Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale."

Transkript

1 HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: Møtested: Harstad Rådhus Møterom 1 - Rådhus 1B (4. etg.) Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr Tittel PS 13/23 IK-HMS Hovedhåndbok - Revidering 2013 PS 13/24 Nærvær 3 kvartal 2013 PS 13/25 Registrering av avvik fra arbeidsplanen i skolen PS 13/26 Virksomhetsplanen PS 13/27 HMS-rådgiver orienterer desember 2013 Dokumentene vedrørende ovenstående saker er lagt ut til ettersyn på kommunens hjemmeside Harstad, 26. november 2013 Max Jenssen Leder Side1

2 Side2

3 Saksdokument Saksmappenr: 2013/6766 Saksbehandler: Siw Schultz Gabrielsen Arkivkode: 440 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Arbeidsmiljøutvalget /23 IK-HMS HOVEDHÅNDBOK - REVIDERING 2013 Vedlegg: ingen Andre saksdokumenter: IK-hovedhåndbok HMS (Ikke vedlagt) Ingress: Internkontroll håndbok HMS skal i sin helhet revideres innen Rådmannens tilrådning: Hovedhåndbok Internkontroll HMS prolongeres til Saksopplysninger Hovedhåndbok IK-HMS skal i sin helhet revideres innen Det forventes ikke vesentlige endringer med unntak av vedlegg som «retningslinjer for håndtering av konflikter og mobbing» og diverse vedlegg til kap.11 «innkjøp og leie av tjenester, teknisk utstyr og maskiner.» Vurdering Grunnet vesentlig høyere saksmengde med dertil nødvendig prioritering bes det om utsettelse på frist. Det vil også medføre en enkelt endring i stedet for flere mindre. Dette ses på som «ryddigere» i arbeidet med å bekjentgjøre endringene i organisasjonen. Hugo Thode Hansen Rådmann Siw Schultz Gabrielsen HMS-rådgiver Side3

4 Saksdokument Saksmappenr: 2010/4534 Saksbehandler: Siw Schultz Gabrielsen Arkivkode: 440 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Arbeidsmiljøutvalget /24 NÆRVÆR 3 KVARTAL 2013 Vedlegg: Frisknærværsstatistikk Harstad kommune 2013 Sykefraværsstatistikk Harstad kommune 2013 Andre saksdokumenter: (Ikke vedlagt) Ingress: Harstad kommune hadde et nærvær på 91.9 % i 3.kvartal Samla sett er dette likt med tall fra samme periode i Rådmannens tilrådning: Med kjennskap til pågående prosesser (lederopplæring, LEAN, Uups! opp igjen osv) tar AMU saken til orientering. Saksopplysninger Personalsjefen orienterer i møtet. Hugo Thode Hansen Rådmann Siw Schultz Gabrielsen HMS-rådgiver Side4

5 Sykefraværsstatistikk Harstad kommune 2013 Harstad kommune Antall Enhet årsverk Total Total 1.kv. 2. Kv 3. Kv 4.kv Total 1.kv. 2. Kv 3. Kv 4.kv Total Rådmannen 7 9,3 5,0 8,0 12,1 12,4 0,4 8,5 1,6 0,4 0,8 Personal og organisasjon 27,6 10,8 12,7 9,9 4,4 4,9 6,0 6,2 7,9 6,7 5,9 Økonomi og utvikling 22 6,7 6,3 3,7 0,6 0,3 1,3 1,6 2,0 1,8 1,5 Administrasjonsenheten 15 7,2 7,1 11,2 11,8 8,1 11,6 10,7 6,8 3,4 5,4 Regnskapsenheten 15,7 2,6 9,0 18,3 13,5 5,8 11,7 12,4 10,2 9,6 14,1 Koordinerende enhet 9,8 2,2 8,7 6,5 0,8 2,9 1,3 2,8 9,2 12,8 5,6 Kemnerenheten 13,4 5,4 2,9 9,0 5,7 6,6 12,5 8,5 7,7 5,0 0,5 Areal og byggesak 24,3 4,8 4,5 3,8 5,6 4,6 4,7 4,8 5,8 3,0 3,1 Brann og redning 30,9 4,4 1,7 5,1 8,4 4,5 2,2 5,0 4,7 4,6 6,4 Bygg og eiendom 79 12,1 12,5 8,3 10,9 12,1 9,6 10,1 11,2 9,9 10,4 - herav renhold 50 13,4 14,8 10,8 14,1 16,3 13,6 13,5 14,3 14,6 11,5 Drift og utbyggingstj. 66,1 5,0 4,4 6,1 7,3 7,0 6,2 6,7 7,5 6,4 2,5 Helsehuset 112,9 11,3 10,7 13,8 10,4 6,2 7,3 9,4 7,7 6,6 6,8 NAV komunalt ansatte 25,3 9,9 13,5 15,4 8,6 7,4 8,7 10,4 12,7 14,8 15,4 Barne og ungdomstj. 33,9 6,8 9,8 12,0 10,0 12,0 16,4 12,8 14,5 15,3 12,5 Harstad bibliotek 8,1 10,1 22,1 16,7 6,7 10,1 17,3 11,8 8,2 6,1 18,1 Harstadåsen barnehager 31,5 11,4 10,3 16,8 11,3 6,0 6,2 9,9 6,7 8,5 12,6 Byggeklossen barnehager 33 10,9 20,7 19,8 12,2 15,7 16,4 14,0 12,3 11,0 9,3 Fargeklatten barnehager 23,9 9,2 13,2 11,3 8,7 3,4 8,7 8,2 15,6 13,7 11,8 Heggen barnehager 40 8,7 12,3 20,2 14,7 11,1 16,9 15,7 19,1 12,0 13,5 Gangsåstoppen barnehage 29,5 11,7 8,4 8,8 10,1 9,4 7,2 9,3 11,2 6,8 5,2 Hinnsteinen barnehager 32,9 10,8 20,3 21,0 12,8 12,7 18,0 16,2 16,4 14,2 9,1 Bergsåsen barnehager 23 11,3 10,8 11,7 5,3 7,2 16,4 10,0 16,8 18,3 13,3 Medkila skole 27,5 12,6 9,1 8,4 5,3 6,4 11,1 7,6 14,0 13,0 6,4 Sørvik oppvekstsenter 34 5,9 10,2 12,6 10,1 9,5 9,6 10,5 13,6 14,7 8,2 Kila skole 60 7,2 6,8 6,0 4,4 2,9 7,2 5,3 6,9 6,2 2,5 Kanebogen skole 39 11,6 12,5 6,1 5,2 2,9 9,1 6,0 12,0 9,7 9,0 Seljestad barneskole 41 6,9 10,1 3,7 1,3 1,2 6,7 3,3 6,5 4,5 3,7 Seljestad ungdomskole 36,3 7,0 9,3 14,3 9,6 6,8 6,2 9,1 4,4 3,1 3,1 Harstad skole 52,8 6,7 5,6 8,9 6,7 5,4 11,5 8,0 14,5 12,2 9,2 Hagebyen skole 36,4 9,2 15,0 14,5 15,6 6,5 11,8 12,3 10,9 7,9 4,4 Bergseng skole 41,5 8,6 11,5 10,2 6,0 3,2 7,0 6,5 11,8 12,4 7,5 Grytøy oppvekstsenter 19,6 8,7 12,1 11,2 10,9 9,8 11,7 10,6 7,5 3,6 1,7 Stangnes ,2 6,0 4,9 1,7 2,3 11,4 6,0 11,7 17,6 4,9 Bjarkøy oppvekstsenter 19,8 13,3 8,3 2,9 Harstad kulturskole 19,2 9,5 1,0 5,6 1,3 2,6 3,3 3,2 3,7 5,1 3,8 Voksenopplæringen 23 4,0 3,6 6,2 5,6 2,9 11,0 6,7 8,9 9,3 6,4 Omsorg Stangnes 102,8 10,6 11,1 13,9 12,1 14,0 15,2 13,9 16,8 10,8 8,5 Omsorg Sør 148,8 12,0 12,2 15,3 14,7 10,5 12,8 13,4 13,1 10,9 11,1 C:\PdfConverterDocProcessingDirectory\EPHORTE\ XLS Side5

