Årsrapport Årsrapport 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2009. Årsrapport 2009"

Transkript

1 Årsrapport 2009 Årsrapport 2009

2 2 Vi er til for deg som medlem

3 Et år preget av usikkerhet... 4 Valgseminar... 6 Veikart for vekst og velferd... 8 Medlemsuttalelser Norsk ehelseforum Datalagringsdirektivet Milliardseier til telekomnæringen Grønn IT Bistandprosjekt IKT-Norge har flyttet Innhold Aktivitetsregnskap Balanse Regnskap & Notater Årsberetning Revisjonsberetning Budsjett Medlemmer Styret

4 2009 var et år preget av usikkerhet. Heldigvis kan vi nå i etterpåklokskapens tegn se at det gikk langt bedre enn fryktet. Fjoråret ble for de fleste langt fra noe jubelår, men det er alltid glede og optimisme å spore når det går bedre enn forventet. Finanskrisen står på mange måter i motsetning til Dotcom-krisen. Den gang trodde mange at alt skulle gå rett til himmels og alt for få så faresignalene i tide. Den gang gikk det hos mange bedrifter langt dårligere enn forventet. Nå har resultatet vært omvendt. Finanskrisen har selvsagt ikke gått upåaktet hen i vår næring. Omsetningen har for mange bedrifter gått ned, lønnsomheten har blitt noe lavere, og for en del bedrifter har det vært nødvendig å nedskalere. Den kanskje mest frustrerende bieffekten har vært at det har tatt vesentlig lenger tid å få closed et salg, eller solgt Et år preget EILERT HANOA STYRELEDER, IKT-NORGE inn et prosjekt hos kundene. Beslutningsvegringen har vært påtrengende hos mange av næringens kunder. Dette til tross har vi som næring generelt greid oss bra gjennom kriseåret Noe av forklaringen ligger i at vår næring har lært av tidligere nedturer. Vi har vært heldige som har hatt en sterk offentlig sektor, som ikke har vært nevneverdig rammet av finanskrisen. I 2009 er nesten 50% av omsetningen i norsk IKT-næring relatert til det offentlige. IKT-Norge jobbet meget aktivt med innspill til regjeringens krisepakke. Vi var først ute med å foreslå en midlertidig reduksjon av AGA, men nok en gang valgte politikerne å stimulere den tradisjonelle industrien, til tross for at det synes å være bred enighet om at kunnskaps-industrien er Norges fremtid. På IKT-Norges store valgkamparrangement svarte samtlige partier ja på spørsmålet om kunnskapsnæringen er viktigere for Norges fremtid enn tradisjonell industri. Det viser seg dessverre at det er avstand mellom ord og handling. GIEK fikk tilført betydelige krisemidler, og alle næringer skulle nyte godt av eksportgarantier. Dessverre viste det seg helt umulig for programvareselskaper å få garantier, rett og slett fordi GIEK ikke hadde noe 4

5 instrument for å ta pant i immaterielle rettigheter. IKT-Norge har lagt et meget aktivt år bak seg. Generalforsamlingen stod i finanskrisens ns tegn, med en rekke topp-analytikere som ga våre medlemsbedrifter er sin vurdering av situasjonen. Vi greide for første gang å få et grep om valgkampen og IT-politikk ble satt på dagsordenen. For å følge opp den nyvalgte regjeringen overrakte IKT-Norge vårt Veikart for vekst og velferd under Soria Moria forhandlingene. Vi har fått mange nye spennende medlemmer i IKT-Norge i 2009, og heldigvis har vi ikke tapt mange eksisterende medlemmer, finanskrisen til tross. Det er for tidlig å trekke bastante konklusjoner om 2010 etter bare noen måneder, men det er betinget optimisme å spore i vår næring som i de fleste andre næringer. Det er dermed ikke sagt at krisen er over. Det tar tid å få hjulene i gang igjen, og tilbakeslag kan komme som lyn fra klar himmel vil også bli et tøft år det er ingen n grunn til å sprette champagnen på forskudd, men krise er det ikke ke av usikkerhet lenger. Det er mange utfordringer for IT-næringen og IKT-Norge savner et sterkere fokus fra regjeringen. Vår uærbødige påstand er jo at IT-næringen er Norges viktigste næring. Vi er Norges tredje største næring målt i omsetning, det i seg selv gjør oss viktig, men vi skiller oss ut fra andre næringer fordi vi bidrar til å gjøre andre næringer mer konkurransedyktige og offentlig sektor mer effektiv. Uten IT stopper Norge. Derfor må IT løftes mye høyere opp på den politiske agendaen. IT-næringen har aldri bedt om spesielle særfordeler fra myndighetene, men nå ber vi om attention og det må et taktskifte til når det gjelder fokuset på de næringer som er Norges fremtid, nemlig kompetansenæringene. Problemet er at både tiltak og lovgivning fortsatt er rettet inn mot den tradisjonelle industrien. De offentlige tiltakene i forbindelse med finanskrisen viste dette til fulle. Dessverre synes ikke politikerne å være helt klar over hva som er Norges fremtid. IKT-Norge er imidlertid ikke i tvil. Vi er fremtiden og jobber hver dag for IT-næringens interesser, for å gjøre markedet større og for å bedre rammevilkårene for våre medlemsbedrifter. PER MORTEN HOFF GENERALSEKRETÆR, IKT-NORGE 5

6 6

7 Politisk debatt fredag 21. august kl , Hotel Bristol: Dette handler om utviklingen av fremtidens samfunn, ikke om bits og bytes. Smart bruk av IT er en av Obamas hovedsaker. Sover de norske politikerne, eller får vi endring også her hjemme? Slik var teksten i avisannonsen til årets største politiske IT-debatt som ble arrangert av IKT - Norge som et ledd i valgkampen. Vi ønsket å stille politikerne till veggs. Og politikerne kom. Mest oppmerksomhet fikk de fire spørsmålene der politikerne var tvunget til å bruke ja- eller nei -skilt, dette for å få frem de klare svarene. IKT - Norge gjør IT til valgkampsak Samtlige partier på Stortinget var representert og fikk forsvare og forklare sin IT-politikk. De cirka 150 IT-politisk interesserte som hadde meldt seg på fikk oppleve to timer med heftige diskusjoner. Deltagerne var: FrP: Thor Magne Bostad, politisk rådgiver, H: Trond Helleland, stortingsrepresentant, V: Trine Skei Grande, stortingsrepresentant, KrF: Sverre Vatnar, politisk rådgiver, SP: Geir Pollestad, statssekretær, AP: Truls Wickholm, stortingsrepresentant og SV: Heidi Grande Røys, statsråd Hensikten med debatten var å få frem politikernes syn på hvordan Norges tredje største næring kan bidra til effektivisering, kompetansebygging, verdiskaping og sysselsetting i det norske samfunnet, samt hva det politiske bidraget bør være for å sikre denne prosessen. IKT - Norges styreleder Eilert Hanoa styrte debatten med sikker hånd. Mest oppmerksomhet fikk de fire spørsmålene der politikerne var tvunget til å bruke ja- eller nei -skilt, dette for å få frem de klare svarene. Spørsmålene var: enn den som er i dag? kunnskapsbedrifter i Norge? forvaltning / det norske samfunnet? for Norges fremtid? På det siste spørsmålet svarte alle politikerne et unisont JA med skiltene høyt i lufta. Etter debatten ble det kåret en vinner av Et Smartere Norge, et arrangement i regi av Dagens Næringsliv og IKT - Norge. Viktoria Erngard som jobber i Telenor med en løsning der mobilens sim-kort kan brukes i forbindelse med betaling og som billett på en sikker, rask og brukervennlig måte tok førsteplassen i konkurransen. Avslutningsvis fikk publikum sjansen til å stemme frem det parti som de mente hadde lagt frem den beste IT-politikken. Venstre ble kåret til vinner med 48 prosent av stemmene fra salen. 7

8 Veikart for ve IT-næringen er Norges tredje største næring. Vi er viktig i kraft av vår egen størrelse, men skiller oss fra de fleste andre næringer ved at vi bidrar til å gjøre andre næringer innovative og konkurransedyktige, og offentlig sektor mer serviceorientert og effektiv. IT spiller en helt avgjørende nøkkelrolle i overgangen fra industrisamfunn til kunnskapssamfunn. Dette er noe politikerne våre er enige om. Men enigheten til tross er IKT-Norge svært bekymret over at Norge ikke har en tilstrekkelig oppdatert IT-politikk og at spørsmålet knyttet til kunnskapssamfunnet ikke er høyt nok oppe på den politiske agendaen. Dette ønsket IKT-Norge å gjøre noe med og skrev Veikart for vekst og velferd. Veikartet tar for seg ulike sektorer hvor IT spiller en avgjørende rolle for samfunnsutviklingen. Vi har valgt å bruke enkelte områder som eksempel på effektivisering og IT. Vi skriver om bland annet Grønn IT, IT i offentlig sektor, IT i utdanningssektoren, e-helse og om digitale skiller. Vi stiller også spørsmål som Hvilke muligheter finnes for å jobbe smartere i offentlig sektor 8

9 kst og velferd ved bruk av innovative IT-løsninger? Hvordan kan vi sikre høyhastighets bredbånd til hele landet slik at vi kan opprettholde vårt bosetnings-mønster? Stadig flere nasjoner peker på IT som den viktigste næringen for økt verdiskaping og innovasjon, og ikke minst for å sikre en positiv endring av offentlig sektor og eksisterende næringsliv. Med tanke på den stadig sterkere funksjon IT har som motor i samfunnet bør en IT-politisk agenda vare en prioritet for alle partier som er representert på Stortinget. Veikartet er sendt til alle representanter og rådgivere på Stortinget. Den er også sendt til politikere og tjenestemenn i departementene og fungerer som innspill i den IT-politisk dialogen vi konstant fører med dem. Politisk passivitet må erstattes med aktivitet. Et første møte med Fornyingsminister Aasrud og næringsminister Giske er gjort og vi ser at det finnes gode sjanser for at IT-politikken flyttes opp til en naturlig plass på den politiske agendaen. Veikart for Vekst og Velferd ligger som en solid basis for dette arbeidet og som et verktøy for å gjøre politikernes visjoner mulige. 9

10 IKT-Norge har stor bransjekunnskap og et meget stort nettverk. De er alltid villige til å hjelpe til og er svært serviceminded. Den hjelp vi får via medlemskapet, anser jeg som svært verdifull. Modern Software Group as v/ Gjermund Asplund Microsoft har et stort og brett kontaktnett og det er helt naturlig for oss å være med i næringens egen bransjeorganisasjon. Vi har en rekke samarbeidsrelasjoner med IKT-Norge og finner det nyttig og viktig. Microsoft v/hege Skryseth Vi får hjelp til å løse konkrete problemer og har nytte av den assistanse og bistand vi får fra IKT-Norge. Ricoh Norge AS v/ Svein Liebig-Larsen HVA VÅRE MEDLEM IKT-Norge spiller en viktig rolle og vi har særlig dratt nytte av det fokuset IKT-Norge har på internasjonalisering og å gi medlemmene praktisk hjelp. Boost Communications AS v/ Øystein Skiri For Accenture er det helt naturlig å ta bransjeansvar ved å være medlem i IKT-Norge. På vegne av næringen fronter IKT-Norge mange viktige saker til det beste for oss og næringen. Accenture v/ Nils Øveraas For Visma er det helt naturlig å være medlem av IKT-Norge fordi vi trenger et sterkt og tydelig talerør for næringen. Visma v/øystein Moan IKT-Norge har fokus og er til for medlemmene. Vi jobber mye med tilgang på offentlig informasjon og her har IKT-Norge gjort en meget god jobb for å løfte dette opp på politisk nivå. Bolm Geomatics AS v/håkon Andresen 10

11 IKT-Norge har vist seg handlingsorienterte, og arbeidet med å etablere ehelse-forum har vært viktig for oss som bedrift og viktig for bransjen. DIPS v/ Tor Arne Viksjø IKT-Norge er en viktig samarbeidspartner for oss, og vi opplever organisasjonen som praktisk rettet og som en problemløser. Vi har et tett og godt samarbeid med IKT-Norge. Jakob Hatteland Computer AS v/ Olaf-Magnus Olsen Google har mange og gode relasjoner med IKT-Norge og vi setter på pris på å kunne jobbe tett med organisasjonen som vi synes gjør en veldig god jobb for næringen. Google v/ Jan Grønbeck MER SIER OM OSS IKT-Norge jobber aktivt for medlemmene og vi opplever vår interesseorganisasjon som aktive, uredde og som tar grep når vi trenger hjelp og råd. Agresso v/helge Strypet IKT-Norge evner å sette saker på den politiske dagsordenen og deres politiske nettverk og påvirkningsevne er viktig for oss. Redpill Linpro v/ Margrethe Gleditsch IKT-Norge er en viktig partner for oss når det gjelder bransjeansvar og ikke minst har vi fått mye støtte og hjelp når det gjelder Grønn-IT, som er et svært viktig prosjekt for oss i Atea. Atea v/ Steinar Sønsteby IKT-Norges engasjement for å drive FoU-prosjekter har vært og er svært viktig for SuperOffice. Deltakelse i disse prosjektene har vært matnyttig og lønnsomt for oss som programvarebedrift. SuperOffice AS v/ Guttorm Nielsen 11

12 12 Norsk ehelse - Slag

13 ehelseforum ble etablert av IKT-Norge og e-helse på slutten av Idag er mer enn 60 bedrifter tilknyttet Norsk ehelsforum/ikt-norge. Forumet skal ivareta saker av felles interesse til de av IKT-Norges medlemmer som leverer produkter eller tjenester innenfor helseog omsorgssektoren i Norge. Fremme løsninger som utvikler, effektiviserer og øker kvaliteten i helsevesenet. Fremme medlemmenes felles interesser i forhold til, og yte faglige bidrag til, de myndigheter som regulerer og spesifiserer elementer i leverandørenes IT-løsninger, herunder standardisering. Over 60 bedrifter er nå tilknyttet IKT-Norges ehelseforum kraftig organisasjon for helse og IT i Norge Det er aktiv jobbing og møter med sentrale ledere både i departement, direktorat, helseforetakene og KS. Norsk ehelsforum skal gi medlemmene de beste forutsetninger for å forstå kundebehovet i helsesektoren. Vi er på vei til å lykkes og opplever at myndighetene og helsevesenet i større og større grad tar oss med på råd og er opptatt av å samarbeide og å lytte. I 2009 var vår viktigste politiske sak å bidra til lovendringen som gir tilgang på tvers. Dette ble en sak med store oppslag i media der polariseringen var enorm. Saken endte i et kompromiss og i 2010 vil lovendringens forskrifter komme, da begynner den viktige jobben med implementering. Kampsak i 2009: Tilgang til egne pasientdata Norsk ehelseforum mener det er viktig å åpne journalen for pasientene slik at de med enkelhet kan få oversikt over egen helse. I dag er dette nesten umulig. Det må derfor sikres ordninger på plass som gir pasienten enkel oversikt via Internett. Tekniske løsninger er på plass, men det trengs strukturelle grep for å pålegge alle behandlere å gi pasienten denne tilgangen. Felles kjernejournal som det snakkes mye om er et slikt grep, men det må skje nå, dersom vi skal spare samfunnet for de milliardene som ligger latent i de livsstilssykdommene vi pådrar oss. 13

14 Datalagringsdirektivet er en av de viktigste politiske sakene i Norge. IKT-Norge har fulgt denne saken helt fra starten og vi var de første i Norge som slo alarm om konsekvensene. Saken er fortsatt meget høyt på vår agenda. Utfordringene med datalagringsdirektivet. Direktivet utfordrer kommunikasjonsleverandørene sin rolle, og oppgaven med å levere nøytrale kommunikasjonstjenester hvor brukeren kan ha tillit til kommunikasjonens integritet. En rolle som fremheves tydelig i Human rights guidelines for Internet service providers forfattet av Europarådet. IKT-Norge har tidligere gitt to Sejersted, oppdrag å utarbeide en juridisk betenkning om data- som kan sies å kunne bli direkte berørt dersom Norge reserverer seg mot datalagringsdirektivet. Denne betenkningen er også en del av materialet det vises til fra regjeringen i forbindelse med at direktivet nå er på høring i Norge. I dag lagres opplysninger for faktureringsformål og for å administrere og ivareta sikkerheten ved tjenester. Teleoperatørene bistår i dag politiet når Post- og Teletilsynet fritar operatøren fra taushetsplikten, og med frysning av data når det er skjellig grunn til mistanke. Det viktigste ordet her er når, dermed får politiet tilgang til data utover de eksisterende slettefristene som Datatilsynet har satt i dag. Dermed har politiet allerede i dag betydelige muligheter til å få tilgang til data, og direktivet innebærer en dramatisk utvikling og rolleendring for både leverandører og brukere av kommunikasjonstjenester. IKT-Norge vil fortsette å være en sentral aktør i denne, og tilsvarende, saker som forsøker å tillegge IKT-næringen et uønsket ansvar og en uønsket rolle. Direktivet vil føre til store kostnader for ISPér og telekomleverandører. Dette vil igjen kunne føre til at konkurransen i telemarkedet svekkes. IKT-Norge er videre redd for at direktivet vil skade borgernes tillit til moderne teknologi. At alle skyldige som uskyldige skalovervåkes er ikke i tråd med norske demokratitradisjoner og svært langt unna det vi forbinder med personvern. Vi er videre redd for at direktivet vil skade borgernes tillit til moderne teknologi. 14

15 Regjeringen vedtok å utlyse en auksjon der de øremerker de tilgjengelige frekvensressursene som ble tilgjengelige etter at det analoge TV-nettet er slukket til mobil bredbånd og ikke til kringkasting. IKT-Norge jobbet iherdig for nettopp denne løsningen. Milliardseier til telekomnæringen. Frekvenser er en begrenset og verdifull naturressurs og er avgjørende for fremtidens ekom-infrastruktur i Norge. Avgjørelsen er også sentral for fremtidig næringsutvikling og en videreføring av bosetning utenfor storbyene. IKT-Norges viktigste budskap var at Norge må koordinere sin frekvensforvaltning med EU og våre nærmeste naboland og at det bør gjennomføres en teknologi- og tjenestenøytral auksjon for frekvensområdet MHz, tilrettelagt slik at vanlig høyeffekts kringkasting i praksis utelukkes. Dette ble også Regjeringens beslutning. En betydelig seier for IKT-Norge og vår næring. Den digitale dividenden til telekom og ikke til flere TV-kanaler. En viktig seier for IKT-Norge. 15

16 I Europa har diskusjonen innen Grønn IT et todelt fokus: greening of IT (tradisjonell grønn IT) og greening through IT (grønn IT 2 eller smart IT ). Også det norske prosjektet rommer denne dobbeltheten. I vårt politiske dokument Veikart for vekst og velferd fastslo vi at Grønn IT i 2010 ville fokusere på grønne datasentre, digitalisering og smartere transport samt smarte bygg. og materialintensitet, men også en svært klimavennlig industri i seg selv. Grønn IT arbeider fortsatt med å vise, gjennom gode eksempler, at IT er et meget godt egnet redskap til å redusere energi- og material-intensiteten i enhver bedrifts verdikjede nettopp gjennom grep som digitalisering, smartere transport, smarte bygg og grønne datasentre. I 2009 inngikk vi et samarbeid med Naturvernforbundet for å sikre at prosjektet har et relevant fokus. Vi samarbeider også med våre IT-bransjens fellesdugnad for et bedre miljø! Rapporten om grønne datasentre, Sky og fjordane, videreføres i form av piloter som skal realitetsteste påstandene om at Norges naturgitte fortrinn på strøm og kjøling gir oss internasjonale markedsfortrinn, og bidra til den internasjonale markedsføringen av Norge som grønn datasenter-nasjon. Grønn IT-prosjektet jobber samtidig for å få kartlagt potensialet Norge har til energieffektivisering og CO2-reduksjoner ved smart bruk av IT en såkalt SMART-rapport for Norge. Vi mener at den norske klimadebatten er så fokusert på problemer at den ikke ser løsningene som IT representerer. IT er ikke bare en muliggjører og en transformator som kan redusere andre sektorers energi- skandinaviske søsterorganisasjoner. Blant annet kommer de beste skandinaviske Grønn IT-casene nå på engelsk på websiden der Nordisk Ministerråd viser frem de beste nordiske løsninger på fornybar energi og energieffektivisering. I juni 2009 leverte IKT-Norges Grønn IT-prosjekt en rapport ved navn Sky og fjordane til Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Rapporten fastslo at Norge har naturgitte forutsetninger som gjør det egnet til datasenterlokalisering. Videre viste rapporten at det offentlige per i dag har sine data spredd på et meget stort antall lokasjoner, men at selv de største offentlige datasentre har liten oversikt over kostnadene sine. Vi mener at den norske klimadebatten er så fokusert på problemer at den ikke ser løsningene som IT representerer. 16

17 17

18 IKT-Norge bidrar på Balkan Kosovo og hele Balkan assosieres med en forferdelig krig som krevde mange menneskeliv og som berørte store områder. Nye stater har blitt til og nye demokratier skal vokse opp. IKT er blitt en viktig del av den infrastrukturen som disse demokratiene bygger sine systemer på. Viktigheten av dette, koblet med ønsket om et forretningsliv tuftet på kost/nytte og ikke andre forhold, var grunnen til at en IKT-forening ble sett på som viktig. IKT-Norge har med hjelp av penger fra UD og egne midler fått i gang foreningen som ble etablert rett før nyttår. 50 bedrifter er nå med og flere kommer. Vår rolle fremover vil være en fadderordning for det nye styret og sekretariatet. Saker som det jobbes med er blant annet filter mot overgrep, og en returordning for elektronisk avfall. IKT er blitt en viktig del av den infrastrukturen som disse demokratiene bygger sine systemer på. 18

19 19

20 20 IKT-Norge har flyttet inn i nye flot

21 te lokaler - velkommen til oss! I oktober flyttet IKT-Norge til nyoppussede lokaler i Oscarsgate 20. De gamle lokalene til TBL/Norsk Industri har blitt renovert og mens den gamle industrien har flyttet ut har den nye industrien flyttet inn. Vi var glad for at de gamle palisanderveggene ble revet, for der satt det mye gammel historie fra harde lønnsforhandlinger, lovnader om subsidier og annet vi helst ikke vil vite noe om. Gården har vært preget av å være byggeplass i noe tid, men gårdeier Pecunia har vært meget profesjonelle og hjelpsomme. Vi trives i våre nye lokaler. Mer funksjonell plass, vesentlig bedre luft, lysere og mer inspirerende omgivelser og endelig skikkelige møterom. Vi er godt fornøyd med at flytteprosessen gikk raskt og greit og ikke minst at vi har holdt oss godt innen de budsjetter som var gitt oss. Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til 5.etg. i Oscarsgate 20! 21

22 22

23 23

24 IKT-Norge Aktivitetsregnskap ANNSKAFFELSER AV MIDLER Medlemskontigent Serviceavgift Tilskudd eksterne prosjekter Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter Salg av standardavtaler Mobile World Congress Grønn IT Søk Medlemsarrangement IKT E-skills week Fotorådet Andre aktiviteter Sum inntekt fra operasjonelle aktiviteter Finans- og investeringsaktiviteter Sum anskaffede midler FORBRUK AV MIDLER Kostnad til formålet Eksterne prosjekter Mobile World Congress Grønn IT Søk Medlemsarrangement IKT E-skills Week Fotrådet Sum kostnad til formålet Administrasjonskostnader Sum forbrukte midler ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT Tillegg/reduksjon egenkapital Overført annen egenkapital Sum tillegg/reduksjon egenkapital

25 IKT-Norge Balanse EIENDELER Anleggsmidler Driftsløsere, invetar, verktøy, kontormaskiner og lignende Aksjer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Fordring tilskudd Forskuddsbetalt kostnad og andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Egenkapital Fusjon Nortib (Note 8) Årets resultat Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Påløpte kostnader eksterne prosjekter Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 24. mars 2009 styrets leder styremedlem styremeldem styremedlem Ingvild Myhre Eivind Roald Kristianne Storehaug Kjell Andrè Engen Per Morten Hoff styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem 25

26 IKT-Norge Regnskapsprinsipper og noter Note 1 regnskapsprinsipper Organisasjonen har i 2009 endret regnskapsspråk og følger nå standarden for ideelle organisasjoner. Sammenligningstallene for 2008 er omarbeidet. Årsregn-skapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner og består av følgende: Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kort-siktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom dette er lavere enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Investeringer i verdipapirer som anses å være langsiktige investeinger, vurderes til anskaffelses- kost og nedskrives når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kontingent og serviceavgift inntektsføres på faktureringstidspunktet. Prosjekter og aktiviteter med ekstern finansiering presenteres etter regnskaps-prinsippet. Disse prosjekter administreres av IKT Norge, men inkluderer blant annet også flere medlemsfirmaer. Resultat for disse prosjekter presenteres netto. Fordeling av kostnader Kostnader er i størst mulig grad direkte henført til den aktiviteten de hører til. Kostnader tilhørende mer enn en aktivitet, er så godt som mulig fordelt på en rimelig, pålitelig og konsistent måte på de ulike aktivitetene. Ved fordeling av kostnader er følgende fordelingsnøkler lagt til grunn; Kostnader Lønn Andre kostnader Note 2 - Antall ansatte, godtgjørelser mm Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret: 8 Fordelingsnøkkel Tid pr. aktivitet Konkret vurdering Note 3 - Tilskudd Tilskuddsinntekt inkluderer innvilgede rammer pr 31. desember hvor oppgjør mottas etter levering av kostnadsoppgaver. Kostnader til formålet, eksterne prosjekter er faktisk påløpte kostnader i prosjektet pr 31.desember. Kostnadsavsetning inkluderer gjenværende forventede kostnader for prosjektene. Note 4 - varige driftsmidler Driftsløsere, inventar, verktøy o.l. Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger Note 5 - Aksjer IKT-Norge eier 30% i selskapet Elretur AS. Historisk kostpris kr IKT-Norge eier 16,67% av aksjene i Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare AS. Historisk kostpris kr Egenkapital Årsresultat i følge siste i følge siste Firma årsregnskap årsregnskap Elretur AS Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare AS Note 6 - Bankinnskudd Av innestående i bank er kr bundne skattetrekksmidler. Bundne midler vedrørende leie av lokaler utgjør kr I tillegg inngår forskudd på eksterne prosjektmidler på egne bankkonti med kr Note 7 - Kostnader etter art Lønnskostnad Lønn Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum lønnskostnad Ytelser til ledende personer Pensjons- Andre Lønn kostnader godtgj. Generalsekretær Ved avslutning av arbeidsforholdet fra foreningens side er generalsekretæren berettiget til etterlønn i 12 måneder. IKT Norge er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven. Revisor Godtgjørelse til Deloitte AS og samarbeidende selskaper for revisjon utgjør i 2009 kr eks. MVA. Godtgjørelse for andre tjenester utgjør kr eks. MVA. Avskrivninger Andre driftskostander Prosjektkostnader (eksterne) Kostnader øvrige aktiviteter Honorarer (advokat, regnskapsfører, revisor, konsulenter) Bil-, reise-, og diettkostnader Andre kostnader (husleie, kontordrift, forsikring, osv.) Sum driftskostnader Note 8 - Prosjekter og aktiviteter med ekstern finansiering Inntekt tilsagn, Innkjøpskost Kostnadsavsetning Rest opptjent Prosjekt Inntekter mottatt 2009 utbetales 2010 bokført 2009 pr inntekt pr Resultat Familie , , Osiris , , Refleks 0, , , , Cosi , , , CR Extra , , , Digital Hverdag , , , Mosis , , , , T2M , , , , FriNett , , , , Unimod , , , , /136 NIC (Open Nordic) , , , AVIT/OSAVIT , , /158/172 SeSam , , , , EeConTec ,00 292, KOS , , , Opees , , , Verde , , ,57 0 Sum , , , , ,87 0 Inntekt tilsagn inkluderer innvilgede rammer pr 31. desember hvor oppgjør mottas etter levering av kostnadsoppgaver. Innkjøpskostnader er faktisk påløpte kostnader i prosjektet pr 31. desember. Kostnadsavsetning inkluderer gjenværende forventede kostnader for prosjektene. Inntekt tilsagn og kostnadsavsetninger er presentert netto i balansen. 26

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Sunnaasstiftelsen

Årsregnskap. Sunnaasstiftelsen Årsregnskap Sunnaasstiftelsen 2015 Sunnaasstiftelsen Aktivitetsregnskap NOTE ANSKAFFEDE MIDLER 2015 Tilskudd 2 Offentlige tilskudd 958 848 Innsamlede midler TV2 Aksjonen 9 190 580 Gaver 1 938 150 3 Sum

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Mercy Ships Norge

Stiftelsen Mercy Ships Norge Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med NRS(F) God regnskapsskikk for idelle organisasjoner. Klassifisering av inntekter Innsamlede midler og gaver inntektsføres på mottakstidspunktet.

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Norges Bueskytterforbund

Årsregnskap. Norges Bueskytterforbund Årsregnskap Norges Bueskytterforbund 2016 Norges Bueskytterforbund Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 162 736 210 756 Offentlige

Detaljer

LIV LAGA. Medlemsinntekter 4. Tilskudd Offentlige midler 3. Innsamlede midler, gaver mv. Sum anskaffede midler

LIV LAGA. Medlemsinntekter 4. Tilskudd Offentlige midler 3. Innsamlede midler, gaver mv. Sum anskaffede midler LIV LAGA Tekst Note 2009 Anskaffede midler Medlemsinntekter 4 Tilskudd Offentlige midler 3 Sum tilskudd Innsamlede midler, gaver mv Sum anskaffede midler 19 000 150 000 150 000 1 787 170 787 Forbrukte

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Norsk Forening For Medisinsk Mikrobiologi Org.nr Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter

ÅRSREGNSKAP Norsk Forening For Medisinsk Mikrobiologi Org.nr Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter ÅRSREGNSKAP 2015 Norsk Forening For Medisinsk Mikrobiologi Org.nr. 992 768 673 Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter Utarbeidet av Visma Services Norge AS Aktivitetsregnskap Norsk Forening For Medisinsk

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

AKTIVITETSREGNSKAP 2015

AKTIVITETSREGNSKAP 2015 AKTIVITETSREGNSKAP 2015 Norsk Barnelegeforening Org.nr. 975 690 555 Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Aktivitetsregnskap Norsk Barnelegeforening

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 985 798 877 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 2 144 479 764 848 Offentlige tilskudd 2 3 353 284 2 414 364 Andre

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap 2012 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr. 982303303 GENERALFORSAMLING 2008, side 1 GENERALFORSAMLING 2008, side 2 GENERALFORSAMLING 2008, side 3 GENERALFORSAMLING 2008,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap 212 Sameiet Lørenplatået Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 INNTEKTER Salgsinntekter Leieinntekter Innkrevde felleskostnader 1 4 44 516 4 15 152 4 349 4 716 8 Sum

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges Blindeforbunds Ungdom AKTIVITETSREGNSKAP 2010 Aktivitetsregnskap Note 2010 ANSKAFFELSE AV MIDLER Medlemsinntekter 3 500 Tilskudd - Offentlige tilskudd 562 245 - Offentlige refusjoner og øvrige tilskudd 263 000 Innsamlede midler

Detaljer

Årsregnskap. Norges Triatlonforbund. '()\) Zr`'

Årsregnskap. Norges Triatlonforbund. '()\) Zr`' Årsregnskap Norges Triatlonforbund 2016 '()\) Zr`' Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 1 989 052 2 144 479 Offentlige tilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

RÅDET FOR PSYKISK HELSE AKTIVITETSREGNSKAP 2015 Alle tall i hele tusen Noter

RÅDET FOR PSYKISK HELSE AKTIVITETSREGNSKAP 2015 Alle tall i hele tusen Noter AKTIVITETSREGNSKAP 2015 Alle tall i hele tusen Noter 2015 2014 Anskaffelse av midler Medlemsinntekter 147 154 Tilskudd fra offentlige institusjoner 1 6 365 4 978 Tilskudd fra andre 2 22 488 21 677 Innsamlede

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA Årsregnskap 2014 Landbrukstjenester Solør Odal SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 513 661 2 791 960 Lønn og påslag 15 785 989 14 768 481 Annen driftsinntekt

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2014 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER TILSKUDD 1b i Offentlige tilskudd b ii Andre tilskudd Sum tilskudd

ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER TILSKUDD 1b i Offentlige tilskudd b ii Andre tilskudd Sum tilskudd Organisasjonens navn REGNSKAP Organisasjonsnummer Alfalah Scholarship Scheme 986 788 743 tkr tkr ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER 1 ANSKAFFEDE MIDLER 1a Medlemsinntekter 1b TILSKUDD 1b i Offentlige

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer