Årsrapport Årsrapport 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2009. Årsrapport 2009"

Transkript

1 Årsrapport 2009 Årsrapport 2009

2 2 Vi er til for deg som medlem

3 Et år preget av usikkerhet... 4 Valgseminar... 6 Veikart for vekst og velferd... 8 Medlemsuttalelser Norsk ehelseforum Datalagringsdirektivet Milliardseier til telekomnæringen Grønn IT Bistandprosjekt IKT-Norge har flyttet Innhold Aktivitetsregnskap Balanse Regnskap & Notater Årsberetning Revisjonsberetning Budsjett Medlemmer Styret

4 2009 var et år preget av usikkerhet. Heldigvis kan vi nå i etterpåklokskapens tegn se at det gikk langt bedre enn fryktet. Fjoråret ble for de fleste langt fra noe jubelår, men det er alltid glede og optimisme å spore når det går bedre enn forventet. Finanskrisen står på mange måter i motsetning til Dotcom-krisen. Den gang trodde mange at alt skulle gå rett til himmels og alt for få så faresignalene i tide. Den gang gikk det hos mange bedrifter langt dårligere enn forventet. Nå har resultatet vært omvendt. Finanskrisen har selvsagt ikke gått upåaktet hen i vår næring. Omsetningen har for mange bedrifter gått ned, lønnsomheten har blitt noe lavere, og for en del bedrifter har det vært nødvendig å nedskalere. Den kanskje mest frustrerende bieffekten har vært at det har tatt vesentlig lenger tid å få closed et salg, eller solgt Et år preget EILERT HANOA STYRELEDER, IKT-NORGE inn et prosjekt hos kundene. Beslutningsvegringen har vært påtrengende hos mange av næringens kunder. Dette til tross har vi som næring generelt greid oss bra gjennom kriseåret Noe av forklaringen ligger i at vår næring har lært av tidligere nedturer. Vi har vært heldige som har hatt en sterk offentlig sektor, som ikke har vært nevneverdig rammet av finanskrisen. I 2009 er nesten 50% av omsetningen i norsk IKT-næring relatert til det offentlige. IKT-Norge jobbet meget aktivt med innspill til regjeringens krisepakke. Vi var først ute med å foreslå en midlertidig reduksjon av AGA, men nok en gang valgte politikerne å stimulere den tradisjonelle industrien, til tross for at det synes å være bred enighet om at kunnskaps-industrien er Norges fremtid. På IKT-Norges store valgkamparrangement svarte samtlige partier ja på spørsmålet om kunnskapsnæringen er viktigere for Norges fremtid enn tradisjonell industri. Det viser seg dessverre at det er avstand mellom ord og handling. GIEK fikk tilført betydelige krisemidler, og alle næringer skulle nyte godt av eksportgarantier. Dessverre viste det seg helt umulig for programvareselskaper å få garantier, rett og slett fordi GIEK ikke hadde noe 4

5 instrument for å ta pant i immaterielle rettigheter. IKT-Norge har lagt et meget aktivt år bak seg. Generalforsamlingen stod i finanskrisens ns tegn, med en rekke topp-analytikere som ga våre medlemsbedrifter er sin vurdering av situasjonen. Vi greide for første gang å få et grep om valgkampen og IT-politikk ble satt på dagsordenen. For å følge opp den nyvalgte regjeringen overrakte IKT-Norge vårt Veikart for vekst og velferd under Soria Moria forhandlingene. Vi har fått mange nye spennende medlemmer i IKT-Norge i 2009, og heldigvis har vi ikke tapt mange eksisterende medlemmer, finanskrisen til tross. Det er for tidlig å trekke bastante konklusjoner om 2010 etter bare noen måneder, men det er betinget optimisme å spore i vår næring som i de fleste andre næringer. Det er dermed ikke sagt at krisen er over. Det tar tid å få hjulene i gang igjen, og tilbakeslag kan komme som lyn fra klar himmel vil også bli et tøft år det er ingen n grunn til å sprette champagnen på forskudd, men krise er det ikke ke av usikkerhet lenger. Det er mange utfordringer for IT-næringen og IKT-Norge savner et sterkere fokus fra regjeringen. Vår uærbødige påstand er jo at IT-næringen er Norges viktigste næring. Vi er Norges tredje største næring målt i omsetning, det i seg selv gjør oss viktig, men vi skiller oss ut fra andre næringer fordi vi bidrar til å gjøre andre næringer mer konkurransedyktige og offentlig sektor mer effektiv. Uten IT stopper Norge. Derfor må IT løftes mye høyere opp på den politiske agendaen. IT-næringen har aldri bedt om spesielle særfordeler fra myndighetene, men nå ber vi om attention og det må et taktskifte til når det gjelder fokuset på de næringer som er Norges fremtid, nemlig kompetansenæringene. Problemet er at både tiltak og lovgivning fortsatt er rettet inn mot den tradisjonelle industrien. De offentlige tiltakene i forbindelse med finanskrisen viste dette til fulle. Dessverre synes ikke politikerne å være helt klar over hva som er Norges fremtid. IKT-Norge er imidlertid ikke i tvil. Vi er fremtiden og jobber hver dag for IT-næringens interesser, for å gjøre markedet større og for å bedre rammevilkårene for våre medlemsbedrifter. PER MORTEN HOFF GENERALSEKRETÆR, IKT-NORGE 5

6 6

7 Politisk debatt fredag 21. august kl , Hotel Bristol: Dette handler om utviklingen av fremtidens samfunn, ikke om bits og bytes. Smart bruk av IT er en av Obamas hovedsaker. Sover de norske politikerne, eller får vi endring også her hjemme? Slik var teksten i avisannonsen til årets største politiske IT-debatt som ble arrangert av IKT - Norge som et ledd i valgkampen. Vi ønsket å stille politikerne till veggs. Og politikerne kom. Mest oppmerksomhet fikk de fire spørsmålene der politikerne var tvunget til å bruke ja- eller nei -skilt, dette for å få frem de klare svarene. IKT - Norge gjør IT til valgkampsak Samtlige partier på Stortinget var representert og fikk forsvare og forklare sin IT-politikk. De cirka 150 IT-politisk interesserte som hadde meldt seg på fikk oppleve to timer med heftige diskusjoner. Deltagerne var: FrP: Thor Magne Bostad, politisk rådgiver, H: Trond Helleland, stortingsrepresentant, V: Trine Skei Grande, stortingsrepresentant, KrF: Sverre Vatnar, politisk rådgiver, SP: Geir Pollestad, statssekretær, AP: Truls Wickholm, stortingsrepresentant og SV: Heidi Grande Røys, statsråd Hensikten med debatten var å få frem politikernes syn på hvordan Norges tredje største næring kan bidra til effektivisering, kompetansebygging, verdiskaping og sysselsetting i det norske samfunnet, samt hva det politiske bidraget bør være for å sikre denne prosessen. IKT - Norges styreleder Eilert Hanoa styrte debatten med sikker hånd. Mest oppmerksomhet fikk de fire spørsmålene der politikerne var tvunget til å bruke ja- eller nei -skilt, dette for å få frem de klare svarene. Spørsmålene var: enn den som er i dag? kunnskapsbedrifter i Norge? forvaltning / det norske samfunnet? for Norges fremtid? På det siste spørsmålet svarte alle politikerne et unisont JA med skiltene høyt i lufta. Etter debatten ble det kåret en vinner av Et Smartere Norge, et arrangement i regi av Dagens Næringsliv og IKT - Norge. Viktoria Erngard som jobber i Telenor med en løsning der mobilens sim-kort kan brukes i forbindelse med betaling og som billett på en sikker, rask og brukervennlig måte tok førsteplassen i konkurransen. Avslutningsvis fikk publikum sjansen til å stemme frem det parti som de mente hadde lagt frem den beste IT-politikken. Venstre ble kåret til vinner med 48 prosent av stemmene fra salen. 7

8 Veikart for ve IT-næringen er Norges tredje største næring. Vi er viktig i kraft av vår egen størrelse, men skiller oss fra de fleste andre næringer ved at vi bidrar til å gjøre andre næringer innovative og konkurransedyktige, og offentlig sektor mer serviceorientert og effektiv. IT spiller en helt avgjørende nøkkelrolle i overgangen fra industrisamfunn til kunnskapssamfunn. Dette er noe politikerne våre er enige om. Men enigheten til tross er IKT-Norge svært bekymret over at Norge ikke har en tilstrekkelig oppdatert IT-politikk og at spørsmålet knyttet til kunnskapssamfunnet ikke er høyt nok oppe på den politiske agendaen. Dette ønsket IKT-Norge å gjøre noe med og skrev Veikart for vekst og velferd. Veikartet tar for seg ulike sektorer hvor IT spiller en avgjørende rolle for samfunnsutviklingen. Vi har valgt å bruke enkelte områder som eksempel på effektivisering og IT. Vi skriver om bland annet Grønn IT, IT i offentlig sektor, IT i utdanningssektoren, e-helse og om digitale skiller. Vi stiller også spørsmål som Hvilke muligheter finnes for å jobbe smartere i offentlig sektor 8

9 kst og velferd ved bruk av innovative IT-løsninger? Hvordan kan vi sikre høyhastighets bredbånd til hele landet slik at vi kan opprettholde vårt bosetnings-mønster? Stadig flere nasjoner peker på IT som den viktigste næringen for økt verdiskaping og innovasjon, og ikke minst for å sikre en positiv endring av offentlig sektor og eksisterende næringsliv. Med tanke på den stadig sterkere funksjon IT har som motor i samfunnet bør en IT-politisk agenda vare en prioritet for alle partier som er representert på Stortinget. Veikartet er sendt til alle representanter og rådgivere på Stortinget. Den er også sendt til politikere og tjenestemenn i departementene og fungerer som innspill i den IT-politisk dialogen vi konstant fører med dem. Politisk passivitet må erstattes med aktivitet. Et første møte med Fornyingsminister Aasrud og næringsminister Giske er gjort og vi ser at det finnes gode sjanser for at IT-politikken flyttes opp til en naturlig plass på den politiske agendaen. Veikart for Vekst og Velferd ligger som en solid basis for dette arbeidet og som et verktøy for å gjøre politikernes visjoner mulige. 9

10 IKT-Norge har stor bransjekunnskap og et meget stort nettverk. De er alltid villige til å hjelpe til og er svært serviceminded. Den hjelp vi får via medlemskapet, anser jeg som svært verdifull. Modern Software Group as v/ Gjermund Asplund Microsoft har et stort og brett kontaktnett og det er helt naturlig for oss å være med i næringens egen bransjeorganisasjon. Vi har en rekke samarbeidsrelasjoner med IKT-Norge og finner det nyttig og viktig. Microsoft v/hege Skryseth Vi får hjelp til å løse konkrete problemer og har nytte av den assistanse og bistand vi får fra IKT-Norge. Ricoh Norge AS v/ Svein Liebig-Larsen HVA VÅRE MEDLEM IKT-Norge spiller en viktig rolle og vi har særlig dratt nytte av det fokuset IKT-Norge har på internasjonalisering og å gi medlemmene praktisk hjelp. Boost Communications AS v/ Øystein Skiri For Accenture er det helt naturlig å ta bransjeansvar ved å være medlem i IKT-Norge. På vegne av næringen fronter IKT-Norge mange viktige saker til det beste for oss og næringen. Accenture v/ Nils Øveraas For Visma er det helt naturlig å være medlem av IKT-Norge fordi vi trenger et sterkt og tydelig talerør for næringen. Visma v/øystein Moan IKT-Norge har fokus og er til for medlemmene. Vi jobber mye med tilgang på offentlig informasjon og her har IKT-Norge gjort en meget god jobb for å løfte dette opp på politisk nivå. Bolm Geomatics AS v/håkon Andresen 10

11 IKT-Norge har vist seg handlingsorienterte, og arbeidet med å etablere ehelse-forum har vært viktig for oss som bedrift og viktig for bransjen. DIPS v/ Tor Arne Viksjø IKT-Norge er en viktig samarbeidspartner for oss, og vi opplever organisasjonen som praktisk rettet og som en problemløser. Vi har et tett og godt samarbeid med IKT-Norge. Jakob Hatteland Computer AS v/ Olaf-Magnus Olsen Google har mange og gode relasjoner med IKT-Norge og vi setter på pris på å kunne jobbe tett med organisasjonen som vi synes gjør en veldig god jobb for næringen. Google v/ Jan Grønbeck MER SIER OM OSS IKT-Norge jobber aktivt for medlemmene og vi opplever vår interesseorganisasjon som aktive, uredde og som tar grep når vi trenger hjelp og råd. Agresso v/helge Strypet IKT-Norge evner å sette saker på den politiske dagsordenen og deres politiske nettverk og påvirkningsevne er viktig for oss. Redpill Linpro v/ Margrethe Gleditsch IKT-Norge er en viktig partner for oss når det gjelder bransjeansvar og ikke minst har vi fått mye støtte og hjelp når det gjelder Grønn-IT, som er et svært viktig prosjekt for oss i Atea. Atea v/ Steinar Sønsteby IKT-Norges engasjement for å drive FoU-prosjekter har vært og er svært viktig for SuperOffice. Deltakelse i disse prosjektene har vært matnyttig og lønnsomt for oss som programvarebedrift. SuperOffice AS v/ Guttorm Nielsen 11

12 12 Norsk ehelse - Slag

13 ehelseforum ble etablert av IKT-Norge og e-helse på slutten av Idag er mer enn 60 bedrifter tilknyttet Norsk ehelsforum/ikt-norge. Forumet skal ivareta saker av felles interesse til de av IKT-Norges medlemmer som leverer produkter eller tjenester innenfor helseog omsorgssektoren i Norge. Fremme løsninger som utvikler, effektiviserer og øker kvaliteten i helsevesenet. Fremme medlemmenes felles interesser i forhold til, og yte faglige bidrag til, de myndigheter som regulerer og spesifiserer elementer i leverandørenes IT-løsninger, herunder standardisering. Over 60 bedrifter er nå tilknyttet IKT-Norges ehelseforum kraftig organisasjon for helse og IT i Norge Det er aktiv jobbing og møter med sentrale ledere både i departement, direktorat, helseforetakene og KS. Norsk ehelsforum skal gi medlemmene de beste forutsetninger for å forstå kundebehovet i helsesektoren. Vi er på vei til å lykkes og opplever at myndighetene og helsevesenet i større og større grad tar oss med på råd og er opptatt av å samarbeide og å lytte. I 2009 var vår viktigste politiske sak å bidra til lovendringen som gir tilgang på tvers. Dette ble en sak med store oppslag i media der polariseringen var enorm. Saken endte i et kompromiss og i 2010 vil lovendringens forskrifter komme, da begynner den viktige jobben med implementering. Kampsak i 2009: Tilgang til egne pasientdata Norsk ehelseforum mener det er viktig å åpne journalen for pasientene slik at de med enkelhet kan få oversikt over egen helse. I dag er dette nesten umulig. Det må derfor sikres ordninger på plass som gir pasienten enkel oversikt via Internett. Tekniske løsninger er på plass, men det trengs strukturelle grep for å pålegge alle behandlere å gi pasienten denne tilgangen. Felles kjernejournal som det snakkes mye om er et slikt grep, men det må skje nå, dersom vi skal spare samfunnet for de milliardene som ligger latent i de livsstilssykdommene vi pådrar oss. 13

14 Datalagringsdirektivet er en av de viktigste politiske sakene i Norge. IKT-Norge har fulgt denne saken helt fra starten og vi var de første i Norge som slo alarm om konsekvensene. Saken er fortsatt meget høyt på vår agenda. Utfordringene med datalagringsdirektivet. Direktivet utfordrer kommunikasjonsleverandørene sin rolle, og oppgaven med å levere nøytrale kommunikasjonstjenester hvor brukeren kan ha tillit til kommunikasjonens integritet. En rolle som fremheves tydelig i Human rights guidelines for Internet service providers forfattet av Europarådet. IKT-Norge har tidligere gitt to Sejersted, oppdrag å utarbeide en juridisk betenkning om data- som kan sies å kunne bli direkte berørt dersom Norge reserverer seg mot datalagringsdirektivet. Denne betenkningen er også en del av materialet det vises til fra regjeringen i forbindelse med at direktivet nå er på høring i Norge. I dag lagres opplysninger for faktureringsformål og for å administrere og ivareta sikkerheten ved tjenester. Teleoperatørene bistår i dag politiet når Post- og Teletilsynet fritar operatøren fra taushetsplikten, og med frysning av data når det er skjellig grunn til mistanke. Det viktigste ordet her er når, dermed får politiet tilgang til data utover de eksisterende slettefristene som Datatilsynet har satt i dag. Dermed har politiet allerede i dag betydelige muligheter til å få tilgang til data, og direktivet innebærer en dramatisk utvikling og rolleendring for både leverandører og brukere av kommunikasjonstjenester. IKT-Norge vil fortsette å være en sentral aktør i denne, og tilsvarende, saker som forsøker å tillegge IKT-næringen et uønsket ansvar og en uønsket rolle. Direktivet vil føre til store kostnader for ISPér og telekomleverandører. Dette vil igjen kunne føre til at konkurransen i telemarkedet svekkes. IKT-Norge er videre redd for at direktivet vil skade borgernes tillit til moderne teknologi. At alle skyldige som uskyldige skalovervåkes er ikke i tråd med norske demokratitradisjoner og svært langt unna det vi forbinder med personvern. Vi er videre redd for at direktivet vil skade borgernes tillit til moderne teknologi. 14

15 Regjeringen vedtok å utlyse en auksjon der de øremerker de tilgjengelige frekvensressursene som ble tilgjengelige etter at det analoge TV-nettet er slukket til mobil bredbånd og ikke til kringkasting. IKT-Norge jobbet iherdig for nettopp denne løsningen. Milliardseier til telekomnæringen. Frekvenser er en begrenset og verdifull naturressurs og er avgjørende for fremtidens ekom-infrastruktur i Norge. Avgjørelsen er også sentral for fremtidig næringsutvikling og en videreføring av bosetning utenfor storbyene. IKT-Norges viktigste budskap var at Norge må koordinere sin frekvensforvaltning med EU og våre nærmeste naboland og at det bør gjennomføres en teknologi- og tjenestenøytral auksjon for frekvensområdet MHz, tilrettelagt slik at vanlig høyeffekts kringkasting i praksis utelukkes. Dette ble også Regjeringens beslutning. En betydelig seier for IKT-Norge og vår næring. Den digitale dividenden til telekom og ikke til flere TV-kanaler. En viktig seier for IKT-Norge. 15

16 I Europa har diskusjonen innen Grønn IT et todelt fokus: greening of IT (tradisjonell grønn IT) og greening through IT (grønn IT 2 eller smart IT ). Også det norske prosjektet rommer denne dobbeltheten. I vårt politiske dokument Veikart for vekst og velferd fastslo vi at Grønn IT i 2010 ville fokusere på grønne datasentre, digitalisering og smartere transport samt smarte bygg. og materialintensitet, men også en svært klimavennlig industri i seg selv. Grønn IT arbeider fortsatt med å vise, gjennom gode eksempler, at IT er et meget godt egnet redskap til å redusere energi- og material-intensiteten i enhver bedrifts verdikjede nettopp gjennom grep som digitalisering, smartere transport, smarte bygg og grønne datasentre. I 2009 inngikk vi et samarbeid med Naturvernforbundet for å sikre at prosjektet har et relevant fokus. Vi samarbeider også med våre IT-bransjens fellesdugnad for et bedre miljø! Rapporten om grønne datasentre, Sky og fjordane, videreføres i form av piloter som skal realitetsteste påstandene om at Norges naturgitte fortrinn på strøm og kjøling gir oss internasjonale markedsfortrinn, og bidra til den internasjonale markedsføringen av Norge som grønn datasenter-nasjon. Grønn IT-prosjektet jobber samtidig for å få kartlagt potensialet Norge har til energieffektivisering og CO2-reduksjoner ved smart bruk av IT en såkalt SMART-rapport for Norge. Vi mener at den norske klimadebatten er så fokusert på problemer at den ikke ser løsningene som IT representerer. IT er ikke bare en muliggjører og en transformator som kan redusere andre sektorers energi- skandinaviske søsterorganisasjoner. Blant annet kommer de beste skandinaviske Grønn IT-casene nå på engelsk på websiden der Nordisk Ministerråd viser frem de beste nordiske løsninger på fornybar energi og energieffektivisering. I juni 2009 leverte IKT-Norges Grønn IT-prosjekt en rapport ved navn Sky og fjordane til Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Rapporten fastslo at Norge har naturgitte forutsetninger som gjør det egnet til datasenterlokalisering. Videre viste rapporten at det offentlige per i dag har sine data spredd på et meget stort antall lokasjoner, men at selv de største offentlige datasentre har liten oversikt over kostnadene sine. Vi mener at den norske klimadebatten er så fokusert på problemer at den ikke ser løsningene som IT representerer. 16

17 17

18 IKT-Norge bidrar på Balkan Kosovo og hele Balkan assosieres med en forferdelig krig som krevde mange menneskeliv og som berørte store områder. Nye stater har blitt til og nye demokratier skal vokse opp. IKT er blitt en viktig del av den infrastrukturen som disse demokratiene bygger sine systemer på. Viktigheten av dette, koblet med ønsket om et forretningsliv tuftet på kost/nytte og ikke andre forhold, var grunnen til at en IKT-forening ble sett på som viktig. IKT-Norge har med hjelp av penger fra UD og egne midler fått i gang foreningen som ble etablert rett før nyttår. 50 bedrifter er nå med og flere kommer. Vår rolle fremover vil være en fadderordning for det nye styret og sekretariatet. Saker som det jobbes med er blant annet filter mot overgrep, og en returordning for elektronisk avfall. IKT er blitt en viktig del av den infrastrukturen som disse demokratiene bygger sine systemer på. 18

19 19

20 20 IKT-Norge har flyttet inn i nye flot

21 te lokaler - velkommen til oss! I oktober flyttet IKT-Norge til nyoppussede lokaler i Oscarsgate 20. De gamle lokalene til TBL/Norsk Industri har blitt renovert og mens den gamle industrien har flyttet ut har den nye industrien flyttet inn. Vi var glad for at de gamle palisanderveggene ble revet, for der satt det mye gammel historie fra harde lønnsforhandlinger, lovnader om subsidier og annet vi helst ikke vil vite noe om. Gården har vært preget av å være byggeplass i noe tid, men gårdeier Pecunia har vært meget profesjonelle og hjelpsomme. Vi trives i våre nye lokaler. Mer funksjonell plass, vesentlig bedre luft, lysere og mer inspirerende omgivelser og endelig skikkelige møterom. Vi er godt fornøyd med at flytteprosessen gikk raskt og greit og ikke minst at vi har holdt oss godt innen de budsjetter som var gitt oss. Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til 5.etg. i Oscarsgate 20! 21

22 22

23 23

24 IKT-Norge Aktivitetsregnskap ANNSKAFFELSER AV MIDLER Medlemskontigent Serviceavgift Tilskudd eksterne prosjekter Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter Salg av standardavtaler Mobile World Congress Grønn IT Søk Medlemsarrangement IKT E-skills week Fotorådet Andre aktiviteter Sum inntekt fra operasjonelle aktiviteter Finans- og investeringsaktiviteter Sum anskaffede midler FORBRUK AV MIDLER Kostnad til formålet Eksterne prosjekter Mobile World Congress Grønn IT Søk Medlemsarrangement IKT E-skills Week Fotrådet Sum kostnad til formålet Administrasjonskostnader Sum forbrukte midler ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT Tillegg/reduksjon egenkapital Overført annen egenkapital Sum tillegg/reduksjon egenkapital

25 IKT-Norge Balanse EIENDELER Anleggsmidler Driftsløsere, invetar, verktøy, kontormaskiner og lignende Aksjer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Fordring tilskudd Forskuddsbetalt kostnad og andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Egenkapital Fusjon Nortib (Note 8) Årets resultat Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Påløpte kostnader eksterne prosjekter Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 24. mars 2009 styrets leder styremedlem styremeldem styremedlem Ingvild Myhre Eivind Roald Kristianne Storehaug Kjell Andrè Engen Per Morten Hoff styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem 25

26 IKT-Norge Regnskapsprinsipper og noter Note 1 regnskapsprinsipper Organisasjonen har i 2009 endret regnskapsspråk og følger nå standarden for ideelle organisasjoner. Sammenligningstallene for 2008 er omarbeidet. Årsregn-skapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner og består av følgende: Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kort-siktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom dette er lavere enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Investeringer i verdipapirer som anses å være langsiktige investeinger, vurderes til anskaffelses- kost og nedskrives når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kontingent og serviceavgift inntektsføres på faktureringstidspunktet. Prosjekter og aktiviteter med ekstern finansiering presenteres etter regnskaps-prinsippet. Disse prosjekter administreres av IKT Norge, men inkluderer blant annet også flere medlemsfirmaer. Resultat for disse prosjekter presenteres netto. Fordeling av kostnader Kostnader er i størst mulig grad direkte henført til den aktiviteten de hører til. Kostnader tilhørende mer enn en aktivitet, er så godt som mulig fordelt på en rimelig, pålitelig og konsistent måte på de ulike aktivitetene. Ved fordeling av kostnader er følgende fordelingsnøkler lagt til grunn; Kostnader Lønn Andre kostnader Note 2 - Antall ansatte, godtgjørelser mm Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret: 8 Fordelingsnøkkel Tid pr. aktivitet Konkret vurdering Note 3 - Tilskudd Tilskuddsinntekt inkluderer innvilgede rammer pr 31. desember hvor oppgjør mottas etter levering av kostnadsoppgaver. Kostnader til formålet, eksterne prosjekter er faktisk påløpte kostnader i prosjektet pr 31.desember. Kostnadsavsetning inkluderer gjenværende forventede kostnader for prosjektene. Note 4 - varige driftsmidler Driftsløsere, inventar, verktøy o.l. Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger Note 5 - Aksjer IKT-Norge eier 30% i selskapet Elretur AS. Historisk kostpris kr IKT-Norge eier 16,67% av aksjene i Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare AS. Historisk kostpris kr Egenkapital Årsresultat i følge siste i følge siste Firma årsregnskap årsregnskap Elretur AS Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare AS Note 6 - Bankinnskudd Av innestående i bank er kr bundne skattetrekksmidler. Bundne midler vedrørende leie av lokaler utgjør kr I tillegg inngår forskudd på eksterne prosjektmidler på egne bankkonti med kr Note 7 - Kostnader etter art Lønnskostnad Lønn Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum lønnskostnad Ytelser til ledende personer Pensjons- Andre Lønn kostnader godtgj. Generalsekretær Ved avslutning av arbeidsforholdet fra foreningens side er generalsekretæren berettiget til etterlønn i 12 måneder. IKT Norge er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven. Revisor Godtgjørelse til Deloitte AS og samarbeidende selskaper for revisjon utgjør i 2009 kr eks. MVA. Godtgjørelse for andre tjenester utgjør kr eks. MVA. Avskrivninger Andre driftskostander Prosjektkostnader (eksterne) Kostnader øvrige aktiviteter Honorarer (advokat, regnskapsfører, revisor, konsulenter) Bil-, reise-, og diettkostnader Andre kostnader (husleie, kontordrift, forsikring, osv.) Sum driftskostnader Note 8 - Prosjekter og aktiviteter med ekstern finansiering Inntekt tilsagn, Innkjøpskost Kostnadsavsetning Rest opptjent Prosjekt Inntekter mottatt 2009 utbetales 2010 bokført 2009 pr inntekt pr Resultat Familie , , Osiris , , Refleks 0, , , , Cosi , , , CR Extra , , , Digital Hverdag , , , Mosis , , , , T2M , , , , FriNett , , , , Unimod , , , , /136 NIC (Open Nordic) , , , AVIT/OSAVIT , , /158/172 SeSam , , , , EeConTec ,00 292, KOS , , , Opees , , , Verde , , ,57 0 Sum , , , , ,87 0 Inntekt tilsagn inkluderer innvilgede rammer pr 31. desember hvor oppgjør mottas etter levering av kostnadsoppgaver. Innkjøpskostnader er faktisk påløpte kostnader i prosjektet pr 31. desember. Kostnadsavsetning inkluderer gjenværende forventede kostnader for prosjektene. Inntekt tilsagn og kostnadsavsetninger er presentert netto i balansen. 26

Årsmelding 2008. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2008. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Årsmelding 2008 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Innhold KLIKK FOR LINK TIL SIDENE Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) 3 Årsberetning 2008 8 Regnskap 10 Noter til

Detaljer

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen Årsrapport 2001 Innhold 3 Høydepunkter 2001 4 Hva skaper effektive markeder?, av Sven Arild Andersen 6 Nøkkeltall 7 Analytikerinformasjon 8 Kursutvikling 8 Inntekter 10 Styrets beretning 16 Resultatregnskap

Detaljer

Året 2000. -Oslo Børs inntreden i NOREX-alliansen er et viktig skritt i retning av å virkeliggjøre vår nordiske strategi

Året 2000. -Oslo Børs inntreden i NOREX-alliansen er et viktig skritt i retning av å virkeliggjøre vår nordiske strategi Årsrapport 2000 Innhold 3 Året 2000 4 Ny innsikt og nye muligheter, av børsdirektør S. A. Andersen 6 Styrets beretning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 Noter 21 Revisors beretning

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning

Detaljer

Det er jeg som bestemmer i NetCom.

Det er jeg som bestemmer i NetCom. 2006 Det er jeg som bestemmer i NetCom. Pia Meling, kunde () Mobiloperatøren, kunden og alle de fine tallene. I et marked hvor produkter og tjenester er så like, er det viktig å være annerledes. I mobilmarkedet

Detaljer

EN BRANSJE I FORANDRING

EN BRANSJE I FORANDRING 1 INNHOLD 3 En bransje i forandring 5 Produksjon og dammer 6 Fiber til alle - på vei mot oppfyllelse 8 99.99 % punktlighet til over 9 000 kunder 9 Leverer strøm til 4 300 husstander 10 2014 - et unntaksår

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Kort om bladcentralen

Kort om bladcentralen Årsrapport 2007 Kort om bladcentralen Året 2007 I 2007 har konkurransen i handelen vært sterk. Tross dette har kategorien blader og bøker oppnådd en vekst på 3,9 %. Bladcentralen oppnådde en omsetning

Detaljer

styrets beretning, regnskap

styrets beretning, regnskap styrets beretning, regnskap OG INNSTILLINGER 2011 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Stein Olaf Onarheim, Inge Husefest, Mette Krohn-Hansen, Jan Erik Kjerpeseth, Gunnar Gran, Anne Gine Hestetun, Johannes

Detaljer

Styrets beretning. Regnskapsåret 2008. KrediNor Pb 782 Sentr. 0106 Oslo. Tlf. 22 00 91 00. marked@kredinor.no

Styrets beretning. Regnskapsåret 2008. KrediNor Pb 782 Sentr. 0106 Oslo. Tlf. 22 00 91 00. marked@kredinor.no KrediNor Pb 782 Sentr. 0106 Oslo 08 Tlf. 22 00 91 00 Styrets beretning 2008 marked@kredinor.no Regnskapsåret 2008 www.kredinor.no Om virksomheten Design: GRID design www.grid.no Trykk: Lobo Media AS rune

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

Årsberetning & årsregnskap 2011

Årsberetning & årsregnskap 2011 Årsberetning & årsregnskap 2011 LEDER Det er nå det gjelder! Ukentlig beskriver oppslag i media enorme miljøproblemer som påvirker livene til mange mennesker rundt om i verden. Det er nå godt dokumentert

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

OFVs VISJON OG RESULTATER NORGE HAR ET AV VERDENS MINST EFFEKTIVE VEINETT

OFVs VISJON OG RESULTATER NORGE HAR ET AV VERDENS MINST EFFEKTIVE VEINETT ÅRSRAPPORT 2011 OFVs VISJON OG RESULTATER Opplysningsrådet for Veitrafikken skal være det ledende fellesorganet for aktører med interesse for veitransport, og en sentral premissleverandør for media og

Detaljer

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen.

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen. ÅRSRAPPORT 2013 EIERE Bergensregionen utgjør en stor del av Hordaland fylkeskommune både geografisk og befolkningsmessig. 420 000 av fylkets 505 000 innbyggere bor i Bergensregionen. Eierkommuner 2013:

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 styrets beretning og regnskap 2012 Innstillinger til generalforsamling 2013 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Inge Husefest, Hilde Drønen, Stein Olaf Onarheim, Kenneth Nilsen, Anne Gine Hestetun,

Detaljer

6TIPS GENERASJONS- OG EIERSKIFTE SMÅBEDRIFTENE HOLDER LIV I DISTRIKTENE

6TIPS GENERASJONS- OG EIERSKIFTE SMÅBEDRIFTENE HOLDER LIV I DISTRIKTENE Generasjonsskifte Drama og suksess på Villa Skaar DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Strukturelle forberedelser: Gode råd om valg av selskapsform GENERASJONS- OG EIERSKIFTE No. 5/ Juni. 2011

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Klatring i stolpe skolebesøk på BVS Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Økonomi og administrasjon s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme

Detaljer

DEN VIKTIGE VEIEN VIDERE

DEN VIKTIGE VEIEN VIDERE ÅRSRAPPORT 2014 «Regjeringen har erfart at det er lettere å love i opposisjon, enn å gjennomføre i posisjon.» DEN VIKTIGE VEIEN VIDERE INNHOLDSFORTEGNELSE Den viktige veien videre 3 Visjon og veien videre

Detaljer

HV HV HVEM 1 ORFOR A ÅRSRAPPOR T 2 014

HV HV HVEM 1 ORFOR A ÅRSRAPPOR T 2 014 HVORFOR HVA HVEM 1 ÅRSRAPPORT 2014 Kluge Advokatfirma kluge.no Årsrapport 2014 Innhold Innledning Managing parter, Snorre Haukali 5 6 HVEM, HVA, HVORFOR Kort avstand lang reise Et spørsmål om prinsipper

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk Årsmelding 2013 BNF Bodøregionen Nettverk Næringspolitikk Bedriftsbesøk crestock.com Næringslivslyst Beredskapshovedstaden i Nord S2 DA Bodø Utvikling Frokost BRUS Fagråd Næringslivets Hus Lunsj Samhandling

Detaljer

Syv milliarder grunner til å tenke bærekraft

Syv milliarder grunner til å tenke bærekraft Syv milliarder grunner til å tenke bærekraft Årsrapport 2011 www.siemens.no Innhold 03 Syv milliarder grunner til å tenke bærekraft 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

Fantastiske kolleger. Konsernsjefen har ordet:

Fantastiske kolleger. Konsernsjefen har ordet: Årsrapport 2013 Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 39 Aksjonærinformasjon 52 Eierstyring

Detaljer

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap IKS er aksjonær på vegne av kommunene.

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap IKS er aksjonær på vegne av kommunene. ÅRSRAPPORT 2014 EIERE Eierkommunene i Business Region Bergen utgjør det vi kaller Bergensregionen. Dette er en stor del av Hordaland fylkeskommune både geografisk og befolkningsmessig. Vel 450 000 av fylkets

Detaljer

Innhold. Styrets beretning 2014. Resultater og tall. Bransjespesialisering og skreddersøm

Innhold. Styrets beretning 2014. Resultater og tall. Bransjespesialisering og skreddersøm Årsrapport 2014 Innhold 03 Tettere på en ny tid for nye Kredinor ved Tor Berntsen, adm direktør 04 Strategi, visjon, verdier, kundetilfredshet 06 Tettere på og regional organisering 08 Roller og menneskelige

Detaljer

Dette er Standard Norge

Dette er Standard Norge Årsrapport 24 Innholdsfortegnelse Dette er Standard Norge 3 Organisasjon og personale 4 Nøkkeltall 5 Styrets årsberetning for 24 6 Resultatregnskap 9 Balanse per 31. desember 24 1 Noter til regnskapet

Detaljer

ÅRET2013 GASSNOVA SF ÅRSMELDING 2013

ÅRET2013 GASSNOVA SF ÅRSMELDING 2013 ÅRET2013 GASSNOVA SF ÅRSMELDING 2013 Gassnova skal bidra til å fremskaffe løsninger som gjør at teknologi for fangst og lagring av CO 2 tas i bruk og blir et effektivt klimatiltak. 2 VÅRE VERDIER: INTEGRITET

Detaljer