6 Harstad kommune Antall Enhet årsverk Total Total 1.kv. 2. Kv 3. Kv 4.kv Total 1.kv. 2. Kv 3. Kv 4.kv Total Omsorg Sentrum ,5 11,5 13,8 9,6 7,5 10,7 10,4 12,1 12,6 10,5 Omsorg øysamfunn 30,7 6,6 9,2 11,6 Omsorg Nord 157,7 15,4 15,3 18,2 14,7 14,3 17,4 16,1 15,4 12,6 10,4 Alle barnehagene 237,7 10,6 13,8 16,4 11,3 9,9 13,1 12,4 14,1 11,8 10,7 Alle skolene 408,7 8,2 9,5 9,2 7,3 4,9 9,0 7,6 10,4 9,2 5,5 Helse og omsorg 704,7 12,3 12,2 15,1 12,4 10,4 12,6 12,6 12,7 10,8 9,7 Hele Harstad kommune 1759,1 9,8 10,6 12,0 9,7 8,1 10,7 10,1 11,3 9,9 8,1 C:\PdfConverterDocProcessingDirectory\EPHORTE\ XLS Side6

7 Frisknærværsstatistikk Harstad kommune 2013 Harstad kommune Antall Enhet årsverk Total Total 1.kv. 2. Kv 3. Kv 4.kv Total 1.kv. 2. Kv 3. Kv 4.kv Total Rådmannen 7 90,7 95,0 92,0 87,9 87,6 99,6 91,5 98,4 99,6 99,2 0,0 0,0 Personal og organisasjon 27,6 89,2 87,3 90,1 95,6 95,1 94,0 93,8 92,1 93,3 94,1 0,0 0,0 Økonomi og utvikling 22 93,3 93,7 96,3 99,4 99,7 98,7 98,4 98,0 98,2 98,5 0,0 0,0 Administrasjonsenheten 15 92,8 92,9 88,8 88,2 91,9 88,4 89,3 93,2 96,6 94,6 0,0 0,0 Regnskapsenheten 15,7 97,4 91,0 81,7 86,5 94,2 88,3 87,6 89,8 90,4 85,9 0,0 0,0 Koordinerende enhet 9,8 97,8 91,3 93,5 99,2 97,1 98,7 97,2 90,8 87,2 94,4 0,0 0,0 Kemnerenheten 13,4 94,6 97,1 91,0 94,3 93,4 87,5 91,5 92,3 95,0 99,5 0,0 0,0 Areal og byggesak 24,3 95,2 95,5 96,2 94,4 95,4 95,3 95,2 94,2 97,0 96,9 0,0 0,0 Brann og redning 30,9 95,6 98,3 94,9 91,6 95,5 97,8 95,0 95,3 95,4 93,6 0,0 0,0 Bygg og eiendom 79 87,9 87,5 91,7 89,1 87,9 90,4 89,9 88,8 90,1 89,6 0,0 0,0 - herav renhold 50 86,6 85,2 89,2 85,9 83,7 86,4 86,5 85,7 85,4 88,5 0,0 0,0 Drift og utbyggingstj. 66,1 95,0 95,6 93,9 92,7 93,0 93,8 93,3 92,5 93,6 97,5 0,0 0,0 Helsehuset 112,9 88,7 89,3 86,2 89,6 93,8 92,7 90,6 92,3 93,4 93,2 0,0 0,0 NAV komunalt ansatte 25,3 90,1 86,5 84,6 91,4 92,6 91,3 89,6 87,3 85,2 84,6 0,0 0,0 Barne og ungdomstj. 33,9 93,2 90,2 88,0 90,0 88,0 83,6 87,2 85,5 84,7 87,5 0,0 0,0 Harstad bibliotek 8,1 89,9 77,9 83,3 93,3 89,9 82,7 88,2 91,8 93,9 81,9 0,0 0,0 Harstadåsen barnehager 31,5 88,6 89,7 83,2 88,7 94,0 93,8 90,1 93,3 91,5 87,4 0,0 0,0 Byggeklossen barnehager 33 89,1 79,3 80,2 87,8 84,3 83,6 86,0 87,7 89,0 90,7 0,0 0,0 Fargeklatten barnehager 23,9 90,8 86,8 88,7 91,3 96,6 91,3 91,8 84,4 86,3 88,2 0,0 0,0 Heggen barnehager 40 91,3 87,7 79,8 85,3 88,9 83,1 84,3 80,9 88,0 86,5 0,0 0,0 Gangsåstoppen barnehage 29,5 88,3 91,6 91,2 89,9 90,6 92,8 90,7 88,8 93,2 94,8 0,0 0,0 Hinnsteinen barnehager 32,9 89,2 79,7 79,0 87,2 87,3 82,0 83,8 83,6 85,8 90,9 0,0 0,0 Bergsåsen barnehager 23 88,7 89,2 88,3 94,7 92,8 83,6 90,0 83,2 81,7 86,7 0,0 0,0 Medkila skole 27,5 87,4 90,9 91,6 94,7 93,6 88,9 92,4 86,0 87,0 93,6 0,0 0,0 Sørvik oppvekstsenter 34 94,1 89,8 87,4 89,9 90,5 90,4 89,5 86,4 85,3 91,8 0,0 0,0 Kila skole 60 92,8 93,2 94,0 95,6 97,1 92,8 94,7 93,1 93,8 97,5 0,0 0,0 Kanebogen skole 39 88,4 87,5 93,9 94,8 97,1 90,9 94,0 88,0 90,3 91,0 0,0 0,0 Seljestad barneskole 41 93,1 89,9 96,3 98,7 98,8 93,3 96,7 93,5 95,5 96,3 0,0 0,0 Seljestad ungdomskole 36,3 93,0 90,7 85,7 90,4 93,2 93,8 90,9 95,6 96,9 96,9 0,0 0,0 Harstad skole 52,8 93,3 94,4 91,1 93,3 94,6 88,5 92,0 85,5 87,8 90,8 0,0 0,0 Hagebyen skole 36,4 90,8 85,0 85,5 84,4 93,5 88,2 87,7 89,1 92,1 95,6 0,0 0,0 Bergseng skole 41,5 91,4 88,5 89,8 94,0 96,8 93,0 93,5 88,2 87,6 92,5 0,0 0,0 Grytøy oppvekstsenter 19,6 91,3 87,9 88,8 89,1 90,2 88,3 89,4 92,5 96,4 98,3 0,0 0,0 Stangnes ,2 0,0 94,0 95,1 98,3 97,7 88,6 94,0 88,3 82,4 95,1 0,0 0,0 Bjarkøy oppvekstsenter 19,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,7 91,7 97,1 0,0 0,0 Harstad kulturskole 19,2 90,5 99,0 94,4 98,7 97,4 96,7 96,8 96,3 94,9 96,2 0,0 0,0 Voksenopplæringen 23 96,0 96,4 93,8 94,4 97,1 89,0 93,3 91,1 90,7 93,6 0,0 0,0 Omsorg Stangnes 102,8 89,4 88,9 86,1 87,9 86,0 84,8 86,1 83,2 89,2 91,5 0,0 0,0 Omsorg Sør 148,8 88,0 87,8 84,7 85,3 89,5 87,2 86,6 86,9 89,1 88,9 0,0 0,0 o:\informasjon\sykefravær\2011\samlet oversikt\enhetsvis sykefraværsoversikt Side 3 Side7

8 Harstad kommune Antall Enhet årsverk Total Total 1.kv. 2. Kv 3. Kv 4.kv Total 1.kv. 2. Kv 3. Kv 4.kv Total Omsorg Sentrum ,5 88,5 86,2 90,4 92,5 89,3 89,6 87,9 87,4 89,5 0,0 0,0 Omsorg øysamfunn 30,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,4 90,8 88,4 0,0 0,0 Omsorg Nord 157,7 84,6 84,7 81,8 85,3 85,7 82,6 83,9 84,6 87,4 89,6 0,0 0,0 Alle barnehagene 237,7 89,4 86,2 83,6 88,7 90,1 86,9 87,6 85,9 88,2 89,3 0,0 0,0 Alle skolene 408,7 91,8 90,5 90,8 92,7 95,1 91,0 92,4 89,6 90,8 94,5 0,0 0,0 Helse og omsorg 704,7 87,7 87,8 84,9 87,6 89,6 87,4 87,4 87,3 89,2 90,3 0,0 0,0 Hele Harstad kommune 1759,1 90,2 89,4 88,0 90,3 91,9 89,3 89,9 88,7 90,1 91,9 0,0 0,0 o:\informasjon\sykefravær\2011\samlet oversikt\enhetsvis sykefraværsoversikt Side 4 Side8

9 Sykefraværsstatistikk Harstad kommune 2013 Harstad kommune Antall Enhet årsverk Total Total 1.kv. 2. Kv 3. Kv 4.kv Total 1.kv. 2. Kv 3. Kv 4.kv Total Rådmannen 7 9,3 5,0 8,0 12,1 12,4 0,4 8,5 1,6 0,4 0,8 Personal og organisasjon 27,6 10,8 12,7 9,9 4,4 4,9 6,0 6,2 7,9 6,7 5,9 Økonomi og utvikling 22 6,7 6,3 3,7 0,6 0,3 1,3 1,6 2,0 1,8 1,5 Administrasjonsenheten 15 7,2 7,1 11,2 11,8 8,1 11,6 10,7 6,8 3,4 5,4 Regnskapsenheten 15,7 2,6 9,0 18,3 13,5 5,8 11,7 12,4 10,2 9,6 14,1 Koordinerende enhet 9,8 2,2 8,7 6,5 0,8 2,9 1,3 2,8 9,2 12,8 5,6 Kemnerenheten 13,4 5,4 2,9 9,0 5,7 6,6 12,5 8,5 7,7 5,0 0,5 Areal og byggesak 24,3 4,8 4,5 3,8 5,6 4,6 4,7 4,8 5,8 3,0 3,1 Brann og redning 30,9 4,4 1,7 5,1 8,4 4,5 2,2 5,0 4,7 4,6 6,4 Bygg og eiendom 79 12,1 12,5 8,3 10,9 12,1 9,6 10,1 11,2 9,9 10,4 - herav renhold 50 13,4 14,8 10,8 14,1 16,3 13,6 13,5 14,3 14,6 11,5 Drift og utbyggingstj. 66,1 5,0 4,4 6,1 7,3 7,0 6,2 6,7 7,5 6,4 2,5 Helsehuset 112,9 11,3 10,7 13,8 10,4 6,2 7,3 9,4 7,7 6,6 6,8 NAV komunalt ansatte 25,3 9,9 13,5 15,4 8,6 7,4 8,7 10,4 12,7 14,8 15,4 Barne og ungdomstj. 33,9 6,8 9,8 12,0 10,0 12,0 16,4 12,8 14,5 15,3 12,5 Harstad bibliotek 8,1 10,1 22,1 16,7 6,7 10,1 17,3 11,8 8,2 6,1 18,1 Harstadåsen barnehager 31,5 11,4 10,3 16,8 11,3 6,0 6,2 9,9 6,7 8,5 12,6 Byggeklossen barnehager 33 10,9 20,7 19,8 12,2 15,7 16,4 14,0 12,3 11,0 9,3 Fargeklatten barnehager 23,9 9,2 13,2 11,3 8,7 3,4 8,7 8,2 15,6 13,7 11,8 Heggen barnehager 40 8,7 12,3 20,2 14,7 11,1 16,9 15,7 19,1 12,0 13,5 Gangsåstoppen barnehage 29,5 11,7 8,4 8,8 10,1 9,4 7,2 9,3 11,2 6,8 5,2 Hinnsteinen barnehager 32,9 10,8 20,3 21,0 12,8 12,7 18,0 16,2 16,4 14,2 9,1 Bergsåsen barnehager 23 11,3 10,8 11,7 5,3 7,2 16,4 10,0 16,8 18,3 13,3 Medkila skole 27,5 12,6 9,1 8,4 5,3 6,4 11,1 7,6 14,0 13,0 6,4 Sørvik oppvekstsenter 34 5,9 10,2 12,6 10,1 9,5 9,6 10,5 13,6 14,7 8,2 Kila skole 60 7,2 6,8 6,0 4,4 2,9 7,2 5,3 6,9 6,2 2,5 Kanebogen skole 39 11,6 12,5 6,1 5,2 2,9 9,1 6,0 12,0 9,7 9,0 Seljestad barneskole 41 6,9 10,1 3,7 1,3 1,2 6,7 3,3 6,5 4,5 3,7 Seljestad ungdomskole 36,3 7,0 9,3 14,3 9,6 6,8 6,2 9,1 4,4 3,1 3,1 Harstad skole 52,8 6,7 5,6 8,9 6,7 5,4 11,5 8,0 14,5 12,2 9,2 Hagebyen skole 36,4 9,2 15,0 14,5 15,6 6,5 11,8 12,3 10,9 7,9 4,4 Bergseng skole 41,5 8,6 11,5 10,2 6,0 3,2 7,0 6,5 11,8 12,4 7,5 Grytøy oppvekstsenter 19,6 8,7 12,1 11,2 10,9 9,8 11,7 10,6 7,5 3,6 1,7 Stangnes ,2 6,0 4,9 1,7 2,3 11,4 6,0 11,7 17,6 4,9 Bjarkøy oppvekstsenter 19,8 13,3 8,3 2,9 Harstad kulturskole 19,2 9,5 1,0 5,6 1,3 2,6 3,3 3,2 3,7 5,1 3,8 Voksenopplæringen 23 4,0 3,6 6,2 5,6 2,9 11,0 6,7 8,9 9,3 6,4 Omsorg Stangnes 102,8 10,6 11,1 13,9 12,1 14,0 15,2 13,9 16,8 10,8 8,5 Omsorg Sør 148,8 12,0 12,2 15,3 14,7 10,5 12,8 13,4 13,1 10,9 11,1 C:\PdfConverterDocProcessingDirectory\EPHORTE\ XLS Side9

10 Harstad kommune Antall Enhet årsverk Total Total 1.kv. 2. Kv 3. Kv 4.kv Total 1.kv. 2. Kv 3. Kv 4.kv Total Omsorg Sentrum ,5 11,5 13,8 9,6 7,5 10,7 10,4 12,1 12,6 10,5 Omsorg øysamfunn 30,7 6,6 9,2 11,6 Omsorg Nord 157,7 15,4 15,3 18,2 14,7 14,3 17,4 16,1 15,4 12,6 10,4 Alle barnehagene 237,7 10,6 13,8 16,4 11,3 9,9 13,1 12,4 14,1 11,8 10,7 Alle skolene 408,7 8,2 9,5 9,2 7,3 4,9 9,0 7,6 10,4 9,2 5,5 Helse og omsorg 704,7 12,3 12,2 15,1 12,4 10,4 12,6 12,6 12,7 10,8 9,7 Hele Harstad kommune 1759,1 9,8 10,6 12,0 9,7 8,1 10,7 10,1 11,3 9,9 8,1 C:\PdfConverterDocProcessingDirectory\EPHORTE\ XLS Side10

11 Frisknærværsstatistikk Harstad kommune 2013 Harstad kommune Antall Enhet årsverk Total Total 1.kv. 2. Kv 3. Kv 4.kv Total 1.kv. 2. Kv 3. Kv 4.kv Total Rådmannen 7 90,7 95,0 92,0 87,9 87,6 99,6 91,5 98,4 99,6 99,2 0,0 0,0 Personal og organisasjon 27,6 89,2 87,3 90,1 95,6 95,1 94,0 93,8 92,1 93,3 94,1 0,0 0,0 Økonomi og utvikling 22 93,3 93,7 96,3 99,4 99,7 98,7 98,4 98,0 98,2 98,5 0,0 0,0 Administrasjonsenheten 15 92,8 92,9 88,8 88,2 91,9 88,4 89,3 93,2 96,6 94,6 0,0 0,0 Regnskapsenheten 15,7 97,4 91,0 81,7 86,5 94,2 88,3 87,6 89,8 90,4 85,9 0,0 0,0 Koordinerende enhet 9,8 97,8 91,3 93,5 99,2 97,1 98,7 97,2 90,8 87,2 94,4 0,0 0,0 Kemnerenheten 13,4 94,6 97,1 91,0 94,3 93,4 87,5 91,5 92,3 95,0 99,5 0,0 0,0 Areal og byggesak 24,3 95,2 95,5 96,2 94,4 95,4 95,3 95,2 94,2 97,0 96,9 0,0 0,0 Brann og redning 30,9 95,6 98,3 94,9 91,6 95,5 97,8 95,0 95,3 95,4 93,6 0,0 0,0 Bygg og eiendom 79 87,9 87,5 91,7 89,1 87,9 90,4 89,9 88,8 90,1 89,6 0,0 0,0 - herav renhold 50 86,6 85,2 89,2 85,9 83,7 86,4 86,5 85,7 85,4 88,5 0,0 0,0 Drift og utbyggingstj. 66,1 95,0 95,6 93,9 92,7 93,0 93,8 93,3 92,5 93,6 97,5 0,0 0,0 Helsehuset 112,9 88,7 89,3 86,2 89,6 93,8 92,7 90,6 92,3 93,4 93,2 0,0 0,0 NAV komunalt ansatte 25,3 90,1 86,5 84,6 91,4 92,6 91,3 89,6 87,3 85,2 84,6 0,0 0,0 Barne og ungdomstj. 33,9 93,2 90,2 88,0 90,0 88,0 83,6 87,2 85,5 84,7 87,5 0,0 0,0 Harstad bibliotek 8,1 89,9 77,9 83,3 93,3 89,9 82,7 88,2 91,8 93,9 81,9 0,0 0,0 Harstadåsen barnehager 31,5 88,6 89,7 83,2 88,7 94,0 93,8 90,1 93,3 91,5 87,4 0,0 0,0 Byggeklossen barnehager 33 89,1 79,3 80,2 87,8 84,3 83,6 86,0 87,7 89,0 90,7 0,0 0,0 Fargeklatten barnehager 23,9 90,8 86,8 88,7 91,3 96,6 91,3 91,8 84,4 86,3 88,2 0,0 0,0 Heggen barnehager 40 91,3 87,7 79,8 85,3 88,9 83,1 84,3 80,9 88,0 86,5 0,0 0,0 Gangsåstoppen barnehage 29,5 88,3 91,6 91,2 89,9 90,6 92,8 90,7 88,8 93,2 94,8 0,0 0,0 Hinnsteinen barnehager 32,9 89,2 79,7 79,0 87,2 87,3 82,0 83,8 83,6 85,8 90,9 0,0 0,0 Bergsåsen barnehager 23 88,7 89,2 88,3 94,7 92,8 83,6 90,0 83,2 81,7 86,7 0,0 0,0 Medkila skole 27,5 87,4 90,9 91,6 94,7 93,6 88,9 92,4 86,0 87,0 93,6 0,0 0,0 Sørvik oppvekstsenter 34 94,1 89,8 87,4 89,9 90,5 90,4 89,5 86,4 85,3 91,8 0,0 0,0 Kila skole 60 92,8 93,2 94,0 95,6 97,1 92,8 94,7 93,1 93,8 97,5 0,0 0,0 Kanebogen skole 39 88,4 87,5 93,9 94,8 97,1 90,9 94,0 88,0 90,3 91,0 0,0 0,0 Seljestad barneskole 41 93,1 89,9 96,3 98,7 98,8 93,3 96,7 93,5 95,5 96,3 0,0 0,0 Seljestad ungdomskole 36,3 93,0 90,7 85,7 90,4 93,2 93,8 90,9 95,6 96,9 96,9 0,0 0,0 Harstad skole 52,8 93,3 94,4 91,1 93,3 94,6 88,5 92,0 85,5 87,8 90,8 0,0 0,0 Hagebyen skole 36,4 90,8 85,0 85,5 84,4 93,5 88,2 87,7 89,1 92,1 95,6 0,0 0,0 Bergseng skole 41,5 91,4 88,5 89,8 94,0 96,8 93,0 93,5 88,2 87,6 92,5 0,0 0,0 Grytøy oppvekstsenter 19,6 91,3 87,9 88,8 89,1 90,2 88,3 89,4 92,5 96,4 98,3 0,0 0,0 Stangnes ,2 0,0 94,0 95,1 98,3 97,7 88,6 94,0 88,3 82,4 95,1 0,0 0,0 Bjarkøy oppvekstsenter 19,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,7 91,7 97,1 0,0 0,0 Harstad kulturskole 19,2 90,5 99,0 94,4 98,7 97,4 96,7 96,8 96,3 94,9 96,2 0,0 0,0 Voksenopplæringen 23 96,0 96,4 93,8 94,4 97,1 89,0 93,3 91,1 90,7 93,6 0,0 0,0 Omsorg Stangnes 102,8 89,4 88,9 86,1 87,9 86,0 84,8 86,1 83,2 89,2 91,5 0,0 0,0 Omsorg Sør 148,8 88,0 87,8 84,7 85,3 89,5 87,2 86,6 86,9 89,1 88,9 0,0 0,0 o:\informasjon\sykefravær\2011\samlet oversikt\enhetsvis sykefraværsoversikt Side 3 Side11

12 Harstad kommune Antall Enhet årsverk Total Total 1.kv. 2. Kv 3. Kv 4.kv Total 1.kv. 2. Kv 3. Kv 4.kv Total Omsorg Sentrum ,5 88,5 86,2 90,4 92,5 89,3 89,6 87,9 87,4 89,5 0,0 0,0 Omsorg øysamfunn 30,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,4 90,8 88,4 0,0 0,0 Omsorg Nord 157,7 84,6 84,7 81,8 85,3 85,7 82,6 83,9 84,6 87,4 89,6 0,0 0,0 Alle barnehagene 237,7 89,4 86,2 83,6 88,7 90,1 86,9 87,6 85,9 88,2 89,3 0,0 0,0 Alle skolene 408,7 91,8 90,5 90,8 92,7 95,1 91,0 92,4 89,6 90,8 94,5 0,0 0,0 Helse og omsorg 704,7 87,7 87,8 84,9 87,6 89,6 87,4 87,4 87,3 89,2 90,3 0,0 0,0 Hele Harstad kommune 1759,1 90,2 89,4 88,0 90,3 91,9 89,3 89,9 88,7 90,1 91,9 0,0 0,0 o:\informasjon\sykefravær\2011\samlet oversikt\enhetsvis sykefraværsoversikt Side 4 Side12

13 Saksdokument Saksmappenr: 2013/6765 Saksbehandler: Siw Schultz Gabrielsen Arkivkode: 440 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Arbeidsmiljøutvalget /25 REGISTRERING AV AVVIK FRA ARBEIDSPLANEN I SKOLEN Vedlegg: Andre saksdokumenter: 2009/5972 (AMU) med vedlegg (Ikke vedlagt) Ingress: Frisknærværet i skolen synker. Avvik fra arbeidsplanen er, etter verneombudene i skolen sin mening, hyppig forekommende. Verneombudene har helt siden 2009 ønsket å kartlegge om det eventuelt kan være sammenheng mellom disse påstander. Rådmannens tilrådning: Omdisponering av personell er en påregnelig del av tjenesten. Skolen skal derimot registrere tapt planlagt styrking til grunnlag for løpende å se på hvordan dette i størst mulig grad kan reduseres. Saksopplysninger Harstad kommune registrerer, i tillegg til avvik fra lov og forskrift, også uønska hendelser. I tillegg til at hvert enkelt avvik skal følges opp, skal også den helhetlige situasjonen vurderes med tanke på forbedringer. Verneombudene i skolen ønsker å bruke kategorien underbemanning på vakt for å registrere følgende: Planlagt undervisningsopplegg, hvor forutsetningen er to lærere til stede, utgår grunnet at den ene blir omdisponert. Planlagt undervisningsopplegg utgår grunnet pålegg av andre oppgaver på kort varsel (kort varsel = samme dag) Pålagt (ikke planlagt) sammenslåing av større elevgrupper grunnet underbemanning (i følge arbeidsplanen) Kvalitetsutvalg for skole har tidligere ikke ønsket denne registreringa da de mener dette innvirker på leders styringsrett. Vurdering Endring fra arbeidsplan og spesielt planlagt styrking i klasserom eller direkte til enkeltelev, skal unngås så langt råd er. Fravær spesielt knyttet til arbeidsgiverperioden, er en kjent faktor som påvirker budsjettet og som medvirker til at en del vikarer planlegges brukt. Der hvor hull i arbeidsplanen allikevel ikke lar seg fylle opp, vil omdisponering av lærere måtte påregnes som en naturlig del av daglig drift. Det vil være ønskelig å erstatte styrking på et senere tidsrom, slik at planlagt aktivitet opprettholdes. Der hvor dette ikke er mulig, skal skolen internt registrere tapt planlagt styrking for å ha grunnlag for løpende å se på hvordan dette i størst mulig grad kan reduseres. Hugo Thode Hansen Rådmann Siw Schultz Gabrielsen HMS-rådgiver Side13

14 Saksdokument Saksmappenr: 2013/6744 Saksbehandler: Siw Schultz Gabrielsen Arkivkode: 440 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Arbeidsmiljøutvalget /26 VIRKSOMHETSPLANEN Vedlegg: VHP Andre saksdokumenter: (Ikke vedlagt) Ingress: Rullering av virksomhetsplanen mot Budsjett 2014 Rådmannens tilrådning: Saken legges frem uten tilrådning Saksopplysninger Rådmannen informerer i møtet. Vurdering En del av vedtak i AMU (sitat): AMU ser det som svært viktig å ha fokus på arbeidsmiljø og å følge utviklingen i frisknærværet løpende. Tiltak i forhold til dette er svært viktig. AMU vil spesielt peke på: Videreføring i læringslean Særskilte tiltak/ prosesser i fht sykefravær på arbeidsplasser/ enheter/ sektorer med høgt eller sterkt økende sykefravær. God dialog mellom rådmann, tillitsvalgt og verneorganisasjonen/ ansatte. Informasjon til brukere om endringer av betydning for tjeneste tilbudet. Spesielt viktig innen helse og omsorg, barnehage og skole. Hugo Thode Hansen Rådmann Siw Schultz Gabrielsen HMS-rådgiver Side14

15 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan Foto: Trym Ivar Bergsmo Vedtatt i Kommunestyret i sak 13/xx Side15

16 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN Rammebetingelser/budsjettforutsetninger Frie inntekter Lønns- og prisvekst, pensjon og arbeidsgiveravgift Finansforvaltning Økonomiske oversikter Budsjettskjema 1A driftsbudsjettet Budsjettskjema 1B Driftsbudsjett pr. tjenesteområde Økonomisk oversikt driftsbudsjett Budsjettskjema 2A investeringsbudsjettet Økonomisk oversikt investeringsbudsjett Budsjettskjema 2B Investeringstiltak per tjenesteområde Oversikt over drifts- og investeringstiltak m/salderinger i økonomiplanperioden DEL II: Kommuneplanens fokusområder Utfordringer for Harstadsamfunnet DEL III: Styringssystem og servicestrategi - resultatmål, nøkkeltall og prognoser Hovedstyringssystem for kommunen Kommunens planstrategi Resultatmål kommunale enheter Felles målekart for alle enheter Organisasjon/personell Resultatmål for den enkelte tjeneste Nærings- og samfunnsutvikling Barnehage Grunnskoleopplæring Voksenopplæring Helse og omsorg Sosialtjenesten og flyktningetjenesten (NAV) Barnevern Vann Avløp Renovasjon og avfall Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø, herunder også byggesak, rekreasjon og friluftsliv Kultur, bibliotek, kino, ungdomstiltak, idrett, musikk og kulturskole Kirke, tros- og livssamfunn Samferdsel og parkering Boligutleie og Husbankmidler Brann og ulykkesvern Støttetjenester, fellesutgifter og administrativ styring Kommunal eiendomsdrift DEL IV: Politisk behandling Side16

17 Vedlegg (ikke i dette dokumentet): Vedlegg I Fritakseiendommer Eiendomsskatt Vedlegg II Betalingsregulativ 2014 kommunale tjenester Vedlegg III Oversikt over eksterne søknader Side17

18 1. Rådmannens innledning Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til budsjett for 2014 og virksomhetsplan (VHP) for Forslaget bygger på «Strategi for økonomisk balanse» og VHP Det økonomiske opplegget for 2014 og kommende år er preget av den økonomiske omstillingen kommunen er midt inne i. Opplegget skal ivareta to motstridende hensyn. På den ene siden skal det bidra til å dekke inn det regnskapsmessige underskuddet fra 2011 og gjenskape en sunn kommuneøkonomi. På den annen side skal det legge til rette for vekst og utvikling. Dette medfører store investeringer. Satsingen i 2014 består av store investeringer som nytt sykehjem, nye barnehager, næringsarealer og fullføring av miljøoppryddingen i havnebassenget. Konsekvensen er økte forpliktelser i driften i form av renter, avdrag og ordinære driftsutgifter. Samtidig bortfaller momskompensasjon fra investeringer som inntektspost i driften. Det positive resultatbidraget fra premieavviket reduseres også på grunn av at amortiseringsutgiften øker. De ordinære pensjonsutgiftene vil videre øke på grunn av lav rente/avkastning og økte forpliktelser som følge av langt liv. I sum gjør dette situasjonen krevende og øker behovet for omstilling i årene framover. Budsjettet for 2014 viser et netto driftsresultat på 21,8 mill kr. Det er foreslått en avsetning på 27 mill kr til disposisjonsfond. Det tilsvarer den delen av det regnskapsmessige underskuddet rådmannen pr. 2. tertial 2013 meldte at kommunen ikke klarer å dekke inn i Budsjettet er krevende å oppfylle. Inntektspostene og utgiftspostene er strukket helt til grensen av det realistiske. Videre ligger det inne omstillinger innen områdene helse og omsorg, administrativ enheter og tekniske enheter som må realiseres. Den planlagte omstillingen innen skole er realisert etter planen i 2012 og Det er ikke lagt inn noen reserve for en eventuell renteøkning i Rådmannens bekymring er imidlertid større for balansen i driften og for den langsiktige evnen til å realisere større investeringer for årene etter Fra 2015 er det påkrevd med ytterlige omstilling for å balansere driften. Kommunens vil da ha om lag 2,44 mrd. kr i langsiktig gjeld. Det vil utgjøre over kr ,- pr. innbygger og % av driftsinntektene. Dette er svært høyt. De siste årene har investeringene vært så å si 100 % lånefinansiert og låneopptakene har vært på ca. kr. 200 mill. pr. år. Dette kan ikke fortsette. Låneopptakene bør begrenses til maksimum det kommunen betaler i avdrag. Ambisjoner på investeringssiden utover dette bør finansieres gjennom midler som frigjøres fra drift. Det bør være et mål å frigjøre mill. kr fra driften årlig. Det tilsvarer et netto driftsresultat på +/- 3 % pr. år. Videre er avsatt 8,8 mill. kr til kommunal medfinansiering av Bjarkøyforbindelsen. Dette er et årlig bidrag Harstad kommune skal gi i 15 ½ år, forutsatt at Troms fylkeskommune står ved sin forpliktelse og vedtar realisering av prosjektet. Dette er den første kommunesammenslåingen hvor den nye kommunen bidrar i en slik størrelsesorden til realisering av infrastruktur. Bjarkøyforbindelsen var en forutsetning for kommunesammenslåingen. Samtidig som kommunen er i en krevende økonomisk situasjon og gjennomfører store omstillinger ligger mye til rette for vekst og utvikling i Harstad. Byggeaktiviteten er stor. Bankene opplever sterk utlånsvekst. Alle kjøpesentrene i byen har konkrete utbyggingsplaner. Statoils hovedkontor i nord er lokalisert i Harstad. Selskapet skal doble bemanningen og vurderer om de skal utvide i Medkila eller bygge nytt. De andre petroleumsrelaterte virksomhetene oljeselskaper, engineeringselskaper og andre leverandørbedrifter tar markedsandeler og vokser. Lundin har gjort funn i Barentshavet i en lisens som de eier 40 % av, og hvor Det norske er partner med en like stor eierandel. Til sist kommer at flere virksomheter ser mot nord og vurderer Harstad som blant de mest attraktive lokaliseringsalternativene. Størst spenning knytter deg seg nå til Statoils lokalisering av driftsorganisasjonen for Johan Castberg. Harstad skipsindustri bygger ny dokk, og ønsker også å satse i markedet for riggvedlikehold. Det gjør at verkstedindustrien kan få et betydelig løft i byen. Kommunens utfordring og viktigste oppgave er å sikre gode og tidsmessige kommunale tjenester, sørge for en effektiv og forutsigbar forvaltning og gjennom samhandling med andre aktører bidra samfunnsutvikling. Blant annet er det pågående arbeidet med Harstadpakken, kommuneplanens Side18

19 arealdel og sentrumsplanen viktig. Det samme er det kontinuerlige omstillingsarbeidet som kreves for at kommunen skal ha økonomisk handlingsrom til å svare på en ny tids utfordringer Oppsummering og saldering Budsjettets hovedtall Samlet vil det bli omsatt for 2,1 mrd kr til drift og investeringer. Kommunens budsjett for 2014 har en omsetning sum driftsinntekter på 1,721 mrd kr. Driftsutgiftene, eksklusive avskrivninger, er på 1,591 mrd kr. Netto finansutgifter beløper seg til ca 109,7 mill kr. Budsjettet viser et netto driftsresultat på 20,7 mill kr. Dette avsettes til disposisjonsfond til inndekning av det som eventuelt måtte gjenstå av underskuddet fra Utgiftene til lønn og sosiale utgifter i 2014 er budsjettert til 1,108 mrd kr. Antall årsverk ved inngangen til 2014 er Disse fordeler seg med 409 (23,3 %) årsverk i grunnskolen, 237 (13,5 %) årsverk i barnehagene, 699 (39,8 %) årsverk innen helse og omsorg og 410,9 årsverk (23,4 %) på øvrige områder (inkl. interkommunale samarbeid). Finansieringsbehovet i investeringsregnskapet er 360,3 mill kr. Av dette er 221 mill kr / planlagt finansiert med lån, hvorav ca 200 mill kr i nye lån. De største investeringsprosjektene i 2014 er: Fullføring av barnehage i Gullhaugen Påbegynning av barnehage og Fagerlia Harstad Teknologipark Ombygging Felleskjøkkenet til kok-kjøl Fullføring av investering vann Bergselvdammen-Grunnvannet Fornying avløp St. Olavsgate sør Fornying avløpsledninger Fauskevåg Fullføring av Bergsodden sykehjem Planlegging av Helsehuset/lokalmedisinsk senter Oppgradering av veier Oppgradering av kommunale bygg Ren Harstad Havn Den driftsmessige omstillingen fortsetter i I all hovedsak etter den planen som ble lagt i «strategi for økonomisk balanse» og i VHP Etter at gjennomførte tiltak har bidratt til saldering så gjenstår følgende mål om kostnadsreduksjoner fom 2014: Tjenesteområde Helse og omsorg Tekniske enheter Politisk område Øvrige enheter SUM Når det gjelder kostnadsreduksjoner på det politiske området så gjelder dette mål om reduserte utgifter til revisjons- og kontrollvirksomhet. Rådmannen overlater til kommunestyret å konkretisere innsparingsmålet på dette området. Avseting til fond/inndekning av underskudd i 2014 burde normalt gi et betydelig økonomisk handlingsrom resten av økonomipanperioden, når midlene som brukes til inndekningen frigjøres til andre formål. Slik er det imidlertid ikke. Når konsekvensen av tilleggsproposisjonen fra regjeringen er lagt inn så er netto driftsresultat i 2015 negativt selv om det er rom for å avsette litt til disposisjonsfond. Et negativt netto driftsresultat er bekymringsfullt og tilsier at det ikke er handlingsrom til nye tiltak. Fra 2016 er situasjonen ennå verre. Kommunen har en underliggende utgiftsvekst i årene framover som er svært sterk. Årsaken til dette er økte rente- og avdragsutgifter som følge av et svært ekspansivt investeringsprogram, økte utgifter til amortisering av premieavvik og økte driftsutgifter til barnehager. I tillegg kommer renterisiko knyttet til høy lånegjeld. Økningen i forventede rente- og avdragsutgifter fra 2014 til 2017 er på ca 36 mill. kroner. Dette Side19

20 tilsvarer ca. 72 årsverk og ca. 4,25 % av sum antall årsverk i Harstad kommune. Rådmannen mener at det er nødvendig å foreta en tilsvarende innsparing for å skape fremtidig handlingsrom for å få nødvendig egenkapital til investeringer. Det legges opp til reduksjon i antall årsverk med halv effekt i 2016 og full effekt fra Rådmannen må komme nærmere tilbake til hvor mange årsverk det er nødvendig å redusere på de enkelte tjenesteområdene. Hvis reduksjonen blir forholdsmessig lik i hele Harstad kommune så vil den bli som følger: Administrative enheter Tekniske enheter NAV og Barne- og ungdomstjeneste Barnehage Skole Helse og omsorg Kulturtjenester 3,9 årsverk 7,1 årsverk 2,4 årsverk 10,1 årsverk 17,4 årsverk 29,7 årsverk 1,2 årsverk Dvs totalt ca, 72 årsverksreduksjoner. Dette kommer i tillegg til tidligere vedtatte kostnadsreduksjoner for tjenesteområdene. Tiltak for budsjettbalanse og kostnadsreduksjoner i VHP perioden: Tjenesteområde Helse og omsorg* Teknisk* Øvrige områder* Politisk område* Bemanningskutt på årsverk /36 mill kr ** SUM * Tidligere vedtatt ** Nytt Tiltak som er lagt inn i VHP Investering i nye barnehager og netto økning i antall barnehageplasser. Utdanningsvalg utprøving VGO for elever Ombygging Harstad Felleskjøkken til kok-kjøl Drift av Sørvik legesenter Innkjøp av digitale trygghetsalarmer Renovering av kjøkken ved Sama aktivitetssenter Kjøp av ekstern bistand for analyse av omsorgssektoren Investering i Velferdsteknologi på sykehjem Videreføring av elektronisk melding innen omsorgssektoren Bergsodden sykehjem Helsehuset/lokalmedisinsk senter Utskifting av kunstgress på Harstad stadion Reduksjon av tilskudd til Grottebadet AS Side20

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2017

Virksomhetsplan 2014-2017 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2014-2017 Foto: Trym Ivar Bergsmo Vedtatt i Kommunestyret 17.12.2013 i sak 13/119 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2014

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1

HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1 HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1 TILTAK I ØKONOMIPLANPERIODEN 1.1.1. Oversikt over drifts- og investeringstiltak m/salderinger i økonomiplanperioden 2015-2018 (nye tiltak samt ligere tiltak med

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Virksomhetsplan 2016-2019

Virksomhetsplan 2016-2019 Harsdriftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2016-2019 Foto: Trym Ivar Bergsmo Vedtatt i Kommunestyret 17.12.2015 [0] Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2016 OG

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Virksomhetsplan 2015-2018

Virksomhetsplan 2015-2018 Harsdriftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 20152018 Foto: Trym Ivar Bergsmo Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2014 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 12.03.2015 Deres dato 15.01.2015 Vår referanse 2015/1033 331.1 Deres referanse 14/2665 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN

ÅRSBUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN Berlevåg kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.11.2011 Tid: 18:00 Merk tiden! Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Økonomiutvalget Møtedato: 21.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:50 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 1 Til saksnr.

Møtebok. Utvalg: Økonomiutvalget Møtedato: 21.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:50 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 1 Til saksnr. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Økonomiutvalget Møtedato: 21.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:50 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 1 Til saksnr. 2 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Formannskapet Kontrollutvalget

Formannskapet Kontrollutvalget Formannskapet 14.02.2014 Kontrollutvalget 28.02.2014 Regnskap 2013 Harstad kommune VHP 2014-2017 Statsbudsjettet Nøkkeltall Rammebetingelser Oppgaveendring / endringer i rammeoverføringene Harstad kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Dato: 03.03.2016 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Kart kommuner med svar Svar fra 194 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 03.03.2016 Regnskapsundersøkelsen 2015 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10

RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10 RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10 1 Innhold: 0. KOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014... 3 1. MÅL FOR RØMSKOG KOMMUNE... 3 Hovedmål:...

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 26. februar 2008 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Økonomiutvalget Møtedato: 25.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10:20 Møtested: Rådhus IA, Fra saksnr: 2 Til saksnr. 2

Møtebok. Utvalg: Økonomiutvalget Møtedato: 25.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10:20 Møtested: Rådhus IA, Fra saksnr: 2 Til saksnr. 2 HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Økonomiutvalget Møtedato: 25.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10:20 Møtested: Rådhus IA, Fra saksnr: 2 Til saksnr. 2 Av utvalgets medlemmer møtte: 3 av 5 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012 2015 - budsjettprosess og lesekurs

Budsjett og handlingsprogram 2012 2015 - budsjettprosess og lesekurs Økonomisjef Kristian Mehus Budsjett og handlingsprogram 2012 2015 - budsjettprosess og lesekurs 2. november 2011 Side 1 Budsjettdokumentene Politisk behandling: - Presentasjon 26. okt. - Budsjettkonf.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521 REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2014 -KOMMUNEPROPOSISJON 2015 KONSEKVENSER FOR ØKONOMIPLANEN Rådmannens innstilling: 1. De

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Demografi og kommuneøkonomi. Fjell kommune. Audun Thorstensen, Telemarksforsking

Demografi og kommuneøkonomi. Fjell kommune. Audun Thorstensen, Telemarksforsking Demografi og kommuneøkonomi Fjell kommune Audun Thorstensen, Telemarksforsking 6.9.2016 Demografi og kommuneøkonomi Kommunene har ansvaret for bl.a. barnehager, grunnskole og pleie- og omsorgstjenester.

Detaljer

Økonomiske nøkkeltall

Økonomiske nøkkeltall Økonomiske nøkkeltall Økonomisk balanse Netto driftsresultat Netto driftsresultat i % av driftsinntektene (regnskap korrigert for VAR-fond / T-forbindelsen) Netto driftsresultat i % av driftsinntektene

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til sekretær.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til sekretær. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 04.12.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 09:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

Kommunal og fylkeskommunal planlegging

Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kommunal og fylkeskommunal planlegging g kommuner og flk fylkeskommunerk skal klsenest innen ett åretter tituering utarbeide og vedta planstrategier gheter for samarbeid mellom kommunene og med fylkeskommunen

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 7.12.2016 Rådmannens budsjettforslag for 2017 - kommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn/økonomisjefer i 150

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer