vært nødvendig for at bygget skal være mest mulig funksjonelt etter overlevering. I tillegg til alt det tekniske, er også energiforbruket viktig. Via et detaljert og oversiktlig SD-anlegg hvor alt er synkronisert, har man full kontroll. Snart driftsfase GK har hatt en viktig rolle i test- og innjusteringsfasen. I de integrerte testene har rollen som automasjonsentreprenør og teknisk integrator vært viktig. Teknisk integrator skal også lede driften av sykehuset fram til overtakelse. Driftspersonalet på Ahus består av dyktige fagfolk innen de fleste fagområder. Behovet for GKs spesialkompetanse etter overtakelse er ennå ikke avklart, men med dagens avanserte teknologi har byggherren behov for et godt samarbeid med de tekniske leverandørene. GK er nå i konkurranse om opsjoner på driften og har dialog om rammene for leveransene når bygget går over i driftsfasen. Mer informasjon om prosjektet finnes på Det er totalen som teller! Det er i driftsfasen anlegget skal gjøre jobben. Problemfri drift, forutsigbare kostnader, tekniske driftstjenester, energiforvaltning og fjernovervåking er GKs områder. Byggautomasjon er også viktig for å skape riktig samspill mellom forskjellige elementer, spesielt varme og kjøling. Serviceavtale på nyanlegg Når anlegget overleveres går det inn i driftsfasen. Det er da viktig å inngå en serviceavtale. For at anlegget skal fungere best mulig må det tilpasses brukernes behov med hensyn til temperatur, driftstider etc. GK fokuserer på tre elementer: best mulig resultat lavest mulige driftskostnader stor driftssikkerhet Energiøkonomisering Energiovervåking er viktig for å sikre at bygget ikke bruker mer energi enn planlagt. Dette gjøres på flere måter, enten via energileverandøren eller via programvare. Avanserte energiovervåkingssystemer gir rask respons via epost eller sms, ved avvik eller unormalt høyt forbruk. Slik kan et høyt energiforbruk raskt korrigeres og unødig høye energikostnader unngås. GK tilbyr energioppfølging, avviksanalyser og kan bistå med konkrete tiltak for å redusere energibruk i bygg. Vår innledende energianalyse viser om ditt bygg har potensiale for energisparing. Vi foretar også omfattende energianalyser, gjerne via tredjepart. Her beregnes innsparingspotensialet for ulike energireduserende tiltak og GK foreslår videre prosess for energisparing. Fokus sparer energibruk Erfaringer viser at økt fokus på energibruk blant brukerne i bygget kan gi besparelser på over ti prosent. Ofte viser det seg at selv enkle tiltak som justeringer av driftstider og temperaturer bidrar mye til energikostnadene. Når anlegget overleveres går det inn i driftsfasen. Det er da viktig å inngå en serviceavtale. side 12 side 13

8 Rådgivende driftspartner Rådgivende driftspartner ENTREPRENØR ENTREPRENØR 6 7 DRIFTSPARTNER DRIFTSPARTNER Vedlikehold Oppgradering Levedyktige anlegg trenger service! Bli ny handler om mer enn utseende! Vedlikehold er selve grunnlaget for god drift. De fleste vet at det er viktig å levere bilen på service, men for norske bygg er situasjonen en annen. Byggherrer er mindre flinke til regelmessig service og forebyggende vedlikehold av tekniske installasjoner. Forebyggende vedlikehold er lønnsomt og sikrer stabile og driftssikre anlegg. Energiøkonomisk sett er det også viktig at anleggene er feilfrie og ikke forbruker mer energi enn forventet. Viktig for garantien Uten riktig vedlikehold risikerer man at garantien på utstyr og anlegg faller bort. Systemene blir ofte ustabile om uerfarne prøver å justere selv. Resultatet kan bli en ond sirkel som sliter fortere på komponentene. Med forebyggende vedlikehold fra profesjonelle leverandører, opprettes både funksjon og kvalitet gjennom jevnlig tilsyn og driftsstøtte. Fjernservice er også mulig på anlegg med sentral driftskontroll. Faste avtaler Det finnes mange former for vedlikeholdsavtaler. Med faste avtaler vet både kunde og GK hva man har å forholde seg til. Mange velger å ha et fast vedlikeholdsbesøk to ganger i året. Da gjennomføres en full gjennomgang av ventilasjonsaggregat og kjølesystemer, inklusiv automatikkanlegg og SD- anlegg. Alle typer anlegg Vedlikehold er grunnlaget for god drift. GK foretar vedlikehold på alle typer anlegg og er rådgivende i forhold til hvilke typen vedlikehold som er best for enhver installasjon. Anlegg som ble bygget på og 80- tallet tilfredsstiller ikke dagens krav til blant annet energieffektivisering. Det er derfor et stort behov for oppgraderingsprosjekter i dagens marked. Oppgradering av byggets anlegg starter med idé og prosjektutvikling. Før prosjektet kan starte, må ønsker og behov kartlegges i forhold til dagens krav. Modernisering Oppgradering handler først og fremst om modernisering. Det kan gjelde hele bygget, deler av bygget, kun ventilasjonsanlegget eller kanskje også SD-anlegget. Attraktive utleieobjekter Forretningsbygg må tilpasses for å få et optimalt inneklima, slik at de kan bli attraktive som bruksarealer for egen virksomhet eller som utleieobjekter. Tilpassing av bygget kan medføre relativt omfattende bygningsmessige inngrep, blant annet fordi byggets sjakter og føringsveier for kanaler ofte er for trange. Det er først og fremst komfortkravene som fører til de fleste nye kjøleinstallasjonene. Automatisering og energioppfølging er også ofte nødvendig for å tilfredsstille ønsket om et redusert energiforbruk eller redusert utslipp av klimagasser. Tverrfaglige fortrinn GKs fortrinn er at vi er tverrfaglige. Vi tar oss av både vannbårne systemer, luftbehandlingsanlegg, automatikk og renrom. Vi har systemforståelsen og leverer det aller siste innen ny teknologi. Vår kompetanse på området er bred, og vi holder god kostnadskontroll. Når det gjelder oppgradering og rehabilitering handler det om nytenking. Vi må hele tiden utvikle nye og skreddersydde løsninger. På og 80- tallet ble det bygget mange anlegg som ikke tilfredsstiller dagens krav. side 14 side 15

9 Rådgivende driftspartner Rådgivende driftspartner ENTREPRENØR 8 DRIFTSPARTNER Ombygging GK og Forsvarsbygg fortsetter samarbeidet i Norge Som landsdekkende aktør innen service, drift og vedlikehold satser GK stadig mer på riksdekkende kunder. Forsvarsbygg er et eksempel på en slik kunde der begge parter er representert i alle landets regioner. GK samarbeider tett med både arkitekt og byggherre for å finne de beste løsningene. Vi har en viktig rådgiverrolle både innen energi og komfort. Total fornyelse! Trender i tiden påvirker oss enten vi vil eller ikke. De siste årene har kontorbygg skiftet fra landskap og kombikontorer til cellekontorer og tilbake igjen. Å gjøre bygningen fleksibel nok for slike endringer underveis, er en utfordring. Nye behov Behov endrer seg og noen ganger må bygninger eller installasjoner forandres, ombygges og kanskje rives. GK tar en aktiv rolle i rådgivingsprosessen og finner fleksible løsninger for konseptutvikling og gjenbruk av tomt, materiell og utstyr. Beste løsning Ved ombygging gjelder det å finne den beste løsningen for hvert tilfelle. Noen ganger kommer By- eller Riksantikvaren med krav og retningslinjer for bevaring. Ofte handler det om å finne de beste løsningene for å koble sammen nytt og gammelt. GK samarbeider tett med både arkitekt og byggherre for å finne de beste løsningene. Vi har en viktig rådgiverrolle innen både energi og komfort. Det er ikke bare å få tilført nok luft, det handler også om at den blir tilført på riktig måte og at den blir energiriktig behandlet i systemer som spiller sammen for å spare kostnader. Vi tar totalregi Vi tilpasser oss kundens økonomiske rammer og legger til rette for flere valgmuligheter. Som rådgiver tar vi totalregien og ivaretar alle sentrale oppgaver slik at kunden kan være trygg. Dette gjelder både innen ventilasjon, kjøling og automatikk. Har du et gammelt SD-anlegg som trenger oppgradering? Er det energisparing som står på programmet? GK har kompetansen og erfaringen. Spør oss! GK og Forsvarsbygg fornyet og utvidet i august 2007 rammeavtalen om drift og vedlikehold av ventilasjons-, kjøle- og byggautomasjonsanlegg for Forsvarsbyggs eiendommer i tidligere markedsdistrikt Øst (MO Oslo, MO Østlandet og MO Oslofjord). Avtalen gir også mulighet for at øvrige markedsområder i Norge kan benytte rammeavtalen med GK. I tillegg kan rammeavtalen også benyttes av hele Forsvaret, dvs. enhver avdeling som inngår i eller er underlagt Det kongelige forsvarsdepartement. Etter en lang prosess, der blant annet anbudskonkurransen for drift og vedlikehold i hele Norge ble avlyst, er GK glad for å fortsette sitt arbeid i det tidligere markedsdistriktet. Samlet forvaltningsvolum for disse markedsområdene er ca 1,5 mill. m². Bakgrunn for avtalen Utgangspunkt for Forsvarsbyggs kontraktsinngåelse med GK var å effektivisere og profesjonalisere innkjøpsfunksjonen og med dette gå over til en landsdekkende leverandør så langt det lot seg gjøre. Bakgrunnen for profesjonaliseringen var blant annet: Hovedtyngden av varer og tjenester var lik i alle distrikter Ny organisasjon hvor innkjøp skulle bygges fra bunnen Organisering av innkjøpsaktiviteter Et stort antall leverandører (3264) og fakturaer (ca 73000) Sentrale avtaler var ikke etablert i Forsvarsbygg Manglende styringssystem for logistikkaktivitetene Fokus på områder der det var mest å hente for å ta ut tidlige gevinster Kompetansebygging gjennom praktisk arbeid GKs nasjonale organisering Avtalen med Forsvarsbygg gir GK muligheten til å synliggjøre den positive effekten av å være landsdekkende. Vi har bygget opp en intern organisering for å sikre Forsvarsbygg nødvendig oppmerksomhet på alle nivåer og i alle geografier. Alle regioner har en ansvarlig for drift og gjennomføring av avtalen regionalt. I tillegg sikrer en operativt ansvarlig gjennomføring på landsbasis og koordinerer avtalen overfor Forvarsbygg. For å sikre den nødvendige kontakten med ledelsen i Forsvarsbygg har GK en strategisk ansvarlig som ivaretar kontakten på et strategisk nivå. På denne måten sikrer vi en god drift og gjennomføring av avtalen, i tillegg til de nødvendige kommunikasjonskanalene som bygger relasjonene og forutsetningen for et godt samarbeid. side 16 side 17

10 Norge Norge GK NORGE AS Region Øst Jan Kinserdal, adm. dir GK NORGE AS GK NORGE AS planlegger og installerer tekniske løsninger i bygg. Vi drifter og vedlikeholder tekniske installasjoner og sørger for at anleggene fungerer optimalt i hele byggets levetid. Målet er å skape et godt innemiljø. Våre medarbeidere jobber for bedre helse, trivsel og arbeidsforhold i bygninger, samtidig er vi opptatt av å finne løsninger som reduserer energiforbruket. For å betjene det norske markedet på en best mulig måte og med størst lokal forankring, har vi delt vår virksomhet i fem regioner. Fakta Omsetning 2007: 220 mill. kr Antall ansatte: 102 Antall lærlinger/fagutdanning: 2 Lokalisering: Skytta, Moelv, Ski, Moss, Kongsvinger, Fredrikstad, Elverum og Lillehammer Entreprise: Mailand Skole Posten Ny Østlandsterminal Estatia Resort Hotell, Trysil Hamar Politihus, Hamar Gjøvik Tingrett, Gjøvik Greverud Ungdomsskole Servicereferanser Forsvarsbygg Lovisenberg Diakonale Sykehus Helse Øst: luftsmitteisolat, Fredrikstad sykehus Kongsvinger Sykehus, renrom Markedsområdet strekker seg fra Halden i sør/øst til Dovre i nord. Hovedkontoret er plassert på Skytta, Nittedal med avdelingskontorer i Fredrikstad, Ski, Kongsvinger, Moelv, Moss, Elverum og Lillehammer. Typiske leveranser er service på ventilasjonsanlegg, rehabiliteringer av ventilasjonsanlegg, ventilasjonsentrepriser og totaltekniske entrepriser, både inneklima- og ENØK-motiverte. Våre kunder er nasjonale med lokal tilknytning som bl.a. Helseforetakene og Forsvaret, samt lokale byggentreprenører, private byggherrer, kommuner og fylkeskommuner. Utvikling 2007 En milepæl på service som ble oppnådd i 2007, var nytt avtalevolum med Forsvarsbygg (25 30 leirer). Det har vært høy renromsaktivitet pga filteravtalen i samarbeid med GK Asker. Lovisenberg Diakonale Sykehus fikk ventilasjon og styring for 3 operasjonssaler basert på Ahus GK standard, Helse Øst, Fredrikstad sykehus, fikk luftsmitteisolat. Totalentreprise Mailand skole (elektro, ventilasjon, byggautomasjon og rør). Kontrakt med Posten ny Østlandsterminal, 43 mill. kr. Vi har i flere år levert ventilasjon til Tingretter, nå sist til Gjøvik Tingrett, gjennom samarbeid med Svenby Byggconsult. region Øst hadde tidenes største akkumulerte ordreinngang og ordrereserve! Satsingsområder 2008 Området fra Lørenskog til Gardermoen er preget av stor byggeaktivitet, som gjør at vi dobler vår aktivitet innen entreprise i januar kjøpte vi Mesna VBS, på Lillehammer. Samme dato etablerte vi servicesatellitter i Moss og Elverum. Renrom er noe vi vil satse mer på i 2008, med start på Kongsvinger Sykehus. Til Estatia Resort Hotell i Trysil leverer vi leilighetsventilasjon. Greverud Ungdomsskole ferdigstilles med energisentral med varmepumpe og energibrønner. Fakta Omsetning 2007: 375 mill. kr Antall ansatte: 168 Antall lærlinger: 6 Lokalisering: Bryn, Skøyen, Askim og Asker Entrepriseprosjekter: Nye Ahus Fornebu Arena Kvadraturen NHO, nytt hovedkontor, Majorstua Arkitektsmuseet i Oslo Servicekunder: Basalegruppen Forsvarsbygg Asker kommune Storebrand Vital Vinmonopolet Coor Bærum kommune Collier Region Oslo Markedsområdet dekker Oslo og deler av Akershus, med kontorsteder på Bryn (hovedkontor), Skøyen og Asker. Regionen er organisert i to forretningsmessige distrikt, entreprise og service, som dekker fagområdene ventilasjon, kjøl, byggautomasjon, energi og vann. Videre har regionen stor montasjekapasitet blant annet med selskapet GK Montasje a.s Utvikling 2007 Regionen hadde en betydelig omsetningsvekst, med et resultat på nær 10 prosent. År 2007 ga 20 % vekst i ordreinngang ift fjoråret med ditto økning i ordrereserve. Ordrereserven er høy. Innen entreprise ble det satset på kvalitetsheving på produksjon av totalentrepriser og innen service var fokuset på omorganisering, konsolidering, samt tydeliggjøring av regionens kjøleressurser. Byggautomasjon brakte regionen ytterlige et teknologisk steg fram gjennom Nye Ahus, parallelt med en bredding innen romkontroll og elektro. Satsingsområder 2008 I 2008 er målet en omsetning på 375 mill. kroner. Ledelse og personalutvikling vil være et av de mest sentrale tiltak på veien. Utvikling av støttefunksjoner innen totalentrepriser fortsetter, og etableringen av en prosjekteringsavdeling underbygger dette. Øvrige tiltak er utvikling av byggeplassledelse og bruk av prosjektassistenter. Regionen ser stadig byggautomasjon som et strategisk virkemiddel, men ønsker å tydeliggjøre øvrige fag som energi, vann, renrom og ikke minst kjøl. Arbeidet med å etablere kjøl fortsetter og oppkjøpet av kjølebedriften AKF vil bringe oss videre i prosessen. EUs energidirektiv vil kreve mer kunnskap og tydeligere utøvelse av kundestrategi. Vi møter dette med ytterlige kompetanseheving og forsterket samhandling i hele organisasjonen, samt et tettere samarbeid med våre nærmeste partnere. Fakta Omsetning 2007: 330 mill. kr Antall ansatte: 170 Antall lærlinger: 6 Lokalisering: Bergen, Stavanger, Bryne, Jørpeland, Haugesund, Førde, Sogndal, Nordfjordeid Entrepriseprosjekter: Nonnen, kontorbygg Bergen Dong Energy, CHP-plant Mongstad ASKO, 2 nybygg i Bergen og Stavanger MOBA, Stavanger Politihuset Florø Ferdigstillelse Stryn v.g. Skule, TTE-entreprise Servicekunder: Stavanger Universitetssykehus Årdal kommune Norsk Hydro Statoil Stavanger Storsenter Vågen eiendom Vital eiendom Bergen kommune Rederiet Odfjell Barnebygg Kiwi Hydro aluminium Entra Eiendom, Bergen og Stavanger Bergen Storsenter Region Vest Med hovedkontor i Bergen dekker regionen Rogaland (kontorer på Forus, Bryne, Jørpeland, Haugesund), Hordaland (kontor i Bergen), samt Sogn og Fjordane (kontor i Førde, Sogndal, Nordfjordeid). Regionen har aktiviteter innen ordinære inneklimaentrepriser, byggautomasjon og service. I tillegg har de fleste kontorer etablert samarbeidspartnere innen rør og elektro. Med vår nærhet til oljeinstallasjonene i Nordsjøen har regionen også aktivitet mot offshoreinstallasjoner. Våre leveranser spenner fra forebyggende vedlikehold og service-/ utskiftinger til store næringsbygg, både i nybygg og innenfor eksisterende bygg. Vi har mye aktivitet både innenfor programanbudsmarkedet og totalentrepriser der vi har prosjekteringsansvar. Utvikling 2007 I 2007 ble organisasjonen styrket ved bl.a. å etablere entreprise- og servicevirksomhet i Nordfjordeid. Service, entreprise og kjøl ble skilt ut som egne avdelinger i Haugesund, hvor kjøleavdelingen ble etablert gjennom oppkjøp av Brødr. Thune AS. Også i Førde ble service og entreprise skilt ut som egne avdelinger. Innen service, fikk vi sertifisert renromstekniker i Stavanger (høyeste gradering). Det ble etablert en omfattende servicekontrakt med Entra Eiendom for Bergen og Stavanger, som inkluderer 13 bygg. I 2007 hadde vi også 10-årsjubileum for vår servicekontrakt med Bergen Storsenter. Innen entreprise arbeidet vi med mange store kontrakter, bl.a. Nonnen kontorbygg, Bergen, Dong Energy, CHP-plant Mongstad og Politihuset i Florø. Satsingsområder 2008 I Bergen er det etablert egen kjølevirksomhet, gjennom oppkjøp av H. Dale Kjøleservice AS, 1. januar, og av Hordaland Kulde AS, 1. mai. Med disse oppkjøpene vil aktivitetene på kjøling sysselsette nærmere 20 medarbeidere, noe som gjør oss til et av landets største kjølemiljøer. Vi har derfor lagt et solid fundament i et marked vi ser på som et stort vekstområde for regionen. side 18 side 19

11 Norge Norge Region Nord Elmoko a.s Fakta Omsetning 2007: 275 mill. kr Antall ansatte: 192 Antall lærlinger: 2 Lokalisering: Ålesund, Molde, Mo i Rana, Kristiansund, Trondheim, Bodø, Sortland, Tromsø, Steinkjer, Mosjøen og Svalbard. Entrepriseprosjekter: Ulstein ungdomsskole, Ålesund Professor Brochsgt 2, Trondheim Pirsenteret, Trondheim Fauske videreg. skole, Bodø Lofoten Kulturhus, Sortland Servicekunder: Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bodø Kommune Med hovedkontor i Trondheim dekker regionen områdene Møre, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. I tillegg er det etablert et satellittkontor i Longyearbyen, som følger opp all aktivitet på Svalbard. Regionen jobber innen ordinære ventilasjonsentrepriser, byggautomasjon, kjøling og montasje. Både i 2006 og 2007 har leveranser av totaltekniske entrepriser (ventilasjon, rør og el) vist en økende tendens. Vår posisjon som rådgivende servicepartner har medført at utviklingsprosjekter og rehabiliteringsprosjekter basert på samspill og rammeavtaler har vist en klar øking også i Utvikling 2007 I 2007 etablerte vi et nytt kontor for Helgeland, med sentral beliggenhet i Mosjøen. Det ble også etablert nytt kontor i steinkjer. Oppkjøpet av automasjonsfirmaet Byggautomasjonssystem AS i Trondheim, styrket vår kompetanse innen faget byggautomasjon. Totalt sett, hadde vi en øking i ordreinngang fra 2006 til 2007 på ca 55 prosent. Det meste av dette relatert til egenprosjekterte leveranser, noe som er svært positivt! Satsingsområder 2008 Mål for omsetning er 340 mill., som vi skal nå ved bl.a. å få flere gode prosjektledere og klimateknikere. Vi satser fortsatt på nært samarbeid med utdanningsinstitusjonene, og skal bruke betydelige resurser på utvikling av egne medarbeidere via GK Skolen. Ledelsesutvikling med fokus på teamarbeid fortsetter. Intensivert satsing på byggautomasjon skal gjøre oss til markedsleder i regionen, og styrke vårt mål om å levere bygg med økonomisk riktig energibruk. Kjølefaget skal avdelingsorganiseres, og komplettere GK som teknisk totalentreprenør. Også innen renromsteknologi satser vi på kompetanseutvikling, for å penetrere markedet for smittevern på sykehus. Vi har en aktiv HMS-politikk med målsetting om null arbeidsrelaterte skader. Fakta Omsetning 2007: 19 mill. kr Antall ansatte: 20 Antall lærlinger: 2 Lokalisering: Kongsvinger Referansekunder: GK Norge as Novema as Systemair as Ing. Per Gjerdrum as YIT Mettler Tolledo Cargoscan as Norske Backer as Aker Kvaerner Subsea Lysteknik as Memo Elektro as Romerike Elektro as Totaltek as Abmas Elektro as Myhre Heis og Elektro as Elmoko a.s er lokalisert i Kongsvinger og er et frittstående datterselskap i GK NOR GE AS. Selskapet leverer elektrotavler, apparatskap, styrings- og automasjonsløsninger til alle typer bygg, industri, skip og offshorevirksomhet. I tillegg til design, prosjektering og dokumentasjon bistås kunder med utvidelser, ombygging og modernisering av tavler. Elmoko tilbyr alt fra enkle motorstyringer til store hovedtavler og komplekse automasjonsskap, med hele landet som marked. Utvikling 2007 Året var preget av økt satsing på kraftdistribusjonstavler som fortsetter i Vi ferdigstilte leveransene til Ahus og Nytt Operahus. Vår omsetning fordelte seg med 30 prosent internsalg og 70 prosent eksternt. Satsingsområder 2008 Vi har nye store leveranser i , bl.a. Postterminalen, Universitetet IFI2, Storo Storsenter, Lysaker Torg og Universal Shipbuilding, Japan. Elmoko har en budsjettert øking på 18,5 prosent til 22,5 millioner. Fakta Omsetning 2007: 210 mill. kr Antall ansatte: 96 Antall lærlinger/fagutdanning: 3 Lokalisering: Drammen, Tønsberg, Arendal, Porsgrunn, Notodden og Kristiansand Entrepriseprosjekter: FMC Kongsberg Western Geco Hønefossenteret Grenland House REC Scanwafer. Norske Skog Union Campus Grimstad Universitet Kilden Kombinert konsert og teater Tangen VGS Fjell fyrings- og servicesentral Drammen tinghus Blindern studenterhjem Servicekunder: REC Scanwafer, Porsgrunn Ineos, Porsgrunn Eramet, Porsgrunn AMFI kjøpesenter, Arendal Stortorvet kjøpesenter, Kongsberg Vital eiendom, Drammen Bauda AS/Toyota Norge, Drammen Sykehuset Buskerud, Drammen Statens vegvesen, Drammen Steen og Strøm, Buskerud Bauhaus, Liertoppen Volvo Aero, Kongsberg Farmanstredet, Tønsberg Terminalbygget, Tønsberg Luftforsvarets skoler Stavern Kysthospitalet, Stavern Region Sør Med hovedkontor i Tønsberg dekker regionen Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Regionen er representert i alle fylkene med egne avdelinger for entreprise og service, samt en egen avdeling for byggautomasjon. Med vår kompetanse på innemiljø er vi involvert gjennom byggets livssyklus fra idé til bygging, drift og vedlikehold. Vi leverer alle typer ventilasjonstekniske løsninger til industri og i næringsbygg og besitter spesialkompetanse innen ventilasjonsteknisk rehabilitering av kraftstasjoner. Utvikling 2007 Regionen økte i 2007 økt sin markedsandel, spesielt på entreprisemarkedet med flere store entrepriser. Gjennom oppkjøp av Rørleggermester Espen Henriksen AS (REH) styrket regionen sin kompetanse på vannbårne systemer. Vi fikk også agenturet på Air-sep, et vannbehandlingssystem med ekspansjonskar, luftseparasjon, automatisk påfylling og korrosjonsbeskyttelse i en og samme enhet. Regionen etablerte også kuldeavdeling i Tønsberg og montasjeavdeling i Agder som regionale funksjoner. Satsingsområder 2008 Rekruttering av nye medarbeidere og kompetanseheving vil fortsette i Regionen har svært høy ordrereserve og produksjonen vil fortsette å øke fra 2007-nivå. Revidert Plan- og Bygningslov, samt nytt energidirektiv gjør seg gjeldende i prosjekter og rehabiliteringer. Våre nye regionale fagavdelinger som vannbehandling, kulde og montasje vil videreutvikles og vokse gjennom Sammen med eksisterende byggautomasjonsavdeling vil de gi regionen økt kompetanse og konkurransekraft. Fakta Omsetning 2007: 46 mill. kr Antall ansatte: 15 Antall lærlinger: 0 Lokalisering: Skytta Referanseprosjekt: Prosjektnavn: GK Oslo/Kolbotn Torg Kategori: Kjøpesenter Leveranse: Væskekjøleaggregater, 870 kw Kontraktssum: kr Ferdigstillelse: Høst 2008 Theodor Qviller a.s Theodor Qviller a.s. holder til på Skytta utenfor Oslo, og er en av Norges største importører av produkter for klimakjøling og luftbefukting. Firmaet ble opprettet i 1948 og feirer i år 60 års-jubileum. Med vår lange erfaring står vi godt rustet til å løse de aller fleste utfordringer på dette området. Produktspekteret innen kjøling strekker seg fra små portable kjølekabinetter, beregnet for kontor og private hjem, til store væskekjøleaggregater for næringsbygg. Defensor, Condair og AirTec luftbefuktingsprodukter omfatter alt fra mindre befuktere beregnet for hjemmemarkedet, til større befuktingsanlegg for industrien. Produktene selges og monteres gjennom velkvalifiserte ventilasjonsentreprenører og kjølefirmaer over hele landet. Utvikling 2007: 2007 ble et meget godt år, med en øking i volum fra 2006 med hele 35 prosent og et driftsresultat vesentlig bedre enn budsjettert. I tillegg til omsetningsrekord for småprodukter og en vesentlig øking av leveranser av store kjøleaggregater til næringsbygg; fikk vi i samarbeid med GK Ålesund en kontrakt på levering av store væskekjøleaggregater til en serie skip over en toårsperiode. Året ble preget av: Nye og spennende produkter Ekstern kursvirksomhet. side 20 side 21

12 Sverige Sverige GK Sverige AB Anders Thomasson VD GK SVERIGE AB Fakta GK SVERIGE AB har sitt huvudkontor i Malmö med totalt 18 st filialkontor i Sverige, från Luleå i norr till Trelleborg i söder, och vi arbetar för att kunna erbjuda god kvalitét till våra kunder inom områdena entreprenader och service. Entreprenader Vi har kompetens att kunna leverera och installera kompletta ventilationsanläggningar till kunder, från idé till färdig installation. I ett tidigt stadium arbetar vi nära kunden och kundens kund (den som kommer att använda lokalerna) för att tillgodose önskemål samt behov från verksamheten. När detta är utfört genomför vi en projektering och presenterar ett förslag för berörda. En viktig del är att kunna leverera i tid och överlämna anläggningen funktionsprovad. Byggautomation För att kunna erbjuda kunder ett användarvänligt system för styrning och övervakning av fastigheter erbjuder vi installationer av system som är kundanpassade för att uppnå en säkrare drift och övervakning av energiförbrukning. Service Fastighetens tekniska installationer är komplexa och av stort värde för fastighetsägaren. Hyresgästen skall samtidigt kunna bedriva sin verksamhet enligt egna önskemål. För att uppnå detta erbjuder GK SVERIGE AB samarbetsavtal med omfattning som tillgodoser detta. Vår service spänner över specialistområden såsom värme, ventilation, kyla, brännare samt styr & regler till drift och skötsel av hela fastigheten. Utveckling under 2007 För att förstärka våra positioner har vi förvärvat Saltsjö Ventilation AB, ett väletablerat företag i Stockholmsregionen som grundades Företaget erbjuder heltäckande tjänster inom området inomhusklimat. Vi har även förvärvat företaget Leab Luftbehandling AB som har sitt huvudkontor i Gammelstad (Luleå) samt ett filialkontor i Spånga (Stockholm). Leab Luftbehandling AB har varit verksamt sedan 1984 och utför projektering, konstruktion och service på ventilationsanläggningar i alla typer av byggnader. Genom vårt kvalitetsarbete (ISO 9001 certifiering) har vi arbetat för ständiga förbättringar för våra kunder. Ett av målen är ordning och reda i våra leveranser, något som skapar nöjda kunder. Vi sätter alltid våra kunders intresse i främsta rum. En viktig parameter är kompetensen och engagemanget hos våra medarbetare. Medarbetarna är vår största resurs på GK SVERIGE AB. Därför satsas det medvetet på utveckling och utbildning av dessa samt att vidareutveckla personal- och HRfrågor. När det gäller entreprenader inom ventilation och byggautomation ser vi till att leveransen håller önskad förväntan och kvalitét genom en bra projektledning och duktiga montörer. Service handlar till stor del om att skapa trygghet och lösa kunders problem inom de områden som GK SVERIGE AB erbjuder. Framförallt arbetar vi för att förebygga driftstörningar. Specifika mål under år 2008 Ett prioriterat område är att förstärka kundfokus och mervärde för kunden. Vi kommer ständigt att arbeta för att kunden skall uppleva GK som den naturliga leverantören inom entreprenader, byggautomation och service. God återrapportering är en viktig del av våra kunders vardag. För att tillmötesgå detta kommer vi att utveckla följande områden: - Vem är kundens kontaktperson på GK? - Efter utfört uppdrag - återrapportera alltid till kund - Protokollförda bygg - och driftsmöte - Introducering av handdatorer för servicetekniker Utöver detta har en kundportal lanserats på Internet för att förbättra återrapportering, skapa dokumentation av vad som är utfört samt ge möjlighet att lämna felanmälan. I takt med ökande energipriser och myndighetskrav på energideklaration av fastigheter, kan GK erbjuda genomförande av energideklarationer och energibesparande åtgärder. Genom GK Argus och Energivakten har vi kontroll och bevakning av fastighetens energiförbrukning dygnet runt. Vi har även införskaffat värmekamera för utförande av termografering av el-utrustning. Detta gör att vi kan förebygga bränder och driftstörningar. Omsättning 2007: 300 mill. sek Antal anställda: 235 Antal lärlingar: 10 Kontor: Ystad, Trelleborg, Malmö, Lund, Eslöv, Landskrona, Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Karlshamn, Karlskrona, Göteborg, Norrköping, Eskilstuna, Örebro, Västerås, Stockholm, Luleå Entreprenadprojekt: Trelleborg Industri AB Lithells AB NCC Helsingborg Stad Stadsteatern Kolmårdens Djurpark Pågen ICA supermarket i Sölvesborg Projektreferens Service: Kundnamn: Kolmårdens djurpark Servicetjänster: Bättre inneklimat i Delfinariet, hos aporna och tigrarna. Säker drift, energisparing genom driftövervakning systemet GK Argus. Kategori: Energiövervakning Projektreferens Entreprenader: Projektnamn: EON Kategori: Byggautomationsprojekt Leverans: Leverans och styrning av fjärrvärmenätet i Malmö Stad. ca. 70 fysiska platser och ca. 140 DUC ar. Projektreferens Entreprenader: Projektnamn: Örebroporten Kategori: Teknisk rådgivning vid projektering och driftsättning. Leverans: En hangar som kommer att fungera som ett kort mellanlager. Frakt med flyg kommer att mellanlanda i denna byggnad. Hangaren kommer att konstrueras med det senaste inom byggnadsteknik och energisystem. Med både kyla och värme i kombination med hjälp av geotermisk energi från omgivningen. El-energisystemet har lösningar med låg temperatursystem och lagring av geotermisk energi kombinerat med värmepumpar med flytande kondensering. Byggnaden har en uppvärmd lageryta på ca 2000m 2 + ca 700m 2 kontorsyta. Serviceavtalskunder: Pågen gruppen Pergo (Europe) AB ICA Fastigheter Sverige AB Trelleborgs Kommun MKB Fastighets AB Swedish Match McDonalds side 22 side 23

13 Danmark Danmark VG Ventilationsgruppen AS Ventilationsgruppen har indtaget en førende rolle i ventilations- og indeklimabranchen. Jørgen Larsen, adm. dir. VG Ventilationsgruppen AS Fakta Omsætning 2007: mill. dkr Antal ansatte: 155 (vækst 22,5 %) Antal lærlinger: 3 Kontorsteder: Odense, Kolding, Århus, København, Slagelse, Hårby Entrepriseprojekter: Hjørnegrunden, TV2, Odense Amerika Hus, København Autohuset Vestergård, Vejle DIBA, Sjælland Forskerparken Svendborg Græse Bakkeby Skole, Frederikssund Hollandske Mølle, København Lejerbo Næstved, Næstved Regionsrådssal, Viborg Rødkilde Gymnasium, Rødkilde Saxo bank, København Serviceprojekter: Grand Hotel, Odense Netto Supermarkeder, Hele landet Odense Kommune, Odense Ramirent, Hele landet 2007 har været et de mest begivenhedsrige, spændende, udfordrende og resultatrige år i Ventilationsgruppen A/S historie. Selskabets ledestjerne er en vision om at blive et af de markedsledende foretagender indenfor den danske ventilationsbranche. Udviklingen i 2007 har medført at Ventilationsgruppen fra at være det regionale mellemstore selskab i branchen har positioneret sig som et af Danmarks førende firmaer indenfor ventilation og indeklima. Sammenhænge i visioner og strategi Ventilationsgruppen A/S s udviklingstiltag er baseret på en klar og enkel strategi, med både nationale og fællesnordiske dimensioner. Nationalt er den strategiske målsætning, at vi gennem vækst på fag og geografi, opnår en markedsledende position i Danmark. Allerede nu repræsenterer selskabet sig gennem en sammenhængende, fuld kompetent og landsdækkende organisation, der via sine afdelinger og datterselskaber projekterer, udfører og styrer alle discipliner til opnåelse af et godt indeklima i hele Danmark. I takt med at Ventilationsgruppen indfrier de nationale målsætninger bidrager Ventilationsgruppen til at modne GK s evne til at betjene et voksende fællesnordisk marked. Ventilationsgruppen vil som fuldgyldig del af GK-familien bidrage til at få succes med at servicere og levere til nordiske koncerner og multinationale firmaer med regionale nordiske domiciler. Organisation, medarbejdere og resultater Alle medarbejdere er opmærksomme på, hvor vigtigt det er, at vore kunder klart og tydeligt oplever at et samarbejde med Ventilationsgruppen medfører en værdioptimering af hans kapitalanlæg. Udover at omsætning, resultat, egenkapital, entrepriser, serviceopgaver m.m. vokser i størrelse og antal, medfører den ekspansive strategi, at der opstår ny dynamik i organisationen og at hver enkelt medarbejder stilles overfor nye udfordringer. Alle medarbejdere deltager konstruktivt, leverer deres ypperste, besidder forandringsvillighed og konstaterer hver især, at deres indsats er afgørende for opfyldelsen af den fælles ambitiøse målsætning. Ekspansion via organisk vækst og opkøb Til opfyldelse af selskabets strategi om udvikling af flerfaglighed og ønsker om at blive leverandør af alle ydelser i relation til indeklima med implementering af køl som forretningsområde har Ventilationsgruppen købt kølefirmaet Fyns Køle og Klimateknik ApS som er beliggende i Hårby på Fyn. Til understøttelse af Ventilationsgruppens planer om at udvikle en stærk og kompetent serviceorganisation, er der klare målsætninger om at foretage yderligere opkøb af virksomheder indenfor ventilation og køling til understøttelse af den geografiske ekspansion. Fra regionalt ventilationsfirma til flerfaglig energiog indeklimaoperatør I oktober 2007 blev der foretaget en fusion af Ventilationsgruppen A/S og det 100 % ejede datterselskab Servicegruppen ApS. Fusionen er et led i at skabe et selskab, der udnytter synergien mellem service- og anlægsentreprenøren til at kunne tilbyde vore kunder totale løsninger i relation til at skabe optimale betingelser via indeklimaet. Ventilationsgruppen har autorisation til at udføre køle og vvs-arbejder i relation til vores serviceaktiviteter og anlægsprojekter med bl.a. vandbårne køleanlæg og energigenvinding. Selskabet har fokus på at udvide sin geografiske repræsentation i specielt det sydvestjyske område samt i Midt-/ Vestjylland og forventer at en del igangværende initiativer vil lykkes i Kendskabet til Ventilationsgruppen A/S og omtale Ikke alene er det lykkedes Ventilationsgruppen, at sende signaler til GK-koncernens hovedsæde i Oslo, hvilket medførte at Ventilationsgruppen i oktober 2005 blev et 100% ejet selskab i GK-koncernen. Det er også lykkedes os at sende signaler ud i det danske erhvervsliv hvor finansmagasinet Børsen og revisionsfirmaet Dun & Bradsheet har tildelt hæderspræmien Gazellevirksomhed til Ventilationsgruppen A/S. Internt i GK har Ventilationsgruppen markeret sig ved, at virksomheden har præsteret det største landsresultat DB II i %, foran Norge og Sverige. Uddannelse og kompetenceudvikling Ventilationsgruppen A/S s vækst og bredere markedsorientering medfører udfordringer i form af at få kompetencer udviklet og implementeret. Den teknologiske og samfundsmæssige udvikling med miljø- og energidebat samt lovmæssige tiltag, har bragt ventilations- og indeklimabranchen i samfundsmæssig fokus. De europæiske energidirektiver medfører fx at der indføres autorisationsordning af virksomhedernes og personalets kompetencer og uddannelsesniveau for at registrere og servicere ventilationsanlæg over en given mærkeeffekt. Skærpelse af kravene til miljø og arbejdsmiljø samt udviklingen i normer og byggelovgivning medfører stærke og øgede krav til de virksomheder som beskæftiger sig med indeklima, styring, køl og ventilation. Som konsekvens heraf har ventilationsgruppen vedtaget en prioritering af uddannelse og kompetenceudvikling af personale og organisation. Ventilationsgruppen vil fortsat tiltrække stærke specialister og markante personer i branchen, som kan bidrage til udviklingen af virksomheden. Selskabet har fået en ny IT-platform, der tilfredsstiller vore kunders og vores egne krav om elektronisk information, kommunikation og dokumentation. Den nye IT-platform lever til fulde op til de nyeste krav til det digitale byggeri, elektronisk fakturering med videre. Ventilationsgruppen står godt rustet til at møde fremtidens krav og udfordringer og vil videreudvikle sine kompetencer og vil til enhver tid optræde som en seriøs og førende virksomhed, der er sit ansvar bevidst overfor kunder, leverandører, medarbejdere og samfund. Projektreferanse Entreprise: Projektnavn: TV2 Kategori: Utvikdelse/rehabilitering av kontorbygg Leveranse: Entreprise for ventilation og kjøling på 10, 8 millioner. Kontor og mødelokaler med VAV-zone, samt redigeringsrum og arkiv på totalt 4000 m 2. Serverrum på 300 m 2 og teknikerrum på 400 m 2. Total luftmengde: m 3 /h Aflevering: september 2008 Projektreferanse Service: Kundenavn: Grand hotell, Odense Servicetjeneste: Ombygning og renovering af køkken, restaurant og værelser Kategori: Fagentreprise Ventilation og VVS side 24 side 25

14 Fag Fag Satsingsområder GKs mål er å skape et bedre miljø, først og fremst inne. Dette har vært vårt fokus i alle årene GK har eksistert. Men det brukes ressurser for å skape et innemiljø, blant annet energi, og forbruket av disse ressursene belaster utemiljøet. Å skape et bedre miljø er en sammensatt utfordring. Vi har et ansvar for framtiden, som enkeltindivider og som bedrift. GK kan gjøre noe for å bedre innemiljøet uten at belastningen på det ytre miljø øker. Tradisjonelt tenker man på ventilasjon som utskifting av dårlig luft, fra enkel vinduslufting til mer kompleks balansert ventilasjon. I balansert ventilasjon filtreres uteluften, varme gjenvinnes og luften gis riktig temperatur, oppvarmet eller avkjølt før den tilføres uten trekk og støy til rommet. Allerede her nevnes flere fagområder som må beherskes for å skape et bedre innemiljø. På disse sidene vil vi kort fortelle om noen av de fagområdene GK i de senere år har økt fokus på og hvor vi arbeider hardt for å øke vår kompetanse. Kjøling Kontorbygninger har varmeoverskudd i store deler av året og GK har derfor levert kjøling i mange år. Vi har bygget kompetanse og fått mange dyktige kjøleteknikere, og hvert år tar vi inn flere lærlinger innen faget. Utslipp fra enkelte kjølemedier bidrar til global oppvarming. Resultatet er nye krav til utslipp. Kjølemedier i mange av dagens kjølemaskiner blir nå forbudt og fases ut. Aktuelle problemstillinger ved utskifting og konvertering av maskiner, krever inngående kunnskap om kjølefaget og om komponenter som brukes. Varmepumper benyttes til å hente energi fra lavtemperaturkilder som grunnvann, jordvarme, uteluft, havet osv. Det trengs mye kunnskap for å gjøre dette riktig slik at installasjonen blir god og driftssikker. Forebyggende vedlikehold og service er avgjørende for å få et driftssikkert anlegg som bruker minst mulig energi. GK ønsker derfor å bidra enda mer på kjølesiden og satser på utvidete leveranser, kompetanseutvikling og ervervelse av flere kjølebedrifter. Væskebårne systemer Væske er godt egnet til å bære energi fra ett sted til et annet og benyttes i systemer som radiatoranlegg, varmegjenvinningsanlegg eller kjøleanlegg. Riktig innregulering og væskekvalitet er viktig, da avvik fører til at anlegget ikke fungerer optimalt. De nye byggeforskriftene legger også opp til økt bruk av væskebårne energianlegg. Omfanget vil da øke og det kreves kunnskap for å løse dette korrekt. GKs erfaring viser at fagfeltet i dag er forsømt. Derfor satser vi på dette fagfeltet ved å bygge opp kompetanse i regionene, gjennom opplæring og oppkjøp. Forebygging av Legionella er et spesialfelt innen vannbehandling. Nye forskrifter krever risikoanalyse og program for å hindre smitte. GK kan hjelpe med dette i samarbeid med kjemikere og biologer. Renrom GK leverer luftfiltre til ventilasjonsanlegg hos Helseforetakene i Norge, hvor opplæring er en del av avtalen. Det spennende her gjelder særlig området renrom. Renromsteknikk fokuserer på filter til rom med spesielle krav til forurensning. Operasjonsrom, isolat, medisin- og matproduksjon m.m. er rom med høye krav til renhet. Eksempelvis er kravet til vanlig romluft ca 35 millioner partikler mot 4 partikler - større eller lik 0,5 μm - for et renrom i klasse ISO 2. Her kreves det sertifiserte teknikere for kontroll og skift av filter. GK har startet opplæring og sertifisering av teknikere flere steder i landet, slik at vi kan hjelpe kunder som har rom med krav til renromsteknikk. Energi All aktivitet krever energi, også installasjoner som skal skape et bedre miljø. Verden står overfor store utfordringer som knapp limit demand for energy through rational use of energy het på energi, forurensning og klimaendringer. I Norge går ca 40 % av energiforbruket til drift av bygninger. Her kan det kuttes kraftig, spesielt gjennom GKs områder. Myndighetenes ambisjoner om å redusere energiforbruket med 25 % har ført til nye forskrifter. Energisertifikat på bygg, obligatoriske inspeksjoner på fyrings-, ventilasjons- og kjøleanlegg er nye elementer der use renewable energy to fulfil remaining demand use fossil fuels, if necessary, as efficiently and cleanly as possible Trias Energetica hensikten er å redusere energiforbruket ved riktig drift av anleggene. Disse tiltakene treffer GKs arbeidsområder. Sammen med kunden kan vi levere tekniske installasjoner som bruker minst mulig energi i et livssyklusperspektiv, både i byggefase og i driftsfase. GK har gjennom avtale med ENOVA, tilgang til støtteordninger for tiltak for å få ned energibruken i nye og eksisterende bygninger. * ISO side 26 side 27

15 GKflex Prosjektsamarbeid GKflex Dette er GKflex Den gamle delen av Louvre har alltid vært varmet med luft. Luft som energibærer er ikke nytt, men vi har videreutviklet det. En prefabrikkert enhet som tilfredsstiller kjøle-, varme- og belysningsbehov for et cellekontor. Bygger på luft som energibærer. Sensor for behovsstyring av ventilasjon og lys. Utviklet i samarbeid mellom GK og TROX Auranor, med bidrag fra Hydro, Innovasjon Norge, Honeywell og Glamox. Anslagsvise besparelser: Investering 25-30%, energi 25-30% og mye arbeidstid! Sintef har gjennomført analyser og simuleringer av systemet. Luft som energibærer GKs prefabrikkert enhet, GKflex kan bidra til å løse noen av dagens og framtidens utfordringer ved å bespare investeringskostnader, energibruk, arbeidstid og plassbruk. GKflex retter seg primært mot kontorlokaler og tilfredsstiller kjøle-, varme- og belysningsbehov. Systemet til GKflex er basert på bruk av luft som energibærer. Luften brukes til både ventilasjon, kjøling og oppvarming. I kombinasjon med nye krav og forskrifter for tette, godt isolerte bygg med solavskjerming er dette fullt mulig. Funksjonalitet og design Designmessig er GKflex en pen enhet som plasseres i tak og tilfredsstiller kontorets kjøle-, varme- og belysningsbehov. Enheten styres med tilstedeværelsesføler. Det er viktig å trekke fram at disse prefabrikkerte funksjonene gir besparelser i investeringer, energiforbruk og montasje, sammenlignet med tradisjonelle løsninger. Besparelser Investeringsbesparelsene ved å bruke GKflex er estimert til å ligge på prosent. Her er det altså mye å hente om man tenker kontorbygg med mange kontorer. Tilfredsstiller nye behov og krav GKflex ble utarbeidet for å tilfredsstille både nye tekniske krav og nye behov fra markedet. I dag er målet nådd og den ferdige enheten tilfredsstiller dagens krav i TEK og nye ønsker og krav fra kunder. Krav til energi og miljø GKflex tilfredsstiller i dag nye krav som gjelder energi og miljø. Ved å senke energiforbruket med % vil GKflex kunne spille en rolle i henhold til nye krav til energibruk i bygg, noe hele bransjen må forholde seg til. Videre vil det også få en positiv effekt på energiregnskapet i bygget. Krav og ønsker fra kunder GKflex gir lavere kostnader og redusert montasjetid. En situasjon der implementering av funksjoner som i dag involverer tid og koordinering fra aktører på ventilasjon, rør og elektro vil GKflex erstatte mye av jobben med installasjon av én enhet som monteres på minutter. Dette er besparende både i logistikk, montasjetid, emballasje og antall personer involvert i arbeidet GKflex inneholder: Ventilasjon Kjøling Oppvarming Styring og regulering Overvåking Lys, tele og data Design Fordelene Rask industriell montasje En aktør i rommet Kvalitetssikret, prefabrikkert, plug and play Behovsstyrt ventilasjon og lys Lavt energiforbruk Rask og enkel igangkjøring Redusert avfallsmengde Ingen vanninstallasjoner Sparer penger og miljø! Fordelene til GKflex er at entreprenører vil spare penger på effektiv og sikker montasje. Videre sparer sluttbruker på energiforbruket og mulighet for vannlekkasje reduseres. Miljøet vil også bespares i form av redusert bruk av emballasje. Sponset av Innovasjon Norge Prosjektet har vært sponset av Innovasjon Norge. Produktutviklingen var i første omgang et samarbeidsprosjekt mellom GK og TroxAuranor. I tillegg har Hydro og Glamox bidratt innen for henholdsvis utvikling av aluminiumsskjoldet og lysarmaturen. Enheten har vært til simulering hos SINTEF. Kontaktpersoner for GKflex i Norge: Region Oslo: Region Sør: Region Vest: Region Nord: Region Øst: Knut Nordberg Jan Bergstrøm Egil Sørensen Eivind Sælen Torgeir Nilsen Hallstein Ødegård Oppsummering av Sintef-testene: Oppvarming med ventilasjonsluft Simuleringene viser at det er mulig å holde kravene til termisk komfort med luftoppvarming selv ved ekstremt kalde perioder. I simuleringene er det brukt en kald uke etterfulgt av tre døgn med en konstant temperatur på -20 C. I praksis vil dette oppstå ytterst sjelden. For kontorer som står tomme kan det bli for kaldt på slike dager, men dette kan kompenseres ved å la lysene stå på for å avhjelpe situasjonen noe, eller kjøre anlegget på omluft med kun oppvarmingsfunksjon. Termisk komfort sommer Simuleringene indikerer at lokal kjøling er høyst overflødig dersom kravene til solavskjerming blir fulgt. Selv ved minste tillatte tilluftsmengde dagtid (7 l/s per person + 0,7 l/s per m 2 ) ved tilluftstemperatur på 16 C, vil romtemperaturen være godt innenfor det anbefalte, forutsatt tilstrekkelig kjøling av kontoret nattestid. Simuleringene viser at 100 m 3 /h ~ 3,5 luftskifter per time nattestid er nok for å holde god termisk komfort gjennom hele kjølesesongen. side 28 side 29

16 Regnskap Regnskap Konsernregnskap 2007 Året 2007 skriver seg inn i GK historien som et meget godt år, hvor alle deler av konsernet bidrar med sterke resultater. Nøkkeltall konsern NØKKELTALL KONSERN GK Konsern AS har virksomhet i Norge, Sverige og Danmark og alle tre land har registrert solide økinger i omsetning og resultater i Driften gjennom 2007 har også resultert i styrket soliditet og likviditet i alle datterselskaper. Utsiktene for 2008 er positive og konsernet har en betryggende ordrereserve. *Alle tall i MNOK, fjorårstall i parentes Ordreinngang/Produksjon I 2007 ble ordreinngangen (1.673) og omsetningen ble på (1.618). Ordrereserven ved årsskiftet var på (790). Den representerer 65 % (60 %) av neste års budsjetterte entrepriseomsetning, noe vi vurderer som meget tilfredsstillende. Resultat Driftsresultatet (EBIT) ble på 73,3 (41,5) hvor goodwill er avskrevet med 8,7 (11,4). Det tilsvarer 3,7 % (2,6 %) av omsetningen. Dette er noe under vår målsettning, men vi gleder oss over forbedringen gjennom året. EBITDA ble på 97,6 (66,9) som tilsvarer 8,4 (3,3) ganger rentebærende gjeld. Resultatet etter skatt ble 54,6 (28,6) som tilsvarer 37,5 % (21,4 %) avkastning på gjennomsnittlig egenkapital. Soliditet Egenkapitalen i konsernet utgjør 147 mill kr (144) etter at 50 mill kr. er avgitt som utbytte til Holdingselskapet. Egenkapitalen utgjør nå 18,3 % (24,0 %) av totalkapitalen. Utbytte på 50 mill kr er et ledd i en omstrukturering av konsernet og vil bli liggende som egenkapital i Gunnar Karlsen Holding AS. Egenkapitalen i Gunnar Karlsen Holding AS utgjør 202 mill kr., eller 25 %. Likviditet GK har også i 2007 foretatt betydelige egenfinansierte investeringer på 23,3 mill kr; i hovedsak i produkt-, system- og organisasjonsutvikling, men også i forbindelse med fortsatt virksomhetsovertakelser i Norge og Sverige. Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld er tilfredsstillende og kontantbeholdningen har økt til 106 mill kr. (51). I tillegg til egen kontantbeholdning disponeres en trekkrettighet på 18 MNOK som ikke ble benyttet i Omorganisering av konsernstrukturen GK-konsernet har utviklet seg med utgangspunkt i Gunnar Karlsen AS. Selskapet er den største driftsenheten, samt morselskap til alle døtrene så vel i Norge som i Sverige og Danmark. For å få en bedre organisasjons- og styringsstruktur er det besluttet å løfte den svenske og danske virksomheten ut av Gunnar Karlsen AS og legge den direkte under et overordnet konsernselskap (Gunnar Karlsen Holding AS). Dette gjøres samtidig med at Gunnar Karlsen Holding AS, Gunnar Karlsen AS og GK Teknik & Fastighetservice AB skifter navn til henholdsvis GK Konsern AS, GK Norge AS og GK Sverige AB. EBIT i % av omsetningen 3.7 % 2.6 % 2,4 % 1,5 % 2,5 % Resultat i % av gjennomsnittlig egenkapital 37.5 % 21.4 % 20,0 % 12,8 % 24,0 % Egenkapital i % av totalkapital 18.3 % 24.0 % 23,8 % 23,3 % 22,7 % Likvider (cash) Omløpsmidler - kortsiktig gjeld Ordrereserve Antall årsverk Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskriving på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Organisasjonsstruktur pr John-Erik Karlsen 100 % eid Gunnar Karlsen Holding a.s Organisasjonsstruktur pr John-Erik Karlsen 100 % eid Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Gunnar Karlsen Montasje a.s Theodor Qviller a.s Elmoko a.s 100 % eid Gunnar Karlsen a.s 100 % eide datterselskaper VG Holding ApS VG Ventilationsgruppen AS Gunnar Karlsen Inneklimat AB GK Teknik & Fastighetsservice AB Saltsö Ventilations AB GK NORGE AS Theodor Qviller a.s Elmoko a.s GK KONSERN AS 100 % eide datterselskaper VG Ventilationsgruppen AS Fyn Køle og Klimateknikk Aps GK SVERIGE AB Gunnar Karlsen Inneklimat AB Saltsö Ventilations AB FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen renteinntekt ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Annen finansinntekt ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Verdiendring av markedsbaserte fin.omløpsm. (1 798) (3 920) (414) (1 623) Annen rentekostnad Annen finanskostnad Mesna Ventilasjon og BSS AS LEAB Luftbehandling AB Mesna Ventilasjon og BSS AS LEAB Luftbehandling AB Netto finansposter ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) AKF AS Rørleggermester E. Henriksen AS H Dale Kjøleservice AS AKF AS Rørleggermester E. Henriksen AS H Dale Kjøleservice AS Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Hordaland Kulde AS Hordaland Kulde AS Årsresultat side 30 side 31

17 Regnskap Regnskap Eiendeler Egenkapital og gjeld EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Goodwill Sum immaterielle eiendeler EGENKAPITAL Egenkapital Innskutt egenkapital Selskapskapital Sum innskutt egenkapital Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Påkostning leide lokaler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Overfinansiert pensjonsforpliktelse Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital side 32 side 33

18 Lokalisering Lokalisering GK NORGE AS GK Sverige AB GK Asker Drammensveien Asker Tlf.: GK Arendal Teknologiveien Arendal Tlf.: GK Bergen Wallemslien 18 Pb 4 Ytre Laksevåg 5848 Bergen Tlf.: GK Bodø Påls vei Bodø Tlf.: GK Eskilstuna Ståhlbergsvägen Eskilstuna Tlf.: GK Eslöv Per Håkanssons väg Eslöv Tlf.: GK Göteborg service FO Petersons gata 32 Box Göteborg Tlf.: GK Bryne Prestegardsmarka Pb Bryne Tlf.: GK Drammen Ing. Rybergsgate Drammen Tlf.: GK Elverum St Olavsgate 8 Pb Elverum Tlf.: / GK Fredrikstad Dikeveien Rolvsøy Tlf.: GK Göteborg installation Hängpilsgatan 6 Box Västra Frölunda Tlf.: GK Helsingborg Florettgatan Helsingborg Tlf.: GK Hässleholm Kanslihusvägen Hässleholm Tlf.: GK Førde Øyrane 7 Pb Førde Tlf.: GK Haugesund Norevegen Karmsund Tlf.: GK Helgeland Mattismoen Mosjøen Tlf.: GK Kongsvinger Industrivegen Kongsvinger Tlf.: GK Karlshamn Gröna vägen Karlshamn Tlf.: GK Karlskrona Silvervägen Karlskrona Tlf.: GK Kristianstad Estrids väg 5B Kristianstad Tlf.: GK Kristiansand Rigetjønnveien Kristiansand Tlf.: GK Kristiansund Wilhelm Dalls vei Kristiansund Tlf.: GK Longyearbyen Postboks Longyearbyen Tlf.: GK Mo i Rana Midtre gate Mo i Rana Tlf.: GK Landskrona Varggatan Landskrona Tlf.: GK Lund Magistratsvägen Lund Tlf.: GK Malmö Murmansgatan 126D Box Malmö Tlf.: GK Moelv Kastbakkvegen Moelv Tlf.: GK Molde Kometvegen 7B 6419 Molde Tlf.: GK Moss Solgaard Skog Moss Tlf.: GK Nordfjordeid Øyanevegen 12 Pb Nordfjordeid Tlf.: GK Norrköping Malmgatan Norrköping Tlf.: GK Stockholm Starrbäcksgatan Sundyberg Tlf.: GK Trelleborg Vannhögsgatan Trelleborg Tlf.: GK Notodden Merdevegen 12B 3676 Notodden Tlf.: GK Oslo (Bryn) Østensjøveien 15D Pb 70 Bryn 0611 Oslo Tlf.: GK Oslo (Skøyen) Hoffsveien Oslo Tlf.: GK Porsgrunn Melkevegen Porsgrunn Tlf.: GK Västerås Fallhammargatan Västerås Tlf.: GK Ystad Björnstjernegatan 1C Ystad Tlf.: GK Örebro Radiatorvägen Örebro Tlf.: GK Ski Anolitveien 5 Pb Ski Tlf.: GK Skytta Masteveien 10 Pb Skytta Tlf.: GK Sogndal Dalavegen Sogndal Tlf.: GK Sortland Markveien 17 Pb Sortland Tlf.: Leab Luftbehandling AB Luleå Box Gammelstad Tlf.: Leab Luftbehandling AB Stockholm Domnarvsgatan Spånga Tel: Saltsjö Ventilations AB Ulvsundavägen 150A Bromma Tel: GK Stavanger Forusskogen 1 Pb Stavanger Tlf.: GK Steinkjer Sjøfartsgata Steinkjer Tlf.: GK Tau/Jørpeland Taugården Pb Tau Tlf.: GK Tromsø Strandvegen Tromsø Tlf.: GK Trondheim Hornebergvegen Trondheim Tlf.: GK Tønsberg H. Wilhelmsens allé 48 Pb Tønsberg Tlf.: GK Ålesund Breivika Industriveg Ålesund Tlf.: GK Montasje AS Fjellsia Askim Tlf.: AKF Airconditioning og Varmepumper AS Enebakkveien Oslo Tlf.: DATTERSELSKAP NORGE H. Dale Kjøleservice AS Ulsmågvegen Nesttun Tlf.: Mesna Ventilasjon og Blikkenslagerservice AS Moavegen Lillehammer Tlf.: Rørleggermester Espen Henriksen AS Hotvetalléen Drammen Tlf.: Danmark VG Ventilationsgruppen AS VG - Kolding Kokholm Kolding Tlf.: VG - København Arne Jacobsens Allé København S Tlf.: VG - Odense Wichmandsgade Odense C Tlf.: Elmoko AS Industrivegen Kongsvinger Tlf.: Theodor Qviller AS Masteveien 10 Pb Skytta Tlf.: VG - Slagelse Sdr. Stationsvej 28 P, 2 th 4200 Slagelse Tlf.: VG - Århus Lykkesholms Allé 102, 1 tr 8260 Viby J Tlf.: Fyns Køle- og Klimateknik Aps Brusbjergvej 2, Tunderup 5683 Haarby Tlf.: side 34 side 35

19 Rådgivende entreprenør Byggautomasjon Energisparing inneklima montasje prosjektering Energiovervåking Rehabilitering Tverrfaglig Luftkvalitet Teknisk integrator Vedlikehold prosjektutvikling building smart Ventilasjon Prosjektledelse automatikk drift datakjøling Fjernovervåking Ombygging Driftskontroll Verdiskaping Service overlevering varmepumper intelligente bygg Servicepartner Innemiljø kjøling oppgradering Renrom Rådgivende servicepartner Totalentreprise kulde GK konsern AS Østensjøveien 15 D Pb 70 Bryn 0611 Oslo

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING Clima Teknikk AS Skredderveien 3 S I D E 1 1537 Moss Bankgiro: 5081.05.78955 E-post: post@climateknikk.no Tlf: 69 27 26 00 Org. Nr:

Detaljer

Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i

Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i Oslo og Akershus 185 ansatte Omsetning 2013: 1,2 milliarder,

Detaljer

Sykehuset Østfold. Planlegging av tester og finjustering vesentlig for å lykkes

Sykehuset Østfold. Planlegging av tester og finjustering vesentlig for å lykkes Sykehuset Østfold Planlegging av tester og finjustering vesentlig for å lykkes Hva skal til for å sikre at et komplekst byggautomasjonsprosjekt blir levert til avtalt tid? Erfaringen fra leveransen av

Detaljer

ISY JobTech Bemanningsplanlegger

ISY JobTech Bemanningsplanlegger ISY JobTech Bemanningsplanlegger MainTech konferanse, 8. april 2015 Endre Lykke Agenda Kort om Norconsult ISY JobTech Bemanningsplanlegger i ISY JobTech Demo 1 Om Norconsult Norconsult er Norges og en

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB

Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB TEKNA NTNU: Kursdagene 2014 Fremtidens byggenæring 7. 8. januar 2014, Clarion Hotel & Congress Trondheim Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB Professor

Detaljer

GK presentasjon teknisk vinteruke 2007. Roar Johannesen Direktør Byggautomasjon

GK presentasjon teknisk vinteruke 2007. Roar Johannesen Direktør Byggautomasjon GK presentasjon teknisk vinteruke 2007 Roar Johannesen Direktør Byggautomasjon Klagefritt innemiljø GKs misjon er å sørge for et klagefritt innemiljø i nye og eksisterende bygninger. Visjon GK skal være

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Bransjeavtaler med Enova Bjørn S. Johansen tekn. dir. GK NORGE AS

Bransjeavtaler med Enova Bjørn S. Johansen tekn. dir. GK NORGE AS 1 Bransjeavtaler med Enova Bjørn S. Johansen tekn. dir. GK NORGE AS Innhold i denne ½ timen Litt om Enova Bransjeavtaler GK som eksempel Vårt potensiale og målsetning Noen eksempler Litt om hindringer

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 215 OG HITTIL I ÅR NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai er nå frigitt og vi kan

Detaljer

«Gjennomføring av OPS kontrakten» utvikling, bygging, finansiering, drift og vedlikehold. Eirik Gjelsvik, konsernsjef BackeGruppen

«Gjennomføring av OPS kontrakten» utvikling, bygging, finansiering, drift og vedlikehold. Eirik Gjelsvik, konsernsjef BackeGruppen «Gjennomføring av OPS kontrakten» utvikling, bygging, finansiering, drift og vedlikehold Eirik Gjelsvik, konsernsjef BackeGruppen OPS et innovativt valg? - Gardermoen 10-11 Februar 2015 12.02.2015 Gjennomføring

Detaljer

Byggmester Mads-Holm AS

Byggmester Mads-Holm AS www.mads-holm.no Byggmester Mads-Holm AS Byggmester Mads-Holm AS ble etablert i 2003 og har utviklet seg til å bli en solid totalleverandør av byggetjenester. Til tross for bedriftens forholdsvise unge

Detaljer

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole?

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Porsgrunn 29. august 2014 Knut Vareide 08.01.2015 1 Høgskoler har ansatte og studenter det gir en umiddelbar påvirkning på steder. Først en liten oversikt

Detaljer

Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg

Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg Utfordringer og løsninger i byggeprosessen Foto: Byggeindustrien Utfordringer Byggeprosjekter skal planlegges, prosjekteres og gjennomføres på en slik måte at resultatet

Detaljer

Miljøhuset GK Norges mest energieffektive kontorbygg - erfaring etter et års drift

Miljøhuset GK Norges mest energieffektive kontorbygg - erfaring etter et års drift Miljøhuset GK Norges mest energieffektive kontorbygg - erfaring etter et års drift Komplekse systemer krevende brukere drifterens rolle blir viktigere Bjørn S. Johansen, teknisk direktør GK Norge Litt

Detaljer

Kan service-folk selge?

Kan service-folk selge? Kan service-folk selge? Er det mulig å drive effektiv feltservice og salg samtidig? Oyvind.Monrad-Krohn@gk.no 14.09.2011 1 Agenda Hvilke kundebehov dekker GK? Hva er oppgaven til en servicetekniker i GK?

Detaljer

BRØDRENE RØSAND AS: Røsand As har med årene blitt en betydelig. i byggebransjen i Midt-Norge. Fra sitt hovedkontor på Averøya styres selskapets

BRØDRENE RØSAND AS: Røsand As har med årene blitt en betydelig. i byggebransjen i Midt-Norge. Fra sitt hovedkontor på Averøya styres selskapets BRØDRENE RØSAND AS: Entreprenørselskapet Brødrene Røsand As har med årene blitt en betydelig aktør i byggebransjen i Midt-Norge. Fra sitt hovedkontor på Averøya styres selskapets mange prosjekter. Og i

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Hybrid ventilasjon. Hybrid ventilasjon godt inneklima og energieffektive løsninger

Hybrid ventilasjon. Hybrid ventilasjon godt inneklima og energieffektive løsninger Hybrid ventilasjon Vår visjon: BSI As skal være en ledende systemintegrator og bistå markedet med de beste løsninger for å oppnå bærekraftige bygg med de mest energieffektive løsninger og dokumentert godt

Detaljer

2008 ÅRSRAPPORT. -fra idè til ferdig bygg

2008 ÅRSRAPPORT. -fra idè til ferdig bygg 2008 ÅRSRAPPORT -fra idè til ferdig bygg Lårdal 1946 - Seltor har solide røtter og bena godt plantet på jorden fortsatt. Seltor Entreprenør 2008 Seltor Entreprenør AS består av virksomhetene Seltor AS

Detaljer

TAC EnergyEdge. Vi finner besparelsene. Du får gevinsten.

TAC EnergyEdge. Vi finner besparelsene. Du får gevinsten. TAC EnergyEdge Vi finner besparelsene. Du får gevinsten. Vi realiserer lønnsomme energibesparelser og gir din bedrift gevinsten Energiprisene stiger. Driftsbudsjettene man har til rådighet blir stadig

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Anders Bredesen Markedsdirektør Together we can do it.

Anders Bredesen Markedsdirektør Together we can do it. 1 Energologi Anders Bredesen Markedsdirektør 2 Agenda Kort om YIT Utfordring Dagens situasjon Potensialet: Energinøytrale bygg Energologi Erfaringer fra YITs arbeid Løsningsforslag 3 Nøkkeldata Norge Omsetning:

Detaljer

Fotografier v. Erling G Baasen 3

Fotografier v. Erling G Baasen 3 Firmapresentasjon Høyer Finseth er med sine vel 90 medarbeidere en betydelig aktør innen bygningsteknisk prosjektering og rådgivning. Vi er et spesialisert rådgivende ingeniørselskap som gjennom godt samarbeid

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon Invitasjon til dialogkonferanse Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon 1. Bakgrunn Det foregår nå en historisk stor satsing på kulturbygg

Detaljer

Effektivere markedsføring og kommunikasjon

Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon med fokus på resultat! I dag opplever vi alle uansett om vi arbeider innenfor næringslivet eller i offentlig sektor

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av Variable Refrigeriant Flow system Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av de mest effektive på markedet, og disse blir benyttet over hele verden fra mindre

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

3-4 8 9-14. FinansGruppen Eiendom AS. Rapport fra daglig leder. Regnskap. Miljø. Prosjekter. Nøkkeltall. Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier

3-4 8 9-14. FinansGruppen Eiendom AS. Rapport fra daglig leder. Regnskap. Miljø. Prosjekter. Nøkkeltall. Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier Årsrapport 2012 FinansGruppen Eiendom AS Rapport fra daglig leder Regnskap Innhold 3-4 Nøkkeltall Miljø 5 Prosjekter 6 7 8 9-14 8 2 årsrapport 2012 Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier FinansGruppen

Detaljer

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir.

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. JM Hansen AS Kort om JM Hansen Lokal styrke optimale løsninger siden

Detaljer

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Rådgivernes dag 2013 Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Presentasjon Jubileumsfilm http://www.gj.no/?a_id=1823&ac_p arent=1 Konsernet Etablert i 1963 Over 200 ansatte Årlig omsetning på ca. 500 millioner

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Presentasjon for Vannforeningen Vest 09.12.2009 Osavatn og Espeland kraftverk

Presentasjon for Vannforeningen Vest 09.12.2009 Osavatn og Espeland kraftverk Presentasjon for Vannforeningen Vest 09.12.2009 Osavatn og Espeland kraftverk Jonas Jessen Ruud Sivilingeniør Maskin Norconsult AS Om Norconsult Norconsult er Norges største tverrfaglige rådgiver rettet

Detaljer

Rom for oppvekst 2012

Rom for oppvekst 2012 Fra idé til virkelighet Rom for oppvekst 2012 Lyngdalsmodellen Erfaringer fra «Oppdragsgiver» og Bruker Rune Berntsen Kruse Smith Eiendom AS FORRETNINGSIDÉ Kruse Smith skal være en ledende entreprenør

Detaljer

Inneklima i alle byggets faser

Inneklima i alle byggets faser Byggautomasjon Kjøling NØK-tiltak Inneklima i alle byggets faser Byggautomasjon Ventilasjon INNEMILJØ Rådgivende entreprenør Ventilasjon ENØK-tiltak Rådgivende entreprenør ENERGIOVERVÅKING Innemiljø Kjøling

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering 07.03.2014 NS 3935 ITB, Integrerte

Detaljer

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø Scenarier for høyere utdanning Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø 1 Rammefaktorer og utviklingstrekk Kunnskap og forskning som produktivkraft (men hva med danning?) Internasjonal konkurranse

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse

Invitasjon til dialogkonferanse Invitasjon til dialogkonferanse System for sentral driftsovervåking i Kulturog idrettsbygg Oslo KF Tid: 03.11.15, kl 12.30 Sted: Olav Vs gate 4 Påmelding innen 29. oktober BAKGRUNN Kultur- og idrettsbygg

Detaljer

Grønne energikommuner Hva kan vi bidra med?

Grønne energikommuner Hva kan vi bidra med? Grønne energikommuner Hva kan vi bidra med? Hans Olav Sandbakken 25 mai 2010 1 Styringsdokument Kvalitetskultur YIT i Norge Omsetning: ca 4 mrd. kroner Antall ansatte: ca 3200 Landsdekkende med ca. 60

Detaljer

Hvorfor SD-anlegg og EOS? Hvordan oppnå både godt inneklima og lavt energiforbruk? Roar Johannesen, Direktør Byggautomasjon 1

Hvorfor SD-anlegg og EOS? Hvordan oppnå både godt inneklima og lavt energiforbruk? Roar Johannesen, Direktør Byggautomasjon 1 Hvorfor SD-anlegg og EOS? Hvordan oppnå både godt inneklima og lavt energiforbruk? Roar Johannesen, Direktør Byggautomasjon 1 Forretningsidé GK skal levere teknologi og tjenester for innklima og tilhørende

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

FutureBuilt. Bjørnsletta skole. First passivhouse School in Oslo. Passivhus Norden 2013 - Gøteborg

FutureBuilt. Bjørnsletta skole. First passivhouse School in Oslo. Passivhus Norden 2013 - Gøteborg FutureBuilt Bjørnsletta skole First passivhouse School in Oslo Passivhus Norden 2013 - Gøteborg Petter L. Nøstdal Markeds- og FoU-ansvarlig Veidekke Entreprenør AS, Distrikt Oslo Bjarte Hårklau Prosjekteringsleder

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Presentasjon av Magnus M. Thunestvedt AS Tema: Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter

Presentasjon av Magnus M. Thunestvedt AS Tema: Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter Presentasjon av Magnus M. Thunestvedt AS Tema: Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter Yvonne Torgersen Hetlevik Adm. Direktør Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter i Arna Magnus M. Thunestvedt AS

Detaljer

Energismart bygging ved involvering

Energismart bygging ved involvering 3 Energismart bygging ved involvering Miljøbygget i Teknobyen Norsk bygningsfysikkdag, 24.11.2009 Bjørnar Gullbrekken, Prosjekteringsleder Veidekke Entreprenør AS Miljøbygget i Teknobyen Byggherre: KLP

Detaljer

FIRMAINFO Modulvegger-gruppen Produksjon og produktutvikling Prosjektering og prosjektgjennomføring Miljø og kvalitet Forhandleroversikt

FIRMAINFO Modulvegger-gruppen Produksjon og produktutvikling Prosjektering og prosjektgjennomføring Miljø og kvalitet Forhandleroversikt FIRMAINFO - Modulvegger-gruppen - Produksjon og produktutvikling - Prosjektering og prosjektgjennomføring - Miljø og kvalitet - Forhandleroversikt Modulvegger-gruppen en av de ledende aktørene i Norge

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 214 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv og egne databaser. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Å bygge etter passivhusstandard. Lansering av passivhusstandard for yrkesbygninger Oslo,11.september 2012 Konsernsjef Terje R. Venold, Veidekke ASA

Å bygge etter passivhusstandard. Lansering av passivhusstandard for yrkesbygninger Oslo,11.september 2012 Konsernsjef Terje R. Venold, Veidekke ASA Å bygge etter passivhusstandard Lansering av passivhusstandard for yrkesbygninger Oslo,11.september 2012 Konsernsjef Terje R. Venold, Veidekke ASA Gratulerer med passivhusstandard for yrkesbygg KLP-bygget,

Detaljer

fjernvarmesystem Basert på resultater fra prosjektet Fjernvarme og utbyggingstakt g for Energi Norge Monica Havskjold, partner Xrgia

fjernvarmesystem Basert på resultater fra prosjektet Fjernvarme og utbyggingstakt g for Energi Norge Monica Havskjold, partner Xrgia Valg av energikilde for grunnlast i et fjernvarmesystem Basert på resultater fra prosjektet Fjernvarme og utbyggingstakt g for Energi Norge Monica Havskjold, partner Xrgia 1. Potensial for fjernvarme 2.

Detaljer

Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering

Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering 2002 : Kommentarer fra byggherren hvordan tenkte vi og hva ble

Detaljer

Har du et behov finner vi løsningen!

Har du et behov finner vi løsningen! Har du et behov finner vi løsningen! Vår visjon: Å være en av de ledende elektroinstallatørene innenfor installasjon i Oslo-regionen. WENNEVOLDS ELEKTRO AS ER KVAL- IFISERT FOR INSTALLASJON AV: ELEKTRISKE

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 214 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien Saint-Gobain vår eier Saint-Gobain, et av verdens 100 ledende industriselskap Virksomhet i 64 land Mer enn 190 000 ansatte Historie BRØDRENE

Detaljer

Energiledelse og EOS systemer

Energiledelse og EOS systemer Energiledelse og EOS systemer Ole Anders Fiskum Leder Entro Oslo >> Vi gjør noe med det 29.10.2014 1 Kort om Entro 55 ansatte Norges største enøkrådgivermiljø Trondheim (HK) Oslo Stockholm Våre kjerneområder

Detaljer

Tema 4: Nye, innovative tekniske løsninger Desentralisert ventilasjon på Scandic Lerkendal

Tema 4: Nye, innovative tekniske løsninger Desentralisert ventilasjon på Scandic Lerkendal GK for et bedre miljø v/torgeir Nilsen 1 Tema 4: Nye, innovative tekniske løsninger Desentralisert ventilasjon på Scandic Lerkendal GK for et bedre miljø 2 Lerkendal hotell, kongress og kontorbygg GK Norge

Detaljer

Grunnlagt i 1925 Lange rådgivertradisjoner Hovedkontoret ligger i Oslo Avdelingskontorer i Skien og Lillehammer Bedriften har ca 110 ansatte

Grunnlagt i 1925 Lange rådgivertradisjoner Hovedkontoret ligger i Oslo Avdelingskontorer i Skien og Lillehammer Bedriften har ca 110 ansatte Erichsen & Horgen AS Grunnlagt i 1925 Lange rådgivertradisjoner VVS-teknikk Energi bygninger Miljø i bygninger Brannteknikk Automasjon Hovedkontoret ligger i Oslo Avdelingskontorer i Skien og Lillehammer

Detaljer

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER Byggekostnadsprogrammet Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER Kvalitetssjef Endre Grimsmo COWI AS 1 Målsetting Prosjektets mål er å kartlegge årsaker til prosjekteringsfeil i forskjellige typer prosjekter,

Detaljer

Hva jeg skal snakke om?

Hva jeg skal snakke om? OVERTAGELSE OG DRIFT AV BYGNINGER 6. MAI 2013 Rådgiverne er viktig for en god ferdigstillelse Utviklingssjef Ari Soilammi, RIF Hva jeg skal snakke om? Hva må byggherren tenke på for at de skal få : Prosjektering

Detaljer

GK konsernet 2004-2005

GK konsernet 2004-2005 GK konsernet 2004-2005 - for klagefritt innemiljø INNHOLD Inneklima og hva det innebærer 3 Tilbakeblikk 2004 4 inn i 2005 5 Konsernet 6 Dette er GK 6 Visjon 7 Misjon 7 Verdier 7 Klagefritt innemiljø 8

Detaljer

Anleggsutvalget. Presentasjon på NCF s ting Mai 2015

Anleggsutvalget. Presentasjon på NCF s ting Mai 2015 Anleggsutvalget Presentasjon på NCF s ting Mai 2015 Hensikt med Anleggspolitisk Plan Som del av NCF s strategiarbeid, har anlegg blitt definert som et av de viktigste satsningsområdene Hensikten med Anleggspolitisk

Detaljer

Foredrag Norsk bygningsfysikkdag 23. november 2010. Jørgen Hals

Foredrag Norsk bygningsfysikkdag 23. november 2010. Jørgen Hals Foredrag Norsk bygningsfysikkdag g y g 23. november 2010 Jørgen Hals AF Gruppen Tre år etter TEK 2007 en entreprenørs erfaringer med nye energikrav Status Ulike aktørers holdninger til økte krav Avhengigheter

Detaljer

Energiledelse - samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon

Energiledelse - samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon Energiledelse - samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon Innhold Energiledelse Hva er det, og hvorfor bør det etableres Norsk Standard 16001 Energiledelsessystemer Energioppfølging (EOS)-

Detaljer

De regionale instituttene

De regionale instituttene De regionale forskningsinstituttene Hva kan evalueringen brukes til? Seminar i regi av TFoU 5.Mars 2013 Jørn Rangnes De regionale instituttene Institutt Organisasjon Lokalisering Inntekter*) (mill kr)

Detaljer

FRA IDÉ TIL VIRKELIGHET KONFERANSE TILSYN, STAVANGER KOMMUNE 2. JUNI 2014

FRA IDÉ TIL VIRKELIGHET KONFERANSE TILSYN, STAVANGER KOMMUNE 2. JUNI 2014 FRA IDÉ TIL VIRKELIGHET KONFERANSE TILSYN, STAVANGER KOMMUNE 2. JUNI 2014 I DAG TREFFER DERE Kristin Stømer Frafjord Avd.leder prosjektutvikling i Totalentrepriser Oddvar Egelandsdal Leder Totalentrepriser

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Produkter for små og store oppgaver. Lange tradisjoner. Leverandør til Industri, Bygg & Anlegg, Offshore, Offentlig sektor

Produkter for små og store oppgaver. Lange tradisjoner. Leverandør til Industri, Bygg & Anlegg, Offshore, Offentlig sektor 20 år 2009 Lange tradisjoner Helt siden Jan Opgård og Roald Johansen stiftet JARO AS i 1989, har selskapet videreført stolte tradisjoner innen betongproduksjon. Ved å forene lang erfaring med moderne metoder,

Detaljer

Kunnskapssenteret ved St.Olavs Hospital et LEAN - prosjekt. Harald Hasfjord prosjektleder Caverion Norge AS 07.01.2014

Kunnskapssenteret ved St.Olavs Hospital et LEAN - prosjekt. Harald Hasfjord prosjektleder Caverion Norge AS 07.01.2014 Kunnskapssenteret ved St.Olavs Hospital et LEAN - prosjekt Harald Hasfjord prosjektleder Norge AS 07.01.2014 Litt om vår eier Hovedkontor i Helsinki Aktivitet i Norge, Finland, Sverige, Danmark, Baltikum,

Detaljer

solutions HØYDEPUNKTER Forretningsområdet Solutions leverer automatiseringsprodukter skandinavisk industri, samt til utvalgte bransjer internasjonalt.

solutions HØYDEPUNKTER Forretningsområdet Solutions leverer automatiseringsprodukter skandinavisk industri, samt til utvalgte bransjer internasjonalt. solutions Forretningsområdet Solutions leverer automatiseringsprodukter og effektiviseringsløsninger til skandinavisk industri, samt til utvalgte bransjer internasjonalt. HØYDEPUNKTER Oppkjøpet av Fleximatic

Detaljer

Nils Skogen EPC GJENNOMFØRINGSMODELL OG ERFARINGER

Nils Skogen EPC GJENNOMFØRINGSMODELL OG ERFARINGER Nils Skogen EPC GJENNOMFØRINGSMODELL OG ERFARINGER KART HVEM ER RÆLINGEN? Ca 18.000 innbyggere Om lag 20 skoler og barnehager 3 svømmehaller og 2 idrettshaller Om lag 85.000 m2 offentlige bygg Knappe 200

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

Hva skal til for å bli en foretrukken partner? RIFs høstmøte 10.11.2015 Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef OBOS

Hva skal til for å bli en foretrukken partner? RIFs høstmøte 10.11.2015 Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef OBOS Hva skal til for å bli en foretrukken partner? RIFs høstmøte 10.11.2015 Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef OBOS Om OBOS Stiftet 19. august 1929 Eies av over 380.000 medlemmer Vedtektsfestet formål: Lagets

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 215 OG HITTIL I ÅR NORGE GEILO TRYSIL HAFJELL 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april

Detaljer

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT Å være kundens «Best Companion» forplikter Det innebærer blant annet å tilby «best-of-breed» løsninger

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse om innovative løsninger for sentral driftskontroll (SD-anlegg)

Invitasjon til dialogkonferanse om innovative løsninger for sentral driftskontroll (SD-anlegg) Invitasjon til dialogkonferanse om innovative løsninger for sentral driftskontroll (SD-anlegg) Fredag 29. august kl. 08.30, hos Omsorgsbygg Oslo KF, Sommerrogata 1, 0255 Oslo (inngang fra Inkognitogata).

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 600 000 500 000 400 000 Årlig vekst Folketall 4,5 4,0 3,5 3,0 300 000 200 000 100 000 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 2011 2007 2003

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

TRATEC. I Tratec gjør vi hverandre flinke og leverer løsninger vi er stolte av!

TRATEC. I Tratec gjør vi hverandre flinke og leverer løsninger vi er stolte av! INDUSTRI TRATEC Tratec er et industrikonsern på Sørlandet som leverer Elektro, Automasjon og Mekanisk til industrien Tratec består av en rekke selskaper lokalisert på Sørlandet. Våre selskap har lang erfaring

Detaljer

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Hele landet i perioden fra og med 15.10.14 til og med 31.03.15 Egne frister i forbindelse med jul / nyttår. AVGANG FRA TIL M T O T F Alta Tromsø x x x x x Alta Fauske

Detaljer

EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT!

EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT! GODMAT- HVERDAG! EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT! Storhusholdningsmarkedet er i stadig utvikling og det stilles stadig høyere forventninger til både sortimentsomfang, leveringspresisjon, priser, service

Detaljer

Skanska Bolig En del av Skanska Boligutvikling Norden. Trygghet og verdiskapning gjennom samarbeid og innovasjon

Skanska Bolig En del av Skanska Boligutvikling Norden. Trygghet og verdiskapning gjennom samarbeid og innovasjon Skanska Bolig En del av Skanska Boligutvikling Norden Trygghet og verdiskapning gjennom samarbeid og innovasjon Hvem er vi? Skanska Bolig AS er en del av Skanska AB et av verdens ledende entreprenør- og

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Næringslivets støtteapparat I Norengros jobber vi for at våre kunder skal lykkes. Vi ønsker å være gode på

Detaljer

Fokus på rekruttering og opplæring i Norsk Gjenvinning-konsernet for å møte fremtiden. Ingrid Bjørdal, sjef for organisasjonsutvikling

Fokus på rekruttering og opplæring i Norsk Gjenvinning-konsernet for å møte fremtiden. Ingrid Bjørdal, sjef for organisasjonsutvikling Fokus på rekruttering og opplæring i Norsk Gjenvinning-konsernet for å møte fremtiden Ingrid Bjørdal, sjef for organisasjonsutvikling 1 Felles fremtid vi tar utfordringen 1. Bakgrunn og situasjon i Norsk

Detaljer

Presentasjon av alternativer For lokale energisentraler

Presentasjon av alternativer For lokale energisentraler Entreprenør - og industrikonsernet AF Gruppen Presentasjon av alternativer For lokale energisentraler Dette er AF Gruppen Entreprenør- og industrikonsern: Anlegg Bygg Eiendom Miljø Energi Omsetning i 2010

Detaljer

Presentasjon. 1. kvartal 2001. 4. mai 2001

Presentasjon. 1. kvartal 2001. 4. mai 2001 Presentasjon 1. kvartal 2001 4. mai 2001 Innhold Hovedtall Virksomhetsområdene Oppsummering Hovedtall Beløp i mill. kroner 1. kv. 2001 1. kv. 2000 2000 Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivn. (EBITDA)

Detaljer

HVA ER FDV? Statisk FDV Dynamisk FDV. Overtagelse og drift av bygninger?

HVA ER FDV? Statisk FDV Dynamisk FDV. Overtagelse og drift av bygninger? Overtagelse og drift av bygninger? Overlevering av prosjekt. Erfaring med nye og rehabiliterte bygg - Erfaringer fra prosjektgjennomføring, ble bygget ferdig? - Hva og hvor er forbedringspotensialet? -

Detaljer

Acusto er en ledende leverandør. av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg

Acusto er en ledende leverandør. av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg Acusto er en ledende leverandør av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg Miljø Vi planlegger fremtidens bygg Resultatet er miljøvennlige og effektive bygginnredninger i alle typer bygg.

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

Ledige stillinger HABI as, februar 2010

Ledige stillinger HABI as, februar 2010 Ledige stillinger HABI as, februar 2010 - Prosjektleder for ventilasjon og service - Ventilasjonsmontør / BAS - Servicetekniker - Varmepumpemontør / servicetekniker - Automatiker - Markedsansvarlig for

Detaljer

BIM som verktøy i produksjonsfasen og over i drift ved Kenneth Gjessingen og Lars Chr Christensen

BIM som verktøy i produksjonsfasen og over i drift ved Kenneth Gjessingen og Lars Chr Christensen NBEFs ettermiddagsmøte BIM fra idé til FDVU BIM som verktøy i produksjonsfasen og over i drift ved Kenneth Gjessingen og Lars Chr Christensen 04.01.2012 Hvem er HENT? Prosjektutvikler og entreprenør med

Detaljer